TEDAŞ OSOS PROJESİ İLETİŞİM MODÜLÜ WEB SERVİSLERİ TANIM DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDAŞ OSOS PROJESİ İLETİŞİM MODÜLÜ WEB SERVİSLERİ TANIM DOKÜMANI"

Transkript

1 TEDAŞ OSOS PROJESİ İLETİŞİM MODÜLÜ WEB SERVİSLERİ TANIM DOKÜMANI Proje: Doküman Adı: OSOS OSOS_IM_WS_03 Versiyon Doküman Tarihi: İÇİNDEKİLER

2 SAYFA : 1/63 1. Revizyon Tarihçesi Amaç Kapsam İlgili Doküman veya Referanslar Giriş İletişim Modülü Web Servisi Sayaç İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları Sayac Kısa Readout Okuma(SayacKisaReadoutOkuma) Sayac Uzun Readout Okuma Sayac Yük Profili Okuma(SayacYukProfiliOkuma) Sayac Paket Okuma (SayacPaketOkuma) Sayac Tarifeleri Değistirme (SayacTarifeleriDegistirme) Sayac Bütün Cihazları Listeleme (SayacButunCihazlariListeleme) Sayac Bütün Cihazları Listeleme Sayac Bütün Cihazları Silme (SayacButunCihazlariSilme) Sayac Bütün Cihazları Silme Sayac Bütün Job ları Listeleme (SayacButunJoblariListeleme) Sayac Bütün Job ları Silme (SayacButunJoblariSilme) Sayac Job Silme (SayacJobSilme) Sayac Job Tanımlama (SayacJobTanimlama) Sayac Tanımlı Job İçeriği Okuma (SayacTanimliJobIcerigiOkuma) Sayac Tanımlı Job Okuma (SayacTanimliJobOkuma) Sayac Yeni Sayac Tanımlama (SayacYeniSayacTanimlama) Modem İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları Modem Logları Okuma (ModemLoglariOkuma) Modem Logları Silme (ModemLoglariSilme) Modem Yazılım Versiyonu Okuma (ModemYazilimVersiyonuOkuma) Modem Periyodik Reset Emri Tanımlama (ModemPeriyodikResetEmriOlusturma) Modem Periyodik Reset Emri Silme (ModemPeriyodikResetEmriSilme). 28 1

3 SAYFA : 2/ Modem Tarih-saat Okuma (ModemTarihSaatOkuma) Modem Tarih-saat Ayarlama (ModemTarihSaatAyarlama) Modem Rolesi Açma (ModemRoleAcma) Modem Rolesi Kapama (ModemRoleKapama) Modem Otomatik Röle Kontrolu Oluşturma (ModemOtomatikRoleKontroluOlusturma) Modem Otomatik Role Kontrolu Pasiflestirme (ModemOtomatikRoleKontroluPasiflestirme) Modem APN Adı Değiştirme (ModemApnNameDegistirme) Modem APN Şifre Değiştirme (ModemApnPasswordDegistirme) Modem APN Kullanıcı Adı Değiştirme (ModemApnUserDegistirme) Modem Client IP Degistirme (ModemClientIPDegistirme) Modem Baglanacagı Port Değiştirme (ModemDinlemePortInDegistirme) Modem Restleme (ModemiResetleme) Modem Server IP Port Degiştirme (ModemServerIPDegistirme) Modem Sifre Değiştirme (ModemSifreDegisikligi) Modem SMS Aldıgı Numara Değiştirme (ModemSmsNumberDegistirme) Modem Tanımlı Paket Silme (ModemTanimliPaketSilme) Modem Tanımlı Paket Okuma (ModemTanimliPaketOkuma) AKM Veri Gönderme Web Servisi Modem Yazılım Versiyonu Verisi Gönderme Modem Tarih Saat Verisi Gönderme Modem Log Verisi Gönderme Modem Parametre Bilgisi Sorgulama Verisi Gönderme Modem APN Parametre Bilgisi Sorgulama Verisi Gönderme Sayaç Paket Okuma Verisi Gönderme Alarm Verisi Gönderme Sayaç Yük Profili Okuma Verisi Gönderme Modem Login

4 SAYFA : 3/63 1. Revizyon Tarihçesi Revizyon Tarih Değişimin Tanımı Değişimi Yapan İlk versiyon Güncelleme 0.2 3

5 SAYFA : 4/ Güncelleme Burcu Gizem ÖZER Güncelleme Burcu Gizem ÖZER Güncelleme Güncelleme Güncelleme Güncelleme 2. Amaç Bu doküman TEDAŞ OSOS projesine ait İletişim Modülü AKM Yazılımı iletişimini gerçekleştiren web servis tanımlarını içerir. Bu web servisler İletişim Modülü web servisleri ve AKM veri servisleri olarak iki gruptan oluşur. 3. Kapsam Bu doküman sadece OSOS projesine ait web servis bilgilerini içerir. 4. İlgili Doküman veya Referanslar Dosya Tanımlayıcısı Doküman Adı 1. OSOS Teknik Şartname 2. OSOS Teknik Şartname EK-1 5. Giriş Üretici tarafından geliştirilecek İletişim Modülü web servisleri tanımları ve formatları bu dokümanda açıklanmıştır. İletişim Modülü yazılımı, AKM yazılımı tarafından web servislerine gönderilen komutları Haberleşme ünitelerine ve Haberleşme ünitelerinden alınan kapsamı dokümanda belirtilen verileri de AKM web servislerine dokümanda formatları açıklanan şekilde iletecektir. 4

6 SAYFA : 5/63 AKM Web Servisleri İletişim Modülü A Web Servisleri Haberleşme Ünitesi A Sayaç X Senkron metot çağrımı Request Acknowledge İlgili komut gönderimi İlgili komut gönderimi OSOS Kullanıcısı Asenkron metot çağrımı Request Acknowledge İlgili komut gönderimi İlgili komut gönderimi İlgili Veri İlgili Veri İlgili Veri Şekil 1 - İletişim Modülü Web Servisleri-AKM Web Servisleri Arası İş Akışı 6. İletişim Modülü Web Servisi OSOS Projesinde İletişim Modülünün(IM) server ve client olarak kullanıldığı servisler ve detayları aşağıda belirtilmiştir. Servislerin genel XML Veri seti aşağıdaki şekildedir. <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soapenv:header/ <soapenv:body <say:sayackisareadoutokumarequest <say:guid string </say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say:sayackisareadoutokumarequest </soapenv:body </soapenv:envelope XML de kullanılan alanların açıklamaları şu şekildedir: 5

7 SAYFA : 6/63 o guid : Global tekil tanımlayıcı (Globally Unique Identifier) AKM tarafından oluşturularak servise gönderilir. Servis cevabını ve istek cevabını bu guid i kullanarak göndermek zorundadır. o sayacflagkod : Sayaç üreticisini tanımlayan üç haneli harf grubudur. Örn : BSE, AEL. o sayacserino : Sayaç üreticisi tarafından sayaca verilmiş tekil tanımlayıcı numaradır. o modemimei : Sayaçın bağlı bulunduğu Haberleşme Ünitesinin (Modem) üzerindeki GPRS ünitesinin tekil numarasıdır. o modemip : Modem in operator tarafından tanımlanmış olan statik IP Adresidir. IPV4 kullanılmaktadır. o modemport : Modem in hangi port üzerinden haberleşeceğini belirleyen numerik alandır Sayaç İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları Sayaç işlemleri servislerinin tamamı asenkron servislerdir.servisler çağırıldığı anda servis cevabı senkron olarak dönülecektir. İstek sonucu ise servis çağırılırken gönderilen guid ile birlikte Veri Gönderme Servisi aracılığı ile AKM ye daha sonra iletilecektir. Servis cevabı genel XML Veri seti aşağıdaki gibidir. <S:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <S:Body <ns2:sayaczamanayarlamaresponse <ns2:sayaczamanayarlamaresponse </ns2:sayaczamanayarlamaresponse </ns2:sayaczamanayarlamaresponse </S:Body </S:Envelope XML Veri setinde kullanılan alanların açıklamaları şu şekildedir: o o o guid : AKM tarafından oluşturulan guid dir. Aynı parametre tekrar yollanmalıdır. hatakodu : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata kodu dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Kodu Alanı 0 olarak gönderilmelidir. hataaciklama : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata açıklaması dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Açıklaması Alanı İşlem Basarili olarak gönderilmelidir. Üretici tarafından hata kodları aşağıdaki aralıklarda tanımlanarak hangi kodun hangi hatayı işaret ettiği AKM yazılımı ekibine bildirilmelidir. Hata Kodları: ile arası Dogrulama Hataları ile arası Bağlantı Hataları 6

8 SAYFA : 7/ Sayac Kısa Readout Okuma(SayacKisaReadoutOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Kısa Readout Okuma Servis, verilen parametrelerden hareketle sayactan kısa readout verisini almalı ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayackisareadoutokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say:sayackisareadoutokumarequest <ns2:sayackisareadoutokumaresponse <ns2:sayackisareadoutokumaresponse </ns2:sayackisareadoutokumaresponse </ns2:sayackisareadoutokumaresponse 7

9 SAYFA : 8/ Sayac Uzun Readout Okuma İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Uzun Readout Okuma Servis, verilen parametrelerden hareketle sayactan uzun readout verisini almalı ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayacuzunreadoutokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say:sayacuzunreadoutokumarequest <ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse <ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse </ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse </ns2:sayacuzunreadoutokumaresponse 8

10 SAYFA : 9/ Sayac Yük Profili Okuma(SayacYukProfiliOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Yük Profili Okuma Servis, parametrelerde belirtilen tarihler arasındaki yük profili verisini almalı ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. BitisTarih değeri verilmezse sistem yük profilini bugünkü tarihe kadar alır. <say:sayacyukprofiliokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo <say:baslangictarihixmlgregorian </say:baslangictarihi <say:bitistarihixmlgregorian </say:bitistarihi </say:sayacyukprofiliokumarequest <ns2: <ns2:sayacyukprofiliokumaresponse </ns2:sayacyukprofiliokumaresponse </ns2:sayacyukprofiliokumaresponse 9

11 SAYFA : 10/ Sayac Paket Okuma (SayacPaketOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Paket Okuma Servis, sayactan parametrelerde belirtilen paket bilgisini sayactan transfer etmeli ve ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Paket okumasında modem, sadece sayaçtan istenilen paket iceriğindeki obis kodlarını okur ve yollar. Modemler 10 tane paket tanımına izin verdiği için PaketID değeri 1 ile 10 arası bir değer alabilir. Modem üzerinde bulunan hazır tanımlı paketleri okumak icin - 1 ile -4 arası PaketID değerleri kullanılabilir. <say:sayacpaketokumarequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo <say:paketidint</say:paketid </say:sayacpaketokumarequest <ns2:sayacpaketokumaresponse <ns2:sayacpaketokumaresponse </ns2:sayacpaketokumaresponse </ns2:sayacpaketokumaresponse 10

12 SAYFA : 11/ Sayac Tarifeleri Değistirme (SayacTarifeleriDegistirme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Tarifeleri Değistirme Servis, sayacın tarife değerlerini parametrelerde belirtilen şekilde değiştirmeli, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayactarifeleridegistirmerequest <say:guidstring</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod string </im:sayacflagkod <im:sayacserino string </im:sayacserino <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo <say:tarifesaathaftaici string </say:tarifesaathaftaici <say:tarifedilimhaftaici int </say:tarifedilimhaftaici <say:tarifesaatctesi string </say:tarifesaatctesi <say:tarifedilimctesi int </say:tarifedilimctesi <say:tarifesaatpazar string </say:tarifesaatpazar <say:tarifedilimpazar int </say:tarifedilimpazar </say:sayactarifeleridegistirmerequest <ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse <ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse </ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse </ns2:sayactarifeleridegistirmeresponse 11

13 SAYFA : 12/ Sayac Bütün Cihazları Listeleme (SayacButunCihazlariListeleme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Cihazları Listeleme Servis, modemde tanımlı olan bütün sayacları listeleme emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunCihazlariListelemeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunCihazlariListelemeRequest <ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse <ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse </ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse </ns2: SayacButunCihazlariListelemeResponse 12

14 SAYFA : 13/ Sayac Bütün Cihazları Silme (SayacButunCihazlariSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Cihazları Silme Servis, modemde tanımlı olan bütün sayacları silme emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunCihazlariSilmeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunCihazlariSilmeRequest <ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse <ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse </ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse </ns2: SayacButunCihazlariSilmeResponse 13

15 SAYFA : 14/ Sayac Bütün Job ları Listeleme (SayacButunJoblariListeleme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Job ları listeleme Servis, modemde tanımlı olan bütün görevleri listeleme emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunJoblariListelemeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunJoblariListelemeRequest <ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse <ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse </ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse </ns2: SayacButunJoblariListelemeResponse 14

16 SAYFA : 15/ Sayac Bütün Job ları Silme (SayacButunJoblariSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Bütün Job ları Silme Servis, modemde tanımlı olan bütün görevleri silme emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacButunJoblariSilmeRequest <say:guidstring</say:guid <say: modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemport int </im:modemport </say:sayacinfo </say: SayacButunJoblariSilmeRequest <ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse <ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse </ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse </ns2: SayacButunJoblariSilmeResponse 15

17 SAYFA : 16/ Sayac Job Silme (SayacJobSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac JobSilme Servis, modemde tanımlı olan secilen görevi silme emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say: SayacJobSilmeRequest <say:guidstring</say:guid <modeminfo <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemport3</im:modemport </modeminfo <jobid3</jobid </say: SayacJobSilmeRequest <ns2: SayacJobSilmeResponse <ns2: SayacJobSilmeResponse </ns2: SayacJobSilmeResponse </ns2: SayacJobSilmeResponse 16

18 SAYFA : 17/ Sayac Job Tanımlama (SayacJobTanimlama) Sayac Job Tanımlama Servis, modeme secilen görevi tanımlama emiri gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Priyot parametreeleri; PERIOD_JOBDISABLED = 0xFF, PERIOD_15MIN = 0xE0, PERIOD_30MIN = 0xD0, PERIOD_01HOUR = 0xC0, PERIOD_03HOUR = 0x80, PERIOD_06HOUR = 0x40, PERIOD_12HOUR = 0x20, PERIOD_01DAY = 0x10, PERIOD_07DAY = 0x0F, PERIOD_15DAY = 0x0E, PERIOD_01MONTH = 0x0D, PERIOD_03MONTH = 0x0C, PERIOD_06MONTH = 0x08 Periyodik kısareadout okumalar için PriodId 0 gönderilecektir. İstek Formatı: <say: SayacJobTanimlamaRequest <say:guidstring</say:guid <sayacinfo <im:sayacflagkodstring</im:sayacflagkod <im:sayacserinostring</im:sayacserino <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemport3</im:modemport </sayacinfo <jobid?</jobid <tarih?</tarih <packagenumlist <im:data?</im:data </packagenumlist <jobperiod?</jobperiod </say: SayacJobTanimlamaRequest Cevap Formatı: <ns2: SayacJobTanimlamaResponse <ns2: SayacJobTanimlamaResponse </ns2: SayacJobTanimlamaResponse </ns2: SayacJobTanimlamaResponse 17

19 SAYFA : 18/ Sayac Tanımlı Job İçeriği Okuma (SayacTanimliJobIcerigiOkuma) Sayac Tanımlı Job İçeriği Okuma Servis, modeme tanımlanmış olan görevin içeriğini okuma emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. İstek Formatı: <say: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Request <say:guidstring</say:guid <modeminfo <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemport?</im:modemport </modeminfo <jobid?</jobid </say: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Request Cevap Formatı: <ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Response <ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkuma Response </ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkumaResponse </ns2: SayacTanimliJobIcerigiOkumaResponse 18

20 SAYFA : 19/ Sayac Tanımlı Job Okuma (SayacTanimliJobOkuma) Sayac Tanımlı Job Okuma Servis, modeme tanımlanmış olan görevi okuma emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. İstek Formatı: <say: SayacTanimliJobOkumaRequest <say:guidstring</say:guid <say:modeminfo <im:modemimei?</im:modemimei <im:modemip?</im:modemip <im:modemport?</im:modemport </say:modeminfo <say:jobid?</say:jobid </say: SayacTanimliJobOkumaRequest Cevap Formatı: <ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse <ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse </ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse </ns2: SayacTanimliJobOkumaResponse 19

21 SAYFA : 20/ Sayac Yeni Sayac Tanımlama (SayacYeniSayacTanimlama) İstek Formatı: Cevap Formatı: Sayac Yeni Sayac Tanımlama Servis, modeme yeni sayac tanımlama emir gönderir, işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <say:sayacyenisayactanimlamarequest <say:guid?</say:guid <say:sayacinfo <im:sayacflagkod?</im:sayacflagkod <im:sayacserino?</im:sayacserino <im:modemimei?</im:modemimei <im:modemip?</im:modemip <im:modemport?</im:modemport </say:sayacinfo </say:sayacyenisayactanimlamarequest <ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse <ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse </ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse </ns2: SayacYeniSayacTanimlamaResponse 20

22 SAYFA : 21/ Modem İşlemleri ile ilgili Web servis Metotları AKM Tarafından Modem ile ilgili isteklerde kullanılacak olan servislerdir. Genel XML Veri seti aşağıdaki şekildedir. <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soapenv:header/ <soapenv:body <mod:modempakettanimlamarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimeistring</im:modemimei <im:modemipstring</im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modempakettanimlamarequest </soapenv:body </soapenv:envelope XML Veri setindeki alanların açıklamaları şu şekildedir: o guid : Global tekil Tanımlayıcı (Globally Unique Identifier) Akm tarafından oluşturularak servise gönderilir. Servis cevabını ve istek cevabını bu guid I kullanarak göndermek zorundadır. o modemimei : Sayaçın bağlı bulunduğu Haberleşme Ünitesinin (Modem) üzerindeki GPRS ünitesinin tekil numarasıdır. o modemip : Modem in operator tarafından tanımlanmış olan statik IP Adresidir. IPV4 kullanılmaktadır. o modemport : Modem in hangi port üzerinden haberleşeceğini belirleyen numerik alandır. Modem Servislerinin tamamı asenkron servislerdir.servisler çağırıldığı anda servis cevabı senkron olarak dönülecektir. İstek sonucu ise servis çağırılırken gönderilen guid ile birlikte Veri Gönderme Servisi aracılığı ile AKM ye daha sonra iletilecektir. Servis cevabı genel XML Veri seti aşağıdaki gibidir. <S:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <S:Body <ns2:modempakettanimlamaresponse <ns2:modempakettanimlamaresponse </ns2:modempakettanimlamaresponse 21

23 SAYFA : 22/63 </ns2:modempakettanimlamaresponse </S:Body </S:Envelope XML Veri setinde kullanılan alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: o o guid : Akm tarafından oluşturulan guid dir. Aynı parametre tekrar yollanmalıdır. hatakodu : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata kodu dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Kodu Alanı 0 olarak gönderilmelidir. o hataaciklama : Hata oluşması durumunda aşağıda belirtilen hata açıklaması dönülmelidir. İşlem başarılı oldu ise servis cevabında Hata Açıklaması Alanı Islem Basarili olarak gönderilmelidir. Üretici tarafından hata kodları aşağıdaki aralıklarda tanımlanarak hangi kodun hangi hatayı işaret ettiği AKM yazılımı ekibine bildirilmelidir. Hata Kodları: ile arası Doğrulama Hataları ile arası Bağlantı Hataları Modem işlemleri web servisleri aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır. 22

24 SAYFA : 23/ Modem Paket Tanımlama (ModemPaketTanimlama) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Paket Tanımlama Servis, parametrelerde belirtilen paket bilgisini haberleşme ünitesine tanımlamalı ve sonucu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Bir paket maksimum 50 Adet OBİS kod içerebilir. PaketId parametresi 1 ile 15 arası numerik sayı olabilir. <mod:modempakettanimlamarequest <mod:guid string </mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint </im:modemport </mod:modeminfo <mod:paketidint</mod:paketid <mod:obiskodlari <im:obiskod <im:kodstring</im:kod <im:aciklama string </im:aciklama </im:obiskod <im:obiskod <im:kodstring</im:kod <im:aciklama string </im:aciklama </im:obiskod </mod:obiskodlari </mod:modempakettanimlamarequest <ns3:modempakettanimlamaresponse <ns3:modempakettanimlamaresponse </ns3:modempakettanimlamaresponse </ns3:modempakettanimlamaresponse 23

25 SAYFA : 24/ Modem Logları Okuma (ModemLoglariOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Logları Okuma Servis, modem hafızasında tutulan log kayıtlarını okumak icin istek oluşturabilmektedir. Oluşturulan işlemin numarası istemciye yollanmaktadır. <mod:modemloglariokumarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemloglariokumarequest <ns2: ModemLoglariOkumaResponse <ns2: ModemLoglariOkumaResponse </ns2: ModemLoglariOkumaResponse </ns2: ModemLoglariOkumaResponse 24

26 SAYFA : 25/ Modem Logları Silme (ModemLoglariSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Logları Silme Servis, modem hafızasındaki logları temizlemeli ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemloglarisilmerequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemloglarisilmerequest <ns2: <ns2:modemloglarisilmeresponse </ns2:modemloglarisilmeresponse </ns2:modemloglarisilmeresponse 25

27 SAYFA : 26/ Modem Yazılım Versiyonu Okuma (ModemYazilimVersiyonuOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Yazılım Versiyonu Okuma Servis, modem yazılım versiyonunu okumalı ve ilgili islem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemyazilimversiyonuokumarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemyazilimversiyonuokumarequest <ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse <ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse </ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse </ns2:modemyazilimversiyonuokumaresponse 26

28 SAYFA : 27/ Modem Periyodik Reset Emri Tanımlama (ModemPeriyodikResetEmriOlusturma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Periyodik Reset Emri Tanımlama Servis, modeme periyodik emir talimatını parametrelerden aldığı bilgiler doğrultusunda tanımlamalı ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. Periyot süresi dakika cinsinden verilmelidir. <mod:modemperiyodikresetemriolusturmarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo <mod:periyotint</mod:periyot <mod:baslangictarihidatetime</mod:baslangictarihi </mod:modemperiyodikresetemriolusturmarequest <ns2: <ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse 27

29 SAYFA : 28/ Modem Periyodik Reset Emri Silme (ModemPeriyodikResetEmriSilme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Periyodik Reset Emri Silme Servis, parametre ile belirtilecek periyodik reset emri silmeli ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemperiyodikresetemrisilmerequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemperiyodikresetemrisilmerequest <ns2:modemperiyodikresetemrisilmeresponse <ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemriolusturmaresponse </ns2:modemperiyodikresetemrisilmeresponse 28

30 SAYFA : 29/ Modem Tarih-saat Okuma (ModemTarihSaatOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Tarih-saat Okuma Servis, modem imei numarasından hareketle istenilen modemin tatihsaat verisini okumalıdır. <mod:modemtarihsaatokumarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemtarihsaatokumarequest <ns2:modemtarihsaatokumaresponse <ns2:modemtarihsaatokumaresponse </ns2:modemtarihsaatokumaresponse </ns2:modemtarihsaatokumaresponse 29

31 SAYFA : 30/ Modem Tarih-saat Ayarlama (ModemTarihSaatAyarlama) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Tarih-saat Ayarlama Servis, modem gercek zaman saatini verilen parametrelere göre güncellemeli ve işlem sonucunu ilgili işlem numarasıyla birlikte istemci servise yollamalıdır. <mod:modemtarihsaatayarlamarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo <mod:tarihsaat XmlGregorian</mod:tarihSaat </mod:modemtarihsaatayarlamarequest <ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse <ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse </ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse </ns2:modemtarihsaatayarlamaresponse 30

32 SAYFA : 31/ Modem Rolesi Açma (ModemRoleAcma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Rolesi Açma Servis, verilen IMEI numarasına ait modemin üzerinde bulunan kontak rölesini çekme işlemini yapar. Bu işlem sokak lambalarını yakmaksöndürmek icin kullanılabilmelidir. <mod: ModemRoleAcmaRequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod: ModemRoleAcmaRequest <ns2: <ns2: ModemRoleAcmaResponse </ns2: ModemRoleAcmaResponse </ns2: ModemRoleAcmaResponse 31

33 SAYFA : 32/ Modem Rolesi Kapama (ModemRoleKapama) Modem Rolesi Kapama Servis, verilen IMEI numarasına ait modemin üzerinde bulunan kontak rölesini bırakma işlemini yapar. Bu işlem sokak lambalarını yakmaksöndürmek icin kullanılabilmelidir. İstek Formatı: <mod: ModemRoleKapamaRequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod: ModemRoleKapamaRequest Cevap Formatı: <ns2: <ns2: ModemRoleKapamaResponse </ns2:modemrolesiayarlamaresponse </ns2: ModemRoleKapamaResponse 32

34 SAYFA : 33/ Modem Role Durumu (ModemRekOkuma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Rek Okuma Servis, verilen IMEI numarasına ait modemin üzerinde bulunan kontak rölesinin durumunu sorgular. <mod: ModemRekOkumaRequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod: ModemRekOkumaRequest <ns2: <ns2: ModemRekOkumaResponse </ns2:modemrolesiayarlamaresponse </ns2: ModemRekOkumaResponse 33

35 SAYFA : 34/ Modem Otomatik Röle Kontrolu Oluşturma (ModemOtomatikRoleKontroluOlusturma) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Otomatik Röle Kontrolu Oluşturma Servis, verilen IMEI numarasına ait modeme otomatik röle kontrolu uygulamalıdır. Bu kontrolle röle sabah gün doğumunda bırakılabilmeli, akşam gün batımında çekilebilmelidir. Ayrıca çekme bırakma zamanlarında gecikme de dakika cinsinden verilebilmelidir. Bu işlem sokak lambalarının otomatik yakılması ve söndürülmesinde kullanılabilmelidir. <mod:modemotomatikrolekontroluolusturmarequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo <mod:enlemdouble</mod:enlem <mod:boylamdouble</mod:boylam <mod:gundogusugecikmeint</mod:gundogusugecikme <mod:gunbatimigecikmeint</mod:gunbatimigecikme </mod:modemotomatikrolekontroluolusturmarequest <ns2:modemotomatikrolekontroluolusturmaresponse <ns2:modemotomatikrolekontroluolusturmaresponse </ns2:modemotomatikrolekontroluolusturmaresponse 34

36 SAYFA : 35/ Modem Otomatik Role Kontrolu Pasiflestirme (ModemOtomatikRoleKontroluPasiflestirme) İstek Formatı: Cevap Formatı: Modem Otomatik Role Kontrolu Pasiflestirme Servis, verilen imei numarasına ait modeme ait otomatik role kontrol özelliğini pasiflestirir. Böylece sabah ve akşam otomatik yapılan role çekme bırakma işlemi iptal edilir. <mod:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmerequest <mod:guidstring</mod:guid <mod:modeminfo <im:modemimei string </im:modemimei <im:modemip string </im:modemip <im:modemportint</im:modemport </mod:modeminfo </mod:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmerequest <ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse <ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse </ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse </ns2:modemotomatikrolekontrolupasiflestirmeresponse 35

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.1. BAŞVURU... 4 1.2. Hesap Oluşturma... 5 1.3. Kurum Bilgileri... 6 1.4. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.5. Başvuru Sırasında E-Tebligat Hizmeti Seçimi... 9 1.6. Ödeme Ekranı... 10 2.

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU

YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU 2 Değerli Üye İşyerimiz, Değerli Üye İşyerimiz, Türkiye'nin en yenilikçi ve yaygın üye işyeri ağı olan Yapı Kredi Üye İşyeri Müşteri Hizmetleri'ni seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

Ön Ödemeli Kartlı Sistem

Ön Ödemeli Kartlı Sistem Ön Ödemeli Kartlı Sistem Başlarken Ön ödemeli sistem kullanarak; Ödenmesi unutulmuş faturalaradan ya da son ödeme tarihinin takibinden kurtulursunuz ve sabit fiyat garantisine sahip olursunuz. Satın aldığınız

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM

*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İlgili hata sonucunda yapılması gereken *1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir.

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Online Kanal Durum Başvuru. [Belge alt başlığını yazın]

Online Kanal Durum Başvuru. [Belge alt başlığını yazın] Online Kanal Durum Başvuru [Belge alt başlığını yazın] www.sakarya-saski.gov.tr adresinden yapılan Kanal Durum Başvuruların hangi adımları izlediği ve nasıl takip edileceğini içeren dokumandır. Songul

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı