Business Network Center Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Business Network Center Turkey"

Transkript

1 Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı, uluslararası muhasebe standartlarına göre çıkarılmış finansal tablolara, bunlara göre hazırlanan yıllık rapora ve denetleme raporuna ihtiyaç vardır sayılı TÜRK TİCARET KANUNU 14 ŞUBAT 2011 tarihinde Sayılı Resmî Gazete yayınlanmıştır. Kanun ile şirketlere Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına göre envanter çıkarma ve bu standartlara göre finansal tablo sunmaları zorunluluğu getirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, Türk Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu şekilde çıkarılan ve çıkarılacak olan Türkiye Muhasebe Standartları'nın (TMS), halka açık olma ayrımı yapılmaksızın, tüm işletmelerin finansal tabloları için yürürlüğe girmektedir. TTK ile Tekdüzen Hesap Planı'na getirilen yenilikler ile birlikte finansal tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile özdeş hale getirilen Türk Muhasebe Standartları ve Türk Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak düzenlenecektir. Yeni yasa ile Sermaye Piyasası Kurulu ile TTK arasındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan Türk Muhasebe Standartları (TMS)'ye geçişle beraber TMS hesap ve kayıtlarının oluşturulması amacıyla gerekli planlama hazırlıklarını yapması önem kazanmıştır. TTK'nın TMS/TFRS'yi tüm şirketler için zorunlu kılmaktadır Bunun için her işletme TMS/TFRS'nin kendisini ne ölçüde etkileyeceğini sorusunu sormaya başlayacaktır. UFRS farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri farklı ölçülerde etkileyecektir. Başarılı bir TFRS/UFRS'ye geçiş projesi teknik muhasebe ve finansal raporlama ile birlikte iç kontrol proseslerini, düzenleyici, yasal ve yönetimsel muhasebe ve raporlama, teknolojik alt yapı ile birlikte vergi, yasal sözleşmeler, personel faydaları, insan kaynakları ve iletişim gibi şirketin içsel yapısına dayalı unsurları da yakından ilgilendirmektedir. UFRS/TFRS'nin geniş kapsamlı etkisi göz önünde bulundurulduğunda, TMS'ye geçiş yol haritası

2 işletme içindeki, muhasebe, maliyet muhasebesi, yatırım, finans, insan kaynakları, vergi, hukuk, ve bilişim teknolojisi bölümü dahil şirket içindeki departmanlara olan etkisinin değerlendirilmesini içerecektir. Bu süreç, yönetim kurulu, denetim kurulu, hissedarlar ile dış denetçiler ve diğer ilgili tarafları da ilgilendirebilecektir. 2.1 KANUNUN GENEL YAPISI SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Ticari İşletme Tacir (Madde 11-23) Ticari İşletme Ticaret Sicili (Madde 24-38) Ticari İşletme Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (Madde 39-53) Ticari İşletme Ticaret Haksız Rekabet (Madde 54-63) Ticari İşletme Ticari Defterler (Madde 64-88) Ticari İşletme Cari Hesap (Madde ) Ticari İşletme Acentelik (Madde ) Anonim Şirket Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (Madde ) Anonim Şirket Yönetim Kurulu (Madde ) Anonim Şirket Denetleme (Madde ) Anonim Şirket Genel Kurul (Madde ) Anonim Şirket Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde ) Anonim Şirket Pay ve Sermaye Koyma Borcu (Madde ) Anonim Şirket Menkul Kıymetler (Madde ) Anonim Şirket Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı (Madde ) Anonim Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler (Madde ) Anonim Şirket Sona Erme ve Tasfiye (Madde ) Anonim Şirket Sorumluluk (Madde ) Anonim Şirket Cezaî Hükümler (Madde ) Taşıma İşleri Genel Hükümler (Madde ) Taşıma İşleri Eşya Taşıma (Madde ) Taşıma İşleri Taşınma Eşyası Taşıması (Madde ) Değişik Tür Araçlar ile Taşıma (Madde ) Taşıma İşleri Yolcu Taşıma (Madde ) Taşıma İşleri Komisyoncusu (Madde ) Prof. Dr. Necdet SAĞLAM 1965 yılında Emirdağ'da doğmuştur. 1982'de Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesine kaydolmuş ve bu fakültede 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı ve birinci sınıfı okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne geçmiş ve bu fakülteden mezun olmuştur. Aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - finansman bölümünde yüksek lisans yapmış ve doktorayı 1996 yılında tamamlamıştır yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak işe başlamıştır döneminde Avrupa Birliğinden kazandığı burs ile Belçika'da Avrupa Birliği Komisyonunda Şirketler Hukuku (Muhasebe) ve Mali Kuruluşlar bölümünde 6 ay staj yapmıştır yıllarında AB Akdeniz projeleri (Med-migration ve Med-Urbs) çerçevesinde bir Belediyesinin danışmanı olarak yurtdışındaki işçilerin tasarruflarının yatırıma dönüştürülmesi

3 komitesini yönetmiştir. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne hesap planı oluşturulması projesinde çalıştır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne Vakıfların yeniden yapılanması projesi, Maliye Bakanlığı Döner sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve hesap planının hazırlanması projesinde çalışmıştır. 9 yıl Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Eskişehir Şubesinin yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Türkiye'de 30'un üzerinde şehirde konferans ve seminerler vermiştir yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olmuştur yılında profesör olmuştur. Çok sayıda projede yurt içinde ve yurtdışında (AB) mali danışman ve koordinatör olarak çalışmıştır. Muhasebe, Muhasebe Standartları, Finansal Kuruluşlar, Vakıflar, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, KOBİ'ler, Aile Şirketleri, Devlet Muhasebesi, Sigortacılık gibi alanlarda yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Bazı yayınlarının başka dillere çevrilmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir. YAYINLARI KİTAPLAR: - Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Yayın No:52, ISBN , Ankara TURMOB, Uluslar arası Denetim Standartları Stajyer ve Mesleki Eğitim Modülü. - Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara Sigorta İşletmelerinde Mali Tabloların Hazırlanması ve Avrupa Birliği'ne Uyum, Etam Matbaası, Eskişehir Mayıs Bölümsel Raporlama ve Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1282, İİBF Yayın No: 170, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir Döner Sermayeli İşletmelerin Mevcut Sorunları Yeniden Yarılandırılmaları, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Ekonomik ve Sosyal araştırmalar Merkezi Yayın No:1998-1, Eskişehir Aktüel Ajans, Vakıflar, Kuruluşu, Yönetimi ve Muhasebesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Eskişehir Şubesi Yayın No: 1, Birlik Ofset, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş Olarak Vakıflar, Mevcut Durumları, sorunları ve Çözüm Önerileri, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yayın No: Aktüel Ajans, Eskişehir Döner Sermayeli İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları, Eskişehir, Aktüel Ajans, Strategic Plan for the Absorption and Utilization of High-Skilled Labor, University of Nicosia, Research Center Intercollege, 2007, CYPRUS - Türkiye Country Profile, The Road Ahead for Türkiye, Economic Research Forum, Egypt, Institut de La Méditerranée, France, FEMISE Coordinators, Cairo, Egypt, August HAKEMLİ YAYINLARI

4 1- Sağlam Necdet, Avrupa Birliğince Finanse Edilen Projelerin YMM Denetimi, Mali Pusula dergisi Şubat, Sağlam Necdet, "Belediyelerde Mali Raporlama, Muhasebe Öğretim Üyeleri Vakfı, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Eylül Sağlam Necdet, Belediye ve Belediye İşletmelerinde Kamuyu Aydınlatma; Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:3, Sayı:10, Eylül 2003.(Salim. Şengel ile) 4- Sağlam Necdet, Avrupa Birliğinde Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, ISSN: , Ocak Sağlam Necdet, Ara Dönem Mali Raporlama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 19, ISSN: , 2003 (Hüseyin Baş ile ) 6- Sağlam Necdet, Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de Vakıflar, Sivil toplum dergisi yıl: 4 sayı: 15 / temmuz- eylül Sağlam Necdet, Pişmanlık ve Kendiliğinden Beyan, Mali Pusula dergisi Şubat,2006 Maden İşletmelerinde Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi; Mali Pusla, Sayı:8, Ağustos ) TL'ye Geçiş Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi; Mali Pusla, Yıl:1 Sayı:1 Ocak 2005, YURTDIŞI TEBLİĞ VE YAYINLARI 1- Saglam Necdet; The Turkish Municipal Accounting System and its Reform, International Trends and Experiences in Government Accounting,, Chapter 20, Norway, ISBN: , Cappelen Akademisk Forlag, Sağlam Necdet, Accounting Problems and Reforms Needs in Turkish Revolving Funds, Politier Universitesi, Instutet D administration des Entreprises tarafından düzenlenen Dünya Kamu Muhasebesi Konferansına-10th CIGAR CONREFANCE (Comparative International Governmental Accounting Research, Mayıs 2005, Fransa. 3- Sağlam Necdet, Impact of the Enlargement of the European Union on Small and Medium-sized Enterprises in Türkiye. A case study in Eskisehir Region, Euro-Mediterranean Integration, European Documentation and Research Centre,ISBN: , University of Malta, Sağlam Necdet, Non-government Organisations (NGOs) in the European Union and Türkiye, The European Union and Mediterranean, The Mediterranean s European Challenge Volume V, ISBN: , University of Malta, ÖZGÜR A.Z., ÖZKUL A.E., TİMUR N., SAĞLAM N., "Yükseköğretimde Web Tabanlı Ders Tasarımı ve Uygulamaları: ODISEAME Projesi", Third Internatıonal EducationalTechnologies Symposium, Cyprus, 28/05/ Sağlam Necdet, Aile Şirketlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2. Aile İşletmeleri Kongresi Basılmış Bildiri. 7- Sağlam Necdet, Şengel Salim, "Innovation and Entrepreneurship in Türkiye", Kasım 2003 Malta, Avrupa Birliği Komisyonu ve Malta Bilim ve Teknoloji Kurumunca düzenlenen «The Role of Foresight in Implementing the EU Wider Neighbourhood Policy, and in the Structuring of a Euro-Mediterranean Research and Innovation Area isimli konferansa sunulan bildiri 8-Sağlam Necdet, Turkish NGOs and Foundations Malta University- Malta September 2003

5 Euro-Mediterranean Integration Conference, 9- Government Finance Statistics in Turkey, 2008: Volume VIII, Number 2, Pub Fund Digests and IJGFM - ICGFM The International Consortium. 10- Necdet SAGLAM "A new budgeting model: Participatory Budgeting and Popular Reporting" 12th Biennial CIGAR Conference "New Challenges for Public Sector Accounting" Modena 28th - 29th May 2009 ITALY, 28/05/ Informal Sector And Poverty In The Mediterranean Countries and Turkey, The Fight Against Poverty, Edited Peter G. Xuereb, University of Malta, A Research on the accountability of NGOs in Turkey, 13th BIENNIAL CIGAR CONFERENCE GHENT 2011 Bridging public sector and non-profit sector accounting HAKEMLİKLER 1 Sağlam Necdet, Mali Pusula Dergisi, ISSN: ,Hakemlik 2- Sağlam Necdet, Muhasebe ve Denetime Bakış, Hakemlik 3- Global CIVICUS Civil Society Index Report, Hakemlik 4- Çeşitli üniversite dergileri VERDİĞİ BAZI KONFERANS VE SEMİNERLER: 1- Eskişehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından Düzenlene Yeni Türk Lirası Uygulaması ve Karşılaşılacak Sorunlar Konferansı konuşmacı, 12 Aralık 2004 Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Taşbaşı Konferans Salonu. 2- TOBB- TURMOB ve MALİYE BAKANLIĞI, Enflasyon Muhasebesi Uygulama Süreci Konferansı, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası, Bursa, 7 Aralık TOBB- TURMOB ve MALİYE BAKANLIĞI, Enflasyon Muhasebesi Uygulama Süreci Konferansı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir, 9 Aralık Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış Semineri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 30 Kasım 2006 Dedeman Oteli - ANKARA 5- Dönem Sonu Envanter İşlemleri Ve Değerleme Semineri Eskişehir Sanayi Odası Konferans Salonu, 5 Ocak Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Kurumlar Vergisi Semineri Eskişehir Sanayi Odası Konferans Salonu, 18 Ocak Enflasyon Düzeltmesine Göre Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi Eskişehir Sanayi Odası Konferans Salonu, 1 Nisan Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Bilecik, 18 Şubat Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Kütahya, 24 Şubat Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Eskişehir 23 Şubat Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Afyon 25 Şubat "2015 yılında Eskişehir vizyonu toplantıları", ı: toplantı: kentin sosyo-ekonomik geleceği, 17 Şubat 2005, Eskişehir Büyükşehir Kültür Merkez 11- Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali

6 Müşavirler Odaları Birliği, Bilecik, 19 Aralık Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Eskişehir, 20 Aralık Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Afyon, 9 ocak Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Kütahya, 10 ocak Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Uşak, 8 Ocak Enflasyon Düzeltmesi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Manisa 31 ocak TFRS Konferansı, Ankara, SMMMO, Dedeman Aralık TFRS Konferansı, Aydın, SMMMO, Ocak TFRS Konferansı, Antalya, SMMMO, Aralık TFRS Konferansı, TAI-TUSAS, Ankara, TFRS Çalışanlara Sağlanan Faydalar Konferansı, MAGNEZİT, Eskişehir TMS/TFRS Eğitimi Eskişehir Sanayi Odası Aralık TMS/TFRS Eğitimi Antalya Mart 2012 DÜNYA GAZETESİ YAZILARI: Türkiye'de denetimde devrim: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 19 Kasım 2011 Yeni TTK'ya Göre Limited ve Anonim Şirketlerin Denetimi Yeni Türk Lirası'na (TL) geçiş süreci nasıl olacak?, 04 Ocak Özel Sigorta İşletmelerinde Denetim Zorunluluğu", Aralık 1997 "Avrupa Birliği'nde Denetçilerin, Yetki, Sorumluluk ve Rolleri", 1997 "Nasıl Muhasebeci Olunur?" 1997 Aile şirketlerinde sorunlar ve yeniden yapılanma, 21/05/2003 "Avrupa Birliğinde Muhasebe Uyumlaştırmasında Yeni Bir Strateji" 1996 Eskişehir sanayinin durumu, 15/07/2003, Avrupa Para Birimi "Euro" ve Mali Tablolar, 6 Kasım 1997 Aile Şirketlerinde Anayasa Nasıl Hazırlanır? G-20 zirvesi, finansal kriz ve muhasebede şeffaflık, Belediyeler yeterince denetleniyor mu? Üniversitelerde Tam Gün Yasası özel sektörün gelişimini nasıl etkiler? Diğer Yayınlar: 1) Transfer Fiyatlaması, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, No: 38, ) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Denetimi, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı: 37, Ekim-Aralık ) Kalkınma İçin Yeni Bir Model: Bölgesel Kalkınma Ajansları, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı 36 Temmuz-Eylül ) Avrupa Birliği'nde E-Ticaret Düzenlemeleri ve KOBI'ler, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı:28. 5) Şirketlerde Vergilendirme, Kar Dağıtımı ve Enflasyon, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı:23,

7 2002 6) Türkiye'de Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Ve Yeni Yasanın Getirdikleri, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı, 27, ) Şirket Mali Tablolarında Oran Analizi Nasıl Yapılır?, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi,? Sayı 35 Nisan Haziran ) Şirket Mali Tablolarının Analizi Nasıl Yapılır? I, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı: 34 Ocak- Mart ) Avrupa Birliğinde ve Aday Ülkelerde KOBİ'lerin Yapısı, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, 10) Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme ve Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanması,, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XVI Sayı: ) Yatırım Fonları ve Muhasebeleştirilmesi,, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XV Sayı:1-2, ) Aracı Kurumlar ve Muhasebesi, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XVI Sayı: ) - "Sendikalarda Mali Raporlama", Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XIII Sayı: ) "Bankalarda Mali Tabloların Konsolidasyonu ve Oyak Bankta Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi 1998, 15) "Sigorta İşletmelerinde Mali tabloların Hazırlanmasında Yeni Bir Yaklaşım" Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 1996.

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2012 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz 2- Yönetim Kurulu Üyelerimiz İÇİNDEKİLER 3- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz 4- Önsöz

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE **

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE ** YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN BAĞIMSIZ DENETİM, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve BASEL II KRİTERLERİ YÖNÜYLE GENEL DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

Yonetım ... VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ STRATEJİK PLANLAMADA YÖNETİM SİYASİ PARTİLER YÖNETİM KILAVUZU KURUMSAL KURULUNUN ROLÜ.

Yonetım ... VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ STRATEJİK PLANLAMADA YÖNETİM SİYASİ PARTİLER YÖNETİM KILAVUZU KURUMSAL KURULUNUN ROLÜ. Kurumsal Yonetım www.tkyd.org Üyesidir Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 17 SONBAHAR 2012 msal... VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ MAKALE STRATEJİK

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP (Gönderilme Sırası ile) 1 34* TÜRKİYE COĞRAFYASINDA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARININ, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇVESİNDE

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012. Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012. Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1 İçindekiler I. Sunuş ve Genel Bilgiler... 4 1. Misyon ve Vizyonumuz... 5 2. Kurumsal Profil... 7 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 8 4. Genel Müdür ün Mesajı... 10 5. Şirketin Faaliyet Konuları

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 MART 2010 DÖNEME İLİŞKİN 1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2010 31.03.2010 2)ORTAKLIĞIN ÜNVANI 3)FAALİYET KONUSU : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. : Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum K P M G 08 G ü n d e m Sayı 8 / Ekim - Aralık 2011 Ocak-Mart 2010 G ü n d e m d e k i l e r : Nisan-Haziran 2010 Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri Çok uluslu vergi anlaşmalarında

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış * Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik olarak Dünyadaki gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli çalışmalar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 21 AVRUPA BİRLİĞİ NDE FİNANSAL RAPORLAMA: İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ FINANCIAL REPORTING IN EUROPEAN UNION: ENGLAND, FRANCE AND GERMANY

Detaylı