MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR"

Transkript

1 Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1 Muhasebe Nedir?... 1 Muhasebe Türleri... 1 Temel Fonksiyonları... 1 Mali Tablo Kullanıcıları... 2 Muhasebecilik Mesleği... 2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri... 2 Muhasebenin Temel Varsayımları... 7 Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler... 7 Muhasebe Döngüsü... 8 Değerleme Esasları... 8 Stokları Değerleme Esasları... 8 Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri Net Gerçekleşebilir Değer Esasının Uygulanabileceği Durumlar Net Gerçekleşebilir Değerin Belirlenmesi Alacak ve Borçları Değerleme Esasları Şüpheli Alacaklar Dövize Dayalı İşlemler İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Kıymetleri Değerleme Maddi Duran Varlıkları Değerleme Esasları Maliyet Artış Fonu ve Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları İle İlgili Esaslar Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri ile İlgili Esaslar Araştırma ve Geliştirme Giderleri Haklar ve Peştemallık (Firma Değeri) Duran Varlıklarda Amortisman Muhasebesi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)... 16

3 VIII asset İleri Düzey Serisi UFRS Uygulayacak Şirketler Mali Tabloların Düzenlenme Amaçları Mali Tabloların Nitelikleri Mali Tabloların Unsurları Varlıklar Yabancı Kaynaklar (Borçlar) Öz sermaye Performans Mali Tablolara Alınma Varlıkların Mali Tablolara Alınması Borçların Mali Tablolara Alınması Gelirin Mali Tablolara Alınması Giderlerin Mali Tablolara Alınması Mali Tablo Unsurlarının Değerlemesi Mali Tablolar ve Sunum Kuralları Bilanço Gelir Tablosu Gelir Tablosu Dipnotları Özsermaye Değişim Tablosu Nakit Akım Tablosu İşletmede Mali Tablo Hazırlanmasından Sorumlu Olanlar Yıllık Finansal Raporların Kurula ve Borsaya Bildirimi Ara Dönem Finansal Raporların Kurula ve Borsaya Bildirimi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği Bilanço Öz Sermaye Gelir Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Mali Tablo Dipnotları Ara Mali Tablolar Ara Mali Tabloların Biçim ve İçeriği Ara Mali Tablo Düzenleme Yükümlülüğü Elektronik İmzanın Kullanım Alanları GENEL KABUL GÖRMÜŞ GELİR TABLOSU VE BİLANÇO İLKELERİ Gelir Tablosu İlkeleri... 33

4 Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar IX Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kullanacakları Hesap Planı SERMAYE PİYASASINDA HESAP PLANLARI Aracı Kurum Hesap Planı Aracı Kurumlarda Muhasebe Süreci MALİ TABLOLARIN KONSALİDASYONU Genel Tanımlar Konsolidasyon Kapsamı Dışında Kalma Esasları Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Yöntemleri Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesinde Genel Esaslar Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar İlk Konsolide Mali Tablolar Konsolide Mali Tabloların Bağımsız Denetimi ENFLASYONUN MALİ TABLOLARA ETKİSİ Fiyat Hareketleri Enflasyonun İşletmeler Açısından Önemi Enflasyonun Finansman Politikaları Üzerindeki Etkileri Enflasyonun Yatırım Politikaları Üzerindeki Etkileri Enflasyonun Kapasite Kullanım ve Üretim Politikaları Üzerindeki Etkileri Enflasyonun Kâr Dağıtımı Üzerindeki Etkileri Enflasyonun Fiyatlama Politikaları Üzerinde Etkileri Enflasyonun Ücret Politikaları Üzerinde Etkileri Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkisi Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Ülkemizde Enflasyon Muhasebesi Uygulaması BİRLEŞME VE DEVİRLERİN MALİ TABLOLARA ETKİSİ İşletme Birleşme Süreci Devralma Katılma Süreci Birleşme Oranının Hesaplanmasında Uygulanabilecek Yöntemler Ortaklık Devralma Yoluyla Birleşme Sonrasında Ulaşılacak Sermaye Tutarı ve Birleşme Oranı Yeni Ortaklık Kurulması Yoluyla Birleşme Sonrasında Ulaşılacak Sermaye Tutarı.62 ARACI KURUMLARDA BELGE VE KAYIT DÜZENİ Aracı Kuruluşlar Tarafından Tutulacak Defter ve Belgeler... 63

5 X asset İleri Düzey Serisi Belge Saklama Süreleri Hisse Senedi İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni Kesinleşen İşlemlerin Hak Sahiplerine Dağıtılması Sırasında Düzenlenecek Belgeler Hisse Senetlerinin Satış ve Alış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Rüçhan Hakkı Kullanımı ve Bedelsiz Hisse Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Temettü Farkları Hisse Senetlerinin Temettü Gelirleri Borçlanmayı İfade Eden Menkul Kıymet İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni Borçlanmayı İfade Eden Menkul Kıymetlerin Alım Satım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Anapara, Faiz, Kupon ve Gelir Payının Muhasebeleştirilmesi Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alınması İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Menkul Kıymetlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ARACI KURUMLARDA SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMALARI Özsermaye ve Sermaye Yeterliliği Tabanı Değerleme İlkeleri Borçlanma Araçlarının Değerleme İlkeleri Yükümlülükler Risk Karşılığı Pozisyon Riski Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde Pozisyon Riski Aracılık Yükleniminde Pozisyon Riski Karşı Taraf Riski Karşı Taraf Riski İçin Karşılık Ayrılması Yoğunlaşma Riski Döviz Kuru Riski Risk Karşılığı Hesaplama Tablosu RKHT nin Yapısı RKHT nin Hazırlanması... 85

6 Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar XI Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplama Tablosu Likidite Yükümlülüğü Hesaplama Tablosu (LYHT) BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ VE DENETİM STANDARTLARI Bağımsız Denetimin Temel Amacı Yıllık Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler SPK na Göre Bağımsız Dış Denetim Türleri Sürekli Denetim Sürekli Denetime Tabi Olan İşletmeler Sınırlı Denetim Özel Denetim Özel Denetime Tabi Olan İşletmeler Bağımsız Denetleme Kuruluşları Bağımsız Denetçiler (Kıdeme Göre) Bağımsız Denetçiler Denetçilerin Yetkileri Denetçilerin Bağımsızlığı ve Güvenilirliği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Görevlendirilmesi ve Görevden Çekilmesi Bağımsız Denetim İlkeleri Bağımsızlık İlkesi Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar Denetçilerin Yapamayacağı İşler Mesleki Özen ve Titizlik Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı Reklam Yasağı Sır Saklama Yükümlülüğü Karşılıklı İlişkiler ve Haksız Rekabet Bağımsız Denetim Sözleşmesi Bağımsız Denetim Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar Bağımsız Denetim Programı Bağımsız Denetim Teknikleri Bağımsız Denetleme Raporları Hukuki ve Cezai Sorumluluk Denetimden Sorumlu Komiteler SERMAYE PİYASASI KURUMLARINDA İÇ DENETİM YÖNTEMLERİ İç Denetim Sisteminin Kurulma Amaçları İç Denetim Sistemi Alanları... 98

7 XII asset İleri Düzey Serisi İç Denetim Sisteminin Unsurları İç Denetimde Riskler Aracı Kuruluşlarda İç Denetim Sistemi İç Denetim Sisteminin Genel Esasları Yetki ve Sorumluluklar İş Akış Prosedürleri Teftiş Sistemi ve Teftiş Birimi Teftiş Birimi Yöneticisinin Görevleri Müfettişlerin Çalışma Esasları TSPAKB ÜYELERİNİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI MESLEK KURALLARI Müşterilerle İlişkiler Çalışanların Müşterilerle İlişkileri DENEME SINAVLARI Deneme I Deneme II Deneme III Deneme IV Kaynakça

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Sınırlı Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOLARI 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI 4 5-24 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU......02 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR....02-03 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI... 03-06 NOT

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül 2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL... 3 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ... 6 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI... 8 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ...

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ

M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ ADALET YAYINEVİ Ankara - 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİLLER LİSTESİ... XXV KISALTMALAR...XXVII Birinci Bölüm GENEL

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı