SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI"

Transkript

1 Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI, Serht AVCU, Aydın BORA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Rdyoloji AD., Vn Özet Bu çlışmd T2-ğırlıklı spinl MR görüntülemede restore Turo Spin-Eko (TSE) seknsının tnıy oln ktkısının elirlenmesi mçlndı. Frklı ön tnılrl spinl MRG incelemesi ypıln 150 hsty sgitl plnd T2-ğırlıklı TSE ve restore TSE seknslrı uygulndı. 1.5 Tesl cihzd inceleme prmetreleri TSE ve restore TSE sekns için eşit tutuldu. Her iki sekns BOS un prlklığı, verterl kemik ypılr, interverterl diskler, cilt ltı yğlı doku ve spinl kord görüntüleri çısındn krşılştırıldı. Tüm incelemelerde T2-ğırlıklı restore TSE seknsı BOS un dh prlk gösterilmesini ve çevre ypılrdn dh iyi yırt edilmesini sğlmıştır. Anterior surknoid mesfedeki drlmlr, spinl kord disk sısı, tümörlerin kistik komponentleri ve kistik lezyonlr restore TSE seknsı ile dh iyi vizülize edilmiştir. Verterl kemik ypılr, interverterl diskler, ciltltı yğlı doku ve spinl kord için her iki sekns rsınd sinyl frklılığı sptnmmıştır. Hstlrın değerlendirilmesinde tnısl çıdn restore TSE seknsının dezvntjı görülmemiştir.t2-a restore TSE seknsı BOS u dh prlk göstermektedir. Özellikle servikl disk ptolojilerinde tnıy dh fzl ktkı sğlmktdır. Ayrıc, servikl ölgede BOS kım rtefktlrı dh z izlenmiş, kistik lezyonlrd ve kistik komponentleri oln tümör olgulrınd üstün ulunmuştur. Spinl incelemelerde görüntü klitesine sğlycğı ktkı nedeniyle restore TSE seknsının kullnılmsını önermekteyiz. (Pm Tıp Derg 2009;2(3):123-30). Anhtr kelimeler: Turo spin eko (TSE), restore, MR görüntüleme, spinl knl Astrct In this study, the dignostic contriution of restore TSE sequence in T2-weighted spinl MR imging is investigted.t2-weighted TSE nd restore TSE sequences were performed in sgittl spinl MRI exmintion in 150 ptients with different predignosis. 1,5 Tesl MRI system ws used in this study. All exmintion prmeters for oth sequences were the sme. Both sequences were compred for rillince of cererospinl fluid, verterl ony structures, interverterl discs, nd spinl cord imges. In ll exmintions, restore TSE sequence showed cererospinl fluid righter nd distinguished surroundings etter thn TSE sequence. Demonstrtion of the nrrowed nterior surcnoid spce, disc compression to spinl cord, cystic components of tumors nd cystic lesions in restore TSE sequence ws lso etter thn TSE sequence. The tissues s verterl ony structures, interverterl discs, sucutneous ftty tissue nd spinl cord showed no definite signl difference etween the two sequences. No dignostic disdvntge of the restore TSE sequence ws oserved in the evlution of ptients. Restore TSE sequence is especilly helpful in the dignosis of cervicl disc pthologies nd lso it shows CSF righter thn TSE sequence. Besides, CSF flow rtefcts re oserved few in restore TSE sequence, nd it is more useful thn TSE sequence in cysts nd tumorl lesions hving cystic components. We recommend using restore TSE sequence in routine T2-weighted spinl exmintions for its contriution in imge qulity. (Pm Med J 2009;2(3):123-30). Key words: Turo spin echo (TSE), restore, MR imging, spinl cnl Serht AVCU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Rdyoloji AD., Vn. e-post: Yzının dergiye gönderilme trihi: Yzının sım kul trihi:

2 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Giriş Spinl mnyetik rezonns görüntüleme (MRG) de yüksek sinyl/gürültü ornı, yüksek rezolüsyon ve miniml eyin omurilik sıvısı (BOS) kım rtefktı mçlnır. Spinl incelemelerde ptolojik süreç ve ptolojinin ulunduğu ln göre MRG teknikleri değişiklik göstereilmektedir. Spin-eko (SE) seknsı stndrt puls sekns özelliğindedir ve yüksek sinyl/gürültü ve kontrst/gürültü ornın shiptir. Anck grdiyent-eko (GRE) ve turo spin-eko (TSE) tekniklerine göre dh uzun süre gerektirmektedir. SE ve TSE seknslr 180 lik yeniden odklm pulsun ship olduklrındn mnyetik ln inhomojenitelerine GRE seknsın ornl dh z duyrlıdır. T2-A SE görüntülerde kord ve surknoid mesfe rsındki kontrst GRE seknsındn dh iyidir nck BOS kım rtefktlrın dh duyrlıdır. SE yerine TSE seknsı kullnılmsı BOS kım rtefktlrını zltilir [1-5]. Spinl MRG de yeni geliştirilen hızlı puls seknslrı hem miyelogrfik etkiyi rtırmkt hem de inceleme sürelerini elirgin derecede kısltmktdır. Bu çlışmd, spinl incelemelerde yeni ir sekns oln restore-tse seknsı stndrt TSE seknsı ile krşılştırıldı. Gereç ve Yöntem Bu çlışm, servikl, torkl vey lomer spinl MRG inceleme için şvurn hstlrd ypıldı. Rutin olrk lınn TSE T2-A ksiyel, T1-A ve TSE T2-A sgitl seknslr, sgitl plnd T2-A restore TSE seknsı ilve edildi. Yşlrı 7 ile 72 rsınd değişen (ortlm 37) 91 i kdın 59 i erkek olmk üzere toplm 150 hst tetkik edildi. Servikl incelemelerde 34 kdın 16 erkek hst olmk üzere toplm 50 hst (yş ortlmsı 36.5), torkl incelemelerde 8 kdın 7 erkek olmk üzere toplm 15 hst (yş ortlmsı 30), lomer incelemelerde 49 kdın 36 erkek olmk üzere toplm 85 hst (yş ortlmsı 38.5) tetkik edildi. Hst uyumsuzluğu ve hreket rtefktlrı gözlenen olgulr çlışmy dhil edilmedi. Çlışmd 1.5 Tesl süperkondüktif mgnet MRG cihz (Siemens, Mgnetom Mestro Clss Symphony, Erlngen, Germny) kullnıldı. Sgitl plnd lınn TSE ve T2-A restore TSE seknslr için prmetreler eşit tutuldu. İnceleme prmetreleri; TR: 4000, TE: 117, FA: 180, NEX: 2, Fz yönünde mtrix syısı: 256, kesit syısı: 10, kesit klınlığı: 3 mm, FOV: mm, inceleme süresi: 1,52 dk ve turo fktör: 19 idi. Restore seknsı, TSE seknsının sonund 90 HF pulsu ( Restore Pulsu ) uygulnrk elde edilir. Her iki sgitl görüntü BOS un prlklığı, ver terl kemik ypı, interverterl disk, cilt ltı yğlı doku ve spinl kordun görünümleri çısındn ir rdyolog trfındn krşılştırıldı. Krşılştırm iş istsyonund (Leonrdo, Erlngen, Germny) her iki seknsın görüntüleri yn yn getirilerek ynı pencere seviyesi ve pencere genişliğinde ypıldı (pencere genişliği: 811, pencere düzeyi: 383). ROI (region of interest) ile sinyl ölçümleri ypılrk her iki sekns için ilgili lnlrdn sinyl intensiteleri (SI) ölçüldü ve sinyl/gürültü ornlrı (SGO) hesplndı. Ortlm SI (doku x) - Ortlm SI [rkpln (hv)] SGO (doku x) = Arkpln (hv) stndrt devisyonu Kontrst-gürültü ornı (KGO) şu şekilde hesplndı: KGO (doku 1, 2) = SGO (doku 1) - SGO (doku 2) Her iki sekns (restore T2-A TSE ve T2-A TSE) için de ölçülen KGO lrı; BOS/interverterl disk, BOS/verterl kemik ypı, BOS/spinl kord olrk elirlendi. Verilerin dğılımını incelemek mcıyl One- Smple Kolmogorov-Smirnov testi uygulndı. Bun göre p<0.05 ulunn gruplr norml dğılım göstermiyor kul edilerek unlrın krşılştırılmsınd Wilcoxon rnk testi, p>0.05 ulunn gruplr norml dğılım gösteriyor kul edilerek Student s t independent (unpired) testi uygulndı. Ayrıc görüntüler ynı rdyolog trfındn restore TSE seknsının tnıy ktkısı vr vey yok şeklinde değerlendirildi. Bulgulr Spinl MRG ypıln 150 olgud; 69 (%46) diskopti, 43 (%28.6) norml ulgulr, 12 (%8) spondiloz, 4 (%2,7) servikl lordozd düzleşme, 4 (%2,7) spinl kordd multiple skleroz plklrı, 4 (%2,7) post-opertif değişiklikler, 4 (%2,7) tümör, 3 (%2) spondilolistezis, 3 (%2) spondilodiskit, 2 (%1,3) skolyoz, 2 (%1,3) Trlov kisti tespit edildi. Tüm hstlrd restore TSE, stndrt TSE seknsın göre BOS u 1,5 kt dh prlk gösterdi (Resim 1). Ayrıc spinl kolondki kistik ypılr (Trlov kisti gii) ve tümörlerin kistik komponentleri de 1,5 kt dh prlk görüldü. Hstdn hsty intensite frklılıklrı ols d her iki sekns rsınd spinl kord, interverterl disk, cilt ltı yğlı doku ve verterl kemik ypılr için sinyl frklılığı ulunmdı. Dokulrın ortlm SGO lrı Tlo 1 de elirtildi. 124

3 Restore TSE Seknsının Tnıy Ktkısı Resim 1,. Servikl MRG de TSE sekns () göre restore TSE seknsı () BOS u dh prlk göstermekte ve dh z BOS rtefktlrı içermektedir. Tlo 1. T2-A restore TSE seknsı ve T2-A TSE seknsı için ölçülen ortlm sinyl/gürültü ornlrı T2-A Restore TSE T2-A TSE BOS Kistik lezyonlr İnterverterl disk Verterl kemik ypı Cilt ltı yğlı doku Spinl kord Her iki sekns göre kontrst/gürültü ornlrı Tlo 2 de gösterildi. Tlo 2. Her iki sekns göre kontrst/gürültü ornlrı T2-A Restore TSE T2-A TSE BOS/ verterl kemik ypı BOS/ spinl kord BOS/ İV disk Spinl MR inceleme ypıln olgulrd restore seknsının tnıy ktkısının hstlıklr göre dğılımı ise Tlo 3 de gösterilmektedir. 125

4 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Tlo 3. Spinl MR inceleme ypıln vklrd T2-A restore TSE seknsının tnıy oln ktkısının hstlıklr göre dğılımı. Norml oln 43 olgu tloy dhil edilmedi. Tnıy ktkı vr Tnıy ktkı yok Toplm Diskopti Spondilozis Servikl lordozd düzleşme Post opertif değişiklikler Spinl kordd MS Tümör Spondilolistezis Spondilodiskitis Skolyoz Trlov kisti 2-2 Toplm Dejenertif hstlığı (diskopti/spondiloz) ulunn 81 hstnın 27 sinde (%33) sekns dh değerli olrk ulundu. Bu olgulrd disk tşmlrı vey posterior longitudinl ligment elevsyonlrı nedeniyle nterior surknoid mesfedeki drlmlr, spinl kord oln temslr dh iyi görüldü (Resim 2). Resim 2,. Lomer MRG de restore TSE () kesitlerde lomder disklerin kudl liflere oln temslrı dh net izleniyor. 126

5 Restore TSE Seknsının Tnıy Ktkısı Özellikle servikl ölgede olmk üzere spinl kord konturlrı rtn miyelogrfik etkiye ğlı olrk dh net izlendi. Servikl ölgede BOS kım rtefktlrını dh z göstermesi nedeniyle servikl diskopti oln olgulrd disk-kord yırımı dh iyi görüldü. Servikl lordozd düzleşme oln 4 vknın 2 sinde restore seknsı verterl kolonun spinl kord temsının olmdığını dh iyi gösterdi. Ayrıc ir vkd torkl ölgede verter korpus posteriord spur formsyonu mevcuttu ve restore seknsı spur formsyonunun spinl kord temsının olmdığını dh net gösterdi. Solid ve kistik komponentlerin olduğu 2 intrmedüller kitle olgusund restore TSE seknsı kistik lnlrın dh prlk görülmesini ve öylece solid-kistik komponentlerin dh iyi yırt edilmesini sğldı (Resim 3). Resim 3,. Beyin spı ve spinl kordu tutn tümörün kistik komponentleri ve sınırlrı restore TSE T2-A seknsı ile () dh prlk ve dh net olrk izlenmektedir. İntrdurl ekstrmedüller solid tümör ve ir lenfom olgusund her iki seknst sinyl frklılığı görülmedi. İki Trlov kisti olgusund restore TSE seknsı kist içeriğini dh prlk ve kistin sınırlrını dh iyi gösterdi (Resim 4). Resim 4,. S3 düzeyindeki Trlov kisti restore TSE seknsı ile () dh prlk ve sınırlrı dh net olrk izleniyor. 127

6 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Restore TSE seknsı toplm 150 olgudn norml olgulr dışındki 107 olgunun 33 ünde (%31) tnıy ilve ktkı sğldı. Kemik ypılrdki osteofitik değişiklikler ve yğlı dejenersyonlr, verter korpuslrındki hemnjiom gii ypılr her iki seknst ynı sinyl değerlerinde izlendi. Spinl kordd MS, post-opertif değişiklikler, spondilolistezis, spondilodiskit, skolyoz, ve tüerküloz sekonder gelişmiş oln giozite oln vklrd tnıy ktkısı olmdı (Resim 5). Hstlrın hiçirinde restore TSE seknsının dezvntjı görülmedi. Resim 5,. L4-5 spondilodiskitli hstd TSE seknsı () ve restore TSE seknsınd () kemik ypı ve disk infeksiyonu her iki seknst d ynı görünümdedir. Prspinl ve epidurl se konturlrınd d ir frklılık izlenmemektedir. Trtışm MRG nin ess uygulmlrındn iri miyelogrfik etki olup yüksek BOS sinyli ile krkterizedir. Sinir kökleri ve spinl surknoid mesfenin görüleilmesine olnk tnır. TSE gii hızlı seknslr konvnsiyonel SE seknslr göre BOS un sinylini dh prlk gösterir. İlve olrk yğ skılm tekniği ile rk plnın skılnmsı ve MIP ilvesiyle TSE 3D seknsı miyelogrfiye enzer görüntüler sğlr. MR miyelogrfinin özellikle yer değiştirmiş disk fıtıklşmsı vey norml orijinli sinir kökünde fydlı olileceği vurgulnmıştır [1] lrın ortlrınd fst spin eko (FSE) ve TSE seknslrı kullnılmy şlnmış ve günümüzde konvnsiyonel SE seknslr lterntif olrk geniş ir kul görmeye şlmıştır çünkü doku kontrstını korurken inceleme süresini kısltmışlrdır. O zmndn eri inceleme süresini dh d kısltmk ve rtefktlrı en z indirmek için yeni sekns çlışmlrı süregelmektedir [6]. Çlışmmızd göstermiş olduğumuz gii u yeni seknslrdn iri oln restore TSE seknsı ile miyelogrfik etki dh d rtmkt ve BOS ile onu çevreleyen ypılrın yrımı kolylşmktdır. Restore TSE seknsı BOS gii uzun relkssyon zmnı oln ypılrın sinylini rtırır. Bu, TSE seknsının sonund 90 HF pulsu ( Restore Pulsu ) uygulnrk elde edilir. Bu şekilde trnsvers plndki mnyetizsyon tekrr longitudinl düzleme getirilir ve longitudinl mnyetizsyonun relkssyonu hızlndırılrk TR süreleri ve öylece inceleme süresi kıslır. Anck kistik ypılr (kist, nekrotik ileşenler) ile BOS rsındki kontrstt ise zlm sözkonusu olilmekte ve u durum zen dezvntj oluşturilmektedir. Servikl ve torkl spinl T2-A TSE görüntüleri surknoid mesfede düşük sinyl rtefktlrı orty çıkrilmektedirler ve unlr tümör vey norml vsküler flow-void olrk ynlış lgılnilirler [2]. Bunlr muhtemelen kompleks BOS pulstil kımı ile ilişkilidirler ve rdyologlr trfındn rtefkt olrk tnınilmelidirler. Çlışmmızd restore TSE seknsınd BOS kım rtefktlrı dh z izlendi. Servikl spinl inceleme teknikleri konusund değişik görüşler ulunmktdır. Bzı gruplr SE görüntülemeyi kullnırken, zılrı TSE yu SE seknslrın tercih ederler [3, 4]. Bzı çlışmlrd d, mnyetizsyon trnsfer tekniğini [5-9] de içeren 2D vey 3D GRE seknslrını [10-12] vey grdiyent SE seknsın üstünlükleri rpor edilmiştir [13]. Held ve rkdşlrı [14] servikl spinl kord ntomisinin gösterilmesinde GRE, TSE 128

7 Restore TSE Seknsının Tnıy Ktkısı ve turo GRE seknslrının krşılştırıldığı ir çlışmd servikl spinl MR inceleme protokolünde T2*-A turo GRE seknsını mnyetizsyon trnsfer pulsu ve grdiyent motion rephsing ile erer ksiyel plnd tvsiye etmektedirler. BOS u yüksek sinylde gösteren puls seknslr, disk frgmnlrı gii epidurl ptolojik durumlrın yrımını ypmd yrdımcıdır [14,15]. Gillms ve rkdşlrı [3] yptıklrı çlışmd TSE ile konvnsiyonel SE seknslrını servikl spinl görüntülemede krşılştırmışlr ve sonuçt TSE nun konvnsiyonel SE seknsının yerine kullnılileceğini nck hemorjilerin sptnmsı için GRE seknsın ve şüpheli kemik metstzlrı için de yğ skılı seknsın gerekli olileceğini ildirmişlerdir. Sze ve rkdşlrı [16] spinl intrdurl hstlıklrd TSE görüntüleme ile konvnsiyonel görüntülemeyi krşılştırmışlr ve TSE seknslrını konvnsiyonel seknslr kdr doğru ulmuşlrdır. Sgitl plnd spinl intrdurl ptolojilerin değerlendirilmesinde TSE seknslr konvnsiyonel seknslr eşit ols d, ksiyel plnd konvnsiyonel seknslr hl tercih edilmektedir. Lomer spinl incelemelerde ğır T2 görüntülemenin rştırıldığı çlışmlr d mevcuttur [17,18]. Lomer spondiloz için hızlı MR protokolünü, konvnsiyonel MR ile krşılştırn Roertson ve rkdşlrı [19] u mçl 4 seknslı detylı ir protokol ile 2 seknslı hızlı ir protokolü (inceleme süreleri sırsıyl 28 ve 2,5 dkik) uyguldılr. Her iki teknik çısındn disk nomlisinin vrlığı vey yokluğu %87 ornınd uyumluydu. Tüm ort derece ve ciddi disk tşmlrı ve hernisyonlrı sptnmış nck forminl drlmlr, diskin nnüler yırtıklrı, fset eklemlerdeki dejenertif değişiklikler ve sinir kökü şişliklerinin detylı protokolde dh iyi ir şekilde gösterildiğini ildirmişlerdir. Sonuçt hızlı 2 plnlı single eko TSE protokolünün potnsiyel olrk elirgin dejenertif lumr spinl hstlığı sptmd yeterli olduğunu ildirmişlerdir. Çlışmmızd, olgulrımızın en kllık gruunu disk ptolojileri (n: 81) oluşturmktdır. Disk ptolojileri spinl incelemelerde en çok görülen ptolojilerdir. Özellikle servikl disk ptolojisi oln hstlrd diskin nterior surknoid mesfede yptığı drlmlr ve spinl kord oln tems, 1,52 dkiklık restore TSE görüntülerinde dh iyi ir şekilde izlenmiş, BOS ile spinl kord ve disk ypılrı irirlerinden dh iyi yırt edilmiş, spinl kordun konturlrı dh net izleneilmiştir. Tüm seviyelerdeki disk ptolojilerinin ütün olrk değerlendirilmesini mümkün kıldığındn ve spinl knlın geniş kpsmlı inceleneilmesini sğldığındn dolyı çlışmmızd sgitl plnı tercih ettik. Multipl Skleroz d spinl kordun incelenmesinde çeşitli rştırmcılr irçok puls seknslrı değerlendirmişlerdir. Ypıln iki çlışmd spinl kord için krdik tetiklemeli dul-eko SE görüntüleme, mnyetizsyon trnsfer-prepred GRE ile krşılştırılmış ve imj klitesinin mnyetizsyon trnsfer GRE tekniğinde dh iyi olduğu nck spinl kordd sgitl plnd MS lezyonlrını sptmd SE görüntülerin, mnyetizsyon trnsfer GE görüntülere tercih edildiği ildirilmiştir [5, 20]. Hittmir ve rkdşlrı [21] STIR-TSE seknsını en iyi seçenek olrk ulmuşlrdır. Ayrıc T2-A TSE yi konvnsiyonel SE ye üstün ulmuşlrdır. Anck Ross ve rk. STIR- TSE görüntü klitesinin gürültülü ve hreket rtefktlrın ytkın olduğun ve servikl spinl kordd kullnımının kısıtlndığın innmktdırlr [22]. FLAIR-TSE nun ise fzl fydlı olmdığı ildirilmiştir [2,21,23-26]. Keiper ve rkdşlrı [24] MS i sptmd FLAIR in güvenilir olmdığı sonucun vrmışlrdır. Bizim çlışmmızd 4 olgud servikl ölgede spinl kordu tutn MS plklrı mevcuttu. MS plkrının syısı ve oyutunu göstermede T2-A restore TSE seknsı ilve ir ilgi sğlmdı. Bununl irlikte 4 olgu oldukç düşük ir syı olup demiyelinizn hstlıklrd restore seknsının herhngi ir dezvntj içerip içermediği konusu dh geniş serilere ihtiyç duymktdır. Scrino ve rk. [25] diskektomili hstlrd yptıklrı çlışmd T2-A TSE imjlrın konvnsiyonel SE görüntülere göre dh z metlik rtefktlr ğlı olrk dh çok ilgi sğldığını ildirmişlerdir. En iyi sonuçlrı knl stenozlu ve miyelomlzili hstlrd lmışlrdır. TSE nun ess özelliklerinden oln myelogrfik etki u hstlrd dh çok tnısl ilgi elde ettirmiştir. Dh kıs inceleme süresi ve dh iyi hst uyumunu özellikle cerrhi işlem geçirenlerde sğlmış; zlmış hreket, kn kım ve BOS kım rtefktlrının TSE nin imj klitesini rttırdığını vurgulmışlrdır. Bizim çlışmmızd 4 olgud servikl ve torkl ölgelerde dh önce geçirilmiş opersyonlr sekonder post-opertif değişiklikler mevcuttu. Restore TSE seknsı miyelogrfik etkiyi dh d rttırmkl irlikte u hstlrd tnısl olrk ktkı sğlmdı. Çlışmmızd rdyolojik görüntülerin tek rdyolog trfındn değerlendirilmesi ve çlışmnın çift-kör olrk ypılmmsı kısıtlılık oluşturmktydı. 129

8 Pmukkle Tıp Dergisi 2009;2(3): ÜNAL Ö. ve rk. Sonuç olrk T2-A restore TSE seknsı, spinl MRG incelemelerinde rutin inceleme seknslrındn oln TSE ile krşılştırıldığınd eğer ynı inceleme süresinde elde olunurs BOS u dh prlk göstermektedir. Artn myelogrfik etkiye ğlı olrk BOS ve çevre ypılrın konturlrı irirlerinden dh net yrılmktdır. Özellikle servikl disk ptolojilerinde tnıy dh fzl ktkı sğlmkt, spinl kord oln disk temslrını, nterior surknoid mesfelerdeki drlmlrı dh net göstermektedir. Ayrıc, Kynklr 1. Scrino T, Ginntempo GM, Perfetto F, Popolizio T, Slvolini U. Mgnetic resonnce myelogrphy with fst-spin-echo sequence. Rdiol Med. 1996; 91: Lrsen DW, Teitelum GP, Normn D. A possile pitfll on fst-spin-echo MR imging of the spine simulting intrdurl pthology. Clinicl Imging 1996; 20: Gillms AR, Soto JA, Crter AP. Fst spin echo vs. convntionl spin echo in cervikl spine imging. Eur Rdiol. 1997; 7: Thorpe JW, Kidd D, Kendll BE, Tofts PS, Brker GJ, Thompson AJ, et l. Spinl cord MRI using multirry coils nd fst spin echo. I. Technicl spects nd findings n helthy dults. Neurology 1993; 43: Finelli DA, Hurst GC, Krmn BA, Simon JE, Duerk JL, Bellon EM. Use of mgnetiztion trnsfer for improved contrst on grdient-echo MR imges of cervicl spine. Rdiology 1994; 193: Hung IH, Emery KH, Lor T, Vlentine M, Tiefermnn J. Fst-recovery fst spin-echo T2-weighted MR imging: free-rething lterntive to fst spinecho in the peditric domen. Peditr Rdiol. 2008; 38: Finelli DA. Mgnetiztion trnsfer in neuroimging. Mgn Reson Imging Clin N Am. 1998; 6: Melhem ER, Cruthers SD, Jr H. Cervicl spine: three-dimensionl MR imging with mgnetiztion trnsfer prepulsed turo field echo techniques. Rdiology 1998; 207: Melhem ER, Benson ML, Beuchmp NJ, Lee RR. Cervicl spondylosis: three-dimentionl grdientecho MR with mgnetiztion trnsfer. AJNR Am J Neurordiol. 1996; 17: Yousem DM, Atls SW, Golderg HI, Grossmn RI. Degenertive nrrowing of the cervicl spin neurl formin: evlution with high-resolution 3DFT grdient-echo MR imging. AJNR Am J Neurordiol. 1991; 12: Yousem DM, Atls SW, Hckney DB. Cervicl spine disk hernition: comprison of CT nd 3DFT grdient echo MR scns. J Comput Assist Tomogr. 1992; 16: Ross JS, Ruggieri PM, Gliklih M, Ouchowski N, Dillinger J, Msryk TJ,et l. 3D MRI of the cervicl spine: low flip ngle FISP vs. Gd-DTPA turo FLASH in degenertive disc disese. J Comput Assist Tomogr. 1993; 17: Feinerg DA, Kiefer B, Litt AW. High resolution GRA- SE MRI of the rin nd spine. 512 nd 1024 mtrix imging. J Comput Assist Tomogr. 1995; 19:1-7. servikl ölgede BOS kım rtefktlrı dh z izlenmiş, kistik lezyonlrd ve kistik komponentleri oln tümör olgulrınd üstün ulunmuştur. Bununl irlikte kemik ptolojilerinde, MS plklrını göstermede, postopertif değişikliklerin gösterilmesinde ve spondilodiskitte restore TSE seknsının konvnsiyonel TSE seknsın üstünlüğü sptnmmıştır. T2-A rutin spinl incelemeler için restore TSE seknsının kullnılmsını görüntü klitesine sğlycğı ktkıdn dolyı önermekteyiz. 14. Held P, Seitz J, Fründ R, Nitz W, Lenhrt M, Geissler A. Comprison of two-dimensionl grdient echo, turo spin echo nd two-dimensionl turo grdient spin echo sequences in MRI of the cervicl spinl cord ntomy. Eur J Rdiol. 2001; 38: Enzmnn DR, Ruin JB. Cervicl spine: MR imging with prtil flip ngle, grdient-refocused pulse sequence. Prt I.Generl considertions nd disk disese. Rdiology. 1988; 166: Sze G, Merrim M, Oshio K, Jolesz FA. Fst spinecho imging in the evlution of intrdul disese of the spine. AJNR Am J Neurordiol. 1992; 13: Chppell PM, Glover GH, Enzmnn DR. Contrst on T2-weighted imges of the lumr spine using fst spin echo nd gted conventionl spin echo sequences. Neurordiology. 1995; 37: Ross JS, Ruggieri P, Tkch J, Ouchowski N, Dillinger J, Msryk TJ, et l. Lumr degenertive disk disese: prospective comprison of conventionl T2- weighted spin echo imging nd T2-weighted rpid cquisition relxtion-enhnced imging. AJNR Am J Neurordiol. 1993;14: Roertson WD, Jrvik JG, Tsurud JS, Koepsell TD, Mrvill KR. The comprison of rpid screening MR protocol with conventionl MR protocol for lumr spondylosis. AJR Am J Roentgenol. 1996; 166: Lycklm à Nijeholt GJ, Brkhof F, Cstelijns JA, Weserghe JH, Vlk J, Jongen PJ, et l. Comprison of two MR sequences for the detection of multiple sclerosis lesions in the spinl cord. AJNR Am J Neurordiol. 1996;17: Hittmir K, Mllek R, Pryer D, Schindler EG, Kollegger H. Spinl cord lesions in ptients with multiple sclerosis: comprison of MR pulse sequences. AJNR Am J Neurordiol. 1996; 17: Ross JS. Newer sequences for spinl MR imging: smorgsord or succotsh of cronyms. AJNR Am J Neurordiol. 1999; 20: Filippi M, Yousry TA, Alkdhi H, Stehling M, Horsfield MA, Voltz R. Spinl cord MRI in multiple sclerosis with multicoil rry: comprison etween fst spin echo nd fst FLAIR. J Neurol Neurosurg Psychitry 1996; 61: Keiper MD, Grossmn RI, Brunson JC, Schnll MD. The low sensitivity of fluid-ttenuted inversionrecovery MR in the detection of multiple sclerosis of the spinl cord. AJNR Am J Neurordiol. 1997; 18: Scrino T, Perfetto F, Ginntempo GM, Cmmis M, Slvolini U. The reduction of ferromgnetic rtifcts y using fst-spin-echo sequence in the postopertive ssessment of degenertive diseses of the cervicl spine. Rdiol Med. 1996; 91: Yıldız A, Özoycı S. [New dvnces in functionl imging methods]. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2000;20:

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 29 (3) 11-15, 2003 Eklmptik Ensefloptide Vzojenik Ödem: Krnyl MR Bulgulrı Özgür ÇAKIR, Nln YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdyoloji

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 90-102 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap Oksipitl Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Heminopsinin Medikl Tedviye Verdiği Hızlı Cevp Rpid Medicl Response of Homonymous Heminopsi fter Occipitl Cortex Ischemi Özlem GÜRSES ŞAHİN 1, Bnu ÇAKIR

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE 1 FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bşrn KARADEMİR* Mustf SAATCI ** Ali Rız AKSOY** THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE SUMMARY: This study ws conducted

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritm Geliştirme ve Veri Ypılrı 4 Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Mustf Keml Üniversitesi Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Algoritmik progrm tsrımı, verilen ir prolemin ilgisyr ortmınd

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ 33 REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ Dr. Oktr ASOĞLU Rektum knserinin cerrhi tedvisinde hem sğklım, hem de lokl nüks ornlrının kurumdn kurum, cerrhtn cerrh üyük frklılıklr göstermesinin temel nedeni

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Diffüz Karaciğer Hastalıkları 349 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Diffüz Krciğer Hstlıklrı TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 349-65 Bengi Gürses 1, Mustf Seçil 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Diffüz Krciğer Hstlığı Nedenleri Tnıd Kullnıln Görüntüleme

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi

Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi 107 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Klp Kpklrının Multi Dedektör Bilgisyrlı Tomogrfi (MDBT) ile Değerlendirilmesi Gonc Eldem, Tuncy Hzıroln ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2013; 1: 107-120

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

2.1- Mısır kurutulmasının önemi

2.1- Mısır kurutulmasının önemi 1 1.GİRİŞ Türkiye de thıllr içinde uğdy ve rpdn sonr en geniş ekim lnın ship itki mısırdır. Thıllr içinde ilk sıryı uğdy lmkl irlikte, özellikle zı ölgelerimizde (Krdeniz Bölgesi) mısır ekmeği de yygın

Detaylı

Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi

Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi 143 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Akut Göğüs Ağrısınd Üçlü Dışlm Bilgisyrlı Tomogrfi Anjiyogrfi Erhn Akpınr, Mustf Hızl ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2013; 1: 143-152 Görüntüleme protokolü

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı