İSTATİKSEL ÇALIŞMA: AB Ülkelerinde ve Türkiye de Son 10 Yılda İhracat Artış Oranı (%)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİKSEL ÇALIŞMA: AB Ülkelerinde ve Türkiye de Son 10 Yılda İhracat Artış Oranı (%)"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 25. Reform İzleme Grubu Toplantısı İstanbul da Yapıldı AİHM Kararları Türkçe ye Çevrildi Avrupa Vatandaşlık Girişimi 1 Nisan 2012 de Başlıyor Sırbistan Resmen AB Adayı Mali İşlemler Vergisinde Uzlaşı Sağlanamadı Türkiye AB nin En Büyük 6. Ticaret Ortağı Oldu AB de İstihdam Azalıyor, İşçi Maliyetleri Artıyor AB, Peru Ve Kolombiya İle Serbest Ticarete Başlıyor Türkiye, Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Sistemine Geçiyor Motorlu Taşıtlara AB Modeli Çevreci Vergi AB Meyve Sularına Şeker İlave Edilmesini Yasakladı Patent Başvurularında %10,7 Artış Yönetim Kurullarına Kadın Kotası İSTATİKSEL ÇALIŞMA: AB Ülkelerinde ve Türkiye de Son 10 Yılda İhracat Artış Oranı (%)

2 25. REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI İSTANBUL DA YAPILDI 25. Reform İzleme Grubu (RİG) Toplantısı, 16 Mart 2012 tarihinde,. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ın ev sahipliğinde, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının katılımıyla İstanbul da gerçekleşti. Toplantıda, Şubat ayında yapılan 68. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu nda, Pozitif Gündem kapsamında ilerleme kaydedilebilir olarak tanımlanan 8 müzakere faslında, çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması, yargılama ve tutukluluk süreleri, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü, gibi konuların da ele alındığı toplantıda, bu alanlarda gerçekleştirilen ilerlemeler değerlendirildi. Hazırlanan yargı reformu paketlerinde yer alan düzenlemelerin, ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek ve uzun tutukluluk sürelerinin temel nedeni olan uzun yargılama sürelerini hızlandıracak önlemler içerdiği ifade edildi. AB nin aday ve potansiyel aday ülkelerle bazı 3. ülkelere vize muafiyeti ya da vize kolaylığı sağlarken, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını sürdürmesinin eleştirildiği toplantıda, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile nihai hedefi vize serbestîsi olan müzakere sürecini başlatması için bir an önce Konsey tarafından yetkilendirilmesi çağrısında bulunuldu. Toplantının ardından yapılan açıklamada, siyasi reformların, AB nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve Türkiye-AB ilişkilerindeki bazı olumsuz gelişmelerden bağımsız olarak, kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. 26. RİG Toplantısı nın Haziran ayında Ordu da düzenlenmesi planlanıyor. AİHM KARARLARI TÜRKÇE YE ÇEVRİLDİ Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) Türkiye hakkında verdiği kararların tümü ile diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan 1400 tanesinin Türkçe tercümelerini içeren internet sitesini kullanıma açtı. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından kurulan internet sitesi, AİHM içtihatları ile ilgili güncel gelişmelerin hakimlere, savcılara, diğer uygulamacılara ve kamuoyuna aktarılması amaçlanıyor. İnternet sitesinde, AHİM kararlarının Türkçe tercümelerinin yanı sıra kararlarla ilgili çeşitli değerlendirmeler ve istatistiksel bilgilere de yer veriliyor. Adalet Bakanlığı kısa bir süre önce, hakim ve savcıların terfilerinde, iddianamelerin AİHM kararlarıyla uyumlu olup olmadığının ve hakim ve savcıların AİHM içtihatlarını dikkate alıp almadıklarının değerledirileceğini açıklamıştı. Kurulan internet sitesi ile AİHM içtihatlarına uyum sürecinde, hakim ve savcıların yabancı dil eksikliği sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye, AİHM mahkûmiyetleri ve mahkûm olduğu davalardaki kararları yerine getirmeyen ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde 2011 Ağustos ayında kurulan İnsan Hakları Daire Başkanlığı, AİHM kararlarının uygulanması, insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi, Türkiye aleyhine AİHM'ne yapılan başvurulara 2

3 ilişkin savunmaların hazırlanması gibi görevleri yerine getiriyor. Başkanlığın internet sitesine adresinden ulaşılabiliyor. AVRUPA VATANDAŞLIK GİRİŞİMİ 1 NİSAN 2012 DE BAŞLIYOR Bazı kesimler tarafından, siyasi elitlerin projesi olarak eleştirilen AB, halkın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen kararların Avrupa vatandaşlarına danışılmadan alındığı yönündeki algıyı ortadan kaldırmak amacıyla, 1 Nisan 2012 itibariyle Avrupa Vatandaşlık girişimi uygulamasını başlatıyor. Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile yasal düzenlemeler konusunda vatandaşlara inisiyatif alma imkanı tanıyan Avrupa Vatandaşlık Girişimi kapsamında, bir milyon Avrupa vatandaşı, imza toplayarak, gerekli gördükleri bir konuda AB yi yasa hazırlamaya çağırabilecek. AB vatandaşlarının Avrupa Komisyonu ndan yasa hazırlamasını talep edebilmeleri için gereken 1 milyon imzanın, asgari yedi üye ülkenin vatandaşlarından toplanması öngörülüyor. Düzenlemede belirlenen prosedürler çerçevesinde toplanan imzaların Komisyon a teslim edilmesinin ardından, Komisyon un girişime ilişkin nihai cevabını bildirmek için üç ay süresi bulunuyor. Komisyon un, talep edilen konu hakkında yasal düzenleme teklifinde bulunmaya karar vermesi halinde olağan yasama süreci başlatılacak. Komisyon tarafından hazırlanan teklif, Parlamento ve Avrupa Konseyi ndeki onay süreçlerinin ardından yasalaşarak, AB müktesebatının bir parçası haline gelecek. SIRBİSTAN RESMEN AB ADAYI 1 Mart 2012 de Brüksel de düzenlenen AB Liderler Zirvesi nde, Sırbistan a adaylık statüsünün verilmesine karar verildi. Aralık 2009 da, AB üyeliği başvurusunda bulunan Sırbistan, değerlendirme süreci boyunca, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile yeterince işbirliği yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. AB nin Sırbistan a yönelik tutumunun değişmesi ise ancak, 2011 yılı içerisinde, savaş suçlusu zanlısı eski komutanların yakalanarak Lahey e gönderilmesi, siyasi reformların gerçekleştirilmesi ve bölgesel barışın sağlanmasına yönelik adımlar atılması gibi gelişmelerden sonra mümkün oldu. Bu gelişmeleri dikkate alan Komisyon, Ekim 2011 de Sırbistan a adaylık statüsü verilmesini önerdi. 9 Aralık ta toplanan AB Liderler Zirvesi nde açıklanması beklenen Sırbistan ın adaylığı, ülkenin Kosova ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, Şubat ayında Konsey tarafından yeniden değerlendirilmek üzere ertelendi. 24 Şubat 2012 de Kosova ile anlaşma imzalayan Sırbistan, Kosova nın bölgesel temaslarda, Birleşmiş Milletler in 1244 sayılı kararına atfen, Kosova 1244 olarak tanınmasını ve İki ülke arasındaki sınır çizgisinin belirlenmesi yönündeki girişimlerin başlatılmasını kabul ederek, adaylığının önündeki son engeli de kaldırmış oldu. 1 Mart 2012 de düzenlenen Liderler Zirvesi nde resmen aday ilan edilen Sırbistan ın, üyelik müzakerelerine ne zaman başlayacağı ise henüz belirsiz. 3

4 MALİ İŞLEMLER VERGİSİNDE UZLAŞI SAĞLANAMADI Avrupa Komisyonu nun, mali işlemlere vergi uygulanmasına ilişkin düzenleme teklifi, 13 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Maliye Bakanları toplantısında ele alındı. En az birinin AB de kayıtlı olması halinde, finans kurumları arasında gerçekleştirilen mali işlemleri kapsayan düzenleme teklifi ile Ocak 2014 itibariyle, türev işlem anlaşmalarına %0,01, hisse senedi ve tahvil satışlarına %0,1 oranında vergi getirilmesi planlanıyor. Yılda 57 milyar Euro gelir sağlayacağı tahmin edilen teklif üzerinde uzlaşı sağlayamayan Maliye Bakanları, teklifin incelenmesinin sürdürülmesine ve üzerinde uzlaşılabilecek alternatif çözümler araştırılmasına karar verdi. Toplantıda, ayrıca, Komisyon dan, teklifin finans sektörü, ekonomik büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerini değerlendiren bir çalışma hazırlaması talep edildi. Üye devletleri adeta ikiye bölen teklifi, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, finans sektörünün, krizin yarattığı maliyetin karşılanmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan ülkeler desteklerken; mali işlem vergisi küresel düzeyde uygulanmayacağı için, bankaların AB dışına kaymalarından endişe eden İngiltere gibi ülkeler teklife karşı çıkıyor. Teklifin en güçlü destekçisi olan Almanya, mali ürün ve hizmetlerin satışının da, mal ve hizmet satışlarında olduğu gibi vergilendirilmesi gerektiğini savunuyor. Teklife karşı çıkan İngiltere, İsveç gibi ülkeler ise, mali işlemler vergisinin küresel düzeyde uygulanmadan sadece AB genelinde hayata geçirilmesinin, Avrupa finans merkezlerinin rekabet gücünü kaybetmesine yol açarak, ekonomik büyüme ve istihdamı olumsuz etkileyeceğini iddia ediyorlar. Teklifin, AB Maliye Bakanlarının 21 Haziran da gerçekleştirecekleri bir sonraki Konsey toplantısında ele alınması bekleniyor. TÜRKİYE AB NİN EN BÜYÜK 6. TİCARET ORTAĞI OLDU AB nin istatistik kurumu Eurostat ın son verilerine göre, Euro Bölgesi dış ticaret açığı Ocak ayında, 2011 Ocak ayına kıyasla, yarı yarıya azalarak 16 milyar dan 7,5 milyar ya geriledi. AB genelinde kaydedilen dış ticaret açığı ise, 23,8 milyar olarak hesaplandı. AB nin dış ticaret açığı Ocak 2011 de 31,2 milyar olarak kaydedilmişti yılında yaşanan bu kısmi toparlanmanın en önemli nedeni olarak Birlik genelindeki %12 lik ihracat artışı gösteriliyor yılında, Güney Kore den ithalat (-%8) hariç, tüm önemli ticaret ortaklarıyla dış ticaret hacmini artırmayı başaran AB, en yüksek ihracat artışını Rusya (%26) ile yaşadı. Çin (%20) ikinci sırada yer alırken, Türkiye (%19) AB nin ihracatta en yüksek artış kaydettiği üçüncü ülke oldu. AB nin ithalatında en fazla artış gözlenen ülke ise %24 ile yine Rusya oldu. Rusya yı, Norveç ve Hindistan %18 lik artışla takip ederken, Brezilya %16 lık artışla üçüncü sırada yer aldı. Dış ticaret açığında en önemli kalem, beklendiği gibi enerji olurken, enerji ticaretinden kaynaklanan açık, 2011 yılında, %26,3 oranında artışla 387,7 milyar ya yükseldi. Aynı dönemde, AB nin dış ticaret 4

5 fazlası verdiği en önemli kalem ise, imalat sanayii oldu yılında 264,8milyar tutarında dış ticaret fazlası hesaplanan imalat sanayii kaleminde, 2010 yılına göre, %52,4 oranında artış gözlendi. AB üyesi 27 ülkenin Türkiye'ye ihracatı, 2011 yılında, bir önceki yıla kıyasla, %19 oranında artarak 72,7 milyar, ithalatı ise %12 oranında artarak 47,6 milyar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminde AB lehine oluşan fazla 25,1 milyar ya yükseldi. AB ile ticaret hacmini geçen yıl %16 artırarak 120,3 milyar ya yükselten Türkiye, AB nin 6. büyük ticaret ortağı oldu. Türkiye bu performansıyla, Japonya (116,5 milyar ), Hindistan( 79,7 milyar ), Brezilya(73,5 milyar ) ve Güney Kore yi (68,6 milyar ) geride bıraktı. AB DE İSTİHDAM AZALIYOR, İŞÇI MALİYETLERI ARTIYOR Eurostat ın açıkladığı son verilere göre, Euro bölgesinde işsizlik oranı Ocak ayında %10,7 ye ulaştı milyon işsizin bulunduğu bölgedeki işsizlik oranı 2011 Ocak ayında %10 olarak hesaplanmıştı. Veriler bölgedeki işsiz sayısının bir yıl içerisinde toplamda milyon arttığını gösteriyor Ocak ayında %9,5 olarak hesaplanan AB genelindeki işsizlik oranın ise, Ocak 2012 de %10,1 e yükseldiği kaydedildi. AB genelinde toplam 24,3 milyon işsiz bulunuyor. Ancak gerek Euro bölgesindeki gerek AB genelindeki işsizlik oranları, ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenen ülkelerin içinde bulunduğu durumun ciddiyetini yansıtmıyor. İspanya %23,3 ile işsizliğin en yüksek olduğu AB ülkesi olarak öne çıkıyor. İkinci kurtarma paketinin onaylanmaması halinde iflas edecek olan Yunanistan ise %19,4 (Kasım 2011) işsizlik oranı ile İspanya nın hemen ardında yer alırken, onu, %14,8 ile krizin diğer mağdurları İrlanda ve Portekiz izliyor. AB de işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler ise, Avusturya (%4), Hollanda (%5) ve Lüksemburg (%5,1). AB genelinde ve Euro bölgesinde istihdam gerilerken, saat başına işçi maliyetlerinde artış kaydediliyor. Euro bölgesinde, 2010 yılında %1,5 oranında artan işçi maliyetleri, 2011 de %2,8 artmış bulunuyor. AB genelinde ise söz konusu oranlar sırasıyla %1,7 ve %2,7 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Sanayi (%3,2), inşaat (%2,7) ve hizmet sektörü (%2,5), işçi maliyetlerinin en çok arttığı sektörler olarak öne çıkıyor. İşçilik maliyetlerindeki artışta Bulgaristan % 12,6 ve Romanya % 8,6 ile başı çekerken, bu oran Almanya'da % 3,6, Fransa'da % 3,4, İspanya'da % 2,9, İtalya'da % 2,3 ve İngiltere'de % 2,1 olarak hesaplanıyor. AB, PERU VE KOLOMBİYA İLE SERBEST TİCARETE BAŞLIYOR 16 Mart 2012 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Dış Ticaret Konseyi toplantısında, AB, Kolombiya ve Peru arasında Üçlü Serbest Ticaret Anlaşması nın geçici olarak yürürlüğe 5

6 konulması kararı alındı yılı Mart ayında parafe edilen anlaşma ile yüksek gümrük vergilerinin kaldırılması, hizmetlerin serbest dolaşımı, kamu alımlarının serbestleştirilmesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için yeni bir kurum oluşturulması hedefleniyor. Anlaşma ayrıca, çalışma ve çevre standartlarına ilişkin taahhütlerle, anlaşmazlıkların hızlı ve etkili çözümünü öngören hükümler de içeriyor. Kolombiya, Peru, Bolivya ve Ekvator dan oluşan Andean Topluluğu ülkeleri ile AB arasında, serbest ticaret anlaşmalarını da kapsayan, bölgesel işbirliği görüşmeleri Haziran 2007 de başlamış ancak bölge ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda, Bolivya ve Ekvator 2008 yılında görüşmelerden çekilmişti. Ocak 2009 da çok taraflı ticaret anlaşması hazırlanması kapsamında tekrar başlayan görüşmelere Bolivya hariç diğer üç ülke katılmış, ancak Temmuz 2009 da Ekvator görüşmelerden çekilmişti. Dış Ticaret Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada görüşmelerden çekilmiş olan Ekvator ve Bolivya nın da, serbest ticaret anlaşmasına katılabileceği açıklanmıştı. Anlaşma kapsamında, AB nin iki ülkeye, aralarında balıkçılık ve tarım ürünlerinin de bulunduğu bazı ana ihracat sektörlerinde gümrük vergilerini kaldırması öngörülüyor. Dış Ticaret Konseyi toplantısında ayrıca, Singapur la yürütülmekte olan serbest ticaret anlaşması müzakereleri de ele alındı yılında başlayan müzakerelerde son aşamaya gelindiği, görüşmelerin Haziran ayı sonun kadar sonlandırılabileceği ifade edildi. Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Filipinler in dahil olduğu ASEAN ülkeleriyle gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri, Aralık 2009 da bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunlar nedeniyle askıya alınmıştı. AB, Singapur ile imzalayacağı serbest ticaret anlaşmasının, Çin den sonra en büyük ikinci ticari ortağı konumunda bulunduğu ASEAN ülkeleriyle de serbest ticaret anlaşması imzalanmasına katkıda bulunmasını bekliyor. TÜRKİYE, GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE TEK PENCERE SİSTEMİNE GEÇİYOR Türkiye de tüm gümrük işlemlerinde Tek Pencere sisteminin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi 20 Mart 2012 tarihinde yayınlandı. Mevcut sistemde, ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemlerinde talep edilen belge ve verilerin, farklı idari birimlere sunularak her birinden ayrı onay alınması gerekirken, Tek pencere sistemi ile gümrük işlemlerine ilişkin tüm belge ve veriler tek bir beyan ile bir idari birime sunuluyor. Bu birim ilgili belge ve verileri diğer idari otoritelere aktarıyor ve daha sonra bu otoritelerden gelen onayları başvuru sahibine iletiyor. Tek Pencere sistemi, gümrük işlemlerinde yapılan kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra, işlemlerin daha şeffaf hale gelmesini sağlıyor. Hem kamu 6

7 hem de iş dünyası açısından idari ve mali yükleri azaltacak olan yeni sistemle, işlemlerin daha hızlı yapılabileceği; elektronik ortamda da uygulanması planlanan sistemin devreye girmesiyle birlikte, Türkiye nin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracağı ifade ediliyor. Gümrük işlemlerinin modernleşmesine ilişkin 450/2008/EC sayılı Tüzük kapsamında, Tek Pencere sisteminin AB genelinde 2013 yılında uygulanmaya başlanacağının hatırlatıldığı genelgede, Türkiye'de sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin işlemlerin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütüleceği belirtiliyor. MOTORLU TAŞITLARA AB MODELİ ÇEVRECİ VERGİ Türkiye de, Motorlu Taşıtlar Vergisi, AB de olduğu gibi çevre dostu araçtan az, çevreyi daha çok kirletenden daha fazla vergi alınacak şekilde yeniden düzenleniyor. Enerji Bakanlığı tarafından yıllarına yönelik hazırlanan Enerji Verimliliği Stratejisi kapsamında alınan karar doğrultusunda yapılacak değişiklikle ilgili kanun tasarısı hazırlıklarının ve ikincil düzenlenmelerin 24 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Çevreci vergileme rejimine geçilmesine yönelik yapılacak değişikliğin içeriği, konuyla ilgili düzenleyici etki analizlerinin sonuçlarına bağlı olarak, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde, AB ve OECD uygulamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Mevcut sistemde motorlu taşıtların vergilemesinde, araçların silindir hacmi ve yaşı esas alınıyor. Silindir hacmi arttıkça artan vergi miktarları, aracın yaşı yükseldikçe azalıyor. Düzenleme, yeni araçtan daha yüksek, eski araçtan daha düşük vergi alan sistemi, tam tersine çevirerek, eski araç kullananlara daha yüksek, yeni araç kullananlara daha düşük vergi uygulanmasını öngörüyor. Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların kademeli olarak trafikten çekilmesini de amaçlayan düzenleme kapsamında, bu tür araç sahiplerine, araçlarını trafikten çekmeleri ve yerine yeni otomobil almaları halinde vergi teşviki sağlanması planlanıyor. Düzenlemede ayrıca, araçlarda dizel-benzinli ayrımı yapılarak, dizel araçlara daha yüksek oranlı vergi uygulanması yer alıyor Şubat ayına kadar tamamlanması öngörülen yeni vergi sistemi ile, karbon salınım seviyesi düşük, çevre dostu, küçük motor hacimli araçlarla birlikte yakıt pilli veya elektrikli hibrit araçların özendirilmesi hedefleniyor. Öngörülen bu değişikliklerle, Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulaması, AB genelinde yaygın olan çevreye duyarlı vergileme sistemine uyumlu hale geliyor. AB ülkelerinde uygulanan yol vergisi, Türkiye deki Motorlu Taşıt Vergisi ne karşılık geliyor. AB genelinde binek otomobillerin tabi olduğu yol vergileri, esas olarak kilometre başına karbon salınımı temelinde hesaplanıyor. Çevreye verilen zarara bağlı olarak vergilerin yükseldiği AB ülkelerinin çoğunda, elektrikli araçlar için de vergi teşviği sağlanıyor. AB MEYVE SULARINA ŞEKER İLAVE EDİLMESİNİ YASAKLADI 7

8 Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, meyve sularına şeker ilave edilmesini yasaklayan düzenleme teklifini kabul etti. Düzenlemede ayrıca, meyve sularının etiketlerinde beslenme uyarısı olarak kullanılan İlave şeker içermez ifadesinin kaldırılması öngörülüyor. En geç Haziran 2012 de yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin, üye devletler tarafından 18 ay içerisinde iç hukuka aktarılarak uygulanması gerekiyor. Düzenlemede, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren her biri 18 aydan oluşan 3 farklı dönem öngörülüyor. İlk 18 aylık dönemde, üye devletlerin düzenlemeyi ulusal mevzuatlarına aktarmaları gerekiyor. Bu dönemin ardından, düzenlemenin uygulanmaya başlandığı ikinci 18 aylık dönem geliyor. İkinci dönemde, meyve sularına şeker katılması yasaklanıyor ancak, şeker ilavesiz ifadesinin bu dönem boyunca da ambalajlarda kullanılmasına izin veriliyor. Üreticiler isterlerse, ikinci 18 aylık dönemde, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, ambalajlarda tarihinden itibaren meyve sularında ilave şeker kullanılmamaktadır ibaresine de yer verebiliyorlar. Üçüncü 18 aylık dönemde ise, ambalajlarda şeker ilavesiz ifadesinin yer alması da yasaklanıyor. Bu dönemde, ürünlerde sadece tarihinden itibaren meyve sularında ilave şeker kullanılmamaktadır uyarısı yer alabiliyor. Mevcut durumda sadece AB gıda yasalarına tâbi olan domates de, meyve suyu üretiminde kullanılan meyveler listesine eklenerek, düzenleme kapsamına alınırken; frenk üzümü, guava, mango ve çarkıfelek meyvelerinin içerdikleri şekeri yaklaşık olarak gösteren, suda çözünen kuru madde oranları (Brix değerleri) uluslararası gıda standartlarına uyumlu hale getiriliyor. Yeni kurallar, meyve suyunun üretildiği her meyvenin ürün adında yer almasını zorunlu kılıyor. Meyve suyunun üç ya da daha fazla meyveden üretilmesi halinde ise, meyvelerin ayrı ayrı belirtilmesi yerine çeşitli meyveler ifadesi kullanılabiliyor. Düzenleme, menşeine bakılmaksızın, AB de üretilen ve üçüncü ülkelerden ithal edilenler dahil olmak üzere, AB piyasasında satışa sürülen tüm meyve sularını içeriyor. PATENT BAŞVURULARINDA %10,7 ARTIŞ Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organisation - WIPO) patent başvurularına ilişkin 2011 istatistiklerini yayınladı. Patent başvurularının sayısı, küresel piyasalarda inovasyon alanında yaşanana gelişmelere dair önemli bir gösterge kabul ediyor. Yayınlanan veriler, ekonomik koşuların belirsizliğinin sürmesine rağmen, toplamda patent başvurusu yapıldığını, başvuru sayısının 2010 yılına kıyasla %10,7 arttığını gösteriyor yılında kaydedilen bu artışın, 2005 yılından bu yana gözlenen en yüksek artış olduğu belirtiliyor. En çok patent başvurusu yapılan ülkelere bakıldığında, ABD patent başvurusuyla birinci sırada yer alırken, başvuruyla Japonya ikinci, başvuruyla Almanya üçüncü sırada yer alıyor. Patent başvuru sayısındaki %33,4 lük artışla, 2011 yılında başvuru sayısında en fazla artış kaydedilen ülke olan Çin ise, toplamda başvuruyla dördüncü sırada yer alıyor. Ancak, sırlamada AB bir bütün olarak ele alındığında, toplamda patent başvurusuyla ABD nin önüne geçerek birinci sırada yer alıyor. AB genelinde en fazla başvuru yapılan ülkelerin başında ise Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda geliyor. 8

9 2011 yılında, toplamda 541 patent başvurusunun yapıldığı Türkiye, 193 ülke arasında 23. sırada bulunuyor. Türkiye de kaydedilen bu artışın, Brezilya (%17), Hindistan (%11,2), Rusya (%20,8) gibi orta gelirli ülkeler olarak adlandırılan ülkelerde gözlenen artışlarla bir arada değerlendirilmesi gerektiği, bu durumun dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik büyümenin coğrafi olarak yer değiştirmesi bağlamında önemli bir gösterge olduğu ifade ediliyor. WIPO nun, Uluslararası Patent Sistemi 2011 adlı konuya ilişkin daha kapsamlı raporunu Nisan ayında yayınlaması bekleniyor. YÖNETİM KURULLARINA KADIN KOTASI Avrupa Komisyonu, 5 Mart 2012 tarihinde, kadınların üst düzey ekonomik karar alma mekanizmalarındaki rolüne ilişkin yayınladığı raporda, üst düzey pozisyonlarda kadınların temsilini arttırmaya yönelik girişimleri değerlendirdi. Avrupa da yüksek öğrenim görenlerin %56 sının kadınlardan oluştuğu, ancak çalışan kesim içinde kadınların oranının sadece %45 olduğuna dikkat çekilen raporda, kadınların iş hayatına erkeklerden daha donanımlı girmelerine rağmen, yüksek pozisyonlarda yer bulamadıkları belirtiliyor. Raporda yer alan Ocak 2012 verilerine göre, AB de yönetim kurullarındaki kadınların oranı sadece %13,7. Üye devletler arasında, şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadınların oranlarında ise ciddi farklılıklar bulunuyor. Finlandiya (%27), Letonya (%26), İsveç (%25) ve Fransa (%22) kadınların üst düzey ekonomik karar alma mekanizmalarında en fazla yer aldığı ülkeleri oluştururken; Malta(%3), G.Kıbrıs (%4) ve Macaristan(%5), kadınların yönetim kurullarında en az temsil edildikleri ülkeler olarak öne çıkıyor. Türkiye de ise, çalışanların sadece %28 i kadınlardan oluşurken (Avrupa daki en düşük oran), büyük şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı %11 olarak hesaplanıyor. Bazı AB ülkeleri, kadınların ekonomik karar alma mekanizmalarındaki oranını arttırmak için yasal düzenlemelere ve/veya kota uygulamalarına başvururken, bazıları, temsil sorununun gönüllü inisiyatiflerle çözülmesini tercih ediyor. Yasal düzenlemeyi tercih eden ve kota uygulayan bazı ülkeler, ise belirlenen kotaların, tutturulamaması halinde yaptırımlar getiriyor. Ancak yasal düzenlemeyle kotalar belirlemesine karşın, yaptırım uygulamayan üye ülkeler de bulunuyor. Komisyon, Mart 2011 de yayınladığı bir bildiriyle AB de yönetim kurullarındaki kadınların oranının 2015 te %30 a, 2020 de %40 a çıkarılmasını hedeflemişti. Ancak bu hedef tutturulamadı. Komisyon, 2012 yılında konuyla ilgili bir tavsiye kararı alınmasını öngörürken, Avrupa Parlamentosu (AP), bağlayıcı kurallar getirilmesini savunuyor. AP 13 Mart ta kabul ettiği İlke Kararı ile Komisyon u şirket yönetim kurullarında kadın temsilini sağlayacak kota uygulamasını getiren bir düzenleme teklifi hazırlamaya çağırdı. Komisyon un başlattığı istişare sürecinin sonuçlarına göre, Haziran ayı içerisinde, ya bağlayıcılığı olmayan bir tavsiye kararı ya da Avrupa çapında ortak bir yaklaşım belirleyen bir direktif teklifi hazırlanması bekleniyor. 9

10 İSTATİSTİK AB Ülkelerinde ve Türkiye de Son 10 Yılda İhracat Artış Oranı (%) Almanya 1,2-1,2 5,5 8,2 6,2 11,8 5,4 3,3-9,2 11,7 7,7 Avusturya 5,6-0,4 4,5 9,8 6,4 5,4 7,0-0,9-14,5 9,4 6,7 Belçika 0,0 0,9 0,8 6,3 6,4 4,6 4,4 2,8-10,9 8,4 7,1 Bulgaristan 18,4 3,5 19,7 11,7 9,6 5,3 20,8 4,1-22,8-8,4 1,1 Çek Cumh. 12,8 5,0 8,0 17,9 5,0 14,3 14,3 4,7-10,6 18,0 13,5 Danimarka 1,9 7,5-1,6 7,7 11,1 13,4 4,3 2,7-12,5 3,9 4,3 Estonya 0,5 11,8 32,1 25,9 17,6 14,7 17,7-0,3-36,4 16,2 27,1 Finlandiya 1,3 3,2 3,2 7,4 11,4 7,9 7,0 7,3-16,1 7,4 3,9 Fransa 2,3 1,7 1,0 5,0 5,8 5,5 5,5 0,6-10,6 8,3 5,6 GKRY 5,3-0,2-0,3 10,3 3,7 6,7 13,3 8,1-19,3 3,1 1,0 Hollanda 2,8 1,9-0,3 5,1 5,5 8,2 6,0 2,4-10,3 11,3 6,2 İngiltere 4,8 4,9 2,2 6,9 7,1 9,1-0,8-1,2-11,9 8,8 1,7 İrlanda 7,2 2,4-1,2 8,8 8,4 6,9 7,9-3,0-9,3 2,7 3,0 İspanya 4,5 3,7 6,2 9,6 7,7 10,2 8,0-5,3-17,8 5,4 2,1 İsveç -2,1-1,8 3,7 6,6 7,9 9,0 8,9 2,8-13,1 12,2 7,3 İtalya 1,8 0,2 1,2 4,2 2,1 5,9 3,8-4,4-13,7 10,5 5,1 Letonya 14,3 4,7 13,1 16,6 14,8 19,4 14,7-11,2-33,5 10,7 4,9 Litvanya 17,6 17,7 10,4 14,9 16,4 13,7 10,7 10,3-28,4 17,9 18,3 Lüksemburg 6,0 0,8 6,9 11,8 4,2 12,8 9,3 8,5-10,2 6,7 5,7 Macaristan 5,4 6,7 9,3 14,3 7,0 14,8 13,3 5,8-14,6 13,2 8,5 Malta -8,2-0,5 5,9 0,7 3,2 9,7 1,6-1,0-11,0 13,2 2,6 Polonya -5,3 2,8 9,6 15,8 4,7 17,4 13,7 8,0-12,4 11,5 6,4 Portekiz 2,6 3,9 5,0 9,8-2,1 2,4 7,2 5,0-12,5-4,8-3,2 Romanya 18,7 12,3 16,5 22,1 16,0 22,6 27,3 7,9-20,9 11,6 11,1 Slovakya 13,4 4,4 7,4 8,3 12,3 17,8 9,2 3,1-18,6 14,9 10,7 Slovenya 3,1 4,9 6,7 13,3 6,7 12,2 16,7 3,8-19,7 6,7 5,3 Yunanistan -7,0-13,0 3,0 5,7-1,5 9,7 9,9 4,0-18,6-4,9-9,9 Türkiye 24,8 18,1 24,4 22,0 12,4 8,0 14,2-1,4-12,3 20,8 15,8 Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Eylül

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

AYLIK AB BÜLTENİ. İngiltere de Seçimler Yapıldı. Nepal de Yaşanan Deprem 8 Milyon Kişiyi Etkiledi.

AYLIK AB BÜLTENİ. İngiltere de Seçimler Yapıldı. Nepal de Yaşanan Deprem 8 Milyon Kişiyi Etkiledi. AB GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER İngiltere de Seçimler Yapıldı. Nepal de Yaşanan Deprem 8 Milyon Kişiyi Etkiledi. İngiltere de Seçimin Galibi Muhafazakar Parti İngiltere, yaklaşık 50

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER ABAD, Türk vatandaşlarına vize uygulamasının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 24 Eylül de, Türkiye vatandaşlarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

BİNEK OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 2010

BİNEK OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 2010 BİNEK OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 21 BİNEK OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI Türkiye Otomotiv pazarında 21 yılı Ocak-Mart dönemi binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 13.36 adet

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR TEPE, mayıs ayında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu, Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri HABER BÜLTENİ 02.08.2016 Sayı 79 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANIRKEN BEKLENTİLER DÜŞÜYOR: TEPE değeri, temmuz ayında geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Mart 2015 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB Ülkelerinin Fasıllar Bazında İhracatı (bin $) GTIP GTIP TANIMI 2009 2010 2011 11/10 84 MAKİNE VE AKSAMLARI 680.508.049 735.445.549 859.562.932 16,9

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı