TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİMİNİN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİMİNİN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİMİNİN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ali SARILI Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

3 Bu eserin tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Ocak 2004 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden edinilebilir. Tel. / Phone: +90 (212) / Faks / Fax : +90 (212) E. Posta BASKI TANITIM YAYINCILIK Kore Şehitleri Caddesi No: Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: O (pbx)

4 Ö N S Ö Z Devletin üzerine düşen görevleri gerektiği gibi yerine getirebilnnesi için çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu finansman kaynaklarının başında vergiler gelmektedir. Bundan dolayı vergilere, gerek toplum içinde gerekse siyasal karar alma sürecinde gereken önem verilmeli ve bu konuda genel bir görüş birliği sağlanmalıdır. Devletin uygulamakta olduğu maliye politikası araçlarından biri olan gelir politikasının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için maliye teşkilatı içinde idari ve mali özerkliğe sahip güçlü bir gelir idaresine ihtiyaç vardır. Ayrıca, vergilerin tam olarak tahsil edilebilmesi için vergi tahsilatında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve gelir idaresinin çağdaş anlamda yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Günümüzde, bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uygulanmakta olan beyana dayalı vergi sisteminin daha verimli olabilmesi için etkin bir vergi denetimine de ihtiyaç duyulmaktadır ki bu da modern bir gelir idaresi ile mümkün olabilecektir. Son yıllarda, Türkiye'de Gelir İdaresi ile vergi denetiminin mevcut sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken düzenlemeler konusunda Maliye Bakanlığı denetim elemanları, akademisyenler, mesleki kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından oldukça farklı görüşler ileri sürülmekte ve yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Ancak, bu çalışmaların hepsinde Türkiye'de Gelir İdaresi ile vergi denetiminin çağdaş anlamda yeniden yapılandırılması konusunda ortak bir fikir birliği vardır. Bu çerçevede, gerek Gelir İdaresi ile vergi denetiminin mevcut sorunlarını ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak gerekse Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması çabalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu çalışmanın karar alıcılara, yetkililere ve ilgililere yararlı olması umuduyla, çalışmayı gerçekleştiren Afyon Kacatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ali Sarılı'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Günümüzde kamu gelirlerinin büyük bir kısmını vergi gelirleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla, vergi gelirlerinin zamanında ve tam olarak toplanabilmesi için vergilendirmede etkinliğin ve verimliliğin sağlanması gerekir. Vergilendirmede etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasının en temel şartı, gelir idaresi ve vergi denetimine gereken önemin verilmesidir. Çağdaş bir sistem olan beyana dayalı vergi sisteminin etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi, gelir idaresinin ve vergi denetiminin etkin olmasına bağlıdır. Türk vergi sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için Gelir İdaresi ve vergi denetiminin yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı vardır. Son yıllarda yapılan vergi reformlarının çoğu vergi gelirlerini arttırma amacına yöneliktir. Ancak, sadece vergi kanunlarının değiştirilmesiyle vergi gelirleri istenildiği gibi arttırılamaz. Çünkü vergi mevzuatı ne kadar mükemmel oiursa olsun bu mevzuatın gerektiği şekilde uygulanamaması halinde beklenilen sonuçlar gerçekleşmez. Özellikle, Gelir İdaresi, çağın gereklerine uygun hale getirilmedikçe ve vergi denetimi de daha etkin olmadıkça vergi mevzuatında yapılacak değişikliklerle vergi gelirieri istenildiği kadar arttırılamaz. Türkiye'de vergilerin zamanında ve tam olarak tahsil edilebilmesi için Gelir İdaresinin ve vergi denetiminin çağdaş anlamda yeniden yapılandırılması gerekir. Bu çalışmanın hazırianması sırasında sayısal verilen sağlanmasında yardımlannı esirgemeyen Maliye Bakanlığı Gelirier Genel Müdüriüğü'ne, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı'na, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ve Gelirier Kontrolörleri Başkanlığı'na teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarım esnasında bana her zaman destek olan eşim Özgül SARILI'ya da teşekkür ederim. Ayrıca, bilimsel çalışmalara verdiği önem ve destekten dolayı Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin değerii Rektörü Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR'e ve sağlamış oldukları huzuriu çalışma ortamından dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR ile Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI'ya şükranlarımı sunanın. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AN SARILI

7

8 TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİMİNİN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 5 TABLOLAR LİSTESİ 13 EKLER LİSTESİ.15 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ \. GELİR İDARESİNİN TANIMI 23 II. VERGİ İDARESİ İLE VERGİ DAİRESİNİN TANİMİ VE AMACI 23 III. VERGİ DAİRESİNİN FONKSİYONLAR 24 A. Tarhiyat Fonksiyonu 24 B. Taiısil Foni<siyonu 25 C- Denetim Fonl<siyonu 25 IV. TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 25 V. TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİNİN BUGÜNKÜ YAPISI 26 A. Merkez Teşkilatı 27 B. Taşra Teşkilatı Gelirler Bölge Müdürlükleri Vergi Daireleri (Vergi Dairesi Başkanlıkları, Bağımsız Vergi Dairesi Müdüriükleri ve Bağlı Vergi Daireleri) Gelir Müdüriükler. 39 VI. TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ OTOMASYONU VE İNTERNET VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI 40

9 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİNİN SORUNLARI VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER I. Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatı, Çağdaş Bir Örgütlenme Yapısına Kavuşturulamamıştır 47 II. Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Mesleklerinde Performans Değeriendirmesine Göre Atanma Yükselme ve Yer Değiştirmeleri Sağlanamamıştır 49 İli. Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatında Çağdaş Teknolojik İmkanlardan Yeterince Yararianılmamaktadır 51 IV. Gelir İdaresinin Taşra Teşkilatında Bulunan Vergi Dairelerinin İş Yoğunluklannın Oldukça Fazla Olması Nedeniyle Etkin ve Verimli Bir Şekilde Hizmet Sunulamamaktadır 54 V. Gelir İdaresinin Taşra Teşkilatında Bulunan Vergi Daireleri, Bugünkü Yapısıyla İhtiyaca Tam Olarak Cevap Verememektedir 55 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DE VERGİ DENETİMİ I. DENETİM KAVRAMININ TANIMI 61 II. VERGİ DENETİMİNİN TANIMI.62 III. VERGİ DENETİMİNİN AMACI 63 IV. VERGİ DENETİMİNİN TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL GELİŞİM 63 A. Osmanlı İmparatoriuğu Döneminde Vergi Denetimi 63 B. Cumhuriyet Döneminde Vergi Denetimi 64 C. Günümüzde Vergi Denetimi.67 V TÜRKİYE'DE VERGİ DENETİM BİRİMLER.69 A. Merkez Teşkilatı Vergi Denetim Birimleri Hesap Uzmanları Kurulu 70 8

10 2. Maliye Teftiş Kurulu Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı 78 B. Taşra Teşkilatı Vergi Denetim Birimleri İlin En Büyük Mal Memuru Vergi Denetmenleri Vergi Dairesi Müdürleri ile GGM'nün Taşra Teşkilatında Müdür Kadrosunda Görev Yapanlar VI. VERGİ DENETİM TÜRLERİ 86 A. Gelir İdaresinin Teftişi ve Bu İdarede Çalışan Personelin Soruşturması.86 B. Bilgi Toplama 87 C. Yoklama 91 D. Vergi İncelemesi Vergi İncelemesinin Amacı ve Kapsamı Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar Vergi İncelemesine Tabi Olanlar Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer Vergi İncelemelerinde Uygulanacak Esaslar Aralamalı Vergi İncelemesi Vergi İncelemesinin Sonuçlandırılmas.112 VII. VERGİ DENETİM (İNCELEME) TEKNİKLER 113 S5

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DE VERGİ DENETİMİNİN SORUNLARI VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER I. Vergi Denetim Birimlerinin Kendi Aralarında Tam Bir Eşgüdüm ve Koordinasyon Sağlanamamıştır. 119 II. Vergi Denetim Birimleri Arasında Çok Başlılık Olması Nedeniyle Etkin ve Verimli Bir Vergi Denetimi Yapılamamaktadır.121 III. Vergi Denetim Elemanlannın Sayılannın Yetersiz Olması Nedeniyle Vergi İnceleme Oranı Çok Düşük Seviyelerde Kalmıştır.123 IV. Vergi Denetim Birimlerinde Denetim Elemanı Erozyonu Önlenememiştir.126 V Vergi Denetim Birimleri Objektif Bir Yapıya Kavuşturulamamıştır. 127 VI. Bazı Vergi Denetim Elemanlarının Vergi İncelemeYetkilerinin Yanısıra Teftiş ve SoruşturmaYetkilerinin Olması Nedeniyle Vergi İncelemelerine Yeterince ZamanAyrılamamaktadır..128 VII. Vergi Denetim Elemanlarının Mesleklerinde Performans Değeriendirmesine Göre Yükselmeleri Sağlanamamıştır..129 VIII. Vergi İncelemelerinde Çağdaş Denetim Tekniklerinden Yeterince Yararianılamamaktadır.130 IX. Türk Vergi Sistemi, Vergi İncelemelerini Kolaylaştıracak Vergi Güvenlik Müesseselerinden Yoksundur..133 X. VUK Hükümlerine Göre Vergi İncelemeleri Tüm Vergi Mükelleflerini Kapsamamaktadır. 134 XI Sayılı Kanunla VUK'nun Ceza Hükümlerinde Yapılan Değişiklik Sonucu Hukuki Bir BoşlukDoğmuştur 135 XII. Vergi İncelemelerinin Yapılması Esnasında Bazı Önemli Sorunlar Ortaya Çıkabilmektedir..139

12 XIII. Vergi Denetimi, Mükellef ve Gelir İdaresi Personelinin Eğitilmesine Yeterince Katkı Sağlayamamaktadır.143 XIV. Vergi İncelemelerinden Dolayı Yargıya İntikal Eden Uyuşmazlıkların Büyük Bir Kısmı İdare Aleyhine Sonuçlanmaktadır.143 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.147 YARARLANILAN KAYNAKLAR.155 YARARLANILAN DİĞER KAYNAKLAR.163 EKLER.167

13

14 T A B L O L A R L İ S T E S İ Tablo 1. Maliye Bakanlığı ile GGM'nün Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Sayıları 28 Tablo 2. GGM Merkez Teşkilatına Ait Bazı Kodların Dağılımı 29 Tablo 3. Tablo 4. GGM Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Kadro Durum 30 GGM Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Eğitim Durumları 30 Tablo 5. GGm Taşra Teşkilatına Ait Bazı Kadrolann Dağılımı 32 Tablo 6. Tablo 7. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 39 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı ile GGM Harcamalannm Karşılaştırılması ( ) 53 Tablo 8. Maliye Bakanlığı İşlevsel Denetim Yapısı 68 Tablo 9. Türkiyi'de Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Vergi Denetimi 69 Tablo 10. HUK'un Mevcut Kadroları ve Boş Kadro Oronları ( ) 73 Tablo 11. Çeşitli Nedenlerle MTK'ndan Aynlan Maliye Müfettişlerinin Dağılımı ( ) 73 Tablo 12. MTK'nun Mevcut Kadroları ve Boş Kadro Oranları ( ) 76 Tablo 13. Son Dokuz Yıl İtibariyle MTK'nda Sayısal Görünüm 77 Tablo 14. Çeşitli Nedenlerle MTK'ndan Aynlan Maliye Müfettişlerinin Dağılımı ( ) 78 Tablo 15. GKB'nın Mevcut Kadrolan ve Boş Kadro Oranları ( ) 82 Tablo 16. Çeşitli Nedenlerle Gelirler kotrolörlüğü Mesleğinden Ayrılanlann Dağılımı ( Tablo 17. Türkiye Genelinde Yaptınlan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Sonuçları ( ) 93 Tablo 18. Şubat 2002 Tarihi İtibariyle Vergi Denetim Kadroları.125 Tablo 19. Yargıya İntikal Eden Vergi Uyuşmazlıklannda İdare Aleyhine Gerçekleşme Oranları ( ) 144

15

16 E K L E R L İ S T E S İ EK 1. Maliye Bakanlığı Teşkilatı.169 EK 2. Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı 170 EK 3. GGM'ne Bağlı GBM'nin Merkezleri ve Kapsadığı İller.171 EK 4. Otomasyona Geçilen Vergi Daireleri 172 EK 5. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) 173 EK 6. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) 174 EK 7. Internet Vergi Dairesine Giriş Şifre Zarf Teslim Yazısı.175 EK 8. Denetim Birimleri Tarafından Gerçekleştirilen Vergi İnceleme Sonuçları ( ) 177 EK 9. Denetim Birimleri Tarafından Gerçekleştirilen Vergi İnceleme Sonuçları ( ).179

17

18 K I S A L T M A L A R a.g.e. Adı Geçen Eser a.g.m. Adı Geçen Makale a.g.r. Adı Geçen Rapor a.g.t. Adı Geçen Tebliğ ABD Amerika Birleşik Devletleri Bşk. Başkanlığı GBDB Gelirler Bölge Denetim Başkanlığı GBM Gelirler Bölge Müdürlijkieri GDK Gelir Denetim Kurulu GDU Gelir Denetim Uzmanı GGM Gelirler Genel Müdürlüğü GKB Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı GVK Gelir Vergisi Kanunu HUK Hesap Uzmanları Kurulu İVD İnternet Vergi Dairesi KDV Katma Değer Vergisi KHK Kanun Hükmünde Kararname KVK Kazanç Vergisi Kanunu Md. Müdürü MTK Maliye Teftiş Kurulu MVK Muamele Vergisi Kanunu Ort. Ortalama s. Sayfa ss. Sayfalar Arası TC Türkiye Cumhuriyeti TL Türk Lirası v.b. Ve Benzeri VEDOP Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi VUK Vergi Usul Kanunu Yrd. Yardımcısı

19

20 GİRİŞ Kamu hizmetlerinin tam anlamıyla istenilen kalitede ve devamlı olarak sunulabilmesinin temel şartı, yeterli ve sürekli finansman kaynaklarının varolmasıdır. Bu finansman kaynaklarının başında vergiler gelmektedir. Vergilerin zamanında ve tam olarak tahsil edilebilmesi için sadece mükemmel vergi kanunları çıkartmak yeterli olmamakta aynı zamanda güçlü bir gelir idaresi ile birlikte etkin bir vergi denetimi gereklidir. Çağdaş vergi sistemleri gibi Türk vergi sistemi de beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasına göre, vergi mükellefleri kazançlarını kendi hür iradeleri ile gelir idaresine beyan etmektedirler. Ancak, bazı mükellefler daha az vergi ödemek amacıyla gelirlerinin bir kısmını veya tamamını beyan etmeyebilirler. Bundan dolayı, vergilerin etkin ve verimli bir şekilde toplanabilmesi için mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun araştırılması gerekir. Mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun araştırılması ancak güçlü bir gelir idaresi ile etkin bir vergi denetiminin sağlanmasıyla mümkündür. Bu çalışmanın konusu, Türkiye'de Gelir İdaresi ile Vergi Denetiminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılandırılması'dır. Çalışmanın birinci bölümünde, Türkiye'de Gelir İdaresinin mevcut yapısı ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu bölümde; gelir idaresinin tanımı, vergi idaresinin ve dairesinin tanımı, amacı, fonksiyonları, tarihsel gelişimi, bugünkü yapısı ve internet vergi dairesi uygulaması üzerinde durulacawır. Türkiye'de gelir idaresinin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken düzenlemeler çalışmanın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, Türkiye'de vergi denetimi detaylı olarak incelenecektir. Bu bölümde; denetim kavramının tanımı ile vergi denetiminin tanımı, amacı, tarihsel gelişimi, denetim birimleri ve vergi denetim türleri tjm yönleriyle ortaya konulacaktır. Türkiye'de vergi denetiminin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken düzenlemeler, çalışmanın dördüncü bölümünde geniş bir şekilde ele alınacaktır. Genel değerlendirme ve sonuç bölümünde ise, gelir idaresi ile vergi denetiminin sorunlarının çözümüne yönelik önerilere yer verilecek ve ayrıca gerek gelir idaresi gerekse vergi denetiminin etkinliğinin arttırılması için nasıl yapılandırılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

21

22 [Hllı.. Mini B İ R İ N C İ B Ö L Ü M TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİ

23

24 TÜRKİYE'DE GEÜR İDARESİ Vergiler, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en önemli gelir kaynağıdır. Vergilerin zamanında ve tam olarak toplanabilmesi için vergi tahsilatında etkinliğin sağlanması gerekir. Vergi tahsilatında etkinliğin sağlanabilmesinin en temel şartı ise güçlü bir gelir idaresinin varolmasıdır. Bu bölümde, Türkiye'de Gelir İdaresinin bugünkü yapısı ayrıntılı olarak ele alınacaktır\ I. GELİR İDARESİNİN TANIMI En genel anlamıyla Gelir İdaresi, kamu gelirlerinin toplanması ve yönetimi işlemlerini yürüten idaredir. Gelir İdaresi, devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla topladığı gelirlerin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili gibi her türlü vergilendirme hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Vergilerin, devletin gelirleri arasında önemli bir paya sahip olması nedeniyle vergi literatüründe "Gelir İdaresi" yerine 'Vergi İdaresi" kavramı da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Vergi İdaresi, Gelir İdaresinin bir alt bölümü olarak, kanunların kendisine verdiği yetkileri kullanarak, hem vergiyi doğuran olayları tespit etme, hem tespit ettiği olayları vergilendirme ve hem de tahakkuk ettirilmiş vergilerin tahsili konusunda görevli ve yetkilidir. Vergi Yönetimi, gelir politikalarını hazırlayan ve tercihlere karar veren, vergi sisteminde yasa normu veya bağlayıcı diğer genel düzenleyici işlemler haline gelmiş bu politikaları, yine yasalarda yer alan verginin tarhı, tahakkuku, tahsili, hesabı ve vergi denetimi gibi usuli kural ve kurumlar aracılığıyla yerine getirmekle sorumlu olan kamu yönetim birimidir'^. II. VERGİ İDARESİ İLE VERGİ DAİRESİNİN TANIMI VE AMACI Vergi İdaresi, vergi mevzuatına uygun olarak vergisel hizmetleri yürüten idaredir Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nda^ (VUK) 'Vergi 'Bu bölümde, Mustafa Aü SARİLİ, "Türkiye'de Vergi Tahsilatında Etkinliğin Sağlanabilmesi İçin Gelir İdaresi Nasıl Yapılandırılmalıdır?", Vergi Dünyası, Sayı: 262, Haziran 2003, ss arasında yer alan makaleden yararlanılmıştır. ^Nezih ŞEKER, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994, s. 84.

25 İclaresi"nin tanımı yerine "Vergi Dairesi"nin tanımı yapılmıştır. Anılan kanunun 4'üncü maddesine göre, Vergi dairesi mül<ellefi tespit eden, vergi tarh eden, taiıakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir'. Diğer bir ifadeyle, vergi dairesi, vergi idaresinin bir birimi olarak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri gelirler ile çeşitli kanunlarda belirtilen devlet gelirlerinin tarih, tahakkuk ve özellikle tahsil işlemlerini gerçekleştiren dairelerdir. Buna göre Vergi Yönetimi, vergilemeye ilişkin her türlü hizmeti yürüten kurumlarla, vergilemeyle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin yönetsel süreci de içermektedir"*. Vergi idaresinin varolmasının temel nedeni; vergi, resim, harç ve benzeri gelirieri vergi mevzuatı gereğince devlet adına usulüne uygun şekilde tahsil etinektir. Buna göre, vergi dairesinin amacı, tahsil etmekle yükümlü olduğu vergileri vergi mevzuatı çerçevesinde etkinlik ve verimlilik" esaslarına göre zamanında, tam olarak rasyonel bir şekilde ve en düşük maliyetie tahsil etinektir. III. VERGİ DAİRESİNİN FONKSİYONLARI Vergi dairesi, gerek VUK'nun 4'üncü maddesinde gerekse Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetineliği'nin^ 4'üncü maddesinde; vergi tarh eden, tahakkuk ettiren, tahsil eden ve mükellefi tespit eden daire olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, vergi dairelerinin tarih, tahsil ve denetim olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Vergi dairelerinin bu fonksiyonları aşağıda kısaca açıklanacaktır. A. Tartıiyat Fonksiyonu Tarhiyat, vergiyi ödeyecek olan mükellefin tespit edilmesi, vergi mati-ahının hesaplanmasından verginin tahakkukuna kadar olan süreci kapsar. Çağdaş vergi sistemleri, beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında, mükellefler elde ettikleri kazançlarını kendi hür iradeleriyle vergi dairelerine ^ Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ^ Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. "Osman PEHLİVAN,"Vergi Yönetiminin Kamu Yönetimi İçindeki Yeri", Vergi Dünyası, Sayı: 75, Kasım 1987, s. 12. ^ Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

26 beyanname vermek suretiyle bildirirler. Vergi daireleri de mükelleflerin beyan ettikleri gelirier üzerinden vergiyi tarii eder. VUK'nun 20'nci maddesine göre, 'Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir'. Bu madde hükmüne göre, verginin tarhı, vergi idaresi tarafından mükelleflerin beyan ettikleri gelirieri, vergi kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden ödenecek olan verginin tespit edilmesine ilişkin idari bir işlemdir. B. Tahsil Fonksiyonu Vergilerin tahsil edilmesi, vergi dairelerinin en önemli görevlerinden biridir. Vergilerin tahsili, verginin tahakkuk etmesi anında veya daha sonra da gerçekleştirilebilir. Vergi daireleri, vergilerin dışında bazı resim, harç, para cezaları ve fon gibi gelirleri de tahsil etmekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri gelirierin tahsil edilmesinde vergi dairelerinin yanısıra bankalardan da yararianılmaktadır. C. Denetim Fonksiyonu Bilindiği gibi modem vergi sistemleri, beyan esasına dayanır. Beyan esasına göre, mükellefler kazançlarını beyanname ile vergi dairelerine bildirirler. Bazı mükellefler, daha az vergi ödemek amacıyla kazançlarının bir kısmını veya tamamını beyan etmeyebilirler. Vergilerin zamanında ve tam olarak tahsil edilebilmesini sağlamak için; mükellef beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesi gerekir. Dolayısıyla, vergi daireleri mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu araştırmak durumundadır. IV. TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Osmanlı İmparatorluğu döneminde vergiler, şer'i vergiler ile örfi vergilerden oluşmaktaydı. Şer'i vergiler, İslam Hukuku'na göre alınan zekat, aşar, haraç ve cizye'den oluşmakta, örfi vergiler ise padişah fermanıyla getirilen geçid nitelikte vergilerdi. Osmanlı Imparatoriuğu'nda ilk mali teşkilat I. Murat zamanında kurulmuştur yılına kadar, mali işlerie uğraşan teşkilatın başında "Birinci Sınıf Muhasip" veya "Defterdar" olarak adlandırılan bir memur bulunmaktaydı. '1838 yılında yayınlanan bir "Hattı-Hümayun" ile devlet teşkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti kurulmuştur"^. Ancak, Osmanlı İmparatoriuğu'nda çağdaş anlamda bir maliye örgütü ve gelir idaresi

27 oluşturulamamıştır tarihinde açılan, Brinci Türkiye Büyük Millet Medisi'nin kabul ettiği ilk kanun vergiyle ilgili bir kanundur. Maliye Bakanlığı ilk olarak 1923 yılında kurulmuş ancak, '2996 Sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun^" tarihinde kabul edilebilmiştir. Bu kanun. Maliye Bakanlığı'nın bugünkü örgüt yapısını temelini oluşturmuştur. Söz konusu kanunun getirdiği örgüt sistemine göre, Varidat Umum Müdürlüğü, Tahsilat Umum Müdürlüğü ile Vergiler İtiraz ve Temyiz Komisyonları olmak üzere üç örgüt kurulmuştur^ tarih ve 4286 sayılı kanunla^ 2996 sayılı kanunda yapılan değişiklikle, 'Varidat Umum Müdürlüğü" kaldırılarak yerine dolaysız vergilerin yönetimi için "Vasıtasız Umum Müdürlüğü", dolaylı vergilerin yönetimi için de "Vasıtalı Umum Müdürlüğü" kurulmuştijr tarih ve 4910 sayılı kanunla^ ise, "Vasıtasız Umum Müdürlüğü" ile "Vasıtalı Umum Müdürlüğü", "Gelirler Umum Müdürlüğü" çatısı altında birleştirilmiş ancak 'Tahsilat Umum Müdürlüğü" aynen korunmuştur. Son olarak, tarih ve 5655 sayılı kanunla^ \ 'Tahsilat Umum Müdürlüğü" ile "Gelirler Umum Müdürlüğü", 'Gelirler Genel Müdürlüğü" (GGM) çatısı altında birleştirilmiş ve bu genel müdürlük günümüze kadar varlığını korumuştur. V. TÜRKİYE'DE GELİR İDARESİNİN BUGÜNKÜ YAPISI Türkiye'de Gelir İdaresi genel olarak iki ayrı bakanlık çatısı altında örgütienmiştir. Vergi gelirlerinin idaresinden sorumlu bakanlık Maliye Bakanlığı'dır. Gümrük vergilerinin idaresi ise. Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Başbakanlık tarafından yürütülmektedir. Toplam kamu gelirleri içinde gümrük vergilerinin payı çok düşük olduğu için, bu çalışmada gümrük idaresi üzerinde durulmayıp vergi idaresi üzerinde yoğunlaşılacaktır. Maliye Bakanlığı'nda^^ ise, doğrudan vergi idaresiyle görevli kuruluş GGM'dür. Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde ^MALİYE BAKANLİĞİ GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, "Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi", Tanıtım, http.7/www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf ( ). '' Tarih ve 3322 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ^IVI. Burhan ERDEIVI, Vergi Yönetimi ve Örgütlenmesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, No: 233/154, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi, Eskişehir, 1981, s. 99. ^ Tarih ve 5184 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ^ Tarih ve 6327 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. " Tarih ve 7473 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ^^Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısı EK 1'de gösterilmiştir.

28 Kararname'nin^^ (KHK) 3'üncü maddesine göre, 'Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir'. Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı^"^ ise, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelmektedir. Türkiye'de GGM, verginin dışında diğer kamu gelirlerinin yönetimini de yürütmesi nedeniyle bu çalışmada, "Vergi İdaresi" kavramı yerine "Gelir İdaresi" kavramı kullanılacaktır. Gelir İdaresi, Maliye Bakanlığı'na bağlı GGM'nün merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Aşağıda, GGM'nün merkez ve taşra teşkilat yapıları ayrıntılı olarak incelenecektir. A. Merkez Teşkilatı Maliye Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden biri olan GGM'nün görevleri Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı KHK'nin 12'nci maddesinde sayılmıştır. Bu madde hükmüne göre, 'Gelirler Genel Müdijrlüğü'nün görevlen şunlardır: a) Devlet gelirleri politikasını hazırlar ve uygular, b) Devlet gelirierine ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlarla ilgili her türlü d^işiklikleri hazıriar, c) Devletin gelir bütçesini gerekçesi ile birlikte düzenler, d) Mahalli idarelerin vergi sisteminin Devlet vergi sistemi ile uyumunu sağlayıcı tedbirleri alır, e) Gelirleretesiriolan her türlü kanunteklifive tasarılarını inceleyip, bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirir ve tasarıların devlet gelirleri politikasına ve vergi tekniğine uygunluğunu sağlar, f) Milletlerarası vergi ilişkilerini yürütür, ikili veya (pk taraflı vergi anlaşmaları yapar, g) Devlet gelirlerine ilişkin kanunların uygulanmasını sağlar, h) Devlet alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri alır, i) Vergi denetimini gerçekleştirir, j) Vergitekniğiuygulaması hizmetlerini geliştirir, diğer vergi ile ilgili işlemleri yapar, k) Uygulamadaki anlaşmazlıklar vetereddütlerüzerine sorulara cevap verir. '^ Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. '^Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilat yapısı EK 2'de gösterilmiştir. 27

29 I) Silinmesi gereken vergilere ve tahsil edilemeyerek zaman aşımına uğrayan hazine alacaklarının kanunlar gereğince silinmesine dair işlemleri yapar, m) Tahakkuk ve tahsilat hesaplarını ve istatistiklerini toplan değerlendirir yayımlar, n) Milletlerarası kuruluşlarla vergi ile ilgili konularda işbirliği yapar, toplantılar katılır ve görüş bildirir, o) Vergi istihbarat hizmetlerini yijrütür, p) Teşkilat ve görev alanına giren işlemlerin yürütülmesi için b'lgi işlem hizmetlerini tasarlar ve uygular, bu amaçla gerekli örgütlenmeyi sağlar, r) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla inceletir ve denetletir'. Görüldüğü gibi, GGM devlet gelirlerine ilişkin politik ve idari görevleri yürütmekle görevlidir. Tablo 1'de, Maliye Bakanlığı ile GGM'nün merkez ve taşra teşkilatı personel sayılan yer almaktadır. Bu tabloya göre, tarihi itibariyle GGM'nün merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel, tüm Maliye Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin yaklaşık % 60'ını oluşturmaktadır. Öte yandan, GGM'nün merkez teşkilatında çalışan personel, tüm Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çalışan personelinin % 30'unu oluşturmaktadır. Tablo 1 Maliye Bakanlığı ile GGM'nün Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Sayılan* Merkez Taşra Toplam Maliye Baionlığı (Genel) (1) Gelirier Genel Müdüriüğü (2) * tarihi itibariyle. (2y(1)(%) 30,1 62,1 59,3 Kaynak: MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, "Gelirler Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan", Tanıtım, ( ). GGM merkez teşkilatının sahip olduğu bazı kadroların doluluk oranları ise Tablo 2'de gösterilmiştir. Bu tabloya göre, tarihi itibariyle GGM'nün merkez teşkilatında çalışan üst düzey yönetici ve uzman kadrolarının sadece % 511 doldurulabilmişken; yaklaşık % 49'u ise boş kalmıştır.

30 Tablo 2 GGM Merkez Teşkilatına Alt Bazı Kadrolann Dağılımı* KADRO UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM Genel Müdür Genel Müdür Yrd Daire Başkanı Devlet Gelir Uzmanı Devlet Gelir Uzman Yrd Bilgi İşlem Merkezi Md Şube Müdürü** Uzman TOPLAM % 51,4 48,6 100 * tarihi itibariyle. **Şube Müdüriüğü kadrolarının 7 adedine vekalet edilmektedir. Kaynak: MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 'Gelirler Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları", Tanıtım, http-ymaww.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf ( ). GGM merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin kadro durumları da Tablo 3'te gösterilmiştir. Bu tabloya göre, tarihi itibariyle merkez teşkilatında çalışan personelin % 75'i destek hizmetleri, % 20'si denetim, % 5'i yönetim kadrolarında çalışmaktadır.

31 Tablo 3 GGM Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Kadro Durumu* Yönetim % Denetim % Destek % Toplam Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı * tarihi itibariyle. Kaynak: MALİYE BAKANLİĞİ GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, "Gelirler Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları", Tanıtım, ( ). Tablo 4'te, GGM merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin eğitim durumları gösterilmiştir. Bu tabloda, tarihi itibariyle merkez teşkilatında çalışan personelin % 87'si yüksekokul, % 12,7'si lise, % 0,3'ü ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, GGM'nün merkez teşkilatında çalışan personelin önemli bir kısmı yüksekokul mezunudur. Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Tablo 4 GGM Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Eğitim Durumları* Yüksekokul % Lise % İlköğretim % Toplam ,7 5 0, * tarihi itibariyle. Kaynak: MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, "Gelirler Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları", Tanıtım, ( ). B. Taşra Teşkilatı Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı Defterdarlıklardan oluşmaktadır. Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

32 178 Sayılı KHK'nin 543 Sayılı KHK'nin'^ 15'inci maddesiyle düzenlenen 11 'inci Ek maddesine göre, 'Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı'nın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atanmaları ire alt merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur'. Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı, Defterdarın yönetiminde gelir, muhasebat, milli emlak ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüklerinden oluşur^^. Defterdarın gelir birimleri ise, vergi daireleri ve gelir müdürlükleridir. Ancak, bazı illerde doğrudan GGM'ne bağlı Gelirler Bölge Müdürlükleri (GBM) de kurulmuştur. GGM'nün taşra teşkilatı ise; GBM, Vergi Denetmenleri Başkanlıkları, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Takdir Komisyonu Başkanlıkları'ndan oluşmaktadır. GGM'nün taşra teşkilatına ait bazı kadroların dağılımı Tablo 5'te gösterilmiştir. Bu tabloya göre, tarihi itibariyle taşra teşkilatına ait söz konusu personel kadrolarının ancak 1/4 'i doldurulabilmiştir. ^^ Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ^^Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 15'inci maddesiyle düzenlenen 11'inci Ek maddesinin 1'inci fıkrası.

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2004 I T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Organizasyon Metod Şubesi Müdürlüğü Ankara www.gelirler.gov.tr Ankara 2004 Teknik Hazırlık/Baskı

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ Nisan 2007 4. Baskı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.22.G.4-24.10.2013 Özet Bülten : :Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması (6495 Sayılı Kanun Geç. Md.2/2) Hakkında Değerli Müşterimiz; Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-45

SİRKÜLER RAPOR 2005-45 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-45

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 Konu: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR 11.02.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lı Bazı

Detaylı