Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/"

Transkript

1 Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Kırsal Alanda Çalışanlar Đçin Daha Güvenli Tarım TARIM MAKĐNALARININ DOĞRU KULLANIMI Çiftçiler/Operatörler/Kullanıcılar Đçin Eğitim Modülü TRAKTÖRE BAĞLI, ASILIR ve ÇEKĐLĐR MAKĐNALARLA ÇALIŞMA KONU 1 Traktöre Bağlı Makinalarla Çalışmada Genel Riskler

2 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi için üretilmiştir. Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Ortaklar: Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO Đspanya Asesoria Declerq SL Estudios Europeos Đspanya Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA Đtalya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM Türkiye Ankara Üniversitesi -AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR Türkiye Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM Türkiye 2/13

3 Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır. Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve animasyonlara, adresinden ulaşılabilir. Modüller internet ortamında mevcut olup, serbest olarak indirilebilir ve eğitim amacıyla kullanılabilir. Ancak, modüllerin tamamın veya bir kısmının ticari olsun ya da olmasın başka sitelerde yayımlanması projenin yasal sahibi kurum (OMÜ) ile temasa geçilip izin alınmasıyla ve proje web sitesine bağlantı verilmesi ile mümkündür. Proje materyallerini edinmek için; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Kurupelit-Samsun adresi ile temasa geçilebilir. 3/13

4 Đçindekiler KONU 1 Traktöre Bağlı Makinalarla Çalışmada Genel Riskler 1. Asılır makinalar ile çalışma sırasında traktörde tehlikeli noktalar ve bölgeler 1.1. Hidrolik sistem 2. Benimsenmiş genel koruyucu tedbirler 2.1. Hidrolik güç ile kontrol edilen ekipmanların doğru kullanılması için öncelikler 2.2. Ezilme tehlikesinin olduğu bölgeler 3. Kabul edilen koruyucu tedbirler 4/13

5 KONU 1 TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER 5/13

6 1. Asılır Makinalar ile Çalışma Sırasında Traktörde Tehlikeli Noktalar ve Bölgeler 1.1.Hidrolik Sistemler Traktörlerin hidrolik sistemi başlıca toprak işleme amacıyla kullanılan makinelerin idaresi ve traktöre asılır olarak bağlanması amacıyla kullanılır. Hidroliğin gelişimi, vites kutusu-şanzıman, dümenleme (direksiyon) ve hidrolik pistonlar son birkaç yılda hatırı sayılır ölçüde önem kazanmıştır. Bu sistemler bir yandan çalışanlar için özellikle yorgunluğun azaltılmasında büyük bir yardım sağlamakta, diğer yandan da bazı kazaların kaynağı olarak gösterilmektedir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan ekipmanların birçoğunda hidrolik sistemler kullanılır. Hidrolik sistemleri anlamak size acı verecek bir kaza riskini azaltır. TAVSĐYE Traktörün hidrolik sistemine herhangi bir ekipmanın bağlantısı konusunda mümkün olduğu her zaman tecrübeli birinden yardım alınız. Böylece beceriniz artacaktır. 6/13

7 Hidrolik yağ veya hidrolik sıvı tehlikelidir. Bazı sıvılar ekipmanın bir parçasını çıkarırken veya ayarlarken boşalabilir. Hidrolik sistemlerdeki sıvı, motor veya hidrolik pompa kapalı olsa bile basınç altında olabilir. Sıkıştırılmış sıvı 450 kg/cm 2 yi aşan basınç altında olabilir. Basınçlı sıvı deriye nüfuz edebilir, bu durumda sıvının çıkarılması için hızlı cerrahi müdahale gerekmektedir. Eğer bu kazalarda dikkatli olunmazsa kangren e neden olabilir. Deriye nüfuz şeklinde oluşan yaralanmalar ciddi görülmez ve tıbbi müdahale hemen sağlanmazsa sıvı nüfuzundan etkilenmiş kısım kaybedilebilir. 7/13

8 HATIRLATMALAR - Basınç hattını etkinleştirmeden önce tüm bağlantıları sıkıca bağlayın, - Hortumlarda ve çıkışlarda yüksek basınçtaki sıvının kaçağına dair herhangi bir risk varsa elinizi ve vücudunuzu buralardan uzak tutunuz, - Herhangi bir hidrolik sıvısının sızıntı veya akma olup olmadığını belirlemek için kâğıt ya da karton bir parça kullanın, - Hidrolik hat bağlantısını çıkarmadan önce hidrolik basıncı kaldırınız, - Asla hidrolik hatlar çapraz olmasın. Hatlar doğru ayarlanmış değilse, ekipmanda kaldırma ve indirme işleminin düzgün şekilde uygulanması imkansız olacaktır. - Kazalara önlemek için hatlara renkli kodlar ve bantlar yerleştirin. Gevşetme veya herhangi bir hidrolik elemanı ayırmadan önce hidrolik basıncı ortadan kaldırın. Basınç altındaki hidrolik sıvının sızması yaralanmalara neden olabilir. Bu sistemler enerjiyi taşırlar; pistonlarda enerji bulunur ve bu enerji iletimi gerçekleştirilir. 8/13

9 2. Benimsenmiş-Uygulanan Genel Koruyucu Tedbirler Bu ekipmanları kullanırken riski azaltmak için, her zaman aşağıdaki hususlara riayet etmek uygundur: - Hidrolik hortumlar (borular) ile işlem yaparken herhangi bir beklenmedik kırılmayı engellemek için özel dikkat gösterin. - Sık sık hortumların ve bağlantıların durumunu kontrol edin. - Herhangi bir darbe, sürtünme ve kısmi açılma nedeniyle hortumlarda bozulma görüldüğünde hortumları değiştirin. - Aşırı yüklemeden kaçının. - Herhangi bir ayar veya tamir işlemi öncesinde, makina hidrolik olarak yükseltilmişse, kaçak veya yanlış manevralar nedeniyle muhtemel düşme veya dökülmelerden kaçınmak için daima indirilmelidir. 9/13

10 2.1. Hidrolik güç ile kontrol edilen ekipmanların doğru kullanılması için öncelikler Her şeyden önce aşağıdakilerden emin olunuz: - Hidrolik pompanın bağlantısını kesin. Traktör motorunu durdurun ve anahtarı kontaktan çıkartın, - Ekipmanı zemine kadar indirin, - Basıncı azaltmak için hidrolik kolu ileriye ve geriye doğru birkaç kez hareket ettirin, - Operatör El Kitabında/Kullanma Kılavuzundaki talimatları takip ediniz. Bu kılavuzda güvenlik standartlarına dayalı olarak belirlenmiş, hidrolik sistemlerin bakımı için belirli prosedürler vardır, - Mümkün olan her durumda, iletim hattı ve çıkışlardaki yüksek basınçlı sıvı püskürmelerinden her zaman elinizi ve vücudunuzu uzak tutunuz, - Herhangi bir sıvı deriye nüfuz ettiğinde her zaman tıbbi yardım isteyin. Ne yapılmalı; - Hidrolik sıvı basınç altında iken ekipmanları ayarlama ve çıkarma tehlikeli olabilir, - Hortumlarda ve çıkışlarda yüksek basınçlı sıvının herhangi bir sızıntı riski varsa vücudun tüm kısımlarını hortumlardan ve çıkışlardan uzak tutunuz, - Hortumlar veya hidrolik boruların ilgili bağlantılarına doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun, - Ekipmanın bakımı öncesinde, basıncı azaltmak için her zaman önce ekipmanı zemine kadar indirin, - Operatörün el kitabında belirtilen tüm talimatları izleyin. - Eğer hortumlarda yumuşama veya başka bir kötü durum fark ederseniz, her zaman hortumların aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Silindir hortumlarının bağlantılarının kesilmesi Hortumların bağlantısını kesmek için, hortumun bittiği yerden tutarak sıkıca çekiniz. 10/13

11 ÖNEMLĐ!! Hortumlar çıkartılırken her zaman metal noktalarından tutunuz, asla hortumun kendisini tutmayınız. Eğer hortum metal noktalar yerine üzerinden çekilirse aşınma ve yırtılmalar meydana gelir. Hidrolik sıvıları ile temas durumunda Basınç altındaki sıvı sistemden sızabilir ve bu sıvı çok fazla kuvvete sahiptir, deriye nüfuz ederse ciddi yaralanmalara neden olur. Önceden önlem alma Hidrolik hortumlar veya diğer bağlantıları kesmeden önce ilk olarak basıncı ortadan kaldırarak her türlü tehlikeden kaçının. Basınç uygulamadan önce bağlantıları sıkınız. Hidrolik yağ kaçağı bulmak için bağlantıların altına karton bir parça kullanarak yerleştirin. Asla ellerinizi ve vücudunuzu yüksek basınç sızıntısının yakınında tutmayın. Kaza durumunda derhal tıbbi yardım alın. Sıvı deriye enjekte olduysa, en geç birkaç saat içinde cerrahi işlemle çıkarılmalıdır, aksi durumda kangren riski taşımaktadır. 11/13

12 2.2. Ezilme Tehlikesinin Olduğu Bölgeler Temas alanın olduğu yerde iki unsur hareket halindedir veya bir unsur hareket halinde diğeri kapalı durumdadır. Hareket halindeki nesne önemli derecede ataletle sağlam bir şekilde durma eğilimindedir. Kesmekten farklı olarak, sıkıştırma hareketi oluşurken, nesnenin kütlesi ile ilgili olmamasına rağmen nesnenin hızı hafiflemiş olabilir fakat artan sıkıştırma hareketi tipik kesilme hareketine karşılık gelen ezilme nedeniyle zarar verir. Ezilme risklerinin ortaya çıktığı karakteristik-tipik durumlar : 1. Askıdaki nesnelerin altında bulunan operatörler, 2. Ekipmanların Bağlanması ve sökülmesi, 3. Ağır nesnelerin birkaç işçi ile taşımak, 4. Doğru bir şekilde bağlanmamış ve sabitlenmemiş ekipmanlar altında bakım işlemleri yapmak, 5. Yükseltilmiş konumda iken damper altında işlem yapmak. 12/13

13 3. Kabul Edilen Koruyucu Tedbirler - Herhangi bir işe başlamadan önce çalışma alanlarının dikkatlice gözden geçirilmesi ve muhtemel risklerin tahmin edilmesi ve bu durumun dikkate alınması. - Đşlerin yürütülmesinde görev alan herkesin uygun göstergelerle bilgilendirilmesi Tehlikeli alanlardan her zaman uzak durulur. - Yüksek seviyede nesnelerin bulunduğu tehlikeli alanlarda çalışılması gerektiği durumlarda, daima bu nesnelerin kararlı bir şekilde hareketsiz olduğundan ve doğru bir şekilde güvenli hale getirildiğinden emin olun. - Araçların veya tekerlekli ekipmanların üzerinde olunduğu ve çalışıldığı her zaman, bu araçların doğru olarak kapatıldığından ve frenlerin çekildiğinden emin olun ve her zaman tekerlekleri takozla sabitleyin. 13/13

KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ

KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha

Detaylı

BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ

BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım

Detaylı

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye EKĐM MAKĐNELERĐ 1 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer

Detaylı

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun.

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR470 HR470F HR470FT HR470T ÇİFT YALITIMLI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) ÖZELLİKLER Kapasiteler Sürekli yürütülen

Detaylı

Contalı Plakalı Eşanjörler

Contalı Plakalı Eşanjörler Kullanım Kılavuzu Türk Contalı Plakalı Eşanjörler GPHE-MANUAL-EN Yayın: 1000E-TR Bu ürünü çalıştırmadan ya da ürünün bakımını yapmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Şu uyarı sembolüyle işaretlenmiş

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Fifth Edition Fourth Printing Part No. 114313TR Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri 1 GİRİŞ MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri Lastik, araç ile zemin arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, lastiklerinin kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için, kullanıcıların aşağıdaki

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Z-60 34. Bakım Bilgileriyle birlikte. Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR

Kullanım Kılavuzu Z-60 34. Bakım Bilgileriyle birlikte. Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR Z-60 34 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR Yedinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu

Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları Daire Başkanlığı Giriş Bu dokuman ülkemiz havalimanlarında faaliyet gösteren yer hizmeti kuruluşlarının sağlamış oldukları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-2i 0176650tr 005 0910 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

9. Tahrik tekeri 2. Üst muhafaza. 10. Ayak anahtarı 3. Kaldırma silindiri. 11. Akü arabası kilit çözme sistemi. 4. Akü deşarj göstergesi

9. Tahrik tekeri 2. Üst muhafaza. 10. Ayak anahtarı 3. Kaldırma silindiri. 11. Akü arabası kilit çözme sistemi. 4. Akü deşarj göstergesi FORKLIFT Bu bölümde günümüzde sanayinin birçok alanında kullanılması zorunlu hale gelen forkliftlerin sınıflandırılması, kullanım esasları ve bakımları incelenecektir. FORKLİFTLERİN SINIFLANDIRILMASI Forkliftler

Detaylı

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu 86174 Turkish EdmoLift Ürün Kılavuzu Kaldırma Masası Kaldırma kolu Palet Kaldırma Tilt WP İş Platformu TZ/EZ Kaldırma Arabası 3 5 7 9 11 13 86174 Turkish 20070802 EdmoLift Kaldırma Masası Giriş Çalışanlar

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-4s. 0170872tr 001 0610

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-4s. 0170872tr 001 0610 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-4s 0170872tr 001 0610 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. 200 NS ÖNSÖZ Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. Her türlü trafik koşulunda güvenli kullanım için motosikletinizi tanıyor olmanız çok büyük

Detaylı

V70 & XC70 KULLANICI EL KİTABI

V70 & XC70 KULLANICI EL KİTABI V70 & XC70 KULLANICI EL KİTABI DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

VOLVO S80 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S80 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S80 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 27-100 RD 27-120 0171754tr 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 T R RD 27 Önsöz Önsöz Bu kýlavuzun ilgili olduðu makineler Makine Dokümantasyonu Bu kýlavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler

Detaylı