TEDAŞ OSOS PROJESİ İLETİŞİM MODÜLÜ WEB SERVİSLERİ TANIM DOKÜMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDAŞ OSOS PROJESİ İLETİŞİM MODÜLÜ WEB SERVİSLERİ TANIM DOKÜMANI"

Transkript

1 TEDAŞ OSOS PROJESİ İLETİŞİM MODÜLÜ WEB SERVİSLERİ TANIM DOKÜMANI Proje: Doküman Adı: OSOS OSOS_IM_WS_03 Versiyon Doküman Tarihi: İÇİNDEKİLER

2 SAYFA : 1/63 1. Revizyon Tarihçesi Amaç Kapsam İlgili Doküman veya Referanslar Giriş İletişim Modülü Web Servisi Sayaç İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları Sayac Kısa Readout Okuma(SayacKisaReadoutOkuma) Sayac Uzun Readout Okuma Sayac Yük Profili Okuma(SayacYukProfiliOkuma) Sayac Paket Okuma (SayacPaketOkuma) Sayac Tarifeleri Değistirme (SayacTarifeleriDegistirme) Sayac Bütün Cihazları Listeleme (SayacButunCihazlariListeleme) Sayac Bütün Cihazları Listeleme Sayac Bütün Cihazları Silme (SayacButunCihazlariSilme) Sayac Bütün Cihazları Silme Sayac Bütün Job ları Listeleme (SayacButunJoblariListeleme) Sayac Bütün Job ları Silme (SayacButunJoblariSilme) Sayac Job Silme (SayacJobSilme) Sayac Job Tanımlama (SayacJobTanimlama) Sayac Tanımlı Job İçeriği Okuma (SayacTanimliJobIcerigiOkuma) Sayac Tanımlı Job Okuma (SayacTanimliJobOkuma) Sayac Yeni Sayac Tanımlama (SayacYeniSayacTanimlama) Modem İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları Modem Logları Okuma (ModemLoglariOkuma) Modem Logları Silme (ModemLoglariSilme) Modem Yazılım Versiyonu Okuma (ModemYazilimVersiyonuOkuma) Modem Periyodik Reset Emri Tanımlama (ModemPeriyodikResetEmriOlusturma) Modem Periyodik Reset Emri Silme (ModemPeriyodikResetEmriSilme). 28 1

3 SAYFA : 2/ Modem Tarih-saat Okuma (ModemTarihSaatOkuma) Modem Tarih-saat Ayarlama (ModemTarihSaatAyarlama) Modem Rolesi Açma (ModemRoleAcma) Modem Rolesi Kapama (ModemRoleKapama) Modem Otomatik Röle Kontrolu Oluşturma (ModemOtomatikRoleKontroluOlusturma) Modem Otomatik Role Kontrolu Pasiflestirme (ModemOtomatikRoleKontroluPasiflestirme) Modem APN Adı Değiştirme (ModemApnNameDegistirme) Modem APN Şifre Değiştirme (ModemApnPasswordDegistirme) Modem APN Kullanıcı Adı Değiştirme (ModemApnUserDegistirme) Modem Client IP Degistirme (ModemClientIPDegistirme) Modem Baglanacagı Port Değiştirme (ModemDinlemePortInDegistirme) Modem Restleme (ModemiResetleme) Modem Server IP Port Degiştirme (ModemServerIPDegistirme) Modem Sifre Değiştirme (ModemSifreDegisikligi) Modem SMS Aldıgı Numara Değiştirme (ModemSmsNumberDegistirme) Modem Tanımlı Paket Silme (ModemTanimliPaketSilme) Modem Tanımlı Paket Okuma (ModemTanimliPaketOkuma) AKM Veri Gönderme Web Servisi Modem Yazılım Versiyonu Verisi Gönderme Modem Tarih Saat Verisi Gönderme Modem Log Verisi Gönderme Modem Parametre Bilgisi Sorgulama Verisi Gönderme Modem APN Parametre Bilgisi Sorgulama Verisi Gönderme Sayaç Paket Okuma Verisi Gönderme Alarm Verisi Gönderme Sayaç Yük Profili Okuma Verisi Gönderme Modem Login

4 SAYFA : 3/63 1. Revizyon Tarihçesi Revizyon Tarih Değişimin Tanımı Değişimi Yapan İlk versiyon Güncelleme 0.2 3

5 SAYFA : 4/ Güncelleme Burcu Gizem ÖZER Güncelleme Burcu Gizem ÖZER Güncelleme Güncelleme Güncelleme Güncelleme 2. Amaç Bu doküman TEDAŞ OSOS projesine ait İletişim Modülü AKM Yazılımı iletişimini gerçekleştiren web servis tanımlarını içerir. Bu web servisler İletişim Modülü web servisleri ve AKM veri servisleri olarak iki gruptan oluşur. 3. Kapsam Bu doküman sadece OSOS projesine ait web servis bilgilerini içerir. 4. İlgili Doküman veya Referanslar Dosya Tanımlayıcısı Doküman Adı 1. OSOS Teknik Şartname 2. OSOS Teknik Şartname EK-1 5. Giriş Üretici tarafından geliştirilecek İletişim Modülü web servisleri tanımları ve formatları bu dokümanda açıklanmıştır. İletişim Modülü yazılımı, AKM yazılımı tarafından web servislerine gönderilen komutları Haberleşme ünitelerine ve Haberleşme ünitelerinden alınan kapsamı dokümanda belirtilen verileri de AKM web servislerine dokümanda formatları açıklanan şekilde iletecektir. 4

6 SAYFA : 5/63 AKM Web Servisleri İletişim Modülü A Web Servisleri Haberleşme Ünitesi A Sayaç X Senkron metot çağrımı Request Acknowledge İlgili komut gönderimi İlgili komut gönderimi OSOS Kullanıcısı Asenkron metot çağrımı Request Acknowledge İlgili komut gönderimi İlgili komut gönderimi İlgili Veri İlgili Veri İlgili Veri Şekil 1 - İletişim Modülü Web Servisleri-AKM Web Servisleri Arası İş Akışı 6. İletişim Modülü Web Servisi OSOS Projesinde İletişim Modülünün(IM) server ve client olarak kullanıldığı servisler ve detayları aşağıda belirtilmiştir. Servislerin genel XML Veri seti aşağıdaki şekildedir. <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soapenv:header/ <soapenv:body <say:sayackisareadoutokumarequest <say:guid string </say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say:sayackisareadoutokumarequest </soapenv:body </soapenv:envelope XML de kullanılan alanların açıklamaları şu şekildedir: 5

7 SAYFA : 6/63 o guid : Global tekil tanımlayıcı (Globally Unique Identifier) AKM tarafından oluşturularak servise gönderilir. Servis cevabını ve istek cevabını bu guid i kullanarak göndermek zorundadır. o sayacflagkod : Sayaç üreticisini tanımlayan üç haneli harf grubudur. Örn : BSE, AEL. o sayacserino : Sayaç üreticisi tarafından sayaca verilmiş tekil tanımlayıcı numaradır. o modemimei : Sayaçın bağlı bulunduğu Haberleşme Ünitesinin (Modem) üzerindeki GPRS ünitesinin tekil numarasıdır. o modemip : Modem in operator tarafından tanımlanmış olan statik IP Adresidir. IPV4 kullanılmaktadır. o modemport : Modem in hangi port üzerinden haberleşeceğini belirleyen numerik alandır Sayaç İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları Sayaç işlemleri servislerinin tamamı asenkron servislerdir.servisler çağırıldığı anda servis cevabı senkron olarak dönülecektir. İstek sonucu ise servis çağırılırken gönderilen guid ile birlikte Veri Gönderme Servisi aracılığı ile AKM ye daha sonra iletilecektir. Servis cevabı genel XML Veri seti aşağıdaki gibidir. <S:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <S:Body <ns2:sayaczamanayarlamaresponse <ns2:sayaczamanayarlamaresponse </ns2:sayaczamanayarlamaresponse </ns2:sayaczamanayarlamaresponse </S:Body </S:Envelope XML Veri setinde kullanılan alanların açıklamaları şu şekildedir: o o o guid : AKM tarafından oluşturulan guid dir. Aynı parametre tekrar yollanmalıdır. hatakodu : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata kodu dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Kodu Alanı 0 olarak gönderilmelidir. hataaciklama : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata açıklaması dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Açıklaması Alanı İşlem Basarili olarak gönderilmelidir. Üretici tarafından hata kodları aşağıdaki aralıklarda tanımlanarak hangi kodun hangi hatayı işaret ettiği AKM yazılımı ekibine bildirilmelidir. Hata Kodları: ile arası Dogrulama Hataları ile arası Bağlantı Hataları 6

8 SAYFA : 7/ Sayac Kısa Readout Okuma(SayacKisaReadoutOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Kısa Readout Okuma Servis, verilen parametrelerden hareketle sayactan kısa readout verisini almalı ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayackisareadoutokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say:sayackisareadoutokumarequest <ns2:sayackisareadoutokumaresponse <ns2:sayackisareadoutokumaresponse </ns2:sayackisareadoutokumaresponse </ns2:sayackisareadoutokumaresponse 7

9 SAYFA : 8/ Sayac Uzun Readout Okuma İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Uzun Readout Okuma Servis, verilen parametrelerden hareketle sayactan uzun readout verisini almalı ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayacuzunreadoutokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say:sayacuzunreadoutokumarequest <ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse <ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse </ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse </ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse 8

10 SAYFA : 9/ Sayac Yük Profili Okuma(SayacYukProfiliOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Yük Profili Okuma Servis, parametrelerde belirtilen tarihler arasındaki yük profili verisini almalı ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. BitisTarih değeri verilmezse sistem yük profilini bugünkü tarihe kadar alır. <say:sayacyukprofiliokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo <say:baslangictarihixmlgregorian </say:baslangictarihi <say:bitistarihixmlgregorian </say:bitistarihi </say:sayacyukprofiliokumarequest <ns2: <ns2:sayacyukprofiliokumaresponse </ns2:sayacyukprofiliokumaresponse </ns2:sayacyukprofiliokumaresponse 9

11 SAYFA : 10/ Sayac Paket Okuma (SayacPaketOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Paket Okuma Servis, sayactan parametrelerde belirtilen paket bilgisini sayactan transfer etmeli ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Paket okumasında modem, sadece sayaçtan istenilen paket iceriğindeki obis kodlarını okur ve yollar. Modemler 10 tane paket tanımına izin verdiği için PaketID değeri 1 ile 10 arası bir değer alabilir. Modem üzerinde bulunan hazır tanımlı paketleri okumak icin - 1 ile -4 arası PaketID değerleri kullanılabilir. <say:sayacpaketokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo <say:paketidint</say:paketid </say:sayacpaketokumarequest <ns2:sayacpaketokumaresponse <ns2:sayacpaketokumaresponse </ns2:sayacpaketokumaresponse </ns2:sayacpaketokumaresponse 10

12 SAYFA : 11/ Sayac Tarifeleri Değistirme (SayacTarifeleriDegistirme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Tarifeleri Değistirme Servis, sayacın tarife değerlerini parametrelerde belirtilen şekilde değiştirmeli, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayactarifeleridegistirmerequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo <say:tarifesaathaftaici string </say:tarifesaathaftaici <say:tarifedilimhaftaici int </say:tarifedilimhaftaici <say:tarifesaatctesi string </say:tarifesaatctesi <say:tarifedilimctesi int </say:tarifedilimctesi <say:tarifesaatpazar string </say:tarifesaatpazar <say:tarifedilimpazar int </say:tarifedilimpazar </say:sayactarifeleridegistirmerequest <ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse <ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse </ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse </ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse 11

13 SAYFA : 12/ Sayac Bütün Cihazları Listeleme (SayacButunCihazlariListeleme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Cihazları Listeleme Servis, modemde tanımlı olan bütün sayacları listeleme emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunCihazlariListelemeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunCihazlariListelemeRequest <ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse <ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse </ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse </ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse 12

14 SAYFA : 13/ Sayac Bütün Cihazları Silme (SayacButunCihazlariSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Cihazları Silme Servis, modemde tanımlı olan bütün sayacları silme emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunCihazlariSilmeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunCihazlariSilmeRequest <ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse <ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse </ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse </ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse 13

15 SAYFA : 14/ Sayac Bütün Job ları Listeleme (SayacButunJoblariListeleme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Job ları listeleme Servis, modemde tanımlı olan bütün görevleri listeleme emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunJoblariListelemeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunJoblariListelemeRequest <ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse <ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse </ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse </ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse 14

16 SAYFA : 15/ Sayac Bütün Job ları Silme (SayacButunJoblariSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Job ları Silme Servis, modemde tanımlı olan bütün görevleri silme emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunJoblariSilmeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunJoblariSilmeRequest <ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse <ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse </ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse </ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse 15

17 SAYFA : 16/ Sayac Job Silme (SayacJobSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac JobSilme Servis, modemde tanımlı olan secilen görevi silme emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacJobSilmeRequest <say:guidstring</say:guid <modeminfo <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemport3</im:modemport </modeminfo <jobid3</jobid </say: SayacJobSilmeRequest <ns2: SayacJobSilmeResponse <ns2: SayacJobSilmeResponse </ns2: SayacJobSilmeResponse </ns2: SayacJobSilmeResponse 16

18 SAYFA : 17/ Sayac Job Tanımlama (SayacJobTanimlama) Sayac Job Tanımlama Servis, modeme secilen görevi tanımlama emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Priyot parametreeleri; PERIOD_JOBDISABLED = 0xFF, PERIOD_15MIN = 0xE0, PERIOD_30MIN = 0xD0, PERIOD_01HOUR = 0xC0, PERIOD_03HOUR = 0x80, PERIOD_06HOUR = 0x40, PERIOD_12HOUR = 0x20, PERIOD_01DAY = 0x10, PERIOD_07DAY = 0x0F, PERIOD_15DAY = 0x0E, PERIOD_01MONTH = 0x0D, PERIOD_03MONTH = 0x0C, PERIOD_06MONTH = 0x08 Periyodik kısareadout okumalar için PriodId 0 gönderilecektir. İstek Formatı: <say: SayacJobTanimlamaRequest <say:guidstring</say:guid <sayacinfo <im:sayacflagkodstring</im:sayacflagkod <im:sayacserinostring</im:sayacserino <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemport3</im:modemport </sayacinfo <jobid?</jobid <tarih?</tarih <packagenumlist <im:data?</im:data </packagenumlist <jobperiod?</jobperiod </say: SayacJobTanimlamaRequest Cevap Formatı: <ns2: SayacJobTanimlamaResponse <ns2: SayacJobTanimlamaResponse </ns2: SayacJobTanimlamaResponse </ns2: SayacJobTanimlamaResponse 17

19 SAYFA : 18/ Sayac Tanımlı Job İçeriği Okuma (SayacTanimliJobIcerigiOkuma) Sayac Tanımlı Job İçeriği Okuma Servis, modeme tanımlanmış olan görevin içeriğini okuma emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. İstek Formatı: <say: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Request <say:guidstring</say:guid <modeminfo <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemport?</im:modemport </modeminfo <jobid?</jobid </say: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Request Cevap Formatı: <ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Response <ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Response </ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkumaResponse </ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkumaResponse 18

20 SAYFA : 19/ Sayac Tanımlı Job Okuma (SayacTanimliJobOkuma) Sayac Tanımlı Job Okuma Servis, modeme tanımlanmış olan görevi okuma emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. İstek Formatı: <say: SayacTanimliJobOkumaRequest <say:guidstring</say:guid <say:modeminfo <im:modemimei?</im:modemimei <im:modemip?</im:modemip <im:modemport?</im:modemport </say:modeminfo <say:jobid?</say:jobid </say: SayacTanimliJobOkumaRequest Cevap Formatı: <ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse <ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse </ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse </ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse 19

21 SAYFA : 20/ Sayac Yeni Sayac Tanımlama (SayacYeniSayacTanimlama) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Yeni Sayac Tanımlama Servis, modeme yeni sayac tanımlama emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayacyenisayactanimlamarequest <say:guid?</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod?</im:sayacflagkod <im:sayacserino?</im:sayacserino <im:modemimei?</im:modemimei <im:modemip?</im:modemip <im:modemport?</im:modemport </say:sayacinfo </say:sayacyenisayactanimlamarequest <ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse <ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse </ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse </ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse 20

22 SAYFA : 21/ Modem İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları AKM Tarafından Modem ile ilgili isteklerde kullanılacak olan servislerdir. Genel XML Veri seti aşağıdaki şekildedir. <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soapenv:header/ <soapenv:body <mod:modempakettanimlamarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modempakettanimlamarequest </soapenv:body </soapenv:envelope XML Veri setindeki alanların açıklamaları şu şekildedir: o guid : Global tekil Tanımlayıcı (Globally Unique Identifier) Akm tarafından oluşturularak servise gönderilir. Servis cevabını ve istek cevabını bu guid I kullanarak göndermek zorundadır. o modemimei : Sayaçın bağlı bulunduğu Haberleşme Ünitesinin (Modem) üzerindeki GPRS ünitesinin tekil numarasıdır. o modemip : Modem in operator tarafından tanımlanmış olan statik IP Adresidir. IPV4 kullanılmaktadır. o modemport : Modem in hangi port üzerinden haberleşeceğini belirleyen numerik alandır. Modem Servislerinin tamamı asenkron servislerdir.servisler çağırıldığı anda servis cevabı senkron olarak dönülecektir. İstek sonucu ise servis çağırılırken gönderilen guid ile birlikte Veri Gönderme Servisi aracılığı ile AKM ye daha sonra iletilecektir. Servis cevabı genel XML Veri seti aşağıdaki gibidir. <S:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <S:Body <ns2:modempakettanimlamaresponse <ns2:modempakettanimlamaresponse </ns2:modempakettanimlamaresponse 21

23 SAYFA : 22/63 </ns2:modempakettanimlamaresponse </S:Body </S:Envelope XML Veri setinde kullanılan alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: o o guid : Akm tarafından oluşturulan guid dir. Aynı parametre tekrar yollanmalıdır. hatakodu : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata kodu dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Kodu Alanı 0 olarak gönderilmelidir. o hataaciklama : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata açıklaması dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Açıklaması Alanı Islem Basarili olarak gönderilmelidir. Üretici tarafından hata kodları aşağıdaki aralıklarda tanımlanarak hangi kodun hangi hatayı işaret ettiği AKM yazılımı ekibine bildirilmelidir. Hata Kodları: ile arası Doğrulama Hataları ile arası Bağlantı Hataları Modem işlemleri web servisleri aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır. 22

24 SAYFA : 23/ Modem Paket Tanımlama (ModemPaketTanimlama) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Paket Tanımlama Servis, parametrelerde belirtilen paket bilgisini haberleşme ünitesine tanımlamalı ve sonucu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Bir paket maksimum 50 Adet OBİS kod içerebilir. PaketId parametresi 1 ile 15 arası numerik sayı olabilir. <mod:modempakettanimlamarequest <mod:guid string </mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint </im:modemport </mod:modeminfo <mod:paketidint</mod:paketid <mod:obiskodlari <im:obiskod <im:kodstring</im:kod <im:aciklama string </im:aciklama </im:obiskod <im:obiskod <im:kodstring</im:kod <im:aciklama string </im:aciklama </im:obiskod </mod:obiskodlari </mod:modempakettanimlamarequest <ns3:modempakettanimlamaresponse <ns3:modempakettanimlamaresponse </ns3:modempakettanimlamaresponse </ns3:modempakettanimlamaresponse 23

25 SAYFA : 24/ Modem Logları Okuma (ModemLoglariOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Logları Okuma Servis, modem hafızasında tutulan log kayıtlarını okumak icin istek oluşturabilmektedir. Oluşturulan işlemin numarası istemciye yollanmaktadır. <mod:modemloglariokumarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemloglariokumarequest <ns2: ModemLoglariOkumaResponse <ns2: ModemLoglariOkumaResponse </ns2: ModemLoglariOkumaResponse </ns2: ModemLoglariOkumaResponse 24

26 SAYFA : 25/ Modem Logları Silme (ModemLoglariSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Logları Silme Servis, modem hafızasındaki logları temizlemeli ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemloglarisilmerequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemloglarisilmerequest <ns2: <ns2:modemloglarisilmeresponse </ns2:modemloglarisilmeresponse </ns2:modemloglarisilmeresponse 25

27 SAYFA : 26/ Modem Yazılım Versiyonu Okuma (ModemYazilimVersiyonuOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Yazılım Versiyonu Okuma Servis, modem yazılım versiyonunu okumalı ve ilgili islem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemyazilimversiyonuokumarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemyazilimversiyonuokumarequest <ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse <ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse </ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse </ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse 26

28 SAYFA : 27/ Modem Periyodik Reset Emri Tanımlama (ModemPeriyodikResetEmriOlusturma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Periyodik Reset Emri Tanımlama Servis, modeme periyodik emir talimatını parametrelerden aldığı bilgiler doğrultusunda tanımlamalı ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Periyot süresi dakika cinsinden verilmelidir. <mod:modemperiyodikresetemriolusturmarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo <mod:periyotint</mod:periyot <mod:baslangictarihidatetime</mod:baslangictarihi </mod:modemperiyodikresetemriolusturmarequest <ns2: <ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse 27

29 SAYFA : 28/ Modem Periyodik Reset Emri Silme (ModemPeriyodikResetEmriSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Periyodik Reset Emri Silme Servis, parametre ile belirtilecek periyodik reset emri silmeli ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemperiyodikresetemrisilmerequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemperiyodikresetemrisilmerequest <ns2:modemperiyodikresetemrisilmeresponse <ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemrisilmeresponse 28

30 SAYFA : 29/ Modem Tarih-saat Okuma (ModemTarihSaatOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Tarih-saat Okuma Servis, modem imei numarasından hareketle istenilen modemin tatihsaat verisini okumalıdır. <mod:modemtarihsaatokumarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemtarihsaatokumarequest <ns2:modemtarihsaatokumaresponse <ns2:modemtarihsaatokumaresponse </ns2:modemtarihsaatokumaresponse </ns2:modemtarihsaatokumaresponse 29

31 SAYFA : 30/ Modem Tarih-saat Ayarlama (ModemTarihSaatAyarlama) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Tarih-saat Ayarlama Servis, modem gercek zaman saatini verilen parametrelere göre güncellemeli ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemtarihsaatayarlamarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo <mod:tarihsaat XmlGregorian</mod:tarihSaat </mod:modemtarihsaatayarlamarequest <ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse <ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse </ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse </ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse 30

32 SAYFA : 31/ Modem Rolesi Açma (ModemRoleAcma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Rolesi Açma Servis, verilen IMEI numarasına ait modemin üzerinde bulunan kontak rölesini çekme işlemini yapar. Bu işlem sokak lambalarını yakmaksöndürmek icin kullanılabilmelidir. <mod: ModemRoleAcmaRequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod: ModemRoleAcmaRequest <ns2: <ns2: ModemRoleAcmaResponse </ns2: ModemRoleAcmaResponse </ns2: ModemRoleAcmaResponse 31

33 SAYFA : 32/ Modem Rolesi Kapama (ModemRoleKapama) Modem Rolesi Kapama Servis, verilen IMEI numarasına ait modemin üzerinde bulunan kontak rölesini bırakma işlemini yapar. Bu işlem sokak lambalarını yakmaksöndürmek icin kullanılabilmelidir. İstek Formatı: <mod: ModemRoleKapamaRequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod: ModemRoleKapamaRequest Cevap Formatı: <ns2: <ns2: ModemRoleKapamaResponse </ns2:modemrolesiayarlamaresponse </ns2: ModemRoleKapamaResponse 32

34 SAYFA : 33/ Modem Role Durumu (ModemRekOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Rek Okuma Servis, verilen IMEI numarasına ait modemin üzerinde bulunan kontak rölesinin durumunu sorgular. <mod: ModemRekOkumaRequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod: ModemRekOkumaRequest <ns2: <ns2: ModemRekOkumaResponse </ns2:modemrolesiayarlamaresponse </ns2: ModemRekOkumaResponse 33

35 SAYFA : 34/ Modem Otomatik Röle Kontrolu Oluşturma (ModemOtomatikRoleKontroluOlusturma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Otomatik Röle Kontrolu Oluşturma Servis, verilen IMEI numarasına ait modeme otomatik röle kontrolu uygulamalıdır. Bu kontrolle röle sabah gün doğumunda bırakılabilmeli, akşam gün batımında çekilebilmelidir. Ayrıca çekme bırakma zamanlarında gecikme de dakika cinsinden verilebilmelidir. Bu işlem sokak lambalarının otomatik yakılması ve söndürülmesinde kullanılabilmelidir. <mod:modemotomatikrolekontroluolusturmarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo <mod:enlemdouble</mod:enlem <mod:boylamdouble</mod:boylam <mod:gundogusugecikmeint</mod:gundogusugecikme <mod:gunbatimigecikmeint</mod:gunbatimigecikme </mod:modemotomatikrolekontroluolusturmarequest <ns2:modemotomatikrolekontroluolusturmaresponse <ns2:modemotomatikrolekontroluolusturmaresponse </ns2:modemotomatikrolekontroluolusturmaresponse 34

36 SAYFA : 35/ Modem Otomatik Role Kontrolu Pasiflestirme (ModemOtomatikRoleKontroluPasiflestirme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Otomatik Role Kontrolu Pasiflestirme Servis, verilen imei numarasına ait modeme ait otomatik role kontrol özelliğini pasiflestirir. Böylece sabah ve akşam otomatik yapılan role çekme bırakma işlemi iptal edilir. <mod:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmerequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmerequest <ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse <ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse </ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse </ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse 35

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Đlaç Takip Sistemi Web Servisleri Kılavuzu Sürüm 0.1 Ankara, 2008 Amaç Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle,

Detaylı

API v1.0 http://www.gazisms.com

API v1.0 http://www.gazisms.com API v1.0 http://www.gazisms.com GaziSMS API, GaziSMS müşterilerinin kendi geliştirdikleri programlar içerisinden SMS göndermelerine olanak sağlayan bir program parçasıdır. GaziSMS API kendisine gönderilen

Detaylı

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.1 OCAK 2010 Eczane İlaç Satış Onay Bildirimi Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

e-nabız Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Entegrasyonu Yazılım Geliştirici Kılavuzu

e-nabız Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Entegrasyonu Yazılım Geliştirici Kılavuzu e-nabız Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Entegrasyonu Yazılım Geliştirici Kılavuzu 05.04.2017 1. Amaç ve Kapsam Bu kılavuz Sağlık Bakanlığı kapsamında kurulan e-nabız Portalı na SBYS yazılımları üzerinden

Detaylı

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM SOAP API İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları...

Detaylı

VIDEOCELL API. Versiyon 1.0.0

VIDEOCELL API. Versiyon 1.0.0 VIDEOCELL API Versiyon 1.0.0 İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları... 4

Detaylı

Doküman JETSMS XML Mesaj Đşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0

Doküman JETSMS XML Mesaj Đşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 HTTP SMS Gönderimi 1. Genel Kullanım Bu fonksiyonu kullanarak; Bir telefon numarasına tek bir mesaj gönderimi Birden fazla telefon numarasına aynı mesaj gönderimi -> tek seferde en fazla 150 telefon numarasına

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ T.C. S AĞLIK B AKANLIĞI İ LAÇ VE E CZACILIK G ENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İ LAÇ T AKİP S İSTEMİ Ş UBE M ÜDÜRLÜĞÜ PAKET TRANSFER SİSTEMİ Çalışma Prensipleri Sürüm 1.0 1 REVİZYONLAR... 4 2 GİRİŞ... 5 2.1 ÖZET... 5 2.2

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlaç Takip Sistemi Web Servisleri Kılavuzu Sürüm 0.7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlaç Takip Sistemi Web Servisleri Kılavuzu Sürüm 0.7 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlaç Takip Sistemi Web Servisleri Kılavuzu Sürüm 0.7 Ankara, 2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 WEB SERVİSLERİNİN GENEL İŞLEYİŞİ...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ 1 GÜNDEM Genel Bilgiler Güvenlik İşlemleri Geliştirme Test Üretim Kullanılacak Öncelikli Web Servisleri TEFASWebServisOperParam.xlsx Dokümanı

Detaylı

Misafir Anne Web Servisi Projesi

Misafir Anne Web Servisi Projesi Misafir Anne Web Servisi Projesi Amaç : Misafir Anne web servisi projesinin temel amacı, bu hizmete ihtiyaç duyan gebelere talep işlemlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı sunucularında çalışan bir

Detaylı

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS)

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) Versiyon: 1.0.5 İçindekiler İçindekiler... 2 1. Belgenin Amacı... 3 2. Sistem Gereksinimleri... 3 3. Belge Sürümleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1 Web den Başlatma...

Detaylı

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KILAVUZU SÜRÜM 1.0

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KILAVUZU SÜRÜM 1.0 İLAÇ TAKİP SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Ankara 2011 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Web Servislerinin Genel İşleyişi... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Web Servislerinin Genel İşleyişi...

Detaylı

AJANS İLETİŞİM API XML API v1.0.2. İçindekiler. 1. AMAÇ - Sayfa 2

AJANS İLETİŞİM API XML API v1.0.2. İçindekiler. 1. AMAÇ - Sayfa 2 AJANS İLETİŞİM API XML API v1.0.2 İçindekiler 1. AMAÇ - Sayfa 2 2. KULLANIM ŞEKLİ - Sayfa 2 2.1 Genel - Sayfa 2 2.2 Uyarılar - Sayfa 2 2.3 Hata Kodları - Sayfa 3 3. KULLANICI BİLGİLERİ KONTROLÜ - Sayfa

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ T. C. S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I İ L A Ç V E E C Z A C I L I K G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İ L A Ç T A K İ P S İ S T E M İ Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü PAKET TRANSFER SİSTEMİ Çalışma Prensipleri Sürüm

Detaylı

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL http://merchant.mobilepax.com/services/product.asmx Metot MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün bilgilerinin Mobilepax

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Tel : 0(532) 069 0 321 Web : www.kayikcioglugrup.com E-Posta : info@kayikcioglugrup.com. İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı

Tel : 0(532) 069 0 321 Web : www.kayikcioglugrup.com E-Posta : info@kayikcioglugrup.com. İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.iletipaketi.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.iletipaketi.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum%20dol

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ... 2 1. ÇALIŞMA MODLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ... 2 1.1. Genel Hususlar... 2 1.2.

Detaylı

Global Haberleşme API Kullanıcı Notları

Global Haberleşme API Kullanıcı Notları Global Haberleşme API Kullanıcı Notları Yazar : Global Haberleşme Son Değiştirme Tarihi : 2015-02-14 Not: API Dökümanının en güncel halini kullanınız. En güncel halini http://uye.globalhaberlesme.com/uploads/api_user.pdf

Detaylı

XML API. İçindekiler. Toplu SMS Sistemlerinde Güvenilir Çözüm Ortağınız 1. AMAÇ... 2 2. KULLANIM ŞEKLİ... 2. 2.1 Genel 2 2.2 Hata Kodları.

XML API. İçindekiler. Toplu SMS Sistemlerinde Güvenilir Çözüm Ortağınız 1. AMAÇ... 2 2. KULLANIM ŞEKLİ... 2. 2.1 Genel 2 2.2 Hata Kodları. İçindekiler 1. AMAÇ...... 2 2. KULLANIM ŞEKLİ... 2 2.1 Genel 2 2.2 Hata Kodları. 2 3. SMS GÖNDERİMİ.. 3 3.1 SingleTextSMS... 3 3.2 MultiTextSMS 4 4. ID BAZINDA RAPORLAMA.... 5 [Sayfa 1/5] 1. AMAÇ Bu belge,

Detaylı

VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI TEMEL SEVİYE. Temmuz 2015, Sürüm 1.2

VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI TEMEL SEVİYE. Temmuz 2015, Sürüm 1.2 VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI TEMEL SEVİYE Temmuz 2015, Sürüm 12 DÖKÜMAN TARİHÇESİ Tarih Versiyon Açıklama Kasım 2014 10 İlk sürüm Sözleşmeler production ortamındaki sözleşmelere göre

Detaylı

XML ile Mesaj İşlemleri

XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 2.5.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem üzerinden çok yüksek sayılarda (Bir kerede 20000 gibi) farklı içerikli

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

GOLDMESAJ SMS API DÖKÜMANI

GOLDMESAJ SMS API DÖKÜMANI GOLDMESAJ SMS API DÖKÜMANI 1. GENEL 2. VERİ ALANLARI 3. LOGİN 4. ŞİFRE DEĞİŞTİRME 5. ALFANUMERİK 6. SMS GÖNDERİMİ 7. GÖNDERİ RAPORLARI 8. SMS RAPORU 9. KREDİ SORGULAMA 10. ÇOKLU GÖNDERİM 11. KULLANICI

Detaylı

e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı

e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın İçeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri

Detaylı

MCR02/04/05/08 Serileri Temassız Kart Okuyucular

MCR02/04/05/08 Serileri Temassız Kart Okuyucular MCR02/04/05/08 Serileri Temassız Kart Okuyucular [ Protokol Dokümanı V1.22 ] İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özellikler 1 Blok Diyagram 1 Haberleşme Yapısı 2 Komutlar 3 Kart Uygulamaları 4 Giriş MCR02, mifare kartları

Detaylı

3G Sms&MMS GateWay Xml Interface

3G Sms&MMS GateWay Xml Interface 3G Sms&MMS GateWay Xml Interface İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 WEB SERVIS API YE GİRİŞ... 4 AYNI MESAJIN ÇOK NUMARAYA GÖNDERİLMESİ... 6 TANIMI... 6 ÖRNEK XML... 6 XML ENVELOP AÇIKLAMALARI... 7 RESPONSE

Detaylı

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM XML API

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM XML API TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM XML API İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları...

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI SAKLAMACI ÜYE DROP COPY

VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI SAKLAMACI ÜYE DROP COPY VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI SAKLAMACI ÜYE DROP COPY Temmuz 2015, Sürüm 12 DÖKÜMAN TARİHÇESİ Tarih Versiyon Açıklama Kasım 2014 10 İlk sürüm Sözleşmeler production ortamındaki sözleşmelere

Detaylı

Xml Arayüzleri. 6. Sms To Multisenders (Farklı Mesajların Farklı Numaralara Yollanması)

Xml Arayüzleri. 6. Sms To Multisenders (Farklı Mesajların Farklı Numaralara Yollanması) Xml Arayüzleri version 2.5 Son güncelleme Tarihi : 17.07.2009 Eklenen Yenilikler : - Concatenated (Uzun Mesaj) eklendi. - Wap Push gönderimi eklendi. Concat gönderim destekleniyor. 1. Genel Bilgiler 2.

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

V-Count API v3.5. - İnsan Sayma sonuçları için istekler https://cloud.v-count.com/vcountapi/vcountapi.php adresine gönderilecektir.

V-Count API v3.5. - İnsan Sayma sonuçları için istekler https://cloud.v-count.com/vcountapi/vcountapi.php adresine gönderilecektir. V-Count API v3.5 Bu dokümanın amacı V-Count veritabanından insan sayma, mağaza önü sayma ve hava durumu verilerinin dışa aktarımı; ciro, fiş, stok ve ürün adedi bilgilerinin veritabanına içe aktarımı yöntemlerini

Detaylı

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.idasms.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.idasms.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

BQ110 GSM Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ110 GSM Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK GSM Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1 Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

PAKET TRANSFER SİSTEMİ

PAKET TRANSFER SİSTEMİ T. C. S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I İ L A Ç V E E C Z A C I L I K G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İ L A Ç T A K İ P S İ S T E M İ Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü PAKET TRANSFER SİSTEMİ Çalışma Prensipleri Sürüm

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

TÜİK e-vt. Web Servis Kılavuzu

TÜİK e-vt. Web Servis Kılavuzu TÜİK e-vt Web Servis Kılavuzu Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.2 1/12 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 17.04.2014 Sayfa 13 Hata Kodu Tablosu

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

BOTAN SMS APİ DÖKÜMANI. www.botansms.com. Versiyon 1.0

BOTAN SMS APİ DÖKÜMANI. www.botansms.com. Versiyon 1.0 BOTAN SMS APİ DÖKÜMANI www.botansms.com Versiyon 1.0 BİLMENİZ GEREKENLER 1- Api ile sms göndermek için internet sayfasından giriş yaptıktan sonra Kullanıcı İşlemleri menüsünden Bilgilerim tıklayarak Api

Detaylı

um%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=ILETICELL İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

um%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=ILETICELL İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir: HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.ileticell.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.ileticell.com/v1/send- sms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ips

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

Yayınlanma Tarihi: soru ve sorunlarınız için;

Yayınlanma Tarihi: soru ve sorunlarınız için; TURKPIN.COM Satış/Ödeme Hizmetleri API Dökümantasyonu v1.2 Yayınlanma Tarihi: 07.03.2014 soru ve sorunlarınız için; integration@turkpin.com İçindekiler 1) Gold Oyun Listeleme 2) Gold Sunucu Listeleme 3)

Detaylı

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü Temel Bilgiler TCP 2 nokta arası bağlantı + veri akışı sağlar Oturum açmaya dayalıdır Arka planda hata kontrolü ve paketin sağlıklı iletim kontrolü (ACK) yürütür TCP

Detaylı

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ Amaçlar 1. TCP protokolünün öğrenilmesi 2. Ağ programlamada kullanacağımız sistem komutlarının öğrenilmesi 3. Ağ programlamanın kavranması TCP ile veri alışverişi

Detaylı

3G SMS & MMS GateWay Xml Interface

3G SMS & MMS GateWay Xml Interface 3G SMS & MMS GateWay Xml Interface 2008 Bu dökümanlar üzerinde değişiklik olma durumu mevcuttur. Elinizdeki dökümanın en son versiyon olduğunu www.3gbilisim.com adresinden kontrol edin. Yeni Nesil Teknolojiler

Detaylı

MODBUS MODÜL. Mekanik sayaçların tüketimlerinin sayılıp kaydedilmesi.

MODBUS MODÜL. Mekanik sayaçların tüketimlerinin sayılıp kaydedilmesi. MODBUS MODÜL Modbus modül; bobinli okumaya uyumlu Baylan mekanik su sayaçlarının tüketim degerlerini saymak için tasarlanmıştır. Sayılan tüketim degerleri modül hafızasına kaydedilir ve Modbus haberleşeme

Detaylı

08/12/2017

08/12/2017 08/12/2017 medulayeniversiyon@sgk.gov.tr İçindekiler EVRAK DOKÜMAN İŞLEMLERİ METODLARI... 3 1. DOKÜMAN KAYDET... 3 2. DOKÜMAN SİL... 5 3. TAKİP DOKÜMAN LİSTESİ... 6 M E D U L A H A S T A N E 2 Evrak Doküman

Detaylı

AKM SMS APİ DÖKÜMANI. www.akmsms.com VER:6.4.2 BETA ~ 1 ~

AKM SMS APİ DÖKÜMANI. www.akmsms.com VER:6.4.2 BETA ~ 1 ~ AKM SMS APİ DÖKÜMANI www.akmsms.com VER:6.4.2 BETA ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 GENEL DEĞİŞKENLER... 3 POST METHODU İLE SMS GÖNDERME... 4 TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ... 4 TEK

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI ORTA SEVİYE. Şubat 2015, Sürüm 1.1

VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI ORTA SEVİYE. Şubat 2015, Sürüm 1.1 VİOPFIX API ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI ORTA SEVİYE Şubat 2015, Sürüm 11 DÖKÜMAN TARİHÇESİ Tarih Versiyon Açıklama Kasım 2014 10 İlk sürüm Sözleşmeler production ortamındaki sözleşmelere göre güncellendi

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.8 Sayfa 1 / 12 Online Protokol V1.8 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

BQ110 GSM Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 25.08.2015 BQTEK

BQ110 GSM Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 25.08.2015 BQTEK GSM Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 25.08.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1 Bağlantı Bilgileri... 5 2.2 Cihaz boyutu...

Detaylı

Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu.

Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu. Merhaba. 2016 Güncel API Dokümantasyonu. XML ile SMS Gönderimi XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM www.ozteksms.com VER:7.1.0 PRO ~ 1 ~ İçindekiler BİLMENİZ GEREKENLER... 3 GENEL DEĞİŞKENLER... 3 POST METHODU İLE SMS GÖNDERME... 4 TEK MESAJI ÇOK

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM www.ozteksms.com VER:7.1.0 PRO ~ 1 ~ İçindekiler BİLMENİZ GEREKENLER... 3 GENEL DEĞİŞKENLER... 3 POST METHODU İLE SMS GÖNDERME... 4 TEK MESAJI ÇOK

Detaylı

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz.

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) Kayıt İşlemleri OASIS kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için; öncelikle kayıt işlemleri esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen öğrenci numarası ve e-posta adresinin

Detaylı

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0 KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006 Sürüm: 1.0 2006-2007 Çözüm Bilgisayar www.cozumbil.com.tr cozum@cozumbil.com.tr İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...3 1.1 GENEL

Detaylı

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA * Program 123 Enter ile

Detaylı

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 29 ARALIK 2016 Amaç Eczanelerin sorgulanan güne ait olan reçete ilaç bilgilerinin istemci tarafına gönderilmesi.

Detaylı

PTS ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

PTS ÇALIŞMA PRENSİPLERİ PTS ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Eylül 2012 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç Takip Sistemi Şube Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2176 Sok. No:5 P.K.06520 Çankaya, Ankara Telefon: (312) 218 30 00 Yardım Masası:

Detaylı

INTERRA KONSIYAJ SERVER KULLANIM KLAVUZU

INTERRA KONSIYAJ SERVER KULLANIM KLAVUZU INTERRA KONSIYAJ SERVER KULLANIM KLAVUZU 2015 YONNET AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ 2015 P a g e 1 İçindekiler INTERRA KONSIYAJ SERVER2 KULLANICI GİRİŞİ2 1.INTERRA KONSİYAJ SERVER3 1.1ISTEKLER3 1.2 ALARM4

Detaylı

2 Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme Tüm kullanıcıların Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi Sağlık.Net sisteminde kullandığı veriler olmalıdır.

2 Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme Tüm kullanıcıların Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi Sağlık.Net sisteminde kullandığı veriler olmalıdır. 1 Kapsam Aşı Takip Sistemini AHBS, HSBS, HBYS ve MBYS kullanıcılarının web servis (SOAP) aracılığıyla kullanacakları metotların yapısı ve kuralları anlatılmaktadır. Servisler SSL üzerinden çalışacaktır.

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

3K TELEKOM APİ DÖKÜMANI WWW.3KTELEKOM.COM VER:5.1.0 PRO

3K TELEKOM APİ DÖKÜMANI WWW.3KTELEKOM.COM VER:5.1.0 PRO 3K TLKOM APİ DÖKÜMANI WWW.3KTLKOM.COM www.guvnsms.com VR:5.1.0 PRO 3K Telekom Ticaret Limited Şirketi Adres : Cedidiye mah. Bolu cad. Kazım Demir İşhanı Kat:4 Merkez / DÜZC Tel : 0380 523 47 47 Pbx Faks

Detaylı

E-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI

E-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI E-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI 1. Hangi faturalar e-fatura olarak gönderilecek? Vergi Usül Kanuna göre, e-fatura sistemine kayıtlı olan tüm firmalara gönderilecek her türlü ticari fatura

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

MODBUS MODÜL. Mekanik sayaçların tüketimlerinin sayılıp kaydedilmesi.

MODBUS MODÜL. Mekanik sayaçların tüketimlerinin sayılıp kaydedilmesi. MODBUS MODÜL Modbus modül; bobinli okumaya uyumlu Baylan mekanik su sayaçlarının tüketim degerlerini saymak için tasarlanmıştır. Sayılan tüketim degerleri modül hafızasına kaydedilir ve Modbus haberleşeme

Detaylı

PayNet Sanal POS Teknik Dökümanı PAYNET İşlemleri PAYNET sistemi, Arena Bilgisayar A.Ş. nin, bayilerine artı değer olarak sunduğu bir online ödeme sistemidir. Bu sistem v1.0 itibariyle, sadece kredi kartları

Detaylı

KÖHLER GPRS SAYAÇ HABERLEŞME MODÜLÜ TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

KÖHLER GPRS SAYAÇ HABERLEŞME MODÜLÜ TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU KÖHLER GPRS SAYAÇ HABERLEŞME MODÜLÜ TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 0. GİRİŞ 27 Yıllık tecrübe ve birikimimizle çıktığımız bu yola ürün gamımıza yeni eklediğimiz GPRS Sayaç Haberleşme Modülü ile siz değerli

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

TIFM EUROMED TİCARET YARDIM MASASI. Kullanıcı Kılavuzu

TIFM EUROMED TİCARET YARDIM MASASI. Kullanıcı Kılavuzu TIFM EUROMED TİCARET YARDIM MASASI Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Bir sorgunun işleme alınması:... 4 3. Yanıtlanmış bir sorgu nasıl bulunur?... 5 4. Ağımıza sorun alt modülünden bir

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi 1 Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon Sürüm 2.1.3 2 İçindekiler Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi... 1 1. Sistem Gereksinimleri... 3 2. Kurulum... 3 3. Lisanslama... 10 4. Windows

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server

Detaylı

MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ VERSİYON 1.2

MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ VERSİYON 1.2 MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ VERSİYON 1.2 KASIM 2014 1. WEB SERVİS ADRESİ 2. WEB SERVİS METODLARI a. Mesaj Başlığı Listesi Servisi b. Rehberdeki Gruplar c. Rehberdeki Kayıtlar d. Anlık Sms Gönderim

Detaylı

SANAL POS ENTEGRASYON DOKÜMANI. Versiyon 1.8. 03 Temmuz 2014 NESTPAY SANAL POS ENTEGRASYON DOKÜMANI

SANAL POS ENTEGRASYON DOKÜMANI. Versiyon 1.8. 03 Temmuz 2014 NESTPAY SANAL POS ENTEGRASYON DOKÜMANI SANAL POS ENTEGRASYON DOKÜMANI Versiyon 1.8 03 Temmuz 2014 Versiyon Tarih Açıklama 1.1 19 Eylül 2012 RRN İle İade 1.2 05 Şubat 2013 İndirim Entegrasyon 1.3 27 Şubat 2013 Avea Entegrasyonu 1.4 02 Ağustos

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.1 (27.12.2013) Sayfa 1 / 11 Güncellenen Bölümler Sürüm 2.2.1 Yayınlanma Tarihi 27.12.2013 Güncellenen Bölümler GUNSONUAKISGONDER

Detaylı

DLMS MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI

DLMS MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI DLMS MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MDC100E/G/W DLMS MODBUS GATEWAY 04 / 2017 MIKRODEV_SM_MDC100_CG İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MODC GATEWAY

Detaylı

BQ112 Depo Seviye Kontrol Cihazı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK

BQ112 Depo Seviye Kontrol Cihazı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK Depo Seviye Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK İçindekiler 1. Özellikler... 3 1.1. Cihaz Özellikleri... 3 1.2. GSM Modül Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel

Detaylı

TELTONİKA ROUTER LARDA HABERLEŞME SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYAN UYGULAMALAR

TELTONİKA ROUTER LARDA HABERLEŞME SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYAN UYGULAMALAR TELTONİKA ROUTER LARDA HABERLEŞME SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYAN UYGULAMALAR Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MBS100E/G/W MODBUS GATEWAY 04 / 2017 MIKRODEV_SM_MBS100_CG İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı