NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU *"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH605 Türkçe Adı Muhasebenin Kuramsal Yapısı İngilizce Adı The Theorical Structure Of Accounting İçeriği Özet Ekte (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Güz Adı Soyadı Unvanı İmzası Abitter ÖZULUCAN Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampüs NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

2 Ek 1. Özet Ders İçeriği DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: II. DERS TANIMI Bu ders muhasebe uygulamalarının dayanağı olan kavram, ilke gibi muhasebenin kuramsal yapısını oluşturan unsurların öğrenimine yöneliktir. Bu dersin temel amacı öğrencilerin muhasebe ile ilgili nasıl ve niçin sorularına cevap verebilmelerini, karşılaşabilecekleri farklı işlemleri çözümleyebilmelerini sağlamak, farklı görüşler arasından en uygununu seçebilme yeteneğini kazandırmaktır. ELE ALINACAK KONULAR: Finansal Muhasebe ve Raporlama; Finansal Muhasebenin Kuramsal Yapısı: Muhasebe kuramı, Muhasebenin amaçları, Muhasebe bilgisinin nitelikleri, Finansal tabloların bileşenleri, Muhasebenin temel kavramları, Uygulama ilkeleri, Muhasebe standartları, Muhasebe politikaları; Bilanço: Niteliği, Sınıflandırılması, Sunuluş şekilleri, Bilançoda raporlanan ek bilgiler; Dönen Varlıklar; Hazır Değerler; Geçici Yatırımlar; Alacaklar; Stoklar; Yatırımlar: Menkul kıymet yatırımları, Menkul kıymet dışındaki yatırımlar; Duran Varlıklar; Maddi Duran Varlıklar; Maddi Olmayan Duran Varlıklar; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar; Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar; Öz Kaynaklar; Gelir Tablosu: Gelirin ölçülmesi, Gelirin raporlanması. ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Derste konunun ana çerçevesi öğretim üyesi tarafından çizildikten sonra, öğrencilere sorular sorulacak ve onlardan gelen sorular cevaplandırılacaktır. Bu yöntemin başarılı olmasında, öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmeleri ve aktif olarak derse katılımlarının sağlanması ön şarttır. Bunu sağlamak için de, derse gelmeden önce öğrencilere bir sonraki haftada anlatılacak konu doğrultusunda makale araştırmaları ve ödev hazırlamaları sorumluluğu verilmektedir. Öğrenciler derste işlenecek temel kaynak yanında, derste tartışılan konulardan ve makale içeriklerinden de sorumlu tutulacaklardır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere her ders araştırdıkları ve tartıştıkları konulardan da not verilmekte ve bu notlar sınav kağıtlarına yansıtılmaktadır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir. DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 75 olması gerekmektedir.

3 GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: Cemalcılar, Özgül ve Önce, Saime (1999) Muhasebenin Kuramsal Yapısı. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını * Yardımcı Kaynaklar: Akdoğan, Nalan-Aydın, Hamdi (1987) Muhasebe Teorileri. Ankara: Gazi Üniversitesi yayınları * Bu konuda yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler. DİĞER BİLGİLER: HAFTALIK DERS PLANI: 1. Hafta: Finansal muhasebenin tanımı 2. Hafta: Finansal muhasebenin kuramsal çerçevesi 3. Hafta: Bilanço 4. Hafta: Hazır değerler 5. Hafta: Geçici yatırımlar 6. Hafta: Alacaklar 7. Hafta: Stoklar 8. Hafta: Yatırımlar 9. Hafta: Maddi Duran Varlıklar 10. Hafta: Maddi olmayan duran varlıklar 11. Hafta: Kısa vadeli yabancı kaynaklar 12. Hafta: Uzun vadeli yabancı kaynaklar 13. Hafta: Öz kaynaklar 14. Hafta: Gelir tablosu

4 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH606 Türkçe Adı İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları İngilizce Adı Advanced Financial Accounting Applications İçeriği Özet Ekte (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Bahar Adı Soyadı Unvanı İmzası Abitter ÖZULUCAN Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampüs NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

5 Ek 1. Özet Ders İçeriği DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: II. DERS TANIMI Bu dersin amacı, muhasebenin teknik yapısını oluşturan temel muhasebe bilgisini verirken öğrencilere uygulamanın nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini göstermek, muhasebe dönemi içinde ve muhasebe dönemi sonunda yapılan işlemleri göstermek, dönem içi ve dönem sonu yapılacak işlemleri Vergi Uygulamaları açısından ele alarak açıklamak, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre kayıt ve raporlama tekniğini öğretmektir. ELE ALINACAK KONULAR: Muhasebe Sistemi, Muhasebe Politikalarının Açıklanması, Ticari Kazancın Tespiti, Defter Tasdiki ve Bildirimler, Defter Tutma Sistemleri, Belgeler, Muhasebe İş Akışları, Temel Muhasebe Denkliği, Tek Düzen Hesap Planı Uygulaması, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler Alacaklar, Stoklar, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi, Vergi Kesintisi ve Beyannameler, Muhasebe Hataları, Muhasebe Standartları İle İlgili Son Gelişmeler/ Değerlemeye Yeni Yaklaşımlar ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Derste konunun ana çerçevesi öğretim üyesi tarafından çizildikten sonra, öğrencilere sorular sorulacak ve onlardan gelen sorular cevaplandırılacaktır. Bu yöntemin başarılı olmasında, öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmeleri ve aktif olarak derse katılımlarının sağlanması ön şarttır. Bunu sağlamak için de, derse gelmeden önce öğrencilere bir sonraki haftada anlatılacak konu doğrultusunda makale araştırmaları ve ödev hazırlamaları sorumluluğu verilmektedir. Öğrenciler derste işlenecek temel kaynak yanında, derste tartışılan konulardan ve makale içeriklerinden de sorumlu tutulacaklardır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere her ders araştırdıkları ve tartıştıkları konulardan da not verilmekte ve bu notlar sınav kağıtlarına yansıtılmaktadır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir. DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 75 olması gerekmektedir.

6 GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: Ahmet Tokaç, Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları, Abitter Özulucan, Genel Muhasebe, * Yardımcı Kaynaklar: Akdoğan, Nalan-Aydın, Hamdi (1987) Muhasebe Teorileri. Ankara: Gazi Üniversitesi yayınları Abitter Özulucan, Envanter ve Bilanço, * Bu konuda yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler. DİĞER BİLGİLER: HAFTALIK DERS PLANI: 1. Hafta: Muhasebenin Gelişimi, Muhasebenin Tanımı ve Önemi 2. Hafta: Muhasebe Sistemi, Muhasebe Politikalarının Açıklanması 3. Hafta: Ticari Kazancın Tespiti 4. Hafta: Defter Tasdiki ve Bildirimler, Defter Tutma Sistemleri 5. Hafta: Belgeler, Muhasebe İş Akışları 6. Hafta: Temel Muhasebe Denkliği 7. Hafta: Ara Sınav 8. Hafta: Tek Düzen Hesap Planı Uygulaması 9. Hafta: Hazır Değerler, Menkul Kıymetler,Alacaklar, Stoklar 10. Hafta: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 11. Hafta: Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi 12. Hafta: Vergi Kesintisi ve Beyannameler 13. Hafta: Muhasebe Hataları 14. Hafta: Muhasebe Standartları İle İlgili Son Gelişmeler/ Değerlemeye Yeni Yaklaşımlar

7 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İşletme Muhasebe - Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH524 Türkçe Adı Uygulamalı Araştırma İngilizce Adı Applied Research İçeriği Özet (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Ekte Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Adı Soyadı Unvanı İmzası Bahar Ali DERAN Yrd. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampus NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

8 Ek 1. Özet Ders İçeriği DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: II. DERS TANIMI Uygulamalı bir bilim dalı olarak muhasebe sürecinde teorik muhasebe bilgisinin yanında bu bilgilerin uygulanması da çok önemlidir. Bu dersin amacı muhasebe alanı ile ilgili seçilmiş konuların öğrenci tarafından öncelikle teorik olarak araştırılmasını sağlamak ve ilgili alanda öğrencinin uygulama yapma yeteneği kazandırmaktır. ELE ALINACAK KONULAR: Bilimsel araştırma tanımı ve yöntemleri, uygulamalı araştırma nasıl yapılır? Güncel muhasebe konu ve sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalı araştırmalar bu dersin kapsamında yer almaktadır. ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Derste konunun ana çerçevesi öğretim üyesi tarafından çizildikten sonra, güncel muhasebe konu ve sorunları anlatılarak, öğrencilerin bu konu ve sorunların çözümüne yönelik uygulamalı araştırma yapması ve sonuçları sunması istenecektir. Bu yöntemin başarılı olmasında, konuyu hazırlayan öğrencinin konusunu iyi hazırlaması, diğer öğrencilerin ise derslere ön hazırlık yaparak gelmeleri ve aktif olarak derse katılımlarının sağlanması ön şarttır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere derste anlatılan ve uygulama yapmalarına olanak tanınan konular ile yaptıkları araştırmalardan sorumlu tutulacaktır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir. DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 75 olması gerekmektedir. GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: Yardımcı Kaynaklar: * Konuyla ilgili yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler ile konuyla ilgili kitaplar

9 HAFTALIK DERS PLANI: 1.Hafta : Temel kavramlar ve araştırma teknikleri 2. Hafta : Uygulamalı araştırma konu veya sorunlarının tespiti 3.Hafta : 1. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 4.Hafta : 2. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 5.Hafta : 3. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 6.Hafta : 4. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 7. Hafta : 5. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 8. Hafta : 6. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 9. Hafta : 7. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 10. Hafta : 8. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 11.Hafta : 9. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 12.Hafta : 10. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 13.Hafta : 11. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması 14.Hafta : 12. Uygulamalı araştırma konu veya sorununun tartışılması

10 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İşletme Muhasebe - Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH621 Türkçe Adı Değerleme Ve Finansal Tablolar İngilizce Adı Valuation and Financial Statements İçeriği Özet (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Ekte Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Adı Soyadı Unvanı İmzası Güz Ali DERAN Yrd.Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampus NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

11 Ek 1. Özet Ders İçeriği DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: II. DERS TANIMI Muhasebenin önemli amaçlarından biri finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgiyi üretmektir. Finansal bilgi kullanıcıları, ihtiyaç duydukları veri ve bilgilere finansal tablolar aracılığı ile sahip olurlar. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu birçok faktörün etkisi altındadır ve finansal bilgi kullanıcıları açısından hayati bir öneme sahiptir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu kısacası finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılaması, doğrudan değerleme süreci ile ilişkilidir. Çünkü muhasebeleştirilmede ve değerleme dönemlerinde finansal tablo unsurları değerlemeye tabi tutulur. Değerleme sürecindeki en önemli unsur, doğru ölçünün kullanılmasıdır. İşletmeye ait varlık ve kaynakların değerlemesinde birden çok değerleme ölçüsü kullanılır. Hangi zaman ve hangi varlık ve kaynakların değerlemeye tabi tutulmasında hangi ölçünün kullanılacağına ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) farklı düzenlemeler sahiptir. Bu dersin amacı varlık ve yükümlülüklerin TMS ve TFRS lere göre hangi değerleme ölçüsü ile değerlenmesi gerektiğini ortaya koyarak VUK ile karşılaştırmalı olarak bunun finansal tablolar üzerindeki etkisini açıklmaktır. ELE ALINACAK KONULAR: Değer, değerleme, ölçü, değerleme ölçüsü, TMS ve TFRS lerde yer alan değerleme ölçüleri, karşılaştırmalı olarak maliyet ve gerçeğe uygun değer ölçüsü, her bir varlık veya varlık grubunun VUK ve TMS/TFRS ye göre değerlemesinde kullanılan değerleme ölçüleri ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Derste konunun ana çerçevesi öğretim üyesi tarafından çizilecek, değerlemenin muhasebe kuramındaki yeri önemi, amacı, kapsamı ve finansal tablolar üzerindeki etkisi öğretim üyesi tarafından anlatılacaktır. Daha sonra her bir öğrenciye ayrı yarı olmak üzere varlıkların değerlemesinde kullanılan değerleme ölçüleri VUK ve TMS/TFRS kapsamında incelenmek ve derste anlatılmak üzere öğrenciye ödev olarak verilecektir. Bu yöntemin başarılı olmasında ilgili konuyu hazırlayan öğrencinin kendi konusunu detaylı ve bilimsel esaslara dayalı olarak hazırlamış olması ve diğer öğrencilerin de derslere ön hazırlık yaparak gelmeleri ve aktif olarak derse katılımlarının sağlanması ön şarttır. Bunu sağlamak için de, derse gelmeden önce öğrencilere bir sonraki haftada anlatılacak konu doğrultusunda makale ve diğer kaynak isimleri verilecektir. Öğrenciler derste tartışılan konulardan ve makale içeriklerinden sorumlu tutulacaklardır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere her ders araştırdıkları ve tartıştıkları konulardan da not verilmekte ve bu notlar sınav kağıtlarına yansıtılmaktadır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir.

12 DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 75 olması gerekmektedir. GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: * TMSK nın yayınlamış olduğu TMS ve TFRS ler ile VUK Yardımcı Kaynaklar: * Bu konuda yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler ile konuyla ilgili kitaplar DİĞER BİLGİLER: Öğrencilerin yapmış oldukları araştırmaları makale olarak yayınlatmaları için yönlendirme yapılacaktır.. HAFTALIK DERS PLANI: 1.Hafta ve 2. Hafta : Değer, değerleme, ölçü, değerleme ölçüsü, TMS ve TFRS lerde yer alan değerleme ölçüleri, karşılaştırmalı olarak maliyet ve gerçeğe uygun değer ölçüsü, her bir varlık veya varlık grubunun VUK ve TMS/TFRS ye göre değerlemesinde kullanılan değerleme ölçüleri 3.Hafta :TL ve Yabancı Para varlığının değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 4.Hafta :Alınan ve Verilen çeklerin değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 5.Hafta :Menkul kıymetlerin değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 6.Hafta :Alacak ve borç senetlerinin değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 7. Hafta :Stokların değerlemesi finansal tablolar üzerindeki etkisi 8. Hafta :İştiraklerin değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 9. Hafta :Maddi duran varlıkların değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 10. Hafta :Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 11.Hafta :Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi ve finansal tablolar üzerindeki etkisi 12.Hafta :Değerleme yöntemlerinin işletmenin defter değeri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 13.Hafta :Enflasyonist dönemlerde değerleme yöntemlerinin finansal tablolar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 14.Hafta :Genel Değerlendirme

13 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH Türkçe Adı Türev Ürünler İngilizce Adı Derivatives İçeriği Özet Ekte (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Bahar Adı Soyadı Unvanı İmzası Hatice Işın DİZDARLAR Yrd. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampüs NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

14 Ek 1. Özet Ders İçeriği II. DERS TANIMI DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: Türev ürünler, günümüzde uluslararası finansal piyasalarda riski yönetme yöntemlerinden biri olarak sıkça kullanılmakta ve hatta 2009 finansal krizini tetikleyen en önemli unsur olarak görülmektedir. Uluslararası finansal piyasalarda tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılmakta olan türev ürünlerin gelecekte finans alanında çalışmayı ve riskleri yönetmeyi hedefleyen kişiler tarafından iyi anlaşılması mesleklerinde daha başarılı olmalarını sağlayan bir unsur olacaktır. Bu dersin amacı uluslararası finansal piyasalarda kullanılan türev ürünler hakkında bilgi vermek, forward, futures, options gibi uluslararası piyasalarda önemli role sahip olan türev finansal araçları ayrıntılı bir şekilde incelemektir. ELE ALINACAK KONULAR: Risk ve Risk Yönetimi, Fiziksel ve Finansal Opsiyon Türleri, Opsiyon Değerleme Modelleri, Forwards, Finansal Futures, Futures Fiyatlama, Swaps, Yeni Nesil Türev Ürünler (swaption, vb.), Türev Ürünlerin Türkiye Uygulamaları, VOB (İzmir Vadeli İşlemler Borsası) ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Dersler, seminer/anlatım ve tartışma şeklinde yapılacaktır. Ancak, öğrencilerden derse katılım da beklenir. Ayrıca, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve dersle ilgili ek çalışma yapmaları öğrencilerin kendi başarılarını artıracaktır. Ek çalışmalara verilen puanlar dönem sonu notuna yansıtılacaktır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere her ders araştırdıkları ve tartıştıkları konulardan da not verilmekte ve bu notlar sınav kağıtlarına yansıtılmaktadır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir. DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir. GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: İhsan Ersan, Finansal Türevler Futures&Options&Swaps, Literatür Yayınları, İstanbul.

15 Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Nobel Kitapevi, Adana. * Yardımcı Kaynaklar: Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları, Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa. Shapiro, Foundation of Multinational Financial Management, John Wiley&Sons Inc. USA. * Bu konuda yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleler. DİĞER BİLGİLER: HAFTALIK DERS PLANI: 1. Hafta: Risk ve Risk Yönetimi 2. Hafta: Fiziksel ve Finansal Opsiyonlar 3. Hafta: Opsiyonlar 4. Hafta: Opsiyon Değerleme Modelleri 5. Hafta: Forwards 6. Hafta: Finansal Futures 7. Hafta: Ara Sınav 8. Hafta: Futures Fiyatlama 9. Hafta: Swaps 10. Hafta: Yeni Nesil Türev Ürünler (Swaption) 11. Hafta: Yeni Nesil Türev Ürünler (CDS) 12. Hafta: Türev Ürünlerin Türkiye de Uygulaması 13. Hafta: VOB (İzmir Vadeli İşlemler Borsası) 14. Hafta: Dönem Sonu Sınavı

16 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH Türkçe Adı Finansal Karar Verme Teknikleri İngilizce Adı Financial Decision Making Techniques İçeriği Özet Ekte (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Güz Adı Soyadı Unvanı İmzası Hatice Işın DİZDARLAR Yrd. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampüs NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

17 Ek 1. Özet Ders İçeriği DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: II. DERS TANIMI Gerek bireylerin gerekse kurumsal yatırımcıların ekonomik açıdan büyümeleri tasarruflarını verimli yatırımlara dönüştürmelerine bağlıdır. Diğer yandan, ancak, doğru finansal kararlar alındığı takdirde, yatırımcılar tasarruflarını verimli yatımlara dönüştürebilir. Yatırımcılar birçok ekonomik ve sosyal değişkenin etkisi altında finansal kararlar alırlar ve çok çeşitli teknikler kullanırlar. Bu dersin amacı bireylere ya da şirket yöneticilerine finansal karar verme ve finansal karar verirken kullanacakları yöntemler ve teknikler hakkında bilgi vermektir. ELE ALINACAK KONULAR: Bireyler ve Şirketler açısından Finansal Karar Verme, Finansal Karar Verme Teknikleri, Finansal Oranlar, Net Bugün ki Değer Yöntemi, İç Karlılık Oranı Yöntemi, Karlılık Endeksi Yöntemi Karlılık Oranı, Geri Ödeme Süresi, Diğer Yöntemler(Düzeltilmiş Geri Ödeme Süresi, Karar Ağacı vb.) Finansal Karar Alma Tekniklerinin Eleştirisi, Finansal Karar Alma Tekniklerinin Karşılaştırılması, Sermaye Maliyeti, Nakit Akışları, Riskli Ortamlarda Finansal Karar Verme, Leasing ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Dersler, seminer/anlatım ve tartışma şeklinde yapılacaktır. Ancak, öğrencilerden derse katılım da beklenir. Ayrıca, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve dersle ilgili ek çalışma yapmaları öğrencilerin kendi başarılarını artıracaktır. DERSİN GEREKLERİ: Katılımcılar bir ara sınav ve final sınavından sorumludurlar. Ayrıca seminer/ödev hazırlamaları katılımcıların isteğine bağlıdır. Hazırladıkları seminerler/ödevler de değerlemeye alınacaktır. DERS GECME KOŞULLARI: Ara Sınav Notunun Ağırlığı: %40 Final Sınav Notunun Ağırlığı: %60 GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: Akgüç, Öztin, Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayın No:63, Avcıol Basım Yayım, İstanbul, (son baskısı) Göker, Orhan, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Atlantis İletişim, İstanbul.

18 * Yardımcı Kaynaklar: Brigham, F. Eugene; Houston, Joel F (2004), Fundamentals of Financial Management, Tenth Edition, Thomson South-Western, International Student Edition, USA. Brealey, R. A.; Myers, S. C., Alan J. M., İşletme Finansının Temelleri, Çev: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı; İkinci Basım, McGraw Hill Inc. Literatür Yayıncılık, İstanbul. (son baskısı) DİĞER. Konuya İlişkin Temel Yabancı ve Türkçe yazılmış makaleler DİĞER BİLGİLER: HAFTALIK DERS PLANI: 1. Hafta: Finansal Karar Verme 2. Hafta: Finansal Karar Verme Teknikleri 3. Hafta: Finansal Kararlarda Kullanılan Oranlar 4. Hafta: Finansal Karar almalarda Kullanılan Dinamik Teknikler 5. Hafta: Finansal Karar almalarda Kullanılan Statik Teknikler 6. Hafta: Finansal Karar almalarda Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması 7. Hafta: Ara Sınav 8. Hafta: Sermaye Maliyeti 9. Hafta: Marjinal Sermaye Maliyeti 10. Hafta: Nakit Akışlarının Belirlenmesi 11. Hafta: Nakit Akışlarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 12. Hafta: Riskli Ortamlarda Finansal Karar Verme 13. Hafta: Leasing 14. Hafta: Finansal Karar Verme Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi

19 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH Türkçe Adı Stratejik Maliyet Yönetimi İngilizce Adı Strategic Cost Management İçeriği Özet Ekte (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Güz Adı Soyadı Unvanı İmzası Haluk BENGÜ Yrd. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampüs NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

20 Ek 1. Özet Ders İçeriği II. DERS TANIMI DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: İşletmelerin stratejik hedefleri doğrultusunda, yönetimin stratejik kararlar alması için gerekli bilgilerin üretilmesine katkı sağlayacak enstrümanlar hakkında bilgi vermek ve onları bu konuda araştırmaya sevk etmek. ELE ALINACAK KONULAR: Stratejik maliyet yönetiminin amaç kavram ve hedefleri anlatılarak, maliyet yönetimini bütünleyen yaklaşımlar, stratejik maliyet yönetiminin enstrümanları öğrencilere seminer konusu olarak verilip araştırmaya yöneltilecek ve bu konuda yayınlanmış ulusal ve uluslar arası makaleler tartışılacak. ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Derste konunun ana çerçevesi öğretim üyesi tarafından çizildikten sonra, öğrencilere sorular sorulacak ve onlardan gelen sorular cevaplandırılacaktır. Bu yöntemin başarılı olmasında, öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmeleri ve aktif olarak derse katılımlarının sağlanması ön şarttır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere her ders araştırdıkları ve tartıştıkları konulardan da not verilmekte ve bu notlar sınav kağıtlarına yansıtılmaktadır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir. DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 75 olması gerekmektedir. GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: Reşat Karcıoğlu: stratejik Maliyet Yönetimi, 2000 Münir Şakrak:Maliyet Yönetimi 1997 * Bu konuda yayımlanmış ulusal ve uluslar arası makaleler. DİĞER BİLGİLER:

21 HAFTALIK DERS PLANI: 1. Hafta: Amaç Kapsam ve Hedefler 2. Hafta: Kalite Maliyetleri 3. Hafta: Hedef Maliyetleme 4. Hafta: Faaliyet tabanlı Maliyetleme 5. Hafta: Tam Zamanlı Üretim Sistemleri 6. Hafta: Kaizen Maliyetleme 7. Hafta: Değer Mühendisliği 8. Hafta: Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme 9. Hafta: Makalelerinin Tartışılması 10. Hafta: Makalelerinin Tartışılması 11. Hafta: Uygulama I 12. Hafta: Uygulama II 13. Hafta: Seminer 14. Hafta: Seminer

22 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNİN I. GENEL BİLGİLER Ders Kodu MUH Türkçe Adı Stratejik Yönetim Muhasebesi İngilizce Adı Strategic Management Accounting İçeriği Özet Ekte (Ek.1 de Ayrıntılı Açıklamalı) Kredisi 3 Statüsü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Öğretim Yarıyılı (Güz/Bahar) Bahar Adı Soyadı Unvanı İmzası Haluk BENGÜ Yrd. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kampüs NİĞDE e-posta: Telefon: * Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Programı ve NÜEOS (Niğde Üniversitesi Enstitü Otomasyon Sistemi) ne kayıt edilmesi işlemleri için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitüye ilk kez teklif edilecek Ders Öneri Formu

23 Ek 1. Özet Ders İçeriği II. DERS TANIMI DERSİN AMACI VE ÖNEMİ: İşletmelerin stratejik hedefleri doğrultusunda, yönetimin stratejik kararlar alması için gerekli bilgilerin üretilmesine katkı sağlayacak enstrümanlar hakkında bilgi vermek ve onları bu konuda araştırmaya sevk etmek. ELE ALINACAK KONULAR: Stratejik maliyet yönetiminin amaç kavram ve hedefleri anlatılarak, maliyet yönetimini bütünleyen yaklaşımlar, stratejik maliyet yönetiminin enstrümanları öğrencilere seminer konusu olarak verilip araştırmaya yöneltilecek ve bu konuda yayınlanmış ulusal ve uluslar arası makaleler tartışılacak. ÖĞRETİM YÖNTEMİ: Derste konunun ana çerçevesi öğretim üyesi tarafından çizildikten sonra, öğrencilere sorular sorulacak ve onlardan gelen sorular cevaplandırılacaktır. Bu yöntemin başarılı olmasında, öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmeleri ve aktif olarak derse katılımlarının sağlanması ön şarttır. DERSİN GEREKLERİ: Öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavından sorumludurlar. Öğrencilere her ders araştırdıkları ve tartıştıkları konulardan da not verilmekte ve bu notlar sınav kağıtlarına yansıtılmaktadır. Sınavlardan biri seminer ödevi şeklinde verilerek değerlendirmeye alınabilecektir. DERS GECME KOŞULLARI: Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınav notunun ağırlığı ise %60 olacaktır. Başarı notunun en az 75 olması gerekmektedir. GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR: Temel Kaynak: Süleyman Yükcü: Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi Kamil Büyükmirza:Yönetim Muhasebesi * Bu konuda yayımlanmış ulusal ve uluslar arası makaleler. DİĞER BİLGİLER:

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu MUH302 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II Yarıyıl Kodu Adı T+U 6 MUH302 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı