2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız."

Transkript

1 1.Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini karşılarına yazınız.(amaç sonuç,neden sonuç,şart - sonuç,karşılaştırma) Duygularını açıkça ifade edersen kendini iyi hissedeceksin. koşul. Sana söylediklerim o okuduklarından daha değerlidir karşılaştırma Sınıf başkanı seçildiği için heyecanlıydı neden.. Hava düne göre daha sıcak karşılaştırma.. Konuşmak için ayağa kalktı amaç 2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız. ( n ) Yazar, eserinde köy yaşantısını anlatmıştır. ( n ) Eleştirmenler bu eserle ilgili farklı görüşler ortaya koymuş. ( ö) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler. ( n) Yazar bu eserinde ilginç doğa betimlemelerine yer vermiştir. ( n ) Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir. 3. Bırakmak sözcüğü hangi cümlede ertelemek anlamında kullanılmıstır? A) Kötü alıskanlıklarını bıraktı. B) Artık benim pesimi bırak, dedi. C) Araba alma isini haftaya bıraktı. D)Elindeki kitabı bana bıraktı 4.Eslestirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) genç-yaslı B) ilave-ek C) aş-yemek D) lisan-dil 5.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(ama-bu nedenle-çünkü-için-özellikle) *Karnem iyi değil ama..ikinci dönem düzeltirim. *Karnım acıktı bu nedenle simit aldım. *Erken kalkmak için saati kurdum. *Yeni top aldım çünkü eskisi patladı. *Dondurmayı severim bu nedenle.vanilyalı dondurmayı daha çok severim. 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımı yanlıştır? A) Öyle bir çocuk ki tarif edemem. B) Çantamı açtım ki içi bomboş. C) Elinde ki oyuncakları yavaşça bıraktı. D) Amasya dan geldim ki sizi göreyim. 7. Gündüzleri çok iyiyim lakin geceleri başıma ağrı giriyor. Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. ama B. ise C. fakat D. ancak 8. Apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmak yersizdir. Yandaki cümle aşağıdaki hangi atasözüne uyar? A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Göz görmeyince gönül katlanır. D) Gün doğmadan neler doğar. 9.Hangi cümlede ayrı yazılması gereken de bağlacı yanlış yazılmıştır? A) Tören geçen yıl da burada yapılmıştı. B) Senin yaptığın resimde çok güzel olmuş. C) Benim adım da Mustafa senin adın da Mustafa. D) Evde, okulda hatta otobüste her yerde okur. 10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir? A) Bence insan en iyi bildiği şeyi yapmalıdır. B) Yazma yeteneğimiz yazdıkça gelişir. C) Taze ekmekler pamuk gibiydi. D) Çalışma masası her zamanki gibi dağınıktı. 1

2 biri de 2. kitap okumanın 3. güzelleştirmesidir. 4.faydalarından 5. Konuşmamızı Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi somut addır? A) Hayal B) Saygı C) Umut D) Hava 13.Aşağıdakilerden hangisi, topluluk ismi değildir? A) Çobanlar B) Ordu C) Sürü D) Takım 14.Hangi tümcede altı çizili sözcük büyük harfle başlanarak yazılmalıdır? A) Baharda gökyüzü pırıl pırıldır. B) Dünya, güneş etrafında hep döner mi? C) Tüm dünyanın gözleri onun üzerindeydi. D) Gece ay ışığı her yeri aydınlatmıştı. 15.Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir? A) Geçit B) Vergi C) Çamur D) Yatak 16.Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir? A) Bakkal B) Bakıcı C) Bakla D) Bakır 17.Sene başında okulumuza vali gelince çok sevinmiştik. cümlesinde yer alan adlar 7 aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıdakilerin hangisinde "lık" eki soyut bir ad türetmiştir? A) Zeytinlik B) Odunluk C) Elbiselik D) Büyüklük 2

3 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik ad değildir? A) Aygün B) Anıttepe C) Gözlükçülük D) Akşehir 20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir? A) Uyudu B) Koşmuş C) Kanayacak D) Geliyor 21. Aşağıdakilerden hangisi isimden türeyen isimdir? A) Okuma B) Dalgıç C) Süpürge D) Gecelik 22. Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? A) Dolmabahçe B) Zeytinburnu C) Altın ova D) Gümüşdere 23. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? A) Ülke B) Şehir C) Yeşilırmak D) Radyo 24. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir? A) Görüntü B) İçters C) Yurtsever D) Dedikodu 25. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde bütün sözcükler tür adlarından oluşmuştur? A) Kalem-kar-kazan B) Şehir-halk-İslamiyet C) Türkiye-İstanbul-Saray D) Uludağ-Fırat-Ov 26. " Elma" sözcüğünün ne tür bir ad olduğuna ilişkin aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur? A) Soyut-tür-tekil B) Somut-tür-çoğul C) Somut-tür-tekil D) Tür-özel-somut 27. Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? A) İnsanlar B) Takımlar C) Sınıflar D) Sürüler 28. Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? A) Toplar B) Yular C) Kiler D) Ordu 3

4 29. "Dağlar tepeler aştık, sonunda bir düzlüğe vardık" cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aşağıdaki bileşik adlardan hangisine çoğul eki (-ler,-lar) getirildiğinde adın yapısında farklılaşma olur? A) Devekuşu B) Akbaba C) Yüzbaşı D) Alabalık 31. Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? A) Sınıfta B) Suyu C) Köprü D) Atalarım 32.Aşağıdakilerden hangisi isim yerine kullanılabilir? A) Sıfat B) Fiil C) Zarf D) Zamir 33.Aşağıdakilerden hangisi özel addır? A) Kuzu B) Kitap C) Ankara D) Çiçek 34.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir? A) Mikrop B) Korku C) Akıl D) Erdem 35.Aşağıdakilerden hangisi basit isimdir? A) Bakış B) Balık C) Balcı D) Ballı 36.Aşağıdaki isimlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Zeka B) Melek C) Akıl D) Sümbül 37.Aşağıdakilerden hangisi madde ismidir? A) Hoşgörü B) Hava C) Saygı D) Akıl 38.Aşağıdakilerden hangisinde, iki cins ad ve bir özel ad bir arada verilmiştir? A) Şehir, Ahmet,Türkiye B) Yalova, Kocaeli, istanbul C) Anadolu, Bursa, Ankara D) Kitap, Kalem, Atatürk 39.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi söz konusudur? A) Kar yağdığı için yollar kapandı. B) Siz anlatın, ben geliyorum. C) O saate kadar asla gelmez. D) Ben işimi sağlama bağlarım. 4

5 40.Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumsuzdur? A) Gideli beri ne aradı, ne sordu. B) Bugün pazara uğradın mı? C) Zavallı kadın çok üşümüş. D) Yarın sinemaya gidelim. 41.Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir tümcedir? A) Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni. B) Yüzü hem çirkin, hem sevimsizdi. C) Mektubu nasıl yazacağımı bilmez miyim? D) Onlar bugün okula gelmedi turizm 2 - anahtarıdır 3 - temizlik 4 - kalkınmanın 5 - turizmin Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sözcük sıralaması nasıl olur? A) B) C) D) Bir şişe soğuk su içtim ve bir türlü serinleyemedim" tümcesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için "ve" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İle B) Halbuki C) Hatta D) Fakat 44.1-Benekli ve Akkız 2-Birlikte, iki beyaz güvercin seçtiler 3-Ayhan, hemen ikisine de birer ad koydu: 4-İkisi de çok güzel şeylerdi Yukarıdaki tümceler nasıl sıralanırsa bir paragraf oluşur? A) B) C) D) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde " beğenme " söz konusudur? A) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur. B) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Elma dediğin tatlı ve sulu olur. 5

6 46.I. değildir II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız V. mümkün Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) II - III - IV - I - V B) III - II - IV - V - I C) I - V - III - II - IV D) IV - I - V - II - III 47.Aşağıdakilerden hangisi isim tümcesidir? A) Henüz gelemediler. B) Konser oldukça güzelmiş. C) Bizi neden çağırmadınız? D) Yıldızlar tek tek sayılıyor. 48.Aşağıdakilerden hangisi soru tümcesidir? A) Atatürk ilk Cumhurbaşkanımızdır B) Çocuğun elini bıçak kesti C) Bana bunu sorma D) Ankara'ya mı gidiyorsun 49.Çok - Atatürk'ü - ben - severim " sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisine uygun düşer? A) B) C) D) "dünyada- yoktur-doğruluğu- ya da - ispat- olgu- edilmiş- yanlışlığı- hiçbir" Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda sondan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? A) Olgu B) Yoktur C) İspat D) Doğruluğu 51.Dün akşam bütün ödevlerimi bitirdim." tümcesi anlam yönünden ne tür tümcedir? A) Olumlu tümce B) Olumsuz tümce C) Soru tümcesi D) Ünlem tümcesi 52.Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz tümcedir? A) Bugün pazara uğradın mı? B) Zavallı kadın, çok üşümüş! C) Gideli beri ne aradı ne sordu. D) Yarın sinemaya gidiyoruz. 6

7 53.Ağladım ( ) " merhamet et ( ) yapma ( )" dedim ( ) Yukarıdaki tümcede parantezlerin içine sıra ile hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) Virgül / virgül / ünlem işareti / nokta B) Nokta / virgül / ünlem işareti / nokta C) İki nokta / virgül / ünlem işareti / nokta D) Virgül / virgül / nokta / nokta 54.Ülkemizi()Asya() Avrupa() ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede yer almıştır() Üç tarafı denizlerle çevrilidir() Asya ve Avrupa'yı birleştiren köprü durumundadır() Boş bırakılan yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A) (,), (,), (.), (.), (.) B) (.), (,), (,), (.), (.) C) (?), (,), (.), (,), (.) D) (.), (,), (.), (?), (.) 55.Aşağıdakilerin hangisinde -de yanlış yazılmıştır? A) Melis'in kalemi sende kalmış. B) Sen de bizimle tiyatroya gel. C) Çiçeklerde balözü bulunur. D) Yazın leyleklerde çiftçiye yardımcı olur. 55.Aşağıdaki ifadelerden hangisi belgisiz sıfattır? A) Birtakım kitaplar B) Şu ağacın C) Üçüncü koşucu D) Kaçıncı öğrenci 56.Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır? A) Yedişer çörek B) Kaçıncı öğrenci C) Beriki ev D) Kırmızı araba 57.Gökyüzü masmavi bulutlarla kaplıydı." cümlesinde ne tür bir sıfat vardır? A) Soru sıfatı B) Belgisiz sıfat C) Sayı sıfatı D) Niteleme sıfatı 58.Kuzunun adı Kınalı Kuzu oldu." tümcesinde sıfat olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A) Adı B) Kuzu C) Oldu D) Kınalı 59.Kaç kilo istiyorsun?" tümcesindeki sıfatın türü nedir? A) Niteleme sıfatı B) Soru sıfatı C) Belgisiz sıfat D) Sayı sıfatı 60.Bütün adada tek canlı varlık ben kaldım." cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşidi aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir? A) İsim - sıfat - zamir - fiil B) Sıfat - isim - zamir - fiil C) Zamir - isim - sıfat - fiil D) Fiil - isim - sıfat - zamir 7

8 61.Aşağıdaki tamlamalardaki sıfatlardan hangisi tür yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Soğuk su B) Tatlı üzüm C) Yumuşak ekmek D) Biraz peynir 62.Çocuğun koca kulakları, incecik boynu, iri ve yusyuvarlak kafası vardı." tümcesinde kaç tane sıfat vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 63.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Ne mutlu Türk'üm diyene! B) Ayşe okula gelmedi mi? C) Ali burayada geldimi? D) Bahar geliyor. 64.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Çenber B) Kumbara C) Kitapçı D) Cumhuriyet 65." Bu hafta Pazarda ceviz ve fındık boldu." Cümlesinde ne tür bir yanlışlık yapılmıştır? A) "Hafta" kelimesi yanlış yazılmıştır. B) -de eki yanlış yazılmıştır. C) de bağlacı bitişik yazılmıştır. D) "Pazar" kelimesi büyük harfle yazılmıştır. 66.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım y anlışı vardır? A) Eyvah! Geç kaldım. B) Atatürk'ün öldüğü odayı gezdin mi? C) Manisa'da yarım saat kaldım. D) Bir yıldan beri giresuna gitmedim. 67.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan kelime vardır? A) Hakan'ın babası eve gitti. B) Hasa'nın defteri kayboldu. C) Bugün hava çok güzel D) Yarın Isparta'ya gideceğim. 8

9 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ Aşağıdaki tabloda bileşik olanları tam sayılı kesre, tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriniz Aşağıda işlemlerimizi yapabiliriz

10 SINIF MATEMATİK ÖDEVİ Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Aşağıda verilen çoklukların istenilen kesir kadarını, basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulalım. bulalım sayısının 3 i = x 2 9 isi 20 olan sayı = x sayısının 3 i = x

11 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 7 i 63 olan sayı = x u 56 olan sayı = x sayısının 4 u = x Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini adım adım çözünüz x x x x (6 2) ( ) ( ) x5 3x7 6x5 2x ( ) ( ) ( ) ( ) 7x5 5x7 7x5 5x ( ) ( ) 30.( ) 30.( ) 5 6 X X 5X6 6X

12 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. Kesir Anlamı Ondalık Gösterimi Okunuşu Bir bütünün yüzde altmış üçü 0,63 Sıfır tam yüzde altmış üç Bir bütünün binde on ikisi Bir bütünün binde beş i On yedi bütün ve bütünün binde otuz 35 beş i ,012 0,005 17,035 Sıfır tam binde on iki Sıfır tam binde beş On yedi tam binde otuz beş 53 İki bütün ve bütünün yüzde 2 elli üçü 100 2,53 İki tam yüzde elli üç Altı bütün ve bütünün onbinde elli 54 6 dördü ,0054 Altı tam binde elli dört Üç bütünün ve bütünün binde yetmiş 79 dokuzu ,079 Üç tam binde yetmiş dokuz 12

13 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 1. 7 kesrinin birim kesri aşağıdakilerden 8 hangisidir? a. 8 8 b. 7 8 c. 2 8 d olur? kesri bileşik kesre çevrildiğinde pay kaç a. b. c. d Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en küçüktür? a. 1 5 b. 1 6 c. 1 7 d Aş ağ ıdaki kesirlerden hangisinin birim kesri 1 9 dur? 1 a. 1 8 b. c. d Aşağıdaki tam sayılı kesirlerden hangisi 34 7 kesrine denktir? 2 a. 3 7 b. c kesrinin doğal sayı olarak ifadesi 1 aşağıdakilerden hangisidir? a. 16 b. 9 c. 8 d. 6 d

14 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 7. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? a b c. d si 32 olan sayı kaçtır? 6 a. 84 b. 90 c. 96 d kesrinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden 8 hangisidir? 7 a. 8 b c. 4 d si 4 olan sayının 1 2 a. 11 b. 8 c. 7 d. 6 si kaç eder? a 5 9. kesri bir basit kesir ise a yerine 8 gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? a. 0 b. 1 c. 2 d sayısının 1 4 ünün 1 9 a. 19 b. 20 c. 21 d. 22 si kaç eder? 14

15 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 13. Bir sayının 3 4 ü 60 ise bu sayının 1 5 i kaçtır? a. 20 b. 18 c. 16 d Yukarıda verilenlere göre karşılık gelir? a. 2 3 b. 4 8 c. 2 8 d. 1 hangi değere 14. Armağan, 500 lira parasının 4 5 ünü harcadı. Armağan ın geriye kaç lirası kalmış olur? a. 100 b. 200 c. 300 d yandaki işleme göre yerine 7 hangi değer karşılık gelir? lira paranın 1 3 inin 2 sine ayakkabı 4 alan Gülce, ayakkabıyı kaç liraya almıştır? a. 20 b. 40 c. 60 d. 120 a b c d

16 5.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 18. 2,569 ondalık gösteriminde onda birler basamağında hangi rakam vardır? a. 2 b. 9 c. 5 d , 001 ondalık gösteriminin kesir olarak yazılışı nasıldır? 1 a b c d Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin okunuşu üç tam binde üç yüz otuz üç dür? a. 3,33 b. 3,03 c. 3,330 d. 3, ,12,12,012 12,21,12,021 Yukarıda verilen ondalık gösterimlerden en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? a. 12,12 b. 12, 012 c. 12, 021 d. 12, ,32 ondalık gösteriminin kesir kısmı aşağıdakilerden hangisidir? a. 5 b. 0,5 c. 3,2 d. 0, Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? a. 4,506 4,507 4,057 b. 4,605 4,606 4,615 c. 4,066 4,065 4,605 d. 4,065 4,066 4,055 16

17 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Aşağıda. İle bırakılan boşlukları verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz 1.Kaynağından çıkan ışık engelle karşılaşmadığı sürece bir yönde yayılır. 2.Kaynağından çıkan ışık aynı ortamda doğrusal yayılır. 3.Işığın izlediği yol ışılnar çizilerek gösterilir. 4.Kaynaktan çıkan ışığın yayılma biçimini kaynağın doğal ya da yapay ışık kaynağı olması etkilmez. 5.Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını denir. 6.Kaynaktan çıkan ışığın yayılma biçimini zamanın gündüz veya gece olması etkilmez. Ses titreşim sonucu oluşur. DOĞRU Farklı maddelerden aynı ortamda oluşan sesler farklıdır YANLIŞ Aynı ses kaynağından hava ve su ortamında farklı ses çıkar. DOĞRU Z E YANLIŞ DOĞRU K A YANLIŞ Yukarıda birbiri ile bağlantılı ifadeler bulunmaktadır. Buna göre ifadelerin doğru veya yanlışlığına karar verilerek ilerlendiğinde hangi harfe ulaşılır? A)Z B)E C)K D)A 17

18 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Aşağıda verilen soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 1 Sese oluşması için ne gereklidir? 1 Titreşim ile 2 Ses nasıl oluşur? 9 Ses dalgalarının etkisi ile 3 Güçlü seslerde cam niçin kırılır? 6 Katı,sıvı,gaz 4 Ses ne şekilde yayılır? 11 Kaset,disk 5 Ses nerede yayılmaz? 12 Sesi engellemek 6 Sesin iletimi en hızlıdan en yavaşa nasıldır? 4 Dalgalar halinde 7 Ses,katı maddelerde neden hızlı yayılır? 7 Moleküller yakın olduğundan 8 Ses boşlukta neden yayılmaz? 13 Kulak sağlığını olumsuz etkiler 9 Sesleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? 10 Gergin tel ince,gevşek tel kalın 10 Gergin ve gevşek tel nasıl ses verir? 5 Boşlukta 11 Kayıt cihazları hangileridir? 3 Kaynağın türü 12 Ses yalıtımı nedir? 8 Madensel ortam olmadığından 13 Gürültü hangi rahatsızlıkları yapar? 2 Ses kaynağı 18

19 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız 1. Titreşim ses oluşturmaz. (Y) 2. Ses, dalgalar halinde her yöne yayılır. (D) 3. Sabit duran cisimlerin gölgeleri gün içerisinde değişmez. (Y) 4. Ses sıvı maddelerde en hızlı yayılır. (Y) 5. Gölge boyumuzun en uzun göründüğü zaman öğle vaktidir. (Y) 6. Işık, doğrular halinde yayılmasaydı varlıkların her tarafı aydınlanabilir, gölge oluşmazdı. (D) Asağıdaki boslukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1) Isık ısınları yayılırken doğrusal bir yol izler. 2) Isığı geçiren maddelere saydam madde diyoruz. 3) Saydam olmayan maddelerin arkasında olusan ısıksız, karanlık Bölgeye gölge denir. 4) Ay, Günes ile Dünya arasına girdiğinde Güneş Tutulması meydana gelir. 5) Isık kaynaklarının sayısı arttıkça olusan gölge sayısı Artar 6) Ses titreşimler sonucu olusur. 7) Ses kaynağından çıkan ses dalgalar halinde yayılır. 8) Ses boşlukta yayılmaz. 9) Farklı cisimlerle üretilen ses farklı duyulur. 10) Kaset, disk ses kaydetmek i çin kullanılan ilk araçtır. 19

20 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Ay ve Günes tutulmasını asağıya Dünya Günes ve Ay sekillerini çizerek resmediniz. Opak, saydam ve yarı saydama uygun cisimleri tabloya yazınız. OPAK SAYDAM YARI SAYDAM Tahta Cam Buzlu cam demir Hava Yağlı kağıt Mukavva Saf su Tül perde silgi buz Sisli hava 20

21 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Test 1 5. Yukarıdaki görselde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 1.Yukarıdaki ışık kaynaklarından, doğal ışık kaynakları olanlardan bir sayı oluşturursa en büyük sayı kaç olur? A.654 B.235 C.532 D. 325 A B C A. doğal yapay ay B. yapay doğal ateşböceği C. doğal yapay yıldırım D. doğal yapay mum 3. A ışık k. güneş şimşek doğrusal B C yapay A enerji 2) Yandaki şemada; A,B ve C yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yandaki şemada A yerine hangisi yazılabilir? A. Ses B. Işık C. Elektrik D. Dalgalar A. Ay tutulması B. Güneş tutulması C.Dünyanın dönüşü D. Dünya tutulması 6. Yukarıdaki şema güneş tutulmasını gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Güneş Dünya Ay B. Güneş Ay Dünya C. Dünya Güneş Ay D. Dünya Ay Güneş 7. Mert Berk Cam bardak Yağlı kağıt Naz Lal Yukarıdaki öğrencilerin söylediklerinden hangisi saydam bir maddedir? Buzlu cam Tahta kaşık 4. Yandaki fenerde ışığın yayılma şekli nasıl olur? A. Mert B. Berk C. Naz D. Lal 8. Aşağıdaki maddelerden hangisinin gölgesi daha koyu olur? A. B. C. D. A. cam bardak B. yağlı kağıt C. demir kapı D. naylon poşet 21

22 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. A. B C. D. 10. Aşağıdaki görselleri nasıl sıralarsak ay tutulması modelini oluştururuz? Ayın hangi evresinde, ay tutulması meydana gelir? A. Dolunay B. Yeniay C. İlkdördün D. Sondördün 14. Bir grup çocuk çeşitli maddelerle güneş tutulması modeli yapmaktadır. Buna göre; A maddesinin gölgesi B maddesine düşmekte, A maddesi, C ile B maddesinin arasında yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A. B maddesi Ay ı temsil etmektedir. B. C maddesi Güneş i temsil etmektedir. C. A maddesi B maddesinden büyüktür. D. A maddesi Dünya yı temsil etmektedir. 11. Can cep telefonunu iç içe geçmiş cam fanusların içine koyuyor. Başka bir telefondan cep telefonunu çaldırarak sesi duyup duymadığını test ediyor. Daha sonra cam fanusların arasında kalan havayı vakumlayarak aynı olayı tekrar ediyor.buna göre Can aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için bu deneyi yapmıştır? A)Sesin maddesel ortamda yayıldığını B)Sesin boşlukta yayıldığını C)Sesi en iyi katıların ilettiğini D)Sesi en kötü katıların ilettiğini 15. Yukarıdaki görsel, aşağıdakilerden hangisine asıl olarak delildir? A. Gölgelerin yönleri gün içinde yer değiştirir. B. Göz yanılması nedeniyle bir cismin birden fazla gölgesini görebiliriz. C. Birden fazla ışık kaynağı olduğunda cisimlerin gölge sayısı ışık kaynağı sayısınca olur. D.Işık kaynağı yer değiştirdiğinde, gölge de yer değiştirir. 12. Ses, aşağıdakilerden hangisinde en hızlı yayılır? A. Katılarda B. Sıvılarda C. Gazlarda D. Boşlukta Ses, nasıl yayılır çocuklar? 16 Yukarıdaki düzenekte, engel, ekrana biraz daha yakınlaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? A. Gölge büyür. B. Gölge değişmez. C.Gölge koyulaşır. D. Gölge küçülür. 13. A. Dalgalar halinde B. Doğrusal şekilde C.Eğriler halinde D. Işıklar yardımıyla 22

23 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 6. Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Test 2 1. Işık yayılırken oluşan şekil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Eğriler boyunca B) Doğrusal C) Dairesel D) Dik 2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? A) Cam - Saydam madde B) Buzlu Cam - Yarı Saydam Madde C) Hava - Yarı saydam Madde D) Kitap - Saydam Olmayan madde 3. Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur? A) Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur. B) Işık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur. C) Saydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir. D) Gölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur. 4. Bir ışık kaynağından her yöne ne kadar ışın çizilebilir? A) İki ışın çizilir B) Hiç çizilmez C) Sayısız ışın çizilir D) Bir ışın çizilir 5. Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay ın, Dünya nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş tutulması B) Ay tutulması C) Dünya tutulması D) Gökkuşağı A) Ses veren tüm varlıklar ses kaynağıdır. B) Ses kaynakları; yapay ve doğal ses kaynaklarıdır. C) Ses düz doğrular şeklinde etrafa yayılır. D) Teyp, radyo gibi aletler yapay ses kaynaklarıdır. 7. I. Katı II. Sıvı III. Gaz Yukarıda verilen ortamlardan hangilerinde ses yayılır? A) I-II B) II-III C) I-III D) I-II-III 8. Aşağıdaki ortamların hangisinde ses en hızlı iletilir? A) tahta B) su C) hava D) naylon 9. Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeyle ilgilidir? A) ses iletimi B) ses yalıtımı C) ses geçirgenliği D) ses frekansı 10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde binalarda ses yalıtım maddesi olarak kullanılmaz? A) köpük B) çift cam C) plastik D) buzlu cam 11) Işık ve ışığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ışık her yönde yayılabilir B) ışık doğrusal olarak yayılır. C) Işık bir engelle karşılaştığında yayılmayı sürdürür. D) ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışınları denir. 23

24 5. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 12) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A)Ses, maddelerin titreşimi sonucunda oluşur. B)Ses, farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir. C)Işık enerjisi başka enerjiye dönüştürülemez. D)Cisim, ışık kaynağına yaklaşınca gölge boyu uzar. 16) Aşağıda verilenlerden hangisi saydam maddedir? A) cam B) tahta C)taş D) buzlu cam 17) Bir çubuğun gölge boyunun ölçülerek, zamanın tahmin edildiği saat türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Güneş saati B)Ay saati C)Kum saati D)Standart saat BİLGİLİ İNSAN GÜNEŞ GİBİDİR. GİRDİĞ İ YERİ AYDINLATIR. SİZ DE BİR GÜNEŞSİNİZ. 13) Şekildeki düzenekte verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Ay tutulması B)Güneş tutulması C) Dünya tutulması D) Gelgit olayı ÖNEMLİ OLAN "NE YAPABİLDİĞ İNİZ" DEĞİL, "NE YAPABİLECEĞİNİZDİR." ZİRVEDE HER ZAMAN BİR KİŞİYE DAHA YER VARDIR. O KİŞİ SİZSİNİZ. BAŞKALARI YAPABİLDİYSE SEN DE YAPARSIN. YAPACAĞINA İNANIYORUM. KIŞIN SOĞUĞUNU ÇEKMEYEN, YAZIN TADINA VARAMAZ. 14) Yukarıda verilen şekilde mumun önüne konulan eşit büyüklükteki cisimlerden kaç numaralı olanın gölge boyu en uzun olur? A) I B) II C) III D) IV 15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir cismin yapıldığı madde değişirse ürettiği ses de değişir. B) Bir cismin ortamı değişirse ürettiği ses de değişir. C) Farklı kaynaklar tarafından oluşturulan ışık miktarı farklıdır. D) Işık ve ses birer enerji türü değildir 24

25 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 25

26 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 26

27 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ III IV II I 27

28 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 28

29 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 29

30 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 30

31 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 1 Çiftçiyim İşyerimde aldığım ücretin hakkını vermeye çalışmalıyım. 4 2 Anneyim Hastalarıma doğru teşhisi koyup tedavi etmeye çalışırım 3 3 Doktorum Verilen ödevlerimi eksiksiz ve zamanında yapmalıyım. 5 4 İşçiyim Tarlamı zamanında sulamalı ve bakımını yapmalıyım. 1 5 Öğrenciyim Çocuklarımın en iyi şekilde yetişmesi için çabalarım. 2 CUMHURİYETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK DEVLETÇİLİK LAİKLİK İNKILAPÇILIK 31

32 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 32

33 Choose the correct option a, an or the : 1. It is book. a. a c. the b. an d. nothing 8. I am student. a. a c. the b. an d. nothing 2. I buy interesting book. a. an c. nothing b. a d. the 3. This is book you want to have. a. a c. the b. an d. nothing 4. I like to read books. a. an c. nothing b. a d. the 5. Moscow is largest city in Russia. a. an c. nothing b. a d. the 6. He is engineer at a small company. a. a c. the b. an d. nothing 9. When I get home from school, I watch programs on TV. a. an c. nothing b. a d. the 10. I am child, so I like cartoons. a. a c. the b. an d. nothing 11. He writes letter to his friend in Canada. a. a c. the b. an d. nothing 12. Do you have computer? a. an c. nothing b. a d. the 13. Open door, please. a. a c. the b. an d. nothing 7. My mother is English teacher. a. a c. the b. an d. nothing 14. He is very good friend. a. an c. nothing b. a d. the 33

34 15. Which shirt do you like? - blue one. a. an c. nothing b. a d. the Choose the correct one: 16. This is book. a. Peter c. Peter s b. Peters d. Peteres 17. The room is upstairs. 21. This car belongs to Ann. It s car. a. Annes c. Ann s b. Anns d. Ann 22. The king lives in a very beautiful palace.the palace is very beautiful. a. Kings c. Kinges b. King s d. kings a. children s c. childrens b. childrens d. childrenes 23. All the students have put their books on the table. All books are 18. sister is twelve years old. a. Johnes c. John s on the table. a. Students c. students b. Students s d. studentes b. Johns d. Johns 24. My sister was born on 28 th June. 19. These are our cats. a. friends c. friends b. friend s d. friendes The 28 th June is my birthday. a. Sisters c. sisteres b. Sisters d. sister s 20. David and Sue are married. David is husband. a. Sue s c. Sues b. Sues d. Sue 25. Mrs Penn makes delicious cakes. cakes are delicious. a. Mrs Penns c. Mrs Pennes b. Mrs Penn d. Mrs Penn s 34

35 26. The farmer buys a new truck. It s the new truck. a. farmers c. farmer s b. famer d. farmers 31. Farid and Nadia go to high school. little brother goes to primary school. a. our c. their b. your d. his Choose the correct possessive adjective: 27. Two students don t do mathematics homework. a. my c. their b. your d. his 28. I have a car. car is black. a. your c. our b. my d. her 29. We have a dog. name Pancho. a. our c. their b. your d. his 30. Nancy is from England. husband is from Australia. a. My c. her b. Our d. his 32. Mr O Brian has a van. van his very old. a. my c. their b. your d. his 33. We go to a high school. high-school is fantastic. a. your c. our b. my d. her 34. François and Alain are French. families are from France. a. their c. my b. your d. his 35. Mary likes grandmother. She often visits her. a. their c. my b. her d. his 35

36 Choose the correct ordinal number: 40. Ross has birthday on 31 st July: a. three oneth 36. Jane s birthday is on the 28 th June: a. twenty- sixth b. twenty- ninth b. thirty-one c. thirty-first d. twenty-first c. twenty- eighth d. twenty- first 41. Tina s birthday is on 12 th February: a. twentieth 37. Martin s birthday is on the 16 th September: a. sixth b. eleventh c. twelfth d. second b. sixteenth c. tensixth d. fifteenth 42. Ben s birthday is on 9 th January: a. nineteenth b. ninth 38. Joey has birthday on the 1 st of March: c. sixth d. nine a. second b. oneth c. first d. eleventh 43. Harry has birthday on the 22 nd April: a. twenty-two b. twenty-second c. two 39. The 3 rd October is Chandler s d. second birthday: a. twenty- eighth b. twenty- first c. threeth d. third 44. Christmas is on the 24 th December: a. twenty-first b. twenty-four c. fourth d. twenty-fourth 36

37 45. Fill in the blanks with the possessive adjectives ( my, your, his, her, its, our, their) 47. Fill in the gaps with the correct numbers: a) Where is OUR keys? (we) b) There is MY new house. (I) c) Cem goes to cinema with HIS sister. (he) d) THEIR new school is out of town. (they) e) YOUR mother is a teacher.(you) f) He washes HIS car every Sunday. (he) g) MY grandmother lives alone.(i) h) James and HIS friend are footballers. (he) CARDINAL NUMBER ONE Two Three NINE Eleven SEVENTEEN Twenty Twenty-six THIRTY-ONE ORDINAL NUMBER First SECOND THIRD Ninth ELEVENTH Seventeenth TWENTIEH TWENTY-SIXTH Thirty-first 46. Put the ordinal numbers in the correct order: 48. Add s or s to the underlined words. Second first ninth Sixth twenty-third fifth Eighth twelfth sixteenth Eleventh twenty-second thirtieth FIRST, SECOND, FIFTH, SIXTH, EIGHTH, ELEVENTH, TWELFTH, SIXTEENTH, TWENTY-SECOND, TWENTY-THIRD, THIRTIETH a) The children S parents aren t at home. b) My brother S name is Jack. c) Our teachers names are Miss Muthny and Mister Gaeb. d) Lorde S family is from Argentina. e) Our mother S name is Virginia. 37

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU TATİL 2.SINIF ÇALIŞMALARIM AD-SOYAD:. SINIF: 2 / NU: Sevgili çocuklar, yaz tatilinizi daha verimli geçirmeniz için birbirinden güzel ve keyifli etkinlikler hazırladık. Oyun

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr BASIC ENGLISH İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiç bir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

A A A A A TÜRKÇE TESTİ. 4. Bir yıl boyunca onu aramıştı. cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A A A A A TÜRKÇE TESTİ. 4. Bir yıl boyunca onu aramıştı. cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? TÜRKÇE TESTİ 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki deyimler aynı anlamdadır? A) Aklına gelmek Aklına takılmak B) Tepesi atmak Kafası kızmak C) Gönlünü almak Gönlü kalmak D) Kulak vermek Kulaklarını tıkamak

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

NESİBE AYDIN OKULLARI Adına Sahibi: Hüsamettin AYDIN Yayın Yönetmeni: Burcu AĞCA Editör: Meliha PEHLİVAN

NESİBE AYDIN OKULLARI Adına Sahibi: Hüsamettin AYDIN Yayın Yönetmeni: Burcu AĞCA Editör: Meliha PEHLİVAN NESİBE AYDIN OKULLARI Adına Sahibi: Hüsamettin AYDIN Yayın Yönetmeni: Burcu AĞCA Editör: Meliha PEHLİVAN Yayın Kurulu Bora SENGER, Sanem DAVRAN, Neslihan AYDIN, Sema BAYDİLLİ, Nilay EVİRGEN, Emel KABASAKAL,

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM SINAVI : 15 MAYIS 010 Saat:10.00 L1 DİKKAT: 1. Bu oturumda, 45 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI SAYFA DERS ADI

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2 ÖĞRENME ALANI: DLBLGS AZANIM: elime Türleriyle lgili Bilgi ve uralları avrama / Uygulama 2 ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bakkal Hasan, mahallede

Detaylı

T.C. 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 21 HAZİRAN 2008 Saat: 10.00

T.C. 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 21 HAZİRAN 2008 Saat: 10.00 6. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 21 HAZİRAN 2008 Saat: 10.00 KİTAPÇIK TÜRÜ A Adayın Adı ve Soyadı : Aday No (T.C. Kimlik No) : DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın II Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın hangi alanında bulunursa bulunsun, engellenemeyen yaratıcı

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı