İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL"

Transkript

1 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı, kanunlar hiyerarşisi, yargı organları. IKT 103 İktisada Giriş I (4-0) 6 İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi, insan ihtiyaçları ve kaynak sorunu, ekonomi yapma problemi, iktisadi sistemler, talep arz ve piyasa dengesi, tüketici davranışları teorisi, üretim ve maliyet teorisi, farklı piyasa koşullarında fiyat ve üretim miktarlarının belirlenmesi. ISL 105 İşletme Bilimine Giriş (3-0) 4 Temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. IKT 107 Matematik I (4-0) 6 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları). ISL 109 Muhasebe I (4-0) 5 Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri, tekdüzen muhasebe sistemi, Türkiye 'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar. IKT 111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3-0) 2 İnkılap tarihinin anlamı, Türk İnkılabının önemi, Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa nın tutumu, kurtuluş için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma, cemiyetler, Kuvai Milliye-Misak-ı Milli, TBMM nin açılışı, ulusal ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı, Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi,

2 2 Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, siyasal alanda iki büyük inkılap, Takrir-i Sükun dönemine geçiş. IKT 113 İngilizce I (2-0) 2 To be fiili, selamlaşmada kullanılan yapılar, emir, rica ve dilek belirten yapılar, kipler: will, would, might, shall, adıllar: kişi adılları, iyelik adılları, sayılar, yardım teklif etme ve isteme kalıpları, yol/yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, soru kelimesi ile sorulan sorular, olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları, zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, sıklık zarfları: often, always, never, karşılaştırma sıfatları, edatlar: yer belirten edatlar; in, on, at, between, above, over, below, ingilizce telaffuz çalışmaları, nesneler, sınıftaki eşyalar, adıllar: kişi adılları, iyelik adılları, tümceler: olumlu ve olumsuz tümce yapıları, emir tümceleri, tekil- çoğul ilişkisi, sorular: yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, isimler: sayılabilen ve sayılamayan isimler, temel kipler: can, must, have to, kipler: should, ought to, had better, may, might, could, can, yazılı anlatım, fikirlerin organizasyonu, paragraf yazma, okuma becerisi, okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme, zamanlar: present perfect tense, past progressive tense (was/ were + V ing ) geçmiş zaman yapıları. IKT 115 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. İKİNCİ YARIYIL IKT 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-1) 3 Temel kavramlar, windowsxp işletim sistemi, kelime-işlem programı (word), hesap-tablografik programı (excel), sunu hazırlama programı (powerpoint), internet kullanımı, ileri excel (özet tablo ve grafik raporları, senaryolar, bilgiyi süzme, birden çok listeyi birleştirmek, sıralama ve alt toplamlar, ağ ortamında çalışma kitabını paylaştırma, formüller ve grafik ), internet uygulamaları, (arama motorları, FTP, Telnet, outlook express ile mail alma ve gönderme) web sayfa tasarımı (Front Page ile HTML tasarımı).

3 3 IKT 104 İktisada Giriş II (4-0) 6 Tam rekabet piyasası, firmanın en iyi üretim miktarının belirlenmesi, monopol piyasası, firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi, oligopol piyasalar ve ortaya çıkış nedenleri, oligopol teorileri, monopollü rekabet piyasası, monopollü rekabette firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi, milli gelir ve hesaplama yöntemleri, toplam talep ve toplam arz, denge milli gelirin belirlenmesi, çarpan ve hızlandıran, kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler, para; tanım, fonksiyonları, çeşitleri, para sistemleri, paranın makro ekonomideki rolü, para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler, fiyat endeksleri, para arzının kontrolü ve para politikasının araçları, enflasyonun tanımı, nedenleri, etkileri, enflasyonla mücadele, istihdam, işsizlik ve türleri, Phillips eğrisi, dış ticaret teorisi ve ülkeleri dış ticaret yapmaya iten nedenler, dış ticaret politikaları ve dış ticarete müdahale nedenleri ve araçları, dış ödemeler bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası para sistemleri. IKT 106 Davranış Bilimleri (3-0) 4 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. IKT Matematik II (4-0) 6 Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, entegral, entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamaları. ISL Muhasebe II (4-0) 5 Kaynak hesapları ve işleyişi, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar, gelir tablosu hesapları, gelir ve gider hesaplarının işleyişi, duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, dönem sonu envanter işlemleri, hesapların kapatılması, mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi. IKT 112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti nin iç-dış siyaseti Atatürk ün

4 4 ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık), genel değerlendirme, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti ( arası). IKT 114 İngilizce II (2-0) 2 Zamanlar: will ve going to içeren zamanlar,future pefect (will have+v 3 ), future continuous tense (will be v+ing), geleceğe yönelik tahminlerde bulunma, gelecek planları hakkında konuşma, sorular :tag questions,choice questions (or), edatlar : zaman belirten edetlar (for,since), karşılaştırma yapıları : more than,..er than, olumlu/olumsuz beğeni ifade etmek kalıpları : ı like, ıdon t like, günlük konuşma : deyimler, edilgen çatı (have/has/had been+v 3 ), okuma becerisi : okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme. IKT 116 Türk Dili II (2-0) 2 Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKT Mikro İktisat I (4-0) 7 Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi ve mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat kontrolleri, tüketici davranışları ve talep teorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayıtsızlık eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici davranışı ve bireysel talep, gelir ve ikame etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü üretim ve ölçeğe göre getiri konuları işlenmektedir İKT Makro İktisat-I (4-0) 7 Toplam hasıla ve makroiktisadi değişkenlerin tanıtılması, mal piyasaları ve finansal piyasalar, IS-LM modeli, para ve maliye politikaları. IKT 205 İstatistik I (4-0) 6 Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenler ve asimetri ölçüleri, endeksler, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme.

5 5 ISL 207 Borçlar Hukuku (4-0) 4 Bir işletmenin iktisadi faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı asgari seviyede başta borç ilişkilerinin üç kaynağı olan hukuki işlemler (özellikle sözleşmeler), haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme konuları ile borçların sona ermesi, üçüncü kişilere etkisi konuları, ayrıca bazı önemli özel sözleşme türleri, hem teori hem uygulama yönünden anlatılacaktır. İKT 209 İktisat Tarihi (2-0) 3 Bir bilim alanı olarak iktisat tarihi, tarım devrimi ve sonuçları, ilk çağ ekonomileri, Roma İmparatorluğu ekonomisi, erken ortaçağda Avrupa toplum ve ekonomisi, ileri ortaçağda Avrupa ekonomisi, geç ortaçağda Avrupa ekonomisi, Asya, Afrika ve Amerika da toplum ve ekonomi, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, Avrupa da ekonomik güç dengesinin değişmesi, sanayi devrimi, 19. yüzyılda ekonomik değişmeler, sanayileşmenin yayılması, 20.yüzyılda dünya ekonomisinde yapısal değişmeler, savaşlar ve ekonomik performanslar. IKT 211 Kamu Maliyesi (3-0) 3 Piyasa etkinliği ve Pareto optimum, etkinlik ve adalet, kamusal malların analizi kulüp malları, dışsallıklar, doğal tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler) piyasa aksaklıkları ve eksik bilgi, devletin geliri yeniden dağıtım rolü, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergi teorisi, devlet borçları. DÖRDÜNCÜ YARIYIL İKT 202 Mikro İktisat-II (4-0) 7 Üretim maliyetleri, maliyetlerin niteliği, optimal faktör bileşimi, kısa dönemde maliyet fonksiyonları, uzun dönemde maliyet fonksiyonları, ikame esnekliği, tam rekabet piyasası (piyasa yapısı, kısa dönemde firma dengesi, kısa dönemde arz eğrisi ve denge, firma ve endüstrinin uzun dönem dengesi, sabit, artan ve azalan maliyetli endüstriler), monopol piyasası (piyasa yapısı, monopol gücün kaynakları, monopolde talep, toplam gelir ve marjinal gelir, monopolde kısa dönem dengesi, monopolde uzun dönem dengesi, çok tesisli monopolcü, fiyat farklılaştırması, monopollerin düzenlenmesi), monopollü rekabet piyasası (piyasa yapısı, monopollü rekabette talep eğrileri, monopollü rekabette kısa dönem dengesi, monopollü rekabette uzun dönem dengesi, mal farklılaştırması ve satış giderleri), oligopol piyasası (piyasa yapısı, rekabetin dikkate alınmadığı oligopol teorileri, rekabetin dikkate

6 6 alındığı oligopol teorileri, anlaşmalı oligopol teorileri, oligopolde fiyat dışı rekabet) ve piyasaların karşılaştırılması konuları işlenmektedir. İKT 204 Makro İktisat-II (4-0) 7 Toplam talep ve toplam arz, parasalcılar, yeni klasik model, yeni Keynesyen model, enflasyon ve büyüme, açık ekonomi makroiktisadı. IKT 206 İstatistik II (4-0) 6 Ki-kare testleri,kontenjans tabloları ve ilişki ölçüleri,iki sonuçlu iki değişken, arasındaki ilişkinin ölçülmesi,nominal ölçekle ölçülmüş iki değişken arasındaki ilişkinin ölçülmesi, sıralama ölçeği ile ölçülmüş değişkenler,arasındaki ilişkinin ölçülmesi,aynı satır ve aynı sütuna sahip değişkenler, arasındaki uyumun ölçülmesi, varyans analizi, regresyon teorisi,korelasyon teorisi,zaman serileri, indeksler, parametrik olmayan teknikler, kabulde kalite kontrolü. IKT 208 Çalışma Ekonomisi (3-0) 3 Faktör piyasası, faktör piyasalarında arz ve talep, faktör fiyatının oluşumu, emek piyasası, emek arzı ve talebi, emek piyasası dengesi, Türkiye'de emek piyasası dengesi, iş piyasası, iş piyasası kavramı, iş piyasası türleri, Türkiye'de iş piyasaları, uluslararası işgücü dolaşımı, ücret ve ücret teorileri, sendikacılık ve toplu pazarlık, mesleki eğitim, Türkiye'nin çalışma hayatındaki son gelişmeler, Türkiye'de işsizlik, Türkiye'de ücretler, Türkiye'de işçi sorunları, enflasyon işsizlik ilişkisi. IKT 210 Vergi Hukuku (4-0) 4 Temel ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları, vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, vergi idaresi, vergilendirme işlemleri, vergi mükellefinin ödevleri, vergi mükellefinin hakları, süreler, vergi borcunun sona ermesi, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi denetimi, vergi suçları ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi. IKT 212 İdare Hukuku (2-0) 3 İdare hukukunun özellikleri ve kaynakları, idarenin kuruluşu, idari işlemlerin hukuki rejimi, idarenin işleyişi, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri, kamu malları, idarenin denetlenmesi.

7 7 BEŞİNCİ YARIYIL IKT 301 Büyüme Teorisi (4-0) 8 İktisadi büyüme ile ilgili temel kavramlar ve ilişkiler, büyümenin belirleyicileri ve göstergeleri, Merkantilizm ve Fizyokrasi de ekonomik büyüme, klasik büyüme teorileri, Karl Marks ve büyüme, modern büyüme teorileri (Harrod-Domar modeli), neo-klasik büyüme teorisi (Solow modeli), içsel büyüme teorileri. IKT 303 Para Teorisi (2-0) 6 Bankacılık sektöründe bilanço analizi, aktif yönetimi, likitide yönetimi, pasif yönetimi, sermaye yönetimi, bankaların kaydi para yaratma mekanizması, para arzının belirlenme mekanizması, parasal taban, para çarpanı, para arzında değişmeler, merkez bankacılığı ve merkez bankası bilanço analizi, para politikası araçları, para politikasının yürütülmesi, para politikasında hedef seçimi, para politikasında gösterge seçimi, para politikası teorisi, bekleyişler ve para politikası, aktivist ve aktivist olmayan para politikası, kurala göre ve duruma göre para politikası tartışması, para politikası oyunları. IKT 305 Uluslararası İktisat I (4-0) 8 Klasik dış ticaret teorileri, arz ve talep yönünden dış ticaret teorileri, dış ticareti açıklamaya yönelik yeni teoriler, genel denge analizi, ekonomik kalkınma ve büyüme ile dış ticaret ilişkisi, dış ticaret ve milli gelir, dünya ekonomisinde küreselleşme ve bölgeselleşme hareketleri, uluslararası ekonomik entegrasyonlar teorisi. BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 307 Elektronik Ticaret (3-0)4 Elektronik ticaretin tanımı ve kapsamı, elektronik ticaretin gelişimi (internetin tanımı, internet, extranet tanımları), elektronik ticaretin kategorileri, elektronik ticaretin araçları, küreselleşen pazarda elektronik ticaretin ekonomik boyutu, elektronik ticaret ve pazarlama ilişkisi (elektronik ortamda pazarlamanın tanımı, özellikleri) elektronik ortamda pazarlamanın zayıf ve güçlü yanları, elektronik ortamda (internet üzerinde) pazarlama süreci (pazarlama ortamının-web sitesi-hazırlanması-pazarlama karmasının oluşturulması,tutundurma kararları,fiyat kararları,dağılım kararları,satış süreci,internet üzerinden alışveriş-online shopping)

8 8 SEC 309 Matematiksel İktisat I (3-0)4 İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, optimizasyon (maksimizasyon ve minimizasyon). SEC 311 Bölgesel İktisat (3-0)4 İktisadi düşüncede mekan (alan) analizi, kuruluş yeri teorileri ve etki alanını saptayan teorisyenler, işletmelerin kuruluş yerini belirleyin faktörler, ekonomik alan ve üç bölge kavramı, ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme farkları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikaların ilkeleri, amaçları ve araçları, kalkınma kutupları teorisi. SEC 313 İş Hukuku (3-0)4 İş Hukuku'nun tanımı, özellikleri, temel kavramları, iş sözleşmesi ve hukuki niteliği, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları. SEC 315 Dış Ticaret Uygulamaları I ( 3-0)4 Akreditif, ihracat teşvikleri, sigorta, gümrük birliği, ithalat sistemleri, serbest ticaret bölgeleri, e-ticaret, taşımacılık. SEC 317 İktisadi Planlama (3-0)4 Planlamanın statüsü (iktisadi planlamanın tanımı, ekonomik problemler ve model seçimi, planlama mekanizması), aşamalı planlama modeli (makro aşama, alternatif büyüme oranlarının belirlenmesi, makroekonomik tahminler, sektör aşaması, toplam tutarlılık modeli, statik input-output modeli, input-output modelinin planlamaya uygulanması, proje aşaması, proje değerlendirmesi ve kalkınma planları), Türkiye nin Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama tecrübesi ve Devlet Planlama Teşkilatı.

9 9 SEC 319 Bilgi Ekonomisi (3-0) 4 Tarım toplumu ve tarım toplumundaki ekonomik gelişmeler, sanayi toplumu ve sanayi toplumundaki ekonomik gelişmeler, bilgi toplumu ve bilgi toplumundaki ekonomik gelişmeler, sektörlerin teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik olarak karşılaştırmalı analizi SEC 321 Uluslar Arası İlişkiler (3-0) 4 Uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu ve gelişimi, uluslararası ilişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri, uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslararası barış ve güvenlik sorunları incelenmektedir. ALTINCI YARIYIL ISL 302 Yönetim Ve Organizasyon (4-0) 4 Yönetim, organizasyon ve personel geliştirme, planlama ve karar verme, klasik organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, modern organizasyon teorisi, toplam kalite yönetimi, standardizasyon, organizasyonel davranış, liderlik, takım çalışması, motivasyon, çatışma yönetimi, değişim yönetimi. IKT 304 Kalkınma Ekonomisi (4-0) 6 Azgelişmiş ülkelerin içinde bulundukları sorunlar ve kalkınma iktisadının zaman içinde gösterdiği gelişmeler, büyüme ve kalkınma ilişkisi, yoksulluk ve yoksulluk türleri, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları ve azgelişmiş ülkelerin gelişme fırsatları, azgelişmişliğin farklı bakış açılarına göre ortaya çıkış nedenleri, kalkınma süreci ve bu süreçte meydana gelen sosyo-ekonomik değişimler, Lewis, Kaldor ve Harris-Todaro gibi ikili kalkınma modelleri. tarım, nüfus ve teknolojinin kalkınma açısından önemi. IKT 306 Uluslararası İktisat II (4-0) 8 Dış ticaret politikası, kota uygulaması ve etkileri, gümrük tarifeleri ve etkileri, ihracatı teşvik politikası, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri ve döviz kuru politikası, döviz kontrolü uygulaması ve etkileri, ödemeler bilançosu, işlem çeşitleri, denge mekanizmaları, uluslararası para sistemi, Bretton Woods sistemi, Avrupa para sistemi, uluslararası para fonu: IMF in kuruluşu ve mali yardım mekanizmasının işleyişi, IMF Türkiye ilişkileri, uluslararası kredi piyasaları, üçüncü dünya ülkelerinde dış borç sorunu.

10 10 IKT 308 Para Politikası (2-0) 4 Bankacılık sektöründe bilanço analizi, aktif yönetimi, likitide yönetimi, pasif yönetimi, sermaye yönetimi, bankaların kaydi para yaratma mekanizması, para arzının belirlenme mekanizması, parasal taban, para çarpanı, para arzında değişmeler, merkez bankacılığı ve merkez bankası bilanço analizi, para politikası araçları, para politikasının yürütülmesi, para politikasında hedef seçimi, para politikasında gösterge seçimi, para politikası teorisi, bekleyişler ve para politikası, aktivist ve aktivist olmayan para politikası, kurala göre ve duruma göre para politikası tartışması, para politikası oyunları. ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 310 Tarım Ekonomisi (3-0)4 Tarımsal üretimin özellikleri, tarımda üretim fonksiyonu, tarımda işgücü kullanımı ve işsizlik, Türkiye tarımında kapital birikimi ve teknolojik değişme, tarımda üretim tekniği seçimi, tarımsal ürün arzı, tarımsal ürün talebi, tarımsal fiyatlar, tarımın iktisadi gelişmeye katkısı. SEC 312 Doğal Kaynaklar Ekonomisi (3-0)4 Doğal kaynaklar ekonomisi ile ilgili yaklaşım, toprak kullanımı ve toprağın değeri, yenilenemeyen kaynak kullanımı, kaynakların kullanım teorisi, yenilenemeyen kaynak kullanımındaki piyasa yapısı ve stratejiler, belirsizlik ve yenilenemeyen kaynaklar, ekonomik büyüme ve yenilenemeyen doğal kaynaklar, enerji ekonomisindeki güncel konular, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler, orman kullanımı, dışsallık ve kirlilik, uygulamadaki kirlilik politikası, doğal kaynakların kullanımında devletin koymuş olduğu düzenlemeler ve izlediği politikalar. SEC 314 Pazarlama (3-0)4 Pazarlamanın tanımı ve özellikleri, pazarlamanın gelişim evresi, pazarlama çevre faktörleri ve stratejik pazarlama planlaması, tüketici pazarları, tüketicilerin davranışsal özellikleri ve örgütsel satın alma karar süreci, pazar bölümlendirme, hedef pazarlar ve talep tahmini kavramları. SEC 316 Araştırma Yöntemleri (3-0) 4 Sosyal bilimler ve araştırma, araştırma metedolojisi, bilgi, bilimsel bilgi ve bilimsel olmayan bilgi, araştırma süreçleri (araştırmanın planlanması, konusu, amacı, araştırma soruları,

11 11 araştırma metotları, hazırlık okuması ve çalışmaları), nüfus ve örnek çalışma, veri analiz teknikleri SEC 318 Dış Ticaret Uygulamaları II (3-0) 4 Akreditif, ihracat teşvikleri, sigorta, gümrük birliği, ithalat sistemleri, serbest ticaret bölgeleri, e-ticaret, taşımacılık SEC 320 Yatırım Projeleri Analizi (3-0) 4 Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve finansal değerlendirme, sabit yatırım projelerinde risk, enflasyon etkileri, yatırımların finansmanı ve kredilendirilmesi, yatırım projelerini değerlendirme teknikleri. SEC 322 Anayasa Hukuku (3-0) 4 Anayasa hukuku dersinde Türk anayasa tarihinde geçmişten bu güne kadar oluşturulan ve kullanılan anayasal metinler ve anayasalar, bunların genel özellikleri, kapsadıkları evrensel anayasal kurallar ile yasama, yürütme ve yargı erklerinin temel özellikleri, oluşum esasları, karşılıklı ilişkileri ile insan hakları evrensel bildirisi çerçevesinde anayasalar ile garanti altına alınmış olan temel haklar ele alınmaktadır. SEC 324 Matematiksel İktisat II (3-0) 4 Maksimizasyon ve minimizasyonun ekonomik uygulamaları, kısmi ve toplam türev, kısmi ve toplam türev almanın ekonomik uygulamaları, kısıtlı optimizasyon, kısıtlı optimizasyonun ekonomik uygulamaları, integral alma ve integralin ekonomik uygulamaları. YEDİNCİ YARIYIL IKT Ekonometri-I (4-0) 8 Ekonometrinin tanımı ve kapsamı, ekonometrik araştırmanın aşamaları, temel matematik ve istatistik bilgiler, basit regresyon modeli, en küçük kareler (EKK) yöntemi, yöntemin varsayımları ve işleyişi, tahminlerin anlamlılık testleri, EKK tahmincilerinin özellikleri, küçük ve büyük örnek özellikleri, orijinden geçen regresyon modeli, çoklu regresyon modeli. ISL 403 Ticaret Hukuku (4-0) 7 Ticaret hukukunun tarihçesi, kapsamı, kaynakları ve konusu, ticari işletme, ticari iş ve tabi olduğu hükümler, ticari işlerde faiz, zaman aşımı, teselsül ve en yüksek sınırı aşan ticari işlemler, ticari yargı, ticari davalar, ticari davalarda delil ve usul, tacir olmanın hükümleri,

12 12 gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması, tacir sıfatının kaybı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, iflas, ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet ve davaları, ticari defterler ve delil olma fonksiyonu, acente, tellal, komisyoncu, ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri. ISL 405 İşletme Finansmanı (4+0) 7 Finans, finansman, finans politikası, finansal sistem, finansal sistemin işlevleri, Türk finans sistemi, finans piyasaları, para piyasaları, sermaye piyasaları, para piyasasının kurumları, araçları ve yöntemleri, sermaye piyasasının kurumları, araçları ve yöntemleri, işletmelerde finansal yapı ve alanlar, borçlanma, öz sermaye, oto finansman, satıcı kredileri, banka kredileri, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, tahviller, sermaye, hisse senetleri, hisse senetleri türleri, açık ve gizli oto finansman, finansal kiralama, forfaiting, franchasing ve yeni finansman teknikleri. YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 407 Maliyet Muhasebesi (3-0) 4 Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet- harcama- gider kavramları, maliyet türleri, giderlerin incelenmesi, üretim giderleri ( ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri ) ve faaliyet giderleri, gider yerleri ve gider dağıtım tablosu, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları yöntemi, sipariş ve maliyet sistemiz. SEC 409 Uluslar Arası İktisadi Birleşmeler (3-0) 4 Entegrasyon teorisi, EU, NAFTA, EFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC, BSEC, ECO, UN, OECD, WTO SEC 411 İktisadi Sistemler(3-0) 4 İktisadi sistemler konusunda terminoloji, iktisadi sistemlerin sınıflandırılması, dünyadaki hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve teknoloji ile transformasyonların ekonomik sistemlerin oluşması ve gelişmesi üzerindeki etkileri, kapitalizmin aşamaları, SSCB ekonomisinin anatomisi, Avrupa ve ABD kapitalizminin teorik ve kurumsal olarak analizi, convergence problemi, Türkiye ekonomisinin ekonomik sistemler açısından analizi, sistemlerde temel ekonomik problemlerin çözümü, yenidünya düzeninin iktisadi sistemlerin teorik ve pratik gelişmesi üzerindeki etkileri

13 13 SEC 413 Yönetim Ekonomisi (3-0) 4 Yönetim ekonomisine giriş, optimizasyon teknikleri, talep fonksiyonlarının tahmini, üretim teorisi, teknolojik değişim ve endüstriyel buluşlar, maliyet analizi, tam rekabet, monopol ve monopolistik rekabet piyasaları, oligopol piyasa ve stratejik davranışlar, fiyatlandırma teknikleri, risk analizleri, devletin piyasalara müdahalesinin analizi. SEC 415 Maliye Politikası (3-0) 4 Maliye teorisi ve politikasının tanımı, iktisadi düşünce akımlarında devletin ekonomiye müdahale nedenleri, devlet müdahalesinin ekonomik işlevleri, maliye politikasının araçları, işlevi, ekonomik, konjonktürel ve uzun dönem dalgalanmalar, klasik maliye politikasının zaman içindeki değişimi ve çağdaş maliye politikası, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, Türkiye 'de özellikle 1980'den sonra iktisat politikaları içinde maliye politikasının irdelenmesi. SEC 417 Uygulamalı Ekonometri I (3-0) 4 Matrisler, temel istatistik, regresyon modelleri, data analizi, basit, çoklu regresyon, ekonometrik modellerle tahmin, simülasyon, otokorelasyon, değişen varyans, çoklu doğrusal bağlantı, normallik, spesifikasyon, diagnostic testler, kukla değişkenler, excel, RATS ve Eviews ekonometri paket programlarının kullanımı SEC 419 İktisat Politikası (3-0) 4 İktisat politikasının temel kavramları, iktisat politikasının tanımı, iktisat politikasının gelişimini hızlandıran etkenler, iktisat politikasının temel unsurları, amaç-araç dengesi, iktisat politikasının belirlenmesi ve uygulanması, iktisat politikası çeşitleri, iktisat politikasının temel amaçları, iktisat politikasının araçları, iktisat politikası ve makro teorileri, klasik makro teori ve iktisat politikası, rasyonel beklentiler ve iktisat politikası. SEC 421 Refah Ekonomisi (3-0) 4 Refah ekonomisinde ve sosyal tercih teorisinde temel kavramlar, fayda, sosyal tercihler, Edgeworth kutusu, refah ekonomisinde birinci ve ikinci temel teori, belirsizlik, asimetrik bilgi, dışsallıklar, vergiler ve sübvanseler, tazmin kriteri, Pareto-Kaldor-Scitovsky- adalet ve Rawls kriterleri, Arrow un imkansızlık teorisi, Türkiye ve AB de refah uygulamaları.,

14 14 SEKİZİNCİ YARIYIL IKT 402 Ekonometri-II (4-0) 8 Tek denklemli modellerle ilgili diğer bazı testler, regresyon modelinin matrislerle çözümü, regresyon modellerinde kullanılan fonksiyon kalıpları, temel varsayımlardan sapmaların sonuçları (çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans, otokorelasyon) ve bunların tanımı, nedenleri, sonuçları, belirlenmesi ve düzeltilmesi. İKT 404 Türkiye Ekonomisi (4-0) 5 Cumhuriyetin Osmanlı devletinden devraldığı ekonomik miras ve cumhuriyetin ilk on yılında ekonomideki gelişmeler, devletçi sanayileşme döneminde ekonomide gelişmeler, ikinci dünya savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye, döneminde Türkiye ekonomisi, döneminde Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisinde bunalımı ve 24 ocak 1980 istikrar kararları, Türkiye ekonomisinde 1990 lı yıllar ve 5 nisan 1994 kararları, Türkiye ekonomisinde 2000 li yıllar, 2000 ve 2001 ekonomi programları, Türkiye ekonomisinde tarım, sanayi, bankacılık sektörü, dış ekonomik ilişkiler, nüfus, işgücü ve istihdam sorunları, Türkiye de kamu maliyesi ve gelir dağılımı. IKT 406 İktisadi Düşünceler Tarihi (4-0) 5 Genel tanımsal ifadeler, iktisadi düşüncelerle ilgili ilk görüşler, iktisat biliminin doğuşu ve klasik liberal okul, klasiklere karşı tepkiler, ekonomik düşüncede gelişmeler (neo-klasikler), modern iktisadi düşünce akımları. SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER SEC 408 Şirketler Muhasebesi (3-0) 4 Muhasebede dönem sonu işlemleri, dönen maddi duran, maddi olmayan duran varlıkların, kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynakların, gider ve gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi, tekdüzen hesap planı (TDHP) nın işleyiş mantığı, mali tabloların ilkeleri ve düzenlenmesi, muhasebe uygulaması çözümlemesi. SEC 410 İcra İflas Hukuku (3-0) 4 Cebri icra hukukuna giriş, cebri icra türleri, icra hukukunun bölümleri, icra takibinde taraflar, ilamsız icra, ilamlı icra, ihtiyatı haciz, iflas teşkilatı ve iflas yolları, iflasın tasfiyesi, iflasın kapanması ve kaldırılması, iflasta iptal davaları, konkordato.

15 15 SEC 412 Sermaye Piyasası Analizleri (3-0) 4 Sermaye piyasası, tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki önemi, tasarrufun yatırıma dönüşüm süresi, sermaye piyasasında rol oynayan kurumlar ve bu kurumların işleyişleri, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasasında fon talep şekilleri ve sermaye piyasasını işleyişi ve vak a örnekleri, aracı kurumlar, halka arz şekilleri, sermaye piyasası araçları, ulusal sermaye piyasasının özellikleri ve menkul kıymetler borsası. SEC 414 Uygulamalı Ekonometri II (3-0) 4 Zaman serileri, gecikmesi dağıtılmış modeller, veri tanımlamaları, mevsimsellik, birim kök, nedensellik durağanlık, ko-entegrasyon, VAR analizi, RATS ve Eviews, Microfit ekonometri paket programların kullanımı. SEC 416 Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 4 Temel muhasebe kavramları, bilgisayarlı muhasebe organizasyonu, muhasebe paket programları (ETA for Windows, ETA for DOS), kullanılan modüller (stok modülü, kasa modülü, muhasebe modülü, fatura modülü, çek/senet modülü), mali tabloların oluşturulması, çeşitli uygulamalar. SEC 418 Avrupa Birliği (3-0) 4 Entegrasyon teorileri, tarihçe, ortak politikalar, parasal birlik, karar alma süreci, kurumsal yapı, bütçe, üye olmayan ülke ve bölgelerle ilişkiler SEC 420 Mali Analiz Teknikleri (3-0) 4 Bilanço ve gelir tablosu tanımı, finansal tablolar analizinde kullanılan teknikler, dikey yüzdeler analizi, karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, trend analizi, bugünkü değer yöntemi, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, diğer tablolar, raporlar SEC 422 Kent Ekonomisi (3-0) 4 Kent ve kentleşme kavramları, kentleşmenin nedenleri ve yığılma ekonomileri, kentleşmesanayileşme ilişkisi, kentleşme ve konut, Türkiye de kentleşme süreci ve özellikleri, Türkiye de kent yönetimlerinin yapısı.

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Hukukun Temel Kavramları ISL 101 1 1 Zorunlu 3 3 0 0 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumundahukukun kaynakları,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İK-1401.101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersin içeriği: Hukuk derslerinin temelini oluşturan bu derste, hukuk kurallarının nasıl oluştuğu, diğer kurallar ile arasındaki ilişkiler,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Türk Dili I İ101B 1 1 Zorunlu 2 2 0 0 Dersin İçeriği; Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İktisat Bölümü Ders Tanımları

İktisat Bölümü Ders Tanımları İktisat Bölümü Ders Tanımları ECON 102 İktisat Sosyolojisi (3,0,0,3,8) İktisat sosyolojisinin temel prensiplerinin sunumu; iktisat sosyolojisinin ekonomik dinamikler üzerindeki etkisinin aktarılması; temel

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİKLERİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİKLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM BAŞKANI ÖĞR.GÖR. ENGİN YURDASEVER 1 / 9 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Anayasa Hukuku Bu dersin içeriğinde, anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Anayasa Hukuku Bu dersin içeriğinde, anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 1. Dönem İKT1011994 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 3 5 İKT1051994 İktisatçılar için Matematik I Zorunlu 3 0 3 5 İKT1072011 Genel İşletme Zorunlu 3 0 3 3 İKT1091994 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 Davranış Bilimleri ve Sosyoloji, Sosyolojinin Araştırma Yöntem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI : Bilim Dalı : Birinci Yarıyıl/First emester Adı İKT-201 İKT-203 Mikro İktisat I Makro İktisat

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKT Y501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3+0) Bilimin tanımı, amaçları, bilimsel yöntemin ilkeleri, araştırma konusunun tespiti

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3 TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖZET DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BNPC 101 Bankacılığa Giriş 3 1 4 6

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı