DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I FİZ >FİZİK I MAT Soyut Matematik-I ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I Kümeler; Reel sayılar kümesi; Bağıntılar ve fonksiyonlar; Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, tersleri, grafikleri; Reel sayılar dizisi ve limit, Balzona-Weiertstrass teoremi; Fonksiyonlarda Limit; Sürekli fonksiyonlar ve temel teoremler; Düzgün süreklilik; Türev kavramı ve türevlenebilir fonksiyonların temel teoremleri; Türevin uygulamaları; Aradeğer Teoremi, L, Hospital Kuralı, Monotonluk, ekstremumlar, asimtotlar, grafik çizimleri FİZ >FİZİK I Fiziksel büyüklükler, standartlar, birimler; vektörler; gösterimi, geometrik ve analitik toplanması, skaler ve vektörel çarpım, birim vektör kavramı, bileşenler; Tek boyutta hareket; parçacık kinematiği, konum ve yer değistirme vektörü, ortalama hız, ani hız, ortalama ivme, ani ivme ve türev kavramı; Düzlemsel hareket; sabit ivmeli düzlemsel hareket, eğik atış, düzgün dairesel hareket, göreceli hız ve ivme, merkezcil ivme; Parçacık dinamiği-i; Kuvvet, kütle ve ağırlık kavramları ve Newton kanunları; Parçacık dinamiği II; Sürtünme kuvvetleri ve düzgün dairesel hareketin dinamiği; İş ve Enerji ; Sabit ve değişken kuvvetin yaptığı is, iş ve enerji teoremi ve kinetik enerji kavramı; Enerjinin Korunumu; Korunumlu kuvvetler, potansiyel enerji, mekanik enerji, kütle ve enerji ilişkisi ve enerjinin korunumu yasası; Parçacık sistemlerinin dinamiği; kütle merkezi ve hareketi, lineer momentum ve korunumu; Çarpışma; impuls ve momentum, çarpışmada momentum korunumu, bir, iki ve üç boyutta çarpışma, tepkimeler ve bozulmalar, tesir kesidi; Dönme Kinematiği; Dönme hareketi ve değişkenleri, sabit ivmeli dönme, doğrusal ve dairesel kinematik arasındaki bağıntılar; Dönme dinamiği-i; Tork, açısal momentum, çok parçacık sistemleri,dönme kinetik enerjisi ve moment kavramı; Dönme dinamiği II; Katı cisimlerin dönme dinamiği, yuvarlanan cisim hareketi, açısal momentum korunumu; Katı cisimlerin dengesi; statik denge, çekim merkezi ve denge örnekleri. MAT Soyut Matematik-I Önermeler; Kümeler;Bağıntılar;Fonksiyonlar;Cebirsel yapılara giriş;doğal sayılar; Tümevarım; Tam sayılar; Rasyonel sayılar; Reel sayıların inşası. ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

2 2 AITB 191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TDB 109 TÜRK DİLİ YDB 115 English-I The Mathematical Sciences: What are the Mathematical Sciences?: classifying and defining. Latin roots: order of events. Pioneers in Mathematical Science: The basic Mathematical symbols; Fundamental operation of arithmetic; Natural numbers; integer numbers; rational numbers; reel numbers; basic properties of numbers; absolute value; roots of polynomials; equations; roots of equations; basic operations in sets and some properties of theirs MAT 128 Analiz II Belirsiz integraller ve inregral alma teknikleri; Riemann integrali, İntegrallenebilir fonksiyon sınıfları, ortalama değer teoremleri, İntegral hesabının temel teoremleri, Riemann integralinin bazı uygulamaları; Genelleştirilmiş Riemann integrali (tipleri ve yakınsaklık testleri); Reel sayı serileri ve yakınsaklık; Sonsuz çarpımlar; Fonksiyon dizi ve serileri; Noktasal ve düzgün yakınsaklık, kuvvet serileri, Taylor serileri, Fourier serileri. MAT.Soyut Matematik-II Sıralama bağıntıları; İyi sıralı kümeler;sırasal eşyapı dönüşümleri;kafesler; Seçme aksiyomu;eşgüçlü kümeler ve kardinal sayılar;sonlu ve sonsuz kümeler;ordinal sayılar. MATH. Analytical Geometry Cartesian coordinates in R 2 and R 3, Polar, Cylindirical and spherical coordinates, Vectors in R 2 and R 3, Straight lines in R 2 and R 3, Rotations and translations in plane, Conics, Special surfaces in space, Cylinders, Rotational surfaces, Quadratic surfaces FİZ >FİZİK II Elektrik Alanları, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Magnetik Alanlar, Magnetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri. AITB 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TDB 1110 TÜRK DİLİ 2 0 0

3 3 YDB 116 English-II Course description: English grammar at elementary level. One, ones, some, any, not any, no, no one, not anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, somebody, anything, nowhere etc., every all, everybody, everything etc., all, most, some, no, none, any both, either, neither, a lot, much, many, (a) little, (a) few, get, word order, modal auxiliaries, passive, gerund&infinitives, would like..?, I d like..., indirect speech, asking someone to do something, purpose, go to, go on, go for, go-ing, enough, too, and but or so, because, before, after, during, while, when, adverbs, comparisons, relative (adjective) clauses, if-clauses, prepositions, preposition+ing, (good at ing etc.), look at, listen to etc., phrasal verbs. MATH Analysis-III Functions of several real variables, Topology of R n, Limit, Continuity, Compactness, Sequences of functions, Series of functions. Series in R n, Linear operators and matrices. Derivative, Chain rule. Mean value theorems. Partial derivatives. Implicit and ınverse function theorems. Maximum and minimum, Lagrange multiplier rule. MAT Olasılık ve İstatistik-I Örnek uzaylar. Olaylar ve üzerinde işlemler. Kesikli olasılık modelleri. Cebir, sigma cebir kavramları. Borel sigma cebiri. Olasılık aksiyomları. Geometrik olasılık. Koşullu olasılık. Olayların bağımsızlığı. Tam olasılık ve Bayes formülü. Rasgele değişkenin tanımı, özellikleri, örnekler, dağılımı ve dağılım fonksiyonu. Dağılım fonksiyonunun temel özellikleri. Dağılımların sınıflandırılması: sınıfların özellikleri ve örnekler. Rasgele değişkenin fonksiyonunun dağılımı. Ortak ve marjinal dağılımlar. Sayısal karakteristikler. Beklenen değerin tanımı. Chebishev eşitsizliği. Yakınsama çeşitleri. Büyük sayılar kanunu. Rasgele değişkenlerin fonksiyonel karakteristikleri. Momnet çıkaran fonksiyonlar. Karakteristik fonksiyonlar. Merkezi limit teoremi. MAT 215 Lineer Cebir I Vektör uzayları; alt uzaylar ve bölüm uzayları; Lineer bağımlılık; lineer bağımsızlık;taban; Lineer dönüşümler ve matrisler;direkt toplamlar;lineer dönüşümler uzayı ve dual uzaylar; Rank; Elemanter matris işlemleri; Lineer denklem sistemleri ve çözümleri. MATH Differantial Equations-I First-order equations and various applications; Linear equations of higher order; Solutions of initial value problems by Laplace transform; Systems of linear differential equations; solutions by Laplace transform, the eigenvalue method for homogeneous systems; Multiple eigenvalue solutions; Series solutions of linear equations; Ordinary and regular-singular points.

4 4 YDB 211 Inglizce Okuma ve Yazma Bölümle ilgili okuma parçaları; dil bilgisi çalışmaları; kelime ve çeviri aktiviteleri; dinleme etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular hakkında münazaralar. MAT 216 Lineer Cebir II Determinantlar; Özdeğerler ve özvektörler; Kuadratik formlar;iç çarpım uzayları; Öklid ve üniter uzaylar; Ortogonal ve üniter uzaylar; Karakteristik polinomlar. MAT Olasılık ve İstatistik-II İstatistiğin temel problemlerine giriş. Verilerin düzenlenmesi. İstatistik kavramı.parametre tahmini. Tahminlerin özellikleri: tutarlı, yansız, etkinlik ve asimptotik normallik. Tahmin yöntemleri: Momentler, en büyük olabilirlik yöntemleri. Rao-Cramer eşitsizliği. Aralık tahminleri. T-student dağılımı. Ki-kare dağılımı. Aralık tahminleri. Fisher dağılımı. Basit hipotezlerin testi. Regresyon analizi. En küçük kareler tahmini. Doğrusal regresyon. Doğrusal olmayan regresyon. Korelasyon. Korelasyon katsayısının önemi. Uyum iyiliği testleri. MATH. Analysis-IV Double and triple integrals. Application of double and triple integrals. Change of variables for double and trible integrals. Integral and uniform convergence. Vectoral analysis. Gradient, Rotation, Diverjans. Integrals along paths. Surfaces and surface integrals. Green theorem, Diverjans theorem, Stokes theorem. MATH Differantial Equations-II Boundary value and eigenvalues problems. The method of Green s functions. Fourier series and Fourier integrals. Generalized Fourier series. Non-homogeneous boundary value problems. Fourier integral representations. YDM 214 Mesleki İngilizce-I Matematikle ilgili kavramların öğrenilmesi, matematiksel konuların okuma, anlama ve yazma. MAT 313 Cebir I Tam sayılar; Bölünenimle; Kongrüanslar; Yarıgruplar ve gruplar;altgruplar ve yansınıflar; Devirli gruplar;üreteçler ve bağıntılar;normal altgruplar; Bölüm grupları Homomorfiler; İzomorfi teoremleri; Otomorfiler; Simetrik gruplar.

5 5 MATH Differantial Geometry Vector fields, The Jacobian of a map, Covariant derivative, curves in R 3, Change of parameter, Frenet formulas, Bertrand s curves, Surfaces, Shape operator, normal curvatures, Fundamental forms, Gauss and mean curvatures, Special curves on a surface, Gauss map and geodesics, Ruled surfaces, MAT 331 Kompleks Analiz Kompleks sayılar, elamanter fonksiyonlar, kompleks integral, Cauchy Riemann Denklemleri, Eğrisel İntegraller. Cauchy Teoremi, Cauchy İntegral Formülü, Basit bağlantılı bölgeler. Homotopi ve dönme sayısı. Analitik Fonksiyon dizi ve serileri. Analitik Fonksiyonların ayrık aykırı noktaları, Konfor dönüşümleri. Möbiüs Dönüşümleri. Riemann Dönüşüm Teoremi. Analitik Devam. MATH. Symbolic Analysis With MATLAB MATLAB; Scalars, vectors, matrices with aritmetic operations, Matrix functions in MATLAB, Graphics, Symbolic Mathematics Toolbox: Real and complex symbolic variables, Creating symbolic math functions, Standart symbolic functions, squences, limit, continuity, derivative with applications, integral with applications, Series, Solution of diferential equations, Symbolic operations with Graphical User Interface. YDM 313 Mesleki İngilizce-II Bilimsel İngilizcenin özellikleri, lisans matematik dersleri ve temel araştırma alanlarının tanımı. Matematikle ilgili konuların ve literatürün takibi. MAT 314 Cebir II Halkalar; Althalkalar ve idealler; İdeallerin toplamı; Maksimal ve asal idealler; Homomorfiler; İzomorfi teoremleri; Kesir cismi; Polinomlar halkası; Halkalarda aritmetik; Esas ideal halkaları;euclid bölgesi; Asal elemanlara parçalanabilir halkalar; İndirgenemezlik kriterleri. MAT 348 Genel Topoloji Topolojik uzay tanımı ve temel kavramlar; Taban, komşuluk tabanı ve sayılabilirlik özellikleri; Sürekli fonksiyonlar, homeomorfizm; Fonksiyonlarla üretilen topolojiler, çarpım ve bölüm uzayları; Yakınsaklık; Ayırma aksiyomları; Kompaktlık; Bağlantılılık. MAT Reel Analiz Ölçü uzayları; Ölçülebilir fonksiyonlar; Lebesgue ölçüsü ve Lebesgue integrali; Normlu vektör uzayları ve Hilbert zaylarına giriş.

6 6 YDM 314 English in Business Life Çalışma alanlarında, iş ve yöneticilikte kullanılan İngilizceyi paratik yapma, iş imkanları, lisansüstü programlara giriş, fizik araştırma alanları ve makale yazma, iş hayatındaki problemler, seçilmiş okuma parçaları ve dinleme. SEÇMELİ-I MAT Partial Differential Equations First-order linear, quasilinear and nonlinear partial differential equations; Classification of second-order linear differential equations. Heat and wave equations with applications; Potantial equation with Dirichlet and Neumann boundary conditions. MAT 493 Seminer-I Seçilmiş konular çerçevesinde bir veya daha çok sayıda öğretim üyesi yönetiminde, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların sunulması ve tartışılması. SEÇMELİ-I SEÇMELİ-II SEÇMELİ-III MAT 494 Seminer-II Seçilmiş konular çerçevesinde bir veya daha çok sayıda öğretim üyesi yönetiminde, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların sunulması ve tartışılması. MAT 400 Bitirme Çalışması Öğrencinin, verilen bir konu üzerinde, bir öğretim üyesi yönetiminde yaptığı derleme türünde bir çalışmadır. MAT Fonksiyonel Analize Giriş Önbilgiler: Lebesgue integrasyon teorisi, Tam metrik uzaylar; Normlu vektör uzaylar; Banach uzayları ve cebirleri; Hahn-Banach teoremi ve sonuçları; Dual uzaylar; Hilbert uzayları. SEÇMELİ-I SEÇMELİ-II 4+0+0

7 7 SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ VI. Yarıyıl Seçimli Dersleri SEÇ 302 Sayısal Analiz Sayısal analiz nedir? Ön bilgiler, Hata analizi, Nonlineer denklemler için sayısal çözüm yöntemleri, Lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümü için doğrudan ve ardışık çözüm yöntemleri, Nonlineer denklem sistemleri için sayısal yöntemler, Interpolasyon, Yaklaştırma yöntemleri, Sayısal türev, Sayısal integral yöntemleri, Diferensiyel denklemler için sayısal çözüm yöntemleri. SEÇ 304 Sayılar Teorisi Kongruanslar; 1.dereceden kongruanslar; Yüksek dereceden kongruanslar; Asal modüller; Kuvvet rezidüleri; Kuadradik rezüdiler; Legendre sembolü; Kuadratik Reciprocity Teoremi;Jacobi sembolü; Numerik fonksiyonlar; Bazı diofant denklemleri. SEÇ 308 Dif. Geometriden Seçme Konular Paralel yüzeyler; Sabit eğrilikli yüzeyler; Diferensiyellenebilir manifoldlar; Diferensiyellenebilir formlar. VII. Yarıyıl Seçimli Dersleri SEÇ 401 Topolojiden Seçme Konular Tam metrik uzaylar: Baire Kategori Teoremi, Banach sabit nokta teoremi ve uygulamaları; Bir metrik uzayın tamlaştırılması; Fonksiyon uzayları; Topolojik grupların tanımı ve temel özellikleri; Homotopi kavramı. SEÇ 405 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Başlangıç değer problemi için sayısal yöntemler: Tek-adım yöntemi, çok adım yöntemleri, kararlılık, yakınsaklık kavramları; Sınır değer problemleri için sayısal yöntemler; Lineer ve nonlineer denklem sistemlerinin sayısal çözümü. Sonlu elemanlar yöntemine giriş. SEÇ 409 Soyut Cebir Cisim genişlemeleri;cebirsel genişlemeler; Parçalayıcı cisimler ve Normal genişlemeler; Cebirsel Kapanış; Ayrılabilir genişlemeler; Cebirin esas teoremi; Sonlu cisimler; Galois cisimleri.

8 8 SEÇ 415 Kompleks Analizden Seçme Konular Analitik genişletmeler; Tam fonksiyonlar, Normal aileler de analiz; Holomorf fonksiyonların analizi; Meromorf fonksiyonlar, Mittag-Leffler, Weierstrass teoremleri; Harmonik ve altharmonik fonksiyonlar. C VIII. Yarıyıl Seçimli Dersleri SEÇ 404 Ayrık Gruplar Topolojik gruplar; Topolojik dönüşüm grupları; Örtmeler; PSL (2,R) grubu ve bunun özel alt grupları; Hiperbolik geometri; Hiperbolik alan; Gauss-Bonet formülü; Fuksiyon gruplar ve cebirsel özellikleri; Temel bölgeler. SEÇ 412 Modül Teorisi Modüller; Alt modüller; Bölüm modülleri;modüllerin direkt toplamı; Homomorfiler; İzomorfi teoremleri; Tam indirgenebilir modüller; Serbest modüller; Zincir koşullar; Artinian ve notherian modüller. SEÇ 418 Endüstriyel Matematik Matematik Modelleme, Boyutsuzlaştırma, Kristalleşme, Atmosfer kalitesi, Lazerle geometrik oluşumlar, Renkli film negatifi, Araç eksoz gaz konsantrasyonu, Fotokopi makinası SEÇ. Gruplar Teo. Seç. Konular Gruplar; Grup izomorfileri; Eşlenikler ve G-kümeleri; Normal Seriler; Çözülebilir gruplar; Nilpotent gruplar; Sonlu üretenli abel grupları; Sylow-altgrupları; Sylow-teoremleri; p 2, pq mertebeli gruplar. SEÇ. Cebirsel Sayılar Teorisi Tamlık bölgeleri; Öklid Bölgeleri; Notherian Bölgeler; Tamlık Bölgesi üzerinde cebirsel elemanlar; Cebirsel genişlemeler; Cebirsel sayı cisimleri; Cebirsel Baz; Dedekind Bölgeleri; İdeallerin Normu; Reel kuadratik cisimlerin birimleri Prof. Dr. Funda KARAÇAL Matematik Bölüm Başkanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN DEKAN V. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

Institution: ITU. Prerequisites: -

Institution: ITU. Prerequisites: - Title of the course: Hilbert Functions, Free Resolutions and Betti Numbers Instructor: MSc. Selvi Kara Institution: ITU Dates: 9 15 July 2012 Prerequisites: - Level: Undergraduate, Graduate Abstract: In

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı