2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız."

Transkript

1 1.Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini karşılarına yazınız.(amaç sonuç,neden sonuç,şart - sonuç,karşılaştırma) Duygularını açıkça ifade edersen kendini iyi hissedeceksin. koşul. Sana söylediklerim o okuduklarından daha değerlidir karşılaştırma Sınıf başkanı seçildiği için heyecanlıydı neden.. Hava düne göre daha sıcak karşılaştırma.. Konuşmak için ayağa kalktı amaç 2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız. ( n ) Yazar, eserinde köy yaşantısını anlatmıştır. ( n ) Eleştirmenler bu eserle ilgili farklı görüşler ortaya koymuş. ( ö) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler. ( n) Yazar bu eserinde ilginç doğa betimlemelerine yer vermiştir. ( n ) Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir. 3. Bırakmak sözcüğü hangi cümlede ertelemek anlamında kullanılmıstır? A) Kötü alıskanlıklarını bıraktı. B) Artık benim pesimi bırak, dedi. C) Araba alma isini haftaya bıraktı. D)Elindeki kitabı bana bıraktı 4.Eslestirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) genç-yaslı B) ilave-ek C) aş-yemek D) lisan-dil 5.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(ama-bu nedenle-çünkü-için-özellikle) *Karnem iyi değil ama..ikinci dönem düzeltirim. *Karnım acıktı bu nedenle simit aldım. *Erken kalkmak için saati kurdum. *Yeni top aldım çünkü eskisi patladı. *Dondurmayı severim bu nedenle.vanilyalı dondurmayı daha çok severim. 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımı yanlıştır? A) Öyle bir çocuk ki tarif edemem. B) Çantamı açtım ki içi bomboş. C) Elinde ki oyuncakları yavaşça bıraktı. D) Amasya dan geldim ki sizi göreyim. 7. Gündüzleri çok iyiyim lakin geceleri başıma ağrı giriyor. Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. ama B. ise C. fakat D. ancak 8. Apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmak yersizdir. Yandaki cümle aşağıdaki hangi atasözüne uyar? A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Göz görmeyince gönül katlanır. D) Gün doğmadan neler doğar. 9.Hangi cümlede ayrı yazılması gereken de bağlacı yanlış yazılmıştır? A) Tören geçen yıl da burada yapılmıştı. B) Senin yaptığın resimde çok güzel olmuş. C) Benim adım da Mustafa senin adın da Mustafa. D) Evde, okulda hatta otobüste her yerde okur. 10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir? A) Bence insan en iyi bildiği şeyi yapmalıdır. B) Yazma yeteneğimiz yazdıkça gelişir. C) Taze ekmekler pamuk gibiydi. D) Çalışma masası her zamanki gibi dağınıktı. 1

2 biri de 2. kitap okumanın 3. güzelleştirmesidir. 4.faydalarından 5. Konuşmamızı Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi somut addır? A) Hayal B) Saygı C) Umut D) Hava 13.Aşağıdakilerden hangisi, topluluk ismi değildir? A) Çobanlar B) Ordu C) Sürü D) Takım 14.Hangi tümcede altı çizili sözcük büyük harfle başlanarak yazılmalıdır? A) Baharda gökyüzü pırıl pırıldır. B) Dünya, güneş etrafında hep döner mi? C) Tüm dünyanın gözleri onun üzerindeydi. D) Gece ay ışığı her yeri aydınlatmıştı. 15.Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir? A) Geçit B) Vergi C) Çamur D) Yatak 16.Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir? A) Bakkal B) Bakıcı C) Bakla D) Bakır 17.Sene başında okulumuza vali gelince çok sevinmiştik. cümlesinde yer alan adlar 7 aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıdakilerin hangisinde "lık" eki soyut bir ad türetmiştir? A) Zeytinlik B) Odunluk C) Elbiselik D) Büyüklük 2

3 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik ad değildir? A) Aygün B) Anıttepe C) Gözlükçülük D) Akşehir 20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir? A) Uyudu B) Koşmuş C) Kanayacak D) Geliyor 21. Aşağıdakilerden hangisi isimden türeyen isimdir? A) Okuma B) Dalgıç C) Süpürge D) Gecelik 22. Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? A) Dolmabahçe B) Zeytinburnu C) Altın ova D) Gümüşdere 23. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? A) Ülke B) Şehir C) Yeşilırmak D) Radyo 24. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir? A) Görüntü B) İçters C) Yurtsever D) Dedikodu 25. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde bütün sözcükler tür adlarından oluşmuştur? A) Kalem-kar-kazan B) Şehir-halk-İslamiyet C) Türkiye-İstanbul-Saray D) Uludağ-Fırat-Ov 26. " Elma" sözcüğünün ne tür bir ad olduğuna ilişkin aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur? A) Soyut-tür-tekil B) Somut-tür-çoğul C) Somut-tür-tekil D) Tür-özel-somut 27. Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? A) İnsanlar B) Takımlar C) Sınıflar D) Sürüler 28. Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? A) Toplar B) Yular C) Kiler D) Ordu 3

4 29. "Dağlar tepeler aştık, sonunda bir düzlüğe vardık" cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aşağıdaki bileşik adlardan hangisine çoğul eki (-ler,-lar) getirildiğinde adın yapısında farklılaşma olur? A) Devekuşu B) Akbaba C) Yüzbaşı D) Alabalık 31. Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? A) Sınıfta B) Suyu C) Köprü D) Atalarım 32.Aşağıdakilerden hangisi isim yerine kullanılabilir? A) Sıfat B) Fiil C) Zarf D) Zamir 33.Aşağıdakilerden hangisi özel addır? A) Kuzu B) Kitap C) Ankara D) Çiçek 34.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir? A) Mikrop B) Korku C) Akıl D) Erdem 35.Aşağıdakilerden hangisi basit isimdir? A) Bakış B) Balık C) Balcı D) Ballı 36.Aşağıdaki isimlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Zeka B) Melek C) Akıl D) Sümbül 37.Aşağıdakilerden hangisi madde ismidir? A) Hoşgörü B) Hava C) Saygı D) Akıl 38.Aşağıdakilerden hangisinde, iki cins ad ve bir özel ad bir arada verilmiştir? A) Şehir, Ahmet,Türkiye B) Yalova, Kocaeli, istanbul C) Anadolu, Bursa, Ankara D) Kitap, Kalem, Atatürk 39.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi söz konusudur? A) Kar yağdığı için yollar kapandı. B) Siz anlatın, ben geliyorum. C) O saate kadar asla gelmez. D) Ben işimi sağlama bağlarım. 4

5 40.Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumsuzdur? A) Gideli beri ne aradı, ne sordu. B) Bugün pazara uğradın mı? C) Zavallı kadın çok üşümüş. D) Yarın sinemaya gidelim. 41.Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir tümcedir? A) Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni. B) Yüzü hem çirkin, hem sevimsizdi. C) Mektubu nasıl yazacağımı bilmez miyim? D) Onlar bugün okula gelmedi turizm 2 - anahtarıdır 3 - temizlik 4 - kalkınmanın 5 - turizmin Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sözcük sıralaması nasıl olur? A) B) C) D) Bir şişe soğuk su içtim ve bir türlü serinleyemedim" tümcesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için "ve" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İle B) Halbuki C) Hatta D) Fakat 44.1-Benekli ve Akkız 2-Birlikte, iki beyaz güvercin seçtiler 3-Ayhan, hemen ikisine de birer ad koydu: 4-İkisi de çok güzel şeylerdi Yukarıdaki tümceler nasıl sıralanırsa bir paragraf oluşur? A) B) C) D) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde " beğenme " söz konusudur? A) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur. B) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Elma dediğin tatlı ve sulu olur. 5

6 46.I. değildir II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız V. mümkün Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) II - III - IV - I - V B) III - II - IV - V - I C) I - V - III - II - IV D) IV - I - V - II - III 47.Aşağıdakilerden hangisi isim tümcesidir? A) Henüz gelemediler. B) Konser oldukça güzelmiş. C) Bizi neden çağırmadınız? D) Yıldızlar tek tek sayılıyor. 48.Aşağıdakilerden hangisi soru tümcesidir? A) Atatürk ilk Cumhurbaşkanımızdır B) Çocuğun elini bıçak kesti C) Bana bunu sorma D) Ankara'ya mı gidiyorsun 49.Çok - Atatürk'ü - ben - severim " sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisine uygun düşer? A) B) C) D) "dünyada- yoktur-doğruluğu- ya da - ispat- olgu- edilmiş- yanlışlığı- hiçbir" Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda sondan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? A) Olgu B) Yoktur C) İspat D) Doğruluğu 51.Dün akşam bütün ödevlerimi bitirdim." tümcesi anlam yönünden ne tür tümcedir? A) Olumlu tümce B) Olumsuz tümce C) Soru tümcesi D) Ünlem tümcesi 52.Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz tümcedir? A) Bugün pazara uğradın mı? B) Zavallı kadın, çok üşümüş! C) Gideli beri ne aradı ne sordu. D) Yarın sinemaya gidiyoruz. 6

7 53.Ağladım ( ) " merhamet et ( ) yapma ( )" dedim ( ) Yukarıdaki tümcede parantezlerin içine sıra ile hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) Virgül / virgül / ünlem işareti / nokta B) Nokta / virgül / ünlem işareti / nokta C) İki nokta / virgül / ünlem işareti / nokta D) Virgül / virgül / nokta / nokta 54.Ülkemizi()Asya() Avrupa() ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede yer almıştır() Üç tarafı denizlerle çevrilidir() Asya ve Avrupa'yı birleştiren köprü durumundadır() Boş bırakılan yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A) (,), (,), (.), (.), (.) B) (.), (,), (,), (.), (.) C) (?), (,), (.), (,), (.) D) (.), (,), (.), (?), (.) 55.Aşağıdakilerin hangisinde -de yanlış yazılmıştır? A) Melis'in kalemi sende kalmış. B) Sen de bizimle tiyatroya gel. C) Çiçeklerde balözü bulunur. D) Yazın leyleklerde çiftçiye yardımcı olur. 55.Aşağıdaki ifadelerden hangisi belgisiz sıfattır? A) Birtakım kitaplar B) Şu ağacın C) Üçüncü koşucu D) Kaçıncı öğrenci 56.Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır? A) Yedişer çörek B) Kaçıncı öğrenci C) Beriki ev D) Kırmızı araba 57.Gökyüzü masmavi bulutlarla kaplıydı." cümlesinde ne tür bir sıfat vardır? A) Soru sıfatı B) Belgisiz sıfat C) Sayı sıfatı D) Niteleme sıfatı 58.Kuzunun adı Kınalı Kuzu oldu." tümcesinde sıfat olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A) Adı B) Kuzu C) Oldu D) Kınalı 59.Kaç kilo istiyorsun?" tümcesindeki sıfatın türü nedir? A) Niteleme sıfatı B) Soru sıfatı C) Belgisiz sıfat D) Sayı sıfatı 60.Bütün adada tek canlı varlık ben kaldım." cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşidi aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir? A) İsim - sıfat - zamir - fiil B) Sıfat - isim - zamir - fiil C) Zamir - isim - sıfat - fiil D) Fiil - isim - sıfat - zamir 7

8 61.Aşağıdaki tamlamalardaki sıfatlardan hangisi tür yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Soğuk su B) Tatlı üzüm C) Yumuşak ekmek D) Biraz peynir 62.Çocuğun koca kulakları, incecik boynu, iri ve yusyuvarlak kafası vardı." tümcesinde kaç tane sıfat vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 63.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Ne mutlu Türk'üm diyene! B) Ayşe okula gelmedi mi? C) Ali burayada geldimi? D) Bahar geliyor. 64.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Çenber B) Kumbara C) Kitapçı D) Cumhuriyet 65." Bu hafta Pazarda ceviz ve fındık boldu." Cümlesinde ne tür bir yanlışlık yapılmıştır? A) "Hafta" kelimesi yanlış yazılmıştır. B) -de eki yanlış yazılmıştır. C) de bağlacı bitişik yazılmıştır. D) "Pazar" kelimesi büyük harfle yazılmıştır. 66.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım y anlışı vardır? A) Eyvah! Geç kaldım. B) Atatürk'ün öldüğü odayı gezdin mi? C) Manisa'da yarım saat kaldım. D) Bir yıldan beri giresuna gitmedim. 67.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan kelime vardır? A) Hakan'ın babası eve gitti. B) Hasa'nın defteri kayboldu. C) Bugün hava çok güzel D) Yarın Isparta'ya gideceğim. 8

9 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ Aşağıdaki tabloda bileşik olanları tam sayılı kesre, tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriniz Aşağıda işlemlerimizi yapabiliriz

10 SINIF MATEMATİK ÖDEVİ Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Aşağıda verilen çoklukların istenilen kesir kadarını, basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulalım. bulalım sayısının 3 i = x 2 9 isi 20 olan sayı = x sayısının 3 i = x

11 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 7 i 63 olan sayı = x u 56 olan sayı = x sayısının 4 u = x Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini adım adım çözünüz x x x x (6 2) ( ) ( ) x5 3x7 6x5 2x ( ) ( ) ( ) ( ) 7x5 5x7 7x5 5x ( ) ( ) 30.( ) 30.( ) 5 6 X X 5X6 6X

12 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. Kesir Anlamı Ondalık Gösterimi Okunuşu Bir bütünün yüzde altmış üçü 0,63 Sıfır tam yüzde altmış üç Bir bütünün binde on ikisi Bir bütünün binde beş i On yedi bütün ve bütünün binde otuz 35 beş i ,012 0,005 17,035 Sıfır tam binde on iki Sıfır tam binde beş On yedi tam binde otuz beş 53 İki bütün ve bütünün yüzde 2 elli üçü 100 2,53 İki tam yüzde elli üç Altı bütün ve bütünün onbinde elli 54 6 dördü ,0054 Altı tam binde elli dört Üç bütünün ve bütünün binde yetmiş 79 dokuzu ,079 Üç tam binde yetmiş dokuz 12

13 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 1. 7 kesrinin birim kesri aşağıdakilerden 8 hangisidir? a. 8 8 b. 7 8 c. 2 8 d olur? kesri bileşik kesre çevrildiğinde pay kaç a. b. c. d Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en küçüktür? a. 1 5 b. 1 6 c. 1 7 d Aş ağ ıdaki kesirlerden hangisinin birim kesri 1 9 dur? 1 a. 1 8 b. c. d Aşağıdaki tam sayılı kesirlerden hangisi 34 7 kesrine denktir? 2 a. 3 7 b. c kesrinin doğal sayı olarak ifadesi 1 aşağıdakilerden hangisidir? a. 16 b. 9 c. 8 d. 6 d

14 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 7. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? a b c. d si 32 olan sayı kaçtır? 6 a. 84 b. 90 c. 96 d kesrinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden 8 hangisidir? 7 a. 8 b c. 4 d si 4 olan sayının 1 2 a. 11 b. 8 c. 7 d. 6 si kaç eder? a 5 9. kesri bir basit kesir ise a yerine 8 gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? a. 0 b. 1 c. 2 d sayısının 1 4 ünün 1 9 a. 19 b. 20 c. 21 d. 22 si kaç eder? 14

15 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 13. Bir sayının 3 4 ü 60 ise bu sayının 1 5 i kaçtır? a. 20 b. 18 c. 16 d Yukarıda verilenlere göre karşılık gelir? a. 2 3 b. 4 8 c. 2 8 d. 1 hangi değere 14. Armağan, 500 lira parasının 4 5 ünü harcadı. Armağan ın geriye kaç lirası kalmış olur? a. 100 b. 200 c. 300 d yandaki işleme göre yerine 7 hangi değer karşılık gelir? lira paranın 1 3 inin 2 sine ayakkabı 4 alan Gülce, ayakkabıyı kaç liraya almıştır? a. 20 b. 40 c. 60 d. 120 a b c d

16 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 18. 2,569 ondalık gösteriminde onda birler basamağında hangi rakam vardır? a. 2 b. 9 c. 5 d , 001 ondalık gösteriminin kesir olarak yazılışı nasıldır? 1 a b c d Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin okunuşu üç tam binde üç yüz otuz üç dür? a. 3,33 b. 3,03 c. 3,330 d. 3, ,12,12,012 12,21,12,021 Yukarıda verilen ondalık gösterimlerden en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? a. 12,12 b. 12, 012 c. 12, 021 d. 12, ,32 ondalık gösteriminin kesir kısmı aşağıdakilerden hangisidir? a. 5 b. 0,5 c. 3,2 d. 0, Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? a. 4,506 4,507 4,057 b. 4,605 4,606 4,615 c. 4,066 4,065 4,605 d. 4,065 4,066 4,055 16

17 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Aşağıda. İle bırakılan boşlukları verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz 1.Kaynağından çıkan ışık engelle karşılaşmadığı sürece bir yönde yayılır. 2.Kaynağından çıkan ışık aynı ortamda doğrusal yayılır. 3.Işığın izlediği yol ışılnar çizilerek gösterilir. 4.Kaynaktan çıkan ışığın yayılma biçimini kaynağın doğal ya da yapay ışık kaynağı olması etkilmez. 5.Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını denir. 6.Kaynaktan çıkan ışığın yayılma biçimini zamanın gündüz veya gece olması etkilmez. Ses titreşim sonucu oluşur. DOĞRU Farklı maddelerden aynı ortamda oluşan sesler farklıdır YANLIŞ Aynı ses kaynağından hava ve su ortamında farklı ses çıkar. DOĞRU Z E YANLIŞ DOĞRU K A YANLIŞ Yukarıda birbiri ile bağlantılı ifadeler bulunmaktadır. Buna göre ifadelerin doğru veya yanlışlığına karar verilerek ilerlendiğinde hangi harfe ulaşılır? A)Z B)E C)K D)A 17

18 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Aşağıda verilen soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 1 Sese oluşması için ne gereklidir? 1 Titreşim ile 2 Ses nasıl oluşur? 9 Ses dalgalarının etkisi ile 3 Güçlü seslerde cam niçin kırılır? 6 Katı,sıvı,gaz 4 Ses ne şekilde yayılır? 11 Kaset,disk 5 Ses nerede yayılmaz? 12 Sesi engellemek 6 Sesin iletimi en hızlıdan en yavaşa nasıldır? 4 Dalgalar halinde 7 Ses,katı maddelerde neden hızlı yayılır? 7 Moleküller yakın olduğundan 8 Ses boşlukta neden yayılmaz? 13 Kulak sağlığını olumsuz etkiler 9 Sesleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? 10 Gergin tel ince,gevşek tel kalın 10 Gergin ve gevşek tel nasıl ses verir? 5 Boşlukta 11 Kayıt cihazları hangileridir? 3 Kaynağın türü 12 Ses yalıtımı nedir? 8 Madensel ortam olmadığından 13 Gürültü hangi rahatsızlıkları yapar? 2 Ses kaynağı 18

19 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız 1. Titreşim ses oluşturmaz. (Y) 2. Ses, dalgalar halinde her yöne yayılır. (D) 3. Sabit duran cisimlerin gölgeleri gün içerisinde değişmez. (Y) 4. Ses sıvı maddelerde en hızlı yayılır. (Y) 5. Gölge boyumuzun en uzun göründüğü zaman öğle vaktidir. (Y) 6. Işık, doğrular halinde yayılmasaydı varlıkların her tarafı aydınlanabilir, gölge oluşmazdı. (D) Asağıdaki boslukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1) Isık ısınları yayılırken doğrusal bir yol izler. 2) Isığı geçiren maddelere saydam madde diyoruz. 3) Saydam olmayan maddelerin arkasında olusan ısıksız, karanlık Bölgeye gölge denir. 4) Ay, Günes ile Dünya arasına girdiğinde Güneş Tutulması meydana gelir. 5) Isık kaynaklarının sayısı arttıkça olusan gölge sayısı Artar 6) Ses titreşimler sonucu olusur. 7) Ses kaynağından çıkan ses dalgalar halinde yayılır. 8) Ses boşlukta yayılmaz. 9) Farklı cisimlerle üretilen ses farklı duyulur. 10) Kaset, disk ses kaydetmek i çin kullanılan ilk araçtır. 19

20 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Ay ve Günes tutulmasını asağıya Dünya Günes ve Ay sekillerini çizerek resmediniz. Opak, saydam ve yarı saydama uygun cisimleri tabloya yazınız. OPAK SAYDAM YARI SAYDAM Tahta Cam Buzlu cam demir Hava Yağlı kağıt Mukavva Saf su Tül perde silgi buz Sisli hava 20

21 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Test 1 5. Yukarıdaki görselde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 1.Yukarıdaki ışık kaynaklarından, doğal ışık kaynakları olanlardan bir sayı oluşturursa en büyük sayı kaç olur? A.654 B.235 C.532 D. 325 A B C A. doğal yapay ay B. yapay doğal ateşböceği C. doğal yapay yıldırım D. doğal yapay mum 3. A ışık k. güneş şimşek doğrusal B C yapay A enerji 2) Yandaki şemada; A,B ve C yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yandaki şemada A yerine hangisi yazılabilir? A. Ses B. Işık C. Elektrik D. Dalgalar A. Ay tutulması B. Güneş tutulması C.Dünyanın dönüşü D. Dünya tutulması 6. Yukarıdaki şema güneş tutulmasını gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Güneş Dünya Ay B. Güneş Ay Dünya C. Dünya Güneş Ay D. Dünya Ay Güneş 7. Mert Berk Cam bardak Yağlı kağıt Naz Lal Yukarıdaki öğrencilerin söylediklerinden hangisi saydam bir maddedir? Buzlu cam Tahta kaşık 4. Yandaki fenerde ışığın yayılma şekli nasıl olur? A. Mert B. Berk C. Naz D. Lal 8. Aşağıdaki maddelerden hangisinin gölgesi daha koyu olur? A. B. C. D. A. cam bardak B. yağlı kağıt C. demir kapı D. naylon poşet 21

22 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. A. B C. D. 10. Aşağıdaki görselleri nasıl sıralarsak ay tutulması modelini oluştururuz? Ayın hangi evresinde, ay tutulması meydana gelir? A. Dolunay B. Yeniay C. İlkdördün D. Sondördün 14. Bir grup çocuk çeşitli maddelerle güneş tutulması modeli yapmaktadır. Buna göre; A maddesinin gölgesi B maddesine düşmekte, A maddesi, C ile B maddesinin arasında yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A. B maddesi Ay ı temsil etmektedir. B. C maddesi Güneş i temsil etmektedir. C. A maddesi B maddesinden büyüktür. D. A maddesi Dünya yı temsil etmektedir. 11. Can cep telefonunu iç içe geçmiş cam fanusların içine koyuyor. Başka bir telefondan cep telefonunu çaldırarak sesi duyup duymadığını test ediyor. Daha sonra cam fanusların arasında kalan havayı vakumlayarak aynı olayı tekrar ediyor.buna göre Can aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için bu deneyi yapmıştır? A)Sesin maddesel ortamda yayıldığını B)Sesin boşlukta yayıldığını C)Sesi en iyi katıların ilettiğini D)Sesi en kötü katıların ilettiğini 15. Yukarıdaki görsel, aşağıdakilerden hangisine asıl olarak delildir? A. Gölgelerin yönleri gün içinde yer değiştirir. B. Göz yanılması nedeniyle bir cismin birden fazla gölgesini görebiliriz. C. Birden fazla ışık kaynağı olduğunda cisimlerin gölge sayısı ışık kaynağı sayısınca olur. D.Işık kaynağı yer değiştirdiğinde, gölge de yer değiştirir. 12. Ses, aşağıdakilerden hangisinde en hızlı yayılır? A. Katılarda B. Sıvılarda C. Gazlarda D. Boşlukta Ses, nasıl yayılır çocuklar? 16 Yukarıdaki düzenekte, engel, ekrana biraz daha yakınlaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? A. Gölge büyür. B. Gölge değişmez. C.Gölge koyulaşır. D. Gölge küçülür. 13. A. Dalgalar halinde B. Doğrusal şekilde C.Eğriler halinde D. Işıklar yardımıyla 22

23 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 6. Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Test 2 1. Işık yayılırken oluşan şekil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Eğriler boyunca B) Doğrusal C) Dairesel D) Dik 2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? A) Cam - Saydam madde B) Buzlu Cam - Yarı Saydam Madde C) Hava - Yarı saydam Madde D) Kitap - Saydam Olmayan madde 3. Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur? A) Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur. B) Işık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur. C) Saydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir. D) Gölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur. 4. Bir ışık kaynağından her yöne ne kadar ışın çizilebilir? A) İki ışın çizilir B) Hiç çizilmez C) Sayısız ışın çizilir D) Bir ışın çizilir 5. Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay ın, Dünya nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş tutulması B) Ay tutulması C) Dünya tutulması D) Gökkuşağı A) Ses veren tüm varlıklar ses kaynağıdır. B) Ses kaynakları; yapay ve doğal ses kaynaklarıdır. C) Ses düz doğrular şeklinde etrafa yayılır. D) Teyp, radyo gibi aletler yapay ses kaynaklarıdır. 7. I. Katı II. Sıvı III. Gaz Yukarıda verilen ortamlardan hangilerinde ses yayılır? A) I-II B) II-III C) I-III D) I-II-III 8. Aşağıdaki ortamların hangisinde ses en hızlı iletilir? A) tahta B) su C) hava D) naylon 9. Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeyle ilgilidir? A) ses iletimi B) ses yalıtımı C) ses geçirgenliği D) ses frekansı 10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde binalarda ses yalıtım maddesi olarak kullanılmaz? A) köpük B) çift cam C) plastik D) buzlu cam 11) Işık ve ışığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ışık her yönde yayılabilir B) ışık doğrusal olarak yayılır. C) Işık bir engelle karşılaştığında yayılmayı sürdürür. D) ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışınları denir. 23

24 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 12) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A)Ses, maddelerin titreşimi sonucunda oluşur. B)Ses, farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir. C)Işık enerjisi başka enerjiye dönüştürülemez. D)Cisim, ışık kaynağına yaklaşınca gölge boyu uzar. 16) Aşağıda verilenlerden hangisi saydam maddedir? A) cam B) tahta C)taş D) buzlu cam 17) Bir çubuğun gölge boyunun ölçülerek, zamanın tahmin edildiği saat türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Güneş saati B)Ay saati C)Kum saati D)Standart saat BİLGİLİ İNSAN GÜNEŞ GİBİDİR. GİRDİĞ İ YERİ AYDINLATIR. SİZ DE BİR GÜNEŞSİNİZ. 13) Şekildeki düzenekte verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Ay tutulması B)Güneş tutulması C) Dünya tutulması D) Gelgit olayı ÖNEMLİ OLAN "NE YAPABİLDİĞ İNİZ" DEĞİL, "NE YAPABİLECEĞİNİZDİR." ZİRVEDE HER ZAMAN BİR KİŞİYE DAHA YER VARDIR. O KİŞİ SİZSİNİZ. BAŞKALARI YAPABİLDİYSE SEN DE YAPARSIN. YAPACAĞINA İNANIYORUM. KIŞIN SOĞUĞUNU ÇEKMEYEN, YAZIN TADINA VARAMAZ. 14) Yukarıda verilen şekilde mumun önüne konulan eşit büyüklükteki cisimlerden kaç numaralı olanın gölge boyu en uzun olur? A) I B) II C) III D) IV 15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir cismin yapıldığı madde değişirse ürettiği ses de değişir. B) Bir cismin ortamı değişirse ürettiği ses de değişir. C) Farklı kaynaklar tarafından oluşturulan ışık miktarı farklıdır. D) Işık ve ses birer enerji türü değildir 24

25 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 25

26 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 26

27 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ III IV II I 27

28 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 28

29 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 29

30 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 30

31 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 1 Çiftçiyim İşyerimde aldığım ücretin hakkını vermeye çalışmalıyım. 4 2 Anneyim Hastalarıma doğru teşhisi koyup tedavi etmeye çalışırım 3 3 Doktorum Verilen ödevlerimi eksiksiz ve zamanında yapmalıyım. 5 4 İşçiyim Tarlamı zamanında sulamalı ve bakımını yapmalıyım. 1 5 Öğrenciyim Çocuklarımın en iyi şekilde yetişmesi için çabalarım. 2 CUMHURİYETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK DEVLETÇİLİK LAİKLİK İNKILAPÇILIK 31

32 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 32

33 Choose the correct option a, an or the : 1. It is book. a. a c. the b. an d. nothing 8. I am student. a. a c. the b. an d. nothing 2. I buy interesting book. a. an c. nothing b. a d. the 3. This is book you want to have. a. a c. the b. an d. nothing 4. I like to read books. a. an c. nothing b. a d. the 5. Moscow is largest city in Russia. a. an c. nothing b. a d. the 6. He is engineer at a small company. a. a c. the b. an d. nothing 9. When I get home from school, I watch programs on TV. a. an c. nothing b. a d. the 10. I am child, so I like cartoons. a. a c. the b. an d. nothing 11. He writes letter to his friend in Canada. a. a c. the b. an d. nothing 12. Do you have computer? a. an c. nothing b. a d. the 13. Open door, please. a. a c. the b. an d. nothing 7. My mother is English teacher. a. a c. the b. an d. nothing 14. He is very good friend. a. an c. nothing b. a d. the 33

34 15. Which shirt do you like? - blue one. a. an c. nothing b. a d. the Choose the correct one: 16. This is book. a. Peter c. Peter s b. Peters d. Peteres 17. The room is upstairs. 21. This car belongs to Ann. It s car. a. Annes c. Ann s b. Anns d. Ann 22. The king lives in a very beautiful palace.the palace is very beautiful. a. Kings c. Kinges b. King s d. kings a. children s c. childrens b. childrens d. childrenes 23. All the students have put their books on the table. All books are 18. sister is twelve years old. a. Johnes c. John s on the table. a. Students c. students b. Students s d. studentes b. Johns d. Johns 24. My sister was born on 28 th June. 19. These are our cats. a. friends c. friends b. friend s d. friendes The 28 th June is my birthday. a. Sisters c. sisteres b. Sisters d. sister s 20. David and Sue are married. David is husband. a. Sue s c. Sues b. Sues d. Sue 25. Mrs Penn makes delicious cakes. cakes are delicious. a. Mrs Penns c. Mrs Pennes b. Mrs Penn d. Mrs Penn s 34

35 26. The farmer buys a new truck. It s the new truck. a. farmers c. farmer s b. famer d. farmers 31. Farid and Nadia go to high school. little brother goes to primary school. a. our c. their b. your d. his Choose the correct possessive adjective: 27. Two students don t do mathematics homework. a. my c. their b. your d. his 28. I have a car. car is black. a. your c. our b. my d. her 29. We have a dog. name Pancho. a. our c. their b. your d. his 30. Nancy is from England. husband is from Australia. a. My c. her b. Our d. his 32. Mr O Brian has a van. van his very old. a. my c. their b. your d. his 33. We go to a high school. high-school is fantastic. a. your c. our b. my d. her 34. François and Alain are French. families are from France. a. their c. my b. your d. his 35. Mary likes grandmother. She often visits her. a. their c. my b. her d. his 35

36 Choose the correct ordinal number: 40. Ross has birthday on 31 st July: a. three oneth 36. Jane s birthday is on the 28 th June: a. twenty- sixth b. twenty- ninth b. thirty-one c. thirty-first d. twenty-first c. twenty- eighth d. twenty- first 41. Tina s birthday is on 12 th February: a. twentieth 37. Martin s birthday is on the 16 th September: a. sixth b. eleventh c. twelfth d. second b. sixteenth c. tensixth d. fifteenth 42. Ben s birthday is on 9 th January: a. nineteenth b. ninth 38. Joey has birthday on the 1 st of March: c. sixth d. nine a. second b. oneth c. first d. eleventh 43. Harry has birthday on the 22 nd April: a. twenty-two b. twenty-second c. two 39. The 3 rd October is Chandler s d. second birthday: a. twenty- eighth b. twenty- first c. threeth d. third 44. Christmas is on the 24 th December: a. twenty-first b. twenty-four c. fourth d. twenty-fourth 36

37 45. Fill in the blanks with the possessive adjectives ( my, your, his, her, its, our, their) 47. Fill in the gaps with the correct numbers: a) Where is OUR keys? (we) b) There is MY new house. (I) c) Cem goes to cinema with HIS sister. (he) d) THEIR new school is out of town. (they) e) YOUR mother is a teacher.(you) f) He washes HIS car every Sunday. (he) g) MY grandmother lives alone.(i) h) James and HIS friend are footballers. (he) CARDINAL NUMBER ONE Two Three NINE Eleven SEVENTEEN Twenty Twenty-six THIRTY-ONE ORDINAL NUMBER First SECOND THIRD Ninth ELEVENTH Seventeenth TWENTIEH TWENTY-SIXTH Thirty-first 46. Put the ordinal numbers in the correct order: 48. Add s or s to the underlined words. Second first ninth Sixth twenty-third fifth Eighth twelfth sixteenth Eleventh twenty-second thirtieth FIRST, SECOND, FIFTH, SIXTH, EIGHTH, ELEVENTH, TWELFTH, SIXTEENTH, TWENTY-SECOND, TWENTY-THIRD, THIRTIETH a) The children S parents aren t at home. b) My brother S name is Jack. c) Our teachers names are Miss Muthny and Mister Gaeb. d) Lorde S family is from Argentina. e) Our mother S name is Virginia. 37

RENKLER VE İNSAN KİŞİLİKLERİ TESTİ...

RENKLER VE İNSAN KİŞİLİKLERİ TESTİ... RENKLER VE İNSAN KİŞİLİKLERİ TESTİ... **Aşağıdaki soruları yaptıktan sonra değerlendirmeye bakmayı unutmayın. Sorular: 1. Aşağıdaki beyitlerden hangisi sizi daha iyi anlatır? a) Güçlü, kararlı, girişken

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE)

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İngilizcede aile ve akraba bireylerinin tanıtımı ve soy ağacı konu anlatımı örneklerini öğreneceğiz. Ayrıca ailenizi

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II)

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek kat kat fazla, gitgide Reading (Okuma) Which do you like better, English or Spanish? I like English

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta SEVGİ / Türkiye / Sözcükte Yapı - Kök 1. ÜNİTE / Doğal Sayılarla İşlemler / Üslü Nicelikler 1. ÜNİTE

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

çölde ormanda 3.Sınıf Deneme Sınavı Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin.

çölde ormanda 3.Sınıf Deneme Sınavı Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin. Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin. ANNE Genç bir kirpi, dünya gezisine çıkmıştı. Büyük bir çölde kaybolmuştu.gece olunca korkmaya başladı.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

İmran Ünal ER 1. AŞAMA. Vocabulary of the Second Week

İmran Ünal ER 1. AŞAMA. Vocabulary of the Second Week 1. AŞAMA Vocabulary of the Second Week İNGİLİZCE OKUNUŞ TÜRKÇE Örneğin: Sabah dişleri fırçalarken Apple Eypıl Elma Family Femili Aile Holiday Holidey Tatil Thank Tenk Teşekkür etmek Student Sutıdınt Öğrenci

Detaylı

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR 1. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve sınıfınızı cevap kâğıdının üst kısmındaki ilgili yerlere, düz yazı ile büyük harflerle,

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

UĞUR KOLEJİ BEYKENT ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

UĞUR KOLEJİ BEYKENT ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ UĞUR KOLEJİ BEYKENT ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL SEPTEMBER 2014 TESİ RTESİ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ORYANTASYON HAFTASI BAŞLANGICI 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ S.NU AY YAPILACAK FAALİYET ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATİ 1 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 28.09.2015 17.06.2016 2 1.Sınıf

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı