ÇAĞDAġ SANATTA SÖMÜRÜNÜN GÜNCEL HALĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAġ SANATTA SÖMÜRÜNÜN GÜNCEL HALĠ"

Transkript

1 ÇAĞDAġ SANATTA SÖMÜRÜNÜN GÜNCEL HALĠ Sanat EleĢtirisi ile Sanat EleĢtirmeninin DeğiĢen ĠĢlevi Üzerine Notlar EBRU YETĠġKĠN Uysal bir köpek gibiydi mahkûm; öyle ki görenler bu adam özgür bırakılsa, etraftaki tepelerde uslu uslu gezinir, idam saati gelince çalınan bir ıslıkla da koģa koģa gelir derdi. Kafka, Ceza Sömürgesi 12. Uluslararası İstanbul Bienali, Art Beat İstanbul ve Contemporary İstanbul gibi kitlesel katılımlı çağdaş sanat etkinliklerinin hummalı koşuşturması içinde olanlar, hem sanatın hem de sanatta sömürünün güncel halini oluşturan bir takım semptomlar gibi duruyor. Sorulabilecek sorular şunlar: Ulusaşırı sermayenin denetimi içinde disimetrik ittifaklar kuranlar arasında nasıl bir toplumsal, ekonomik ve siyasi bir etkileşim sözkonusu? Hangi arzu ve inançlar bu birliktelikleri oluşturuyor ve bu güçlerin birbirine akması sonucu nasıl bir değişim ilişkisi ortaya çıkıyor? Çağdaş sanat alanının genişlemesine rağmen çoğu mecrada birbirini tekrar eden ve benzer ağlara dâhil olan isimler ve üretimler yer alıyor. Öte yandan da ulusaşırı sermayenin güdümünde giderek kar getiren bir yatırım aracına dönüşen sanat işi ve sanat eleştirmeninin işlevinin de dönüşmesi söz konusu gibi duruyor. Giderek büyüyen sektörel bir güncel sanat ağı içinde eleştirel pratik adı altında sanat eleştirmeni, bir pazarlama ve algı yönetimi (PR) uzmanı haline dönüşerek yersizyurdsuzlaşıyor ve yeniden yerini yurdunu buluyor. Kısacası burada, sanat eleştirmeninin ve sanat eleştirisinin ne anlama geldiğinden çok, sanat eleştirisinin ve sanat eleştirmeninin işlevine yönelik bir dönüşüm arzusundan ve onun ortaya çıkarttığı güç olgusundan bahsedilebilir. Nasıl ki Kafka nın alıntı yapılan Ceza Sömürgesi adlı öyküsünde mahkûm askere atfedilen işlev, emre itaat ederek eylemde bulunmak ise sanat eleştirmeninden de bugün giderek şiddeti artan bir şekilde üretmesi beklenen bir eleştiri simülasyonudur. Eleştiri simülasyonu ile ifade edilmek istenen şunlardır: Eleştiri adı altında belirli kişilerin ve kurumların pazarlama ve 1

2 tanıtım faaliyetine dönüşen üretimi Sipariş üzerine komisyon, pozisyon ve ücret karşılığı kurgulanan ve sergilenen güzelleme lerin yatırım araçlarını hareketlendiren ve sermaye akışını yönlendiren bağlar (attachments) haline gelmesi ve işlevini yerine getirerek emre itaat eden asker misali varlığını bu yolla oluşturan belirli simülatörlerin sanat eleştirmeni oluş u ve sanat uzmanı oluş u hegemonik sermayenin sanat kurumları ile etkinliklerinde küratör, müdür ve koordinatör olarak emeği, işgücünü oluşturması Sermayenin üretim gücünü kendine mal etmesi ya da temellük etmesinin etkisi ise bu durumda bizi sanat eleştirmeninin işlevinin ve eleştirinin içeriğinin sorunsallaştırılması ile baş başa bırakıyor çünkü bu yeni yurdların bulunması süreci içinde hem eski kodların fragmanları (küçücük parçacıkları) form değiştirerek yeniden sunuluyor, yani bir değişim ve fark üretme yanılsaması içinde mekanik bir tekrar söz konusu; hem de yeni toplumsal kodlar icat ediliyor, yani örtük bir tekrar içinde minör farklar üretiliyor. Ancak bu minör farklar, ne kadar okunabiliyor, çevirisi yapılabiliyor ve kültürel üretim hatlarının içine girebiliyor acaba? Sanat yapıtının bir yatırım aracına dönüştürülerek metalaşması, ona yönelik eleştirel ve düşünsel faaliyetin içeriğini ve örgütlenmesini de etkiliyor. Kültürel üretim hatlarının ulusaşırı sermayenin güdümündeki politika (ekonomi) ile iç içe geçme süreci içinde güncel sanat ağlarında (da) ortaya çıkan toplumsal değişimin niteliği bu bağlamda değerlendirilmeyi bekliyor. Birkaç gün önce sona eren bir güncel sanat etkinliği Contemporary İstanbul un (CI) sermayenin dolaşımı yoluyla nasıl bir güzelleme ağı na dönüştürüldüğü bu doğrultuda incelenebilir. 55 milyon dolar değerinde bulunan yaklaşık 3100 sanat işinin mübadeleye sunulduğu CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli nin Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap Munyar a belirttiğine göre Contemporary İstanbul da yakalanan başarının arkasında İstanbul Bienali nin de etkisi var 1 Türk çağdaş sanatını yine Güreli nin ifadesiyle yurtdışındaki vitrine çıkarma süreci ise hem ulusaşırı sermayeye eklemlenme hem de şirketlere ve iş adamlarına bir yatırım aracı olarak sunulan sanat işlerinin satın alınması ve kurumlar vergisinden muaf tutulma girişimleriyle birlikte işliyor. Yatırım kararı vermek için önemli bir fırsat olarak ifade edilen çağdaş sanat fuarının Genel Koordinatörü Hasan Bülent Kahraman ise bu hususu estetik yatırım bilincinin artmasının önemi ne bağlayarak bu kapsamda kendi deyişiyle Anadolu daki üçüncü kuşak işadamlarının bilinçlendirilmesine yönelik konferanslar verildiğini belirtiyor. Bu bilinçlendirme harekâtı, Türkiye nin siyasi ve ekonomik üretim hatlarına egemen yeni 2

3 orta sınıf ile çağdaş sanat üzerinden bu etkinlikler aracılığıyla kurulan eklektik bir toplumsal ilişkiyi ortaya çıkarıyor. Yeni oluşan burjuvazi ile varlığını mevcut koşullara göre güncelleyen eski burjuvazinin disimetrik ittifakı görülüyor ki modernitenin İlerleme, Kalkınma, Çağdaşlaşma ve Demokratikleşme söylemleri etrafında şekilleniyor. Bu disimetrik ittifaklar içinde değeri kaybolan ve yadsınan husus ise bu etkinlikler içinde gerçekleşen eylemlerin ve örgütlenmelerin performatif niteliği ile yakından ilgili. Öte yandan bu süreç içinde yeniden üretilen ise bugüne kadar tahakküm edenin hegemonik bilgi-iktidarı gibi duruyor. Eylemlerin ve örgütlenmelerin performatif niteliği ve sanat eleştirmeninin dönüşen işlevini sorunsallaştırabilmek için sözkonusu bilinçlendirme harekâtının bir uzantısı olan CI Dialogues başlıklı konferans serisine bakmak yeterli. Bir başka deyişle bu konferans serisi aracılığıyla tahakküm edenin hegemonik otoritesinin tam da bu bilinçlendirme harekâtının bizzat içindeki mevcut koşullara göre nasıl sürdürüldüğü açıkça görülebilir. Akbank Private Banking desteğiyle kurumsallaşan CI sanat fuarında düzenlenen bu konuşma serisinin içeriğini oluşturan konu başlıkları ve konuşmacılar ağına yakından bakıldığında siyasi, ekonomik ve kültürel üretim hatlarının tahakküm edenin lehine nasıl örgütlendiği açığa çıkar. Örneğin Sanat Kurumlarının Geleceği başlıklı oturumda söz alan konuşmacılardan biri fuarın ana sponsoru Akbank ın sanat direktörü Derya Bigalı, diğeri İstanbul Bienali ni düzenleyen İKSV nin direktörü Görgün Taner, moderatör ise Contemporary İstanbul ve Akbank Sanat ın danışmanlarından Ali Akay. Sanat Eleştirisine Neden İhtiyaç Var? başlıklı bir diğer oturumda ise bu bilinçlendirme harekâtı anlayışıyla aynı zamanda bu soruyu tartışanlardan biri olan CI Genel Koordinatörü ve yine Akbank Sanat ın danışmanlarından biri olan Hasan Bülent Kahraman. Kent, Kültür, İstanbul: Sanat Mekânları, Kent Manzaraları başlıklı oturumda da yine İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Özlem Yalım Özkaraoğlu bulunuyor. Akbank İKSV Contemporary İstanbul aksında yatırımcılar olarak koleksiyonerler, aracılar olarak galeriler, bilgi, deneyim ve söz yayıcıları olarak galeri sahiplerinin dergileri ve yatırım araçları olarak sanat işlerinin kurduğu bir ağ bulunmakta burada. Nitekim yine konuşmacılar arasında yer verilen tek sanatçı, Burak Arıkan da, sanatçı-koleksiyoner ağını 2 işlediği çalışmasında zaten bu ilişkileri yeniden sunarak (darstellung) bu örgütlenme içinde işlevselleştiriliyor. 3

4 Bu örgütlenmenin bir güzelleme ağı olarak nitelendirilmesinin ve eleştirilmesinin nedenleri ise içinde eleştirel bir dinamiği barındırmaması, farklılıkların üzerini silmesi ve başkalıkların dönüştürücü gücünü sindirmemesi olarak sayılabilir. Sanat işinin metalaşarak bir yatırım aracına dönüşmesiyle ulusaşırı sermayeye eklemlenme girişiminin bilgi-iktidarını oluşturan şey, aynı zamanda bu güzelleme ağının örgütlenmesinde de görülmekte. Bu sıradan tespit, sanat eleştirisinin güncel haline ve sanat eleştirmeninin işlevinin dönüşümüne dair bir gelişme olarak okunmalı. Dahası bu okumanın, aynı zamanda otorite sahibinin düşüncesinin ve eyleminin içeriğinin sorunsallaştırılmasına da denk düştüğü gözden kaçırılmamalı. Adında ve varoluş koşulunda çağdaş ibaresi taşıyan bu etkinlik ile bu etkinlik etrafında ittifak edenlerin oluşturduğu etkileşimlerin çağdaşlık ile kurduğu bağın miyadının dolduğu ve bu bağın, kokuşmuş kodların yeniden üretimini yapan simülatif bir niteliğe sahip olduğu tartışılabilir. Zaten sanat eleştirisine ihtiyacın nedenlerinin de gündeme getirilmesi bu bağlamda hem örtük bir şekilde Türkiye de sanat eleştirmeni yok klişesinin yeniden üretimini sağlayan mekanik bir tekrar, hem de sanat eleştirmeninin bu güzelleme ağında yaratacağı fayda-değerin yadsınmasına dair bir başka semptom olarak da okunabilir. Sermeyenin ürettiği ve makine gibi işleyen bu artı-değer akışlarının, otomasyon ve üretkenliğe bağlı olarak gelişmesi ise eleştirmeni ve eleştiriyi etkileyen bir başka husus. Bugün artı-değer akışları, artık emeğin sömürüsü ile açıklansa da yetmiyor, hatta tam tersi geçerli gibi duruyor: yani emeğin sömürüsü, bu artı-değer akışlarına bağlı ve bu makinasal işleyiş ile birlikte açıklanabiliyor. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği nin (AICA) belirlediği ücret tarifesinin bu sektörel büyüme içinde geçerliliğini kazanamamış olması, işte bahsedilen bu artı-değer akışlarına bağlı. Kaldı ki eleştirmenin tartışmasını ifade edeceği ve düşüncelerini geliştirerek sanat alanındaki aktörler ile paylaşabileceği mecraların yok denecek kadar az olması da eleştirmenin dönüştürücü gücünün okunamamasından kaynaklanıyor. Birkaç yıldır üzerinde çalıştığım çelişkilerle birlikte çalışmak meselesi, bu nedenle hala önemini koruyor. Burada ortaya çıkan bir diğer sorun ise sanat eleştirmeninin emeğini satabiliyor olmak için artı-değer ya da artı-ürün yaratmak durumunda bırakılması ve bugünün gerçeklerine (!) ayak uydurarak üretim yapma koşulunun rızaya dönüşen bir zorunluluk olarak tahakkümünü giderek artırmasıdır. Özgür bırakılsa dahi etrafta usul usul gezinip ıslık çalındığında da koşa 4

5 koşa gelmek, eleştirmen için ölüme mahkûm edilmekten farksızdır. Daha da vahim olan ise mahkûmun kendi idamının nasıl gerçekleştirileceğinden bihaber olmasıdır. Bugün sömürünün güncel hali zorlama, dayatma ve baskıdan çok, tam da bu sektörel ağlar ile birlikte kurulan ortak dilin sahiplenilmesiyle işleyen, meşru, rızaya bağlı ve dolaylı yollara dayanıyor gibi duruyor. Bu ortak dilin paralelelinde konumlanan eleştiri ve eleştirmene yüklenen misyon ise güzelleme ağlarıyla birlikte işleyen mübadele ilişkileri içinde adeta arı kovanına çomak sokmaktan ibaretmiş gibi algılanıyor. Yani tahakküm eden düşünce ve eylem yollarına meşru, rızaya dayanan ve dolaylı yollarla tabi olmanın koşulları çok-taraflı bir örgütlenmenin eşlik etmesiyle geliştiriliyor. Mevcut koşullar içinde iktidar (bilgi) sahibi olanların otoriteleri ve eylemlerinin meşruiyeti ve geçerliliği de bu şekilde sürdürülebilir kılınıyor. Bir başka deyişle, burada sürdürülebilir kılınan, kendi kendini madunlaştıran koşullara rıza göstermeyi sağlayan yolların çağdaş sanatta da açtığı yarıklar ve epistemik ihlaller olarak ortaya çıkıyor. Sanat eleştirisi ve sanat eleştirmenin güncel hali, sömürünün güncel halinin bir izdüşümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu eklektik biraradalıklar içinde bahsettiğim ayrımların yapılması ve epistemik ihlallerin vurgulanması ise bana kalırsa yine sanat eleştirmenine düşüyor. Zira epistemik ihlal, emperyalizm ve sömürgeciliğin güncel versiyonu ile birlikte ortaya çıkıyor. Emperyalizm ve yeni-sömürgeciliğin özel mülkiyet metası olarak mevzilendirdiği emek ve işgücü çelişki, karşıtlık ve dönüştürme kipleri kullanılarak üretiliyor. Bir başka deyişle, entelektüel ve de aydınlatma misyonunu ikame edenler, mevzilendirilmiş işgücü olarak kendisini ve emeğini dışlanmış, öteki ya da hâkim olarak ürettiği zaman epistemik ihlal de işlemeye başlıyor. Epistemik ihlalin hızını yavaşlatabilmek ise, ancak buna neden olan koşulların ve unsurların sorgulanması ve dönüştürülebilmesi ile mümkün olabilir. Kahraman ın, çağdaşlığa ilişkin düşünceleri burada epistemik ihlalin nasıl gerçekleştiğine dair bir ipucu veriyor: Kahraman a göre Çağdaşlık, günün geleceğe akan, geleceği belirleyen dokusunu oluşturmaktır. Çağdaş sanatın önemi budur. Öncelikle budur. Çağdaşlık, tam da bu nedenle bugün iletişimin, etkileşimin ve gerçeği yeniden üretmenin alanıdır. Contemporary İstanbul çağdaşlığı böyle anlıyor, sanatı böyle değerlendiriyor. 3 Kahraman ın bahsettiği iletişimin, etkileşimin ve gerçeğin sermaye akışı ile birlikte yeniden nasıl üretildiği güzelleme ağları bağlamında biraz önce tartışıldı. Bilinçlendirme harekâtı ile aydınlatma misyonunu ikame eden Kahraman ın bilgi-iktidar söylemine de sirayet etmiş olduğu görülen çağdaş 5

6 sanatın öneminin ne olduğuna dair belirleyici, tanımlayıcı, modernist tavır ise bize bu ağlar, akışlar ve etkileşimler ile neyin yeniden üretildiğine dair veriyi sağlıyor. Sanat eleştirisinin ve sanat eleştirmenine ihtiyaç, bu bakış açısına göre sorgulanabilir bir hale geliyor ve eleştirmenin bu koşullar içindeki işlevi sorununu yeniden ortaya çıkıyor. Son olarak belki de vurgulanması gereken, hâkim arzu ve inanç güçlerinin güdümündeki düşünce ve eylemlerin güncel örgütlenme formları üzerinden yinelenen mekanik tekrarı ve bu tekrarın bizi bilgi-iktidarın üretim hatlarına dâhil olmayanın ve esamesi okunmayanın mücadele yollarının keşfedilmesi ile baş başa bırakmasıdır. 1 Munyar, V. (2011) Kahraman, H. B. (2011) 6

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim

Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim ISBN 978-605-88952-2-5

Detaylı

SDE Analiz. Kamusal Alan ve Başörtüsü. Ahmet DEMİRHAN

SDE Analiz. Kamusal Alan ve Başörtüsü. Ahmet DEMİRHAN Kamusal Alan ve Başörtüsü Ahmet DEMİRHAN İçindekiler Giriş... 4 Kamusal Alan Nedir?... 6 Alternatif Kamusal Alan Tezleri... 9 Türkiye de Kamusal Alan...10 Temsili Kamu nun Geri Dönüşü...15 Sonuç...17 SDE

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 1 2013 61 TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK Gül ÖZSAN Özet Bu makale,

Detaylı

17-24 NİSAN SOMA SAHA RAPORU. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

17-24 NİSAN SOMA SAHA RAPORU. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 17-24 NİSAN SOMA SAHA RAPORU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bu rapor, Seminer-I dersi öğrencileri tarafından alan araştırması ve uygulaması

Detaylı

Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz

Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz The Contemporary Strategies of Power and Resistance: The Philosophical Analysis on the Democracy

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ BİLİMLER KONGRESİ. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ. 14-16 Aralık

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ BİLİMLER KONGRESİ. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ. 14-16 Aralık TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME KURULU

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SES SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2 İÇİNDEKİLER SES Merkez Yönetim

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI

SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI Toplumsal Muhalefetin Yeni Boyutu Gezi Parkı ve Türkiye Siyaseti: CHP Açısından Bir Değerlendirme* Sunum: Prof. Dr. Sencer AYATA Ġstanbul 30 Mayıs 2014 *Ekli metin, Cumhuriyet

Detaylı

PLANLAMA. İçindekiler 2006/2 TMMOB ȘEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

PLANLAMA. İçindekiler 2006/2 TMMOB ȘEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 36 TMMOB ȘEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İçindekiler Sunuș... Kentsel

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ Yarınlar Seninle Aydınlık Ekim 2014 Sayı: 43 İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA Başarı Öyküsü ESBAŞ İçindekiler ekim 14 KAPAK KONUSU / ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK VE

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Nurten Kara Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Toplumun genelinde, aralarındaki

Detaylı

İstikbal Bayiler Toplantısı

İstikbal Bayiler Toplantısı KIŞ 2014 SAYI 32 BİZBİZE, BOYDAK HOLDİNG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR. Uluslararası İstikbal Bayiler Toplantısı gerçekleştirildi Sunuş Hedefimiz insanları mutlu eden bir şirket Geçtiğimiz günlerde,

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE AYHAN VE TARİH YAKLAŞIMI AHMET ORHAN

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE AYHAN VE TARİH YAKLAŞIMI AHMET ORHAN Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE AYHAN VE TARİH YAKLAŞIMI AHMET ORHAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir Parçasıdır TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

Tartışma Metinleri Working Paper Series

Tartışma Metinleri Working Paper Series Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi Tartışma Metinleri Working Paper Series Ankara University Faculty of Political Science Research Center For Development

Detaylı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı ISBN 978-9944-5612-3-5 Sosyal Araştırmalar Vakfı 14 Yakın Tarih Dizisi - 1 Kapitalizmi Planlamak Türkiye de Planlama ve DPT nin Dönüşümü Ümit AKÇAY

Detaylı