A4- Kurumun Hesap Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A4- Kurumun Hesap Planı"

Transkript

1 HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP Merkez Kasa Hesabı ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI Vadesiz Hesap Ziraat Bankası ALT HESAP Halk Bankası ALT HESAP Vakıflar Bankası ALT HESAP Vadeli Hesap Ziraat Bankası ALT HESAP Halk Bankası ALT HESAP Vakıflar Bankası ALT HESAP 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Verilen Çekler Hesabı PASİF HESAP Gönderme Emirleri Hesabı ALT HESAP 105 DÖVİZ HESABI Kasadaki Dövizler Euro ALT HESAP ABD Doları ALT HESAP Diğer Dövizler ALT HESAP Bankadaki Dövizler Euro ALT HESAP ABD Doları ALT HESAP Diğer Dövizler ALT HESAP 106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) ALT HESAP 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar ALT HESAP Veznedar Adına Düzenlenen Çekler ALT HESAP Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler ALT HESAP Diğer Çeşitli Hazır Değerler ,108.02,108.03, ALT HESAP 11 MENKUL KIYMETLER 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Devlet Tahvilleri ALT HESAP Hazine Bonoları ALT HESAP 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI PASİF HESAP Sayfa : 1 / 93

2 HESAP ESKİ HESAP 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - ) ALT HESAP 12 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi ALT HESAP Cumhurbaşkanlığı ALT HESAP Başbakanlık ALT HESAP Anayasa Mahkemesi ALT HESAP Yargıtay ALT HESAP Danıştay ALT HESAP Sayıştay ALT HESAP Adalet Bakanlığı ALT HESAP Milli Savunma Bakanlığı ALT HESAP İçişleri Bakanlığı ALT HESAP Dışişleri Bakanlığı ALT HESAP Maliye Bakanlığı ALT HESAP Milli Eğitim Bakanlığı ALT HESAP Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ALT HESAP Sağlık Bakanlığı Adli Vaka ALT HESAP Tutuklu-Hükümlü ALT HESAP Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar ALT HESAP Geçici Dağıtım Hesabı ALT HESAP Diğer Sağlık Bakanlığı ALT HESAP Ulaştırma Bakanlığı ALT HESAP Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ALT HESAP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ALT HESAP Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ALT HESAP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ALT HESAP Kültür ve Turizm Bakanlığı ALT HESAP Çevre ve Orman Bakanlığı ALT HESAP Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ALT HESAP Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ALT HESAP Jandarma Genel Komutanlığı ALT HESAP Sahil Güvenlik Komutanlığı ALT HESAP Emniyet Genel Müdürlüğü ALT HESAP Diyanet İşleri Başkanlığı ALT HESAP Sayfa : 2 / 93

3 HESAP ESKİ HESAP Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ALT HESAP Hazine Müsteşarlığı ALT HESAP Dış Ticaret Müsteşarlığı ALT HESAP Gümrük Müsteşarlığı ALT HESAP Denizcilik Müsteşarlığı ALT HESAP Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ALT HESAP Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ALT HESAP Devlet Personel Başkanlığı ALT HESAP Özürlüler İdaresi Başkanlığı ALT HESAP Türkiye İstatistik Kurumu ALT HESAP Gelir İdaresi Başkanlığı ALT HESAP Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ALT HESAP Karayolları Genel Müdürlüğü ALT HESAP Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ALT HESAP Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ALT HESAP Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ALT HESAP Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ALT HESAP Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ALT HESAP Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ALT HESAP Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ALT HESAP Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ALT HESAP Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ALT HESAP Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ALT HESAP Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden (Genel) Alacaklar Hes ALT HESAP Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar Savunma Sanayi Müsteşarlığı ALT HESAP Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ALT HESAP Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ALT HESAP Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ALT HESAP Türkiye Bilimler Akademisi ALT HESAP Türkiye Adalet Akademisi ALT HESAP Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ALT HESAP Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ALT HESAP Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ALT HESAP Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ALT HESAP Orman Genel Müdürlüğü ALT HESAP Vakıflar Genel Müdürlüğü ALT HESAP Sayfa : 3 / 93

4 HESAP ESKİ HESAP Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ALT HESAP Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü ALT HESAP Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ALT HESAP Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ALT HESAP Türk Akreditasyon Kurumu ALT HESAP Türk Standartları Enstitüsü ALT HESAP Milli Prodüktivite Merkezi ALT HESAP Türk Patent Enstitüsü ALT HESAP Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ALT HESAP Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ALT HESAP Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ALT HESAP İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi ALT HESAP Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ALT HESAP Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ALT HESAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi ALT HESAP Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ALT HESAP Kamu Denetçiliği Kurumu ALT HESAP Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ALT HESAP Mesleki Yeterlilik Kurumu ALT HESAP Yükseköğretim Kurulu ALT HESAP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ALT HESAP Üniversiteler İstanbul Üniversitesi ALT HESAP İstanbul Teknik Üniversitesi ALT HESAP Ankara Üniversitesi ALT HESAP Karadeniz Teknik Üniversitesi ALT HESAP Ege Üniversitesi ALT HESAP Atatürk Üniversitesi ALT HESAP Orta Doğu Teknik Üniversitesi ALT HESAP Hacettepe Üniversitesi ALT HESAP Boğaziçi Üniversitesi ALT HESAP Dicle Üniversitesi ALT HESAP Çukurova Üniversitesi ALT HESAP Anadolu Üniversitesi ALT HESAP Cumhuriyet Üniversitesi ALT HESAP İnönü Üniversitesi ALT HESAP Fırat Üniversitesi ALT HESAP Sayfa : 4 / 93

5 HESAP ESKİ HESAP Ondokuz Mayıs Üniversitesi ALT HESAP Selçuk Üniversitesi ALT HESAP Uludağ Üniversitesi ALT HESAP Erciyes Üniversitesi ALT HESAP Akdeniz Üniversitesi ALT HESAP Dokuz Eylül Üniversitesi ALT HESAP Gazi Üniversitesi ALT HESAP Marmara Üniversitesi ALT HESAP Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ALT HESAP Trakya Üniversitesi ALT HESAP Yıldız Teknik Üniversitesi ALT HESAP Yüzüncü Yıl Üniversitesi ALT HESAP Gaziantep Üniversitesi ALT HESAP Abant İzzet Baysal Üniversitesi ALT HESAP Adnan Menderes Üniversitesi ALT HESAP Afyon Kocatepe Üniversitesi ALT HESAP Balıkesir Üniversitesi ALT HESAP Celal Bayar Üniversitesi ALT HESAP Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ALT HESAP Dumlupınar Üniversitesi ALT HESAP Gaziosmanpaşa Üniversitesi ALT HESAP Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ALT HESAP Harran Üniversitesi ALT HESAP İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ALT HESAP Kafkas Üniversitesi ALT HESAP Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ALT HESAP Kırıkkale Üniversitesi ALT HESAP Kocaeli Üniversitesi ALT HESAP Mersin Üniversitesi ALT HESAP Muğla Üniversitesi ALT HESAP Mustafa Kemal Üniversitesi ALT HESAP Niğde Üniversitesi ALT HESAP Pamukkale Üniversitesi ALT HESAP Sakarya Üniversitesi ALT HESAP Süleyman Demirel Üniversitesi ALT HESAP Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ALT HESAP Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ALT HESAP Sayfa : 5 / 93

6 HESAP ESKİ HESAP Galatasaray Üniversitesi ALT HESAP Ahi Evran Üniversitesi ALT HESAP Kastamonu Üniversitesi ALT HESAP Düzce Üniversitesi ALT HESAP Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ALT HESAP Uşak Üniversitesi ALT HESAP Rize Üniversitesi ALT HESAP Namık Kemal Üniversitesi ALT HESAP Erzincan Üniversitesi ALT HESAP Aksaray üniversitesi ALT HESAP Giresun Üniversitesi ALT HESAP Hitit Üniversitesi ALT HESAP Bozok Üniversitesi ALT HESAP Adıyaman Üniversitesi ALT HESAP Ordu Üniversitesi ALT HESAP Amasya Üniversitesi ALT HESAP Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ALT HESAP Ağrı Dağı Üniversitesi ALT HESAP Sinop Üniversitesi ALT HESAP Siirt Üniversitesi ALT HESAP Nevşehir Üniversitesi ALT HESAP Karabük Üniversitesi ALT HESAP Kilis 7 Aralık Üniversitesi ALT HESAP Çankırı Karatekin Üniversitesi ALT HESAP Artvin Çoruh Üniversitesi ALT HESAP Bilecik Üniversitesi ALT HESAP Bitlis Eren Üniversitesi ALT HESAP Kırklareli Üniversitesi ALT HESAP Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ALT HESAP Bingöl Üniversitesi ALT HESAP Muş Alparslan Üniversitesi ALT HESAP Mardin Artuklu Üniversitesi ALT HESAP Batman Üniversitesi ALT HESAP Ardahan Üniversitesi ALT HESAP Bartın Üniversitesi ALT HESAP Bayburt Üniversitesi ALT HESAP Gümüşhane Üniversitesi ALT HESAP Sayfa : 6 / 93

7 HESAP ESKİ HESAP Hakkari Üniversitesi ALT HESAP Iğdır Üniversitesi ALT HESAP Şırnak Üniversitesi ALT HESAP Tunceli Üniversitesi ALT HESAP Yalova Üniversitesi ALT HESAP Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (Genel) Alacaklar ALT HESAP Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Radyo Televizyon Üst Kurulu ALT HESAP Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ALT HESAP Sermaye Piyasası Kurulu ALT HESAP Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ALT HESAP Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ALT HESAP Kamu İhale Kurumu ALT HESAP Rekabet Kurumu ALT HESAP Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ALT HESAP Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan (Genel) Alacaklar ALT HESAP Mahalli İdarelerden Alacaklar Mahalli İdarelerden Alacaklar ALT HESAP Mahalli İdarelerden (Genel) Alacaklar ALT HESAP Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Yatan (Medula Sistemine Giriş Yapılan) ALT HESAP SGK Ayaktan (Medula Sistemine Giriş Yapılan) ALT HESAP Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) ALT HESAP ALT HESAP Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ALT HESAP KİTlerden Alacaklar ALT HESAP Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar ALT HESAP Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Yurtiçi Sigorta Şirketlerinden Alacaklar , , ALT HESAP Yurtdışı Sigorta Şirketlerinden Alacaklar ALT HESAP Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar ALT HESAP Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar ALT HESAP Gerçek Kişilerden Alacaklar Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar , ALT HESAP Sayfa : 7 / 93

8 HESAP ESKİ HESAP Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar ALT HESAP Elçiliklerden Alacaklar ALT HESAP Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar ALT HESAP İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar ALT HESAP İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar ALT HESAP Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar ALT HESAP Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ. Müd. İçin) ALT HESAP GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ALT HESAP Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ALT HESAP Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar Banka Sandıklarından Alacaklar ALT HESAP Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar ALT HESAP 121 ALACAK SENETLERİ HESABI Tüzel Kişilerden Alacaklar Portföydeki Senetler ALT HESAP Tahsildeki Senetler ALT HESAP Gerçek Kişilerden Alacaklar Portföydeki Senetler ALT HESAP Tahsildeki Senetler ALT HESAP Senetli ve Taahhütlü Alacaklar ALT HESAP 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALT HESAP 123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI Banka Kredi Kartlarından Alacaklar , ALT HESAP 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Kurum ve Kuruluşlara Verilen Depozito ve Teminatlar ALT HESAP Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen Depozito ve Teminatlar , ALT HESAP Diğer Verilen Depozito ve Teminatlar , ALT HESAP 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI Diğer Ticari Alacaklar Hesabı ALT HESAP 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI Dava ve Takipteki Alacaklar , ALT HESAP Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar ALT HESAP 129 SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ( - ) Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar Karşiliği(-) ALT HESAP 13 DİĞER ALACAKLAR Sayfa : 8 / 93

9 HESAP 134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI ESKİ HESAP İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı ALT HESAP 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI Personel Ücretlerinden Alacaklar ALT HESAP Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar ALT HESAP Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler , ALT HESAP Personelden Diğer Alacaklar ,135.04, ALT HESAP 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI Gerçek Kişilerden Alacaklar Alacağın Aslı Satıcılardan Alacaklar ALT HESAP Müteahitlerden Alacaklar ALT HESAP Sayıştay İlamından Doğan Alacaklar ALT HESAP Denetim ve Teftiş Sonucu Ortaya Çıkan Alacaklar ALT HESAP Alacakların Faizi ALT HESAP Tüzel Kişilerden Alacaklar Alacağın Aslı Satıcılardan Alacaklar ALT HESAP Müteahitlerden Alacaklar ALT HESAP Sayıştay İlamından Doğan Alacaklar ALT HESAP Denetim ve Teftiş Sonucu Ortaya Çıkan Alacaklar ALT HESAP Bağlı Hastanelere Tedarikten Doğan Alacaklar ALT HESAP Sigorta Şirketlerinden Alacaklar ALT HESAP Kurumlararası Bedelli Taşınır Satışlarından Doğan Alacaklar ALT HESAP Kurumlar Arası Sağlık DIŞI Hizmet Alımından Doğan Alacaklar ALT HESAP Birlik İçi Taşınır Devrinden Doğan Alacaklar ALT HESAP Birlik İçi Hizmet Devrinden Doğan Alacaklar ALT HESAP Alacakların Faizi ALT HESAP Diğer Çeşitli Alacaklar Alacağın Aslı ,136.02,136.04,136.05,136.06,136.07,136.09, ALT HESAP Alacağın Faizi ALT HESAP Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan İşletme Giderleri Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Elektrik Giderleri ALT HESAP Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Su Giderleri ALT HESAP Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Yakıt Giderleri ALT HESAP Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Diğer İşletme Giderleri ALT HESAP 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI Sayfa : 9 / 93

10 HESAP ESKİ HESAP Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı ALT HESAP 139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ( - ) ALT HESAP 15 STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI Kırtasiye Malzemeleri Grubu Yazı Araçları ALT HESAP Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri ALT HESAP Kağıt Ürünler ALT HESAP Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri ALT HESAP Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar ALT HESAP Yazı Düzelticiler ALT HESAP Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri ALT HESAP Bilişim Malzemeleri ALT HESAP Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları ALT HESAP Servis ve Saklama Kapları ALT HESAP Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı ALT HESAP İçecek Servis Takımları ALT HESAP Mutfak Araç ve Gereçleri ALT HESAP Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler ALT HESAP Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar ALT HESAP Medikal Malzemeler ALT HESAP Laboratuvar Malzemeleri ALT HESAP Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu Katı Yakıtlar ALT HESAP Sıvı Yakıtlar ALT HESAP Gaz Yakıtlar ALT HESAP Yağlar ve Katkı Yağlar ALT HESAP Kimyevi Maddeler ALT HESAP Temizleme Ekipmanları Grubu Temizlik Malzemeleri ALT HESAP Temizlik Araç ve Gereçleri ALT HESAP Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları ALT HESAP Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu Giyecekler ALT HESAP Mefruşat Ürünleri ALT HESAP Sayfa : 10 / 93

11 HESAP ESKİ HESAP Tuhafiye Malzemeleri ALT HESAP Yiyecek Grubu Bakliyat ALT HESAP Yağlar ALT HESAP Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler ALT HESAP Un ve Unlu Gıdalar ALT HESAP Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar ALT HESAP Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler ALT HESAP Etler ve Et Ürünleri ALT HESAP Deniz Ürünleri ALT HESAP İçecek Grubu Alkolsüz İçecekler ALT HESAP Alkollü İçecekler ALT HESAP Canlı Hayvanlar Grubu Çiftlik Hayvanları ALT HESAP Hizmet Amaçlı Hayvanlar PASİF HESAP Gösteri Amaçlı Hayvanlar PASİF HESAP Deney Amaçlı Hayvanlar ALT HESAP Koruma Altına Alınan Hayvanlar PASİF HESAP Zirai Maddeler Grubu Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları ALT HESAP Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları ALT HESAP Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri ALT HESAP Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler ALT HESAP Çiçekler ALT HESAP Yem Grubu Çiftlik Hayvan Yemleri ALT HESAP Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri ALT HESAP Balık Yemleri ALT HESAP Köpek ve Kedi Yemleri ALT HESAP Kemirgen Hayvan Yemleri ALT HESAP Sürüngen Yemleri ALT HESAP Diğer Hayvan Yemleri ALT HESAP Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu Küçük El Aletleri ve Gereçleri ALT HESAP Tutturucular ALT HESAP Kaplayıcılar ALT HESAP Sayfa : 11 / 93

12 HESAP ESKİ HESAP Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri ALT HESAP Ağaç Ürünleri ALT HESAP Metal Ürünler ALT HESAP Cam Ürünler ALT HESAP Plastik Ürünler ALT HESAP Karayolları ve Trafik Malzemeleri ALT HESAP Kaynak Malzemeleri ALT HESAP Yedek Parçalar Grubu Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları ALT HESAP Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları ALT HESAP Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları ALT HESAP Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları ALT HESAP Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları ALT HESAP Diğer Yedek Parçalar ALT HESAP Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu Otomobil Lastikleri ALT HESAP Minibüs, Kamyonet Lastikleri ALT HESAP Kamyon, Otobüs Lastikleri ALT HESAP Traktör ve İş Makinesi Lastikleri ALT HESAP Bisiklet Lastikleri ALT HESAP Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu Basılı Yayınlar ALT HESAP Spor Malzemeleri Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri ALT HESAP Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri ALT HESAP Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri ALT HESAP Diğer Spor Malzemeleri ALT HESAP Basınçlı Ekipmanlar Pompalar ALT HESAP Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar ALT HESAP Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar ALT HESAP Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri ALT HESAP Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler ALT HESAP Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları ALT HESAP Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri ALT HESAP Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar ALT HESAP Sayfa : 12 / 93

13 HESAP ESKİ HESAP Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar ALT HESAP 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI Yarı Mamul Stokları ALT HESAP 152 MAMULLER HESABI Mamul Stokları Hesabı ALT HESAP 153 TİCARİ MALLAR HESABI PASİF HESAP 157 DİĞER STOKLAR HESABI Elden Çıkartılacak Stok ve Hurdalar , ALT HESAP 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - ) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ALT HESAP 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI Yurtiçi Verilen Sipariş Avans ve Krediler , ALT HESAP Yurtdışı Verilen Sipariş Avans ve Krediler , ALT HESAP 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR Taşeronlara Verilen Avanslar , ALT HESAP 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri ALT HESAP Gelecek Aylara Ait Aylıklar ALT HESAP Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri ALT HESAP Gelecek Aylara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri ALT HESAP Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ALT HESAP 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI Faiz Geliri Tahakkukları ALT HESAP Kira Geliri Tahakkukları ALT HESAP Tedavi Gelirleri Tahakkuku ALT HESAP Diğer Gelir Tahakkukları ALT HESAP 182 SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri Hesabı , ALT HESAP 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI PASİF HESAP 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI PASİF HESAP 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI PASİF HESAP 195 İŞ AVANSLARI HESABI Harcama Yetkilisi Mutemedi Avansı ALT HESAP Diğer İş Avansları Hesabı ALT HESAP 196 PERSONEL AVANSLARI HESABI Sayfa : 13 / 93

14 HESAP ESKİ HESAP Personel Avansları Hesabı ,196.02, ALT HESAP 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI Kasa Noksanliklari ALT HESAP İlk Madde ve Malzeme Noksanları ALT HESAP Menkul Kıymet Noksanları ALT HESAP Duran Varlık Noksanları ALT HESAP Diğer Sayım ve Tesellüm Noksanları ALT HESAP 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar , ALT HESAP 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) ALT HESAP 22 TİCARİ ALACAKLAR 220 ALICILAR HESABI PASİF HESAP 221 ALACAK SENETLERİ HESABI PASİF HESAP 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) PASİF HESAP 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı , ALT HESAP 227 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI PASİF HESAP 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) PASİF HESAP 23 DİĞER ALACAKLAR 234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI PASİF HESAP 235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI PASİF HESAP 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI PASİF HESAP 239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) PASİF HESAP 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI PASİF HESAP 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) PASİF HESAP 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI Araziler ALT HESAP Arsalar ALT HESAP 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI PASİF HESAP 252 BİNALAR HESABI İşletme İdare Binaları PASİF HESAP Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar PASİF HESAP Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar ALT HESAP Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar PASİF HESAP Spor Amaçlı Bina ve Tesisler PASİF HESAP Sayfa : 14 / 93

15 HESAP ESKİ HESAP Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler PASİF HESAP Depolama Amaçlı Binalar PASİF HESAP Tarihi Yapılar PASİF HESAP Diğer Binalar PASİF HESAP 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI Tesisler ALT HESAP Makineler ve Aletler Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri ALT HESAP İnşaat Makineleri ve Aletleri ALT HESAP Atölye Makineleri ve Aletleri ALT HESAP İş Makineleri ve Aletleri ALT HESAP Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri ALT HESAP Posta Makineleri ALT HESAP Paketleme Makineleri ALT HESAP Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri ALT HESAP Ayırma, Sınıflandırma Makineleri ALT HESAP Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler ALT HESAP Cihazlar ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları ALT HESAP Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri ALT HESAP Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler ALT HESAP Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri ALT HESAP Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler ALT HESAP Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri ALT HESAP Müzik Aletleri ve Aksesuarları ALT HESAP Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler ALT HESAP 254 TAŞITLAR HESABI Karayolu Taşıtları Otomobiller ALT HESAP Yolcu Taşıma Araçları ALT HESAP Yük Taşıma Araçları ALT HESAP Arazi Taşıtları ALT HESAP Özel Amaçlı Taşıtlar ALT HESAP Mopet ve Motosikletler ALT HESAP Motorsuz Kara Araçları ALT HESAP Su ve Deniz Taşıtları PASİF HESAP Hava Taşıtları PASİF HESAP Sayfa : 15 / 93

16 HESAP 255 DEMİRBAŞLAR HESABI Döşeme ve Mefruşat ESKİ HESAP Döşeme Demirbaşları ALT HESAP Temsil ve Tören Demirbaşları ALT HESAP Koruyucu Giysi ve Malzemeler ALT HESAP Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar ALT HESAP Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar ALT HESAP Büro Makineleri Bilgisayarlar ve Sunucular ALT HESAP Bilgisayar Çevre Birimleri ALT HESAP Teksir ve Çoğaltma Makineleri ALT HESAP Haberleşme Cihazları ALT HESAP Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları ALT HESAP Aydınlatma Cihazları ALT HESAP Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu ALT HESAP Mobilyalar Büro Mobilyaları ALT HESAP Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar ALT HESAP Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları ALT HESAP Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları ALT HESAP Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler ALT HESAP Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Yemek Hazırlama Ekipmanları ALT HESAP Canlı Demirbaşlar Çiftlik Hayvanları ALT HESAP Hizmet Amaçlı Hayvanlar ALT HESAP Gösteri Amaçlı Hayvanlar PASİF HESAP Koruma Altına Alınan Hayvanlar PASİF HESAP Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar PASİF HESAP Etnografik Eserler PASİF HESAP Arkeolojik Eserler PASİF HESAP Geleneksel Türk Süslemeleri PASİF HESAP Güzel Sanat Eserleri PASİF HESAP Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler PASİF HESAP Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar PASİF HESAP Tabletler PASİF HESAP Tarihi Mühür ve Mühür Baskıları PASİF HESAP Sayfa : 16 / 93

17 HESAP ESKİ HESAP Arşiv Vesikaları PASİF HESAP Fosiller PASİF HESAP Kütüphane Demirbaşları Kütüphane Mobilyaları ALT HESAP Basılı Yayınlar ALT HESAP Görsel ve İşitsel Kaynaklar ALT HESAP Bilgi Saklama Üniteleri ALT HESAP Eğitim Demirbaşları Eğitim Mobilyaları ve Donanımları ALT HESAP Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar ALT HESAP Derslik Süslemeleri ALT HESAP Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları ALT HESAP Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ALT HESAP Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ALT HESAP Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ALT HESAP Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar ALT HESAP Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar ALT HESAP Kontrol ve Güvenlik Sistemleri ALT HESAP Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları ALT HESAP Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları ALT HESAP Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları ALT HESAP Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları ALT HESAP Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları ALT HESAP Büro Malzemeleri ALT HESAP Diğer Demirbaşlar Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler ALT HESAP Seyyar Tanklar ve Tüpler ALT HESAP Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar ALT HESAP 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI PASİF HESAP 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri PASİF HESAP Binalar Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Binalar ALT HESAP Sayfa : 17 / 93

18 HESAP Tesis, Makine ve Cihazlar ESKİ HESAP Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Amortismanı ALT HESAP İnşaat Makineleri ve Aletleri Amortismanı ALT HESAP Atölye Makineleri ve Aletleri Amortismanı ALT HESAP İş Makineleri ve Aletleri Amortismanı ALT HESAP Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Amortismanı ALT HESAP Posta Makineleri Amortismanı ALT HESAP Paketleme Makineleri Amortismanı ALT HESAP Etiketleme Makineleri Amortismanı ALT HESAP Ayırma. Sınıflandırma Makineleri Amortismanı ALT HESAP Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Amortismanı ALT HESAP Yıkama. Temizleme. Ütüleme Cihaz ve Araçları Amortismanı ALT HESAP Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Amortismanı ALT HESAP Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Amortismanı ALT HESAP Ölçüm. Tartı. Çizim Cihazları ve Aletleri(Ölçü Tartı Aletleri) Amortismanı ALT HESAP Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Amortismanı ALT HESAP Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Amortismanı ALT HESAP Müzik Aletleri ve Aksesuarları Amortismanı ALT HESAP Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Amortismanı ALT HESAP Karayolu Taşıtları Amortismanı 257, Otomobiller Amortismanı ALT HESAP Yolcu taşıma Araçları Amortismanı ALT HESAP Yük Taşıma Araçları Amortismanı ALT HESAP Arazi Taşıtları Amortismanı ALT HESAP Özel Amaçlı Taşıtlar Amortismanı ALT HESAP Mopet ve Motosikletler Amortismanı ALT HESAP Motorsuz Kara Araçları Amortismanı ALT HESAP Demirbaşlar Amortismanı Döşeme Demirbaşları Amortismanı ALT HESAP Temsil ve Tören Demirbaşları Amortismanı ALT HESAP Koruyucu Giysi ve Malzemeler Amortismanı ALT HESAP Seyahat. Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Amortismanı ALT HESAP Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Amortismanı ALT HESAP Büro Makineleri Amortismanı Bilgisayarlar ve Sunucular Amortismanı ALT HESAP Bilgisayar Çevre Birimleri Amortismanı ALT HESAP Teksir ve Çoğaltma Makineleri Amortismanı ALT HESAP Sayfa : 18 / 93

19 HESAP ESKİ HESAP Haberleşme Cihazları Amortismanı ALT HESAP Ses. Görüntü ve Sunum Cihazları Amortismanı ALT HESAP Aydınlatma Cihazları Amortismanı ALT HESAP Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Amortismanı ALT HESAP Mobilyalar Amortismanı Büro Mobilyaları Amortismanı ALT HESAP Misafirhane. Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Amortismanı ALT HESAP Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Amortismanı ALT HESAP Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Amortismanı ALT HESAP Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Amortismanı ALT HESAP Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Amortismanı Yemek Hazırlama Ekipmanları Amortismanı ALT HESAP Kütüphane Demirbaşları Amortismanı Kütüphane Mobilyaları Amortismanı ALT HESAP Basılı Yayınlar Amortismanı ALT HESAP Görsel ve İşitsel Kaynaklar Amortismanı ALT HESAP Bilgi Saklama Üniteleri Amortismanı ALT HESAP Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Amortismanı Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı ALT HESAP Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı ALT HESAP Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı ALT HESAP Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı ALT HESAP Güvenlik. Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Amortismanı Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Amortismanı ALT HESAP Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Amortismanı ALT HESAP Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Amortismanı ALT HESAP Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Amortismanı Vitrinde Sergilenen Eşyalar Amortismanı ALT HESAP Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Amortismanı ALT HESAP Masa. Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Amortismanı ALT HESAP Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Amortismanı Yemek. Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Amortismanı ALT HESAP Büro Malzemeleri Amortismanı ALT HESAP Diğer Demirbaşlar Grubu Amortismanı Seyyar Kulube. Kabin. Büfe. Sandık ve Kafesler Amortismanı ALT HESAP Seyyar Tanklar ve Tüpler Amortismanı ALT HESAP Diğer Demirbaşlar Grubu Genel Amortismanı ALT HESAP Sayfa : 19 / 93

20 HESAP Eğitim Demirbaşları Grubu Amotismanları ESKİ HESAP Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Amortismanı ALT HESAP Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Amortismanı ALT HESAP Derslik Süslemeleri Amortismanı ALT HESAP Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Amortismanı ALT HESAP Birikmiş Toplu Amortismanlar ALT HESAP 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri PASİF HESAP Binalar ALT HESAP Tesis, Makine ve Cihazlar ALT HESAP Etüt ve Proje Giderleri Hesabı ALT HESAP 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI Yurtiçi Verilen Sipariş Avans ve Krediler ALT HESAP Yurtdışı Verilen Sipariş Avans ve Krediler ALT HESAP 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI Harita, Plan ve Projeler PASİF HESAP Haritalar PASİF HESAP Plan ve Projeler PASİF HESAP Lisanslar ALT HESAP Patentler ALT HESAP Diğer Haklar ALT HESAP 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI Bilgisayar Yazılımları Antivirüs ve Bilgi Güvenlik ALT HESAP İşletim ve Ofis Sistemleri ALT HESAP Biyomedikal ALT HESAP Bilgi Yönetim Sistemleri ALT HESAP Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı ALT HESAP 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) Haklar Amortismanı ALT HESAP Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı ALT HESAP 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI PASİF HESAP 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 271 ARAMA GİDERLERİ HESABI PASİF HESAP 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI PASİF HESAP 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-) PASİF HESAP Sayfa : 20 / 93

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,. Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA)

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) KURUMLAR ALIM FAİZ CARİ TRANSFER GİDERİ TRANSFERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,91 63.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,91 63. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177, // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. DAMGA VERGİSİ KANUNA GÖRE SGK RESMİ DAİRE DEĞİL Resmi Kanun Ad DAMGA VERGİSİ KANUNU Madde No 8 Kapsam Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendiyle değişen

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) DİĞER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036,32 487.251.908,31 6.210.588,77 62.287,21 22.373.535,57 24.800,00 853,28 435.233,68 63.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036,32 487.251.908,31 6.210.588,77 62.287,21 22.373.535,57 24.800,00 853,28 435.233,68 63. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,94 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,94 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) DİĞER

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,11 7.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,11 7. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,35 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,35 28. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 434, , , , , , ,62 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 434, , , , , , ,62 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 4.117, , , , , , , ,93 80.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 4.117, , , , , , , ,93 80. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,10 95.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,10 95. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,...,., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 Sayı :B.13.1.DPB.0.65.01/ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı DPBNo: 447 Ş 5 05-03-2012 20124478 Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI..,..., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu ,06 3, , , , ,21 920,87 877, ,93 31.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu ,06 3, , , , ,21 920,87 877, ,93 31. MİZAN (Ayrıntılı) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şb.) - (Ziraat Bankası

Detaylı

ASMMMO SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.)

ASMMMO SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.) 5018 SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.) ( I ) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 19.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 19. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI..,..,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan Muh. : 9 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve İlaçlar ve Farmakolojik

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu // : Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI..,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.,., Tahsildeki Çekler.,., Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı...,..., Muhasebe

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 11.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 11. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,36 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,36 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,96 31.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,96 31. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,60 19.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,60 19. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI..,..,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı