Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014"

Transkript

1 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 1 K hisse senedinin beklenen getirisi %35 M hisse senedinin beklenen getirisi %25 olup, her iki hisse senediyle oluşturulan portföyde TL lik K hisse senedi ve TL lik M hisse senedi bulunuyorsa bu portföyün getirisi yüzde kaç olur? Portföyün toplam değeri = TL dir K hisse senedinin portföydeki ağırlığı %40 tır (20.000/50.000) M hisse senedinin portföydeki ağırlığı %60 tır (30.000/50.000) Portföyün getirisini bulmak için her hissenin getirisi o hissenin portföydeki ağırlığı ile çarpılarak toplanır. Portföyün Getirisi= 0,35 x 0,40 + 0,25 x 0,60 = %29 Ocak 2009 / SORU - 2 AIC hisse senedinin beklenen getirisi %24, risksiz faiz oranı %6 ve AIC hisse senetlerinin betası (b) da 1,5 ise finansal varlık değerleme modeline (CAPM) göre pazarın beklenen getirisi [E(Rm)] yüzde kaçtır? Finansal Varlıkları Değerleme Modeli (Capital Assets Pricing Model CAPM formülü ile çözülür. k= Rf + β(rm Rf ) 0,24= 0,06 + 1,5(Rm 0,06) Rm= 0,18 Ocak 2009 / SORU - 3 Üç yıl vadeli, yılda bir kupon ödemeli, faiz oranı %10, nominal değeri TL olan tahvilin fiyatı, cari faiz oranı %12 olduğunda yaklaşık kaç TL olur? Tahvil değerlemesi yapılır. Yıllık faiz oranı ile tahvilin nominal değeri çarpılarak yıllık kupon ödemeleri TL olarak bulunur. Tahvilin değeri = x (1+0,12) (1+0,12) 3 x 0,12 (1+0,12) 3 = TL Ocak 2009 / SORU - 4 AIC firmasının, gelecek yıl için satış maliyeti tahmini 12 milyon TL dir. Firmanın geçmiş yıllar için hesaplanan ortalama devir süreleri alacaklar için 30 gün, stoklar için 50 gün, borçlar için 10 gündür. Firma kasa ve banka hesabında 5 günlük ödemelerini karşılayacak miktarda nakit tutacaktır. İşletme Sermayesi Devir Hızı Yöntemi'ne göre firmanın gelecek yıl için net işletme sermayesi ihtiyacı kaç TL olur? İşletme Sermayesi Devir Hızı formülü üzerinden çözülür. Verilen sorularda satışları maliyeti, kar oranı gibi kavramlara dikkat edilmelidir. Bu formülde satışların maliyeti kullanılmaktadır. İşletme Sermayesi Devir Hızı= = 4,8 Net İşletme Sermayesi İhtiyacı= ,8 = TL Ocak 2009 / SORU - 5 Satışları TL, net kârı TL olan AIC işletmesinin dağıtılmayan kârları tutarı TL dir. Satışlarını her yıl %15 oranında artıran bu işletmenin net kârının %60 ını işletmede bırakması durumunda proforma bilançosunda dağıtılmayan kârların toplamı kaç TL olur? İşletmenin kar marjı 6.000/30.000= %20 dir. Satışların %15 artması durumunda net karı da %15 oranında artacak ve x (1 +0,15)= TL olacaktır. Şirket bu karın x 0,60= TL lik kısmını işletmede bırakacaktır. Dağıtılmayan karlar toplamı ise = olacaktır.

2 2 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 6 AIC şirketi TL tutarındaki finansman ihtiyacını hisse senedi satarak karşılayacaktır. Nominal değeri 1 TL olan bir hisseyi 12 TL ye satacaktır. Bu durumda şirketin ödenmiş sermayesinde kaç TL lik bir artış olacaktır? Toplam hisse ihracının piyasa fiyatına bölünmesi sonucunda ihraç edilen hisse senedi adedi bulunur. Bulunan hisse adedi nominal değer ile çarpılarak sermayedeki değişim bulunur. İhraç edilen hisse adedi= /12= Sermayedeki Değişim= x 1= TL Ocak 2009 / SORU - 7 Bir yıllık spot oran % 14, iki yıllık spot oran %9 ise, 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oranı yüzde kaçtır? Bu tür soruların çözümünde aşağıdaki formül kullanılır. S1= 1 yıllık spot oranı S2= 2 yıllık spot oranı F12= 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oranı n= süre (burada iki yıldır) (1 + S2) n=2 = (1 + S1)(1 + F12) (1 + 0,09) 2 = (1 +0,14)(1 + F12) F12= 4,22 Ocak 2009 / SORU - 8 Gelecek yılın alacaklar düzeyi tahmin eden AIC şirketinin, ortalama tahsilat dönemini 40 günden 45 güne çıkarması ve satışlarını yüzde 60 arttırılması durumunda alacakları yüzde kaç artar? Alacak Devir Hızı formülü üzerinden çözüm yapılır (1 yılı 360 gün kabul edelim). Ortalama tahsilat döneminin 40 günden 45 güne çıkması demek Alacak Devir Hızının 9 günden (360/40) 8 güne (360/45) düşmesi demektir. Satışlar %60 oranında artacak, alacaklar ise k oranında artacaktır. Alacak devir hızı1= Satışlar Alacaklar = 9 Alacak devir hızı2= (1+0,60) Satışlar = 8 (1+k) Alacaklar Buradan k=0.80 olarak bulunur. Ocak 2009 / SORU - 9 Borsada işlem gören AIC A.Ş. nin en son kapanış fiyatı 2 TL dir. Bu şirketin bir önceki dönem net kârı TL, kayıtlı sermayesi TL ve çıkarılmış sermayesi TL olduğuna göre, bu şirketin fiyat kazanç oranı kaçtır? Fiyat/Kazanç oranı (F/K) şirketin birim fiyatının hisse başına düşen son bir yıllık kara bölünmesi ya da piyasa değerinin son bir yıllık dönemdeki karına bölünmesiyle bulunur. Burada ödenmiş (çıkarılmış sermaye dikkate alınır. Kayıtlı sermaye hesaplamalarda kullanılmaz. F/K oranı= 2 x / = 5 olarak bulunur.

3 3 Ocak 2009 Mayıs 2014 Mayıs 2009 / SORU 1-2 Gelecek hesap dönemi için satış hacmi 72 milyon TL olarak planlanan bir firmanın, faaliyette bulunduğu endüstri kolundaki tipik oranlar aşağıdaki gibidir. Cari Oran: %160 Borçlar/Özsermaye: %150 Stok Devir Hızı (Satışlar/Ortalama Stok): 5 Alacakların Ortalama Tahsil Süresi: 40 gün Özsermaye Devir Hızı: 3,6 Kısa Süreli Borç/Aktif Toplamı: %30 Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye:%140 Verilenler doğrultusunda, oranlar yoluyla firmanın proforma bilançosu düzenlendiğinde firmanın aktif toplamı ve dönen varlıklar toplamı kaç milyon TL olur? Bilanço denkliğinden hareket edelim. Aktifler = Pasifler Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Borçlar (Kısa Vadeli + Uzun Vadeli) + Özkaynaklar Özsermaye devir hızı= Satışlar/ Özsermaye= 72milyon/Özsermaye= 3,6 --- Özsermaye 20milyon TL olarak bulunur Borçlar/Özsermaye= Borçlar/20milyon= 1, Borçlar toplamı 30milyon TL olarak bulunur Aktif Toplamı= Borçlar + Özsermaye= 50milyon TL olarak bulunur Maddi duran varlıklar/özsermaye= Maddi duran varlıklar/20milyon TL=1,4 --- Maddi duran varlıklar= 28 milyon TL olur. Aktif toplamı = Dönen Varlıklar + Maddi Duran Varlıklar 50 = Dönen Varlıklar Dönen varlıklar= 22 olarak bulunur Mayıs 2009 / SORU - 3 Bir yıllık spot oran %12, iki yıllık spot oran %09 ise 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oran nedir? Bu tür soruların çözümünde aşağıdaki formül kullanılır. S1= 1 yıllık spot oranı S2= 2 yıllık spot oranı F12= 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oranı n= süre (burada iki yıldır) (1 + S2) n=2 = (1 + S1)(1 + F12) (1 + 0,09) 2 = (1 +0,12)(1 + F12) F12= % 6,08

4 4 Ocak 2009 Mayıs 2014 Mayıs 2009 / SORU - 4 AIC A.Ş. nin gelecek yıl finansal projeksiyonları aşağıdaki gibidir. Satışlar: birim Birim satış fiyatı: 9 TL Birim değişken maliyet: 4 TL Sabit maliyetler: Tahviller: TL Tahvil faiz oranı: 9% Vergi oranı: 20% İhraç edilmiş hisse senetleri: adet Beta: 1,5 Risksiz faiz oranı (R f): 5% Piyasa faiz oranı (R m): 9% Temettü dağıtma oranı: 25% Büyüme oranı (g): 7% Yukarıdaki bilgilere göre AIC A.Ş. nin P0-cari hisse senedi fiyatı kaç TL dir? Bu tür soruların çözümünde Gordon Büyüme Modeli kullanılarak çözüme ulaşacağız. Gordon Büyüme Modeli nin bileşenleri olan temettü (D) ve hisse senedinin beklenen getirisi (k) yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak bulunacak. Hisse senedinin beklenen getirisini CAPM (Finansal Varlıkları Değerleme Modeli) üzerinden hesaplayacağız. k= Rf + β(rm Rf ) k= 0,06 + 1,5(0,09 0,05) k= 0,12 Şimdi de temettü tutarını hesaplayalım: Şirketin birim satış karı= 9-4= 5 TL Brüt kar tutarı= x 5= TL Sabit maliyetler= TL Finansman maliyeti= x 0,09= TL (tahvile ödenen faiz) Vergi öncesi kar= = TL Net kar= x (1-0,20)= TL Dağıtılan temettü: x 0,25= Hisse başına temettü= D= /40.000= 0,331 TL Şimdi de Gordon Büyüme Modelini kullanarak hissenin cari fiyatını bulalım. P0 = D1 k - g P0 = 0,331 =6,62 TL 0,12 0,07

5 5 Ocak 2009 Mayıs 2014 Mayıs 2009 / SORU - 5 Bir şirketin gelecek yıl için satış tahmini 8,4 milyon TL, brüt kâr oranı tahmini %25 dir. Şirketin geçmiş yıllar için hesaplanan ortalama devir süreleri stoklar için 15 gün, borçlar için 20 gün, alacaklar için 45 gün olup, şirket kasa ve banka hesaplarında 10 günlük ödemelerin karşılayacak miktarda nakit tutacaktır. İşletme Sermayesi Devir Hızı formülü üzerinden çözülür. Formülde satışların maliyeti kullanılacaktır. Satışların maliyeti= x (1-0,25)= TL bulunur İşletme Sermayesi Devir Hızı= = 7,2 Net İşletme Sermayesi İhtiyacı= ,2 = TL Mayıs 2009 / SORU - 6 Borsada işlem gören hisse senetlerinden birinin betası 0,6, risksiz faiz oranı (rf) %5 ve piyasada geçerli olan piyasa faiz oranı (rm) %15 ise Finansal Varlıkları Değerleme Modeline (CAPM) göre bu hisse senedinin beklenen getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir? CAPM E göre çözülür. k= Rf + β(rm Rf ) k= 0,05 + 0,6(0,15 0,05) k= 0,11 Mayıs 2009 / SORU - 7 AIC işletmesine ait bazı finansal büyüklükler aşağıdaki gibidir. Kasa ve bankalar: TL Finansman giderleri: TL Ticari borçlar (uzun vadeli): TL Taşıt araçları: TL Dönem zararı: TL Stoklar: TL Ticari borçlar (kısa vadeli): TL Alacak senetleri: TL Bu bilgilere göre şirketin net işletme sermayesi ve likidite (asit-test) oranı nedir? Dönen varlıklar= Kasa ve bankalar + Stoklar + Alacaklar Dönen varlıklar= = TL Kısa vadeli borçlar= Net işletme sermayesi= Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Net işletme sermayesi= = TL Asit-test (likidite) oranı= (Dönen varlıklar - Stoklar)/Kısa vadeli borçlar Asit-test oranı= ( )/ = 1,50

6 6 Ocak 2009 Mayıs 2014 Mayıs 2009 / SORU - 8 AIC işletmesi TL nominal değerli, %15 nominal faizli, 2 yıl vadeli, her yıl faiz ödemeli bir tahvil ihraç etmiştir. %17 getiri bekleyen bir yatırımcı bu tahvile en fazla ne kadar öder? Tahvil değerlemesi yapılır. Yıllık faiz oranı ile tahvilin nominal değeri çarpılarak yıllık kupon ödemeleri TL olarak bulunur. Tahvilin değeri = x (1+0,17) (1+0,17) 2 x 0,17 (1+0,17) 2 = TL Mayıs 2009 / SORU - 9 Bir yatırımcı Türkiye'de Dolarını, 1Dolar = 1,25 TL den TL ye çevirip 3 ay vadeli hesap açtırarak yatırım yapmıştır. 3 ay vadeli hesaplar için uygulanan yıllık faiz oranının %12 olduğu bir ortamda, bir yatırımcı Dolarını, 1Dolar = 1,30 TL den TL ye çevirip 3 ay vadeli hesap açtırarak yatırım yapmıştır. 3 ay sonunda piyasada kur 1Dolar = 1,50 TL olduğuna göre yatırımcının getiri oranı yüzde kaç olmuştur? Yatırımcının dolarının TL karşılığı= x 1,30= TL 3 ay için TL ye uygulanacak mevduat faizi= 0,12/4 = 0,03 Üç ay sonunda yatırımın değeri= x (1 + 0,03)= TL TL nin dolar karşılığı= /1,50= Dolar Getiri oranı= (Yatırımın son değeri/yatırımın ilk değeri)-1 Getiri oranı= (8.927/10.000) 1 = -10,73% Mayıs 2009 / SORU - 10 Dönen varlıklar: TL Duran varlıklar: TL Kısa vadeli yabancı kaynaklar: TL Uzun vadeli yabancı kaynaklar: TL Hisse senedi sayısı: Hisse senedi piyasa değeri 57 TL Yukarıda finansal verileri verilen AIC şirketinin piyasa değeri/defter değeri oranı nedir? Bilanço denkliğinden hareket edeceğiz. Aktifler = Pasifler Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Borçlar (Kısa Vadeli + Uzun Vadeli) + Özkaynaklar = ( ) + Özkaynaklar Özkaynaklar= TL bulunur. Bu aynı zamanda şirketin defter değeridir. Hisse birim defter değeri= Defter değeri/hisse adedi Hisse birim defter değeri (DD)= /20.000= 38 TL Piyasa değeri (PD)= 57 TL PD/DD= 57/38 = 1,50

7 7 Ocak 2009 Mayıs 2014 Eylül 2009 / SORU - 1 Bir yatırımcı parasının %70 ini getirisi %9 ve standart sapması %7 olan riskli bir A varlığına, parasının %30 unu da %6 getirisi olan risksiz bir B varlığına yatırmıştır. Bu portföyün beklenen getirisi ve standart sapması nedir? Modern Portföy Teorisi kuralları ile çözeceğiz. Risksiz portföy standart sapması 0 olan portföydür. ra= 0,09 δa= 0,07 ve rb= 0,06 δb= 0 ωa= 0,7 ωb= 0,3 Portföyün beklenen getirisinin (ERp) hesaplanması: ERp = ωa ra + ωb rb ERp = 0,7 x 0,09 + 0,3 x 0,07 = 8,4 % Portföyün standart sapmasının (δp) hesaplanması: Öncelikle portföyün varyansını (δ 2 p) bulalım. δ 2 p= ω 2 A δ 2 A + ω 2 B δ 2 B + 2 ωa ωa δa δa ρab δ 2 p= ω 2 A δ 2 A δ 2 p= (0,7) 2 x (0,07) 2 δp = 4,9 % Eylül 2009 / SORU - 2 Risksiz faiz oranının %8, pazarın beklenen getirisinin %13, hisse senedinin betasının 1,2 olması durumunda beklenen getiri oranı yüzde kaç olur? CAPM e göre çözülür. k= Rf + β(rm Rf ) k= 0,08 + 1,2(0,13 0,08) k= 0,14 Eylül 2009 / SORU - 3 Hisse getirisi (Rx) ile pazar getirisinin (Rp) kovaryansı 0,009, pazar getirisinin standart sapması 0,12 ve hisse getirisinin standart sapması 0,08 ise, pazar getirisi ile hisse getirisi arasındaki korelasyon katsayısı yaklaşık ne olur? Korelasyon formülünü kullanacağız. Cov(RXRP) = 0,009 δx = 0,08 δp = 0,12 ρxp = Cov(RXRP) δx δp ρxp = 0,009 0,08 x 0,12 = 0,94

8 8 Ocak 2009 Mayıs 2014 Eylül 2009 / SORU - 4 Satışları TL, net kârı TL olan AIC işletmesinin dağıtılmayan kârları tutarı TL dir. Satışlarını her yıl %15 oranında artıran bu işletmenin net kârının %60 ını işletmede bırakması durumunda proforma bilançosunda dağıtılmayan kârların toplamı kaç TL olur? İşletmenin kar marjı 6.000/30.000= %20 dir. Satışların %15 artması durumunda net karı da %15 oranında artacak ve x (1 +0,15)= TL olacaktır. Şirket bu karın x 0,60= TL lik kısmını işletmede bırakacaktır. Dağıtılmayan karlar toplamı ise = olacaktır. Eylül 2009 / SORU - 5 AIC şirketi vadesi 6 yıl sonra dolacak olan TL nominal değerli 6 ayda bir kupon faizi ödeyen, yıllık %7 kupon faizli bir devlet tahvilini satın alacaktır. Anapara vade sonunda ödenecektir. Piyasa faiz oranı %7 ise, bu devlet tahvilinin şimdiki değeri yaklaşık kaç TL dir? Tahvil değerlemesi formülü kullanılır. Dikkat edilecek nokta yılda kaç kere kupon faizi ödemesi yapıldığıdır. Ayrıca faiz oranı da bu dönem sayısına göre yeniden hesaplanacaktır. Bu örneğimizde tahvilin yıllık faiz oranı %7 dir ve 6 aylık kupon faiz ödemesi 35 TL dir (1000 x 0,07=70 TL ve 70/2=35 TL). Anaparaya ilişkin iskonto yaparken de bu dönem sayısına göre belirlediğimiz faiz oranını kullanacağız. Örneğimizde 6 aylık dönem için %4 piyasa faiz oranı kullanılacaktır. 6 yıllık süre içerisinde 12 tane kupon ödemesi yapılacaktır. Tahvilin değeri = 35 x (1+0,04) (1+0,04) 12 x 0,04 (1+0,04) 12 = 953 TL Mart 2010 / SORU - 1 Satışları TL, net kârı TL olan AIC işletmesinin dağıtılmayan kârları tutarı TL dir. Satışlarını her yıl %15 oranında artıran bu işletmenin net kârının %60 ını işletmede bırakması durumunda proforma bilançosunda dağıtılmayan kârların toplamı kaç TL olur? İşletmenin kar marjı 6.000/30.000= %20 dir. Satışların %15 artması durumunda net karı da %15 oranında artacak ve x (1 +0,15)= TL olacaktır. Şirket bu karın x 0,60= TL lik kısmını işletmede bırakacaktır. Dağıtılmayan karlar toplamı ise = olacaktır. Mart 2010 / SORU - 2 AIC A.Ş. hisse senedinin bu dönem fiyatı 52 TL dir. Şirketin bu dönemki temettü ödemesi 8 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin temettülerinin büyüme oranının % 4 olacağı bilinmektedir. Buna göre AIC A.Ş. nin özkaynak maliyeti oranı ne olur? Gordon Büyüme Modeli ni kullanarak bulacağımız beklenen getiri aynı zamanda özkaynak maliyetini oluşturacaktır. Şirketin temettü ödemeleri %4 oranında büyüyecektir. Gelecek dönem temettü ödemesi (D1)= D0 x (1+0,04)= D1 = 8 x 1,04= 8,32 TL g: büyüme oranı P0 = D1 k g 52 = 8,32 k 0,04 k= 0,20 bulunur

9 9 Ocak 2009 Mayıs 2014 Mart 2010 / SORU - 3 IMKB ye kote IAC şirketi bu yıl hisse başına 1,5 TL temettü dağıtmıştır. Şirket temettü tutarını her yıl % 6 oranında artıracağını duyurmuştur. Piyasa faiz oranının % 11 olması durumunda bu hisse senedinin değeri kaç TL olur? Gordon Büyüme Modeli ni kullanarak hisse senedinin değerini yani cari fiyatını bulacağız. Bu ve benzeri sorularda hissenin beklenen getirisi (k), piyasa faiz oranı, iskonto oranı ya da özkaynak maliyeti olarak da düşünülebilir. P0 = D0 (1+g) k - g P0 = 1,5 (1,06) 0,11 0,06 P0 = 31,8 TL bulunur Mart 2010 / SORU - 4 Beklenen getirisi % 4 ve getirinin standart sapması da % 5 olan bir yatırım aracının Değişim kat sayısı nedir? Değişim katsayısı bir getirinin standart sapmasının getirinin kendisine oranlanmasıyla bulunur. Dikkat edilecek nokta varyansın verilmesi durumunda, varyansın karekökü alınarak standart sapma bulunur. Formülde standart sapma kullanılır. δx = 0,05 RX = 0,04 Değişim katsayısı= δx/ RX = 1,25 SORU - 5 Risksiz faiz oranının %8, pazarın beklenen getirisinin %13, hisse senedinin betasının 1,2 olması durumunda beklenen getiri oranı yüzde kaç olur? CAPM e göre çözülür. k= Rf + β(rm Rf ) k= 0,08 + 1,2(0,13 0,08) k= 0,14

10 10 Ocak 2009 Mayıs 2014 Mart 2010 / SORU - 6 Bir yatırımcı parasının %70 ini getirisi %9 ve standart sapması %7 olan riskli bir A varlığına, parasının %30 unu da %6 getirisi olan risksiz bir B varlığına yatırmıştır. Bu portföyün beklenen getirisi ve standart sapması nedir? Modern Portföy Teorisi ilkelerini kullanacağız. Risksiz portföy standart sapması 0 olan portföydür. ra= 0,09 δa= 0,07 ve rb= 0,06 δb= 0 ωa= 0,7 ωb= 0,3 Portföyün beklenen getirisinin (ERp) hesaplanması: ERp = ωa ra + ωb rb ERp = 0,7 x 0,09 + 0,3 x 0,07 = 8,4 % Portföyün standart sapmasının (δp) hesaplanması: Öncelikle portföyün varyansını (δ 2 p) bulalım. δ 2 p= ω 2 A δ 2 A + ω 2 B δ 2 B + 2 ωa ωa δa δa ρab δ 2 p= ω 2 A δ 2 A δ 2 p= (0,7) 2 x (0,07) 2 δp = 4,9 % Mart 2010 / SORU TL ye alınan AIC hisse senedinden dönem içinde 1 TL kâr payı alınmış, hisse senedi dönem sonunda 6 TL ye satılmıştır. Bu dönemde TL, ABD Doları karşısında % 5 değer kaybetmiştir. Bu durumda ABD doları bazında getiri ne olur? Hisse senedinden TL bazında 1 TL temettü ve 1 TL (6-5) piyasa getirisi olmak üzere toplam 2 TL getiri sağlanmıştır. TL bazında getiri oranı %40 tır (2/5). ABD Doları bazında getiri ise %5 tir. ABD Doları bazında getiri= (1+TL bazında Getiri / 1 + ABD doları bazında getiri) -1 ABD Doları bazında getiri= 1,40/1,05-1= 33,33% Kasım 2010 / SORU - 1 Üç yıl vadeli ve her yıl sonunda %9 kupon ödeyen TL nominal değerli tahvilin piyasa faiz oranının %9 olması durumunda değeri yaklaşık olarak ne kadardır? Piyasa faiz oranının tahvilin oranına eşit olması durumunda tahvilin değeri kendi nominal değeri yani TL olacaktır.

11 11 Ocak 2009 Mayıs 2014 Kasım 2010 / SORU - 2 AIC hisse senetleri önümüzdeki üç yıl boyunca temettü ödemesi yapmayacaktır. Üçüncü yıldan sonra ise her yıl hisse başına 6 TL temettü verecektir. Piyasa faiz oranının yüzde 9 olduğu durumda bu hisse senedinin bugünkü yaklaşık değeri nedir? Üç yıl sonraki 6 TL lik temettüün bugünkü değerini bulacağız. Sonra aynı oranı kullanarak hisse senedini değerleyeceğiz. D3 = D0 x (1 + 0,09) 3 = 6 D0 = 6 (1+ 0,09) 3 D0 = 4,63 TL bulunur P0 = 4,63 0,09 P0 = 51,5 TL bulunur Kasım 2010 / SORU - 3 X, Y ve Z hisse senetlerinin getirileri ve portföy içindeki ağırlıkları aşağıda verilmiştir. X hisse senedinin getirisi: %18 X hisse senedinin ağırlığı: %35 Y hisse senedinin getirisi: %25 Y hisse senedinin ağırlığı: %40 Z hisse senedinin getirisi: %30 Z hisse senedinin ağırlığı: %25 Buna göre portföyün beklenen getiri oranı nedir? Her bir hissenin ağırlığı getirisiyle çarpılarak toplanır. Beklenen getiri = 0,18x0,35 + 0,25x0,40 + 0,30x0,25 = % 23,8 Kasım 2010 / SORU - 4 ABC hisse senedinin betası -1 dir. Piyasa getirisi %2 arttığında hisse senedinin getirisi nasıl değişir? Beta katsayısı eksi olduğu için piyasa getirisi ile hisse senedinin getirisi ters yönde hareket edecektir. Bu durumda hisse senedi getirisi %2 azalır. Kasım 2010 / SORU - 5 Bir hisse senedi yatırımcısı TL lik portföyünü beta katsayıları aşağıda verilen A, B, C ve D hisse senetlerine yatırmıştır. Bu portföyün betası kaçtır. A hisse senedi yatırım tutarı:5.000 TL A hisse senedi beta katsayısı: 1,2 B hisse senedi yatırım tutarı: TL B hisse senedi beta katsayısı: 1,00 C hisse senedi yatırım tutarı: TL C hisse senedi beta katsayısı: 0,8 D hisse senedi yatırım tutarı: TL D hisse senedi beta katsayısı: 1,6 Hisse senetlerinin betası o hissenin portföy içindeki ağırlığı ile çarpılarak toplanır. Bu soruda her bir hisse senedinin ağırlığı 0,25 tir Portföyün betası= 0,25x1,2 + 0,25x1,00 + 0,25x0,8 + 0,25x1,6 = 1,15

12 12 Ocak 2009 Mayıs 2014 Kasım 2010 / SORU - 6 Piyasa standart sapmasının % 16 olduğu durumda, piyasa portföyü ve risksiz bir varlığın eşit ağırlıkta yer aldığı portföyün standart sapması ne olur? Modern Portföy Teorisi ilkelerini kullanacağız. Risksiz A varlığı standart sapması 0 olan hisse senedidir. Ağırlıkları eşit olacaktır. δm= 0,16 ve δa= 0 ωa= 0,5 ωm= 0,5 Portföyün standart sapmasının (δp) hesaplanması: Öncelikle portföyün varyansını (δ 2 p) bulalım. δ 2 p= ω 2 A δ 2 A + ω 2 M δ 2 M + 2 ωa ωm δa δm ρma δ 2 p= ω 2 M δ 2 M δ 2 p= (0,5) 2 x (0,16) 2 δp = % 8 Kasım 2010 / SORU tane hisse senedinden oluşan bir portföyün toplam değeri TL dir. Her bir hisse senedine eşit yatırım yapılmış olup her bir hisse senedinin betası 0,8 dir. Bu hisselerden ikisinin satılması ve yerlerine aynı tutarlarda betaları 1,2 ve 1,6 olan iki yeni hisse koyulması durumunda portföyün betası ne olur? Her bir hisse senedi betasını o hissenin ağırlığıyla çarparak toplayacağız. Her bir hissenin ağırlığı 0,20 dir. Portföyün betası: 0,20x0,8 + 0,20x0,8 + 0,20x0,8 + 0,20x1,2 + 0,20x1,6 = 1,04 Kasım 2010 / SORU - 8 Bir yıllık spot oranının %15, iki yıllık spot oranının % 18 olması durumunda birinci ve ikinci yıllar arasındaki forward oranı yaklaşık yüzde kaçtır? Bu tür soruların çözümünde aşağıdaki formül kullanılır. S1= 1 yıllık spot oranı S2= 2 yıllık spot oranı F12= 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oranı n= süre (burada iki yıldır) (1 + S2) n=2 = (1 + S1)(1 + F12) (1 + 0,18) 2 = (1 +0,15)(1 + F12) F12= 21,1

13 13 Ocak 2009 Mayıs 2014 Kasım 2010 / SORU - 9 A ve C hisse senetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A Hisse Senedi -Beklenen getiri= %36 -Standart sapma= %60 -Piyasa ile korelasyon= 0,60 B Hisse Senedi -Beklenen getiri= %48 -Standart sapma= %45 -Piyasa ile korelasyon= 0,40 Piyasanın standart sapması= %30 CAPM e göre A ve C hisse senetlerinin fiyatları olması gereken fiyatta ise piyasa için beklenen getiri nedir? Bu tür sorularda verilerden yola çıkarak her bir hisse senedinin piyasa ile kovaryansı bulunacak. Daha sonra ise her bir hisse senedinin betası bulunacak. Betaları bulduktan sonra CAPM formülünü kullanarak piyasa getirisini bulacağız. Verilenler/İstenenler RA= 0,36 STSA= 0,60 Cor(RA, RP)= 0,60 RC= 0,48 STSC= 0,45 Cor(RC, RP)= 0,40 STSP= 0,30 RP=? STSP= 0,30 ise VARP= 0,09 olur. Kovaryansların bulunması :İlgili hissenin piyasa ile korelasyonunun o hissenin ve piyasanın standart sapmasına bölünmesiyle hissenin getirisi ile piyasa getirisi arasındaki kovaryansı bulacağız. KOV(RA, RP)= Cor(RA, RP). STSA. STSP KOV(RA, RP)= 0,60. 0,60. 0,3 KOV(RA, RP)= 0,108 KOV(RC, RP)= Cor(RC, RP). STSC. STSP KOV(RC, RP)= 0,40. 0,45. 0,3 KOV(RC, RP)= 0,054 Herbir hisse senedinin betasının bulunması: İlgili hisse getirisinin piyasa getirisi ile kovaryansının piyasa getirisinin varyansına bölünmesiyle o hisse senedinin betasını buluruz. BETAA= KOV(RA, RP) / VARP BETAA= 0,108 / 0,09 BETAA= 1,2 BETAC= KOV(RC, RP) / VARP BETAC= 0,054 / 0,09 BETAC= 0,60 Her bir hisse senedinin betasını bulduktan sonra CAPM formülünü kullanacağız. Herbir hisse senedi olması gerektiği fiyatta ise piyasa getirisini (RM) ve risksiz faiz oranını (RF) her iki hisse getirisi ile ilgili CAPM de kullanabilirim. RA= RF + BETAA (RP RF) 0,36= RF + 1,2 (RP RF) 0,36= 1,2. RP - 0,2. RF RC= RF + BETAC (RP RF) 0,48= RF + 0,6 (RP RF) 0,48= 0,6 RP + 0,4 RF 0,36= 1,2 RP - 0,2 RF 0,48= 0,6 RP + 0,4 RF Yukarıdaki işlemler neticesinde ulaştığımız iki bilinmeyenli denklemi çözerek piyasanın beklenen getirisi ile risksiz faiz oranını aşağıdaki gibi buluruz. RP= 0,40 RF=0,60

14 14 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ağustos 2011 / SORU - 1 AIC şirketinin gelecek yıl için vergi öncesi operasyonel serbest nakit akışı TL dir. Şirketin gelecek yıl için planladığı duran varlık yatırım tutarı TL dir. Aynı yıl için yıpranma payı TL olacaktır. Gelecek yıldan sonra nakit akışlarının %7 büyümesi beklenmektedir. Şirketin borcu bulunmamaktadır. Şirketin özsermayesi de TL dir. Kurumlar vergisi oranının %40 olduğu durumda şirketin gelecek yıl için beklenen serbest nakit akışı kaç TL dir? 1. Adım: Faaliyet karını (FVÖK = EBIT) bulalım= Faaliyet Karı = VÖ nakit akışı Yıpranma payı = = Adım: Faiz öncesi vergi sonrası karı bulalım: Faaliyet Karı x ( 1 - Vergi oranı)= (1-0,40)= Adım: Serbest nakit akışının bulunması Serbest nakit akışı= Faiz öncesi vergi sonrası kar - Yatırım harcamaları + Yıpranma payı = = TL Ağustos 2011 / SORU - 2 Bir birleşme işlemine taraf olan şirketlerin bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre devralan şirketin yapması gereken sermaye artırım tutarı ne kadardır? Devrolan Devralan Ortaklık Ortaklık Özsermaye (A) (B) Ödenmiş sermaye (C) Öncelikle birleşme oranını bulacağız (D). Daha sonra Devralan ortaklığı ödenmiş sermaye tutarının bu birleşme oranına bölerek devralan ortaklığın olması gereken sermaye tutarını bulacağız. D = D = A A + B D = 0,9559 Yeni sermaye = Yeni sermaye = C D ,9559 Yeni sermaye = İlave sermaye =

15 15 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ağustos 2011 / SORU - 3 Bir hisse senedinin fiyatı tarihinde 50 TL, tarihinde 60 TL, tarihinde 54 TL ve tarihinde 63 TL dir. Bu hisse senedinin tarihi itibariyle aylık getirilerinin 3 aylık geometrik ortalaması nedir? Aylık getirileri sırasıyla bularak daha sonra geometrik ortalama formülünü kullanacağız. 1.Ay getirisi: 60/50-1 = 0,20 2.Ay getirisi: 54/60-1= -0,10 3.Ay getirisi: 63/54-1= 0, aylık geometrik ortalama getiri = [(1 + 0,20)*(1 0,10)*(1 + 0,1667)] 1/3 1 = 0,08 bulunur Diğer yöntemde ise aşağıdaki gibi bulunabilir. Üç aylık getiri bulunur ve dönem sayısı kadar geometrik ortalama faktörü kullanılır. 3 aylık ortalama getiri= [63/50] 1/3-1 = 0,08 Aralık 2011 / SORU - 1 AIC firmasının 2011 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı satış tutarları sırasıyla 8.000, ve TL olarak bütçelenmiştir. Firma satış politikası gereği satışların %50 si cari ayda, %25 i sonraki ayda, kalan %25 i de izleyen ayda tahsil edilmektedir. Firmanın 1 Temmuz 2011 de TL si Temmuz, TL si Ağustos ayında tahsil edilecek toplam TL lik alacağı ve TL lik de nakiti bulunmaktadır. Şirket borç ödemeleri de dahil nakit çıkışları ilgili aylar için sırasıyla TL, TL ve TL olacaktır. Firma nakit politikası gereği her ay sonu kasasında en az TL bulunduracaktır. Buna göre şirketin 2011 Temmuz sonu itibariyle repoya yatırabileceği para ya da borç alması gereken tutar ne kadardır? Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Satışlar Önceki aydan devir Satışlardan tahsilat (Temmuz) Satışlardan tahsilat (Ağustos) Satışlardan tahsilat (Eylül) Temmuz itibariyle alacaklar Temmuz itibariyle nakit Borç ödemeleri Kullanılabilir tutar Asgari nakit tutarı Sonraki aya devir

16 16 Ocak 2009 Mayıs 2014 Aralık 2011 / SORU - 2 AIC şirketinin borç/aktif oranı %50 dir. Şirketin hisse senedinin şu anki değeri 21 TL olup şirket bu yıl 2 TL temettü vermiştir. Temettü ödemelerinin her yıl %5 büyümesi beklenmektedir. Borçlanma maliyeti %12 ve vergi oranı %20 ise AIC şirketinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedir? Borç/aktif oranı 0,50 ise borç/özkaynak 1 olacaktır. Bu durumda sermaye maliyeti hesaplarken borç ve özkaynağın ağırlıkları %50 olacaktır. Özkaynak maliyetini bulmak için Gordon Büyüm Modelini kullanacağız. Burada bulacağımız k bizim özkaynak maliyetimiz olacak. P0 = D0(1+g) k - g 21 = 2(1+0,05) k 0,05 k= 0,15 Özkaynak maliyeti %15 ve borçlanma maliyeti %12 olduğuna göre Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır. AOSM= 0,50 x 0,15 + 0,50 x (1 0,20) x 0,12 = %12,3

17 17 Ocak 2009 Mayıs 2014 Aralık 2011 / SORU - 3 C ve K şirketleri K şirketinin C şirketine devrolması yoluyla birleşeceklerdir. C şirketinin öz kaynak toplamı 600 TL, K şirketinin özkaynakları toplamı da 200 TL dir. C şirketinin ödenmiş sermayesi TL olduğuna göre bu birleşme sonucunda kullanılacak birleşme oranı ve devralan şirketin ulaşması gereken ödenmiş sermaye tutarı ne kadardır? Öncelikle birleşme oranını (D) bulalım. C nin özkaynak tutarı A, K nın özkaynak tutarı B olsun. Devralan şirketin yeni ödenmiş sermaye tutarını bulmak için ödenmiş sermayesini birleşme oranı olan D ye böleceğiz. D = D = A A + B D = 0,75 Yeni sermaye = ,75 Yeni sermaye = TL Aralık 2011 / SORU - 4 AIC şirketinin hisse senedine ilişkin bazı istatistiklere aşağıda yer verilmiştir. Beklenen Olasılık Getiri Oranı 0,1-30% 0,2 0 0,4 10% 0,2 20% 0,1 50% Bu bilgilere göre AIC hisse senedinin varyansı nedir? Bir olasılık dağılımının beklenen getirisi, muhtemel her bir getirinin kendi olasılığıyla çarpılmasıyla bulunan değerlerin toplamına eşittir. Diğer yandan her bir beklenen getirinin toplam beklenen getiriyle farkı alınıp farkın karesi olasılığıyla çarpılır ve bulunan tutarlar toplanırsa bu toplam bize varyansı verecektir. Bu tür soruların çözümünde yukarıdaki tablo aşağıdaki şekliyle geliştirilirse soru kolaylıkla çözülür. Varyansın karekökünü alarak hisse senedinin standart sapmasını da bulabiliriz. Olasılık (I) Beklenen Getiri Oranı (II) Beklenen Getirinin Bulunması I x II (topla) Varyansın Bulunması I x IV (topla) (II III) 2 = IV 0,1-30% -0,03 (-0,30-0,10) 2 = 0,16 0,1 x 0,16 0,2 0 0 (0-0,10) 2 = 0,01 0,2 x 0,01 0,4 10% 0,04 (0,10-0,10) 2 = 0 0,4 x 0 0,2 20% 0,04 (0,20-0,10) 2 = 0,01 0,2 x 0,01 0,1 50% 0,05 (0,50-0,10) 2 = 0,16 0,1 x 0,16 Beklenen Getiri (III) 0,10 Varyans 0,0072 Standart sapma 0,08485

18 18 Ocak 2009 Mayıs 2014 Aralık 2011 / SORU - 5 Eşit ağırlıktaki 10 tane hisse senedinin bulunduğu portföyün betası 1,5 tir. Portföydeki T hisse senedinin betası 1,0 olup, T hisse senedinin portföyden çıkarılıp yerine aynı tutarda bir K hisse senedi koyulduğunda portföyün betası 1,6 olduğuna göre K hisse senedinin betası kaçtır? Bir portföyü oluşturan menkul kıymetler grubunun betası o portföyü oluşturan menkul değerlerin betalarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. Bu durumda portföydeki ağırlığı 0,1 olan ve betası 1,0 olan hisse senedi portföyden çıkarılırken yerine alınacak 0,1 ağırlıktaki K hisse senediyle portföyün betası 1,6 olacaktır. Aşağıdaki denklemi geliştirelim. 1,5 = portföyün ilk halindeki betaların ağırlıklı toplamı - 0,1 x 10= T hisse senedinin portföyden çıkarılması +0,1 x beta(k)= K hisse senedinin portföye alınması. 1,6 yeni durumda portföyün betası 1,5 0,1 x 1,0 + 0,1 x beta(k) = 1,6 beta(k)= 2,0 Aralık 2011 / SORU - 6 Bir yatırımcı hazine bonosuna ve X hisse senedine eşit tutarda yatırım yaparak bir portföy oluşturacaktır. X hisse senedinin ekonominin durumuna göre beklenen getirisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. X hisse senedi aynı zamanda 3 TL tutarında temettü dağıtacaktır. X hisse senedinin şu anki fiyatı 50 TL ve hazine bonosunun gelecek yıl getirisi %20 ise portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? Ekonominin Durumu Olasılık Dönem Sonu Fiyatı Hızlı Büyüme 0,35 80 Normal Büyüme 0,50 52 Daralma 0,15 40 Portföyde hazine bonosu ve hisse senedinin ağırlıkları eşit olup %50 dir. Öncelikle X hisse senedinin beklenen fiyatını hesaplayalım. Hisse senedinin beklenen fiyatı ile temettü getirisi toplanarak başlangıç fiyatına bölünür. Böylece X hisse senedinin getirisi bulunur. X hisse senedinin ekonomik duruma göre beklenen fiyatı= 0,35x80 + 0,50x52 + 0,15x40 = 60 TL Temettü= 3 TL X hisse senedinin beklenen getirisi= (60 +3)/50 1 = 0,26 Portföyün beklenen getirisi= 0,50x0,26 + 0,50x0,20 = 0,23

19 19 Ocak 2009 Mayıs 2014 Aralık 2011 / SORU - 7 Y hisse senedinin getirisinin standart sapması %40, K hisse senedinin getirisinin varyansı %25 tir. Her iki hisse senedi arasındaki korelasyon 0,60 tır. 300 TL Y hisse senedine ve 700 TL de K hisse senedine yatırılarak oluşturulan portföyün standart sapması yüzde kaçtır? Modern Portföy Teorisi kurallarını uygulayacağız. Y hisse senedinin varyansı standart sapması olan 0,40 ın karesi olan 0,16 dır. Portföyün toplam değeri ( ) TL dir. Y hisse senedinin ağırlığı 0,30 (300/1009) ve K hisse senedinin ağırlığı 0,70 (700/1.000) tir. ωy= 0,30 δ 2 y= 0,16 ve ωk= 0,70 δ 2 K= 0,25 ρyk = 0,60 Portföyün standart sapmasının (δp) hesaplanması: Öncelikle portföyün varyansını (δ 2 p) bulalım. δ 2 P= ω 2 Y δ 2 Y + ω 2 K δ 2 K + 2 ωy ωk δy δk ρyk δ 2 P= (0,30) 2 (0,16) 2 + (0,70) 2 (0,25) (0,30)(0,70)(0,16)(0,25)(0,6) =0, δp= 0,2074 Aralık 2011 / SORU - 8 Fiyatı 50 TL olan bir hisse senedinin (A hisse senedi) beklenen getiri oranı %20 olup risksiz faiz oranı %9 piyasa risk primi de %11 dir. Hisse senedinin gelecekteki nakit akımlarının aynı kaldığı varsayımıyla hisse senedinin getiri oranı ile piyasanın getirisi arasındaki kovaryansın iki katına çıkması durumunda hisse senedinin beklenen getirisi ne olur? CAPM e göre çözümü yapacağız. Öncelikle beta yı bulacağız. Aşağıdaki beta formülünden de görüldüğü gibi beta ile kovaryans arasında doğru bir orantı var. Artış hızları aynı. Bu nedenle kovaryansın iki katına çıkması demek beta nın iki katına çıkması demektir. Bulduğumuz beta yı iki katına çıkarıp hisse senedinin beklenen getirisini yeniden hesaplayacağız. βa = Cov(RA,RP) δ 2 RP k= 0,20 Rf= 0,09 (Rm Rf )= 0,11 β=? CAPM formülü k= Rf + β(rm Rf ) 0,20= 0,09 + β x 0,11 β= 1 Eğer beta 2 katına çıkarsa bu durumda 2 olacaktır. Yeni beta ile CAPM e göre beklenen getiriyi yeniden hesaplarız. k= Rf + β(rm Rf ) k= 0, x 0,11 k= 0,31

20 20 Ocak 2009 Mayıs 2014 Aralık 2011 / SORU - 9 Bir yıllık spot oran % 20, iki yıllık spot oran %18 ise, 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oranı yüzde kaçtır? Bu tür soruların çözümünde aşağıdaki formül kullanılır. S1= 1 yıllık spot oranı S2= 2 yıllık spot oranı F12= 1. ve 2. yıllar arasındaki forward oranı n= süre (burada iki yıldır) (1 + S2) n=2 = (1 + S1)(1 + F12) (1 + 0,18) 2 = (1 +0,20)(1 + F12) F12= 0,16 Eylül 2012 / SORU1 AIC şirketinin hisse senedi fiyatı 20 TL olup şirketin betası 0,80 dir. Pazar risk primi %9 ve risksiz faiz oranı % 7 dir. Şirket borç/özkaynak oranı olarak %50 hedeflemektedir. Borçlanma maliyetini %9 ve vergi oranını %20 kabul edersek bu şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ne olur? Bu soruyu iki aşamada çözeceğiz. İlk aşamada CAPM i kullanarak özkaynak maliyetini bulacağız. İkinci aşamada ise borç/özkaynak oranından yola çıkarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini bulacağız. Şirketin hedef borç/özkaynak oranı 1 e 2 yani %50 dir. Bunun anlamı şirket bilançosunun 1 birimi borçlardan, 2 birimi ise özkaynaklardan oluşacaktır. Yani toplamda 3 birim olacaktır. Bu durumda borçların ağırlığı 1/3, özkaynakların ağırlığı ise 2/3 olacaktır. CAPM e göre özkaynak maliyetinin (k) bulunması K = Risksiz faiz oranı + (Beta) x (Pazar Risk Primi) K= 0,07 + 0,80 x 0,09 = % 14,3 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini (AOSM) bulalım. Özkaynak ve borçlanma maliyetleri ağırlıkları ile çarpılarak toplanacaktır. Borçlanma maliyetinin vergi oranı ile iskonto edileceğine dikkat edelim. AOSM = 0,143 x 2/3 + 0,09 x (1-0,2) x 1/3 AOSM = %11,93 Eylül 2012 / SORU2 Bir projenin ilk yatırım tutarı TL olup, önümüzdeki yıllarda sırasıyla TL, TL ve TL nakit akışı yaratacaktır. Bu projeden beklenen getiri oranı %10 ise bu projenin karlılık endeksi nedir? Bu soruyu çözerken öncelikle Nakit Girişlerinin Bugünkü Değerini ve Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değerini bulacağız. Nakit girişlerinin bugünkü değerini bulmak için gelecek dönemdeki nakit akışlarının bugünkü değerini bulacağız. Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri = (1+0,10) (1+0,10) 2 (1+0,10) 3 = Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri = Karlılık Endeksi = Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeri = 0,92

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Kredi Derecelendirme ve Finans Örnek Soru Çözümleri - Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014

Kredi Derecelendirme ve Finans Örnek Soru Çözümleri - Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 http://www.cengizonder.com Kredi Derecelendirme ve Finans Örnek Soru Çözümleri - Sayfa. 1 Ocak 2009 / SORU 1-2-3-4-5-6 AIC A.Ş. nin bazı finansal bilgileri aşağıda verilmiştir.. Kasa: 300.000 TL Stoklar:

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

http://www.cengizonder.com Analiz Yöntemleri Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 ) 8 =2,343

http://www.cengizonder.com Analiz Yöntemleri Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 ) 8 =2,343 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 1 8 ay süresince nominal %24 faiz oranıyla 1 aylık mevduatta değerlendirilen 2.000 TL kaç TL olur? Hesaplama yıllık nominal faizin aylık karşılığı üzerinden yapılır.

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Finansal varlıkların risk ve getirisi Varlık portföylerinin getirisi ve riski 2 Risk ve Getiri Yatırım kararlarının

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 / SORU - 1 AIC şirketi 60.000.000TL lik yatırım yapacaktır. Bu yatırımın 48.000.000 TL lik kısmı hisse senedi

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz.

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Jonathan Lewellen Finansal Yönetim 15.414 Güz 2001 Final Sınavı 2 Talimatlar: Sınav için 1 saat 20 dakikanız bulunmaktadır. Tam kredi alabilmeniz için ayrılan sürenin

Detaylı

2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 4 Temmuz 2017 Salı (Sınav Süresi 2 Saat)

2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 4 Temmuz 2017 Salı (Sınav Süresi 2 Saat) 2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim Temmuz 2017 Salı 18.00 (Sınav Süresi 2 Saat) SORULAR Soru 1 : (20 Puan) Bir işletmenin; faiz ve vergi öncesi kârlarındaki % oranındaki bir

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE MALİYETİ Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE MALİYETİ İşletmenin kullandığı her türlü kaynağın bir maliyeti vardır. Sermaye Maliyeti veya Fon Kaynak Maliyeti, kullanılan veya kullanılması düşünülen

Detaylı

Tahvil Değerlemesi. Risk Yönetimi

Tahvil Değerlemesi. Risk Yönetimi Tahvil Değerlemesi Risk Yönetimi Not 2 SBMYO 2017 Bahar Dönemi I Tahvile yatırım yapanlar, yatırım kararı verirken, fonlarını belirli bir süre ödünç vermeyi, ödünç verdiği süre boyunca dönemsel faiz geliri

Detaylı

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi TAHVİL DEĞERLEMESİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Tahvillerin özellikleri Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması Tahvillerde fiyat ve piyasa faizi ilişkisi Vadeye kadarki getirinin hesaplanması

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

GAYRİMENKULLER TOPLAMI

GAYRİMENKULLER TOPLAMI FİYAT TESPİT RAPORU 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı aralığı 1,00 TL - 1,30 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitine ilişkin varsayımlar ve fiyat aralığı, konsorsiyum lideri Ak Yatırım tarafından

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 İskonto Oranları Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 Bugün İskonto oranlar SVFM kullanarak Beta ve sermaye maliyetini tahmin Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 9 Graham ve Harvey (2000, sayfa 1-10) Tekrar SVFM

Detaylı

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Finans Matematiği Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Paranın Zaman Değeri Finansın temel prensibi Elimizde bugün bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elimize

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics DERS 4-YATIRIM ARAÇLARI Tahvil Tahvil Tahvil, alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Bir banka kredi kartı gecikmelerinde yıllık %14,5 faiz oranı ile aylık faizlendirme tahakkuk etmektedir. Bu tahakkukta bankanın yıllık etkin faiz oranı (%)

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics HAFTA 5 BÖLÜM B:Değerleme 1 Hisse Senedi Değerleme Hisse Senedi Değerleme Hisse senetlerinin değerlerinin

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1 ALAN YATIRIM 2Kasım 2006 Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 5,050 Mn US$ Rafineri Marjlarındaki Artış Karlılığı Olumlu Etkiledi Global anlamda petrol talebinin artmaya devam etmesi ve dünya rafinaj

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi 1 Yatırım Kumar Adil Oyun 2 Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! 3 Getiri Kavramı Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti ALAN YATIRIM 24 Ağustos 2006 Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 469 Mn US$ Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti Ünye Çimento nun 2006 net satışları 64 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim 15.414

Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim 15.414 Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Opsiyonlar Opsiyon fiyatlama Uygulamalar: Kur riski ve dönüştürülebilir bonolar Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 20, 21 Opsiyonlar Elinde bulunduran kişiye

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı