MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36 Toplam Saat = 121 Kredi = 103 ECTS= YARIYIL 2. YARIYIL Adı T U Kr ECTS Adı T U Kr ECTS 1 KMY143 Kimya I KMY144 Kimya II PTL121 Teknikleri Uygulaması I PTL122 Teknikleri Uygulaması II PTL111 Genel Histoteknoloji I PTL112 Genel Histoteknoloji II BYL115 Anatomi PTL132 Genel Sitoteknoloji BYL127 Fizyoloji PTL102 Genel Patolojide Temel Kavramlar TRD121 Türk Dili I TRD122 Türk Dili II ATA121 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I ATA122 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II YDZI121 İngilizce I YDZI122 İngilizce II BYL141 Histoloji KMY172 Genel Biyokimya PTLxxx Seçimlik I PTLxxx Seçimlik II TOPLAM TOPLAM YARIYIL 4. YARIYIL Adı T U Kr ECTS Adı T U Kr ECTS 1 PTL211 İmmunohistokimya PTL212 Moleküler Patoloji Teknikleri PTL PTL222 Teknikleri Uygulaması III Teknikleri Uygulaması IV PTL231 Özel Sitoteknoloji I PTL232 Özel Sitoteknoloji II PTLxxx Seçimlik III PTLxxx Seçimlik IV TOPLAM TOPLAM S1,2: 1-2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER S3: 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Adı T U Kr ECTS Adı T U Kr ECTS Patoloji 1 ANT130 İlkyardım PTL241 Laboratuvarında Güvenlik 2 DB110 Davranış Bilimleri PTL251 Jinekolojik Sitoloji Tıbbi Dökümantasyon TOPLAM SGL140 Meslek Etiği SGL150 Biyoistatistik TOPLAM S4: 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Adı T U Kr ECTS 1 PTL242 Patolojide Özel Teknikler PTL252 Adli Tıp Patolojisi TOPLAM

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II 19. yüzyılın siyasal, sosyal ve ekonomik ideolojisinden sonra 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülüğün siyasal ve ekonomik yönleri, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye ye etkileri, çok partili hayata geçiş, yılları arasında iç ve dış politika, Lozan Barış Antlaşması ve Atatürk Devrimleri konuları işlenmektedir. Türk Dili I, II Türk dilinin fonotiği (ses bilgisi), morfolojisi (kelime bilgisi), sentaksı (cümle bilgisi) ve günlük Türkçenin özellikleri konularında bilgiler verilmektedir Anatomi Hücre ve dokular, homeostaz, uyarılabilen hücreler, hareket sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, kan, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve metabolizma, boşaltım sistemi, duyu organları ve üreme sisteminin anatomisi konuları işlenir. Fizyoloji Hücre ve dokular, homeostaz, uyarılabilen hücreler, hareket sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, kan, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve metabolizma, boşaltım sistemi, duyu organları ve üreme sisteminin fizyolojisi konuları işlenir. Kimya I Element, bileşik ve karışımları adlandırılması, kütle-mol, atom ve molekül kütle kavramları, gazlar, çözeltiler, asitler-bazlar ve tamponlar konuları işlenir, bu bilgiler ışığında patoloji laboratuvarında kullanılacak çözelti ve karışımlar hazırlanır. Kimya II Kimyasal bağlar, hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve esterler, karbonhidratlar, aminler, amidler, proteinler ve aromatik bileşikler konusunda bilgi verilir.

3 İngilizce I, II Simple, Progressive ve Perfect Tense yapıları ile ilgili temel bilgiler ve adjective clause, noun clause, active passive formlar, ilgili bilgiler verilir. Histoloji Mikroskobik çalışmayla desteklenen derslerde; hücre, hücre organelleri, mitoz ve mayoz bölünme, epitel doku, bağ, kemik, kıkırdak, kas dokusu, sinir sistemi, kan ve lenfoid doku, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas, solunum sistemi, deri, üriner sistem, nöroendokrin hipotalomo-hipofizer sistem, adrenal, tiroid, paratiroid, boşaltım sistemi, erkek ve dişi üreme ve duyu organlarına ait normal doku ve hücre özellikleri incelenir. Genel Biyokimya Biyokimyaya giriş, nükleik asitler, protein sentezi, aminoasitlerin yapısı, çeşitleri ve özellikleri, enzimlerin yapısı, özellikleri ve kinetik işleyişleri/koenzimler, karbonhidratların yapısı, çeşitleri ve özellikleri, lipidlerin yapısı, çeşitleri ve özellikleri, hormonlar ve hormonların etki mekanizmaları, mikrobiyolojik ajanların sınıflandırılması konuları işlenmektedir. Genel Patolojide Temel Kavramlar Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları açıklar. Genel Histoteknoloji I Patoloji laboratuvarında; dokuların fiksasyonu, doku takibinin prensipleri ve yöntemleri, dokuların bloklaması, kesit hazırlığı, mikrotomlar, rutin doku boyası, frozenın önemi, ışık mikroskobunun çalışma prensibi ve kullanımı, özel mikroskop türleri ve kullanımları, konusunda bilgi verilir. Genel Histoteknoloji II Bağ dokusu, karbonhidratlar, proteinler, nükleik asitler, amiloid, lipidler, pigment ve mineraller, nöroendokrin sistem, santral sinir sistemi, enzimler, canlı hastalık etkenleri, sitoplazmik organel ve diğer komponentlerin konvansiyonel boyanma özellikleri ve boyanma mekanizmaları incelenir.

4 İmmünohistokimya İmmunohistokimyada tanımlar, immunohistokimya boyama yöntemleri, immunohistokimyada boyanma problemleri gibi konularda teorik bilgi verilir. Moleküler Patoloji Teknikleri Transkripsiyon, translasyon, hücre bölünmesi, hücre siklusu ve mayoz bölünme, sitogenetik, kalıtım kalıpları, mutasyonlar ve mutajenler, kromozomal anomaliler, kanserin moleküler metabolizması ve moleküler patolojide kullanılan yöntemler işlenir. Genel Sitoteknoloji Klinik sitoloji ve sitoteknolojinin temel özelliklerini sitoteknolojinin uygulama alanlarını, bunlar içinde öncelikle temel hücre yapı ve fonksiyonlarını ve jinekolojik materyallerde görülen normal ve normal dışı hücrelerin tanınması konuları verilir. Özel Sitoteknoloji I n-jinekolojik sistem sitolojilerinde sitopreparasyon yöntemleri, normal ve patolojik hücrelerin sitomorfolojik özellikleri işlenir. Özel Sitoteknoloji II Organ ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sitolojilerinde normal ve patolojik hücrelerin sitomorfolojik özellikleri işlenir. Teknikleri Uygulaması I Uygulama laboratuvarında fiksatiflerin hazırlanması, fiksasyon uygulamaları, otomatik ve manuel doku takibinin uygulanması, farklı özellikte dokuların bloklanarak kesit alınması ve rutin boya uygulamaları konularında çalışılır. Teknikleri Uygulaması II Uygulama laboratuvarında; mikrotomda kesit alma becerisi geliştirilir, Haematoxyline solusyonları, Eosine hazırlanır. Öğrencilerin kendi hazırladıkları doku bloklarından elde ettikleri kesitlere rutin boya uygulamaları yapılır. Sitopreparasyon teknikleri ve sitolojik boyalar uygulanır, jinekolojik sitoloji materyallerinin mikroskopta taraması yapılır, olası tanı verilir.

5 Uygulamalar bölüm uygulama laboratuvarı ile eş zamanlı olarak eğitim ve araştırma hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında da gruplar halinde yapılır. Teknikleri Uygulaması III Uygulama laboratuvarında konvansiyonel histokimya teknikleri ve non jinekolojik preparasyon teknikleri uygulanır, sistemlere ait örnek preparatlar mikroskopta incelenerek normal ve normal dışı hücrelerin ayırımı yapılır. Uygulamalar bölüm uygulama laboratuvarı ile eş zamanlı olarak eğitim ve araştırma hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında da gruplar halinde yapılır. Teknikleri Uygulaması IV Uygulama laboratuvarında; İmmünhistokimya, immunfloresan teknikler uygulanır, örnek İİAB sitoloji preparatları mikroskopta incelenerek normal ve normal dışı hücrelerin ayırımı yapılır. Uygulamalar bölüm uygulama laboratuvarı ile eş zamanlı olarak eğitim ve araştırma hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında da gruplar halinde yapılır. Patolojide Özel Teknikler Gelişmekte olan patoloji biliminde hastalıkların tanısında güvenilirliği ve geçerliliği yüksek, tanısal değeri olan moleküler biyoloji teknikleri kullanılmaktadır. İmmunohistokimyada ileri uygulamalar, TUNEL, İn situ hibridizasyon, FISH, Flow sitometri, PCR gibi yöntemlerin temel prensipleri ve patolojideki uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgi verilir. Jinekolojik Sitoloji Pap smearlerde normal hücre yapısı, pap smearlerde değerlendirme kriterleri, Bethesta sistemi ve class sınıflandırması, Bethesta sistemi değerlendirme kriterleri, pap smearlerde normal dışı hücreler gibi konularında bilgi ve beceri kazandırılır. Adli Tıp Ölüm, somatik ölüm, hücresel ölüm tanımı; beyin ölümü, postmortem değişiklikler, pütrefakasyon, sabunlaşma, mumifikasyon, maserasyon tanımı ve özellikleri, otopsi tanımı, adli otopsi tanımı, cerrahi otopsiden farkları, adli otopsi gerekli araç gereçler.

6 ında Güvenlik Patoloji laboratuvarında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olan biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikeler ve korunma yöntemleri ve dezenfeksiyon, sterilizasyon ve standardizasyon konularında bilgi verilir. Tıbbi Dökümantasyon Genel olarak doküman ve dokümantasyon teknikleri bilgisinin verilmesi amaçlanmaktadır. Tıbbi belgeler hakkında bilgiler verilmesi ve tıbbi belgelere erişim yollarının öğretilmesi amaçlanır. Tıbbi dokümantasyon ile ilgili tanımlar, tıbbi dokümantasyon tarihçesi, tıbbi doküman türleri, bilgiye erişim yolları, sorgulama işlemcileri (uygulamalı anlatım), internet kaynaklarına erişim (arama motorları) konularında bilgi verilir. Davranış Bilimleri Kişilerarası ilişkilere psikolojik ve sosyolojik yaklaşımla çalışma ortamında insan ilişki modelleri, hasta ve sağlık çalışanı ilişkileri ve kişilerin ruh sağlığının korunması konusunda bilgi edinmek. Psikolojik giriş, kişilerarası ilişkilerde psikolojinin önemi, araştırma Teknikleri, etkili iletişim, konularında bilgi kazandırılması. İlkyardım Temel yaşam desteği, acil ilkyardım, travma, kırık, yanık olgularında ilk yardım bilgi ve becerisi verilir. Meslek Etiği Tıbbi deontoloji kavramı, Sağlıkta disiplinler arası ekip yaklaşımı, rol kavramı ve tanımı, sorumluluk kavramı ve tanımı, mesleğin yasal yönleri, tedaviye yönelik çağdaş girişimler ve etik, kurumlarda geçerli onay, kayıt ve yazılı dokümanlar, hasta hakları ve yasal yükümlüğün bozulduğu durumlar, tıbbi deontolojinin dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgiler verilmektedir. Biyoistatistik İstatistik, sağlık hizmetleri ve biyoistatistik. Frekans dağılımları ve verilerin sınıflandırılması. Yer gösteren ölçüler; ortalamalar, çeyrek değerler ve yüzde noktalar. Yaygınlık ölçüleri, standart sapma, standart hata, varyans değişimi katsayısı. Örnekleme ve örnekleme yöntemleri. Olasılık örnekleme yöntemleri BRÖ tabakalı örnekleme sistematik ve küme örneklemesi. Örneklem büyüklüğü ve örneklem büyüklüğünü saptamak için kullanılacak formüller. Önemlilik testleri ve önemlilik testleri hakkında genel bilgiler verilir.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ I. DERS KURULU PROGRAMI (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) (9 Hafta) Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Kodu Adı T U AKTS Kredisi 1. Yıl TIP 100 Dönem I Meslek İçi Dersi 499 185 49 YDB101 İngilizce 53 2 AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

2012-13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI

2012-13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI 2012-13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI STAJIN ADI TEORİK (h) PRATİK (h) SÜRE (gün) KREDİ AKTS TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I 112 38 43 131 13 TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II 90 25 28 103 11 TEMEL

Detaylı

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM TDB 1801 TÜRK DİLİ I Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 101210 BİYOİSTATİSTİK Bölüm / Anabilim Dalı : HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı :

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) AEB 101 Ġnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi I İnsan vücudunu meydana getiren hücre, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. Düzlemler, eklemler,

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı