Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:"

Transkript

1 İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar hiyerarşisi, yargı organları. Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, Güriz, A. (1997) Hukuk başlangıcı, Siyasal Kitabevi. Gözübüyük, Ş. (1998) Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi. Esener, T. (1998) Hukuk Başlangıcı Dersleri, Alkım Yayınevi, Ufuk AYDIN, Temel Hukuk Dersleri,Nisan Yayınları, Eskişehir, İŞL103 İktisada Giriş I (3-0) 3 İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi. İnsan ihtiyaçları ve kaynak sorunu; ekonomi yapma problemi. İktisadi sistemler. Talep arz ve piyasa dengesi. Tüketici davranışları teorisi. Üretim ve Maliyet Teorisi. Farklı piyasa koşullarında fiyat ve üretim miktarlarının belirlenmesi. Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset). İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, İŞL105 İşletme Bilimi I (3-0) 3 Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Yayınları, Ankara. İşletme Biliminin Temel ilkeleri, Mümin Ertürk, Beta Basım-Yayım, İŞL107 Matematik I (3-0) 3 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları).

2 Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset. Kobu,B.İşletmeMatematiği (1997),Avcıol Basım Yayın Göğüş,M.,Matematik (1983), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları Göğüş, M.,Koçak Ş.,Üreyen M.,MAtematik I ( 1993), Birlik ofset, İŞL109 Muhasebe I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler. Temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, Muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri. Tekdüzen muhasebe sistemi, Türkiye 'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K., Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, İŞL111 Davranış Bilimleri (3-0) 3 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. Barlı, Önder; Davranış Bilimleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000 İşci Metin, Davranış Bilimleri, Detay Yayıncılık, OZYD1 Yabancı Dil I (4-0) 4 To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar. Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar. Kipler: will, would, might, shall, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları. Sayılar, Yardım teklif etme ve isteme kalıpları, Yol/Yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru Kelimesi ile sorulan sorular,olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları,zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman,geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: often, always, never, Karşılaştırma sıfatları, Edatlar: Yer belirten edatlar; in, on, at, between, above, over, below, İngilizce Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları, Tümceler: Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, Tekil- Çoğul ilişkisi, Sorular: Yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan isimler, Temel Kipler: can, must, have to, Kipler: should, ought to, had better, may, might, could, can, Yazılı anlatım: Fikirlerin organizasyonu, Paragraf Yazma, Okuma becerisi:okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme. Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were + V ing ) Geçmiş zaman yapıları.

3 Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : Yayın Evi : Gazi Yayınevi, 2008 English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı :Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, OZTD1 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, OZİT1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli, TBMM nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükun Dönemine Geçiş. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını İŞL102 - Anayasa Hukuku (3-0) 3 Dersin içeriği: Anayasa hukuku dersinde Türk Anayasa Tarihinde geçmişten bu güne kadar oluşturulan ve kullanılan anayasal metinler ve anayasalar, bunların genel özellikleri, kapsadıkları evrensel anayasal kurallar ile yasama, yürütme ve yargı erklerinin temel özellikleri, oluşum esasları, karşılıklı ilişkileri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirisi çerçevesinde anayasalar ile garanti altına alınmış olan temel haklar ele alınmaktadır. Erdoğan, M., Anayasa Hukuku,Ankara: Orion Yayıncılık, 2008.

4 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara,1986; Soysal, Mümtaz: Anayasaya Giriş, Ankara, İŞL104 - İktisada Giriş II (3-0) 3 Tam rekabet piyasası. Firmanın en iyi üretim miktarının belirlenmesi. Monopol piyasası. Firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Oligopol piyasalar ve ortaya çıkış nedenleri. Oligopol teorileri. Monopollü rekabet piyasası. Monopollü rekabette firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Milli Gelir ve hesaplama yöntemleri. Toplam talep ve toplam arz. Denge milli gelirin belirlenmesi. Çarpan ve hızlandıran. Kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Para; tanım, fonksiyonları, çeşitleri. Para sistemleri. Paranın makro ekonomideki rolü. Para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Fiyat endeksleri. Para arzının kontrolü ve para politikasının araçları. Enflasyonun tanımı, nedenleri, etkileri. Enflasyonla mücadele. İstihdam, işsizlik ve türleri. Phillips Eğrisi. Dış ticaret teorisi ve ülkeleri dış ticaret yapmaya iten nedenler. Dış ticaret politikaları ve dış ticarete müdahale nedenleri ve araçları. Dış ödemeler bilançosu. Döviz piyasaları. Uluslararası para sistemleri. Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa *Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset), İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, *Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, İŞL106 İşletme Bilimi II (3-0) 3 İşletmenin temel fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel yönetimi,araştırma ve geliştirme. Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Ya., Ankara, Genel İşletme, Eyüp Aktepe, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, İŞL108 - Matematik II (3-0) 3 Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, entegral, entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamaları. Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset, İşletme Matematiği, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım, İŞL110 - Muhasebe II (3-0) 3

5 Kaynak hesapları ve işleyişi, Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar, Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi, Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, Dönem sonu Envanter işlemleri, Hesapların kapatılması, Mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K. (2007) Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, İŞL112 - Bilim Felsefesi ve Metodolojisi (3-0) 3 Bilimin Ne Olduğunun Araştırılması, Bilimselliğin Ölçütü, Bilimlerin Sınıflandırılması, Bilimin İlerleyişinin (Evriminin) Sorgulanması, Yöntem (Metod) Üzerine Tartışmalar, Yöntem Açısından Matematik Bilimi(İdeal Bilimler)-Doğa Bilimi-Sosyal Bilim Ayrımı, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Felsefe ve Sosyolojinin Yöntemleri, Hukukun Bilim Olmasının Sorgulanması, Bir Sosyal Bilim Olarak İktisat ın Metodolojik Analizi Cemal Yıldırım, (2004), Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, Bilim Felsefesi, Doğan Özlemi Inkılap Kitabevi, OZYD2 Yabancı Dil II (4-0) 4 Zamanlar: will ve going to içeren zamanlar,future Pefect (will have+v 3 ), Future Continuous Tense (will be V+ing), Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma : Gelecek planları hakkında konuşma, Sorular :Tag Questions,Choice Questions (or), Edatlar : Zaman belirten edetlar (for,since), Karşılaştırma Yapıları : more than,..er than, Olumlu/Olumsuz Beğeni ifade Etmek Kalıpları : I like, Idon t like, Günlük Konuşma : Deyimler, Edilgen Çatı (have/has/had been+v 3 ), Okuma Becerisi : Okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme. Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : 2008 Yayın Evi : Gazi Yayınevi, English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı : 2002 Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, OZTD2 Türk Dili II (2-0) 2 Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.

6 Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, OZİT2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti nin iç-dış siyaseti Atatürk ün ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık), Genel değerlendirme, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti ( arası). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, İŞL201 İşletme Yönetimi I (3-0) 3 Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilimsel çalışmalar öncesi devir. Yönetimde klasikler, neoklasikler, modern yönetim, amaçlara göre yönetim, stratejik yönetim, işletmelerde stratejik yönetim süreci safhaları, geliştirme çabaları, analizi ve kontrolü. Özalp, İnan, İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, İŞL201 - Mikro İktisat (3-0) 3 Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi ve mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat kontrolleri, tüketici davranışları ve talep teorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayıtsızlık eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici davranışı ve bireysel talep, gelir ve ikame etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü üretim ve ölçeğe göre getiri konuları işlenmektedir Yaylalı, Muammer, Mikroiktisat, Beta Yayınları, (2004),

7 İlker Parasız, Mikro Ekonomi: Orta Düzey Yaklaşım, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, (1999) İŞL205 İstatistik I (3-0) 3 Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenler ve asimetri ölçüleri, endeksler, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme. Atlas. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, İstatistik, Burhan Çil, Tutibay Yayınevi, İŞL207 Envanter- Bilanço (3-0) 3 Muhasebenin ve envanterin tanımı, tarihçesi, gerekliliği, yararları, yapılma nedenleri, yapılma zamanı ve süresi, dönemi, çeşitleri, çalışmaları, değerleme, değerleme ölçüleri, muhasebe dışı envanter çalışmaları, varlıkların ve kaynakların envanteri ve değerlemesi, gider ve gelirlerin envanter değerlemesi, hesap planı, mizanlar, dönem karı ve zararı hesabı. Envanter ve Bilanço, Adem Çabuk, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Borsa Yatırımcıları İçin Bilanço Analizi ve Borsa Yatırım Rehberi, Nehir Er, Türkmen Kitapevi, İŞL209 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3 İşletmeleri personel işlerinin yeri ve önemi,personel yönetiminin konusu,personel bölümünün organizasyon yapısı,personel politikaları,iş analizleri,iş tanımları ve iş gerekleri,personel bul, seçmğe ve yerleştirme,personel eğitimi ve gelişimi,personel değerlemesi, iş değerlemesi, ücretleme,disiplini çalışma koşullarının düzenlenmesi. Öznur Yüksel (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi, Ramazan Geylan (1996). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset, İŞL211 Borçlar Hukuku (3-0) 3 Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler, hukuk dalları arasındaki yeri, borçlar hukukunun kaynakları ve borçlar kanunu sistemi, borç ilişkisi ve borçların kaynakları, akitten doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri, ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borç ilişkilerinin hükmü ve sona ermesi, özel borç ilişkileri. Oğuzhan Ardıç - Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi, 2008.

8 Borçlar Hukuku Beta Yayınevi, Turgut Akıntürk, İŞL213 - Kamu Maliyesi (3-0) 3 Piyasa etkinliği ve Pareto optimum, Etkinlik ve adalet, Kamusal malların analizi Kulüp malları, Dışsallıklar, Doğal Tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler) Piyasa aksaklıkları ve eksik bilgi, Devletin geliri yeniden dağıtım rolü, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Vergi Teorisi, Devlet Borçları. Prof. Dr. Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayın evi;kamu Maliyesi, Prof. Dr. Akif Erginay, Gözden Geçirilmiş 6.baskı, Nezih Varcan, Tufan Çakır (Editorler), Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İŞL202 İşletme Yönetimi II (3-0) 3 Yönetim, yönetimin anlamı, yönetim tür ve biçimleri, yönetim mesleği, yönetim işlevleri, planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme, koordinasyon, kontrol, bağlantı süreçleri, karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, verimlilik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi. Özalp, İnan(2002)İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, İŞL204 Makro İktisat (3-0) 3 Milli gelir hesaplamaları, klasik, Keynezyen ve neo-klasik gelir ve istihdam teorileri, toplam talep ve toplam arz, genel fiyat düzeyi, para arz ve talebi, makro ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede farklı iktisat okullarının çözüm önerileri. Ünsal, Erdal, (2006), Makro İktisat, Seçkin Yayınları, Makro İktisat, Tümay Ertek, Beta Basım Yayım, İŞL206 İstatistik II (3-0) 3 Sürekli ve kesikli dağılım, nokta tahmini, hipotez testi, basit regrasyon ve korelasyon, çoklu regrasyon ve korelasyon, varyans analizi, ki-kare testi. ATLAS. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, Uygulamalı İstatistik-II, Yılmaz Özkan, Simetri Yayınları, İstanbul, İŞL208 Şirketler Muhasebesi (3-0) 3

9 Şirketler hakkında genel bilgiler, sermeye şirketlerinin kuruluşu, sermayede değişim, kar ve zarar dağıtımı, tasfiye, yasal şekilde değişimi, birleşme, tahvil ihracı gibi işlemlerin T.T.K., S.P.K. hükümlerine göre ele alınması ve muhasebeleşmesi. Ümit Ataman, Şirketler Muhasebesi, Türkmen Kitapevi, Bektöre Sabri, Benligiray Yılmaz, Aydın Davut, Şirketler Muhasebesi, Birlik ofset, Eskisehir, İŞL210 Veri İşleme Sistemleri (3-0) 3 Veri ve bilgi tanımları, veri işleme, veri dönüştürümü, veri analizleri ve bunların veri tabanı sistemlerinde uygulamaları. Prof. Dr. Burhan Çil, Doç. Dr. Mevlüt Karakaya, Bilgisayar ve Veri İşleme Sistemleri, İstanbul, Bilgi teknolojileri, Ofis Programları ve İnternet; Funda Dağ, Serdar Solak, Uğur Yıldız, Umut Altınışık Umuttepe Yayınları; Bilgisayar I-II Ali Güneş Pegem A Yayıncılık, İŞL212 Ticaret Hukuku (3-0) 3 Ticari işletme hukuku ( ticari işletme,tacir,tacir olmanın sonuçları, tüccar yardımcıları); genel şirketler hukuku ( genel olarak şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler); kıymetli evrak hukuku ( ticari senetler ve özellikleri, poliçe, çek, bono, tahviller, hisse senetleri, emtia senetleri). Türk Ticaret Kanunu, Celal Ülgen, Beta yayınları, Ticaret Hukuku-I, Pınar Ardıç; Ticaret Hukuku-II, M. Fatih Dikici., İŞL214 Finans Matematiği (3-0) 3 Basit ve bileşik faiz, iskonto hesapları. Hisse senedi ve tahvil getirisinin ve fiyatının hesaplanması. Türev ürünlerin fiyatının tespiti, Portföyün getirisi ve risklerinin hesaplanması. Finans Matematiği, Zehra Başkaya- Değer Alper, Ekin Kitapevi, Finans Matematiği, Doç. Dr. Günay Söndürmez, İzmir, İŞL301 Maliyet Muhasebesi I (3-0) 3

10 Maliyet muhsebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet- harcama- gider kavramları, maliyet türleri, giderlerin incelenmesi; üretim giderleri ( ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri ) ve faaliyet giderleri, gider yerleri ve gider dağıtım tablosu, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları yöntemi, sipariş ve maliyet sistemiz. Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp vd.,aktif Yay., Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, İŞL303 Yöneylem Araştırması I (3-0) 3 Doğrusal programlamanın temelleri, doğrusal programlama modelinin çözümü ile ilgili modeller; grafik çözüm metodu, analatik çözüm metodları, simpleks metodu, dual problem, ulaştırma modelleri. Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, İŞL305 Üretim Yönetimi I (3-0) 3 Üretim yönetimi, temel kavramlar, üretim yönetiminde sistem ve model kavramı, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, işyeri düzenleme, malzeme nakli, mamul dzaynı, talep tahmini, stok kontrolü. Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, İŞL307 Pazarlama Yönetimi I (3-0) 3 Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, Tüketici pazarları, endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İŞL309 Vergi Hukuku (3-0) 3

11 Vergi hukukuna ilişkin temel kavram ve genel bilgiler, vergilendirme işlemleri, vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun diğer hukuk kolları ileilişkisi, verginin tarafları, vergi hukukunda ehliyet, temsil ve sorumluluk, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, vergi tekniği; tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil,vergi borcunun ortadan kalkması, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, İŞL311 Finansman I (3-0) 3 Finansal yönetime giriş, temel kavramlar, finansal yönetimin amacı, örgütlenmesi, analizi, kontrol ve planlaması, işletme sermayesi yönetimi, temel ve teknik analiz, finansal çevre, risk ve getiri, paranın zaman değeri, sermaye ve maliyeti. Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç,Avcıol Basım Yayım, Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, İŞL313 - Dış Ticaret Ve Kambiyo (2-0) 2 Genel Olarak Dış Ticaret: Dış ticarette riskler ve riskleri azaltıcı faaliyetler, Dış ticarette kullanılan belgeler, Uluslararası mevzuatta ödeme şekilleri, Teslim şekilleri, Nakliye sigortaları; İhracat: İhracat mevzuatı ve uygulanması, Serbest bölgeler, İhracatta iş akışı, İhracatta teşvikler; İthalat: İthalat mevzuatı ve uygulamaları, Gümrük mevzuatı ve yönetmeliği, Dış ticarette standardizasyon rejimi; Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı: Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı kanun, 32 sayılı karar, İhracatta kambiyo mevzuatı, Kambiyo mevzuatında yeni yasal düzenlemeler Bankacılar için Dış Ticaret ve Kambiyo, Nahit Töre-Derya Sevinç,Vedat Kitapçılık, Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ile ilgili Mevzuat, Ali Dölek, Beta Basım Yayım, 2002 İŞL302 Maliyet Muhasebesi II (3-0) 3 Safha Maliyet yöntemi, kusurlu mamuller ve fireler, birleşik ve yan ürünlerin maliyetlendirilmesi, standart maliyet yöntemi, maliyet bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması. Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp, Aktif Yayınevi, Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, 2002.

12 İŞL 304 Yöneylem Araştırması II (3-0) 3 Sayısal yöntemlerin konusu ve kapsamı, kararlar ve modelleri, oyun kuramı,stok kontrol modelleri, PERT ve CPM ile proje planlaması, kuyruk modelleri, Markow zincirleri, similasyon. Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, İŞL 306 Üretim Yönetimi II (3-0) 3 Üretim planlama, kontrolü, kapasite kontrolü, kalite kontrol, tamir - bakım planlama, iş etüdü, prodüktivite. Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım dağıtım, İŞL 308 Pazarlama Yönetimi II (3-0) 3 Pazarlama yönetim süreci, pazarlama sistemi, stratejik pazarlama, uluslar arası pazarlama yönetimi, küresel pazarlama yaklaşımının özellikleri, pazarlama faaliyetlerinin gözden geçirilip geliştirilebilmesi için sistematik bir program çerçevesinde örnek olayların tartışılması ve çözülmesi. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniv. Yayınları, Bursa, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İŞL310 Türk Vergi Sistemi (3-0) 3 Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, vergileme ilkeleri ve kurumları, Türk Vergi Sisteminin yapısı ve yapıyı oluşturan vergilerin ( Gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve diğer vergiler) özellikleri, Türk Vergi Sistemi ile ilgili uygulamalar. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları,, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, İŞL312 Finansman II (3-0) 3 Modern işletmeler ve finansman fonksiyonu, finansal analiz ve önkoşulları, finansal tablolar, nitelikleri ve çeşitleri, ülkemizde uygulanan tipleri ve düzenlenmesi, mali

13 piyasalar hakkında genel bilgiler ve kavramların açıklanması, para ve sermaye piyasaları. Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç, Avcıol Basım Yayım, Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, İŞL314 - Maliye Politikası (3-0) 3 Maliye Teorisi ve Politikasının Tanımı, iktisadi düşünce akımlarında devletin ekonomiye müdahale nedenleri, devlet müdahalesinin ekonomik işlevleri, Maliye Politikasının araçları, işlevi, ekonomik, konjonktürel ve uzun dönem dalgalanmalar, Klasik Maliye Politikasının zaman içindeki değişimi ve Çağdaş Maliye Politikası, Maliye Politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, Türkiye 'de özellikle 1980'den sonra iktisat politikaları İçinde Maliye Politikasının irdelenmesi. Maliye Politikası, Prof. Dr. Salih Turhan, Filiz Kitabevi, İstanbul, Maliye Politikası, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Mikro Yayıncılık, Konya, İŞL401 Proje Değerlendirme (3-0) 3 Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerine kriter olarak kullanılması, yatırım projelerinin hazırlanması, Pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, ticari analiz, risk analizi, enflasyonist ortamlarda proje değerlendirme, ekonomik analiz yatırım projelerinin yönetimi, uygulanması ve kontrolü. Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Atlas Kitapevi, Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Planlama - Analiz Fizibilite, Turan Kitapevi, İŞL403 Yönetim Muhasebesi (3-0) 3 Finansal Muhasebe ve yönetim muhasebesi, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları, giderlerin sabit ve değişkenliğinin incelenmesi, değişken maliyet yöntemi, kar planlaması, alternatif seçim kararları, fiyatlandırma kararları, bütçeleme. Prof. Dr. Nurettin Yelken Yrd. Doç. Dr. Nejat Akıncı Yrd. Doç. Dr. Hasan Karadeniz, Yönetim Muhasebesi, İzmir, Prof. Dr. Muzaffer Civelek, Yrd. Doç. Dr. Azzem Öz, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık, Ankara, İŞL405 Pazarlama Araştırması (3-0) 3

14 Pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma süreci, problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, verilerin toplanmasında yöntemlerin seçimi, verilerin toplanması, verilerin cetvellenmesi, analizi ve yorumu, pazarlama araştırmasının denetimi, pazarlama araştırmasının türleri. Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, Tuncer Tokol, Pazarlama Araştırması, Toksoy Yayıncılık, İŞL407 Mali Tablo Analizi (3-0) 3 Mali tablolar ve yıllık raporların tanımı, önemi, amaçları ve mali analizin tarihçesi, bilanço gelir tablosu, dağıtılmamış karlar tablosu, net çalışma sermayesi, nakit akım tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, kar dağıtım tablosu, mali tablolar analizinde kullanılan teknikler; karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi, oranlar yardımıyla analiz, gelir analizi, fiyat seviyesindeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisi. Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Marmara Kitapevi, Öztin Akgüç,Mali Tablolar Analizi, Metis Yayıcılık, İŞL409A Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 3 Bilgisayarda kullanılabilen muhasebe, stok ve stok kontrol, müşteri cari hesap, personel paket programları v.b. Sigorta ve vergi beyannameleri, bunların birbirleri ile entegre edilebilme imkanları. Orhan -Özkan Sağçolak, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, İŞL409b Sermaye Piyasaları (3-0) 3 Sermaye piyasası, tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki önemi, Tasarrufun yatırıma dönüşüm süresi, sermaye piyasasında rol oynayan kurumlar ve bu kurumların işleyişleri, sermaye piyasası araçları. Sermaye piyasasında fon talep şekilleri ve sermaye piyasasını işleyişi ve vak a örnekleri. Aracı kurumlar, halka arz şekilleri, sermaye piyasası araçları, ulusal sermaye piyasasının özellikleri ve menkul kıymetler borsası. Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Yayınları, Sudi Apak, Sermayae Piyasaları ve Borsa, Bilim-Teknik Yayınevi, İŞL409c Kalite Kontrol (3-0) 3 Üretim sisteminde kalite kontrolün (K.K.) yeri, kaliteyi oluşturan temel faktörler, güvenilirlik ve güvenilirlik derecesini azaltıcı faktörler, muayene ve çeşitleri, muayene maliyetleri, standart ve spesifikasyonlar. Kalite kontrolün amaçları, kalite kontrolü

15 etkileyen faktörler, organizasyonda yapılan hatalar, organizasyon prensipleri, kalite kontrol departmanı iç organizasyonu ve kalite kontrol maliyetleri. Kalite kontrol maliyetlerinin analizi, kalite geliştirme grupları, sürekli geliştirme, poka-yoke sistemi, en iyiyi araştırma yöntemi, yeniden dizayn ve entegre mühendislik, kalitede kimlik değişimi, TKY nin amacı, felsefesi ve ilkeleri, performans geliştirme, birey kalitesi, tam katılım, kalite kontrol çenberi, kalite güvence sistemi, kalite güvenirliği, İSO 9001 Standartlar serisi. İrfan Ertuğrul, Toplam Kalite Kontrol, Ekin Yayıncılık, Zeynep Düren, İşletmelerde Kalite Kontrol Çemberleri, Alfa yayınları, İŞL409d Hizmet Pazarlaması (3-0) 3 Hizmet kavramı, malları hizmetlerden ayıran temel özellikler, hizmetin kendine özgü özellikleri (Heterojenlik, stoklanamama, üretildiği yerde tüketilme, fiziksel bağımlılık v.b.) Hizmet işletmeleri, hizmet işletmelerine özgü pazarlama karması elemanları (hizmetin oluşumu, fiyat, fiziksel dağıtımı, satış artırma çabaları, fiziksel ortam, katılımcılar, çalışanlar). Sevgi Ayşe Öztürk, Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitapevi, Hüsniye Örs,, Hizmet Pazarlaması, Gazi Yayınevi, İŞL409e Halkla İlişkiler (3-0) 3 Halkla ilişkilerin anlam ve önemi, halkla ilişkiler-reklam ilişkisi, kurumsal reklam, halkla ilişkiler propaganda ilişkisi, geçmişte ve günümüzde halkla ilişkiler, Türkiye de halkla ilişkiler,ve halkla ilişkilerin toplumsal gelişimi. Kişisel ilişkiler ve kişilik analizi, iletişim, karşılıklı ilişkiler, öğrenme, alışkanlık, davranış tahmini, dayanışma aksaklıkları, kültür ve çevre, sosyal kurumlar ve sınıflar. İnsanları farklılaştıran faktörler, dilin önemi, iç,dış ve müşteri ilişkileri, yüzyüze ilişkiler, konuşma sanatı ve inandırıcılık, görünüş ve davranışın önemi. Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz yayınları, Gönül Budak, Halkla İlişkiler, II. Baskı, İzmir, İŞL 409f Tüketici Davranışları (3-0) 3 Pazarlamanın gelişimi, Pazar ve tüketici kavramları,tüketici çeşitleri, tüketici pazarlarının demografik ve ekonomik özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler (ekonomik, sosyal, psikolojik, kişisel).tüketici satınalma karar birimi olarak aile, satınalma miktarı, kültür v.b. konularının mal ve hizmet pazarlaması çerçevesinde incelenmesi. Ahmet Hamdi İslamoğlu, Tüketici Davranışları, Beta Basım Yayım, 2002.

16 Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yay.,2002. İŞL409g Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (3-0) 3 Organizasyonlarda çevreye uyum ve değişim, çağdaş yönetim yaklaşımlarının gelişmesi, toplam kalite yönetimi, organizasyonların yeniden yapılandırılmaları ve şebeke organizasyonları, süreç yenileme (değişim mühendisliği), işletmeler arası karşılaştırma, personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar oluşturma, küçülme ve kademe azaltma, öğrenen organizasyonlar, sanallık ve sanal organizasyonlar ele alınmaktadır. İsmail Bakan, Çağdaş Yönetim yaklaşımları, Beta Basım Yayım, Nurullah Genç, Yönetim-Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, İŞL409h Yönetim Bilişim Sistemleri (3-0) 3 Günümüz organizasyonlarının vazgeçilmez bir parçası olan bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, temelini teşkil eden bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, genel olarak bugün gelinen nokta, son gelişmeler ve gelecekle ilgili öngörüler. Uğur Yozgat, Yönetim Bilişim Sistemleri, Beta Basım Yayım, Dilek Karahoca-Ahmet Karahoca, Yönetim Bilişim Sistemleri, Beta Basım Yayım, İŞL409i Endüstri İlişkileri (3-0) 3 Endüstri İlişkileri Kavramı ve Mukayeseli Sistemler, Türk Endüstri İlişkilerinin Günümüzdeki Yapısı ve İşlevleri, Dünyada ve Türkiye de Sendikaların ve Endüstri İlişkilerinin Geleceği; Başlıca Sorunları ve Gelişme Trendleri. Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, Basisen Yayın Dağıtım, Aysen Tokol, Endüstri İlişkileri, Dora Basım Yayım Dağıtım, İŞL409j Değişim Mühendisliği (3-0) 3 Değişim süreci, yönetim anlayışındaki yenilikler, değişim döngüsü, amaca yönelik yönetim (management by objectives), hedeflerle yönetim, vizyon, toplam kalite yönetimi, sürekli gelişim, oyun teorisi, karar teorisi, stratejik yatırımlar, yaratıcılık, rekabet, değer göçü, yeniden yapılanma, reconfigurable organizasyonlar, outsourcing, eşzamanlı mühendislik, analitik hiyerarşi, kalite fonksiyon göçerimi, futuristik stratejistliği, Zoomer anlayışı, nutrasötik yatırımlar, değer yaratan şirketler, bireye özel

17 pazarlama dönemi, hedef pazarlama dönemi, entegre pazarlama, üretimde bireysel devrim, farklılaştırma, konumlandırma ve marka güçlendirme. Michael Hammer ve James Champy Çeviren: Sinem Gül, Değişim Mühendisliği, Sinem Gül, Değişim Mühendisliği, Sabah Kitapları, İstanbul, I. Baskı, İŞL409k Finansal Kurumlar (3-0) 3 Mali piyasalar hakkında genel bilgiler ve kavramların açıklanması, para ve sermaye piyasaları, para piyasası araçları, para piyasasında rol oynayan ticari bankalar ve işlevleri, sermaye piyasası araçları, para ve sermaye piyasalarının hukuki düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, organları, sermaye piya-sasında yer alan sigortalar, Bağ-Kur, sigorta şirketleri gibi finansal kurumlar, aracı kurumlar, yatırım anonim ortaklıkları,yatırım,fonları,borsa bankerleri,organize sermaye piyasası, menkul kıymet borsası, tarihi gelişim, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşu ile ilgili yasal düzenlemeler, borsa üyeleri, borsanın işleyişi, menkul kıymetlerin kota alınması, borsada kurların oluşumu, hisse senedinin borsada kayıtlı olan şirketlere ve yatırımcıya sağladığı yararlar ve etkileri. Genel sonuç ve değerleme. Özcan Ertuna, Finansal Kurumlar, Teori Yayınları, Ankara, Ahmet Erol, Finansal Kurumların Denetim Ve Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayıncılık, İŞL409l Portföy Yönetimi (3-0) 3 Geleneksel ve modern portföy teorileri, Markowitz ortalama-varyans modeli, tekli indeks modeli, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modelleri, bilimsel yöntemlerle ulusal ve uluslararası portföy oluşturma. Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara, Ali Ceylan, Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitapevi Yayınları, İŞL 402 Muhasebe Denetimi (3-0) 3 Denetim işlevi ve muhasebe mesleği, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu, denetim süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, belli başlı hesaplara ait denetim programı. Faruk Göçlü, Muhasebe Denetimi, Detay Yayınları, Ankara,2005. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 2005.

18 İŞL404 Türkiye Ekonomisi (3-0) 3 Osmanlı döneminden T.C.'ye devir olunan iktisadi yapının genel durumu, T.C.'nin kuruluş döneminde iktisadi yapılanma ile ilgili çalışmalar. Devletçi politikalar dönemi, Demokrat Parti ve yeni bir iktisadi tercih dönemi, 24 Ocak 1980 kararları ve dışa açık büyüme modeli, 24 Ocak 1980 sonrası gelişmeler. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,2007. Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, 7. Baskı, İzmir, İŞL406 İşletme Politikası (3-0) 3 İşletme politikası ile ilgili temel kavramlar en üst düzeydeki yönetim tarafından fonksiyonel olarak bütünleştirilmiş işletme politikasının formüle edilmesi ve uygulanması, incelenmesi, değişen koşullar karşısında karar verme, örnek olay çalışmaları. Zeyyat Hatipoğlu, İşletme Politikası, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul, 2006 Ömer Dinçer, İşletme Politikası, Alfa Yayın Dağıtım, İstanbul, İŞL408 Diploma Çalışması (0-6) 3 Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması, öğrencinin yaptığı çalışmayı savunmak amacıyla sözlü olarak takdimi. Öğrencinin belirlediği konuya uygun olarak ders kitaplarının ve kaynaklarının seçimi. Öğrencinin belirlediği konuya uygun olarak ders kitaplarının ve kaynaklarının seçimi. İŞL410a Uluslararası Finansman (3-0) 3 Globalleşmenin finansal yönetim anlayışının ululararasılaşmasını hızlandırması ve yönetim anlayışı. Uluslararası finansal piyasanın unsurları, uluslararası para ve sermaye piyasaları, euro piyasalar, döviz piyasaları, bu piyasaların işleyişi, türev piyasalar, ülke ve kur riski konular ile finansal krizlerin vak a destekli olarak anlatılması. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Gizem Yayınları, İstanbul, Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, İŞL410b İş Analizi (3-0) 3 İş analizinin temel faaliyetleri, işletmelerde verimlilik, verimliliği artırmanın dolaysız yolları, iş basitleştirme, medot geliştirme, form akış analizleri, üretim süresi, iş kapsamları, etken olmayan süreler, çalışma koşulları ve ortamı, metod etüdü, malzeme

19 akımı ve manipülasyonu, hareket ekonomisi, ergonomi, mikrohareket, iş ölçümü,iş öğretimi, zaman etüdü, kronometraj çalışmaları. Mehmet Ergim İMAN(2005) İş Uygulama Ve Nezaret Çalışmaları Ders Notları. Anadolu Üniversitesi, Bilecik MYO, Döküm Programı, Ercan Akyiğit, İş Kanunları.SA. Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. Seçkin Yayınevi-Ankara, İŞL410c Uluslararası Pazarlama (3-0) 3 Pazarlama anlayışının gelişimi, stratejik pazarlama planlaması, hedef Pazar, global pazarlama yönetimi, dünya pazarlarında sosyal ve kültürel etmenler, bölgesel pazarlar, global üretim stratejileri, rekabet analizi, uluslararası pazarlarda mamül doyma düzeyleri, yabancı ülkelere karşı tutumlar, fiyatlandırma kararları, global reklamcılık ve dünya markaları, global pazarlama yönetimi ve denetimi. Mehmet Karafakıoğlu, Uluslararası Pazarlama, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cem Kozlu, Uluslararası Pazarlama, İş Bankası Yayınları, Ankara, İŞL410d Turizm İşletmeciliği (3-0) 3 Turizm işletmeciliğinin tanımı, önemi ve tarihçesi, turizm işletmeciliğinde yönetim anlayış biçimleri, sistemsel ve amaçlara yönelik yönetim, turizm işletmeciliğinde hizmet planlaması, konaklama tesislerinde kalite yönetimi ve planlaması, turistik işletmelerde personel politikaları, hizmet içi eğitim, turizm işletmeciliğinde yatırım planlaması, başabaş noktası analizi, hizmet satışı arttırma yönetimi, iletişim, halkla ilişkiler, yönetsel kontrol. Ahmet Aktaş, Turizm İşletmeciliği Ve Yönetimi, Detay Yay., Ankara, Ömer Akat, Turizm İşletmeciliği, Ekin Kitapevi, İŞL410e Bankacılık ve Sigorta Muhasebesi (3-0) 3 Bankacılık işlemleri ve tekdüzen hesap planı, mevduat işlemleri, reeskont ve avans işlemleri, borçlanma senetleri çıkarma, kredi işlemleri, mali işlemler, hizmet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablolar. Sigortacılık işlemleri, tek düzen hesap planı ve temel kavramlar, sigorta üretim cari hesabı, sigorta ve reasurans şirketlerinin hesabı, prim depoları, ikrazlar, güvenceler, komisyon karşılığı hesabı, teknik karşılıklar hesabı ve mali tablolar. Osman Altuğ, Bankacılık ve Sigortacılık Muh., Türkmen Kitapevi, 2006.

20 Çoşkun Aral, Bankacılık ve Finans Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul, İŞL 410f Toplam Kalite Yönetimi (3-0) 3 Toplam kalite yönetimi ile ilgili kavram ve tanımlamalar, kalite faktörleri, TKY nin tarihsel gelişimi, TKY nin ruhu, kalite çemberi, kalite güvencesi, ISO 9000 standartlar serisi, kalite sistemi kurma ve belgelendirme süreci, İSO çevre yönetim sistemleri, BS 8800 kalite-çevre-iş güvenliği ve işçi sağlığı. İrfan Ertuğrul, Toplam Kalite Kontrol, Ekin Yayıncılık, Zeynep Düren, İşletmelerde Kalite Kontrol Çemberleri, Alfa yayınları, İŞL410g Avrupa Birliği ve Türkiye (3-0) 3 Avrupa Toplulukları: Doğuşu, Genişlemesi, Amaçları, Yapısı, Yönetimi, Katılmanın şartları ve sonuçları, Oluşumu; Ekonomik ve parasal Birlik; Ekonomik ve Sosyal Politikaların Uyumlaştırılması; Bütçe ve Avrupa Yatırım Bankası; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel gelişim, Ortaklığın dönemleri, Mali yardım, Ortaklığın organları; Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Tamamlanması ve Uygulaması: Gümrük Birliği nin kapsamı ve gerçekleşmesi, Ortaklığın geliştirilmesine ilişkin tavsiye kararı, Türkiye ekonomisinin gümrük birliği, Ekonomik ve parasal birlik karşısında performansı. Çalış, Şaban H., Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara; Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, Gözen, Ramazan, Türkiye nin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, İŞL410h Kantitatif Karar Verme Teknikleri (3-0) 3 Doğrusal ve doğrusal olmayan karar modellerinin matematiksel modelleri Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Tekn., Everest Yayını, İstanbul, Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Ytü Yayın No: Ytü.Fe.Dk , İstanbul, İŞL410 ı Girişimcilik ve Rekabet (3-0) 3 Temel olarak Girişimcilik kavramının tanımı, önemi ve özellikleri; girişimcilik ve yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği konuları, operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile rekabet unsurları işlenmektedir. Doç.Dr.Gülçimen Yurtsever - Yrd.Doç.Dr.Caner Atış - Av.Şaziye Yurtsever, Girişimcilik, İstanbul, 2008.

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001. Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Ankara, Türkmen Kitapevi, 2008.

İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001. Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Ankara, Türkmen Kitapevi, 2008. İŞLETME BÖLÜMÜNÜN AÇTIĞI DERSLER VE İÇERİKLERİ İŞL 101 İŞLETMEYE GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Dersin Tanıtımı ve İşletme Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar / İşletmelerin Amaç ve Araçları ile Ekonomi Içindeki

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 Davranış Bilimleri ve Sosyoloji, Sosyolojinin Araştırma Yöntem

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401 28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 09:30-10:30 ULS115 Hukukun Temel Kavramları 182 171 SHB105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Sınav Günü Sınav Saati Bolum Öğretim Elemanı Ders

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Sınav Günü Sınav Saati Bolum Öğretim Elemanı Ders 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Sınav Günü Sınav Saati Bolum Öğretim Elemanı Ders Kodu Ders Adı YY 16.8.2017 09:00 İşletme Prof. Dr. İsa

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI işletme Ticari Matematik (Öğr. Gör. D.ATASOY) Kalite Güvencesi Ve Standartları- Finansal Yatırım Araçları (Öğr. Gör. D. Atasoy) *İstatistik (Öğr. Gör. D. Atasoy) *Ofis Programları -2- Bilgisayar Büro Programları

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2011/2012 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SİNAV TARİHLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2011/2012 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SİNAV TARİHLERİ BANKACILIK VE SİGORACILIK PROGRAMI 1. SINIF Makro İktisat Öğr. Gör. Dr. Fahriye Gözgü 178 28.05.2012 10:30 Türk Dili II Okt. Gökhan Türk 161 29.05.2012 09:00 Yabancı Dil II Yılmaz Tekeoğlu 130 30.05.2012

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SOSYAL HİZMET ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÖK ZORUNLU DERSLER PERŞEMBE ULS103 İKTİSADA GİRİŞ I

İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SOSYAL HİZMET ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÖK ZORUNLU DERSLER PERŞEMBE ULS103 İKTİSADA GİRİŞ I İŞLETME SİYASET BİLİMİ VE KAMU İLİŞKİLER YÖK ZORUNLU DERSLER 18.01.2016 PAZARTESI 19.01.2016 SALI 20.01.2016 ÇARŞAMBA 21.01.2016 PERŞEMBE 22.01.2016 CUMA 25.01.2016 PAZARTESI 26.01.2016 SALI 09.00 YDL181

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı