SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI"

Transkript

1 Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI, Serht AVCU, Aydın BORA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Rdyoloji AD., Vn Özet Bu çlışmd T2-ğırlıklı spinl MR görüntülemede restore Turo Spin-Eko (TSE) seknsının tnıy oln ktkısının elirlenmesi mçlndı. Frklı ön tnılrl spinl MRG incelemesi ypıln 150 hsty sgitl plnd T2-ğırlıklı TSE ve restore TSE seknslrı uygulndı. 1.5 Tesl cihzd inceleme prmetreleri TSE ve restore TSE sekns için eşit tutuldu. Her iki sekns BOS un prlklığı, verterl kemik ypılr, interverterl diskler, cilt ltı yğlı doku ve spinl kord görüntüleri çısındn krşılştırıldı. Tüm incelemelerde T2-ğırlıklı restore TSE seknsı BOS un dh prlk gösterilmesini ve çevre ypılrdn dh iyi yırt edilmesini sğlmıştır. Anterior surknoid mesfedeki drlmlr, spinl kord disk sısı, tümörlerin kistik komponentleri ve kistik lezyonlr restore TSE seknsı ile dh iyi vizülize edilmiştir. Verterl kemik ypılr, interverterl diskler, ciltltı yğlı doku ve spinl kord için her iki sekns rsınd sinyl frklılığı sptnmmıştır. Hstlrın değerlendirilmesinde tnısl çıdn restore TSE seknsının dezvntjı görülmemiştir.t2-a restore TSE seknsı BOS u dh prlk göstermektedir. Özellikle servikl disk ptolojilerinde tnıy dh fzl ktkı sğlmktdır. Ayrıc, servikl ölgede BOS kım rtefktlrı dh z izlenmiş, kistik lezyonlrd ve kistik komponentleri oln tümör olgulrınd üstün ulunmuştur. Spinl incelemelerde görüntü klitesine sğlycğı ktkı nedeniyle restore TSE seknsının kullnılmsını önermekteyiz. (Pm Tıp Derg 2009;2(3):123-30). Anhtr kelimeler: Turo spin eko (TSE), restore, MR görüntüleme, spinl knl Astrct In this study, the dignostic contriution of restore TSE sequence in T2-weighted spinl MR imging is investigted.t2-weighted TSE nd restore TSE sequences were performed in sgittl spinl MRI exmintion in 150 ptients with different predignosis. 1,5 Tesl MRI system ws used in this study. All exmintion prmeters for oth sequences were the sme. Both sequences were compred for rillince of cererospinl fluid, verterl ony structures, interverterl discs, nd spinl cord imges. In ll exmintions, restore TSE sequence showed cererospinl fluid righter nd distinguished surroundings etter thn TSE sequence. Demonstrtion of the nrrowed nterior surcnoid spce, disc compression to spinl cord, cystic components of tumors nd cystic lesions in restore TSE sequence ws lso etter thn TSE sequence. The tissues s verterl ony structures, interverterl discs, sucutneous ftty tissue nd spinl cord showed no definite signl difference etween the two sequences. No dignostic disdvntge of the restore TSE sequence ws oserved in the evlution of ptients. Restore TSE sequence is especilly helpful in the dignosis of cervicl disc pthologies nd lso it shows CSF righter thn TSE sequence. Besides, CSF flow rtefcts re oserved few in restore TSE sequence, nd it is more useful thn TSE sequence in cysts nd tumorl lesions hving cystic components. We recommend using restore TSE sequence in routine T2-weighted spinl exmintions for its contriution in imge qulity. (Pm Med J 2009;2(3):123-30). Key words: Turo spin echo (TSE), restore, MR imging, spinl cnl Serht AVCU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Rdyoloji AD., Vn. e-post: Yzının dergiye gönderilme trihi: Yzının sım kul trihi:

2 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Giriş Spinl mnyetik rezonns görüntüleme (MRG) de yüksek sinyl/gürültü ornı, yüksek rezolüsyon ve miniml eyin omurilik sıvısı (BOS) kım rtefktı mçlnır. Spinl incelemelerde ptolojik süreç ve ptolojinin ulunduğu ln göre MRG teknikleri değişiklik göstereilmektedir. Spin-eko (SE) seknsı stndrt puls sekns özelliğindedir ve yüksek sinyl/gürültü ve kontrst/gürültü ornın shiptir. Anck grdiyent-eko (GRE) ve turo spin-eko (TSE) tekniklerine göre dh uzun süre gerektirmektedir. SE ve TSE seknslr 180 lik yeniden odklm pulsun ship olduklrındn mnyetik ln inhomojenitelerine GRE seknsın ornl dh z duyrlıdır. T2-A SE görüntülerde kord ve surknoid mesfe rsındki kontrst GRE seknsındn dh iyidir nck BOS kım rtefktlrın dh duyrlıdır. SE yerine TSE seknsı kullnılmsı BOS kım rtefktlrını zltilir [1-5]. Spinl MRG de yeni geliştirilen hızlı puls seknslrı hem miyelogrfik etkiyi rtırmkt hem de inceleme sürelerini elirgin derecede kısltmktdır. Bu çlışmd, spinl incelemelerde yeni ir sekns oln restore-tse seknsı stndrt TSE seknsı ile krşılştırıldı. Gereç ve Yöntem Bu çlışm, servikl, torkl vey lomer spinl MRG inceleme için şvurn hstlrd ypıldı. Rutin olrk lınn TSE T2-A ksiyel, T1-A ve TSE T2-A sgitl seknslr, sgitl plnd T2-A restore TSE seknsı ilve edildi. Yşlrı 7 ile 72 rsınd değişen (ortlm 37) 91 i kdın 59 i erkek olmk üzere toplm 150 hst tetkik edildi. Servikl incelemelerde 34 kdın 16 erkek hst olmk üzere toplm 50 hst (yş ortlmsı 36.5), torkl incelemelerde 8 kdın 7 erkek olmk üzere toplm 15 hst (yş ortlmsı 30), lomer incelemelerde 49 kdın 36 erkek olmk üzere toplm 85 hst (yş ortlmsı 38.5) tetkik edildi. Hst uyumsuzluğu ve hreket rtefktlrı gözlenen olgulr çlışmy dhil edilmedi. Çlışmd 1.5 Tesl süperkondüktif mgnet MRG cihz (Siemens, Mgnetom Mestro Clss Symphony, Erlngen, Germny) kullnıldı. Sgitl plnd lınn TSE ve T2-A restore TSE seknslr için prmetreler eşit tutuldu. İnceleme prmetreleri; TR: 4000, TE: 117, FA: 180, NEX: 2, Fz yönünde mtrix syısı: 256, kesit syısı: 10, kesit klınlığı: 3 mm, FOV: mm, inceleme süresi: 1,52 dk ve turo fktör: 19 idi. Restore seknsı, TSE seknsının sonund 90 HF pulsu ( Restore Pulsu ) uygulnrk elde edilir. Her iki sgitl görüntü BOS un prlklığı, ver terl kemik ypı, interverterl disk, cilt ltı yğlı doku ve spinl kordun görünümleri çısındn ir rdyolog trfındn krşılştırıldı. Krşılştırm iş istsyonund (Leonrdo, Erlngen, Germny) her iki seknsın görüntüleri yn yn getirilerek ynı pencere seviyesi ve pencere genişliğinde ypıldı (pencere genişliği: 811, pencere düzeyi: 383). ROI (region of interest) ile sinyl ölçümleri ypılrk her iki sekns için ilgili lnlrdn sinyl intensiteleri (SI) ölçüldü ve sinyl/gürültü ornlrı (SGO) hesplndı. Ortlm SI (doku x) - Ortlm SI [rkpln (hv)] SGO (doku x) = Arkpln (hv) stndrt devisyonu Kontrst-gürültü ornı (KGO) şu şekilde hesplndı: KGO (doku 1, 2) = SGO (doku 1) - SGO (doku 2) Her iki sekns (restore T2-A TSE ve T2-A TSE) için de ölçülen KGO lrı; BOS/interverterl disk, BOS/verterl kemik ypı, BOS/spinl kord olrk elirlendi. Verilerin dğılımını incelemek mcıyl One- Smple Kolmogorov-Smirnov testi uygulndı. Bun göre p<0.05 ulunn gruplr norml dğılım göstermiyor kul edilerek unlrın krşılştırılmsınd Wilcoxon rnk testi, p>0.05 ulunn gruplr norml dğılım gösteriyor kul edilerek Student s t independent (unpired) testi uygulndı. Ayrıc görüntüler ynı rdyolog trfındn restore TSE seknsının tnıy ktkısı vr vey yok şeklinde değerlendirildi. Bulgulr Spinl MRG ypıln 150 olgud; 69 (%46) diskopti, 43 (%28.6) norml ulgulr, 12 (%8) spondiloz, 4 (%2,7) servikl lordozd düzleşme, 4 (%2,7) spinl kordd multiple skleroz plklrı, 4 (%2,7) post-opertif değişiklikler, 4 (%2,7) tümör, 3 (%2) spondilolistezis, 3 (%2) spondilodiskit, 2 (%1,3) skolyoz, 2 (%1,3) Trlov kisti tespit edildi. Tüm hstlrd restore TSE, stndrt TSE seknsın göre BOS u 1,5 kt dh prlk gösterdi (Resim 1). Ayrıc spinl kolondki kistik ypılr (Trlov kisti gii) ve tümörlerin kistik komponentleri de 1,5 kt dh prlk görüldü. Hstdn hsty intensite frklılıklrı ols d her iki sekns rsınd spinl kord, interverterl disk, cilt ltı yğlı doku ve verterl kemik ypılr için sinyl frklılığı ulunmdı. Dokulrın ortlm SGO lrı Tlo 1 de elirtildi. 124

3 Restore TSE Seknsının Tnıy Ktkısı Resim 1,. Servikl MRG de TSE sekns () göre restore TSE seknsı () BOS u dh prlk göstermekte ve dh z BOS rtefktlrı içermektedir. Tlo 1. T2-A restore TSE seknsı ve T2-A TSE seknsı için ölçülen ortlm sinyl/gürültü ornlrı T2-A Restore TSE T2-A TSE BOS Kistik lezyonlr İnterverterl disk Verterl kemik ypı Cilt ltı yğlı doku Spinl kord Her iki sekns göre kontrst/gürültü ornlrı Tlo 2 de gösterildi. Tlo 2. Her iki sekns göre kontrst/gürültü ornlrı T2-A Restore TSE T2-A TSE BOS/ verterl kemik ypı BOS/ spinl kord BOS/ İV disk Spinl MR inceleme ypıln olgulrd restore seknsının tnıy ktkısının hstlıklr göre dğılımı ise Tlo 3 de gösterilmektedir. 125

4 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Tlo 3. Spinl MR inceleme ypıln vklrd T2-A restore TSE seknsının tnıy oln ktkısının hstlıklr göre dğılımı. Norml oln 43 olgu tloy dhil edilmedi. Tnıy ktkı vr Tnıy ktkı yok Toplm Diskopti Spondilozis Servikl lordozd düzleşme Post opertif değişiklikler Spinl kordd MS Tümör Spondilolistezis Spondilodiskitis Skolyoz Trlov kisti 2-2 Toplm Dejenertif hstlığı (diskopti/spondiloz) ulunn 81 hstnın 27 sinde (%33) sekns dh değerli olrk ulundu. Bu olgulrd disk tşmlrı vey posterior longitudinl ligment elevsyonlrı nedeniyle nterior surknoid mesfedeki drlmlr, spinl kord oln temslr dh iyi görüldü (Resim 2). Resim 2,. Lomer MRG de restore TSE () kesitlerde lomder disklerin kudl liflere oln temslrı dh net izleniyor. 126

5 Restore TSE Seknsının Tnıy Ktkısı Özellikle servikl ölgede olmk üzere spinl kord konturlrı rtn miyelogrfik etkiye ğlı olrk dh net izlendi. Servikl ölgede BOS kım rtefktlrını dh z göstermesi nedeniyle servikl diskopti oln olgulrd disk-kord yırımı dh iyi görüldü. Servikl lordozd düzleşme oln 4 vknın 2 sinde restore seknsı verterl kolonun spinl kord temsının olmdığını dh iyi gösterdi. Ayrıc ir vkd torkl ölgede verter korpus posteriord spur formsyonu mevcuttu ve restore seknsı spur formsyonunun spinl kord temsının olmdığını dh net gösterdi. Solid ve kistik komponentlerin olduğu 2 intrmedüller kitle olgusund restore TSE seknsı kistik lnlrın dh prlk görülmesini ve öylece solid-kistik komponentlerin dh iyi yırt edilmesini sğldı (Resim 3). Resim 3,. Beyin spı ve spinl kordu tutn tümörün kistik komponentleri ve sınırlrı restore TSE T2-A seknsı ile () dh prlk ve dh net olrk izlenmektedir. İntrdurl ekstrmedüller solid tümör ve ir lenfom olgusund her iki seknst sinyl frklılığı görülmedi. İki Trlov kisti olgusund restore TSE seknsı kist içeriğini dh prlk ve kistin sınırlrını dh iyi gösterdi (Resim 4). Resim 4,. S3 düzeyindeki Trlov kisti restore TSE seknsı ile () dh prlk ve sınırlrı dh net olrk izleniyor. 127

6 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Restore TSE seknsı toplm 150 olgudn norml olgulr dışındki 107 olgunun 33 ünde (%31) tnıy ilve ktkı sğldı. Kemik ypılrdki osteofitik değişiklikler ve yğlı dejenersyonlr, verter korpuslrındki hemnjiom gii ypılr her iki seknst ynı sinyl değerlerinde izlendi. Spinl kordd MS, post-opertif değişiklikler, spondilolistezis, spondilodiskit, skolyoz, ve tüerküloz sekonder gelişmiş oln giozite oln vklrd tnıy ktkısı olmdı (Resim 5). Hstlrın hiçirinde restore TSE seknsının dezvntjı görülmedi. Resim 5,. L4-5 spondilodiskitli hstd TSE seknsı () ve restore TSE seknsınd () kemik ypı ve disk infeksiyonu her iki seknst d ynı görünümdedir. Prspinl ve epidurl se konturlrınd d ir frklılık izlenmemektedir. Trtışm MRG nin ess uygulmlrındn iri miyelogrfik etki olup yüksek BOS sinyli ile krkterizedir. Sinir kökleri ve spinl surknoid mesfenin görüleilmesine olnk tnır. TSE gii hızlı seknslr konvnsiyonel SE seknslr göre BOS un sinylini dh prlk gösterir. İlve olrk yğ skılm tekniği ile rk plnın skılnmsı ve MIP ilvesiyle TSE 3D seknsı miyelogrfiye enzer görüntüler sğlr. MR miyelogrfinin özellikle yer değiştirmiş disk fıtıklşmsı vey norml orijinli sinir kökünde fydlı olileceği vurgulnmıştır [1] lrın ortlrınd fst spin eko (FSE) ve TSE seknslrı kullnılmy şlnmış ve günümüzde konvnsiyonel SE seknslr lterntif olrk geniş ir kul görmeye şlmıştır çünkü doku kontrstını korurken inceleme süresini kısltmışlrdır. O zmndn eri inceleme süresini dh d kısltmk ve rtefktlrı en z indirmek için yeni sekns çlışmlrı süregelmektedir [6]. Çlışmmızd göstermiş olduğumuz gii u yeni seknslrdn iri oln restore TSE seknsı ile miyelogrfik etki dh d rtmkt ve BOS ile onu çevreleyen ypılrın yrımı kolylşmktdır. Restore TSE seknsı BOS gii uzun relkssyon zmnı oln ypılrın sinylini rtırır. Bu, TSE seknsının sonund 90 HF pulsu ( Restore Pulsu ) uygulnrk elde edilir. Bu şekilde trnsvers plndki mnyetizsyon tekrr longitudinl düzleme getirilir ve longitudinl mnyetizsyonun relkssyonu hızlndırılrk TR süreleri ve öylece inceleme süresi kıslır. Anck kistik ypılr (kist, nekrotik ileşenler) ile BOS rsındki kontrstt ise zlm sözkonusu olilmekte ve u durum zen dezvntj oluşturilmektedir. Servikl ve torkl spinl T2-A TSE görüntüleri surknoid mesfede düşük sinyl rtefktlrı orty çıkrilmektedirler ve unlr tümör vey norml vsküler flow-void olrk ynlış lgılnilirler [2]. Bunlr muhtemelen kompleks BOS pulstil kımı ile ilişkilidirler ve rdyologlr trfındn rtefkt olrk tnınilmelidirler. Çlışmmızd restore TSE seknsınd BOS kım rtefktlrı dh z izlendi. Servikl spinl inceleme teknikleri konusund değişik görüşler ulunmktdır. Bzı gruplr SE görüntülemeyi kullnırken, zılrı TSE yu SE seknslrın tercih ederler [3, 4]. Bzı çlışmlrd d, mnyetizsyon trnsfer tekniğini [5-9] de içeren 2D vey 3D GRE seknslrını [10-12] vey grdiyent SE seknsın üstünlükleri rpor edilmiştir [13]. Held ve rkdşlrı [14] servikl spinl kord ntomisinin gösterilmesinde GRE, TSE 128

7 Restore TSE Seknsının Tnıy Ktkısı ve turo GRE seknslrının krşılştırıldığı ir çlışmd servikl spinl MR inceleme protokolünde T2*-A turo GRE seknsını mnyetizsyon trnsfer pulsu ve grdiyent motion rephsing ile erer ksiyel plnd tvsiye etmektedirler. BOS u yüksek sinylde gösteren puls seknslr, disk frgmnlrı gii epidurl ptolojik durumlrın yrımını ypmd yrdımcıdır [14,15]. Gillms ve rkdşlrı [3] yptıklrı çlışmd TSE ile konvnsiyonel SE seknslrını servikl spinl görüntülemede krşılştırmışlr ve sonuçt TSE nun konvnsiyonel SE seknsının yerine kullnılileceğini nck hemorjilerin sptnmsı için GRE seknsın ve şüpheli kemik metstzlrı için de yğ skılı seknsın gerekli olileceğini ildirmişlerdir. Sze ve rkdşlrı [16] spinl intrdurl hstlıklrd TSE görüntüleme ile konvnsiyonel görüntülemeyi krşılştırmışlr ve TSE seknslrını konvnsiyonel seknslr kdr doğru ulmuşlrdır. Sgitl plnd spinl intrdurl ptolojilerin değerlendirilmesinde TSE seknslr konvnsiyonel seknslr eşit ols d, ksiyel plnd konvnsiyonel seknslr hl tercih edilmektedir. Lomer spinl incelemelerde ğır T2 görüntülemenin rştırıldığı çlışmlr d mevcuttur [17,18]. Lomer spondiloz için hızlı MR protokolünü, konvnsiyonel MR ile krşılştırn Roertson ve rkdşlrı [19] u mçl 4 seknslı detylı ir protokol ile 2 seknslı hızlı ir protokolü (inceleme süreleri sırsıyl 28 ve 2,5 dkik) uyguldılr. Her iki teknik çısındn disk nomlisinin vrlığı vey yokluğu %87 ornınd uyumluydu. Tüm ort derece ve ciddi disk tşmlrı ve hernisyonlrı sptnmış nck forminl drlmlr, diskin nnüler yırtıklrı, fset eklemlerdeki dejenertif değişiklikler ve sinir kökü şişliklerinin detylı protokolde dh iyi ir şekilde gösterildiğini ildirmişlerdir. Sonuçt hızlı 2 plnlı single eko TSE protokolünün potnsiyel olrk elirgin dejenertif lumr spinl hstlığı sptmd yeterli olduğunu ildirmişlerdir. Çlışmmızd, olgulrımızın en kllık gruunu disk ptolojileri (n: 81) oluşturmktdır. Disk ptolojileri spinl incelemelerde en çok görülen ptolojilerdir. Özellikle servikl disk ptolojisi oln hstlrd diskin nterior surknoid mesfede yptığı drlmlr ve spinl kord oln tems, 1,52 dkiklık restore TSE görüntülerinde dh iyi ir şekilde izlenmiş, BOS ile spinl kord ve disk ypılrı irirlerinden dh iyi yırt edilmiş, spinl kordun konturlrı dh net izleneilmiştir. Tüm seviyelerdeki disk ptolojilerinin ütün olrk değerlendirilmesini mümkün kıldığındn ve spinl knlın geniş kpsmlı inceleneilmesini sğldığındn dolyı çlışmmızd sgitl plnı tercih ettik. Multipl Skleroz d spinl kordun incelenmesinde çeşitli rştırmcılr irçok puls seknslrı değerlendirmişlerdir. Ypıln iki çlışmd spinl kord için krdik tetiklemeli dul-eko SE görüntüleme, mnyetizsyon trnsfer-prepred GRE ile krşılştırılmış ve imj klitesinin mnyetizsyon trnsfer GRE tekniğinde dh iyi olduğu nck spinl kordd sgitl plnd MS lezyonlrını sptmd SE görüntülerin, mnyetizsyon trnsfer GE görüntülere tercih edildiği ildirilmiştir [5, 20]. Hittmir ve rkdşlrı [21] STIR-TSE seknsını en iyi seçenek olrk ulmuşlrdır. Ayrıc T2-A TSE yi konvnsiyonel SE ye üstün ulmuşlrdır. Anck Ross ve rk. STIR- TSE görüntü klitesinin gürültülü ve hreket rtefktlrın ytkın olduğun ve servikl spinl kordd kullnımının kısıtlndığın innmktdırlr [22]. FLAIR-TSE nun ise fzl fydlı olmdığı ildirilmiştir [2,21,23-26]. Keiper ve rkdşlrı [24] MS i sptmd FLAIR in güvenilir olmdığı sonucun vrmışlrdır. Bizim çlışmmızd 4 olgud servikl ölgede spinl kordu tutn MS plklrı mevcuttu. MS plkrının syısı ve oyutunu göstermede T2-A restore TSE seknsı ilve ir ilgi sğlmdı. Bununl irlikte 4 olgu oldukç düşük ir syı olup demiyelinizn hstlıklrd restore seknsının herhngi ir dezvntj içerip içermediği konusu dh geniş serilere ihtiyç duymktdır. Scrino ve rk. [25] diskektomili hstlrd yptıklrı çlışmd T2-A TSE imjlrın konvnsiyonel SE görüntülere göre dh z metlik rtefktlr ğlı olrk dh çok ilgi sğldığını ildirmişlerdir. En iyi sonuçlrı knl stenozlu ve miyelomlzili hstlrd lmışlrdır. TSE nun ess özelliklerinden oln myelogrfik etki u hstlrd dh çok tnısl ilgi elde ettirmiştir. Dh kıs inceleme süresi ve dh iyi hst uyumunu özellikle cerrhi işlem geçirenlerde sğlmış; zlmış hreket, kn kım ve BOS kım rtefktlrının TSE nin imj klitesini rttırdığını vurgulmışlrdır. Bizim çlışmmızd 4 olgud servikl ve torkl ölgelerde dh önce geçirilmiş opersyonlr sekonder post-opertif değişiklikler mevcuttu. Restore TSE seknsı miyelogrfik etkiyi dh d rttırmkl irlikte u hstlrd tnısl olrk ktkı sğlmdı. Çlışmmızd rdyolojik görüntülerin tek rdyolog trfındn değerlendirilmesi ve çlışmnın çift-kör olrk ypılmmsı kısıtlılık oluşturmktydı. 129

8 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Sonuç olrk T2-A restore TSE seknsı, spinl MRG incelemelerinde rutin inceleme seknslrındn oln TSE ile krşılştırıldığınd eğer ynı inceleme süresinde elde olunurs BOS u dh prlk göstermektedir. Artn myelogrfik etkiye ğlı olrk BOS ve çevre ypılrın konturlrı irirlerinden dh net yrılmktdır. Özellikle servikl disk ptolojilerinde tnıy dh fzl ktkı sğlmkt, spinl kord oln disk temslrını, nterior surknoid mesfelerdeki drlmlrı dh net göstermektedir. Ayrıc, Kynklr 1. Scrino T, Ginntempo GM, Perfetto F, Popolizio T, Slvolini U. Mgnetic resonnce myelogrphy with fst-spin-echo sequence. Rdiol Med. 1996; 91: Lrsen DW, Teitelum GP, Normn D. A possile pitfll on fst-spin-echo MR imging of the spine simulting intrdurl pthology. Clinicl Imging 1996; 20: Gillms AR, Soto JA, Crter AP. Fst spin echo vs. convntionl spin echo in cervikl spine imging. Eur Rdiol. 1997; 7: Thorpe JW, Kidd D, Kendll BE, Tofts PS, Brker GJ, Thompson AJ, et l. Spinl cord MRI using multirry coils nd fst spin echo. I. Technicl spects nd findings n helthy dults. Neurology 1993; 43: Finelli DA, Hurst GC, Krmn BA, Simon JE, Duerk JL, Bellon EM. Use of mgnetiztion trnsfer for improved contrst on grdient-echo MR imges of cervicl spine. Rdiology 1994; 193: Hung IH, Emery KH, Lor T, Vlentine M, Tiefermnn J. Fst-recovery fst spin-echo T2-weighted MR imging: free-rething lterntive to fst spinecho in the peditric domen. Peditr Rdiol. 2008; 38: Finelli DA. Mgnetiztion trnsfer in neuroimging. Mgn Reson Imging Clin N Am. 1998; 6: Melhem ER, Cruthers SD, Jr H. Cervicl spine: three-dimensionl MR imging with mgnetiztion trnsfer prepulsed turo field echo techniques. Rdiology 1998; 207: Melhem ER, Benson ML, Beuchmp NJ, Lee RR. Cervicl spondylosis: three-dimentionl grdientecho MR with mgnetiztion trnsfer. AJNR Am J Neurordiol. 1996; 17: Yousem DM, Atls SW, Golderg HI, Grossmn RI. Degenertive nrrowing of the cervicl spin neurl formin: evlution with high-resolution 3DFT grdient-echo MR imging. AJNR Am J Neurordiol. 1991; 12: Yousem DM, Atls SW, Hckney DB. Cervicl spine disk hernition: comprison of CT nd 3DFT grdient echo MR scns. J Comput Assist Tomogr. 1992; 16: Ross JS, Ruggieri PM, Gliklih M, Ouchowski N, Dillinger J, Msryk TJ,et l. 3D MRI of the cervicl spine: low flip ngle FISP vs. Gd-DTPA turo FLASH in degenertive disc disese. J Comput Assist Tomogr. 1993; 17: Feinerg DA, Kiefer B, Litt AW. High resolution GRA- SE MRI of the rin nd spine. 512 nd 1024 mtrix imging. J Comput Assist Tomogr. 1995; 19:1-7. servikl ölgede BOS kım rtefktlrı dh z izlenmiş, kistik lezyonlrd ve kistik komponentleri oln tümör olgulrınd üstün ulunmuştur. Bununl irlikte kemik ptolojilerinde, MS plklrını göstermede, postopertif değişikliklerin gösterilmesinde ve spondilodiskitte restore TSE seknsının konvnsiyonel TSE seknsın üstünlüğü sptnmmıştır. T2-A rutin spinl incelemeler için restore TSE seknsının kullnılmsını görüntü klitesine sğlycğı ktkıdn dolyı önermekteyiz. 14. Held P, Seitz J, Fründ R, Nitz W, Lenhrt M, Geissler A. Comprison of two-dimensionl grdient echo, turo spin echo nd two-dimensionl turo grdient spin echo sequences in MRI of the cervicl spinl cord ntomy. Eur J Rdiol. 2001; 38: Enzmnn DR, Ruin JB. Cervicl spine: MR imging with prtil flip ngle, grdient-refocused pulse sequence. Prt I.Generl considertions nd disk disese. Rdiology. 1988; 166: Sze G, Merrim M, Oshio K, Jolesz FA. Fst spinecho imging in the evlution of intrdul disese of the spine. AJNR Am J Neurordiol. 1992; 13: Chppell PM, Glover GH, Enzmnn DR. Contrst on T2-weighted imges of the lumr spine using fst spin echo nd gted conventionl spin echo sequences. Neurordiology. 1995; 37: Ross JS, Ruggieri P, Tkch J, Ouchowski N, Dillinger J, Msryk TJ, et l. Lumr degenertive disk disese: prospective comprison of conventionl T2- weighted spin echo imging nd T2-weighted rpid cquisition relxtion-enhnced imging. AJNR Am J Neurordiol. 1993;14: Roertson WD, Jrvik JG, Tsurud JS, Koepsell TD, Mrvill KR. The comprison of rpid screening MR protocol with conventionl MR protocol for lumr spondylosis. AJR Am J Roentgenol. 1996; 166: Lycklm à Nijeholt GJ, Brkhof F, Cstelijns JA, Weserghe JH, Vlk J, Jongen PJ, et l. Comprison of two MR sequences for the detection of multiple sclerosis lesions in the spinl cord. AJNR Am J Neurordiol. 1996;17: Hittmir K, Mllek R, Pryer D, Schindler EG, Kollegger H. Spinl cord lesions in ptients with multiple sclerosis: comprison of MR pulse sequences. AJNR Am J Neurordiol. 1996; 17: Ross JS. Newer sequences for spinl MR imging: smorgsord or succotsh of cronyms. AJNR Am J Neurordiol. 1999; 20: Filippi M, Yousry TA, Alkdhi H, Stehling M, Horsfield MA, Voltz R. Spinl cord MRI in multiple sclerosis with multicoil rry: comprison etween fst spin echo nd fst FLAIR. J Neurol Neurosurg Psychitry 1996; 61: Keiper MD, Grossmn RI, Brunson JC, Schnll MD. The low sensitivity of fluid-ttenuted inversionrecovery MR in the detection of multiple sclerosis of the spinl cord. AJNR Am J Neurordiol. 1997; 18: Scrino T, Perfetto F, Ginntempo GM, Cmmis M, Slvolini U. The reduction of ferromgnetic rtifcts y using fst-spin-echo sequence in the postopertive ssessment of degenertive diseses of the cervicl spine. Rdiol Med. 1996; 91: Yıldız A, Özoycı S. [New dvnces in functionl imging methods]. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2000;20:

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 90-102 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar

Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:182-188 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar Kamran Mahmutyaz c o lu, Hüseyin Özdemir, Ahmet

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

Dinamik Sonografik Ýnceleme

Dinamik Sonografik Ýnceleme Muhrrem Ýnn, Leslie E. Grissom, H. Theodore Hrcke Dinmik Sonogrfik Ýnceleme Muhrrem ÝNAN*, Leslie E. GRISSOM**, H. Theodore HARCKE ** Geliþimsel klç çýkýðýnd (GKÇ) erken tný þrýlý tedvinin deðiþmez þrtý

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Dual sertleþen bir yapýþtýrma simanýnýn farlý bitirme ve parlatma iþlemleri ardýndan yüzey özelliklerinin incelenmesi: sem çalýþmasý

Dual sertleþen bir yapýþtýrma simanýnýn farlý bitirme ve parlatma iþlemleri ardýndan yüzey özelliklerinin incelenmesi: sem çalýþmasý 28 ARAÞTIRMA Dul sertleþen ir ypýþtýrm simnýnýn frlý itirme ve prltm iþlemleri rdýndn yüzey özelliklerinin inelenmesi: sem çlýþmsý Süh Türksln Süleymn Demirel Üniversitesi Diþ Hekimliði Fkültesi Protetik

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:152-156 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme doi 10.5578/tt.8317 Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014 Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme DERLEME REVIEW Adem KARAMAN 1 Mustafa KAHRAMAN 2 Erol BOZDOĞAN

Detaylı

Mikroadenomlar n saptanmas nda manyetik rezonans görüntüleme

Mikroadenomlar n saptanmas nda manyetik rezonans görüntüleme Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:158-164 NÖRORADYOLOJ Hipofizer mikroadenomlar n de erlendirilmesinde dinamik MRG nin yeri Erkan Y lmaz, Handan Çakmac, Can Usal, lhami Kovanl kaya AMAÇ Hipofizer

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı