BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ"

Transkript

1 yılında Ankara'da doğdu yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi yılları arasında Niğde Çimento A.Ş.'de Muhasebe Memuru olarak, yılları arasında ise Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yaptı yılında Sayıştayda Meslek Mensubu olarak göreve başladı. Sayıştay Başkanlığı bünyesinde çeşitli bakanlık, üniversite, belediye, özel idare, döner sermayeli kuruluşun denetiminde çalışmış ve halen Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Kurumlarının denetimi ile görevli, Denetim Grup Başkanlığında Başdenetçi olarak çalışmaktadır yılında Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Bilim Dalında Belediyelerin Mali Tablolarının Analizi Konulu Tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Benford Analizinin Mali Denetimde Kullanımı, Kamu Muhasebe Sisteminde Revizyon, Askeri İhalelerin Denetimi, Güvenlik Sektörünün Sayıştay Denetimi ve Kamu Mali Tablolarının Analizi konularında çeşitli dergilerde makaleleri yayınlamış olup Kamu Yönetimde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi isimli müşterek kitabın yazarıdır. Halen Gazi Üniversitesi Maliye Bölümünde Doktora Öğrencisidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ (Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) CAN MUSTAFA TÜRKYENER SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ (YÖNETİM VE DENETİM ODAKLI YAKLAŞIM) ABDULLAH ALTINTAŞ SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ yılında Afyon'da doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yaptı yılında Sayıştayda Meslek Mensubu olarak göreve başladı. Sayıştay Başkanlığı bünyesinde çeşitli bakanlık, üniversite, belediye, özel idare, döner sermayeli kuruluşun denetiminde çalışmış olmakla birlikte 2010 yılında mali denetime ilişkin pilot denetimlerde görev almış ve halen Üniversitelerin denetimini yapan Denetim Grup Başkanlığında Başdenetçi olarak çalışmaktadır yılında Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bilim Dalında Kamu Yönetimi Perspektifinde Türkiye'de Mali Denetim konulu tez ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli Dergilerde; Mahalli İdarelerde Performans Yönetimi ve Riskleri, 6085 Sayılı Kanun Bağlamında Düzenlilik Denetimi, Belediyelerde İç Kontrol Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar konularında makaleleri yayınlamış olup Kamu Yönetimde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi isimli müşterek kitabın yazarıdır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Atatürk Bulvarı No:229 Kavaklıdere/Ankara Tel:(0312) Faks:(0312) ISBN:???-???-????-??-? CAN MUSTAFA TÜRKYENER SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ ABDULLAH ALTINTAŞ SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ Ankara-2012

2

3 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ (YÖNETİM VE DENETİM ODAKLI YAKLAŞIM) HAZIRLAYANLAR Can Mustafa TÜRKYENER Abdullah ALTINTAŞ Sayıştay Başdenetçisi Sayıştay Başdenetçisi (BELEDİYE MALİ TABLOLARI NE İFADE EDER/ NASIL YORUMLANIR) Ankara 2012 Türkiye Belediyeler Birliği i

4 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No: 229, Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) ISBN: Tasarım: Bilal BERBER Gizem AŞÇIOĞLU Baskı: Pozitif Matbaacılık Çamlıca Mah. Anadolu Blv. 10/16 Yenimahalle / ANKARA Tel: (0 312) ii Türkiye Belediyeler Birliği

5 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) ÖNSÖZ Yeni Kamu Yönetimi anlayışıyla birlikte kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ve saydamlık kavramları ön plana çıkmıştır. Halkın finanse ettiği kamu harcamalarının hangi amaçla ne için harcandığı ile devletin halk adına elde ettiği gelirlerin nasıl ve ne miktarda gerçekleştiği, devlet mallarının nasıl kullanıldığı konuları önem kazanmıştır. Bu noktada Kamu Kurumları için mali tablolar hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamanın temel araçlarından biridir. Yöneticilere yol gösterme ve ekonomik duruma da ışık tutma bakımından yadsınamaz bir öneme sahiptir. Böylece seçmenler seçilmiş kişilerin devleti nasıl yönettiğine dair kanaat oluşturmakta, yöneticiler ise kendi yönettikleri kurumların mali durumu hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Dolayısıyla demokratik bir yönetim sisteminin sağlanması bakımından mali raporlama büyük önem arz etmektedir. Kısaca kullanıcılarına özet bir bilgi veren mali tablolar sayesinde kurumun belli bir dönem boyunca veya belli bir dönem sonundaki durumları hakkında temel bilgiler edinmek mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmada da Belediyelerin üretmiş oldukları mali tablolara ilişkin bilgiler sunulmuş olup, söz konusu tabloların nasıl analiz edilebileceği, hangi yöntemlerin kullanılabileceği ve ne gibi sonuçlar ifade edeceğine dair temel önermelerde bulunulmuştur. Çalışmanın amacı mali tablo kullanıcısı olarak ifade edilebilecek olan, belediye yönetimi, iç ve dış denetim birimleri, akademisyenler, o yörede yaşayan halk ve diğer kişilerin Mali Tablolar aracılığı ile belediyenin yapmış olduğu faaliyetlere yönelik olarak nasıl ve hangi ölçüde bilgi sahibi olunabileceklerine ilişkin fikir vermektir. Bu kapsamda gelecek dönemde analiz örneğinin geliştirilmesi mümkündür. Kitabın, tüm belediye yöneticilerine, denetim birimlerine, yöre halkına ve konuyu öğrenmek isteyen öğrenciler ile araştırmacılara yararlı olması dileğiyle, Türkiye Belediyeler Birliği iii

6 iv Türkiye Belediyeler Birliği

7 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii KISALTMALAR... Xİİ TABLOLAR... Xİİİ GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BELEDİYELERİN TANIMI, AMACI VE FİNANSAL YAPISI 1.1. BELEDİYE KAVRAMI VE KISA TARİHÇESİ TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN İDARİ YAPISI Geleneksel Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri İlçe ve İlk kademe Belediyeleri BELEDİYELERİN FİNANSAL YAPISI Belediye Gelirleri Belediyelerin Öz Gelirleri Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar Devlet Yardımları Borçlanmalar ve Diğer Gelirler Belediye Hizmetleri Giderleri BELEDİYELERDE BÜTÇE Bütçe Tasarısı ve Kabulü Büyükşehir, Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediye Bütçeleri Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Belediyelerde Bütçeleme Tekniği Türkiye Belediyeler Birliği v

8 Gider Bütçesi Gelir bütçesi BELEDİYE MUHASEBE SİSTEMİ VE ORGANİZASYONU Belediye Muhasebesi Kavramı ve Genel Düzenlemeler Hesap Çerçevesi ve Genel Hesap Planı Kayıtlarda Kullanılacak Belgeler Kayıtlarda Kullanılacak Defterler Temel Kavramlar BELEDİYELERDE İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM Genel Olarak İç Kontol İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrolün Unsurları İç Kontrole İlişkin Yetki ve Sorumluluklar Ön Mali Kontrol İç Denetim İç Denetimin Özellikleri İç Denetim Dış Denetim İlişkisi İKİNCİ BÖLÜM TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ NE GEÇİŞİN MALİ RAPORLAMA SİSTEMİNDE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE BELEDİYELERİN HAZIRLADIKLARI MALİ TABLOLARIN KAPSAMI VE AMACI 2.1.TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN MALİ RAPORLAMA SİSTEMİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Kayıtların Tahakkuk Esasına Göre Tutulması Tüm Faaliyetlerin Muhasebe Sistemi İçinde Kayıt Altına Alınması Maddi Duran Varlıkların Kayıt Altına Alınması Muhasebe Sisteminin Hesap Detayının Artırılması ve Sınıflandırılması Denetime Elverişli ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanabileceği Bir Raporlama Sisteminin Oluşturulması Mali Raporlama İle Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlığa Katkıda Bulunulması vi Türkiye Belediyeler Birliği

9 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) 2.2. BELEDİYELERDE MALİ RAPORLAMA VE DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR Mizanlar Bilanço Faaliyet Sonuçları Tablosu Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Nakit Akım Tablosu Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu İç Borç Değişim Tablosu Dış Borç Değişim Tablosu Şarta Bağlı Varlık Ve Yükümlülükler Tablosu Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BELEDİYE MALİ TABLOLARININ ANALİZİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER VE SINIRLAMALAR 3.1. BELEDİYE MALİ TABLOLARININ ANALİZİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR Belediyelerin Kar Amacı Gütmemeleri Finansman Kaynaklarındaki Sınırlamalar Tahakkuk Esaslı Muhasebeye Uygun Mali Tablo Üretiminin Yeni Olması Belediyelerin Merkezi Yönetimle Olan İlişkileri Uluslararası Standartların Uygulanmıyor Olması Mali Tablolardaki Bilgilerin Güvenilirliği (Doğru ve Samimi Olma) MALİ TABLOLARININ ANALİZİNE İLİŞKİN TEKNİKLER VE BELEDİYELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ Türkiye Belediyeler Birliği vii

10 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi) Oran Analizi (Rasyo Analizi) Belediyelerin Mali Başarımlarını Ölçmeye Yönelik Çeşitli Oranlar İdari Oranlar Ten - Point Test Mali Durum Ölçümüne Yönelik Diğer Oranlar Benford Analizi Yapay Sinir Ağları (ArtificialNeural Networks) Ussallık Testleri MALİ ANALİZ VERİLERİNİN MALİ DENETİMDE KULLANIMI VE YORUMLANMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BELEDİYELERİN MALİ TABLOLARININ ANALİZİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEĞİ 4.1. KULLANILACAK VERİLERİN SEÇİLMESİ VE ANALİZ YÖNTEMİ Analiz Edilecek Tablolar Analiz Verilerinin Yorumlanması X BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARININ KENDİ İÇERİSİNDE ANALİZİ X Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Bilançosunun Yüzde Yöntemi ile Analizi Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar Duran Varlıklar Öz Kaynaklar X Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Bilançosunun Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar viii Türkiye Belediyeler Birliği

11 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) Faaliyet Alacakları Faaliyet Borçları Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Dönem Faaliyet Sonuçları X Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunun Yüzde Yöntemi ile Analizi Personel Giderleri Giderler Merkezi İdare Vergi Payı Gelirler Vergi Gelirleri - Toplam Gelir Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Toplam Gider Gelir Hesabı Gider Hesabı X Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunun Karşılaştırmalı Analizi Personel Giderleri Gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Vergi Gelirleri - Toplam Gelir Faiz Giderleri Toplam Gider Gelir Gider Hesabı X Büyükşehir Belediyesi Mali Tablolarının Oran Analizi Likidite Oranları Bütçe Oranları Uzun Vadeli Borç Ödeme Yeterliliği Oranları Hizmet Sürdürebilirliği Oranları X, Y VE Z BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ MALİ TABLOLARININ ORAN ANALİZİ Likidite Oranları Bütçe Oranları Uzun Vadeli Borç Ödeme Yeterliliği Oranları Hizmet Sürdürebilirliği Oranları Genel Değerlendirme Türkiye Belediyeler Birliği ix

12 BEŞİNCİ BÖLÜM MUHASEBE VERİLERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK HESAP ANALİZLERİ 5.1.HESAP ANALİZLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR ÖRNEK HESAP ANALİZLERİ Kasa Hesabı ve 102 Bankalar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Binalar Hesabı Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Haklar Hesabı Banka Kredileri Hesabı Emanetler Hesabı Kamu İdareleri Payları Hesabı Net Değer/Sermaye Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenekli Giderler Hesabı Gider Taahhütleri Hesabı BELEDİYELERDE KARŞILAŞILAN ÖRNEK MUHASEBE HATALARI x Türkiye Belediyeler Birliği

13 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) SON SÖZ KAYNAKÇA EKLER EK 1 - MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ EK 2 BELEDİYELERCE DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR Türkiye Belediyeler Birliği xi

14 KISALTMALAR ABS: Analitik Bütçe Sınıflandırması a.g.e.: Adı Geçen Eser a.g.m.: Adı Geçen Makale a.g.t.: Adı Geçen Tez BK: Belediye Kanunu BŞBK: Büyükşehir Belediye Kanunu DMS: Devlet Muhasebe Standardı DMSK: Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu IFAC: Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IPSAS: Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları IPSASB: Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu ISA : Uluslararası Denetim Standartları ISSAI : Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Standartları KMYKK: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu MİBMY: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Mad.: Madde THP: Tekdüzen Hesap Planı xii Türkiye Belediyeler Birliği

15 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) TABLOLAR Tablo 1: 2010 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Tüm Belediyeler Bütçe Gelirleri Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Tüm Belediyeler Bütçe Giderleri Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Tüm Belediyeler Bütçe Gerçekleşmeleri Tablo Aralık 200(t) tarihi itibarıyla Bilânço Tablo (t) Malî Yılı İçin Faaliyet Sonuçları Tablosu Tablo (t) Malî Yılı İçin Faaliyet Sonuçları Tablosu Tablo Aralık 200(t) tarihi itibarıyla Konsolide Nakit Akış Tablosu Tablo (t) Yılı Malî Varlık/Yükümlülük Değişim Tablosu. 85 Tablo 9. Brown Mali Durum 10 Anahtar Oranı Tablo 10. Mali Durum Ölçüm Oranları Tablo 11/A. Yüzde Yöntemi ile X Büyükşehir Belediyesi Yılları Bilançosu Tablo 11/B. Yüzde Yöntemi ile X Büyükşehir Belediyesi Yılları Bilançosu Tablo 12/A. X Büyükşehir Belediyesi Yılları Karşılaştırmalı Bilançosu Türkiye Belediyeler Birliği xiii

16 Tablo 12/B. X Büyükşehir Belediyesi Yılları Karşılaştırmalı Bilançosu Tablo 13/A. Yüzde Yöntemi ile X Büyükşehir Belediyesi Yılları Faaliyet Sonuçları Tablosu Tablo 13/B. Yüzde Yöntemi ile X Büyükşehir Belediyesi Yılları Faaliyet Sonuçları Tablosu Tablo 14/A. X Büyükşehir Belediyesi Yılları Karşılaştırmalı Faaliyet Sonuçları Tablosu Tablo 14/B. X Büyükşehir Belediyesi Yılları Karşılaştırmalı Faaliyet Sonuçları Tablosu xiv Türkiye Belediyeler Birliği

17 GİRİŞ Ülkemizde genel yönetim birimlerini kapsayan ortak muhasebe ve raporlama standartları ile sonuçları birleştirmeye uygun bir muhasebe düzenini gerçekleştirme çabaları ve eski muhasebe düzeninin nakit esasını benimseyerek bütçe üzerine odaklanması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yeni bir devlet muhasebe yönetmeliğinin düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. Yasayla birlikte, genel idare kapsamındaki kurum ve kuruluşların muhasebe düzenleri ortak hale getirilmiştir. Yeni devlet muhasebe yönetmeliğinde, 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği örnek alınmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte kayıtların tahakkuk esasına göre tutulması, tüm devlet faaliyetlerinin muhasebe sistemi tarafından kayıt altına alınması, devlet muhasebesinde sürekliliğin sağlanması, faaliyet ve bütçe uygulamalarının ait oldukları yılda kalmayarak, gelecek yıllara olan etkilerinin muhasebeleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Yeni muhasebe sistemi ile birlikte, devletin gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükleri ve yarı mali nitelikli tüm faaliyetleri muhasebe tarafından kayıt altına alınıp, raporlanmaya başlanmıştır. Borçlanma yoluyla nakit veya mahsup olarak elde edilen kaynakların kullanımı tamamen muhasebe tarafından izlenebilir duruma getirilmiş, kamu sektörü ile ilgili bilanço, faaliyet tablosu, nakit akım tablosu v.b. tablolar kamuoyunun bilgisine sunulur hale gelmiştir. Belediyelerin tabi oldukları, 'da T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nde de muhasebe hesap çerçevesi, hesap planı ve mali raporlama çalışmalarında; ulusal anlamda muhasebe birliğini sağlamak amacıyla 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde yer alan Tekdüzen Hesap Planı ve mali tablolar örnek alınmıştır. Tekdüzen muhasebe sisteminde bilançoya temel olan kesin mizan, belediye muhasebe sisteminde ayrıca bir mali rapor olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında tekdüzen muhasebe sistemindeki temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu, belediye muhasebe sisteminde bilanço ve faaliyet sonuçları tablosu şeklinde yer almak- Türkiye Belediyeler Birliği 1

18 tadır. Belediyelerde uygulanan muhasebe sisteminde bilanço; kurumun belirli bir tarihteki varlıkları ve kaynaklarını gösteren mali tablo olarak tanımlanmış, faaliyet dönemleri arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla son üç faaliyet döneminin verilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Faaliyet sonuçları tablosu ise, kurumun bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan mali tablo olarak tanımlanmış, faaliyet dönemleri arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla son üç faaliyet döneminin verilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu iki temel tablo yanında kurumun bütçe uygulama sonuçlarını gösteren bütçe uygulama sonuçları tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan mali tablo olarak ifade edilmiştir. Bu tablonun da diğerleri gibi son üç yılın verilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Belediyeler, bu tablolara ek olarak kurumun nakit akışını gösteren nakit akım tablosu, mali varlıklar ve yükümlülükler değişim tablosu, iç ve dış borç değişim tabloları, bütçe gelirleri ve giderleri ile ilgili ek tablolar da düzenlenmek zorundadır. Bu yapı itibariyle belediyelerde raporlama düzeniyle; kurumun kaynakları ve kullanımları hakkında bilgi almak, kurumun finansman şekli ile nakit ihtiyacının nasıl karşılandığı görmek, kurumun faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini görebilmek, mali durum başarımının ve etkinliğinin değerlendirilebilmesi için bilgi sağlamak mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, belediyelerin üretmiş oldukları mali tabloların hangi yöntemler ile analiz edilebileceğinin ve söz konusu analizlerin mali denetimde kullanımının ortaya konması, söz konusu analizde karşılaşılabilecek sınırlamaların tespit edilmesi ve belediyelerin mali tabloların analizi yolu ile mali başarımlarının ölçülebilirliğinin irdelenmesidir. 2 Türkiye Belediyeler Birliği

19 BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ(Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) Birinci bölümde, belediyelerin tarihçesi ve idari yapısı hakkında genel bilgiler verildikten sonra belediyelerin mali yapısı ile bütçe ve muhasebe sistemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde, genel olarak tahakkuk esaslı muhasebeye geçilmesinin belediyelerin muhasebe ve mali raporlama sistemlerine getirdiği yenilikler ele alınmış, belediyelerde mali raporlama sistemi ve belediyelerin düzenledikleri mali tablolara ayrı ayrı yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, belediyelerin mali tablolarının analizinde karşılaşılabilecek sınırlamalar irdelenmiştir. Mali tabloların analizine ilişkin analiz tekniklerinden bahsedilmiş, söz konusu tekniklerin belediyelerin mali tablolarına uygulanabilirliği tartışılmış, ayrıca mali tabloların analizi yolu ile mali başarımlarının ölçümüne yönelik belirlenmiş çeşitli oranlara yer verilmiştir. Son olarak ise mali analiz tekniklerinin mali denetimde kullanımına değinilmiştir. Dördüncü bölümde, çalışmanın önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak, X Büyükşehir Belediyesinin bilançosu ve faaliyet sonuçları tablosu analiz edilmiş ve oluşturulan oranlar uygulanarak, X Büyükşehir Belediyesi, Y Büyükşehir Belediyesi ve Z Büyükşehir Belediyesi mali durumları oran analizi tekniği kullanılarak karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise, muhasebe sisteminde yer alan hesaplar bazında yapılabilecek analizler ortaya konmaya çalışılmış ve belediyelerde sıklıkla karşılaşılan temel muhasebe hataları örneklerine yer verilmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği 3

20 4 Türkiye Belediyeler Birliği

21 yılında Ankara'da doğdu yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi yılları arasında Niğde Çimento A.Ş.'de Muhasebe Memuru olarak, yılları arasında ise Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yaptı yılında Sayıştayda Meslek Mensubu olarak göreve başladı. Sayıştay Başkanlığı bünyesinde çeşitli bakanlık, üniversite, belediye, özel idare, döner sermayeli kuruluşun denetiminde çalışmış ve halen Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Kurumlarının denetimi ile görevli, Denetim Grup Başkanlığında Başdenetçi olarak çalışmaktadır yılında Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Bilim Dalında Belediyelerin Mali Tablolarının Analizi Konulu Tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Benford Analizinin Mali Denetimde Kullanımı, Kamu Muhasebe Sisteminde Revizyon, Askeri İhalelerin Denetimi, Güvenlik Sektörünün Sayıştay Denetimi ve Kamu Mali Tablolarının Analizi konularında çeşitli dergilerde makaleleri yayınlamış olup Kamu Yönetimde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi isimli müşterek kitabın yazarıdır. Halen Gazi Üniversitesi Maliye Bölümünde Doktora Öğrencisidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ (Yönetim ve Denetim Odaklı Yaklaşım) CAN MUSTAFA TÜRKYENER SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE MALİ ANALİZ (YÖNETİM VE DENETİM ODAKLI YAKLAŞIM) ABDULLAH ALTINTAŞ SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ yılında Afyon'da doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yaptı yılında Sayıştayda Meslek Mensubu olarak göreve başladı. Sayıştay Başkanlığı bünyesinde çeşitli bakanlık, üniversite, belediye, özel idare, döner sermayeli kuruluşun denetiminde çalışmış olmakla birlikte 2010 yılında mali denetime ilişkin pilot denetimlerde görev almış ve halen Üniversitelerin denetimini yapan Denetim Grup Başkanlığında Başdenetçi olarak çalışmaktadır yılında Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bilim Dalında Kamu Yönetimi Perspektifinde Türkiye'de Mali Denetim konulu tez ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli Dergilerde; Mahalli İdarelerde Performans Yönetimi ve Riskleri, 6085 Sayılı Kanun Bağlamında Düzenlilik Denetimi, Belediyelerde İç Kontrol Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar konularında makaleleri yayınlamış olup Kamu Yönetimde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi isimli müşterek kitabın yazarıdır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Atatürk Bulvarı No:229 Kavaklıdere/Ankara Tel:(0312) Faks:(0312) ISBN:???-???-????-??-? CAN MUSTAFA TÜRKYENER SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ ABDULLAH ALTINTAŞ SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ Ankara-2012

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 83-107 Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Vasfi Haftacı Cemkut Badem ** Özet: Türkiye de özellikle son

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

Ülkemizde son yıllarda Devlet muhasebesi

Ülkemizde son yıllarda Devlet muhasebesi DIŞ DENETİM DERGİSİ Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) yayınıdır. Sahibi Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) Adına Nuray YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yayın Koordinatörü Necip TOSUN Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı

Detaylı