SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/ /07/2004 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 256 adet, ,8 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 39 adet ,2 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 304 adet Milyar TL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 238 adet ,6 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 39 adet ,2 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 286 adet, ,8 Milyar TL. dır. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 8 dir tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,6 Yatırım Fonu Katılma Belgesi , (1) ,2 (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM , ,8 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa Milyar TL dır tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 32 ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 30 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 4 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL dır. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1- Cihankur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Doğan Gazetecilik A.Ş. Hisse Senedi Işıklar Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Commercial Union Sigorta A.Ş. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo:3) Tablo: 3 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1- Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Commercial Union Sigorta A.Ş Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 1 adet ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan fonca ihraç edilmek istenen pay tutarı Milyar TL. dir. (Tablo:4) Fon Unvanı Tablo: 4 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet) Toplam Tutar 1. İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. B Tipi Değişken Fonu Yatırım Fonu Katılma Belgesi

3 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 4 ortaklığın ,7 Milyar TL. iç kaynaklardan, ,9 Milyar TL sı ise temettüden, karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:5) Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş , ,3 2. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş , , ,9-3. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş , , ,6 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Kurul, bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 1 adet yatırım fonu katılma belgelerinin kayda alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 200 Milyar TL. dır. (Tablo : 6) Ortaklığın Unvanı 1. Finansbank A.Ş. B Tipi Likit Fonu (200 Milyar TL den 400 Milyar TL na artırımı) Tablo: 6 Fon Tutarı Pay Sayısı (Milyon) Portföy Yapısı (%) Borçlanma Senedi 71,59 Ters Repo 28,41 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme : Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo:7) Ortaklığın Unvanı 1- Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.2) Tablo: 7 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi D. ÖZEL DURUMLAR 1. Kırşehir Kervansaray İşçi Emeği Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, aktif toplamının Kurulumuzun Seri:IV, No:9 "İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen limitlerin altında kalması nedeniyle Kurul kaydından çıkarılma talebinin; a) Şirket'in, aktif toplamının Seri:IV, No:9 Tebliğimizin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tutarı aşması halinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurulumuza bildirimde bulunmak zorunda olduğu hususunda bilgilendirilmesi, b) Şirket in Kurul kaydından çıkmayı müteakip, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olduğunu ve/veya Kurulumuz kaydında bulunduğunu gösteren veya çağrıştıran ifadelerin esas sözleşmeden çıkarılması konularında bilgilendirilmesi, suretiyle olumlu karşılanmasına 3

4 2. Selçuk Gıda Endüstrı İhracat İthalat A.Ş. nin; a) TL olan kayıtlı sermaye tavanının TL ye yükseltilmesi ve bu amaçla esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine, b) Esas sözleşmesinin Toplantı ve karar nisabı başlıklı 20 nci maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine 3. Halen geçici kapalı olan Datek Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum), SPKn. nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi ve Kurulumuzun Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 27 nci maddesi uyarınca tarihi saat 18:00 e kadar sermaye yeterliliği yükümlülüklerini sağlaması gerektiğinin, aksi halde yetki belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği hususunun Aracı Kurum a bildirilmesine 4. Bahar Menkul Değerler A.Ş. ne (Aracı Kurum) Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 58 inci maddesinin (g) bendi ve Seri:V, No:18 sayılı Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 4 üncü maddesine aykırılıktan toplam TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına 5. Alo-Takas ve Takas-Net sistemlerinin tanıtımına yönelik olarak İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan broşürlerin, Temmuz 2004, Eylül 2004, Kasım 2004 ve Ocak 2005 dönemlerinde ay sonları itibarıyla hesabında işlem gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyen bütün müşterilere aracı kurumlarca gönderilmesine ve ilgili tanıtım broşürlerinin tüm müşterilere gönderildiğine ilişkin belgelerin aracı kurumlar nezdinde saklanmasına 6. a) Alfa Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum) kendi talebi doğrultusunda halka arza aracılık yetki belgesinin iptal edilmesine, b) Kurulumuzun Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği nin 17 nci maddesinin, herhangi bir faaliyet iznini içeren yetki belgesinin iptali halinde keyfiyet, Kurul ca tebliğini izleyen 10 gün içinde ticaret sicilinden terkin edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan olunur hükmü uyarınca gerekli işlemleri yapması hususunda Aracı Kurumun bilgilendirilmesine, 7. Alfa Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum) halka arza aracılık faaliyet yetki belgesinin iptali neticesinde fon kurucusu olma şartlarını kaybetmesi ve bu nedenle kurucusu olduğu Alfa Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu, Alfa Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu, Alfa Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu ve Alfa Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu nun tasfiye işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen; a) Sözkonusu yatırım fonlarının katılımcı sayısının az olduğu dikkate alınarak, yatırımcıların sahip oldukları katılma belgelerinin nakde dönüştürülerek kendilerine ödenmesi amacıyla Aracı Kurum a başvurmaları gerektiğinin Aracı Kurum tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla duyurulması, b) Başvuruda bulunmayan yatırımcıların sahip olduğu fon katılma belgelerinin satış talimatı aranmaksızın nakde çevrilmesi, c) Söz konusu nakdin yatırımcılar için ayrı ayrı hesaplarda ve her bir yatırımcı için eşit koşullarda olmak üzere piyasa oranlarından ters repo işlemleriyle veya Aracı Kurum tarafından uygun görülecek bir başka yöntemle nemalandırılması, d) Tasfiye işlemleri hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi ve her bir yatırımcı için ayrı ayrı olmak üzere, var olan kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra katılma belgelerinin nakde dönüştürülmesi sonrasında yatırımcıya ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi ve ödeme yapılmadıysa nemalandırılmaya başlanan tutarı içeren listenin Kurulumuza iletilmesi gerektiği hususlarının Aracı Kurum a bildirilmesine, e) Aracı Kurum un yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin tarihli başvuru yazısında Şirketimiz halka arza aracılık faaliyet yetki belgesini iptal etmesi neticesinde... denilmesine ve tarihinde fon varlıklarının nakde dönüştürüleceği belirtilmesine rağmen, başvuru tarihi itibariyle Kurulumuzca bu yönde bir karar alınmadığı ve sözkonusu yetki belgesinin Kurulumuzca tarihinde iptal edilmiş olduğu dikkate alınarak, yetki belgesi iptal edilmeksizin yatırım fonlarının tasfiye edilme cihetine gidilmiş olması nedeniyle Aracı Kurum un kurucusu olduğu yatırım fonlarının yatırımcılarının uğrayabilecekleri menfaat kaybına ilişkin olarak Aracı Kurum un sorumluluğunun devam ettiğinin Kurulumuz Haftalık Bülteni nde kamuya duyurulmasına, ayrıca Aracı Kurum un henüz Kurulumuzca halka arza aracılık faaliyet yetki belgesi iptal edilmeden kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiye edilme işlemlerine başlamış olması nedeniyle mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi hususunda uyarılmasına 4

5 8. a) ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi Turkse Perenco A Tipi Özel Fon un unvanının ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi B Tipi APS Tekstil Özel Değişken Fonu olarak değiştirilmesi ve b) ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi A Tipi Karma Fon un ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi A Tipi Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmesine ve bünyesinde birleşilecek olan fonun tutarının artırılması nedeniyle ihraç edilecek katılma belgelerinin kayda alma ücreti alınmaksızın Kurul kaydına alınmasına 9. T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon ile Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon portföylerinin döneminde, Likit Fon tanımının yer aldığı, Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinin (i) alt bendine aykırı olarak yönetilmesinden dolayı; T. Dış Ticaret Bankası A.Ş., Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve sözkonusu fonların yöneticisi Dış Portföy Yönetimi A.Ş. nin uyarılmalarına, ihlallerin tekrarlanması halinde Kurulumuzca her türlü idari ve cezai yaptırımın uygulanacağı hususunun adı geçen şirketlere bildirilmesine 10. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ile Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu portföylerinin, döneminde Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in 21. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak yönetilmesinden dolayı; Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. ve sözkonusu fonların yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. nin uyarılmalarına, ihlallerin tekrarlanması halinde Kurulumuzca her türlü idari ve cezai yaptırımın uygulanacağı hususunun adı geçen şirketlere bildirilmesine karar verilmiştir. 11. Başak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ile Başak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu portföylerinin, döneminde Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in 21. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak yönetilmesinden dolayı; Başak Emeklilik A.Ş. ve sözkonusu fonların yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nin uyarılmalarına, ihlallerin tekrarlanması halinde Kurulumuzca her türlü idari ve cezai yaptırımın uygulanacağı hususunun adı geçen şirketlere bildirilmesine 12. Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arat) hisse senedi piyasasında döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve İlgili Mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Arat hisse senedinde döneminde SPKn nin 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) Barış SEYHAN ( Kayseri doğumlu, Kayseri nüfusuna kayıtlı Orhan-Durdane oğlu TC Kimlik Nolu) hakkında SPKn. nin 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere aynı Kanun un 49 ncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Kurulumuz Karar Organı nın daha önceki kararıyla hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan Barış SEYHAN hakkındaki yasağın tekrarlanmasına, 13. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ, Seri:V, No:18, Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ ve Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine her bir aykırılık için TL olmak üzere Aracı Kurum a toplam TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 14. Müflis Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları A.Ş. (Şirket) nezdinde ve İMKB de işlem gören Şirket hisse senetlerinde döneminde meydana gelen işlemlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; Kurulumuz Karar Organı nın tarihli toplantısında Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin ÖZTEMİR in grup şirketlerinden olan TL tutarındaki örtülü kazanç aktarımına konu alacağı yasal faizleri ile birlikte İflas İdaresine ödemesi için 1 ay süre verilmesine, aksi takdirde hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti tarihli Kurulumuz Kararı yerine getirilmediğinden Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin ÖZTEMİR in grup şirketlerinden olan TL tutarındaki örtülü kazanç aktarımına konu alacağın Kurulumuzca verilen süre sonunda kanuni faizi ile birlikte ödenmemesi nedeniyle Necmettin ÖZTEMİR hakkında SPKn 15/6 maddesi hükmüne aykırılık nedeni ile Kanun un 47/A-6 ve 49 uncu maddeleri hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına 5

6 E. DUYURULAR 1- Aracı Kurumların Enflasyon Düzeltmeleri İçin Kullanacakları Hesapların İsim ve Kodları Hakkında Açıklama; Aracı kurumlar tarafından enflasyon düzeltmeleri için kullanılacak hesapların isim ve kodları ile ilgili olarak Kurulumuza iletilen başvurular çerçevesinde Kurulumuzca aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Seri:XI, No:7 sayılı Aracı Kurum Hesap Planı Ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ in (Tebliğ) 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında Aracı kurumlar bu Tebliğ uyarınca, tutacakları hesaplarında ayrıca, vergi mevzuatının ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. Vergi mevzuatının bu Tebliğ'de belirlenen uygulamalardan farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmelerin söz konusu mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltmeleri yapmaları kendi sorumlulukları içerisindedir hükmü yer almaktadır. Anılan Tebliğin 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Tebliğin amacı, Kanun kapsamına giren aracı kurumların düzenlemek ve yayımlamak zorunda oldukları mali tabloların sağlıklı karşılaştırma ve tahliller yapılmasına elverişli, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde düzenlenmelerini sağlayarak, mali durumlarının güvenilir bir şekilde izlenebilmesine imkân hazırlamak amacıyla aracı kurum hesap plânı ve kullanım esaslarını düzenlemektir. Konuya ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 12 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile öngörülen hesaplara paralel olarak, enflasyon düzeltmeleri için kullanılacak hesapların isim ve kodlarının tüm aracı kurumlar için birörnek olmasını sağlamak üzere aşağıda yer alan hesap isim ve kodlarının kullanılması gerekmektedir. Seri:XI, No:7 sayılı Tebliğ Hesap Adı Çerçevesinde Önerilen Hesap Kodu Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4814 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları 4815 Enflasyon Düzeltmesi Karları 5520 Enflasyon Düzeltmesi Zararları 5620 Enflasyon Düzeltme Hesabı Kurulumuzun tarih ve 28/865 sayılı Kararı; Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde; a) Tebliğ de yer alan yenileme eğitimlerine ilişkin tüm yükümlülüklerin 2005 yılının Mayıs ayından itibaren başlatılmasına, b) Yenileme eğitimlerindeki dört yıllık sürenin hesaplanmasında başlangıç olarak belgenin verildiği tarih yerine, lisans belgesine hak kazanma tarihinin esas alınmasına, c) Lisansın geçici olarak iptal edildiği durumlarda işe girişlere engel olmayacak şekilde yapılacak ilk yenileme eğitimine kadar lisans sahiplerinin görevlerine devamına veya görev değişikliklerine imkan tanınmasına, F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Merkezi Bolu da bulunan ve Bolu Ticaret Sicil Memurluğunun 3696 sicil no suna kayıtlı olan Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yine merkezi Bolu da bulunan Beyyem Beypazarı Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurullarının önerileri doğrultusunda, tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Beypi A.Ş. nin Beyyem A.Ş. yi T.T.K. nun 451. maddesi kapsamında devralmak suretiyle birleşmesi kararı alınmıştır. Genel Kurul kararında, tarihli enflasyona göre düzeltilmiş ara bilançolarının esas alınması, birleşme oranının tespitinde özkaynak esasının uygulanması ve bu konudaki işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. 6

7 2. Demko Demirci Konservecilik A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimize ait tarih ve 2002/D sayılı Dahilde İşleme İzin Belgemiz, taahhütler yerine getirildiğinden dolayı zamanında kapatılmış olup, belgemizin kullanımı esnasında Gümrük Müdürlüğü ne verilen teminatların çözülmesi için başvuruda bulunulmuştur. Toplam miktar TL dır. Şirketimiz Dahilde İşleme İzin Belgesi için tarihinde İstanbul İhracatçı Birliklerine müracaat etmiştir. İnceleme neticesinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Kararı na istinaden, tarih ve 2004/D sayılı belgemiz onaylanmıştır. İhracat Taahhüdümüz USD $ dır tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi nin Yurtdışı Global Listesi nin 5 Sıra No. İle müracaatı yapılan Renk Ayırıcı ve Komple Teçhizatımız bu ay içerisinde ithal edilecektir. Techizatın değeri Euro dur. 3. FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimize ait Kamelya World Tatil Kompleksi, ekli Hasılat-Kira Sözleşmesi uyarınca tarihinden itibaren K Otel Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş. ne kiralanmıştır. 4. Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; AKSAN Turizm İşletmecilik ve Tic. A.Ş. nin tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak Muğla Asliye Ticaret (Hukuk) Mahkemesi nin 2004/313 esas sayılı dosyası ile Abdülkadir KUŞİN tarafından Şirket aleyhine, Genel Kurul Kararlarının iptaline ilişkin dava açılmış ve dava devam etmektedir. 5. Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimiz, iştiraklerimizden Deva Holding A.Ş. nin sermaye artırımına (Altıyüzyetmişüçmilyardokuzyüzkırküçmilyonyediyüzaltmışbin) TL. ödemek suretiyle iştirak etmiştir. Sermaye artırım sonrası ortaklık payımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 6. ASAD Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Asad Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği Ve Turizm Ticaret A.Ş. nin Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ASAD Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi nin 2003 yılı Genel Kurul Toplantısı tarihinde, Saat: da, Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Sokak No: 7 Çiğli - İZMİR adresinde, Bakioğlu Holding Toplantı Salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü nün tarih 6491 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Arif KOÇAK ve Sn. Sinan ATAMAN ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede olduğu gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 6063 ve tarihli Haber Ekspres Gazetesi nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi PTT şubesinden ortaklara gönderilen taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam TL sermayesine tekabül eden adet hisseden TL lık sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, TL lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cem BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına Sn. Cem BAKİOĞLU nun oy toplayıcılığına Sn. Erol NARİN in ve katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı Yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı. 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine Cem BAKİOĞLU, Erol NARİN, Mustafa CEM, Ali AKTAŞ, Nedim UYSAL, Ceylan ŞENOCAK ve Moiz ESKİNAZİ nin üç yıl süreli görev yapmak üzere seçilmelerine, Denetçiliğe ise Mesut KÜRÜM, Mehmet Ali ÖZEN ve Cihangir HÜR ün bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, her bir denetçiye yıllık brüt TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine, oybirliğiyle karar verildi. 7

8 7- Şirket sermayesinin azaltımı ile ilgili bütün yasal işlemlerin tamamlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve bu amaçla düzenlenecek Ana Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul gündemine konmasına oybirliğiyle karar verildi. 8- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oybirliği ile yetki verildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Asad Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği Ve Turizm Ticaret A.Ş. nin Tarihinde Yapılan A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ASAD Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi nin A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde, Saat: da, Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Sokak No: 7 Çiğli - İZMİR adresinde, Bakioğlu Holding Toplantı Salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü nün tarih 6491 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Arif KOÇAK ve Sn. Sinan ATAMAN ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede olduğu gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 6063 ve tarihli Haber Ekspres Gazetesi nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi PTT şubesinden ortaklara gönderilen taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam TL sermayesine tekabül eden adet hisseden TL lık sermayeye karşılık adet hissenin asaleten, TL lık sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cem BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına Sn. Cem BAKİOĞLU nun oy toplayıcılığına Sn. Erol NARİN in ve katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- A Grubu Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3- Yönetim Kurulu Üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere Cem BAKİOĞLU, Erol NARİN, Mustafa CEM, Moiz ESKİNAZİ ve Ceylan ŞENOCAK ın aday gösterilmelerine, * Denetçiliğe bir yıl için Mesut KÜRÜM, Mehmet Ali ÖZEN ün aday gösterilmesine ve her bir denetçiye yıllık brüt TL ödenmesine, * Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, oybirliğiyle karar verildi. 4- Şirket sermayesinin azaltımı ile ilgili bütün yasal işlemlerin tamamlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve bu amaçla düzenlenecek Ana Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul gündemine konmasına oybirliğiyle karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. 7. Betonsan Konut San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin özel durum açıklaması aşağıdadır; Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2003 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mayıs 2004 tarihinde, saat:14:30 da Necatibey Cad. No:98, Bakanlıklar/Ankara adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün tarih ve 3412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Tülin YURDAER in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 30 Nisan 2004 tarih, 6040 sayılı nüshasında, Sabah Gazetesi nin 03 Mayıs 2004 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesi nin tarih, sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleriyle önceden Hisse Senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden TL sermayeye tekabül eden adet hisseden TL sermayeye karşılık hissenin asaleten, 0.-TL lık sermayeye karşılık 0 adet hisse senedinin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Bakanlık Temsilcisinin izni alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Okan SARI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. temsilcisi Fevzi KABA nın verdiği önerge ile Divan Başkanlığına Fevzi KABA, Oy Toplama Memurluğuna Adem GÜZELER, Katip Üyeliğe Serdar DEMİR in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildir yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan Mustafa TOY un yerine Fevzi KABA nın, Emrullah OKUR un yerine Adem GÜZELER in, Hasan ÜSKÜPLÜ nün yerine Okan SARI nın atanmasına, Denetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Güldoğan HANCIOĞLU nun yerine Aysun YILDIZ ın, Necdet ŞAHİNKÜÇÜK ün yerine Ziya ÇETİN in atanmaları oybirliği ile kabul edildi. 4. Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıplar tarafından hazırlanan Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız denetim şirketince hazırlanan Denetim Kurulu Raporları okundu. 8

9 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Serdar DEMİR tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar oy birliği ile ibra edildiler. 7. Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliği gereğince seçilen Birikim Bağımsız Denetim ve Mali Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. nin, Bağımsız Denetim Firması olarak seçilmesi tasvibe sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 8. Şirketin tasfiye edilmesi görüşüldü, şirketin tasfiye edilmesi, tasfiye başlangıç tarihinin olması oy birliği ile kabul edildi. 9. Türkiye Kalkınma Bankası Temsilcisi Fevzi KABA nın verdiği yazılı önerge ile, Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine; - Okan SARI - Fevzi KABA - Adem GÜZELER in, Denetim Kurulu Üyeliklerine; - Aysun YILDIZ - Hasan ÜSKÜPLÜ nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 10. Türkiye Kalkınma Bankası Temsilcisi Fevzi KABA nın verdiği yazılı önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu nca 2004 yılı için kararlaştırılan ücretlerin ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu nun şirketi tasfiye etmek üzere görevlendirilmesi, - Gayrimenkuller ve taşıt araçlarının tespit edilecek muhammen bedel üzerinden, düzenlenecek ihale sonucunda teklif alma ve/veya pazarlık suretiyle satılması, - Döşeme, demirbaş, makine-techizat v.b. varlıkların ekonomik ömrünü doldurmamış olan ve satış kabiliyeti bulunanların tespit edilecek muhammen bedel üzerinden pazarlık suretiyle, ekonomik ömrünü tamamlamış olup, satış kabiliyeti bulunmayanların mümkün olduğu takdirde hurda değeri ile ve pazarlıkla satılması yada bağış yoluyla devredilmesi bu da mümkün olmadığı takdirde imha edilerek kayıtlardan silinmesi konusunda tasfiye kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 12. Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Başkaca söz alan olmadığından, Genel Kurul un hayırlı olması dileğiyle Divan Başkanı Fevzi KABA tarafından toplantı sona erdirildi. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/54 HAFTALIK BÜLTEN 27/12/2004 31/12/2004 A. 1.1.2004 31.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 31.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/13 HAFTALIK BÜLTEN 29/03/2010-02/04/2010 A. 04.01.2010-02.04.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/4 HAFTALIK BÜLTEN 22/1/2001-26/1/2001 A. 1.1.2001-26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-26.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/34 16/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı