Türkiye Bilişim Vakfı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bilişim Vakfı"

Transkript

1 Türkiye Bilişim Vakfı 2013 Çalışma Raporu Mart 2014

2 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C e- Türkiye Ödülleri C.2. Teknolojide Kadın Hareketi C.3. Future Learning 13 C.4. Bilişim Enstitüsü C.5. Yeni Binamız C.6. Dijital Türkiye Platformu C.7. STK lar Toplantıları C.8. Gençler Grubu Projeleri C.9. Yönetim Kurulu C.10. Basın da TBV C.11. TBV 2013 Stratejik İletişim Planı D. Raporlar D.1. Fatih Projesi İzleme Raporu D.2. Bilgi Toplumu Stratejisi yenilenmesi E. Mali Durum D.1. Denetleme Kurulu Raporu D.2. Vakıf Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu D.3. İşletme Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu

3 A. Sunuş Geçen yılki Faaliyet Raporumuzun hemen ardından ülkemiz, onyıllardır görülmedik şiddette ve önceki onyıllardan çok farklı nitelikte toplumsal eylemlere sahne oldu. Bu dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılış biçimi ve yoğunluğu, Türkiye nin bilgi toplumuna doğru evriminde bir önce-sonra ayrımı yapılmasını sağlayacak sosyal veri üretti. Kısa vadede akademik makalelerde ele alınan bu dönem, orta vadede akademik kitaplara da yansıyacaktır. Bu yılki Faaliyet Raporumuzu da yine toplumsal huzursuzluğun BİT vasıtasıyla dile getirildiği bir dönemde size sunuyoruz. İnternete devlet müdahalesi, özel yaşamın korunması, internetin düşünce ve ifade özgürlüğü boyutu, sosyal medyanın hem olumlu hem olumsuz kullanılış şekilleri gibi konuları Türkiye, birebir yaşıyor, tartışıyor. ** Nisan 2013-Mart 2014 arasındaki bir yılda Vakfımız, Türkiye için bir ilk i gerçekleştirmek amacıyla hem fikir hem icraat düzeyinde yoğun bir şekilde Bilişim Enstitüsü nü hayata geçirmeye odaklandı. Enstitü, Vakfımız ile Turkcell ortaklığında faaliyet gösterecek bir eğitim, araştırma ve fikir üretim merkezi olarak çalışacak. Vizyonumuzu paylaştığı ve Enstitümüze sağladığı sponsorluk için Turkcell e teşekkür borçluyuz. Turkcell, kısaca bilişim dediğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal fayda ve ekonomiye katma değer yaratma potansiyelini ortaya çıkartmakta Vakfımızla birlikte çalışacak. Bunun mekanı, Karaköy de restore ettirdiğimiz tarihi bir bina olacak. Enstitümüz bu yıl içinde faaliyete geçecek. Bu noktaya, döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı nın çok değerli desteğiyle yürüttüğümüz İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu çalışmasıyla geldik. Bu projeyle hedefimiz; İstanbul un, bilişim sektörü aracılığıyla, daha rekabetçi, daha yenilikçi, yabancı sermaye yatırımlarını daha kolay çeken, finans merkezi olma girişimlerini destekleyen, kültür turizmini ve uluslararası işbirliklerini daha cazip hale getiren bir konuma gelmesini hızlandıracak yol ve yöntemleri araştırmaktı.

4 Projenin sonunda ortaya çıkan önerileri, İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi Akıllı Şehir e dönüştürecek politikaları ve stratejileri saptamak amacıyla bir Bilişim Enstitüsü bünyesinde ele almayı amaçlıyoruz. Enstitümüz, Vakfımızın bilgi, Turkcell in de iletişim odaklı yaklaşımlarından bir sinerji doğuracak yenilikçi bir düşünce ve proje üretim merkezi (think-tank) olacak. Bilişimin toplumsal fayda ve ekonomiye katma değer yaratmadaki yenilikçi özelliklerini Türkiye özelinde ortaya çıkartmak ve bilişim sektörünü bu konuda teşvik etmek amacıyla 2011 de 4 bilişim sivil toplum örgütüyle birlikte oluşturduğumuz Dijital Türkiye Platformu da son bir yılda önemli bir yol aldı. Avrupa Birliği nin dönemi için öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak üzere belirlediği Dijital Gündem Stratejisi nin yaygın uygulamasını sağlamak amacıyla ilan ettiği Going Local hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için Avrupa Dijital Gündemine Uyum Projesini 2013 boyunca sürdürdük. 7 araştırma konusu üzerinde odaklandığımız bu projede, ülkemizin bilişim uzmanları 2014 yılı ilk yarısında da çalışmalarını sürdürecek ve Sayısal Tek Pazar, Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar, Güvenirlik ve Güvenlik, Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi, Ar-Ge ve İnovasyon, Sayısal Okur-Yazarlık Becerilerini Geliştirme, Topluma Bilişimle Yarar Sağlama ana başlıkları altında 2014 içinde tamamlanması öngörülen bir rapor hazırlayacak. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi de benzer nitelikte bir yaklaşımla yeni bir Bilgi Toplumu Stratejisi belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Biz de TBV olarak, diğer bilişim stk larıyla birlikte düzenli toplantılar yaparak, tarafların görüş ve beklentilerini bağdaştırmak amacıyla çalışmaya devam ettik. Bu çalışmayı aslında, Avrupa Dijital Gündemi nin üstünde yer alan şemsiye strateji Ufuk 2020 Programı uyarınca yapıyoruz. Ufuk 2020 hedeflerine ulaşılması için gerekli Ar-Ge teşvikleri ve yönlendirmeler, bilişim sektörümüzün gündem belirleyici ve rekabetçi kalabilmesi açısından, kullanması lehine olacak unsurlar içeriyor. Türkiye nin 2023 Vizyonu hedeflerine de ulaşmasını sağlayacak Ufuk 2020 Programı na Türkiye olarak tam katılımın sağlanmasını son derece önemli sayıyoruz. Vakfımız, 2002 de Altıncı Çerçeve Programı na Türkiye nin katılması için çok çaba harcamıştı. Ufuk 2020 nin Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki yaşamsal önemdeki rolünü, TBV olarak, başta Başbakan olmak üzere tüm BTYK üyelerine birer mektupla yazarak Türkiye nin tam katılımı için gerekenlerin yapılmasının aciliyetine işaret ettik. Avrupa Dijital Gündemine Uyum çalışmasından beklediğimiz makro kazanım, Türkiye de bilişime dair verilerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlayacak bir adımı bilişim stk larının atması olacak. Bu adım, açık veri konusunun gündeme gelmesidir. Çünkü

5 Türkiye de yoğun bir kamu verisi yokluğu yaşadığımız herkesin malumu. Mevcut yasalar, kamunun, elindeki veriyi kamu kurumları arasında bile paylaşımına izin vermeyen, günün gereklerine aykırı, demode bir paylaşmama ve kapalılık öngörüyor. Oysa saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık gibi kavramların yükseldiği çağdaş dünya ise açık veri ile yaşam buluyor. Bu nedenle, açık veri farkındalığını başta kamu kesimi nezdinde ve toplumda yaratmayı hedefliyoruz. Ne var ki hükümetin ve TBMM nin internete getirdiği yeni sınırlamalar, açıklık konusunda daha, çok sayıda engelin bizi beklediğini gösteriyor. Kişisel Verilerin Korunması Yasası 10 yıldır TBMM de beklerken, zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne ve Türkiye Anayasası na aykırı hükümler içeren bir internet yasasına daha da antidemokratik maddelerin alelacele eklenmesini insan haklarına saygısızlık olarak görüyoruz. Üstelik, bu yasadaki sınırlamaların daha da sertleştirileceğine dair resmi beyanlar, Türkiye ye bilişim konusunda yabancı sermayenin yatırım olasılığını ortadan kaldıracak bir ekonomik sakınca yaratıyor. Türkiye bir yandan ICANN in Los Angeles ve Singapur la birlikte üç merkezinden biri olacakken, internete getirilen sınırlamaların bu durumla tam bir tezat olduğunu burada ifade etmek isterim. Ancak, eğer yeni bir Anayasa yapılacak olursa, TBV olarak, bu konuların nasıl bir maddeyle tanımlanması gerektiğine dair görüşümüzü tekrar hatırlatmak istiyorum: Herkes bilgi toplumuna katılmaya ve bilgi toplumunun tüm unsurlarına iştirak etmeye hak sahibidir. Diğer tüm temel haklar da gözetilmek şartıyla; elektronik yollarla iletilen bilgiye ulaşmaya yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin değiş tokuşunun, dağılımının ve üretiminin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alır, gerekli altyapıları kurar; bunların sağlanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırır." "Herkes kamusal alanlarda en az 1Mbit/Saniye geniş bant bağlantı ile internet veya daha ileri bilgi toplumu araçlarına ücretsiz bağlanabilme hakkına sahiptir. Bu maddenin amacının sağlanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, gerekli altyapıları kurar; bunların sağlanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırır. Devlet, gerektiğinde engelliler için ise bu madde anlamında özel önlemler alır." ** etürkiye (etr) Ödülleri mizin 11 incisi 12 Aralık 2013 te TBMM Tören Salonu nda yapıldı. TÜSİAD ile birlikte verdiğimiz bu ödüllere 2003 den bu yana başvuran kamu kurumlarının sayısı 350 ye dayandı. Verilen ödül sayısı 60 ı geçti. Bu rakamlar, etr Ödülleri ne kamu kurumlarının verdiği önemi gösterdiği kadar, ödüllerin, kamu kurumlarında yarattığı teşvik ve hevese de işaret ediyor. Bu ödüller katma değer yaratıyor. Bunun ölçümlerini almaya başladık: Ödül kazanan projeler tasarruf sağlıyor, verimlilik artışına yol açıyor*. Ödül alamayan projelerin de

6 aslında mutlaka tasarrufa ve verimliliğe bir ölçüde katkı yaptığını düşünecek olursak, etr Ödüllerimizin, kamu kesiminde tasarruf ve verimliliğin önemi konusunda 11 yılda hatırı sayılır bir farkındalık yarattığını iftiharla söyleyebiliriz. Kıt kaynaklarımızı bilinçli ve hesaplı kullanmak, ve bundan, azami faydayı sağlamak fikrinin kamu kesiminde yerleşmesine katkımız olduğu için kıvanç duyuyorum. Bize, vizyonumuzda eşlik eden, destek veren yol arkadaşımız TÜSİAD a teşekkür ediyorum. Son olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reformu Girişimi yle birlikte eğitim konusundaki çalışmalarımıza da değinmek isterim. ERG liderliğinde ve TBV katkısıyla, dünya çapında eğitim reformu projeleri uygulayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan RTI Research Triangle Institute International tarafından FATİH Projesi ve Türk eğitim sisteminin ihtiyaçlarına dair rapor için 2013 boyunca çalıştık. Raporu 2014 içinde sunmayı planlıyoruz. Eğitim konusunu önemsiyoruz, çünkü ülkemizin en önemli doğal kaynağı genç nüfusudur. Bu nüfusun çağdaş ve bilimsel içerikle kaliteli bir eğitim alması, 10 yıl, 20 yıl sonra ülke yönetimindeki çağdaşlığın, kalitenin güvencesi olacaktır. Ne yapıyorsak, ülkemizin rekabetçilik düzeyinin artmasını amaçlıyoruz. Bu çileli ve sabırla aşılması gereken yolda, bütün yükümlülüklerimizde, TBV nin bütün üyelerinin desteğine ve inancına ihtiyacımız büyük. Siz olmadan, ileriye bakamayız. Desteğinize müteşekkirim.

7 B. Kurumsal Sponsorlarımız Öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan Türkiye Bilişim Vakfı, bu hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye devam edecektir. Globalleşme sürecinde, uluslar arası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan Vakfımız bilişimin ekonomideki payının artması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulanmalarını sağlamak için uğraş vermektir. Bu çabalarında Vakfımız da diğer sivil toplum kuruluşları gibi, genellikle sponsorluk temeline dayanır. Sponsorlarımızın varlığı sayesinde pek çok projeyi gerçekleştirme olanağı bulduk. Bu önemli desteklerinden dolayı, büyük firma olmanın sosyal sorumluluğunun bilincinde olan kurumsal sponsorlarımız çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Varlığımızı sürdürebilmemiz değerli sponsorlarımızın desteklerini sürdürmelerine büyük ölçüde bağlıdır. Geçen yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Vakfımıza kurumsal sponsorluk desteği veren Cisco Türkiye, Eczacıbaşı Holding, IBM Türkiye, Turkcell ve Xerox a ve bu yıl yeni eklenen e-güven ile Türk Telekom AŞ ye teşekkür borçluyuz. Bu zor dönemde kurumlarımızın Türkiye Bilişim Vakfı nı, dolayısı ile Türkiye yi Bilgi Toplumuna taşıma çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini umuyor ve bekliyoruz.

8 C. Etkinlikler Projeler C E-Türkiye Ödülleri TBV, TÜSİAD ile birlikte ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunacak bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek 2003 yılında etr Ödülleri etkinliğini başlatmışlardır. "etr Ödülleri" ile devlette ve yerel yönetimlerde örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesi ile bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, kamu kurumlarının edevlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmalara başlaması ve bunu sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu dönüşümden doğrudan etkilenecek toplumun bireylerinin, dönüşümü doğru algılamalarını sağlamak üzere bilgilendirilmesi hedeflenmektedir Bu yıl da TÜSİAD ile birlikte düzenlediğimiz 11. etr Ödülleri Türkiye Büyük Millet Meclisi nde sahiplerini buldu.egüven AŞ ana sponsorluğunda 52 projenin başvurduğu ödül töreni öncesinde yapılan değerlendirme ile 24 proje finale kaldı. etr Ödülleri ni kazananlar TBMM Başkanlığı himayesinde 12 Aralık 2013 Pazartesi günü TBMM de düzenlenen törende ödüllerini aldılar.. Ödül töreni esnasında, jürinin elektronik oylaması ile ödül kazananlar belirlendi.

9 Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler de; Kamudan Vatandaşa e-hizmetler kategorisinde Dışişleri Bakanlığı e Vize projesi ile, Kamudan İş Dünyasına e-hizmetler kategorisinde Ekonomi Bakanlığı Dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi projesi ile, Kamudan Kamuya e-hizmetler kategorisinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görüntü paylaşım projesi ile ödül aldılar. Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler de ise; Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi nde Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizayon İdaresi Mobil Arıza Takip projesi, Orta Ölçekli Belediye Kategorisi nde Yalova Belediyesi ZAMBAK (zamandan ve mekandan bağımsız kamu hizmetleri) projesi, Küçük Ölçekli Belediye Kategorisinde Seferihisar Belediyesi Seferipazar eticaret projesi ile ödül aldılar. Ayrıca,önceki yıllarda etr ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV etr Yürütme Kurulu tarafından verilen En İyi Gelişim Gösteren Proje ödülünü Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Personel Harcamaları Yönetimi projesi alırken,bu kategorilerin dışında modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk,sürdürülebilirlik gibi ilkeleri benimsemiş ve sektöründe uluslar arası projelere örnek olabilecek çalışmalar arasından seçilen ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Ceylanpınar sulama projesi ne TÜSİAD-TBV etr Yürütme Kurulu tarafından Özel Ödül verildi. 11. etr Ödülleri töreninde TBMM Başkanı Cemil Çiçek,Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,Tarım Hayvancılık ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, TÜSİAD Yönetim

10 Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve egüven Genel Müdürü Can Orhun da birer konuşma yaptılar. TBMM Başkanı Cemil Çiçek yaptığı konuşmada, 11 yıldır TÜSİAD ve TBV tarafından düzenlenen ve TBMM olarak 4 yıldır ev sahipliği yaptıkları etr Ödülleri nin, Türkiye nin geleceği açısından desteklenmesini önemli bulduğunu belirtti. Kurum ve belediyelerin vatandaşa edevlet hizmeti sunmasının bir gereklilik olduğunu paylaşan Çiçek, kamu hizmetlerinin etkin olmasında en vazgeçilmez unsurun bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu belitti. Çiçek, Dünyadaki rekabet gücümüzün artması için bilgi ve teknolojiyi tüketmek kadar üretmenin de önemine değindi. Bu yıl onbirincisi düzenlenen etr Ödülleri ne 52 projenin başvurduğunu ve 10 yılda alınan toplam başvuru sayısının 350'ye ulaştığını belirten TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise yaptığı konuşmada, etr Ödülleri nde yarışan her projenin, Türkiye nin daha rekabetçi bir ekonomik yapıya ulaşması ve geleceği için önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği, e-devlet Kıyaslama Raporu nu yayınladı. Rapordaki şu olumlu değerlendirmelerden memnunluk duyduk. e-devlet hizmeti sunan sitelere online erişilebilirlik oranları bakımından Türkiye % 81 ile %74 olan AB ortalamasının üzerinde yer aldı. E-devlet hizmeti sunan sitelerin online kullanılabilirlik oranları bakımından ise ülkemiz % 75 ile %70 olan AB ortalamasını geçti. Bu başarının devamı için, TÜSİAD la birlikte Türkiye Bilişim Vakfı olarak biz, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz Kamu verisinin kullanımı konusuna da dikkat çeken Faruk Eczacıbaşı şunları ifade etti: Eğer devlet, elindeki kamu verisini; kamuoyuna, girişimciye, araştırmacıya, bilim adamına ne kadar bol sunarsa, ne kadar çok açarsa vatandaşın, bundan yararlanma şansı o kadar artar. Oysa bugün ülkemizde kamu verileri sadece kamuya ait ve kamu kurumları arasında bile paylaşımı sorunlu. Bu durum, Türkiye de e-dönüşümün başarıya ulaşmasının önünde bir engel teşkil ediyor. Dünyada devletler daha açık, daha saydam, daha paylaşımcı adımlar atarken, Türkiye nin, kamu verilerini paylaşmayan, saydamlıktan uzak bir tavrı sürdürmesi mümkün olamayacak. Bu konuda bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Kamu sektörü-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek, ortak bir platformda buluşmamız gerekiyor. Bu adım, kamu verisinin, vatandaşa açılmasıdır. Açık Veri, ülkemizde oluşmakta olan Büyük Veri yi ülke ve vatandaş yararına daha verimli kullanmamızı sağlayacak bir anahtar. Önümüzdeki

11 yıllarda, kamunun, vatandaşla henüz paylaşmadığı verileri vatandaşa açmasıyla ortaya çıkacak veri hazinesinin, yepyeni etr Projeleriyle değerlendirilmesini; bunların, milyonların yaşamının, sosyal ve ekonomik olarak önemli oranda iyileşmesini sağlayacak projeler olmasını diliyorum diyen Eczacıbaşı,, etr ödüllerinin özel sektör tarafından Kamu ya verilen ilk ve tek ödül olma özelliğinin ve bu hali ile kamu da geliştirilecek projeler ile bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ve halka duyurulması sürecine katkı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise: e-devlet projeleri ile kamu hizmetlerinin daha ucuz, hızlı ve etkin şekilde sunulabilmesi, kamuda tasarruf ve verimlilik artışına önemli katkı sağlayan bir unsur. e-devlet, iş yapış biçimlerini dönüştürerek ve sorunlar henüz büyümeden müdahaleye imkan sağlayarak verimliliği yükseltiyor ve sonuçta kamu kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçiyor. etr Ödüllerinin projelerin tanıtımı ve farkındalık yaratma konusunda önemli bir girişim olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla etr Ödülleri için aldığımız her başvurunun, yeni geliştirilen her projenin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda çok önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Dijitalleşme ile; daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısına ulaşmak, ekonomik ve sosyal bir değer yaratmak ve nihayetinde devlete duyulan güveni artırmak hedeflenmektedir. Kamuda değer yaratma süreçlerine bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin katılabilmesi bu hedeflere ulaşmak açısından önemlidir. Bunu sağlamak için ise vatandaşların politika seçenekleri arasında tercihlerini belirtebilecekleri, katılımcılığı gerçek anlamda artırmaya yönelik diyalog kanalları ve açık yönetişim modellerine gerek duyulmaktadır. Teknolojiyi, kamuda daha iyi ve verimli iş yapmanın ötesinde; yenilikçilik, sorun çözme ve halkın kamu politikalarına katılımı için kullanma gereği ortaya çıkmaktadır dedi. 11.eTR ödülleri jürisi aşagıdaki isimlerden oluştu. 1.ERAY AKDAĞ TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi ve TÜSİAD TBMM ile İlişkiler Sorumlusu 2.Dr. ALİ ARİFOĞLU ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdür Yardımcısı, edevlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı 3.Abdullah BÜYÜKBAYRAM AB Danışmanlık Genel Müdürü 4.Prof. Dr. KÜRŞAT ÇAĞILTAY ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 5.Tunç ÇELİK Analiz Sentez Yönetim Danışmanlık Kurucu Başkanı 6.Dr. Kıvanç DİNÇER Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 7.Erdem ERKUL Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölgesel Planlama ve Kamu Politikaları

12 Direktörü8. Melih GEZER Intel Türkiye, Kurumsal İlişkiler Müdürü 9.Abdullah Raşit GÜLHAN SİNERJİTÜRK Vakfı ve Verasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 10. Dr. Kemal KAYA TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili (Bilgi ve Bilişim Hizmetleri) 11.Dr.Aydın KOLAT TBV Ankara Temsilcisi ve Verisis Genel Müdürü 12.Pelin KUZEY Google Türkiye, Kamu İlişkileri Müdürü13. Ali ÖZER TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı 14.Mehmet Ziya TELLİ IBM Satış Müdürü 15.Prof. Dr. Fatoş Yarman VURAL ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 16.Erhan YALÇIN Microsoft Genel Müdür Yardımcı. Ayrıntılı bilgi için sitesine bakabilirsiniz.

13 C.2. Teknolojide Kadın Hareketi TBV, Anadolu da yaşayan, maddi bağımlılıkları olan, ekonomik özgürlükleri olmayan ev kadınları ve genç kızlar ile ekonomik piramidin en altında yer alan kadınların mobil teknolojilere erişimlerinin önündeki engelleri kaldırarak kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı tarafından önerilen bir projeye ortak olmuştur. Diğer ortağın KAGİDER olduğu bu projede Türkiye deki kadınlara iletişim teknolojilerini sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla bir platform oluşturulması, bu platformun uzun soluklu olması ve böylece Türkiye de kadınların ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratılması, sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve bölgesel/küresel açılımlar yapmaları için gerekli zeminin hazırlanması hedeflenmektedir. Projede; 1. Türkiye deki ihtiyacın tespit edilmesi, 2. Teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile kadınların bilinçlendirilmesi, 3. Girişimci kadınların mobil teknolojileri kullanarak etkin ve verimli yeni iş yapış biçimlerinin oluşturulması ve 4. Mobil teknolojilerle daha geniş bir coğrafyada iş yapabilecek yetkinliğin desteklenmesi/teşvik edilmesi olarak belirlenen bir aksiyon planı çerçevesinde yürütülen, Teknolojide Kadın Hareketi Projesi, Türkiye de girişimci olan ve girişimci olmak isteyen kadınları hedefleyen bir projedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin in katıldıkları bir toplantı ile İzmir de başlatılan proje kapsamında değişik illerimizde girişimcilik ve bilgi teknolojileri ve iletişim konularında eğitimler verildi. 5 değişik ilde, İzmir, İstanbul, Samsun, Ankara ve Gaziantep'te pazarlama ve girişimcilik eğitimleri verildi ve hedef olarak belirlenen 1000 ev kadının eğitimlere katılmaları sağlanmış oldu.

14 2013 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanan projede başlangıçta hedeflenen 1000 girişimci kadına ulaşılmış ve gerek yüzyüze ve gerekse uzaktan eğitim modeli ile teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar yapılmıştır.eğitimler sonunda evhanımlarınca geliştirilen projeler arasından 312 başvuru; Sina Afra, Leyla Alaton, Kerem Alkin, Hakan Çelik, Faruk Eczacıbaşı, Songül Hatısaru, Umran İnan, Alphan Manas, Vahap Munyar, Ali Sabancı, Serpil Timuray, Gülden Türktan, Arzu Ünal ve Serpil Yılmaz ın yer aldığı iş, medya ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcilerinin oluşturduğu 14 kişilik jüri tarafından değerlendirilmiş ve ödüle layık görülen projeler belirlenmiştir. Yapılan jüri değerlendirmesinin sonucunda Teknolojide Kadın Hareketi Yarışması'nın kazananları ve proje konuları aşağıdaki gibidir. 1.Teknolojide Kadın Hareketi Yarışmasının birincisi Azize Karataş, Sürücüleri Takip Projesi yle TL lik can suyu sermeyesinin sahibi oldu. 1983, Mersin doğumlu olan Karataş, lise mezunu. 4 yıldır araç kiralama ve transfer işi yapan Karataş, geliştirdiği sistemle araç kiralama sektöründeki dolandırıcılığı ortadan kaldırmayı planlıyor. Projeyle araç kiralama şirketlerinin kara listesini ortak bir merkezde toplamayı planlayan Karataş, böylece sektördeki firmaların zarar görmesini engellemeyi hedefliyor. 2.Yarışmada ikinci seçilen Ceren Çubukçu, Etkinlik Fabrikam Projesi yle TL lik can suyu sermayesi kazandı. 1985, İstanbul doğumlu olan Çubukçu, bilişim sistemleri mühendisi. Proje fikri olan, EtkinlikFabrikam.com web sitesi ile herkesin kendi etkinliklerini/organizasyonlarını internet üzerinden tanıtabilmesini ve etkinlik biletlerini organizasyonun büyüklüğü veya küçüklüğü farketmeksizin internetten satabilmesini sağlayacak bir platform kurmayı planlıyor 3.Yarışmanın üçüncüsü Esra Canpolat, Güneş Enerjisi Projesi yle TL can suyu sermayesi kazandı. 1980, İstanbul doğumlu olan Esra Canpolat, yüksek kimyager. Üniversite öğrenimi boyunca üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında Ar-Ge projelerinde yer alan Canpolat, 2010 yılında Fotovoltaik Güneş Panellerinin Türkiye'de Üretimi projesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Teknogirişim Sermayesi Desteği'ni almaya hak kazandı ve ARD Enerji Sistemleri Şirketinin kurucu ortağı oldu. Canpolat ın proje fikri, temel olarak, yenilenebilir enerji teknolojilerinden güneş enerji sistemi kullanımına dayanan Mobil Solar Acil Destek Ünitesi geliştirmeye dayanıyor. Ayrıca,Jüri Özel Ödülü nün sahibi ise Sibel Kanat ın İnternet Cafe Projesi oldu. 1980, Van doğumlu olan Sibel Kanat ın mesleği terzilik. Ancak Kanat ın en büyük hayali, hergün

15 önünden geçtiği lisenin karşısındaki boş dükkanı kiralayıp, evde hazırlanmış kahvaltı ve yemek servisi hizmetini internet kafe ortamıyla birleştirmek. Özellikle mahallesindeki evden çıkamayan kadınların hem bilgisayar öğrenmesini hem de sosyalleşmesini, evde interneti olmayan çocukların ise dersini burada çalışmasını hedefliyor. Ödüller,8 Mart 2013 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Siirt Valisi Ahmet Aydın, Kadın Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan'ın katıldığı Dünya Kadınlar Günü Programı çerçevesinde Siirt de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu

16 C.3. Future Learning 13 IV. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Çalıştayı TBV ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Mayıs 2013 tarihlerinde Muğla Ören de Gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) nin ortak çalışmasının bir ürünü olan ve yılda iki kez düzenlenen Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Çalıştayı Türkiye deki uzaktan eğitim sorunlarını değerlendirme ve sonuç çıktıları ile bu sorunları aydınlığa kavuşturma çabasının bir ürünüdür. Çalıştayın eş başkanlığını İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın KOLAT ve TBD Yönetim Kurulu üyesi Levent KARADAĞ yürütmektedir yılından bu yana, iki yılda bir düzenlenen International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-learning (Future-Learning) konferansları ile konu uluslararası boyutta da değerlendirilmekte, tüm dünyadan akdemiysen, araştırmacı, öğretmen, öğrenci ve ilgili bireyler arasında son gelişmeler akademik olarak tartışılmaktadır. Çalıştay sayesinde üniversiteden özel sektöre pek çok katılımcı ile e-öğrenme deneyimleri paylaşılmakta, üniversite ve sektördeki sorunlara çözümlerin üretilmesine çalışılmakta, yeni başlayacak kurumlara/şirketlere yol gösteren ulusal çapta bir platform oluşturulmaktadır. İlk Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Çalıştayı Muğla-Akyaka da, ikincisi ODTÜ de üçüncüsü de İstanbul Üniversitesi nde yapılmıştır. Bu zamana kadar yapılan çalıştaylarda; uzaktan eğitim ve e-öğrenme konusunda deneyimli ve henüz deneyim kazanmamış Üniversiteler ile Kurumlar / Şirketlerin mevcut durumu analiz edilmiş, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde tartışılmış; karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve alanın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler büyük ölçüde belirlenmiştir. Bu sene dördüncüsü düzenlenmiş olan çalıştay Mayıs 2013 tarihlerinde, Muğla nın Ören beldesinde gerçekleşmiştir. Çalıştayda, çalışma grupları tarafından özellikle tartışılan güncel konu başlıkları:

17 Fatih projesinin güncel durumu, bundan sonra gerçekleştirilecek adımların önem sırası ve AB tarafından Fatih projesi kapsamında verilecek desteklerin hangi konularda ve hangi öncelikle yapılması gerektiği Türkiye de Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Algısı: e-öğrenme hak ettiği ilgiyi görüyor mu? Mobil Öğrenme olmuştur. Çalıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi nin verdiği destek ve YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Nurettin ŞİMŞEK, MEB YEĞİTEK ten Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanı Mustafa İLKHAN, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi nden Ercan BOYAR ve AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI nın katılımlarıyla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Çalıştayın ilk gününde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU evsahipliğinde üniversite ve uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alınmış ve Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi ziyaret edilmiştir. Dördüncü Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Çalıştayına Türkiye nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden (Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi), özel sektörden (Enocta, BilgeAdam, Vodafone), Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden ve çevre okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan 41 kişi katılmıştır. Algının değişmesi üzerine yoğunlaşılan çalıştayda, Fatih Projesi de AB desteklerinin alınması boyutuyla çalışılmıştır. Çalıştayın misyonlarından biri olan düzenlendiği bölgede bulunan üniversiteler ve yerel yönetimlerle işbirliği yapma hedefi, bu etkinlikte de amacına ulaşmış, kurumlar arası sinerji oluşturarak, uzaktan eğitim konusuna tüm tarafların dikkatini çekmiştir. Çalıştay da ele alınan konuların uzmanlarca değerlendirilmesi sonucunda; Fatih projesinin güncel durumu, bundan sonra gerçekleştirilecek adımların önem sırası ve AB tarafından Fatih projesi kapsamında verilecek destekler ile ilgili olarak; 1. Fatih projesi kapsamında kullanılacak Türkçe içerik çok az sayıdadır ve geliştirilmelidir. 2. Fatih projesi kapsamında AB desteğinde geliştirilecek ürünler hem üniversite, hem MEB ve hem de STK bünyesinde kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır.

18 3. Fatih projesi uzaktan eğitim projesi olmayıp Fatih projesinde geliştirilecek içerikler derste kullanılacak destek materyali olacak şekilde değerlendirilmelidir. 4. Ölçme ve değerlendirme araçları tıpkı içerikler gibi çağdaş öğrenme yaklaşımlarına uygun hazırlanmalıdır 5. İçerikler günlük yaşam deneyimleri içerecek şekilde tasarlanmalıdır 6. Ders içeriklerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. a. Tüm ders süresini kapsayacak şekilde değil öğretmenin ilgili üniteye ilişkin öğrencilerin dikkatini 1-3 dakikalık videolar kullanılabilir b. Öğretmenlerin sınıfta konunun belirli bir kısmını anlatmakta kullanacağıya 3-6 dakikalık animasyon, video ve dinamik simülasyon tarzı materyallar kullanılmalı. c. Öğrencilerin evde kendi başına çalışmalarına yardımcı olacak 3-6 dakikalık materyal hazırlanmalı. d. Öğrencilerin konuyu pekiştirme amaçlı oyun tarzı değerlendirme materyalleri kullanlımalı. e. EBA nın bünyesinde geliştirilmiş sosyal medya ortamının kullanılarak daha etkin hale getirilmeli Türkiye de Uzaktan Eğitim Ve E-Öğrenme Algısı: E-Öğrenme Hak Ettiği İlgiyi Görüyor Mu? Konusu ile ilgili olarak; E-Öğrenmenin hak ettiği ilgiyi görmesini etkileyen faktörler; a. Devlet, b. Özel sektör, c. Üniversite, d. Milli Eğitim Bakanlığı, e. Vatandaş, f. STK ve meslek odalarıdır. Bu nedenle özellikle bu bileşenlerde fakındalık çalışmaları yapılması önerilmiştir. 1. Bunun için Basılı, görsel ve sanal ortamdaki her türlü medya alanında; Etkinliklerin duyurulması

19 Etkinliklerin sonuçlarının duyurulması Bilimsel makalelerin yayınlanması Alandaki başarı öykülerinin yayınlanması, 2. E-Öğrenme başarı öykülerinin (kurum, kişi, metodoloji, vaka vb) devlet, özel sektör, üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaş, STK ve meslek odaları ile paylaşılması, 3. İstanbul da özel sektör, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile, Ankara da kamu kesimi ağırlıklı olmak üzere beklentilerin belirlenmesi amacıyla toplantılar yapılması, önerilmiştir. Ayrıca Mobil öğrenme konusu ile ilgili olarak da; Türkiye de kullanılan akıllı telefon sayılarının 40 milyonu aşması, mobil öğrenmenin eğitim sistemine destekleyici olarak dahil olabileceği düşüncesini pekiştirmektedir. Mobil uygulamaların eğitimde kullanılması için aşağıda belirtilmiş maddelerin ele alınması gerekliliği üzerinde durulmuş, Mobil öğrenme ile standartların belirlenmesi Mobil öğrenme kullanım alanlarının belirlenmesi Telekom firmalarının mobil eğitimde rollerinin belirlenmesi Mobil Uygulama geliştiricilerini yetiştirilmesi için üniversite, özel sektör ve kamu işbirliğinin sağlanması, Kullanılabilirlik eğitimlerinin BÖTE formasyonlarına dahil edilmesi için ilgili makamların bilgilendirilmesi, Gelişmekte olan ülkelerde mobil eğitim uygulamalarının araştırılması, ve Türkiye ye uyarlanması çalışmalarının yapılmasının sağlanması, E-öğrenme uygulamaları için yapılan çalışmalara benzer farkındalık çalışmasının yapılması çalıştay çıktısı olarak ilgililer ile paylaşılmıştır.

20 C.4. Bilişim Enstitüsü TBV, Bilgi Toplumu na Dönüşmüş Bir İstanbul yolunda akademi, STK, devlet ve özel sektöre yetkin ve yetişmiş insan kaynağı kazandırmak ve İstanbul un bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli kültür ve değer yapısının inşasına hizmet etmek üzere aynı zamanda İstanbul da BİT alanında bir cazibe merkezi de yaratacak olan bir Bilişim Enstitüsü kurmak amacıyla yola çıkmıştır. Projenin özel amaçları: 1.BİT alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği ile bir bilgi ve paylaşım merkezi kazandırmak, 2.BİT in ve hizmet sağladığı sektörlerin yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla, bilgi ve talebin artmasını da sağlayarak küresel rekabet edebilirliğinin artmasına katkıda bulunmak, 3.BİT alanında bölgedeki potansiyelin değerlendirilerek, daha bilgili ve yetkin gençler ile girişimcilerin yetişmesine ve BİT sektöründe nitelikli istihdamın artırılmasına katkıda bulunmak Projenin, hedefleri ve öncelikleri: Proje, BİT sektöründe özel sektör, STK ve üniversitelerin işbirliğini artırarak sektörel araştırmalar yapan, eğitimler sağlayan, bilimsel araştırma ve proje işbirlikleri gerçekleştiren, BİT sektörüne bilgi, veri ve araştırma hizmeti sağlayan bilgi temelli bir merkezin oluşumu ile bu yapının sürdürülebilirliğini kapsayacaktır. Proje programın genel hedefi olan yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamış olacaktır. Proje kapsamında Bilişim Enstitüsü nü kurmak üzere, BİT sektöründe faaliyet gösteren STK lar, üniversite ve yerel yönetimler işbirliği yapılacak, kurulacak olan merkezin sürdürülebilmesi için de özel sektör eğitim kurumları, sanayinin diğer kolları olan kurumlar ve çeşitli STK larla işbirliği gerçekleştirilerek Bilgi ve Teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-iş dünyası ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlanacaktır. Bu işbirlikleri ile merkez hem BİT sektörüne hem de BİT konusunda kendisini geliştirmek isteyen toplumun farklı kesimlerine de hizmet sağlamış olacak, önemli bir bilgi yayım merkezi haline gelecektir. Böylece, programın 1. önceliği ile paralel olarak, İ toplumun ve sanayinin farklı kesimlerinin

21 daha fazla BİT i kullanmaları sağlanarak işbirliği bazlı bir ortak kullanım alanı oluşmuş olacaktır. Sanayiden gelen talebin artmasıyla da BİT sektörünün gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. Gençlere ve yeni fikir üreten kişilere de bilgi ve uzmanlık desteği sağlayacak olan bu merkezle, programın 2. önceliğiyle paralel olarak, BİT in ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve ayrıca programın 3.önceliğiyle paralel olarak ta, hem BİT alanında hem de diğer sanayi ve sosyal alanlarda rekabetçiliğinin ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağlanmış olacaktır. Projenin Hedef Grupları ; BİT sektörü şirketleri, BİT sektöründen hizmet satın alan kurumlar, iş ve finans dünyası, ilgili STK lar, kamu kurumları, akademik kurumlar, Ar-Ge ve bilimsel araştırma merkezleri, sanatçılar, siyasetçiler ve medyadır. BİT sektörü şirketlerinin (donanım, yazılım ve hizmet alanlarında) sayısı çeşitli kaynaklara göre 5000 ile 7500 arasında değişmektedir. Nihai Yararlanıcılar ; bilişimi meslek edinmiş/edinmek isteyen çalışanlar, bilişimci olmak isteyen gençler ve girişimciler, BİT hizmetlerinden yararlanan genel kamuoyu, akademik kuruluşlar ve BİT şirketleridir. BİT sektörünün gelişmesi için talebin ve pazarın yeterli büyüklüğe ulaşması, bunun için de işbirliklerinin ve bilgi temelli hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Proje ile Bilişim Enstitüsü, Türkiye Bilişim Vakfı kullanımına verilmiş ve İstanbul İl Özel İdaresi nden sağlanan mali destekle İstanbul Beyoğlu Belediyesi kontrolünde restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan İstanbul Karaköy deki tarihi binada kurulacak ve hayata geçirilecektir. Bilişim Enstitüsü ile BİT alanında araştırmalar yapılarak yayınlar üretilecek, BİT alanında yurt dışı örgütlerle ilişkiler ve ağlar oluşturulacaktır. Bilişim Enstitüsü, Dijital Türkiye Platformu faaliyetlerine destek olacak, BİT sektöründe yeni teknoloji platformlarının oluşmasına katkıda bulunacak ve uzun vadede BİT sektöründe Ar-Ge ve yenilikçiliğin gelişmesine yönelik yeni fonlar sağlayan bir kurum olacaktır. Bu merkezde, BİT sektöründe çalışanların ve sektörden profesyonel destek alanların, üst düzey yöneticilerin, genç bilişimci adaylarının, kişisel gelişim sağlamak isteyen farklı sektörlerden profesyonellerin yararlanacağı, bilişimi doğru ve etkin kullanma, düşünsel yenilenme ve deneyim kazanmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. Bilişim alanındaki araştırmalardan kitaplar oluşturulacak, Türkiye Bilişim Endeksi çalışması yapılacaktır. BİT alanında burs fonu oluşturulacak, genç bilişimci adaylarının gelişimine katkı sağlanacak, bu alanda öğrenim görmekte olan gençler için burs verilecektir. Sektörün genç adaylarını ve çalışanlarını, yaratıcı fikirlere motive etmeyi hedefleyen ödüller dağıtılacaktır. Diğer yaratıcı sektörlerle de işbirliği yapılacaktır. Proje,

22 birçok ulusal ve İstanbul başta olmak üzere bölgesel programın planlanmasında katkı sağlayacak, özellikle Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve eğitim alanları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası programlar tarafından fonlanan projelerin artmasına olanak sağlayacaktır. Bu geniş çerçevenin içerisinde olmak üzere Enstitünün faaliyetlerinin sürekli ve sürdürülebilir kılınması ve bu amaçlar doğrultusunda sektörde kalıcı olması elbette sağlam ve uzun süreli mali ve teknolojik destek ile mümkün olabilmektedir yılı başından itibaren arayışına girdiğimiz bu destek bulma çalışmaları sonunda konuya enaz bizler kadar sıcak yaklaşan ve belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetleri birlikte yürütebileceğimiz bir iş ortağı bulunmuş ve TURKCELL ile 5 yıl süreli proje ortaklığı anlaşması imzalanmıştır.eylül 2013 tarihli bu anlaşma ile enstitümüzün TBV TURKCELL Bilgi Toplumu Enstitüsü olarak adlandırılmasına ve yukarıda bahsedilen ana amaçlar ile birlikte; Türkiye nin 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği nin Dijital Gündem 2020 hedefleriyle bağlantılı olarak, Bilişim Enstitüsü nün değer yaratan bir teknoloji ve eğitim üssü olarak konumlandırılması ve bilgiye erişimi Enstitü kurgusu ile dezavantajlı kesimler de dahil olmak üzere kitlelere yayılması amacıyla; bilişim sektörüne katkı sağlamak, başta mobil yazılım olmak üzere eğitim, araştırma, konferans eksenli etkinlikler gerçekleştirmek, sektörde nitelikli tez yazımını teşvik etmek üzere burs programı düzenlemek ve sektöre yön veren yayınlar üretilmesinine katkı sağlamak gibi faaliyet alanları da belirlenmiştir.binamızın resmi açılışıyla birlikte ; Lisansüstü öğrencilere yönelik Teknoloji Liderleri Yetişiyor başlıklı bir burs programı başlatacaktır.her sene Turkcell ve TBV tarafından ortaklaşa belirlenecek kişilerden oluşan ve oybirliğiyle karar alacak burs komitesinin belirlediği kriterleri karşılayan azami 5(beş) tez, Enstitü tarafından yayımlanacak ayrıca Türkiye nin 2023 Vizyonu ve AB Dijital Gündem 2020 hedeflerine paralel ve Turkcell in Geleceği Yazanlar projesi ile bağlantılı olarak her yaz TBV- Turkcell ortaklığında geleceği yazanların başarılı geliştiricilerine yönelik bir yaz(ılım) kampı düzenlenecektir.yaklaşık 15(onbeş) öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 1 er(bir) haftalık kamplarda, kampa katılan öğrenciler (lise ve üniversite öğrencileri) mobil uygulama geliştirme ve yöneticiler ve partnerlarla birarada bulunma fırsatını yakalayacaklardır.ilave olarak da TBV nin evsahipliğinde dünyada ve Avrupa da son teknoloji trendlerinin tartışıldığı ilham

23 verici / vizyoner konuşmacıların davet edildiği ve özel durumlar hariç olmak üzere en az senede 2 kere Trend Talks seminerler dizisi yapılacaktır.

24 C.5. Yeni Binamız Türkiye Bilişim Vakfı nın, İstanbul Kayyum Bürosu Başkanlığı uhdesindeki Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sokağı nda bulunan, 121 Pafta, 74, Ada, 2 Parsel sayılı, 91 M2 yüzölçümlü, kargir apartmanı Şubat 2009 da kiraladığı ve binayı ulusal ve uluslar arası alanda sürdürdüğü faaliyetlerini paydaşları ile birlikte bir merkezde toplamak amacıyla, öncelikle Kamu Kurumları ve STK larla yaptığımız işbirliğini daha verimli hale getirmek ve özellikle uluslar arası kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz projelerde ülkemizi daha güçlü temsil etmek amacıyla yola çıktığı, aynı zamanda, tüm Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları nın yararlanabileceği bir Bilişim Merkezi olarak kurmayı amaçladığı,yapı Koruma Kurulu nca korunması gerekli, 2.Grup Yapı olarak tescilli olan binanın restorasyonu İl Özel İdaresi nin mali desteği ve Beyoğlu Belediyesi nin aracılığı ile yapılan ihale sonucunda aslına uygun malzemeler kullanılarak tamamlanmıştır. TBV kurulduğundan beri yurt dışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla başlattığı çalışmaları ve özellikle Avrupa Birliği Kurumları ve Avrupa daki bilgi toplumu konuları ile yakından ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasını daha da güçlendirmeyi amaçlamakta, uzun vadede tüm sivil toplum kuruluşlarının dış ilişkilerini koordineli biçimde sürdürebilmelerini sağlamak için Bilgi Toplumu Dış İlişkiler Merkezi oluşturmayı da hedeflemektedir. Temel hedefimiz, globalleşme sürecinde, uluslar arası rekabette dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye nin, tüm bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma

25 yaygınlaştırmaktır. Bunu başarmak için de bu yolda uğraş veren tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının daha sık bir araya gelebileceği bir çatı oluşturulmuştur. Binamızı ulusal STK larla birlikte kullanılmanın yanı sıra, uluslararası temaslarda, işbirliği yaptığımız yabancı bilişim kurum ve STK larının da ve özellikle Dijital Türkiye Platformu nun faaliyetler için yararlanacağı bir mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi projenin nihai amacını teşkil edecektir yılı içerisinde yürütülen çalışmalar sonrasında öncelikli olarak binanın kullanıma açılması ve Vakıf merkezinin taşınması hedeflenmiş ayrıca enstitünün kuruluş faaliyetleri ve ana gündem konularının belirlenmesine ağırlık verilmiştir. Bahsedilen bu faaliyetlerin kendi kaynaklarımızdan karşılanmasının mümkün olmadığı ve ayrıca sektörden kuvvetli bir paydaş ile daha geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilme düşüncesi ile yürütülen görüşmeler sonrasında Turkcell ile 5 yıl süreli bir sponsorluk anlaşması imzalanmış ve bu destek ile bina tadilat,mobilya,dekorasyon vs işlemlerinin tamamlanması sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak;tüm binanın makul ölçülerde mobilya ihtiyacınınn karşılanması,bina içi eksik kalan elektrik,su vs tesisat işlemlerinin tamamlanması,aydınlatma,perde boya vs dekorasyon çalışmaları ile diğer teknik altyapının kurulması işlemleri için yapılan değerlendirme sonrasında ALİÇ İnşaat ltd.şti ile tl bütçeli anlaşma imzalanmıştır. Bina ile ilgili yapı kullanımı izin belgesi için gerekli müracaatlar yapılmış,alınacak iskan belgesi sonrasında yerleşime geçilmesi kararlaştırılmıştır.

26 Platformu Platformu C.6. Dijital Türkiye Platformu Türkiye de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal beş sivil toplum örgütü TBV, TÜBİSAD, TBD, TESİD ve ECİD in bir araya gelerek başlattığı Dijital Türkiye Platformu TBV koordinatörlüğünde 2013 yılı içinde de faaliyetlerini sürdürdü. Avrupa Birliği nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak üzere belirlediği Dijital Gündem Stratejisi nin yaygın uygulamasını sağlamak amacıyla ilan ettiği Going Local hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için Dijital Türkiye Platformu olarak Türk Telekom un değerli destekleri ile Avrupa Dijital Gündemi ne Uyum Projesi başlatılmış ve; Avrupa Birliği sistemi ile bütünleşebilmek üzere aşağıdaki hedefler belirlenmiştir. Digital Agenda Assembly (Dijital Gündem Genel Kurulu) nun bir parçası olmak, Member States High Level Group (Üye Ülkeler Üst Düzey Grup) ta temsil edilmek veya halihazırda üye olanlardan bize destek olacak üye(leri) aracı olarak kullanmak European Parliament (Avrupa Parlamentosu) nda mevcut kişilerden yararlanmak Dijital Gündem Genel Kurulu nda alınan kararlarda politika belirleyici olanları etkilemek için bir Stakeholder Engagement (Paydaş Katılım) stratejisi oluşturmak ve bu strateji doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmek Dijital Gündem in uygulamalarının sonuçlarının izlenebildiği Digital Agenda Scoreboard (Dijital Gündem Skor Tablosu) nda Türkiye ye ilişkin tüm ve doğru verilerin yer almasını sağlamak. Yukarıda genel hatları ile tanımlanan temel işlevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli yapılanma gerçekleştirilmiştir. Dijital Türkiye Platformu nu oluşturan STK Başkanları, Dijital Gündem Teknik Grup Lideri ve Genel Sekreter den oluşan komite Avrupa Birliği üst düzey ilişkileri düzenlemekte, Digital Europe ile temasları yürütmekte, her türlü lobi faaliyetini düzenlemekte, karar organı olarak gerekli kararları almakta ve özetle yönetişimi sağlamaktadır. Dijital Gündem ile ilgili izleme ve görüş oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzman grupları oluşturulmuştur. Uzmanlar Dijital Gündem Skor Tablosu nu ve Dijital Gündem Genel Kurul çalışmalarını yakından izlemekte, gerekli olduğu durumlarda toplantılara katılmakta,

27 komiteye rapor sunmakta ve Dijital Gündem in 7 ana konusu ile ilgili çalışmaları koordine etmektedirler. Dijital Gündem in 7 ana konu başlığının her biri ile ilgili konusunda uzman kişiler grubu koordine ederek çalışmaların yürütülmesini sağlamaktadır. Gruplar: Digital Single Market (Sayısal Tek Pazar) Interoperability and Standards (Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar) Trust & Security (Güvenirlik ve Güvenlik) Fast & Ultrafast Internet Access (Hızlı ve Ultra Hızlı Internet Erişimi) Research & Innovation (Ar-Ge ve Inovasyon) Enhancing Digital Literacy (Sayısal Okur Yazarlığı Artırmak) ICT-enabled benefits for EU Society (AB Toplumu için BİT Temelli Faydalar) şeklinde belirlenmiştir. Her grup, mevcut durumu, nelerin yapılması gerektiğini, izleme için hangi göstergelere ihtiyaç olduğunu belirleyerek önerileri ve eylem planlarını oluşturmaktadır.. Dijital Türkiye Platformu Uyum Projesi Ön Raporu Aralık 2013 te yayınlanmış bulunmaktadır. Nihai Rapor un Haziran 2014 içinde yayınlanması hedeflenmiştir. Dijital Gündem Uzman Gruplarının çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi esas olacaktır. Dijital Türkiye Platformu, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi belirleme çalışmalarına yoğun katkılar vermiştir. DTP ayrıca, uluslararası kurumlarla Türkiye nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdürecek, kamu kurumları ve siyasi iradeye bilgi, iletişim ve elektronik alanının sorunlarını anlatmaya devam edecektir.rekabet gücü üretkenlikte sürekli artışa; ürünlerde, hizmetlerde, iş süreçlerinde ve iş modellerinde sürekli yeniliğe bağlıdır. Avrupa acilen ABD, Japonya ama aynı zamanda şu anda Hindistan ve Çin olarak da nitelendirilebilecek önemli rakiplerle mevcut üretkenlik farkını kapatmak için uğraş vermektedir. Dijital teknolojilerin uygulanmasının, tüm ekonomilerin her alanında ve sosyal hizmet sektöründe hem üretkenlik artışını hem de yenilik ve istihdam yaratımını sürükleyen birincil dönüşümsel güç haline geldiği bir gerçektir. Dijital Türkiye Platformu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bir ortak hareket platformu olarak, Yapılanma ve hedefler açısından Digital Europe yapılanması paralelinde kurulmuş ve AB'de bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan Digital Europe un Avrupa Birliği Dijital Ajanda 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesini hedeflemektedir. Sektör STK ları TBV koordinatörlüğün de bir araya gelerek, işte bu nedenle, bu konuları kamuoyu ve devlet politikaları içinde yerleşik bir hale getirmeye odaklanmak amacındadır. Dijital Türkiye Platformu nda, Platforma katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun içerisinde yer alan kurumların kendi iç

28 bağımsızlıklarını koruyarak belirlenen konu ve gelişmeler özelinde ortak hareket edecekleri bir mekanizma ile çalışmaktadır. Yine tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, AB nin yol haritalarını, DTP de ülkemiz için yol haritası olarak benimsemektedir. Çünkü Türkiye nin AB üyelik adaylığı ulusal bir hedeftir ve AB nin 2020 hedeflerini, ülkemizin ekonomik ve sosyal büyüme hedefleri olarak kabul edilmektedir. Türkiye de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal beş kuruluş olarak bu alandaki konuların ülkemizde geliştirilmesine ve bu alanın sorunlarına yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmek üzere güç birliği yapmaya devam ediyor, bu konularda strateji ve politika önerileri oluşturmayı hedefliyor,ortak görüş ve hareket stratejileri belirleyerek Uluslararası kurumlarla Türkiye nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdürüyor.

29 C.7. STK lar Toplantıları Bilişim STK Başkanları, Türkiye Bilişim Vakfı nın ev sahipliğinde Ocak 2007 den bu yana ayda bir kez toplanmaktadır. Bu toplantıların amacı, farklı misyonlarla kurulmuş bilişim sivil toplum kuruluşlarını ortak bir platformda buluşmaları, gündemi oluşturan genel sorunları ve geleceğe yönelik öngörüleri tartışmaları ve mümkünse ortak bir karara varmalarıdır. Bilişim STK ları Toplantıları ayrıca, aylık toplantılarda kendi kurumlarındaki gelişmeler hakkında bilgileri paylaşmalarını, birbirlerini daha iyi tanımalarını ve dayanışma sağlamalarını da amaçlamaktadır. STK lar toplantıları adı ile TBV evsahipliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalara 2013 yılında da 7 ayrı ve önemli toplantı ile devam edilmiştir.kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Toplumu Strateji raporunun hazırlık ve sektör ile görüş alışverişlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve Daire Başkanı Emin Sadık Aydın,Bakanlık yetkilileri,mckinsey çalışma ekibi ve Sektör STK Başkanları ve Sektör Üst düzey yöneticilerinin katıldığı 2 ayrı toplantı,bilgi ve İletişim Kurumu ( BTK ) Başkanı Tayfun Acarer ve Kurul üye ve uzmanlarının katıldığı Siber Güvenlik kanunu bilgilendirilmesi ve BTK ile sektör temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar ile Yabancı konukların sektörel konular ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu toplantılar yapılan bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.ayrıca genel olarak bu toplantılarda görüşülen konulardan bazı örnekler aşağıdadır: Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmaları Bilişim ve İnternet Komisyonu Çalışmaları AR-GE Fonları ve BİT sektöründe ihtiyaç duyulan teşvikler

30 UDBH, AR-GE Yönetmeliği Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Kurulu Çalışmaları ve Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon Kurulu UDB Şurası, Haberleşme Komisyonu değerlendirmeleri MYK Toplantıları/ Meslek Standartları Kalkınma Ajansları fonları ve Bilişim KOBİ lerinin danışmanlık gereksinimleri Katma Değerli Servisler ve ÖİV Sosyal Medyanın Önemi ve Etkileri Yeni Nesil Şebekelerin Kurulması, Geçiş Hakkı ve Tesis Paylaşım Türkiye Bilişim STK Toplantıları 2014 yılında da sürdürülecektir.

31 C.8. Gençler Grubu Projeleri Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gençlerin düşündüğü çözümleri ortaya çıkarmak, düşüncelerini geliştirmeleri için onlara destek olmak, ülkemizi beraberce bilgi toplumuna dönüştürmek ve TBV Misyonu nu omuzlayacak gençleri biraraya getirerek TBV bünyesinde bir Gençler grubu oluşturmak amacıyla yola çıktık. Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye vizyonu için çalışan bir düşünce kuruluşuyuz.ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla, gelecekte Türkiye yi yönetecek, bugünün gençleri ile birarada olmak ve yakın zamanda bayrağı onlara teslim etmek hedeflenmektedir.bu amaçla, Gençler arasında sürekli iletişimi sağlayacak aylık toplantı düzeni oluşturulmuş, aylık yüz yüze toplantılar yapılmış ve «Online toplantı» düzeni kurularak gençlerin daha sık görüşmeleri sağlanmıştır.genç üyelerin mevcut TBV projelerine dahil edilmesi için iş gücü gereksinimleri belirlenmiş ve dileyen genç arkadaşların projelere dahil olmaları için bilgi paylaşımları yapılmıştır yılı itibariyle vakfımıza üye olan Genç arkadaşlarımızın sayısı 14 kişi olmuş ve grubu temsilen bir arkadaşımız TBV Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Grup içerisinden dileyen arkadaşların Digital Türkiye Platformu çalışmalarına gönüllü olarak katkı vermelerinin yanında ayrıca Gelecekte Teknoloji ve İnsan adı ile bir proje de geliştirilmiştir.bahse konu proje ile sektörümüzün güncel konu başlıkları arasından seçilen 5 konu başlığı,o konularda deneyim sahibi/araştırıcı/meraklı 5 üye arkadaşımız tarafından hazırlanacak sunumlar ile yine seçilecek 5 ayrı üniversitede düzenlenecek etkinlikler ile öğrenciler ile paylaşılacaktır.projede ulaşılması hedeflenen öğrenci sayısı 2000 olarak hedeflenmiş ve seçilen konular aşağıda belirtilmiştir. Gelecekte Teknoloji ve Insan Bulut Bilişim Bulut Bilişim in gelecekteki yeri ve yaygınlaşması sonucu sosyal yaşantının değişimi Gelecekte Teknoloji ve Insan Mobil İletişim / M2M M2M in ile ekonomik, sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki etkileri Gelecekte Teknoloji ve Insan 3 Boyutlu Yazıcılar

32 3 Boyutlu Yazıcılar ın gelecekte ekonomik, sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki etkileri Gelecekte Teknoloji ve Insan Akıllı Enerji Akıllı Enerji nin ekonomik,sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki etkileri Gelecekte Teknoloji ve Insan Sosyal Medya Sosyal Medya nın her geçen gün insan hayatına daha çok girmeye başlaması ile yeni dünyanın şekillenmesi

33 C.9. Yönetim Kurulu Faruk Bülent Sina Müjdat Dr. Cemil Yasin ECZACIBAŞI GÖNÇ AFRA ALTAY ARIKAN BECENİ Berrin Erol Burak Prof. Dr. Ümit Mustafa BENLİ BİLECİK BÜYÜKDEMİR Kemal CILIZ CİNALİ ÇAĞAN Berç Behçet Ayşegül Gülseli ZEREN Arda KUTSAL Turhan ÇUBUKCİYAN ENVARLI İLDENİZ KARADERE KUTSAL MENTEŞ Mehmet Ahmet H. Çağatay Barış Koray Ali NALBANTOĞLU ÖNGÜN ÖZDOĞRU ÖZİSTEK ÖZTÜRKLER SAYDAM Mehmet Hasan Tunç Cengiz Çetin Fikret SEZER SÜEL TAŞMAN ULTAV UYGUN ÜÇCAN Ruşen YAYKIN Vural YILMAZ

34 C.10. Basın da TBV 1Ocak- 31Aralık sonuna kadar; 179 Gazete, 39 Dergi, 606 Online, 1 TV olmak üzere TBV kaynaklı toplam 774 haber medyada yer almıştır. Televizyon CNBC-e Finans Cafe

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 12 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİMCİ ADAYLARINA CESARET VERİYORUZ BEBKA nın 2015

Detaylı