DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)"

Transkript

1 DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU () VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) , ,83 1- Kasa 95,08 442,96 2- Alınan Çekler Bankalar , ,87 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar ,38 - B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) , ,32 1- Satılmaya Hazır ( Satışa Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) ,79-2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) , ,22 4- Krediler Krediler Karşılığı ( - ) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) , ,10 7- Şirket Hissesi Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) - - C- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Alacaklar , ,54 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar , ,83 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) , ,00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler , ,71 7- Sigortalılara Krediler Karşılığı ( - ) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar 412,29 412, Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) - 412,29-412,29 D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar , ,19 1- Ortaklardan Alacaklar Đştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar , ,19 5- Çalışanlardan ( Personelden ) Alacaklar Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) - - E- Diğer Alacaklar , ,13 1- Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) Verilen Depozito Ve Teminatlar , ,09 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.836, ,04 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - - F- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları , ,50 1- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler , ,56 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri Gelecek Aylara Ait Diğer ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları , ,94 G- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar , ,69 1- Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar , ,69 3- Ertelenen Vergi Varlıkları , ,00 4- Đş Avansları ,18-5- Çalışanlara ( Personele ) Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari ( Dönen ) Varlıklar 88,20-8- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar Karşılığı ( - ) - - I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı , ,20

2 VARLIKLAR II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar A- Olağan ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler Sigortalılara Krediler Karşılığı ( - ) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar Đştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Çalışanlardan ( Personelden ) Alacaklar Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı ( - ) Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) Verilen Depozito Ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - - D- ( Sabit ) Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Đştirakler Đştirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ( Sabit ) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) - - E- Maddi ( Duran ) Varlıklar , ,67 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , ,50 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (- ) ,00-3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine Ve Teçhizatlar Demirbaş Ve Tesisatlar , ,15 6- Motorlu Taşıtlar ,13 7- Diğer Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) , ,99 8- Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmiş Maddi ( Duran ) Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) , , Maddi ( Duran ) Varlıklara Đlişkin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) - - F- Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar , ,68 1- Haklar , ,48 2- Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar Birikmiş Đtfalar ( Amortismanlar ) ( - ) , ,80 7- Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklara Đlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Giderleri Gelecek Yıllara Ait Değer ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H- Diğer Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari ( Duran ) Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı ( - ) Diğer Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Karşılığı ( - ) - - II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı , ,35

3 YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar , ,17 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar , ,93 2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar - 171,24 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Đhraç Farkı ( - ) - - B- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Borçlar , ,61 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar , ,34 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Olağan ( Esas) Faaliyetlerden Borçlar , ,27 C- Đlişkili Taraflara Borçlar , ,22 1- Ortaklara Borçlar Đştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 300, ,28 5- Çalışanlara ( Personele ) Borçlar , ,94 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar , ,32 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar , ,06 2- Diğer Borçlar Reeskontu ( - ) Diğer Çeşitli Borçlar , ,26 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları , ,88 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net , ,03 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net , ,35 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net , ,36 5- Bonus Ve Đndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net , ,14 F- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar ,75-1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere Đlişkin Karşılık Maaliyet Giderleri Karşılığı ,75 - G- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Đle Karşılıkları , ,13 1- Ödenecek Vergi Fonlar , ,92 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,87 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri ( - ) ,49-7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 8.015,55 646,34 H- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları , ,86 1- ( Ertelenmiş ) Faiz Ve Kira Gelirleri 3.341, ,05 2- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları , ,24 3- Gelecek Aylara Ait Diğer ( Ertlenmiş ) Gelirler ve Gider Tahakkukları ,57 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ,08 1- Ertelenen Vergi Yükümlüğü ,08 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı , ,27

4 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - 144,62 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar - 144,62 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Đhraç Farkı ( - ) Diğer Finansal Borçlar - - B- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyelerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Olağan ( Esas ) Faaliyetlerdn Borçlar - - C- Đlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar Đştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Çalışanlara ( Personele ) Borçlar Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito Ve Teminatlar Diğer Borçlar Reeskontu Diğer Çeşitli Borçlar - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları , ,25 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net , ,40 4- Mallak Hasar Tazminat Karşılığı - Net Bonus Ve Đndirimler Karşılığı - Net Yatrırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net , ,85 F- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar , ,07 1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere Đlişkin Karşılık , ,07 G- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları ,76 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları ,76 H- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları ( Ertelenmiş ) Faiz Ve Kira Giderleri Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı , ,70

5 ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye , ,00 1- ( Nominal ) Sermaye , ,00 2- Ödenmemiş Sermaye ( - ) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yeniden Değerleme Fonu Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri , ,62 1- Yasal Yedekler , ,34 2- Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler , ,38 4- Özel Fonlar ( Yedekler ) ,90 5- Finansal Varlıklar Değerlemesi ,50-6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları ,64 1- Geçmiş Yıllar Karları ,64 E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) , ,72 1- Geçmiş Yıllar Zararları , ,72 F- Dönem Net Karı , ,96 1- Dönem Net Karı Dönem Net Zararı ( - ) , ,96 V - Özsermaye Toplamı , ,58

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

1 CARI VARLIKLAR 2 CARI OLMAYAN VARLIKLAR 3 KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 4 UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 5 ÖZSERMAYE 6 GELIR TABLOSU HESAPLARI

1 CARI VARLIKLAR 2 CARI OLMAYAN VARLIKLAR 3 KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 4 UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 5 ÖZSERMAYE 6 GELIR TABLOSU HESAPLARI Sigortacilik Hesap Plani ve Izahnamesi Hakkinda Teblig (Sigortacilik Muhasebe Sistemi Teblig No: 1) Amaç Madde 1- Bu düzenlemenin amaci; sigortacilik sektöründe tek tip mali tablolar hazirlanmasina imkan

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ GELİR TABLOSU 12 HÜR SİGORTA A.Ş 1060 2010 "03.11.2010" "12.11.2010"

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ GELİR TABLOSU 12 HÜR SİGORTA A.Ş 1060 2010 03.11.2010 12.11.2010 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ GELİR TABLOSU 12 HÜR SİGORTA A.Ş 1060 2010 "03.11.2010" "12.11.2010" Q3 HESAP ADI TL Hayat Dışı Teknik Gelir 33.270.825,00 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı GELİR TABLOSU Tablo Kodu 12 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) "30.04.2008" Yüklendiği

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı