Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız,"

Transkript

1

2 Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin 3600 üyesi ile Göğüs Hastalıkları alanındaki en büyük ailesi olan Türk Toraks Derneği nin 2-6 Nisan 2014 tarihleri arasında Belek, Antalya Titanic Deluxe Otel Kongre Merkezi nde gerçekleştireceği 17. Yıllık Kongresi ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Doğayı korumak teması ile belirlenen logomuzla, doğayı sağlıklı bir nefes için korumamız gerektiğinin önemi tüm kongre boyunca, gerek bilimsel programda, gerekse diğer aktivitelerde vurgulanacaktır. Çalışma Grupları, Şubeler ve Uzman Komitesi nin önerileriyle, üyelerimizin görüşleri alınarak Kongre Bilimsel Komitesi ve Okul Komitesi nin titiz çalışmaları rehberliğinde zengin bir kongre programı hazırlanmıştır. Kongre bilimsel programı kapsamındaki kurslar, olgu sunumları, yuvarlak masa toplantıları, paneller, karşıt görüş toplantıları, konferanslar gibi çeşitli oturumlarda görev alacak yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli birçok konuşmacı kongremize katkı sağlayacaktır. Bu yıl kongremizde önceki yıllardan farklı olarak, akciğer sağlığını tehdit eden konuların, güncel sağlık politikalarının ve hekimlik ortamının harmanlanarak sunulacağı, serbest tartışma ortamı sağlayacak paraleli olmayan ana oturumlar yapılacaktır. Ayrıca bu yıl temel klinik bilgilerini güncellemek isteyen uzman ve asistanlarımıza yönelik çekirdek eğitim programı oturumları planlanmıştır. Amerikan Toraks (ATS), Avrupa Solunum (ERS) ve Hindistan Solunum Derneği Başkanlarının katılımları ile zenginleşecek kongremiz, uluslararası derneklerle iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir organizasyon olacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi genç ve hevesli meslektaşlarımıza kurs-kongre katılım bursları verilecektir. Ayrıca kongremizde sunulan özgün çalışmalara teşvik ve destek amaçlı ödüller verilecektir. Kongremizin bilimsel gücü sizlerden gelecek bildirilerle artacaktır. 16. kongrede başlanan akıllı telefon uygulamamız yenilenerek ve geliştirilerek bu yıl da sizlerin kullanımına sunulacak, kongre sürecini sizler için kolaylaştırmak adına yeni teknolojik gelişmelerden de faydalanılacaktır. Sizleri bu yıl yepyeni bir otel ve kongre merkezinde ağırlayacağız. Özenle hazırlanan bilimsel programın yanı sıra tüm gün süren yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu atmanız, uzun süredir göremediğiniz meslektaşlarınızla birlikte iyi vakit geçirmeniz için neşeli, samimi bir sosyal program düzenlemekteyiz. Antalya nın güzel bahar havasında, yeni bir kongre merkezinde, yenilenen kongre programında, bilgilerimizi güncellemek, sorunlarımızı paylaşmak, beraber olabilmek ve sağlıklı bir nefes için gücümüzü birleştirmek için katılımınızı ve katkılarınızı bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Begüm Ergan Kongre Sekreteri İpek Kıvılcım Oğuzülgen Kongre Başkanı Sedat Altın TTD Başkanı

3 TÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜRK TORAKS DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Genel Başkan Sedat Altın I. Başkan Yardımcısı Feyza Erkan 2. Başkan Yardımcısı Arzu Yorgancıoğlu Genel Sekreter Mali Sekreter Okul Başkanı Bilimsel Komite Başkanı Dış İlişkiler Sorumlusu Bülten İnternet Sorumlusu Göğüs Cerrahi Temsilcisi Uzman Temsilcisi Asistan Temsilcisi Hikmet Fırat Mustafa Demirel Oya İtil Elif Dağlı Füsun Yıldız Metin Akgün Salih Topçu Eda Uslu Barış Çil TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRE DÜZENLEME KURULU Kongre Başkanı Kongre Sekreteri Kongre Bilimsel Program Sorumlusu Kongre Bildiri Sorumlusu Kongre Mali Sekreteri TTD Dış İlişkiler Sorumlusu Kongre Dış İlişkiler Sorumlusu Kongre Sosyal Program Sorumlusu Kongre Basın İlişkileri Sorumlusu Kongre Uzman Temsilcisi İpek Kıvılcım Oğuzülgen Begüm Ergan Ferda Öner Erkekol Zeynep Pınar Önen Ezgi Özyılmaz Oğuz Uzun Füsun Yıldız Özen Kaçmaz Başoğlu Bülent Karadağ Ayşın Şakar Coşkun Rabia Engin Ünver 18. Yıllık Kongre Başkanı Füsun Topçu

4 Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ KONGRE KURSLARI Erişkin solunum acilleri Olgular ile kritik hastanın tanınması ve yönetimi (interaktif) Çocuk göğüs hastalıklarında aciller Göğüs hastalıkları uzmanları için pratik allerji Deneysel araştırma projesi ve temel istatistik bilgisi Granülomatöz akciğer hastalıkları; sorunlar ve çözümleri Toraks duvarı patolojileri İleri girişimsel bronkoskopi Uykuda solunum bozuklukları ileri düzey kursu Solunum sistemi radyolojisi Akciğer nakline güncel yaklaşım: kime, ne zaman, nerede, nasıl? Solunum fonksiyon testleri KONGRE BİLİMSEL PROGRAM KONULARI ANA OTURUMLAR Biber gazı solunum sistemini nasıl etkiledi? Güncel sağlık politikalarının neden olduğu sorunlar ve hekimlik Küresel iklim değişikliğinin akciğer sağlığı üzerine etkileri PULMONER REHABİLİTASYON VE KRONİK BAKIM Pulmoner rehabilitasyonda yenilikler Nöromusküler hastalıklarda Göğüs Hastalıkları uzmanlarının rolü UYKU BOZUKLUKLARI Obstrüktif uyku apne sendromu fenotipleri Obstrüktif uyku apne sendromu Uyku ile ilişkili hipoksemi/hipoventilasyon sendromları ASTIM VE ALLERJİ Astım tedavisinde yeni ne var? Astım tedavisinde basamak azaltma Astımda viral ve bakteriyel etkileşimler Vitamin D ve astım-allerjik hastalıklar Geç başlangıçlı astım DENEYSEL ARAŞTIRMALAR Temel ve klinik bilimsel araştırmalarda ortaklık gelistirme Pediatrik ve erişkin akciğer hastalıklarında bronş epiteli Akciğer hastalıklarında herbal tedaviler mrnalar ın akciğer kanseri tanı ve tedavisindeki yeri PEDİATRİK AKCİĞER HASTALIKLARI Kistik fibrozis te klinik sorunlar Pediatrik nöromusküler hastalıklarda solunum ve beslenme sorunları Çocuk Göğüs Hastalıkları nda bronkoskopinin tanı ve tedavideki yeri Okul öncesi dönemde hışıltı: Hangisi astım? SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE YOĞUN BAKIM Olgularla akut solunum yetmezliği Sepsis ve hemodinamik monitörizasyon Terminal hastaya palyatif olarak mekanik ventilasyon desteği Ağır ARDS de güncel yaklaşımlar

5 TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ Akciğer kanserinde palyatif tedavi Akciğer kanserinde EGFR ve KRAS mutasyonları ve tedaviye yansımaları Akciğer kanserinde idame tedavisi Akciğer kanserinde yılın makaleleri Plevral patolojilerde torakoskopinin yeri TÜBERKÜLOZ Dirençli tüberküloz tedavisi: Deneyim ve sorunlar Tüberküloz ve damgalanma Tüberküloz kontrolünde bildirimin önemi ve aktif sürveyans Sağlık kurumlarında tüberküloz eğitimi Bir sağlık kurumunda tüberküloz enfeksiyon kontrolü nasıl planlanır ve uygulanır? KLİNİK SORUNLAR Venöz tromboembolide sorunlu olgulara klinisyen yaklaşımı Diffüz parankimal akciğer hastalıklarında tartışmalı konular, yeni gelişmeler PAH tedavisinde yeni görüşler İnterstisyel akciğer hastalıklarında yüksek rezolüzyonlu bilgisayarlı tomografiyi kim değerlendirmeli? Nadir diffüz parankim akciğer hastalıkları VTE tedavisinde yeni gelişmeler Sarkoidozda olgu yönetimi TANI YÖNTEMLERİ Preoperatif değerlendirme Özel durumlarda bronkoskopi uygulamaları Akciğer hastalıklarında PET AKCİĞER NAKLİ Türkiye verileri eşliğinde akciğer transplantasyonu: Palyatif cerrahi mi, küratif cerrahi mi? Akciğer naklinde uygun donör sağlanması SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer enfeksiyonları Solunum yollarında kolonizasyon ve enfeksiyon kavramları Toplumda gelişen pnömonide biyobelirteçlerin rolü Yeni global viral tehditler SAĞLIK POLİTİKALARI 2014 Tıp ortamını anlamak üzere: Tıbbın sosyal, ekonomik, politik etkileşim çerçevesi Sosyal süreçler karşısında uzmanlık örgütü ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI Ülkemizde pnömokonyozların tanı, izlem açısından durumu nedir? Mesleki astım Sağlık çalışanlarında solunumsal tehditler İç ortam hava kirliliği ve bina ilişkili hastalık AKCİĞER PATOLOJİSİ Pediatrik interstisyel akciğer hastalıklarında güncel bilgiler Pediatrik pulmoner tümörlere yaklaşım GÖĞÜS CERRAHİSİ Pulmoner metastazektomi Operabl KHDAK olgularında intraoperatif lenf nodu diseksiyonu Diafragma paralizisi ve evantrasyonuna minimal invaziv yaklaşım Akciğer kanseri moleküler biyolojisindeki gelişmeler ve cerrahi tedaviye yansımaları: Cerrah ne bilmeli?

6 Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ KOAH KOAH da temel yaklaşımlar KOAH da alevlenmeler ve rehberler: Tartışmalı konular KOAH da doğru tedaviyi seçmek KOAH doğal seyrine bakış Türk Toraks Derneği: KOAH da koruma, tanı ve tedavi raporu KOAH: Yeni mekanizmalar ve tedavi hedefleri TÜTÜN KONTROLÜ Sigara bırakma tedavisinde hastalara nasıl yaklaşıyorum? (olgu sunumu) Türkiye de Tütün Kontrolü: Perspektifi Zarar azaltma ve e-sigara: Bir strateji olarak tütün kontrolü mücadelesinde DİĞER Uzmanı ile değerlendir: Olgu sunumları Çekirdek eğitim programı: Bilgilerimizi güncelleyelim Uzmanlık eğitimi veren kurumlar için akreditasyon ve standardizasyon Ulusal rehberler nasıl hazırlanır? (ERS ile ortak çalıştay) Akılcı ilaç kullanımı: İnhalerler ve diğer solunum sistemi ilaçları KONGRE MERKEZİ Titanic Deluxe Otel, Belek Antalya GENEL BİLGİLER KONGRE DİLİ Kongre dili Türkçe ve İngilizce dir. Uluslararası konuşmacıların bulunduğu toplantılarda İngilizce - Türkçe simültane çeviri yapılacaktır. KURSLAR 2 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecektir. BİLİMSEL PROGRAM 3 Nisan 2014 tarihinde kongre bilimsel oturumları başlayacak olup, 5 Nisan 2014 akşamı sona erecektir. KREDİLENDİRME Kongrenin tüm oturumları, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir. KATILIM BELGESİ Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri, kongre merkezinin içerisinde çeşitli noktalara konulacak kioks lar aracılığıyla dağıtılacaktır. DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. WEB SAYFASI Toplantı ile ilgili tüm bilgilere adresinden ulaşabilirsiniz. BURS VE ÖDÜLLER Türk Toraks Derneği üyesi olan meslektaşlarımıza bağlı oldukları şubelerin kontenjanları ile sınırlı kongre için katılım ve konaklama bursu verilecektir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiri ve posterler arasından değerlendirme jürisi tarafından seçilenlere ödül verilecektir. Burs ve ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiye web sayfasından ulaşılabilir.

7 TÜRK TORAKS DERNEĞİ KAYIT ÜCRETLERİ KAYIT, KONAKLAMA ve TRANSFER BİLGİLERİ 13 Ocak 2014 den Önce 13 Ocak 2014 den Sonra TTD Üyesi/ERS Üyesi 240 Euro 300 Euro Üye Olmayan 270 Euro 325 Euro Refakatçı/Firma Temsilcisi 150 Euro 180 Euro Hekim Dışı Katılımcı 150 Euro 180 Euro Günlük Katılım Ücreti (TTD / ERS üyesi) 90 Euro 110 Euro Günlük Katılım Ücreti (Üye olmayan) 100 Euro 120 Euro Her bir kursun ücreti 35 Euro 40 Euro Yukarıdaki fiyatlara % 18 KDV eklenecektir. Kayıt ücreti karşılığında katılımcılara flash bellek bildiri özetleri, kongre çantası ve yaka kartı verilecektir. Kongre Otelinde konaklama talepleri olmayıp sadece kongre kayıtlarını yaptırmak isteyen misafirlerimize dış katılımcı ücreti uygulanacaktır. Dış katılım ücreti günlük 60 + KDV dir. Konaklamayan tüm katılımcılar için bu ücretin alınması zorunludur. Dış katılımcı ücretine; kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, kongre otelinde öğle yemeği, açılış kokteyli, gala yemeği ve tüm sosyal aktiviteler dahildir. KONAKLAMA ÜCRETLERİ 13 Ocak 2014 den Önce 13 Ocak 2014 den Sonra OTEL Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Titanic Otel (4 Gece) 760 Euro 520 Euro 800 Euro 550 Euro Titanic Otel (Kurs dahil 5 Gece) 950 Euro 650 Euro 1000 Euro 690 Euro Susesi Otel (4 Gece) 890 Euro 630 Euro 930 Euro 660 Euro Susesi Otel (Kurs dahil 5 Gece) Euro 790 Euro Euro 825 Euro Yukarıda belirtilen oda fiyatları %8 KDV hariç 4 veya 5 gece her şey dahil sistemi için paket fiyattır. Ayrıca kongre merkezinde kongre süresince servis edilecek olan; günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, kongre otelinde öğle yemeği, yan konaklama otelinden kongre oteline sürekli shuttle servisi, açılış kokteyli, gala yemeği, tüm sosyal aktiviteler yukarıdaki fiyatlara dahildir. TEK GECELİK HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ İLE PAKET DIŞI GÜNLÜK KONAKLAMA FİYATLARI 13 Ocak 2014 den Önce 13 Ocak 2014 den Sonra OTEL Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Titanic Otel 210 Euro 150 Euro 220 Euro 160 Euro Susesi Otel 245 Euro 180 Euro 255 Euro 190 Euro Yukarıdaki fiyatlara % 8 KDV eklenecektir. TRANSFER ÜCRETİ Nisan 2014 tarihleri arasındaki transfer detaylarını Serenas Turizm e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri Havaalanı-Otel-Havaalanı şeklinde gerçekleştirilecektir. Çift Yön Toplu Transfer Ücreti: 60 Euro + KDV dir. * Uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardından teyit almanız durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Antalya Otogarı için transfer hizmeti verilmeyecektir. İPTAL KOŞULLARI Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak; 15 Ocak 2014 tarihine kadar bildirildiği taktirde ücretlerin tamamı, 15 Ocak Şubat 2014 tarihleri arasında bildirildiği taktirde ücretlerin %50 si iade edilecektir. 15 Şubat 2014 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır. Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir. KAYIT VE SPONSORLUK ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI Hesap Adı : Türk Toraks Derneği İktisadi İşletmesi Banka Adı : Garanti Bankası A.Ş. Şube Adı : Yıldız Şube Şube Kodu : 408 Şube Adresi : Turan Güneş Bulv Çankaya Ankara TL : TL IBAN : TR Euro : Euro IBAN : TR KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI Hesap Adı : Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. Banka Adı : HSBC Bank A.Ş. Şube Adı : Ankara Kurumsal Şube Şube Kodu : 106 Şube Adresi : Nergiz Sok. Bayraktar Via Tower K:12 Söğütözü Ankara TL : TL IBAN : TR Euro : Euro IBAN : TR

8 BİLDİRİLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 10 OCAK 2014 Bildiri gönderimi ile ilgili detaylı bilgiye kongre web sayfasından ulaşabilirsiniz. Kongre Başkanı İpek Kıvılcım Oğuzülgen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD/Ankara Kongre Sekreteri Begüm Ergan Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi/Ankara Türk Toraks Derneği Başkanı Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri Hikmet Fırat Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Ankara Bilimsel Komite Başkanı Elif Dağlı Cemil Topuzlu Caddesi No:16 D:1 Selamiçeşme/İstanbul TÜRK TORAKS DERNEĞİ Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran, ANKARA Tel: Faks: E-posta: Web: ORGANİZASYON SEKRETERYASI SERENAS Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. Hilal Mahallesi, Cezayir Caddesi No: Yıldız, Çankaya / ANKARA Tel: Faks: E-posta: Web:

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

Prof. Dr. Levent Elbeyli Kongre Başkanı

Prof. Dr. Levent Elbeyli Kongre Başkanı 1. Duyuru Değerli Meslektaşlarımız, Kongre Düzenleme Kurulu olarak sizleri, uzmanlık alanımızın tek derneği olan Türk Göğüs Cerrahi Derneği (TGCD) nin 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Susesi Otel Antalya

Detaylı

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2015 in bilimsel programını duyurmanın onuru içindeyiz. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında daha ileri düzeyde hasta ve eğitim

Detaylı

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız,

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız, KONGREYE DAVET Sayın Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 kongremizi duyurmanın onuru içindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız iki kongrede olduğu gibi bu kongremizde de bize

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

aylık bülten Ekim 2014

aylık bülten Ekim 2014 Duyurular aylık bülten Türk Toraks Derneği Değerli Üyelerine, 18. Yıllık Kongremizin hazırlıkları tüm hızıyla sürmektedir. Bir süredir planlaması yapılan bu kongremizin çevreci olmasını ve aynı zamanda

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 SPONSORLUK DOSYASI DAVET Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları

Detaylı

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı.

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı. Solunum Aktüel SAYI: 14 www.solunum.org.tr YIL: 5 TÜSAD 36. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2014, katılımcılarını 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Otel de ağırlıyor. Sayfa 4 TÜSAD, 31 Mayıs Dünya

Detaylı

Sizleri, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi için, 26-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul a davet etmekten onur duyarım..

Sizleri, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi için, 26-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul a davet etmekten onur duyarım.. BAŞKAN DAN Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Afet Tıbbı Ortakları, Sizleri, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi için, 26-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul a davet etmekten onur duyarım.. Bu Kongre

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008.

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008. Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES 18-20 Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL www.tuberkuloz2008.org davet Değerli

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 SPONSORLUK DOSYASI 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJĠ KONGRESĠ HAKKINDA Hematoloji Uzmanlık Derneği, hematoloji uzmanlarının kurmuş olduğu

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı