ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU NİSAN 2011 / İSTANBUL 1

2 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 1.Amaç ve Kapsam Durum Değerlendirmesi... 3.Yönetici Özeti... 4.Çalışma Grubu... 5.Süreç ve Yöntem... 6.S.W.O.T Analizi... 7.İhtiyaçlar ve İyileştirme Önerileri... 8.Mevcut Müfredat Yapısı... 9.Müfredat İyileştirme Önerileri İyileştirme Amaçlı Ulusal ve Uluslar arası Programlar.. (EDA Programları, Bologna Süreci ve İKMEP) 9.2.İyileştirilmiş Mevcut Müfredat 9.3.I.Yıl Ortak II.Yıl Branşa Yönelik Müfredat 9.4.Bağımsız Sigortacılık Müfredatı Staj Uygulamaları ve Öneriler Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programına Yönelik Öneriler 12.Yazılı Kaynak Geliştirmeğe Yönelik Öneriler Paydaş Analizi Stratejilere Göre Hedefler ve Uygulamalar Eylem Planı Önerileri 16.Stratejik Kontrol ve Performans Göstergeleri Uygulama,İzleme ve Değerlendirme. SONUÇ.. Ek:1 Ek:2 Ek:3 Ek:4 2

3 İnsan düşüncesinin kategorileri hiçbir zaman belirli bir biçimde sabitlenmez; aniden yapılır, bozulur ve yeniden yapılır, yere ve zamana göre değişir. Durkheim GİRİŞ Sigortacılık Kanunu nun yürürlüğe girmesini takiben 2007 yılında başlayan mevzuat düzenlemeleri büyük ölçüde sektörü sağlam ve AB düzenlemeleri ile uyumlu bir mevzuat temeline kavuşturmuştur. Düzenlemelere uyum düzeyinin artması ile birlikte mali yapısı güçlenmiş, dinamik ve güven veren bir sektör ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle, güçlenen sermaye yapısını da kullanarak sigortacılık sektörünün, uzun süreli bir büyüme trendine gireceği ön görülmektedir. Avrupa Birliği ne uyum yasaları ile birlikte önemli bir değişim sürecine giren Türk sigorta sektörü, bu süreçte, yeni mevzuatın uygulanmasına ve sektörde istihdam edileceklerin standardizasyonuna yönelik eğitimlere ve bu eğitimleri en verimli şekilde verebilecek yüksek öğretim kurumlarına ihtiyaç duymaktadır. Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, sigorta aracıları (sigorta acenteleri, brokerler), aktüerler, sigorta eksperleri, sektörü düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, özellikli kuruluşlar, mesleki kuruluşlar, asist hizmet veren ve diğer anlaşmalı kuruluşlar ve bu gibi alt ve ara sistemlerle ilgili kuruluşlardan oluşan sigorta sektörü önemli bir istihdam alanı oluşturmakta ve eldeki verilere göre tahminen nin üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır.dolayısıyla, Türk sigortacılık sektörünün rekabet gücünün artırılmasında nitelikli ve çok çeşitli bilim dallarında eğitim görmüş işgücünün istihdamı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksek Okulları Bankacılık Sigortacılık Ön Lisans Programlarında verilen eğitimlerin önemini vurgulamak ve sektörün işgücü talebiyle örtüşen niteliklere sahip eleman yetiştirmek için eğitim veren ön lisans programlarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını tesis etmektir. Çalışmada öncelikle sigortacılık eğitimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar araştırılmış, sektörün çeşitli kesimlerinin temsilcileriyle görüş ve bilgi alış verişinde bulunulmuş ve Türkiye de sigortacılık sektöründe istihdam edilen personelin mevcut durumu, eğitim düzeyi, eğitim gelişimi incelenerek, nitelik ve nicelik açısından beklentilerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda, sigortacılık eğitimi ile ilgili güncel gelişmeler değerlendirilerek, sigortacılık sektöründe istihdam edilecek personelin eğitimi ile ilgili geleceğe ilişkin yapılandırma faaliyetleri bir plan çerçevesinde hazırlanmış ve mevcut sigortacılık ön lisans programları mercek altına alınarak eğitim uygulamalarına yönelik detaylı analizler ve stratejik planlar ve eylem planı önerileri oluşturulmuştur. Konunun Önemi İş yaşamı ve sektörlerin sürekli gelişmekte olduğu, buna paralel olarak rekabet ortamının da hızla değiştiği bir ortamda; sektöre istihdam kaynağı oluşturan Bankacılık Sigortacılık Ön Lisans Programlarının varlıklarını sürdürmeleri ve amaçlarına başarı ile ulaşabilmeleri, stratejik yönetim anlayışının benimsenmesine ve başarı ile uygulanmasına bağlıdır. Üniversitelerimizin bu değişime uygun tepkiler gösterebilmesi ve değişimi yönetebilmesi yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle stratejik 3

4 yönetim süreçlerinin tüm aşamalarında ilgili kurumlara ve birimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bankacılık-Sigortacılık Ön Lisans programlarının yapısını, niteliklerini ve niceliklerini bilmek, anlamak, tanımak ve geliştirmek için tüm Türkiye çapında sektör temsilcileri, akademisyenler dağıtım kanalları temsilcileri, bankacılık sektörü temsilcileri ve eksperlerin bir araya gelerek oluşturulan Bankacılık Sigortacılık Ön Lisans Çalışma Grubu çevre sektörlere ilişkin ekonomik ve sosyal etkenleri de dikkate alarak dış çevresel fırsat ve tehditler ile iç çevresel üstünlük ve zayıflıklar programların yararına en uygun biçimde değerlendirilmiştir. Bu şekilde ortaya konulan stratejik analize (durum analizine) uygun stratejik yönlendirme, faaliyetler ve kontrol aşamaları da planlanarak uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Misyon -Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitimlerin, değişen ve gelişen sektörle uyumlu hale getirilmesine destek olarak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle ile donatılmış bireyler yetiştirmek ve istihdam sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktır. -Bireylerin eğitim öğretimleri sırasında mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler ile üniversite-sektör iş birliğini tesis ederek çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmaktır. Vizyon -Evrensel değerler ışığında, ülkemizin kalkınmasına yönelik olarak; sigortacılık işlevlerinin ülkemizde de işlerlik kazanması için, eğitim kurumlarına düşen toplumun konuyla ilgili bilgi ve bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri bir sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirmek; ve insani değerlere saygılı, sosyal yönü gelişmiş, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilgiyi etkin ve yaygın kullanabilen, araştırmacı, girişimci, katılımcı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan sigortacılık programları eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine öncülük etmektir. Temel Değerlerimiz - Etik değerler - Sosyal sorumluluk - Katılımcı eğitim - Saydamlık - Yenilikçilik - Sürekli gelişme - Hayat boyu öğrenme - Kaliteye önem verme - Girişimcilik - Güncellenen çağdaş öğretim - Öğrenci odaklılık - Başarı ve sonuç odaklılık - Vizyonun sektörle paylaşılması ve benimsenmesi 4

5 1. AMAÇ VE KAPSAM Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön lisans eğitimlerini, sigorta sektörünün işgücü talebiyle ilgili beklentilerini karşılayacak nitelikte işgücü arzını sağlayacak altyapıya kavuşturmak için,kapsamda belirtilen konularla ilgili analizler yapmak, mevcut durumu saptamak, aynı konularda iyileştirme ve uluslar arası standartlara uyum sağlayabilecek değişimleri bir stratejik plan taslağı çerçevesinde ortaya koymaktır. Bu çalışmanın kapsamı, Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı olan eğitim kurumlarına ilişkin; - Müfredat - Öğrenci profili - Eğitimci profili - Okul dağılımı - Kaynaklar - Staj - Uygulamaya yönelik çalışmalar - Uluslararası standartlara uyum gibi konuların analizlerini yaparak mevcut durumu netleştirmek, - Eğitim kurumları, sektör mensupları ve mezun öğrencilerin bulunduğu çalışma grubu üyelerinin gözlemlerini saptamak - Arama konferansı, S.W.O.T analizi, anket -sektör mensubu (sigorta ve reasürans şirketi, acente, broker, eksper, asist hizmetler), eğitimci, öğrenci, mezun gruplarına- uygulayarak, çeşitli kesimlerin içsel düşüncelerini ortaya çıkarmak - Sektörün mezunlarla ilgili bilgi, teknik donanım ve kişisel gelişim beklentilerini açıklığa kavuşturmak, bu beklentiler ışığında eğitim müfredatlarının iyileştirilmesine yönelik modeller üretmek - Beş yıllık bir stratejik plan ve eylem planına temel teşkil edebilecek bir taslakta bu çalışmaları sistemleştirmek; böylelikle işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkıda bulunabilecek önerileri somutlaştırmaktır. 2. DURUM DEĞERLENDİRMESİ Avrupa Birliği ne uyum yasaları ile birlikte önemli bir değişim sürecine giren sigortacılık sektörünün işgücü nitelikleriyle ilgili beklentilerinde değişiklikler olmuştur. Buna karşılık, sigortacılık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda da hem AB birliğine uyum süreci içinde Bologna süreci, TYYÇ, İKMEP 5

6 gibi programlar nedeniyle müfredat, yöntem, uygulama gibi temel konularda değişiklikler olmuş, hem de mezunların istihdamı konusu önem taşımaya başlamıştır. Ülkemizde bu uyum faaliyetleriyle ilgili çalışmalar sırasında okul sayısında artışlar olmasına rağmen, bu konuda çeşitli nedenlerden ötürü, işgücü talebi beklentilerinin işgücü arzı nitelikleriyle örtüşememesinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye de 2 yıllık sigortacılık eğitimi veren 104 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu okullardan mezunların sigorta sektöründeki istihdam payının tatmin edici düzeyin çok altında bir seyir izlediği sektörün mezunlardan yararlanamadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, bankacılık ve Sigortacılık öğrencilerinde, bu alanda iş bulma olasılıklarının az olduğu izlenimi yerleşmekte, başka eğitimlere yönelme gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak sigortacılık eğitimi ile ilgili ön lisans programlarının uygulamalarına yönelik mevcut müfredatlar mercek altına alınmıştır. Akabinde, eğitim kurumları, staj koşulları, eğitimcilerin nitelikleri ve sayıları, öğrencilerin nitelikleri ve ortaöğretimde kazandıkları yetiler ve mezunların karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi edinmeye yönelik anket, arama konferansı, S.W.O.T analizi gibi araştırmalar yapılmış; YÖK ün daha önce yaptığı ve Endüstri Deneyimini Artırma (EDA) çalışmalarından elde edilen sonuçlar incelenmiş,iyileştirmeye yönelik öneriler üretilmiştir. 3. YÖNETİCİ ÖZETİ Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumlarının en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değişen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir unsurda başlayan değişim, başka unsurlardaki değişimleri de beraberinde getirmektedir. Türkiye ve dünyadaki önemli eğilimlerin etkisiyle, sürekli olarak çeşitlenmekte ve artmakta olan üniversitelerin faaliyetleri ve hizmetleri de bu değişimden derinden etkilenmektedir. Stratejik değişikliklerin neden olduğu yoğun rekabet ortamında, bilimsel bilgi birikiminin sağlanması ve bu birikimin kalkınma amaçlı kullanılacak teknolojilere ve istihdam projelerine dönüştürülmesi misyonunu üstlenmiş üniversitelerin amaçlarına başarılı bir şekilde ulaşabilmeleri güncel ve etkin yönetim yaklaşımlarını ve sürekli güncellenen eğitim müfredatlarını gerektirmektedir. Bankacılık-Sigortacılık Ön Lisans Programları Çalışma Grubu Strateji Planı, vizyon, misyon ve temel değerler ile sektörel değerlendirme sonuçlarının yanı sıra, öğrencilerin geleceğinin planlanması ve istihdam kaynaklarının artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Hazırlanan planın ana başlıkları şunlardır; Stratejiler: Bu bölümde, uygulanması planlanan temel stratejiler açıklanmıştır. Bunlar; a. Eğitim-Öğretim İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri b.üniversite Endüstri İşbirliği Stratejileri c.alt Yapı Geliştirme Stratejileri d.bilimsel Araştırma Stratejileri 6

7 e. İstihdam Stratejileri f. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri g. Finansman Stratejileri h. Sosyal Sorumluluk Stratejileri olmak üzere 8 başlık altında toplanmıştır. Yukarıda belirtilen stratejilere ulaşabilmek üzere hedefler oluşturulmuş ve sektörün geniş katılımı sağlanarak görüş ve öneriler doğrultusunda hedefler belirlenmiştir. Konular, uzun anlatımlar yerine, tablolar üzerinde ve ilişkileri açıklayıcı formatta verilmiştir. Müfredatlar ve ders içerikleri, yeterlilikler gibi örnek çalışmalar, YÖK ün AB uyum süreci nedeniyle yeni uygulamaya koymakta olduğu Bologna Süreci ve Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP) gibi programlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve sadece zihinlerde bir fikir oluşturulmak amacıyla verilmiştir. Bu konuda iddialı olmaktan ziyade öneriler üretmek amaçlanmıştır. Bologna sürecinde de birçok konuda tercihleri belirlemek amacıyla anketler yapılması önerilmektedir. Okullar bu anketler sonucunda kendi öğrenci yapılarına göre müfredatları, içerikleri, yeterlilikleri düzenleyeceklerdir. Dolayısıyla, burada verilen örnekler üzerinde değişiklikler yapılarak daha uygun müfredatları üretmek daha akılcı olacaktır. Zaman kısıtı nedeniyle gözden kaçan noktalar, eksiklikler olabilecektir. Ancak, bu çalışma prototip olarak kabullenirse, geleceğe yönelik giderek geliştirilen modellere temel teşkil edebilir. Yapılan anketler çok kısa bir zamana sıkıştırıldığından, örneğin bankalarda olduğu gibi bazı kesimlerde yeterli sayıda sonuç alınamamıştır. Anketler daha sağlıklı hale getirilebilir. SEGEM in talebi olduğu takdirde anketler revize edilecektir. Anketlerden seçme sonuçlar Ekler bölümünde verilmiştir. 4. ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ* Moderatör : Dr. Şebnem URALCAN İstanbul Kültür / Marmara Üniversitesi Raportör : Fuat ÇAMLIBEL Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Grubu Üyeleri: Ali KETENCİ Deniz KARAÇALLIK Fatoş ŞENTÜRK Dr. Feyiz ÇAKIROĞLU Fikret GÜLBAHAR İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği HSBC Bank A.Ş. Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Doğuş Üniversitesi TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 7

8 Gizem KARADEMİR Yrd. Doç. Dr. Mahmut YAVAŞİ Murathan BAYRİ Yrd. Doç. Dr. Özlem Yalaz SEÇİM Sadık KELLEOĞLU Selahattin BÖLÜKBAŞ Ufuk ŞAMLIOĞLU Sigortacılık Eğitim Merkezi Yükseköğretim Kurulu / Çankırı Karatekin Üniversitesi İstanbul Altın Borsası Akdeniz Üniversitesi Chartis Sigorta A.Ş. Sigorta Acenteleri Derneği İstanbul Bilgi Üniversitesi *(Alfabetik Sırayla) 5. SÜREÇ VE YÖNTEM Ön Lisans çalışma grubu, 5 akademisyen, 1 eksper, 2 acente, 1 sigorta şirketi mensubu, 1 banka mensubu, 1 ön lisans mezunu, 1 yüksek lisans mezunu, 1 yüksek lisans öğrencisi, 1 YÖK temsilcisi akademisyen olmak üzere her kesimden temsilcinin bulunduğu geniş tabanlı 14 kişilik bir gruptur. Bunun yanı sıra Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri, öğrenciler ve eğitimcilerin gözlem, deney ve yaparak ve yaşayarak elde ettikleri bilgilerden arama konferansları ve toplantıları şeklinde yararlanılmıştır. Dolayısıyla sorunlar ve çözüm önerileri, araştırmalar geniş tabanlı katılımlarla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara, 24 Ocak 2011 tarihinde Çalışma Grupları Bilgilendirme Toplantısı ile başlanmış, akabinde 9 adet tüm grup üyelerinin ve 10 adet salt akademisyenlerin katıldığı toplantılar ve çeşitli bilgilerin derlenmesiyle bağımsız çalışmalar yapılmıştır. Tüm Grup Üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı tarihleri şöyledir: Ocak Ocak Şubat 2011 ( Ticaret Meslek Lisesi Öğretmenleri de toplantıda hazır bulunmuştur) Şubat Mart Mart Mart Nisan Nisan 2011 Salt Akademisyenler tarafından gerçekleştirilen toplantı tarihleri ise şöyledir: Mart Mart Mart

9 4. 16 Mart Mart Mart Nisan Nisan Nisan Nisan 2011 Sektöre ve ön lisans programlarına yönelik veri sağlamada anket yöntemi ile birlikte; gözlem, derinlemesine görüşme ve ikincil belge taraması yöntemleri de kullanılmış olup, bu şekilde elde edilen veriler çok yönlü ve geniş katılımlı tartışma toplantıları düzenlenerek irdelenmiş ve elde edilen bilgiler bu raporun ve stratejik ön görülerin hazırlanmasında değerlendirilmiştir. 6. SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler Yönetsel, Akademik, Sektörel Gelişme ve büyüme trendine girmeye istekli bir sektöre eğitim hizmeti verilmesi Küresel sigorta şirketlerinin sektöre girmesi İstihdam olanaklarının ve iş gücü taleplerinin artması Sektörün AB ile uyumlu bir yapıya kavuşması Mevzuat ve yeni düzenlemelerin ölçme ve değerlendirme olanaklarını artırması Bireysel Emeklilik Sistemi nin devreye girmesi Dağıtım Kanallarına yönelik yapılan düzenlemelerin aracıları organize olmaya yönlendirmesi Eğitimin istihdamla örtüşmesi gerekliliğinin farkına varılması Kamu otoritesi ile eğitim kurumu ve öğretim elemanları arasındaki sinerji çabalarının artması Öğretim elemanlarının değişim gerekliliğine sıcak bakması Eğitim öğretim ve destek hizmetlerinde teknolojik gelişmelere verilen önemin artması Toplumsal sorunlara ve istihdam sorunlarına karşı duyarlılığın artması Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilmeğe yönelinmesi Bilimsel çalışmaların öneminin gündeme gelmesi Zayıf Yönler Yönetsel, Akademik, Sektörel Ön Lisans eğitim müfredatının eldeki olanaklara göre hazırlanması nedeniyle yetersiz olması Bankacılık branşı ile beraber yürütülen eğitimin sektörel uzmanlaşmaya engel teşkil etmesi Eğitim, öğretim ve destek hizmetlerinde teknolojik takibin yetersiz olması Paydaşlarla iletişim ve etkileşimin yetersiz olması Ders programlarının sektör beklentilerinden uzak olması Üniversite-sektör işbirliği süreçlerinin yetersiz olması Öğrenci niteliğinin beklenen düzeyde olmaması 9

10 Akademik personel sayısının ve niteliğinin yetersiz olması Akademik personelin akademik ve mesleki danışmanlık hizmetlerine ağırlık verememesi Akademik personelin ders yükü ağırlığı Akademik personel yetiştiren doktora programlarının yetersizliği Akademik personelin yayın, makale ve projelendirme çalışmalarındaki yetersizliği Akademik personelin eğitimine yönelik dahili eğiticinin eğitimi programı yetersizliği Eğitimci ve öğretim görevlilerine yönelik nitelik/beceri envanterinin olmaması İstihdam önceliğinin lisans programlarına tanınması Kütüphane, atölye ve sanal uygulama alanlarının yetersizliği Sektörün hak ettiği değeri görmemesi Öğrenci ve akademik personel değerlendirme anketlerinin düzenli olarak yapılmaması Endüstri, sivil toplum kuruluşları ve mezunlar ile ilişkilerin yetersizliği Öğrencilerden yeterince öneri alınamaması ve öğrenci önerilerinin yeterince değerlendirilmemesi Araştırma Geliştirme Merkezlerinin yetersizliği Alana yönelik ders dışı etkinliklerin yetersiz olması Staj olanaklarının ve uygulama sahalarının yetersiz olması Meslek odaları ve ticaret odaları ile ortak proje üretilmemesi Engelli öğrenciler için fiziki alt yapıların yetersiz olması Tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerin yetersizliği Sektörün üniversitelere olan ilgisinin yetersizliği Sektöre iş gücü değişim oranlarının yüksek olması nedeniyle oluşan güvensizlik Dağıtım kanalları ve aracılık hizmeti veren kuruluşların kurumsallaşma sorunsalı Fırsatlar Yönetsel, Akademik, Sektörel Sektörün gelişim sürecinin devam etmesi Yabancı sermaye şirketlerinin Türkiye pazarına girmesi Sektörde uzmanlaşmış ve kantitesi yüksek personel yetersizliği Satış ve pazarlama alanlarında hızlı büyüme isteği Dağıtım kanalı ve aracılık hizmeti veren kuruluşların hizmet kalitesinin yükselmesi Ön lisans programlarına verilen değerin artması Türkiye de genç nüfusun yoğunluğu Uzaktan eğitim modellerinin Türkiye de yaygınlaşmaya başlaması Meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin üniversitelere yönelmesi Türkiye nin Bologna Süreci nin içinde olması Yönetsel ve akademik araştırmalarda sektörün üniversitelerden çalışma taleplerinin artması Kamu otoritesi ve ilgili kurumların sektörü regüle eden olumlu düzenlemeleri Kamu otoritesinin sigortacılık sektörü eğitim çalışmalarına önem vermesi Farklı kesimlerin ortak bilinç ve görüş birliği oluşturabilme yetisi İşsizlik verilerinin ve potansiyel iş gücü adaylarının yüksek olması Tehditler Yönetsel, Akademik, Sektörel Üniversite-Sektör işbirliğinin yetersiz olması 10

11 Staj Olanaklarının yetersiz olması Programların tanıtımlarının yetersiz olması Teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlamada yaşanan zorluklar Akademik personelin ders yükü fazlalığının danışmanlık ve projelendirme çalışmalarını olumsuz etkilemesi Staj uygulamalarında denetim mekanizmaları yetersizliği Ön Lisans öğrenci kalibrasyonunun yetersiz olması Kısa vadede eğitimci açığının yeterli seviyede giderilememe olasılığı Sektörden danışmanlık, uygulamalar ve projeler bazında gelen taleplerin yetersizliği Meslek Yüksek Okullarının ülke genelinde yeterli oranda desteklenmemesi Sigortacılık branşının başarılı öğrencilerin ilgisini çekmemesi Sektörün hızlı gelişimine rağmen finans piyasalarında istenilen düzeyde paya sahip olamaması Eğitim-Öğretim kalitesinin temel düzeyde kalması Orta öğretimdeki eğitim-öğretim kalitesinin yetersiz olması Toplumun sigortanın önemi konusunda yeterli bilince sahip olmaması 7. İHTİYAÇLAR VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ İhtiyaçlar Ön Lisans Programlarına Yerleşecek Öğrencilerin Niteliklerinin Yetersizliğinin Giderilmesi İyileştirme Önerileri Ortaöğretimde Sigortacılık Eğitimlerinin ve Eğitimcilerinin İyileştirilmesi Sınavsız Geçişin Kaldırılması Etkili Tanıtım ve Bilinçlendirme yapılması Yazılı kaynakların sayısal ve niteliksel açıdan yeterli kılınması Yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması ve artırılması YÖK ün Öğretim Elemanı Yetiştirme Programlarına alınması Akademik Kadro Eğitimci Sayısının ve Niteliklerinin Artırılması Sektörden Nitelikli Eğitimci Desteği Alınması Sigortacılık Branşının Bankacılık Branşından Ayrılması Sektör ile işbirliğinin artırılması Eğitimcilere ve adaylarına yönelik E-öğretim programlarının düzenlenmesi Yurtdışında akreditasyon görevi gören kuruluşlara eğitimci adaylarının gönderilmesi Gelişmiş Ülke Modellerinin Takibi Sigortacılık branşında özellikli müfredat oluşturulması Branşlara yönelik kaynak üretilmesi Sektörle Ortak Projeler üretilmesi Uygulamalı Eğitim Platformları Oluşturulması Staj Olanaklarının Sağlanması Sigortacılığın tanınması ve bilincin Kamu Otoritesine Proje Üretilmesi 11

12 geliştirilmesine yönelik kamu kuruluşları, STK ve yerel yönetimlerle ile ortak çalışmalar üretilmesi Yerel yönetim İmkânlarından Yararlanılması Kamu otoritesinin ve sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesi Mezunlar ile İlişkilerin Yeterliliğinin Artırılması Öğrenci ile İlişkilerin Artırılması Programların Yeterliliğinin Artırılması Mezuniyet Sonrası Takip ve Destek Sistemlerinin oluşturulması Kariyer Merkezlerinin Geliştirilmesi Sürekli İletişim ve uygulamalı çalışmaların/eğitimlerin artırılması Kişisel Gelişim ve Yönlendirme desteği sağlanması, mesleki gelişim koçluğu temini Bankacılık ve sigortacılık bölümleri eğitim faaliyetlerini bağımsız birer bölüm olarak yürütmesi, ancak, Finans ve Risk Yönetimi branşlarıyla ortak çalışmaların özendirilmesi Öğrenci Değişimi Programlarının uygulanması Öğrencilere Sunulan Eğitimin Etkinliğini Artıracak Eğitsel Destek Hizmetlerinin (Yabancı Dil, IT Teknolojileri ve Bilgisayar Donanımı vb.) Yeterliliğinin Artırılması Seçmeli Ders Uygulamalarının önemsenmesi Dikey Geçişe açık olunması Sektörün katkılarıyla ön lisans mezunlarının niteliklerini artıracak ek programların sürekli eğitim merkezlerince düzenlenmesi ve yürütülmesi Zorunlu Yabancı Dil Dersi Temel Bilgisayar Programları Kullanım Dersi Uzaktan Eğitim Modülleri Kullanımı Sigorta sektöründe kullanılan bilgi teknolojilerinin programlara alınması Düzenli İhtiyaç Analizi Yapılması Ders Programlarının Sektör beklentilerine Uygunluğunun Artırılması. Sektörle ortak danışma kurulları oluşturulması Alt Branşlarda Uzmanlaşma sağlanması Ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesi 8. MEVCUT MÜFREDAT YAPISI 12

13 Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinin birlikte, tek bir program halinde eğitim vermesinin YÖK tarafından zorunlu hale getirilmesi ve buna ek olarak sigorta konusunda nitelikli eğitimci ve yazılı kaynak yetersizliği gibi önemli ve yoğun sorunlar olması, MYO BSP müfredatlarını rasyonel olmaktan uzaklaştırmış, okul yönetimini mevcut şartlara göre bir müfredat tesisine yönlendirmiştir. Grubumuz, elektronik ortamda bulunan onlarca müfredatı incelemiştir. Bu bölümde uygulamada olan müfredatlar hakkında bilgi vermek amacıyla özellikle çarpıcı bir örnek seçilmiştir. Aşağıda verilen müfredat örneğinde görüldüğü gibi, Beden Eğitimi dersi de dahil birçok gereksiz ders müfredata alınmış, ancak dört dönem içinde sadece 4.dönemde Sigorta İşlemleri Muhasebesi adı altında sigortacılıkla ilgili bir ders işlenmiştir. Bu müfredatta dikkati çeken ikinci bir konu da sigortacılıkla ilgili hiçbir temel bilgi almadan, sigorta işlemleri muhasebesi gibi spesifik bir konunun ders olarak işlenebilirliğinin kabul görmesidir. Mevcut Müfredat Örneği 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Dersin Adı Dersin Adı Dersin Adı Dersin Adı Genel İşletme Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Bilgisayar(Word- Excel) Mali Analizi Tablolar Genel Ekonomi Para Ekonomisi Bankacılık Hukuku Yatırım ve Proje Analizi Genel Muhasebe Bilgisayara Giriş Banka Muhasebesi Btç-Kar Planlaması Bankacılığa Giriş Ticaret Matematiği Türkiye Ekonomisi Dış Ticaret İşlemleri Halkla İlişkiler İstatistik Kredi Yönetimi Türk Vergi Sistemi Genel Matematik Bankacılık İşletmeciliği Mevzuatı İşletme Finansmanı Sigorta İşlemleri Muhasebesi Genel Hukuk Bilgisi İngilizce - II Sermaye Piyasaları Mesleki Çalışma ve Seminer - II İngilizce -I Türk Dili - II İnsan Yönetimi Kaynakları Yaz Stajı 13

14 Türk Dili -I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Beden Eğitimi Mesleki Çalışma ve Seminer - I Yaptığımız araştırmalar, içsel bilgilerin derlenmesi ve yapılan anketler böyle bir müfredatın uygulamaya konabilmesindeki temel nedenin, çoğu kez mevcut bankacılık programlarının bir anda bankacılık ve sigortacılık programlarına çevrilmesi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, her iki bölümün bağımsız birer bölüm olmasının, mezunların mesleki bilgilere sahip olabilmesi açısından önem taşıdığını ve mevcut programlarla mezun olanların ne bankacı ne de sigortacı denebilecek mesleki bilgilere sahip olamadığını ortaya çıkarmıştır. Sigortacılık konusunda nicelik ve nitelik açılarından yeterli eğitimci ve yazılı kaynak bulmak zorluğu söz konusu iken, 100 ün üstünde okulun eğitime açılması mezunların sigorta sektöründe istihdamını imkansız kılmaktadır. 9. MÜFREDAT İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Uygulanmakta olan ve elektronik ortamda bulunan müfredatlar ve elde edilen bilgiler ışığında, iyileştirme çalışmaları yapılarak üç ayrı müfredat türü geliştirilmiştir. Bu üç ayrı müfredatın avantajları ve dezavantajları da hem öğrenciler, öğretim üyeleri hem de sektör mensuplarıyla yaptığı arama konferansı türü çalışmalar sonucunda aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi belirlenmiştir. 14

15 ALTERNATİF MÜFREDAT UYGULAMALARINDA AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR TABLOSU Halen Uygulanan Müfredatın Devam Halinde İlk İki Dönem Bankacılık ve Sigortacılık Ortak, 2 Dönem Ayrı Bölümler Olması Halinde Tamamen Ayrı İki Bölüm Olması Halinde Avantajlar Avantajlar Avantajlar Sorun: MYO BSP mezunlarının niteliklerinin, sektörün işgücü talebine yönelik beklentileriyle örtüşmemesi, dolayısıyla çift taraflı istihdam sorunlarının yaşanması; küresel bağlamda önem taşıyan bu sorunların çözüme ulaştırılmamasının sigorta sektörünün üretim düzeyindeki düşüklüğe neden olması -Kesin olmamakla birlikte, banka ve sigorta bölümlerinin birlikteliği sınıfta bulunan öğrenci sayısını artırıyor olabilir. -Öğrenci sayısı değişiklikten etkilenmeyecek -Sektörel anlamda uzmanlığa nisbeten olanak sağlayacak -Gereksiz yere müfredata alınmış dersler çıkarılınca, ders yükü azalacak, diğer gereken konulara zaman ve zemin ayrılabilecek. -Staj ve uygulamaya yönelik çalışma olanakları artırılabilecek - Sektörün alt ve ara sistemlerinde bulunan kuruluşlar bu mezunları istihdam etmeyi isteyeceklerdir. - İşgücü talebi beklentilerini karşılayabilecek daha nitelikli işgücü arzı yaratılabilecek, -Kişisel gelişim olanakları artacak, -Ders yükünün azalmasıyla, Bologna ve TYYÇ bağlamında uyumlaştırmaya önem verilebilecek, -Sigortacılık okuyanlar, sigorta ve reasürans şirketlerinde, eksperlik, acentelik, sektöre hizmet veren kuruluşlarda, hasar, muhasebe, sektörde kullanılan bilgi teknolojileri, satış, pazarlama vb konular üzerinde yoğunlaşabilecek, dolayısıyla bu kuruluşlarda istihdam edilme olasılığı önemli düzeyde artacak, -Çeşitli konularda uzmanlaşma olanağı olan bu mezunların kariyer planlama olasılıkları olacağı için, daha nitelikli öğrenciler de bu bölümleri tercih edecek, mezun profilindeki nitelikler artacak, işgücü talebiyle işgücü arzının örtüşmesi sağlanabilecek, --Sürekli küresel gelişim ve değişim içinde olan sektörün işgücü talebine cevap verebilen bir işgücü arzı yaratma olanağı sürekli olabilecek, MYO SP dinamik bir yapıya sahip olacaktır. Dezavantajlar Dezavantajlar Dezavantajlar -Edinilen mesleki bilgilerin yetersiz olması -MYO BSP mezunlarının nitelikleri nedeniyle banka şubelerinde ve sigorta şirketlerinde önemli pozisyonlarda çalıştırılma olasılığının az olması -Programlarda ders yükünün fazla ancak mesleki bilgileri edinme olasılığının az olması nedeniyle kişisel gelişime zemin ve zaman bulunamaması -Uygulamaya yönelik çalışmaların az olması -Sektör kurum ve kuruluşlarını tanımaya fırsat yaratılamaması -İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu bu sektörde etik değerler, insan ilişkileri, bireysel gelişim, kişilik gelişimi, iş çevresi ve dünyasıyla ilgili temel bilgilere yer verilememesi -Sonuç olarak her iki sektörün de beklentilerine cevap veremeyen bu mezunların, işgücü talebi için alternatif teşkil etmemesi, işe alınmaması. -Her iki sektörde de tam anlamıyla mesleki bilgi kazanılamaması, uzmanlaşmaya yönelebilecek alt yapıya sahip olunamaması, -Uzmanlaşmaya yeter altyapıya sahip olamayan bu mezunların, her iki sektörün de cazip kurum ve kuruluşlarında çalıştırılma olasılığının az olması, sadece ara eleman olarak değerlendirilmesi -Kısa vadede öğrenci sayısında azalma olasılığı vardır. Ancak halen yürütülen programın devamı halinde gelecekte sigortacılık mezunlarının istihdamında tehdit unsuru vardır. 15

16 9.1. İyileştirme Amaçlı Ulusal ve Uluslar arası Programlar ( EDA Programları, Bologna Süreci ve İKMEP ) Endüstri Deneyimini Artırma (EDA) Çalışması, Bologna Süreci, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP), Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) gibi son zamanlarda işgücü arzı ile işgücü talebi örtüşmesini sağlamak, bu alandaki toplam kaliteyi paydaşların sinerjisinden yararlanarak artırmak amacıyla yapılan iyileştirme çabalarında gündemde olan ulusal ve/veya uluslararası programlar da incelenmiş ve geliştirilen müfredat örneklerinde bu programlar tümüyle göz önünde bulundurulmuştur.ders içerikleri, yeterlilikleri, uygulama ve teorik ders saatleri, AKTS ler hep bu programlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu müfredat önerileri, 1. Halen uygulamada olan yasal ve teknik alt yapı ve diğer olanaklar çerçevesinde yürütülebilecek bir iyileştirilmiş müfredat örneği 2. Halen uygulamada olan yasal ve teknik alt yapı ve diğer olanaklar çerçevesinde yürütülebilecek, ilk iki dönem bankacılık ve sigortacılık birlikte, son iki dönem bağımsız iki bölüm halinde hayata geçirilebilecek müfredat örneği 3. Yeni bir yasal ve teknik alt yapı değişikliğinden sonra uygulanabilecek bankacılık ve sigortacılık bölümleri birbirinden tamamen bağımsız müfredat örnekleri şeklinde hazırlanmıştır. Bu müfredat önerilerinden ilk ikisi herhangi bir yasal değişikliğe gerek duymadan uygulanabileceği için, istenen model tercih edilebilecektir. Üçüncü model için yasal değişiklik gerekecektir. Eğitimci ve yazılı kaynakların teminine yönelik planlı, programlı stratejik çalışmaların da ivedilikle hayata geçirilmesi gerekliliği nedeniyle, müfredat programlarının iyileştirilmesine yönelik öneriler 5 yıllık bir stratejik plan taslağı önerisi çerçevesinde sunulmuştur. Yasal ve teknik alt yapı hazırlanana dek mevcut programın iyileştirilmiş şeklinin iki öğretim yılı uygulanması, ardından, iki öğretim yılı boyunca, ilk iki dönem bankacılık ve sigortacılık birlikte, son iki dönem bağımsız bölümler halinde derslerin işlenmesi ve beşinci öğretim yılından itibaren birbirinden tamamen bağımsız iki bölüm halinde eğitim yapılması önerilmiştir. Bu arada eğitimci ve yazılı kaynak açısından avantajlı olan okullar pilot okul seçilerek, bankacılık, sigortacılık iki ayrı program öğretimi bu okullarda 2013 den itibaren uygulamaya konabilir. 16

17 9.2. Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı İyileştirilmiş Müfredat I. YARIYIL (Zorunlu) II. YARIYIL (Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS Ders Adı T U K AKTS Sigortacılığa Giriş Yangın Branşı Bankacılığa Giriş Makro Ekonomi Mikro Ekonomi Kaza Branşı İşletme Yönetimi Mühendislik Branşı Genel Muhasebe Sigorta Hukuku ve Mevzuatı Temel Hukuk Banka Hukuku ve Mevzuatı Bilgi Teknolojileri Kullanımı İstatistik Matematik Finansal Matematik İngilizce I İngilizce II Türk Dili I Türk Dili II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Staj TOPLAM TOPLAM SİGORTACILIK BÖLÜMÜ III. YARIYIL (Zorunlu) IV. YARIYIL(Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS Ders Adı T U K AKTS Sigorta Pazarlaması Banka Muhasebesi Nakliye Branşı Reasürans BES, Hayat ve Sağlık Branşı Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları Bankacılık Hizmet Pazarlaması Sorumluluk Sigortaları Sigorta Muhasebesi Bankasürans Banka ve Sigortacılıkta Fon Yönetimi Bilgi Teknolojilerinin Türk Sigorta Sektöründe Kullanımı Kredi Yönetimi ve Analizi Tarım Branşı ve Tarsim TOPLAM TOPLAM kredilik seçmeli ders seçilecektir. 6 kredilik seçmeli ders seçilecektir. 17

18 III. YARIYIL (Seçmeli) IV. YARIYIL (Seçmeli) Ders Adı T U K AKTS Ders Adı T U K AKTS Meslek Etiği- Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Etiği Müşteri İlişkiler Yönetimi E Bankacılık, E Sigortacılık Acente İşletmesi ve Büro Yönetimi Halkla İlişkiler Kalite Yönetimi Sistemi Araştırma Yöntemleri Sigortacılık Girişimciliği Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Proje Yönetimi Uluslararası Bankacılık Etkili İletişim ve Beden Dili TOPLAM TOPLAM T:Teorik Ders Saati U:Uygulama Saati K:Kredi AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi 18

19 9.3. Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı I.Yıl Ortak II.Yıl Branşa Yönelik Program I. YARIYIL (Zorunlu) II. YARIYIL (Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS Ders Adı T U K AKTS Mikro Ekonomi Makro Ekonomi İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Hukuka Giriş İstatistik Matematik Finansal Matematik Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Uygulamaları Bilgi Teknolojilerinin Türk Sigortacılık Sektöründe Kullanımı Bankacılık Temel Bilgileri Bankacılık Temel Bilgileri ve Türk Bankacılık Sektörü Sigortacılık Temel Bilgileri Sigortacılık Temel Bilgileri ve Türk Sigortacılık Sektörü İngilizce I İngilizce II Türk Dili I Türk Dili II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Staj TOPLAM TOPLAM SİGORTACILIK BOLUMU III. YARIYIL (Zorunlu) IV. YARIYIL(Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS Ders Adı T U K AKTS Sigorta Hukuku ve Mevzuatı Hayat ve Sağlık Sigortaları Yangın Branşı Tarım Sigortaları Sigorta Muhasebesi Mühendislik Sigortaları Kaza Branşı Bireysel Emeklilik Sistemi Nakliyat Branşı Risk Yönetim ve Hasar Uygulamaları Sorumluluk Sigortaları Reasürans Sigorta Pazarlaması Araştırma Yöntemleri TOPLAM TOPLAM kredilik seçmeli ders seçilecektir. 6 kredilik seçmeli ders seçilecektir. 19

20 III. YARIYIL (Seçmeli) IV. YARIYIL (Seçmeli) Ders Adı T U K AKTS Ders Adı T U K AKTS Sigortacılıkta Portföy Yönetimi Sigorta İşletmelerinde Örnek Olay İncelemesi Yenilik ve Yaratıcılık Acente İşletmesi ve Büro Yönetimi Kişisel Gelişim ve Liderlik Müşteri İlişkiler Yönetimi Halkla İlişkiler Proje Yönetimi Meslek Etiği Kalite Yönetimi Sistemi İletişim Sigortacılık Girişimciliği TOPLAM TOPLAM T:Teorik Ders Saati U:Uygulama Saati K:Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 9.4. Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı Bağımsız Sigortacılık Müfredatı I. YARIYIL (Zorunlu) II. YARIYIL (Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS T U K AKTS Mikro Ekonomi Makro Ekonomi Matematik Finansal Matematik Genel Muhasebe Sigorta Hukuku ve Mevzuatı İşletme Yönetimi Yangın Branşı Bilgi Teknolojileri Kullanımı Kaza Branşı Hukuka Giriş İstatistik Sigortacılık Temel Bilgileri Sigorta İşletmeciliği ve Türk Sigorta Sektörü İngilizce I İngilizce II Türk Dili I Türk Dili II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Staj TOPLAM TOPLAM

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri Amacı 1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından, eşit paylarla kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir. TSEV in temel

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği 1. Eğitim öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar: Orta öğretim hayatı sırasındaki sıkıntılar, Sosyal Çevre, Maddi Olanaklar, 2. Eğitim süreçlerinde

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kriz Yönetimi PR 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu İnönü Üniversitesi Malatya/2017 2 İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU... 4 KURUMSAL ŞEMA... 5 PLANLAMA SÜRECİ... 6 DURUM ANALİZİ... 7 Tarihçe... 7 Mevzuat

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007

INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Sponsored by the Japanese Government INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Role of institutes and training centers Turkish

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilere Giriş II PR 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ. Telefon: M.Bahar BAŞKIR

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ.  Telefon: M.Bahar BAŞKIR http://fen.bartin.edu.tr Telefon:0 378 501 10 00 M.Bahar BAŞKIR GENEL BİLGİLER: Eğitim Dili : Türkçe Eğitim Süresi : 4 Yıl 2013 yılı: 3 adet Öğretim üyesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim faaliyeti başladı. Mezuniyet

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları

Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kriz Yönetimi PR 424 Bahar 1 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET DOKTORA PROGRAMI Uluslararası Ticaret Doktora Programı, ülkemizde bu alanda doktora düzeyindeki eğitim-öğretim açığını kapatmak üzere açılmış olup, 2014-2015

Detaylı