SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan nolu Oracle merkezi veritabanı ürününün Kurumun gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla donanım ve yazılım olarak güncellenmesi, kapasitesinin artırılması, mevcut TRT Sayısal Arşiv Sistemi (TRT-SAS) veritabanının kayıpsız bir şekilde yeni sisteme aktarılması ve mevcut TRT- SAS ile entegrasyonunu sağlayarak çalışır halde teslimi için aşağıda belirtilen tüm özellikleri karşılayan bir sistemin temini, montajı, konfigürasyon ve veri aktarımı, eğitimi ve garantisini içeren alımın tanımını, teknik ve fonksiyonel özelliklerini kapsar. 2. TANIMLAR TRT-SAS: TRT Arşiv Dairesinde kurulu bulunan mevcut Sayısal Arşiv Sistemine ait donanım, yazılım, çevre birimleri ve aksesuarların tamamı Sistem: Bu şartnamede belirtilen tüm özellikleri karşılayan donanım, yazılım, çevre birimleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tamamı. Sistem Bileşenleri: Bu şartnamede belirtilen tüm özellikleri karşılayan donanım, yazılım, çevre birimleri, aksesuarlar ve hizmetlerin herbirini ifade eder. Tarsys: TRT-SAS sistemi üzerinde çalışmakta olan MAM (Media Asset Management) yazılımı ve bu yazılımın kullandığı tüm alt bileşenleri VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi İdare: TRT Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Yüklenici: Bu şartname kapsamında belirtilen işleri yapacak firma 3. GENEL ŞARTLAR 3.1. Teklif Değerlendirme İstekliler aşağıda istenenleri teklifleri ile birlikte mühürlü ve imzalı olarak İdareye vereceklerdir: (a) İhale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif ettikleri sisteme ait tüm teçhizatın (donanım, yazılım, çevre birimleri, aksesuarlar ve hizmetlerin) marka ve modelleri ile adetlerinin ve yazılımların üreticisi ve versiyon numaralarının, lisans adetlerinin, hizmet sürelerinin açıkça belirtildiği Teçhizat Listesi (b) Teknik Şartnameye Cevaplar (c) İhale değerlendirilmesinde kullanılmak üzere; sisteme ait tüm teçhizatın Teknik Dokümanları ve/veya orijinal Katalog/Broşürleri (d) Önerilen Sistem Şeması (e) İstekli, sisteme ait tüm cihaz ve yazılımlar için satmaya ve servis vermeye yetkili olduğuna dair üreticiden alınmış yetki belgesini teklifine ekleyecektir Sistemin bu şartnamede belirtilen tüm fonksiyonları yerine getirebilmesi ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli olabilecek her türlü teçhizat, sistemdeki cihazlara ait tüm aksesuarlar ve yazılımlar teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sistem, mevcut Arşiv sistemi veri tabanı aktarılmış ve Arşiv Yönetim TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 1

2 yazılımı Tarsys ile tam olarak entegre bir şekilde ve mevcut tüm fonksiyonları ile çalışır halde teslim edilecektir İstekli, mevcut veritabanın aktarımı ve mevcut sistemle entegrasyonu için gerekli tüm incelemeyi TRT personeli refakatinde kendisi yapacak, bunun dışında ihtiyaç duyduğu bilgileri kendisi temin edecek, gerekli bağlantıları kendisi yapacaktır. Sistemin incelemesinin yapılmamasında veya eksik yapılmasından yüklenici sorumlu olacaktır. (Sistemin tüm donanım ve yazılım fonksiyonları ile teslimi için mazeret teşkil etmeyecektir.) Teknik Şartnamenin her maddesine ayrı ayrı açık olarak aynı madde numaraları ile cevap verilecektir. Tamam, Anlaşıldı gibi ifadeler yerine şartnamenin ilgili maddesine Kabul edilmiştir. ifadesi kullanılacak, nasıl sağlanacağı da açıklanacaktır Teknik şartnamede istenen özellikler cihazlara ait kullanım kitaplarında ve/veya yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış original katalog/broşürlerde açıkça ve aynı şekilde yer alacaktır Teslim- Montaj-Kurulum-Konfigürasyon-Veritabanı Aktarımı-Entegrasyon Sistemin tamamının montajı, kurulumu, konfigürasyon ayarları ve eğitimi firma tarafından yapılacaktır ve sistem çalışır halde teslim edilecektir Bu şartnamede TRT tarafından sağlanacağı belirtilmeyen tüm ihtiyaçlar yüklenici tarafından sağlanacak ve gerçekleştirilecektir Teklif edilen sisteme ait tüm teçhizat (ihtiyaç listesinde belirtilen, hizmet ve eğitim hariç, donanım, yazılım vs. herşey) dokümanlarıyla birlikte orijinal ambalajında olmak şartıyla TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Oran ANKARA adresine teslim edilecektir Teklif edilen sisteme ait tüm teçhizat yeni, kullanılmamış ve herhangi bir şekilde sonradan yenilenmemiş olacaktır. Ayrıca teçhizatta kırık, çatlak vb. kusurlar ve malzeme hatası bulunmayacak, ulaşımdan ya da orijinal ambalajın açılması ve kurulum sırasında oluşan hasarlar kabul edilmeyecektir. Teçhizat ve yazılımlar, veritabanı geçici kabul işlemleri yapılıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğundadır Sistemde bulunan tüm cihazlar, 220 VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışacaktır ve ±10% V gerilim ve ±5% Hz frekans dalgalanmalarından etkilenmeyecektir. Cihazlar üzerindeki enerji girişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır Sistem, tüm bileşenleri ile 365 gün/yıl ve 16 saat/gün, +10 ºC ile +35 ºC sıcaklık ve 30% -70% bağıl nem aralıklarında kesintisiz olarak çalışacaktır Teklif edilecek sistemin ihtiyaç duyacağı maksimum güç gereksinimleri teklifte açıkça belirtilecektir Teklif edilen sistemin kurulumu sırasında ihtiyaç duyulacak mekanın büyüklüğü ve fiziksel şartları belirtilecektir Teklif edilen sistem için gerekli tüm özel arabirim, yazılım, kablo, konnektör ve diğer aksesuarlar yüklenici tarafından sağlanacaktır Teklif edilen sistem için gerekli özel alet, test cihazı, ayar ve kalibrasyon aparatları belirtilecek ve yüklenici tarafından sistemle birlikte verilecektir TRT, ilgili sistem alanlarının soğutulmasını ve tüm sistemin ana enerji gereksinimini karşılayacaktır. Sistem içerisinde kullanılacak olan MDU ların ana enerji panosuna bağlantısı hariç tüm enerji kablolamaları firma tarafından yapılacaktır Montaj aşamasında, bu şartnamede teknik özelliği tanımlanmayan fakat sistemin TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 2

3 çalışması için gerekli olabilecek teçhizat ve montaj malzemesi TRT nin onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için gerekli olan ancak firma teklifinde yer almayan her türlü teçhizat montaj aşamasında yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır Eğer rak kullanılması gerekiyorsa yerleştirilecek olan raklar 19 standartında ve TRT de kullanılmakta olan rak yapısına uygun olacaktır Bağımsız olarak kurulan Rak tipi cihazlar raklara montajlı olarak verilecektir Sistemdeki tüm enerji, ağ bağlantıları gibi cihazlar arası her türlü kablolama ve bağlantılar firma tarafından sağlanacaktır ve TRT nin standartlarına uygun bir şekilde numaralandırılacaktır Sisteme ait tüm kablolama (Ethernet bağlantıları vs. gibi) numaralandırılarak firma tarafından yapılacaktır Montaj öncesinde sistem şeması TRT ye bildirilecektir. TRT sistemde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici bu değişikliği yapacaktır Montaj sonrasında, sistem şeması (cihaz yerleşim şeması, ağ, enerji şeması dahil) en son haliyle basılı ve elektronik ortamda idareye teslim edilecektir Yüklenici, sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için gerekli tüm ayarları (rutin yapılması gereken işlemler, scriptler, loglar, temp dosyaları, yedekleme alma rutinleri gibi) yapmakla yükümlüdür. Bu işlemlerin nasıl yapıldığı yazılı bir rapor şeklinde, TRT nin onayına sunulacaktır Yazılım-Lisans Teklif edilen sistem için gerekli tüm yazılımların TRT-SAS da kullanılmakta olan TARSYS MAM yazılımı ile tamamen uyumlu en son versiyonu verilecektir. Bu yazılımlar, garanti süresince ücretsiz güncellenecektir Teklif edilen sistem için gerekli tüm yazılımlar lisanslı olacak ve orijinal CD, DVD (image+install) veya başka bir kayıt ortamında donanımla birlikte teslim edilecektir TRT adına alınacak yazılım lisansları üretici firmadan onaylı lisans belgesi olarak teslim edilecektir Dokümantasyon Yüklenici teklif ettiği sistemin donanım ve yazılımlarına ait tüm dokümanlarını (işletme, kurulum, tamir-bakım kitapları ve varsa diğer teknik şemalar, teknik dokümanlar (güç kaynakları dahil) vb.) İngilizce veya Türkçe tercümeleriyle birlikte 2 (iki) nüsha olarak sağlayacaktır Sisteme özel, yapılması gereken Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık kontrollerin (silinmesi gereken geçici dosyalar, hata loglarının takibi, büyütülmesi gereken tablolar, disk alanlarının yönetimi ve kontrolü gibi) Türkçe dokümanı verilecektir Sistemde tanımlanmış yedekleme (veritabanı back up) rutinlerinin nasıl yapıldığı ve nasıl değiştirileceğini açıklayan Türkçe doküman verilecektir Ön Kabul İşlemleri Firma, idare gözetiminde yapacağı montaj, kurulum, verilerin taşınması ve sistem çalışma testlerini tamamladıktan sonra İşletme ve Ölçü-Bakım eğitimini (birinci eğitim) verip TRT ye yazılı olarak geçici kabule hazır olduğunu bildirecektir. Bu bildirimin ardından geçici kabul çalışmalarına başlanacaktır Yüklenici firma, sistemin (ön) kabul çalışmalarına başlanmadan önce; Sistem şemasını (cihazların yerleşimi, kablolama ve veri akış vb.) TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 3

4 İşletme ve ölçü-bakım kitapları ve varsa teknik kılavuzlarını basılı ve dijital ortamda idareye teslim etmiş olacaktır. 4. SİSTEMİN TEKNİK ve FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 4.1. Önerilen VTYS, en az HP Tru64 Unix, HP-UX, IBM AIX, Linux (RedHat ve SuSE dağıtımları), Sun SPARC Solaris, Microsoft Windows XP, 2003, 2008 işletim sistemleri üzerinde çalışmalıdır Teklif edilen VTYS ile yaratılacak veri tabanı büyüklüğünde herhangi bir kısıtlama olmamalıdır VTYS çok kullanıcılı veri erişimini desteklemelidir Önerilen VTYS İnternet/İntranet ortamlarına tam olarak uyumlu olmalıdır İstekli, projede teklif edilen VTYS lisansını tüm uygulama geliştirme ve çalıştırma (Full Use) hakları (İdare nin diğer projelerde veya kendisinin geliştireceği uygulamalarda da bütün hakları ile kullanılmak üzere) temin edecektir İsteklinin, teklif ettigi VTYS ürünleri freeware, lisanssız ve Türkiye'de teknik desteği olmayan ürünler olmayacaktır. İstekli, ürünlerin lisanslı olduğunu belgeleyecektir Teklif edilen veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır Teklif edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde TS 5881 standartında Türkçe karakter setini desteklemelidir. Sıralama ve karşılaştırma işlemleri Türkçe alfabe dizilişine göre yapılabilmeli, bu özellik için herhangi bir programlamaya gerek duyulmamalıdır Teklif edilen veritabanı yönetim sistemi yazılım, yine şartname kapsamında teklif edilen veritabanı sunucu platformu üzerinde, aşağıda belirtilen özelliklerin desteklenmesi için gerekli tüm opsiyonları ile birlikte en az 36 işlemci çekirdeği için lisanslanacaktır Sistemde bulunan cihaz yada modüllerin (güç kaynağı, diskler gibi) arıza durumunda hot-swappable özelliğine sahip olup-olmadığı belirtilecektir. 5. ÖLÇEKLENEBİLME ve PERFORMANS 5.1. Önerilen VTYS, küme (cluster) yapısındaki donanımları tam olarak destekleyebilmeli ve bu donanımların sağladığı yüksek performans ve yüksek devamlılık gibi özelliklerinden tam olarak faydalanabilmelidir. Bu nedenle söz konusu VTYS aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 5.2. VTYS bu tip donanımlar üzerinde birden fazla düğüm (node) üzerinde aynı anda çalışabilmeli ve bu düğümlerden, ortak disk ortamında tutulan tek bir fiziksel veritabanına ulaşabilmelidir. Bu nedenle VTYS bu donanımlar üzerinde sharedeverything mimarisini desteklemelidir. Farklı düğümlere bağlı olarak çalışan kullanıcılar ortak veriye eşzamanlı olarak erişebilmelidirler. VTYS, farklı düğümlerden erişim için gerekli eş zamanlı erişim ve kilitleme mekanizmalarını sağlamalıdır. VTYS'nin shared-everything mimarisi, verinin tek bir kopyasının, kümeyi oluşturan tüm sunucuların eş zamanlı kullanımına açılmasına olanak sağlamalıdır. VTYS, bu kabiliyeti sağlamak için, veriyi sunuculara dağıtmak ya da uçlar arasında replikasyon benzeri mekanizmalar kullanmak durumunda kalmamalıdır. Küme yapısındaki düğümlere ait kurulum ve konfigürasyon dosyalarının saklanması için küme dosya sistemi gerekmemelidir. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 4

5 5.3. Düğümlerden birinde oluşabilecek bir arıza nedeniyle bu düğüm devre dışı kalırsa diğer düğümler üzerindeki VTYS ler iş yükünü eşit olarak ve otomatik olarak paylaşabilmelidir. Böyle bir durumda kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamadan ve commit (değişiklikleri kaydet) etmiş verilerini kaybetmeden işlerine devam edebilmelidirler. Arıza anında ilgili düğümdeki kullanıcı oturumları küme içerisindeki mevcut diğer düğümlere - VTYS tarafından otomatik olarak ve bu düğümler üzerindeki mevcut yük durumuna bağlı dinamik bir yük dağıtım algoritmasına göre aktarılabilmelidir Küme yapısına yeni düğümler eklenmesi durumunda gerek mevcut uygulamalar gerekse veri yapısında herhangi bir değişiklik ya da düzenleme gerekmemelidir. Böylelikle küme yapısına göre özel tasarlanmamış uygulamalar da (örnek: paket uygulamalar) bu sistemde kolaylıkla çalıştırılabilir ve sistemin ölçeklenme özelliklerinde yararlanabilir hale getirilebilmelidir VTYS nin shared-everything mimarisi ve küme sistemler üzerindeki diğer özellikleri bu sistemlerin hem OLTP hem de karar destek ortamlarında kullanılabilmesine olanak sağlamalıdır VTYS nin küme sistemler üzerindeki versiyonu ile tek işlemci ve SMP sistemler üzerindeki versiyonu aynı olmalı ve dolayısıyla bu ortamlar arasında sorunsuz veri alış verişi ve taşınabilirlik (veri tabanı yapısının tümüyle bir platformdan diğerine aktarılması) mümkün olmalıdır Teklif edilen VTYS'nin kendine ait bir küme yönetim yazılımı bulunmalıdır. Bu yazılım, kümelenmiş yapıda aktif-aktif modda çalışan VTYS için gerekli hizmetleri (kalp atışı sinyali, vb.) sağlamalıdır. VTYS ayrıca, 3. parti küme yönetim yazılımlarını da desteklemelidir Teklif edilen VTYS, çok işlemcili donanımları gerçek anlamda desteklemelidir. Bu kapsamda kullanıcı sorguları, VTYS tarafından her sorgulama için tablonun/tabloların büyüklüğüne, işlemci (CPU) sayısına, kaç dosyaya erişileceğine ve diğer etkenlere bakılarak, dinamik olarak belirlenen sayıda sunucu prosesi tarafından paralel olarak çalıştırılabilmelidir. İndeksler paralel olarak yaratılabilmeli ve veriler veri tabanına paralel olarak yüklenebilmelidir Önerilen VTYS, ortak SQL cümlelerinin işletim kodlarının ortak bir bellek alanında tutulmasını desteklemelidir. Böylelikle sıklıkla çalıştırılan SQL cümlelerinin yazım kuralları ve anlamsal analizleri ile çalıştırılma planlarının belirlenmesi işlemleri çok daha hızlı yapılarak VTYS tarafından yüksek performansla çalıştırılmaları sağlanabilmelidir Önerilen VTYS, SQL cümlelerinin, otomatik olarak maliyet tabanlı sorgu iyileyicisi (query optimizer) aracılığıyla en iyi performansı verecek şekilde çalıştırılmasını sağlayacaktır. Sorgu iyileyicisi verinin tablolardaki gerçek dağılımını histogramlar aracılığı ile belirleyebilmeli; dağıtık veritabanlarını kapsayan sorgulamalarda optimizasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca SQL cümlecikleri içinden sorgu iyileyicisine ipucu (hint) geçebilmek mümkün olmalıdır VTYS'de veri silme, ekleme ve güncelleme işlemlerinde kayıt bazında kilitleme mantığı kullanılmalıdır. Kayıt bazında yapılan kilitlerin sistem tarafından sayfa yada tablo gibi daha üst yapılara otomatik olarak eskale olması engellenmelidir Teklif edilen VTYS'de sorgulamalar için kilit kullanılmamalıdır. Çok kullanıcılı ortamlarda aynı veriye farklı kullanıcı oturumlarından güncelleme ve sorgulama amaçlı erişimler yapılabilmeli; sorgulama oturumlarının commit (değişiklikleri kaydet) edilmemiş güncelleme oturumlarının yaptığı değişikliklere erişmesine (dirty read) sistem engel olmalıdır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 5

6 5.13. Klasik bir ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminde tablolar ve bu tablolar üzerine yaratılan indeksler farklı nesneler olarak saklanmaktadır. Teklif edilen VTYS bunun dışında, tablo verilerini indeks yapılarıyla birlikte de saklayabilmelidir. Böylelikle indeks kullanılan sorgulamalarda, VTYS indeksin taranması sonucunda aranan veriye de otomatik olarak erişmiş olmalı, indeks yapısının ucundaki tablo bağlantıları üzerinden verilere erişmek için ekstra bir disk erişimine ihtiyaç duymamalıdır. Bu şekilde yaratılacak tablolar üzerinde birden fazla indeks yaratılabilmelidir Teklif edilen VTYS'nin, kullanıcıların sistemdeki kaynakları kullanım şekillerini düzenleyecek bir kaynak yöneticisi olmalıdır. Kaynak yöneticisi, sunucunun CPU kaynaklarının veritabanı yöneticisi tarafından belirlenebilen yüzdelerle kullanıcı bazında dağıtılabilmesi özelliğini desteklemelidir. VTYS, CPU kaynaklarının kullanımında kullanıcılar arasında farklı seviyelerde yüzdeler tanımlanmasına izin vermelidir. Ayrıca, günün çeşitli saatlerinde kullanıcıların CPU kaynaklarının kullanım yüzdesinin değiştiği farklı planlar, veritabanı kapatılmadan otomatik olarak uygulanabilmelidir. VTYS nin kaynak yöneticisi ayrıca, disk erişimi, VTYS bağlantısı sayısı gibi kaynakların kullanımlarını da kullanıcı bazında kısıtlayabilmelidir. VTYS Yöneticisinin kriterlerine göre kullanıcı oturumlarının kaynak tüketim yüzdeleri değiştirilebilmelidir. Örneğin 5 dakikadan uzun süren bir sorgulamanın olduğu oturumun kaynak tüketim yüzdesi otomatik değişerek daha az CPU kullanım hakkı olan bir tüketim yüzdesine dönüştürülebilmelidir VTYS, değişkenliği az olan (low cardinality) veriler için bitmap indeks tanımlanmasını sağlamalıdır. Yaratılan bu bitmap indeksler VTYS'de saklanabilmeli ve tabloya yapılacak günlemeler (DML) sırasında otomatik olarak VTYS tarafından güncellenebilmelidirler VTYS, fonksiyon tabanlı indeksleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu kapsamda, bir tabloya bağlı bir indeksin tanımında tablonun kolon değerleri kullanılabildiği gibi, bir veya birden fazla kolonu kapsayan bir fonksiyon da yer alabilmelidir. Dolayısıyla tablonun sadece kolon değerleri üzerine değil aynı zamanda kayıtlara uygulanacak belli bir fonksiyonun çıktısı üzerine de indeks yaratılabilmelidir Küme yapısındaki düğümlerin eşzamanlı olarak eriştikleri veriler küme dosya sistemi üzerinde saklanabilmelidir Önerilen VTYS, kendisi için özel olarak geliştirilmiş bir disk yönetim yazılımı (volume manager) bulunduracaktır. Bu yazılım herhangi bir dosya sistemi kurulmamış disk yapılarını (raw device) yönetebilecek ve sunucuya bağlı diskleri mantıksal bölümlere (logical volume) ayırarak disk yönetimini kolaylaştıracaktır. Disk yönetim yazılımı performans amacıyla veri dosyalarının birden fazla disk grubu üzerine dağıtılmasını (striping), yüksek devamlılığı sağlamak amacıyla verinin farklı disk gruplarına aynalanmasını (mirroring) sağlayacaktır. Yazılım, sisteme yeni disk grubu eklenmesi ya da mevcut disk gruplarının çıkarılması durumunda, veri tabanı yönetim sisteminin hizmetinde herhangi bir kesintiye gerek kalmadan otomatik yük dağılımı özellikleri sunacak ve sistem açıkken veri bloklarını yeni disk konfigürasyonuna uygun olarak optimum bir şekilde düzenleyebilecektir. Disk yönetim yazılımı, veri tabanı yönetim sistemi yönetim yazılımı tarafından izlenebilecek ve yönetilebilecektir. 6. FELAKET YÖNETİMİ 6.1. Teklif edilen VTYS, kendisine bütünleşik olarak verilerin başka bir merkeze yedeklenmesi çözümüne sahip olmalıdır Bu çözüm, veri tabanı loglarının taşınması ve diğer merkezde uygulanması esasına dayanmalıdır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 6

7 6.3. Logların taşınması ve uygulanması merkezde işlemin gerçekleşmesine eş zamanlı bir düzeyde yapılıyor olmalıdır Kurum gerekli şartları (lisans, donanım vs.) sağladığı takdirde, teklif edilen sisteme entegre edilebilmelidir. 7. YÜKSEK HACİMLİ VERİ 7.1. VTYS, büyük veritabanı nesnelerini yönetebilmek için gerekli olan böl ve ilerle yöntemini destekliyor olmalıdır. Bu anlamda VTYS, tablo ve indeks bazında bölümleme (Data Partitioning) özelliğine sahip olmalıdır. Her bir bölümü diğer bölümlerden bağımsız olarak yönetebilmek, yedekleyebilmek ve kurtarabilmek mümkün olmalıdır. Sorgu eniyileyicisi (optimizer) mümkün olan en yüksek performansa ulaşabilmesi için her bölüme ayrı yürütme planı çıkarabilmelidir. Bölümlerden herhangi bir veya birkaçına ulaşılamaması durumunda diğer bölümler üzerindeki işlemler kesintisiz devam edebilmelidir VTYS, tablo yada indeks bölümlemesi özelliğini kullanıcılara saydam olarak gerçekleştirmelidir. Parçalara ayrılmış bir tablonun veya bir indexin son kullanıcı tarafından parçalara ayrılmamış bir tablo veya bir index gibi kullanılmasını sağlamalıdır Her parça farklı tablo alanlarında (tablespace) saklanabilmelidir Her parça farklı disklerde saklanabilmelidir Tablo alanı veya disk bazında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında sorun yaşanan parçalar hariç diğer parçalar üzerinden süreklilik sağlanarak sorgulamaya devam edilebilmelidir Tabloya veri koymak, tablo üzerinde index yaratma işlemleri parça bazında yapılabilmelidir VTYS, tabloların ve indexlerin veritabanı yöneticisinin belirleyebileceği bir kolonun değer aralıkları üzerinden bölünebilme özelliğine sahip olmalıdır. (Range partitioning) Örneğin, bir yıllık veri tutulan bir tabloda tarih kolonu üzerinden aylar bazında bölünme yapılabilmelidir. Her bölüm o aya ait tüm kayıtları içerecektir VTYS, veritabanı yöneticisinin belirleyeceği sabit bir aralık değeri kullanılarak yeni eklenen veriler için tablo ve index bölümlerini otomatik olarak oluşturabilmelidir (Interval partitioning) VTYS, tabloların ve indekslerin veritabanı yöneticisinin belirleyeceği sayıda parçaya ayrılıp, belirlenen kolon üzerinden bir fonksiyona (Hash function) tabi tutularak verilerin eşit miktarlarda parçalara yerleştirilme özelliğine sahip olmalıdır. (Hash partitioning) VTYS, tablo ve indekslerin ilk önce bir kolonun değer aralıkları üzerinden bölünmesine, daha sonrada her bir parçanın kendi içinde belirlenen sayıda parçaya ayrılarak belirlenen kolon üzerinden bir fonksiyona tabi tutularak verilerin eşit miktarlarda parçalara yerleştirilmesine aynı anda izin vermelidir. (Composite partitioning) VTYS, muhtelif kolon değerlerinin bir araya gelerek oluşturacakları değer kümelerine göre tablo bölümlemesine olanak tanımalıdır. (List Partitioning) VTYS, bölümlenmiş bir tablodaki bir kolona referans içeren çocuk tabloların bu kolon üzerinden aynı bölümleme yöntemiyle otomatik olarak bölünebilmesini ve yeni eklenen veriler için bölümlerin otomatik olarak oluşmasını desteklemelidir (Reference partitioning). TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 7

8 7.13. VTYS, veritabanı yöneticisinin tanımlayacağı sanal bir kolon üzerinden bölünebilmesini desteklemelidir (Virtual column partitioning) VTYS, sunduğu bölümleme altyapısı kullanılarak uygulama kontrolünde bölümleme yapılabilmesini desteklemelidir (System partitioning) VTYS, aynı koşullar altında bölünmüş (equi-partitioned) iki tabloyu, farklı tabloların aynı parçaları birbirine denk düşecek şekilde birleştirme özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem sırasında sadece tablo yerine parça (partition) düzeyinde join işlemi yapabilmelidir. Bu metod ile join performansını yüksek düzeylere çekmek mümkün olacaktır. 8. VERİ GÜVENLİĞİ ve VERİ TUTARLILIĞI 8.1. Önerilen VTYS, ilişkisel mimari bünyesinde veri bütünlüğünü sağlayabilmelidir. Gerek nesne bütünlüğü (entity integrity) gerekse referans bütünlüğü (referential integrity) sağlanmalıdır. Veri bütünlüklerinin sağlanması uygulamalara bırakılmamalı, VTYS düzeyindeki kısıtlama tanımlamaları yardımıyla, prosedürel yapılara gerek kalmadan kotarılabilmelidir. Ayrıca veri bütünlüğü kısıtlamalarının transaction commit işlemi sırasında kontrolüne olanak verilmesi desteklenmelidir. Bu şekilde transaction sırasında geçici olarak veri bütünlüğünün bozulabilmesi esnekliği sağlanmalı ancak işlemin sonunda verinin tutarlılığının kontrolü otomatik olarak yapılabilmelidir VTYS tetikleme (trigger) mekanizmasına sahip olmalıdır. Tetiklemeler, DML (Data Manipulation Language) işlemlerinden (yeni kayıt ekleme - insert, kayıt güncelleme - update ve kayıt silme - delete) önce ve/veya sonra çalışacak şekilde ayarlanabilmelidir; otomatik olarak çalışacak bu prosedürel yapıların kayıt, komut yada transaction bazında çalışacak şekilde düzenlenebilmesi desteklenecektir. Ayrıca VTYS'nin açılması (startup), kapatılması (shutdown), kullanıcı giriş/çıkışı (login/logoff), DDL işlemleri (CREATE, ALTER, DROP, vs.) sırasında da devreye girebilecek tetikler VTYS tarafından desteklenmelidir Teklif edilen VTYS, verilere erişimi şifrelerle koruma altına almalıdır. VTYS'nin gelişmiş bir şifre yönetim mekanizması (şifre uzunluk kısıtlamaları, geçerlilik süresi, vb.) olmalıdır. Ayrıca sistemdeki nesnelere erişim hakları kullanıcı bazında tanımlanabildiği gibi, VTYS yöneticisi tarafından sistemdeki erişim haklarının bir araya gelerek oluşturacağı kümeler (rol) de yaratılabilmelidir. VTYS kullanıcıları bu rollerin bir veya birden fazlasına atanabilmeli, kullanıcı atandığı rollerin tüm haklarına otomatik olarak sahip olmalıdır. Hak kümeleri (roller) hiyerarşik yapıda olacaktır VTYS'nin kullanım sırasında yedekleme (ON-LINE BACKUP) ve kullanım sırasında kurtarma (ON-LINE RECOVERY) özellikleri olmalıdır. Ayrıca "Point-In Time" recovery (geçmişteki herhangi bir ana geri dönüş) ve Incremental/Cumulative Incremental Backup özellikleri de olacaktır. Bu işlemler öteki kullanıcıları ve sistemin performansını olumsuz yönde etkilememelidir. Ayrıca yapılan yedeklemeler ile ilgili bilgiler tutulmalı ve bu bilgiler sorgulanabilmelidir. VTYS alınan backup ların bilgisini tutmalı ve bu bilgilerin sorgulanmasına olanak sağlamalıdır Önerilen VTYS, kayıt bazında güvenlik sistemine sahip olmalıdır. Kullanıcılara saydam olan bu mekanizma sayesinde bir tabloya ait hangi kayıtlara hangi VTYS kullanıcılarının erişebileceği VTYS yöneticisi tarafından belirlenebilmelidir. Kullanıcılar tabloya nereden ulaşırlarsa ulaşsınlar sadece kendilerinin görmelerine izin verilen kayıtlara erişmelidirler. Kullanıcılara gösterilecek olan kayıtlar veritabanı yöneticisinin belirleyeceği kurallar doğrultusunda örneğin, kullanıcı tanımlarına, kullanıcıların bağlantı sırasında kullandıklar istemci makinaların ağ adresine yada kullanıcıların sisteme bağlandıkları zamana göre VTYS tarafından dinamik olarak TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 8

9 değiştirilebilmelidir. Bu fonksiyonalite için 'view' kullanımı zorunlu olmamalıdır Önerilen VTYS, kayıt bazında güvenlik sistemine ek olarak, kolon bazında da filtreleme özelliğine sahip olmalıdır. VTYS, kullanıcının görmesine izin verilmeyen bir kolonun da içerisinde yer aldığı kolonlar grubunu sorgulamak istemesi durumunda, izni olan kolonların değerlerini görüp izni olmayan kolon(lar) için boş değer görmesini sağlayacak bir mekanizmayı sağlamalıdır Önerilen VTYS, verilerin veri tabanı düzeyinde 'native' olarak şifrelenebilmesini sağlamalıdır. VTYS tarafından sunulan hazır paketler aracılığıyla kullanıcı tablolarındaki kayıtlar farklı anahtarlarla şifrelenebilmeli, şifrelenen bu kayıtlardaki veriye doğru anahtar değeri olmadan ulaşılması engellenebilmelidir. Bu şekilde veri güvenliği üst düzeye çekilebilmelidir Yukarıda sayılan işlemler Grafik Arayüzleri ya da komut satırı üzerinden yapılacaktır. 9. YÖNETİLEBİLİRLİK 9.1. Teklif edilen VTYS'nin grafik (GUI) tabanlı bir veri tabanı yönetim (database administration) ürünü olmalıdır. Bu ürün HTML tabanlı bir arayüzden kullanılmalı ve istemcilere (client) herhangi bir kurulum yapmayı gerektirmemelidir Veri tabanına ve veri tabanının üzerinde çalıştığı donanımlara (CPU, memory vb.) ait performans bilgileri ile gerçek zamanlı olarak takip edilebilmeli ve performans darboğazları otomatik olarak tespit edilebilmelidir Veri tabanına ait performans verileri periyodik olarak üretilerek kaydedilmeli ve gerektiğinde bu veriler kullanılarak otomatik performans analizi yapılabilmelidir Sorunlu SQL sorgularının performanslarının iyileştirilmesi için gerekli değişiklik önerilerini yapabilmeli, bu değişiklikler sonrasında beklenen performans artışını hesaplayabilmeli ve önerilen değişiklik aynı araç yardımıyla uygulanabilmelidir Tüm yönetim yazılımları Yüklenici tarafından konfigürasyonları yapılıp çalışır halde teslim edilmelidir VTYS bileşenlerinde (yazılım ve donanımlar) oluşan hatalar anlık takip edilebilmelidir. 10. DONANIM GENEL ÖZELLIKLER Merkezi Veri Tabanı Yönetim Sistemi (iki) adet veri tabanı yönetim sistemi sunucusu olacaktır Veri depolama birimleri ana merkezde 3 adet konuşlandırılmak üzere GRID mimaride olacaktır Tüm sunucular ve veri depolama birimleri ayni firmanın ürünlerinden oluşmalıdır Veri depolama biriminde en az toplam 8 TB Flash Cache bulunmalıdır Veri depolama biriminde compression (sıkıştırma) özelliği desteklenmelidir Tüm sunucu ve veri depolama sistemi icin gerekli işletim sistemi, firmware, veri tabanı, kümeleme çözümleri ve ilgili tüm yazılımları kurulmuş olarak teslim edilmelidir Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile veri depolama birimleri birbirleri ile 40 Gbit/sec InfiniBand bağlantılar ile bağlanmalıdır. Her türlü bağlantı yedekli olmalıdır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 9

10 10.2. Veri Tabanı Yönetim Sistemi Sunucu (Compute Node) Teknik Özellikleri İşlemci Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır Sistem üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet işlemci bulunmalıdır Her bir işlemci çekirdeği için desteklenen en yüksek önbellek (cache) ile teklif edilecektir Teklif edilen sistem üzerinde desteklenen en yeni ve en hızlı işlemciler bulunmalıdır Ana Bellek Sistemde node başına en az 256 GB DDR4 bellek bulunmalıdır Sistemin toplam bellek kapasitesi aynı kasa içerisinde en az 768 GB a kadar artırılabilmelidir Depolama Birimleri Teklif edilecek sistem SAS2 disk tiplerini destekleyecektir Sistem üzerinde dahili olarak en az 4 (dört) adet, her biri 600GB SAS rpm arayüzünü kullanan disk birimi bulunmalıdır Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi Sistemde en az 4 adet 1/10 Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır Sistem üzerinde en az 2 port lu QDR Infiniband adaptör bulunmalıdır Sistem üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır Güç Kaynakları:Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar yedekli olacaktır Grafik kartı:sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır İşletim Sistemi:Sunucunun üstünde Oracle Linux işletim sistemi önerilmelidir Veri Depolama Birimi (Storage Node) Donanımı Teknik Özellikleri İşlemci Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır Sistem üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet işlemci bulunmalıdır Her bir işlemci çekirdeği için desteklenen en yüksek önbellek (cache) ile teklif edilecektir Teklif edilen sistem üzerinde desteklenen en yeni ve en hızlı işlemciler bulunmalıdır Ana Bellek Sistemde en az 64 GB DDR4 bellek bulunmalıdır Depolama Birimleri TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 10

11 Teklif edilecek sistem SAS2 disk tiplerini destekleyecektir Sistem üzerinde dahili olarak en az 6 (altı) adet, her biri 4 TB SAS2 disk birimi bulunmalıdır Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır Sistem üzerinde en az 3.2 TB kapasitesinde Flash Bellek bulunacaktır Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi Sistemde en az 4 adet Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır Sistem üzerinde en az 2 port lu QDR Infiniband adaptör bulunmalıdır Sunucu üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı ve seri çıkış bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır Güç Kaynakları: Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar, yedekli ve hotswap olacaktır Grafik Kartı: Sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır InfiniBand (IB) Anahtar Teknik Özellikleri En az 2 adet IB Anahtar teklif edilecektir IB Anahtarlar Full Nonblocking mimaride olacaktır IB Anahtarlar en az 36 port QDR porta sahip olacaktır IB Anahtarların dahili yönetim modülü bulunacaktır IB Anahtarlar en fazla 1 U yüksekliğinde olacaktır IB Anahtarlar yedekli güç kaynağı ve fanlara sahip olacaktır IB Anahtarın Compute Node ve Storage Node ile ilgili bağlantılarını yedekli olarak sağlayacak kablolar ve gerekli ekipman sağlanacaktır Ethernet Ağ Anahtarı Teklif edilecek sistem ile beraber en az 48 x 10 / 100 / 1000 BaseT Ethernet porta sahip anahtarlama cihazı teklif edilecektir Kabinet ve Çevre Birimleri Teklif edilecek sistem donanım üreticisine ait orjinal kabinet içinde bulunacaktır Sistemi 4 katına çıkarabilmek için ek kabinete ihtiyaç duyulmamalıdır. 11. EĞİTİMLER ve HİZMETLER TRT tarafından belirlenecek personele, firma tarafından iki aşamalı olarak sisteme ait herbir cihaz ve yazılımlar için işletme ve ölçü-bakım ile ileri düzey kullanıcı eğitimleri ayrı ayrı ve çalışan sistem üzerinde uygulamalı olarak verilecektir Birinci aşamada; firmanın idare gözetiminde yapacağı montaj, kurulum, verilerin taşınması ve sistem çalışma testleri tamamlandıktan sonar herbir cihaz ve yazılım için TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 11

12 ayrı ayrı kesintisiz olarak 5 iş gününü kapsayacak İşletme ve Ölçü-Bakım eğitimi düzenlenecektir İkinci aşamada; ilk eğitimlerden sonra kullanım aşamasında ortaya çıkan sorun ve soruların cevaplandırılabilmesi için garanti süresi içinde İdarenin talep edeceği bir zamanda başlamak üzere herbir cihaz ve yazılım için ayrı ayrı olmak üzere kesintisiz olarak 5 iş günü süreli İleri Düzey Kullanıcı eğitimi verilecektir Sisteme ait tüm cihaz ve yazılımlar için düzenlenecek olan eğitimler konusunda deneyimli ve eğitim vermeye yetkili eğitimciler tarafından verilecektir Oracle veritabanlarının 7x24 esasına göre rutin bakım ve teknik destek hizmeti ve acil durumlar için teknik destek hizmeti verilecektir. Yüklenicin bu desteği verebilmesi için en az 2 adet OCP (Oracle Certified Professional) sertifikalı personeli olması gerekmektedir Arıza Seviyeleri aşağıda belirtilmiştir. Seviye 1 (Kritik): Veri Bozulması, Sistemin Sürekli yada sık sık Kilitlenmeleri gibi hizmetin tamamen kaybolması yada sistemde hasar bırakması seviyesidir. Seviye 2 (Ciddi): Sistemin kilitlenmesi fakat tekrar başlatma ile düzelmesi, performans kaybı, herzamanki yükte olmasına ragmen performansın kullanıcılar tarafından hissedilir şekilde düşmesi seviyesidir. Seviye 3 (Düşük seviye): Kullanıcıya zorluk çıkaran, bazı konfigürasyon ayarı yada scriptler ile çözülebilecek sorun yada ihtiyaçlar Arıza Seviyelerine göre Azami Müdahale ve Azami Çözüm Süreleri; Seviye 1 (Kritik): Azami Müdahale 1 (bir) saat ve Azami Çözüm 1 (bir) gün Seviye 2 (Ciddi): Azami Müdahale 2 (iki) saat ve Azami Çözüm 2 (iki) gün Seviye 3 (Düşük seviye): Azami Müdahale 1 (bir) gün ve Azami Çözüm 4 (dört) gün Problemlerin kritiklik seviyeleri tanımlamasında yada çözümün sağlanıp sağlanmadığı konusunda ihtilaf durumunda İdare nin tanımı ve kararı esas alınacaktır ncı maddede seviyeleri tanımlanmış arızalara, maddede belirtilen süreler içinde müdahale edilmemesi veya çözüm bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,1 (binde bir) i oranında gecikme cezası uygulanır Aynı zamanda oluşabilecek birbirinden bağımsız arızalar için ayrı ayrı ceza kesilebilecektir Cezalarıın kesilmesinde problemlerin seviyesine göre en önemli olan referans alınacaktır. TRT Sayısal Arşiv Sistemi VTYS Güncelleme Teknik Şartnamesi 12

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 1 / 5 Malzeme Kodu : JEND1956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43257 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ Düzenleme Tarihi : 03/04/2015 Þartname Metni : U.Ü. SUAM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ SUNUCU ALIMI

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU... 2 2. TANIMLAR... 2 3. TARAFLAR... 4 4. PROJENİN KAPSAMI... 4 5. GENEL HÜKÜMLER... 5 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ... 6 7. SİSTEM MODÜLLERİ... 10 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YEDEKLEME YAZILIMI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YEDEKLEME YAZILIMI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YEDEKLEME YAZILIMI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL İFADELER 1.1 Bu şartnamede bahsi geçen; İdare: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu,

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı