USER KNOWS. TAM OTOMATİK - YARI OTOMATİK SOKLU ve DİSKLİ PULLUKLAR FULL AUTOMATIC SEMI AUTOMATIC FURROW AND DISC PLOUGHS PULLUK SERİSİ PLOUGH SERIAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "USER KNOWS. TAM OTOMATİK - YARI OTOMATİK SOKLU ve DİSKLİ PULLUKLAR FULL AUTOMATIC SEMI AUTOMATIC FURROW AND DISC PLOUGHS PULLUK SERİSİ PLOUGH SERIAL"

Transkript

1 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS TAM OTOMATİK - YARI OTOMATİK SOKLU ve DİSKLİ PULLUKLAR FULL AUTOMATIC SEMI AUTOMATIC FURROW AND DISC PLOUGHS ŞK PULLUK SERİSİ PLOUGH SERIAL

2 TAM OTOMATİK SOKLU PULLUKLAR FULL AUTOMATIC FURROW PLOUGHS ŞAKALAK TAM OTOMATİK SOKLU PULLUKLARI soklu olarak profil gövde üzerine ( ) veya ( ) (inç) genişliğinde ayarlanabilecek şekilde imal edilmektedir. Kayalı, taşlı, bitkisel köklerle kaplı ve yeni ekime başlanan arazilerde kesintisiz sürüm sağlar. Pulluklarımız kaliteli ve özel malzeme kullanılarak CNC teknolojisi ile imal edilmektedir. Her gövdeye yerleştirilmiş özel yaylı amortisör kurtulma mekanizması sayesinde, taşlı arazilerde her türlü engelden rahatça kurtularak, pulluğun zarar görmesi engellenir. Traktörü yormaz, zaman ve yakıt tasarrufu sağlar. Pulluklarımız sağlam konstrüksiyonu ve kaliteli malzeme kullanımı ile uzun ömürlüdür. Pulluk askı sistemi uluslararası standartlara uygun olup, her türlü traktöre bağlanabilir. Pulluklarımızda İş genişliği vidalı bağlantıların konumu değiştirilerek 11 den 16 e kadar ayarlanabilir. Otomatik kurtulma mekanizmasında özel amortisör yayları kullanılmaktadır. tensiyon, sertlik ayarı mevcuttur. Özel otomatik kurtulma mekanizması sayesinde, herhangi bir engelde pulluğa zarar verilmemesi sağlanmıştır. Bu sayede uç demirinin kırılması, cıvataların kopması, şase bükülmesi ve pulluk dizaynının bozulması gibi durumlar önlenmiş olmaktadır. Her gövde için bağımsız emniyet sistemi vardır. Aynaların ön kısmı parçalı olarak imal edilerek uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Her gövde arası, boyuna uzatılmak suretiyle toprağın akışı rahatlatılmış, böylece toprak şişmesinden dolayı pulluğun traktöre vereceği çekiden gelen ağırlık ortadan kaldırılmıştır Pulluklara sonradan gövde (sok) ilavesi mümkündür. Yapı ve konstrüksiyon bakımından imalatı standarttır. SAKALAK FURROW PLOWS is producing with schocks on the body ( )`` or ( )``(inches) adjustable. At stony, rocky, covered with tree roots and new started soils is facilitate continuous plow. Our ploughs is producing using good quality using special materials and CNC technology. Through the recovery mechanism mounted special springly lift escape mechanism, placed at every one body of the plow and escape them from stony plowland and from all kind of prevents and escape the plough from harming. Doesn t tire of the tractor and provides fuel escape energy. Our ploughs have a strong construction with quality material is a long lasting. Plugh mounted system is compatible with International standards, could be connected to all types of tractors. The working width could be adjusted by changing the screw connection locations from 11`` to 16``. In the automatic escape mechanism is using a special furrows absorber. Pressure, hardness adjust is included. Through special escape system, at any obstruction is secured against to harming the plough. For every one body separately is included the independent safety system. The adjustable front part is producing sectional and is provided for long lasting. Between the every one body, is relaxing the flow of the soil, thus the tractors pulling weight made by the plough caused of swelling the soil is removed. Is possible after to adding the body (sok) to the ploughs. In point of structure and construction producing is standard. TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS Model Kodu Sayısı Uzunluk Genişlik Yükseklik İş Derinliği İş Genişliği () Aralığı Ortalama Gereken Güç Ağırlık Model Code Quantity of Bodys Length Width Height Depth Width () Body Range Approximately Needed Power Weight L () N () H () Max (cm) HP Kg ŞK-SP ŞK-SP ŞK-SP ŞK-SP ŞK-SP Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. By producing, cause the changing of technology and working conditions all rights is reserved to our company SAKALAK to make change on. Yedek parça servis hizmeti süreklidir. Continious spare parts service and support.

3 Toprağın Ustalarına For Soil Masters FONKSİYONEL ÖZELLİKLER FUNCTIONAL SPECIFICATIONS OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS Profil şaseli pullukların şase üzerindeki ayar deliklerinin konumları değiştirilerek iş genişlikleri değiştirilebilir. 11, 12, 13, 14, 16 iş genişliklerinde kullanılabilir. Profile chassis plow working width can be changed by changing the position of the adjustment holes on the chassis. 11``12``13``14``16``available in working widths. Pulluğun aynı derinlikte sürüm yapmasını sağlayan kolay ayarlanabilen derinlik ayar tekeri. With the easy depth adjustable wheel is providing the plough to plow in same depth. Tek flanşlı olarak üretilmiş profil şaseli pulluklara istenirse sonradan 3+1, 4+1, 5+1 gövde (sok) ilavesi yapılabilir. Produced with single flange. If desired, the body of the profile chassis plough could be 3+1, 4+1, 5+1 extend a furrow body.

4 YARI OTOMATİK SOKLU PULLUKLAR SEMI AUTOMATIC FURROW PLOUGHS ŞAKALAK YARI OTOMATİK SOKLU PULLUKLARI (ŞK-SP-Y) soklu olarak lama şaselerden isteğe bağlı olarak (inç) genişliklerinde imal edilmektedir. Pulluklarımız kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve uzun ömürlüdür. Pulluk askı sistemi uluslararası standartlara uygun olup, her türlü traktöre bağlanabilir. Aynaların ön kısmı parçalı olarak imal edilerek uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Uç demirleri trapez şeklindedir.ters çevrilerek her iki tarafın da kullanılabilmesi sağlanmıştır. Kayalı, taşlı, bitkisel köklerle kaplı ve yeni ekime başlanan arazilerde kesintisiz sürüm sağlar. Her gövdeye yerleştirilmiş özel yaylı kurtulma mekanizması sayesinde, taşlı arazilerde her türlü engelden rahatça kurtularak, pulluğun zarar görmesi engellenir. Otomatik yaylarının baskı ayarı mevcuttur.her gövde için bağımsız emniyet sistemi vardır. Traktörü yormaz, zaman ve yakıt tasarrufu sağlar. Yapı ve konstrüksiyon bakımından imalatı standarttır. SAKALAK SEMI AUTOMATIC FURROW PLOUGHS optionally is producing with mouldboards made from lama chassis in ``(inches) widths. Our plughs is made of qualited material and is long lasting. Plugh mounted system is compatible with international standards, could be connected to all types of tractors. Front part of is produced as a pieced, is provided to be a long lasting. Share is trapezoidal. By reversing İs provoded to be used bilateral. At stony, rocky, covered with tree roots and new started soils is facilitate continous plow. Through the recovery mechanism mounted special springly lift escape mechanism, placed at each body of the plow and escape them from stony plow land and from all kind of prevents and escape the plough from harming. Pressure adjust of automatic springs is included. Every one body is including a safety system. Is not tire the tractor and is saving the fuel. In point of structure and construction producing is standard. TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS Lema Şaseli Sayısı Uzunluk Genişlik Yükseklik İş Derinliği İş Genişliği () Aralığı Ortalama Gereken Güç Ağırlık Lama Chassis Quantity of Bodys Length Width Height Depth Width () Body Range Approximately Needed Power Weight 11 Soklu Pulluk 11 Furrow Plough 12 Soklu Pulluk 12 Furrow Plough 13 Soklu Pulluk 13 Furrow Plough 14 Soklu Pulluk 14 Furrow Plough 2 li 3 lü 4 lü 5 li 2 li 3 lü 4 lü 5 li 2 li 3 lü 4 lü 5 li 2 li 3 lü 4 lü 5 li Hp Kg Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. By producing, cause the changing of technology and working conditions all rights is reserved to our company SAKALAK to make change on. Yedek parça servis hizmeti süreklidir. Continious spare parts service and support.

5 Toprağın Ustalarına For Soil Masters FONKSİYONEL ÖZELLİKLER FUNCTIONAL SPECIFICATIONS OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS Pulluk uç demirleri ve pulluk kulakları (aynalar) özel olarak yaptırılmaktadır. Kulak üzeri devirme parçaları toprağı parçalayarak hasat artıklarının toprağa daha iyi gömülmesini sağlar. The plough share and the mouldboards is producing especially. The overturning parts over the mouldboard while fragment the soil is embed the crop residues to the soil deeper and is shown the soil beter. Pulluğun aynı derinlikte sürüm yapmasını sağlayan kolay ayarlanabilen derinlik ayar tekeri. With the easy depth adjustable wheel is providing the plough to plow in same depth.

6 DİSKLİ PULLUKLAR DISC PLOUGH ŞAKALAK DİSKLİ PULLUK Diskler vasıtasıyla batarak, toprağı kesme ve çevresel çaplar yardımıyla toprağı aktarma özelliklerine sahip birinci sınıf toprak işleme aletidir. İsteğe bağlı olarak ve diskli olarak imal edilebilmektedir. Kayalı, taşlı, bitkisel köklerle kaplı arazilerde rahatlıkla çalışabilir. Diskli pulluğun son gövde bağlantısı flanşlı tip yapılabilmektedir. Bu sayede pulluğun son gövdesi sökülüp takılabilir veya İstenildiği takdirde pulluğa sonradan gövde ilavesi yapılabilmektedir. Pulluklarımız sağlam konstrüksiyonlu ve kaliteli malzemeden yapılmıştır.uzun ömürlüdür. Diskler bor çeliğidir. Disk bağlantılarının yapıldığı parçalar (flanşlar-kızaklar) sadece ŞAKALAK a özel olarak dövme teknolojisi ile imal edilmiştir. Üç nokta askı sistemi uluslararası standartlara göre imal edildiğinde her türlü traktöre takılabilir özelliktedir. Pulluklarımızın Diskleri hem hareket yönüne paralel düzlemde (yön açısı), hem de toprak yüzeyine göre(durum açısı) açı oluştururlar. Pulluğun son gövdesinde helezon yay sistemli dengeleyici tekerlek(sarhoş teker) bulunmaktadır. Yapı ve konstrüksiyon bakımından imalatı standarttır. SAKALAK DISC PLOUGH is penetrating with help of the disc, cutting a soil and with the help of environmental diameters. Is owning the soil turning specification is a first tillage soil processing machine. Optionally could be producing with and discs. Is working easily At stony, rocky and tree roots covered terrains. Is possible to make the last body connection of disc plough as a flanged type. Due to last body of the plough could be sectional or as desired is possible to producinb extending body. Our plughs is made of strong construction and with quality material. Is long lasting. Discs is made of Borrium. Connecting parts of the discs (flanges-slides) is produced specially just for SAKALAKLAR by using a forging technology. Cause the three point linkage system is produced in international standards is compatible with all tractor types. Our plough discs making (way angle) the direction of movement coplanar and according the soil surface (status angle) is making a angle. On the last body of the plough is placed telescopic spring systemed Wheel (steering Wheel). Point of structure and construction producing is standard. BORU ŞASE / TUBE CHASSIS PROFİL ŞASE / PROFILE CHASSIS LAMA ŞASE / LAMA CHASSIS Profil şaseli pulluklarda pulluk gövdeleri sökülebilir. Boru şaseli pulluklarda diskin durum açısı payandaların altında bulunan kertik vasıtasıyla üç konumda ayarlanabilir. On tube chassis plough the angle status of the disc is adjusting to three locations with the notch placed under the props. On Profile chassis owning ploughs is possible to remove the body. Lama şaseli diskli pulluklarda disk ayakları şase üzerinde gezer tip bağlantılıdır. Disk arası mesafesi ayarlanabilir. On Lama chassis owning disc ploughs, the disc foots is moving over the chassis type connection. Distance between the discs is adjustable. Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır. By producing, cause the changing of technology and working conditions all rights is reserved to our company SAKALAK to make change on. Yedek parça servis hizmeti süreklidir. Continious spare parts service and support.

7 TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS Lema Şaseli Disk Sayısı Uzunluk Genişlik Yükseklik İş Derinliği İş Genişliği () Aralığı Disk Çapı Ortalama Gereken Güç Ağırlık Lama Chassis Quantity of Discs Length Width Height Depth Width () Body Range Disc Diameter Approximately Needed Power Weight Adet cm cm cm Hp Kg BORU ŞASE / TUBE CHASSIS ŞK-DP ŞK-DP ŞK-DP ŞK-DP PROFİL ŞASE / PROFILE CHASSIS ŞK-DP ŞK-DP ŞK-DP ŞK-DP LAMA ŞASE / LAMA CHASSIS ŞK-DP ŞK-DP ŞK-DP ŞK-DP

8 Toprağın Ustalarına For Soil Masters TAM OTOMATİK - YARI OTOMATİK SOKLU ve DİSKLİ PULLUKLAR FULL AUTOMATIC SEMI AUTOMATIC FURROW AND DISC PLOUGHS Yetkili Bayimiz Authorized Seller Şakalak Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 3. Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mh. Evrenköy Cd. 1 Nolu Sk. No: 4 Konya / Türkiye T: F: E:

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNALARI PNEUMATIC PRECISION PLANTERS ŞK-PM SERİSİ SERIAL

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNALARI PNEUMATIC PRECISION PLANTERS ŞK-PM SERİSİ SERIAL 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNALARI PNEUMATIC PRECISION PLANTERS ŞK-PM SERİSİ SERIAL PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNALARI PNEUMATIC PRECISION PLANTERS

Detaylı

Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality...

Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality... Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality... TEKBAŞ soyisimli 4 kardeş tarafından 1960 lı yıllarda tarım makineleri tamir atölyesi şeklinde başlayan çalışmalar, daha sonra kamyonlara

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

1973 ten Günümüze Since 1973

1973 ten Günümüze Since 1973 1973 ten Günümüze Since 1973 CNC PLAZMA KESME MAKİNELERİ CNCPLASMA CUTTING MACHINES Mikrojoint özelliği. (Parçaları yere düşürmeden punta bırakma özelliği) Optohole teknolojisiyle iyileştirilmiş delik

Detaylı

Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek 1973 yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz.

Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek 1973 yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz. Hayatı Kontrol Ediyoruz! Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz. Su pompaları imalatı ile çıktığımız yolda, 00 yılına geldiğimizde,

Detaylı

BPM-T BPM PUNCH MAKİNELERİ PUNCHING MACHINES

BPM-T BPM PUNCH MAKİNELERİ PUNCHING MACHINES BPM-T BPM PUNCH MAKİNELERİ PUNCHING MACHINES 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve sac malzemelerin

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş 2012 Yılında Diyarbakır da kurulmuştur.odabaşı treyler ve Hyundai HMF iş makinaları Olarak Diyarbakır 2. Organize Sanayi Bölgesinde 12.000 m2 si kapalı 24.000 m2 lik üretim

Detaylı

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS BİO-MAK TSEK ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS Havuz Geometrisine ve Boyutlarına göre 3 ayrı model MERKEZDEN TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR ÇEVRESEL TAHRİKLİ YARIM VE TAM DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Impulse Fitness Impulse Fitness. Serbest Ağırlıklar Free Weights

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Impulse Fitness Impulse Fitness. Serbest Ağırlıklar Free Weights 1 Firma Profili Company Profile Kardiyo Cardio Impulse Fitness Impulse Fitness Serbest Ağırlıklar Free Weights Ağırlık & Aksesuarlar Weights & Accessories Full Power Crossfit Full Power Crossfit Techno

Detaylı

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery www.turanlar.com Ürün Kataloğu Products Catalogue A4_13.01 TURANLAR MAKİNA FABRİKA TURANLAR MACHINERY FACTORY TURANLAR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Eskişehir

Detaylı

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Ergoline Wellness Ergoline Wellness. Serbest Ağırlıklar Free Weights

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Ergoline Wellness Ergoline Wellness. Serbest Ağırlıklar Free Weights wellness Firma Profili Company Profile Kardiyo Cardio Ergoline Wellness Ergoline Wellness Serbest Ağırlıklar Free Weights Ağırlık & Aksesuarlar Weights & Accessories Full Power Crossfit Full Power Crossfit

Detaylı

metal division METAL FABRICATING MACHINERY SAC İŞLEME MAKİNELERİ

metal division METAL FABRICATING MACHINERY SAC İŞLEME MAKİNELERİ metal division METAL FABRICATING MACHINERY SAC İŞLEME MAKİNELERİ metal division METAL FABRICATING MACHINERY SAC İŞLEME MAKİNELERİ TOSKAR Makine Yedek Parça İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Bursa Organize

Detaylı

toskar METAL FABRICATING MACHINERY metal division SAC İŞLEME MAKİNELERİ

toskar METAL FABRICATING MACHINERY metal division SAC İŞLEME MAKİNELERİ toskar metal division METAL FABRICATING MACHINERY SAC İŞLEME MAKİNELERİ toskar metal division METAL FABRICATING MACHINERY SAC İŞLEME MAKİNELERİ toskar Toskar is a prominent fabricating machinery builder

Detaylı

www.karakoc.com.tr I 01

www.karakoc.com.tr I 01 Karakoç A.Ş. 1976 yılında kurulmuştur. Otomotiv sanayi, beyaz eşya, denizcilik teknolojisi ve savunma sanayisi için yüksek kalite kalıplar, soğuk şekillendirilmiş sac parça basımı, mekanik ve hidrolik

Detaylı

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25 s6 s10 s14 s18 CNC Boru Bükme Makineleri CNC Tube Bend Machine NC Boru Bükme Makineleri NC Tube Bend Machine Çift Kafa Boru Bükme Makineleri Double Head Tube Bend Machine 3 Vals Boru Bükme Makineleri 3

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

METAL WORKING TECHNOLOGIES

METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1 İstanbul

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı