SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan nolu Oracle merkezi veritabanı ürününün Kurumun gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla donanım ve yazılım olarak güncellenmesi, kapasitesinin artırılması, mevcut TRT Sayısal Arşiv Sistemi (TRT-SAS) veritabanının kayıpsız bir şekilde yeni sisteme aktarılması ve mevcut TRT- SAS ile entegrasyonunu sağlayarak çalışır halde teslimi için aşağıda belirtilen tüm özellikleri karşılayan bir sistemin temini, montajı, konfigürasyon ve veri aktarımı, eğitimi ve garantisini içeren alımın tanımını, teknik ve fonksiyonel özelliklerini kapsar. 2. TANIMLAR TRT-SAS: TRT Arşiv Dairesinde kurulu bulunan mevcut Sayısal Arşiv Sistemine ait donanım, yazılım, çevre birimleri ve aksesuarların tamamı Sistem: Bu şartnamede belirtilen tüm özellikleri karşılayan donanım, yazılım, çevre birimleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tamamı. Sistem Bileşenleri: Bu şartnamede belirtilen tüm özellikleri karşılayan donanım, yazılım, çevre birimleri, aksesuarlar ve hizmetlerin herbirini ifade eder. Tarsys: TRT-SAS sistemi üzerinde çalışmakta olan MAM (Media Asset Management) yazılımı ve bu yazılımın kullandığı tüm alt bileşenleri VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi İdare: TRT Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Yüklenici: Bu şartname kapsamında belirtilen işleri yapacak firma 3. GENEL ŞARTLAR 3.1. Teklif Değerlendirme İstekliler aşağıda istenenleri teklifleri ile birlikte mühürlü ve imzalı olarak İdareye vereceklerdir: (a) İhale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif ettikleri sisteme ait tüm teçhizatın (donanım, yazılım, çevre birimleri, aksesuarlar ve hizmetlerin) marka ve modelleri ile adetlerinin ve yazılımların üreticisi ve versiyon numaralarının, lisans adetlerinin, hizmet sürelerinin açıkça belirtildiği Teçhizat Listesi (b) Teknik Şartnameye Cevaplar (c) İhale değerlendirilmesinde kullanılmak üzere; sisteme ait tüm teçhizatın Teknik Dokümanları ve/veya orijinal Katalog/Broşürleri (d) Önerilen Sistem Şeması (e) İstekli, sisteme ait tüm cihaz ve yazılımlar için satmaya ve servis vermeye yetkili olduğuna dair üreticiden alınmış yetki belgesini teklifine ekleyecektir Sistemin bu şartnamede belirtilen tüm fonksiyonları yerine getirebilmesi ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli olabilecek her türlü teçhizat, sistemdeki cihazlara ait tüm aksesuarlar ve yazılımlar teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sistem, mevcut Arşiv sistemi veri tabanı aktarılmış ve Arşiv Yönetim TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 1

2 yazılımı Tarsys ile tam olarak entegre bir şekilde ve mevcut tüm fonksiyonları ile çalışır halde teslim edilecektir İstekli, mevcut veritabanın aktarımı ve mevcut sistemle entegrasyonu için gerekli tüm incelemeyi TRT personeli refakatinde kendisi yapacak, bunun dışında ihtiyaç duyduğu bilgileri kendisi temin edecek, gerekli bağlantıları kendisi yapacaktır. Sistemin incelemesinin yapılmamasında veya eksik yapılmasından yüklenici sorumlu olacaktır. (Sistemin tüm donanım ve yazılım fonksiyonları ile teslimi için mazeret teşkil etmeyecektir.) Teknik Şartnamenin her maddesine ayrı ayrı açık olarak aynı madde numaraları ile cevap verilecektir. Tamam, Anlaşıldı gibi ifadeler yerine şartnamenin ilgili maddesine Kabul edilmiştir. ifadesi kullanılacak, nasıl sağlanacağı da açıklanacaktır Teknik şartnamede istenen özellikler cihazlara ait kullanım kitaplarında ve/veya yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış original katalog/broşürlerde açıkça ve aynı şekilde yer alacaktır Teslim- Montaj-Kurulum-Konfigürasyon-Veritabanı Aktarımı-Entegrasyon Sistemin tamamının montajı, kurulumu, konfigürasyon ayarları ve eğitimi firma tarafından yapılacaktır ve sistem çalışır halde teslim edilecektir Bu şartnamede TRT tarafından sağlanacağı belirtilmeyen tüm ihtiyaçlar yüklenici tarafından sağlanacak ve gerçekleştirilecektir Teklif edilen sisteme ait tüm teçhizat (ihtiyaç listesinde belirtilen, hizmet ve eğitim hariç, donanım, yazılım vs. herşey) dokümanlarıyla birlikte orijinal ambalajında olmak şartıyla TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Oran ANKARA adresine teslim edilecektir Teklif edilen sisteme ait tüm teçhizat yeni, kullanılmamış ve herhangi bir şekilde sonradan yenilenmemiş olacaktır. Ayrıca teçhizatta kırık, çatlak vb. kusurlar ve malzeme hatası bulunmayacak, ulaşımdan ya da orijinal ambalajın açılması ve kurulum sırasında oluşan hasarlar kabul edilmeyecektir. Teçhizat ve yazılımlar, veritabanı geçici kabul işlemleri yapılıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğundadır Sistemde bulunan tüm cihazlar, 220 VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışacaktır ve ±10% V gerilim ve ±5% Hz frekans dalgalanmalarından etkilenmeyecektir. Cihazlar üzerindeki enerji girişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır Sistem, tüm bileşenleri ile 365 gün/yıl ve 16 saat/gün, +10 ºC ile +35 ºC sıcaklık ve 30% -70% bağıl nem aralıklarında kesintisiz olarak çalışacaktır Teklif edilecek sistemin ihtiyaç duyacağı maksimum güç gereksinimleri teklifte açıkça belirtilecektir Teklif edilen sistemin kurulumu sırasında ihtiyaç duyulacak mekanın büyüklüğü ve fiziksel şartları belirtilecektir Teklif edilen sistem için gerekli tüm özel arabirim, yazılım, kablo, konnektör ve diğer aksesuarlar yüklenici tarafından sağlanacaktır Teklif edilen sistem için gerekli özel alet, test cihazı, ayar ve kalibrasyon aparatları belirtilecek ve yüklenici tarafından sistemle birlikte verilecektir TRT, ilgili sistem alanlarının soğutulmasını ve tüm sistemin ana enerji gereksinimini karşılayacaktır. Sistem içerisinde kullanılacak olan MDU ların ana enerji panosuna bağlantısı hariç tüm enerji kablolamaları firma tarafından yapılacaktır Montaj aşamasında, bu şartnamede teknik özelliği tanımlanmayan fakat sistemin TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 2

3 çalışması için gerekli olabilecek teçhizat ve montaj malzemesi TRT nin onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için gerekli olan ancak firma teklifinde yer almayan her türlü teçhizat montaj aşamasında yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır Eğer rak kullanılması gerekiyorsa yerleştirilecek olan raklar 19 standartında ve TRT de kullanılmakta olan rak yapısına uygun olacaktır Bağımsız olarak kurulan Rak tipi cihazlar raklara montajlı olarak verilecektir Sistemdeki tüm enerji, ağ bağlantıları gibi cihazlar arası her türlü kablolama ve bağlantılar firma tarafından sağlanacaktır ve TRT nin standartlarına uygun bir şekilde numaralandırılacaktır Sisteme ait tüm kablolama (Ethernet bağlantıları vs. gibi) numaralandırılarak firma tarafından yapılacaktır Montaj öncesinde sistem şeması TRT ye bildirilecektir. TRT sistemde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici bu değişikliği yapacaktır Montaj sonrasında, sistem şeması (cihaz yerleşim şeması, ağ, enerji şeması dahil) en son haliyle basılı ve elektronik ortamda idareye teslim edilecektir Yüklenici, sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için gerekli tüm ayarları (rutin yapılması gereken işlemler, scriptler, loglar, temp dosyaları, yedekleme alma rutinleri gibi) yapmakla yükümlüdür. Bu işlemlerin nasıl yapıldığı yazılı bir rapor şeklinde, TRT nin onayına sunulacaktır Yazılım-Lisans Teklif edilen sistem için gerekli tüm yazılımların TRT-SAS da kullanılmakta olan TARSYS MAM yazılımı ile tamamen uyumlu en son versiyonu verilecektir. Bu yazılımlar, garanti süresince ücretsiz güncellenecektir Teklif edilen sistem için gerekli tüm yazılımlar lisanslı olacak ve orijinal CD, DVD (image+install) veya başka bir kayıt ortamında donanımla birlikte teslim edilecektir TRT adına alınacak yazılım lisansları üretici firmadan onaylı lisans belgesi olarak teslim edilecektir Dokümantasyon Yüklenici teklif ettiği sistemin donanım ve yazılımlarına ait tüm dokümanlarını (işletme, kurulum, tamir-bakım kitapları ve varsa diğer teknik şemalar, teknik dokümanlar (güç kaynakları dahil) vb.) İngilizce veya Türkçe tercümeleriyle birlikte 2 (iki) nüsha olarak sağlayacaktır Sisteme özel, yapılması gereken Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık kontrollerin (silinmesi gereken geçici dosyalar, hata loglarının takibi, büyütülmesi gereken tablolar, disk alanlarının yönetimi ve kontrolü gibi) Türkçe dokümanı verilecektir Sistemde tanımlanmış yedekleme (veritabanı back up) rutinlerinin nasıl yapıldığı ve nasıl değiştirileceğini açıklayan Türkçe doküman verilecektir Ön Kabul İşlemleri Firma, idare gözetiminde yapacağı montaj, kurulum, verilerin taşınması ve sistem çalışma testlerini tamamladıktan sonra İşletme ve Ölçü-Bakım eğitimini (birinci eğitim) verip TRT ye yazılı olarak geçici kabule hazır olduğunu bildirecektir. Bu bildirimin ardından geçici kabul çalışmalarına başlanacaktır Yüklenici firma, sistemin (ön) kabul çalışmalarına başlanmadan önce; Sistem şemasını (cihazların yerleşimi, kablolama ve veri akış vb.) TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 3

4 İşletme ve ölçü-bakım kitapları ve varsa teknik kılavuzlarını basılı ve dijital ortamda idareye teslim etmiş olacaktır. 4. SİSTEMİN TEKNİK ve FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 4.1. Önerilen VTYS, en az HP Tru64 Unix, HP-UX, IBM AIX, Linux (RedHat ve SuSE dağıtımları), Sun SPARC Solaris, Microsoft Windows XP, 2003, 2008 işletim sistemleri üzerinde çalışmalıdır Teklif edilen VTYS ile yaratılacak veri tabanı büyüklüğünde herhangi bir kısıtlama olmamalıdır VTYS çok kullanıcılı veri erişimini desteklemelidir Önerilen VTYS İnternet/İntranet ortamlarına tam olarak uyumlu olmalıdır İstekli, projede teklif edilen VTYS lisansını tüm uygulama geliştirme ve çalıştırma (Full Use) hakları (İdare nin diğer projelerde veya kendisinin geliştireceği uygulamalarda da bütün hakları ile kullanılmak üzere) temin edecektir İsteklinin, teklif ettigi VTYS ürünleri freeware, lisanssız ve Türkiye'de teknik desteği olmayan ürünler olmayacaktır. İstekli, ürünlerin lisanslı olduğunu belgeleyecektir Teklif edilen veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır Teklif edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde TS 5881 standartında Türkçe karakter setini desteklemelidir. Sıralama ve karşılaştırma işlemleri Türkçe alfabe dizilişine göre yapılabilmeli, bu özellik için herhangi bir programlamaya gerek duyulmamalıdır Teklif edilen veritabanı yönetim sistemi yazılım, yine şartname kapsamında teklif edilen veritabanı sunucu platformu üzerinde, aşağıda belirtilen özelliklerin desteklenmesi için gerekli tüm opsiyonları ile birlikte en az 36 işlemci çekirdeği için lisanslanacaktır Sistemde bulunan cihaz yada modüllerin (güç kaynağı, diskler gibi) arıza durumunda hot-swappable özelliğine sahip olup-olmadığı belirtilecektir. 5. ÖLÇEKLENEBİLME ve PERFORMANS 5.1. Önerilen VTYS, küme (cluster) yapısındaki donanımları tam olarak destekleyebilmeli ve bu donanımların sağladığı yüksek performans ve yüksek devamlılık gibi özelliklerinden tam olarak faydalanabilmelidir. Bu nedenle söz konusu VTYS aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 5.2. VTYS bu tip donanımlar üzerinde birden fazla düğüm (node) üzerinde aynı anda çalışabilmeli ve bu düğümlerden, ortak disk ortamında tutulan tek bir fiziksel veritabanına ulaşabilmelidir. Bu nedenle VTYS bu donanımlar üzerinde sharedeverything mimarisini desteklemelidir. Farklı düğümlere bağlı olarak çalışan kullanıcılar ortak veriye eşzamanlı olarak erişebilmelidirler. VTYS, farklı düğümlerden erişim için gerekli eş zamanlı erişim ve kilitleme mekanizmalarını sağlamalıdır. VTYS'nin shared-everything mimarisi, verinin tek bir kopyasının, kümeyi oluşturan tüm sunucuların eş zamanlı kullanımına açılmasına olanak sağlamalıdır. VTYS, bu kabiliyeti sağlamak için, veriyi sunuculara dağıtmak ya da uçlar arasında replikasyon benzeri mekanizmalar kullanmak durumunda kalmamalıdır. Küme yapısındaki düğümlere ait kurulum ve konfigürasyon dosyalarının saklanması için küme dosya sistemi gerekmemelidir. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 4

5 5.3. Düğümlerden birinde oluşabilecek bir arıza nedeniyle bu düğüm devre dışı kalırsa diğer düğümler üzerindeki VTYS ler iş yükünü eşit olarak ve otomatik olarak paylaşabilmelidir. Böyle bir durumda kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamadan ve commit (değişiklikleri kaydet) etmiş verilerini kaybetmeden işlerine devam edebilmelidirler. Arıza anında ilgili düğümdeki kullanıcı oturumları küme içerisindeki mevcut diğer düğümlere - VTYS tarafından otomatik olarak ve bu düğümler üzerindeki mevcut yük durumuna bağlı dinamik bir yük dağıtım algoritmasına göre aktarılabilmelidir Küme yapısına yeni düğümler eklenmesi durumunda gerek mevcut uygulamalar gerekse veri yapısında herhangi bir değişiklik ya da düzenleme gerekmemelidir. Böylelikle küme yapısına göre özel tasarlanmamış uygulamalar da (örnek: paket uygulamalar) bu sistemde kolaylıkla çalıştırılabilir ve sistemin ölçeklenme özelliklerinde yararlanabilir hale getirilebilmelidir VTYS nin shared-everything mimarisi ve küme sistemler üzerindeki diğer özellikleri bu sistemlerin hem OLTP hem de karar destek ortamlarında kullanılabilmesine olanak sağlamalıdır VTYS nin küme sistemler üzerindeki versiyonu ile tek işlemci ve SMP sistemler üzerindeki versiyonu aynı olmalı ve dolayısıyla bu ortamlar arasında sorunsuz veri alış verişi ve taşınabilirlik (veri tabanı yapısının tümüyle bir platformdan diğerine aktarılması) mümkün olmalıdır Teklif edilen VTYS'nin kendine ait bir küme yönetim yazılımı bulunmalıdır. Bu yazılım, kümelenmiş yapıda aktif-aktif modda çalışan VTYS için gerekli hizmetleri (kalp atışı sinyali, vb.) sağlamalıdır. VTYS ayrıca, 3. parti küme yönetim yazılımlarını da desteklemelidir Teklif edilen VTYS, çok işlemcili donanımları gerçek anlamda desteklemelidir. Bu kapsamda kullanıcı sorguları, VTYS tarafından her sorgulama için tablonun/tabloların büyüklüğüne, işlemci (CPU) sayısına, kaç dosyaya erişileceğine ve diğer etkenlere bakılarak, dinamik olarak belirlenen sayıda sunucu prosesi tarafından paralel olarak çalıştırılabilmelidir. İndeksler paralel olarak yaratılabilmeli ve veriler veri tabanına paralel olarak yüklenebilmelidir Önerilen VTYS, ortak SQL cümlelerinin işletim kodlarının ortak bir bellek alanında tutulmasını desteklemelidir. Böylelikle sıklıkla çalıştırılan SQL cümlelerinin yazım kuralları ve anlamsal analizleri ile çalıştırılma planlarının belirlenmesi işlemleri çok daha hızlı yapılarak VTYS tarafından yüksek performansla çalıştırılmaları sağlanabilmelidir Önerilen VTYS, SQL cümlelerinin, otomatik olarak maliyet tabanlı sorgu iyileyicisi (query optimizer) aracılığıyla en iyi performansı verecek şekilde çalıştırılmasını sağlayacaktır. Sorgu iyileyicisi verinin tablolardaki gerçek dağılımını histogramlar aracılığı ile belirleyebilmeli; dağıtık veritabanlarını kapsayan sorgulamalarda optimizasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca SQL cümlecikleri içinden sorgu iyileyicisine ipucu (hint) geçebilmek mümkün olmalıdır VTYS'de veri silme, ekleme ve güncelleme işlemlerinde kayıt bazında kilitleme mantığı kullanılmalıdır. Kayıt bazında yapılan kilitlerin sistem tarafından sayfa yada tablo gibi daha üst yapılara otomatik olarak eskale olması engellenmelidir Teklif edilen VTYS'de sorgulamalar için kilit kullanılmamalıdır. Çok kullanıcılı ortamlarda aynı veriye farklı kullanıcı oturumlarından güncelleme ve sorgulama amaçlı erişimler yapılabilmeli; sorgulama oturumlarının commit (değişiklikleri kaydet) edilmemiş güncelleme oturumlarının yaptığı değişikliklere erişmesine (dirty read) sistem engel olmalıdır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 5

6 5.13. Klasik bir ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminde tablolar ve bu tablolar üzerine yaratılan indeksler farklı nesneler olarak saklanmaktadır. Teklif edilen VTYS bunun dışında, tablo verilerini indeks yapılarıyla birlikte de saklayabilmelidir. Böylelikle indeks kullanılan sorgulamalarda, VTYS indeksin taranması sonucunda aranan veriye de otomatik olarak erişmiş olmalı, indeks yapısının ucundaki tablo bağlantıları üzerinden verilere erişmek için ekstra bir disk erişimine ihtiyaç duymamalıdır. Bu şekilde yaratılacak tablolar üzerinde birden fazla indeks yaratılabilmelidir Teklif edilen VTYS'nin, kullanıcıların sistemdeki kaynakları kullanım şekillerini düzenleyecek bir kaynak yöneticisi olmalıdır. Kaynak yöneticisi, sunucunun CPU kaynaklarının veritabanı yöneticisi tarafından belirlenebilen yüzdelerle kullanıcı bazında dağıtılabilmesi özelliğini desteklemelidir. VTYS, CPU kaynaklarının kullanımında kullanıcılar arasında farklı seviyelerde yüzdeler tanımlanmasına izin vermelidir. Ayrıca, günün çeşitli saatlerinde kullanıcıların CPU kaynaklarının kullanım yüzdesinin değiştiği farklı planlar, veritabanı kapatılmadan otomatik olarak uygulanabilmelidir. VTYS nin kaynak yöneticisi ayrıca, disk erişimi, VTYS bağlantısı sayısı gibi kaynakların kullanımlarını da kullanıcı bazında kısıtlayabilmelidir. VTYS Yöneticisinin kriterlerine göre kullanıcı oturumlarının kaynak tüketim yüzdeleri değiştirilebilmelidir. Örneğin 5 dakikadan uzun süren bir sorgulamanın olduğu oturumun kaynak tüketim yüzdesi otomatik değişerek daha az CPU kullanım hakkı olan bir tüketim yüzdesine dönüştürülebilmelidir VTYS, değişkenliği az olan (low cardinality) veriler için bitmap indeks tanımlanmasını sağlamalıdır. Yaratılan bu bitmap indeksler VTYS'de saklanabilmeli ve tabloya yapılacak günlemeler (DML) sırasında otomatik olarak VTYS tarafından güncellenebilmelidirler VTYS, fonksiyon tabanlı indeksleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu kapsamda, bir tabloya bağlı bir indeksin tanımında tablonun kolon değerleri kullanılabildiği gibi, bir veya birden fazla kolonu kapsayan bir fonksiyon da yer alabilmelidir. Dolayısıyla tablonun sadece kolon değerleri üzerine değil aynı zamanda kayıtlara uygulanacak belli bir fonksiyonun çıktısı üzerine de indeks yaratılabilmelidir Küme yapısındaki düğümlerin eşzamanlı olarak eriştikleri veriler küme dosya sistemi üzerinde saklanabilmelidir Önerilen VTYS, kendisi için özel olarak geliştirilmiş bir disk yönetim yazılımı (volume manager) bulunduracaktır. Bu yazılım herhangi bir dosya sistemi kurulmamış disk yapılarını (raw device) yönetebilecek ve sunucuya bağlı diskleri mantıksal bölümlere (logical volume) ayırarak disk yönetimini kolaylaştıracaktır. Disk yönetim yazılımı performans amacıyla veri dosyalarının birden fazla disk grubu üzerine dağıtılmasını (striping), yüksek devamlılığı sağlamak amacıyla verinin farklı disk gruplarına aynalanmasını (mirroring) sağlayacaktır. Yazılım, sisteme yeni disk grubu eklenmesi ya da mevcut disk gruplarının çıkarılması durumunda, veri tabanı yönetim sisteminin hizmetinde herhangi bir kesintiye gerek kalmadan otomatik yük dağılımı özellikleri sunacak ve sistem açıkken veri bloklarını yeni disk konfigürasyonuna uygun olarak optimum bir şekilde düzenleyebilecektir. Disk yönetim yazılımı, veri tabanı yönetim sistemi yönetim yazılımı tarafından izlenebilecek ve yönetilebilecektir. 6. FELAKET YÖNETİMİ 6.1. Teklif edilen VTYS, kendisine bütünleşik olarak verilerin başka bir merkeze yedeklenmesi çözümüne sahip olmalıdır Bu çözüm, veri tabanı loglarının taşınması ve diğer merkezde uygulanması esasına dayanmalıdır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 6

7 6.3. Logların taşınması ve uygulanması merkezde işlemin gerçekleşmesine eş zamanlı bir düzeyde yapılıyor olmalıdır Kurum gerekli şartları (lisans, donanım vs.) sağladığı takdirde, teklif edilen sisteme entegre edilebilmelidir. 7. YÜKSEK HACİMLİ VERİ 7.1. VTYS, büyük veritabanı nesnelerini yönetebilmek için gerekli olan böl ve ilerle yöntemini destekliyor olmalıdır. Bu anlamda VTYS, tablo ve indeks bazında bölümleme (Data Partitioning) özelliğine sahip olmalıdır. Her bir bölümü diğer bölümlerden bağımsız olarak yönetebilmek, yedekleyebilmek ve kurtarabilmek mümkün olmalıdır. Sorgu eniyileyicisi (optimizer) mümkün olan en yüksek performansa ulaşabilmesi için her bölüme ayrı yürütme planı çıkarabilmelidir. Bölümlerden herhangi bir veya birkaçına ulaşılamaması durumunda diğer bölümler üzerindeki işlemler kesintisiz devam edebilmelidir VTYS, tablo yada indeks bölümlemesi özelliğini kullanıcılara saydam olarak gerçekleştirmelidir. Parçalara ayrılmış bir tablonun veya bir indexin son kullanıcı tarafından parçalara ayrılmamış bir tablo veya bir index gibi kullanılmasını sağlamalıdır Her parça farklı tablo alanlarında (tablespace) saklanabilmelidir Her parça farklı disklerde saklanabilmelidir Tablo alanı veya disk bazında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında sorun yaşanan parçalar hariç diğer parçalar üzerinden süreklilik sağlanarak sorgulamaya devam edilebilmelidir Tabloya veri koymak, tablo üzerinde index yaratma işlemleri parça bazında yapılabilmelidir VTYS, tabloların ve indexlerin veritabanı yöneticisinin belirleyebileceği bir kolonun değer aralıkları üzerinden bölünebilme özelliğine sahip olmalıdır. (Range partitioning) Örneğin, bir yıllık veri tutulan bir tabloda tarih kolonu üzerinden aylar bazında bölünme yapılabilmelidir. Her bölüm o aya ait tüm kayıtları içerecektir VTYS, veritabanı yöneticisinin belirleyeceği sabit bir aralık değeri kullanılarak yeni eklenen veriler için tablo ve index bölümlerini otomatik olarak oluşturabilmelidir (Interval partitioning) VTYS, tabloların ve indekslerin veritabanı yöneticisinin belirleyeceği sayıda parçaya ayrılıp, belirlenen kolon üzerinden bir fonksiyona (Hash function) tabi tutularak verilerin eşit miktarlarda parçalara yerleştirilme özelliğine sahip olmalıdır. (Hash partitioning) VTYS, tablo ve indekslerin ilk önce bir kolonun değer aralıkları üzerinden bölünmesine, daha sonrada her bir parçanın kendi içinde belirlenen sayıda parçaya ayrılarak belirlenen kolon üzerinden bir fonksiyona tabi tutularak verilerin eşit miktarlarda parçalara yerleştirilmesine aynı anda izin vermelidir. (Composite partitioning) VTYS, muhtelif kolon değerlerinin bir araya gelerek oluşturacakları değer kümelerine göre tablo bölümlemesine olanak tanımalıdır. (List Partitioning) VTYS, bölümlenmiş bir tablodaki bir kolona referans içeren çocuk tabloların bu kolon üzerinden aynı bölümleme yöntemiyle otomatik olarak bölünebilmesini ve yeni eklenen veriler için bölümlerin otomatik olarak oluşmasını desteklemelidir (Reference partitioning). TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 7

8 7.13. VTYS, veritabanı yöneticisinin tanımlayacağı sanal bir kolon üzerinden bölünebilmesini desteklemelidir (Virtual column partitioning) VTYS, sunduğu bölümleme altyapısı kullanılarak uygulama kontrolünde bölümleme yapılabilmesini desteklemelidir (System partitioning) VTYS, aynı koşullar altında bölünmüş (equi-partitioned) iki tabloyu, farklı tabloların aynı parçaları birbirine denk düşecek şekilde birleştirme özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem sırasında sadece tablo yerine parça (partition) düzeyinde join işlemi yapabilmelidir. Bu metod ile join performansını yüksek düzeylere çekmek mümkün olacaktır. 8. VERİ GÜVENLİĞİ ve VERİ TUTARLILIĞI 8.1. Önerilen VTYS, ilişkisel mimari bünyesinde veri bütünlüğünü sağlayabilmelidir. Gerek nesne bütünlüğü (entity integrity) gerekse referans bütünlüğü (referential integrity) sağlanmalıdır. Veri bütünlüklerinin sağlanması uygulamalara bırakılmamalı, VTYS düzeyindeki kısıtlama tanımlamaları yardımıyla, prosedürel yapılara gerek kalmadan kotarılabilmelidir. Ayrıca veri bütünlüğü kısıtlamalarının transaction commit işlemi sırasında kontrolüne olanak verilmesi desteklenmelidir. Bu şekilde transaction sırasında geçici olarak veri bütünlüğünün bozulabilmesi esnekliği sağlanmalı ancak işlemin sonunda verinin tutarlılığının kontrolü otomatik olarak yapılabilmelidir VTYS tetikleme (trigger) mekanizmasına sahip olmalıdır. Tetiklemeler, DML (Data Manipulation Language) işlemlerinden (yeni kayıt ekleme - insert, kayıt güncelleme - update ve kayıt silme - delete) önce ve/veya sonra çalışacak şekilde ayarlanabilmelidir; otomatik olarak çalışacak bu prosedürel yapıların kayıt, komut yada transaction bazında çalışacak şekilde düzenlenebilmesi desteklenecektir. Ayrıca VTYS'nin açılması (startup), kapatılması (shutdown), kullanıcı giriş/çıkışı (login/logoff), DDL işlemleri (CREATE, ALTER, DROP, vs.) sırasında da devreye girebilecek tetikler VTYS tarafından desteklenmelidir Teklif edilen VTYS, verilere erişimi şifrelerle koruma altına almalıdır. VTYS'nin gelişmiş bir şifre yönetim mekanizması (şifre uzunluk kısıtlamaları, geçerlilik süresi, vb.) olmalıdır. Ayrıca sistemdeki nesnelere erişim hakları kullanıcı bazında tanımlanabildiği gibi, VTYS yöneticisi tarafından sistemdeki erişim haklarının bir araya gelerek oluşturacağı kümeler (rol) de yaratılabilmelidir. VTYS kullanıcıları bu rollerin bir veya birden fazlasına atanabilmeli, kullanıcı atandığı rollerin tüm haklarına otomatik olarak sahip olmalıdır. Hak kümeleri (roller) hiyerarşik yapıda olacaktır VTYS'nin kullanım sırasında yedekleme (ON-LINE BACKUP) ve kullanım sırasında kurtarma (ON-LINE RECOVERY) özellikleri olmalıdır. Ayrıca "Point-In Time" recovery (geçmişteki herhangi bir ana geri dönüş) ve Incremental/Cumulative Incremental Backup özellikleri de olacaktır. Bu işlemler öteki kullanıcıları ve sistemin performansını olumsuz yönde etkilememelidir. Ayrıca yapılan yedeklemeler ile ilgili bilgiler tutulmalı ve bu bilgiler sorgulanabilmelidir. VTYS alınan backup ların bilgisini tutmalı ve bu bilgilerin sorgulanmasına olanak sağlamalıdır Önerilen VTYS, kayıt bazında güvenlik sistemine sahip olmalıdır. Kullanıcılara saydam olan bu mekanizma sayesinde bir tabloya ait hangi kayıtlara hangi VTYS kullanıcılarının erişebileceği VTYS yöneticisi tarafından belirlenebilmelidir. Kullanıcılar tabloya nereden ulaşırlarsa ulaşsınlar sadece kendilerinin görmelerine izin verilen kayıtlara erişmelidirler. Kullanıcılara gösterilecek olan kayıtlar veritabanı yöneticisinin belirleyeceği kurallar doğrultusunda örneğin, kullanıcı tanımlarına, kullanıcıların bağlantı sırasında kullandıklar istemci makinaların ağ adresine yada kullanıcıların sisteme bağlandıkları zamana göre VTYS tarafından dinamik olarak TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 8

9 değiştirilebilmelidir. Bu fonksiyonalite için 'view' kullanımı zorunlu olmamalıdır Önerilen VTYS, kayıt bazında güvenlik sistemine ek olarak, kolon bazında da filtreleme özelliğine sahip olmalıdır. VTYS, kullanıcının görmesine izin verilmeyen bir kolonun da içerisinde yer aldığı kolonlar grubunu sorgulamak istemesi durumunda, izni olan kolonların değerlerini görüp izni olmayan kolon(lar) için boş değer görmesini sağlayacak bir mekanizmayı sağlamalıdır Önerilen VTYS, verilerin veri tabanı düzeyinde 'native' olarak şifrelenebilmesini sağlamalıdır. VTYS tarafından sunulan hazır paketler aracılığıyla kullanıcı tablolarındaki kayıtlar farklı anahtarlarla şifrelenebilmeli, şifrelenen bu kayıtlardaki veriye doğru anahtar değeri olmadan ulaşılması engellenebilmelidir. Bu şekilde veri güvenliği üst düzeye çekilebilmelidir Yukarıda sayılan işlemler Grafik Arayüzleri ya da komut satırı üzerinden yapılacaktır. 9. YÖNETİLEBİLİRLİK 9.1. Teklif edilen VTYS'nin grafik (GUI) tabanlı bir veri tabanı yönetim (database administration) ürünü olmalıdır. Bu ürün HTML tabanlı bir arayüzden kullanılmalı ve istemcilere (client) herhangi bir kurulum yapmayı gerektirmemelidir Veri tabanına ve veri tabanının üzerinde çalıştığı donanımlara (CPU, memory vb.) ait performans bilgileri ile gerçek zamanlı olarak takip edilebilmeli ve performans darboğazları otomatik olarak tespit edilebilmelidir Veri tabanına ait performans verileri periyodik olarak üretilerek kaydedilmeli ve gerektiğinde bu veriler kullanılarak otomatik performans analizi yapılabilmelidir Sorunlu SQL sorgularının performanslarının iyileştirilmesi için gerekli değişiklik önerilerini yapabilmeli, bu değişiklikler sonrasında beklenen performans artışını hesaplayabilmeli ve önerilen değişiklik aynı araç yardımıyla uygulanabilmelidir Tüm yönetim yazılımları Yüklenici tarafından konfigürasyonları yapılıp çalışır halde teslim edilmelidir VTYS bileşenlerinde (yazılım ve donanımlar) oluşan hatalar anlık takip edilebilmelidir. 10. DONANIM GENEL ÖZELLIKLER Merkezi Veri Tabanı Yönetim Sistemi (iki) adet veri tabanı yönetim sistemi sunucusu olacaktır Veri depolama birimleri ana merkezde 3 adet konuşlandırılmak üzere GRID mimaride olacaktır Tüm sunucular ve veri depolama birimleri ayni firmanın ürünlerinden oluşmalıdır Veri depolama biriminde en az toplam 8 TB Flash Cache bulunmalıdır Veri depolama biriminde compression (sıkıştırma) özelliği desteklenmelidir Tüm sunucu ve veri depolama sistemi icin gerekli işletim sistemi, firmware, veri tabanı, kümeleme çözümleri ve ilgili tüm yazılımları kurulmuş olarak teslim edilmelidir Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile veri depolama birimleri birbirleri ile 40 Gbit/sec InfiniBand bağlantılar ile bağlanmalıdır. Her türlü bağlantı yedekli olmalıdır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 9

10 10.2. Veri Tabanı Yönetim Sistemi Sunucu (Compute Node) Teknik Özellikleri İşlemci Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır Sistem üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet işlemci bulunmalıdır Her bir işlemci çekirdeği için desteklenen en yüksek önbellek (cache) ile teklif edilecektir Teklif edilen sistem üzerinde desteklenen en yeni ve en hızlı işlemciler bulunmalıdır Ana Bellek Sistemde node başına en az 256 GB DDR4 bellek bulunmalıdır Sistemin toplam bellek kapasitesi aynı kasa içerisinde en az 768 GB a kadar artırılabilmelidir Depolama Birimleri Teklif edilecek sistem SAS2 disk tiplerini destekleyecektir Sistem üzerinde dahili olarak en az 4 (dört) adet, her biri 600GB SAS rpm arayüzünü kullanan disk birimi bulunmalıdır Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi Sistemde en az 4 adet 1/10 Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır Sistem üzerinde en az 2 port lu QDR Infiniband adaptör bulunmalıdır Sistem üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır Güç Kaynakları:Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar yedekli olacaktır Grafik kartı:sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır İşletim Sistemi:Sunucunun üstünde Oracle Linux işletim sistemi önerilmelidir Veri Depolama Birimi (Storage Node) Donanımı Teknik Özellikleri İşlemci Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır Sistem üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet işlemci bulunmalıdır Her bir işlemci çekirdeği için desteklenen en yüksek önbellek (cache) ile teklif edilecektir Teklif edilen sistem üzerinde desteklenen en yeni ve en hızlı işlemciler bulunmalıdır Ana Bellek Sistemde en az 64 GB DDR4 bellek bulunmalıdır Depolama Birimleri TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 10

11 Teklif edilecek sistem SAS2 disk tiplerini destekleyecektir Sistem üzerinde dahili olarak en az 6 (altı) adet, her biri 4 TB SAS2 disk birimi bulunmalıdır Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır Sistem üzerinde en az 3.2 TB kapasitesinde Flash Bellek bulunacaktır Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi Sistemde en az 4 adet Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır Sistem üzerinde en az 2 port lu QDR Infiniband adaptör bulunmalıdır Sunucu üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı ve seri çıkış bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır Güç Kaynakları: Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar, yedekli ve hotswap olacaktır Grafik Kartı: Sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır InfiniBand (IB) Anahtar Teknik Özellikleri En az 2 adet IB Anahtar teklif edilecektir IB Anahtarlar Full Nonblocking mimaride olacaktır IB Anahtarlar en az 36 port QDR porta sahip olacaktır IB Anahtarların dahili yönetim modülü bulunacaktır IB Anahtarlar en fazla 1 U yüksekliğinde olacaktır IB Anahtarlar yedekli güç kaynağı ve fanlara sahip olacaktır IB Anahtarın Compute Node ve Storage Node ile ilgili bağlantılarını yedekli olarak sağlayacak kablolar ve gerekli ekipman sağlanacaktır Ethernet Ağ Anahtarı Teklif edilecek sistem ile beraber en az 48 x 10 / 100 / 1000 BaseT Ethernet porta sahip anahtarlama cihazı teklif edilecektir Kabinet ve Çevre Birimleri Teklif edilecek sistem donanım üreticisine ait orjinal kabinet içinde bulunacaktır Sistemi 4 katına çıkarabilmek için ek kabinete ihtiyaç duyulmamalıdır. 11. EĞİTİMLER ve HİZMETLER TRT tarafından belirlenecek personele, firma tarafından iki aşamalı olarak sisteme ait herbir cihaz ve yazılımlar için işletme ve ölçü-bakım ile ileri düzey kullanıcı eğitimleri ayrı ayrı ve çalışan sistem üzerinde uygulamalı olarak verilecektir Birinci aşamada; firmanın idare gözetiminde yapacağı montaj, kurulum, verilerin taşınması ve sistem çalışma testleri tamamlandıktan sonar herbir cihaz ve yazılım için TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 11

12 ayrı ayrı kesintisiz olarak 5 iş gününü kapsayacak İşletme ve Ölçü-Bakım eğitimi düzenlenecektir İkinci aşamada; ilk eğitimlerden sonra kullanım aşamasında ortaya çıkan sorun ve soruların cevaplandırılabilmesi için garanti süresi içinde İdarenin talep edeceği bir zamanda başlamak üzere herbir cihaz ve yazılım için ayrı ayrı olmak üzere kesintisiz olarak 5 iş günü süreli İleri Düzey Kullanıcı eğitimi verilecektir Sisteme ait tüm cihaz ve yazılımlar için düzenlenecek olan eğitimler konusunda deneyimli ve eğitim vermeye yetkili eğitimciler tarafından verilecektir Oracle veritabanlarının 7x24 esasına göre rutin bakım ve teknik destek hizmeti ve acil durumlar için teknik destek hizmeti verilecektir. Yüklenicin bu desteği verebilmesi için en az 2 adet OCP (Oracle Certified Professional) sertifikalı personeli olması gerekmektedir Arıza Seviyeleri aşağıda belirtilmiştir. Seviye 1 (Kritik): Veri Bozulması, Sistemin Sürekli yada sık sık Kilitlenmeleri gibi hizmetin tamamen kaybolması yada sistemde hasar bırakması seviyesidir. Seviye 2 (Ciddi): Sistemin kilitlenmesi fakat tekrar başlatma ile düzelmesi, performans kaybı, herzamanki yükte olmasına ragmen performansın kullanıcılar tarafından hissedilir şekilde düşmesi seviyesidir. Seviye 3 (Düşük seviye): Kullanıcıya zorluk çıkaran, bazı konfigürasyon ayarı yada scriptler ile çözülebilecek sorun yada ihtiyaçlar Arıza Seviyelerine göre Azami Müdahale ve Azami Çözüm Süreleri; Seviye 1 (Kritik): Azami Müdahale 1 (bir) saat ve Azami Çözüm 1 (bir) gün Seviye 2 (Ciddi): Azami Müdahale 2 (iki) saat ve Azami Çözüm 2 (iki) gün Seviye 3 (Düşük seviye): Azami Müdahale 1 (bir) gün ve Azami Çözüm 4 (dört) gün Problemlerin kritiklik seviyeleri tanımlamasında yada çözümün sağlanıp sağlanmadığı konusunda ihtilaf durumunda İdare nin tanımı ve kararı esas alınacaktır ncı maddede seviyeleri tanımlanmış arızalara, maddede belirtilen süreler içinde müdahale edilmemesi veya çözüm bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,1 (binde bir) i oranında gecikme cezası uygulanır Aynı zamanda oluşabilecek birbirinden bağımsız arızalar için ayrı ayrı ceza kesilebilecektir Cezalarıın kesilmesinde problemlerin seviyesine göre en önemli olan referans alınacaktır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 12

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuzda mevcut yedekleme sunucularının yenilenmesi, veritabanı sunucularıyla

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir.

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir. 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ORACLE VERİTABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU YÖNETİM, GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı: İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi verilerin tablolarda satır ve sutunlar halinde tutulduğu

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

License. Veri Tabanı Sistemleri. Konular büyük miktarda verinin etkin biçimde tutulması ve işlenmesi. Problem Kayıt Dosyaları

License. Veri Tabanı Sistemleri. Konular büyük miktarda verinin etkin biçimde tutulması ve işlenmesi. Problem Kayıt Dosyaları License c 2002-2016 T. Uyar, Ş. Öğüdücü Veri Tabanı Sistemleri Giriş You are free to: Share copy and redistribute the material in any medium or format Adapt remix, transform, and build upon the material

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1. Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, Harici Veri Depolama Sistemi

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

EMC Forum 2014. Yazılım Temelli Veri Depolama Moro Hekim Sistem Mühendisi moro.hekim@emc.com

EMC Forum 2014. Yazılım Temelli Veri Depolama Moro Hekim Sistem Mühendisi moro.hekim@emc.com EMC Forum 2014 Yazılım Temelli Veri Depolama Moro Hekim Sistem Mühendisi moro.hekim@emc.com 1 ipad KAZANMAK için 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. 2 - Tweetinizde 4 noktayı belirtmeyi unutmayın!

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/3 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA Ali Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi İşlem Grup Müdürü Presenting with LOGO PUSULA İLE YÖNÜMÜZ

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM BT ANALİZ Durum Tesbiti 2 Bilişim Teknolojileri Analizi Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Harcamalar 2013 1996 2001 %8 %11 %43 %29 %63 %46

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -12- TETİKLEYİCİ (TRIGGER) 3 Giriş Trigger lar Trigger lar Ne Zaman Kullanılmalıdır? Klasik Trigger ların Özellikleri

Detaylı

2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar

2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar 2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU Veritabanı neden kullanılır? Veritabanının amacı; insanların ve organizasyonların birşeyleri takip edebilmesine yardımcı

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 0//207-5952 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 5432052-934.0.- Konu : Teklif Mektubu Hk. İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Programlama Dilleri 356 6 2+2 4 5 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu Arş. Grv. İlyas

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. TOROSLAR EDAŞ OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN

Detaylı

POSTGRESQL'de İleri Seviyede Veri Kurtarma ve Yedekleme

POSTGRESQL'de İleri Seviyede Veri Kurtarma ve Yedekleme POSTGRESQL'de İleri Seviyede Veri Kurtarma ve Yedekleme Devrim Gündüz PostgreSQL Geliştiricisi devrim@commandprompt.com devrim@gunduz.org devrim@postgresql.org LKD Seminerleri Linux Kullanıcıları Derneği'nin

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

Oracle Exadata Version 2 İlk OLTP Veritabanı Makinesi

Oracle Exadata Version 2 İlk OLTP Veritabanı Makinesi l Oracle Exadata Version 2 İlk OLTP Veritabanı Makinesi Exadata Veritabanı Makinesi Version 1 Veri Ambarlamasında Dünya nın En Hızlı Makinesi Sıralı I/O için Olağanüstü Performans Diğer Oracle D/W Sistemlerinden

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU SUNUCU, HARİCİ DEPOLAMA, YEDEKLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü bilgi işlem sistemlerinin felaket yönetimi kapsamında Sunucu, Harici Depolama

Detaylı

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi 10GbE Serisinde Yüksek Performanslı Sanallaştırılmış SAN Kapsamlı, zorlu Exchange veritabanı ve sanal sunucu dağıtımları gibi yüksek I/O'lu, büyük ölçekli uygulamalar

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-I Veri Nedir? Bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte bir çok verinin saklanması gerekli hale

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara Küme Bilgisayarlar Onur Temizsoylu ODTÜ, Ankara www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks İçerik Neden hesaplamada kümeleme? Kümeleme nedir? Yüksek kullanılabilirlik kümeleri Yük dengeleme

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Oracle ve SAP Yedeklemesinde Yeni Stratejiler Erinç Mendilcioğlu Kıdemli Sistem Mühendisi 2 Veri Yedeklemede Karşılaşılan Zorluklar Verilerin Çok Hızlı Büyümesi Applikasyon Çeşitliliği Her Geçen Gün

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı.

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı. OPERA 1-20 Kullanıcı SINGLE SERVER 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110 SINGLE SERVER 21-40 Kullanıcı 4*Xeon 2 GHZ 6GB 8*146 GB 15k (Raid 1+0) c:=40 GB, d:>=540 APPLICATION SERVER

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

Bilgilerin Uzun Vadeli Saklanması

Bilgilerin Uzun Vadeli Saklanması 8 DOSYA SİSTEMS STEMİ Bilgilerin Uzun Vadeli Saklanması saklanacak veriler çok fazla olabilir veriler proses sonlandıktan sonra da kaybolmamalı bilgiye prosesler ortak olarak ulaşabilmeli 424 Dosya Sistemi

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 16 ve 35mm lik pozitif ve negatif filmleri minimum HD çözünürlükte real time okuyan

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.032022 SEC 2 İÇİNDEKİLER İÇINDEKILER... 2 1.Giriş... 4 1.1Amaç...

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı