Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İNGİLİZCE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

2 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

3 2013 KPSS / ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ soruların çözümüne geçmeden önce parçayı anlamaya çalışalım: Parçada Irak daki intihar saldırılarının birçok insanı şaşırttığı, şubattaki seçimler sonrasında şiddete verilen aranın; demokrasinin terörün tehdidini yavaş yavaş ortadan kaldırılması olarak görüldüğü belirtilmiştir. Ancak seçim politikaları yerleşmeye başladıkça Iraklı direnişçilerin ve intihar saldırılarının hız kazandığı ifade edilmiştir. İki hafta içinde Iraklı intihar saldırganlarının Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan 420 Iraklıyı öldürdüğü, 2003 ve 2004 te de benzer olayların yaşandığı söylenmiştir. Son olarak da Müslüman teröristlerin eylemlerine gerekçe olarak dinî motifleri gösterdikleri belirtilmiştir. Bu bilgilerin ışığında soruları inceleyelim: 1. suggest in buradaki anlamı, People say so dur. seem fiili genellikle kendinden sonra to aldığı için boşluğa A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, A seçeneğindeki to suggest getirilmelidir. 2. Boşluğun yer aldığı cümle dikkatle incelendiğinde the threat sözünün soruyu çözmemizde bize ipucu olacağı görülür. Çünkü the threat ve terrorism sözcükleri isim tamlaması oluşturmaktadır. Buna göre boşluğu A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, D seçeneğindeki of preposition u tamamlar. the threat of terrorism terör(ün) tehdidi 3. imaginatively hayalî bir biçimde actually fiilen, fiili olarak, gerçekten fictitiously imgesel olarak tangibly somut bir biçimde initially başlarda, başlangıçta Yukarıdaki açıklamanın ışığında boşluğun bulunduğu cümleyi inceleyelim: Ancak seçim politikaları kökleşmeye başladıkça Iraklı direnişçiler ve intihar saldırıları ---- hız kazanmaktadır. Buna göre boşluğa A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil B seçeneğindeki actually getirilmelidir. 4. adversary one s opponent in a conflict or dispute rakip, muhalif, düşman ally a state formally cooperating with another for a military or other purpose müttefik, dost foe (literary or formal) an enemy or opponent rakip, düşman, düşman enemy a person who is actively opposed or hostile to someone or sth düşman, hasım opponent someone who compete against in a game or competition rakip, muhalif Yukarıda seçeneklerde verilen sözcüklerin hem İngilizce hem de Türkçe anlamları verilmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak boşluğun bulunduğu cümleyi inceleyelim: Geçtiğimiz iki hafta içinde, intihar saldırganları Amerika Birleşik Devletleri ve onun --- ile çalışan 420 Iraklıyı öldürdü. İntihar saldırganları Amerika Birleşik Devletleri nin müttefiki olanları öldüreceğine göre boşluğu A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, B seçeneğindeki tamamlar. 5. perpetrate (suç) işlemek, yapmak persecute acı çektirmek, canını yakmak, zulmetmek misbehave yaramazlık yapmak, terbiyesizlik etmek, uygunsuz davranmak retreat geri çekilmek, gerilemek, geri adım atmak, köşesine çekilmek depict anlatmak, dile getirmek, betimlemek, tasvir etmek, göstermek Yukarıda seçeneklerde verilen kelimelerin Türkçe anlamları verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak boşluğun bulunduğu cümleyi inceleyelim: Dinî motifleri ileri süren müslüman teröristler, birçok saldırı Buna göre verilen boşluğu B, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, A seçeneğindeki tamamlar soruların çözümüne geçmeden önce parçayı anlamaya çalışalım: Parçada Fidelity Investment ın bireysel müşterileri korumak için aldığı bir dizi önlemden söz edilmektedir. Boston merkezli bir şirketin, maliyetlerin %51 oranda düştüğünü belirttiği ifade edilmiştir. Fidelity Investments ın başkanının; yatırımcıların kendi ticari stratejilerine göre verilen süreyi göz önünde bulundurduklarını söylediği, ayrıca Fidelity Investments ın Charles Schwab ve E Trade Financial ile olan fiyat rekabetini de alevlendirdiği, aynı durumu martta Vanguard Group ile arasındaki çekişmede de yaptığı vurgulanmıştır. Bu bilgilerin ışığında soruları inceleyelim: 6. increase to get bigger or to make something bigger in size or amount art(ır)mak, çoğal(t)mak promote (job) to give someone a more important job in the same organization terfi ettirmek; rütbe vermek reduce to make something less azaltmak, indirmek intensify to become greater, more serious, or more extreme, or to make something do this art(tır)mak, şiddetlen(dir)mek retreat when soldiers retreat, they move away from the enemy, especially to avoid fighting. geri çekilmek; cephe hattından geri çekilmek Bu bilgilerden ve parçanın açıklamasından yola çıkarak cümlede boş bırakılan yer incelendiğinde boşluktan sonra gelen costs on options trading for individual customers sözünün ipucu olduğu görülür. Çünkü bu sözde bireysel müşterilerin yararına olan bir durumdan söz edilmiştir. Öyleyse cümledeki boşluğu A, B, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki reduced tamamlar. 3

4 7. Öncelikle sözcüğün anlamına bakalım: take on sth (phrasel verb) to begin to have a particular quality bürünmek, girmek;... gibi olmaya başlamak Cümlede boşluğa hangi yapının geleceğini açıklamadan önce bu cümleden önceki cümlenin hangi tense ile çekimlendiğine bakalım:... that it had reduced costs..., a step it ---- on stocks and bonds İlk cümlede Fidelity Investments in Reported Speech le aktarılmış, bu nedenle de bir derece daha past laştırılmış bir ifadesine yer verilmiştir. Maliyet düşürüldükten sonra stocks and bonds lara bu adım (maliyetin düşürülmesi) yansıyacağından fiilin past tense ile çekimlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle boşluğa E seçeneğindeki yapı getirilmelidir. 9. properly correctly, or in a satisfactory way uygun şekilde, hakkıyla, gerektiği gibi subsequently happening after something else akabinde, sonradan successively happening after each other art arda, sıra ile, peş peşe previously existing or happening before something or someone else önceden, evvelce rapidly happening or moving very quickly hızla, süratle Bu bilgilerden ve boşluktan önce gelen cümlede geçen within a certain time period sözünden yola çıkıldığında boşluğa A, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, B seçeneğindeki subsequently getirilmelidir. 11. Parçanın I, II, III ve IV numaralı cümlelerinde empatinin yani başkalarının duygularını anlayabilmenin; saldırganlığın ve şiddetin engelleyicisi olduğundan, empati kurabilen bir insanın toplumsal değerlere uygun davrandığından, diğer yandan toplumsal değerlere uygun davranmayan yani empati kurmayan kişilerin toplumda şiddeti ve saldırganlığı benimseyeceğinden bu nedenle de empati ve ahlak veya ahlaki değerlere uygun davranma arasında güçlü bir ilişki olduğundan söz edilmektedir. Parçanın V numaralı cümlesinde ise diğer insanlara kayıtsız şartsız güvenen ve yakınlık duyan kişinin yetenekli olduğundan söz edildiği için bu cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. 8. Öncelikle sözcüğün anlamına bakalım: consider to think carefully about a decision or something you might do enine boyuna düşünmek, dikkatle değerlendirmek More and more investors ---- options as Who? What? part of their trading strategies. How? Cümlede özne (subject) bulunduğundan yani cümle active olduğundan E, cümle Jeffrey Carney in doğrudan alıntılanan bir cümlesi olduğu için present tense ile çekimlenmesi gerektiğinden C ve D, progressive bir durum söz konusu olmadığından B, boşluğa getirilemez. Buna göre boşluğu en iyi A seçeneğindeki yapı tamamlar. 10. transitory (formal) lasting only for a short time gelip geçici, geçici temporary existing or happening for only a short or limited time geçici fleeting passing swiftly; vanishing quickly geçici, anlık permanent continuing forever or for a long time kalıcı, uzun süreli provisional If a situation or arrangement is provisional, it is not certain and might change in the future. geçici Yukarıda seçeneklerde verilen sözcüklerin anlamları verilmiştir. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen sözcüklerin yakın anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre boşluğa cümlenin anlamından da yola çıkıldığında D seçeneğindeki permanent sözcüğü getirilmelidir. 12. Parçanın II ve III numaralı cümlelerinde iyi birer kompozisyon oluşturmuş mektuplar yazabilmenin özen ve organize düşünce gerektirdiğinden, mektup kişinin imzasıyla gönderildiği için onu yazarken daha dikkatli olunacağından söz edilmiştir. IV numaralı cümlede yazar, II ve III numaralı cümlelerde söylediklerinin doğruluğunu ispatlamak için ünlü bir Fransız yazarın sözüne yer vermiştir. V numaralı cümlede de yine Fransız yazarın sözünü vurgulayarak bir sonuca varmış ve iyi bir mektup yazmanın zaman, emek ve düşünme gerektirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle II, III, IV ve V numaralı cümleler anlamlı bir paragraf oluşturur. Ancak I numaralı cümlede birçok insanın işlerinden dolayı mektup yazdıklarından ve günde milyonlarca mektup yazıldığından söz edilmiştir. Parçanın II, III, IV ve V numaralı cümlelerinde kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan daha özel mektuplardan söz edilirken I numaralı cümlede mektuplardan daha genel bir şekilde bahsedildiğinden bu cümle anlam bütünlüğünü bozmuştur. 4

5 13. Karşılıklı konuşmanın boş bırakılan yerinin tamamlanmasının istendiği sorularda özellikle boş bırakılan yerden sonraki cümleye daha sonra da parçanın tamamına dikkat edilmelidir. Diyalogda ne anlatıldığına bakalım. Charlotte: Ben ayrıldıktan sonra beni sorarsa tatile gittiğimi söylersin. Jane: Ama nereye gittiğini sorarsa ne diyeyim? Charlotte: ---- Jane: Bana inanmayacak. Benden asla sır saklamayacağını bilir. Yukarıda diyaloğun açıklaması incelendiğinde Charlotte nin, Jane den yalan söylemesini veya haberdar olduğu bir şeyi bilmiyormuş gibi yapmasını istediği anlaşılır. Buna göre boş bırakılan yere A, C, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil, B seçeneğindeki O zaman nereye gittiğimle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyle. yargısı getirilmelidir. 14. Parçanın anlam bütünlüğünün sağlanmasının istendiği sorularda öncelikle boşluktan önceki ve sonraki cümlelere dikkat edilmelidir. Cünkü bu cümlelerde bizi doğru cevaba götürecek ipuçları vardır. Ancak öncelikle parçada ne anlatıldığına bakalım: Parçada kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesinin dünyanın birçok yerinde ciddi tartışma yarattığı vurgulanmaktadır. Bu tartışmanın da herkesi etkilediği; birçok eğitimli, aklıselim insanın kadın ve erkek olarak rollerini ortaya koymak ve aile hayatına yaklaşmada yeni yollar bulmak için kafa yordukları belirtilmiştir. Parçadaki new ways to think about their roles sözü, C seçeneğindeki one way or another, to more women in position of responsibility sözünü örneklendirdiğinden boş bırakılan yere A, B, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki belirleme getirilmelidir soruların çözümüne geçmeden önce parçayı anlamaya çalışalım: Soruların çözümüne başlamadan önce paragrafta ne anlatıldığına bakalım. Parçada Güzellik ve Aşk Tanrıçası Afrodit ten söz edilmektedir. Afrodit in tüm tanrıların ve erkeklerin aklını çeldiği, tatlı kahkahasıyla va alaylı oyunlarıyla ince zekâya sahip bilge kişilerin bile kalbini fethettiği vurgulanmıştır. İlyada da Zeus ve Dione nin kızı olduğu belirtilen Afrodit in, daha sonraki şiirlerde deniz köpüğünden ortaya çıktığı ve adının da köpükten doğan anlamına geldiği ifade edilmiştir. Aphors sözcüğünün Yunancada köpük anlamına geldiği, bu deniz yaratığının Cythera da (Yunan adası) ilk ortaya çıktığı, daha sonra da Kıbrıs a sürüklendiği, kendi adının yanında bu iki adanın adıyla da anıldığı söylenmiştir. Parçanın son cümlelerinde de Afrodit ile birlikte güzelliğin geldiği, onun rüzgârları önüne alarak rengârenk çiçeklerle doğayı süslediği, denizin onun gelişiyle dalgalarını şen kahkahalarla kıyıya çarptığı, onsuz her yerin neşesiz ve yalnız olduğu ifade edilmiştir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak 15., 16., 17., 18. ve 19. soruları çözelim. 15. Parçadaki The Goddess of Love and Beauty sözüyle D seçeneğindeki goddess who represents love and beauty sözü anlamca örtüşmektedir. Buna göre Aphrodite nin kim olduğu, A, B, C ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, D seçeneğinde verilmiştir. 16. Parçadaki She is the daughter of Zeus and Dione in the Iliad, but in later poems she is said to have sprung from the foam of the sea, and her name was explained as meaning the foam risen. yargısından yola çıkıldığında parçada Aphrodite ile ilgili belirtilen durumun, A, B, C ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, D seçeneğindeki belirleme olduğu görülür. 17. Parçadaki This sea-birt took place near Cythera, from where she was wafted to Cyprus. yargısı B seçeneğindeki lived near Cythera but went to Cyprus after that ifadesiyle anlamca örtüşmektedir. Buna göre parçada the sea-birth ile ilgili olarak açıklanan durum A, C, D ve E seçeneklerinde değil, B seçeneğinde verilmiştir. 18. Parçadaki The Romans wrote of her in the same way. With her, beauty comes. The winds flee before her and... she moves in radiant light. yargılarından yola çıkıldığında Romalıların, Güzellik ve Aşk Tanrıçası yla ilgili olarak B, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi birini değil, A seçeneğindeki brought beauty to the nature with her belirlemesini ifade ettikleri anlaşılmaktadır. 19. Parçadaki..., and she was called Cythera or the Cyprian as often as by her proper name. yargısıyla E seçeneğindeki was also called with some other names like Cyprian or Cythera which came from the Aphrodite s islands ifadesi anlamca örtüşmektedir. Öyleyse The Goddess of Beauty ile ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde verilenlerden herhangi birini değil, E seçeneğindeki belirlemeyi parçadan çıkarabiliriz. 20. Öncüldeki cümlede birçok politikacının geçmişte savunduklarını inkâr ettiği ve partilerini kolayca değiştirdikleri, bu durumun da kararsız seçmenlerin sayısını giderek artırdığı belirtilmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak öncüldeki cümlenin yapısını analiz edelim: Today, many politicians deny the things they supported in the past (Bugün, birçok siyasetçi eskiden savunduklarını reddetmekte) and they change their parties very easily, (ve çok kolaylıkla partilerini değiştirmektedir) so the number of indecisive voter increases gradually. (bu nedenle kararsız seçmenlerin sayısı giderek artmaktadır.) 21. Öncüldeki Türkçe cümleyi İngilizceye çevirelim: Ağır çalışma ve korunmasızlık, kadını yatağa düşürdüğünde (When hard work and exposure brought the women down to bed with pneumonia,) yaklaşık bir yıldır Dalesford da yaşamaktaydılar. (they had been living in Dalesford for nearly a year.) Yukarıdaki açıklamadan yola çıkıldığında öncüldeki Türkçe cümleye anlamca en yakın cümlenin A, C, D ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, B seçeneğinde olduğu görülür. 5

6 22. Öncüldeki cümle, after ve if ile kurulmuş iki ayrı subordinate clause (yan cümle) u olan bir cümledir. Cümlenin genel oluşumundan ve cümledeki would dan yola çıktığımızda bu cümlenin geçmiş zaman kiplerinden biriyle çekimlenmesi gerektiği anlaşılır. After ın kullanımı: After Past Perfect Tense, Past Tense After Past Tense, Past Tense Yukarıdaki bilgiden yola çıktığımızda main clause (ana cümle) yani ikinci boşluğun Past Tense ile çekimlenmesi gerektiği anlaşılır. if in kullanımı: Cümlede if, condition yapmamıştır: Bu cümle if ile oluşturulmuş bir Noun clause cümlesidir. if bu cümlede whether anlamında bir subordinate clause (yan cümle dur ve main clause (ana cümle) un object i konumundadır. Buna göre cümlede boş bırakılan yere A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, D seçeneğinde verilenler getirilmelidir. 23. Öncüldeki cümlede Fransa da Montreal in özellikle güney kesiminde çocuklar gibi hayvanlara da aziz, ermiş isimleri konduğundan söz edilmektedir. Hayvanlar (the animals) kendi kendilerine isim koyamayacağından yani cümle passive olması gerektiğinden A ve E, cümlede boşluktan önce hayvanları niteleyen ya da belirten bir adjective clause lu yapı kullanılmadığından C ve D dekiler cümledeki boşluğa getirilemez. Cümlenin active hâli şöyledir: In Montreal, especially..., people give the animals, like children, the names of saints. Ancak cümlemiz active değil, passive olduğundan, yani people cümlede söylenmediğinden boşluğa B dekiler getirilmelidir. 24. Öncüldeki cümleyi inceleyelim: Algebra is a mathematical system. (Cebir bir matematiksel sistemdir.) One uses known quantities to find unknown quantities (Kişi bilinenleri bilinmeyenleri bulmak için kullanır.) Cümlede genel olarak Algebra dan söz edildiği için verilen boşluğa A, B, C ve D seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, E seçeneğindeki which getirilmelidir. 25. Cümlede enerjinin karmaşık bir süreç sonucunda gönderildiği belirtilmiştir. Boşlukları da dikkate alarak verilen yapıyı inceleyelim the motor of an automobile ---- (arabanın motoru) the wheels (tekerlekleri) Yukarıdaki yapıyı incelediğimizde boşluklara öyle birer preposition gelmeli ki enerjinin motordan tekerleklere doğru gittiği anlamını versin. Seçenekler incelendiğinde B, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerin bu anlamı vermediği, A seçeneğindeki... from... to nun...den... e anlamında olduğu için boşluğu en iyi biçimde tamamladığı görülür. from the motor of an automobile to the wheels arabanın motorundan tekerleklerine 26. Soruda bize lexicon un hangi yönünün farkı bağlamlarda aynı sözcüğü farklı şekillerde ya da daha az sıklıkla kullandığını belirlememiz istenmiştir. Seçeneklerde verilenleri inceleyelim: Formulaic (Formülsel) It relies on prartially fixed expressians and highly probable ward combinations. Grammatical (Dil bilgisel) It uses rules based on sampling of the Lexicon. Metophoric (Egretilemeli) Concepts such as time and money, business and sex, systems and water all share large portion of the same vocabulary. Indiomatic (Deyimsel) It follows conventions and patterns for usage. Register - Specific (Kesit özel) It uses the same word differently and / or less frequently in different contexts. Yukarıdaki açıklamadan yola çıkıldığında lexicon (sözlük) un istenen yönü A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi birinde değil, E seçeneğinde verilmiştir. 27. Soruda bizden seçeneklerde verilen sözcüklerden hangisinin allomorphy örneği oluşturmadığını belirlememiz istenmiştir. An allomorph is any of the different forms of a morpheme. A morpheme may have more than one phonemic form. Yukarıdaki açıklamalardan şunları anlamaktayız: Allomorph bir morpheme nin değişik biçimlerde söylenmesidir. Örneğin: bad sözcüğü ile comperative yapı oluşturulurken bu sözcüğe comperative morphem i olan [-er] ekinin getirilmesi gerekir. Ancak bu sözcükte allomorph olduğu için sözcüğün comperative hâli worse olmaktadır. Allomorph Türkçede biçim birimsel değişke anlamına gelmektedir. Aşağıda the types of allomorphs verilmiştir. Bu bilgiler seçenekleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Types of Allomorphs 1. Additive Allomorphs To signify some difference in meaning, something is added to a word. For example: The past tense form of most English verbs is formed by edding the suffix -ed which can be pronounced as either /-t/, /-d/ or / -əd): ask + -ed [a:sk] + [-t], liv(e) + -ed [liv] + [-d], need + -ed [ni:d] + [əd] Bu allomorph türünde sözcüğe başka bir ses daha eklenmektedir, E seçeneğindeki dish sözcüğünde bu tür bir allomorp vardır. dish [ di # ] [dishes [ di # az] 2. Replacive Allomorphs: To signify some difference in meaning, a sound is used to replace another sound in a word. For example: the [ı] in drink is replaced by the [ae] in drank to signal the simple past. drink [drink] [ı] drank [drænk] [æ] Bu allomorph türünde sözcüğün içindeki bir ses başka bir sesle yer değiştirmektedir, A seçeneğindeki goose sözcüğünde bu tür bir allomorph vardır. goose [g u: s] geese [g i: s] 3. Suppletive Allomorphs To signify some difference in meaning, there is a complete change in the shape of a word. For example: go + the supletive allomorph of {-Dpt} went 6

7 be + the supletive allomorph of {S 3d} is Bu allomorph çeşidinde sözcük tamamen bir değişime uğrar, seçeneklerde bu allomorph yoktur. Lexically Conditioned 1. Zero Allomorph There is no change in the shape of a word though some difference in meaning is identified For example: The past tense form of hurt is formed by adding the zero allomorph of [-Dpt] to this word. hurt [hgɜ:t] hurt [hɜ:t] present past Bu allomorph çeşidinde sözcüğün anlamında bazı değişimler olsa da şeklinde olmamaktadır, C seçeneğinde verilen sheep buna örnektir. sheep [# ip : ] sheep [# ip : ] singular plural 2. The shape cannot be predicted Bu allomorph çeşidinde sözcüğün nasıl yapıya bürüneceği tahmin edilemez, D seçeneğinde verilen ox buna örnektir. ox [ɒks] oxen plural [ɒksən] singular Bu açıklamaların ışığında A, C, D ve E seçeneklerinde verilen sözcüklerde allomorph olduğu ancak B seçeneğindeki tree / three sözcüklerinde allomorph değil, homophone (eşseslilik) olduğu görülür. 28. Öncüldeki açıklamada İngilizcede p harfiyle gösterilen sesin pot sözcüğünde aspirated [ph] üflemeli, soluklu olduğu, spot sözcüğünde ise unaspirated [p] üflemesiz, soluksuz olduğu ifade edilmiş, zihinde farkında olunan bu dil bilimi teorisinin nasıl açıklanabileceği sorulmuştur. Bu açıklama dikkate alındığında allophone ve phoneme farkının sorulduğu anlaşılır. Ancak soruyu açıklamaya başlamadan önce bu iki sözcüğün fonetik alfabeyle yazılışına bakalım. pot [pot] spot [spot] İki sözcüğün yazılışları incelendiğinde ikisinin de p, phoneme ile gösterildiği görülür. Ancak bu sözcüklerin sesletimleri yani allaphone ları farklıdır. Sesletimleri yani allaphone ları farklı olmasına, yani pot sözcüğünde p sesi, aspirated ; spot sözcüğünde unaspirated söylenmesine rağmen tek bir morpheme (p) ile gösterilmelerinin nedeni, ana dili İngilizce olanların (native speaker) bu iki sesi aynı kabul edip p harfiyle göstermeleridir. Ana dili İngilizce olanlar, aspirated ve unaspirated arasındaki farktan habersizdirler çünkü İngilizce sözcüklerde aspiration, anlamı değiştirmez. Bu açıklamanın ışığında keeping the linguistics theory in mind, B, C, D ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, A seçeneğinde açıklanmıştır. 29. Soruda bizden anlam biliminin en küçük biriminin ne olduğunu bulmamız istenmiştir. A semene is a meaningful linguistics unit that can not be divided further. A semene can be the meaning expressed by a morpheme. Bu açıklamadan yola çıkıldığında semantics in en küçük biriminin semene olduğu, semene nin de morpheme sözcüğüyle ifade edilebileceği görülür. Buna göre the smallest semantic unit ; B, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, A daki morpheme dir. 30. Soruda bizden biliş süreçleriyle ilgili olmadığı için cognitive linguists lerin ilgi alanına girmeyenin ne olduğunu bulmamız istenmiştir. Aşağıda dil bilimciler ile ilgili verilen bilgileri inceleyelim: George Lakoff explores conceptual systems as revealed by language, particulary metaphor, and the aplication of cognitive linguistics to politics, literature, and other fields. Eve Sweeter investigates cognitive linguistics often from a historical perspective, with the relationship between language and gesture. Terry Regier explores the relation of language and thought, asking why languages hove the semontic cotegories they do, and whether and how those cotegories affect thought. Susanne Gahl investigetes the relations among usoge, grammar, and language processing, drawing on psycholinguistics and corpus linguistics. Keith Johnson studies the role of linguistic experience and cross language regularities inspeech perception, and the sociophonetics of personel identity. Bu bilgilerin ışığında B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler biliş süreçleriyle ilgilidir. Ancak A seçeneğinde verilen belirleme biliş süreçleri ile ilgili olmadığı için cognitive linguists lerin ilgi alanına girmez. 31. Soruda bizden konuşma ve yazmanın edinimi, depolanması, üretimi ve kavrayışının altında yatan zihinsel süreçleri açıklamak için bilişsel psikolojinin denelsel bulgularından yararlananın hangi dil bilimi olduğunu bulmamız istenmiştir. Seçenekleri inceleyelim: Semantics Anlam bilimi Cognitive linguistics Bilişsel bilim Psycholinguistics Davranış dil bilimi, Psikolinguistik Generative linguistics Üretimsel dil bilimi Quantitative linguistics Nicel dil bilimi Soruda açıklaması verilen ve 1960 larda Noam Chomsky nin ortaya koyduğu dil bilimi, A, B, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki davranış dil bilimi dir. Davranış dil biliminin kısaca tanımlarsak: Psycholinguistics is a field that deals with the way humans acquire, utilize, formulate and comprehend language. 32. Soruda bizden seçeneklerde verilenlerden hangisinin semantics in ilgi alanına girmediğini bulmamız istenmiştir. Metonymy (ad aktarması, mecazı - mürsel), merongmy (parça - bütün ilişkisi); homonymy (eşadlılık, sesteşlik), synonymy (eş anlamlılık); antonymy (zıt anlamlılık), paronym (kökteşlik) semantics in çalışma alanına girdiğinden A, B, C ve E dekiler doğrudur. Ancak semantics, ifadenin telaffuz ve dil bilgisi yapısını hiçe sayıp konuşmacının inanç ve maksadına yönelik çalışma yapmadığından, aksine konuşmacının amaç ve değer yargılarına göre cümleyi ele alan Pragmatics olduğundan D, semantics in ilgi alanına girmez. 7

8 33. Soruda bizden seçeneklerde verilenlerden hangisinin ambiguity içermediğini bulmamız istenmektedir. A word, phase or sentence that has more then one meaning is said to be ambiguous. Yukarıda İngilizce açıklaması verilen ambiguity (anlam belirsizliği), bir sözcüğün, bir sözcük grubunun ya da bir cümlenin birden çok anlama gelmesidir. Bu bilginin ışığında seçeneklerdeki cümleleri inceleyelim: A) Ayşe saw the man with binoculars. It could mean that Ayşe observed the man by using binoculars. It could mean that Ayşe observed a man who was holding binoculars. C) You have a red light. It could mean that you have red ambient (ortam) lighting. It could mean that you have a red light while driving your car. It could mean that your body has a red glow (kızarmak). It could mean that you posses a light bulb (ampul) that is tinted (boyalı) green. D) The dog sat on the mat. There is no such thing as a sentence, term, expression or word symbolically representing a single true meaning. This sentence is underspecified (eksik belirtilmiş) and potentially (potansiyel olarak) ambiguous. (Which cat sat on which mat?) E) Santa Claus eats cookies. The meaning of this proposition (cümle) does not rely on whether or not Santa Claus is eating cookies at the time of its utterance. Santa Claus could be eating cookies at any time and the meaning of the proposition would remain same. The meaning is simply describing something that is the case in the world. In contrast, the proposition, Santa Claus is eating a cookie right now. describes events that are happening at the time the proposition is uttered. Bu bilginin ışığında seçenekler incelendiğinde A, C, D ve E seçeneklerinde ambiguity (anlam belirsizliği) olduğu ancak B seçeneğindeki cümlede olmadığı görülür. 34. Soruda bizden hangi seçeneğin yanlış bilgi içerdiği bulmamız istenmiştir. Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve E seçeneklerindeki bilgiler doğrudur. Ancak D seçeneğindeki Orthography refers to rules which restrict the allowable sequences of letters in alphabetic languages. yanlış bilgi içermektedir. 35. Öncüldeki cümle boşluklar da dikkate alınarak incelendiğinde simge, sembol, benzerlik, mecaz, anlam ve bildirim süreçlerini inceleyenin ne olduğunun sorulduğu görülür. Bu anlamı karşılayan kavramlar A, C, D ve E seçeneklerinde değil, B seçeneğinde verilmiştir. Çünkü semiotics yani gösterge bilimi; Simge, sembol ve işaretlerin yorumlanması, üretilmesi veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Anlam bilimi, dil bilimi, f onetik, mimarlık, sosyoloji, psikoanaliz ve daha birçok bilim dalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinler arası bir disiplindir. Gösterge bilimini şu şekilde somutlaştırabiliriz: experience sign meaning construction Semiotics is concern with everything that can be taken as a sign. A sign is everthing which can be taken a significanty substituting for something else. Umberto Eco 36. Öncüldeki cümlede ne anlatıldığını anlamak için boşluklara da dikkat ederek cümleyi okuduğumuzda yetenekli yazarların kastettiği anlamı vermek için nelerden faydalandığından söz edildiğini görürüz. Başarılı yazarlar; tasarladıkları manayı karşı tarafa aktarırken tasvirlerden, mecazlardan, söz oyunlarından yararlanırlar. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde cümleyi A, B, C ve D seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, E seçeneğindeki vivid (etkili, güçlü, canlı) adjectives and adverbs en uygun biçimde tamamlar. 37. Parçada bir teyzenin düşüncesini iletmede dissentient (muhalif, karşıt görüşlü) sözcüğünü kullanan yazarın amacının ne olabileceği sorulmuştur. Öncüldeki diyaloğu inceleyelim: Bu zamana kadar dinlediğim en güzel hikâye. dedi, küçük kızlardan büyük olanı kararlılıkla. Şimdiye kadar dinlediğim tek güzel hikâye. dedi Cyril. Muhalif bir görüş geldi, teyzelerinden: Küçük çocuklara anlatılacak en münasebetsiz hikâye! Yıllarca süren itinalı eğitimin oluşumunu harap ettin Bu açıklamanın ışığında yazarın dissentient sözcüğünü kullanmasındaki amacı; A, B, C ve E seçeneklerindekilerden herhangi birinde değil, D seçeneğinde verilmiştir. 38. Soruda bizden yazarların yaşamdaki olayların ya da durumların asıl sonuçları ile olması beklenen sonuçları arasındaki zıtlığı vurgulamak istediklerinde hangi teknikten yararlandıklarını bulmamız istenmektedir. Seçenekleri inceleyelim: A) metaphor A figure of speech in which a word or phrase that ordinarily designate one thing is used to designate another, thus making an implicit comparison. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor, mecaz. B) simile A figure of speech in which two essentially unlike things are compared, often in a phase introduced by like or as. Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzetme, benzeti, teşbih. C) irony The humorous or mildly sarcastic (igneleyici) use of words to imply the opposite of what they normally mean. The essential feature of irony is the indirect presentation of a contradiction between an action or expression. In the figurative speech, emphasis is placed on the opposition between the literal and the intented meaning of a statement. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme, ince alay. D) hyperbole to describe something as much better, more important, etc than it really is. 8

9 Bir şeyi, bir olayı olduğundan daha iyi, daha önemli veya çok gösterme, mübalağa. E) satire A literary work in which human vice (zaaf) or folly (budalalık) is attacked through irony (alay), derision (alay, ironi), or wit (nüktecilik) satire usually implies the use of irony or sarcasm for critical purpose and is often directed at public figures, conventional behavior, political situations, etc. Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hiciv, satir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında parçadaki the contrast between the expected and the actual outcome of events in life ifadesiyle ironinin açıklamasındaki the opposition between the literal and the intented meaning of a statement ifadesinin birbiriyle örtüştüğü görülür. Buna göre parçadaki boşluğa A, B, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki irony getirilmelidir. 39. Parça boşluklar dikkate alınarak okunduğunda bir hikâyenin bölümlerinden söz edildiği anlaşılır. Bir hikâyenin bölümleri şu şekildedir: 1. Exposition Introduction 2. Complication Rising action 3. Reversal Climax or Turning Point 4. Recognition Failing action 5. Resolution Outcome Bu bir şekilde gösterecek olursak: Reversal (Climax) Complication Rising action incident incident incident incident incident incident Yukarıdaki bilgilerden yararlanıldığında hikâyenin bölümlerinin; exposition (serim), reversal or climax (düğüm), resolution (çözüm) olduğu görülür. Buna göre birinci boşluğa, the point of highest interest sözünden yola çıkıldığında E seçeneğindeki climax (düğüm) ; ikinci boşluğa, the story comes to a close ifadesinden yola çıkıldığında resolution (çözüm) getirilmesi gerekir. Exposition Recognition Falling action Resolution 40. Soruda bizden gerçekte olması mümkün olmayan olayların işlendiği hikâyelere ne ad verildiğini bulmamız istenmektedir. Seçenekleri inceleyelim: A) fantasy Story about a situation or event that you imagine, which is not real or true. Fantazi, hayal ürünü şeyleri anlatan hikâye. B) futuristic Story about very modern and strange and seeming to come from some imagined time in the future. Geleceğe ilişkin, gelecekte olabilecek olan; çok fazla modern / acayip ve geleceğe ait olan hikâye. C) romance Story about love. Aşk hikâyesi / romanı. D) mystery Story, often about a crime, in which the strange events happen are explained at the end. Esrarengiz hikâye. E) thrillers A book with an exciting story, often about crime. Heyecan ve macera dolu hikâye / kitap. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkıldığında soru kökündeki the events that could not possibly happen in a real life ifadesiyle fantasy nin açıklamasındaki event that you imagine which is not real or true ifadesinin anlamca örtüştüğü görülür. 41. Parçadaki boşluğun ya da boşlukların en uygun bir biçimde tamamlanması istendiğinde öncelikle cümlede ne anlatıldığına dikkat edilmelidir. Çünkü cümlede bizi doğru cevaba götürecek ipuçları bulunur. Buna göre cümleyi inceleyelim: Yazarlar, hikâyedeki olayların ---- ya da sırasını dikkatli bir biçimde planlarlar. Olayları genellikle belli bir zamanda, bir olayın diğerini nasıl takip ettiğini gösteren ---- ile düzenlerler. Yukarıdaki açıklamadan yola çıkıldığında parçadaki order sözcüğüyle D seçeneğindeki sequence sözcüğü, one event follows another in time sözüyle chronological order sözü anlamca örtüştüğünden boşlukları A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, D seçeneğindekiler en iyi tamamlar. 42. Soruda bizden genellikle kronolojik bir sırayla düzenlenmiş bir hikâyede geçmişte meydana gelen olayların hikâyenin içine dâhil edildiği sahneye ne ad verildiğini bulmamız istenmiştir. foreshadowing Showing or warning that something bigger, worse, or more important is coming. (Olacakları önceden göstermek, uyarmak, belirti / işaret vermek.) flashback When you suddenly remember sth. that happened in the past, usually sth bad. (Geçmişte olan bir şeyi anında hatırlamak, geçmişe dönüş.) irony The humorous or mildy sarcastic (iğneleyici) use of words to imply the opposite of what they normally mean. (Söylenen sözün tersini kastederek) kişiyle veya olayla alay etme.) symbol A sign or object that is used to represent sth. (İmge, işaret, im, sembol.) subplot Less important or a smaller part of a story. (Yardımcı konu, alt konu, alt olay örgüsü.) Seçenekler incelendiğinde ve parçadaki inserted into a story showing events that occured in the past sözünden yola çıkıldığında soruda istenenin A, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi birinde değil, B seçeneğinde verildiği görülür. 43. Cooperative Learning (İş Birlikçi Öğrenme) i tercih eden bir öğretmen bir dönem boyunca ELT (English Language Teaching) derslerinde, Grupları cinsiyet & yaşa göre oluşturma, Öğrencilerin grup içinde birbirinden öğrenmelerini sağlama ve öğrencilerin olumlu bağlılık geliştirmesine olanak tanıma, Bireylerin birbirine yardım etmesini sağlama ve öğrenciye, sosyal beceriler kazandırmada yardımcı olma, Öğrencilerin dil edinimini sağlamaları için onlara L 2 (target language hedef dil) de iletişim kurdurtma etkinliklerini uygular. Bu nedenle A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler Cooperative Learning i uygulayan bir öğretmenin yapacağı etkinliklerdir. Ancak bu öğretim yönteminde öğretmen öğrencilerin önceki bilgi ve deneyimlerinin üzerine eklemeler yapmadığından C, İş Birlikçi Öğrenme yi derslerinde uygulayan bir öğretmenin yapacağı etkinlik değildir. 9

10 44. Varoluşçu zekâ nın tanımın ne olduğu sorulmuştur. Varoluşçu zekâ ile ilgili aşağıdaki açıklamaları inceleyelim: Existential Intelligence Definitions: Existantial intelligence involves an individual s ability to use collective values and intuition to understand others and the world around them. Individuals who excel in this intelligence typically are able to see the big picture. Following are examples of individuals who have high existential intelligence: Philosophers Theologians Life coaches Cosmologists Famous people who have high existential intelligence: Socrates Mevlana Buddha Traits of those who have high existential intelligence: sees the big picture, able to look beyond the senses to explain phenomena, interested in questions about life, death, and beyond, likes to be outside, strong interest in society and those around them. Bu bilginin ışığında varoluşçu zekâ nın tanımı A, B, D ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, C seçeneğinde verilmiştir. 45. Öncülde bir yaklaşımın temel prensipleri verilmiştir: Metodun prensipleri şunlardır: Öğrenciler başlangıçta kendi öğretim materyallerini kendileri tasarlarlar çünkü öğrenciler hedef dilde neyi söylemek / öğrenmek istediklerine kendileri karar verir. Öğrenciler kendilerini hedef dilde daha rahat ifade etmeye başladıktan ve daha güvende hissettikten sonra öğretmen de öğretim materyali hazırlayabilir ya da test kitaplarından yararlanabilir. Öğrenciler kendilerinin oluşturduğu materyal üzerinden belli dil bilgisi konuları, telaffuz ve kelimeler üzerinde çalışmalar yapar. Başlangıç seviyesinde hedef dilde anlama ve konuşma becerileri en çok üstünde durulanlardır. Buna göre yukarıdaki açıklaması verilen metodu benimseyen öğretmen; A, B, C ve D seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, E seçeneğinde verilen Community Language Learning prensiplerini benimser. 46. Soruda bizden hangi yaklaşımda öğretmenin öğrencinin hatalarını yumuşak bir ses tonuyla düzelttiğini bulmamız istenmiştir. Öğrencinin hatasını yumuşak bir sesle düzelten öğretim yaklaşımı; B, C, D ve E seçeneklerinde verilen yaklaşımlardan herhangi biri değil, A seçeneğindeki The Desuggestopedia dır. Bu durumu Desuggestopedia nın şu prensibiyle anlatabiliriz. Errors are corrected gently, not in a direct, confrontational manner. Errors are corrected gently, with the teacher using a soft voice. 47. Sorunun öncülünde bazı öğrenmelerin uyku esnasında kendiliğinden (doğal olarak) gerçekleşeceğini, öğrencilerin gün içinde öğrendikleri üzerine bu esnada (uykudayken) çalışacaklarına değinilmiştir. Son cümlede de Peki, o zaman öğrencilere neden ev ödevi verelim ki? denmiştir. Öğrenilenlerin uyku sırasında doğal olarak anlamlandıracağını savunan, dil bilimci Noam Chomsky nin language acquisition (dil edinimi) alanına getirdiği yeni bir akımın sonucunda ortaya çıkan metot; B, C, D ve E seçeneklerinde verilen metotlardan herhangi biri değil, A seçeneğindeki The Silent Way dir. 48. Parçada bir öğretmen dersinde uyguladığı bir öğretim yönteminden söz etmiştir. Öğretmen dersinde seçtiği metotla ilgili olarak şunları söylemiştir: İki kişi arasında geçen kısa bir diyalog / konuşmayla derse başlanmıştır. Taklik, öğrenilenleri akılda tutmak için iyi bir tekniktir. Konuşma yeteri kadar tekrar edildikten sonra öğretmen bir öğrenciyle birlikte diyoloğu canlandırır. Diyalogda belli cümle kalıpları ve gramer yapıları bulunur. Yukarıda sınıfta uygulanışı anlatılan öğretim metotu A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, B seçeneğindeki The Audio - Lingual Method dur. Yukarıdakiler dışında The Audio - Lingual Method e göre öğrenme sürecinin bazı karakteristik özellikleri şöyledir: Yeni kelimeler ve gramer konuları diyologlar yoluyla sunulur. Diyaloglar taklik ve tekrar yoluyla öğrenilir. Diyalogların öğretiminde repetition, backward build up, chain, substitution, transformation and question-andanswer gibi tekrara dayalı alıştırmalar (drills) önemli yer tutar. Öğrenciler doğru cevaplar verdiklerinde onlara olumlu dönütler verilir. Dil bilgisi diyalog ve drills yardımıyla öğrenilir, açık bir dil bilgisi öğretimi yoktur. 10

11 49. Parçada bir tekniğin genel amacına değinilmiştir. Tekniğin hedefinin; başlangıç seviyesinde olan öğrencilerin hedef dilde kendini rahatça ifade edebilmelerini ve o dili ana dili olarak konuşan birine yakın seviyede, etkili bir şekilde kullanmalarını ve telaffuz edebilmelerini sağlamak olduğu belirtilmiştir. Bu tekniğin önemli bir sayıltısının da öğrencinin hedef dilde kendini ifade edebilmesi ve duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını belirtmeleri olduğu vurgulanmıştır. Yukarıda genel amaçları verilen metot A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki The Silent Way dir. Diana Larsen - Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching kitabında bu tekniğin amaçları şöyle verilmiştir: Students should be able to use the language for self expression - to express their thought, perceptions, and feelings. In order to do this, they need to develop independence from the teacher, to develop their own inner criteria for correctness. Student become independent by relying on themselves. The teacher, therefore, should give them only what they absolutely need to promote their learning. 50. İki sözcükten oluşan fiillerle belirtili nesnenin kullanımına yönelik kuralı açıklayan ve daha sonra bu kuralı diğer phrasal verbs lere uygulayan öğretmenin bakış açısının ne olduğu sorulmuştur. Açıklaması verilen öğretmen; dil bilgisi yapılarını, kurallarını, kalıplarını öğrencilerine açıkça gösterir. Daha sonra bu kurallarla ilgili örnekler verir, öğrenciler dil bilgisi kurallarının öğretildiğinin farkındadır. Bu bakış açısının hâkim olduğu öğretim yaklaşımı Grammar-Translation Method dur. Bu yaklaşıma göre, Deductive application of an explicit grammar rule is a useful pedagogical technique. dir. Bu bilginin ışığında soruda açıklaması verilen öğretmenin perspektifi A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi birinde değil, E seçeneğinde verilmiştir. 11

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 Güz ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 0 3 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans.

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. An introduction to Turkish Who speaks Turkish? Approximately 70 million inhabitants of Turkey. A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. A few million members

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci Hayat oldukça basittir. Bazı şeyler yaparsın. Çoğu başarısız olur. Bazıları işe yarar. Daha çok işe yarayan şeyi yaparsın. Eğer gerçekten işe yararsa, diğerleri hemen kopyalar. Sonra, başka bir şey yaparsın.

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II)

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures Ek-2 SINIF MAVİ GURUP 150 Days, months, seasons, birthdays Colours, body parts, Art: Drawing a monster Presenting monster Classroom language &Objects around us Telling the time Showing Objects Guessing

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Nisan 2013 İstiklal İlkokulu Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles 1. Etkili okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğini kavramış olması

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil II İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İlköğre(m Öğrencileri için Online İngilizce Eği(m Programı

İlköğre(m Öğrencileri için Online İngilizce Eği(m Programı İlköğre(m Öğrencileri için Online İngilizce Eği(m Programı Li9le Bridge Little Bridge, İngilizce dil eğitimi ile teknolojiyi birleştiren, çocukların eğlenirken öğrenmelerini ve tekrar etmelerini sağlayan,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Dilbilgisi ve Diller

Dilbilgisi ve Diller Dilbilgisi ve Diller Doç.Dr.Banu Diri 1. Her biçimsel dil belirli bir alfabe üzerinde tanımlanır. 2. Alfabe sonlu sayıda simgelerden oluşan bir kümedir. 3. Alfabedeki simgelerin arka arkaya getirilmesi

Detaylı