Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency"

Transkript

1 Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar sistemleri (server ler-chipler), veri işleme merkezlerinde (data center-data merkezleri) raflarda (rack) sabit iç mahal şartlarında muhafaza edilmektedir. Bu cihazlar çok pahalıdırlar ve ayrıca kurumlar için çok değerli bilgileri saklamakta, işlemlemektedir. Bu işlevlerini yerine getirirken çok yüksek düzeyde ısı yaymaktadır. Öte yandan bu cihazların istediği iç ortam şartlarının sağlanması ve yaydıkları ısının ortamdan uzaklaştırılması bir zorunluluktur. Bu amaçla Computer Room Air Conditioner (CRAC-Bilgisayar Odaları İçin Hassas Klimalar kullanılmakta ve yüksek miktarda elektrik tüketilmektedir. İhtiyaç duyulan enerjinin azaltılması için HVAC sistem tasarımının optimize edilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması gerekmektedir. Burada bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik bilgiler verilmiştir. Anahtar kelimeler: data center, veri işlemleme, CFD, enerji verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Abstract Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar sistemleri (server ler-chipler), veri işleme merkezlerinde (data center-data merkezleri) raflarda (rack) sabit iç mahal şartlarında muhafaza edilmektedir. Data centers are very important for telecominication institutions, universities, research institutions, banks, large companies. Chips are located in rack in these centers. These devices are important anda expensive. They emit high amount of heat and this heat must be remonved from the data center rooms simultaneously. In order to cool the centers Computer Room Air Conditioners (CRAC) are used. These devices consume high cooling energy. Therefore they must be enfficient as they would be. HVAC design and energy efficiency are examined in this article. Keywords: data center, data processing CFD, energy efficiency 1. Giriş Data centerler kurumunların çok değerli bilgilerinin saklandığı mahallerdir. Bu mahallerde çok yüksek düzeyde enerji tüketen serverler yer almaktadır. Örneğin tipik bir ofis binasında enerji tüketimi W/m 2 civarında iken, modern data centerlerde W/m 2 civarındadır. Bu değerler serverlerin içinde W/m 2 enerji yoğunluklarına karşılık gelmektedir. Bu elektronik cihazlar çok hassas cihazlardır ve yaklaşık sabit ortam iklim şartlarına ihtiyaç duyarlar. Bu mahallere ait mekanik tesisatı (HVAC) sistemleri, elektrik tesisatı ve yangın tesisatı binanın diğer tesisatlarından çok farklı ve daha özeldir. Bu sistemler bağımsız biçimde tasarlanmaları gerekmektedir. Data center tasarımında TIER standartları dikkate alınmalıdır. HVAC sistemleri ASHRAE, elektrik tesisatları NEC, yangın tesisatları NFPA standartlarına göre yapılmaktadır. Data center HVAC sistemleri yüksek verimlilik, kolay bakım ve ulaşım, yedekleme, kolay arızalanmama, esneklik gibi özelliklere ihtiyaç gösterirler. Şekil 1 de bir data center fotoğrafı ve hava dağılımı prensip şeması görülmektedir. 1: Çakmanus Müh. Enerji San. Tic. Ldt. Şti., Dr. Mak. Y. Müh. 2: TAI, Uzay ve Uçak Mühendisi

2 Şekil 1 Tipik bir data center görünüşü ve yerleşim şeması. Yıkarıda belirtildiği üzere data centerler çok fazla elektrik tüketirler. Örneğin ABD de bu tesislerde kullanılan elektrik, ülkenin toplam tüketiminin %1,5 u mertebesinedir ve bu, 61 milyar kwh/yıl a denk gelmektedir. Türkiye nin 2010 yılı toplam elektrik tüketiminin 200 milyar kwh olduğu dikkate alınırsa, bu değerin Türkiye elektrik tüketiminin %30 u civarında olduğu görülür. Türkiye de bu sistemlerin ilk örnekleri 1990 ların başlarında yapılan Merkez Bankası na ait bilgi işlem mahalleri, para makinaları mahalleri, Reuters cihazları mahalleri, Banknokt Matbası sistemleri (bunların bir kısmının yapımında tarafımızca katkı sağlanmıştır), Borsa bilgi işlem sistemi, PTT ve üniversitelerin sistemleridir. Daha sonraları telekominikasyon şirketleri, banka gibi kurumlar data centerlar kurmuşlardır. Günümüzde ise özel internet servis sağlayıcı şirketlere kadar bir çok kurumun sistemleri bulunmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Buna karşın bu sistemlerin HVAC tesisatlarında enerji verimliliği ve standartlara uygunlukları hakkında yeterli bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Yanlış tasarım durumunda, sistemler işletmeye alındıktan sonra enerji tüketimi, yedekleme, iç mahal koşullarının sağlanması yönünden sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle bu mahallere ilişkin verilerin ilgililerce paylaşılması önemlidir. ABD de yılları arasında bu sistemlerde tüketilen elektrik ikiye katlanmıştır yılında da tekrar ikiye katlanması beklenmektedir. Ancak bu konuda Türkiye de yeterli istastistiki bilgi bulunmamakla birlikte, bu sistemlerin Türkiye de de ABD ve AB deki eğilime paralel olarak yaygınlaştığı ve elektrik tüketimlerinin toplam tüketim içindeki paylarının giderek arttığı söylenebilir. Ayrıca IT teknolojileri birkaç yılda bir tümü ile değişebilmekte ve bu bağlamda kompaktlık ve ısı yayınım yoğunlukları artmaktadır. Benzer şekilde HVAC sistemleri 15 yıl civarında teknolojik ömürlerini doldurmaktadır. Buna karşın Türkiye de eski tesislerin sayısının fazla olduğu ve bunların enerji verimliliği ve HVAC sistemlerinin günün teknolojisine uygunluklarının incelenmesi de yararlı olacaktır. 2. İç Çevre Koşulları 2.1. Sıcaklık ve nem Data centerler sıcaklık, nem, toz gibi yönlerden belirli iç çevre koşullarına ihtiyaç duymaktadır. Tablo 1 de ASHRAE tarafından önerilen data center iç mahal koşulları verilmiştir. (2004 değerleri bu alandaki değişimleri göstermek amacıyla verilmiştir). Tablo 1 ASHRAE 2004 ve 2008 data center iç mahal tasarım koşulları versiyonu 2008 versiyonu En düşük sıcaklık (ºC) En yüksek sıcaklık (ºC) En düşük bağıl nem (%) %40 5,5º C dew point En yüksek bağıl nem (%) %55 %60 nem ve 15,5

3 ºC dewpoint Bu koşulların sağlanması için CRAC tarafından soğutulmuş, nemlendirilmiş ve filtrelenmiş hava Şekil 1 de görüldüğü üzere yükseltilmiş döşemeye yerleştirilmiş olan menfezlerden mahale üflenir. Aşağıdaki CFD analizlerinde de görüldüğü üzere bu hava serverların ısısını alarak tekrar CRAC a girmekte, tekrar şartlandırılarak tekrar mahale verilmekte bu çevrim devam etmektedir Hava dağılımı ve CFD analizleri Data center içinde havanın dağıtılarak serverlerin etkin biçimde soğutulması, enerji verimliliği açısından çok önemlidir. Mahal içinde hava sirkülasyonlarının, metreküp hava başına soğutma kapasitesinin artırılması gerekir. Data center içinde sıcaklık, hız ve basınç dağılımları, ölü bölgeler, resirkülasyonlar, baypaslar vb. bu anlamda çok önemli ve çok etkilidir. Yeni tasarlanan veya mevcut centerlar da bu dağılımlar Computer Fluid Daynamics (CFD) programları ile analiz edilebilmektedir. Modellemede, yayılan ısı server üreticisi firmadan alınırak yapılmalıdır. Bu bağlamda ASHRAE Datacom Equipment Power Trends And Cooling Applicaions 2010 da raf başına kw ısı yayınımı olduğu belirtilmektedir. Şekil 2, 3 ve 4 de tarafımızca yapılan CFD analizi örnekleri verilmiştir. Burada CFD matematiksel modelleme yöntemlerine değinilmemiş, sadece sonuçlar verilmiştir. Görüldüğü üzere hava ortama düşük sıcaklıklarda verilse bile, eğer ortamdaki cihaz ve menfez yerleşimi, hava çıkış hızları vb. uygun değil ise (havanın serverlere homojen gitmemesi, resirkülasyonlar olması vb.) mahal sıcaklıkları Tablo 1 de verilen limitlerin üstüne çıkabilmektedir. Bu durumlarda hem gereksiz yere enerji harcanmakta hem de yeterli soğutma sağlanamamaktadır. (a) (b) Şekil 2. Bu çalışmada model olarak alınan data center konfigürasyonu (a: genel yerleşim, b: serverler için raflar). Mahal içindeki sıcaklık dağılımları Şekil 3 de görülmektedir. Şekil 3a. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Şekil 3b. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere,

4 Z= 1.0 m yukarıda sıcaklık dağılımı. Z= 1.5 m yukarıda sıcaklık dağılımı Şekil 3a da soğuk koridorlarda daha iyi dağılım olmak üzere Z=1 seviyelerine kadar sıcaklık dağılımlarının homojen ve ASHRAE tarafından verilen limitlerde olduğu görülmektedir. Şekil 3b de görüldüğü üzere Z=1,5 seviyelerine doğru sıcak koridorun kenarlarında sıcaklıklar, limitin üstüne çıkmaya başlamaktadır. Şekil 3c. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Şekil 3d. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Z= 2.0 m yukarıda sıcaklık dağılımı Z= 2.5 m yukarıda sıcaklık dağılımı Şekil 3c de Z=2,0 seviyelerinde sıcaklıkların dağılımlarının üst limiti aştığı bölgelerin genişlediği, Şekil 3d de ise Z=2,5 istenilmeyen sıcaklıkların iyice yaygınlaştığı görülmektedir. Buradan, eğer hava yüksek verimli sistemlerle soğutulmuş olsa bile, mahal içindeki dağılımlar uygun değilse harcanan enerjinin bir bölümünün boşa gittiği söylenebilir. Şekil 4 de sıcaklık dağılımının yanında hız vektörleri de görülmektedir. Bu vektörler havanın mahalde ne şekilde hareket ettiğini göstermektedir. Bu örnekte olduğu üzere, problem görülmesi halinde menfezlerin ebat ve yerleşimlerinin değiştirilmesi, menfez çıkış hızlarının ayarlanması, gerekirse sirkülasyonları engelleyici bölmeler konularak yeninden inceleme yapılması vb. ile hava ve sıcaklık dağılımları (CFD analizleriyle) optimize edilebilir. Bu şekilde gerek yeni tasarımda ve gerekse mevcut sistemlerde deneme-yanılma gibi durumların azaltılması sağlanabilmektedir. Şekil 4a. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Şekil 4b. Zemin seviyesi z=0 olmak üzere, Z= 1.5 m de sıcaklık dağ. ve hız vektörleri. Z= 1.5 m de sıcaklık dağ. ve hız vektörleri. Şekil 5 de ise serverlar üzerindeki akım çizgileri (havanın izlediği yollar) görülmektedir.

5 Şekil 5. Mahal içinde havanın izlediği yollar. AB ve ABD de mevcut data centerlarda yapılan ölçümler ve CFD analizlerinde de benzer durumlar tespit edilmiştir. Bu gibi durumlar sıcaklığın 27ºC yi geçmesine ve arızalara sebep olabilmektedir. Bu tür sorunlarla karşılaşılan yerlerde çözüm olarak genellikle ilave soğutucu konulması yoluna gidilmektedir. Halbuki bundan önce mahal içinde sıcaklık ve hız dağılımı ölçülüp, CFD analizi yapılarak CRAC tan çıkan havanın serverlara homojen biçimde gittiğinden emin olunması gerekir. 3. HVAC Sistem Tasarımı Yukarıda belirtildiği üzere data centerlarda çok küçük alanlara çok sayıda server yerleştirilmekte ve çok yüksek ısı yoğunlukları ortaya çıkmaktadır. Bu mahallere ait HVAC sistemlerinin doğru tasarımı ve enerji verimliliğinin artırılması için dikkate alınması gereken bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir Yalıtım Data centerin dış ortam (atmosfer veya bina içinde herhangi bir mahal) ile ısı transferini engellemek üzere mahal duvarlarına dıştan ısı ve nem yönünden yalıtım yapılmalıdır.yalıtımın içten yapılmamasının nedeni, soğutma enerjisinin bir nedenle kesilmesi durumunda ısıl kütle oluşturularak sıcaklığın limit değerin üstüne çıkma süresinin uzatılmasıdır. Ayrıca hava kaçakları önlenmeli, kapılar sızdırmaz ve yalıtımlı olmalı ve olabildiğince kapalı tutulmalıdır Hava Hareketlerini Etkileyen Unsurlar Yalıtımdan sonraki ikinci önemli adım, mahalde homojen ve verimli bir hava dağılımı sağlanmasıdır. Bu bağlamda serverlerin yerleştirildiği rafların (rack) düzenlemesi, CRAC yerleşimi ve kablo düzenlemelerine çok dikkat edilmelidir. Tasarım aşamasında homojen hava dağılımı sağlanıp sağlanmadığı CFD analizi ile control edilmelidir. İmalattan sonra veya mevcut data centerlarda ise ilave olarak ölçüm ve doğrulama yapılmalıdır. Raf (rack) düzenlemesi: Günümüzde data centerler soğuk koridor, sıcak koridor şeklinde düzenlenmektedir. Burada CRAC tan çıkan soğuk hava soğuk koridordan rafların içindeki serverlerin üzerinden geçerek ısıyı alıp yan taraftaki sıcak koridora geçer ve CRAC fanı ile emilerek soğutulduktan sonra tekrar mahale verilir. Dönüş havası serverlar üzerindeki ısıyı alarak ne kadar ısınırsa CRAC verimliliği de o kadar yüksek olmaktadır. Yükseltilmiş döşemeden çıkan soğuk hava, döşemeye yakın serverleri (alt kısımlar) daha iyi soğuturken rafların üstlerine doğru hava sirkülasyonu ve soğutma etkinliği azalır. Panelle ve bölmelerle rafların ayrılması: Verimli bir soğuk/sıcak koridor uygulaması için soğuk hava ile sıcak havanın birbirine karışmaması gerekir. Bunun için soğuk hava, sıcak koridordan tamamıyle izole edilmiş olan soğuk koridorun altındaki yükseltilmiş döşemeden verilir. Ayrıca raflar içinde varsa, boş yer (yedekleme amacıyla) buralar panellerle kapatılır. Yükseltilmiş döşemenin yalıtılması: Data centerlarda döşeme yükseklikleri tipik olarak 30 cm - 60 cm civarındadır. Soğuk havanın kontrolsüz biçimde kaçmaması için döşeme altı ve kablo geçişleri yalıtılmalıdır. CRAC yerleşimi: soğuk/sıcak koridor uygulamalarında CRAC lar soğuk koridora dik yerleştirilir. Böylece sıcak hava yolu kısaltılmış ve soğuk hava ile karışma ihtimali minimize edilir. Eğer bu şekilde yerleştirme imkanı yoksa asma tavan gerisi bu amaca uygun biçimde düzenlenmelidir. Kablo düzenlemeleri: Data centerlardaki server sayılarının artması (kompaktlaşma) sonucu kablolama yönetimi önemli hale gelmiştir. Eğer kablolar uygun biçimde döşenmezse hava hareketlerine engel

6 olabilir. (Mahal içinde olabilecek kolon, kiriş gibi yapı elemanları da benzer bir etkiye sahiptir). Burada üç fazlı yüksek voltajlı IT teknolojileri kablolama miktarının azalmasına yardımcı olabilir. Eğer rafların etrafında yoğun kablolama varsa raflar içindeki serverların üzerine ilave fanlar konularak havanın soğutma etkinliği (hız, Reynolds sayısı ve Nusselt sayısı) artırılır. Şekil 6 da tavanda kablo uygulaması olan bir data center görülmektedir. Şekil 6. Data center kablo yerleşimleri Soğutmaya Etki Eden faktörler Soğutmada etkili faktörler soğutucu akışkan (soğutkan, su veya hava), data center mimarisidir (açık, yarı açık veya kapalı). Soğutucu Akışkan Soğutucu akışkan kullanımı ile yüksek soğutma yoğunlukları elde edilebilir. Data centerlar yaz kış çalıştığı için su tarafında donmaya karşı antifiriz konulmalıdır. Burada soğutma sistemi bina soğutma sisteminden bağımsız olmalıdır (yedekleme amacıyla bina sisteminden de besleme düşünülebilir). Soğutma sisteminin kapasite ve verimi giriş havası sıcaklığının düşürülmesiyle artacaktır. Tablo 2 de soğutucu özellikleri özetlenmiştir. Tablo 2. Anahtar soğutucu özellikleri (ASHRAE). Soğutucu Donma sıcaklığı (º C) İletkenlik λ (W/mK) Özgül ısı C (J/kgK) Yoğunluk ρ (kg/m3) Buharlaşma gizli ısısı (kj/kg) Dielektrik sıvı FC , Su 0 0, Antifirizli su (%50) -38 0, R134a , R , Bu sıvılara ait daha geniş bilgi literatürden alınabilir. Data Center Mimarisi Data centerlar açık, kapalı veya yarı açık mimari şeklinde düzenlenebilmektedir. Kapalı mimaride soğuk ve sıcak koridorlar tamamen birbirinden ayrılır, soğutma cihazı (örneğin eşanjör) raf içine yerleştirilir (server ve soğutucu aynı kabindedir). Bunun dezavantajı soğutma enerjisi kesilmelerinde ortam sıcaklığının 60 saniye gibi çok kısa bir sürede sıcaklıkların limit değerin üstüne çıkması ve bakım zorluğudur. Buna karşın bunlar yüksek ısı yayınımı durumlarında soğutma verimliliği yüksek yöntemlerdir. Açık mimaride soğuk ve sıcak havanın karışma ihtimali olduğu için soğutma verimliliğinin artırılması zordur. Burada tüm mahal havası kullanılır. Mekan duvarlarının

7 termal depolama olarak kullanılarak soğutmanın kesilmesi durumunda mahal sıcaklığının limitlerin üzerine çıkma süresi 15 dakikaya kadar artabilir (en önemli avantajı budur). Ancak soğutma sistemi güvenilir ikinci bir kaynaktan besleniyor ise bu durum çok önemli bir avantaj değildir. Şekil 7 de enerji kesilmesi halinde sıcaklıkların limitlerin üzerine çıkma süreleri verilmektedir. Şekil 7. Soğutmanın kesilmesi halinde sıcaklık yükselme süreleri. 4. Soğutma Sistemi Seçimi Direk soğutma ekipmanı ile yapılan soğutmanın önemli bir kısmı mahal havasıyla gerçekleştirilir. Bazı bilgisayar ekipmanı, üreticinin belirlediği koşulları yaratmak için doğrudan soğutmaya gerek gösterir. Bu ekipmandan mahalle yayılan ısı genellikle, hava soğutmalı benzer ekipmanlardan yayılanla aynı ya da ondan yüksektir. Soğutulmuş su ya da soğutkan boru tesisatının tasarımı ve kurulumu ile çalışma sıcaklıklarının seçimi, hizmet verilen sistemin gereklerini karşılarken, kaçak olasılığını ve yoğuşmayı en aza indirecek biçimde yapılmalıdır. Su soğutmalı bilgisayar ekipmanına hizmet veren soğutulmuş su sistemleri; (a) üreticinin tolerans sınırları içerisindeki sıcaklıklarda su sağlamalıdır. (b) yıl boyu temelinde günde 24 saat çalışabilmelidir. Şekil 8 da tipik bir soğutma sistemi konfigürasyonu görülmektedir. Verimli bir sistem seçiminde dış iklim şartları çok önemlidir. Şekil 8. Tipik bir soğutma sistemi şeması. Soğutulmuş su ve glikol boru devreleri basınç testine tabi tutulmalı, tamamen yalıtılmalı ve etkili bir buhar kesici ile korunmalıdır. Bilgisayar odasında yalıtım uygulanmayan vana ve diğer elemanların altına uygun ve etkili bir boşaltma hattına bağlanan damlama tavaları yerleştirilmelidir. Lokal soğutma

8 ekipmanı girişine, kontrol vanası ve ısı eşanjörü geçitlerinin tıkanmasını önlemek üzere nitelikli bir süzgeç yerleştirilmelidir. Eğer diğer sistemlerle çapraz bağlantı yapılıyorsa, bilgisayar odasındaki sistemlere kir, toz ve diğer yabancı maddelerin girişine çözüm bulunmalıdır Termoekonomik Analiz ABD de yapılan bazı çalışmalarda database olarak data center ların termoekonomik analizi yapılmış olup sonuçlar Tablo 3 da özetlenmiştir. Tablo 3. Database olarak data center ların termoekonomik analizi. Parametre Küçük data centerlar Orta data centerlar Büyük data centerlar Ortalama PUE 2,8 2,2 2,1 Hedef PUE 2,3 1,9 1,8 Yıllık ort. enerji azaltılması (kwh/yıl) Yıllık ort. enerji azaltılması (%) Yıllık ort. enerji tasarrufu ($/yıl) Yıllık ort. CO2 azaltılması (ton/yıl) Yaklaşık ilk yatırım tutarı (tahmini, $) Basit geri dönüş süresi (yıl) ROI (%) Geri Dönüş Analizi Data centerlar yıllık bir ömüre gore tasarlanırlar (binalar ise yıl). Bu ömür ve yüksek yoğunlukta enerji tüketimi sistem seçimini etkiler. Bu bağlamda seçilecek ekonomizerler ve verimlilik artırıcı önlemlerin geri dönüş süreleri 5 yılın altında olmalıdır. Server cihazları bir kaç yılda bir değişebildiği için HVAC sistemleri esnek ve geliştirilmeye açık olmalıdır. Su tarafı ekonomizeleri bu anlamda daha verimlidir. Data centerlerde server ve raf yerleşim, sayı ve tipleri projenin sonuna kadar netleşemeyebilir. Bu nedenle soğutma sisteminin, yükseltilmiş döşeme altının ve asma tavan gerisinin esnek tutulmaya çalışılması gerekir Yedekleme Sistem güvenilirliği, bir arıza durumunda karşılaşılacak potansiyel kayıpların büyüklüğü karşısında, yedek sistemler, kapasiteler ve/veya elemanların maliyetini göze almayı gerektirecek kadar önemlidir. Tasarımcı sistemin arıza yaparak kritik veri işlemleme sürecini sekteye uğratabilecek kısımlarını belirlemeli ve yedek sistemler öngörmelidir. Yedekleme amacıyla, hava hazırlama ekipmanının gerektiği biçimde soğutulmuş su ve soğutkan hatlarının çapraz bağlantıları istenebilir. Yedek bir soğutma sistemi de gerekli olabilir. Yedeklemenin düzeyi bilgisayar kurulumunun önemine bağlıdır. Bu durum saklanacak bilgilerin önemi ve data centerın sınıfı ile ilgilidir. Bir çok durumda bilgisayar odası iklimlendirme birimi için yedek güç kaynağı makul olabilir. Sisteme ısı geri kazanımı uygulanmadan önce, güvenirliği kötüleştirecek ve performansı herhangi bir biçimde olumsuz etkileyebilecek olasılıklar düşünülmelidir. Sistemin kötü çalışmasından ya da sistemin durmasından kaynaklanabilecek olası parasal kayıplar, artırılacak çalışma süresinden sağlanacak tasarruflarla dengelenir. 4. Enerji Verimliliği Data center enerji verimliliğinin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında kullanılan metrikler; Power Usage Effectiveness (PUE) ve Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) dir. Bunlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

9 PUE = power _ deilvered _ to _ data _ center IT _ equipment _ power _ use 1 DCiE = PUE Ortalama PUE değerleri Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4 Ortalama PUE değerleri. Data center büyüklüğü Ortalama PUE RFA< 1000 m 2 2, m 2 >RFA< 3000 m 2 2,2 RFA> 3000 m 2 2,1 RFA: Yükseltilmiş döşeme alanı. = P mech + P P IT electric Görüldüğü üzere bir data center da tüketilen enerjinin yarıdan fazlası IT cihazları dışındaki HVAC ve aydınlatma gibi yüklerden oluşmaktadır. Enerji verimliliğine bağlı olarak soğutma sistemlerinin PUE değerleri 0,44-2 arasında değişmektedir. Bu durum sistemlerin doğru ve verimli biçimde tasarımını, eski sistemlerin yenilenmesinin önemini göstermektedir. (Örneğin ABD de çoğu mevcut data center larda yapılan ölçümler ve hesaplamalar PUE değerlerinin 5 e kadar çıktığını göstermiştir (bunun kolayca 2,7 değerine düşürülebileceği de belirtilmektedir). Türkiye de bu tür istatistiki veriler bulunmamasına karşın durumun daha iyi olmadığı söylenebilir. Bunun anlamı, 10 yıldan eski tesislerde enerji tüketiminin en az yarı yarıya düşürülebileceğidir). Data centerların enerji tüketimini etkileyen en önemli parametrelerden birisi de dış iklim koşullarıdır. Buradaki parametre Cooling Degree Days CCD dir. Soğuk iklimlerde daha az CDD söz konusudur ve free cooling olanaklarından yararlanılır. Böylece PUE değeri önemli ölçüde düşer. Sıcak iklim bölgelerinde soğutma sistemi tam kapasite ile ve daha fazla CDD değerlerinde çalışır. Böyle yerlerde free cooling, frekans invertörlü pompa, ekonomizerler kullanımının fazla bir yararı olmayabilecektir. Çok sıcak iklimlerde çok yüksek soğutma yoğunluklarında kullanılabilecek alternatiflerden birisi güneş destekli absorbsiyonlu soğutma sistemleridir. Ancak bu sistemlerin mutlaka yedeklenmesi gerekir. Burada system seçiminde ekonomik ve güvenlik analizleri ile karar verilmelidir. Enerji maliyetlerinin artması, sürdürülebilir tasarım opsiyonlarını gündeme getirmiştir. Su tarafında, data center dışında hava sıcaklığı uygun olduğunda soğutma grubu devre dışı bırakılarak doğrudan kuleden sirküle ettirilerek free cooling yapılır. Su tarafında yüksek COP değerine sahip soğutma grubu kullanımı, kule fanlarının yüksek verimli olması (değişken kanatlı, değişken devirli vb.), kireçlenmenin ve kirlenmenin önlenmesi, frekans invertörlü pompalar, yüksek verimli plakalı eşanjörler kullanımı, otomasyon sistemleri enerji verimliliğini artıran sistemler ve uygulamalardır. Gece soğuğundan yararlanarak soğutma grubunun COP değerini yükseltmek ve gece tariflerinden yararlanmak için yerine göre (büyük data centerlarda) buz veya soğuk su depolaması buradaki alternatiflerdir. Enerji ekonomisi yönünden diğer önemli bir husus da mahal içinde havanın homojen biçimde dağıtılmasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere tasarım aşamasında dağılımı görmek için CFD analizi yaptırılmalıdır. Tasarruf stratejileri ile çok önemli kazanımlar elde etmek olasıdır. Geri kazanılan enerjinin ikincil kullanım yeri bulunmadığı ya da geri kazanımı mantıklı gösterecek bir neden olmadığında, serbest soğutma yapan taze hava sistemleri, değişken hacimli havalandırma ve evaporatif soğutma nemlendirme stratejileri, enerji tasarrufu ve hava kalitesi yönünden paket iklimlendirme cihazları kullanan sistemlere göre merkezi sistemleri daha çekici hale gelebilir.

10 Eğer geri kazanılan enerjinin kullanılacağı bir yer bulunuyorsa, bilgisayar odaları yıl boyu yükleri nedeniyle ısı geri kazanımı için uygun adaydırlar. Yoğuşma sırasında atılan ısı mahal ısıtma, evsel sıcak su üretimi ya da proses ısıtmasında kullanılabilir. Koşullandırma sistemi tarafından çekilen ısı tesisteki başka bir yere etkili biçimde aktarılıp uygulanabiliyorsa işletme maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir. Enerji verimliliğinin artırılabilmesi için tasarımın erken safhalarında enerji modellemesi ve eenerji tüketimlerinin belirlenmesi gerekir. Enerji modellemesi ve CFD analizleri, inşa edilmemiş bir sistemin enerji tüketimi profilinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu çerçevede projenin yeri, dış iklim şartları, bina kabuğu (veya data center kabuğu), kullanım program (schedule) iç ısı kazançları, hava hareketleri, menfezler ve bina sistemleri incelenmelidir. Bu modellerde su ve tarafı ekonomizer, nemlendirme, güneş radyasyonu vb. dikkate alınmalıdır. Burada buharlı (elektrotlu), gazlı, elekrik rezistanslı, ultrasonik ve yüksek basınçlı atomizasyon nemlendiriciler kullanılabilir. Son iki yöntem diğerlerine nazaran kat daha az enerji tüketir. 5. Ölçümler Ve Ölçme Araçları Bilgisayar ekipmanının kötü çalışması, oda ısıl çevresinin yanlış ayarlanmasından kaynaklanabileceğinden mahal sıcaklık ve nemi için sürekli kayıtlar tutmak gerekebilir. Eğer data centera direk hava beslemesi varsa, bu kayıtlar ekipman işlevlerine yansıtılabilir. Sıcaklık ve nem sınırları aşıldığında uyarı veren alarmlar ve kontrol sağlanmalıdır. Su soğutmalı bilgisayarlarda, giren ve çıkan suyun sıcaklıkları ile basınçları kaydedilmelidir. Gösterge termometreleri ve basınç ölçerler, bir operatörün ilk bakışta uygunsuz bir çalışmanın anlaşılabileceği yerlere yerleştirilmelidir. Bakımı doğru yapılmış duyarlı hava hazırlama ekipmanı filtreleri, sistem kapasite kaybının önlenmesi ve data centerların doğru koşulda tutulmasına yardımcı olabilir. Paket iklimlendirme sistemleri ile çalışan bilgisayar odalarında ve döşeme altında kaçak ya da su bulunduğunu bildiren sensörler konulmalıdır. Boru devrelerinin altına yerleştirilen damlama tavaları için de bir gözleme sistemi gerekir. Bütün gözleme ve alarm cihazları yerel durumu göstermelidir. Gözetleme cihazları, sistemdeki yanlış çalışmaları ve uygunsuzlukları uzaktaki bir kontrol odasına göndererek kritik ve bakım alarmlarının verilmesini sağlayacak biçimde integre bir kontrol sistemine bağlanabilir. 6. Sonuç Data centerlarda ısı yoğunlukları arttıkça soğutma sisteminin ve verimli çalışmanın önemi giderek artmaktadır. Fosil yakıt maliyetlerinin artması, çevrenin korunması gereklilikleri de bu durumun önemini ortaya koymaktadır. Gerek yeni tasarım ve gerekse mevcut sistemlerde de enerji etütleri yapılarak enerji tüketiminde ve sistem işletme güvenliği sağlanabilir. Bu bağlamda ayrıca; a) Disiplinler arası işbirliliğinin projenin başından, sistemin işletimine kadar sürdürülmesi, b) CFD ve diğer simülasyon araçları ile tasarımın optimize edilmesi, c) Yüksek verimli soğutma sistemi seçilmesi, d) Her aşamada standartların dikkate alınması, e) Dış iklim şartlarının analizi (verimli soğutma sistemi seçilmesi için), e) Yeni veya mevcut sistemlerde test, ayar ve dengelem işlemlerinin mutlaka yapılması, f) Mevcut durumun ölçülerek verimlilik artış potansiyelinin belirlenmesi, gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Kaynaklar [1] ASHRAE 2009, Best Practices For Datacom Facility Energy Efficiency. [2] Çakmanus, İ., 2000, Elektronik Sistemlerin Soğutulması: Duvarlarında Isı Yayan Bloklar Bulunan Kanallarda Akış Ve Isı Transferinin Sayısal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [3] ASHRAE Sistemler ve Ekipmanlar El Kitabı, Bölüm 17 (Veri İşlemleme Ve Elektronik Büro Mahalleri) TTMD Yayınları, 2006.

11 [4] Stahl, L., 2010, System Architectures and Fluids for High Heat Density Cooling Solutions, ASHRAE Winter Conference. [5] Cho, J., Jeong C, Kim, S., 2007, Evaluation Of Aisle Partition System s Thermal Performance in Large Data Centers For Superior Cooling Efficiency, REHVA 9. Clima Conference, Helsinki. [6] Lui, Y., 2010, Waterside And Airside Economizers Design Considerations For Data Center Facilities, ASHRAE Winter Conference. [7] Salim, M., 2010, Data Centers Energy Auditing And Benchnarking-Progress Update, ASHRAE Winter Conference. [8] Hellmer, B., 2010, Consumption Analysis Of Telco And Data Center Cooling nd Humidification Option, ASHRAE Winter Conference.

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir.

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir. 84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen (Başkan) Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı) Birol Eker (Başkan Yardımcısı) Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı) Züleyha Özcan (Genel Sekreter) Fuzuli Topal (Sayman Üye)

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI ÖZET Bu bildiride klima ve havalandırma tesisatında karşılaşılan problemler. Çok sık yapıldığını gördüğümüz hatalar, literatürde ve teknik toplantılarda karşılaşılan ve dikkati çeken notlar bir araya getirilerek

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

Saygılarımla, Murat Çakan

Saygılarımla, Murat Çakan 91. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi izzet yuksek-6:sablon 24.11.2011 12:18 Page 63 Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK Prof. Dr. Tülay ESİN ÖZET Yapı içindeki iç hava kalitesinin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı