Müşteriler İçin Uluslararası Bilgi Bülteni - IBM Makinelerinin Kurulumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müşteriler İçin Uluslararası Bilgi Bülteni - IBM Makinelerinin Kurulumu"

Transkript

1 Müşteriler İçin Uluslararası Bilgi Bülteni - IBM Makinelerinin Kurulumu Bu bültenin amacı, IBM terimlerini ve IBM makinelerinin kurulumu ile ilişkili IBM'in küresel uygulamalarını açıklamaktır. 1 Bu bülten, yalnızca bilgi amacıyla sağlanmaktadır. IBM makinelerinin satışı ve kurulumu, bu işlemlerin kayıt ve koşullarına ve bunun yanı sıra ilişkili ürünlerin kayıt ve koşullarına tabidir. Bu bültende yer alan bilgiler, bu kayıt ve koşulların hiçbirinde veya IBM ile yapmış olabileceğiniz diğer herhangi bir sözleşmede değişikliğe neden olmaz. Belirli ürün kurulum belgeleri ile bu bülten arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili ürün için belirli ürün kurulum belgeleri geçerli olacaktır. Bölüm 1: IBM Kurulum Koşullarının Açıklanması 2012 IBM Müşteri Sözleşmesi'nde ("ICA") Bölüm 3.3'te 2 kısmen IBM Müşteri Sözleşmesi kapsamında edinilen makinelerin kurulumundan söz edilmektedir. IBM Müşteri Sözleşmesi'nin önceki sürümleri, aynı olmasa da eşdeğer koşullar içermektedir. IBM Çözüm Ortağından edinilen Makineler için eşdeğer kurulum koşulları olmalıdır. Bu belgede, bu koşullar oldukça ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 1. "Müşteri, Makinenin belirtilen gereksinimlerini karşılayan bir ortam sağlamayı kabul eder." IBM, donanım ürününün duyurusunu yaptığında, 3, ilgili duyuruda, "Tanımlanmış İşletim Ortamı" olarak neye atıfta bulunduğunu belirtmektedir. "Tanımlanmış İşletim Ortamı", sağlanan bu IBM Müşteri Sözleşmesinde anılan gereksinimleri sıralamaktadır. Örneğin, bir duyuruda aşağıdakilerin tamamı veya bir kısmı yer alabilir: Güç gereksinimleri (örneğin: 220V, 60 amps vb.), Uygun sıcaklık aralığı (örneğin: 15C - 25C), Havada izin verilen maksimum parçacık miktarı (örneğin, <= 100 mikronun üzerindeki her bir milyon partikül için 1000 parça); ve Döşeme gereksinimleri (örneğin, yükseltilmiş zemin gerekmesi). IBM'in ürün garantisi, yalnızca ürünün tüm işletim belirtimleri dahilinde çalıştırılması durumunda geçerli olacağından, IBM, her donanım ürünü duyurusunda, gereken belirtimlerin 1 IBM System x makinelerine ilişkin kurulum uygulamaları, bu bültende yer alan açıklamalardan farklılık gösterebilir. System x makinelerinin kurulumuyla ilgili sorularda IBM temsilcinizle iletişim kurabilirsiniz. 2 IBM Müşteri Sözleşmesinin ABD sürümüne şu adresten ulaşılabilir: Diğer ülkeler için lütfen IBM temsilcinizle iletişim kurun. 3 IBM ürün duyurularına şu adresten ulaşılabilir: 1

2 tümünü belirtir. 4. Makine, yayınlanmış belirtimlerin herhangi birinden farklı bir şekilde çalıştırılırsa, IBM garanti koşulları kapsamındaki hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Aynı durum garanti sonrası için de geçerlidir: IBM'in donanım bakım hizmetine ilişkin yükümlülükleri, makinenin tüm işletim belirtimleri dahilinde çalıştırılması durumunda geçerli olacaktır. 2. "IBM'in standart kurulum prosedürleri bulunmaktadır. IBM, bir IBM Makinesini (Müşterinin, kurulumunu ertelediği bir Makine veya Müşteri Tarafından Kurulan Makine dışında) kurulu olarak kabul etmeden önce bu prosedürleri başarılı şekilde tamamlayacaktır." Bu hüküm, IBM'in "IBM Tarafından Kurulacak Makineler" (veya "IBI") olarak atıfta bulunduğu ve IBM tarafından kurulması gereken makineler ile ilgilidir. Makineler ağır veya kurulum zor olabileceğinden ve özel beceri ve/veya özel aletler gerektirebileceğinden, IBM bu gereksinimi belirli makineler için belirlemiştir. IBM'in System z makineleri ("ana bilgisayarlar") ve diğer yüksek teknoloji ürünü IBM donanım ürünleri, IBM Tarafından Kurulacak (IBI) makinelerdir. IBI makinesinin kurulumu, makinenin sevk edilmesinden itibaren altı ay içinde kurulması kaydıyla, makinenin satın alma fiyatına dahildir. Öncelikle IBM, belirli makine türleri için müşterinin kurulum planlaması yapmasını ister. Bu gibi durumlarda IBM, müşteriye ücretsiz yardım sağlar ve IBM donanım ürünlerinin çoğu için kurulum planlamasına ilişkin bir denetim listesi yayınlar. IBM, şu anda bu kurulum planlamasını, bir lokasyonda kurulu ilk IBM Power System makinesi, pek çok System z makinesinin kurulumu ve ayrıca, diğer IBM donanım ürünleri için zorunlu kılmaktadır. Müşteriler, belirli bir IBM makinesine yönelik kurulum planlama gereksinimleriyle ilgili sorularda IBM temsilcisi ile iletişim kurabilirler. IBM, IBM Tarafından Kurulacak Makinelerin her biri için IBM Sistem Hizmeti Temsilcisinin uymasının beklendiği belirli kurulum yönergelerini oluşturur. Bu yönergeler genellikle, makinenin ambalajından çıkarılması, müşterinin zemininde monte edilmesi, makine kodunun yüklenmesi, kurulum doğrulamasına ilişkin tanılama programlarının çalıştırılması ve çıkarılan parçaların paketlenip bu parçaların IBM'e iade edilmesini (Parça İadesi MES'leri için) içerir. Bunlar, IBM Müşteri Sözleşmesi hükmünün atıfta bulunduğu "standart kurulum prosedürleridir" ve belirli türde makinenin her kurulumu için kullanılır. Bu hüküm, kuruluma ilişkin zamanlama yapılması gerektiğini belirtir. Müşteri ve IBM'in kurulum için bir zamanlama üzerinde anlaşması beklenmektedir. Mevcut IBM Müşteri Sözleşmesi koşullarına göre, makinenin sevk edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kurulması gerekmektedir. Müşterinin IBM'den kurulumu 30 günlük zaman aralığının dışına ertelemesini istemesi halinde, IBM, makineyi "kurulu" olarak duyurma hakkına sahiptir (IBM Müşteri Sözleşmesinde belirtildiği gibi); bununla birlikte, garanti süresi başlar. Müşterinin IBM'den 4 IBM'in Sınırlı Garanti Bildirimine şu adresten ulaşılabilir: 2

3 kurulumu sevkiyat sonrasında altı aydan fazla ertelemesini istemesi halinde, kurulum ücreti faturalanacaktır. IBM, makinenin kurulumuna başladığında, makine kurulum prosedürlerini "başarıyla tamamlayacaktır"; bu, IBM'in ilgili makine türüne yönelik standart kurulum görevlerinin tamamını yerine getireceği ve ardından, makinenin düzgün şekilde çalıştığını doğrulayacağı anlamına gelir. Kurulum doğrulaması sırasında IBM'in makinenin düzgün şekilde çalışmadığını saptaması halinde, IBM bu sorunu çözecektir. Kurulum doğrulaması başarıyla gerçekleştirildiğinde, IBM makineyi kullanması için müşteriye "devreder". IBM Müşteri Sözleşmesinin farklı bir bölümünde, makinenin "Kurulum Tarihinin" IBM'in makine kurulumunu tamamlamasını takip eden iş günü olduğu (kurulum ertelenmediyse) ve makinenin garanti süresinin bu Kurulum Tarihinde başladığı belirtilmektedir. IBM'in kurulum prosedürlerine DAHİL OLMAYAN birkaç maddeden söz edilmesi önemlidir: Makineye harici kabloların takılması (makineyi başka bir aygıta bağlayan kablolar gibi) Makinenin çalışma ayarlarının özelleştirilmesi, Program ürünlerinin (işletim sistemi gibi) makineye yüklenmesi, ve IBM dışı ürünlerin kurulumu. Yukarıda belirtilen kapsam haricindeki maddeler müşteri sorumluluklarıdır. IBM makine kurulumunun parçası olarak dahil edilen ve edilmeyen görevlerle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen bu bültende Bölüm 2'ye bakın. 3. "Müşteri Tarafından Kurulan Makinenin ve IBM aksini belirtmediği sürece, IBM Dışı Makinenin kurulumundan Müşteri sorumludur." Küçük, genellikle kurulumu kolay makineler için, IBM genelde müşterinin kurulumu gerçekleştirmesini bekler ve makinenin düzgün kurulmasını yönlendirmek için yönergeler sağlar. IBM, bu makineleri, "Müşteri Tarafından Kurulan" (CSU) makineler olarak adlandırır. IBM, her ürünün duyuru yazısında ve IBM tarafından doğrudan satışlar için kullanılan satın alma sözleşme belgesinde (genellikle "Satın Alma Eklemesi" olarak anılır), makinenin, Müşteri Tarafından Kurulan Makine olup olmadığını belirtir. Müşterinin IBM'den Müşteri Tarafından Kurulan Makineyi kurmasını istemesi halinde, ilgili kurulum ücreti faturalanacaktır. IBM, bazen IBM dışı makineleri, IBM Müşteri Sözleşmesi kapsamında satar. Bu hükümde belirtildiği gibi, IBM aksini belirtmediği sürece, IBM dışı makinelerin kurulumundan Müşteri sorumludur. IBM'in bu belirtimi, IBM'in bir duyuru mektubunda veya IBM dışı makine ile ilgili bir satın alma sözleşmesinde ya da her ikisinde gerçekleştirilir. Müşteri Tarafından Kurulan Makine olarak adlandırılan her makine, makinenin kurulduğu zamana veya kurulup kurulmadığına bakılmaksızın, IBM'in standart nakliye süresini takip eden ikinci iş gününde sözleşme açısından kurulmuş olarak kabul edilir. ABD'de, tüm 3

4 makineler için, standart nakliye süresi, şu anda altı takvim günüdür. Diğer coğrafi bölgeler için standart nakliye süresi değişebilir; IBM, bunu talep üzerine sağlayacaktır. Bu geçerli kurulum tarihinin önemi, makine IBM Çözüm Ortağı aracılığıyla edinilmediği ve IBM Çözüm Ortağı tarafından farklı bir garanti başlangıç tarihi belirtilmediği sürece, makine garantisinin bu tarihte başlamasıdır. Müşterinin IBM'den Müşteri Tarafından Kurulan Makineyi kurmasını istemesi halinde, müşteri, bu istekle birlikte IBM temsilcisi ile iletişim kurmalıdır. IBM, kurulum için bir hizmet sözleşmesi hazırlayacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra IBM, kurulumu karşılıklı olarak kabul edilen bir zamanda gerçekleştirecektir. Müşteri Tarafından Kurulan Makinenin müşteri tarafından kurulması sırasında sorunlarla karşılaşılması veya kurulumla ilgili sorular ortaya çıkması durumunda, makine kurulum yönergelerinde yer alan iletişim bilgilerine bakılmalıdır. 4. IBM Tarafından Kuruluma Tabi Makinelerin Geciken Kurulumu IBM Müşteri Sözleşmesinin koşulları kapsamında, doğrudan IBM'den edinilen, IBM Tarafından Kurulacak bir Makinenin (ve IBM Tarafından Kurulacak Makine MES'inin 5 ), sevkiyatı takip eden 30 gün içinde kurulması gerekir. IBM Müşteri Sözleşmesinin önceki sürümleri kapsamında, bu 30 gün koşulu, yalnızca IBM Tarafından Kurulacak Makinelerin MES kurulumları için geçerlidir. IBM Tarafından Kurulacak Makinenin veya IBM Tarafından Kurulacak MES'in (IBM Müşteri Sözleşmesinin herhangi bir sürümü kapsamında edinilen) 30 gün içinde kurulmaması halinde, IBM şu haklara sahiptir: (i) Makinenin/MES'in, IBM'in kurulumu gerçekleştirmek için makul şekilde hazırlandığı tarihten itibaren kurulu olduğunu beyan etme ve dolayısıyla Makinenin garanti süresini başlatma veya (ii) IBM Tarafından Kurulacak MES için, işlemi iptal etme ve MES'i masrafı müşteri tarafından karşılanmak üzere (nakliye ve gereken tüm tekrarlı işlerin ücretlerini karşılamak için) geri alma. Ayrıca, IBM Tarafından Kurulacak Makinenin veya IBM Tarafından Kurulacak MES'in (satış kanalı veya satış sözleşmesinin koşullarından bağımsız olarak), sevkiyatı izleyen altı ay içinde kurulmaması halinde, makinenin/mes'in kurulumu, standart IBM hizmeti koşulları kapsamında ücrete tabidir. Bölüm 2: Kurulum Uygulamalarının Açıklaması IBM kurulumuna ilişkin pek çok uygulama, her IBM ürün ailesinde değişiklik gösterir. IBM kurulumuyla ilgili olarak aşağıda belirtilen uygulamalar, genel bir açıklama olarak sağlanmaktadır; ürün ailesine özel uygulamalar kaydedilir. IBM kurulumuna ilişkin bu uygulamalar, yalnızca IBM makineleri ve IBM tarafından kurulmasının gerekli olduğu belirtilen MES'ler için geçerlidir. 5 MES veya Çeşitli Ekipman Belirtimi, IBM'in büyütme veya dönüştürme gibi kurulu bir makineye ilişkin bir değişikliği açıklamaya yönelik IBM terimidir. 4

5 1. Kurulum Zamanlama Süreci IBM, genel olarak kurulum için müşterisiyle karşılıklı olarak bir zamanlama üzerinde anlaşacaktır. Bu işlem, çoğunlukla IBM Sistem Hizmeti Temsilcisi tarafından yönetilir. 2. Standart Kurulum Zamanları IBM, genel olarak kurulumları, IBM tarafından yerel olarak belirlendiği gibi, normal mesai saatleri içinde gerçekleştirecektir. Ayrıca IBM, Müşterinin operasyon yapısı ve kurulumun müşterinin operasyonları üzerindeki etkisi nedeniyle, makul düzeyde gerektiğinde, mesai saatleri dışında da (hafta sonları dahil) kurulum gerçekleştirecektir. 3. Standart Kurulum Etkinlikleri IBM tarafından kurulum, kurulum hizmetinin parçası olan pek çok etkinliği içerir. Bu bölümde, kapsam dahilindeki unsurların yanı sıra kapsam haricindeki unsurlara dair tüm IBM Tarafından Kurulacak Makineler için genelde geçerli olan ayrıntılar verilmektedir. Müşteriler, belirli bir IBM makinesinin kurulumu ile ilgili sorularda IBM temsilcileriyle iletişim kurabilirler. 3.1 IBM Kurulumu Kapsamına Dahil Olan Etkinlikler IBM tarafından gerçekleştirilen standart makine kurulumu aşağıda belirtilenler gibi pek çok etkinliği içerir: Kurulum planlaması konusunda yardım, Yeni makinenin ambalajından çıkartılması ve ambalaj malzemelerinin atılması, Yeni makinenin küçük çaplı yeniden konumlandırılması, Değiştirilen makinenin kablolarının çıkarılması; kabloların ve diğer makineler arası bağlantıların değiştirilen makineden yeni makineye aktarılması, Değiştirilen makinenin küçük çaplı taşınması Değiştirilen makinenin sökülmesi MES kurulumlarıyla ilişkili olarak çıkarılan parçaların (eski çerçeveler dahil) ambalajlanması ve IBM'e iade edilmek üzere sevkiyatının yapılması, Dahili makine bağlantılarının yapılması, Makine ile birlikte sağlanan makine kodunun (aynı zamanda System z için "lisanslı iç kod" olarak anılır) kurulumu, IBM tarafından kurulum için gerektiği şekilde, ön koşul ve yan koşul niteliğindeki makine kodu düzeltmelerinin, güncellemelerin ve yamaların kurulumu (şunlar için geçerli değildir:i) belirli makineler; belirli makinelerin işlenmesi için IBM ile iletişim kurun. (ii) temel makineye, IBM'in garanti kapsamında veya garanti sonrası IBM bakım hizmeti sözleşmesi kapsamında hizmetin verilmediği MES kurulumları), Yalnızca System z için okunup sunucunun müşteri tarafından döşenmiş aygıt kabloları ile 5

6 bağlantı kurulması, Yalnızca System z için, müşteri tarafından oluşturulmuş Giriş/Çıkış Yapılandırmasına İlişkin Veri Kümesinin yüklenmesi (IOCDS), Makine işlevlerinin doğrulanması. 3.2 IBM Kurulumu Kapsamına Dahil Olmayan Etkinlikler IBM tarafından gerçekleştirilen standart makine kurulumu aşağıda belirtilenlerden hiçbirini içermez: Düzgün elektrik bağlantısı kurulumu, İstenen kanalların ve diğer hava soğutma bileşenlerinin veya tesisat ve diğer su soğutma bileşenlerinin ya da her ikisinin kurulumu, taşınması, Yeni makinenin taşınması (küçük çaplı yeniden konumlandırma dışında), Değiştirilen makine dahil olmak üzere makinenin taşınması ya da ambalajlanması veya her ikisi, Yeni veya ek kabloların kurulumu, Harici aygıt kablolarının döşenmesi ve makineye bağlanması (yukarıda System z için belirtilenler dışında), Giriş/çıkış kartları, çekmece donanımı vb. makine bileşenlerinin yeniden düzenlenmesi veya yeniden yapılandırılması, Belirli makineler için ön koşul ve yan koşul niteliğindeki makine kodu düzeltmelerinin, güncellenmelerin ve yamaların kurulumu (belirli makinelerin işlenmesi için IBM ile iletişim kurun) Ön koşul ve yan koşul niteliğindeki program (örneğin: işletim sistemi, ara katman yazılımı vb.) düzeltmelerinin,güncellemelerin ve yamaların kurulumu, Makinenin operasyonel ayarlarını yapılması (örneğin: LPAR'ların, profillerin ve yapılandırma parametrelerinin yapılandırılması), Ağ uygulaması ve yapılandırması, Makine kodu dışında yazılım kurulumu (örneğin: çözümün bir parçası olarak eklenen programlar), IBM'in hizmet sağlamadığı veya desteklemediği aygıtlarla makine etkileşiminin yol açtığı sorunların çözümü. IBM, IBM Tarafından Kurulacak makinenin standart kurulumunun bir parçası olarak kapsama dahil edilmeyen etkinliklerin pek çoğunu gerçekleştirebilen, faturalanabilir hizmetler sağlar. 4. IBM Tarafından Hizmet Sağlanmayan Temel Makineler Üzerinde MES Kurulumları IBM'in hizmet sağlamadığı, IBM Tarafından Kurulacak MES kurulumları için (yani garanti kapsamı dışında ve IBM bakım hizmeti sözleşmesi kapsamında olmayan bir temel makine 6

7 için) özel kurulum hususları mevcuttur. Bu hususların ayrıntıları, IBM'in "Müşterilere Yönelik Uluslararası Müşteri Bülteni - Çeşitli Ekipman Belirtimleri (MES'ler)" belgesinde bulunabilir. 6. Aşağıda, bu hususlara ilişkin bir özet bulunmaktadır: IBM Tarafından Kurulacak bir MES'i yalnızca IBM kurmalıdır; bu, diğer nedenlerin yanında, MES'in geçerli IBM garantisine hak kazanması için gereklidir. Temel makinenin iyi çalışır durumda olmasını ve kurulu makine kodunun tüm ön koşul ve yan koşul seviyelerinin bulunmasını sağlamaktan müşteri sorumludur. IBM tarafından hizmet sağlanmayan bir temel makine üzerinde IBM Tarafından Kurulacak bir MES kurulumu sırasında, IBM'in temel makinenin iyi çalışır durumda olmadığını, makine kodunun gerekli tüm seviyelerini içermediğini veya başka şekilde kusurlu olduğunu saptaması halinde, IBM, MES kurulum etkinliğini durduracak ve kusuru müşteriye bildirecektir. Bunun üzerine müşteri,i) kusuru düzeltmek için IBM ile faturalanabilir bir hizmet sözleşmesi yoluyla sözleşme yapıp, ardından MES kurulumuna devam edebilir veya (ii) müşterinin kusuru düzeltmesinden sonraki bir sürede MES kurulumunun yeniden yapılması için zamanlama yapabilir. Temel makine kusuruna ilişkin bu tür örneklerde, IBM'in ülkeye özel faturalama uygulamalarına uyulacaktır. Bu, kurulum sırasında IBM'in kusurun saptamasına kadar geçen sürenin faturalanabileceği anlamına gelir. 5. Başarılı Kurulum Süreci IBM, makine kurulumunu tamamlayıp, makinenin düzgün şekilde çalıştığını doğruladıktan sonra, makineyi müşterinin kullanımı için müşteriye devredecektir (uygulama yapılandırmasını içerir). Temel makinede kesinti yapılmasını gerektiren bir MES kurulumunda, IBM, büyütme uygulanmış makineyi müşterinin kullanımı için müşteriye devretmeden önce MES'in düzgün şekilde kurulup çalıştığını doğrulayacaktır. 5. Başarısız Kurulum Süreci IBM'in doğrulama sürecinde, makinenin düzgün şekilde çalışmadığının belirtilmesi durumunda IBM, sorunu çözecek, makinenin düzgün şekilde çalıştığını doğrulayacak ve ardından makineyi müşterinin kullanımı için müşteriye devredecektir. IBM, makinenin düzgün şekilde çalıştığını doğrulayana kadar müşteriye teslim etmeyecektir. 6. "Frame-Roll" MES Hususları Pek çok IBM MES aksamı, "frame-roll" veya "itme-çekme" özellikli kurulum olarak nitelendirilir. Bu MES kurulumları, IBM aksini belirtmediği sürece, müşteri, orijinal makine ile büyütme uygulanmış makineden aynı anda yararlanma yetkisine sahip değildir. Böylece Müşteri, MES kurulumunun başlamasından sonra orijinal makineyi yararlanamayacaktır. Müşteri, IBM'in 6 Müşterilere Yönelik Uluslararası Müşteri Bülteni - Çeşitli Ekipman Belirtimlerine (MES'ler) şu adresten ulaşılabilir: 7

8 MES'i başarılı şekilde kurmasından sonra büyütme uygulanmış makineyi kullanabilecektir (buna orijinal makinenin sökülmesi dahildir). 8

Servis Açıklaması. Temel Donanım Servisi. Giriş. Servis Anlaşmanızın Kapsamı. Donanım Kapsamı Sınırlandırmaları:

Servis Açıklaması. Temel Donanım Servisi. Giriş. Servis Anlaşmanızın Kapsamı. Donanım Kapsamı Sınırlandırmaları: Servis Açıklaması Temel Donanım Servisi Giriş Dell, bu Servis Açıklamasına ( Servis Açıklaması ) uygun olarak, Temel Donanım Servisi'ni ( Servis(ler) ) sunmaktan mutluluk duyar. Teklifiniz, sipariş formunuz

Detaylı

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 4 Kasım 2011 Sınırlı donanım garantisi Genel koşullar Bu Sınırlı HP Donanımı Garantisi, müşteri olarak

Detaylı

HP StoreEasy 1000/3000 Ağ Depolama Çözümü Kurulum ve Başlatma Hizmeti

HP StoreEasy 1000/3000 Ağ Depolama Çözümü Kurulum ve Başlatma Hizmeti HP StoreEasy 1000/3000 Ağ Depolama Çözümü Kurulum ve Başlatma Hizmeti HP Hizmetleri Teknik veriler HP StoreEasy 1000/3000 Ağ Depolama Çözümü Kurulum ve Başlatma Hizmeti, HP StoreEasy 1000/3000 ve X1000/3000

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS)

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Giriş Dell, Kuru Piller için Pil Değişim Servisi ( Servis(ler) ) sağlamaktan mutluluk duyar bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklaması

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

BT İçin ProSupport. BT için Servis Açıklamaları

BT İçin ProSupport. BT için Servis Açıklamaları Servise Genel Bakış BT İçin ProSupport BT için Servis Açıklamaları Dell bu belge doğrultusunda ("Servis Açıklaması") belirli sunucu, depolama, masaüstü ve dizüstü sistemlerine (aşağıda da tanımlandığı

Detaylı

HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti

HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti HP Care Pack Hizmetleri Teknik veriler HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti, HP 3PAR Depolama Sistemi Remote Copy ürününün uygulanmasını

Detaylı

Bir Bayi veya Dağıtıcıdan dell markalı Ürün ve Servisleri satın alan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ("EMEA") bulunan müşteriler:

Bir Bayi veya Dağıtıcıdan dell markalı Ürün ve Servisleri satın alan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) bulunan müşteriler: Servis Açıklaması Dell ProSupport Servis Anlaşmasına Giriş Dell; bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklama ) uyarınca seçili sunucular, depolama sistemleri, masaüstü, dizüstü, akıllı telefonlar, tabletler,

Detaylı

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Hizmete Genel Bakış Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") siz ( siz veya Müşteri ) ile bu Servis'in satış faturasında tanımlanan Dell kuruluşu arasındadır.

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

Bu yapılandırma Servisinin süresi, Dell ile Müşterinin karşılıklı anlaşmaya vardığı iki saatlik iki ayrı bölüme ayrılmış halde toplam dört saattir.

Bu yapılandırma Servisinin süresi, Dell ile Müşterinin karşılıklı anlaşmaya vardığı iki saatlik iki ayrı bölüme ayrılmış halde toplam dört saattir. Servis açıklaması Bir Dell KACE Aygıtının Uzaktan Uygulanması Servis anlaşmanıza giriş Bu servis, işbu Servis Açıklamasında daha spesifik olarak belirtildiği gibi, tek bir Dell KACE K Serisi Aygıtının

Detaylı

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar 1 Ekim 2014'ten İtibaren Geçerlidir 1. ANLAŞMANIN KONUSU Bu Genel Hüküm ve Koşullar, müşteriler (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) adına

Detaylı

Servis Açıklaması. Dell Yapılandırma Servisleri. Servis anlaşmanıza giriş. Servis anlaşması kapsamı. Müşterinin Sorumlulukları

Servis Açıklaması. Dell Yapılandırma Servisleri. Servis anlaşmanıza giriş. Servis anlaşması kapsamı. Müşterinin Sorumlulukları Servis Açıklaması Dell Yapılandırma Servisleri Servis anlaşmanıza giriş Dell in Yapılandırma Servisleri (her biri, Yapılandırma Servisi ve birlikte Servisler ), aralarında, donanım ve yazılım ayarları,

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı

HP StoreEasy 5000 Ağ Depolama Çözümü Yükleme ve Başlatma Hizmeti

HP StoreEasy 5000 Ağ Depolama Çözümü Yükleme ve Başlatma Hizmeti HP StoreEasy 5000 Ağ Depolama Çözümü Yükleme ve Başlatma Hizmeti HP Hizmetleri Teknik veriler HP StoreEasy 5000 Ağ Depolama Çözümü Yükleme ve Başlatma Hizmeti, HP StoreEasy 5530 veya X5520 G2 Ağ Depolama

Detaylı

Hizmet Açıklaması: Gerekli Olduğunda Sabit Diskiniz Sizde Kalsın Hizmeti

Hizmet Açıklaması: Gerekli Olduğunda Sabit Diskiniz Sizde Kalsın Hizmeti Dell Hizmetler Hizmet Açıklaması: Gerekli Olduğunda Sabit Diskiniz Sizde Kalsın Hizmeti Gerekli Olduğunda Sabit Diskiniz Sizde Kalsın Hizmeti Hüküm ve Koşullara Genel Bakış Bu anlaşma ( Anlaşma ya da Hizmet

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001 SpeedStream Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Parça No. 007-0865-001 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber

Detaylı

HP Yazılım Teknik Desteği

HP Yazılım Teknik Desteği HP Yazılım Teknik Desteği HP Teknoloji Hizmetleri Sözleşmeli Hizmetler Teknik veriler HP Yazılım Teknik Desteği, HP yazılım ürünleri ve belirli üçüncü taraf yazılım ürünleri için kapsamlı uzaktan yazılım

Detaylı

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR.

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR. MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x,

Detaylı

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Bu lisans koşulları ( anlaşma ), Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin

Detaylı

HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti

HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti HP Care Pack Hizmetleri Teknik veriler Depolama ortamı donanımının doğru yapılandırılması, depolama ortamı aygıtlarınızın verimliliğini geliştirmeye

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001 SpeedStream 6500 Serisi Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Parça No. 007-6775-001 6500 Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber Network. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı

E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı TFF için E-Bilet Sisteminin Kurulmasına İlişkin Niyet Beyanı Daveti E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı 11 Mart 2013 1 S a y f a İçerik 1 Niyet Beyanı için Davet 6 2 Giriş

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

Genel Hüküm ve Koşullar. 1. Sözleşmenin konusu

Genel Hüküm ve Koşullar. 1. Sözleşmenin konusu Genel Hüküm ve Koşullar 1. Sözleşmenin konusu 1.1 Just A Game GmbH (bundan böyle "Just A Game") web sitelerindeki çevrimiçi oyunların kullanımı ve ilişkili tüm diğer hizmetler aşağıdaki hüküm ve koşullara

Detaylı

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları 1. Kapsam 1.1 Bu Belgelendirme Hüküm ve Koşulları, sadece

Detaylı