YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ACİL BARINMA İHTİYACININ KARŞILANMASI. Deniz DEMİRARSLAN 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ACİL BARINMA İHTİYACININ KARŞILANMASI. Deniz DEMİRARSLAN 1 ddemirarslan@yahoo.com"

Transkript

1 YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ACİL BARINMA İHTİYACININ KARŞILANMASI Deniz DEMİRARSLAN 1 ÖZ: Doğanın etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak olarak tanımlanan barınma eylemi, tarihin ilk dönemlerinde insan tarafından mağara, ağaç kovuğu gibi doğal oluşumlar kullanılarak gerçekleştirilirken, insanoğlu zamanla değişen yaşam koşullarına uyacak şekilde barınma mekanı olan konutunu kendisi inşa etmeye başlamıştır. Konut, yalnızca üstü örtülü dört duvardan oluşan bir yapı değil, aynı zamanda insanın her türlü yaşam kolaylıklarından, kentsel altyapıdan yararlanabilmesini, bireysel ve ailesel mahremiyetini koruyabileceği sağlıklı, rahat, mutlu bir şekilde sürdürülebilir, yaşanabilir güzel ve temiz bir çevrede, insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamasını sağlamakla ilgili toplumsal işlevler yüklenmiş bir ortamdır. Tarih boyunca toplum ve aile yapısına bağlı olarak farklılıklar gösteren konutun her toplumda özel bir yeri bulunmaktadır. Bir barınma mekanı, ne şekilde yapılırsa yapılsın kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumalıdır. Barınma mekanı, bireyin ve toplumun günlük yaşamını içerdiğinden, konut planlamasında yön verici temel unsur, içinde yaşayan ailenin yapısı ve konut içinde gerçekleşecek hayatın biçimi olmaktadır. Barınma mekanının yapıldığı dönem, coğrafya, toplum koşulları ne olursa olsun, kullanıcısıyla bunları inşa eden ya da tasarlayan kişiler arasında bir ilişki sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Barınak, Barınma İhtiyacı, Deprem ve Barınma, Prefabrikasyon, Prefabrike Konut Giriş Yaşanan bir afet sonrasındaki sorunların başında barınma gelmektedir. Depremzede insanların geçici barınma koşulları ile, afet sonrası ortaya çıkan ilk olumsuz şartların üstesinden gelinmesi ve afetzedelerin mümkün olduğunca dış etkilerden korunması amaçlanmaktadır. Buradaki temel amaç, depremzedelerin günlük yaşama en kısa sürede dönmelerini sağlamaktır. Bu geçici barınma sürecinde depremzedelerin ihtiyaçlarının optimum standartlarda karşılanması gerekmektedir. Bu durumda afetzedelerin barınma sorunlarını çözmeye yönelik etkin bir planlama ve geniş çaplı bir organizasyon gerekmektedir. Çünkü toplum ve aile yapısına bağlı olarak tarih boyunca konutun her toplumda farklı özellikler taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle belirli bir kültürü yansıttığı gibi sosyo-ekonomik bir organizasyonun da parçasını oluşturan yeterli bir konutun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 25/1 maddesinde de herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için yiyecek, giyecek, konut, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını sağlayacak yeterli bir yaşam standardına ve işsizlik, hastalık, dulluk, ihtiyarlık ya da geçim olanaklarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. biçiminde bir insan hakkı olduğu uluslararası düzeyde kabul edilmiş bulunmaktadır (Tekeli, 1996). Bu nedenledir ki, bir barınma mekanı, ne şekilde yapılırsa yapılsın kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumalıdır. Barınma mekanı, bireyin ve toplumun günlük yaşamını içerdiğinden, konut planlamasında yön verici temel unsur, içinde yaşayan ailenin yapısı ve konut içinde gerçekleşecek hayatın biçimi olmaktadır. Barınma mekanının yapıldığı dönem, coğrafya, toplum koşulları ne olursa olsun, kullanıcısıyla bunları inşa eden ya da tasarlayan kişiler arasında bir ilişki sağlanmalıdır. Böylece insanlar bir yandan doğal afetlerden korunurken, bir yandan da kendi elleriyle yarattığı olumsuz çevre koşullarından korunma güdülerini, bilgi ve pratiğini geliştirmektedir. Bu çalışmada öncelikle deprem sonrası evsiz kalan afetzedelerin kendi çabalarıyla oluşturdukları geçici barınma mekanları incelenmiş, ortaya çıkan sonuçlar devletin yapmış olduğu geçici konutların özellikleri ile karşılaştırılarak bundan sonra yaşanması muhtemel afetler sonrası oluşturulacak geçici yerleşimlerin planlanması için bir yol göstermesi hedeflenmiştir. Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Acil Barınma İhtiyacının Karşılanması Dünyada yaşamsal faaliyetlerin devamını sağlayan bir doğa olayı olarak bilinen depremin, insanlar tarafından oluşturulan bilinçsiz, plansız ve programsız yapılanma nedeniyle olağanüstü bir felakete dönüşmesinin ülkemizde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açtığı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında acı bir şekilde görülmüş 1 Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 340

2 ve yaşanmıştır. Yaklaşık 15 bin kişinin hayatını yitirdiği, 30 binden fazla kişinin yaralandığı depremde bölge insanı üzerinde fiziksel etkilerin yanı sıra psikolojik etkiler de derin yaralar açmıştır. Kocaeli ili bazında yıkılmış ya da ağır hasarlı 5809, orta hasarlı 5466, hafif hasarlı 7852 adet binanın tespit edildiği depremin hemen ardından depremzede vatandaşlarımızın bir kısmının ortaya çıkan acil barınma ihtiyaçlarını ilk etapta kendi imkanlarıyla oluşturdukları mekanlarda karşıladığı görülmüştür. Daha sonra da 10 bin civarında depremzedenin orta hasarlı binalarının onarımları tamamlanamadığından kendi imkanlarıyla yaptıkları barakalarda barınmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Çoğu ahşap ya da çelik profil malzeme kullanılarak inşa edilen bu barınakların yanı sıra bazı depremzede vatandaşların kendi imkanlarıyla elde ettikleri konteynerleri konuta dönüştürdükleri belirlenmiştir. Bu depremzede vatandaşlar ile yapılan anket çalışması sonucu böyle barınaklarda yaşayan hanehalklarının devlet tarafından yapılan geçici prefabrik konutları ufak, kullanışsız, yaşadıkları ve alıştıkları çevreden uzak olduğu için tercih etmemeleri sonucu kendi barınaklarını oluşturdukları ortaya çıkmıştır. Deprem öncesinde çoğunluğu ortalama büyüklükleri m² arasında değişen iki oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan apartman tipi konutlarda oturan bu depremzedeler, deprem sonrası barınaklarını yaparken de hiçbir teknik elemandan yardım almadıklarını, tamamıyle aile bireylerinin yardımlarıyla inşa ettiklerini belirtmişlerdir. Depremzedeler elektrik, su ihtiyaçlarını hasar gören konutlarından hat çekerek ve alt yapı sorununu da kanalizasyon şebekesine bağlanarak ya da fosseptik yardımıyla çözmüşlerdir. Yapılan incelemelerde bu barınakların brüt m², net m² arası bir kullanım alanına sahip oldukları ve su basman seviyesinde yükseltilerek zemin rutubetinden korunma sağlandığı görülmüştür. Ahşap ya da çelik profil taşıyıcı kullanılarak yapılan barınakların bir kısmında mutfak ve banyo gibi ıslak hacimlerin tesisatının döşenebilmesi için yığma sistemde tuğla malzeme ile inşa edildikleri belirlenmiştir. Barınakların dış cephelerini kaplamak için ise ahşap ya da çelik karkas üzerine ısı yalıtımlı kontrplak panolar kullanılmış; bunların da çoğunun üzeri dışarıdan eternitle içeriden ise duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Görülmektedir ki; yapılmış bulunan tüm barınaklarda ısı ve su yalıtımı konuları ile yapı bitirme detayları düşünülerek çözüm üretilmiştir (Öztekin ve diğ., 2003). Genelde plan tipleri incelendiğinde barınma mekanına girişte bir giriş- antre mekanının oluşu, yaşama mekanı ile yatma mekanlarının ayrı düzenlenişi, birden fazla yatma mekanının yapılmış olması, banyo ve mutfak ile genellikle yaşama mekanından kullanılan bir teras- verandanın bulunuşu ortak özellikler arasında yer almaktadır. Mutfak mekanlarının bazıları içinde yemek yenilebilecek büyüklüktedir. Bazı plan tiplerinde banyo ve yatak odaları mekanına ayrı bir holden girilerek konutun genel yaşama kısmından bir tecrit sağlanmıştır. Barınma mekanlarında gözlemlenen bir diğer özellik de her mekanın yeterli sayı ve ölçülerde gün ışığı alacak pencerelere sahip olmasıdır. ( Resim-1, 2, 3, 4, ve 5) Depremzede vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla depremin hemen sonrasında acil olarak barınma ihtiyacını bu geçici konutlarda belirtilmiş bulunan koşullarda sağlamayı seçerken; devlet tarafından ise depremzedelerin daha kalıcı bir şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden etkilenen illerde prefabrike konut yapımına başlanmış; deprem bölgesi genelinde toplam , Kocaeli ili bazında adet prefabrike konut depremzede vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Ancak yapım tekniği, kullanılan malzeme ve içerdiği mekanlar açısından 30 m² lik bu geçici konutların depremzedelerin yaşamsal barınma ihtiyaçlarına cevap veremedikleri görülmüştür. Kamu kuruluşları tarafından yapılan bu geçici barınma birimlerini tercih eden depremzedelerin de bu mekanları kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirdikleri ya da ilaveler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu prefabrike ikiz barınak sisteminde konut kullanıcıları, bir yandan konutlarının diğer yarısını tanımadıkları bir aileyle paylaşmak zorunda kalırken diğer yandan da ortadaki ince bölme toplumsal mahremiyet açısından büyük önem taşıyan sessizlik ilkesinin sağlanmasında etkili olamamıştır. Komşular birbirlerinin ne pişirdiğini, televizyonda neler seyrettiklerini bildiklerinden geleneksel Türk yaşamının gereklerinden birisi olan mahremiyet ilkesinin sağlanamamasının yanı sıra konut içi mahremiyetin de yatmaoturma- yemek pişirme ve yeme mekanlarının 30 m² lik tek bir alanda toplanması, iki kişinin yatması için düşünülmüş yatma mekanının yaşama mekanından sadece bir perdeyle ayrılmış olmasından dolayı aksaması söz konusu olmuştur. Bilhassa maliyeti azaltmak ve en küçük kullanım alanını bulmak adına, mağazaların giyim reyonlarındaki soyunma kabinlerinden bir farkı olmayan bu yatma mekanı çözümünün aile içi mahremiyet ve mekan tasarımı açısından sakıncaları bulunmaktadır. Çocuklar için ise sessiz bir ortamda ders çalışabilecekleri, rahat uyuyabilecekleri bir mekan da düşünülmemiştir. (Resim-6, 7) Öte yandan konuta dışarıdan girişte, kullanıcılar yağmur, çamur, toz ve toprakla birlikte evin içine girmekte bilhassa kış aylarında ısıtılan havanın dışarıya kaçmasıyla büyük bir ısı kaybı da yaşanmaktadır. Konutlarda ayrıca tuvalet mekanına girebilmek için mutfak tezgahının önünden geçilmesi, yaşama bölümünde oturanların yemek ve tuvalet kokularından rahatsızlık duymaları söz konusudur. Bu sebeple kullanıcılar tarafından özellikle prefabrik konutların dışına bazı ilaveler yapılarak mekan sorunu çözülmeye çalışılmış, bu durum da yetkililer ve kullanıcılar arasında çözülmesi güç sorunlara yol açmıştır. Ayrıca kullanıcılar bu konutların giriş cephelerinde hiç pencere açılmamış olmasından dolayı rahatsızlık duymaktadırlar. Seka içi Perpa valilik prefabrik lojmanları, Köseköy, Derince ve Yahyakaptan da yapılmış bulunan bazı prefabrik konut örnekleri de incelendiğinde plan tiplerinin daha farklı olduğu ve depremzede vatandaşların 341

3 günlük yaşam ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alındığı gözlenmektedir. Örneğin; Seka içi Perpa valilik prefabrik konutları iki yatma mekanı ile bir salon, mutfak ve banyo mekanlarından oluşan 63 m² lik yaşama birimleridir. Köseköy, Derince ve Yahyakaptan bölgelerinde yapılmış bulunan bazı prefabrik konut örneklerinin de 70 m² lik bir yatak odası, salon, mutfak ve banyo mekanlarından oluşan plan tipine sahip oldukları görülmektedir. Bazı örneklerde de depremzede vatandaşlar tarafından 30 m² lik ikiz konut ünitelerinde iki konutun birleştirilerek kullanıldığı dikkati çekmektedir. (Resim-8) Öte yandan geçici ancak zaman içinde kalıcılığa dönüşen bu barınma mekanlarında, sosyo-kültürel ve ticari yaşamı canlı tutacak ve geliştirecek önlemler ve düzenlemeler yeteri kadar düşünülmediği için, insanları toplu halde sosyal ve psikolojik yalnızlığa ve bunalıma iten mekanlar yaratılmış, depremzedeler günlük yaşamla olan bağlarından koparılmıştır. Hanehalkı büyüklüğü kentlerde ortalama 4 ve üzeri olan ve çok sık aralıklarla deprem, sel gibi afetlerin yaşandığı ülkemizde afetzedelerin geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere tek hacimli barınakların üretilmesi kullanıcıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yetersiz kalmalarından dolayı hatalı bir uygulamadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hem prefabrik geçici konut kullanıcıları hem de kendi konutunu kendi yapan depremzedeler aile büyüklerinin özlemle bahsettiği ve apartmanlaşma ile yok olan komşuluk ilişkilerinin yeniden canlanmaya başladığını, çocuklarının toza-toprağa karışarak rahatça oynayabildiğini ve unutulan mahalle arkadaşlıklarının yeniden kurulmaya başladığını belirtmişlerdir ( İzmit Büyükşehir Belediyesi 2002 Yılı Verileri), (Öztekin ve diğ.,2002).. Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak doğal afet yaşayan insanların duygusal, zihinsel, fiziksel ve sosyal olarak tepkiler verdiği ve bu tepkilerin bir sebebinin içlerinde barındıkları konutları, kullandıkları eşyaları kaybetmek olduğu uzmanlarca belirtilmektedir. Bölge insanı yaşanan deprem sonucunda ilk aşamada kendini ve yakın çevresini dış etkilerden korumak amacıyla hem duygusal yönü de ağır basarak hem de ihtiyaçtan dolayı barınabilecekleri barınaklar yapma yoluna gitmişlerdir. Yapılan incelemelerde insanların başlarını bir çatı altına sokabilmesi gereği ile acil ve hızlı kararlar verilerek sadece ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak; konfor ve tasarım unsurları dikkate alınmaksızın yapılan bu basit barınakların aslında görünüş bakımından çok düzenli olmadıkları ancak işlevsel oldukları görülmektedir. Diğer yandan devletin geçici olması amacıyla yapmış olduğu barınaklar da güncel koşullardan dolayı uzun süreli bir kullanıma dönüşmüştür. Devletin yapmış olduğu bu geçici konutlar yapılan ilaveler ve değişiklikler sonucu, depremzedenin kendi inşa ettiği konut ise işlevsel olmakla birlikte, hem bir tasarımcı elinden çıkmadığı hem de kent ve çevresi ile olan ilişkisi düşünülmediği için zamanla bir görsel kirlilik ve kentsel tasarım sorunu haline gelmiştir. Sadece deprem değil sel, erozyon ve hatta hortum (!) gibi bir çok yıkıcı doğal afetin sık olarak yaşanabildiği ülkemizde hanehalkı büyüklüğü, Türk toplumunun yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, mahremiyet ilkesine gösterdiği aşırı duyarlılık, Türk ailesinin yaşadığı konutun tek konut olarak değil, bir komşuluk grubu olarak düşünülmesi gereği, geçici olarak yapılan her barınma uygulamasının zaman içinde kalıcılığa dönüşebildiği gibi bu çalışma sonucunda ortaya çıkan unsurların dikkate alınarak bundan sonra planlanacak olan geçici konut çalışmalarına veri teşkil etmesi amaçlanmaktadır. Çünkü yıkılan şehirlerin etrafında alt ve üst yapısıyla birlikte yeni bir kent yaratmak sanıldığı kadar kolay bir uygulama değildir. Harcanan maliyetler söz konusu olduğunda bu kadar büyük yatırımların hazırlanmasında daha fazla ön çalışma yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 342

4 Resim 1: Deprem Sonrası Depremzede Vatandaşların Kendi İmkanları ile Yapılmış Barınaklar Örnek 1. Plan ve Görünümler Resim 2: Deprem Sonrası Depremzede Vatandaşların Kendi İmkanları ile Yapılmış Barınaklar Örnek 2. Plan Şeması. 343

5 Resim 3: Deprem Sonrası Depremzede Vatandaşların Kendi İmkanları ile Yapılmış Barınaklar Örnek 3. Plan ve Görünümler Resim 4: Deprem Sonrası Depremzede Vatandaşların Kendi İmkanları ile Yapılmış Barınaklar Örnek 4. Plan ve Görünümler. 344

6 Resim 5: Deprem Sonrası Depremzede Vatandaşların Kendi İmkanları ile Yapılmış Barınaklar Örnek 5. Plan ve Görünümler. Resim 6: Devlet Tarafından Yapılan Geçici İskan Birimi. Plan ve Görünümler. 345

7 Resim 7: Devlet Tarafından Yapılan Geçici İskan Biriminin Dış ve İç Mekanından Görünümler. (İleri, 2003) Resim 8: Üstte Solda Seka İçi Valilik Prefabrik Lojmanları, Sağda Köseköy, Derince, Yahyakaptan Bölgelerindeki Prefabrik Konutlar, Altta Ortada ise İkiz Prefabrik Konutların Birleştirilerek Tek Konuta Dönüştürülmüş Hali. 346

8 KAYNAKLAR 1. Baykan, A., Eylül, 2003, Bir Temsili Mekan Olarak Deprem Evleri, ARREDAMENTO MİMARLIK. 2.Ertürk, F., 2003, 17 Ağustos 1999 İZMİT DEPREMİNDE EVİ ZARAR GÖREN AİLELERİN GEÇİCİ ve KALICI KONUTLARDAKİ YAŞAMLARININ BİNA-MOBİLYA AÇISINDAN İNCELENMESİ ve SONUÇLARI. KOU. Sosyal Bilimler Ens. Y.L. Tezi, Kocaeli. 3. İleri, C., Eylül, 2003, Konukseverliğin Yasaları, ARREDAMENTO MİMARLIK. 4. İzmit Büyükşehir Belediyesi 2002 Yılı Verileri. 5. Öztekin, K., Demirarslan, D., 2003, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrası Ortaya Çıkan Acil Barınma İhtiyacının Çözümlenmesine Yönelik Barınma Mekanı Çalışmaları ve Afet Sonrası Belirlenen Kullanıcı İhtiyaçlarının Konut Tasarımına Etkilerinin İrdelenmesi: Kocaeli Örneği, KOCAELİ DEPREM SEMPOZYUMU MART 2003 KOCAELİ. 6. Öztekin, K., Demirarslan, D., Erten Bilgiç, D., Ayberk, B., 2002, Hızla değişen Sosyo- Kültürel değerlerin Etkisi Altında Konut Çevrelerinde ve Konut Mekanlarında Ortaya Çıkan Kimlik Değişimi Üzerine Bir İnceleme: İzmit Örneği, Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi 2002, Bursa. 7. Tekeli, İ., Yeni Türkiye Dergisi Habitat Özel Sayısı

16. ve 20. yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi

16. ve 20. yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi MAKALE / ARTICLE MEGARON 2014;9(3):217-227 DOI: 10.5505/MEGARON.2014.04706 16. ve 20. yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi Analysing Post-Earthquake

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ACİL DURUM BARINAKLARI VE BİR BARINAK OLARAK ACİL DURUM KONTEYNIR ÖNERİ MODELİ Mimar Cengiz BEYATLI YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANA BİLİM DALI Tez Danışmanı:

Detaylı

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak Türkiye de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi Selin MUTDOĞAN * ÖZET Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren Anadolu topraklarında hızlı bir değişim yaşanmaya

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI. Hale Bütün, Gülten Dursun, A.

KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI. Hale Bütün, Gülten Dursun, A. ÖZET KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI Hale Bütün, Gülten Dursun, A. Demet Vardareri Bu çalışma 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Kocaeli Depremi

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

Loft Tipi Konutların Başkalaşım Süreci Bağlamında Türkiye de Loft Kavramının Analizi: Levent Loft Örneği

Loft Tipi Konutların Başkalaşım Süreci Bağlamında Türkiye de Loft Kavramının Analizi: Levent Loft Örneği MAKALE / ARTICLE MEGARON 2015;10(2):205-223 DOI: 10.5505/MEGARON.2015.42714 Loft Tipi Konutların Başkalaşım Süreci Bağlamında Türkiye de Loft Kavramının Analizi: Levent Loft Örneği The Process of Transformation

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ASKI-GEÇĠT SĠSTEMĠ: KENT MERKEZĠNDE GÜVENLĠKLĠ ULAġIM MEKANLARININ DÜZENLENMESĠNDEKĠ YERĠ.

ASKI-GEÇĠT SĠSTEMĠ: KENT MERKEZĠNDE GÜVENLĠKLĠ ULAġIM MEKANLARININ DÜZENLENMESĠNDEKĠ YERĠ. ASKI-GEÇĠT SĠSTEMĠ: KENT MERKEZĠNDE GÜVENLĠKLĠ ULAġIM MEKANLARININ DÜZENLENMESĠNDEKĠ YERĠ. Hülagü KAPLAN, Doçent Dr., Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Özgür KAYA, Yüksek Şehir Plancısı.

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇMİMARLIK

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI İÇMİMARLIK Uğur Dağlı > Sayfa 3 Yerel Gündem 21: İznik ve Mardin den Ders Almak Yaşadığımız Mekanların Değişime Uğramaması Söz Konusu Edilemez HeraC Naciye Doratlı > Sayfa 4 GELENEKTEN EVRENSELE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79)

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79) KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU (sayfa:41-79) ŞUBAT-2011 Rıza Yıldırıma ait Ev: Taşınmaz bodrum katı ile birlikte iki kattan oluşmaktadır. Baltık mimari tarzındaki taşınmaz düzgün kesme

Detaylı

Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği

Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Volume 3 Number 1 2012 pp. 173-195 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Elif Karakurt Tosuna Zerrin Fıratb Özet: 21. yüzyılda konut,

Detaylı

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Tülay UÇAKTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ucakturkt@yahoo.com Öğr. Gör. Ahmet UÇAKTÜRK,

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI TOKİ' NİN TASARIM İLKELERİNİN, TOKİ KONUT UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi

Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi Semih ERYILDIZ İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Mimarlık Eğitiminde Eko-Tasarımın Yeri ve Önemi sunuşuna, günümüzde, Dünya da ve Türkiye'de

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

VAN İL MERKEZİNDEKİ KAMU BİNALARINDA, ÖZÜRLÜ İNSANLAR İÇİN VAR OLAN MİMARİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VAN İL MERKEZİNDEKİ KAMU BİNALARINDA, ÖZÜRLÜ İNSANLAR İÇİN VAR OLAN MİMARİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VAN İL MERKEZİNDEKİ KAMU BİNALARINDA, ÖZÜRLÜ İNSANLAR İÇİN VAR OLAN MİMARİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sağlık Memuru Hakan ORAKCI HALK SAĞLIĞI

Detaylı