İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 3

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER Z.K.Ü. Teşkilat Şeması I. Genel Bilgiler II. Fakülteler ve Bağlı Birimler Hakkında Genel Bilgiler Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Devlet Konservatuarı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Merkezler A- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi). 11 B- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi.. 13 C- Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi D- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi E- Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 13 F- Sürekli Eğitim Merkezi G- Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi H- Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 14 I- Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 14 J- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi. 14 K- Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi.. 15 L- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. 15 M- Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.. 15 N- Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi.. 15 O- Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi III. Akademik Birimler ve Bölümleri IV. Üniversite-Sanayi-Çevre-Tarım İşbirliği BÖLÜM EĞİTİM-ÖĞRETİM 2.I- Öğrenci Bilgileri Z.K.Ü. Öğrenci Sayıları Şeması ( tarihi itibariyle) Z.K.Ü. Öğrenci Sayıları Grafiği ( tarihi itibariyle) Z.K.Ü. Öğrenci Sayıları Şeması ( tarihi itibariyle) Z.K.Ü. Öğrenci Sayıları Grafiği ( tarihi itibariyle) Z.K.Ü. Öğrenci Sayıları Şeması ( tarihi itibariyle) Z.K.Ü. Öğrenci Sayıları Grafiği ( tarihi itibariyle) Z.K.Ü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Sayıları ( tarihi itibariyle) 37 - Z.K.Ü Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Sayıları ( tarihi itibariyle). 39 4

3 - Z.K.Ü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Sayıları ( tarihi itibariyle) 41 - Z.K.Ü Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Birimlere ve Öğretim Elemanı Türüne Göre (Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı) Oranları Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Birimlere ve Öğretim Elemanı Türüne Göre (Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı) Oranları Z.K.Ü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları Z.K.Ü Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları Öğretim Yılı Üniversite Başarı Durumu II- Ders Açığı ve Kapasite Boşluğu III- Verilen Cezaların Dağılımı IV- Lisansüstü Çalışmaları IV.I- Fen Bilimleri Enstitüsü IV.II- Sosyal Bilimler Enstitüsü IV.III- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 55 2.V- Üniversitemizce Düzenlenen Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler VI- Üniversite Bünyesinde Yapılan Bilimsel Toplantılar VII- Üniversite Dışında Öğretim Elemanlarımızın Katıldığı Bilimsel Toplantılar-Sanatsal Etkinlikler 68 2.VIII- Yayınlar Rektörlük Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu IX- Araştırmalar ve Projeler X- Üniversitenin Baskı İmkanları BÖLÜM TESİSLER 3.I- Tesisler II. Zonguldak İl Merkezi Dışında Bulunan Fakülte ve Yüksekokullar III- Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler IV- Atölyelerimiz V Yatırım Programında Yer Alan Projeler VI- Faaliyetleri Devam Eden Projelerin 2011 Yılı Ödenekleri ve Gerçekleşme Durumu VII- Kütüphane VIII- Kütüphane Hizmetleri BÖLÜM SOSYAL HİZMETLER 4.I- Beslenme Hizmetleri II- Sağlık Hizmetleri III- Barınma Hizmetleri IV- Sosyal ve Kültürel Hizmetler BÖLÜM MALİ İŞLER 5.I Mali Yılı Ödeneklerinin Durumu II Yılı Öğrenci Maliyetleri III- Personel Durumu Akademik Kadrolar Şeması İdari Kadrolar Şeması IV- Bilgi İşlem Merkezi

4 5.V- Hukuk Müşavirliği VI- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE SORUNLAR 6.1- Değerlendirme ve Sorunlar

5 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet üretimi konusundaki yaklaşımları, günümüz koşullarına uygun yüksek ve güncellenebilir kalite anlayışı ve yenilikçi öğretim metotları ile kökleri 1924 yılında Türkiye nin ilk yüksekokulu olarak kurulan Maden Mektebine dayanması itibarıyla yerleşmiş gelenekleri bulunan; ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Eğitim-öğretimine 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adı ile devam eden Üniversitemiz, hâlihazırda 8 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu ve 13 Araştırma Merkezi ile birçok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendine güvenen, genç ve yetkin öğretim elemanları ve personeli ile alanında dünya ölçeğinde bilgi ve donanıma, toplumsal sorumluluk bilincine sahip; bilime, teknolojik gelişmelere açık bireyler yetiştiren Üniversitemiz ulusal ve uluslararası düzeyde bir referans noktası olma hedefine doğru hızla ve emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz, vizyonu ve misyonu itibarıyla; başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik, idari personelinin yanı sıra bizi ilgiyle takip eden bütün paydaşlarımızın memnuniyetlerini artırmayı hedefleyen, sadece bulunduğu şehire değil bölgesine, ülkesine ve dünyaya hizmet üreten; dünya üniversitesi olma odaklı bir anlayış içerisinde her geçen gün yükselmektedir. Bilgi toplumunu güçlendirmek için için güçlü ve yaratıcı eğitim kurumlarına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda üniversiteler, geniş katılım esasına, yaşam boyu öğrenmeye, araştırmaya ve topluma hizmet üretimine katkı sağlayacak kurumların başında gelmektedir. Refah ve gelişim; ancak kendine güvenen, kendi gelişimini tayin edebilen, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katkıda bulunabilen üniversiteler tarafından gerçekleştirilecektir. Güçlü üniversiteler, topluma katkılarının temelini oluşturan güçlü akademik ve sosyal değerleri gerektirir. Son iki yılda üniversitemizde yaşanan hızlı gelişmeler önemlidir. Yeni fakültelerin ve bölümlerin açılması, yeni hizmet binalarının ve sosyal yaşam alanlarının yapılması, mevcut yapılardaki ve teknik donanımdaki iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları her geçen gün üniversitemize, bölgemiz ve ülkemiz insanına ümit vermektedir. Toplumun bilimsel ve teknolojik bilgi ve anlayışa yönelik artan ihtiyaca cevap vermekle yükümlü üniversiteler, özellikle her düzeyde öğrencilere geniş araştırma temelli eğitim sağlama sorumluluğunu da üstlenmişlerdir. Bu nedenle sadece önlisans ve lisans düzeyinde eğitim vermekle kalmayıp, lisansüstü eğitim düzeyinde de büyümek, toplumun ve ülkenin artan nitelikli işgücüne cevap verebilmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılında mevcut ön lisans ve lisans eğitimlerimizin ihtiyaca uygun, gerçekçi ve günümüz ve geleceğin koşullarına uygun bir şekilde güncellemesine yönelik çalışmalar başlatılarak, lisansüstü eğitim-öğretim ağının da genişlemesi için önemli hedefler oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmaların çıktıları da gelecek yılların ürünü olarak topluma kazandırılmaya başlanmış olacaktır. Yine sevinerek paylaşmak isterim ki 2011 yılı üniversitemiz için birçok ilklerin yaşandığı yıl olarak da hatırlanacaktır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü programlara ilk defa üniversitemiz öğrencilerini almış, artık akademisyen yetiştirmek için araştırma görevlisini gönderen değil, kabul eden, yetiştiren bir üniversite olmuştur. Yine Türkiye de bir ilk olma özelliğini taşıyan Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, ayrıca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin aktif olarak bu yıl içerisinde hizmet vermesi planlanmıştır.. Toplumsal hizmet üretimi bakımından çok önem verdiğimiz Sürekli Eğitim Merkezi 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerini tam 40 kat arttırmış; önemli başarılara imza atmıştır yılı içerisinde tüm akademik personelimize kadroları bekletilmeden verilmiş ve yükseltilmeleri yapılmıştır. Yine bu yıl içerisinde Kütüphane binası tadilata alınmış, modern bir bina haline dönüştürülmüştür. Bununla da kalmayıp her kampuse yüksek standartlarda bir kütüphane yapılması planlanarak 2012 başlarında tamamlanması planlanmıştır. Yine ilk defa Engelsiz ZKÜ birimi yaşama geçirilerek, tüm engelli personel ve öğrencilerimiz kayıt altına alınmış, fiziksel alan eksiklikleri ve şartları iyileştirmeleri yapılmaya başlanılmıştır yılı içerisine sığdırabildiğimiz yenilikler içerisinde birçok laboratuar ve müze açılışları da yer almış; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu güne dek en yüksek yatırım ve onarım rakamlarını 2011 yılı içerisinde gerçekleşmiştir. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi ile Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergileri yayın hayatına bu yıl içerisinde başlamış, ayrıca tüm kampüslerimizden de haberlerin yapıldığı Kampüsün Sesi Gazetesi yayın hayatına merhaba demiştir. Kampüslerimizin hemen hemen hepsinde yeni birçok fiziki alana kavuşması 7

6 2011 yılı içerisinde mümkün olmuş, buralara yeni meydanlar, parklar, çevre düzenlemeleri, aydınlatmalar ve kreş gibi birçok yeni hizmet sunumu ve iyileştirmeler yapılmıştır. Bilindiği üzere üniversiteler, yüksek öğretimin yanı sıra araştırma faaliyetlerinin de her boyutuna karşı duyulan bir bağlılığı paylaşırlar. Bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetlerinde meydana gelen gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu artışın daha da ivme kazanması için, araştırma faaliyetlerine yönelik yeni destekler sağlanmaya başlamış ve mevcut olan destek imkânlarıda geliştirilerek genişletilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Örneğin, öğretim üyelerimizin yaptıkları bilimsel yayınları en az TÜBİTAK miktarında desteklenmeye başlanmış ve destek kapsamı da genişletilmiştir. Bu destekler sayesinde üniversitemiz yayın sayısında gelecek birkaç yıl içerisinde önemli artışlar beklenmektedir. Üniversiteler toplum ile birlikte çalışmaya açık olup, üniversitelerin çoklu görevleri arasında bilginin yaratılması, korunması, değerlendirilmesi, yayılması ve işletimini de kapsamaktadır. Bunun pratik sonuçlarından biri olan topluma hizmet kapsamındaki çalışmalarıyla üniversitemiz toplumun artan ihtiyaçlarına cevap vermekte; geç kalmayan ve toplumla doğrudan etkileşime geçerek mevcut ve geleceğe dönük ihtiyaçlarını da anlamaya çalışmaktadır. Sadece bulunduğu şehire değil, tüm topluma hizmet veren üniversitemiz bu farkındalık içerisinde vermiş olduğu sağlık hizmetinin kalitesini ve çeşitliliğini de her geçen gün arttırmaktadır. Bu hizmet ağının var olduğumuz her alanı kapsaması gerektiği bilinci ile sanattan spora, kültürden ekonomiye, bilimden teknolojiye her alanda çeşitlendirmek için var gücümüzle çalışmakta ve bunların her geçen gün neticelerini de almaktan mutluluk duymaktayız. Bilindiği üzere, üniversiteler günümüz koşulları içerisinde sistematik kalite kültürünü oluşturmak, kendi kurumsal görev ve amaçlarına uyan bir iç kalite kültürünü de geliştirmek zorundadırlar. Özerklik ve hesap verebilirlik arasındaki dengeyi reel bir sistem üzerine oturtmalı ve hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından ise toplam kalite anlayışını, üniversite yaşamımızın her alanına yansıtmalı ve kalite bilinci ve kültürünü her düzeye yaygınlaştırmalıyız. Bu anlayışı yaygınlaştırmak sadece üniversite üst yönetiminin sorumluluğunda olmayıp, her düzeydeki çalışanımızın bilinçlenmesi ve kalite kültürünün gelişmesi ile mümkün olabileceğini de unutmamalıyız. Her geçen gün üniversitemiz faaliyet alanlarında daha ileri bir hizmet anlayışına ve çeşitliliğine gidileceğine olan inancımı ve bu çerçevede tüm çalışma arkadaşlarıma olan güvenimi ifade etmek istiyorum. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince tüm Birimlerimizin katkısı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın özverili çalışmasıyla hazırlanmış olan 2011 Yılı Faaliyet Raporunu değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ediyorum. Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 8

7 I. GENEL BİLGİLER 3837 Sayılı Kanunla kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, kuruluş kanununda belirtildiği gibi Zonguldak yöresinde mevcut olan ve Hacettepe Üniversitesi ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu nun bağlantıları ve isimleri değiştirilerek oluşturulan, 1- Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi ne devrolmuştur), Bartın Orman Fakültesi Fakültesi (5765 sayılı Kanun ile Bartın Üniversitesi ne devrolmuştur), Mühendislik Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2- Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3- Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi ne devrolmuştur) ile kurulmuştur. Daha sonra; 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın Sağlık Bakanlığı ile tarihinde imzaladığı Sağlık Meslek Liselerinin Yılından İtibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Dönüştürülmesi İle İlgili Protokol uyarınca kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tarihihinde 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulan Bartın Meslek Yüksekokulu, (5765 sayılı Kanun ile Bartın Üniversitesi ne devrolmuştur), tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 95/6613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ereğli Eğitim Fakültesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Yüksekokulu, sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Karabük Meslek Yüksekokulu (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi ne devrolmuştur) sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Çaycuma Meslek Yüksekokulu sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Devrek Meslek Yüksekokulu tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi ne devrolmuştur) sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Devlet Konservatuarı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi ne devrolmuştur) sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (5765 sayılı Kanun ile Bartın Üniversitesi ne devrolmuştur), tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/13232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Diş Hekimliği Fakültesi tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/14010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/1072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İletişim Fakültesi tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/1072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 18- Üniversitemiz Senatosu nun tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 9

8 tarih 2000/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2001/01 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Sürekli Eğitim Merkezi tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2002/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile kurulan Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2003/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile kurulan Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2007/09-3 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2005/07-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli kararı ile kurulan Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/17-10 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/17-11 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/03-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarih 2011/21-4 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 19- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 04/04/2000 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla eğitimöğretim yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesi ne 25 öğrenci alınması için izin verilmesi üzerine kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ile gelişmesine devam etmektedir. Üniversitemiz öğretim birimleri hakkındaki kısa bilgiler ile kuruluşumuzdan günümüze kadar olan zaman kesimindeki çeşitli faaliyetlerimizde ulaşılan karşılaştırmalı sonuçlar, raporun sonraki kısımlarında ele alınmaktadır. Üniversite birimlerinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması, bölgesel imkanların yanısıra devlet kaynakları zorlanarak ve her yerleşim biriminin ekonomik ve sosyal yapısıyla birlikte yöresel özellikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Üniversite birimlerinde yer alan bölüm ve programlar seçilirken, Yükseköğretim in genel amaçları doğrultusunda bölgenin ve ülkenin eleman ihtiyacı gözönünde bulundurulmuştur. II. FAKÜLTELER VE BAĞLI BİRİMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulan Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, faaliyetini Merkez kampüsünde, bu amaçla daha önce yapılmış yaklaşık 4927 m2 alana sahip binada sürdürmekte iken 14 Anfi, 6 Derslik, 4 Bilgisayar Laboratuarı, 30 Laboratuar, 59 çalışma ofisi, 1 öğretim elemanı dinlenme ofisi, 2 seminer salonu, 1 öğrenci kantininde bulunduğu m2 kapalı alana sahip yeni eğitim bloğu 2008 yılı sonunda faaliyete geçmiştir tarih 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devrek ibaresi kaldırılarak Fen-Edebiyat Fakültesi adını almıştır Eğitim Öğretim yılında Fizik ve Matematik Bölümlerine öğrenci alarak Eğitim Öğretim faaliyetine başlayan Fakültemizde Eğitim Öğretim yılında Kimya Bölümü, Eğitim Öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Öğretim yılında Fransız Dili ve Edebiyatı programı, Yürütme Kurulunun 03/03/1997 tarihli kararı ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, tarihli kararı ile de Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları açılmıştır. Ayrıca Yürütme Kurulunun tarihli kararı ile Tarih Bölümü ile Psikoloji Bölümü, 23/02/1999 tarihli kararı ile Biyoloji, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve 15/02/2000 tarihli kararı ile de Matematik Bölümü II.Öğretim programı, tarihli kararı ile de Arkeoloji Bölümü, tarihli kararı ile Kimya Bölümü ile Biyoloji Bölümünün II. Öğretim programları, tarihli kararı ile de Sosyoloji Bölümü açılmıştır. Bununla birlikte 10

9 Türk Dli ve Edebiyatı Bölümü örgün öğretim ve II. öğretim programları ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü nün İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak eğitimöğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fizik Bölümü nde 128, Kimya Bölümü nde 338, Kimya II Öğretim Bölümü nde 113, Matematik Bölümü nde 150, Matematik II. Öğretim Bölümü nde 491, Biyoloji Bölümü nde 401, Biyoloji II.Öğretim Bölümü nde 217, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü nde 24, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde 31, Türk Dili ve Edebiyatı II. Öğretim Bölümü nde 31 olmak üzere toplam 1924 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Fizik Bölümü nden 24, Kimya Bölümü nden 18, Matematik Bölümü nden 52, Matematik II. Öğretim Bölümü nden 41, Biyoloji Bölümü nden 14 olmak üzere toplam 149 öğrenci mezun olmuştur. Fakülte de 11 Profesör, 10 Doçent, 35 Yardımcı Doçent, 35 Araştırma Görevlisi ile toplam 22 İdari Personel hizmet vermektedir. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında da çalışmalar yapılmaktadır. 2) TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur.1993 yılında 2547 sayılı kanunun 33. maddesi uyarınca 28 Araştırma Görevlisi Tıpta Uzmanlık sınavıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üniversitemiz adına eğitim görmek üzere ihtisasa başlamış ve ihtisaslarını tamamlayarak yılları içerisinde Zonguldak'a dönmüşlerdir. Fakültede halen 15 Profesör, 39 Doçent, 73 Yardımcı Doçent, 199 Araştırma Görevlisi, 4 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman olmak üzere toplam 331 öğretim elemanı ve 19 idari personel görev yapmaktadır yılı içerisinde yapılan idari, sağlık ve yardımcı sağlık personeli atamaları ile Tıp Fakültesi, Üniversitemiz Merkez Kampüsü eski Rektörlük binasında aktif olarak hizmete başlamış, 2004 yılı sonlarına doğru Sağlık Birimleri kampüsündeki yeni binasına taşınmıştır. Tıp Fakültesi nde 522 öğrenci eğitim görmekte olup, 39 öğrenci mezun olmuştur. Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmeleri için son derece modern bir Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı kurulmuş olup, bilimsel çalışmalara başlanılmıştır. 3) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Batı Karadeniz Havzası ndaki maden kömürünün, yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi için Zonguldak'ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş, ancak bir süre sonra bu okul kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmıştır yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş, 1961 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta Yeni Bir Teknik Okul Açılması Hakkındaki Yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul, 1184 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür sayılı yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan Akademi, 1983 yılında çıkarılan 41 sayılı K.H.K. ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümleri nden oluşan bir birim olarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bu Fakülte daha sonra 3837 sayılı yasa ile kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin nüvesini oluşturmuştur. Zonguldak DMMA olarak açıldığı 1975 yılından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesine dönüştüğü 1992 yılına dek, sadece Makina ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretimin yapıldığı Fakültemizde, öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü II. Öğretimi açılarak Lisans düzeyinde eğitim öğretime başlanılmıştır öğretim yılında da Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencileri almaya başlamıştır. Mühendislik Fakültesinde yukarıda belirtilen bölümlerden başka Jeoloji ve Metalurji Mühendislikleri Bölümleri de bulunmakta olup bu Bölümlerimizden Jeoloji Mühendisliği Bölümüinde, sadece Y.Lisans öğrenimi yapılmakta olup Metalurji Mühendisliği Bölümü henüz aktif hale geçmemiştir yılında, gelecekte fiziki alt yapı ve öğretim elemanı sağlandığında eğitime açılmak üzere Mekatronik, Biyomedikal, Bilgisayar, Endüstri ve Gemi İnşaat Mühendisliği bölümleri kurulmuştur. Fakülte de 11 Profesör, 8 Doçent, 42 Yrd. Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 45 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman mevcuttur. İdari personel sayısı 39 dur. Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü nde 390, Maden Mühendisliği Bölümü nde 413, Makina Mühendisliği Bölümü nde 511, Makina Mühendisliği Bölümü II. Öğretim Bölümü nde 498, İnşaat Mühendisliği Bölümü nde 264, İnşaat Mühendisliği II. Öğretim Bölümü nde 50, 11

10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde 326, Çevre Mühendisliği Bölümü nde 209, Çevre Mühendisliği II. Öğretim Bölümü nde 46, Jeoloji Mühendisliği Bölümü nde 27 olmak üzere toplam 2810 öğrenci öğretim görmekte olup, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü nden 32, Maden Mühendisliği Bölümü nden 29, Makina Mühendisliği Bölümü nden 98, Makina Mühendisliği II. Öğretim Bölümü nden 18, İnşaat Mühendisliği Bölümü nden 23 ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nden 28, Çevre Mühendisliği Bölümünden 9 olmak üzere toplam 237 öğrenci mezun olmuştur. Fakülte de, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetler sürdürülmektedir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlara değişik proje bazında hizmetler sunulmaktadır. Maden Mühendisliği Bölümü özellikle NATO destekli ZEDEM projesi ve İngiliz Teknik Yardımıyla kazandığı yaklaşık 50 parça deneysel araç ve gereçleriyle bu bölüm laboratuvarları mükemmel bir duruma gelmiştir. Makina Mühendisliği Bölümüne kazandırılan yine yaklaşık 50 parça deneysel araç ve gereçle de bu bölüm, uygulamalı dersler açısından yeterli bir duruma getirilmiştir. Ayrıca Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları ise çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü nün laboratuvarlarının kurulması devam etmektedir yılında gelecekte fiziki alt yapı ve öğretim elemanı sağlandığında eğitime açılmak üzere Mekatronik, Biyomedikal, Bilgisayar ve Endüstri ve Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur. 4) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarih ve 3389 sayılı kanunla, Hacettepe Üniversitesi ne bağlı, Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü nde eğitim-öğretim yılında kurularak öğretime başlamıştır tarih ve 3837 sayılı Üniversitemizin kuruluşuna ait kanunla adı ve bağlantısı değiştirilerek Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ne bağlı Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. Fakülte yılında, Hacettepe Üniversitesi nden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi merkez kampüsüne taşınmış ve halen eğitim öğretimini bu kampüste sürdürmektedir tarih 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çaycuma ibaresi kaldırılarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. Fakültede halen İktisat I. ve II.Öğretim, İşletme I. ve II.Öğretim ile Maliye I. ve II.Öğretim, Çalışma Ekonomisi ve Endsütriyel İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve İşletme bölümleri mevcuttur. Kamu Yönetimi bölümünün açılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Akademik kadro olarak, 3 Profesör, 5 Doçent, 26 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 19 Arş. Gör. mevcuttur. İdari personel sayısı ise 18 dir. İktisat Bölümü nde 557, İktisat II. Öğretim Bölümü nde 468, İşletme Bölümü nde 483, İşletme II. Öğretim Bölümü nde 423, Maliye Bölümü nde 446, Maliye II. Öğretim Bölümü nde 373, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü nde 256, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü nde 224 olmak üzere toplam 3230 öğrenci öğretim görmektedir. İktisat Bölümü nden 44, İktisat II. Öğretim Bölümü nden 29, İşletme Bölümü nden 65, İşletme II.Öğretim Bölümü nden 28, Maliye Bölümü nden 67, Maliye II.Öğretim Bölümü nden 30 olmak üzere toplam 263 öğrenci mezun olmuştur. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında da faaliyetlerini sürdürmektedir. 5) EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ereğli Eğitim Fakültesi, Zonguldak Valiliği nce geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen 18 derslikli binada Eğitim-Öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümü nde 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Ereğli de hayırsever vatandaş Merhum Hacı Kadri YILMAZ tarafından yaptırılan ve tarihinde 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL tarafından temeli atılan Fakülte Binası 1998 yılında bitirilmiş ve hizmete girmiştir. Fakültede 1 Profesör, 1 Doçent, 21 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 16 Araştırma Görevlisi ile 20 İdari Personel bulunmaktadır. Sınıf Öğretmenliği Programı nda 301, Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim Programı nda 305, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı nda 214, Türkçe Öğretmenliği Programı nda 237, Türkçe Öğretmenliği II. Öğretim Programı nda 238, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı nda 125, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı nda 133, Okul Öncesi Öğretmenliği Programında 132, Okul Öncesi Öğretmenliği II. Öğretim Programında 97, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programında 94, Zihinsel Engelliler Programı II. Öğretim Programında 93, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü nde 52 öğrenci olmak üzere toplam 2021 öğrenci öğrenim görmektedir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü nden 41, Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim Bölümü nden 45, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü nden 32, Türkçe Öğretmenliği Bölümü nden 42, Türkçe Öğretmenliği II. Öğretim Programı ndan 39 olmak üzere toplam 199 öğrenci mezun olmuştur. 12

2013 2017 STRATEJİK PLANI

2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI 2012 ZONGULDAK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ GRAFİKLER LİSTESİ... İV ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ....İHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Yirminci kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Nisan 2014 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir M.Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mayıs 2012 ii ii İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...8 1-Fiziksel Yapı...8 2-Örgüt Yapısı.. 23 3-Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı