İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ"

Transkript

1 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur öğretim yılından itibaren Fakültenin Muhasebe-Finansman, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon bölümleri, diğer üniversitelerdeki benzer fakültelere eşdeğerlik sağlamak üzere birleştirilerek tek bir bölüm haline getirilmiş, adı geçen bölümlerdeki mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla İşletme Bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır eğitim öğretim yılından itibaren de İşletme Fakültesi bünyesinde "Konaklama İşletmeciliği" bölümü açılmış ve bu programa öğrenci alımı başlamıştır. İşletme Fakültesi, uzaktan öğretim yapan bir fakülte olarak yüksek öğretimin kitleselleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunarak, sadece üniversite çağındaki gençlerimize değil; daha önce yükseköğrenim görme fırsatı bulamamış olanlara, bir işte çalışıp da örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere de olanak yaratmaktadır. Fakülte, bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, internet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak öğrencilerin de bu teknolojilere uyumunu sağlamak ve teknolojik etkileşim yaratmak çabası içindedir. Ayrıca uygun bulunan bölgelerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri (yüz yüze eğitim) de verilmektedir. İşletme Fakültesi, kitaplarını en yetkin yazarlardan yararlanarak, her dönem en güncel bilgilerle dünya ölçeğinde yenilemekte ve uluslararası güncel bilgiyi alan ve bu ülkenin koşullarıyla bağdaştırabilen öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Dekan : Prof. Dr. M. Necdet TİMUR Fakülte Sekreteri : Emel ÜNAL ÖĞRETİM ELEMANLARI Profesörler: Davut AYDIN, Melih ERDOĞAN, Yavuz ODABAŞI, Berat Fethi ŞENİŞ, M. Necdet TİMUR Araştırma Görevlileri: Ece DOĞANTAN, Dilşad KIRSELİOĞLU, Gökhan ÖNDER, Emine Esra YILMAZ İŞLETME BÖLÜMÜ Bu bölümün amacı, işletmeciliğe ilişkin genel bir bakış açısı ile finansman, muhasebe, üretim, pazarlama ve yönetim gibi temel işletme fonksiyonlarını ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır. Ayrıca, işletme eğitimine yönelik ders programı içeriğinde teorik bilginin yanısıra uygulamaya yönelik çok sayıda örnekle öğrencilerin iş yaşamı ile uyumu kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Bölüm Başkanı : Prof. Dr. M. Necdet TİMUR DERS PROGRAMI I. SINIF Genel Muhasebe 6+0 9, Genel İşletme 6+0 9, Davranış Bilimlerine Giriş 6+0 9, İktisada Giriş 6+0 9, Genel Matematik 6+0 9, Temel Bilgi Teknolojileri 4+0 6, Hukuka Giriş 6+0 9,0 II. SINIF Muhasebe Uygulamaları 6+0 9, Ticaret Hukuku 6+0 9, Yönetim ve Organizasyon 6+0 9, Kamu Maliyesi 6+0 9, İstatistik 6+0 9, İktisat Teorisi 6+0 9, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4+0 6,0 661

2 III. SINIF Türk Vergi Sistemi 6+0 9, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6+0 9, Finansal Yönetim 6+0 9, Pazarlama Yönetimi 6+0 9, Maliyet Muhasebesi 6+0 9, Yönetim Bilgi Sistemleri 6+0 9,0 Yabancı Dil Dersleri (1) - 6,0 YABANCI DİL DERSLERİ 321 6/A (Alm) Almanca 4+0 6, /F (Fra) Fransızca 4+0 6,0 IV. SINIF İnsan Kaynakları Yönetimi 6+0 9, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz 6+0 9, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 6+0 9, Stratejik Yönetim 6+0 9, Girişimcilik 6+0 9, Türk Dili 4+0 6, Uluslararası İşletmecilik 6+0 9, /İ (İng) İngilizce 4+0 6,0 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır. DERS PROGRAMI I. SINIF Genel Muhasebe 6+0 9, Genel İşletme 6+0 9, Davranış Bilimlerine Giriş 6+0 9, İktisada Giriş 6+0 9, Genel Matematik 6+0 9, Temel Bilgi Teknolojileri 4+0 6, Hukuka Giriş 6+0 9,0 II. SINIF Genel Turizm Bilgisi 6+0 6, Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü 6+0 9, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4+0 6, Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri 6+0 9, Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri 6+0 9, Yiyecek İçecek Hizmetleri 6+0 6, Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ,0 III. SINIF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6+0 9, Finansal Yönetim 6+0 9, Pazarlama Yönetimi 6+0 9, Yönetim Bilgi Sistemleri 6+0 9, Turizm Ekonomisi 6+0 9, Otel Yönetimi 6+0 9,0 Yabancı Dil Dersleri (1) - 6,0 YABANCI DİL DERSLERİ 321 6/A (Alm) Almanca 4+0 6,0 IV. SINIF İnsan Kaynakları Yönetimi 6+0 9, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz 6+0 9, Stratejik Yönetim 6+0 9, Girişimcilik 6+0 9, Türk Dili 4+0 6, Hizmet Tasarımı 6+0 9, Kültür ve Kent 6+0 9, /F (Fra) Fransızca 4+0 6, /İ (İng) İngilizce 4+0 6,0 662

3 DERS İÇERİKLERİ Genel Muhasebe 6+0 9,0 İşletme ve Muhasebe; Mali Tablolar; Hesaplar; Muhasebede Kayıt Belgeleri ve Defterler; Muhasebe Süreci; Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri; Stoklar; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler; Alacaklar; Duran Varlıklar; Mali Borçlar; Borçlar; Özkaynaklar; Gelirler ve Giderler; Dönemsonu İşlemleri; Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri; Duran Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri; Borçlara Ait Dönemsonu İşlemleri; Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu İşlemleri; Dönemsonu Mali Tablolar Düzenlenmesi (Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün Bir Uygulama) Genel İşletme 6+0 9,0 İşletme Kavramı; İşletmelerin Özellikleri; İşletmelerin Kuruluşu; İşletmelerin Büyümesi; İş Ahlâkı ve Toplumsal Sorumluluk (Etik-Törel Kurallar); Yönetim Kavramı; Yönetim İşlevleri; İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri; Pazarlama İlkeleri; Ürün ve Fiyatlama; Pazarlama Kanalları ve Tutundurma; Üretim Sistemleri ve Yönetimi; Üretim Sistemlerinin Tasarım Kuruluş ve İşleyişi; İşletme Bilgi Sistemi; Muhasebe; Finansal Yönetim; Finansal Sistem ve Kurumlar; Çokuluslu İşletmeler Davranış Bilimlerine Giriş 6+0 9,0 Sosyolojiye Giriş ve Yöntem; Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar; Toplum ve Toplumsal Yapı; Kültür; Toplumsallaşma; Toplumsal Gruplar; Aile Kurumu; Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme; Psikoloji Bilimine Giriş; Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi; Güdüler ve Duygular; Duyum ve Algı; Öğrenme; Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları; Davranış Üzerine Sosyal Etkiler; Tutumlar İktisada Giriş 6+0 9,0 İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları; Kıtlık, Tercih ve Fayda; Arz ve Talep; Esneklik; Arz - Talep Uygulamaları; Üretim ve Maliyetler; Tam Rekabet Piyasası; Eksik Rekabet Piyasaları; Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri; Kamusal Mallar ve Dışsallıklar; Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş; Milli Gelir Muhasebesi; Milli Hasılanın Belirlenmesi; Makro Ekonomik Denge; Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar; Para ve Bankacılık; Para Teorisi ve Politikası; Toplam Talep - Toplam Arz Analizi ve Enflasyon; Uluslararası Ticaret ve Finansman; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Genel Matematik 6+0 9,0 Kümeler ve Sayılar; Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler; Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemi; Fonksiyonlar; Limit ve Süreklilik; Türev Kavramı; Türev Uygulamaları; Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar; Belirsiz İntegral; Belirli İntegral ve Uygulamaları; Doğrusal Denklem Sistemleri; Matrisler; 663 Determinantlar; Doğrusal Programlama; Çok Değişkenli Fonksiyonlar Temel Bilgi Teknolojileri 4+0 6,0 Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Organizasyonu; Bilgisayar Yazılımı; İşletim Sistemi; Büro Yazılımlarında Ortak Öğeler; Kelime İşlemciler; İşlem Tabloları; Sunum Programları; Resim ve Çizim Programları; Veri Tabanları; Bilgisayar Ağları; İnternet'in Altyapısı; İnternet'in Kullanımı; Bilgisayarla Problem Çözme Yolları Hukuka Giriş 6+0 9,0 Hukuk Kavramı; Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi; Kamu Hukukunun Dalları; Özel Hukukun Dalları; Hukukun Kaynakları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması; Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti; Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik; Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları; Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk; Temsil; Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi; Sözleşme Türleri I; Sözleşme Türleri II; Yargı Genel Turizm Bilgisi 6+0 6,0 Boş Zaman, Turizm ve Turist Kavramları; Turizm Faaliyetlerinin Sınıflandırılması; Turizmin Tarihi ve Turizmin Gelişmesini Etkileyen Unsurlar; Turizm Endüstrisi; Turizm Talebi; Turizm ve Ekonomik Çevre; Turizm Toplumsal ve Fiziksel Çevre İlişkisi; Türkiye'de Turizm; Türkiye'de Turizm Endüstrisinin Yapısı; Kamu Yönetiminde Turizm ve Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Muhasebe Uygulamaları 6+0 9,0 Dönemsonu İşlemleri; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler; Alacaklar; Stoklar; Duran Varlıklar; Yabancı Kaynaklar; Gelirler ve Giderler; Öz Kaynaklar; Mali Tabloların Düzenlenmesi; Ticaret Şirketleri; Kollektif Şirket Kuruluşu ve Sermaye Değişiklikleri; Kollektif Şirkette Kâr ve Zarar Dağıtımı; Komandit Şirket; Anonim Şirketin Kuruluşu ve Sermaye Değişikliği; Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı; Limited Şirketler; Şirketlerde Tasfiye; Şirketlerde Birleşme Ticaret Hukuku 6+0 9,0 Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı; Tâcir ve Tâcir Sıfatının Sonuçları; Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar; Ticaret Sicili; Haksız Rekabet; Ticarî Defterler; Tüccar Yardımcıları; Câri Hesap; Ortaklık Kavramı ve Kollektif Ortaklık; Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler; Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, Ortaklar Arasında Değişiklikler, Kollektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi; Adi Komandit Ortaklık; Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu; Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul); Anonim Ortaklığın Organları (Yönetim ve Denetleme Kurulu); Anonim

4 Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları; Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler ( Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi; Limited Ortaklık; Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri ve Poliçe; Bono ve Çek Yönetim ve Organizasyon 6+0 9,0 Yönetim Kavramı; Klasik Yönetim Yaklaşımı; Davranışsal Yönetim Yaklaşımı; Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımı; Planlama; Örgütleme; Kadrolama; Yetki, Güç ve Liderlik; Denetim; Yetki İlişkileri ve Organizasyon Yapıları; Örgüt Kültürü; Toplam Kalite Yönetimi; Yeniden Yapılanma; Kriz Yönetimi Kamu Maliyesi 6+0 9,0 Genel Ekonomi İçinde Kamu Kesiminin Gelişimi; Kamu Maliyesinin Görevleri; Kamusal Mallar ve Dışsallıklar; Siyasi Karar Alma Mekanizmaları; Kamu Harcamaları ve Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Artışı; Kamu Harcamalarında Etkinlik (Fayda - Maliyet Analizi); Bütçe Sistemleri ve Türkiye'de Çok Yıllı Bütçe Süreci; Kamu Gelirleri; Vergi Teorisine Giriş; Vergileme Tekniği; Vergi Analizi; Vergi Türleri; Bütçe Açığı ve Devlet Borçları; Yerel Yönetimler İstatistik 6+0 9,0 Temel Kavramlar; İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları); Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri; Olasılık; Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları; Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım; Örnekleme; İstatistiksel Tahminleme; Hipotez Testleri; Ki-Kare Testi; Basit Doğrusal Regresyon; Korelasyon; İndeksler; Zaman Serisi Çözümlemesi Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü 6+0 9,0 Turizm Endüstrisi; Tur Operatörlüğü; Tur Çeşitleri; Yönelim Kararı; Tur/ Ürün Tasarımı; Turizm ve Hava Yolu Ulaştırması; Planlama ve Yerel Bağlantılar; Paket Tur Maliyeti ve Satışı; Seyahat Acentacılığı; Seyahat Acentacılığı Etkinlikleri; Seyahat Acentalarının Kuruluş ve Organizasyonu; Türkiye'den Tur Örnekleri İktisat Teorisi 6+0 9,0 İktisat Teorisi; Tüketici Davranışları Teorisi; Piyasa Talebi ve Talep Esnekliği; Üretim Kuramı; Üretim Maliyetleri; Tam Rekabet Piyasası ve Firma Dengesi; Eksik Rekabet Piyasaları-I Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel; Eksik Rekabet Piyasaları-II Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları; Faktör Piyasası; Genel Denge ve Refah Ekonomisi; Makro İktisatta Temel Kavramlar; Klasik ve Keynesçi İktisat; Tüketim, Tasarruf ve Yatırım; Para Arzı ve Talebi; Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli; Açık Ekonomi IS-LM Modeli; Toplam Arz ve Toplam Talep Modeli; İşsizlik ve Enflasyon; Ekonomik Büyüme; İstikrar Politikalarına Çeşitli Yaklaşımlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4+0 6,0 İnkılâp (Devrim) Kavramı; Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenler; Osmanlı Devleti?nin Sona Erme Sürecine Girmesi - Birinci Dünya Savaşı; Osmanlı Devleti?nin Parçalanmaya Başlaması ve Buna İlk Tepkiler; Mustafa Kemal Paşanın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu; Kongreler Yolu ile Örgütlenme ve Kuvayı Milliye; Misak-ı Millî?den Türkiye Büyük Millet Meclisine; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu, Yapısı ve Çalışmaları; Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı (1920 Yılı Sonuna Kadar); Kurtuluş Savaşı (1921 Yılı Başından Mudanya Ateşkes Anlaşmasına Kadar); Kurtuluş Savaşının Bitişi: Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin İlânı; Halifeliğin Kaldırılması ve Buna Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi; Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti ( ); Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti ( ); İnkılâpların Temel Özellikleri ve Türk İnkılâbı; Türk İnkılâbını Etkileyen Akımlar; Demokratik Hukuk Devleti; Türk Hukuk Sisteminin Kurulması; Türk Eğitim Sisteminin Kurulması; Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması; Türk Toplum Yaşamına Düzgünlük ve Sağlıklı İşlerlik Getiren Diğer Yenilikler; Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği; Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık; Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları; Genel Değerlendirme Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri 6+0 9,0 Destek Hizmetlerinin Tanımı, Önemi ve Organizasyon Yapısı; Muhasebe Departmanı; Maliyet Kontrolü; Bütçeleme; İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynaklarının Eğitimi; Pazarlama; Ziyafet (Banket) Yönetimi; Satınalma ve Depolama; Müşteri Hizmetleri; Halkla İlişkiler; Güvenlik; Animasyon; Otel ve Çevre Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri 6+0 9,0 Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri; Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Araçlar ve Malzemeler; Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı; Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik; Kat Hizmetlerinde Güvenlik; Otel İşletmelerinde Ön Büro; Otel İşletmeleri ve Bilgi Sistemleri; Rezervasyon ve Satış; Konaklama Hizmetleri ve Müşteri Hesapları; Gece Denetimi ve Faaliyet Raporları Yiyecek İçecek Hizmetleri 6+0 6,0 Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin Yeri ve Önemi; Yiyecek ve İçecek Bölümünün Kendi İçinde Örgütlenmesi ve Görev Tanımları; Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Çalışan Personelin Niteliği ve Kıyafeti; Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kullanılan Araç ve Gereçler- I; Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kullanılan Araç ve Gereçler-II; Yiyecek-İçecek Hizmetlerinde Ön Hazırlık; Servis Çeşitleri; Servis Akışı; Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hijyen; Bar Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Kavramlar; Bira ve Şarapların Üretimi ve Servisi; Yüksek Alkollü İçecekler. 664

5 263 9 Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ,0 Hizmet ve Hizmet Sektörüne Genel Bir Bakış; Kalite ve Kalitenin Evrimi; Toplam Kalite Yönetimi; Kalite Kültürü ve Sürekli Gelişim; Kalite Takımları ve Temel Kalite Kontrol Araçları; İleri Kalite Geliştirme Araçları ve Teknikleri; Turizmde Hizmet Kalitesi ve Ölçümü; Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri: ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi, ISO 2000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemleri, 14001:2004 Çevre yönetim sistemleri, 18001:2008; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri; Sosyal Sorumluluk: SA 8000, AA1000; Mükemmellik Modelleri: Deming modeli, Malcolm Baldrige mükemmellik modeli, EFQM mükemmellik modeli Türk Vergi Sistemi 6+0 9,0 Gelir Vergisi ile İlgili Bilgiler ve Mükellefiyet; Ticari Kazanç; Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı; Gayrimenkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı; Ücret, Diğer Kazanç ve İratlar; Beyan Esası ve Beyanname Türleri; Verginin Tarhı, Tahakkuk ve Tahsili; Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri, İstisna ve Muafiyetler; Kurumlar Vergisininde Matrahın Tespiti; Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespitinde Özel Durumlar; Kurumlar Vergisinde Kazancın Bildirilmesi; Katma Değer Vergisi; Veraset ve İntikal Vergisi; Motorlu Taşıtlar Vergisi; Emlak Vergisi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6+0 9,0 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler; İş Hukukunun Kaynakları ve 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Uygulama Alanı; İş İlişkisinin Kurulması; İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi; İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi; İş İlişkisinin Kişisel Bakımından Düzenlenmesi; İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları; Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi; Sendika Üyeliği ve Güvencesi; Sendikaların Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri ve Son Bulmaları; Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı ve Hükmü; Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları; Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü; Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Uygulama Alanı; Kısa Dönem Sosyal Sigorta Kolları; Uzun Dönem Sosyal Sigorta Kolları; T.C. Emekli Sandığı; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Finansal Yönetim 6+0 9,0 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları; Paranın Zaman Değeri; Finansal Analiz; Başabaş ve Kaldıraç Analizleri; Finansal Planlama ve Kontrol; Çalışma Sermayesi Yöntemi; Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi; Alacak ve Stok Yönetimi; Belirlilik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi; Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçesi; Kısa Vadeli Finansman; Orta ve Uzun Vadeli Finansman; Sermaye Maliyeti; Sermaye Yapısı; Kar Dağıtım Politikası Pazarlama Yönetimi 6+0 9,0 Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi; Pazarlama Planlaması; Pazarlama Araştırması; Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı 665 Davranışları; Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi; Ürün Planlama ve Geliştirme; İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları; Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım; Perakendecilik ve Toptancılık; Tutundurma Kararları; Kişisel Satış ve Satış Yönetimi; Reklam ve Halkla İlişkiler; Uluslararası Pazarlama; Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar Maliyet Muhasebesi 6+0 9,0 Maliyet Muhasebesine Giriş; İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri; İşçilik Maliyetleri; Genel Üretim Maliyetleri (Maliyet Davranışlarının Bir Maliyet Fonksiyonu Olarak İfade Edilmesi); Maliyet Dağıtımları - Birinci ve İkinci Dağıtım - ; Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Birleşik Maliyet Dağıtımı; Sipariş Maliyeti Sistemi; Safha Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Hesaplanması: Tek safhalı, Çok safhalı; Üretim Kayıplarının Saptanması ve Muhasebeleştirilmesi; Maliyet - Hacim - Kâr Analizi; Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeler; Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi; Karar Seçeneklerinin Değerlendirilmesinde Maliyet Bilgilerinin Kullanılması; Merkezkaç Faaliyetlerinin Kontrolü Yönetim Bilgi Sistemleri 6+0 9,0 Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler; İşletme Bilgi Sistemleri; İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri ve Bilgi Sistemi; Dijital Girişimler; Bilgi Teknolojileri ve Politikası; Bilgi Sistemi Yazılımı; Telekomünikasyon ve Ağlar; İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojisi Altyapısı; Bütünleşik İşletme Bilgi Sisteminin Kurulması; Bilgi Sistemi Projelerinin Değeri, Uygulama Süreci ve Yönetimi; Bilgi Yönetimi Yapay Zeka ve Yönetim Kararlarının Desteklenmesi; Bilgi Sistemlerinin Güvenliği; Uluslararası Bilgi Sistemleri /A Almanca 4+0 6,0 Varış; Kayıt; Odada (Otel Odasında); Yemekhanede; Öğrencilerle Sohbet; Parkta Gezinti; Magdalensberg'de; Tekrar; Otobüsle Şehirde; Şehirde (Çarşıda); Alışveriş; Telefonlaşma; Formaliteler; Üniversitede; Alıştırmalar; Aile; İkamet; Alışveriş Merkezinde; Dış Görünüm; Hava Durumu; Trafik; Hastalık; Avusturya'da; Restoranda; Boş Zaman / Hobi / Spor; Tekrar /F Fransızca 4+0 6,0 Kendini Tanıtma; Selamlaşma; Birinin "Nasıl Olduğunu" Sorma; Adres Gösterme; Bir Şey İsteme; Yol ve Yön Sorma, Fikir Belirtme; Birine Düşüncesini Sorma; İstediğini Seçme, Ismarlama ve Hesap Ödeme; Teklifte Bulunma, Birinden Bir Şey Yapmasını İsteme; Zamanı Bildirme; Üzüntü Bildirme, Düş Kırıklığını Anlatma /İ İngilizce 4+0 6,0 İsminiz nedir?; Nasılsınız?; Yardım Edebilir misiniz?; Sol, Sağ, Dosdoğru; Neredeler?; Saat Kaç; Bu nedir?; Şu nedir?; Ondan Çok Hoşlanırım; Hiç Şarabınız Var mı?; Ne Yapıyorlar?; İsminizi Öğrenebilir miyim?; O Neye Benziyor?; Sigara İçmek Yasaktır?; O Birinci Katta; Nereye Gitti?; Uzaklaşma; Alışveriş; Onu Neden Seviyorsun?;

6 Neye İhtiyacın Var; İngiltere ye Hoşgeldiniz; Şu Kim?; Ne Yapmak İstersiniz?; Oraya Nasıl Gidebilirim?; O Nerede; Bugün Günlerden Ne?; O Kimin; Ondan Hoşlandım; Ne Kadar ve Kaç Tane?; Ne Yaptın? Turizm Ekonomisi 6+0 9,0 Ekonomi ve Turizm: Temel ekonomik kuramlar, Turizm ürünü, Uluslararası turizm; Turizm Arzı: Turizm arzı ve özellikleri; Turizm Talebi: Turizm talebi ve özellikleri; Turizm Pazarında Denge: Kısmi denge, Dengeyi etkileyen faktörler; Turizmin Gelişmesi ve Ulusal Ekonomiler: Ulusal ekonomi ve turizm, Turizmin ekonomik sonuçları; Turizmin Parasal Ekonomik Etkileri: Turizm ve döviz gelirleri, Dış ödemeler dengesine etkisi, Kamu gelir ve harcamalarına etkisi, Mal ve hizmet fiyatlarına etkisi; Turizmin Reel Ekonomik Etkileri; Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi: Turizm gelirlerinin çarpan etkisi, Girdi-çıktı analizi Otel Yönetimi 6+0 9,0 Otelcilik Sektörü ve Gelişimi; Konaklama Tesisleri ve Oteller: Otel işletmelerinin konaklama tesisleri içindeki yeri, Otel işletmelerinin sınıflandırılması; Yönetim ve Yönetici Kavramı; Yönetim Teorileri; Planlama ve Karar Verme: Planlama süreci, Planlama türleri, Karar verme süreci, Karar türleri, Örgütleme: Örgütleme modelleri, Bölümlere ayırma; Koordinasyon ve İletişim: Koordinasyon yöntemleri; Motivasyon ve Ekip Çalışması: Motivasyon teorileri, Ekiplerin özellikleri; Liderlik ve Güç: Liderlik teorileri, Güç çeşitleri; Denetim: Denetim düzeyleri, Denetim süreci, Denetim teknikleri, Denetim sistemleri İnsan Kaynakları Yönetimi 6+0 9,0 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi; İş Analizi; İnsan Kaynakları Planlaması; Personel Bulma ve Seçme; Oryantasyon; Eğitim; Kariyer Yönetimi; Performans Değerlemesi; Ücret Yönetimi; İş Değerlemesi; Disiplin; İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği; Çalışma İlişkileri; İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz 6+0 9,0 Bilginin Doğruluğu, Güvenilirliği ve Bağımsız Denetim; Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları; Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları; İç Kontrol, Denetim Testleri ve Denetimin Planlanması; Muhasebe Denetiminde Örnekleme; Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Denetimi; Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu; Mali Tablolar ve Mali Analiz; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz); Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Yüzdeler Analizi); Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi; Oran Analizi; Fon Akış Analizleri ve Fon Akım Tabloları; Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 6+0 9,0 Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar; Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar; Para Piyasaları; Tahvil Piyasaları; Hisse Senedi Piyasaları; Türev Finansal Piyasalar; Diğer Menkul Kıymetler; Borsalar; Takas ve Saklama İşlemleri; Bankalar ve İşlevleri; Banka Dışı Mali Aracı Kurumlar; Sermaye Piyasası Kurumları; Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma; Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları Stratejik Yönetim 6+0 9,0 Temel Kavramlar - Stratejinin Önemi ve Sınırları; Şirketlerde Yönetişim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi; Genel ve Uluslararası Çevre Değişkenleri; Endüstri Çevresi Değişkenleri ve Analizi; İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi; İstenmeye veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri; İşletme ve Stratejik İş Birimi Stratejileri - Seçim Analizi; Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri; İşlevsel Düzey Stratejileri ya da Politikaları; Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri; Stratejinin Uygulanması: Örgütsel Yapı ve Kaynak Dağılımı; Stratejilerin Uygulanması: Örgüt Kültürü ve Liderlik; Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü Girişimcilik 6+0 9,0 Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri; Girişimcilikte Yaratıcılık; Girişimcilikte Yenilik; İç Girişimcilik; Girişim Finansmanı; İş Planı; Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik; Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme; Türkiye'de Girişimciliğin Değerlendirilmesi; Türk Girişimciliğinin Genel Profili; Uluslararası Girişimcilik Türk Dili 4+0 6,0 Dil; Türk Dili; Türkçenin Zenginliği ve Sözvarlığının Gücü; Anlatım Birimleri - I: Sözcükler; Anlatım Birimleri - II: Cümleler; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Anlatım Bozuklukları - I: Sözcük Yanlışları; Anlatım Bozuklukları - II: Cümle Yanlışları; Anlayarak Okuma; Yazılı Anlatım Bilgileri; Anlatı Türleri - I; Anlatı Türleri - II; Anlatı Türleri - III; Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama; Sözlü Anlatım - Konuşma Uluslararası İşletmecilik 6+0 9,0 Uluslararası İşletmeciliğe Giriş; Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi; Uluslararası Organizasyonlar; Ülke Dışı Faaliyetler; Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü; Uluslararası İşletmelerde Etik; Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama; Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları; Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi; Uluslararası İşletmelerde Pazarlama; Uluslararası Muhasebe; Uluslararası Finansal Piyasalar ve Uluslararası Finansman; Uluslararası Yatırım Kararları; Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi; Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme. 666

7 464 2 Hizmet Tasarımı 6+0 9,0 Hizmet Kavramı ve Otel İşletmelerinde Hizmet Türleri; Hizmet Tasarımı ve Temel Aktörleri: Maliyet, Kalite, Pazara sunum zamanı, Çalışanların katılımı, Yenilik; Hizmet Tasarım Stratejileri: Varolan hizmetin değiştirilmesi, İyileştirilmesi, Çeşitlendirilmesi, Rakip ürünlerin kopyalanması, Yeni hizmet; Hizmet Müşterisi ve Satınalma Süreci; Değer Analizi; Süreç Analizi; Hizmet Tasarımında Kullanılan Teknikler; Hizmet Tasarım Aşamaları; Hizmet Tasarımında Bilişim Teknolojileri Kullanımı; Hizmet Tasarımında Diğer Konular; Standartlarlaştırma, Ürün yaşam eğrisi, Güvenilirlik, Kültürel farklılıklar, Zaman, Kişiye uyarlama Kültür ve Kent 6+0 9,0 Kent, Kentleşme, Kentlileşme; Kent Bilinci; Kentli Kimdir?; Kent Planlaması; Kent Planı ve Toplumsal Değerler; Kent ve İnsan İlişkisi; Kent ve Toplum; Kentleşme Tarihi; Kent Kurumları; Türkiye de Kentleşme Bilinci; Kent, Uygarlık ve Demokrasi; Kent ve Özgürlükler; Küreselleşme ve Kentlere Etkisi; Kültür ve Kent Kültürü; Kent Kültürünün Aktörleri; Kültürel ve Çevresel Koruma; Kent Kimliği; Kentsel Çevre; Avrupa Birliği Kentsel Politikası; Türkiye'deki Kentler ve Avrupa Birliği. 667

8 668

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı