ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM"

Transkript

1 ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE COURSE NAME Staticis SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE Turkish COURSE CATAGORY COMPULSORY ( x) ELECTIVE ( ) Basic Science Basic Engineering Mechanical Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] 1 1 (1 ) ASSESSMENT CRITERIA MID-TERM Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 40 Quiz Homework Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 60 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES Basic principles of statics, Force systems (in plane and in space), Rigid bodies and equivalent systems of forces, Equilibrium of rigid bodies, Centroids, Forces in beams, Moments of inertia,friction, virtual work identify, formulate, and solve engineering problems I.Be able to recognize and indentify the problems of static II. Define the problem. ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION IV. Calculate and analyze the problems by using necessary formulas VI. Evaluate the results V. Evaluate the solution by considering the calculation results. III. Be able to apply the design

2 COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES Mühendisler için Mekanik, Statik, Beer, F, P, Johston, E, R. ( Çeviri: F,Keskinel, T, Özbek ) Engineering Mechanics Statics, R.C. Hibbeler Mühendislik Mekaniği Statik Çözümlü Problemler, M. Bakioğlu, Ü. Aldemir, A. Hayır TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED

3 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Basic principles of statics 2 Force systems (in plane and in space) 3 Rigid bodies and equivalent systems of forces 4 Equilibrium of rigid bodies, 5 Centroids, 6 Forces in beams 7 Trusses 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Trusses 11 Friction 12 Wedge friction 13 Belt friction 14 Vitual work 15,16 Final Exam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and Metallurgical and Materials Engineering ; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of Metallurgical and Materials x Engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve complex Metallurgical and Materials Engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. 3 Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for Metallurgical and Materials Engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate Metallurgical and Materials Engineering problems; ability to set up and conduct experiments and ability to analyze and interpretation of experimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Assist. Prof. Dr. Ümit ER Signature(s): Assist. Prof. Dr. Sezan ORAK Date:

4 ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü Ders Bilgi Formu DÖNEM Bahar DERSİN KODU DERSİN ADI Statik YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DİLİ ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( ) Türkçe DERSİN KATEGORİSİ Temel Bilim Temel Mühendislik Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] 1 1 ( 1 ) YARIYIL İÇİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Sosyal Bilim Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav Ödev Proje Rapor Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI 1 60 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI TEMEL DERS KİTABI YARDIMCI KAYNAKLAR Giriş, Statiğin temel kuralları, Kuvvet sistemleri (Düzlemde ve uzayda),katı cisimler ve kuvvet denklik sistemleri, Katı cisimlerin dengesi, Ağırlık merkezi, Kirişlerde kuvvetler, Atalet momenti, Kafes sistemler (Düğüm ve Ritter Yöntemi). Çerçeveler, Sürtünme, Kama Sürtünmeleri, Kayış Kasnak Sürtünmeleri Virtüel iş, Mukavemet ve Makine elemanları derslerine gerekli temel bilgileri edinmek ve uygulamak. İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi IIII.Statik problemini ve istenileni Tanıyabilmek ve Saptayabilmek, II. Problemi Tanımlayabilmek, IV. Gerekli formülleri kullanarak problemi Hesaplayabilmek ve Çözümleyebilmek, VI.Sonuçları Değerlendirebilmek V.Hesaplamalar sonucu çözümü değerlendirerek Tasarlayabilmek, III. Tasarımı Uygulayabilmektir..Mühendisler için Mekanik, Statik, Beer, F, P, Johston, E, R. ( Çeviri: F,Keskinel, T, Özbek ) Engineering Mechanics Statics, R.C. Hibbeler Mühendislik Mekaniği Statik Çözümlü Problemler, M. Bakioğlu, Ü. Aldemir, A. Hayır DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

5 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Giriş, Statiğin temel kuralları. 2 Kuvvet sistemleri (Düzlemde ve Uzayda). 3 Katı cisimler ve kuvvet denklik sistemleri, Katı cisimlerin dengesi. 4 Mesnet reaksiyonları ve Kirişlerde kuvvetler. 5 Ağırlık merkezi. 6 Atalet momenti. 7 Kafes sistemler (Düğüm ve Ritter Yöntemi). 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Çerçeveler 11 Sürtünme 12 Kama Sürtünmeleri 13 Kayış Kasnak Sürtünmeleri 14 Virtüel iş, 15,16 Yılsonu Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, 2 formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve 3 koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi. Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, 4 kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, 5 sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme 7 becerisi Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri 8 izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında 10 bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki 11 etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç Dr. Ümit Er Yrd. Doç. Dr. Sezan ORAK İmza: Tarih:

6 ESOGU Industrial Engineering Department COURSE INFORMATION FORM SEMESTER SPRING COURSE CODE COURSE NAME TURKISH LANGUAGE II SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE Basic Science MID-TERM Basic Engineering COURSE CATAGORY COMPULSORY ( ) ELECTIVE ( ) Mechanical Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 50 Quiz Homework Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 50 PREREQUIEITE(S) - COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Structural Words: Word group, name, adjective, pronoun, adverb, preposition, conjunction, interjection verb, sentence, types of Written Composition, Types of Oral Composition, Speech Application, Prepared Speech Application, Text Analysis Studies. Informing students about the current state of development and the richness of Turkish language, bring awareness of a national language, literally to know about the subtleties about Turkish and be able to use them in their daily lives to ensure. Provides to students speak and write Turkish correctly write in their daily lives, gain the ability to express themselves in the best way to themselves and their works in their jobs. Define the rules of Turkish. Define and classify the phrase in terms from structure Analyze the structure of the sentence Create written and oral composition Use the language correctly 1. Kültür, M. E., 1997, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Yavuz, K., Yetiş, K., Birinci, N., 1999, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul. 1. Kaplan, M., Kültür ve Dil, 8. baskı,,dergah Yayınları, İstanbul, Fuat, M., Dil Üstüne, Adam Yayınları, İstanbul, Aksan, D., Türkçe nin Gücü, Bilgi Yayınevi, 4. baskı, Ankara, DVD, VCD, projector, computer

7 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Structural Words: Word group 2 Name 3 Adjective 4 Pronoun 5 Adverb 6 Preposition, Conjunction, Interjection 7 Verb 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Sentence, the sentence Components 11 Types of Written Composition 12 Types of Oral Composition 13 Prepared Speech Application, extempore Speech Application 14 Text Analysis Studies 15,16 Final Exam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve complex mechanical engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. 3 Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for mechanical engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate mechanical engineering problems; ability to set up and conduct experiments and ability to analyze and interpretation of experimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Signature(s): Date:

8 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU DÖNEM Bahar DERSİN KODU DERSİN ADI Türk Dili II YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DİLİ Temel Bilim YARIYIL İÇİ YARIYIL SONU SINAVI Temel Mühendislik DERSİN KATEGORİSİ ZORUNLU (x) SEÇMELİ ( ) Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Türkçe Sosyal Bilim 100 Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 50 Kısa Sınav Ödev Proje Rapor Diğer ( ) 1 50 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI TEMEL DERS KİTABI YARDIMCI KAYNAKLAR DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER Yapı bakımından kelimeler, kelime grupları, isim, sıfat, zamir, zarf, edat, fiil, cümle, yazılı kompozisyon türleri, sözlü kompozisyon türleri, konuşma uygulamaları, plânlı yazma uygulamaları, metin çözümlemeleri Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak Öğrencilerin, günlük yaşamlarında Türkçeyi doğru ve iyi şekilde konuşup yazabilmelerini sağlar, meslek yaşamlarında kendilerini ve yaptıkları işleri en iyi şekilde ifade edebilme becerisi kazandırır. 1.Öğrenci Türkçenin kurallarını tanımlar. 2.Yapı bakımından kelime gruplarını tanımlar, sınıflandırır. 3.Cümle yapısını analiz eder. 4.Yazılı ve sözlü kompozisyon oluşturur. 5.Türkçeyi doğru kullanır. 1. Kültür, M. E., 1997, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Yavuz, K., Yetiş, K., Birinci, N., 1999, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul. 1. Kaplan, M., Kültür ve Dil, 8. baskı,,dergah Yayınları, İstanbul, Fuat, M., Dil Üstüne, Adam Yayınları, İstanbul, Aksan, D., Türkçe nin Gücü, Bilgi Yayınevi, 4. baskı, Ankara, DVD, VCD, projektör, bilgisayar

9 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Yapı Bakımından Kelimeler; Kelime Grupları 2 İsim 3 Sıfat 4 Zamir 5 Zarf 6 Edat, Bağlaç, Ünlem 7 Fiil 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Cümle, Cümlenin Unsurları 11 Yazılı Kompozisyon Türleri 12 Sözlü Kompozisyon Türleri 13 Hazırlıklı Konuşma Uygulaması, Hazırlıksız Konuşma Uygulaması 14 Metin Çözümleme Çalışmaları 15,16 Yarıyıl Sonu Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi 2 Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri 3 Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi. 4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi 5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini [x] kullanma/geliştirme becerisi 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki [x] gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 11 üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Dersin Öğretim Üyesi: Öğr.Gr. Uğur Bilge İmza: Tarih:

10 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE COURSE NAME Physics II (A) SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE COURSE CATAGORY COMPULSORY (x) ELECTIVE ( ) Basic Science Basic Engineering Mechanical Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA MID-TERM English Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 50 Quiz Homework Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 50 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUCATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Electric charges, Coulomb s Law, electric field, Gauss Law; electric potential; capacitance and dielectric materials, resistance and electric current, magnetic field, magnetic field sources, Faraday s induction law. To introduce fundamental concepts and principles related to the electricity and magnetism and provide an understanding of these principles with applications from the real world. Students will realize and solve several physical problems in some areas of application. By the use of such solutions, students will also perceive the role of physics in applied sciences such as engineering and medical sciences. By the end of this module students will be able to: 1. Know fundamental concepts and principles related to the electricity and magnetism. 2. Identify, formulate, and solve problems analytically that appear in physical systems. 3. Analyze and resolve natural phenomenon. 4. Associate the gained knowledge to analyze and interpret data. 5. Apply and link the gained knowledge of natural sciences to interdisciplinary fields. 6. Correlate and apply gained knowledge directly with technology and industry. Young H.D., Freedman R.A., (2008). University Physics, Pearson. 1. Serway R.A., Jewett J.W., (2007). Physics for Scientists and Engineers, Brooks/Cole. 2. Fishbane P.M., Gasiorowicz S., Thornton S.T., (2004). Physics: For Scientists and Engineers with Modern Physics, Prentice/Hall. 3. Giancoli D.C., (2000). Physics for Scientists & Engineers, Prentice/Hall 4. Halliday D., Resnick R., (1999). Fundamentals of Physics, John Wiley. 5. Ohanian H.C., Markert J.T., (2007). Physics for Engineers and Scientists, W. W. Norton & Company.

11 WEEK TOPICS 1 Electric Charges, Coulomb Law 2 Electric field 3 Electric potential 4 Capacitances 5 Dielectric Materials 6 Electric current 7 Electrical work and power 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Kirchoff Law 11 Circuits with many eyes 12 Magnetic field 13 Magnetic field sources 14 Faraday s induction law 15,16 Final Exam COURSE SYLLABUS NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and [ ] [ ] [x] 1 mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. Ability to determine, define, formulate and solve complex mechanical engineering [ ] [ ] [x] 2 problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real [ ] [x] [ ] 3 life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for mechanical [x] [ ] [ ] engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate mechanical engineering problems; ability to set up and conduct [ ] [x] [ ] experiments and ability to analyze and interpretation of experimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of [ ] [ ] [x] interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least [ ] [x] [ ] one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in [ ] [ ] [x] science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility [x] [ ] [ ] 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, [x] [ ] [ ] innovativeness and sustainable development. Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, [x] [ ] [ ] 11 environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Signature(s): Date:

12 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE COURSE NAME Physics Laboratory II (A) SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE English COURSE CATAGORY COMPULSORY (x) ELECTIVE ( ) Basic Science Basic Engineering Mechanical Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA MID-TERM Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term Quiz Homework Project Report 7 50 Others ( ) FINAL EAM 1 50 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUCATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES Electrolysis, Magnetic force, Ohm s Law, Wheatstone Bridge, Resonance tube and stable waves, Transformers, Absorption of light. The main objective of the course is to strengthen insights into the fundamental concepts of physics related to Newtonian mechanics through direct investigations and provide hands-on experience. Students will be able to analyze the data related to a scientific topic, and they will have some capabilities about how to make and design an experiment. They will also develop their team skills. 1. Enhance observational and analytical skills and develop physical curiosity. 2. Develop team skills. 3. Make observations and measurements of physical phenomena. 4. Draw conclusions based on observations and data. 5. Analyze quantitative information using sketches, graphs, tables, and statistical methods, and write report. Eroğlu, S., Kellegöz M., Kılıç G., Adıyaman H., 2008, Physics II Laboratory Manual, ESOGÜ Yayınları, Eskişehir. 1. Ekem, N., Şenyel, M., 1997, Fizik I-II Deneyleri, ESOGÜ. Yay. No:023, Eskişehir. 2. Any equivalent books in related fields. TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED

13 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Laboratory presentation and forming the lab experiment groups 2 Electrolysis 3 Electrolysis 4 Ohm s Law 5 Ohm s Law 6 Magnetic force 7 Wheatstone Bridge 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Wheatstone Bridge 11 Resonance tube and stable waves 12 Transformers 13 Absorption of light 14 Make up experiments 15,16 Final Exam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and [ ] [ ] [x] 1 mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. Ability to determine, define, formulate and solve complex mechanical engineering [ ] [x] [ ] 2 problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real [ ] [x] [ ] 3 life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for mechanical [x] [ ] [ ] engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate mechanical engineering problems; ability to set up and conduct [ ] [ ] [x] experiments and ability to analyze and interpretation of experimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of [ ] [ ] [x] interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least [x] [ ] [ ] one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in [ ] [ ] [x] science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility [x] [ ] [ ] 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, [x] [ ] [ ] innovativeness and sustainable development. Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, [x] [ ] [ ] 11 environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Yrd.Doç.Dr. Sertaç Eroğlu Signature(s): Date:

14 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER SPRING COURSE CODE COURSE NAME CALCULUS II SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Labratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE COMPULSORY () ELECTIVE ( ) ENGLISH Basic Science MID-TERM Basic Engineering COURSE CATAGORY Mechanical Engineering Profession [if it contains considerable design, mark with ( ) ] ASSESSMENT CRITERIA Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 %50 Quiz Homework Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 %50 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED none Series, vectors, operations, dot and cross product, vector functions, gradient, divergence, rotation, partial derivatives, directional derivative, arc length, wire systems, center of gravity, inertia calculations, path/area integrals, work, multiple integrals, COM and inertia for planar systems, volume calculations, Divergance and Stokes theorems and applications To provide the basic mathematical skills required of engineering students Basic mathematical ability 1. Ability to use various convergence tests to series 2. Ability to deal with vectors and vector operations 3. Understanding partial differentiation and multi-variable calculus its applications 4. Ability to apply integration techniques to calculate arc length, area, volume and surface area calculations Thomas, Weir, Hass, Giardino, Thomas Calculus, 11 th Ed., Addison & Wesley Publication. F. Ayres, Differential and Integral Calculus, Schaum Series. Course Management System (Moodle) is incroporated into the external course tools.

15 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS Series, geometric, harmonic and p-series, convergence tests, comparison, root and ratio tests. Absolute 1 convergence concept. Taylor and MacLaurin series and convergence intervals. Arc length for cartesian, polar and parametric curves, wire/cage systems, center of gravity (COG) and 2 inertia moment calculations Vectors, properties, dot and cross product. Projection of vectors. Vector functions, derivatives, position, 3 velocity and acceleration vectors, tangential and normal components of acceleration 4 Path integrals and work calculations. Dependence/independence of work on path. 5 Multiple variable functions. Partial derivatives, generalized chain rule, implicit partial differentiation. 6 Critical points and types. Gradient, divergence, curl of a vector/scalar functions, directional derivative Double integrals, area calculations in cartesian, polar and homothetic coordinate systems. COG and 7 inertia calculations for homogeneous and inhomogeneous planar systems. 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Green s theorem and its applications, work independent of path 11 Quadratic surfaces, surface equations, Planes, cones, paraboloids, sphere, spheroids etc. Triple integrals Calculation of volume of a 3D bodies in cartesian, cylindrical, spherical and toroidal coordinates. COG and inertia moment calculations for homogeneous 3D systems. COG and inertia moment calculations for inhomogeneous 3D systems Surface integrals, surface parametric equations, surface area element. Surface area calculations COG and inertia moment calculations for homogeneous surface systems 14 Stokes and Divergence theorem and its applications 15,16 Final Exams NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and own branch; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve complex engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. 3 Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate engineering problems; ability to set up and conduct experiments and ability to analyze and interpretation of experimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Instructor(s): Prof.Dr.Zekeriya ALTAÇ Signature: Date:

16 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANİCAL ENGİNEERİNG DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE COURSE NAME Basic Computer Science SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE Basic Science MID-TERM COURSE CATAGORY COMPULSORY ( ) ELECTIVE ( ) Engineering Subjects Basic Engineering [if it contains considerable design, mark with ( ) ] ( ) ASSESSMENT CRITERIA ENGLISH Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 50 Quiz Homework Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 50 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES NONE Fundamentals of engineering programing using C++ and introduction to basic numerical analysis exercises. 1. to develop familiarity with the C++ environment 2. to develop an understanding of fundamental logic and programming technologies 3. to develop the knowledge of editing, compiling and running a program. 4. to develop knowledge on the computer algorithms and programming proficiency to solve numerical methods used for solving scientific and engineering problems. The additives of the course is to be able to solve engineering problems which will be faced during and after engineering education, using advance computation. 1. Understands fundamental programming logic and programming techniques 2. Familiarity of C++ programming environment 3. Ability of writing programs for engineering problem solving using C++ programming language. 4. Familiarity fundamental numerical analysis techniques.. Introduction to C++,Excel, MATLAB and Basic Engineering Numerical Methods. Harvey G. Stenger and Charles R Smith ISBN-10: ISBN-12: TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Mühendisler için FORTRAN 90/95 Programlama Dili ve Teknikleri, Prof.Dr.Zekeriya Altaç Yrd.Doç.Dr. Mesut Tekkalmaz, T.C. Eskişehir

17 Osmangazi Üniversitesi Yayını MATLAB, for Engineers, Addison-Wesley, Adrian Biran, Moshe Breiner

18 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Introduction 2 Fundemantals of C++ programing, organizing and running a simple C++ program 3 Fundemantals of Programing Logic and Algorithm 4 Basic C++ concepts and operations 5 Input and output data in C++ 6 Control statements: if, else if, and else blocks Control statements: while loops 7 Control statements: do-while and for loops 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Formatted output 11 Exercises 12 User-defined functions: single-results functions 13 User-defined functions: void functions 14 Arrays: single indexed (1-D) and double indexed (2-D) 15,16 Final Exam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and own branch; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of [ ] [ ] [ ] engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve complex engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. [ ] [ ] [ ] 3 Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; [ ] [ ] [ ] for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for engineering applications; ability to effective use of information technologies. [ ] [ ] [ ] 5 In order to investigate engineering problems; ability to set up and conduct experiments and [ ] [ ] [ ] ability to analyze and interpretation of experimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of [ ] [ ] [ ] interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least [ ] [ ] [ ] one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. [ ] [ ] [ ] 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility [ ] [ ] [ ] 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, [ ] [ ] [ ] innovativeness and sustainable development. Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, [ ] 11 environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. [ ] [ ] 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Doç. Dr. Mustafa Ertunç TAT Date: Signature(s):

19 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE COURSE NAME TECHNICAL DRAWING II SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE Basic Science MID-TERM Basic Engineering COURSE CATAGORY COMPULSORY () ELECTIVE ( ) Engineering Subjects [if it contains considerable design, mark with ( ) ] ASSESSMENT CRITERIA ( ) LANGUAG E TURKISH Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 %35 Quiz 3 %15 Homework Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 %50 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK Surface Involutes, Cross-sections, Dimension Tolerances and Fittings, Geometric Tolerances, Specification of surface, Screws and screw elements, Keyed shaft-hub joints, Pin, Pin-Pivot, joiner pin joints, Springs, Gear Wheels, Bearings, weld and rivet joints. Surface involute ability for metal sheets ability for description of surface with.symbols ability for geometric and dimensional tolerances;recognition of machiene elements, drawing, drawing and comprehension ability, gain in ability for drawings and comprehension of assembly drawings. Teaching sizing and tolerancing of work pieces, application of tolerancing methods recognition of machine elements and assemblyand disassembly drawings. 1. Can recognise standard machine elements 2. Can intreparate sizing, principles,specification of surfaces, geometric and dimensional tolerances. 3. Can apply necessary symbols to drawings for sizing, specification of surfaces and tolerances 4. Can associate machine parts with each other used in constructions 5. Can assemble the machine parts with ah other during construction with syntesis phase. 6. Can value designed mechanisims for the development in production and technology. 1. KIRAÇ, N., Teknik Resim (4.Basım), Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, KIRAÇ, N., Makine Meslek Resmi, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011.

20 OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED 1. BAĞCI, M., Teknik Resim, Birsen Yayınevi, İstanbul, ÖZDAŞ, M.N., GEDİKTAŞ, M., Teknik Resim (3.Basım), İ.T.Ü. Makine Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul, ŞEN, İ.Z., ÖZÇİLİNGİR, N., Makine Meslek Resmi, Ege Reklam Basım Sanatları, İstanbul, Data projector COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Cross sections, surface involuts, sample applications. 2 Sizing; Dimension Tolerances and fitttings, Geometric Tolerancs; sample applications 3 Surface quality, sample applications 4 Screws and screwed element,. 5 Screws and screwed element,.; sample applications Shaft-hub joints 6 Shaft-hub joints, sample applications 7 Pins, joiner pin, pin pivots, drawings of pin, pin pivot and joiner pin joint, sample applications. 8 Mid-Term Examination 9 Mid-Term Examination 10 Gear wheels, sample applications 11 Gear wheels, sample applications 12 Springs, sample applications 13 Bearings, sample applications 14 Weld joints, rivet joints, sample applications 15,16 Final Exam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and own branch; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of [ ] [] [ ] engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve complex engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and experimental methods. [ ] [] [ ] 3 Ability to design a complex system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; [ ] [] [ ] for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for engineering applications; ability to effective use of information technologies. [] [ ] [ ] 5 In order to investigate engineering problems; ability to set up and conduct experiments and ability to analyze and interpretation of experimental results. [ ] [ ] [] 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. [ ] [] [ ] 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. [ ] [] [ ] 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. [ ] [] [ ] 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility [ ] [] [ ] 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. [ ] [ ] [] 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of [ ] [ ] [] engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Prof. Dr. Nejat KIRAÇ Signature(s): Date:

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Tehlikeli Atıkların Yönetiminde Arıtma ve Uzaklaştırma İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Hazardous Waste Management: Treatment and Disposal Kodu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı