Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İNGİLİZCE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

2 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

3 2013 KPSS / ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ soruların çözümüne geçmeden önce parçayı anlamaya çalışalım: Parçada Irak daki intihar saldırılarının birçok insanı şaşırttığı, şubattaki seçimler sonrasında şiddete verilen aranın; demokrasinin terörün tehdidini yavaş yavaş ortadan kaldırılması olarak görüldüğü belirtilmiştir. Ancak seçim politikaları yerleşmeye başladıkça Iraklı direnişçilerin ve intihar saldırılarının hız kazandığı ifade edilmiştir. İki hafta içinde Iraklı intihar saldırganlarının Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan 420 Iraklıyı öldürdüğü, 2003 ve 2004 te de benzer olayların yaşandığı söylenmiştir. Son olarak da Müslüman teröristlerin eylemlerine gerekçe olarak dinî motifleri gösterdikleri belirtilmiştir. Bu bilgilerin ışığında soruları inceleyelim: 1. suggest in buradaki anlamı, People say so dur. seem fiili genellikle kendinden sonra to aldığı için boşluğa A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, A seçeneğindeki to suggest getirilmelidir. 2. Boşluğun yer aldığı cümle dikkatle incelendiğinde the threat sözünün soruyu çözmemizde bize ipucu olacağı görülür. Çünkü the threat ve terrorism sözcükleri isim tamlaması oluşturmaktadır. Buna göre boşluğu A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, D seçeneğindeki of preposition u tamamlar. the threat of terrorism terör(ün) tehdidi 3. imaginatively hayalî bir biçimde actually fiilen, fiili olarak, gerçekten fictitiously imgesel olarak tangibly somut bir biçimde initially başlarda, başlangıçta Yukarıdaki açıklamanın ışığında boşluğun bulunduğu cümleyi inceleyelim: Ancak seçim politikaları kökleşmeye başladıkça Iraklı direnişçiler ve intihar saldırıları ---- hız kazanmaktadır. Buna göre boşluğa A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil B seçeneğindeki actually getirilmelidir. 4. adversary one s opponent in a conflict or dispute rakip, muhalif, düşman ally a state formally cooperating with another for a military or other purpose müttefik, dost foe (literary or formal) an enemy or opponent rakip, düşman, düşman enemy a person who is actively opposed or hostile to someone or sth düşman, hasım opponent someone who compete against in a game or competition rakip, muhalif Yukarıda seçeneklerde verilen sözcüklerin hem İngilizce hem de Türkçe anlamları verilmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak boşluğun bulunduğu cümleyi inceleyelim: Geçtiğimiz iki hafta içinde, intihar saldırganları Amerika Birleşik Devletleri ve onun --- ile çalışan 420 Iraklıyı öldürdü. İntihar saldırganları Amerika Birleşik Devletleri nin müttefiki olanları öldüreceğine göre boşluğu A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, B seçeneğindeki tamamlar. 5. perpetrate (suç) işlemek, yapmak persecute acı çektirmek, canını yakmak, zulmetmek misbehave yaramazlık yapmak, terbiyesizlik etmek, uygunsuz davranmak retreat geri çekilmek, gerilemek, geri adım atmak, köşesine çekilmek depict anlatmak, dile getirmek, betimlemek, tasvir etmek, göstermek Yukarıda seçeneklerde verilen kelimelerin Türkçe anlamları verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak boşluğun bulunduğu cümleyi inceleyelim: Dinî motifleri ileri süren müslüman teröristler, birçok saldırı Buna göre verilen boşluğu B, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, A seçeneğindeki tamamlar soruların çözümüne geçmeden önce parçayı anlamaya çalışalım: Parçada Fidelity Investment ın bireysel müşterileri korumak için aldığı bir dizi önlemden söz edilmektedir. Boston merkezli bir şirketin, maliyetlerin %51 oranda düştüğünü belirttiği ifade edilmiştir. Fidelity Investments ın başkanının; yatırımcıların kendi ticari stratejilerine göre verilen süreyi göz önünde bulundurduklarını söylediği, ayrıca Fidelity Investments ın Charles Schwab ve E Trade Financial ile olan fiyat rekabetini de alevlendirdiği, aynı durumu martta Vanguard Group ile arasındaki çekişmede de yaptığı vurgulanmıştır. Bu bilgilerin ışığında soruları inceleyelim: 6. increase to get bigger or to make something bigger in size or amount art(ır)mak, çoğal(t)mak promote (job) to give someone a more important job in the same organization terfi ettirmek; rütbe vermek reduce to make something less azaltmak, indirmek intensify to become greater, more serious, or more extreme, or to make something do this art(tır)mak, şiddetlen(dir)mek retreat when soldiers retreat, they move away from the enemy, especially to avoid fighting. geri çekilmek; cephe hattından geri çekilmek Bu bilgilerden ve parçanın açıklamasından yola çıkarak cümlede boş bırakılan yer incelendiğinde boşluktan sonra gelen costs on options trading for individual customers sözünün ipucu olduğu görülür. Çünkü bu sözde bireysel müşterilerin yararına olan bir durumdan söz edilmiştir. Öyleyse cümledeki boşluğu A, B, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki reduced tamamlar. 3

4 7. Öncelikle sözcüğün anlamına bakalım: take on sth (phrasel verb) to begin to have a particular quality bürünmek, girmek;... gibi olmaya başlamak Cümlede boşluğa hangi yapının geleceğini açıklamadan önce bu cümleden önceki cümlenin hangi tense ile çekimlendiğine bakalım:... that it had reduced costs..., a step it ---- on stocks and bonds İlk cümlede Fidelity Investments in Reported Speech le aktarılmış, bu nedenle de bir derece daha past laştırılmış bir ifadesine yer verilmiştir. Maliyet düşürüldükten sonra stocks and bonds lara bu adım (maliyetin düşürülmesi) yansıyacağından fiilin past tense ile çekimlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle boşluğa E seçeneğindeki yapı getirilmelidir. 9. properly correctly, or in a satisfactory way uygun şekilde, hakkıyla, gerektiği gibi subsequently happening after something else akabinde, sonradan successively happening after each other art arda, sıra ile, peş peşe previously existing or happening before something or someone else önceden, evvelce rapidly happening or moving very quickly hızla, süratle Bu bilgilerden ve boşluktan önce gelen cümlede geçen within a certain time period sözünden yola çıkıldığında boşluğa A, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, B seçeneğindeki subsequently getirilmelidir. 11. Parçanın I, II, III ve IV numaralı cümlelerinde empatinin yani başkalarının duygularını anlayabilmenin; saldırganlığın ve şiddetin engelleyicisi olduğundan, empati kurabilen bir insanın toplumsal değerlere uygun davrandığından, diğer yandan toplumsal değerlere uygun davranmayan yani empati kurmayan kişilerin toplumda şiddeti ve saldırganlığı benimseyeceğinden bu nedenle de empati ve ahlak veya ahlaki değerlere uygun davranma arasında güçlü bir ilişki olduğundan söz edilmektedir. Parçanın V numaralı cümlesinde ise diğer insanlara kayıtsız şartsız güvenen ve yakınlık duyan kişinin yetenekli olduğundan söz edildiği için bu cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. 8. Öncelikle sözcüğün anlamına bakalım: consider to think carefully about a decision or something you might do enine boyuna düşünmek, dikkatle değerlendirmek More and more investors ---- options as Who? What? part of their trading strategies. How? Cümlede özne (subject) bulunduğundan yani cümle active olduğundan E, cümle Jeffrey Carney in doğrudan alıntılanan bir cümlesi olduğu için present tense ile çekimlenmesi gerektiğinden C ve D, progressive bir durum söz konusu olmadığından B, boşluğa getirilemez. Buna göre boşluğu en iyi A seçeneğindeki yapı tamamlar. 10. transitory (formal) lasting only for a short time gelip geçici, geçici temporary existing or happening for only a short or limited time geçici fleeting passing swiftly; vanishing quickly geçici, anlık permanent continuing forever or for a long time kalıcı, uzun süreli provisional If a situation or arrangement is provisional, it is not certain and might change in the future. geçici Yukarıda seçeneklerde verilen sözcüklerin anlamları verilmiştir. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen sözcüklerin yakın anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre boşluğa cümlenin anlamından da yola çıkıldığında D seçeneğindeki permanent sözcüğü getirilmelidir. 12. Parçanın II ve III numaralı cümlelerinde iyi birer kompozisyon oluşturmuş mektuplar yazabilmenin özen ve organize düşünce gerektirdiğinden, mektup kişinin imzasıyla gönderildiği için onu yazarken daha dikkatli olunacağından söz edilmiştir. IV numaralı cümlede yazar, II ve III numaralı cümlelerde söylediklerinin doğruluğunu ispatlamak için ünlü bir Fransız yazarın sözüne yer vermiştir. V numaralı cümlede de yine Fransız yazarın sözünü vurgulayarak bir sonuca varmış ve iyi bir mektup yazmanın zaman, emek ve düşünme gerektirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle II, III, IV ve V numaralı cümleler anlamlı bir paragraf oluşturur. Ancak I numaralı cümlede birçok insanın işlerinden dolayı mektup yazdıklarından ve günde milyonlarca mektup yazıldığından söz edilmiştir. Parçanın II, III, IV ve V numaralı cümlelerinde kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan daha özel mektuplardan söz edilirken I numaralı cümlede mektuplardan daha genel bir şekilde bahsedildiğinden bu cümle anlam bütünlüğünü bozmuştur. 4

5 13. Karşılıklı konuşmanın boş bırakılan yerinin tamamlanmasının istendiği sorularda özellikle boş bırakılan yerden sonraki cümleye daha sonra da parçanın tamamına dikkat edilmelidir. Diyalogda ne anlatıldığına bakalım. Charlotte: Ben ayrıldıktan sonra beni sorarsa tatile gittiğimi söylersin. Jane: Ama nereye gittiğini sorarsa ne diyeyim? Charlotte: ---- Jane: Bana inanmayacak. Benden asla sır saklamayacağını bilir. Yukarıda diyaloğun açıklaması incelendiğinde Charlotte nin, Jane den yalan söylemesini veya haberdar olduğu bir şeyi bilmiyormuş gibi yapmasını istediği anlaşılır. Buna göre boş bırakılan yere A, C, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil, B seçeneğindeki O zaman nereye gittiğimle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyle. yargısı getirilmelidir. 14. Parçanın anlam bütünlüğünün sağlanmasının istendiği sorularda öncelikle boşluktan önceki ve sonraki cümlelere dikkat edilmelidir. Cünkü bu cümlelerde bizi doğru cevaba götürecek ipuçları vardır. Ancak öncelikle parçada ne anlatıldığına bakalım: Parçada kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesinin dünyanın birçok yerinde ciddi tartışma yarattığı vurgulanmaktadır. Bu tartışmanın da herkesi etkilediği; birçok eğitimli, aklıselim insanın kadın ve erkek olarak rollerini ortaya koymak ve aile hayatına yaklaşmada yeni yollar bulmak için kafa yordukları belirtilmiştir. Parçadaki new ways to think about their roles sözü, C seçeneğindeki one way or another, to more women in position of responsibility sözünü örneklendirdiğinden boş bırakılan yere A, B, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki belirleme getirilmelidir soruların çözümüne geçmeden önce parçayı anlamaya çalışalım: Soruların çözümüne başlamadan önce paragrafta ne anlatıldığına bakalım. Parçada Güzellik ve Aşk Tanrıçası Afrodit ten söz edilmektedir. Afrodit in tüm tanrıların ve erkeklerin aklını çeldiği, tatlı kahkahasıyla va alaylı oyunlarıyla ince zekâya sahip bilge kişilerin bile kalbini fethettiği vurgulanmıştır. İlyada da Zeus ve Dione nin kızı olduğu belirtilen Afrodit in, daha sonraki şiirlerde deniz köpüğünden ortaya çıktığı ve adının da köpükten doğan anlamına geldiği ifade edilmiştir. Aphors sözcüğünün Yunancada köpük anlamına geldiği, bu deniz yaratığının Cythera da (Yunan adası) ilk ortaya çıktığı, daha sonra da Kıbrıs a sürüklendiği, kendi adının yanında bu iki adanın adıyla da anıldığı söylenmiştir. Parçanın son cümlelerinde de Afrodit ile birlikte güzelliğin geldiği, onun rüzgârları önüne alarak rengârenk çiçeklerle doğayı süslediği, denizin onun gelişiyle dalgalarını şen kahkahalarla kıyıya çarptığı, onsuz her yerin neşesiz ve yalnız olduğu ifade edilmiştir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak 15., 16., 17., 18. ve 19. soruları çözelim. 15. Parçadaki The Goddess of Love and Beauty sözüyle D seçeneğindeki goddess who represents love and beauty sözü anlamca örtüşmektedir. Buna göre Aphrodite nin kim olduğu, A, B, C ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, D seçeneğinde verilmiştir. 16. Parçadaki She is the daughter of Zeus and Dione in the Iliad, but in later poems she is said to have sprung from the foam of the sea, and her name was explained as meaning the foam risen. yargısından yola çıkıldığında parçada Aphrodite ile ilgili belirtilen durumun, A, B, C ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, D seçeneğindeki belirleme olduğu görülür. 17. Parçadaki This sea-birt took place near Cythera, from where she was wafted to Cyprus. yargısı B seçeneğindeki lived near Cythera but went to Cyprus after that ifadesiyle anlamca örtüşmektedir. Buna göre parçada the sea-birth ile ilgili olarak açıklanan durum A, C, D ve E seçeneklerinde değil, B seçeneğinde verilmiştir. 18. Parçadaki The Romans wrote of her in the same way. With her, beauty comes. The winds flee before her and... she moves in radiant light. yargılarından yola çıkıldığında Romalıların, Güzellik ve Aşk Tanrıçası yla ilgili olarak B, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi birini değil, A seçeneğindeki brought beauty to the nature with her belirlemesini ifade ettikleri anlaşılmaktadır. 19. Parçadaki..., and she was called Cythera or the Cyprian as often as by her proper name. yargısıyla E seçeneğindeki was also called with some other names like Cyprian or Cythera which came from the Aphrodite s islands ifadesi anlamca örtüşmektedir. Öyleyse The Goddess of Beauty ile ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde verilenlerden herhangi birini değil, E seçeneğindeki belirlemeyi parçadan çıkarabiliriz. 20. Öncüldeki cümlede birçok politikacının geçmişte savunduklarını inkâr ettiği ve partilerini kolayca değiştirdikleri, bu durumun da kararsız seçmenlerin sayısını giderek artırdığı belirtilmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak öncüldeki cümlenin yapısını analiz edelim: Today, many politicians deny the things they supported in the past (Bugün, birçok siyasetçi eskiden savunduklarını reddetmekte) and they change their parties very easily, (ve çok kolaylıkla partilerini değiştirmektedir) so the number of indecisive voter increases gradually. (bu nedenle kararsız seçmenlerin sayısı giderek artmaktadır.) 21. Öncüldeki Türkçe cümleyi İngilizceye çevirelim: Ağır çalışma ve korunmasızlık, kadını yatağa düşürdüğünde (When hard work and exposure brought the women down to bed with pneumonia,) yaklaşık bir yıldır Dalesford da yaşamaktaydılar. (they had been living in Dalesford for nearly a year.) Yukarıdaki açıklamadan yola çıkıldığında öncüldeki Türkçe cümleye anlamca en yakın cümlenin A, C, D ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, B seçeneğinde olduğu görülür. 5

6 22. Öncüldeki cümle, after ve if ile kurulmuş iki ayrı subordinate clause (yan cümle) u olan bir cümledir. Cümlenin genel oluşumundan ve cümledeki would dan yola çıktığımızda bu cümlenin geçmiş zaman kiplerinden biriyle çekimlenmesi gerektiği anlaşılır. After ın kullanımı: After Past Perfect Tense, Past Tense After Past Tense, Past Tense Yukarıdaki bilgiden yola çıktığımızda main clause (ana cümle) yani ikinci boşluğun Past Tense ile çekimlenmesi gerektiği anlaşılır. if in kullanımı: Cümlede if, condition yapmamıştır: Bu cümle if ile oluşturulmuş bir Noun clause cümlesidir. if bu cümlede whether anlamında bir subordinate clause (yan cümle dur ve main clause (ana cümle) un object i konumundadır. Buna göre cümlede boş bırakılan yere A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, D seçeneğinde verilenler getirilmelidir. 23. Öncüldeki cümlede Fransa da Montreal in özellikle güney kesiminde çocuklar gibi hayvanlara da aziz, ermiş isimleri konduğundan söz edilmektedir. Hayvanlar (the animals) kendi kendilerine isim koyamayacağından yani cümle passive olması gerektiğinden A ve E, cümlede boşluktan önce hayvanları niteleyen ya da belirten bir adjective clause lu yapı kullanılmadığından C ve D dekiler cümledeki boşluğa getirilemez. Cümlenin active hâli şöyledir: In Montreal, especially..., people give the animals, like children, the names of saints. Ancak cümlemiz active değil, passive olduğundan, yani people cümlede söylenmediğinden boşluğa B dekiler getirilmelidir. 24. Öncüldeki cümleyi inceleyelim: Algebra is a mathematical system. (Cebir bir matematiksel sistemdir.) One uses known quantities to find unknown quantities (Kişi bilinenleri bilinmeyenleri bulmak için kullanır.) Cümlede genel olarak Algebra dan söz edildiği için verilen boşluğa A, B, C ve D seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, E seçeneğindeki which getirilmelidir. 25. Cümlede enerjinin karmaşık bir süreç sonucunda gönderildiği belirtilmiştir. Boşlukları da dikkate alarak verilen yapıyı inceleyelim the motor of an automobile ---- (arabanın motoru) the wheels (tekerlekleri) Yukarıdaki yapıyı incelediğimizde boşluklara öyle birer preposition gelmeli ki enerjinin motordan tekerleklere doğru gittiği anlamını versin. Seçenekler incelendiğinde B, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerin bu anlamı vermediği, A seçeneğindeki... from... to nun...den... e anlamında olduğu için boşluğu en iyi biçimde tamamladığı görülür. from the motor of an automobile to the wheels arabanın motorundan tekerleklerine 26. Soruda bize lexicon un hangi yönünün farkı bağlamlarda aynı sözcüğü farklı şekillerde ya da daha az sıklıkla kullandığını belirlememiz istenmiştir. Seçeneklerde verilenleri inceleyelim: Formulaic (Formülsel) It relies on prartially fixed expressians and highly probable ward combinations. Grammatical (Dil bilgisel) It uses rules based on sampling of the Lexicon. Metophoric (Egretilemeli) Concepts such as time and money, business and sex, systems and water all share large portion of the same vocabulary. Indiomatic (Deyimsel) It follows conventions and patterns for usage. Register - Specific (Kesit özel) It uses the same word differently and / or less frequently in different contexts. Yukarıdaki açıklamadan yola çıkıldığında lexicon (sözlük) un istenen yönü A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi birinde değil, E seçeneğinde verilmiştir. 27. Soruda bizden seçeneklerde verilen sözcüklerden hangisinin allomorphy örneği oluşturmadığını belirlememiz istenmiştir. An allomorph is any of the different forms of a morpheme. A morpheme may have more than one phonemic form. Yukarıdaki açıklamalardan şunları anlamaktayız: Allomorph bir morpheme nin değişik biçimlerde söylenmesidir. Örneğin: bad sözcüğü ile comperative yapı oluşturulurken bu sözcüğe comperative morphem i olan [-er] ekinin getirilmesi gerekir. Ancak bu sözcükte allomorph olduğu için sözcüğün comperative hâli worse olmaktadır. Allomorph Türkçede biçim birimsel değişke anlamına gelmektedir. Aşağıda the types of allomorphs verilmiştir. Bu bilgiler seçenekleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Types of Allomorphs 1. Additive Allomorphs To signify some difference in meaning, something is added to a word. For example: The past tense form of most English verbs is formed by edding the suffix -ed which can be pronounced as either /-t/, /-d/ or / -əd): ask + -ed [a:sk] + [-t], liv(e) + -ed [liv] + [-d], need + -ed [ni:d] + [əd] Bu allomorph türünde sözcüğe başka bir ses daha eklenmektedir, E seçeneğindeki dish sözcüğünde bu tür bir allomorp vardır. dish [ di # ] [dishes [ di # az] 2. Replacive Allomorphs: To signify some difference in meaning, a sound is used to replace another sound in a word. For example: the [ı] in drink is replaced by the [ae] in drank to signal the simple past. drink [drink] [ı] drank [drænk] [æ] Bu allomorph türünde sözcüğün içindeki bir ses başka bir sesle yer değiştirmektedir, A seçeneğindeki goose sözcüğünde bu tür bir allomorph vardır. goose [g u: s] geese [g i: s] 3. Suppletive Allomorphs To signify some difference in meaning, there is a complete change in the shape of a word. For example: go + the supletive allomorph of {-Dpt} went 6

7 be + the supletive allomorph of {S 3d} is Bu allomorph çeşidinde sözcük tamamen bir değişime uğrar, seçeneklerde bu allomorph yoktur. Lexically Conditioned 1. Zero Allomorph There is no change in the shape of a word though some difference in meaning is identified For example: The past tense form of hurt is formed by adding the zero allomorph of [-Dpt] to this word. hurt [hgɜ:t] hurt [hɜ:t] present past Bu allomorph çeşidinde sözcüğün anlamında bazı değişimler olsa da şeklinde olmamaktadır, C seçeneğinde verilen sheep buna örnektir. sheep [# ip : ] sheep [# ip : ] singular plural 2. The shape cannot be predicted Bu allomorph çeşidinde sözcüğün nasıl yapıya bürüneceği tahmin edilemez, D seçeneğinde verilen ox buna örnektir. ox [ɒks] oxen plural [ɒksən] singular Bu açıklamaların ışığında A, C, D ve E seçeneklerinde verilen sözcüklerde allomorph olduğu ancak B seçeneğindeki tree / three sözcüklerinde allomorph değil, homophone (eşseslilik) olduğu görülür. 28. Öncüldeki açıklamada İngilizcede p harfiyle gösterilen sesin pot sözcüğünde aspirated [ph] üflemeli, soluklu olduğu, spot sözcüğünde ise unaspirated [p] üflemesiz, soluksuz olduğu ifade edilmiş, zihinde farkında olunan bu dil bilimi teorisinin nasıl açıklanabileceği sorulmuştur. Bu açıklama dikkate alındığında allophone ve phoneme farkının sorulduğu anlaşılır. Ancak soruyu açıklamaya başlamadan önce bu iki sözcüğün fonetik alfabeyle yazılışına bakalım. pot [pot] spot [spot] İki sözcüğün yazılışları incelendiğinde ikisinin de p, phoneme ile gösterildiği görülür. Ancak bu sözcüklerin sesletimleri yani allaphone ları farklıdır. Sesletimleri yani allaphone ları farklı olmasına, yani pot sözcüğünde p sesi, aspirated ; spot sözcüğünde unaspirated söylenmesine rağmen tek bir morpheme (p) ile gösterilmelerinin nedeni, ana dili İngilizce olanların (native speaker) bu iki sesi aynı kabul edip p harfiyle göstermeleridir. Ana dili İngilizce olanlar, aspirated ve unaspirated arasındaki farktan habersizdirler çünkü İngilizce sözcüklerde aspiration, anlamı değiştirmez. Bu açıklamanın ışığında keeping the linguistics theory in mind, B, C, D ve E seçeneklerinden herhangi birinde değil, A seçeneğinde açıklanmıştır. 29. Soruda bizden anlam biliminin en küçük biriminin ne olduğunu bulmamız istenmiştir. A semene is a meaningful linguistics unit that can not be divided further. A semene can be the meaning expressed by a morpheme. Bu açıklamadan yola çıkıldığında semantics in en küçük biriminin semene olduğu, semene nin de morpheme sözcüğüyle ifade edilebileceği görülür. Buna göre the smallest semantic unit ; B, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, A daki morpheme dir. 30. Soruda bizden biliş süreçleriyle ilgili olmadığı için cognitive linguists lerin ilgi alanına girmeyenin ne olduğunu bulmamız istenmiştir. Aşağıda dil bilimciler ile ilgili verilen bilgileri inceleyelim: George Lakoff explores conceptual systems as revealed by language, particulary metaphor, and the aplication of cognitive linguistics to politics, literature, and other fields. Eve Sweeter investigates cognitive linguistics often from a historical perspective, with the relationship between language and gesture. Terry Regier explores the relation of language and thought, asking why languages hove the semontic cotegories they do, and whether and how those cotegories affect thought. Susanne Gahl investigetes the relations among usoge, grammar, and language processing, drawing on psycholinguistics and corpus linguistics. Keith Johnson studies the role of linguistic experience and cross language regularities inspeech perception, and the sociophonetics of personel identity. Bu bilgilerin ışığında B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler biliş süreçleriyle ilgilidir. Ancak A seçeneğinde verilen belirleme biliş süreçleri ile ilgili olmadığı için cognitive linguists lerin ilgi alanına girmez. 31. Soruda bizden konuşma ve yazmanın edinimi, depolanması, üretimi ve kavrayışının altında yatan zihinsel süreçleri açıklamak için bilişsel psikolojinin denelsel bulgularından yararlananın hangi dil bilimi olduğunu bulmamız istenmiştir. Seçenekleri inceleyelim: Semantics Anlam bilimi Cognitive linguistics Bilişsel bilim Psycholinguistics Davranış dil bilimi, Psikolinguistik Generative linguistics Üretimsel dil bilimi Quantitative linguistics Nicel dil bilimi Soruda açıklaması verilen ve 1960 larda Noam Chomsky nin ortaya koyduğu dil bilimi, A, B, D ve E seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri değil, C seçeneğindeki davranış dil bilimi dir. Davranış dil biliminin kısaca tanımlarsak: Psycholinguistics is a field that deals with the way humans acquire, utilize, formulate and comprehend language. 32. Soruda bizden seçeneklerde verilenlerden hangisinin semantics in ilgi alanına girmediğini bulmamız istenmiştir. Metonymy (ad aktarması, mecazı - mürsel), merongmy (parça - bütün ilişkisi); homonymy (eşadlılık, sesteşlik), synonymy (eş anlamlılık); antonymy (zıt anlamlılık), paronym (kökteşlik) semantics in çalışma alanına girdiğinden A, B, C ve E dekiler doğrudur. Ancak semantics, ifadenin telaffuz ve dil bilgisi yapısını hiçe sayıp konuşmacının inanç ve maksadına yönelik çalışma yapmadığından, aksine konuşmacının amaç ve değer yargılarına göre cümleyi ele alan Pragmatics olduğundan D, semantics in ilgi alanına girmez. 7

8 33. Soruda bizden seçeneklerde verilenlerden hangisinin ambiguity içermediğini bulmamız istenmektedir. A word, phase or sentence that has more then one meaning is said to be ambiguous. Yukarıda İngilizce açıklaması verilen ambiguity (anlam belirsizliği), bir sözcüğün, bir sözcük grubunun ya da bir cümlenin birden çok anlama gelmesidir. Bu bilginin ışığında seçeneklerdeki cümleleri inceleyelim: A) Ayşe saw the man with binoculars. It could mean that Ayşe observed the man by using binoculars. It could mean that Ayşe observed a man who was holding binoculars. C) You have a red light. It could mean that you have red ambient (ortam) lighting. It could mean that you have a red light while driving your car. It could mean that your body has a red glow (kızarmak). It could mean that you posses a light bulb (ampul) that is tinted (boyalı) green. D) The dog sat on the mat. There is no such thing as a sentence, term, expression or word symbolically representing a single true meaning. This sentence is underspecified (eksik belirtilmiş) and potentially (potansiyel olarak) ambiguous. (Which cat sat on which mat?) E) Santa Claus eats cookies. The meaning of this proposition (cümle) does not rely on whether or not Santa Claus is eating cookies at the time of its utterance. Santa Claus could be eating cookies at any time and the meaning of the proposition would remain same. The meaning is simply describing something that is the case in the world. In contrast, the proposition, Santa Claus is eating a cookie right now. describes events that are happening at the time the proposition is uttered. Bu bilginin ışığında seçenekler incelendiğinde A, C, D ve E seçeneklerinde ambiguity (anlam belirsizliği) olduğu ancak B seçeneğindeki cümlede olmadığı görülür. 34. Soruda bizden hangi seçeneğin yanlış bilgi içerdiği bulmamız istenmiştir. Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve E seçeneklerindeki bilgiler doğrudur. Ancak D seçeneğindeki Orthography refers to rules which restrict the allowable sequences of letters in alphabetic languages. yanlış bilgi içermektedir. 35. Öncüldeki cümle boşluklar da dikkate alınarak incelendiğinde simge, sembol, benzerlik, mecaz, anlam ve bildirim süreçlerini inceleyenin ne olduğunun sorulduğu görülür. Bu anlamı karşılayan kavramlar A, C, D ve E seçeneklerinde değil, B seçeneğinde verilmiştir. Çünkü semiotics yani gösterge bilimi; Simge, sembol ve işaretlerin yorumlanması, üretilmesi veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Anlam bilimi, dil bilimi, f onetik, mimarlık, sosyoloji, psikoanaliz ve daha birçok bilim dalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinler arası bir disiplindir. Gösterge bilimini şu şekilde somutlaştırabiliriz: experience sign meaning construction Semiotics is concern with everything that can be taken as a sign. A sign is everthing which can be taken a significanty substituting for something else. Umberto Eco 36. Öncüldeki cümlede ne anlatıldığını anlamak için boşluklara da dikkat ederek cümleyi okuduğumuzda yetenekli yazarların kastettiği anlamı vermek için nelerden faydalandığından söz edildiğini görürüz. Başarılı yazarlar; tasarladıkları manayı karşı tarafa aktarırken tasvirlerden, mecazlardan, söz oyunlarından yararlanırlar. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde cümleyi A, B, C ve D seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, E seçeneğindeki vivid (etkili, güçlü, canlı) adjectives and adverbs en uygun biçimde tamamlar. 37. Parçada bir teyzenin düşüncesini iletmede dissentient (muhalif, karşıt görüşlü) sözcüğünü kullanan yazarın amacının ne olabileceği sorulmuştur. Öncüldeki diyaloğu inceleyelim: Bu zamana kadar dinlediğim en güzel hikâye. dedi, küçük kızlardan büyük olanı kararlılıkla. Şimdiye kadar dinlediğim tek güzel hikâye. dedi Cyril. Muhalif bir görüş geldi, teyzelerinden: Küçük çocuklara anlatılacak en münasebetsiz hikâye! Yıllarca süren itinalı eğitimin oluşumunu harap ettin Bu açıklamanın ışığında yazarın dissentient sözcüğünü kullanmasındaki amacı; A, B, C ve E seçeneklerindekilerden herhangi birinde değil, D seçeneğinde verilmiştir. 38. Soruda bizden yazarların yaşamdaki olayların ya da durumların asıl sonuçları ile olması beklenen sonuçları arasındaki zıtlığı vurgulamak istediklerinde hangi teknikten yararlandıklarını bulmamız istenmektedir. Seçenekleri inceleyelim: A) metaphor A figure of speech in which a word or phrase that ordinarily designate one thing is used to designate another, thus making an implicit comparison. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor, mecaz. B) simile A figure of speech in which two essentially unlike things are compared, often in a phase introduced by like or as. Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzetme, benzeti, teşbih. C) irony The humorous or mildly sarcastic (igneleyici) use of words to imply the opposite of what they normally mean. The essential feature of irony is the indirect presentation of a contradiction between an action or expression. In the figurative speech, emphasis is placed on the opposition between the literal and the intented meaning of a statement. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme, ince alay. D) hyperbole to describe something as much better, more important, etc than it really is. 8

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ 22 Eken / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 22-45 E-journal of Intermedia, Fall 2014 1(1) KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ THE CONTENT ANALYSIS OF THE

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi *

Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi * Educational Administration: Theory and Practice Spring 2007, Issue 50, pp: 321-345 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2007, Sayı 50, ss: 321-345 Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma Fatih YILMAZ 1, Selin GÖÇEN 2 & Ferat YILMAZ 3 Özet: Bu çalışmanın temel amacı, öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin

Detaylı

Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri

Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 515 Su Üzerine Yazı Yazmak mı Başına Talih Kuşu Konmak mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri Abdurrahman

Detaylı

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kanıt Bağlamındaki İnançlarının, Kanıtlama Süreçlerinin ve Örnek Kanıtları Değerlendirme

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

APPROACH (YAKLAŞIM) TÜRKÇE ANLATIM

APPROACH (YAKLAŞIM) TÜRKÇE ANLATIM APPROACH (YAKLAŞIM) TÜRKÇE ANLATIM https://www.facebook.com/groups/ingilizceaobt/ REYHAN DENLİ Der. FERUZE İLKATMIŞ Diane Larsen-Freeman Açıklamalı Approach ve Method Anlatımı Kısa Notlar 1.THE GRAMMAR-TRANSLATION

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting Activities and their Effects on Mathematics Learning

Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting Activities and their Effects on Mathematics Learning Elementary Education Online, 10(1), 364-377, 2011. İlköğretim Online, 10(1), 364-377, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting

Detaylı

LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK

LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK KONFERANS METNİ 234 Liderler için Dört Gerçek Four Facts for Leaders LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK Vincent LUİZZİ Çev. Metin BAL Liderler hakkında, liderlik ve Afrika da liderlik ile ilgili düşünce için önem

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZC 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmamızın temel amacı medyada insan haklarına ve farklı kimliklere saygının güçlendirilmesine ve bu konuda hem medyanın hem de sivil toplumun aktif rol almasını teşvik

Detaylı