Yeni Türk Ticaret Kanunu İçin Oracle Çözümleri. Zeynep Neyir TÜRKUS E-İş Uygulamaları Satış Danışmanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanunu İçin Oracle Çözümleri. Zeynep Neyir TÜRKUS E-İş Uygulamaları Satış Danışmanlığı"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanunu İçin Oracle Çözümleri Zeynep Neyir TÜRKUS E-İş Uygulamaları Satış Danışmanlığı

2 Gündem Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni TTK ile Birlikte Gelen Gereksinimler Uyum Sürecindeki Zorluklar Oracle Çözüm Haritası Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları (ERP) o TFRS / TMS Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) o Bütçe, Konsolidasyon ve Raporlama Yönetişim, Risk & Uyumluluk (GRC) S&C o Risk Yönetimi o İç Denetim

3 Yeni Türk Ticaret Kanunu FAYDALARI TARİHÇE Kurumsallık 13 Ocak 2011 T.B.M.M de onaylandı Şeffaflık 14 Şubat 2011 Resmi Gazete de yayınlandı Menfaat sahiplerinin korunması 1 Temmuz Ocak 2013 Yürürlüğe girecek TFRS ile uyumlu defterler tutulmaya başlanacak Rekabet gücünde artış 1 Temmuz 2013 İnternet sitesi zorunluluğu yürülüğe girecek

4 Global UFRS Geçişi Yapan Ülkeler UFRS Standartlarına Göre Raporlama Yapan Ülkeler UFRS Standartları ile beraber kendi lokal Standartlarını Uygulayan Ülkeler Source: IASB, Dec 2007

5 UFRS Geçişi Yapan Global Müşterilerimiz Dünya Çapında 12,000+, Avrupa da 25% Communications Media Financial Services Consumer Technology Energy Industrial Retail Life Sciences Services/Other

6 Oracle ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Faaliyetleri 2000 yılından beri UFRS (TFRS, UFRS nin çevirisidir) standartlarını takip etmektedir. Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu nda BT Şirketleri Tartışma Grubu nun etkin bir üyesidir. Yılda 3 kere Standartlar Danışma Kurulu nun (SAC)toplantılarına katılmaktadır. Standartların sistemlerde uygulanması konusunda bilgi vermektedir. Tasarlanacak yazılım özellikleri hakkında ileri düzeyde bilgi almaktadır. International Accounting Standards Board

7 Yeni TTK na Uyum Sürecindeki Zorluklar Kanunla birlikte ortaya çıkan gereksinimler, kapsamlı bir dönüşümün habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin TFRS de belirtilen muhasebeleştirme ilkelerini desteklemesi Grup şirketlerinde mali tabloların konsolide bir şekilde sunulabilmesi Bütçe planlamasının yapılması ve takip edilebilmesi için yeterli detayda verinin elde edilebilmesi ve işlenebilmesi Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinde manuel gerçekleştirilen çalışmaların yoğun efor ve uzun süre gerektirmesi

8 Yeni TTK na Uyumluluğun Sağlanmasında Oracle Yeni TTK için ORACLE Çözüm Haritası Oracle Kurumsal Performans Yönetimi/ Raporlama Oracle Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları Oracle Sektöre Özel Uygulamaları Oracle Yönetişim, Risk & Yasal Uyum Uygulamaları

9 Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları TFRS uyumlu yasal defterler Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin TFRS de belirtilen muhasebeleştirme ilkelerini desteklemesi Oracle Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları Oracle Sektöre Özel Uygulamaları Oracle Mali İşler Çözümleri Envanter Yönetimi Hazine Yönetimi Proje Yönetimi Sipariş ve Sevkiyat Yönetimi Tamamlayıcı Çözümler Bordro Dış Ticaret Uygulamaları

10 Oracle ERP Yeni TTK Bakış Açısı TFRS / TMS uyumlu yasal defterlerin tutulması zorunlu olacaktır. Madde 64 Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Tüm grup şirketleri için Konsolidasyon zorunlu olacaktır. Madde 398 Denetçi, topluluğun konsolide tablolarına alınan şirketlerin finansal tablolarını, özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve mahsupları inceler. Duran Varlık, Amortisman Hesaplama Yönetimi TTK Çıktıları VUK ve TFRS ile uyumlu farklı yasal defterlerin tutulması Birden fazla muhasebe standardının desteklenmesi Grup şirketlerinin, tek bir ortamdan yönetilebilmesi Duran varlıkların farklı defter standartlarına göre değerlendirilmesi ve amortisman kayıtlarının oluşturulması Vadeli işlemlerin net defter değerinde izlenebilmesi ve finansman giderlerinin reeskontu Kur farklarının farklı usullere göre değerlendirilmesi Farklı maliyet yöntemlerine göre envanter değerlemeleri Konsolide mali tabloların sunulması Oracle Çözümleri Oracle Mali İşler Uygulamaları Genel Muhasebe Alacaklar Muhasebesi Borçlar Muhasebesi Duran Varlık Yönetimi Nakit Yönetimi Hazine Yönetimi Proje Yönetimi Envanter Yönetimi Sipariş ve Sevkiyat Yönetimi Dış Ticaret Uygulamaları Bordro Uygulamaları

11 ERP Ürünleri UFRS için Tasarlanmıştır E-Business Suite 2000 YILINDAN BERI UMS/UFRS DESTEGI UFRS Standartlarına Göre Raporlama Yapan Yüzlerce Müşteri IAS 2 Stoklar Oracle Envanter Yönetimi, Maliyet IAS 16 Maddi Duran Varlıklar Oracle Sabit Kıymetler IAS 18 Hasılat OM, AR, BI, CA IAS 21 Kur Değerleme R11-MRC,GL IAS 1 Segment Raporlama Esnek Alan/CoA ÇİFT STANDARDA GÖRE MUHASEBE Muhasebe Standardı: STANDART VUK TDH Takvim Para Bİrimi TFRS Farklı Hesap Planı Takvim Para Birimi TFRS ÖZEL GELİŞTİRMELERİ Özellikle UFRS için geliştirilmiş fonksiyonaliteler Varlık Kategorileri Ana& Alt Kategoriler Değişik Amortisman Oranları ile Muhasebeleşme Değer Düşüklüğü Değer Düşüklüğü Belirleme Planlanmamış Değer Düşüklüğü TFRS GEÇİŞ PLANI Birden Fazla Defter veya Birden Fazla Standart Desteği

12 Paralel Defter Kayıtları için ne tür düzeltmeler olacak? TMS12: Ertelenmiş Vergi Hesaplaması TMS 37: Kıdem Tazminatı ve İzin Yükümlülüğü TMS 16: Maddi Duran Varlık Amortisman Hesaplamaları TMS 18: Vadeli Alım ve Satışlarda Finansman Giderlerinin Ayrıştırılması TMS 18: Ticari Alacak ve Borçlarda Peşine İndirgeme TMS 37: Şüpheli Alacak Karşılıklarının Yaşlandırmalar ile hesaplanması TMS 18-39: Krediler ve Vadeli Mevduatlarda Peşine İndirgeme TMS 39: Türev ve Diğer Finansal Araçlarda Faklı Muhasebe Standartları TMS 2: Stok Maliyetlerinin Farklı hesaplanması ve Finansman Giderlerinin Ayırt edilebilmesi

13 TFRS Standartlarına Uyum için... VUK DEFTER TMS DEFTER

14 Paralel Defter Tanımlamaları Farklı Hesap Planı Olabilir Farklı Takvim Olabilir Farklı Para Birimi Olabilir Farklı Muhasebeleşme Standardı Olabilir Fiş, Cari Hesap, Düzeltmeler ve Bakiye Bazında Eşleştirme Yapılabilir

15 Yeni TTK na Geçiş Sürecinde de Yanınızdayız... Merkezileşmiş Muhasebe Standartları Gereksinimler Sadece VUK değil, TFRS/TMS ye göre de raporlama standartları Tek Doğru Veri Kaynağı Birden Fazla Muhasebe Standardına Göre Raporlama Tüzel Kişilik VUK Defter Merkezileşmiş TFRS Defter Faydalar Muhasebe Standartlarına Göre Denetime Uygun, takip edilebilir Muhasebe Birden Fazla Muhasebe Standardı Gösterimi İç/Dış Denetim Kolaylığı Sabit Kıymetler Oracle Cari Muhasebe Araçları Satın Alma Muhasebe Standartları Borçlar Muh. Alacaklar Muh. Projeler

16 Oracle Envanter Yönetimi ve Lojistik Uygulamaları Tüm Maliyet Kalemlerinin Esnek Tanımlanabilmesi AMAÇ Esnek, Kural Tabanlı Maliyet Hesaplama NASIL Entegre Süreçler ile Maliyet Kontrolü Çift Ölçü Birimi Takibi Detaylı Lot Kontrolü/Lot Soyağaçları Malzeme Yaşlandırma Raporları SONUÇ Tüm Maliyet Kalemlerinin Farklı Maliyet analizleri ile Hesaplanabilmesi

17 Oracle Duran Varlık Yönetimi TMS 36 TMS36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Varlığın farklı bileşenlerine / parçalarına göre ayrı ayrı muhasebeleştirmelidir. Duran varlıklardaki değer düşüklükleri gelir tablosuna zarar olarak yansıtılmalıdır. Varlıklar Oracle E-Business Suite R12 Farklı kullanım ömürlerine sahip varlık bileşenleri / parçaları Ana Alt Kategorizasyon özelliği Gruplama özelliği Gayrimenkul ve değerlemelerin kaydedilmesi için API Varlığın yeniden değerlemesi Copyright (c) 2007, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17

18 Oracle Genel Muhasebe TMS37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Kıdem Tazminatı İzin Dava Garanti, İade Oracle E-Business Suite R12 Bordro Kıdem tazminatı ve kullanılmamış izinler için Bordro programı üzerinde ek bir parametrik alan eklenerek, koşullu karşılık ayrıştırılabilmesi sağlanacaktır. Genel Muhasebe Diğer karşılıklar Oracle Genel Muhasebe içerisinde manüel fişler ile ayrılabilmektedir.

19 Örnek: Kıdem tazmınatı karşılığı Bordro Modülünde izlenebilen Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

20 Oracle EPM- Kurumsal Performans Yönetimi Yeni TTK Bakış Açısı Tüm şirketler için Bütçeleme zorunlu olacaktır. Madde 375 : Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması Tüm grup şirketleri için Konsolidasyon zorunlu olacaktır. Madde 398(3) Topluluğun finansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide tablolarına alınan şirketlerin finansal tablolarını, özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve mahsupları, birinci fıkra anlamında inceler TTK Çıktıları Doğru ve Detaylı Planlama & Bütçeleme İleriye Yönelik Tahminleme Uzun dönemli Planlama ve Analiz Senaryoları Sapma Analizleri ve Anında Müdahale Imkanı Konsolide Mali Sonuçlar Grup şirketlerinin konsolide finansal Raporlaması XBRL ve diğer resmi/gayrıresmi istenen formatlarda Raporlama Imkanı Oracle Çözümleri Oracle Hyperion Planlama Oracle Hyperion Stratejik Finans Oracle Hyperion Finansal Yönetim Oracle Hyperion Finansal Veri Kalitesi Yönetimi Oracle Hyperion Disclosure Management

21 Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri Bütçe planlaması ve takibi Konsolide edilmiş mali tablolar Grup şirketlerinde mali tabloların konsolide bir şekilde sunulabilmesi Bütçe planlamasının yapılması ve takip edilebilmesi için yeterli detayda verinin elde edilebilmesi ve işlenebilmesi Oracle Kurumsal Performans Yönetimi/ Raporlama Oracle Hyperion Mali Konsolidasyon Yönetimi Oracle Hyperion Planlama Oracle Hyperion Stratejik Finans Oracle Hyperion Finansal Veri Kalite Yönetimi

22 Oracle EPM Ürünleri UFRS Raporlama Uygulamaları TEMEL KONSOLİDASYON FONKSİYONALİTELERİ Tek Çözüm ile birden fazla raporlama standardı VUK TFRS Esnek Kurallar Motoru Fiş Girişleri ve Audit TASARLANABİLİR RAPORLAMA BOYUTLARI Lokal standart ve TFRS Düzeltmelerininin Takibi Elektronik Belge Ekleme DOKÜMAN EKLEME Lokal Standart ve TFRS Düzeltmelerinin Birbiriyle Eşleştirilmesi ESNEK RAPORLAMA

23 Birden Fazla Konsolidasyon Desteği Birden Fazla Raporlama Seçeneği Hyperion 1. Eğer birden fazla grup şirketi, iştirakler varsa ve Oracle EBS den farklı genel muhasebelerde takip ediliyorsa... ERP GL Multi- GAAP 2. Tek bir Genel Muhasebe de tüm iştiraklerin bilgileri izleniyorsa ve alt-sistemlerden gelecek olan düzeltmeler az ve genel muhasebe seviyesindeyse düzeltmeler takip ediliyorsa... ERP Cari Hesap Muhasebesi 3. Konsolide olacak iştirakler de Tüm operasyonel işlemlerini Oracle EBS Mali İşlerde izliyorsa...

24 Bütçe, Stratejik Planlama ve Konsolidasyon Zamanı verimli kullanmanıza yardım eder Merkezi Olmayan Şirketlerarası Eşleme Bakiye ve işlem seviyesinde Konsolidasyon uygulamalarıyla paralel Önceden tanımlı yapılar Gelişmiş Konsolidasyon İşlemleri Otomatik kur yönetimi Nakit Akışı Azınlık Payı Hesabı Vergi Raporları Entegre Equity Pick Up modulu sayesinde Yatırımın daha iyi değerlendirilmesi İştirak ın özkaynağına ilgili yatırımın maliyetinin etki ettirilmesi

25 Oracle GRC Ürünleri Politika Ve Kontrol Değişikliklerini Planlama GRC DOKÜMANTASYON HAVUZU TFRS / TMS nedeniyle iş süreçlerinde gerçekleşecek değişikliklerin kaydedilmesi YASAL UYUM İŞ AKIŞI TFRS / TMS standartlarına uyum denetiminin otomasyonu UYGULAMA KONTROLLERİNİN İZLENMESİ Single subledger transaction creates multiple accounting representations ERP uygulamalarında gerçekleştirilecek değişikliklerin kontrol edilmesi YASAL UYUM PANOLARI Testlerin ve bulguların durumunu izleme

26 Oracle GRC Yeni TTK Bakış Açısı Risk Yönetimi sürecinin oluşturulması zorunlu olacaktır. Madde 378 Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. TTK Çıktıları Proaktif risk yönetimi İç denetim sistemi İç kontrol sistemi Oracle Çözümleri Uygulama Erişim Kontrolleri Yöneticisi Konfigürasyon Kontrolleri Yöneticisi İşlem Kontrolleri Yöneticisi Önleyici Kontroller Yöneticisi Kurumsal GRC Yöneticisi GRC İş Zekası

27 Yönetişim & Risk & Yasal Uyum (GRC) Çözümleri Risk yönetimi İç denetim Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinde manuel gerçekleştirilen çalışmaların yoğun efor ve uzun süre gerektirmesi Oracle Yönetişim, Risk & Yasal Uyum Uygulamaları Uygulama Erişim Kontrolleri Yöneticisi Konfigürasyon Kontrolleri Yöneticisi İşlem Kontrolleri Yöneticisi Önleyici Kontroller Yöneticisi Kurumsal GRC Yöneticisi GRC İş Zekası

28

29 ORACLE ERP ile IFRS Raporlama Yapan Müşterilerden Bazıları E-Business Suite Emirates Airlines (since 2001) Hilton Hotels PLC Michelin Reuters (since 2002) Societe National De Chemin De Fer Francais Westpac PeopleSoft AXA International Carrefour European Bank of Investment John Lewis PLC Societe Generale JD Edwards Chevron Juken New Zealand Ltd LaFarge Pernod Ricard Release 10.7 den beri IFRS desteği Release 8.4 den beri IFRS Desteği Release Xe E1 için ve Release A7.3 Global de IFRS Desteği

30 Özetle Oracle E Business Suite Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri ile, TMS/TFRS ile uyumlu olarak mali raporlarınızı ve yasal defterlerinizi oluşturabilirsiniz. Oracle Hyperion Kurumsal Performans Yönetimi Uygulamaları ile, Bütçe, Konsolidasyon, XBRL Raporlama, Dipnotlar gibi yasal zorunlulukları güvenli bir şekilde elde edebilirsiniz. Oracle GRC Uygulamaları ile, Risk Yönetimi, İç Denetim Zorunluluğu, Görevlerin Ayrılığı gibi kurum içerisindeki riskleri yönetebilirsiniz.

31 Sonuç Olarak Erken Başlayın 01 Ocak 2013 e Gelmeden Sistemin Hazır Olmasını Sağlayın TFRS Değişimlerinin neler olacağına dair iş süreçlerinizde güncelleme yapın Teknoloji Avantajını Kullanın TFRS Standartlarına uygun olarak tüm teknolojik altyapıyı kullanın (Hyperion GRC EBS) İş Süreçlerinizi Gözden Geçirin Kurumsal Avantaj kazanmak için iş süreçlerinizi gözden geçirin İş Süreçlerinizle, Yeni Sermaye Piyasası Kurallarına uygun olarak raporlamalar sağlayın

32 S O R U L A R C E V A P L A R

Yeni TTK ya Hazır Mısınız? SAP nin Yeni TTK ya ilişkin çözümleri

Yeni TTK ya Hazır Mısınız? SAP nin Yeni TTK ya ilişkin çözümleri Yeni TTK ya Hazır Mısınız? SAP nin Yeni TTK ya ilişkin çözümleri Doruk Korkusuz, Kıdemli Danışman Murat Kaptan, Çözüm Yöneticisi Haziran, 2011 Sunumlar a Ulaşım www.btnet.com.tr 2011 SAP AG. All rights

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI

TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI Uluslararası Finansal Raporlama Standarları, finansal tabloların ulusal bazda hazırlanıp sunulmasına ilişkin bir politikadır. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebe Standartları

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Sayfa Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço 1 Konsolide Gelir Tablosu 2 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu... 3-4

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Deniz Gayrimenkul

Detaylı

Arçelik Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Arçelik Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Arçelik Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Arçelik Anonim Şirketi

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMS ye geçiş

Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMS ye geçiş Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMS ye geçiş Türkiye de neler oluyor? 14 Şubat 2011 tarihinde yasalaşan TTK ile beraber, gerek anonim gerekse limited ortaklıklar için finansal tabloların 1 Ocak 2013'ten itibaren

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na İstanbul 1. Eczacıbaşı

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-3 Finansal durum

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı