Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24"

Transkript

1 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24 İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU 3 BİLANÇO.. 4 GELİR TABLOSU 5 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 6 NAKİT AKIM TABLOSU 7 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 4 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI... 5 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI HASILAT MADDİ VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BORÇLANMA MALİYETLERİ FİNANSAL ARAÇLAR Kasa ve Bankalar Ticari Alacaklar/Borçlar Borsa Para Piyasası Menkul Kıymetler HİSSE BAŞINA KAZANÇ BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA İŞTİRAKLER ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLİŞKİLİ TARAFLAR KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA PLANLARI...11 NOT 4 HAZIR DEĞERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR NOT 7 TİCARİ ALACAKLAR / TİCARİ BORÇLAR NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ARAÇLARI NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR /BORÇLAR, GELİRLER / GİDERLER NOT 10 DİĞER ALACAKLAR / DİĞER BORÇLAR (DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER) NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI NOT 15 DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE... 16

2 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 2 / 24 NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİ MENKULLER NOT 19 MADDİ VARLIKLAR NOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI NOT 25 SERMAYE NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ (ÖZSERMAYE ENFLASYON YEDEKLERİ) NOT 27 KAR YEDEKLERİ NOT 28 GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR NOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER NOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ NOT 37 FAALİYET GİDERLERİ NOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER, KAR / ZARARLAR NOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ NOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI NOT 41 VERGİLER NOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU NOT 44 MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR... 24

3 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 3 / 24 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu na Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ("Şirket") ilişikteki 31 Aralık 2006 tarihli bilançosunu, aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının esaslarını ve açıklayıcı notlarını denetlemiş bulunuyoruz. Bu mali tabloların düzenleme sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz denetim çalışmalarımız sonucunda bu mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bizim denetimimiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar denetim planımızı ve çalışmamızı, mali tablolarda önemli bir hata bulunmadığını sağlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlayıcı notları destekleyici kanıtların test bazında incelenmesini içerir. Denetim, aynı zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim tarafından yapılan önemli tahminlerin ve mali tabloların genel sunuluş şeklinin değerlendirilmesini de içerir. Yapılan denetimin görüş bildirmemiz için makul bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar işletmenin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak doğru bir şekilde yansıtmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Seri V, No: 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ e aykırı bir duruma rastlanmamıştır. Ankara, Akademik Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Hasan KAVAL Sorumlu Ortak Başdenetçi

4 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 4 / 24 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarih 4231 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde kuruluş statüsü yayınlanan bir aracı kurumdur. Ana statüsünde yapılan en son değişiklik tarihinde tescil edilmiş ve T.Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih 6472 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı na uygun şekilde aşağıdaki faaliyet belgeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Alım Satım Aracılığı Halka Arza Aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği, Repo ve Ters Repo İşlemleri, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Türev Ürünler Alım Satımına Aracılık Aracı kurum ana faaliyetlerini aynı zamanda merkezi olan; Büyükdere Caddesi No: 43 Kat:3 B Blok Maslak - İSTANBUL adresinde sürdürmektedir. Ayrıca İstanbul da Eminönü, Levent ve Kadıköy, İzmir ve Ankara da şubeleri bulunmaktadır. İstanbul Galleria, Caddebostan, Kozyatağı, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Balıkesir, Nazilli ve Adana da da Acentaları bulunmaktadır. Kurum esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası nın bağlı ortaklığı durumundadır. Sermayenin % 50 si A grubu hissedarı olarak T.C. Ziraat Bankası na, % 24,6 sı Başak Sigorta A.Ş. ne ve % 24 ü de yine Ziraat Bankası nın kontrolü altında tuttuğu Ziraat Finansal Hizmetler Kiralama A.Ş. ne ait bulunmaktadır. Kendisi Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. nin % 24,9 ortağıdır. Bu ilişik mali tablolarda İştirak olarak nitelendirilmiştir. Bağlı Ortaklığı veya Müşterek Yönetime Tabi ortaklığı bulunmamaktadır. Çalışan personel sayısı tarihi itibariyle şubelere uygun şekilde aşağıdaki gibidir; Şube Personel Sayısı Merkez, İstanbul 40 Kadıköy, İstanbul 5 Levent, İstanbul 4 Ankara 5 İzmir 6 Eminönü, İstanbul 5 Acentalar 15 TOPLAM 80

5 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 5 / 24 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI Kurum tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu na (SPK) mevzuatına göre muhasebe politikalarını belirlemekte ve mali tablolarını hazırlamaktadır. Yine SPK Mevzuatına uygun şekilde Aracı Kurumlar Tekdüzen Hesap Planı nı uygulamaktadır. Borsa da menkul kıymetleri işlem gören diğer şirketler gibi Aracı Kurumlarda, Mali Tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2003 tarih Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği ne göre düzenlemek ve yayınlamak zorundadırlar. Bu tebliğ ile muhasebe standartları yeniden belirlenmiş ve bu standartların Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UFRS) uygun olduğu ifade edilmiştir. Tebliğin yayınlanma tarihinden sonra Uluslararası Muhasebe Standartlarında değişiklikler olmuş, ancak bu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmamış veya tebliğde (25 sayılı Tebliğ) değişiklikler yapılmamıştır. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu karar organının tarih 1604 sayılı Kararı ile: UFRS de standart mali tablo modelleri öngörülmemiş olmamakla birlikte Sermaye Piyasasında finansal verinin mali tablolarda gösteriminde tutarlılığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını teminen Mali Tablo ve Dipnotları formata bağlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan SPK tarafından yayınlanan Seri XI, No: 27 sayılı tebliğ ile 25 nolu Tebliğe ek 1 nci madde eklenmiş bulunmaktadır. Bu madde ile SPK tarafından belirlenmiş mali tablo şekil ve dipnotları saklı kalmak şartıyla, Uluslararası Muhasebe Standartlarının kullanılmasının bu tebliğ hükümlerinin kullanılması anlamına geleceği ifade edilmiştir. Türkiye de SPK kapsamındaki işletmeler zorunlu olarak ilk defa olmak üzere tarihli mali tablolarından başlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e göre enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlardır. En son olarak tarihli mali tablolarını bu tebliğe uygun şekilde enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlardır. Yine Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 294 ve Geçici 28 nci maddeleri uyarınca tarihli mali tablolardan başlamak üzere ilk defa enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bu düzeltmeler yasal kayıtlara alınmıştır. SPK mevzuatına göre yapılan enflasyon düzeltmeleri ile Vergi Usul Kanunu na göre yapılan enflasyon düzeltmeleri farklı olmakta, yasal kayıtlara Vergi Usul Kanunu na uygun şekilde yapılan düzeltmeler esas alınmaktadır. SPK Tebliğlerine uygun şekilde yapılan düzeltmeler ise yasal defter kayıtlarına yansıtılmamakta, mali tablo üzerinde düzeltmeler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu farklılaşmalar Sermaye Piyasası Defteri üzerinde izlenmektedir. Dolayısıyla ilişik mali tabloların açılışı bu düzeltmeleri de kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih 11/367 sayılı yetkili kurul kararı ile enflasyon koşullarının gerçekleşmediği kabul edilmiş ve en son yapılan düzeltmeler olan tarihli mali tablolardan sonra enflasyon düzeltmelerinin yapılması uygulaması durdurulmuştur

6 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 6 / 24 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI 3.1 HASILAT Kurumun satış gelirleri içinde özsermaye araçlarının satışı ile faiz getirili menkul kıymetlerin satışlarından kaynaklanan tutarlar yer almaktadır. Bunların alış veya taşınmış maliyetleri (finansal varlığın iskonto edilmiş maliyeti) ise Satışların Maliyetinde gösterilmektedir. Her türlü komisyon geliri ise Hizmet Gelirleri içinde gösterilmiştir. Kredili müşterilerden, devlet iç borçlanma senetlerinden, borsa para piyasasından, mevduattan alınan faizler ise Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler içinde gösterilmektedir. Hasılatın tespitinde alınan komisyonlar dahil olmak üzere tahakkuk esası geçerli olmaktadır. Finansal araçların alım satımlarında işlem tarihi esas alınmaktadır. 3.2 MADDİ VARLIKLAR İşletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenirler. Ancak hesap döneminden önce alınmış maddi varlıklar o dönemin mevzuatına uygun şekilde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuşlar ve dolayısıyla düzeltilmiş tarihi maliyetleri ile taşınmışlardır. Düzeltilmiş değerler üzerinden de amortismana tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla mali tablolara yansıyan maddi varlıklar düzeltilmiş tarihi maliyetlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değerleri yansıtmaktadır. Yasal defter kayıtlarında amortisman oranı olarak Vergi Usul Yasası na uygun amortisman oranları kullanılmış olmakla birlikte, SPK mevzuatına uygun şekilde düzenlenen mali tablolarda ekonomik ömür tahminlerine dayalı amortisman oranları kullanılmıştır. Kullanılan amortisman oranları aşağıdaki gibidir. Maddi Varlığın Türü Amortisman Oranı Amortisman Yöntemi Taşıt Araçlar %20 Normal Döşeme ve Demirbaşlar %20 Normal Diğerleri %20 Normal Yine vergi yasalarına göre ay kısıtlı amortisman ayrılması mümkün olmadığı durumlarda SPK mevzuatına uyum sağlamak için ay kısıtlı amortisman ayrılmaktadır. Amortisman oranlarının asgari olarak her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yine maddi varlıklarda değer düşüklüğünün olup olmadığına ilişkin testlerin yapılması gerekir. Ancak henüz böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, değer azalmasının olduğu bir varlık grubu da bulunmamaktadır.

7 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 7 / MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR Bu bilanço kaleminde bilgisayar programları yer almaktadır. Bunlara % 20 oranında amortisman oranı uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuşlardır. Bu nedenle düzeltilmiş değerleri kapsamaktadırlar. 3.4 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ SPK nun Seri XI, Seri 25 nolu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği nin 9 ncu kısmı ve UFRS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre; düzenli aralıklarla veya en az yılda bir defa maddi, maddi olmayan varlıklar ve şerefiyenin defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin karşılaştırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aştığı tahmin ediliyor ise varlığın değerinde değer düşüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer kullanım fiyatı ile piyasa fiyatından düşük olanıdır. Tahmin edilen değer düşüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir. Ancak böyle bir değer düşüklüğünün varlığı gözlenmemektedir. 3.5 BORÇLANMA MALİYETLERİ Tüm faiz giderleri tahakkuk yöntemine göre Gelir Tablosu na alınır ve finansman giderleri içinde raporlanır. Kullanılan yabancı para cinsinden kredilerle ilgili olarak gerçekleşen kur farkları (olumlu, olumsuz) finansman maliyetleri ile ilişkilendirilir. Kullanıma hazır hale getirilmesi önemli ölçüde uzun zaman isteyen varlıkların iktisabı için katlanılan finansman maliyetleri varlığın maliyetine ilave edilir. Ancak işletmenin ana faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen vadeli para alım ve satım işlemleri kapsamında doğan faiz gelir ve giderleri esas faaliyet gelirleri içinde raporlanmaktadır 3.6 FİNANSAL ARAÇLAR UFRS 32 ve 39 Finansal Araçlar Kayda Alma ve Değerleme, SPK Seri XI, No: 25 sayılı tebliğin 11 nci kısmı; kasa, banka mevcutları, menkul kıymetler, ticari borçlar ve alacaklar, ilişkili şirketlerden alacaklar ve borçlar, ihraç edilen borçlanma araçları, öz sermaye araçları, türev araçlar gibi araçların finansal araçlar olarak değerlemesi ve raporlanmasını gerektirir. Bunların bazıları makul değerleri bazıları ise iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilir. Kurum kapsamında işleme konu olan bu araçlar için kullanılan değerleme ve sınıflama yöntemleri aşağıdaki gibidir Kasa ve Bankalar Kasadaki nakit YTL ve bankalardaki mevduatın nominal ve kayıtlı değerleri makul değeri olduğu kabul edilir. Bankalarda vadeli mevduat cari hesap şeklinde olabildiği gibi, getiri amaçlı yatırım portföyünün bir parçası olarak vadeli mevduat şeklinde olabilmektedir. Vadeli mevduata faiz oranı esas alınarak dönemsel gelir tahakkuku yapılmaktadır.

8 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 8 / Ticari Alacaklar/Borçlar Diğer kişi ve kurumlardan mal ve hizmet alımı nedeniyle doğan borçlar ile müşterilerin portföylerinden yaptıkları satışların karşılığında kısa süreli olarak doğan borçlar kısa vadeli oldukları için faize konu olmamakta, dolayısıyla faiz gider veya gelir reeskontuna tabi tutulmamaktadırlar. Ticari alacaklarda aynı şekilde belirli bir vadeleri olmamaları veya çok kısa vadeli olmaları nedeniyle reeskonta tabi tutulmamaktadır. Nominal değerleri net gerçekleşebilir değerlerinin olduğu kabul edilmektedir. Alacaklar düzenli bir şekilde takip edilmekte, herhangi bir şekilde alınmasında tereddütler hasıl olduğunda teminatı da dikkate alınarak muhtemel zarar kadar karşılık ayrılarak net değerleri ile bilançoya alınmaktadırlar Borsa Para Piyasası Borsa Para Piyasası na yapılan vadeli para satımlarından kaynaklanan alacaklar ile vadeli para alımlarından kaynaklanan borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak gelir ve gider reeskontuna tabi tutulmaları sonucunda bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiş olmaktadırlar. Bunlar Bilanço da (SPK kurulunun tarih 1604 sayılı kararına uygun şekilde) Diğer Alacaklar/Diğer Borçlar kalemi içinde gösterilirler Menkul Kıymetler Menkul kıymetlerin; Alım-Satım Amaçlı, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar ve bunlar dışında kalanlarının Satılmaya Hazır Varlıklar olarak sınıflaması gerekmektedir. Alım-Satım Amaçlı menkul kıymetler kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanmak amacıyla iktisap edilen hisse senetleri, devlet tahvili ve hazine bonolarından ve fon katılma belgelerinden oluşmaktadır. Bunlar alım maliyetleri ile kayda alınmakta ve dönem sonlarında makul değerleri ile değerlemeye konu olmaktadırlar. Hisse Senetlerinin borsada işlem gördüğü son günün ikinci seans sonunda bekleyen en iyi alış fiyatının makul değerini yansıttığı kabul edilmektedir. Devlet tahvilleri ile hazine bonoları da borsada işlem gördüğü son seansın bekleyen alış değeri üzerinden değerlenmektedir. Menkul Kıymet Yatırım Fonları na yapılan yatırımlarda değerleme günü için Fon yönetimi tarafından ilan edilen normal alım satım değerleri makul değer olarak kabul edilmekte ve bu değer üzerinden değerlemeye konu olmaktadır. Alım satım amaçlı tüm menkul kıymetlerden doğan değerleme olumlu veya olumsuz farkları dönemin Gelir Tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Bu değerleme farkları Gelir Tablosu nda Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler kalemi içinde raporlanmaktadır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve Kurum un vadesine kadar elde tutma niyeti ve finansal kaabiliyeti olan kıymetlerdir ki, bunlar etkin faiz oranı ile gelir reeskontuna tabi tutularak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler. Etkin Faiz Oranı; sözleşme ile belirlenen gelecekteki nakit akımlarını, bu aracın ilk defa mali tablolara alınma tarihindeki veya uygulanabilir olması durumunda piyasadaki bu tarihten sonraki en yakın yeniden

9 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 9 / 24 fiyatlama tarihindeki net kayıtlı değerine sonucunda doğan faiz gelir tablosuna alınır. eşitleyen iskonto oranıdır. Değerleme Satılmaya Hazır Varlıklar ise bunların dışında kalan varlıklardır. Bu kapsama konsolide edilmeyen ve özvarlık yöntemine göre muhasebeleştirilmeyen iştirakler, uzun süre elden çıkarılması öngörülmeyen diğer varlıklar girer. Bunların değerlemesi de makul değerle yapılır. Makul değerin tespitinde borsa raicinden yararlanılır. Değerleme sonucunda borsa fiyat hareketlerinden doğan kazanç ve kayıpla, bu varlıklar mali tablolardan çıkarılıncaya kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye içinde Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu nda gösterilirler. Bu varlıklar mali tablolardan çıkarıldığında, daha önce öz sermaye içinde mali tablolara alınan birikmiş kar veya zarar dönemin kar zararı olarak Gelir Tablosu na alınır. Ancak satılmaya hazır bir finansal varlığın ilk defa mali tablolara alındığı tutar ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz oranı ile değerlemesi sonucunda itfa edilen kısmı faizi temsil eder ve kar zarar olarak mali tablolara alınır. Tüm menkul kıymetlerin ilk defa kayda alınması işlem tarihine göre yapılır. Menkul kıymetlerin repoya konu edilmesi nedeniyle geçici olarak elden çıkarılanlar mali tablolardan çıkarılmazlar ve ait oldukları hesap grubunda izlenmeye devam edilirler. Bunun karşılığında elde edilen nakit nedeniyle doğan borç bilançoda pasifte Ticari Borçlar kaleminde gösterilir. Bunlara bilanço tarihi itibariyle gider reeskontu yapılır. Ters repo sözleşmeleri ile geçici olarak satın alınan ve geri satışı taahhüt edilen menkul kıymetler bilançoda gösterilmezler. Ters repo sözleşmeleri neticesinde gelen menkul kıymetlerin bazıları repo sözleşmeleri ile tekrar satıldıklarında Ticari Borçlar kaleminde gösterilirler. Tüm repo ve ters repo sözleşmelerine etkin faiz oranı yöntemi ile gelir veya gider tahakkuku yapılır. Kurum alım satım portföyünde iken SPK; İMKB, Merkez Bankası gibi kurumlara teminat olarak verilen tahvil ve bonoları portföyden çıkarılmazlar ve aynı hesapta izlenmeye devam olunurlar. Bunlarda dönem sonlarında makul değerleri ile değerlenirler. Teminatta bulunan menkul kıymetlerde alım-satım amaçlı portföyün bir parçası olarak işlem görürler. Çünkü bu menkul kıymetler alımlarında bu amaçla alınmakta, satışında da vade beklenmemektedir. Piyasa koşulları elverişli olduğu zaman teminattan alınarak satışa konu edilmektedirler. Dolayısıyla SPK nun Seri XI, No:25 nolu tebliğinin 250 ve 263 numaralı maddelerini karşılamadıkları için vadeye kadar elde tutulacak kıymet olarak değerlendirilmektedirler. 3.7 HİSSE BAŞINA KAZANÇ Dönem net karının ilgili olduğu dönemin ağırlıklı ortalama hisse sayısına bölümü ile bulunan tutardır. Bölünme veya sulandırma bu dönemde meydana gelmemiştir.

10 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 10 / BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Kurum SPK ndan aldığı yetki belgelerine göre faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin hiç birisi ayrı işletme bölümlerinde arz edilmemektedir. Bu nedenle bölüm veya departman bilgileri verilememektedir. Hizmetler acentalar ve şubelerde verilmekte ise de, telefon ve gibi kitle iletişim araçları ile de verildiği için satışların veya gelirlerin coğrafi bölgelere göre sınıflaması yapılamamaktadır. Bölümlere göre raporlama sadece faaliyet gösterilen hizmet türlerine göre yapılabilmektedir. 3.9 İŞTİRAKLER Kurum ilk iştirak tarihinde maliyet bedeli ile kayda alır. Yasal defterlerinde de maliyet bedeli ile değerler. Tahsil edilen temettüleri de gelir olarak kayda alır. Ancak UFRS ye uygun ve ekli mali tablolarda Özvarlık Yöntemi uygulanıyormuş gibi düzeltmeler yapar. İştirak edilen şirketin özvarlığında meydana gelen artıştan kuruma isabet eden tutar kadar iştirakin defter değeri artırılır, zarar veya kar dağıtımı söz konusu ise azaltılır. Bu tutarlar Gelir Tablosu ile ilişkilendirilir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8/1 nci maddesine göre; Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Bu nedenle İştirak Kazançları ticari kardan mali kara geçerken kardan indirilir ve vergi dışı tutulurlar ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Şirketin yasal kayıtları vergi yasalarına uygun bir şekilde tutulmaktadır. SPK veya diğer mevzuat gereği mali tablolarda düzeltme kayıt dışında mali tablolar üzerinde yapılmaktadır. Vergi yasaları bazı giderlerin vergi matrahından indirimini yasaklarken, bazı gelirlerin vergilendirilmesini istisna tutmaktadır. Bu tür düzenlemeler vergi matrahları ile ticari karın birbirinden tamamen farklılaşmasına neden olmaktadırlar ve bu fark hiçbir zaman kapanmadığı için sürekli fark olarak nitelendirilmektedir. Diğer taraftan bazı gider ve gelirlerin vergi yasaları tarafından gerçekleştiğinin kabulü ile bunların UFRS ye göre gerçekleştiğinin kabulü zamansal olarak farklılaşabilmektedir. Ancak bu farklılaşma gelir ve giderlerin nihai olarak tanınma ve vergi matrahlarına alınma zamanında ortadan kalmaktadır. Bu tür farklılaşmalar ise geçici farklılıklardır. Geçici farklılıklar ticari kar ile mali karın farklılaşmasına neden olmaktadır. Aktifin vergi yasalarına uygun değeri, UFRS ye uygun değerinden fazla ise Ertelenmiş Vergi Varlığına, az ise Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğüne neden olmaktadır. Pasifin Vergi Yasalarına uygun değeri UFRS ye uygun değerinden az ise Ertelenmiş Vergi Varlığı, fazla ise Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü doğmaktadır. Bu şekilde doğan geçici zamanlama farklarının etkin vergi oranı (% 20) ile çarpımı sonucunda bulunan ertelenmiş vergi varlığı ile yükümlülüğü tutarı netleştirildikten sonra bilançoya alınmaktadır.

11 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 11 / İLİŞKİLİ TARAFLAR Aracı Kurum, TC Ziraat Bankası nın bir bağlı ortaklığı olduğu için bu banka ve bankanın doğrudan veya dolaylı kontrolü altında tuttuğu şirketler ile kurumunda iştiraki olan Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. ilişkili taraf kabul edilmektedir. Kurum Başak Emeklilik in 5 adet fonunun operasyonel işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kendisi 4 adet Menkul Kıymet Yatırım Fonu nun yönetimini sağlamaktadır. Bunların tamamı ilişkili taraf olarak kabul edilmektedir. T.C. Ziraat Bankası ile normal bankacılık işlemlerinden doğan alacaklar (vadesiz mevduat) bankanın kontrol gücü ile alakalı olmadığı için ilişkili taraflardan alacaklar kapsamına alınmamıştır. Kurum mülkiyeti Ziraat Bankası na ait taşınmazda kiracı olarak faaliyeti sürdürmekte ve bu nedenle kira ödemektedir KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA PLANLARI Mevcut İş Kanunu, şirketi kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personel dışındaki her personele her bir hizmet yılı için 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle şirketin taşıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. Şirket böylece bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiş net değerini raporlamaktadır. Şirket buna uygun şekilde, personelin emekliliğini doldurduğu gün emekli olacağı varsayımı ile ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya işten çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalışır. Erkeklerde 25 yılını, kadınlarda 20 yılını dolduran personelin emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bu günkü değeri kıdem tazminatı karşılığı olarak bilançoya alınır. Geçmiş dönemlerde kıdem tazminatı almaya hak kazanmadan ayrılan personel sayısının toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlanacağını varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır. Gelecekte ödenecek yükümlülüğün bilanço gününün değerine indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ise borsada işlem gören en uzun vadeli devlet tahvillerinin ortalamasıdır. İki dönem arasında değişen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet maliyeti ve aktüaryal kazanç ve kayıp kısımlarına ayrılarak Bilanço da karşılıklar hesap kalemi içinde raporlanır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap döneminin başındaki toplam yükün, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmış tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti ise içinde bulunulan hesap döneminde çalışanların çalışmaları karşılığında hak ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği dönemde ulaşması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden kaynaklanan kısmıdır. Bunun dışındaki farklar ise aktüaryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Faiz Maliyeti ve Cari Dönem Hizmet Maliyeti Gelir Tablosu nda Genel Yönetim Giderleri içinde

12 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 12 / 24 raporlanırken, Aktüaryal Kazanç ve Kayıplar Bilanço da Özsermaye kalemleri içinde ayrıca gösterilir (UMS/TMS 19. Madde 93A,93D ye uygun şekilde). Çalışanlara normal maaş, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dışında, emeklilik veya işten ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır.

13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 13 / 24 NOT 4 HAZIR DEĞERLER HAZIR DEĞERLER Kasa , ,57 YTL , ,57 Bankalar , ,52 Vadesiz Mevduat (YTL) , ,52 Diğer Hazır Değerler 429, ,00 Damga Pulu 429, ,00 TOPLAM , ,09 NOT 5 MENKUL KIYMETLER Bilanço tarihi itibariyle kurumun portföyünde, devlet tahvili ve hazine bonosundan oluşan portföy mevcuttur ve bunların tamamı alım-satım amaçlıdır. Alım- Satım amaçlı hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonoları tarihli İMKB ikinci seans sonunda oluşan en iyi alış değerleri ile, eğer bu tür bir tescil yoksa son işlem fiyatı ile değerlenmişlerdir. Buna göre; Maliyet Değeri Makul Değeri Değerleme Farkı Yatırım Fonları , , ,60 Hazine Bonoları , , ,43 Devlet Tahvilleri , , ,06 Repo , , ,85 TOPLAM , , , Maliyet Değeri Makul Değeri Değerleme Farkı Hazine Bonoları , , ,69 Devlet Tahvilleri , , ,61 Repo , , ,90 TOPLAM , , ,20 Devlet Tahvillerinin ,00 YTL teminatta bulunmaktadır Menkul kıymetlerin tamamı Takasbank ta saklamada bulunmaktadır NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR Yoktur.

14 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 14 / 24 NOT 7 TİCARİ ALACAKLAR / TİCARİ BORÇLAR TİCARİ ALACAKLAR Müşteriler , ,72 Kredili Müşteriler , Ters Repo , ,91 Temerrüt Alacakları 251, ,00 TOPLAM(Kısa Vadeli) , ,92 Verilen Depozito ve Teminatlar 6.485, ,67 TOPLAM (Uzun Vadeli) 6.485, ,67 Bazı müşterilere kurum kendi kaynaklarından % 25 faiz oranı üzerinden kredi kullandırmaktadır. Kredinin teminatını müşterinin portföyü olmaktadır. Gerek kullanılabilecek kredinin limiti gerekse hangi menkul kıymetlerin ne ölçüde teminat olabilecekleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir. TİCARİ BORÇLAR Müşteriler , ,99 Diğer Ticari Borçlar , ,16 Satıcılar , ,24 TOPLAM , ,39 Müşteriler kaleminde gösterilen tutar içinde, müşterilerin alım emirleri nedeniyle depozito niteliğinde alınan ancak günlük olarak değerleme olanağı bulunamayan tutarlar yer almaktadır. Diğer Ticari Borçlar kaleminde gösterilen tutar NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ARAÇLARI Yoktur. NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR /BORÇLAR, GELİRLER / GİDERLER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR TC Ziraat Bankası Menkul Kıymet Yatırım Fonları 663, ,84 Başak Emeklilik Yatırım Fonları , ,96 Ziraat Yatırım Menkul Kıymet Yatırım Fonları , ,08 TOPLAM , ,88 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR TC Ziraat Bankası A.Ş , ,23 Acentalık Komisyonları , ,00

15 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 15 / 24 Fon Satış Komisyonları , ,23 TOPLAM , ,23 NOT 10 DİĞER ALACAKLAR / DİĞER BORÇLAR (Diğer Yükümlülükler) DİĞER ALACAKLAR Diğer Alacaklar ,90 77,12 Borsa Para Piyasasından Alacaklar , ,22 Maliyet , ,00 Faiz Tahakkuku 290,67 167,22 Verilen Avanslar , ,22 TOPLAM , ,56 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Ödenecek Giderler ,90 511,48 Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler , ,41 Diğer Yükümlülükler 2.118,65 TOPLAM , ,54 NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI Geçici Fark/ İndirilebilir Fark Ertelenen Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,04 Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi 3.361,94 672,39 İştiraklerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi , ,23 Kıst Amortismanın Uygulaması Nedeniyle Doğan Fark , ,23 TOPLAM , , (Net) ,04 Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,94 Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi İştiraklerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi Kıst Amortismanın Uygulaması Nedeniyle Doğan Fark , , , , , ,08 TOPLAM , , (Net) ,75

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler (BİREYSEL) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)..2-3 (BİREYSEL) KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 4 (BİREYSEL) NAKİT

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI NAKİT AKIM TABLOLARI FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Rapor No: SYMM/116/2403-03 EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Sınırlı Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar 16,069,146 20,327,469 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2008

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı