KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010"

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,95 0,00 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,70 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı ÇEK REESKONT VE KARŞILIK Diğer İndirimler ve İstisnalar 1.428,41 İPTALLERİ Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 1.428, , ,41 0, ,24 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00 Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00 İndirime Esas Tutar ,24 Türü KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) 150,00 Toplam 150,00 Tutarı

2 Dönem Safi Kurum Kazancı ,24 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,24 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 0,00 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,24 Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,85 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi ,18 Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 95,90 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,08 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi ,23 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi ,23 Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef 0,00 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği SANAYİ A.Ş. Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Soyadı, Adı (Unvanı) KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. Ticaret Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. GÜNDÜZ ZEKİ Oda Sicil No Oda Sicil No 1213 E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00 Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00 GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00 GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir 0,00 Gider 0,00 Finansman Giderleri Amortisman Giderleri 0,00 0,00 E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar , ,82. A. Hazır Değerler , , Kasa 9.172, , Bankalar , ,38. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , , Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1.428, , Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , ,17. D. Diğer Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,95. E. Stoklar , , İlk Madde ve Malzeme , , Yarı Mamuller - Üretim , , Mamuller , , Ticari Mallar , , Diğer Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,40. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 26, Gelir Tahakkukları , ,73. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Diger KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , İş Avansları 0, , Personel Avansları 4.566, , Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 0, ,06 II. DURAN VARLIKLAR , ,87. A. Ticari Alacaklar 1.215, , Verilen Depozito ve Teminatlar 1.215, ,49. C. Mali Duran Varlıklar , ,30

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). 1. Bağlı Menkul Kıymetler 4.801, , İştirakler , , Bağlı Ortaklıklar , ,70. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Diğer Maddi Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar , ,47. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Haklar , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,95. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,07 AKTİF TOPLAMI , ,69 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,60. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Diğer Mali Borçlar 0,00 46,10. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri 250,01 250,01. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar , ,68. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,88. G. Borç ve Gider Karşılıkları , , Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 0, , Maliyet Giderleri Karşılığı , ,58. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Gider Tahakkukları , ,81. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , Diğer KDV , ,95 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,27. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar , , Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri , ,63

5 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). E. Borç ve Gider Karşılıkları , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,64 V. Öz Kaynaklar , ,82. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , , Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,82. B. Sermaye Yedekleri , , Hisse Senedi İhraç Primleri , , İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 460,15 485,15. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler , , Özel Fonlar , ,66. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,10 PASİF TOPLAMI , ,69 DİPNOT KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş BİLANÇO DİP NOTLARI (2012) 1- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 0,00 TL 2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere ; a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borç tutarı ; ,10 TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ,26 TL 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı (Ortak sigortalılık) : ,97 TL 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların tutarı ; ,62 TL Teminat Mektupları : ,62 TL Kefaletname : 1,50 TL İpotek : ,00 TL Teminat Çekleri : ,50 TL Teminat Senetleri : 0,00 TL

6 DİPNOT 5- Yabancı kaynak için verilmiş ipotek ve diğer teminat tutarı : YOKTUR 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı : YOKTUR 7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : Döviz Cinsi Miktarı YTL.Kuru Toplam Tutarı USD ,74 1, ,01 TL EUR ,07 2, ,38 TL CHF 220,65 1, ,72 TL GBP 162,25 2, ,79 TL T O P L A M ,91 TL 8- Yurt dışından alacaklar (AVANSLAR DAHİL) : Döviz Cinsi Miktarı YTL.Kuru Toplam Tutarı USD ,85 1, ,69 TL EUR ,17 2, ,67 TL T O P L A M ,36 TL 9- Yurt dışına borçlar (AVANSLAR DAHİL) : Döviz Cinsi Miktarı YTL.Kuru Toplam Tutarı USD ,29 1, ,95 TL EUR ,51 2, ,18 TL CHF 0,00 2,0062 0,00 TL GBP 4.515,00 2, ,66 TL T O P L A M ,80 TL 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanlarının tutarı : YOKTUR 11- Cari ve gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirim tutarı: YOKTUR 12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: YOKTUR

7 DİPNOT 13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: TÜRÜ TERTİBİ ADEDİ ÜSLERİ TOPLAM TUTAR Hamiline , ,00 Hamiline , ,00 TOPLAM ADET TOPLAM SERMAYE , Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOKTUR 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları : ADI PAY ORANI PAY TUTARI Bilfar Holding A.Ş 84,73% ,24 TL Diğerleri 15,27% ,76 TL 16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklar : Ünvanı Bilser Dış Tic.Ltd.Şti. Faaliyet Konusu Sermayesi Şirketimiz Payı İlaç ve kozm.ürün.alım satım 160,000 TL 54,400 TL A.Avien Cosmetics ROMANYA A.Avien Cosmetics FRANSA Kozm.ve kişisel bkm.ürünleri 60,000 USD + 2,400,000 EUR 60,000 USD + 2,400,000 EUR Kozm.ürünleri İthalat,İhracat 92,628,50 EUR 92,613,25 EUR Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Kozm.ürünleri Satış Pazarlama dağıtım 50,000 TL TL 17- Stok değerleme yöntemi: Stoklar hareketli ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi İle değerlendirilmektedir. 18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri : a) Cari Dönemde Satın Alınan.İmal veya İnşa Edilen Maddi Duran Varlık Maliyeti...: ,53 TL b) Cari Dönemde Elden Çıkartılan veya Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlıkların Maliyeti...: ,69 TL

8 DİPNOT 19- Ana kuruluş,bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacaklar ve ticari borçlar içindeki payı : TİCARİ ALACAK TİCARİ BORÇ 1-Ana Kuruluş 0, ,19 TL 2-Bağlı Ortaklık ,00 0,00 TL 3-İştirakler 0,00 709,77 TL 20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 185 Kişidir 21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar:yoktur 22- Belli bir öneme sahip olan,ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü bağlı kazaçlara ilişkin bilgi : YOKTUR 23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkili bulunan muhasebe tahminlerindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:yoktur 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutar : YOKTUR. 25- İşletmenin ortakları,iştirakleri,bağlı ortakları tarafından çıkartılmış bulunan menkul kıymetler; YOKTUR 26- İştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen bedelsiz hisse senetleri: YOKTUR 27- Alınan kredilerin ve çıkartılmış menkul kıy. gelecek döneme ilişkin tahak. etmemiş faiz borçları:yoktur 28- Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yük.:yoktur 29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar ; YOKTUR 30- Bilanço Onay Tarihi :

9 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar , , Diğer Gelirler , ,00 B. Satış İndirimleri (-) , , Satıştan İadeler (-) , , Satış İskontoları (-) , ,77 C.Net Satışlar , ,56 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,72 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,73 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,94 Faaliyet Karı veya Zararı , ,88 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri , , Konusu Kalmayan Karşılıklar 0, , Kambiyo Karları , , Reeskont Faiz Gelirleri 8.073, , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,54 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Komisyon Giderleri (-) , , Karşılık Giderleri (-) , , Kambiyo Zararları (-) , , Reeskont Faiz Giderleri (-) 9.411, , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) , ,29 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , , Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0, ,39 Olağan Kar veya Zarar , ,44 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Önceki Dönem Gelir ve Karları , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,37 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,23 Dönem Karı veya Zararı , ,95

10 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,85 Dönem Net Karı veya Zararı , ,10 DİPNOT GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (2012) 1- Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: ,82 TL a) Amortisman Giderleri...: ,50 TL b)itfa ve Tükenme Payları...: ,32 TL 2- Dönemin karşılık giderleri: ,03 TL 3- Dönemin tüm finansman giderleri : ,39 TL a)üretim Maliyetine Verilenler 0,00 b)sabit Varlıkların Maliyetine Verilenler 0,00 c)doğrudan Gider Yazılanlar ,39 TL DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ ,39 TL 4- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştirakler İle İlgili Finansman Giderleri : 164, TL'dir. 5- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştiraklere Yapılan Satışlar :Ana kuruluşa satış ilişkisi YOKTUR. Bağlı Ortaklıkla satış ilişkisi 62,556, TL'dir. 6- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri: 649, TL 'dir. 7- Üst seviye yöneticilerin ücretleri: ,24 TL

11 DİPNOT 8- Amortisman yöntemlerindeki değişikliğin etkileri: Değişiklik olmamıştır. 9- Maliyet hesaplama sistemleri ve stok değerleme yöntemleri: Maliyetlerin Hesaplanması faaliyet tabanlı maliyet sistemine göredir. Stoklar Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi İle Değerlendirilmektedir. 10- Fiili stok sayımı yapılmamışsa,gerekçeleri: Fiili Stok Sayımı Yapılmıştır. 11- Satışlar arasında yer alan tali ürün ve hizmet satışları: Toplamın % 20 sini aşmıyor. 12- Önceki dönem gelir ve giderleri : 31,486,37 TL 'dir. 13- Adi hisse senedi hisse başına düşen kâr : 0,0005 Türklirası hisse başına kâr payı : % 5,00 dir KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 0,0000 0, DÖNEM KÂRI , , ÖDENECEK VERGİ VE YASAL , , Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) , ,8500 A- NET DÖNEM KÂRI ( ) , ,1000 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( , , ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) , , Hisse Senedi Sahiplerine , , YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 7.500, , ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) , , Hisse Senedi Sahiplerine , , İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) , , OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (-) , ,1000

12 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı HSBC BANK A.Ş / / ,11 31,97 HSBC BANK A.Ş / / ,23 63,93 Toplam 639,34 95,90 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı OTLUBELİ CD.YOL SK.MAYA RECIDENCE F * KARAAĞAÇ MUSTAFA KEMAL ,14 BLOK D14 ETİLER-İSTANBUL * BİLFAR HOLDİNG A.Ş. MASLAK MH.SÜMER SK.N:4 ŞİŞLİ-İSTANBUL ,73 OTLUBELİ CD.YOL SK.MAYA RECIDENCE F * KARAAĞAÇ MEHMET ADİL ,46 BLOK D:7 ETİLER-İSTANBUL OTLUBELİ CD.YOL SK.MAYA RECIDENCE F * KARAAĞAÇ BÜLENT ,01 BLOK D:3 ETİLER-İSTANBUL ADNAN SAYGUN CD.TARIK ŞEHMEN * KARAAĞAÇ HIFZI ALP ,00 EVLERİ N:75/A ULUS-İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke BİLFAR HOLDİNG A.Ş ALIX AVIEN COSMETICS SRL ROMANYA BİLİM İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş ALIX AVIEN COSMETICS SARL FRANSA TASFİYE HALİNDE BİLSER DIŞ TİC.LTD.ŞTİ DENGE DIŞ TİC.VE SAN.A.Ş HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZ.VE DAĞ.A.Ş. AKVET VETERİNER İLAÇLARI SAN.VE TİC.A.Ş. KAR KOZMETİK ÜRÜN.TİC.PAZ.VE SAN.A.Ş. KAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞ.A.Ş. EKSPRES KOZMO MAĞAZACILIK A.Ş. RİTA KOZMETİK SAT.PAZ.VE DAĞ.A.Ş URFAR İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş

13 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz , , , ,43 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Hammadde-Yarı Mamul 0, , Mamul-Ticari Mallar , , Kiralamalar , , Diğer(Belirtiniz) ,78 76,31 PROMOSYON VE DİĞERLERİ. B- Hizmetler ,78 0, Komisyon ,78 0,00. C- Mali İşlemler , , Ödünç Para/Kredi-Faiz , ,43. D- Diğer İşlemler , , Grup İçi Hizmetler , , Diğer(Belirtiniz) , ,79 PAZARLAMA AKTİVİTELERİ I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,18 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,43. Maliyet Artı Yöntemi , ,75.Toplam İşlem Tutarı , ,18 KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER YurtDışı İştirakin Unvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Kurumun Sermaye Oy veya Kar Payı Oranı Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı ALIX AVIEN COSMETICS SARL FRANSA ,28 ALIX AVIEN COSMETICS SRL ROMANYA ,82 Toplam ,10

14 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı ,08. Toplam Borçlar ,97. Öz Sermaye Tutarı ,00. Toplam Faiz Giderleri ,39. Toplam Kur Farkı Giderleri ,62. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı ,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , , Bankalar , , , Kısa vadeli ticari alacaklar , , , Diğer döviz alacakları 3.042, ,7300 0,0000 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , ,5500 0, Kısa Vadeli Mali Borçlar ,6800 0,0000 0, Diğer kısa vadeli mali borçlar ,6800 0,0000 0, Kısa vadeli ticari borçlar , ,5500 0,0000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) , , ,1700 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) , , ,1700

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27820 Resmi Gazete Tarihi 19/01/2011 Kapsam 1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 04.05.2011 tarihli Yıllık

Detaylı