Para Teorisi ve Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Para Teorisi ve Politikası"

Transkript

1 Para Teorisi ve Politikası Para:iktisatçılara göre mal ve hizmet bedellerinin ve borçların geri ödenmesinde kullanılan herkes tarafından kabul görmü ödeme aracıdır. Servet:kiinin parası yanında sahip olduu tüm aktifleri ve mal varlıına denir. Gelir: kiinin belirli bir zaman diliminde elinde bulundurduu deerleri ifade eder. Paranın fonksiyonları : 1. deiim aracıdır. 2. hesap birimi olma özellii. 3. deer biriktirme aracı olma özellii. para bir ekonominin temel yapı talarından biridir PARANIN ÖZELLKLER geni ölçüde kabul görmelidir bölünebilir olmalıdır kolay taınabilir olmalıdır çabuk deforme olmamalıdır paranın üretimde standardizasyon olmalıdır PARANIN TARHÇES Balangıçta takas ekonomisi mal deiim aracı olarak kullanılmı. Daha sonraları önemli deerleri madenleri para olarak kullanılmıtır. Kullanılan ilk kaıt paralar altın ve gümü madenleri karılıında alınan kaıtlardır. Para sistemi: bir ülkedeki para sistemi paranın nicelik ve niteliklerinin belirlenmesinde yada kullanımına yönelik yapılan düzenlemeleri ifade eder. sistemin adı asıl olarak kullanılan paradan alır. balangıçta mal para, sonra altın ve gümü para. tibari para:devlet tarafından genel olarak kullanılması uygun görülen para. Merkez bankaları basar. lk kez itibari para basan ülke ngiltere bankası 1964te kurulmu. Osmanlı imparatorluunda; 1840 da ilk para kaime-i nakdiye-i mutebere Sultan Abdülhamit tarafından çıkarılıyor. Daha çok bir borç senedi nitelii taıyor. Elle yazılıp padiahın mührünü taıyor. Vadesi 8 yıl faiz oranı %8dir. 1842de matbaada basılıyor. Piyasadaki yazılı olanlarla deitiriliyor. 50,100,200, kuruluk kupürlerle piyasaya sürülmü. Sadece imparatorluk topraklarında geçerli. Dıarıda da deerini koruması için 2 bankerle anlaıyor ve Türkiye deki ilk banka kuruluyor. Biri Fransız biri talyan. Bu banka 1847de 1

2 kurulan bank dersaadet ( stanbul bank).hükümete borç verme ilemlerini gerçekletiriyor. 1852de iflas ediyor. En önemli nedeni hazinenin aldıı borçları geri ödeyememesidir. 1856da ottaman bank (Osmanlı bank) kuruluyor. ngiliz sermayeli bankadır. 1863de kurulan bank-ı Osman-i ahane bünyesine giriyor. bu bankanın banknot basma yetkisi de vardır. (bu yetkiye sahip ilk banka) TCMB kurulana kadar para basmıtır. TÜRKYEDE MAL KESM Temel ilevi mali kesime borç verip almaktan oluan kurululardan oluur. 1. merkez bankası 2. mevduat bankaları a. kamu bankaları b. özel kesim bankaları c. yabancı sermayeliler (banka dıı kesim) 3. mali aracı kurulular a. bankerler b. menkul kıymetler borsaları 4. dier mali kurulular (para oluturma gücü yoktur) a. yatırım ve kalkınma bankaları b. sigorta irketleri c. kredi kop. d. menkul deerler yat fon e. menkul deerler yatırım ortaklıkları f. risk sermayesi yatırım ortaklıkları g. g. menkul yat ort. 5. yarı mali kurumlar a. emekli sandıı b. SSK c. ba-kur Kaydi para: maddi varlıı olmayan ancak banka hesaplarına alacak yada borç olarak kaydedilmesi sonucu oluan ödeme aracıdır. para arzının önemli bir kısmını oluturur Merkez bankası :11 haziran 1930da 1715 sayılı yasa ile kurulmu. Özellii tek elden para basma yetkisi vardır. Kurulu safhasında banka üzerinde hazinenin etkisinin sınırlandırılabilmesi amacıyla hazinenin payı %15 olarak belirlenmiken daha sonra çıkarılan yasayla hazine hisse senedi payı %51 e çıkarılmıtır. Bankaların hisseleri a, b, c, d, sınıfı olmak üzere bölümlere ayrılmıtır. A sınıfı hisseler hazineye b, sınıfı hisseler milli bankalara,c sınıfı hisseler dier bankalara ve ayrıcalıklı irketlere,d,sınıfı hisse senetleri ise TC vatandalarına ve Türk tüzel kiilerine ayrılmıtır. Bankanın 25milyon TL sermayesi ve isme yazılı olan 250 bin hisseden oluur 2

3 1990 a kadar MB sini bir kasa gibi kullanmı1990dan sonra ise parasal program ilan ediliyor. lerleyen yıllarda baımsızlıını elde etmeye balıyor. Yegane görevi olan piyasa fiyat istikrarını salayabilmek için. Yetkileri: 1. Para basma yetkisi tek elden merkez bankasına aittir 2. Para ve kredi konularında karar alma hükümete öneride bulunma 3. Kredi ilemlerinde uygulayacaı reeskont, ıskonto ve faiz oranlarını belirleme yetkisi 4. Bankaların denetlenmesi Görevleri: 1. Tl nin iç ve dı istikrarını(dengesini)korumak amacıyla tedbirler almak 2. Hacim ve tedavülünü(dolaımını)düzenlemek 3. Açık piyasa ilemleri yapmak 4. Reeskont ilemleri yapmak 5. Bankalardaki mevduatlar için uygulanacak faiz oranlarının azami ve asgari sürelerini ve vade tür ve dilimleri belirlemek Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek de MB nin görevidir. PARA POLTKASI ARAÇLARI 1. Zorunlu karılık oranları: Bankalar kanununa göre mevduatların belli bir oranını MB bünyesinde açılacak bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bankalar arası mevduat hariç. transfer ilemlerinde kullanmak için bankalar arası mevduat kullanılır. ZKO artarsa para arzı azalır. Çünkü banka mevduat toplayıp kredi verir. Oran artarsa kredi rezervleri azalır. Bu yüzden para arzı azalır.(terside doru olacaktır) ZKO Tl ve yabancı para ;vadeli ve vadesiz mevduata aynı uygulanacaı gibi farklı da uygulanır. Vadeli mevduatlarda düük tutulur. MB kendi bünyesinde bulunan zorunlu karılıklar için bankalara faiz ödeyebilmektedir. Uygulamada MB aldıı zorunlu karılıkları bloke eder. Belli bir döneme kadar özel,bir döneme kadar Nihai finansman olarak kullanılmıtır. Balangıçta Z.K ların MB sına yatırılma süresi 6 hafta iken sonradan yapılan düzenlemelerle 2 haftaya indirilmitir. (amacı nedir) Kısa sürede piyasadaki etkisi daha çabuk ortaya çıkar. 2. Disponibilite oranı: bankalar taahhütleri karılıında disponibl deerler bulundurmak zorundadırlar. ve D.O disponibl deerlerin taahhütlere oranlanmasıyla belirlenir. D.O.= Disponibil deerler*100/taahhütler Taahhütler: bankalar arası mevduatlar hariç TL mevduatı 3

4 Disponibl deer:likiditesi yüksek deerler.nakit ve nakde çevrilmesi kolay deerler. Efektif:nakit yabancı para banka toplamı olduu mevduat karılıında iç borçlanma senedi bulundurmak zorundadır. ç borçlanma senedi: devletin finansman karılamak amacıyla çıkarıp halka arz ettii bono ve senetlerdir. Hazine bonoları:faiz kuponu taımayan ve vadesi 1 yıl olan.b.s ifade eder. Tahviller:faiz kuponu taıyabilir veya taımayabilir. Faiz kuponu taıyan devlet tahvilleri 3ay, 6ay,1yıl süreyle geri ödenecek ekilde kupon taırlar. bu senetlerde MB sına 2 hafta içinde yatırılmalıdır. disponibl oranı artarsa para arzı azalır. BS eklinde ayrılan fonlar sadece para arzını koruma amacında mıdır? Yoksa baka amaç var mıdır? Ayrılan bu deerler banka için bir güvencedir. Yani kullanılabilir rezerv bankanın bünyesini salamlatırır. 3. Açık piyasa ilemleri:mb nin para arzının dengesini salamak amacıyla piyasada mevcut menkul kıymetleri alıp satması sonucu gerçekleir. Gelir ortaklıı senetleri:babakanlık, toplu konut,kamu ortaklıı idaresi tarafından büyük yatırımların finansman için çıkarılan belirli tesislere vadesi 1 yıldan uzun olan senetlerdir. MB ayet para arzını artırmayı amaçlarsa piyasadan menkul kıymet alır. tersi doru MB adi ilemleri bünyesinde repo ters repo ilemleri gerçekletirebilmektedir. REPO:bir menkul kıymetin belirli bir vade ve faiz oranı üzerinden geri satın alınmak üzere satıı yapılan sözlemeyi ifade eder. O halde taraflardan birisi repo ilemi yaparken dieri ters repo yapar. Repodaki karı uygulanacak faiz oranı belirler. Kii bu faiz oranına balı olarak geri satın alma fiyatıyla satı fiyatı arasındaki fark belirler. Repo ilemindeki faiz oranının yüksekliinin nedeni? Piyasada likide sıkıntısı olduu dönemlerdir. Repo sözlemesinin 2 türü vardır. 1) Açık repo 2) Sürekli repo 1) Açık Repo: Taraflardan birisi istedii zaman sözlemeyi fes edebilir. Yine taraflardan biri istedii zaman teminat olarak kullanılan senetleri deitirebilir. 2) Sürekli Repo: Taraflardan biri sözlemeyi fes etmedikçe sözleme kendiliinden yenilenir. Döviz üzerinden yapılan repoya SWAP denir. 4. Reeskont Oranı :MB nin bankalara ödünç para ileminde uyguladıı faiz oranına denir. MB reeskont ilemi yoluyla bankalara kredi kullandırırken MB sına teminat olarak MB sınca kabul olunan belgeleri sunması gerekir. Bu belgeler.b.s; büyük irketlerin çıkarmı oldukları Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı tahviller olabilir.reeskont ilemi aynı zamanda MB sunulan senetlerin yeniden ıskontoya tabi tutulması anlamına gelir. MB bu senetler karılıında bankalara avansta kullandırabilmektedir. 4

5 Reeskont oranı yükseltilirse para arzı üzerindeki etkisi ne olur? Daraltıcı olur. Çünkü kullanılan krediler üzerinde azalma vardır. MB sı mevduatlara uygulanacak faiz oranının azami seviyesini tespit etme yetkisine sahiptir MB sının belirleyecei faiz oranı dier alternatif yatırımların getirisine göre düük tutulursa bunun anlamı MB sının para ve kredi politikası üzerindeki etkinliinin azalmı olmasıdır. 5. Mevduat Faiz Oranı: MB bankaların mevduata uygulayacakları faiz oranınuın azami veya kesin seviyesini tespit etme yetkisine sahiptir. Para arzını kontrolünü salayan araç üç yöntem ile gerçekletirilir. 1) güdümlü faiz oranı: faiz oranının ilgili organ tarafından belirlenmesi. Enflasyon oranı göz önüne alınır. 2) endeksleme: faiz oranının faiz oranına göre endekslenmesi 3) serbestlik: faiz oranının piyasadaki arz talep dengesine göre belirlenmesi. Türkiye deki faiz oranları yılları arasında yasa ve kararnamelerle yılları arasında ise banka kredilerinin tanzim komiteleri tarafından arasında da MB tarafından belirlenmitir. 1 temmuz 1980 den sonra faizler serbest olarak belirlenmitir. Mevduat faiz oranının yükselmesi kredi faiz oranının yükselmesine neden olur. Bu yüzden bankalar arası centilmenlik anlaması yapılmıtır. Reel Faiz Oranı: Net faiz oranından enflasyon faiz oranı düülünce bulunur. Eer pozitif olursa pozitif reel getiri, negatif olursa negatif reel getiri olur. Dikkat edilmesi gereken reel faiz oranının (+) olmasıdır. MB sının belirledii faiz oranı enflasyon oranından büyük olmalıdır. 6. kna yolu: MB nin para arzının dengesini salamak amacıyla bankalara telkinde bulunması. 7. thalat teminatları: ithalatçıların ithalat lisansı alabilmek için ithal ettikleri malların TL karılıı bir oranını MB sına yatırması anlamına gelir. Bu oranı MB belirler yılında kaldırılmıtır. 8. Asgari ödeme oranı: Asgari ödeme oranı daha çok gelimi ülkelerde uygulanır. Türkiye de henüz kullanılmıyor. Yatırım yapmak ıristeyen kii yatırımı kredi kullanarak yapmak istiyorsa yatırım oranının belirli bir oranını imkanlarıyla karılamak zorundadır. AÖO en az %50 olması gerekir 9. Sekletif kredi kontrolü: daha çok gelimi ülkelerde kullanılır. u an kullanılmıyor. Döviz kazancı elde eden kuruluların döviz gelirlerinin belirli bir kısmını MB sına yatırmalarını ifade eder. Belli kısmı belirleyen ZDD oranıdır. Bu yöntemde amaç;mb sına dier döviz depolarını kontrol imkanı vermesidir. 10. Zorunlu döviz oranı: Döviz geliri elde eden kuruluların ellerlinde bulunan dövizlerin beli bir oranını MB na satma zorunluluklarını ifade eder. 5

6 Bankalar arası para piyasası (Interbank) MB kontrolünde kurulmu bir piyasa olup bankaların kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karılayabildikleri bir piyasadır. Piyasa içinde bir tarafta fon açıı olan bankalar, dier yanda fon fazlası olan bankalar bulunmaktadır. Her iki tarafta birbirini tanımaz. Bilgisayar aracılııyla teklif gönderilir. Fon fazlası olan verebilecei kredi miktarını ve faiz oranını fon açıı olanın alabilecei kredi miktarını ve faiz oranını belirler. Borç almak isteyen banka MB sına teminat göstermek zorundadır. Borç almak isteyen banka vade sonunda MB borcunu yatırmak zorundadır. ek emisyona gerek olmaksızın bankalar kısa vadeli açıklarını giderebilmektedirler. Fon fazlası olanlarda bu fazlayı kullanabilmektedir.2002de yeni deiikliklerle piyasa serbestlii artırılmıtır MB etkinlii artırılmıtır. Bu yıl sonunda MB etkinlii tamamen kaldırılması söz konusudur. Döviz ve efektif piyasası Döviz ilemlerinin yapıldıı yerdir MB bankalar aracı kurumlar piyasayı oluturur. Döviz açık ve fazlalıının karılatıı yerdir. Mevduat Bankaları Banka: faiz geliri elde etmek amacıyla bünyesinde topladıı mevduatı kredi olarak kullandıran iletmedir. Türkiye de bir bankanın kurulabilmesi için:anonim ortaklık olarak tesis edilmesi, hisse senetlerinin tamamının isme yazılı olması, ödenmi sermayesinin belli bir limitin altına dümemesi gerekmektedir. Bankaların levleri aracılık (fon açıı olanla fazla olan arasında) Kaynaklara akıcılık salama(fonları hareketlendirme) Gelir ve servet daılımını etkileme Uluslar arası ticareti Gelitirme Kaynak kullanımını iyiletirme baarılı bir para politikası etkin bir bankacılık sistemine balıdır. Türkiye de bankacılık sistemi güvenilir olmaktan uzaktır. Pazarlama politikası bankaların plasman sahası(toplanan mevduatın farklı alanlara kaydırılması) adını verdii her türlü i çevresinin bulunduu piyasadır. Bankanın kuruluunda 3 türlü aratırma yapması söz konusudur. 1. Sanayi durum aratırması: Fabrika sayıları istihdam sayıları ödedikleri vergi miktarları vs bankalar kurulurken incelenmelidir. 2. Ticaret durum aratırması:sayıları istihdam seviyeleri personel sayıları satı hacimleri aratırılmalıdır. 3. Turistlik durum aratırması: bölgedeki turistlik yerler, gelen turist sayısı, döviz büroları ve bunların hacimleri. 6

7 Bankaların sınıflandırılması Sermayeye göre özel bankalar kamu bankaları karma sermayeliler yabancı sermayeliler koluna göre ticaret bankaları uzmanlık bankaları emisyon bankaları Hukuksal kurulua göre ticaret ortaklıı eklinde kurulanlar özel yasalarla kurulanlar Türkiye de bir bankanın kurulabilmesi içi BDDK en az 5 üyesinin olumlu yönde karar vermesi gerekir. zni gerçekleen bankanın faaliyete balaması zorunludur. Banka anonim ortaklıı eklinde kurulmalıdır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olmalıdır. Banka kurucularının yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemi olmaları gerekir. Bankanın ödenmi sermayesi 20 trilyondan az olmamalıdır. Bankacılık düzenleme ve denetleme k. Bankaların faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen tüzel kiilie sahip idari ve mali özerklie sahip organdır. kurumun karar organı BDDK olup 7 üyeden oluur 1 bakan 1 2. Bakan vardır kurumun bakanı kurulun bakanıdır. Türkiye de u anda 54 banka vardır bunu 40 ticaret bankası,14ü ise kalkınma ve yatırım bankasıdır (3 kamu 8 özel 3 yabancı). Ödenmi sermaye:bir AO kurulurken ödenmesi taahhüt edilen yada fiilen ödenen miktarı ifade eder. Yabancı sermayeli bankaların getirisi döviz kaynaı ve dı ticaret finansmanı salamasıdır. Mali Hizmet Kuruluları Menkul kıymetler borsası Menkul kıymetlerin alınıp satıldıı piyasalardır.2 ye ayrılır a. birincil piyasalar b. ikincil piyasalar a) Birincil piyasalar:finansman ihtiyacı olan iletmelerin çıkarmı oldukları MK lerin ilk elden satıa sunulduu piyasalardır. Yeni çıkarılan tahviller ve hisse senetleri burada satıa sunulur. Yeni çıkarılan hisse senetlerinin 3 ay içinde satıa sunulması zorunludur. Bu satı taahhütlü pazarlama yada garantili satı niteliindedir. Ve bankalar aracılııyla yapılır. Taahhütlerin kapsamı; satıı yapılmayan hisse senetlerinin pay sahipleri,kurucuları ve aracılar tarafından satın alınmasıdır. Bir AO finansman salamak amacıyla ihraç edebilecei toplam tahvilleri genel kurulunca onaylanan ve bilançosunda yer alan; ÇIKARILMI SERMAYE+ÖDENM SERMAYE+YEDEK AKÇELER-ZARAR 7

8 Tutarından fazla olamaz. Çıkarılmı sermaye:ao ların çıkarmı olduu satıı yapılan hisse senedi tutarını ifade eder. Yedek akçeler: Kardan daıtılmayıp alıkonulan miktar. (Yasa gerei veya ihtiyari olabilir) Bankalar ayırmı oldukları yedek akçelerle devlet tahvili almak zorundadırlar. b) kincil piyasalar: en az bir kez el deitirmi hisse senedi ve tahvillerin el deitirdii piyasalardır. MKB de 1cil ve 2cil piyasa ilemleri gerçekletirilir. MKB iki alt piyasadan oluur; a)hisse senetleri piyasası: 1) Ulusal(kot içi)pazar: MKB ye kayıtlı olan irket hisse senetlerinin alınıp satıldıı piyasalardır. 2) Bölgesel (kot dıı Pazar):ulusal pazarda ilem görmeyen hisse senetleri burada ilem görür. 3) Toptan satı pazarı:belirli bir miktarın üzerindeki hisse senetlerinin alınıp satıldıı piyasalardır. blok halinde alım satımın yapıldıı piyasalardır. örn; özelletirme ilemleri. hisse senedi toplu halde alınıp satılırken tekelde toplanmamasına dikkat edilmelidir. 4) Yeni irketler piyasası: yeni kurulan ve gelime potansiyeli yüksek olan, hisse senetlerini ilk kez piyasaya süren irketlerin ilemlerinin yapıldıı piyasalardır. 5) Uluslar arası pazarlar:yabancı ülke irketlerinin alım satım ilemlerinin yapıldıı piyasalardır. Kurulu amacı; Türk irketleriyle eski dou bloku ülkelerinin irketlerine ait hisse senetlerinin alınıp satılmasıdır. 6) Gözaltı piyasası: amacı piyasada hisse senetleri ilem gören irketlerin ve irketlere ait fonlardan yatırımcıların bilgilendirilmesi.199da kurulmu. Hisse senedi piyasasında 1. El alım satımı yapıldıı gibi mahkemeler,icra daireleri yada resmi dairelerin borsada yapılmasını zorunlu kıldıı ilemleri de yapmaktadırlar. b)tahvil ve bono piyasası: 1) Kesin alım satım piyasası:o an için gerçekletirilen ilemlerin yapılması. 2) Repo ve ters repo pazarı: Tahvil ve bono piyasasında TCMB bankalar yada aracı kurumlar ilem yapabilmektedir. Bunun için yetki izin belgesi almak gerekmektedir. LOT:borsadaki ilem birimi 1 lot=1000 hisse senedi bunun istisnaları vardır. Borsada ilemler broker tarafından yapılır. BANKERLER Ödünç para verme kanununa göre ödünç para verme ilemleriyle uramak bankerlik olarak adlandırılır. Türkiye deki bankerlik çeitleri: 1) Piyasa bankerlii: Halktan çek bono vb araçlarla para toplayan ve ödünç verme ilemleriyle ilemleri ile uraan bankerleri ifade eder. 8

9 2) Borsa bankerlii: Halktan hisse senedi tahvil gibi menkul kıymetler karılıında para toplayan ve ödünç para veren bankerlere denir. Borsa bankerleri halka para karılıında vermi oldukları menkul piyasa kıymetini piyasa deerinin ve faiz oranının üzerinde geri satmayı taahhüt eder ten sonra hükümetin kredi faiz oranını düük tutmasıyla bankerlerin sayısı artmıtır de 2499sayılı SPK ile Türkiye de gerçek anlamda bankerlik düzenlenmitir kanuna göre bankerler halktan para toplayamazlar. Sadece sermayeleri tutarında ödünç para verebilirler. Banka faizlerinin üzerinde faiz veremezler. SPK dan aracı kurum olarak ilem yapmak adına yetki belgesi almak zorundadırlar. AO olarak kurulurlar ve sermayelerinin % 51 i nama yazılı senetlerden oluur. DER MAL KURULULAR Para oluturma gücü olmayan kurululardır. 1. Yatırım ve kalkınma bankaları: Sermaye piyasasında faaliyet göstermek,büyük ölçekli projeler için finanssal destek salamak bankaların devir ve birleme ilemleri dahil tüm konularda danımanlık yapmak gibi görevleri yerine getiren ve mevduat kabulü hariç bankacılık ilemlerini yerine getirmekle yükümlü olan bankalardır. Kamu sermayeli yatırım bankalarına örnek; Eksim bank: 1964 de devlet yatırım bankası olarak kurulmutur de EX M bank olarak faaliyet göstermeye balamıtır. Türkiye ihracat ve kredi bankası:devlet yatırım bankası olarak kurulduu ilk dönemlerde... yatırımlarına yönelik faaliyet gösterirken daha sonraları dı ticaretin finansmanına yönelik ilemler yapmaya balamıtır. Belediyeler bankası: 1933 de kurulmutur 1944te iller bankasına dönümütür. Yatırım ve kalkınma bankalarının kaynakları: Bankalarda aırlıklı olarak yabancı sermaye vardır. Solvabilite oranı: öz kaynaklarla yabancı kaynaklar arasındaki oranı ifade eder. Gelimi ülkelerde bu oran 1/50dir Türkiye gibi ülkelerde bu oran daha az gerçeklemektedir. Solvabilite oranı= Öz Kaynaklar/ Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar: sermaye + ihtiyatlar. htiyatlar kanuni yada ihtiyari olarak ayrılan yedek akçeler. Yabancı kaynaklar:tcmb tarafından saladıkları krediler. Bankalar kurulu kararıyla salanacak kaynaklar bu tür kaynaklar bankalara belirli fonları kullanma hakkını verir. Euro kredi:bir bankanın yada hükümetin yabancı para cinsinden çıkarmı olduu tahvilleri uluslar arası pazarda satarak saladıı gelirken bu krediler daha çok sendikasyon kredileri olarak adlandırılır. Sendikasyon kredileri; bir bankalar konsorsiyumu tarafından salanabilmektedir. Bankalar Konsorsiyumu: Bir banka önderliinde 8-10 arası bankanın oluturduu birlik. Bu bankalar farklı ülkelerden oluur. Birlik yurt dıından kredi almak isteyen bankanın tahvillerini satarak bankaya gelir salamaktadır. Çounlukla garantili satı eklinde yapılır. mevduat faiz oranları yükselince bankalar dıarıdan kredi almaktadırlar. Bunun dezavantajı bankaların döviz rezervleri 9

10 kısımlarını karılayamama durumu. Açık pozisyon kur politikasındaki ani deiikliklerden kaynaklanır. 2. Kredi kooperatifleri: Özellikle tarımsal amaçla çalıan çiftçilere kredi salamak amacıyla kurulmu tüzel kiilie sahip kurululardır. 3. Sigorta irketleri: Elde ettikleri gelirleri ile bunların arasındaki zaman farkını kullanarak topladıkları paraları yatırımlara yönlendirebilirler yada müterilere kısa vadeli kredi olarak kullandırabilirler. 4. Menkul Kıymetler yatırım fonları Katılım belgesi karılıında halktan toplanacak paralarla riskin daıtılması esasına göre belge sahipleri adına menkul kıymetler altın ve dier madenler portföyü iletmek üzere oluturulan mal varlııdır. Fonun tüzel kiilii yoktur. Kurucunun mal varlıı fonun mal varlıından ayrı tutulmaktadır. Kurucu belge sahipleri adına fonu temsil etmekle ve yönetmekle yükümlüdür. 1922ye kadar yalnızca bankalar fon ihraç ederek fon kurma yetkisine sahipken daha sonra SPK dan izin almak artıyla özel sigorta irketleri,aracı kurumlar,yatırım irketleri de fon oluturabilmilerdir. Bankalar aracı kurumlar ve aracı kurumlar ve sigorta irketlerinin kurabilecekleri azami fon miktarı u ekilde belirlenir; Ödenmi sermaye+yedek akçeler+yeniden deerleme fonu-zararlar 100 Yeniden deerleme fonu: bir iletmenin sabit varlıklarının enflasyon nedeni ile düen deerlerin bugünkü piyasa deerlerine eitleme ilemidir. Özel emeklilik ve yardım sandıklarının kurabilecekleri fon miktarı kendi sermayeleri kadardır. lgili kuruluların yatırım fonu oluturmak için SPK dan izin almaları gerekmektedir. daha sonra ihraç ettikleri katılım belgelerini en geç 1 ay içinde halka arz etmelidirler. Katılma belgesi fiyatları her gün ayrı olarak belirlenir. satı fiyatı ile alı fiyatı arasındaki fark belgenin deerini belirler. Yurt dıında 2 ayrı yatırım fonu belirlenir. 1. sabit sermayeli(kapalı uçlu) 2. deiken sermayeli(açık uçlu) olarak ifade edilir. Sabit sermayeli yatırım fonlarında ihraç edilen katılma belgeleri tümüyle satıldıktan sonra yeni katılım belgesi ihraç edilemez. Deiken sermayelilerde ise yeni katılım belgeleri ihraç edilebilir. Fonlar a tipi ve b tipi olarak 2 ye ayrılır. a tipi fonlar; portföy deerinin aırlıklı ortalaması en az %25 i Türkiye de kurulmu A lerin hisse senetlerine yatırılıyor ise bunlar a tipi demektir dierleri ise b tipi fonlardır. Yatırım Fonlarının Türleri Portföy deerinin en az %51 i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine yatırılıyor ise fon tahvil ve bono fonu olarak adlandırılır. 10

11 Eer portföyün en az %51 i hisse senetlerine yapılan yatırımlardan oluuyorsa yatırım fonu hisse senedi fonu olarak adlandırılır. Altın ve dier madenlere yapılan yatırımdan oluuyorsa fon altın ve dier madenler fonu olarak adlandırılır. Portföyün tamamı her biri en az %20 oranında farklı yatırım araçlarından oluuyorsa fon karma fon dur. En az iki tane yatırım aracı bulunmalıdır. Portföyün tamamı vadesi 90 günden az kalmı olan SPK araçlarından oluuyorsa likit fon olarak adlandırılır. Bu tür fonları dıında kalan yatırım fonları ise deiken fon olarak adlandırılır. Genelde yatırım fonları cazip yatırım araçları olarak görülür. Uzun vadeli yatırım araçları düünülmelidir. 5. Mankul kıymetler yatırım ortaklıkları SPK ya göre riskin daıtılması prensibine dayanılarak gayri menkul, menkul kıymet altın ve deerli madenler,portföyü iletmek üzere AO eklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre ilem yapan kurululardır. Hisse senetlerini halka arz etmek zorundadırlar. Kayıtlı sermaye esası: AO larda çıkarılabilecek azami hisse senedi sayısı belirten ticaret sicilinde tescil edilen sermayeyi ifade eder. Buna göre ihraç edilen hisse senetlerinin tümü satılıp deerleri nakden ödenmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. Yatırım ortaklıkları hisse senetlerini satın aldıkları irketlerin herhangi bir ekilde yönetim ve sermayesine hakim olma amacı güdemezler. Yatırım ortaklıklarının ayet portföy deerinin en az %25 ini Türkiye de kurulan irketlerin hisse senetleri oluturuyorsa A tipi yatırım ortaklıı olarak adlandırılır. Bunun dıındakiler ise B tipi olarak adlandırılır. A tipi yatırım ortaklıkları; ödünç para ilemleriyle uraamaz mevduat kabul edemez ve bunun sonrasındaki ilemleri yapamazlar Risk sermayesi yatırım ortaklıı hariç dier yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırım yapmaları yasaktır Yatırım Fonları-Yatırım Ortaklıkları 1. Yatırım fonu tüzel kiilie sahip deildir 2. Yatırım fonu katılım belgesi ihraç edilmek suretiyle ihraç edilebilir. 3. Yatırım ortaklıkları halka arz edilen hisse senetleri ancak SP ilem görür. 4. Yatırım fonları günlük belirlenir 5. Yatırım ortaklıklarının hisse senedi piyasasındaki deeri yüksektir 6. Yatırım ortaklıkları kar daıtımından yararlanılarak kar yada zarar edebilir. 6. Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Giriim irketlerince 1. Piyasalarda satılmak amacıyla ihraç edilen likiditesi düük,uzun vadeli menkul kıymetlere yatırım yapan ortaklıklar. Giriim irketleri: yeni kurulan ve giriim potansiyeli yüksek olan irketlerdir. 11

12 7. Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları Yatırımın portföyünü gayrimenkul ve gayrimenkul e balı yatırım fonlarının oluturduu ortaklıklardır. PARA ARZI Para arzı tanımına ilikin iktisatçılar arasında yaygın dört görü vardır. 1) Klasik yaklaım: paranın deiim aracı olma özellii ön plana çıkmaktadır ve ödeme aracı olarak kabul gören deerler para arzı tanımını oluturmaktadır. Çek sisteminin gelimedii ülkelerde para,para arzı dolaımdaki paradan oluur. Gelitii ülkelerde ise dolaımdaki para+çeke tabi mevduatlar oluturmaktadır. 2) Chicago yaklaımı: para arzı dolaımdaki para vadesiz mevduatlar vadeli mevduatlar toplamından olumaktadır. Bu görü iki önemli kritere dayandırılıyor; 1.vadeli mevduatlar ile milli gelir arasındaki ilikinin vadesiz mevduatlara göre daha yüksek oranda olmasıdır.(yani vadeli mevduatlar yatırım amaçlı olduuna göre gelirdeki artıla birlikte artacaktır. aynı zamanda para arzını da artıracaktır.) 2.vadesiz mevduat ile vadeli mevduat arasında belirli ölçüde ikamenin bulunmasıdır. 3) Gurley ve Shaw yaklaımı: Bu yaklaıma göre para arzı tanımına para ve para yerine geçen ödeme araçları girmektedir. Ama her bir araç aırlandırılmak suretiyle para arzı tanımına dahil edilir. Deerler neye göre belirlenir? = Likiditesinin düük veya yüksek olmasına göre deerler alır. 4) Kredi içeren geni görü: ekonomide bulunan bankaların ve dier mali kurumların kullandırmı oldukları kredi miktarı toplam para arzının miktarını vermektedir. Türkiye de Para Arzı Türkiye de para arzı MB ve mevduat bankalarının konsolide bilançoları üzerinden kaynak ve kullanım esasına göre hesaplanabilmektedir. Konsolide ;birletirilmi anlamındadır 2 bilanço söz konusudur; 1) merkez bank 2) mevduat bankalarının bilançosu Kaynaklar Kullanım Aktif Pasif Varlıklar Yükümlülükler Türkiye deki para arzı 2 ekilde belirlenir: 1. Kaynak esasına göre; + Net dı varlıklar = Dı varlıklar + Yükümlülükler + Net yurt içi krediler - Kamu ödünç verme fonu - Net dier kalemler 12

13 Net dı varlıklar: MF deki rezerv durumu, özel çekme hakları hesabı bakiyesi, muhabir bankalar neznindeki mevduatlar ve bankaların yabancı menkul kıymet varlılarına ilikin mevduatlar yer alır. - MF rezerv durumu - Özel çekme hakları; MF deki kotaları oranında bu hakları kullanarak kredi alırlar - Muhabir bankalar; yurt dıındaki bankalar bir bankanın ilgili ülkede ubesi yoksa onun yerine ilem yapabilen bankalardır. - Dı yükümlülükler; net dı varlıklar negatif çıkarsa dı yük}dı varlıklardır. Bu ülkenin döviz varlıklarında açık vermesidir. - Net yurtiçi krediler; MB ve mevduat bankalarının kamu kesimine mevduat bankalarının özel kesime ve dier mali kurululara kullandırdıkları kredilerden ilgili kurumların yine MB si ve mevduat bankalarında bulundurdukları mevduatların düülmesiyle bulunur. N.Y..K=krediler-mevduatlar - Kamu ödünç verme fonu; krediler dıında kamuyla ilgili ilemlerin takip edildii hesaplardır. Dı ticarete ilikin ödemeler yada hazine bonolarına ilikin hesaplar KÖVF hesabı altında takip edilmektedir. - Net dier kalemler; aktifler- pasifler eklinde bulunur. MB ve bankanın kredi ileminden kaynaklanan borç ve alacak ilemlerinin takip edildii hesaptır. Kaynak (milyartl) ÖRN) NDV = DV-DY = MB = = Mevd. B = = NY K=(kamudan alacaklar-kamu mevduatları)+kamu giriimlerinden alacaklar+özel kesimden alacaklar+dier mali kurumlardan alacaklar MB= ( ) = Mev. B=( ) = NY K = KÖVF= = NDK= = Kullanım esasına göre:pasif kısımdaki hesaplarla yapılır. Dolaımdaki para +vadesiz mevduatlar +quasi para(para benzeri likiditeler) ÖRN) DP=M.B. daki rezerv para - mevduat bankalarının rezervleri MB daki rezerv parayı, dolaımdaki para ve bankaların MB daki zorunlu ve serbest mevduat hesaplarından oluur. Mevduat bankalarının rezervlerini, kasa mevcutları+mb daki zorunlu ve serbest hesaplar. = = vadesiz mevduatlar=

14 = kullanım = kullanım esasına göre para arzı bize geni anlamda para arzının tanımını verir. Türkiye de kullanılan para arzı tanımları M1(dar kapsamlı para arzı tanımı) M1=dolaımdaki para+vadesiz mevduatlar M2=m1+vadeli mevduatlar M2y=m2+döviz tevdiat hesabı M3=m2+resmi kurulular mevduatı+mb daki dier mevduatlar M3y=m3+döviz tevdiat hesabı Merkez Bankası Bilançosu MB sına pasif tablosunda yer alan hesaplar bankanın dier kesimine olan yükümlülüklerini ifade eder. çeitli para politikası araçlarını kullanarak yükümlülüklerini deitirebilmektedir. Bu deimeyi hangi kaynaklardan saladıı bilançonun aktifinde takip edilebilmektedir. Etkin bir para politikasının izlenebilmesi için MB bilançosunun iyi incelenmesi gerekmektedir. Bilançoda yer alan kalemler: Aktif 1) Altın rezervleri: a. uluslararası standartta olan altın mevcudu: Uluslar arası kuruluların damgasını taıyan ve 999/1000 saflıkta olan külçe altınlar. Bunun tamamı MB ye ait olup bir kısmı kasada bir kısmı da yurt dıındaki muhabirler bünyesinde tutulmaktadır. b. uluslar arası standartta olmayan altın mevcudu: Bu altının bir kısmı hazineye ait olup pasifte hazine alacakları hesabında gösterilmektedir. 2) Döviz borçluları: a. konvertibl olan döviz borçları i. efektif deposu ii. muhabir hesaplar. b. konvertibl olmayan döviz borçları Konvertibilite: bir ulusal paranın yabancı dier paralarla deitirilebilme özellii. TL 1989 da tam Konvertibilite olmu. Efektif: nakit döviz efektif deposu hesabında MB kasasında bulunan efektif mevcutlar ifade edebilmektedir. Faize tabi olan hesaplar (muhabir hesaplar) kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları portföy hesapları anlama hesapları Cari hesap:sürekli iler durumdaki hesaplar. Daha çok ticari hayatta kullanılır. Belirli bir dönem sonunda kapatılır. Kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları: Yurt dıında çalıan içilerin MB bünyesinde açmı oldukları hesaplardır. Döviz tevdiat hesapları:yurt içinde bankalarda bulunan döviz hesaplarıdır. 14

15 Efektif deposu MB nin kasa yada kasalarında bulunan konvertibil olmayan döviz mevcutlarını ifade eder. Muhabir hesaplar; yurt içindeki muhabirler bünyesinde açılan hesaplardır. 3) Madeni para:: MB kasalarında mevcut ufaklık paraları ifade eder. darphane basar. 4) Dahildeki muhabirler: MB sının bulunmadıı yerlerde ziraat bankası nezninde açılan hesaplardır. 5) Menkul deerler cüzdanı:iç borçlanma senetleri ve dier balıkları ifade eder. BS;devlet tahvilleri ve bonoları ifade eder. Dier Kalemler bankalar kanununa göre kanuni yedek akçeler karılıında ayrılan ve KYAK devlet tahvili hesabına yatırılan paraları ifade eder. 6) ç krediler: a. Bankacılık sektöründe kullanılan krediler: Daha çok reeskonta senetler karılıında kullanılan kredilerdir b. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kullanılanlar: MB sı ve hazinenin çıkarmı olduu kaıtlar karılıında kullanılan krediler. 7. Açık piyasa ilemleri:mb nin AD, repo, swap ilemlerinden kaynaklanan alacaklarını göstermektedir. Kendi içinde 2ye ayrılır; a. Röpor borçluları:2 alt bölümde incelenir. Nakit ve menkul kıymet. MB nin döviz veya menkul deerler üzerinden yapmı olduu repo ilemlerinden kaynaklanan TL yabancı para ya da menkul kıymet alacaklarını ifade eder. b. Dier borçluları:mb sı bankalar arası para piyasasında bankalara yapmı olduu ilemlerden kaynaklanan alacaklarını ifade eder. 8. Dı krediler: MB nin dı ülke kurumlarıyla yapmı olduu anlamalar gerei kullandırdıı krediler toplamının kullanıldıı hesaplardır. 9. tirakler:mb nin çeitli kurulularla yaptıı itirakleri ifade eder. 10. Gayri menkul ve demirbalar:mb nin sahip olduu demirba ve gayri menkullerin yazılı olduu hesaplardır. 11. Takipteki alacaklar:mb nin geri dönmeyen kredilerinin takip edildii hesaplardır. 12. Deerleme hesabı:tl nin yabancı paralar karısında deerinin dümesine paralel olarak aktif ve pasifte yer alan altın ve döviz mevduatlarının yeniden deerlemesi sonucu farkın yer aldıı hesaptır ya kadar ülkemiz için alehde çalımıtır. 13. Muvakkat borçlar:kamu ve bankacılık sektörü dıında MB sının dier kurulularla yapmı olduu ilemler nedeniyle kuruluların borçlarının izlendii TL yada yabancı para cinsinden takip edildii hesaplardır. 14. Dier aktifler: MB nin kendi ilemlerinden dolayı oluan alacak yada borçların takip edildii belli süre içinde ilgili hesaplara geçirilmeyen hesaplara denir. Pasif 1. Tedavüldeki banknotlar:mb nin ihraç ettii kaıt para miktarını ifade eder. Emisyonda denir. 2. Hazinenin alacakları:mb kasalarında bulunan ve uluslar arası standartta olmayan hazine altınlarını ifade eder. a. Altın 15

16 b. Dier i. Hazine adına tahvil satı hasılatı ii. Vadelerinde ödenecek olan devlet BS için ayrılan provizyonlardır. Provizyon: karılık 3. Döviz alacakları: MB nin konvertibl ve konvertibl olmayan döviz yada yabancı para borçlarını ifade eder. 4. Mevduat: Hem TL hem yabancı para mevduatlarını ifade eder. a. Kamu sektörü Kamu ikt. kurulularına ait mevduatlar b. Bankacılık sektörü Yurt içindeki ve dıındaki bankalar,zorunlu karılık,dier ilemler. c. Muhtelif, Muhtelif olarak kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları d. Uluslar arası kurulular, MF ve benzeri kuruluların MB deki mevduat hesapları e. Fonlar, Tasarruf mevduatı sigorta fonu dier hesaplar 5. Açık piyasa ilemleri: MB nin bankalar arası para piyasası swap ilemlerinden doan borçlarını ifade eder. a. Ropör alacakları: MB nin swap ve repo ilemlerinden doan borçlarını ifade eder. i. Menkul: MB nin menkul deerler üzerinden yapmı olduu deer üzerindeki menkul deerler. ii. Nakit: b. Dier: MB nin bankalar arası para piyasası ilemlerinden kaynaklanan borçları ifade eder. 6. Dı krediler:mb nin uluslar arası kurululardan saladıı kredilere ilikin borçları ifade eder. 7. thalat akreditif bedelleri,teminat ve depozitoları: Akreditif:Bankaların ithalatın finansmanına göre kullanmı oldukları bir yöntemdir. Bir bankanın 3. Kiiler adına yurt dıındaki ajans ya da muhabirlerine yazdıı belli bir miktar krediyi içeren mektup. Depozito: Bir borç yada taahhüt için önceden yapılan ödeme.mb na ithalat yönetmelii gerei yatırılan paralar ile ilemlerden kaynaklanan TL karılıklardır. 8. Ödenecek senet ve havaleler: Alacaklılar için ihbarname çıkarılmı olan senet ve havaleleri kapsar. 9. Sermaye 10. htiyat akçesi: MB ve bankalar kanununa göre ayrılan akçeler ile yeniden deerleme fonlarından oluur. 11. Karılıklar: Banka meclisine uygun görülen oranda ayrılan fonlar ve dahili sigorta fonları 12. Deerleme hesapları: Bilançonun aktif ve pasiflerinde yer alan altın döviz ve efektiflerin yeniden deerlendirilmesinden meydana gelen kur farkının lehte olması durumunda izledii kalemlerdir. 13. Muvakkat alacaklılar: MB bankacılık sektörü dıında gerçekletirdii ilemlerden dolayı alacaklı duruma geçen kuruluların alacaklarının takip edildii hesaptır. 14. Dier pasifler: ilgili hesaba devredilinceye kadar geçici nitelikteki ilemlerin izlendii hesaptır. 16

17 TCMB Bilançosunu Etkileyen lemlere Örnekler 1) TL karılıı döviz-altın alımı ve satımı yaparsa; + Döviz borçluları + Tedavüldeki banknotlar artar + Altın mevcudu + Mevduat hesabı artar (Nakit karılıı deil de hesaptan hesaba aktarım) Satım yapılırsa kalemler (-) olur 2) Döviz karılıı altın alırsa; + Altın Mevcudu Deimez - Döviz borçları 3.) Merkez bankası kredi kullandırırsa; + ç krediler + Tedavüldeki banknotlar + Mevduatlar 4) Dorudan alım + Menkul kıymetler + Tedavüldeki banknotlar cüzdanı 5) Swap ilemi MB TL karılıı döviz üzerinden ters repo ilemleri yapıldıını varsayalım; + Döviz borculuları + Tedavüldeki banknot + AP deki röpor borç + Mevduatlar + Röpor alacak Ters repo : Geri satmak üzere alı. Repo:Geri satın almak üzere satı. Rezerv para, parasal taban ve MB parası Merkez bankaları para politikası yürütürken piyasadaki likidite seviyesini belirlenmesi amacıyla bir parasal gösterge belirleyerek bu göstergede zaman içinde meydana gelen deimeleri takip etmek durumundadır. Yabancı ülkelerde bu gösterge genellikle rezerv para ve parasal taban iken Türkiye de 1989 yılına kadar rezerv para ve belirli aralıklarla parasal taban olmu bu yıldan sonra MB parası büyüklüüne geçilmitir. 17

18 Rezerv para: MB nin ihraç ettii banknotlar ile bankacılık kesimine olan TL yükümlülüklerinin toplamını ifade eder. Bileenleri Emisyon + MB nin bankacılık kesimine olan yükümlülükleri [bankacılık kesiminin MB deki mevduatları (zorunlu karılıklar + serbest tevdiat + kullanılabilir kredi imkanı)} + MB nin bankacılık kesimi dıına olan hükümlülükleri {konsolosluklar, elçilikler vb kurululara ait mevduatlar + serbest mevduat olarak geçen dernekler,vakıflara ait mevduatlar} + fon hesapları Kullanılabilir kredi imkanı: MB nin bankacılık kesimine tanıdıı kredi limiti ile fiili kullanılan kredi tutarı arasındaki fark. Parasal taban: ayet rezerv paraya MB nin AP lerinden net yükümlülükleri eklenirse parasal taban büyüklüüne ulaılır Parasal tabana MB nin kamu kesimine olan yükümlülükleri eklenirse MB parası büyüklüüne ulaılır MB parası: MB nin TL cinsinden ekonomideki dier tüm birimlere olan yükümlülükleri. Kaynak esasına göre MB parasının belirlenii + Net dı varlıklar + Deerleme hesabı + Kamuya kredi Net Yurt çi Krediler + Mevduat, banka ve dier mali kurululara kredi + Net dier kalemler Net dı varlıklar kalemindeki deiiklikler ödemeler dengesindeki gelimeleri yansıtır. Net Dı Varlıklar: Dı varlıklar ile dı yükümlülükler arasındaki deeri ifade eder. hracatın ithalattan daha az olmasıdır. Net Yurt içi Krediler: Aktifte yer alan krediler kaleminden pasifte yer alan aynı kalemlerin düülmesi 1. Hazinenin borçları 2. Mevduat bankaları ve dier mali kurululardan alacaklar 3. IMF acil yardım takip hesabı 4. Deerleme hesabı 5. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu nun kullandıı krediler Net dier kalemler: MB sının kendi ilemlerinden kaynaklana borç ve alacak ilemlerinin kar ve zararlarının takip edildii hesaptır. MB para politikasını deitirirken varlıklarını artırabilir yükümlülüklerini deitirebilir. MB varlılarını artırmak istediinde yükümlülüklerini de artırmalıdır. Ya emisyonu yada mevduat kalemlerini artırmalıdır. MB parasının büyüklüünün denetimi para arzının belirlenmesi açısından büyük önem arz eder. 18

19 MB nin parasal büyüklük olarak MB parasının seçilmesinin 2 önemli nedeni vardır. 1. MB ninevbir ilikinin olmasıdır. 2. MB parasını para politikası araçlarının hepsini kapsıyor olmasıdır. Para Artı Mekanizması (kaydi para mekanizması) (Mevduat kredi ve para çoaltanları) Eer bankacılık sektöründe bir rezerv olmusa bu kendisinin birkaç katı oranında mevduat artıı ya da para arzı artıına neden olmaktadır. Vadesiz Mevduatlar DD Vadeli Mevduatlar TD Rezervler R Atıl rezervler ER Zorunlu rezervler RR Kredi L Mevduat çoaltanı k D Kredi çoaltanı k L (k D-1 ) Vadesiz Mevduat Z.K. Oranı r D Vadeli Mevduat Z.K. Oranı Atıl rezerv oranı e Nakit tercih oranı c r T DD = k d * R k D = 1/ R D Basit mevduat (DD =, kd R) derken sistemde sadece vadesiz mevduatlar olduu kabul edilir. Basit kredi çoaltanı; eer kredi miktarı L ile gösterilirse kredi miktarındaki deime kredi çoaltanı ile rezervlere eit olur. L = kl * R L = (kd -1) R Bir ekonomide tek bir banka bulunduu varsayımı ile hareket eder isek; para arzının etkilenii: 1 Banka DD = 1000 R = 250 D = 1000 L = 750 Rezerv bileimi RR= 250 R = 250 ER= 0 R D =

20 Atıl ( Kullanılabilir) Rezervler (ER): Bankalar rezervlerinin belli bir kısmını kullanılabilir rezerv olarak ayırabilirler. (Fevkalade bir durumda kullanmak için) e => atıl rezerv oranı e= ER / DD => Mevduatlara karılık ne kadar atıl rezerv bulunduunu gösteren rezerv atıl rezerv oranı olarak nitelendirilir. 20

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı