Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24"

Transkript

1 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24 İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU 3 BİLANÇO.. 4 GELİR TABLOSU 5 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 6 NAKİT AKIM TABLOSU 7 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 4 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI... 5 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI HASILAT MADDİ VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BORÇLANMA MALİYETLERİ FİNANSAL ARAÇLAR Kasa ve Bankalar Ticari Alacaklar/Borçlar Borsa Para Piyasası Menkul Kıymetler HİSSE BAŞINA KAZANÇ BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA İŞTİRAKLER ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLİŞKİLİ TARAFLAR KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA PLANLARI...11 NOT 4 HAZIR DEĞERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR NOT 7 TİCARİ ALACAKLAR / TİCARİ BORÇLAR NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ARAÇLARI NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR /BORÇLAR, GELİRLER / GİDERLER NOT 10 DİĞER ALACAKLAR / DİĞER BORÇLAR (DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER) NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI NOT 15 DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE... 16

2 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 2 / 24 NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİ MENKULLER NOT 19 MADDİ VARLIKLAR NOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI NOT 25 SERMAYE NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ (ÖZSERMAYE ENFLASYON YEDEKLERİ) NOT 27 KAR YEDEKLERİ NOT 28 GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR NOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER NOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ NOT 37 FAALİYET GİDERLERİ NOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER, KAR / ZARARLAR NOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ NOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI NOT 41 VERGİLER NOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU NOT 44 MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR... 24

3 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 3 / 24 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu na Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ("Şirket") ilişikteki 31 Aralık 2006 tarihli bilançosunu, aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının esaslarını ve açıklayıcı notlarını denetlemiş bulunuyoruz. Bu mali tabloların düzenleme sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz denetim çalışmalarımız sonucunda bu mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bizim denetimimiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar denetim planımızı ve çalışmamızı, mali tablolarda önemli bir hata bulunmadığını sağlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlayıcı notları destekleyici kanıtların test bazında incelenmesini içerir. Denetim, aynı zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim tarafından yapılan önemli tahminlerin ve mali tabloların genel sunuluş şeklinin değerlendirilmesini de içerir. Yapılan denetimin görüş bildirmemiz için makul bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar işletmenin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak doğru bir şekilde yansıtmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Seri V, No: 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ e aykırı bir duruma rastlanmamıştır. Ankara, Akademik Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Hasan KAVAL Sorumlu Ortak Başdenetçi

4 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 4 / 24 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarih 4231 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde kuruluş statüsü yayınlanan bir aracı kurumdur. Ana statüsünde yapılan en son değişiklik tarihinde tescil edilmiş ve T.Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih 6472 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı na uygun şekilde aşağıdaki faaliyet belgeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Alım Satım Aracılığı Halka Arza Aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği, Repo ve Ters Repo İşlemleri, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Türev Ürünler Alım Satımına Aracılık Aracı kurum ana faaliyetlerini aynı zamanda merkezi olan; Büyükdere Caddesi No: 43 Kat:3 B Blok Maslak - İSTANBUL adresinde sürdürmektedir. Ayrıca İstanbul da Eminönü, Levent ve Kadıköy, İzmir ve Ankara da şubeleri bulunmaktadır. İstanbul Galleria, Caddebostan, Kozyatağı, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Balıkesir, Nazilli ve Adana da da Acentaları bulunmaktadır. Kurum esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası nın bağlı ortaklığı durumundadır. Sermayenin % 50 si A grubu hissedarı olarak T.C. Ziraat Bankası na, % 24,6 sı Başak Sigorta A.Ş. ne ve % 24 ü de yine Ziraat Bankası nın kontrolü altında tuttuğu Ziraat Finansal Hizmetler Kiralama A.Ş. ne ait bulunmaktadır. Kendisi Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. nin % 24,9 ortağıdır. Bu ilişik mali tablolarda İştirak olarak nitelendirilmiştir. Bağlı Ortaklığı veya Müşterek Yönetime Tabi ortaklığı bulunmamaktadır. Çalışan personel sayısı tarihi itibariyle şubelere uygun şekilde aşağıdaki gibidir; Şube Personel Sayısı Merkez, İstanbul 40 Kadıköy, İstanbul 5 Levent, İstanbul 4 Ankara 5 İzmir 6 Eminönü, İstanbul 5 Acentalar 15 TOPLAM 80

5 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 5 / 24 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI Kurum tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu na (SPK) mevzuatına göre muhasebe politikalarını belirlemekte ve mali tablolarını hazırlamaktadır. Yine SPK Mevzuatına uygun şekilde Aracı Kurumlar Tekdüzen Hesap Planı nı uygulamaktadır. Borsa da menkul kıymetleri işlem gören diğer şirketler gibi Aracı Kurumlarda, Mali Tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2003 tarih Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği ne göre düzenlemek ve yayınlamak zorundadırlar. Bu tebliğ ile muhasebe standartları yeniden belirlenmiş ve bu standartların Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UFRS) uygun olduğu ifade edilmiştir. Tebliğin yayınlanma tarihinden sonra Uluslararası Muhasebe Standartlarında değişiklikler olmuş, ancak bu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmamış veya tebliğde (25 sayılı Tebliğ) değişiklikler yapılmamıştır. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu karar organının tarih 1604 sayılı Kararı ile: UFRS de standart mali tablo modelleri öngörülmemiş olmamakla birlikte Sermaye Piyasasında finansal verinin mali tablolarda gösteriminde tutarlılığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını teminen Mali Tablo ve Dipnotları formata bağlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan SPK tarafından yayınlanan Seri XI, No: 27 sayılı tebliğ ile 25 nolu Tebliğe ek 1 nci madde eklenmiş bulunmaktadır. Bu madde ile SPK tarafından belirlenmiş mali tablo şekil ve dipnotları saklı kalmak şartıyla, Uluslararası Muhasebe Standartlarının kullanılmasının bu tebliğ hükümlerinin kullanılması anlamına geleceği ifade edilmiştir. Türkiye de SPK kapsamındaki işletmeler zorunlu olarak ilk defa olmak üzere tarihli mali tablolarından başlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e göre enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlardır. En son olarak tarihli mali tablolarını bu tebliğe uygun şekilde enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlardır. Yine Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 294 ve Geçici 28 nci maddeleri uyarınca tarihli mali tablolardan başlamak üzere ilk defa enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bu düzeltmeler yasal kayıtlara alınmıştır. SPK mevzuatına göre yapılan enflasyon düzeltmeleri ile Vergi Usul Kanunu na göre yapılan enflasyon düzeltmeleri farklı olmakta, yasal kayıtlara Vergi Usul Kanunu na uygun şekilde yapılan düzeltmeler esas alınmaktadır. SPK Tebliğlerine uygun şekilde yapılan düzeltmeler ise yasal defter kayıtlarına yansıtılmamakta, mali tablo üzerinde düzeltmeler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu farklılaşmalar Sermaye Piyasası Defteri üzerinde izlenmektedir. Dolayısıyla ilişik mali tabloların açılışı bu düzeltmeleri de kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih 11/367 sayılı yetkili kurul kararı ile enflasyon koşullarının gerçekleşmediği kabul edilmiş ve en son yapılan düzeltmeler olan tarihli mali tablolardan sonra enflasyon düzeltmelerinin yapılması uygulaması durdurulmuştur

6 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 6 / 24 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI 3.1 HASILAT Kurumun satış gelirleri içinde özsermaye araçlarının satışı ile faiz getirili menkul kıymetlerin satışlarından kaynaklanan tutarlar yer almaktadır. Bunların alış veya taşınmış maliyetleri (finansal varlığın iskonto edilmiş maliyeti) ise Satışların Maliyetinde gösterilmektedir. Her türlü komisyon geliri ise Hizmet Gelirleri içinde gösterilmiştir. Kredili müşterilerden, devlet iç borçlanma senetlerinden, borsa para piyasasından, mevduattan alınan faizler ise Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler içinde gösterilmektedir. Hasılatın tespitinde alınan komisyonlar dahil olmak üzere tahakkuk esası geçerli olmaktadır. Finansal araçların alım satımlarında işlem tarihi esas alınmaktadır. 3.2 MADDİ VARLIKLAR İşletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenirler. Ancak hesap döneminden önce alınmış maddi varlıklar o dönemin mevzuatına uygun şekilde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuşlar ve dolayısıyla düzeltilmiş tarihi maliyetleri ile taşınmışlardır. Düzeltilmiş değerler üzerinden de amortismana tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla mali tablolara yansıyan maddi varlıklar düzeltilmiş tarihi maliyetlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değerleri yansıtmaktadır. Yasal defter kayıtlarında amortisman oranı olarak Vergi Usul Yasası na uygun amortisman oranları kullanılmış olmakla birlikte, SPK mevzuatına uygun şekilde düzenlenen mali tablolarda ekonomik ömür tahminlerine dayalı amortisman oranları kullanılmıştır. Kullanılan amortisman oranları aşağıdaki gibidir. Maddi Varlığın Türü Amortisman Oranı Amortisman Yöntemi Taşıt Araçlar %20 Normal Döşeme ve Demirbaşlar %20 Normal Diğerleri %20 Normal Yine vergi yasalarına göre ay kısıtlı amortisman ayrılması mümkün olmadığı durumlarda SPK mevzuatına uyum sağlamak için ay kısıtlı amortisman ayrılmaktadır. Amortisman oranlarının asgari olarak her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yine maddi varlıklarda değer düşüklüğünün olup olmadığına ilişkin testlerin yapılması gerekir. Ancak henüz böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, değer azalmasının olduğu bir varlık grubu da bulunmamaktadır.

7 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 7 / MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR Bu bilanço kaleminde bilgisayar programları yer almaktadır. Bunlara % 20 oranında amortisman oranı uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuşlardır. Bu nedenle düzeltilmiş değerleri kapsamaktadırlar. 3.4 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ SPK nun Seri XI, Seri 25 nolu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği nin 9 ncu kısmı ve UFRS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre; düzenli aralıklarla veya en az yılda bir defa maddi, maddi olmayan varlıklar ve şerefiyenin defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin karşılaştırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aştığı tahmin ediliyor ise varlığın değerinde değer düşüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer kullanım fiyatı ile piyasa fiyatından düşük olanıdır. Tahmin edilen değer düşüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir. Ancak böyle bir değer düşüklüğünün varlığı gözlenmemektedir. 3.5 BORÇLANMA MALİYETLERİ Tüm faiz giderleri tahakkuk yöntemine göre Gelir Tablosu na alınır ve finansman giderleri içinde raporlanır. Kullanılan yabancı para cinsinden kredilerle ilgili olarak gerçekleşen kur farkları (olumlu, olumsuz) finansman maliyetleri ile ilişkilendirilir. Kullanıma hazır hale getirilmesi önemli ölçüde uzun zaman isteyen varlıkların iktisabı için katlanılan finansman maliyetleri varlığın maliyetine ilave edilir. Ancak işletmenin ana faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen vadeli para alım ve satım işlemleri kapsamında doğan faiz gelir ve giderleri esas faaliyet gelirleri içinde raporlanmaktadır 3.6 FİNANSAL ARAÇLAR UFRS 32 ve 39 Finansal Araçlar Kayda Alma ve Değerleme, SPK Seri XI, No: 25 sayılı tebliğin 11 nci kısmı; kasa, banka mevcutları, menkul kıymetler, ticari borçlar ve alacaklar, ilişkili şirketlerden alacaklar ve borçlar, ihraç edilen borçlanma araçları, öz sermaye araçları, türev araçlar gibi araçların finansal araçlar olarak değerlemesi ve raporlanmasını gerektirir. Bunların bazıları makul değerleri bazıları ise iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilir. Kurum kapsamında işleme konu olan bu araçlar için kullanılan değerleme ve sınıflama yöntemleri aşağıdaki gibidir Kasa ve Bankalar Kasadaki nakit YTL ve bankalardaki mevduatın nominal ve kayıtlı değerleri makul değeri olduğu kabul edilir. Bankalarda vadeli mevduat cari hesap şeklinde olabildiği gibi, getiri amaçlı yatırım portföyünün bir parçası olarak vadeli mevduat şeklinde olabilmektedir. Vadeli mevduata faiz oranı esas alınarak dönemsel gelir tahakkuku yapılmaktadır.

8 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 8 / Ticari Alacaklar/Borçlar Diğer kişi ve kurumlardan mal ve hizmet alımı nedeniyle doğan borçlar ile müşterilerin portföylerinden yaptıkları satışların karşılığında kısa süreli olarak doğan borçlar kısa vadeli oldukları için faize konu olmamakta, dolayısıyla faiz gider veya gelir reeskontuna tabi tutulmamaktadırlar. Ticari alacaklarda aynı şekilde belirli bir vadeleri olmamaları veya çok kısa vadeli olmaları nedeniyle reeskonta tabi tutulmamaktadır. Nominal değerleri net gerçekleşebilir değerlerinin olduğu kabul edilmektedir. Alacaklar düzenli bir şekilde takip edilmekte, herhangi bir şekilde alınmasında tereddütler hasıl olduğunda teminatı da dikkate alınarak muhtemel zarar kadar karşılık ayrılarak net değerleri ile bilançoya alınmaktadırlar Borsa Para Piyasası Borsa Para Piyasası na yapılan vadeli para satımlarından kaynaklanan alacaklar ile vadeli para alımlarından kaynaklanan borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak gelir ve gider reeskontuna tabi tutulmaları sonucunda bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiş olmaktadırlar. Bunlar Bilanço da (SPK kurulunun tarih 1604 sayılı kararına uygun şekilde) Diğer Alacaklar/Diğer Borçlar kalemi içinde gösterilirler Menkul Kıymetler Menkul kıymetlerin; Alım-Satım Amaçlı, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar ve bunlar dışında kalanlarının Satılmaya Hazır Varlıklar olarak sınıflaması gerekmektedir. Alım-Satım Amaçlı menkul kıymetler kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanmak amacıyla iktisap edilen hisse senetleri, devlet tahvili ve hazine bonolarından ve fon katılma belgelerinden oluşmaktadır. Bunlar alım maliyetleri ile kayda alınmakta ve dönem sonlarında makul değerleri ile değerlemeye konu olmaktadırlar. Hisse Senetlerinin borsada işlem gördüğü son günün ikinci seans sonunda bekleyen en iyi alış fiyatının makul değerini yansıttığı kabul edilmektedir. Devlet tahvilleri ile hazine bonoları da borsada işlem gördüğü son seansın bekleyen alış değeri üzerinden değerlenmektedir. Menkul Kıymet Yatırım Fonları na yapılan yatırımlarda değerleme günü için Fon yönetimi tarafından ilan edilen normal alım satım değerleri makul değer olarak kabul edilmekte ve bu değer üzerinden değerlemeye konu olmaktadır. Alım satım amaçlı tüm menkul kıymetlerden doğan değerleme olumlu veya olumsuz farkları dönemin Gelir Tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Bu değerleme farkları Gelir Tablosu nda Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler kalemi içinde raporlanmaktadır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve Kurum un vadesine kadar elde tutma niyeti ve finansal kaabiliyeti olan kıymetlerdir ki, bunlar etkin faiz oranı ile gelir reeskontuna tabi tutularak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler. Etkin Faiz Oranı; sözleşme ile belirlenen gelecekteki nakit akımlarını, bu aracın ilk defa mali tablolara alınma tarihindeki veya uygulanabilir olması durumunda piyasadaki bu tarihten sonraki en yakın yeniden

9 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 9 / 24 fiyatlama tarihindeki net kayıtlı değerine sonucunda doğan faiz gelir tablosuna alınır. eşitleyen iskonto oranıdır. Değerleme Satılmaya Hazır Varlıklar ise bunların dışında kalan varlıklardır. Bu kapsama konsolide edilmeyen ve özvarlık yöntemine göre muhasebeleştirilmeyen iştirakler, uzun süre elden çıkarılması öngörülmeyen diğer varlıklar girer. Bunların değerlemesi de makul değerle yapılır. Makul değerin tespitinde borsa raicinden yararlanılır. Değerleme sonucunda borsa fiyat hareketlerinden doğan kazanç ve kayıpla, bu varlıklar mali tablolardan çıkarılıncaya kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye içinde Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu nda gösterilirler. Bu varlıklar mali tablolardan çıkarıldığında, daha önce öz sermaye içinde mali tablolara alınan birikmiş kar veya zarar dönemin kar zararı olarak Gelir Tablosu na alınır. Ancak satılmaya hazır bir finansal varlığın ilk defa mali tablolara alındığı tutar ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz oranı ile değerlemesi sonucunda itfa edilen kısmı faizi temsil eder ve kar zarar olarak mali tablolara alınır. Tüm menkul kıymetlerin ilk defa kayda alınması işlem tarihine göre yapılır. Menkul kıymetlerin repoya konu edilmesi nedeniyle geçici olarak elden çıkarılanlar mali tablolardan çıkarılmazlar ve ait oldukları hesap grubunda izlenmeye devam edilirler. Bunun karşılığında elde edilen nakit nedeniyle doğan borç bilançoda pasifte Ticari Borçlar kaleminde gösterilir. Bunlara bilanço tarihi itibariyle gider reeskontu yapılır. Ters repo sözleşmeleri ile geçici olarak satın alınan ve geri satışı taahhüt edilen menkul kıymetler bilançoda gösterilmezler. Ters repo sözleşmeleri neticesinde gelen menkul kıymetlerin bazıları repo sözleşmeleri ile tekrar satıldıklarında Ticari Borçlar kaleminde gösterilirler. Tüm repo ve ters repo sözleşmelerine etkin faiz oranı yöntemi ile gelir veya gider tahakkuku yapılır. Kurum alım satım portföyünde iken SPK; İMKB, Merkez Bankası gibi kurumlara teminat olarak verilen tahvil ve bonoları portföyden çıkarılmazlar ve aynı hesapta izlenmeye devam olunurlar. Bunlarda dönem sonlarında makul değerleri ile değerlenirler. Teminatta bulunan menkul kıymetlerde alım-satım amaçlı portföyün bir parçası olarak işlem görürler. Çünkü bu menkul kıymetler alımlarında bu amaçla alınmakta, satışında da vade beklenmemektedir. Piyasa koşulları elverişli olduğu zaman teminattan alınarak satışa konu edilmektedirler. Dolayısıyla SPK nun Seri XI, No:25 nolu tebliğinin 250 ve 263 numaralı maddelerini karşılamadıkları için vadeye kadar elde tutulacak kıymet olarak değerlendirilmektedirler. 3.7 HİSSE BAŞINA KAZANÇ Dönem net karının ilgili olduğu dönemin ağırlıklı ortalama hisse sayısına bölümü ile bulunan tutardır. Bölünme veya sulandırma bu dönemde meydana gelmemiştir.

10 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 10 / BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Kurum SPK ndan aldığı yetki belgelerine göre faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin hiç birisi ayrı işletme bölümlerinde arz edilmemektedir. Bu nedenle bölüm veya departman bilgileri verilememektedir. Hizmetler acentalar ve şubelerde verilmekte ise de, telefon ve gibi kitle iletişim araçları ile de verildiği için satışların veya gelirlerin coğrafi bölgelere göre sınıflaması yapılamamaktadır. Bölümlere göre raporlama sadece faaliyet gösterilen hizmet türlerine göre yapılabilmektedir. 3.9 İŞTİRAKLER Kurum ilk iştirak tarihinde maliyet bedeli ile kayda alır. Yasal defterlerinde de maliyet bedeli ile değerler. Tahsil edilen temettüleri de gelir olarak kayda alır. Ancak UFRS ye uygun ve ekli mali tablolarda Özvarlık Yöntemi uygulanıyormuş gibi düzeltmeler yapar. İştirak edilen şirketin özvarlığında meydana gelen artıştan kuruma isabet eden tutar kadar iştirakin defter değeri artırılır, zarar veya kar dağıtımı söz konusu ise azaltılır. Bu tutarlar Gelir Tablosu ile ilişkilendirilir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8/1 nci maddesine göre; Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Bu nedenle İştirak Kazançları ticari kardan mali kara geçerken kardan indirilir ve vergi dışı tutulurlar ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Şirketin yasal kayıtları vergi yasalarına uygun bir şekilde tutulmaktadır. SPK veya diğer mevzuat gereği mali tablolarda düzeltme kayıt dışında mali tablolar üzerinde yapılmaktadır. Vergi yasaları bazı giderlerin vergi matrahından indirimini yasaklarken, bazı gelirlerin vergilendirilmesini istisna tutmaktadır. Bu tür düzenlemeler vergi matrahları ile ticari karın birbirinden tamamen farklılaşmasına neden olmaktadırlar ve bu fark hiçbir zaman kapanmadığı için sürekli fark olarak nitelendirilmektedir. Diğer taraftan bazı gider ve gelirlerin vergi yasaları tarafından gerçekleştiğinin kabulü ile bunların UFRS ye göre gerçekleştiğinin kabulü zamansal olarak farklılaşabilmektedir. Ancak bu farklılaşma gelir ve giderlerin nihai olarak tanınma ve vergi matrahlarına alınma zamanında ortadan kalmaktadır. Bu tür farklılaşmalar ise geçici farklılıklardır. Geçici farklılıklar ticari kar ile mali karın farklılaşmasına neden olmaktadır. Aktifin vergi yasalarına uygun değeri, UFRS ye uygun değerinden fazla ise Ertelenmiş Vergi Varlığına, az ise Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğüne neden olmaktadır. Pasifin Vergi Yasalarına uygun değeri UFRS ye uygun değerinden az ise Ertelenmiş Vergi Varlığı, fazla ise Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü doğmaktadır. Bu şekilde doğan geçici zamanlama farklarının etkin vergi oranı (% 20) ile çarpımı sonucunda bulunan ertelenmiş vergi varlığı ile yükümlülüğü tutarı netleştirildikten sonra bilançoya alınmaktadır.

11 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 11 / İLİŞKİLİ TARAFLAR Aracı Kurum, TC Ziraat Bankası nın bir bağlı ortaklığı olduğu için bu banka ve bankanın doğrudan veya dolaylı kontrolü altında tuttuğu şirketler ile kurumunda iştiraki olan Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. ilişkili taraf kabul edilmektedir. Kurum Başak Emeklilik in 5 adet fonunun operasyonel işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kendisi 4 adet Menkul Kıymet Yatırım Fonu nun yönetimini sağlamaktadır. Bunların tamamı ilişkili taraf olarak kabul edilmektedir. T.C. Ziraat Bankası ile normal bankacılık işlemlerinden doğan alacaklar (vadesiz mevduat) bankanın kontrol gücü ile alakalı olmadığı için ilişkili taraflardan alacaklar kapsamına alınmamıştır. Kurum mülkiyeti Ziraat Bankası na ait taşınmazda kiracı olarak faaliyeti sürdürmekte ve bu nedenle kira ödemektedir KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA PLANLARI Mevcut İş Kanunu, şirketi kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personel dışındaki her personele her bir hizmet yılı için 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle şirketin taşıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. Şirket böylece bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiş net değerini raporlamaktadır. Şirket buna uygun şekilde, personelin emekliliğini doldurduğu gün emekli olacağı varsayımı ile ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya işten çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalışır. Erkeklerde 25 yılını, kadınlarda 20 yılını dolduran personelin emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bu günkü değeri kıdem tazminatı karşılığı olarak bilançoya alınır. Geçmiş dönemlerde kıdem tazminatı almaya hak kazanmadan ayrılan personel sayısının toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlanacağını varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır. Gelecekte ödenecek yükümlülüğün bilanço gününün değerine indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ise borsada işlem gören en uzun vadeli devlet tahvillerinin ortalamasıdır. İki dönem arasında değişen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet maliyeti ve aktüaryal kazanç ve kayıp kısımlarına ayrılarak Bilanço da karşılıklar hesap kalemi içinde raporlanır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap döneminin başındaki toplam yükün, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmış tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti ise içinde bulunulan hesap döneminde çalışanların çalışmaları karşılığında hak ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği dönemde ulaşması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden kaynaklanan kısmıdır. Bunun dışındaki farklar ise aktüaryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Faiz Maliyeti ve Cari Dönem Hizmet Maliyeti Gelir Tablosu nda Genel Yönetim Giderleri içinde

12 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 12 / 24 raporlanırken, Aktüaryal Kazanç ve Kayıplar Bilanço da Özsermaye kalemleri içinde ayrıca gösterilir (UMS/TMS 19. Madde 93A,93D ye uygun şekilde). Çalışanlara normal maaş, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dışında, emeklilik veya işten ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır.

13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 13 / 24 NOT 4 HAZIR DEĞERLER HAZIR DEĞERLER Kasa , ,57 YTL , ,57 Bankalar , ,52 Vadesiz Mevduat (YTL) , ,52 Diğer Hazır Değerler 429, ,00 Damga Pulu 429, ,00 TOPLAM , ,09 NOT 5 MENKUL KIYMETLER Bilanço tarihi itibariyle kurumun portföyünde, devlet tahvili ve hazine bonosundan oluşan portföy mevcuttur ve bunların tamamı alım-satım amaçlıdır. Alım- Satım amaçlı hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonoları tarihli İMKB ikinci seans sonunda oluşan en iyi alış değerleri ile, eğer bu tür bir tescil yoksa son işlem fiyatı ile değerlenmişlerdir. Buna göre; Maliyet Değeri Makul Değeri Değerleme Farkı Yatırım Fonları , , ,60 Hazine Bonoları , , ,43 Devlet Tahvilleri , , ,06 Repo , , ,85 TOPLAM , , , Maliyet Değeri Makul Değeri Değerleme Farkı Hazine Bonoları , , ,69 Devlet Tahvilleri , , ,61 Repo , , ,90 TOPLAM , , ,20 Devlet Tahvillerinin ,00 YTL teminatta bulunmaktadır Menkul kıymetlerin tamamı Takasbank ta saklamada bulunmaktadır NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR Yoktur.

14 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 14 / 24 NOT 7 TİCARİ ALACAKLAR / TİCARİ BORÇLAR TİCARİ ALACAKLAR Müşteriler , ,72 Kredili Müşteriler , Ters Repo , ,91 Temerrüt Alacakları 251, ,00 TOPLAM(Kısa Vadeli) , ,92 Verilen Depozito ve Teminatlar 6.485, ,67 TOPLAM (Uzun Vadeli) 6.485, ,67 Bazı müşterilere kurum kendi kaynaklarından % 25 faiz oranı üzerinden kredi kullandırmaktadır. Kredinin teminatını müşterinin portföyü olmaktadır. Gerek kullanılabilecek kredinin limiti gerekse hangi menkul kıymetlerin ne ölçüde teminat olabilecekleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir. TİCARİ BORÇLAR Müşteriler , ,99 Diğer Ticari Borçlar , ,16 Satıcılar , ,24 TOPLAM , ,39 Müşteriler kaleminde gösterilen tutar içinde, müşterilerin alım emirleri nedeniyle depozito niteliğinde alınan ancak günlük olarak değerleme olanağı bulunamayan tutarlar yer almaktadır. Diğer Ticari Borçlar kaleminde gösterilen tutar NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ARAÇLARI Yoktur. NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR /BORÇLAR, GELİRLER / GİDERLER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR TC Ziraat Bankası Menkul Kıymet Yatırım Fonları 663, ,84 Başak Emeklilik Yatırım Fonları , ,96 Ziraat Yatırım Menkul Kıymet Yatırım Fonları , ,08 TOPLAM , ,88 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR TC Ziraat Bankası A.Ş , ,23 Acentalık Komisyonları , ,00

15 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 15 / 24 Fon Satış Komisyonları , ,23 TOPLAM , ,23 NOT 10 DİĞER ALACAKLAR / DİĞER BORÇLAR (Diğer Yükümlülükler) DİĞER ALACAKLAR Diğer Alacaklar ,90 77,12 Borsa Para Piyasasından Alacaklar , ,22 Maliyet , ,00 Faiz Tahakkuku 290,67 167,22 Verilen Avanslar , ,22 TOPLAM , ,56 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Ödenecek Giderler ,90 511,48 Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler , ,41 Diğer Yükümlülükler 2.118,65 TOPLAM , ,54 NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI Geçici Fark/ İndirilebilir Fark Ertelenen Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,04 Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi 3.361,94 672,39 İştiraklerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi , ,23 Kıst Amortismanın Uygulaması Nedeniyle Doğan Fark , ,23 TOPLAM , , (Net) ,04 Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,94 Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi İştiraklerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi Kıst Amortismanın Uygulaması Nedeniyle Doğan Fark , , , , , ,08 TOPLAM , , (Net) ,75

16 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 16 / 24 Kurumlar Vergisi oranının %30 dan %20 ye indirilmiş olması nedeniyle, ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülükleri yeniden hesaplanmış, 2005 yılı ve öncesinde doğmuş yükümlülüklerde meydana gelen ,59 YTL azalma, gelir tablosunda Vergiler hesap kalemi içinde raporlanmıştır. NOT 15 DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR Gelecek Ayalara Ait Giderler , ,67 TOPLAM , ,67 NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR / İŞTİRAKLER FİNANSAL VARLIKLAR İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş , ,18 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş , ,48 TOPLAM , ,66 Kurumun İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne hisse senedi yatırımının maliyet bedeli, tarihi itibariyle ,09 YTL, enflasyona göre düzeltilmiş değeri ise ,33 YTL dir. Ancak piyasa değerinin itibariyle ,18 YTL olduğu tespit edilmiş ve aradaki fark ,69 YTL aktiften indirilmiştir tarihi itibariyle cari değerinde 436,37 YTL artış olmuştur. Kurum, Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. nin sermayesinin % 24,9 oranına kuruluşunda iştirak etmiştir. İştirakin maliyet bedeli ,00 YTL, enflasyona göre düzeltilmiş değeri ,29 YTL dır. Cari dönemde bağımsız denetimden geçmemiş rakamlara göre payımızda tarihli değerine ( ,48 YTL) göre ,42 YTL artış olmuştur. Yıl içinde alınan ,07 YTL temettü ile birlikte bu iştirakten sağlanan kazanç ,07 YTL olmuştur. NOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE Yoktur. NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİ MENKULLER Yoktur.

17 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 17 / 24 NOT 19 MADDİ VARLIKLAR Kurumun maddi duran varlıklarında meydana gelen duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir. DURAN VARLIKLAR Girişler Çıkışlar Taşıtlar ,00 0,00 0, ,00 Demirbaşlar , ,11 0, ,36 D.Maddi Duran Varlıklar ,30 0,00 0, ,30 TOPLAM , ,11 0, ,66 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gider Taşıtlar ,25 0, , ,25 Demirbaşlar ,68 0, , ,56 D.Maddi Duran Varlıklar ,84 0, , ,89 TOPLAM ,77 0, , , (NET) ,96 DURAN VARLIK Girişler Çıkışlar Taşıtlar , , , ,00 Demirbaşlar , , ,25 D.Maddi Duran Varlıklar , , ,30 TOPLAM , , , ,55 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gider Taşıtlar , , , ,24 Demirbaşlar ,74 0, , ,72 D.Maddi Duran Varlıklar ,00 0, , ,84 TOPLAM , , , , (NET) ,76

18 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 18 / 24 NOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR gibidir. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda dönem içinde meydana gelen hareketler aşağıdaki DURAN VARLIKLAR Girişler Çıkışlar Özel Maliyet , ,75 0, ,88 TOPLAM , ,75 0, ,88 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gider Özel Maliyet ,63 0, , ,56 TOPLAM ,63 0, , , (NET) ,32 DURAN VARLIKLAR Girişler Çıkışlar Özel Maliyet , ,07 0, ,13 TOPLAM , ,07 0, ,13 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gideri Özel Maliyet ,66 0, , ,63 TOPLAM ,66 0, , , (NET) ,50 NOT 21 ALINAN AVANSLAR Yoktur. NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI Yoktur.

19 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 19 / 24 NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI Bu hesap kaleminin kısa vadeli yükümlülükler içinde Vergi Karşılıkları ile Gider Karşılıkları uzun vadeli yükümlülükler içinde ise Kıdem Tazminatı Karşılıkları bulunmaktadır. BORÇ KARŞILIKLARI Kısa Vadeli Karşılıklar , ,31 Vergi Karşılığı , ,05 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar , ,70 Ödenen Geçici Vergi , ,83 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları , ,79 Hisse Senedi Komisyon İadesi Karşılığı ,43 Borsa Payları , ,68 Elektrik, Su, Telefon vb Gider Karşılıkları , ,16 Takas Saklama Ücreti Karşılığı 7.349, ,29 Merkezi Kayıt Kuruluşu Giderleri Karşılığı , ,23 Uzun Vadeli Karşılıklar , ,13 Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,13 TOPLAM , ,67 Kıdem Tazminatı Karşılığı Şirket tüm personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışarak kıdemi doldurduğunda emekli olacağını varsayar. Bilanço tarihi itibariyle kazandığı kıdem tazminatının emekli olacağı tarihe kadar yıllık %5 oranında (çalışanların ücretine yapılacak zam) artacağını varsayar. Yine İş Kanunlarına göre, kıdem tazminatının üst sınırının da her yıl aynı oranda artacağı varsayılır. Böylece emekli olduğunda, alacağı kıdem tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda devlet tahvillerinin uzun vadelilerinde borsada gerçekleşen faiz oranları olan %19,34 ( :%14,29) oranında, emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabi tutulur. Kıdem Tazminatı almadan ayrılanların oranı ise % 3,39 olarak alınmıştır. Bu şekilde hesaplanan kıdem tazminatı karşılığının değişimi aşağıdaki gibidir ,13 Çıkışlar ,01 Faiz Maliyeti ,71 Dönem Gideri ,37 Aktüeryal Kazanç / Kayıp ,99 - İskonto Oranının Değişmesinden ,48 - Diğer Tahmin Hatalarından , ,21

20 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 20 / 24 Bu dönemde artan yükümlülüğün Faiz Maliyeti ile Cari Dönem Hizmet Maliyeti Gelir Tablosu da Genel Yönetim Giderlerinde, Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar ise Bilanço da Özkaynaklar içerisinde raporlanmıştır. NOT 25 SERMAYE Kurum tarihinde sermaye artırımına gitmiş ve sermayesini ,00 YTL dan ,00 YTL na çıkartmıştır. Artırılan bu sermayenin tamamı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları ndan karşılanmıştır. Bu artırım tarih ve 6472 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Kurumun sermayesi 36 Milyon Paya bölünmüş olup, bunların tamamı adi hisse senedi şeklindedir. NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ (Özsermaye Enflasyon Yedekleri) Tarihi Değeri Düzeltilmiş Değeri Fark Sermaye , , ,70 Yasal Yedekler , , ,97 Olağanüstü Yedekler , , ,22 Özel Yedekler , ,93 (14.045,74) TOPLAM , , ,15 Sermaye Artırımı ( ,00) ,15 NOT 27 KAR YEDEKLERİ Önceki dönemlerde kazanılan karlardan dağıtılmayan kısım şu şekildedir Yasal Yedekler , ,84 Olağanüstü Yedekler , ,51 Özel Yedekler , ,49 TOPLAM , ,84 NOT 28 GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI 2005 yılı karının tamamı yıl içerisinde dağıtıma tabi tutulmuştur. Dağıtılan Kar Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hesaplanan kar üzerinden ,40 YTL dir. SPK düzenlemelerine uygun bilanço karı ,12 YTL dir. SPK nın düzenlemeleri sadece halka açık olan veya olduğu varsayılanları kapsadığı için bu şekilde bir dağıtım ön görülmüştür. Aradaki fark geçmiş dönemde biriken karlardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Bağımsız Denetim'den

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Bağımsız Denetim'den Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER İNCELEME (SINIRLI DENETİM) RAPORU....1 BİLANÇO..... 2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 NAKİT AKIM TABLOSU 5 NOT

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. NİN 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. NİN 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER NOT 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 8 NOT 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... 16 NOT 4. FİNANSAL YATIRIMLAR...

İÇİNDEKİLER NOT 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 8 NOT 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... 16 NOT 4. FİNANSAL YATIRIMLAR... İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 1 OCAK 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 1 OCAK 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. NİN 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. NİN 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 KONSOLİDE BİLANÇO... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 31.03.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 21.933.874 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 9.561.068 10.975.674 Finansal Yatırımlar 5 1.605.708 1.147.817

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU...2 BİLANÇO (TL)...3 GELİR TABLOSU (TL)...4 KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)...5 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL)...6 NAKİT AKIM TABLOSU (TL)...7 1. ŞIRKETIN ORGANIZASYONU

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı