Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler 2. Çalıştayı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler 2. Çalıştayı"

Transkript

1 Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler 2. Çalıştayı Grup Çalışma Sonuçları/ Trafik Lambası ve sinyal sistemi ile bağlantısı olmayan yaya geçitlerinden güvenli geçişin sağlanmasına yönelik eylem planları 1 NOLU MASA 1 1. Pilot bölgeler seçilmek suretiyle yayalar ve sürücülerin bilinçlendirme çalışmaları yapılması, Örnek; Konak ilçesi pilot bölge seçilerek uygulamanın yapılması- Işıksız 10 yaya geçitinin belirlenerek çalışmaların başlatılması. 2. Sürücü kurs müfredatında güvenli yaya geçitleri konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması, 3. Trafik ışıklarının olmadığı yerlerde karşıya geçişlerde güvenli yaya geçitlerini kullanınız slogan haline getirilmesi, 4. Sürücülerin güvenli geçişler konusunda daha dikkatli davranmalarının sağlanması anlamında MOBESE sisteminin yaygınlaştırılması, 5. Gönüllüler (S.T.K., okul, spor kulübü, izcilik kulübü vb.) ellerinde sürücülerin dikkatini çekecek bir döviz ile önce yayaları belli bir sayıya ulaşıncaya kadar bekletecek daha sonra sürücüleri durdurarak güvenli geçişi sağlanması, 6. Bu uyarılara uyan sürücülerimizi teşvik etmek amacı ile teşekkür mektuplarının gönderilmesi, 7. Yollarda ışıklı yazı ile bilgi veren sinyalizasyon sistemlerinden bu amaçla yararlanılması, 8. Trafik Mühendisliği olarak Bölüm açılması ve yönetim stratejilerinin oluşturulması 2 NOLU MASA 1. Yaygın eğitim, eğitici eğitimi okul öncesinden başlayarak ve mümkün olduğunca herkesin anlayabileceği dille, basit olarak eğitim yapılması, 2. Yayalara ayrılan geçitlerin engelli, çocuk, yaşlı, hamile, normal insana göre tekrar gözden geçirilmesi, 3. Yaya geçidi düzenlemesi yapılmamış yere durak konulmaması (Eshot), 4. Yaya geçidi bilgilendirmeleri (ilköğretim öğrencileri ve medya), yerel yönetimlerin ana görevlerinden olması, 5. Bu yıl trafik haftasının konusu ve hazırlığı güvenli yaya geçişleri olması,

2 6. Mühendislik önerileri: a. Yol kaplama tasarımlarının ve malzeme özelliklerinin kontrol edilmesi, b. Yaya geçitlerinin aydınlatılması, c. Yol kaplama üstü işaretlerinin ve levhalarının görür noktalarda oluşturulması, d. Yükseltilmiş yaya geçitleri ve kavşaklarının teşkil edilmesi, e. Uyarıcı trafik ışıklarının konulması, 7. Yaya geçitlerinden önce hız çizgilerinin konulması, 8. Güneş enerjisi ile çalışan yol ışıklarının yaya geçitlerine konulması, 9. Yaya geçit malzemelerinde yeni teknolojilerin takip edilmesi, 10. Okullarda trafik eğitimine ağırlık verilmesi, öğrencilerin yaya geçitlerinde kesinlikle ışıklara ve geçişlere dikkat etmelerinin içselleştirilmesini sağlayacak eylem planları geliştirmesi 3 NOLU MASA - Mevcut Durum Tespiti 1. Yaya çizgisi tanınıyor mu? Biliniyor mu? 2. Yaya geçitleri belirli bir standartta mı? Bu standartlar uluslar arası nitelikte mi? 3. Yaya geçitleri doğru yere yapılıyor mu? Tespiti ve uygulamayı yapan kurum ve kuruluşların netleştirilmesi. - İyileştirme Çalışmaları 1. Yaya geçitlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, 2. Çizgilerin fiziki varlığının korunması (boya ve çizgi kalitesinin iyileştirilmesi), 3. Yaya geçitlerinin üzerinde park yapılmasının önlenmesi, 4. Yaya geçiş çizgilerinin bitiminde başlayan kaldırımların belirli bir eğilimle yola bağlanması, 5. İşaretleme olmasa dahi yol ve kaldırımların uluslararası standartlara uygun olarak yapılması (Yükseklik ve boyut), 6. Eğitim kurumları başta olmak üzere ışıksız geçitlerin olduğu yerlerde, belirli saatlerde gönüllü refakatçilerin bulunması, 7. Görsel ve işitsel uyarılarla yaya geçitlerinin desteklenmesi, 8. Otobüs duraklarının, yangın hidratlarının vb. kamu yararına olan yerlerin çizgilerle belirlenmesi ve park yasağının uygulanması, - Çalışmaların Topluma Anlatılması 2

3 1. Trafikteki yaya önceliklerinin çeşitli sloganlarla desteklenmesi ( İzmir de trafik yayalar içindir ), 2. Yerel ve ulusal basınla işbirliği yaparak konunun görsel ve işitsel yollarla duyurulması, 3. Okul öncesinden başlayarak trafik eğitiminin verilmesinin sağlanması, 4. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, halk eğitim merkezleri vb. kurumlar aracılığı ile ve trafik ürün sağlayıcıları (akaryakıt firmaları, otomobil üreticileri vb.) işbirliği ve sponsorluğu ile yetişkinlere trafik eğitiminin verilmesi, - Caydırıcı Tedbirler 1. Yaya geçitleri üzerine park yapılması, hız aşımı vb. durumlarda cezai yaptırımların mutlaka uygulanması, 2. İzmir de trafik yayalar içindir sloganına aykırı her türlü davranışın mutlaka caydırıcılığı sağlayacak şekilde cezalandırılması, 4 NOLU MASA 1. Öneri: Öncelikli olarak okul ve hastane bölgelerinden başlanmak üzere yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde yaya geçitlerinde kaldırımlar dahil olmak üzere hissedilebilir yüzey uygulamalarının yapılması (yön gösterici ve uyarıcı levhalar halinde), Amacı: Özellikle engelli vatandaşlar ve çocuklar olmak üzere yayaların güvenli geçişinin sağlanması, Hedef: İlgili kurumların (karayolları, büyükşehir, valilik, il özel idaresi vb. ) bir araya gelerek uygulama çalışmalarına başlanması (1-3 yıl), 2. Öneri: Yaya geçidine yaklaşan araçlar için yaya geçidi öncesinde yol kaplama yüzeyi renginin farklılaştırılması ( yanı sıra düşey trafik işaretlemeleri), Amaç: sürücü dikkatini artırmak. 3. Öneri: Yükseltilmiş yaya geçitlerinin özellikle okul bölgelerinde uygulanması, Amaç: Sürücünün hızını yavaşlatmak. 3-6 yaş arası çocuklarda soyut kavramı gelişmemiş olup sadece gördüğünü algılanmasının eylem planlarında dikkate alınması 7-12 yaş arası çocuklarda ise hız ve uzaklık tahmin becerisi gelişmemiş olması nedeniyle uygulamanın önemi artıracağının önemsenmesi, 4. Öneri: Çocukların trafik konusunda eğitilmesi, 3

4 Amaç: Trafik eğitim uygulama alanlarının yaygınlaştırılması ile okul öncesi eğitimden itibaren çocukların bilinçlendirilmesi, Hedef: İlgili kurumlarda trafik eğitim merkezi tesislerinin arttırılması, 5. Öneri: Kamu spotu. Amaç: Yaya ve sürücülerin bilinçlendirilmesi, Hedef: Görsel ve yazılı basın vasıtasıyla (ayrıca durak ve yollardaki reklam panoları da dahil olmak üzere) bilinçlendirmeye katkı sağlanması (kısa vade < 1 yıl), 5 NOLU MASA 1. Her yaş düzeyinde vatandaşlara ve trafik görevlilerine (emniyet, belediye, jandarma) periyodik eğitimlerin verilmesi, 2. Sinyalizasyon bulunmayan yaya geçiş alanlarının aydınlatılması, 3. Sinyalizasyon bulunmayan yaya geçiş alanlarında taşıtların yavaşlamasını sağlayacak kasisler yapılması, 4. Yurtdışı örneklerinin araştırılarak, modellerin İzmir e uyarlanması, 5. Sinyalizasyon sistemlerinin modernleştirilmesi (yurtdışı örnekler), 6. Alışılagelmiş işaretler yerine sürücülerin güvenli geçiş için dikkatini arttıracak unsurlar kullanılması, 7. Yaya geçişi esnasında kaza yoğunluğunun bulunduğu noktaların tespit edilmesi, 8. Kontrol ve denetimlerin arttırılması, 6 NOLU MASA 1. Kaldırımdaki diğer araç ve işgallerin kaldırılması, 2. Trafik müdürlüklerinin denetimlerini sıklaştırması ve yayalara da cezai yaptırımların uygulanması, kurallara uymasının sağlanması, 3. Trafik lambaları olmayan yerlere konulması, en azından yaya buton direkleri konulması, 4. MOBESE kameraları çoğaltılmalı, 5. Kaldırımlardaki engelli çıkışlarının uygun eğimde yapılması, olanların denetlenmesi ve düzeltilmesi, 6. Sinyalizasyon olan ya da olmayan yaya geçitlerinde araçların geçitlere uygun hızda gelmesi ve durması, 7. Anaokulu ve ilkokullarda trafik eğitimlerinin arttırılması, halk okulları ve sivil toplum örgütlerinin halka bu konuda eğitim seminerleri vermesi, 4

5 8. Okul ya da benzeri kurumlarda yaya geçitlerinde çalışmak üzere gönüllüler grubu oluşturulması, 9. Görme engelliler için yaya geçitlerinde sesli sinyalizasyon sistemi kurulması, 10. Kentin belirli yerlerinde belli zamanlarda mini konserler eşliğinde bilgilendirme yapılması, konuya halkın dikkatinin çekilmesi ve farkındalığının artırılması, 11. Yeşilde geç yaşamı seç, K.A. koordineli çalışma yapılması, Görüş; - Şu anda yaya ve araçlarca kurallar uygulansa bile sorun çok büyük ölçüde çözülebilir trafik kurallarının uygulanabilirliğini güçlendirmekte ağırlaştırılmış cezalar gereklidir, bu konuya iyi bir örnek olarak Tunus verilebilir. - Gece giysilerinin görünürlüğünden yararlanılması, - Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımının engellenmesinde gerekli eğitimin verilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, 7 NOLU MASA 1. Araç trafiğinin yoğun olduğu her kavşakta beyaz çizgili yaya geçidi yapılması, 2. Çizgilerin uzun ömürlü boya malzemesi kullanılarak yapılması, 3. Çizgilerin temizliğinin yol süpürge makinesi ve su ile yapılması, 4. Trafik kameraları ile yayaların güvenliğinin sağlanması, 5. Sürücülerin yaya geçidinde yayalara yol vermesi gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi (Gazete, Televizyon, el ilanları), 6. Yaya geçitlerinde kullanılan levhaların daha görünür olması, 7. Okul önlerine yükseltilmiş yaya geçidi yapılması, 8. Yaya geçitlerine park eden araçlara uygulanacak cezaların daha caydırıcı olması, 9. Denetim yapan kişi ve kuruluşların bilinçlendirilmesi, 10. Yayaların yaya geçidinde önceliği olduğu konusunda bilinçlendirilmesi, 8 NOLU MASA - Kısa Vadede Yapılacaklar 1. İzmir de beyaz çizgilerin doğru yerlere çizilip çizilmediğinin incelenmesi (teknik açıdan ve kullanıcılar açısından), 2. Gerekiyorsa yer tespitine ilişkin yeni bir tasarım yapılması, 3. Caddelerde araçların hızının kesilmesi için hız kesen malzemeler kullanılması. Hissedilebilir yüzey oluşturulması (Granit küp taş, asfalt dışı malzeme vb.), 5

6 4. Çizginin görünürlüğünü sağlayacak alanların sağlanması, gerekli yerlerde farklı malzeme kullanılarak uyarıların görünmesinin sağlanması, 5. Emniyet mesafesi, takip mesafesi vb. gibi kriterlerin etüt edilmesi. Hangi aralıklara ne tür işaretler konulabileceğinin tespiti, 6. Işıksız yaya geçidi algısının kolaylaştıracak bir işaret, amblem vb. getirilmesi ve bu işaretin araçların önüne belli aralıklarla çıkması, 7. Yayaların sadece geçişlerden faydalanması için yaya geçidi olmayan yerlerde yol kenarlarına yayaların geçişine engel olacak düzenlemelerin yapılması, - Orta Vadede Yapılacaklar 1. Gerek yayalar gerekse de sürücülerde bilinç düzeyinin arttırılması (trafik eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi, kamu spotu vb.), 2. Kentte araç yoğunluğunun planlanması, 3. Toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesi, 4. Yaptırımların caydırıcılık düzeyinin arttırılması, cezaların bilinç düzeyine katkı sağlaması, - Uzun Vadede Yapılacaklar 1. Şehir merkezinde trafiğin yer altına alınması, 2. Yayalarla araçların mümkün olduğunca az temasının sağlanması, 3. Kent yaşamındaki stres unsurlarının ortadan kaldırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, 9 NOLU MASA - Kısa Vade 1. Yaya geçitlerine görsel uyarıcı (ışıklı) levhaların konulması, 2. Yaya geçitlerine elektronik devre sistemi kurularak, ihlal yapan araçlara ceza verilmesi, 3. Görsel medya kullanılarak yayaların bilinçlendirilmesi, 4. Yaya geçitlerinde yağmur oluklarının olmaması (yayanın ayakkabı, baston vb ile takılmaması için), 5. Fahri trafik müfettiş sayısının arttırılması, 6. Yaya geçidinden önce hız kesmek için uyarıcı ışıkların (kedigözü) kullanılması, 7. Trafiğin hızlı aktığı ana arterlerde yaya geçitlerine yakın çift kompenant ( hız kesici kasis) ve boya şeritleri yapılması, 6

7 8. Yaya geçidine sesli uyarı konularak uygun mesafede aracın yaklaştığını yayaya bildirilmesi ve sürücüye uyarıda bulunması, 9. İnsan yaşamının önemi kavranmalı. Şehir içinde çocuklar en çok kazaya maruz kaldıkları için emniyet görevlilerinin caydırıcı olması, - Uzun Vade 1. Sürücü kurslarının sık sık denetlenmesi ve eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla okullarda eğitimin uzmanlar tarafından verilmesi 2. Şehir içi trafik denetlenmesinin belediyelere verilmesi, 3. Yaya haklarının korunması için hukuksal prosedürlerin basitleştirilmesi, bu çerçevede maddi destek sağlanması, 10 NOLU MASA 1. Hemzemin yaya geçitlerinin araçlar için yükseltilmiş yaya geçidi haline dönüştürülmesi (ana yollarda hız kesici kasis veya yükselti yapılmasını engelleyen bakanlık genelgesinin yaya geçitleri için yumuşatılması), 2. Yükseltilmiş yaya geçidi yapılamayan alanlarda yaya geçitlerinin zemin kaplamasının farklı yapıda ve farklı renkte olması, 3. Yaya geçitlerine 50 metre mesafe kala yol üzerine yavaş yazısı veya hız sınırı ibaresi konulması, 4. Görme engelli vatandaşlarımız için yaya rampalarının kaldırımlarda yapılması ve orta refüjlerin yol hizasında düşümlerinin yapılması, 5. İki şerit ve üstü yollarda yaya geçidi olan kısımlarda orta refüjler yaratılarak yayalar için bekleme alanları oluşturulması, 6. Büyükşehir belediyesi bünyesinde trafik televizyonu ve trafik gazetesi oluşturulması, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ İzmir Valiliği Koordinatörlüğünde uzman desteği ile kamu, özel ve sivil sektör ortaklığında eğitim çalışmalarının düzenlenmesi. ÇALIŞTAY KOLAYLAŞTIRICILARI- KURUMLAR -İZMİR VALİLİĞİ -DEÜ- İZMİR İLİ STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİŞİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İZİSYÖM) -İZMİR DENİZ TİCARET ODASI -İZMİR KALKINMA AJANSI İZ-KA -TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI 7

8 -KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU TOPLANTI KATILIMCI PROFİLİ KAMU : 30 ÜNİVERSİTE : 20 STK : 17 HEMŞEHRİ : 11 ODALAR : 4 ÖZEL SEKTÖR : 2 BASIN : 2 TOPLAM:86 8

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır.

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Ulaşım ve Erişilebilirlik Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 13 Mayıs 2013, 09:00 14:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Ulaşım

Detaylı

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması.

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. 14.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A1: Alanya da hijyen bilincini arttırmak. A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. Gıda üretim yerleri ve yeme içme yerlerinde çalışanların

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Bitiş Tarihi. İSPARK Taksi Durak Uygulaması, 2014 12.07.2014 23.11.2014 01.01.2014 31.12.2014.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Bitiş Tarihi. İSPARK Taksi Durak Uygulaması, 2014 12.07.2014 23.11.2014 01.01.2014 31.12.2014. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Tamamlanan Otopark İşletmeciliği Projeleri Tablo 43. Tamamlanan Otopark İşletmeciliği Projeleri İlçesi Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sarıyer Tarabya

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MERSİN, 2014 1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA

Detaylı

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ MAYIS - 2008 2 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI ANKARA-HAZİRAN 2010. Genel Yayın No: 49 ISBN : 978-975-19-4679-9

T.C BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI ANKARA-HAZİRAN 2010. Genel Yayın No: 49 ISBN : 978-975-19-4679-9 T.C BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI ANKARA-HAZİRAN 2010 Genel Yayın No: 49 ISBN : 978-975-19-4679-9 Yayın Kurulu' nun 15.12.2009 tarih ve 62 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 16.12.2009

Detaylı

İSTANBUL DA GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI UYGULAMA KILAVUZU

İSTANBUL DA GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI UYGULAMA KILAVUZU GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ İSTANBUL DA GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI UYGULAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI HAZIRLAYANLAR Çiğdem Çörek Öztaş Proje Yöneticisi, Şehir ve Bölge Plancısı Merve

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ İ Çİ NDEKİ LER 1. BİLGİ NOTU 2. PROJE BELGESİ 3. FAALİYET PLANI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 4. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PROJESİ (Trafik

Detaylı

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 18 Kasım 2013 Ref: ZAY/shk/13-2176 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2014 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TRAMVAYI İNCELEME RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU AĞUSTOS 2014 1 2 İÇERİK GİRİŞ... 5 1. İZMİR TRAMVAY PROJELERİ... 7 1.1.

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

GENELGE GENELGE 2006/29

GENELGE GENELGE 2006/29 7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 Başbakanlıktan: GENELGE Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME www.erisilebiliristanbul.com 1 GİRİŞ Erişilebilirlik, şehirde yaşayan bütün bireylerin, şehrin sunduğu kamusal

Detaylı

KONYA TRAFİK PLATFORMU 50. TOPLANTISI HIZIN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TEDES

KONYA TRAFİK PLATFORMU 50. TOPLANTISI HIZIN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TEDES KONYA TRAFİK PLATFORMU 50. TOPLANTISI HIZIN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TEDES Hız ihlali, sürücünün aracı duyurulan ve yasal olarak izin verilen hızın üzerinde kullanması durumudur. Dünyada her yıl meydana

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN 2009 MALİ YILI

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2011 KENTSEL TASARIM BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3

Detaylı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı İçerik GiriĢ GeliĢim Çerçevesi Eylem Planı 2010 3.1. Stratejik Hedefler 3.2. Küresel Değerlendirme 3.3.

Detaylı

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 20 MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar. AMAÇ Madde - Bu yönetmelik nin görev

Detaylı