Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24"

Transkript

1 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 1 / 24 İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU 3 BİLANÇO.. 4 GELİR TABLOSU 5 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 6 NAKİT AKIM TABLOSU 7 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 4 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI... 5 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI HASILAT MADDİ VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BORÇLANMA MALİYETLERİ FİNANSAL ARAÇLAR Kasa ve Bankalar Ticari Alacaklar/Borçlar Borsa Para Piyasası Menkul Kıymetler HİSSE BAŞINA KAZANÇ BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA İŞTİRAKLER ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLİŞKİLİ TARAFLAR KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA PLANLARI...11 NOT 4 HAZIR DEĞERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR NOT 7 TİCARİ ALACAKLAR / TİCARİ BORÇLAR NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ARAÇLARI NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR /BORÇLAR, GELİRLER / GİDERLER NOT 10 DİĞER ALACAKLAR / DİĞER BORÇLAR (DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER) NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI NOT 15 DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE... 16

2 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 2 / 24 NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİ MENKULLER NOT 19 MADDİ VARLIKLAR NOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI NOT 25 SERMAYE NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ (ÖZSERMAYE ENFLASYON YEDEKLERİ) NOT 27 KAR YEDEKLERİ NOT 28 GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU NOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR NOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER NOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ NOT 37 FAALİYET GİDERLERİ NOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER, KAR / ZARARLAR NOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ NOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI NOT 41 VERGİLER NOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU NOT 44 MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR... 24

3 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 3 / 24 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu na Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ("Şirket") ilişikteki 31 Aralık 2006 tarihli bilançosunu, aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının esaslarını ve açıklayıcı notlarını denetlemiş bulunuyoruz. Bu mali tabloların düzenleme sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz denetim çalışmalarımız sonucunda bu mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bizim denetimimiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar denetim planımızı ve çalışmamızı, mali tablolarda önemli bir hata bulunmadığını sağlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlayıcı notları destekleyici kanıtların test bazında incelenmesini içerir. Denetim, aynı zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim tarafından yapılan önemli tahminlerin ve mali tabloların genel sunuluş şeklinin değerlendirilmesini de içerir. Yapılan denetimin görüş bildirmemiz için makul bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar işletmenin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak doğru bir şekilde yansıtmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Seri V, No: 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ e aykırı bir duruma rastlanmamıştır. Ankara, Akademik Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Hasan KAVAL Sorumlu Ortak Başdenetçi

4 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 4 / 24 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarih 4231 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde kuruluş statüsü yayınlanan bir aracı kurumdur. Ana statüsünde yapılan en son değişiklik tarihinde tescil edilmiş ve T.Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih 6472 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı na uygun şekilde aşağıdaki faaliyet belgeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Alım Satım Aracılığı Halka Arza Aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği, Repo ve Ters Repo İşlemleri, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Türev Ürünler Alım Satımına Aracılık Aracı kurum ana faaliyetlerini aynı zamanda merkezi olan; Büyükdere Caddesi No: 43 Kat:3 B Blok Maslak - İSTANBUL adresinde sürdürmektedir. Ayrıca İstanbul da Eminönü, Levent ve Kadıköy, İzmir ve Ankara da şubeleri bulunmaktadır. İstanbul Galleria, Caddebostan, Kozyatağı, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Balıkesir, Nazilli ve Adana da da Acentaları bulunmaktadır. Kurum esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası nın bağlı ortaklığı durumundadır. Sermayenin % 50 si A grubu hissedarı olarak T.C. Ziraat Bankası na, % 24,6 sı Başak Sigorta A.Ş. ne ve % 24 ü de yine Ziraat Bankası nın kontrolü altında tuttuğu Ziraat Finansal Hizmetler Kiralama A.Ş. ne ait bulunmaktadır. Kendisi Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. nin % 24,9 ortağıdır. Bu ilişik mali tablolarda İştirak olarak nitelendirilmiştir. Bağlı Ortaklığı veya Müşterek Yönetime Tabi ortaklığı bulunmamaktadır. Çalışan personel sayısı tarihi itibariyle şubelere uygun şekilde aşağıdaki gibidir; Şube Personel Sayısı Merkez, İstanbul 40 Kadıköy, İstanbul 5 Levent, İstanbul 4 Ankara 5 İzmir 6 Eminönü, İstanbul 5 Acentalar 15 TOPLAM 80

5 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 5 / 24 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARI Kurum tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu na (SPK) mevzuatına göre muhasebe politikalarını belirlemekte ve mali tablolarını hazırlamaktadır. Yine SPK Mevzuatına uygun şekilde Aracı Kurumlar Tekdüzen Hesap Planı nı uygulamaktadır. Borsa da menkul kıymetleri işlem gören diğer şirketler gibi Aracı Kurumlarda, Mali Tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2003 tarih Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği ne göre düzenlemek ve yayınlamak zorundadırlar. Bu tebliğ ile muhasebe standartları yeniden belirlenmiş ve bu standartların Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UFRS) uygun olduğu ifade edilmiştir. Tebliğin yayınlanma tarihinden sonra Uluslararası Muhasebe Standartlarında değişiklikler olmuş, ancak bu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmamış veya tebliğde (25 sayılı Tebliğ) değişiklikler yapılmamıştır. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu karar organının tarih 1604 sayılı Kararı ile: UFRS de standart mali tablo modelleri öngörülmemiş olmamakla birlikte Sermaye Piyasasında finansal verinin mali tablolarda gösteriminde tutarlılığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını teminen Mali Tablo ve Dipnotları formata bağlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan SPK tarafından yayınlanan Seri XI, No: 27 sayılı tebliğ ile 25 nolu Tebliğe ek 1 nci madde eklenmiş bulunmaktadır. Bu madde ile SPK tarafından belirlenmiş mali tablo şekil ve dipnotları saklı kalmak şartıyla, Uluslararası Muhasebe Standartlarının kullanılmasının bu tebliğ hükümlerinin kullanılması anlamına geleceği ifade edilmiştir. Türkiye de SPK kapsamındaki işletmeler zorunlu olarak ilk defa olmak üzere tarihli mali tablolarından başlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e göre enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlardır. En son olarak tarihli mali tablolarını bu tebliğe uygun şekilde enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlardır. Yine Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 294 ve Geçici 28 nci maddeleri uyarınca tarihli mali tablolardan başlamak üzere ilk defa enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bu düzeltmeler yasal kayıtlara alınmıştır. SPK mevzuatına göre yapılan enflasyon düzeltmeleri ile Vergi Usul Kanunu na göre yapılan enflasyon düzeltmeleri farklı olmakta, yasal kayıtlara Vergi Usul Kanunu na uygun şekilde yapılan düzeltmeler esas alınmaktadır. SPK Tebliğlerine uygun şekilde yapılan düzeltmeler ise yasal defter kayıtlarına yansıtılmamakta, mali tablo üzerinde düzeltmeler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu farklılaşmalar Sermaye Piyasası Defteri üzerinde izlenmektedir. Dolayısıyla ilişik mali tabloların açılışı bu düzeltmeleri de kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih 11/367 sayılı yetkili kurul kararı ile enflasyon koşullarının gerçekleşmediği kabul edilmiş ve en son yapılan düzeltmeler olan tarihli mali tablolardan sonra enflasyon düzeltmelerinin yapılması uygulaması durdurulmuştur

6 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 6 / 24 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI 3.1 HASILAT Kurumun satış gelirleri içinde özsermaye araçlarının satışı ile faiz getirili menkul kıymetlerin satışlarından kaynaklanan tutarlar yer almaktadır. Bunların alış veya taşınmış maliyetleri (finansal varlığın iskonto edilmiş maliyeti) ise Satışların Maliyetinde gösterilmektedir. Her türlü komisyon geliri ise Hizmet Gelirleri içinde gösterilmiştir. Kredili müşterilerden, devlet iç borçlanma senetlerinden, borsa para piyasasından, mevduattan alınan faizler ise Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler içinde gösterilmektedir. Hasılatın tespitinde alınan komisyonlar dahil olmak üzere tahakkuk esası geçerli olmaktadır. Finansal araçların alım satımlarında işlem tarihi esas alınmaktadır. 3.2 MADDİ VARLIKLAR İşletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenirler. Ancak hesap döneminden önce alınmış maddi varlıklar o dönemin mevzuatına uygun şekilde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuşlar ve dolayısıyla düzeltilmiş tarihi maliyetleri ile taşınmışlardır. Düzeltilmiş değerler üzerinden de amortismana tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla mali tablolara yansıyan maddi varlıklar düzeltilmiş tarihi maliyetlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değerleri yansıtmaktadır. Yasal defter kayıtlarında amortisman oranı olarak Vergi Usul Yasası na uygun amortisman oranları kullanılmış olmakla birlikte, SPK mevzuatına uygun şekilde düzenlenen mali tablolarda ekonomik ömür tahminlerine dayalı amortisman oranları kullanılmıştır. Kullanılan amortisman oranları aşağıdaki gibidir. Maddi Varlığın Türü Amortisman Oranı Amortisman Yöntemi Taşıt Araçlar %20 Normal Döşeme ve Demirbaşlar %20 Normal Diğerleri %20 Normal Yine vergi yasalarına göre ay kısıtlı amortisman ayrılması mümkün olmadığı durumlarda SPK mevzuatına uyum sağlamak için ay kısıtlı amortisman ayrılmaktadır. Amortisman oranlarının asgari olarak her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yine maddi varlıklarda değer düşüklüğünün olup olmadığına ilişkin testlerin yapılması gerekir. Ancak henüz böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, değer azalmasının olduğu bir varlık grubu da bulunmamaktadır.

7 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 7 / MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR Bu bilanço kaleminde bilgisayar programları yer almaktadır. Bunlara % 20 oranında amortisman oranı uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuşlardır. Bu nedenle düzeltilmiş değerleri kapsamaktadırlar. 3.4 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ SPK nun Seri XI, Seri 25 nolu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği nin 9 ncu kısmı ve UFRS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre; düzenli aralıklarla veya en az yılda bir defa maddi, maddi olmayan varlıklar ve şerefiyenin defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin karşılaştırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aştığı tahmin ediliyor ise varlığın değerinde değer düşüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer kullanım fiyatı ile piyasa fiyatından düşük olanıdır. Tahmin edilen değer düşüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir. Ancak böyle bir değer düşüklüğünün varlığı gözlenmemektedir. 3.5 BORÇLANMA MALİYETLERİ Tüm faiz giderleri tahakkuk yöntemine göre Gelir Tablosu na alınır ve finansman giderleri içinde raporlanır. Kullanılan yabancı para cinsinden kredilerle ilgili olarak gerçekleşen kur farkları (olumlu, olumsuz) finansman maliyetleri ile ilişkilendirilir. Kullanıma hazır hale getirilmesi önemli ölçüde uzun zaman isteyen varlıkların iktisabı için katlanılan finansman maliyetleri varlığın maliyetine ilave edilir. Ancak işletmenin ana faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen vadeli para alım ve satım işlemleri kapsamında doğan faiz gelir ve giderleri esas faaliyet gelirleri içinde raporlanmaktadır 3.6 FİNANSAL ARAÇLAR UFRS 32 ve 39 Finansal Araçlar Kayda Alma ve Değerleme, SPK Seri XI, No: 25 sayılı tebliğin 11 nci kısmı; kasa, banka mevcutları, menkul kıymetler, ticari borçlar ve alacaklar, ilişkili şirketlerden alacaklar ve borçlar, ihraç edilen borçlanma araçları, öz sermaye araçları, türev araçlar gibi araçların finansal araçlar olarak değerlemesi ve raporlanmasını gerektirir. Bunların bazıları makul değerleri bazıları ise iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilir. Kurum kapsamında işleme konu olan bu araçlar için kullanılan değerleme ve sınıflama yöntemleri aşağıdaki gibidir Kasa ve Bankalar Kasadaki nakit YTL ve bankalardaki mevduatın nominal ve kayıtlı değerleri makul değeri olduğu kabul edilir. Bankalarda vadeli mevduat cari hesap şeklinde olabildiği gibi, getiri amaçlı yatırım portföyünün bir parçası olarak vadeli mevduat şeklinde olabilmektedir. Vadeli mevduata faiz oranı esas alınarak dönemsel gelir tahakkuku yapılmaktadır.

8 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 8 / Ticari Alacaklar/Borçlar Diğer kişi ve kurumlardan mal ve hizmet alımı nedeniyle doğan borçlar ile müşterilerin portföylerinden yaptıkları satışların karşılığında kısa süreli olarak doğan borçlar kısa vadeli oldukları için faize konu olmamakta, dolayısıyla faiz gider veya gelir reeskontuna tabi tutulmamaktadırlar. Ticari alacaklarda aynı şekilde belirli bir vadeleri olmamaları veya çok kısa vadeli olmaları nedeniyle reeskonta tabi tutulmamaktadır. Nominal değerleri net gerçekleşebilir değerlerinin olduğu kabul edilmektedir. Alacaklar düzenli bir şekilde takip edilmekte, herhangi bir şekilde alınmasında tereddütler hasıl olduğunda teminatı da dikkate alınarak muhtemel zarar kadar karşılık ayrılarak net değerleri ile bilançoya alınmaktadırlar Borsa Para Piyasası Borsa Para Piyasası na yapılan vadeli para satımlarından kaynaklanan alacaklar ile vadeli para alımlarından kaynaklanan borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak gelir ve gider reeskontuna tabi tutulmaları sonucunda bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiş olmaktadırlar. Bunlar Bilanço da (SPK kurulunun tarih 1604 sayılı kararına uygun şekilde) Diğer Alacaklar/Diğer Borçlar kalemi içinde gösterilirler Menkul Kıymetler Menkul kıymetlerin; Alım-Satım Amaçlı, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar ve bunlar dışında kalanlarının Satılmaya Hazır Varlıklar olarak sınıflaması gerekmektedir. Alım-Satım Amaçlı menkul kıymetler kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanmak amacıyla iktisap edilen hisse senetleri, devlet tahvili ve hazine bonolarından ve fon katılma belgelerinden oluşmaktadır. Bunlar alım maliyetleri ile kayda alınmakta ve dönem sonlarında makul değerleri ile değerlemeye konu olmaktadırlar. Hisse Senetlerinin borsada işlem gördüğü son günün ikinci seans sonunda bekleyen en iyi alış fiyatının makul değerini yansıttığı kabul edilmektedir. Devlet tahvilleri ile hazine bonoları da borsada işlem gördüğü son seansın bekleyen alış değeri üzerinden değerlenmektedir. Menkul Kıymet Yatırım Fonları na yapılan yatırımlarda değerleme günü için Fon yönetimi tarafından ilan edilen normal alım satım değerleri makul değer olarak kabul edilmekte ve bu değer üzerinden değerlemeye konu olmaktadır. Alım satım amaçlı tüm menkul kıymetlerden doğan değerleme olumlu veya olumsuz farkları dönemin Gelir Tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Bu değerleme farkları Gelir Tablosu nda Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler kalemi içinde raporlanmaktadır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve Kurum un vadesine kadar elde tutma niyeti ve finansal kaabiliyeti olan kıymetlerdir ki, bunlar etkin faiz oranı ile gelir reeskontuna tabi tutularak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler. Etkin Faiz Oranı; sözleşme ile belirlenen gelecekteki nakit akımlarını, bu aracın ilk defa mali tablolara alınma tarihindeki veya uygulanabilir olması durumunda piyasadaki bu tarihten sonraki en yakın yeniden

9 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 9 / 24 fiyatlama tarihindeki net kayıtlı değerine sonucunda doğan faiz gelir tablosuna alınır. eşitleyen iskonto oranıdır. Değerleme Satılmaya Hazır Varlıklar ise bunların dışında kalan varlıklardır. Bu kapsama konsolide edilmeyen ve özvarlık yöntemine göre muhasebeleştirilmeyen iştirakler, uzun süre elden çıkarılması öngörülmeyen diğer varlıklar girer. Bunların değerlemesi de makul değerle yapılır. Makul değerin tespitinde borsa raicinden yararlanılır. Değerleme sonucunda borsa fiyat hareketlerinden doğan kazanç ve kayıpla, bu varlıklar mali tablolardan çıkarılıncaya kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye içinde Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu nda gösterilirler. Bu varlıklar mali tablolardan çıkarıldığında, daha önce öz sermaye içinde mali tablolara alınan birikmiş kar veya zarar dönemin kar zararı olarak Gelir Tablosu na alınır. Ancak satılmaya hazır bir finansal varlığın ilk defa mali tablolara alındığı tutar ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz oranı ile değerlemesi sonucunda itfa edilen kısmı faizi temsil eder ve kar zarar olarak mali tablolara alınır. Tüm menkul kıymetlerin ilk defa kayda alınması işlem tarihine göre yapılır. Menkul kıymetlerin repoya konu edilmesi nedeniyle geçici olarak elden çıkarılanlar mali tablolardan çıkarılmazlar ve ait oldukları hesap grubunda izlenmeye devam edilirler. Bunun karşılığında elde edilen nakit nedeniyle doğan borç bilançoda pasifte Ticari Borçlar kaleminde gösterilir. Bunlara bilanço tarihi itibariyle gider reeskontu yapılır. Ters repo sözleşmeleri ile geçici olarak satın alınan ve geri satışı taahhüt edilen menkul kıymetler bilançoda gösterilmezler. Ters repo sözleşmeleri neticesinde gelen menkul kıymetlerin bazıları repo sözleşmeleri ile tekrar satıldıklarında Ticari Borçlar kaleminde gösterilirler. Tüm repo ve ters repo sözleşmelerine etkin faiz oranı yöntemi ile gelir veya gider tahakkuku yapılır. Kurum alım satım portföyünde iken SPK; İMKB, Merkez Bankası gibi kurumlara teminat olarak verilen tahvil ve bonoları portföyden çıkarılmazlar ve aynı hesapta izlenmeye devam olunurlar. Bunlarda dönem sonlarında makul değerleri ile değerlenirler. Teminatta bulunan menkul kıymetlerde alım-satım amaçlı portföyün bir parçası olarak işlem görürler. Çünkü bu menkul kıymetler alımlarında bu amaçla alınmakta, satışında da vade beklenmemektedir. Piyasa koşulları elverişli olduğu zaman teminattan alınarak satışa konu edilmektedirler. Dolayısıyla SPK nun Seri XI, No:25 nolu tebliğinin 250 ve 263 numaralı maddelerini karşılamadıkları için vadeye kadar elde tutulacak kıymet olarak değerlendirilmektedirler. 3.7 HİSSE BAŞINA KAZANÇ Dönem net karının ilgili olduğu dönemin ağırlıklı ortalama hisse sayısına bölümü ile bulunan tutardır. Bölünme veya sulandırma bu dönemde meydana gelmemiştir.

10 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 10 / BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Kurum SPK ndan aldığı yetki belgelerine göre faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin hiç birisi ayrı işletme bölümlerinde arz edilmemektedir. Bu nedenle bölüm veya departman bilgileri verilememektedir. Hizmetler acentalar ve şubelerde verilmekte ise de, telefon ve gibi kitle iletişim araçları ile de verildiği için satışların veya gelirlerin coğrafi bölgelere göre sınıflaması yapılamamaktadır. Bölümlere göre raporlama sadece faaliyet gösterilen hizmet türlerine göre yapılabilmektedir. 3.9 İŞTİRAKLER Kurum ilk iştirak tarihinde maliyet bedeli ile kayda alır. Yasal defterlerinde de maliyet bedeli ile değerler. Tahsil edilen temettüleri de gelir olarak kayda alır. Ancak UFRS ye uygun ve ekli mali tablolarda Özvarlık Yöntemi uygulanıyormuş gibi düzeltmeler yapar. İştirak edilen şirketin özvarlığında meydana gelen artıştan kuruma isabet eden tutar kadar iştirakin defter değeri artırılır, zarar veya kar dağıtımı söz konusu ise azaltılır. Bu tutarlar Gelir Tablosu ile ilişkilendirilir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8/1 nci maddesine göre; Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Bu nedenle İştirak Kazançları ticari kardan mali kara geçerken kardan indirilir ve vergi dışı tutulurlar ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Şirketin yasal kayıtları vergi yasalarına uygun bir şekilde tutulmaktadır. SPK veya diğer mevzuat gereği mali tablolarda düzeltme kayıt dışında mali tablolar üzerinde yapılmaktadır. Vergi yasaları bazı giderlerin vergi matrahından indirimini yasaklarken, bazı gelirlerin vergilendirilmesini istisna tutmaktadır. Bu tür düzenlemeler vergi matrahları ile ticari karın birbirinden tamamen farklılaşmasına neden olmaktadırlar ve bu fark hiçbir zaman kapanmadığı için sürekli fark olarak nitelendirilmektedir. Diğer taraftan bazı gider ve gelirlerin vergi yasaları tarafından gerçekleştiğinin kabulü ile bunların UFRS ye göre gerçekleştiğinin kabulü zamansal olarak farklılaşabilmektedir. Ancak bu farklılaşma gelir ve giderlerin nihai olarak tanınma ve vergi matrahlarına alınma zamanında ortadan kalmaktadır. Bu tür farklılaşmalar ise geçici farklılıklardır. Geçici farklılıklar ticari kar ile mali karın farklılaşmasına neden olmaktadır. Aktifin vergi yasalarına uygun değeri, UFRS ye uygun değerinden fazla ise Ertelenmiş Vergi Varlığına, az ise Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğüne neden olmaktadır. Pasifin Vergi Yasalarına uygun değeri UFRS ye uygun değerinden az ise Ertelenmiş Vergi Varlığı, fazla ise Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü doğmaktadır. Bu şekilde doğan geçici zamanlama farklarının etkin vergi oranı (% 20) ile çarpımı sonucunda bulunan ertelenmiş vergi varlığı ile yükümlülüğü tutarı netleştirildikten sonra bilançoya alınmaktadır.

11 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 11 / İLİŞKİLİ TARAFLAR Aracı Kurum, TC Ziraat Bankası nın bir bağlı ortaklığı olduğu için bu banka ve bankanın doğrudan veya dolaylı kontrolü altında tuttuğu şirketler ile kurumunda iştiraki olan Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. ilişkili taraf kabul edilmektedir. Kurum Başak Emeklilik in 5 adet fonunun operasyonel işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kendisi 4 adet Menkul Kıymet Yatırım Fonu nun yönetimini sağlamaktadır. Bunların tamamı ilişkili taraf olarak kabul edilmektedir. T.C. Ziraat Bankası ile normal bankacılık işlemlerinden doğan alacaklar (vadesiz mevduat) bankanın kontrol gücü ile alakalı olmadığı için ilişkili taraflardan alacaklar kapsamına alınmamıştır. Kurum mülkiyeti Ziraat Bankası na ait taşınmazda kiracı olarak faaliyeti sürdürmekte ve bu nedenle kira ödemektedir KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA PLANLARI Mevcut İş Kanunu, şirketi kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personel dışındaki her personele her bir hizmet yılı için 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle şirketin taşıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. Şirket böylece bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiş net değerini raporlamaktadır. Şirket buna uygun şekilde, personelin emekliliğini doldurduğu gün emekli olacağı varsayımı ile ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya işten çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalışır. Erkeklerde 25 yılını, kadınlarda 20 yılını dolduran personelin emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bu günkü değeri kıdem tazminatı karşılığı olarak bilançoya alınır. Geçmiş dönemlerde kıdem tazminatı almaya hak kazanmadan ayrılan personel sayısının toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlanacağını varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır. Gelecekte ödenecek yükümlülüğün bilanço gününün değerine indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ise borsada işlem gören en uzun vadeli devlet tahvillerinin ortalamasıdır. İki dönem arasında değişen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet maliyeti ve aktüaryal kazanç ve kayıp kısımlarına ayrılarak Bilanço da karşılıklar hesap kalemi içinde raporlanır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap döneminin başındaki toplam yükün, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmış tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti ise içinde bulunulan hesap döneminde çalışanların çalışmaları karşılığında hak ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği dönemde ulaşması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden kaynaklanan kısmıdır. Bunun dışındaki farklar ise aktüaryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Faiz Maliyeti ve Cari Dönem Hizmet Maliyeti Gelir Tablosu nda Genel Yönetim Giderleri içinde

12 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 12 / 24 raporlanırken, Aktüaryal Kazanç ve Kayıplar Bilanço da Özsermaye kalemleri içinde ayrıca gösterilir (UMS/TMS 19. Madde 93A,93D ye uygun şekilde). Çalışanlara normal maaş, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dışında, emeklilik veya işten ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır.

13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 13 / 24 NOT 4 HAZIR DEĞERLER HAZIR DEĞERLER Kasa , ,57 YTL , ,57 Bankalar , ,52 Vadesiz Mevduat (YTL) , ,52 Diğer Hazır Değerler 429, ,00 Damga Pulu 429, ,00 TOPLAM , ,09 NOT 5 MENKUL KIYMETLER Bilanço tarihi itibariyle kurumun portföyünde, devlet tahvili ve hazine bonosundan oluşan portföy mevcuttur ve bunların tamamı alım-satım amaçlıdır. Alım- Satım amaçlı hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonoları tarihli İMKB ikinci seans sonunda oluşan en iyi alış değerleri ile, eğer bu tür bir tescil yoksa son işlem fiyatı ile değerlenmişlerdir. Buna göre; Maliyet Değeri Makul Değeri Değerleme Farkı Yatırım Fonları , , ,60 Hazine Bonoları , , ,43 Devlet Tahvilleri , , ,06 Repo , , ,85 TOPLAM , , , Maliyet Değeri Makul Değeri Değerleme Farkı Hazine Bonoları , , ,69 Devlet Tahvilleri , , ,61 Repo , , ,90 TOPLAM , , ,20 Devlet Tahvillerinin ,00 YTL teminatta bulunmaktadır Menkul kıymetlerin tamamı Takasbank ta saklamada bulunmaktadır NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR Yoktur.

14 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 14 / 24 NOT 7 TİCARİ ALACAKLAR / TİCARİ BORÇLAR TİCARİ ALACAKLAR Müşteriler , ,72 Kredili Müşteriler , Ters Repo , ,91 Temerrüt Alacakları 251, ,00 TOPLAM(Kısa Vadeli) , ,92 Verilen Depozito ve Teminatlar 6.485, ,67 TOPLAM (Uzun Vadeli) 6.485, ,67 Bazı müşterilere kurum kendi kaynaklarından % 25 faiz oranı üzerinden kredi kullandırmaktadır. Kredinin teminatını müşterinin portföyü olmaktadır. Gerek kullanılabilecek kredinin limiti gerekse hangi menkul kıymetlerin ne ölçüde teminat olabilecekleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir. TİCARİ BORÇLAR Müşteriler , ,99 Diğer Ticari Borçlar , ,16 Satıcılar , ,24 TOPLAM , ,39 Müşteriler kaleminde gösterilen tutar içinde, müşterilerin alım emirleri nedeniyle depozito niteliğinde alınan ancak günlük olarak değerleme olanağı bulunamayan tutarlar yer almaktadır. Diğer Ticari Borçlar kaleminde gösterilen tutar NOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ARAÇLARI Yoktur. NOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR /BORÇLAR, GELİRLER / GİDERLER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR TC Ziraat Bankası Menkul Kıymet Yatırım Fonları 663, ,84 Başak Emeklilik Yatırım Fonları , ,96 Ziraat Yatırım Menkul Kıymet Yatırım Fonları , ,08 TOPLAM , ,88 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR TC Ziraat Bankası A.Ş , ,23 Acentalık Komisyonları , ,00

15 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 15 / 24 Fon Satış Komisyonları , ,23 TOPLAM , ,23 NOT 10 DİĞER ALACAKLAR / DİĞER BORÇLAR (Diğer Yükümlülükler) DİĞER ALACAKLAR Diğer Alacaklar ,90 77,12 Borsa Para Piyasasından Alacaklar , ,22 Maliyet , ,00 Faiz Tahakkuku 290,67 167,22 Verilen Avanslar , ,22 TOPLAM , ,56 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Ödenecek Giderler ,90 511,48 Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler , ,41 Diğer Yükümlülükler 2.118,65 TOPLAM , ,54 NOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI Geçici Fark/ İndirilebilir Fark Ertelenen Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,04 Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi 3.361,94 672,39 İştiraklerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi , ,23 Kıst Amortismanın Uygulaması Nedeniyle Doğan Fark , ,23 TOPLAM , , (Net) ,04 Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,94 Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi İştiraklerdeki Değerleme Farkının Vergi Etkisi Kıst Amortismanın Uygulaması Nedeniyle Doğan Fark , , , , , ,08 TOPLAM , , (Net) ,75

16 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 16 / 24 Kurumlar Vergisi oranının %30 dan %20 ye indirilmiş olması nedeniyle, ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülükleri yeniden hesaplanmış, 2005 yılı ve öncesinde doğmuş yükümlülüklerde meydana gelen ,59 YTL azalma, gelir tablosunda Vergiler hesap kalemi içinde raporlanmıştır. NOT 15 DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR DİĞER CARİ / DÖNEN VARLIKLAR Gelecek Ayalara Ait Giderler , ,67 TOPLAM , ,67 NOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR / İŞTİRAKLER FİNANSAL VARLIKLAR İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş , ,18 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş , ,48 TOPLAM , ,66 Kurumun İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne hisse senedi yatırımının maliyet bedeli, tarihi itibariyle ,09 YTL, enflasyona göre düzeltilmiş değeri ise ,33 YTL dir. Ancak piyasa değerinin itibariyle ,18 YTL olduğu tespit edilmiş ve aradaki fark ,69 YTL aktiften indirilmiştir tarihi itibariyle cari değerinde 436,37 YTL artış olmuştur. Kurum, Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. nin sermayesinin % 24,9 oranına kuruluşunda iştirak etmiştir. İştirakin maliyet bedeli ,00 YTL, enflasyona göre düzeltilmiş değeri ,29 YTL dır. Cari dönemde bağımsız denetimden geçmemiş rakamlara göre payımızda tarihli değerine ( ,48 YTL) göre ,42 YTL artış olmuştur. Yıl içinde alınan ,07 YTL temettü ile birlikte bu iştirakten sağlanan kazanç ,07 YTL olmuştur. NOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE Yoktur. NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİ MENKULLER Yoktur.

17 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 17 / 24 NOT 19 MADDİ VARLIKLAR Kurumun maddi duran varlıklarında meydana gelen duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir. DURAN VARLIKLAR Girişler Çıkışlar Taşıtlar ,00 0,00 0, ,00 Demirbaşlar , ,11 0, ,36 D.Maddi Duran Varlıklar ,30 0,00 0, ,30 TOPLAM , ,11 0, ,66 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gider Taşıtlar ,25 0, , ,25 Demirbaşlar ,68 0, , ,56 D.Maddi Duran Varlıklar ,84 0, , ,89 TOPLAM ,77 0, , , (NET) ,96 DURAN VARLIK Girişler Çıkışlar Taşıtlar , , , ,00 Demirbaşlar , , ,25 D.Maddi Duran Varlıklar , , ,30 TOPLAM , , , ,55 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gider Taşıtlar , , , ,24 Demirbaşlar ,74 0, , ,72 D.Maddi Duran Varlıklar ,00 0, , ,84 TOPLAM , , , , (NET) ,76

18 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 18 / 24 NOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR gibidir. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda dönem içinde meydana gelen hareketler aşağıdaki DURAN VARLIKLAR Girişler Çıkışlar Özel Maliyet , ,75 0, ,88 TOPLAM , ,75 0, ,88 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gider Özel Maliyet ,63 0, , ,56 TOPLAM ,63 0, , , (NET) ,32 DURAN VARLIKLAR Girişler Çıkışlar Özel Maliyet , ,07 0, ,13 TOPLAM , ,07 0, ,13 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Çıkışlar Dönemin Amortisman Gideri Özel Maliyet ,66 0, , ,63 TOPLAM ,66 0, , , (NET) ,50 NOT 21 ALINAN AVANSLAR Yoktur. NOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI Yoktur.

19 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 19 / 24 NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI Bu hesap kaleminin kısa vadeli yükümlülükler içinde Vergi Karşılıkları ile Gider Karşılıkları uzun vadeli yükümlülükler içinde ise Kıdem Tazminatı Karşılıkları bulunmaktadır. BORÇ KARŞILIKLARI Kısa Vadeli Karşılıklar , ,31 Vergi Karşılığı , ,05 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar , ,70 Ödenen Geçici Vergi , ,83 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları , ,79 Hisse Senedi Komisyon İadesi Karşılığı ,43 Borsa Payları , ,68 Elektrik, Su, Telefon vb Gider Karşılıkları , ,16 Takas Saklama Ücreti Karşılığı 7.349, ,29 Merkezi Kayıt Kuruluşu Giderleri Karşılığı , ,23 Uzun Vadeli Karşılıklar , ,13 Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,13 TOPLAM , ,67 Kıdem Tazminatı Karşılığı Şirket tüm personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışarak kıdemi doldurduğunda emekli olacağını varsayar. Bilanço tarihi itibariyle kazandığı kıdem tazminatının emekli olacağı tarihe kadar yıllık %5 oranında (çalışanların ücretine yapılacak zam) artacağını varsayar. Yine İş Kanunlarına göre, kıdem tazminatının üst sınırının da her yıl aynı oranda artacağı varsayılır. Böylece emekli olduğunda, alacağı kıdem tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda devlet tahvillerinin uzun vadelilerinde borsada gerçekleşen faiz oranları olan %19,34 ( :%14,29) oranında, emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabi tutulur. Kıdem Tazminatı almadan ayrılanların oranı ise % 3,39 olarak alınmıştır. Bu şekilde hesaplanan kıdem tazminatı karşılığının değişimi aşağıdaki gibidir ,13 Çıkışlar ,01 Faiz Maliyeti ,71 Dönem Gideri ,37 Aktüeryal Kazanç / Kayıp ,99 - İskonto Oranının Değişmesinden ,48 - Diğer Tahmin Hatalarından , ,21

20 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sayfa 20 / 24 Bu dönemde artan yükümlülüğün Faiz Maliyeti ile Cari Dönem Hizmet Maliyeti Gelir Tablosu da Genel Yönetim Giderlerinde, Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar ise Bilanço da Özkaynaklar içerisinde raporlanmıştır. NOT 25 SERMAYE Kurum tarihinde sermaye artırımına gitmiş ve sermayesini ,00 YTL dan ,00 YTL na çıkartmıştır. Artırılan bu sermayenin tamamı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları ndan karşılanmıştır. Bu artırım tarih ve 6472 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Kurumun sermayesi 36 Milyon Paya bölünmüş olup, bunların tamamı adi hisse senedi şeklindedir. NOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ (Özsermaye Enflasyon Yedekleri) Tarihi Değeri Düzeltilmiş Değeri Fark Sermaye , , ,70 Yasal Yedekler , , ,97 Olağanüstü Yedekler , , ,22 Özel Yedekler , ,93 (14.045,74) TOPLAM , , ,15 Sermaye Artırımı ( ,00) ,15 NOT 27 KAR YEDEKLERİ Önceki dönemlerde kazanılan karlardan dağıtılmayan kısım şu şekildedir Yasal Yedekler , ,84 Olağanüstü Yedekler , ,51 Özel Yedekler , ,49 TOPLAM , ,84 NOT 28 GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI 2005 yılı karının tamamı yıl içerisinde dağıtıma tabi tutulmuştur. Dağıtılan Kar Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hesaplanan kar üzerinden ,40 YTL dir. SPK düzenlemelerine uygun bilanço karı ,12 YTL dir. SPK nın düzenlemeleri sadece halka açık olan veya olduğu varsayılanları kapsadığı için bu şekilde bir dağıtım ön görülmüştür. Aradaki fark geçmiş dönemde biriken karlardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Soymen Menkul Kıymetler A.Ş tarih 2667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili

Soymen Menkul Kıymetler A.Ş tarih 2667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili NOT 1 KURUMUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Soymen Menkul Kıymetler A.Ş. 06.12.1990 tarih 2667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde kuruluş statüsü yayınlanan bir aracı kurumdur. Kurum sadece

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU ŞIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU...

İÇİNDEKİLER BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU ŞIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU... İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 1. ŞIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU... U 5 2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Bağımsız Denetim'den

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Bağımsız Denetim'den Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER İNCELEME (SINIRLI DENETİM) RAPORU....1 BİLANÇO..... 2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 NAKİT AKIM TABLOSU 5 NOT

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. NİN 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. NİN 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İÇİNDEKİLER NOT 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 8 NOT 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... 16 NOT 4. FİNANSAL YATIRIMLAR...

İÇİNDEKİLER NOT 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 8 NOT 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... 16 NOT 4. FİNANSAL YATIRIMLAR... İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 FİNANSAL DURUM TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NOT 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı