Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011)."

Transkript

1 Prof. Dr. ALİ ERTEKİN Doktora Tezi Başlığı: Karbontetraklorür ile Deneysel Siroz Oluşturulan Tavşanlarda Sialik Asit, Lipit Bağlı Sialik Asit, Total Protein ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivitelerinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, (1996). Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Çelikezen, Çağlar: Deneysel Akciğer Fibrozisinde Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Maddeler ve Antioksidan Vitamin Düzeylerinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, (2004). Gündoğdu, Sani: İnsanların Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Lipid Peroksidasyonu, Antioksidan Vitaminler ve Antioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, (2005). Yoldaş, İrfan: Theileriosisli sığırlarda hemoglobin tipleri ve glutatyon düzeylerinin araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, (2008). Kuru, Ali: Bleomisin Uygulanan Ratlarda CoQ 10 in Tüylerdeki İz Mineral Düzeyleri Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011). Yönetilen Doktora Tezleri: Çelikezen, Çağlar: Bleomisin Uygulanan Ratlarda, CoQ 10 nun Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Profil ve bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, (2008). Projelerde Yaptığı Görevler: Florozisli koyunlarda serum lipid fraksiyonları ve doku antioksidan düzeylerinin araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, (2003-VF 026), (Yardımcı Araştırıcı), (Sonuçlandı). Bleomisin Uygulanan Ratlarda CoQ nin Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Profil ve bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, (2007-SBE- YL 105), (Proje Yürütücüsü), (Sonuçlandı). ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Çınar, A., M. Yörük, İ. Meral, D. Kılıçalp, A. Koç ve A. Ertekin, Karbontetraklorür ile Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut ve Kronik İntoksikasyonun Karaciğer

2 Histolojik Yapısına Bazı Hematolojik Değerlere ve Elektrokardiyogram Üzerine Etkileri, Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 23, , (1999). A2. Ertekin, A., M. Karaca, H. A. Akkan, M. Cemek ve N. Ormancı, Köpeklerde Gentamisin Nefrotoksikozisinde Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Maddeler, Antioksidan Vitaminler ve Bazı Hematolojik-Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, , (2003). A3. Ertekin, A., N. Mert, Y. Akgül, M. Karaca, H. A. Akkan ve İ. Keleş, An Investigation on Blood Gases and some Hematological-Biochemical Parameters in Experimentally Induced Liver Cirrhosis of Dogs, The Indian Veterinary Journal, July, 80, , (2003). A4. Dede, Semiha., Mert, Handan., Mert, Nihat., Yur, Fatmagül., Ertekin, Ali., Deger, Yeter Effects of α-tocopherol on Serum Trace and Major Elements in Rats with Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis Biological Trace Element Research, Volume 114, Issue 1-3, pps , (Winter 2006). A5. Ertekin, Ali., Deger, Yeter., Mert, Handan., Mert, Nihat., Yur, Fatmagül., Dede, Semiha., Demir, Halit An Investigation of the Effects of α-tocopherol on the Levels Fe, Cu, Zn, Mn and Carbonic Anhdrase in Rats with Blomycine Induced Pulmonary Fibrosis Biological Trace Element Research, Vol. 116, (2007). A6. Yeter Deger, Fatmagul Yur, Ali Ertekin, Nihat Mert, Semiha Dede, Handan Mert Protective effects of α-tocopherol on oxidative stres in experimental pulmonary fibrosis in rats, Cell Biochemistry and Function, 25: , (2007). A7. Mert H, Yoruk I, Ertekin A, Dede S, Deger Y, Yur F and Mert N: Vitamin Levels in Lung Tissue of Rats with Bleomycin Induced Pulmonary Fibrosis, Journal Of Nutritional Science And Vitaminology, Vol 55, No 2, April , (2009). A8. İdris TÜREL, Ali ERTEKİN, Gökhan OTO, F. Çağlar ÇELİKEZEN, Semih YAŞAR Urtica dioica L. (Isırgan Otu) nin Metanol ve Su Ekstraktının 7,12 dimetilbenz(a) antrasen Uygulanan Tavşan Tüylerindeki İz Element Seviyeleri Üzerine Etkileri, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15(4): , (2009).

3 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: B1. Testereci, H., H. Sağmanlıgil, A. Ertekin, İ. Türel ve T. Kahraman, Determination of Acyclovir by HPLC in some Tissues of Rabbit, First European Congress of Pharmacology, June, pp: 136, Milan, Italy, (1995). B2. Baydaş, B., A. Bildik ve A. Ertekin, The Investigation of the Relationship between Tyroid Hormone and Glycogen Levels in Hepatotoxic Stress Induced by High Dosage of Acetaminophen, The Moroccan Society of Clinical Chemistry Organizes, May, pp:61, Rabat, Morocco, (2000). B3. Mert, N., H. A. Akkan, S. Dede, Z. T. Ağaoğlu, A. Ertekin ve M. Karaca, Effects of Nigella Sativa, Vitamin C, E and Se on the Levels of Trace Elements in the Rabbit for with Experimental Intestinal Bowel Cancer, The Moroccon Society of Clinical Chemistry Organizes, May, pp:73, Rabat, Morocco, (2000). D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Sağmanlıgil, H., H. Testereci, İ. Türel, T. Kahraman ve A. Ertekin, Vanda Satılan Sütlerde Ampisilin Kalıntılarının Tayini ve Isıtmanın Ampisilin Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(1-2), , (1994). D2 Testereci, H., H. Sağmanlıgil, A. Ertekin ve İ. Türel, Çeşitli Hayvan Feçeslerinde Auxin Hormon (İndol Asetik Asit) Potansiyelinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(1-2), , (1994). D3. Testereci, H., A. Evren, A. Ertekin, T. Kahraman ve İ. Yörük, The Determination of Pyrimidine Bases in Chicken Egg's Yellow by HPLC, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 1-6, (1995). D4. Testereci, H., H. Sağmanlıgil, A. Ertekin, H. Dülger ve T. Kahraman, Antiviral Tablette Asiklovir Konsantrasyonunun Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Ölçülmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 52-54, (1995). D5. Testereci, H., H. Sağmanlıgil, A. Ertekin, İ. Türel ve T. Kahraman, Yeni Zelanda ve Yerli Tavşanlarda Plazma ve Bazı Dokularda Asiklovir Konsantrasyonunun Dağılımı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 28-33, (1995).

4 D6. Ertekin, A. ve A. Bildik, Karbontetraklorür ile Deneysel Siroz Oluşturulan Tavşanlarda Sialik Asit, Lipid-bağlı Sialik Asit, Total Protein ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivitelerinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 52-57, (1997). D7. Baydaş, B., A. Bildik, A. Ertekin, Z. T. Ağaoğlu ve G, Baydaş, Yüksek Dozda Asetaminofen ile Oluşturulan Hepatotoksik Streste Tiroid Hormonları ve Glikojen Miktarları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Fırat Tıp Dergisi, 1: 4, , (1997). D8. Bildik, A., A. Ertekin, Y. Değer ve B. Baydaş, Yüksek Dozda Asetaminofenin Lipid Peroksidasyonu, Glutatyon, Serüloplazmin ve Vitamin C Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Fırat Tıp Dergisi, 1: 4, , (1997). D9. Ertekin, A., B. Baydaş, A. Bildik ve G. Baydaş, Asetaminofen İntoksikasyonunda Oluşan Karaciğer Nekrozunda Sialik Asit, Lipid-bağlı Sialik Asit, Total Protein ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivasyonlarının Araştırılması, Fırat Tıp Dergisi, 1: 3, , (1997). D10. Bildik, A., A. Ertekin, F. Yur ve S. Dede, Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu, Glutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 6-8, (1997). D11. Baydaş, B., A. Ertekin, F. Yur, F. Belge ve F. Bayıroğlu, Hipertiroidizmin Tavşanlarda Lipit Peroksidasyon, Glutatyon ve Lipit Bağlı Sialik Asit Seviyeleri Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1-2), 5-8, (1998). D12. Testereci, H., H. Dülger, A. Ertekin ve T. Kahraman, The Determination of Acyclovir in Sheep Serum, Human Serum, Saliva and Urine by HPLC, Eastern J. of Medicine, 3(2), 62-66, (1998). D13. Ağaoğlu, Z., A. Ertekin, M. Yörük, B. Baydaş ve E. Ceylan, Köpeklerde Soğan (Allium Cepa) nın bazı Hematolojik ve Biyokimyasal parametreler Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1-2):36-40, (1998). D14. Ağaoğlu, Z. T., A. Bildik, M. Tütüncü, A. Ertekin ve N. Alpolat, Köpeklerde Karaciğer Toksikasyonunun Tanısında Sialik Asit, Lipit-bağlı Sialik Asit (LSA)' ın Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1-2), 10-14, (1999).

5 D15. Ağaoğlu, S., A. Ertekin ve S. Alemdar, Van Piyasasında Tüketime Sunulan Hamburger ve Piliçburgerlerde Nitrat ve Nitrit Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 14-16, (1999). D16. Ertekin, A., Z. T. Ağaoğlu, H. A. Akkan ve M. Karaca, Deneysel Bağırsak Kanserinde Çörek Otu (Nigella Sativa) Vitamin C, E ve Selenyumun, Gulutatyon ve Lipitbağlı Sialik Asit Seviyelerine Etkileri, Fırat Tıp Dergisi, 2(9): 48-53, (2000). D17. Keleş, İ., A. Ertekin, M. Karaca, S. Ekin ve H. A. Akkan, Sığırların Leptospirozisinde Serum Sialik Asit ve Lipit Bağlı Sialik Asit Düzeyleri Üzerine Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,11(1): , (2000). D18. Ertekin, A., İ. Keleş, S. Ekin, M. Karaca ve H. A. Akkan, Kan Parazitli Hayvanlarda Sialik Asit ve Lipit Bağlı Sialik Asit Düzeylerinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1): 34-35, (2000). D19. Mert. N., Z. T. Ağaoğlu, H. Gündüz, A. Ertekin ve S. Dede, Nigella Sativa(Çörek Otu), Vit.C, E ve Selenyumun, Nitrosoguanidin Uygulanan Tavşanların Tüylerindeki İz Element Seviyelerine Etkileri, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg., 26(3): 87-90, (2000). D20. Ertekin, A., A. Şahin, M. Karaca, H. A. Akkan ve B. Bakır, The Effect of Dyprone Overdoses on the Levels of Lipid Peroxidation, Glutathione and Ceruloplasmin in Dogs, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,13(1-2), 50-53, (2002). D21. Sani, Gündoğdu., Ali, Ertekin İnsanlarda Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Vitaminler ve Antioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2), 19-25, (2006). D22. Erol Ayaz., Ali Ertekin., Nalan Özdal., Zeynep Taş Cengiz Endoparazitli (Fasciola spp, Dicrocoelium dentriticum, Kist Hydatic, Tricostrongylidae ve Metastrongylidae) Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(4): 57-61, (2006). D23. Yeter DEĞER, Ali ERTEKİN, Serdar DEĞER, Handan MERT Lipid Peroxidation and Antioxidant Potential of Sheep Liver Infected Naturally with Distomatosis Türkiye Parazitoloji Dergisi, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (1): 23 26, (2008).

6 D24. Serdar DEĞER, Yeter DEĞER, Ali ERTEKİN, Abdurrahman GÜL, Kamile BİÇEK, Nalan ÖZDAL Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Sığırlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): , (2008). D25. Çağlar F. Çelikezen, Ali Ertekin Ratlarda Akciğer Fibrozisinde Lipid Peroksidasyonu (MDA), Antioksidan Madde (Glutatyon, Seruloplazmin) ve Bazı Antioksidan Vitamin ( Β- Karoten, Retinol) Düzeylerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(2): 17 20, (2008). D26. Ali Ertekin, İdris Türel, Gökhan Oto, F.Çağlar Çelikezen, Semih Yaşar Isırgan Otunun Dimetilbenzantrasen Uygulanan Tavşanlarda Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Maddeler Ve Nitrit-Nitrat Düzeyleri Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(2): 11 15, (2008). D27. F.Çağlar ÇELİKEZEN, Ali ERTEKİN, Bleomycin Uygulanan Ratlarda CoQ 10 in Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Profil ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(1): 41 48, (2009). D28. İrfan YOLDAŞ, Ali ERTEKİN, Theileriosisli sığırlarda hemoglobin tipleri ve glutatyon düzeylerinin araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(1): 53 56, (2009). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Bildik, A., A. Ertekin, F. Yur ve S. Dede, Karbontetraklorür Toksikasyonunun Lipit Peroksidasyonu, Glutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, sayfa: 68, Eskişehir, (1999). E2. Bildik, A., A. Ertekin, Y. Değer ve B. Baydaş, Yüksek Dozda Asetaminofenin Lipit Peroksidasyonu, Glutatyon, Serüloplazmin ve Vitamin C Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, sayfa: 69, Eskişehir, (1999). E3. Baydaş, B., F. Belge, F. Bayıroğlu, A. Ertekin ve F. Yur, Hipertiroidizmin Tavşanlarda Lipit Peroksidasyon, Glutatyon ve Lipit Bağlı Sialik Asit Seviyeleri Üzerine Etkileri, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, sayfa: 87, Eskişehir, (1999).

7 E4. Ertekin, A., A. Şahin, M. Karaca, H. A. Akkan ve B. Bakır, The Effect of Dyprone Overdoses on the Levels of Lipid Peroxidation, Glutathione and Ceruloplasmin in Dogs, 5. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, sayfa: , Van, (2003). E5. Ertekin, A., N. Mert, Y. Akgül, M. Karaca, H. A. Akkan ve İ. Keles, Köpeklerin Deneysel Karaciğer Sirozunda Kan Gazları ve Bazı Hematolojik-Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması, 5. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, sayfa: 141, Van, (2003). E6. Ertekin, A., M. Karaca, H. A. Akkan, M. Cemek ve N. Ormancı, Köpeklerde Gentamisin Nefrotoksikozisinde Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Maddeler, Antioksidan Vitaminler ve Bazı Hematolojik-Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması, 5. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, sayfa: 142, Van, (2003). E7. Ertekin, Ali., Deger, Yeter., Mert, Handan., Mert, Nihat., Yur, Fatmagül., Dede, Semiha., Demir, Halit An Investigation of the Effects of α-tocopherol on the Levels Fe, Cu, Zn, Mn and Carbonic Anhdrase in Rats with Blomycine Induced Pulmonary Fibrosis III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, sayfa: , Konya, (2007). E8. Dede, Semiha., Mert, Handan., Mert, Nihat., Yur, Fatmagül., Ertekin, Ali., Deger, Yeter Effects of α-tocopherol on Serum Trace and Major Elements in Rats with Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, sayfa: , Konya, (2007). E9. Mert H, Yoruk I, Ertekin A, Dede S, Deger Y, Yur F and Mert N: Vitamin Levels in Lung Tissue of Rats with Bleomycin Induced Pulmonary Fibrosis, IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, (2009). E10. Yeter DEĞER, Ali ERTEKİN, Serdar DEĞER, Handan MERT Lipid Peroxidation and Antioxidant Potential of Sheep Liver Infected Naturally with Distomatosis, IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, (2009). F. Diğer yayınlar (Kitap): F1. Ertekin, A., Proteinler, Enzimler, Vücut Sıvıları Kimyası, Protein ve Aminoasit Metabolizması, In: Biyokimya Editör: Prof. Dr. Nihat Mert, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları., No: 1, Van, (1999).

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve soyadı : Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Doğum Yeri ve Yılı : Ağrı 21.10.1959 Medeni Hali : Evli Bildiği Y.Diller : Almanca ve İngilizce E-mail : okufrevi@atauni.edu.tr

Detaylı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı ISSN: 1308-0679 DERLEME Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı H. İbrahim GÖKCE 1 Kadir BOZUKLUHAN 2 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle. Alparslan COŞKUN 1, İsmail ŞEN 2

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle. Alparslan COŞKUN 1, İsmail ŞEN 2 Sığırlarda akut faz proteinleri ve klinik kullanım alanları DERLEME (Review Article) SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle Alparslan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Cerrahi Onkoloji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Cerrahi Onkoloji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erdal GÖÇMEN 2. Doğum Tarihi : 14.10.1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Tıpta Uzmanlık-Yan Dal Uzmanlık 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul PROF. DR. BEKİ KAN' IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 30.11.1951 Uyruğu : T.C. Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU A.KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Mahmut DOĞRU Doğum Yeri : Dörtyol / HATAY Doğum Tarihi : 01/09/1961 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Fizik B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. ALÜMİNYUM ve İNSAN Özgür Akman, Sema Atasever, Ecem Güçlü, Gözde Gümüş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Tuba Çandar ÖZET 2010 yılında Macaristan daki büyük sanayi birimlerinden biri olan alüminyum üretim tesisinin,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Adı Soyadı : Müfit KALELİOĞLU Nöroşirürji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Ev Adresi: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, Kozyatağı Baytur Konutları, E Blok D.52, Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Telefon: (0 216) 416 13 13 Cep Telefonu:

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal Başer DF, Civelek T Kocatepe Vet J (2013) 6(1): 25-31 DOI: 10.5578/kvj.5516 Kabul Tarihi : 22.05.2013 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Akut İshalli

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 83-88, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 545 553 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Hormon

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257. Research Article

Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257. Research Article Animal Health Prod and Hyg (2014) 3(1) : 253-257 Research Article Keçi Rasyonlarında Farklı Düzeylerde Meşe Yaprağı Kullanılmasının Sindirilebilirlik ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Askorbik Asit in Serbest Oksijen Radikal Temizleyici Olarak Açık Kalp Cerrahisinde Kullanımı

Askorbik Asit in Serbest Oksijen Radikal Temizleyici Olarak Açık Kalp Cerrahisinde Kullanımı Askorbik Asit in Serbest Oksijen Radikal Temizleyici Olarak Açık Kalp Cerrahisinde Kullanımı Op. Dr. Ergun Salman*, Dr. Mehmet Bayraktaroğlu*, Dr. Orhan Veli Doğan*, Op. Dr. Yavuz Yörükoğlu*, Doç. Dr.

Detaylı

Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı

Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (4): 657-661, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2009.1434 RESEARCH ARTICLE Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı Barış SARI

Detaylı

KOYUNLARDA DEXAMETHASON UYGUlAMASININ SERUM DEMİR, TOTAL DEMİR BAGLAMA KAPASİTESİ, TRANSFERRİN DOYUMU VE. BAKıR DÜZEYİNE ETKİsİ-

KOYUNLARDA DEXAMETHASON UYGUlAMASININ SERUM DEMİR, TOTAL DEMİR BAGLAMA KAPASİTESİ, TRANSFERRİN DOYUMU VE. BAKıR DÜZEYİNE ETKİsİ- Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2):~97-208.~992 KOYUNLARDA DEXAMETHASON UYGUlAMASININ SERUM DEMİR, TOTAL DEMİR BAGLAMA KAPASİTESİ, TRANSFERRİN DOYUMU VE BAKıR DÜZEYİNE ETKİsİ- Hüseyin Voyvoda l Servet Sekin

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ SAĞLIK RİSKLERİ HAZIRLAYAN: F.KOZISEK 1. GİRİŞ Suyun bileşimi yerel jeolojik koşullara göre geniş bir çeşitlilik gösterir. Ne yeraltı suları ne de yüzey

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler

Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler Damla KARAKOÇ*, Murat ÇİMEN**, Nazan DEMİR*, Cahit

Detaylı