Para Teorisi ve Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Para Teorisi ve Politikası"

Transkript

1 Para Teorisi ve Politikası Para:iktisatçılara göre mal ve hizmet bedellerinin ve borçların geri ödenmesinde kullanılan herkes tarafından kabul görmü ödeme aracıdır. Servet:kiinin parası yanında sahip olduu tüm aktifleri ve mal varlıına denir. Gelir: kiinin belirli bir zaman diliminde elinde bulundurduu deerleri ifade eder. Paranın fonksiyonları : 1. deiim aracıdır. 2. hesap birimi olma özellii. 3. deer biriktirme aracı olma özellii. para bir ekonominin temel yapı talarından biridir PARANIN ÖZELLKLER geni ölçüde kabul görmelidir bölünebilir olmalıdır kolay taınabilir olmalıdır çabuk deforme olmamalıdır paranın üretimde standardizasyon olmalıdır PARANIN TARHÇES Balangıçta takas ekonomisi mal deiim aracı olarak kullanılmı. Daha sonraları önemli deerleri madenleri para olarak kullanılmıtır. Kullanılan ilk kaıt paralar altın ve gümü madenleri karılıında alınan kaıtlardır. Para sistemi: bir ülkedeki para sistemi paranın nicelik ve niteliklerinin belirlenmesinde yada kullanımına yönelik yapılan düzenlemeleri ifade eder. sistemin adı asıl olarak kullanılan paradan alır. balangıçta mal para, sonra altın ve gümü para. tibari para:devlet tarafından genel olarak kullanılması uygun görülen para. Merkez bankaları basar. lk kez itibari para basan ülke ngiltere bankası 1964te kurulmu. Osmanlı imparatorluunda; 1840 da ilk para kaime-i nakdiye-i mutebere Sultan Abdülhamit tarafından çıkarılıyor. Daha çok bir borç senedi nitelii taıyor. Elle yazılıp padiahın mührünü taıyor. Vadesi 8 yıl faiz oranı %8dir. 1842de matbaada basılıyor. Piyasadaki yazılı olanlarla deitiriliyor. 50,100,200, kuruluk kupürlerle piyasaya sürülmü. Sadece imparatorluk topraklarında geçerli. Dıarıda da deerini koruması için 2 bankerle anlaıyor ve Türkiye deki ilk banka kuruluyor. Biri Fransız biri talyan. Bu banka 1847de 1

2 kurulan bank dersaadet ( stanbul bank).hükümete borç verme ilemlerini gerçekletiriyor. 1852de iflas ediyor. En önemli nedeni hazinenin aldıı borçları geri ödeyememesidir. 1856da ottaman bank (Osmanlı bank) kuruluyor. ngiliz sermayeli bankadır. 1863de kurulan bank-ı Osman-i ahane bünyesine giriyor. bu bankanın banknot basma yetkisi de vardır. (bu yetkiye sahip ilk banka) TCMB kurulana kadar para basmıtır. TÜRKYEDE MAL KESM Temel ilevi mali kesime borç verip almaktan oluan kurululardan oluur. 1. merkez bankası 2. mevduat bankaları a. kamu bankaları b. özel kesim bankaları c. yabancı sermayeliler (banka dıı kesim) 3. mali aracı kurulular a. bankerler b. menkul kıymetler borsaları 4. dier mali kurulular (para oluturma gücü yoktur) a. yatırım ve kalkınma bankaları b. sigorta irketleri c. kredi kop. d. menkul deerler yat fon e. menkul deerler yatırım ortaklıkları f. risk sermayesi yatırım ortaklıkları g. g. menkul yat ort. 5. yarı mali kurumlar a. emekli sandıı b. SSK c. ba-kur Kaydi para: maddi varlıı olmayan ancak banka hesaplarına alacak yada borç olarak kaydedilmesi sonucu oluan ödeme aracıdır. para arzının önemli bir kısmını oluturur Merkez bankası :11 haziran 1930da 1715 sayılı yasa ile kurulmu. Özellii tek elden para basma yetkisi vardır. Kurulu safhasında banka üzerinde hazinenin etkisinin sınırlandırılabilmesi amacıyla hazinenin payı %15 olarak belirlenmiken daha sonra çıkarılan yasayla hazine hisse senedi payı %51 e çıkarılmıtır. Bankaların hisseleri a, b, c, d, sınıfı olmak üzere bölümlere ayrılmıtır. A sınıfı hisseler hazineye b, sınıfı hisseler milli bankalara,c sınıfı hisseler dier bankalara ve ayrıcalıklı irketlere,d,sınıfı hisse senetleri ise TC vatandalarına ve Türk tüzel kiilerine ayrılmıtır. Bankanın 25milyon TL sermayesi ve isme yazılı olan 250 bin hisseden oluur 2

3 1990 a kadar MB sini bir kasa gibi kullanmı1990dan sonra ise parasal program ilan ediliyor. lerleyen yıllarda baımsızlıını elde etmeye balıyor. Yegane görevi olan piyasa fiyat istikrarını salayabilmek için. Yetkileri: 1. Para basma yetkisi tek elden merkez bankasına aittir 2. Para ve kredi konularında karar alma hükümete öneride bulunma 3. Kredi ilemlerinde uygulayacaı reeskont, ıskonto ve faiz oranlarını belirleme yetkisi 4. Bankaların denetlenmesi Görevleri: 1. Tl nin iç ve dı istikrarını(dengesini)korumak amacıyla tedbirler almak 2. Hacim ve tedavülünü(dolaımını)düzenlemek 3. Açık piyasa ilemleri yapmak 4. Reeskont ilemleri yapmak 5. Bankalardaki mevduatlar için uygulanacak faiz oranlarının azami ve asgari sürelerini ve vade tür ve dilimleri belirlemek Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek de MB nin görevidir. PARA POLTKASI ARAÇLARI 1. Zorunlu karılık oranları: Bankalar kanununa göre mevduatların belli bir oranını MB bünyesinde açılacak bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bankalar arası mevduat hariç. transfer ilemlerinde kullanmak için bankalar arası mevduat kullanılır. ZKO artarsa para arzı azalır. Çünkü banka mevduat toplayıp kredi verir. Oran artarsa kredi rezervleri azalır. Bu yüzden para arzı azalır.(terside doru olacaktır) ZKO Tl ve yabancı para ;vadeli ve vadesiz mevduata aynı uygulanacaı gibi farklı da uygulanır. Vadeli mevduatlarda düük tutulur. MB kendi bünyesinde bulunan zorunlu karılıklar için bankalara faiz ödeyebilmektedir. Uygulamada MB aldıı zorunlu karılıkları bloke eder. Belli bir döneme kadar özel,bir döneme kadar Nihai finansman olarak kullanılmıtır. Balangıçta Z.K ların MB sına yatırılma süresi 6 hafta iken sonradan yapılan düzenlemelerle 2 haftaya indirilmitir. (amacı nedir) Kısa sürede piyasadaki etkisi daha çabuk ortaya çıkar. 2. Disponibilite oranı: bankalar taahhütleri karılıında disponibl deerler bulundurmak zorundadırlar. ve D.O disponibl deerlerin taahhütlere oranlanmasıyla belirlenir. D.O.= Disponibil deerler*100/taahhütler Taahhütler: bankalar arası mevduatlar hariç TL mevduatı 3

4 Disponibl deer:likiditesi yüksek deerler.nakit ve nakde çevrilmesi kolay deerler. Efektif:nakit yabancı para banka toplamı olduu mevduat karılıında iç borçlanma senedi bulundurmak zorundadır. ç borçlanma senedi: devletin finansman karılamak amacıyla çıkarıp halka arz ettii bono ve senetlerdir. Hazine bonoları:faiz kuponu taımayan ve vadesi 1 yıl olan.b.s ifade eder. Tahviller:faiz kuponu taıyabilir veya taımayabilir. Faiz kuponu taıyan devlet tahvilleri 3ay, 6ay,1yıl süreyle geri ödenecek ekilde kupon taırlar. bu senetlerde MB sına 2 hafta içinde yatırılmalıdır. disponibl oranı artarsa para arzı azalır. BS eklinde ayrılan fonlar sadece para arzını koruma amacında mıdır? Yoksa baka amaç var mıdır? Ayrılan bu deerler banka için bir güvencedir. Yani kullanılabilir rezerv bankanın bünyesini salamlatırır. 3. Açık piyasa ilemleri:mb nin para arzının dengesini salamak amacıyla piyasada mevcut menkul kıymetleri alıp satması sonucu gerçekleir. Gelir ortaklıı senetleri:babakanlık, toplu konut,kamu ortaklıı idaresi tarafından büyük yatırımların finansman için çıkarılan belirli tesislere vadesi 1 yıldan uzun olan senetlerdir. MB ayet para arzını artırmayı amaçlarsa piyasadan menkul kıymet alır. tersi doru MB adi ilemleri bünyesinde repo ters repo ilemleri gerçekletirebilmektedir. REPO:bir menkul kıymetin belirli bir vade ve faiz oranı üzerinden geri satın alınmak üzere satıı yapılan sözlemeyi ifade eder. O halde taraflardan birisi repo ilemi yaparken dieri ters repo yapar. Repodaki karı uygulanacak faiz oranı belirler. Kii bu faiz oranına balı olarak geri satın alma fiyatıyla satı fiyatı arasındaki fark belirler. Repo ilemindeki faiz oranının yüksekliinin nedeni? Piyasada likide sıkıntısı olduu dönemlerdir. Repo sözlemesinin 2 türü vardır. 1) Açık repo 2) Sürekli repo 1) Açık Repo: Taraflardan birisi istedii zaman sözlemeyi fes edebilir. Yine taraflardan biri istedii zaman teminat olarak kullanılan senetleri deitirebilir. 2) Sürekli Repo: Taraflardan biri sözlemeyi fes etmedikçe sözleme kendiliinden yenilenir. Döviz üzerinden yapılan repoya SWAP denir. 4. Reeskont Oranı :MB nin bankalara ödünç para ileminde uyguladıı faiz oranına denir. MB reeskont ilemi yoluyla bankalara kredi kullandırırken MB sına teminat olarak MB sınca kabul olunan belgeleri sunması gerekir. Bu belgeler.b.s; büyük irketlerin çıkarmı oldukları Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı tahviller olabilir.reeskont ilemi aynı zamanda MB sunulan senetlerin yeniden ıskontoya tabi tutulması anlamına gelir. MB bu senetler karılıında bankalara avansta kullandırabilmektedir. 4

5 Reeskont oranı yükseltilirse para arzı üzerindeki etkisi ne olur? Daraltıcı olur. Çünkü kullanılan krediler üzerinde azalma vardır. MB sı mevduatlara uygulanacak faiz oranının azami seviyesini tespit etme yetkisine sahiptir MB sının belirleyecei faiz oranı dier alternatif yatırımların getirisine göre düük tutulursa bunun anlamı MB sının para ve kredi politikası üzerindeki etkinliinin azalmı olmasıdır. 5. Mevduat Faiz Oranı: MB bankaların mevduata uygulayacakları faiz oranınuın azami veya kesin seviyesini tespit etme yetkisine sahiptir. Para arzını kontrolünü salayan araç üç yöntem ile gerçekletirilir. 1) güdümlü faiz oranı: faiz oranının ilgili organ tarafından belirlenmesi. Enflasyon oranı göz önüne alınır. 2) endeksleme: faiz oranının faiz oranına göre endekslenmesi 3) serbestlik: faiz oranının piyasadaki arz talep dengesine göre belirlenmesi. Türkiye deki faiz oranları yılları arasında yasa ve kararnamelerle yılları arasında ise banka kredilerinin tanzim komiteleri tarafından arasında da MB tarafından belirlenmitir. 1 temmuz 1980 den sonra faizler serbest olarak belirlenmitir. Mevduat faiz oranının yükselmesi kredi faiz oranının yükselmesine neden olur. Bu yüzden bankalar arası centilmenlik anlaması yapılmıtır. Reel Faiz Oranı: Net faiz oranından enflasyon faiz oranı düülünce bulunur. Eer pozitif olursa pozitif reel getiri, negatif olursa negatif reel getiri olur. Dikkat edilmesi gereken reel faiz oranının (+) olmasıdır. MB sının belirledii faiz oranı enflasyon oranından büyük olmalıdır. 6. kna yolu: MB nin para arzının dengesini salamak amacıyla bankalara telkinde bulunması. 7. thalat teminatları: ithalatçıların ithalat lisansı alabilmek için ithal ettikleri malların TL karılıı bir oranını MB sına yatırması anlamına gelir. Bu oranı MB belirler yılında kaldırılmıtır. 8. Asgari ödeme oranı: Asgari ödeme oranı daha çok gelimi ülkelerde uygulanır. Türkiye de henüz kullanılmıyor. Yatırım yapmak ıristeyen kii yatırımı kredi kullanarak yapmak istiyorsa yatırım oranının belirli bir oranını imkanlarıyla karılamak zorundadır. AÖO en az %50 olması gerekir 9. Sekletif kredi kontrolü: daha çok gelimi ülkelerde kullanılır. u an kullanılmıyor. Döviz kazancı elde eden kuruluların döviz gelirlerinin belirli bir kısmını MB sına yatırmalarını ifade eder. Belli kısmı belirleyen ZDD oranıdır. Bu yöntemde amaç;mb sına dier döviz depolarını kontrol imkanı vermesidir. 10. Zorunlu döviz oranı: Döviz geliri elde eden kuruluların ellerlinde bulunan dövizlerin beli bir oranını MB na satma zorunluluklarını ifade eder. 5

6 Bankalar arası para piyasası (Interbank) MB kontrolünde kurulmu bir piyasa olup bankaların kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karılayabildikleri bir piyasadır. Piyasa içinde bir tarafta fon açıı olan bankalar, dier yanda fon fazlası olan bankalar bulunmaktadır. Her iki tarafta birbirini tanımaz. Bilgisayar aracılııyla teklif gönderilir. Fon fazlası olan verebilecei kredi miktarını ve faiz oranını fon açıı olanın alabilecei kredi miktarını ve faiz oranını belirler. Borç almak isteyen banka MB sına teminat göstermek zorundadır. Borç almak isteyen banka vade sonunda MB borcunu yatırmak zorundadır. ek emisyona gerek olmaksızın bankalar kısa vadeli açıklarını giderebilmektedirler. Fon fazlası olanlarda bu fazlayı kullanabilmektedir.2002de yeni deiikliklerle piyasa serbestlii artırılmıtır MB etkinlii artırılmıtır. Bu yıl sonunda MB etkinlii tamamen kaldırılması söz konusudur. Döviz ve efektif piyasası Döviz ilemlerinin yapıldıı yerdir MB bankalar aracı kurumlar piyasayı oluturur. Döviz açık ve fazlalıının karılatıı yerdir. Mevduat Bankaları Banka: faiz geliri elde etmek amacıyla bünyesinde topladıı mevduatı kredi olarak kullandıran iletmedir. Türkiye de bir bankanın kurulabilmesi için:anonim ortaklık olarak tesis edilmesi, hisse senetlerinin tamamının isme yazılı olması, ödenmi sermayesinin belli bir limitin altına dümemesi gerekmektedir. Bankaların levleri aracılık (fon açıı olanla fazla olan arasında) Kaynaklara akıcılık salama(fonları hareketlendirme) Gelir ve servet daılımını etkileme Uluslar arası ticareti Gelitirme Kaynak kullanımını iyiletirme baarılı bir para politikası etkin bir bankacılık sistemine balıdır. Türkiye de bankacılık sistemi güvenilir olmaktan uzaktır. Pazarlama politikası bankaların plasman sahası(toplanan mevduatın farklı alanlara kaydırılması) adını verdii her türlü i çevresinin bulunduu piyasadır. Bankanın kuruluunda 3 türlü aratırma yapması söz konusudur. 1. Sanayi durum aratırması: Fabrika sayıları istihdam sayıları ödedikleri vergi miktarları vs bankalar kurulurken incelenmelidir. 2. Ticaret durum aratırması:sayıları istihdam seviyeleri personel sayıları satı hacimleri aratırılmalıdır. 3. Turistlik durum aratırması: bölgedeki turistlik yerler, gelen turist sayısı, döviz büroları ve bunların hacimleri. 6

7 Bankaların sınıflandırılması Sermayeye göre özel bankalar kamu bankaları karma sermayeliler yabancı sermayeliler koluna göre ticaret bankaları uzmanlık bankaları emisyon bankaları Hukuksal kurulua göre ticaret ortaklıı eklinde kurulanlar özel yasalarla kurulanlar Türkiye de bir bankanın kurulabilmesi içi BDDK en az 5 üyesinin olumlu yönde karar vermesi gerekir. zni gerçekleen bankanın faaliyete balaması zorunludur. Banka anonim ortaklıı eklinde kurulmalıdır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olmalıdır. Banka kurucularının yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemi olmaları gerekir. Bankanın ödenmi sermayesi 20 trilyondan az olmamalıdır. Bankacılık düzenleme ve denetleme k. Bankaların faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen tüzel kiilie sahip idari ve mali özerklie sahip organdır. kurumun karar organı BDDK olup 7 üyeden oluur 1 bakan 1 2. Bakan vardır kurumun bakanı kurulun bakanıdır. Türkiye de u anda 54 banka vardır bunu 40 ticaret bankası,14ü ise kalkınma ve yatırım bankasıdır (3 kamu 8 özel 3 yabancı). Ödenmi sermaye:bir AO kurulurken ödenmesi taahhüt edilen yada fiilen ödenen miktarı ifade eder. Yabancı sermayeli bankaların getirisi döviz kaynaı ve dı ticaret finansmanı salamasıdır. Mali Hizmet Kuruluları Menkul kıymetler borsası Menkul kıymetlerin alınıp satıldıı piyasalardır.2 ye ayrılır a. birincil piyasalar b. ikincil piyasalar a) Birincil piyasalar:finansman ihtiyacı olan iletmelerin çıkarmı oldukları MK lerin ilk elden satıa sunulduu piyasalardır. Yeni çıkarılan tahviller ve hisse senetleri burada satıa sunulur. Yeni çıkarılan hisse senetlerinin 3 ay içinde satıa sunulması zorunludur. Bu satı taahhütlü pazarlama yada garantili satı niteliindedir. Ve bankalar aracılııyla yapılır. Taahhütlerin kapsamı; satıı yapılmayan hisse senetlerinin pay sahipleri,kurucuları ve aracılar tarafından satın alınmasıdır. Bir AO finansman salamak amacıyla ihraç edebilecei toplam tahvilleri genel kurulunca onaylanan ve bilançosunda yer alan; ÇIKARILMI SERMAYE+ÖDENM SERMAYE+YEDEK AKÇELER-ZARAR 7

8 Tutarından fazla olamaz. Çıkarılmı sermaye:ao ların çıkarmı olduu satıı yapılan hisse senedi tutarını ifade eder. Yedek akçeler: Kardan daıtılmayıp alıkonulan miktar. (Yasa gerei veya ihtiyari olabilir) Bankalar ayırmı oldukları yedek akçelerle devlet tahvili almak zorundadırlar. b) kincil piyasalar: en az bir kez el deitirmi hisse senedi ve tahvillerin el deitirdii piyasalardır. MKB de 1cil ve 2cil piyasa ilemleri gerçekletirilir. MKB iki alt piyasadan oluur; a)hisse senetleri piyasası: 1) Ulusal(kot içi)pazar: MKB ye kayıtlı olan irket hisse senetlerinin alınıp satıldıı piyasalardır. 2) Bölgesel (kot dıı Pazar):ulusal pazarda ilem görmeyen hisse senetleri burada ilem görür. 3) Toptan satı pazarı:belirli bir miktarın üzerindeki hisse senetlerinin alınıp satıldıı piyasalardır. blok halinde alım satımın yapıldıı piyasalardır. örn; özelletirme ilemleri. hisse senedi toplu halde alınıp satılırken tekelde toplanmamasına dikkat edilmelidir. 4) Yeni irketler piyasası: yeni kurulan ve gelime potansiyeli yüksek olan, hisse senetlerini ilk kez piyasaya süren irketlerin ilemlerinin yapıldıı piyasalardır. 5) Uluslar arası pazarlar:yabancı ülke irketlerinin alım satım ilemlerinin yapıldıı piyasalardır. Kurulu amacı; Türk irketleriyle eski dou bloku ülkelerinin irketlerine ait hisse senetlerinin alınıp satılmasıdır. 6) Gözaltı piyasası: amacı piyasada hisse senetleri ilem gören irketlerin ve irketlere ait fonlardan yatırımcıların bilgilendirilmesi.199da kurulmu. Hisse senedi piyasasında 1. El alım satımı yapıldıı gibi mahkemeler,icra daireleri yada resmi dairelerin borsada yapılmasını zorunlu kıldıı ilemleri de yapmaktadırlar. b)tahvil ve bono piyasası: 1) Kesin alım satım piyasası:o an için gerçekletirilen ilemlerin yapılması. 2) Repo ve ters repo pazarı: Tahvil ve bono piyasasında TCMB bankalar yada aracı kurumlar ilem yapabilmektedir. Bunun için yetki izin belgesi almak gerekmektedir. LOT:borsadaki ilem birimi 1 lot=1000 hisse senedi bunun istisnaları vardır. Borsada ilemler broker tarafından yapılır. BANKERLER Ödünç para verme kanununa göre ödünç para verme ilemleriyle uramak bankerlik olarak adlandırılır. Türkiye deki bankerlik çeitleri: 1) Piyasa bankerlii: Halktan çek bono vb araçlarla para toplayan ve ödünç verme ilemleriyle ilemleri ile uraan bankerleri ifade eder. 8

9 2) Borsa bankerlii: Halktan hisse senedi tahvil gibi menkul kıymetler karılıında para toplayan ve ödünç para veren bankerlere denir. Borsa bankerleri halka para karılıında vermi oldukları menkul piyasa kıymetini piyasa deerinin ve faiz oranının üzerinde geri satmayı taahhüt eder ten sonra hükümetin kredi faiz oranını düük tutmasıyla bankerlerin sayısı artmıtır de 2499sayılı SPK ile Türkiye de gerçek anlamda bankerlik düzenlenmitir kanuna göre bankerler halktan para toplayamazlar. Sadece sermayeleri tutarında ödünç para verebilirler. Banka faizlerinin üzerinde faiz veremezler. SPK dan aracı kurum olarak ilem yapmak adına yetki belgesi almak zorundadırlar. AO olarak kurulurlar ve sermayelerinin % 51 i nama yazılı senetlerden oluur. DER MAL KURULULAR Para oluturma gücü olmayan kurululardır. 1. Yatırım ve kalkınma bankaları: Sermaye piyasasında faaliyet göstermek,büyük ölçekli projeler için finanssal destek salamak bankaların devir ve birleme ilemleri dahil tüm konularda danımanlık yapmak gibi görevleri yerine getiren ve mevduat kabulü hariç bankacılık ilemlerini yerine getirmekle yükümlü olan bankalardır. Kamu sermayeli yatırım bankalarına örnek; Eksim bank: 1964 de devlet yatırım bankası olarak kurulmutur de EX M bank olarak faaliyet göstermeye balamıtır. Türkiye ihracat ve kredi bankası:devlet yatırım bankası olarak kurulduu ilk dönemlerde... yatırımlarına yönelik faaliyet gösterirken daha sonraları dı ticaretin finansmanına yönelik ilemler yapmaya balamıtır. Belediyeler bankası: 1933 de kurulmutur 1944te iller bankasına dönümütür. Yatırım ve kalkınma bankalarının kaynakları: Bankalarda aırlıklı olarak yabancı sermaye vardır. Solvabilite oranı: öz kaynaklarla yabancı kaynaklar arasındaki oranı ifade eder. Gelimi ülkelerde bu oran 1/50dir Türkiye gibi ülkelerde bu oran daha az gerçeklemektedir. Solvabilite oranı= Öz Kaynaklar/ Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar: sermaye + ihtiyatlar. htiyatlar kanuni yada ihtiyari olarak ayrılan yedek akçeler. Yabancı kaynaklar:tcmb tarafından saladıkları krediler. Bankalar kurulu kararıyla salanacak kaynaklar bu tür kaynaklar bankalara belirli fonları kullanma hakkını verir. Euro kredi:bir bankanın yada hükümetin yabancı para cinsinden çıkarmı olduu tahvilleri uluslar arası pazarda satarak saladıı gelirken bu krediler daha çok sendikasyon kredileri olarak adlandırılır. Sendikasyon kredileri; bir bankalar konsorsiyumu tarafından salanabilmektedir. Bankalar Konsorsiyumu: Bir banka önderliinde 8-10 arası bankanın oluturduu birlik. Bu bankalar farklı ülkelerden oluur. Birlik yurt dıından kredi almak isteyen bankanın tahvillerini satarak bankaya gelir salamaktadır. Çounlukla garantili satı eklinde yapılır. mevduat faiz oranları yükselince bankalar dıarıdan kredi almaktadırlar. Bunun dezavantajı bankaların döviz rezervleri 9

10 kısımlarını karılayamama durumu. Açık pozisyon kur politikasındaki ani deiikliklerden kaynaklanır. 2. Kredi kooperatifleri: Özellikle tarımsal amaçla çalıan çiftçilere kredi salamak amacıyla kurulmu tüzel kiilie sahip kurululardır. 3. Sigorta irketleri: Elde ettikleri gelirleri ile bunların arasındaki zaman farkını kullanarak topladıkları paraları yatırımlara yönlendirebilirler yada müterilere kısa vadeli kredi olarak kullandırabilirler. 4. Menkul Kıymetler yatırım fonları Katılım belgesi karılıında halktan toplanacak paralarla riskin daıtılması esasına göre belge sahipleri adına menkul kıymetler altın ve dier madenler portföyü iletmek üzere oluturulan mal varlııdır. Fonun tüzel kiilii yoktur. Kurucunun mal varlıı fonun mal varlıından ayrı tutulmaktadır. Kurucu belge sahipleri adına fonu temsil etmekle ve yönetmekle yükümlüdür. 1922ye kadar yalnızca bankalar fon ihraç ederek fon kurma yetkisine sahipken daha sonra SPK dan izin almak artıyla özel sigorta irketleri,aracı kurumlar,yatırım irketleri de fon oluturabilmilerdir. Bankalar aracı kurumlar ve aracı kurumlar ve sigorta irketlerinin kurabilecekleri azami fon miktarı u ekilde belirlenir; Ödenmi sermaye+yedek akçeler+yeniden deerleme fonu-zararlar 100 Yeniden deerleme fonu: bir iletmenin sabit varlıklarının enflasyon nedeni ile düen deerlerin bugünkü piyasa deerlerine eitleme ilemidir. Özel emeklilik ve yardım sandıklarının kurabilecekleri fon miktarı kendi sermayeleri kadardır. lgili kuruluların yatırım fonu oluturmak için SPK dan izin almaları gerekmektedir. daha sonra ihraç ettikleri katılım belgelerini en geç 1 ay içinde halka arz etmelidirler. Katılma belgesi fiyatları her gün ayrı olarak belirlenir. satı fiyatı ile alı fiyatı arasındaki fark belgenin deerini belirler. Yurt dıında 2 ayrı yatırım fonu belirlenir. 1. sabit sermayeli(kapalı uçlu) 2. deiken sermayeli(açık uçlu) olarak ifade edilir. Sabit sermayeli yatırım fonlarında ihraç edilen katılma belgeleri tümüyle satıldıktan sonra yeni katılım belgesi ihraç edilemez. Deiken sermayelilerde ise yeni katılım belgeleri ihraç edilebilir. Fonlar a tipi ve b tipi olarak 2 ye ayrılır. a tipi fonlar; portföy deerinin aırlıklı ortalaması en az %25 i Türkiye de kurulmu A lerin hisse senetlerine yatırılıyor ise bunlar a tipi demektir dierleri ise b tipi fonlardır. Yatırım Fonlarının Türleri Portföy deerinin en az %51 i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine yatırılıyor ise fon tahvil ve bono fonu olarak adlandırılır. 10

11 Eer portföyün en az %51 i hisse senetlerine yapılan yatırımlardan oluuyorsa yatırım fonu hisse senedi fonu olarak adlandırılır. Altın ve dier madenlere yapılan yatırımdan oluuyorsa fon altın ve dier madenler fonu olarak adlandırılır. Portföyün tamamı her biri en az %20 oranında farklı yatırım araçlarından oluuyorsa fon karma fon dur. En az iki tane yatırım aracı bulunmalıdır. Portföyün tamamı vadesi 90 günden az kalmı olan SPK araçlarından oluuyorsa likit fon olarak adlandırılır. Bu tür fonları dıında kalan yatırım fonları ise deiken fon olarak adlandırılır. Genelde yatırım fonları cazip yatırım araçları olarak görülür. Uzun vadeli yatırım araçları düünülmelidir. 5. Mankul kıymetler yatırım ortaklıkları SPK ya göre riskin daıtılması prensibine dayanılarak gayri menkul, menkul kıymet altın ve deerli madenler,portföyü iletmek üzere AO eklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre ilem yapan kurululardır. Hisse senetlerini halka arz etmek zorundadırlar. Kayıtlı sermaye esası: AO larda çıkarılabilecek azami hisse senedi sayısı belirten ticaret sicilinde tescil edilen sermayeyi ifade eder. Buna göre ihraç edilen hisse senetlerinin tümü satılıp deerleri nakden ödenmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. Yatırım ortaklıkları hisse senetlerini satın aldıkları irketlerin herhangi bir ekilde yönetim ve sermayesine hakim olma amacı güdemezler. Yatırım ortaklıklarının ayet portföy deerinin en az %25 ini Türkiye de kurulan irketlerin hisse senetleri oluturuyorsa A tipi yatırım ortaklıı olarak adlandırılır. Bunun dıındakiler ise B tipi olarak adlandırılır. A tipi yatırım ortaklıkları; ödünç para ilemleriyle uraamaz mevduat kabul edemez ve bunun sonrasındaki ilemleri yapamazlar Risk sermayesi yatırım ortaklıı hariç dier yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırım yapmaları yasaktır Yatırım Fonları-Yatırım Ortaklıkları 1. Yatırım fonu tüzel kiilie sahip deildir 2. Yatırım fonu katılım belgesi ihraç edilmek suretiyle ihraç edilebilir. 3. Yatırım ortaklıkları halka arz edilen hisse senetleri ancak SP ilem görür. 4. Yatırım fonları günlük belirlenir 5. Yatırım ortaklıklarının hisse senedi piyasasındaki deeri yüksektir 6. Yatırım ortaklıkları kar daıtımından yararlanılarak kar yada zarar edebilir. 6. Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Giriim irketlerince 1. Piyasalarda satılmak amacıyla ihraç edilen likiditesi düük,uzun vadeli menkul kıymetlere yatırım yapan ortaklıklar. Giriim irketleri: yeni kurulan ve giriim potansiyeli yüksek olan irketlerdir. 11

12 7. Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları Yatırımın portföyünü gayrimenkul ve gayrimenkul e balı yatırım fonlarının oluturduu ortaklıklardır. PARA ARZI Para arzı tanımına ilikin iktisatçılar arasında yaygın dört görü vardır. 1) Klasik yaklaım: paranın deiim aracı olma özellii ön plana çıkmaktadır ve ödeme aracı olarak kabul gören deerler para arzı tanımını oluturmaktadır. Çek sisteminin gelimedii ülkelerde para,para arzı dolaımdaki paradan oluur. Gelitii ülkelerde ise dolaımdaki para+çeke tabi mevduatlar oluturmaktadır. 2) Chicago yaklaımı: para arzı dolaımdaki para vadesiz mevduatlar vadeli mevduatlar toplamından olumaktadır. Bu görü iki önemli kritere dayandırılıyor; 1.vadeli mevduatlar ile milli gelir arasındaki ilikinin vadesiz mevduatlara göre daha yüksek oranda olmasıdır.(yani vadeli mevduatlar yatırım amaçlı olduuna göre gelirdeki artıla birlikte artacaktır. aynı zamanda para arzını da artıracaktır.) 2.vadesiz mevduat ile vadeli mevduat arasında belirli ölçüde ikamenin bulunmasıdır. 3) Gurley ve Shaw yaklaımı: Bu yaklaıma göre para arzı tanımına para ve para yerine geçen ödeme araçları girmektedir. Ama her bir araç aırlandırılmak suretiyle para arzı tanımına dahil edilir. Deerler neye göre belirlenir? = Likiditesinin düük veya yüksek olmasına göre deerler alır. 4) Kredi içeren geni görü: ekonomide bulunan bankaların ve dier mali kurumların kullandırmı oldukları kredi miktarı toplam para arzının miktarını vermektedir. Türkiye de Para Arzı Türkiye de para arzı MB ve mevduat bankalarının konsolide bilançoları üzerinden kaynak ve kullanım esasına göre hesaplanabilmektedir. Konsolide ;birletirilmi anlamındadır 2 bilanço söz konusudur; 1) merkez bank 2) mevduat bankalarının bilançosu Kaynaklar Kullanım Aktif Pasif Varlıklar Yükümlülükler Türkiye deki para arzı 2 ekilde belirlenir: 1. Kaynak esasına göre; + Net dı varlıklar = Dı varlıklar + Yükümlülükler + Net yurt içi krediler - Kamu ödünç verme fonu - Net dier kalemler 12

13 Net dı varlıklar: MF deki rezerv durumu, özel çekme hakları hesabı bakiyesi, muhabir bankalar neznindeki mevduatlar ve bankaların yabancı menkul kıymet varlılarına ilikin mevduatlar yer alır. - MF rezerv durumu - Özel çekme hakları; MF deki kotaları oranında bu hakları kullanarak kredi alırlar - Muhabir bankalar; yurt dıındaki bankalar bir bankanın ilgili ülkede ubesi yoksa onun yerine ilem yapabilen bankalardır. - Dı yükümlülükler; net dı varlıklar negatif çıkarsa dı yük}dı varlıklardır. Bu ülkenin döviz varlıklarında açık vermesidir. - Net yurtiçi krediler; MB ve mevduat bankalarının kamu kesimine mevduat bankalarının özel kesime ve dier mali kurululara kullandırdıkları kredilerden ilgili kurumların yine MB si ve mevduat bankalarında bulundurdukları mevduatların düülmesiyle bulunur. N.Y..K=krediler-mevduatlar - Kamu ödünç verme fonu; krediler dıında kamuyla ilgili ilemlerin takip edildii hesaplardır. Dı ticarete ilikin ödemeler yada hazine bonolarına ilikin hesaplar KÖVF hesabı altında takip edilmektedir. - Net dier kalemler; aktifler- pasifler eklinde bulunur. MB ve bankanın kredi ileminden kaynaklanan borç ve alacak ilemlerinin takip edildii hesaptır. Kaynak (milyartl) ÖRN) NDV = DV-DY = MB = = Mevd. B = = NY K=(kamudan alacaklar-kamu mevduatları)+kamu giriimlerinden alacaklar+özel kesimden alacaklar+dier mali kurumlardan alacaklar MB= ( ) = Mev. B=( ) = NY K = KÖVF= = NDK= = Kullanım esasına göre:pasif kısımdaki hesaplarla yapılır. Dolaımdaki para +vadesiz mevduatlar +quasi para(para benzeri likiditeler) ÖRN) DP=M.B. daki rezerv para - mevduat bankalarının rezervleri MB daki rezerv parayı, dolaımdaki para ve bankaların MB daki zorunlu ve serbest mevduat hesaplarından oluur. Mevduat bankalarının rezervlerini, kasa mevcutları+mb daki zorunlu ve serbest hesaplar. = = vadesiz mevduatlar=

14 = kullanım = kullanım esasına göre para arzı bize geni anlamda para arzının tanımını verir. Türkiye de kullanılan para arzı tanımları M1(dar kapsamlı para arzı tanımı) M1=dolaımdaki para+vadesiz mevduatlar M2=m1+vadeli mevduatlar M2y=m2+döviz tevdiat hesabı M3=m2+resmi kurulular mevduatı+mb daki dier mevduatlar M3y=m3+döviz tevdiat hesabı Merkez Bankası Bilançosu MB sına pasif tablosunda yer alan hesaplar bankanın dier kesimine olan yükümlülüklerini ifade eder. çeitli para politikası araçlarını kullanarak yükümlülüklerini deitirebilmektedir. Bu deimeyi hangi kaynaklardan saladıı bilançonun aktifinde takip edilebilmektedir. Etkin bir para politikasının izlenebilmesi için MB bilançosunun iyi incelenmesi gerekmektedir. Bilançoda yer alan kalemler: Aktif 1) Altın rezervleri: a. uluslararası standartta olan altın mevcudu: Uluslar arası kuruluların damgasını taıyan ve 999/1000 saflıkta olan külçe altınlar. Bunun tamamı MB ye ait olup bir kısmı kasada bir kısmı da yurt dıındaki muhabirler bünyesinde tutulmaktadır. b. uluslar arası standartta olmayan altın mevcudu: Bu altının bir kısmı hazineye ait olup pasifte hazine alacakları hesabında gösterilmektedir. 2) Döviz borçluları: a. konvertibl olan döviz borçları i. efektif deposu ii. muhabir hesaplar. b. konvertibl olmayan döviz borçları Konvertibilite: bir ulusal paranın yabancı dier paralarla deitirilebilme özellii. TL 1989 da tam Konvertibilite olmu. Efektif: nakit döviz efektif deposu hesabında MB kasasında bulunan efektif mevcutlar ifade edebilmektedir. Faize tabi olan hesaplar (muhabir hesaplar) kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları portföy hesapları anlama hesapları Cari hesap:sürekli iler durumdaki hesaplar. Daha çok ticari hayatta kullanılır. Belirli bir dönem sonunda kapatılır. Kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları: Yurt dıında çalıan içilerin MB bünyesinde açmı oldukları hesaplardır. Döviz tevdiat hesapları:yurt içinde bankalarda bulunan döviz hesaplarıdır. 14

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı