Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency"

Transkript

1 Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar sistemleri (server ler-chipler), veri işleme merkezlerinde (data center-data merkezleri) raflarda (rack) sabit iç mahal şartlarında muhafaza edilmektedir. Bu cihazlar çok pahalıdırlar ve ayrıca kurumlar için çok değerli bilgileri saklamakta, işlemlemektedir. Bu işlevlerini yerine getirirken çok yüksek düzeyde ısı yaymaktadır. Öte yandan bu cihazların istediği iç ortam şartlarının sağlanması ve yaydıkları ısının ortamdan uzaklaştırılması bir zorunluluktur. Bu amaçla Computer Room Air Conditioner (CRAC-Bilgisayar Odaları İçin Hassas Klimalar kullanılmakta ve yüksek miktarda elektrik tüketilmektedir. İhtiyaç duyulan enerjinin azaltılması için HVAC sistem tasarımının optimize edilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması gerekmektedir. Burada bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik bilgiler verilmiştir. Anahtar kelimeler: data center, veri işlemleme, CFD, enerji verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Abstract Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar sistemleri (server ler-chipler), veri işleme merkezlerinde (data center-data merkezleri) raflarda (rack) sabit iç mahal şartlarında muhafaza edilmektedir. Data centers are very important for telecominication institutions, universities, research institutions, banks, large companies. Chips are located in rack in these centers. These devices are important anda expensive. They emit high amount of heat and this heat must be remonved from the data center rooms simultaneously. In order to cool the centers Computer Room Air Conditioners (CRAC) are used. These devices consume high cooling energy. Therefore they must be enfficient as they would be. HVAC design and energy efficiency are examined in this article. Keywords: data center, data processing CFD, energy efficiency 1. Giriş Data centerler kurumunların çok değerli bilgilerinin saklandığı mahallerdir. Bu mahallerde çok yüksek düzeyde enerji tüketen serverler yer almaktadır. Örneğin tipik bir ofis binasında enerji tüketimi W/m 2 civarında iken, modern data centerlerde W/m 2 civarındadır. Bu değerler serverlerin içinde W/m 2 enerji yoğunluklarına karşılık gelmektedir. Bu elektronik cihazlar çok hassas cihazlardır ve yaklaşık sabit ortam iklim şartlarına ihtiyaç duyarlar. Bu mahallere ait mekanik tesisatı (HVAC) sistemleri, elektrik tesisatı ve yangın tesisatı binanın diğer tesisatlarından çok farklı ve daha özeldir. Bu sistemler bağımsız biçimde tasarlanmaları gerekmektedir. Data center tasarımında TIER standartları dikkate alınmalıdır. HVAC sistemleri ASHRAE, elektrik tesisatları NEC, yangın tesisatları NFPA standartlarına göre yapılmaktadır. Data center HVAC sistemleri yüksek verimlilik, kolay bakım ve ulaşım, yedekleme, kolay arızalanmama, esneklik gibi özelliklere ihtiyaç gösterirler. Şekil 1 de bir data center fotoğrafı ve hava dağılımı prensip şeması görülmektedir. 1: Çakmanus Müh. Enerji San. Tic. Ldt. Şti., Dr. Mak. Y. Müh. 2: TAI, Uzay ve Uçak Mühendisi

2 Şekil 1 Tipik bir data center görünüşü ve yerleşim şeması. Yıkarıda belirtildiği üzere data centerler çok fazla elektrik tüketirler. Örneğin ABD de bu tesislerde kullanılan elektrik, ülkenin toplam tüketiminin %1,5 u mertebesinedir ve bu, 61 milyar kwh/yıl a denk gelmektedir. Türkiye nin 2010 yılı toplam elektrik tüketiminin 200 milyar kwh olduğu dikkate alınırsa, bu değerin Türkiye elektrik tüketiminin %30 u civarında olduğu görülür. Türkiye de bu sistemlerin ilk örnekleri 1990 ların başlarında yapılan Merkez Bankası na ait bilgi işlem mahalleri, para makinaları mahalleri, Reuters cihazları mahalleri, Banknokt Matbası sistemleri (bunların bir kısmının yapımında tarafımızca katkı sağlanmıştır), Borsa bilgi işlem sistemi, PTT ve üniversitelerin sistemleridir. Daha sonraları telekominikasyon şirketleri, banka gibi kurumlar data centerlar kurmuşlardır. Günümüzde ise özel internet servis sağlayıcı şirketlere kadar bir çok kurumun sistemleri bulunmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Buna karşın bu sistemlerin HVAC tesisatlarında enerji verimliliği ve standartlara uygunlukları hakkında yeterli bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Yanlış tasarım durumunda, sistemler işletmeye alındıktan sonra enerji tüketimi, yedekleme, iç mahal koşullarının sağlanması yönünden sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle bu mahallere ilişkin verilerin ilgililerce paylaşılması önemlidir. ABD de yılları arasında bu sistemlerde tüketilen elektrik ikiye katlanmıştır yılında da tekrar ikiye katlanması beklenmektedir. Ancak bu konuda Türkiye de yeterli istastistiki bilgi bulunmamakla birlikte, bu sistemlerin Türkiye de de ABD ve AB deki eğilime paralel olarak yaygınlaştığı ve elektrik tüketimlerinin toplam tüketim içindeki paylarının giderek arttığı söylenebilir. Ayrıca IT teknolojileri birkaç yılda bir tümü ile değişebilmekte ve bu bağlamda kompaktlık ve ısı yayınım yoğunlukları artmaktadır. Benzer şekilde HVAC sistemleri 15 yıl civarında teknolojik ömürlerini doldurmaktadır. Buna karşın Türkiye de eski tesislerin sayısının fazla olduğu ve bunların enerji verimliliği ve HVAC sistemlerinin günün teknolojisine uygunluklarının incelenmesi de yararlı olacaktır. 2. İç Çevre Koşulları 2.1. Sıcaklık ve nem Data centerler sıcaklık, nem, toz gibi yönlerden belirli iç çevre koşullarına ihtiyaç duymaktadır. Tablo 1 de ASHRAE tarafından önerilen data center iç mahal koşulları verilmiştir. (2004 değerleri bu alandaki değişimleri göstermek amacıyla verilmiştir). Tablo 1 ASHRAE 2004 ve 2008 data center iç mahal tasarım koşulları versiyonu 2008 versiyonu En düşük sıcaklık (ºC) En yüksek sıcaklık (ºC) En düşük bağıl nem (%) %40 5,5º C dew point En yüksek bağıl nem (%) %55 %60 nem ve 15,5

3 ºC dewpoint Bu koşulların sağlanması için CRAC tarafından soğutulmuş, nemlendirilmiş ve filtrelenmiş hava Şekil 1 de görüldüğü üzere yükseltilmiş döşemeye yerleştirilmiş olan menfezlerden mahale üflenir. Aşağıdaki CFD analizlerinde de görüldüğü üzere bu hava serverların ısısını alarak tekrar CRAC a girmekte, tekrar şartlandırılarak tekrar mahale verilmekte bu çevrim devam etmektedir Hava dağılımı ve CFD analizleri Data center içinde havanın dağıtılarak serverlerin etkin biçimde soğutulması, enerji verimliliği açısından çok önemlidir. Mahal içinde hava sirkülasyonlarının, metreküp hava başına soğutma kapasitesinin artırılması gerekir. Data center içinde sıcaklık, hız ve basınç dağılımları, ölü bölgeler, resirkülasyonlar, baypaslar vb. bu anlamda çok önemli ve çok etkilidir. Yeni tasarlanan veya mevcut centerlar da bu dağılımlar Computer Fluid Daynamics (CFD) programları ile analiz edilebilmektedir. Modellemede, yayılan ısı server üreticisi firmadan alınırak yapılmalıdır. Bu bağlamda ASHRAE Datacom Equipment Power Trends And Cooling Applicaions 2010 da raf başına kw ısı yayınımı olduğu belirtilmektedir. Şekil 2, 3 ve 4 de tarafımızca yapılan CFD analizi örnekleri verilmiştir. Burada CFD matematiksel modelleme yöntemlerine değinilmemiş, sadece sonuçlar verilmiştir. Görüldüğü üzere hava ortama düşük sıcaklıklarda verilse bile, eğer ortamdaki cihaz ve menfez yerleşimi, hava çıkış hızları vb. uygun değil ise (havanın serverlere homojen gitmemesi, resirkülasyonlar olması vb.) mahal sıcaklıkları Tablo 1 de verilen limitlerin üstüne çıkabilmektedir. Bu durumlarda hem gereksiz yere enerji harcanmakta hem de yeterli soğutma sağlanamamaktadır. (a) (b) Şekil 2. Bu çalışmada model olarak alınan data center konfigürasyonu (a: genel yerleşim, b: serverler için raflar). Mahal içindeki sıcaklık dağılımları Şekil 3 de görülmektedir. Şekil 3a. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Şekil 3b. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere,

4 Z= 1.0 m yukarıda sıcaklık dağılımı. Z= 1.5 m yukarıda sıcaklık dağılımı Şekil 3a da soğuk koridorlarda daha iyi dağılım olmak üzere Z=1 seviyelerine kadar sıcaklık dağılımlarının homojen ve ASHRAE tarafından verilen limitlerde olduğu görülmektedir. Şekil 3b de görüldüğü üzere Z=1,5 seviyelerine doğru sıcak koridorun kenarlarında sıcaklıklar, limitin üstüne çıkmaya başlamaktadır. Şekil 3c. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Şekil 3d. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Z= 2.0 m yukarıda sıcaklık dağılımı Z= 2.5 m yukarıda sıcaklık dağılımı Şekil 3c de Z=2,0 seviyelerinde sıcaklıkların dağılımlarının üst limiti aştığı bölgelerin genişlediği, Şekil 3d de ise Z=2,5 istenilmeyen sıcaklıkların iyice yaygınlaştığı görülmektedir. Buradan, eğer hava yüksek verimli sistemlerle soğutulmuş olsa bile, mahal içindeki dağılımlar uygun değilse harcanan enerjinin bir bölümünün boşa gittiği söylenebilir. Şekil 4 de sıcaklık dağılımının yanında hız vektörleri de görülmektedir. Bu vektörler havanın mahalde ne şekilde hareket ettiğini göstermektedir. Bu örnekte olduğu üzere, problem görülmesi halinde menfezlerin ebat ve yerleşimlerinin değiştirilmesi, menfez çıkış hızlarının ayarlanması, gerekirse sirkülasyonları engelleyici bölmeler konularak yeninden inceleme yapılması vb. ile hava ve sıcaklık dağılımları (CFD analizleriyle) optimize edilebilir. Bu şekilde gerek yeni tasarımda ve gerekse mevcut sistemlerde deneme-yanılma gibi durumların azaltılması sağlanabilmektedir. Şekil 4a. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Şekil 4b. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Z= 1.5 m de sıcaklık dağ. ve hız vektörleri. Z= 1.5 m de sıcaklık dağ. ve hız vektörleri. Şekil 5 de ise serverlar üzerindeki akım çizgileri (havanın izlediği yollar) görülmektedir.

5 Şekil 5. Mahal içinde havanın izlediği yollar. AB ve ABD de mevcut data centerlarda yapılan ölçümler ve CFD analizlerinde de benzer durumlar tespit edilmiştir. Bu gibi durumlar sıcaklığın 27ºC yi geçmesine ve arızalara sebep olabilmektedir. Bu tür sorunlarla karşılaşılan yerlerde çözüm olarak genellikle ilave soğutucu konulması yoluna gidilmektedir. Halbuki bundan önce mahal içinde sıcaklık ve hız dağılımı ölçülüp, CFD analizi yapılarak CRAC tan çıkan havanın serverlara homojen biçimde gittiğinden emin olunması gerekir. 3. HVAC Sistem Tasarımı Yukarıda belirtildiği üzere data centerlarda çok küçük alanlara çok sayıda server yerleştirilmekte ve çok yüksek ısı yoğunlukları ortaya çıkmaktadır. Bu mahallere ait HVAC sistemlerinin doğru tasarımı ve enerji verimliliğinin artırılması için dikkate alınması gereken bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir Yalıtım Data centerin dış ortam (atmosfer veya bina içinde herhangi bir mahal) ile ısı transferini engellemek üzere mahal duvarlarına dıştan ısı ve nem yönünden yalıtım yapılmalıdır.yalıtımın içten yapılmamasının nedeni, soğutma enerjisinin bir nedenle kesilmesi durumunda ısıl kütle oluşturularak sıcaklığın limit değerin üstüne çıkma süresinin uzatılmasıdır. Ayrıca hava kaçakları önlenmeli, kapılar sızdırmaz ve yalıtımlı olmalı ve olabildiğince kapalı tutulmalıdır Hava Hareketlerini Etkileyen Unsurlar Yalıtımdan sonraki ikinci önemli adım, mahalde homojen ve verimli bir hava dağılımı sağlanmasıdır. Bu bağlamda serverlerin yerleştirildiği rafların (rack) düzenlemesi, CRAC yerleşimi ve kablo düzenlemelerine çok dikkat edilmelidir. Tasarım aşamasında homojen hava dağılımı sağlanıp sağlanmadığı CFD analizi ile control edilmelidir. İmalattan sonra veya mevcut data centerlarda ise ilave olarak ölçüm ve doğrulama yapılmalıdır. Raf (rack) düzenlemesi: Günümüzde data centerler soğuk koridor, sıcak koridor şeklinde düzenlenmektedir. Burada CRAC tan çıkan soğuk hava soğuk koridordan rafların içindeki serverlerin üzerinden geçerek ısıyı alıp yan taraftaki sıcak koridora geçer ve CRAC fanı ile emilerek soğutulduktan sonra tekrar mahale verilir. Dönüş havası serverlar üzerindeki ısıyı alarak ne kadar ısınırsa CRAC verimliliği de o kadar yüksek olmaktadır. Yükseltilmiş döşemeden çıkan soğuk hava, döşemeye yakın serverleri (alt kısımlar) daha iyi soğuturken rafların üstlerine doğru hava sirkülasyonu ve soğutma etkinliği azalır. Panelle ve bölmelerle rafların ayrılması: Verimli bir soğuk/sıcak koridor uygulaması için soğuk hava ile sıcak havanın birbirine karışmaması gerekir. Bunun için soğuk hava, sıcak koridordan tamamıyle izole edilmiş olan soğuk koridorun altındaki yükseltilmiş döşemeden verilir. Ayrıca raflar içinde varsa, boş yer (yedekleme amacıyla) buralar panellerle kapatılır. Yükseltilmiş döşemenin yalıtılması: Data centerlarda döşeme yükseklikleri tipik olarak 30 cm - 60 cm civarındadır. Soğuk havanın kontrolsüz biçimde kaçmaması için döşeme altı ve kablo geçişleri yalıtılmalıdır. CRAC yerleşimi: soğuk/sıcak koridor uygulamalarında CRAC lar soğuk koridora dik yerleştirilir. Böylece sıcak hava yolu kısaltılmış ve soğuk hava ile karışma ihtimali minimize edilir. Eğer bu şekilde yerleştirme imkanı yoksa asma tavan gerisi bu amaca uygun biçimde düzenlenmelidir. Kablo düzenlemeleri: Data centerlardaki server sayılarının artması (kompaktlaşma) sonucu kablolama yönetimi önemli hale gelmiştir. Eğer kablolar uygun biçimde döşenmezse hava hareketlerine engel

6 olabilir. (Mahal içinde olabilecek kolon, kiriş gibi yapı elemanları da benzer bir etkiye sahiptir). Burada üç fazlı yüksek voltajlı IT teknolojileri kablolama miktarının azalmasına yardımcı olabilir. Eğer rafların etrafında yoğun kablolama varsa raflar içindeki serverların üzerine ilave fanlar konularak havanın soğutma etkinliği (hız, Reynolds sayısı ve Nusselt sayısı) artırılır. Şekil 6 da tavanda kablo uygulaması olan bir data center görülmektedir. Şekil 6. Data center kablo yerleşimleri Soğutmaya Etki Eden faktörler Soğutmada etkili faktörler soğutucu akışkan (soğutkan, su veya hava), data center mimarisidir (açık, yarı açık veya kapalı). Soğutucu Akışkan Soğutucu akışkan kullanımı ile yüksek soğutma yoğunlukları elde edilebilir. Data centerlar yaz kış çalıştığı için su tarafında donmaya karşı antifiriz konulmalıdır. Burada soğutma sistemi bina soğutma sisteminden bağımsız olmalıdır (yedekleme amacıyla bina sisteminden de besleme düşünülebilir). Soğutma sisteminin kapasite ve verimi giriş havası sıcaklığının düşürülmesiyle artacaktır. Tablo 2 de soğutucu özellikleri özetlenmiştir. Tablo 2. Anahtar soğutucu özellikleri (ASHRAE). Soğutucu Donma sıcaklığı (º C) İletkenlik λ (W/mK) Özgül ısı C (J/kgK) Yoğunluk ρ (kg/m3) Buharlaşma gizli ısısı (kj/kg) Dielektrik sıvı FC , Su 0 0, Antifirizli su (%50) -38 0, R134a , R , Bu sıvılara ait daha geniş bilgi literatürden alınabilir. Data Center Mimarisi Data centerlar açık, kapalı veya yarı açık mimari şeklinde düzenlenebilmektedir. Kapalı mimaride soğuk ve sıcak koridorlar tamamen birbirinden ayrılır, soğutma cihazı (örneğin eşanjör) raf içine yerleştirilir (server ve soğutucu aynı kabindedir). Bunun dezavantajı soğutma enerjisi kesilmelerinde ortam sıcaklığının 60 saniye gibi çok kısa bir sürede sıcaklıkların limit değerin üstüne çıkması ve bakım zorluğudur. Buna karşın bunlar yüksek ısı yayınımı durumlarında soğutma verimliliği yüksek yöntemlerdir. Açık mimaride soğuk ve sıcak havanın karışma ihtimali olduğu için soğutma verimliliğinin artırılması zordur. Burada tüm mahal havası kullanılır. Mekan duvarlarının

7 termal depolama olarak kullanılarak soğutmanın kesilmesi durumunda mahal sıcaklığının limitlerin üzerine çıkma süresi 15 dakikaya kadar artabilir (en önemli avantajı budur). Ancak soğutma sistemi güvenilir ikinci bir kaynaktan besleniyor ise bu durum çok önemli bir avantaj değildir. Şekil 7 de enerji kesilmesi halinde sıcaklıkların limitlerin üzerine çıkma süreleri verilmektedir. Şekil 7. Soğutmanın kesilmesi halinde sıcaklık yükselme süreleri. 4. Soğutma Sistemi Seçimi Direk soğutma ekipmanı ile yapılan soğutmanın önemli bir kısmı mahal havasıyla gerçekleştirilir. Bazı bilgisayar ekipmanı, üreticinin belirlediği koşulları yaratmak için doğrudan soğutmaya gerek gösterir. Bu ekipmandan mahalle yayılan ısı genellikle, hava soğutmalı benzer ekipmanlardan yayılanla aynı ya da ondan yüksektir. Soğutulmuş su ya da soğutkan boru tesisatının tasarımı ve kurulumu ile çalışma sıcaklıklarının seçimi, hizmet verilen sistemin gereklerini karşılarken, kaçak olasılığını ve yoğuşmayı en aza indirecek biçimde yapılmalıdır. Su soğutmalı bilgisayar ekipmanına hizmet veren soğutulmuş su sistemleri; (a) üreticinin tolerans sınırları içerisindeki sıcaklıklarda su sağlamalıdır. (b) yıl boyu temelinde günde 24 saat çalışabilmelidir. Şekil 8 da tipik bir soğutma sistemi konfigürasyonu görülmektedir. Verimli bir sistem seçiminde dış iklim şartları çok önemlidir. Şekil 8. Tipik bir soğutma sistemi şeması. Soğutulmuş su ve glikol boru devreleri basınç testine tabi tutulmalı, tamamen yalıtılmalı ve etkili bir buhar kesici ile korunmalıdır. Bilgisayar odasında yalıtım uygulanmayan vana ve diğer elemanların altına uygun ve etkili bir boşaltma hattına bağlanan damlama tavaları yerleştirilmelidir. Lokal soğutma

8 ekipmanı girişine, kontrol vanası ve ısı eşanjörü geçitlerinin tıkanmasını önlemek üzere nitelikli bir süzgeç yerleştirilmelidir. Eğer diğer sistemlerle çapraz bağlantı yapılıyorsa, bilgisayar odasındaki sistemlere kir, toz ve diğer yabancı maddelerin girişine çözüm bulunmalıdır Termoekonomik Analiz ABD de yapılan bazı çalışmalarda database olarak data center ların termoekonomik analizi yapılmış olup sonuçlar Tablo 3 da özetlenmiştir. Tablo 3. Database olarak data center ların termoekonomik analizi. Parametre Küçük data centerlar Orta data centerlar Büyük data centerlar Ortalama PUE 2,8 2,2 2,1 Hedef PUE 2,3 1,9 1,8 Yıllık ort. enerji azaltılması (kwh/yıl) Yıllık ort. enerji azaltılması (%) Yıllık ort. enerji tasarrufu ($/yıl) Yıllık ort. CO2 azaltılması (ton/yıl) Yaklaşık ilk yatırım tutarı (tahmini, $) Basit geri dönüş süresi (yıl) ROI (%) Geri Dönüş Analizi Data centerlar yıllık bir ömüre gore tasarlanırlar (binalar ise yıl). Bu ömür ve yüksek yoğunlukta enerji tüketimi sistem seçimini etkiler. Bu bağlamda seçilecek ekonomizerler ve verimlilik artırıcı önlemlerin geri dönüş süreleri 5 yılın altında olmalıdır. Server cihazları bir kaç yılda bir değişebildiği için HVAC sistemleri esnek ve geliştirilmeye açık olmalıdır. Su tarafı ekonomizeleri bu anlamda daha verimlidir. Data centerlerde server ve raf yerleşim, sayı ve tipleri projenin sonuna kadar netleşemeyebilir. Bu nedenle soğutma sisteminin, yükseltilmiş döşeme altının ve asma tavan gerisinin esnek tutulmaya çalışılması gerekir Yedekleme Sistem güvenilirliği, bir arıza durumunda karşılaşılacak potansiyel kayıpların büyüklüğü karşısında, yedek sistemler, kapasiteler ve/veya elemanların maliyetini göze almayı gerektirecek kadar önemlidir. Tasarımcı sistemin arıza yaparak kritik veri işlemleme sürecini sekteye uğratabilecek kısımlarını belirlemeli ve yedek sistemler öngörmelidir. Yedekleme amacıyla, hava hazırlama ekipmanının gerektiği biçimde soğutulmuş su ve soğutkan hatlarının çapraz bağlantıları istenebilir. Yedek bir soğutma sistemi de gerekli olabilir. Yedeklemenin düzeyi bilgisayar kurulumunun önemine bağlıdır. Bu durum saklanacak bilgilerin önemi ve data centerın sınıfı ile ilgilidir. Bir çok durumda bilgisayar odası iklimlendirme birimi için yedek güç kaynağı makul olabilir. Sisteme ısı geri kazanımı uygulanmadan önce, güvenirliği kötüleştirecek ve performansı herhangi bir biçimde olumsuz etkileyebilecek olasılıklar düşünülmelidir. Sistemin kötü çalışmasından ya da sistemin durmasından kaynaklanabilecek olası parasal kayıplar, artırılacak çalışma süresinden sağlanacak tasarruflarla dengelenir. 4. Enerji Verimliliği Data center enerji verimliliğinin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında kullanılan metrikler; Power Usage Effectiveness (PUE) ve Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) dir. Bunlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

9 PUE = power _ deilvered _ to _ data _ center IT _ equipment _ power _ use 1 DCiE = PUE Ortalama PUE değerleri Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4 Ortalama PUE değerleri. Data center büyüklüğü Ortalama PUE RFA< 1000 m 2 2, m 2 >RFA< 3000 m 2 2,2 RFA> 3000 m 2 2,1 RFA: Yükseltilmiş döşeme alanı. = P mech + P P IT electric Görüldüğü üzere bir data center da tüketilen enerjinin yarıdan fazlası IT cihazları dışındaki HVAC ve aydınlatma gibi yüklerden oluşmaktadır. Enerji verimliliğine bağlı olarak soğutma sistemlerinin PUE değerleri 0,44-2 arasında değişmektedir. Bu durum sistemlerin doğru ve verimli biçimde tasarımını, eski sistemlerin yenilenmesinin önemini göstermektedir. (Örneğin ABD de çoğu mevcut data center larda yapılan ölçümler ve hesaplamalar PUE değerlerinin 5 e kadar çıktığını göstermiştir (bunun kolayca 2,7 değerine düşürülebileceği de belirtilmektedir). Türkiye de bu tür istatistiki veriler bulunmamasına karşın durumun daha iyi olmadığı söylenebilir. Bunun anlamı, 10 yıldan eski tesislerde enerji tüketiminin en az yarı yarıya düşürülebileceğidir). Data centerların enerji tüketimini etkileyen en önemli parametrelerden birisi de dış iklim koşullarıdır. Buradaki parametre Cooling Degree Days CCD dir. Soğuk iklimlerde daha az CDD söz konusudur ve free cooling olanaklarından yararlanılır. Böylece PUE değeri önemli ölçüde düşer. Sıcak iklim bölgelerinde soğutma sistemi tam kapasite ile ve daha fazla CDD değerlerinde çalışır. Böyle yerlerde free cooling, frekans invertörlü pompa, ekonomizerler kullanımının fazla bir yararı olmayabilecektir. Çok sıcak iklimlerde çok yüksek soğutma yoğunluklarında kullanılabilecek alternatiflerden birisi güneş destekli absorbsiyonlu soğutma sistemleridir. Ancak bu sistemlerin mutlaka yedeklenmesi gerekir. Burada system seçiminde ekonomik ve güvenlik analizleri ile karar verilmelidir. Enerji maliyetlerinin artması, sürdürülebilir tasarım opsiyonlarını gündeme getirmiştir. Su tarafında, data center dışında hava sıcaklığı uygun olduğunda soğutma grubu devre dışı bırakılarak doğrudan kuleden sirküle ettirilerek free cooling yapılır. Su tarafında yüksek COP değerine sahip soğutma grubu kullanımı, kule fanlarının yüksek verimli olması (değişken kanatlı, değişken devirli vb.), kireçlenmenin ve kirlenmenin önlenmesi, frekans invertörlü pompalar, yüksek verimli plakalı eşanjörler kullanımı, otomasyon sistemleri enerji verimliliğini artıran sistemler ve uygulamalardır. Gece soğuğundan yararlanarak soğutma grubunun COP değerini yükseltmek ve gece tariflerinden yararlanmak için yerine göre (büyük data centerlarda) buz veya soğuk su depolaması buradaki alternatiflerdir. Enerji ekonomisi yönünden diğer önemli bir husus da mahal içinde havanın homojen biçimde dağıtılmasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere tasarım aşamasında dağılımı görmek için CFD analizi yaptırılmalıdır. Tasarruf stratejileri ile çok önemli kazanımlar elde etmek olasıdır. Geri kazanılan enerjinin ikincil kullanım yeri bulunmadığı ya da geri kazanımı mantıklı gösterecek bir neden olmadığında, serbest soğutma yapan taze hava sistemleri, değişken hacimli havalandırma ve evaporatif soğutma nemlendirme stratejileri, enerji tasarrufu ve hava kalitesi yönünden paket iklimlendirme cihazları kullanan sistemlere göre merkezi sistemleri daha çekici hale gelebilir.

10 Eğer geri kazanılan enerjinin kullanılacağı bir yer bulunuyorsa, bilgisayar odaları yıl boyu yükleri nedeniyle ısı geri kazanımı için uygun adaydırlar. Yoğuşma sırasında atılan ısı mahal ısıtma, evsel sıcak su üretimi ya da proses ısıtmasında kullanılabilir. Koşullandırma sistemi tarafından çekilen ısı tesisteki başka bir yere etkili biçimde aktarılıp uygulanabiliyorsa işletme maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir. Enerji verimliliğinin artırılabilmesi için tasarımın erken safhalarında enerji modellemesi ve eenerji tüketimlerinin belirlenmesi gerekir. Enerji modellemesi ve CFD analizleri, inşa edilmemiş bir sistemin enerji tüketimi profilinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu çerçevede projenin yeri, dış iklim şartları, bina kabuğu (veya data center kabuğu), kullanım program (schedule) iç ısı kazançları, hava hareketleri, menfezler ve bina sistemleri incelenmelidir. Bu modellerde su ve tarafı ekonomizer, nemlendirme, güneş radyasyonu vb. dikkate alınmalıdır. Burada buharlı (elektrotlu), gazlı, elekrik rezistanslı, ultrasonik ve yüksek basınçlı atomizasyon nemlendiriciler kullanılabilir. Son iki yöntem diğerlerine nazaran kat daha az enerji tüketir. 5. Ölçümler Ve Ölçme Araçları Bilgisayar ekipmanının kötü çalışması, oda ısıl çevresinin yanlış ayarlanmasından kaynaklanabileceğinden mahal sıcaklık ve nemi için sürekli kayıtlar tutmak gerekebilir. Eğer data centera direk hava beslemesi varsa, bu kayıtlar ekipman işlevlerine yansıtılabilir. Sıcaklık ve nem sınırları aşıldığında uyarı veren alarmlar ve kontrol sağlanmalıdır. Su soğutmalı bilgisayarlarda, giren ve çıkan suyun sıcaklıkları ile basınçları kaydedilmelidir. Gösterge termometreleri ve basınç ölçerler, bir operatörün ilk bakışta uygunsuz bir çalışmanın anlaşılabileceği yerlere yerleştirilmelidir. Bakımı doğru yapılmış duyarlı hava hazırlama ekipmanı filtreleri, sistem kapasite kaybının önlenmesi ve data centerların doğru koşulda tutulmasına yardımcı olabilir. Paket iklimlendirme sistemleri ile çalışan bilgisayar odalarında ve döşeme altında kaçak ya da su bulunduğunu bildiren sensörler konulmalıdır. Boru devrelerinin altına yerleştirilen damlama tavaları için de bir gözleme sistemi gerekir. Bütün gözleme ve alarm cihazları yerel durumu göstermelidir. Gözetleme cihazları, sistemdeki yanlış çalışmaları ve uygunsuzlukları uzaktaki bir kontrol odasına göndererek kritik ve bakım alarmlarının verilmesini sağlayacak biçimde integre bir kontrol sistemine bağlanabilir. 6. Sonuç Data centerlarda ısı yoğunlukları arttıkça soğutma sisteminin ve verimli çalışmanın önemi giderek artmaktadır. Fosil yakıt maliyetlerinin artması, çevrenin korunması gereklilikleri de bu durumun önemini ortaya koymaktadır. Gerek yeni tasarım ve gerekse mevcut sistemlerde de enerji etütleri yapılarak enerji tüketiminde ve sistem işletme güvenliği sağlanabilir. Bu bağlamda ayrıca; a) Disiplinler arası işbirliliğinin projenin başından, sistemin işletimine kadar sürdürülmesi, b) CFD ve diğer simülasyon araçları ile tasarımın optimize edilmesi, c) Yüksek verimli soğutma sistemi seçilmesi, d) Her aşamada standartların dikkate alınması, e) Dış iklim şartlarının analizi (verimli soğutma sistemi seçilmesi için), e) Yeni veya mevcut sistemlerde test, ayar ve dengelem işlemlerinin mutlaka yapılması, f) Mevcut durumun ölçülerek verimlilik artış potansiyelinin belirlenmesi, gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Kaynaklar [1] ASHRAE 2009, Best Practices For Datacom Facility Energy Efficiency. [2] Çakmanus, İ., 2000, Elektronik Sistemlerin Soğutulması: Duvarlarında Isı Yayan Bloklar Bulunan Kanallarda Akış Ve Isı Transferinin Sayısal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [3] ASHRAE Sistemler ve Ekipmanlar El Kitabı, Bölüm 17 (Veri İşlemleme Ve Elektronik Büro Mahalleri) TTMD Yayınları, 2006.

11 [4] Stahl, L., 2010, System Architectures and Fluids for High Heat Density Cooling Solutions, ASHRAE Winter Conference. [5] Cho, J., Jeong C, Kim, S., 2007, Evaluation Of Aisle Partition System s Thermal Performance in Large Data Centers For Superior Cooling Efficiency, REHVA 9. Clima Conference, Helsinki. [6] Lui, Y., 2010, Waterside And Airside Economizers Design Considerations For Data Center Facilities, ASHRAE Winter Conference. [7] Salim, M., 2010, Data Centers Energy Auditing And Benchnarking-Progress Update, ASHRAE Winter Conference. [8] Hellmer, B., 2010, Consumption Analysis Of Telco And Data Center Cooling nd Humidification Option, ASHRAE Winter Conference.

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

DC FREE COOLING. Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri. Osman Uzuner. Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon

DC FREE COOLING. Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri. Osman Uzuner. Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon DC FREE COOLING Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri Osman Uzuner Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon Gündem ve Giriş Gündem Vakıfbank hakkında Free Cooling Nedir? Free Cooling

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Havalandırma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Kısım 1: Klima Santrallarıu. Dr. İbrahim ÇAKMANUS

Havalandırma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Kısım 1: Klima Santrallarıu. Dr. İbrahim ÇAKMANUS Havalandırma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Kısım 1: Klima Santrallarıu Dr. İbrahim ÇAKMANUS Özet Yeşil veya sürdürülebilir binalarda LEED ve BREEAM sürecinde ön şartlardan birisi havalandırma yapılmasıdır.

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Adem KISSAL, umutadem@hotmail.com İzmir Kuzey KHB M.Zeki BİLGİN, KOÜ, Elektrik Müh. Bölümü EVK

Detaylı

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU simplifies predictive maintenance 25 Şubat 2010 GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU ARTESİS A.Ş. GOSB Üretim Tesisleri HAZIRLAYAN: Simge ÇAKIR ONAYLAYAN: Dr. İzzet Yılmaz ÖNEL The Institution of Engineering,

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ Günümüzde enerji tüketimi hızla artarak devam etmektedir. Ülkemiz enerji üretiminde

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS Konutlarda Havalandırma Dr. İbrahim ÇAKMANUS Özet Son yıllarda Ülkemizde residence adı altında yüksek binalarda lüx konutlar yapılıp satılmaktadır. Diğer yandan bu tür yapıların bazılarına LEED, BREEAM

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI _ 217 DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI Ahmet ARISOY Görkem ÇİLEK ÖZET Bu çalışmada İstanbul da bir örnek ofis binasında doğal ve mekanik sistemin birlikte uygulandığı

Detaylı

BINALARDA ESNEK KULLANIM İÇİN SOĞUK KİRİŞ (CHILLED BEAM) ÇÖZÜMLERİ. Erkan TUNCAY ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

BINALARDA ESNEK KULLANIM İÇİN SOĞUK KİRİŞ (CHILLED BEAM) ÇÖZÜMLERİ. Erkan TUNCAY ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Erkan TUNCAY İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

ERV Serisi. risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri

ERV Serisi. risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri ERV Serisi risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri ERV SERİSİ ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ yaşam mahallerinin taze hava

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

CARRIER ve ENERJİ VERİML

CARRIER ve ENERJİ VERİML Carrier HAP e20 programı ile yapılan enerji simülasyonlarında yılın 8.760 saatlik hava verileri kullanılarak gerçek bir saatlik enerji analizi gerçekleştirilir. Program, bina ısı akışını hesaplamak için

Detaylı

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ Günümüzde Enerji, kaynaklarının hızla tükeniyor, yenilenemiyor olması ve maliyetinin çok yüksek olması, elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve önümüzdeki yıllarda

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

Enerji Tasarrufu AB Araştırması

Enerji Tasarrufu AB Araştırması ENERJİ TASARRUFU Enerji Tasarrufu AB Araştırması 2050 yılı Enerji Senaryosu Biyoyakıt 30 % Güneş 40 % Petrol 5 % Rüzgar 15 % Su 10 % 2 Enerji Tasarrufu Shell Araştırması 2000 / 2020 / 2060 yılları Enerji

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

Mak.Müh.UYGAR OĞAN DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ (VRF/VRV) SİSTEM TASARIM VE UYGULAMALARI

Mak.Müh.UYGAR OĞAN DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ (VRF/VRV) SİSTEM TASARIM VE UYGULAMALARI Mak.Müh.UYGAR OĞAN DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ (VRF/VRV) SİSTEM TASARIM VE UYGULAMALARI 22.11.2012 Değişken Soğutkan Debili Sistem İçerik Değişken soğutkan debili sistem(vrf/vrv) nedir? D.S.D. sistem neden

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLARI

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLARI 1.FIRIN SİSTEMLERİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLARI Atık ısı geri kazanımı: Reküperatör, rejeneratif yakıcı vb. ile sıcak baca gazı geri kazanılarak yakma havasının ön ısıtılmasında kullanılabilir.

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI 2014 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI Binalarda Enerji Verimlilliğinin Artırılması Projesi www.surdurulebilirbinalar.net 1-Pencere ve kapılarda yalıtım artırılmalıdır. Pencereler

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor.

DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor. DENEYİM. Yenilik, Tekfen deneyimi ile birleşiyor. Uluslararası standartlarda, sıra dışı ofis projelerine imza atan Tekfen Emlak Geliştirme, sektörün saygın ve güvenilir markalarından biri. Yatırım kararlarını

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti.

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Binalarda enerji verimliğinde ve mekanik tesisat projelendirmede çözüm ortağınız Çakmanus Müh. Enerji Ltd. Şti İvedik OSB Hasemek koop. 67. sok no: 60 Ostim/ANKARA

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

PROBLEMİ TANIMLAMAK. Isıl Eşitleyici. Serbest askılı sistem. Asma Tavan Sistemi

PROBLEMİ TANIMLAMAK. Isıl Eşitleyici. Serbest askılı sistem. Asma Tavan Sistemi AVM ortak işletme giderlerinde önemli tasarruf sağlar Airius Isıl Eşitleyici ürün grubu daha iyi çalışma/yaşama ortamı yaratırken ısıtma ve soğutma giderlerinde kayda değer maliyet tasarrufu getirmeyi

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış İçerik Giriş Duvar Yapısının Önemi Duvar Yapısı Projenin Tanımı ve Amacı Deney Evleri Kış Dönemi Sonuçlar ları Yaz Dönemi D Sonuçlar ları Giriş Bina

Detaylı

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Nedir? Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A KÜMES ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ

SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ Mak. Yük. Müh. Bülent ALT AN Sabancı Center'ın klima sistemi için gerekli soğuk su 4 adet "chiller" vasıtasıyla üretilmektedir. Bunların 2 adedi turbo ehiller olup, diğer

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI

Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI ENERGY SAVING SOLUTION PROVIDER FOR COOLING SYSTEMS SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM SAĞLAYICINIZ Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI www.klimexs.com

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ

SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Ömer ÜÇÜNCÜ İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

II. Mekanik Tesisat Günleri

II. Mekanik Tesisat Günleri II. Mekanik Tesisat Günleri Mekanik Tesisat Tasarımlarında İnovatif Yaklaşımlar Değerli Misafirlerimiz, 1 / 219 HVAC Sistemlerinde Verimlilik ve Yönetim Akıllı Binalar Tasarımcı Kullanıcı Binalar Akıllı

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI 1 ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmıştır. Isı geri kazanımlı

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Havalandırma sistemleri binadaki ısıtmavesoğuma ihtiyacını, bina kullanıcılarının ihtiyacını göz önünde bulundurarak sağlayan sistemlerdir. Bir anlamda ısıtma, soğutma ve nemlendirme

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Giriş Bu çalışmada yüksek enerji performanslı net sıfır enerjili binalar (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili binaların (nnzeb) ne olduğu, nasıl değerlendirilmesi gerektiği

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI UYGULAMASI

HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI UYGULAMASI 413 HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI UYGULAMASI Güray KORUN ÖZET Kondenser havalarının, kurulumu son derece basit, yatırım maliyeti ve işletme masrafları düşük

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri

Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri TM 2003 yılında faaliyete başlayan firmamız, günümüze kadar Bina Otomasyon Sistemleri konusunda uzman kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışında pek çok projeye imzasını

Detaylı