İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası"

Transkript

1 İNGİLİZCE anlatımlı soru bankası 1. ADJECTIVES a. Personal Qualities "Adjective" kelimesi sıfat manasına gelip "be" yardımcı fiilerinden sonra veya isimlerden önce gelir. Bu konuda sıfatların arkadaşlık ilişkileri teması içerisinde işleyeceğiz. Aşağıda bazı sıfatlar ve manaları verilmiştir; friendly - : -> arkadaş canlısı funny komik, eğlenceli' helpful yardımsever polite ->"kibar riıde --= kaba generous -4 cömert' 1. Examples The boys are rude. The clown is funny. He's generous. He's polite. Friendship - Friendship Rules

2 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 5. They're friendly He's stingy Aşağıda diğer bazı karakter ile ilgili sıfatlar verilmiştir. i trustworthy-4 güvenilir, emin supportive -> destekleyici, destek verici sensitive duyarlı, hassas, duygusal, içli, alıngan reliable - güvenilir, emin, sağlam honest - dürüst, namuslu, hilesiz, doğru, güvenilir cheerful neşeli, şen, mutlu, keyfi yerinde, keyifli kind - kibar, nazik, iyi kalpli, yardımsever sincere içten, samimi, candan Examples 1 : Read the sentences in the speech bubfes. Who is your best friend and what are the qualities of your best friend? My best friend is Rukiye. She's reliable and supportive. 2. Can you describe your best friend's personal qualities? Yes, of course. He's kind,trustworthy and cheerful. 3. What are the personal qualities of your friend? She's honest, sincere and sensitive. 8 ^asr Friendship - Friendship Rules

3 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası b. Physical Appearance (Fiziki görünüş) Bu bölümde dış görünüş ile ilgili sıfatlar öğrenecek ve cümle içinde kullanımını göreceğiz. Aşağıda konuya uygun bazı sıfatlar verilmiştir. Examples 2 : Look at the pictures and learn the adjectives. slim \ thin plumb fat \ overweight beautiful handsome ugly Examples 3 : Read the sentences. 1- My friend is tall and slim. 2. Her brother is handsome. 3. Our teacher is medium height and plumb. 4. His sister is beautiful. 5.Their mother is shortand fat. 6- That woman is ugly. friendship - Friendship feules 9-4""

4 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 10. Sınıf «Setkinlik Exercise 1 : Put the letters in the correct order and find the adjectives of personality and physical appearance. 1. yfnun > 2. urgseone 9. topeli 10. vestiriesi 3. Ifiyedn 4. nysitg 5. udre > -» 11. pise turipov 11, hurecefl -» 11. ehamdons -» 'A' 6. luphefl > 14. blupm -> 7. ehston > 15-. iflufebat 8. wutrtosyhrt 16. mils Exercise 2 : Do the puzzle. OZOZED i J ; İ rbl"ti"'itl T3 Exercise 3 : Write the words in the correct coloumns. funny / slim / kind / tali I helpful / cheerful / short / honest I plumb I cheerful / medium height I supportive I beautiful I reliable 10 ^asr Friendship - Friendship Rules

5 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası * Örnek 1 % Örnek 2 Konuşma balonunda verilen cümleyi ifade eden resim aşağıdakilerden hangisidir? Verilen resim dikkate alınırsa aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olur? A) He likes telling jokes. He's very stingy. B) He likes telling jokes. He's very funny. C) He likes crying. He's very sensitive. D) He likes working hard. He's very hardworking. c 3> 9 o a. * N C) D) * Çözüm: Resim dikkatle incelendiğinde bayın fıkra anlatıp etrafındakileri güldürdüğü anlaşılır. Buna uygun sıfat "komik" manasına gelen funny olabilir. Bu durumda resme uygun cümle "He likes telling jokes, He's very funny" olmalıdır. Doğru yanıt "B" seçeneğidir. * Çözüm: Konuşma balonundaki cümleyi tercüme edersek "Benim arkadaşım iyi ve yardımseverdir. Ona ihtiyacım olduğunda daima bana yardım eder." anlamına gelip bahsedilen kişi bir bayan olduğundan buna uygun resim "A" seçeneğindedir. Doğru ya m t "A" seçeneğidir. Friendship - Friendship Rules M^ 11 ^m»-

6 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 12. Sınıf % Örnek 3 * Örnek 5 Tabfo dikkate alınırsa aşağıdakiierden Hangisi doğru olur? Physical Appearance Personality Kate hanım mutfaktaki rafına içi baharat dolu şişeleri dizmek istemektedir. Her bir baharat şişesinin üzerinde bir kelime olup, Kate baharat şişelerini kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde dizmelidir. Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) My and friend is honest polite B) My friend honest is polite C) My friend is polite and honest D) Friend my is polite and honest % Çözüm Baharat şişelerindeki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulursa şu şekilde olur. "My friend is polite and honest." Pogn/ fmet. "C seıçem&ğmır. r eg 3> 0 L 35 Ann medium height, slim cheerful, reliable Max tall, fat supportive, helpful Jane tall, plumb funny, honest David short, slim generous, kind A) Max and Jane are tall and plumb, B) Jane is funny and cheerful. C) David is generous and honest. D) Ann is reliable and cheerful. \ Örnek 4 Aşağıdakiierden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) reliable B) rude C) trustworthy D) honest % Çözüm: Herbir seçenekteki kelimelerin anlamlarına baktığımızda reliable (dürüst), trustworthy (güvenilir) ve honest(emin) kelimeleri olumlu bir anlam taşımalarına karşın rude (kaba) kelimesi olumsuz bir mana taşımaktadır. Bundan dolayı bu kelime diğerlerinden farklıdır. Dia#re ysma ^BT seç&m-gr^r * Çözüm: Tabloyu dikkate aldığımızda; * Ann is medium heigh and slim. She's cheerful and reliable. * Max is tall and fat. He's supportive and helpful. * Jane is tall and plumb. She's funny and honest. * David is short and slim. He's generous and kind. şeklinde verilen bilgiler doğru kabul edilebilir. Tek doğru bilgi "D" seçeneğindedir. Bmğru yanrt m D ""seçeneğidir. 12 ^asr Friendship - Friendship Rules

7 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 2 etkinlik MkmîîM Exercise 1 : Answer the questions about you. 1. Do you have a best friend? 2. What does she/he look like? 3. What are his / her personal qualities? Exercise 2 : Read the article. - A TRUE FRiEND - It is sometimes difficult to get a true friend. We need some important qualities about a true friend. Of course we want an honest friend. Because they always listen to us and tell us what they really think or feel. A true friend is also reliable. They are always there when we need them. There is a good proverb about friendship "A friend is in deed a friend is in need." In other way we can say that true friend always shares your sadness and happieness and tries to help you to come over your trouble. They are supportive and helpful. If you want to reach your aims you need true friends cheer you up and courage you. Friendship is like a sensitive baby. So we should treat to our friends in a kind and nice way. Be faithful to your friends and have unforgetable memories with them. So you can have endless and perfect friendship. İBİimEEBEHBlElEEiaBEMBIBIBlElHBBIEIB^ Exercise 3 : Read the text again and thick ( ) the qualities that describe a true friend in the article. J sting i rude j supportive plump I reliabe j honest "j lazy helpful Exercise 4 : Write a paragraph about your best friend. friendship - Friendship feules 13-4""

8 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 14. Sınıf Exercise 1 : Answer the questions about you. 1 Do you like reading poems? 2. Do you write poems? 3. Did you ever read a poem about friendship? 4. How important is friendship for you? Exercise 2 : Read the poem. How life was boring for me You can't imagine that How I felt alone in the crowd I can't explain that And I met you when I was hopeless You made me smile You brought me happiness You rescued me from darkness You raised the sun for me And I could see the daylight You gave me courage and cheered me up And I could reach my dreams And from now on my dear I'll always be with you faithfully know you stopped my tear And I believe you're my true friend endlessly Written By-. 'pr Exercise 3 : Read the poem again and match the word on the left with the expressions on the right. bring make feel give reach see someone courage someone's dreams happines daylight someone smile alone 14 ^asr Friendship - Friendship Rules

9 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası % Örnek 6 % Örnek 7» A I. My friend is always happy and she laughs a lot. II. She likes giving presents to others. III. She always tells the truth. IV. She is always there when I need her. B a. She is reliable. b. She is honest. c. She is cheerful. d.she is very kind. Ahmet Meryem Yukarıda verilen A grubu cümleleriyle B grubu cümleleri eşleştirilirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) I - a, II - c, III - b, IV - d B) I - d, II-a, III-c, IV - b C) I - c, II-d, III-b, IV-a D) I - b, II-d, III-a, IV - c 2. a I N Verifen resimler dikkate alınırsa konuşma bafonurıdaki cümleyi kim sdylamif olabilir? A) Onur B) Meryem C) Ahmet D) Mert % Çözüm: "A" grubundaki cümleler ile "B" grubundaki cümleler eşleştirilirse doğru sıralama şu şekilde olur. I. My friend is always happy and she laughs a lot. => c.she is cheerful. t Çözüm: Konuşma balonundaki cümleyi dikkatle incelersek şu mana ortaya çıkar "Benim kuzenim çok kaba O asla otobüs için sırada beklemez ve başkalarının yerini alır." Bu cümleye uygun resim Onur'a ait olan resimdir. Doğru yanıt "A " seçeneğidir. II. She likes giving presents to other. => d. She is very kind III. She always tells the truth. b. She is honest. IV. She is always there when I need her. => a. She is reliable. Doğru yanıt "c " seçeneğidir. friendship - Friendship feules 15-4""

10 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf * Örnek 8 Is your best friend always with you when you need him? % Örnek 10 Konuşma balonunda verilen cümleye uygun olmayan resim aşağıdakilerden hangisidir? Konuşma balonundaki soruya verilebilecek uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) He is lazy. B) He is handsome. C) He is funny. D) He is reliable. *r Çözüm: Konuşma balonundaki cümlede "Senin en iyi arkadaşın ona ihtiyacı olduğu zaman daima yanındamıdır?" diye sorulduğundan ona uygun cevap "Yes, he is reliable" olmalıdır. % Örnek 9 Doğru yanıt "D" seçeneğidir. Yes, she is always happy and she laughs a lot. Konuşma balonundaki cevaba verilebilecek uygun soru aşağıdakilerden hangisidir? t I A) Is your best friend honest? B) Is your best friend cheerful? C) Is your best friend lazy? D) Is your best friend supportive? % Çözüm: Konuşma balonundaki cümlede "Evet o daima mutludur ve çok güler" cevabı verildiğine göre buna uygun soru "Is your best friend cheerful?" olmalıdır. Doğru yanıt "B" seçeneğidir. * Çözüm: Konuşma balonundaki cümle dikkate alınırsa, "Benim arkadaşım komik, çalışkan ve cömerttir." denilmektedir. A, B ve D seçeneklerindeki resimler cümleye uygun ancak "C" seçeneğindeki resim uygun değildir. Doğru yanıt "C" seçeneğidir. <«*- 16 4»' Friendship - Friendship Rules

11 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası Exercise 1 : Match the words with pictures. Exercise 2 : Read the situations and circle the correct alternative. What can you say about these people? Rukiye is my best friend. She always cheers me up and encourage my dreams. a. She's supportive. b. She's funny. 1 Emine is my best friend. She always makes me laugh and makes jokes. a. She's reliable. b. She's funny. I 2 MNMNHMMNMMNHNHHMMr Ali is my director. He is always angry and he shouts at me for simple things. a. He's helpful. b. He's rude. Mr. Kaya is our neighbour. He always says "hello" when he sees us in front of the apartment. a. He's stingy. b. He's kind. Friendship - Friendship Rules M^ 17 ^m»-

12 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 4 Konu Testi-1» 1. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanliştır? 4. David is one of my classmates. i always gives his seat to old people on the bus. He's very kind., cheerful generous tall slim plumb rude polite Mürvet / X X X X Berrak X X X X Hakan / X X X Ömer X X / X Konuşma balonunda verilen cümleyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) A) Mürvet and Hakan are cheerful but Berrak and Ömer aren't. B) Hakan and Ömer are tall but Berrak and Mürvet aren't. C) Mürvet is slim but Berrak, Hakan and Ömer aren't. D) Ömer is polite but Berrak, Mürvet and Hakan aren't. B) 2. t Verilen resmi İfade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) He is very lazy. B) He is very funny. C) He is helpful. D) i D) He is very stingy. V 2 =^ax Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) handsome C) beautiful B) trustworthy D) plump <«*- 18 4»' Friendship - Friendship Rules

13 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 5, Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) My sister is middle - height and plumb B) My brother is supportive and helpful C) My nephew is nice and kind D) My friend is cheerful and honest 8. Verilen resimler dikkate alınırsa konuşma balonundaki cümleyi kim söylemiş olabilir? Bahar Ege 6. Aşağıda verilen paragraf seçeneklerdeki cümlelerden hangisiyle doğru şekilde tamamlanır? Bahar is one of my friends. She's tall and slim. She's very beautiful. She always says the truth and helps others. For example; she sets table for dinner. She makes her grandmother's bed and takes her out for a walk. So I think " A) She's lazy and rude B) She's lazy and helpful C) She's stingy and honest D) She's honest and helpful Elbinaz Fatma My friend is always kind about other people's problems and he" gives help and encouragement > his friends. A) Ege B) Fatma C) Elbinaz D) Bahar No, he isn't. He's very rude and stingy. Is your best friend funny? Konuşma balonunda verilen cevaba uygun soru aşağıdakilerden hangisidir? A) Is your director handsome and stingy B) Is your director rude and stingy C) Is your director polite and generous D) Is your director tall and rude Konuşma balonunda verilen soruya uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) She always makes jokes and makes us laugh. B) She never helps others. C) She doesn't like working hard. D) She always tells the truth. Friendship - Friendship Rules M^ 19 ^m»-

14 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 10. Aşağıda verilen kelimelerdeki eksik harflerden anlamlı bir kelime oluşturulursa doğru seçenek hangisi olur? I. suppo - tive II. h - Ipful III. po - ite IV. fr - endly V. h - rdvvorking VI. - eautiful VII. cheerfu - VIII. hon - st A) kind C) trustworthy B) funny D) reliable z c 3> CO o CL * a İM 12. My best friend's name is Rukiye. We met five years ago. We like going for jogging in the morning and in the evening. She's very supportive, I had a very important exam but I was very nervous and I was afraid of failing it. But she supported me with her strong advices and I could pass it succesfully. She's very reliable; I can call her whenever I need her. She's always positive. She gives me true advices when I tell her about my problems. She's very helpful. I lost my mobile phone. She gave me one of her mobile phones until I bought a new one. I think I'm very lucky because I have got a very kind and honest friend. Yukarıda verilen okuma parçası dikkate alınırsa aşağıdaki görsellerden hangisinden bahsedilmemiştir? 11. Melahat is supportive. t -, Konuşma balonundaki cümle ile aynı manaya gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) She's good at understanding and making jokes. B) She's always kind about other people's problems. C) She always tells the truth and she never cheats. D) She gives help and encouragement to her friends when they are in a difficult or unhappy situation. <«*- 20 4»' Friendship - Friendship Rules

15 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası * Nesrin always tells things when she really thinks and believes. 15. Matematik dersiyle ilgili notlan bir türlü yükselmeyen arkadaşına değişik tavsiyelerde bulunan Bülent, hangi tavsiyesiyle arkadaşının problemine yardımcı olamaz? I. You should do your Maths homework properly. II. You should ask for help from your teachers. III. You should do a lot of Maths exercises. Konuşma balonunda bir karatelerinden batısedil«ı Nesrin iğin aşağtdak3erden hangisi söylenem»? A) She's a funny person IV. You should read newspaper and magazines. A) II B) IV C) I D) III B) She's stingy C) She's a sincere person D) She'a a hardworking person 14. Aşağıda verilen füıse doğm stratena nasıl olur? m c 3! S3 Cl 2 1«. I II III a. tall b. short c. plumb d. slim A) I - d, II-b, III-a, IV - c B) I - d, II -c, III - b, IV - a C) I-a, II-b, III - c, IV - d D) I - d, II-b, III - c, IV - a IV A) Gamze is tall and plumb with long wavy blonde hair and blue eyes. B) Gamze is tall and slim with log wavy blonde hair and blue eyes. C) Gamze is short and slim with long wavy blonde hair and blue eyes. D) Gamze is tall and slim with short straight blonde hair and brown eyes. Friendship - Friendship Rules M^ 21 ^m»-

16 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 2. Common connectors (and / but / so / or / because) Bu bölümde iki basit cümleyi veya iki kelimeyi bağlayan ekler yada bağlaçları göreceğiz. Aşağıda bazı bağlaçlar ve manaları verilmiştir. Examples : Read the sentences. 1j a. Rukiye is supportive and helpful b. Rukiye likes helping people and giving encouragement to them 2. a. Alex is handsome but he isn't clever. b. Alex makes a lot of jokes but he never laughs. 3. a. Bahar always gets good marks in exams because she's a very hardworking student, b. Bahar is very generous because she gives money to poors. Abut bağlacı ile iki basit cümle bir araya getirilirken cümlelerden biri olumlu(pozitif) diğeri ise olumsuz(negatif) olmalıdır veya olumsuz bir mana taşımalıdır. örnek : I like kind people but I don't like rude people. positive sentence negative sentence She helps people at work but She never helps her mother at home. positive sentence positive sentence (negative meaning) <«*- 22 4»' Friendship - Friendship Rules

17 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası Join the sentences with and, but, because. My aunt is very lazy She doesn't tidy up her room My best friend is sincere She tells what she really thinks. I'm really good friends with Nesrin and She sometimes makes me cry. Melahat likes listening to other people but She helps him to work out with their problems. My little brother is a rude person because He usually interrupts me with his silly jokes. 1 understand the grammar rules of English 1 can't memorize the new words. You should apologize to your teacher You are late for classes. Friendship - Friendship Rules M^ 23 ^m»-

18 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf t Örnek 11 Aşağıda yer alan cümledeki boşluk İçin uygun ifadeyi işaretleyiniz. % Çözüm:, Cümleyi dikkatle incelediğimizde I will brush my teeth(dişlerimi fırçalayacağım) and (ve) I will go to bed(yatağa gideceğim.) şeklinde tamamlanır. Doğru yanıt "A" seçeneğidir. * Örnek 13 A) so B)then C) and D) because Aşağıda yer alan ifadedeki boşluklar için uygun seçeneği işaretleyin. % Çözüm: 1 Cümleyi dikkatle incelediğimizde; I don't want to eat too much(çok yemek istemiyorum.) because i 5 (çünkü) I'm on a diet (diyetteyim.) şeklinde tamamlamamız gerekir. «Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 3 What are you going to buy from supermarket? I am going to buy sausage, tomatoes, cheese I am going to make pizza. * Örnek 12 Aşağıda yer alan ifadede boş bırakılan yerler için uygun seçenek hangisidir? A) then, so C) and, but Ayla Barış B) and, because D) so, then I will brush my teeth I will go to bed. A) and B) but C) or D) so % Çözüm: Konuşma balonunda verilen cevaba bakacak olursak; I'm going to buy sausage, tomato and cheese. Because I'm going to make pizza" şeklinde tamamlanır. Doğru yanıt " B" seçeneğidir. <«*- 24 4»' Friendship - Friendship Rules

19 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası * Örnek 14 % Örnek 16 5 Aşağıda yer alan cümledeki boşluğu doldurun uz. m ve I swim basketball.»e girl play The weather is sunny swimming in the pool. hot. Children are A) but B) or C) and D) because % Çözüm'. Cümleyi incelediğimizde; "The weather is sunny and hot. Children are swimming in the pool" şeklinde tamamlanır. f Örnek 15 seçeneği bulunuz. Doğru yanıt "C" seçeneğidir. P Aşağıda yer alan cümleyi tamamlayan g Outside is cold... children are happy, they are playing with snow. A) because B) but C) and D) or % Çözüm: Cümleyi incelediğimizde; "Outside is cold but children are happy, they are playing with snow." şeklinde tamamlanır. Çünkü tercüme edersek (dışarısı soğuk ama çocuklar mutlu, onlar karla oynuyor.) olur. Doğru yanıt " B" seçeneğidir. «Aşağıda yar alan cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir? A) because / and C) because / but Çözüm: B) but / because D) and / but Cümleyi incelersek; "She is a sportive girl. Because she swims and plays basketball" şeklinde tamamlanır. m 17 I. Eat your dinner Doğru yanıt "A" seçeneğidir, II. Ali is always kind about his friends' problems. III. She won't by this bag IV. She is going to go to bakery a. and buy a loaf of bread. b. but don't eat that chocolate. c. and he gives help and encauragement to them. d. because it's too expensive. Cümlelerin doğru ve anlamlı olarak eşleşmiş hadi hangi seçenekte verilmiştir? A) I - a, II-b, III - c, IV - d B) I - b, II-c, III-d, IV - a C) I - c, II-b, III-a, IV - d D) I - d, II-c, III - b, IV - a Çözüm: Cümleler aşağıda verildiği şekilde eşleştirilmelidir. (I) Eat your dinner, but don't eat that chocolate (b). (II) Ali is always kind about his friends problems and he gives help and encauragement to them (c). (III) She won't buy this bag because it's too expensive (d). She is going to go bakery and buy a loaf of bread (a). Doğruyanıt"B"seçeneği*Mir. Friendship - Friendship Rules M^ 25 ^m»-

20 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf Circle the correct word. t. I love Rukiye because / but she is always helpful and / because she understands me well. 2. Bulent is clever and / but he never does his homework. 3. Gamze is tall but / and slim. 4. I think Levent is a good friend but / because he is sometimes moody. 5. Ali is fat and/but his twin brother is slim. 6. Nesrin has got short blonde, wavy hair because / and green eyes. 7. Semra is generous but/and her husband is stingy. 8. Don't ask Meltem for money but/because she is stingy. 9. I'am thankful to Rukiye and/because helped with my homework. 10. I think she is worried about her son's exam results because/but she doesn't do anything for him. 11. You barrowed my dictionary last month but/and he didn't give me back. 12. I can't give back your dictionary and/because I lost it. 13. Rukiye has a good sense of humour but / because she is very good at understanding and making jokes. <«*- 26 4»' Friendship - Friendship Rules

21 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası C '4ff "''i m* % Örnek 18 Resmi dikkate alarak cümleyi tamamlayınız. % Çözüm: Diyalog şu şekilde tamamlanır. "I'm going to get home and have a shower. I'm very tired. Doğru yanıt "C" seçeneğidir. "She's looking at her daughter angrily... she saw the broken vase. It's very special for her. It's a present from her mother." A) because B) so C) and D) but % Örnek 20 Resmi dikkate alarak cümleyi tamamlayınız. % Çözüm: Resim ve cümle dikkatle incelenirse "She's looking at her daughter angrily because she saw the broken vase. It's very special for her. It's a present from her mother" şeklinde tamamlanır. _«E C 5s m F O O. Z "He is going to go to the dentist's tooth hurts." his Doğru yanıt "A " seçeneğidir. Gh sai % Örnek 19 S Diyalogu tamamlayan ifadeyi bulunuz. Çözüm: Cümle şu şekilde tamamlanır; "He is going to go to the dentist's, because his tooth hurts. A) so B) because C) and D)then Doğru yanıt "A " seçeneğidir. Friendship - Friendship Rules M^ 27 ^m»-

22 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf Konu Testi-2 1. Aşağıdaki yer alan cümlede boş bırakılan yer için en uygun ifade hangisidir? 4. Aşağıda yer alan cümlede boş bırakılan yerler İçin uygun ifadelerin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. Apple orange are fruits spinach cabbage are vegetables. He is a fat boy... he is still eating fast food. A) then B) because C) and D) but A) and / but / and B) and / then / and C) and / because / and D) and / and / and 2. Aşağıdaki yer alan İfade için en uygun seçenek hahjpjdk? I am working hard I will have an examination tomorrow. 5, Aşağıda yer alan ifadeye uygun seçeneği işaretleyiniz. I am doing sport. I want to get fit. 9. A)because B) then C) and D) but A) and B) because C) then D) but First I will clean the house then I will invite my friends to the party. «m nfygun 6. AşağKta y^c alan oûmitadte kulliwiwms' I can't turn on the camera the battery is dead. A) and B) but C)then D) because A) then B) but C) and D) because <«*- 8 4»' Friendship - Friendship Rules

23 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası T. Aşağıdaki cümle için uygun seçeneği İşaretleyiniz. 9. Aşağıda yer alan cümleye uygun seçeneği işaretleyiniz. He can't swim very well he smokes a lot Take your racket with you you can play tennis in the tennis court. A) but B) so C) and D) because A) and B) because C) so D) then c i 5> CO > CO -s 8. Aşağıda yer alan cümleye uygun seçenek hangisidir? 10. Aşağıda yer alan cümlede boş bırakılan yerler için en uygun ifade hangi seçenekte verilmiştir? I am going to take a shower. I am playing soccer. I am playing with sand now I am going to wash my hands... I am going to eat my sandwich. A) but B) because C) and D)then A) but / or C) and / but B) because / and D) but / because Friendship - Friendship Rules M^ 29 ^m»-

24 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 11. Aşağıdaki cümleye uygun seçenek hangisidir? I can wear small size dress. I am losing weight. 14. Aşağıda yer alan ifadeyi hangi seçenek tamamlamaktadır? I can't play soccer I have a short a t-shirt.. I don't have training shoes. A) and B) but C) then D) because A) because / and / but 12. Aşağıda yer alan ifadenin anlamlı olabilmesi için boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? B) and / but / because C) but / and / because D) because / but / and I am going to have lots of presents. It's my birtday tomorrow. f A) and C) but 13. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) Don't pick up the flowers and don't step on the grasses in the park. B) Don't pick up the flowers so don't step on the grasses in the park. C) Don't pick up the flowers because don't step on the grasses in the park. D) Don't pick up the flowers but don't step on the grasses in the park. 15. Aşağıda yer alan cümle için uygun ifadenin yer aldığı se^snek hangisidir? She is at the train station she "ykr, must buy a ticket she doesn't ^Iplfj; know where the ticket office is. A) and / because C) and / but B) because / or D) or / but <«*- 30 4»' Friendship - Friendship Rules

25 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası i Konu Testi-3 m 3. I. You should treat your friends in a nice and kind way. II. A true friend always listens to you III. My best friend, Nesrin is reliable IV. My best friend is supportive a. but she isn't hardworking b. because friendship is like a sensitive flower. c. and helpful. d. and she / he always tells what she / he really feels. I couldn't sleep my. - baby cried a lot and didn't sleep last night. Ayça hanım çok yorgun ve uykusuz ama çalışmak zorunda. Buna göre dialoğu tamamlayınız. A)because B)but C) then D) by Verilen cümlelerin birbirleriyle anlamlı olarak hangi seçenekte eşleşmiştir? A) I - b, II-d, III-a, IV - c B) I - a, II-b, III - c, IV - d. C) I - c, II-a, III - b, IV - d D) I - b, II-d, III - c, IV - a I 2. I. I'm busy now I can't answer the phone II. It's snowing the children are making snowman in the garden. III. I can't eat this cake I'm in a serious diet. IV He is hungry he isn't eating dinner. He doesn't like eating fish. a. and b. because c. so d. but Verilen cümlelerle kelimelerin anlamlı olarak eşleştiğini gösteren seçenek hangisidir? A) I - a, II-b, III - c, IV - d B) I - d, II-c, III - b, IV - a C) I - c, II-a, III - b, IV - d D) I - d, II-b, III-a, IV - c Resmi dikkatlice inceleyiniz ve aşağıdakiler' den hangisi resmi anlatmaktadır? A) She is making a cake now, then she is going to clean the kitchen. B) She is wearing her coat now, then she is going to take her bag. C) She's staying in her bed now, because she isn't going to work today. D) She's collecting the clothes now, because she is going to do iron them. Friendship - Friendship Rules M^ 31 ^m»-

26 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 5. "He is washing his tooth brush, then he is going to clean his teeth." Verilen cümleyi aşağıdaki resimlerden hangisi anlatmaktadır? "Every Sunday I eat my breakfast at 8 o'clock. I go to the gym." Azra hanım spor yapmayı çok seviyor ve pazar günleri de sporunu aksatmıyor. Buna göre cümleyi tamamlayınız. A) because B) why C) then D) but You've got an exam tomorrow Resmi inceleyerek dialoğu tamamlayınız. A) and he's going to go out B) and you're playing football C) but you're sleeping now. D) but you're playing computer games. "My brother is still staying in bed he's very ill." Buğra bugün sadece televizyon seyredebiliyor. Çünkü hasta ve oyuncaklanyla oynayabilecek enerjisi yok. Buna göre cümleyi tamamlayınız. A)but B) and C) because D) so <«*- 32 4»' Friendship - Friendship Rules

27 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 9. Oh. great! My friend is going to visit me today Konuşma balonundaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlayınız. A) so I can sleep today. B) so I should make a cake now. C) but I'm wearing a skirt. D) because she is buying it My son and I go out II. My husband works in the week III. I'm studying IV. It's sunny now a. but he doesn't work on Sundays. b. and my brother is watching cartoon on TV. c. and see a good cartoon at the weekend. d. so we can play in the park. Verilen cümlelerin birbirleriyle anlamlı olarak hangi seçenekte eşleşmiştir? A) I - c, II - a, III - b, IV - d B) I - a, II-b, III - c, IV - d C) I - d, II - c, III - b, IV - a D) I - a, II - c, III - d, IV - b 10. Konuşma balonundaki cümleyi tamamlayan ifadeyi bulunuz. You're very late! you're wearing your coat very slowly! 12. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) I'll go to visit my grandfather an d grandmother. B) I'll go to visit my grandmother but grandfather. A)or B)but C)so D) then C) I'll go to visit my grandmother because grandfather. D) I'll go to visit my grandmother so grandfather. Friendship - Friendship Rules " «* 33 <4-

28 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME -1 fek 1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yer için uygun ifade hangi seçenektedir? 4. Aşağıda yer alan cümledeki boşlukları doldurunuz. Pinar is fat clothes. short, she always wears large A) but B) and C) so D) because Fulya is very she usually breaks the dishes when she does the washing up. A) careless B) funny C) polite D) clever 2. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi cümleyi tamamlar? 5. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) stingy B)honest C) supportive D) nice i I can't say my secrets to Hale she is unreliable. A) and B) because C) so D) then 6. Aşağıda yer alan cümledeki boşluk için uygun ifadeyi işaretleyiniz. 3. Aşağıdaki cümleyi doğru seçenek ile tamamlayınız. he saves his all money. Burak is very he plays the guitar and sings songs. A) generous B) thoughtful C) friendly D) cheerful A) Musa is very careless B) Musa is very stingy C) Musa is generous D) Musa is very cute 34 4"'* Friendship - Friendship ftules

29 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 7. Aşağıda yer alan resimle İlgili olan cümledeki boşluklar için uygun seçeneği işaretleyiniz. 10. Aşağıda yer alan ifadede boş bırakılan yerler için uygun seçenek hangisidir? I like my friend Kemal want to see him sometimes I don't A) but B) so C) and D) because Elvan is not.., she is tall and slim. 8. Aşağıda yer alan cümleyi seçeneği işaretleyiniz. tamamlayan A) plumb B) thin C) logical D) kind 11. Hangi resim ve ifade yanlış eşleşmiştir? a) B ) helpful I like going to school I have got a lot of friends. A)then B) because C) and D) but generous hardworking 12. Konuşma balonundaki cümleyi tamamlayan ifadeyi bulunuz. 9. Aşağıda yer alan cümleyi tamamlayan seçeneği bulunuz. Meral missed the bus she wasn't late. Derya is. can trust her. You A) but B)then C) because D) so A) beautiful B) nice C) honest D) best Friendship - Friendship Rules 29 4 a "

30 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 13. Aşağıda yer alan ifadeyi hangi seçenek tamamlamaktadır? 15. Aşağıda yer alan cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir? I want to buy this bag it is very expensive A) so B)because C)and D) but I visited my grandmother last weekend sister didn't come with me she is.. A) because / but / thoughtful B) but / because / clever C) but/because / lazy D) and / because / helpful ;! İC so 16. Aşağıda yer alan ifadede boş bırakılan yerler için uygun seçenek hangisidir? 14. Aşağıda yer alan diyalogdaki boşluklar için uygun ifadelerin olduğu seçeneği bulunuz. Ahmet's hands were dirty them before lunch. he didn't wash Hakan is a very understanding person interested in other people's problems. he is A) but B) finally A) and B)because C)because D) and C) but D) so 36 4"'* Friendship - Friendship ftules

31 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 1. Aşağıdaki cümlede boş Malan yer için en uygun ifade hangi seçenektedir? 3. Aşağıda yer aian cümleyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. I want to visit my friend this afternoon she is ill. A) then B)because Öykü always shares her chocolate with her friends. She is very C) and D)but A) polite B) incommunicative C) generous D) clever 4. Aşağıda yer alan resimle ilgili olan cümledeki boşluklar için uygun seçeneği işaretleyiniz. 2. Aşağıda yer atan cümledeki boşluk için uygun ifadeyi işaretleyiniz. Yunus looks like a film star, he is very A) handsome B) stingy C) generous D) thankful Nurten is She always do something. A) hardworking B) handsome C) helpful D) selfish Friendship - Friendship Rules 37 4 a "

32 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 5. Aşağıda yer alan diyalogdaki boşluklar için uygun İfadelerin olduğu seçeneği bulunuz. 7. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi diğerle«rinden farklıdır? A) dishonest B) unreliable C) lazy D) kind Hangi resim ve İfade yanlış eşleşmiştir? A) MMM II It's rainy I want to go to bazaar fruits are very fresh. A) but / because C) because / but B)but / and D)and / because helpful funny 6. Aşağıda yer alan cümledeki boşluğu doldurunuz. y. jfjl Enis always gives bread to birds birds. he loves A)but C)so B)and D) because short 38 4"'* Friendship - Friendship ftules

33 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 9. Aşağıda yer alan cümleyi tamamlayan seçeneği bulunuz. 11. Aşağıda yer alan cümledeki boş bırakulan yerlere uygun ifadeleri bulunuz. Özgür is a good friend of my son. He is helpful understanding. I love needlework I can't see clearly. A) but B) then C)because D)so A)because C) and B) but D) nice 10. Aşağıda yer alan ifadede boş bırakılan yerler için uygun seçenek hangisidir? 12. Aşağıdaki cümleyi doğru seçenek ile tamam' layınız. My dad is work everymorning. He gets up early goes to A) hardworking / and B) cheerful / and C) handsome / but D) clever / but My aunt is A) kind C) lazy She loves children. B) stingy D) rude Friendship - Friendship Rules ««39

34 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 13. Aşağıda yer alan ifadeyi hangi seçenek ta' marnlamaktadır? 15. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi cümleyi tamamlar? Ayla often makes jokes, is A) thoughtful C) hardworking she makes me smile, she B) cute D) funny Mete is clever hardworking student. A)and B)because C) so D)then 16. Aşağıda yer alan cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir? 14. Aşağıda yer alan ifadede boş bırakılan yerler için uygun seçenek hangisidir? My mother is tired she did a lot of housework. A) then B) because C) and D)but I went supermarket yesterday I had to buy some milk onion. A) because / but B) because / and C) because / and D) and / because Friendship - Friendship Rules

35 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 3 Resme göre hangisi doğrudur? A) lazy B) sting Resme göre hangisi doğrudur? A) He is very generous. B) He is very polite. C) He is very rude. D) He is very helpful. C) shy D)rude Resme göre hangisi yanlıştır? A) The teacher is very cheerful. B) The teacher is very supportive. C) The student is very rude. D) The student feels nervous. Resme göre hangisi doğrudur? A) The student is very lazy. B) The student is very honest. C) The teacher is very funny. D) The student is very stingy. Friendship - Friendship Rules ««41

36 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf Can you describe the personal qualities of your brother? Yes, he doesn't like working, His friends tell their secrets to him. I can't stop laughing when I'm with him. Hangisi yaprak üzerinde olmamalıdır? A) supportive B) honest C) rude D) reliable Resme göre hangi özellikten bahsedilmemiştir? A) He is very reliable. B) He is very shy. C) He is very funny. D) He is very lazy. Resimlerde hangi özellik gösterilmemiştir? A) helpful B) honest C) funny D) rude Yes! He is very trustworthy. Resme göre boş bırakılan balona uygun soru hangisidir? "Einstein is an inventor. He is very " Resim dikkate alınırsa verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle doğru tamamlanabilir? A) lazy B) supportive C) clever D) angry A) Does he like working? B) Does he help the poor? C) Do you believe in him? D) Do you like him? 42 4"'* Friendship - Friendship ftules

37 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası Televizyonu açabilmesi İçin cümleyi tamamlayan doğru tuş hangisidir? I want to give a gift to her today is her birthday. î Yukarıdaki cümleyi tamamlamak için çocuk hangi kurdeleyi seçmelidir? A) so B) because C) but D) and He wants to watch TV A) so C) but. he can't find therightkey. B)because D) and EMRE MURAT Resimlere göre hangisi doğrudur? A) Emre is very generous but he is very rude. B) Murat and Emre is very polite. C) Murat is very stingy and rude. D) Emre is very kind but he is very stingy. Ahmet's grandparents live in Ankara. He wants to visit them ticket he buys a bus he can't find the right bus. Ahmet hangi otobüse binerse eömfeyî doğru tamamlar? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. Friendship - Friendship Rules ««43

38 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf 14. Cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir? The weather is very cold I should wear A) ^-Tteisfr-A B) m (M The prince and the princess live in England. The prince is very handsome and kind. He helps the poor in his country. The princess is very beautiful and slim. Aşağıdaki şeklilerden hangisi paragrafa göre yanlış çizilmiştir? A) \ Mustafa is very sad for his team today. he can't play the football 44 4"'* Friendship - Friendship ftules

39 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME All of the audiences will watch me I feel very How do you feel? Resme göre cümleyi tamamlayan Hade hangisidir? Seda, sahneye hangi kapıdan çıkarsa cümleyi doğru tamamlar? A) funny C) generous B) rude D)honest z 2. t AYŞE EXAM RESULTS EXAM RESULTS 1. Science 5 1. Science 2 2. Maths 5 2. Maths 1 3. Social Science 5 3. Social Science 2 Sınav sonuçları verilen iki öğrenci için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ayşe is very clever. B) Elif is very lazy. C) Elif is clever. D) Ayşe is very hardworking. 4. j^x^y ^^ Eîïsi * * * * * Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ayşen is very shy but Selin isn't. B) Selin and Ayşen are very reliable. C) Selin is very slim. D) Ayşen isn't cheerful. Friendship - Friendship Rules ««39

40 İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası 8. Sınıf Murat is one of my best friend in our classroom. He is a friendly student. Everyone wants to talk to him because he is a very funny boy. He has a handicap, he can't walk and use his hands. He has a wheelchair. He is a clever student. He loves reading and learning. All students want to help him. Also he can't write, so when he enters the canteen, everybody talks to him because he entertains them with his cheerful face. He never loses his smile. Nobody can see him angry and sad. His parents, teachers and lovely friends always support him to go further. Metne göre, aşağıdakilerden hangisi Murat'ı ifade eder? Resimlerden yararlanarak bulmacadaki boşlukları doldurduğunuzda aşağıdakilerden hangisi bulmacada yer almaz? A) angry B) clever C) trustworthy D) plumb Ahmet Kemal Tabloda kişilik özelliklerine göre 2 adayın aldığı oy oranı görülüyor. Ahmet seçimi kazandığına göre, hangi kişilik özelliğinden fazla puan almış olamaz? A) trustworthy B) supportive C) honest D) angry Resme göre hangi ifade yanlıştır? A) The children are very cheerful. B) The alien is very shy. C) The children are very friendly. D) The alien is very handsome. 46 4"'* Friendship - Friendship ftules

41 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımlı Soru Bankası Mehmet wins a lot of money from the lottery He is very and very Mehmet elindeki iğneyi gösterdiği balona batırdığına göre, hangisi parçayı tamamlar? A) rude / mean B) generous / helpful Tarcan tries to find the right musical note for his new song it isn't very easy for him... he isn't a professional musician. Melodiyi bulabilmesi için cümleyi tamamlayan doğru seçenek hangisidir? C) reliable / nervous D) slim / angry A) B ) Ahmet's mother wants to make a cake there is no egg in the fridge Ahmet goes shopping to buy them. 12. A#a ida verilen ciimleyi dogru fekilde tamamlayan ifade hangi se enekte verilmlftir? She can't check her mails search in the internet there is no connection. Ahmet marketteki hangi ürünü alırsa, cümleyi doğru tamamlar? A)! B) A) B ) Friendship - Friendship Rules ««47

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ Ders: Türkçe TÜRKÇE DENEME 13/ 05 / 2010 Sınıf: 6 1. 1. Her yıl bir fidan dikerim. 2.Yaprakları gürleşir, boyu uzar. 3. Kocaman birer ağaç

Detaylı

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 3. YETERLİK SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 01.07.2015 SINIF & NUMARA : Süre: 70 (50 * 2 = 100 PUAN) 1-8. sorularda, boşluğa uygun

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 09.09.2014 SINIF & NUMARA : Süre: 70

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

Science Of Storytelling

Science Of Storytelling > INTRODUCTION SUNUŞ Salih Uyan Science Of Storytelling Hikâye Anlatım Bilimi In 1748, the British politician and aristocrat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, spent a lot of his free time playing

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 29/04/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 2 FR.ZMR.05

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ

Detaylı

Ocak January 2015 01

Ocak January 2015 01 Ocak January 2015 01 editöreditor kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Zaman, Örneğin zenginler parayla daha fazla

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı