İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL"

Transkript

1 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı, kanunlar hiyerarşisi, yargı organları. IKT 103 İktisada Giriş I (4-0) 6 İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi, insan ihtiyaçları ve kaynak sorunu, ekonomi yapma problemi, iktisadi sistemler, talep arz ve piyasa dengesi, tüketici davranışları teorisi, üretim ve maliyet teorisi, farklı piyasa koşullarında fiyat ve üretim miktarlarının belirlenmesi. ISL 105 İşletme Bilimine Giriş (3-0) 4 Temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. IKT 107 Matematik I (4-0) 6 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları). ISL 109 Muhasebe I (4-0) 5 Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri, tekdüzen muhasebe sistemi, Türkiye 'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar. IKT 111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3-0) 2 İnkılap tarihinin anlamı, Türk İnkılabının önemi, Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa nın tutumu, kurtuluş için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma, cemiyetler, Kuvai Milliye-Misak-ı Milli, TBMM nin açılışı, ulusal ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı, Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi,

2 2 Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, siyasal alanda iki büyük inkılap, Takrir-i Sükun dönemine geçiş. IKT 113 İngilizce I (2-0) 2 To be fiili, selamlaşmada kullanılan yapılar, emir, rica ve dilek belirten yapılar, kipler: will, would, might, shall, adıllar: kişi adılları, iyelik adılları, sayılar, yardım teklif etme ve isteme kalıpları, yol/yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, soru kelimesi ile sorulan sorular, olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları, zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, sıklık zarfları: often, always, never, karşılaştırma sıfatları, edatlar: yer belirten edatlar; in, on, at, between, above, over, below, ingilizce telaffuz çalışmaları, nesneler, sınıftaki eşyalar, adıllar: kişi adılları, iyelik adılları, tümceler: olumlu ve olumsuz tümce yapıları, emir tümceleri, tekil- çoğul ilişkisi, sorular: yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, isimler: sayılabilen ve sayılamayan isimler, temel kipler: can, must, have to, kipler: should, ought to, had better, may, might, could, can, yazılı anlatım, fikirlerin organizasyonu, paragraf yazma, okuma becerisi, okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme, zamanlar: present perfect tense, past progressive tense (was/ were + V ing ) geçmiş zaman yapıları. IKT 115 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. İKİNCİ YARIYIL IKT 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-1) 3 Temel kavramlar, windowsxp işletim sistemi, kelime-işlem programı (word), hesap-tablografik programı (excel), sunu hazırlama programı (powerpoint), internet kullanımı, ileri excel (özet tablo ve grafik raporları, senaryolar, bilgiyi süzme, birden çok listeyi birleştirmek, sıralama ve alt toplamlar, ağ ortamında çalışma kitabını paylaştırma, formüller ve grafik ), internet uygulamaları, (arama motorları, FTP, Telnet, outlook express ile mail alma ve gönderme) web sayfa tasarımı (Front Page ile HTML tasarımı).

3 3 IKT 104 İktisada Giriş II (4-0) 6 Tam rekabet piyasası, firmanın en iyi üretim miktarının belirlenmesi, monopol piyasası, firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi, oligopol piyasalar ve ortaya çıkış nedenleri, oligopol teorileri, monopollü rekabet piyasası, monopollü rekabette firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi, milli gelir ve hesaplama yöntemleri, toplam talep ve toplam arz, denge milli gelirin belirlenmesi, çarpan ve hızlandıran, kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler, para; tanım, fonksiyonları, çeşitleri, para sistemleri, paranın makro ekonomideki rolü, para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler, fiyat endeksleri, para arzının kontrolü ve para politikasının araçları, enflasyonun tanımı, nedenleri, etkileri, enflasyonla mücadele, istihdam, işsizlik ve türleri, Phillips eğrisi, dış ticaret teorisi ve ülkeleri dış ticaret yapmaya iten nedenler, dış ticaret politikaları ve dış ticarete müdahale nedenleri ve araçları, dış ödemeler bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası para sistemleri. IKT 106 Davranış Bilimleri (3-0) 4 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. IKT Matematik II (4-0) 6 Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, entegral, entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamaları. ISL Muhasebe II (4-0) 5 Kaynak hesapları ve işleyişi, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar, gelir tablosu hesapları, gelir ve gider hesaplarının işleyişi, duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, dönem sonu envanter işlemleri, hesapların kapatılması, mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi. IKT 112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti nin iç-dış siyaseti Atatürk ün

4 4 ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık), genel değerlendirme, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti ( arası). IKT 114 İngilizce II (2-0) 2 Zamanlar: will ve going to içeren zamanlar,future pefect (will have+v 3 ), future continuous tense (will be v+ing), geleceğe yönelik tahminlerde bulunma, gelecek planları hakkında konuşma, sorular :tag questions,choice questions (or), edatlar : zaman belirten edetlar (for,since), karşılaştırma yapıları : more than,..er than, olumlu/olumsuz beğeni ifade etmek kalıpları : ı like, ıdon t like, günlük konuşma : deyimler, edilgen çatı (have/has/had been+v 3 ), okuma becerisi : okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme. IKT 116 Türk Dili II (2-0) 2 Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKT Mikro İktisat I (4-0) 7 Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi ve mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat kontrolleri, tüketici davranışları ve talep teorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayıtsızlık eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici davranışı ve bireysel talep, gelir ve ikame etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü üretim ve ölçeğe göre getiri konuları işlenmektedir İKT Makro İktisat-I (4-0) 7 Toplam hasıla ve makroiktisadi değişkenlerin tanıtılması, mal piyasaları ve finansal piyasalar, IS-LM modeli, para ve maliye politikaları. IKT 205 İstatistik I (4-0) 6 Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenler ve asimetri ölçüleri, endeksler, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme.

5 5 ISL 207 Borçlar Hukuku (4-0) 4 Bir işletmenin iktisadi faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı asgari seviyede başta borç ilişkilerinin üç kaynağı olan hukuki işlemler (özellikle sözleşmeler), haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme konuları ile borçların sona ermesi, üçüncü kişilere etkisi konuları, ayrıca bazı önemli özel sözleşme türleri, hem teori hem uygulama yönünden anlatılacaktır. İKT 209 İktisat Tarihi (2-0) 3 Bir bilim alanı olarak iktisat tarihi, tarım devrimi ve sonuçları, ilk çağ ekonomileri, Roma İmparatorluğu ekonomisi, erken ortaçağda Avrupa toplum ve ekonomisi, ileri ortaçağda Avrupa ekonomisi, geç ortaçağda Avrupa ekonomisi, Asya, Afrika ve Amerika da toplum ve ekonomi, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, Avrupa da ekonomik güç dengesinin değişmesi, sanayi devrimi, 19. yüzyılda ekonomik değişmeler, sanayileşmenin yayılması, 20.yüzyılda dünya ekonomisinde yapısal değişmeler, savaşlar ve ekonomik performanslar. IKT 211 Kamu Maliyesi (3-0) 3 Piyasa etkinliği ve Pareto optimum, etkinlik ve adalet, kamusal malların analizi kulüp malları, dışsallıklar, doğal tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler) piyasa aksaklıkları ve eksik bilgi, devletin geliri yeniden dağıtım rolü, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergi teorisi, devlet borçları. DÖRDÜNCÜ YARIYIL İKT 202 Mikro İktisat-II (4-0) 7 Üretim maliyetleri, maliyetlerin niteliği, optimal faktör bileşimi, kısa dönemde maliyet fonksiyonları, uzun dönemde maliyet fonksiyonları, ikame esnekliği, tam rekabet piyasası (piyasa yapısı, kısa dönemde firma dengesi, kısa dönemde arz eğrisi ve denge, firma ve endüstrinin uzun dönem dengesi, sabit, artan ve azalan maliyetli endüstriler), monopol piyasası (piyasa yapısı, monopol gücün kaynakları, monopolde talep, toplam gelir ve marjinal gelir, monopolde kısa dönem dengesi, monopolde uzun dönem dengesi, çok tesisli monopolcü, fiyat farklılaştırması, monopollerin düzenlenmesi), monopollü rekabet piyasası (piyasa yapısı, monopollü rekabette talep eğrileri, monopollü rekabette kısa dönem dengesi, monopollü rekabette uzun dönem dengesi, mal farklılaştırması ve satış giderleri), oligopol piyasası (piyasa yapısı, rekabetin dikkate alınmadığı oligopol teorileri, rekabetin dikkate

6 6 alındığı oligopol teorileri, anlaşmalı oligopol teorileri, oligopolde fiyat dışı rekabet) ve piyasaların karşılaştırılması konuları işlenmektedir. İKT 204 Makro İktisat-II (4-0) 7 Toplam talep ve toplam arz, parasalcılar, yeni klasik model, yeni Keynesyen model, enflasyon ve büyüme, açık ekonomi makroiktisadı. IKT 206 İstatistik II (4-0) 6 Ki-kare testleri,kontenjans tabloları ve ilişki ölçüleri,iki sonuçlu iki değişken, arasındaki ilişkinin ölçülmesi,nominal ölçekle ölçülmüş iki değişken arasındaki ilişkinin ölçülmesi, sıralama ölçeği ile ölçülmüş değişkenler,arasındaki ilişkinin ölçülmesi,aynı satır ve aynı sütuna sahip değişkenler, arasındaki uyumun ölçülmesi, varyans analizi, regresyon teorisi,korelasyon teorisi,zaman serileri, indeksler, parametrik olmayan teknikler, kabulde kalite kontrolü. IKT 208 Çalışma Ekonomisi (3-0) 3 Faktör piyasası, faktör piyasalarında arz ve talep, faktör fiyatının oluşumu, emek piyasası, emek arzı ve talebi, emek piyasası dengesi, Türkiye'de emek piyasası dengesi, iş piyasası, iş piyasası kavramı, iş piyasası türleri, Türkiye'de iş piyasaları, uluslararası işgücü dolaşımı, ücret ve ücret teorileri, sendikacılık ve toplu pazarlık, mesleki eğitim, Türkiye'nin çalışma hayatındaki son gelişmeler, Türkiye'de işsizlik, Türkiye'de ücretler, Türkiye'de işçi sorunları, enflasyon işsizlik ilişkisi. IKT 210 Vergi Hukuku (4-0) 4 Temel ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları, vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, vergi idaresi, vergilendirme işlemleri, vergi mükellefinin ödevleri, vergi mükellefinin hakları, süreler, vergi borcunun sona ermesi, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi denetimi, vergi suçları ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi. IKT 212 İdare Hukuku (2-0) 3 İdare hukukunun özellikleri ve kaynakları, idarenin kuruluşu, idari işlemlerin hukuki rejimi, idarenin işleyişi, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri, kamu malları, idarenin denetlenmesi.

7 7 BEŞİNCİ YARIYIL IKT 301 Büyüme Teorisi (4-0) 8 İktisadi büyüme ile ilgili temel kavramlar ve ilişkiler, büyümenin belirleyicileri ve göstergeleri, Merkantilizm ve Fizyokrasi de ekonomik büyüme, klasik büyüme teorileri, Karl Marks ve büyüme, modern büyüme teorileri (Harrod-Domar modeli), neo-klasik büyüme teorisi (Solow modeli), içsel büyüme teorileri. IKT 303 Para Teorisi (2-0) 6 Bankacılık sektöründe bilanço analizi, aktif yönetimi, likitide yönetimi, pasif yönetimi, sermaye yönetimi, bankaların kaydi para yaratma mekanizması, para arzının belirlenme mekanizması, parasal taban, para çarpanı, para arzında değişmeler, merkez bankacılığı ve merkez bankası bilanço analizi, para politikası araçları, para politikasının yürütülmesi, para politikasında hedef seçimi, para politikasında gösterge seçimi, para politikası teorisi, bekleyişler ve para politikası, aktivist ve aktivist olmayan para politikası, kurala göre ve duruma göre para politikası tartışması, para politikası oyunları. IKT 305 Uluslararası İktisat I (4-0) 8 Klasik dış ticaret teorileri, arz ve talep yönünden dış ticaret teorileri, dış ticareti açıklamaya yönelik yeni teoriler, genel denge analizi, ekonomik kalkınma ve büyüme ile dış ticaret ilişkisi, dış ticaret ve milli gelir, dünya ekonomisinde küreselleşme ve bölgeselleşme hareketleri, uluslararası ekonomik entegrasyonlar teorisi. BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 307 Elektronik Ticaret (3-0)4 Elektronik ticaretin tanımı ve kapsamı, elektronik ticaretin gelişimi (internetin tanımı, internet, extranet tanımları), elektronik ticaretin kategorileri, elektronik ticaretin araçları, küreselleşen pazarda elektronik ticaretin ekonomik boyutu, elektronik ticaret ve pazarlama ilişkisi (elektronik ortamda pazarlamanın tanımı, özellikleri) elektronik ortamda pazarlamanın zayıf ve güçlü yanları, elektronik ortamda (internet üzerinde) pazarlama süreci (pazarlama ortamının-web sitesi-hazırlanması-pazarlama karmasının oluşturulması,tutundurma kararları,fiyat kararları,dağılım kararları,satış süreci,internet üzerinden alışveriş-online shopping)

8 8 SEC 309 Matematiksel İktisat I (3-0)4 İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, optimizasyon (maksimizasyon ve minimizasyon). SEC 311 Bölgesel İktisat (3-0)4 İktisadi düşüncede mekan (alan) analizi, kuruluş yeri teorileri ve etki alanını saptayan teorisyenler, işletmelerin kuruluş yerini belirleyin faktörler, ekonomik alan ve üç bölge kavramı, ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme farkları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikaların ilkeleri, amaçları ve araçları, kalkınma kutupları teorisi. SEC 313 İş Hukuku (3-0)4 İş Hukuku'nun tanımı, özellikleri, temel kavramları, iş sözleşmesi ve hukuki niteliği, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları. SEC 315 Dış Ticaret Uygulamaları I ( 3-0)4 Akreditif, ihracat teşvikleri, sigorta, gümrük birliği, ithalat sistemleri, serbest ticaret bölgeleri, e-ticaret, taşımacılık. SEC 317 İktisadi Planlama (3-0)4 Planlamanın statüsü (iktisadi planlamanın tanımı, ekonomik problemler ve model seçimi, planlama mekanizması), aşamalı planlama modeli (makro aşama, alternatif büyüme oranlarının belirlenmesi, makroekonomik tahminler, sektör aşaması, toplam tutarlılık modeli, statik input-output modeli, input-output modelinin planlamaya uygulanması, proje aşaması, proje değerlendirmesi ve kalkınma planları), Türkiye nin Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama tecrübesi ve Devlet Planlama Teşkilatı.

9 9 SEC 319 Bilgi Ekonomisi (3-0) 4 Tarım toplumu ve tarım toplumundaki ekonomik gelişmeler, sanayi toplumu ve sanayi toplumundaki ekonomik gelişmeler, bilgi toplumu ve bilgi toplumundaki ekonomik gelişmeler, sektörlerin teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik olarak karşılaştırmalı analizi SEC 321 Uluslar Arası İlişkiler (3-0) 4 Uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu ve gelişimi, uluslararası ilişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri, uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslararası barış ve güvenlik sorunları incelenmektedir. ALTINCI YARIYIL ISL 302 Yönetim Ve Organizasyon (4-0) 4 Yönetim, organizasyon ve personel geliştirme, planlama ve karar verme, klasik organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, modern organizasyon teorisi, toplam kalite yönetimi, standardizasyon, organizasyonel davranış, liderlik, takım çalışması, motivasyon, çatışma yönetimi, değişim yönetimi. IKT 304 Kalkınma Ekonomisi (4-0) 6 Azgelişmiş ülkelerin içinde bulundukları sorunlar ve kalkınma iktisadının zaman içinde gösterdiği gelişmeler, büyüme ve kalkınma ilişkisi, yoksulluk ve yoksulluk türleri, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları ve azgelişmiş ülkelerin gelişme fırsatları, azgelişmişliğin farklı bakış açılarına göre ortaya çıkış nedenleri, kalkınma süreci ve bu süreçte meydana gelen sosyo-ekonomik değişimler, Lewis, Kaldor ve Harris-Todaro gibi ikili kalkınma modelleri. tarım, nüfus ve teknolojinin kalkınma açısından önemi. IKT 306 Uluslararası İktisat II (4-0) 8 Dış ticaret politikası, kota uygulaması ve etkileri, gümrük tarifeleri ve etkileri, ihracatı teşvik politikası, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri ve döviz kuru politikası, döviz kontrolü uygulaması ve etkileri, ödemeler bilançosu, işlem çeşitleri, denge mekanizmaları, uluslararası para sistemi, Bretton Woods sistemi, Avrupa para sistemi, uluslararası para fonu: IMF in kuruluşu ve mali yardım mekanizmasının işleyişi, IMF Türkiye ilişkileri, uluslararası kredi piyasaları, üçüncü dünya ülkelerinde dış borç sorunu.

10 10 IKT 308 Para Politikası (2-0) 4 Bankacılık sektöründe bilanço analizi, aktif yönetimi, likitide yönetimi, pasif yönetimi, sermaye yönetimi, bankaların kaydi para yaratma mekanizması, para arzının belirlenme mekanizması, parasal taban, para çarpanı, para arzında değişmeler, merkez bankacılığı ve merkez bankası bilanço analizi, para politikası araçları, para politikasının yürütülmesi, para politikasında hedef seçimi, para politikasında gösterge seçimi, para politikası teorisi, bekleyişler ve para politikası, aktivist ve aktivist olmayan para politikası, kurala göre ve duruma göre para politikası tartışması, para politikası oyunları. ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 310 Tarım Ekonomisi (3-0)4 Tarımsal üretimin özellikleri, tarımda üretim fonksiyonu, tarımda işgücü kullanımı ve işsizlik, Türkiye tarımında kapital birikimi ve teknolojik değişme, tarımda üretim tekniği seçimi, tarımsal ürün arzı, tarımsal ürün talebi, tarımsal fiyatlar, tarımın iktisadi gelişmeye katkısı. SEC 312 Doğal Kaynaklar Ekonomisi (3-0)4 Doğal kaynaklar ekonomisi ile ilgili yaklaşım, toprak kullanımı ve toprağın değeri, yenilenemeyen kaynak kullanımı, kaynakların kullanım teorisi, yenilenemeyen kaynak kullanımındaki piyasa yapısı ve stratejiler, belirsizlik ve yenilenemeyen kaynaklar, ekonomik büyüme ve yenilenemeyen doğal kaynaklar, enerji ekonomisindeki güncel konular, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler, orman kullanımı, dışsallık ve kirlilik, uygulamadaki kirlilik politikası, doğal kaynakların kullanımında devletin koymuş olduğu düzenlemeler ve izlediği politikalar. SEC 314 Pazarlama (3-0)4 Pazarlamanın tanımı ve özellikleri, pazarlamanın gelişim evresi, pazarlama çevre faktörleri ve stratejik pazarlama planlaması, tüketici pazarları, tüketicilerin davranışsal özellikleri ve örgütsel satın alma karar süreci, pazar bölümlendirme, hedef pazarlar ve talep tahmini kavramları. SEC 316 Araştırma Yöntemleri (3-0) 4 Sosyal bilimler ve araştırma, araştırma metedolojisi, bilgi, bilimsel bilgi ve bilimsel olmayan bilgi, araştırma süreçleri (araştırmanın planlanması, konusu, amacı, araştırma soruları,

11 11 araştırma metotları, hazırlık okuması ve çalışmaları), nüfus ve örnek çalışma, veri analiz teknikleri SEC 318 Dış Ticaret Uygulamaları II (3-0) 4 Akreditif, ihracat teşvikleri, sigorta, gümrük birliği, ithalat sistemleri, serbest ticaret bölgeleri, e-ticaret, taşımacılık SEC 320 Yatırım Projeleri Analizi (3-0) 4 Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve finansal değerlendirme, sabit yatırım projelerinde risk, enflasyon etkileri, yatırımların finansmanı ve kredilendirilmesi, yatırım projelerini değerlendirme teknikleri. SEC 322 Anayasa Hukuku (3-0) 4 Anayasa hukuku dersinde Türk anayasa tarihinde geçmişten bu güne kadar oluşturulan ve kullanılan anayasal metinler ve anayasalar, bunların genel özellikleri, kapsadıkları evrensel anayasal kurallar ile yasama, yürütme ve yargı erklerinin temel özellikleri, oluşum esasları, karşılıklı ilişkileri ile insan hakları evrensel bildirisi çerçevesinde anayasalar ile garanti altına alınmış olan temel haklar ele alınmaktadır. SEC 324 Matematiksel İktisat II (3-0) 4 Maksimizasyon ve minimizasyonun ekonomik uygulamaları, kısmi ve toplam türev, kısmi ve toplam türev almanın ekonomik uygulamaları, kısıtlı optimizasyon, kısıtlı optimizasyonun ekonomik uygulamaları, integral alma ve integralin ekonomik uygulamaları. YEDİNCİ YARIYIL IKT Ekonometri-I (4-0) 8 Ekonometrinin tanımı ve kapsamı, ekonometrik araştırmanın aşamaları, temel matematik ve istatistik bilgiler, basit regresyon modeli, en küçük kareler (EKK) yöntemi, yöntemin varsayımları ve işleyişi, tahminlerin anlamlılık testleri, EKK tahmincilerinin özellikleri, küçük ve büyük örnek özellikleri, orijinden geçen regresyon modeli, çoklu regresyon modeli. ISL 403 Ticaret Hukuku (4-0) 7 Ticaret hukukunun tarihçesi, kapsamı, kaynakları ve konusu, ticari işletme, ticari iş ve tabi olduğu hükümler, ticari işlerde faiz, zaman aşımı, teselsül ve en yüksek sınırı aşan ticari işlemler, ticari yargı, ticari davalar, ticari davalarda delil ve usul, tacir olmanın hükümleri,

12 12 gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması, tacir sıfatının kaybı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, iflas, ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet ve davaları, ticari defterler ve delil olma fonksiyonu, acente, tellal, komisyoncu, ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri. ISL 405 İşletme Finansmanı (4+0) 7 Finans, finansman, finans politikası, finansal sistem, finansal sistemin işlevleri, Türk finans sistemi, finans piyasaları, para piyasaları, sermaye piyasaları, para piyasasının kurumları, araçları ve yöntemleri, sermaye piyasasının kurumları, araçları ve yöntemleri, işletmelerde finansal yapı ve alanlar, borçlanma, öz sermaye, oto finansman, satıcı kredileri, banka kredileri, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, tahviller, sermaye, hisse senetleri, hisse senetleri türleri, açık ve gizli oto finansman, finansal kiralama, forfaiting, franchasing ve yeni finansman teknikleri. YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 407 Maliyet Muhasebesi (3-0) 4 Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet- harcama- gider kavramları, maliyet türleri, giderlerin incelenmesi, üretim giderleri ( ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri ) ve faaliyet giderleri, gider yerleri ve gider dağıtım tablosu, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları yöntemi, sipariş ve maliyet sistemiz. SEC 409 Uluslar Arası İktisadi Birleşmeler (3-0) 4 Entegrasyon teorisi, EU, NAFTA, EFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC, BSEC, ECO, UN, OECD, WTO SEC 411 İktisadi Sistemler(3-0) 4 İktisadi sistemler konusunda terminoloji, iktisadi sistemlerin sınıflandırılması, dünyadaki hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve teknoloji ile transformasyonların ekonomik sistemlerin oluşması ve gelişmesi üzerindeki etkileri, kapitalizmin aşamaları, SSCB ekonomisinin anatomisi, Avrupa ve ABD kapitalizminin teorik ve kurumsal olarak analizi, convergence problemi, Türkiye ekonomisinin ekonomik sistemler açısından analizi, sistemlerde temel ekonomik problemlerin çözümü, yenidünya düzeninin iktisadi sistemlerin teorik ve pratik gelişmesi üzerindeki etkileri

13 13 SEC 413 Yönetim Ekonomisi (3-0) 4 Yönetim ekonomisine giriş, optimizasyon teknikleri, talep fonksiyonlarının tahmini, üretim teorisi, teknolojik değişim ve endüstriyel buluşlar, maliyet analizi, tam rekabet, monopol ve monopolistik rekabet piyasaları, oligopol piyasa ve stratejik davranışlar, fiyatlandırma teknikleri, risk analizleri, devletin piyasalara müdahalesinin analizi. SEC 415 Maliye Politikası (3-0) 4 Maliye teorisi ve politikasının tanımı, iktisadi düşünce akımlarında devletin ekonomiye müdahale nedenleri, devlet müdahalesinin ekonomik işlevleri, maliye politikasının araçları, işlevi, ekonomik, konjonktürel ve uzun dönem dalgalanmalar, klasik maliye politikasının zaman içindeki değişimi ve çağdaş maliye politikası, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, Türkiye 'de özellikle 1980'den sonra iktisat politikaları içinde maliye politikasının irdelenmesi. SEC 417 Uygulamalı Ekonometri I (3-0) 4 Matrisler, temel istatistik, regresyon modelleri, data analizi, basit, çoklu regresyon, ekonometrik modellerle tahmin, simülasyon, otokorelasyon, değişen varyans, çoklu doğrusal bağlantı, normallik, spesifikasyon, diagnostic testler, kukla değişkenler, excel, RATS ve Eviews ekonometri paket programlarının kullanımı SEC 419 İktisat Politikası (3-0) 4 İktisat politikasının temel kavramları, iktisat politikasının tanımı, iktisat politikasının gelişimini hızlandıran etkenler, iktisat politikasının temel unsurları, amaç-araç dengesi, iktisat politikasının belirlenmesi ve uygulanması, iktisat politikası çeşitleri, iktisat politikasının temel amaçları, iktisat politikasının araçları, iktisat politikası ve makro teorileri, klasik makro teori ve iktisat politikası, rasyonel beklentiler ve iktisat politikası. SEC 421 Refah Ekonomisi (3-0) 4 Refah ekonomisinde ve sosyal tercih teorisinde temel kavramlar, fayda, sosyal tercihler, Edgeworth kutusu, refah ekonomisinde birinci ve ikinci temel teori, belirsizlik, asimetrik bilgi, dışsallıklar, vergiler ve sübvanseler, tazmin kriteri, Pareto-Kaldor-Scitovsky- adalet ve Rawls kriterleri, Arrow un imkansızlık teorisi, Türkiye ve AB de refah uygulamaları.,

14 14 SEKİZİNCİ YARIYIL IKT 402 Ekonometri-II (4-0) 8 Tek denklemli modellerle ilgili diğer bazı testler, regresyon modelinin matrislerle çözümü, regresyon modellerinde kullanılan fonksiyon kalıpları, temel varsayımlardan sapmaların sonuçları (çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans, otokorelasyon) ve bunların tanımı, nedenleri, sonuçları, belirlenmesi ve düzeltilmesi. İKT 404 Türkiye Ekonomisi (4-0) 5 Cumhuriyetin Osmanlı devletinden devraldığı ekonomik miras ve cumhuriyetin ilk on yılında ekonomideki gelişmeler, devletçi sanayileşme döneminde ekonomide gelişmeler, ikinci dünya savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye, döneminde Türkiye ekonomisi, döneminde Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisinde bunalımı ve 24 ocak 1980 istikrar kararları, Türkiye ekonomisinde 1990 lı yıllar ve 5 nisan 1994 kararları, Türkiye ekonomisinde 2000 li yıllar, 2000 ve 2001 ekonomi programları, Türkiye ekonomisinde tarım, sanayi, bankacılık sektörü, dış ekonomik ilişkiler, nüfus, işgücü ve istihdam sorunları, Türkiye de kamu maliyesi ve gelir dağılımı. IKT 406 İktisadi Düşünceler Tarihi (4-0) 5 Genel tanımsal ifadeler, iktisadi düşüncelerle ilgili ilk görüşler, iktisat biliminin doğuşu ve klasik liberal okul, klasiklere karşı tepkiler, ekonomik düşüncede gelişmeler (neo-klasikler), modern iktisadi düşünce akımları. SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 408 Şirketler Muhasebesi (3-0) 4 Muhasebede dönem sonu işlemleri, dönen maddi duran, maddi olmayan duran varlıkların, kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynakların, gider ve gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi, tekdüzen hesap planı (TDHP) nın işleyiş mantığı, mali tabloların ilkeleri ve düzenlenmesi, muhasebe uygulaması çözümlemesi. SEC 410 İcra İflas Hukuku (3-0) 4 Cebri icra hukukuna giriş, cebri icra türleri, icra hukukunun bölümleri, icra takibinde taraflar, ilamsız icra, ilamlı icra, ihtiyatı haciz, iflas teşkilatı ve iflas yolları, iflasın tasfiyesi, iflasın kapanması ve kaldırılması, iflasta iptal davaları, konkordato.

15 15 SEC 412 Sermaye Piyasası Analizleri (3-0) 4 Sermaye piyasası, tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki önemi, tasarrufun yatırıma dönüşüm süresi, sermaye piyasasında rol oynayan kurumlar ve bu kurumların işleyişleri, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasasında fon talep şekilleri ve sermaye piyasasını işleyişi ve vak a örnekleri, aracı kurumlar, halka arz şekilleri, sermaye piyasası araçları, ulusal sermaye piyasasının özellikleri ve menkul kıymetler borsası. SEC 414 Uygulamalı Ekonometri II (3-0) 4 Zaman serileri, gecikmesi dağıtılmış modeller, veri tanımlamaları, mevsimsellik, birim kök, nedensellik durağanlık, ko-entegrasyon, VAR analizi, RATS ve Eviews, Microfit ekonometri paket programların kullanımı. SEC 416 Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 4 Temel muhasebe kavramları, bilgisayarlı muhasebe organizasyonu, muhasebe paket programları (ETA for Windows, ETA for DOS), kullanılan modüller (stok modülü, kasa modülü, muhasebe modülü, fatura modülü, çek/senet modülü), mali tabloların oluşturulması, çeşitli uygulamalar. SEC 418 Avrupa Birliği (3-0) 4 Entegrasyon teorileri, tarihçe, ortak politikalar, parasal birlik, karar alma süreci, kurumsal yapı, bütçe, üye olmayan ülke ve bölgelerle ilişkiler SEC 420 Mali Analiz Teknikleri (3-0) 4 Bilanço ve gelir tablosu tanımı, finansal tablolar analizinde kullanılan teknikler, dikey yüzdeler analizi, karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, trend analizi, bugünkü değer yöntemi, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, diğer tablolar, raporlar SEC 422 Kent Ekonomisi (3-0) 4 Kent ve kentleşme kavramları, kentleşmenin nedenleri ve yığılma ekonomileri, kentleşmesanayileşme ilişkisi, kentleşme ve konut, Türkiye de kentleşme süreci ve özellikleri, Türkiye de kent yönetimlerinin yapısı.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 101 İktisada Giriş I İktisat ve iktisadi mesele;

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3 TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖZET DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BNPC 101 Bankacılığa Giriş 3 1 4 6

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı