EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ"

Transkript

1 EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ Hazırlayan: Servet ÜNKAZAN Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZER Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır. Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ocak 2006

2

3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne Bu çalışma, jürimiz tarafından Sanat Tarihi Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak Oybirliği/Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Prof. Dr. Engin BEKSAÇ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZER Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN

4 I ÖNSÖZ Osmanlı Dönemi nde inşa edilen askeri mimarlık eserleri: Savunma yapıları (kale, sur, kule, siper ve tabya), kışla yapıları, askeri okul, askeri hastane, karargah binaları ile karakol ve silahhaneler gibi yapılardan oluşur. Savunma yapıları hakkında yeterince araştırma yapılmasına karşın karakol, kışla ve karargah binaları Sanat Tarihi bakış açısıyla yeterince incelenmemiştir. Şimdiye kadar Edirne deki Osmanlı Dönemi ne ait kışla ve karargah binalarının tamamı hakkında inceleme ve araştırma yapılmamıştır. 19 ve 20.yüzyıllarda batı etkisinde Osmanlı mimarisinin önemli bir bölümünü askeri maksatlı yapılar oluşturur. II. Ordu merkezini oluşturan Edirne de, Osmanlı Dönemi nde yoğun imar faaliyetleri görülür. Edirne deki tarihi askeri binaların bir çoğu günümüzde de askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Askeri güvenlik gerekçesiyle araştırmacıların özel izinle inceleme yapması gerekmektedir. Bu nedenle askeri binalarla ilgili incelemeler oldukça yetersizdir. Yapılan araştırma konusunun seçilmesinde ve tezin her aşamasında yakın desteğini esirgemeyen bu çalışma ile bana Sanat Tarihi araştırma metodunu öğreten, yol gösteren Yrd.Doç.Dr.Mustafa Özer e, askeri hastanelerle ilgili yardımlarını esirgemeyen Nilüfer Gökçe ye, özellikle süsleme konusunda bilgi eksikliğimi tamamlayan sayın Neriman Köylüoğlu na, çizimleri yapan mimar Selim Sel ve mühendis Fatih Uslu ya kalpten teşekkürler. Araştırma yaptığım dönemde beni gönülden destekleyen sıralı birlik komutanlarıma minnettarım. Yıllardır dağınık bir öğrencinin kahrını çeken eşim/velime kalpten teşekkür ederim. OCAK 2006 Servet ÜNKAZAN

5 II ÖZET Edirne ve çevresindeki Osmanlı Dönemi askeri yapıları hakkında günümüze kadar kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Yapılan araştırmalarda ise tabyalar haricindeki yapılar sanat tarihi disiplini içerisinde incelenmemiştir. Bu boşluğu doldurmak amacıyla bu çalışmada; Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından (1826), Balkan Harbi ne (1912) kadar olan sürede Edirne il sınırları içerisinde kurulan üç kışla, iki askeri hastane, bir askeri okul, iki karargah binası ile bu yapılara ait iki çeşme, iki hamam ve iki depo binası, plan, yapı malzemesi ve üslup özellikleri değerlendirilerek detaylı olarak incelenmiştir. 19. ve 20. yy. da batı etkisinde gelişen Osmanlı mimarisinin farklı işlev ve yapı elemanlarıyla oluşan askeri mimari, neoklasik, eklektik(karma) ve ulusal mimarinin özellikleri taşır. oluşmaktadır. Metne dönüştürülen araştırma altı ana bölüm ile resim ve şekillerden Giriş bölümünde, incelenen askeri yapıların yerleri, dönem ve üslup özellikleri ile yapılan incelemenin metodu anlatılmıştır. 2.Bölümde, M.Ö.400 yılından 1923 yılına kadar geçen sürede, konunun bütünlüğünü pekiştirmek amacıyla Edirne tarihçesi nden kısaca bahsedilmiştir. 3.Bölümde, Türk Mimarisinde askeri yapılar tanımlanarak, ilk örneklerinden Cumhuriyet dönemine kadar olan gelişim süreci belirlenmeye çalışılmış, Edirne deki Osmanlı Dönemi askeri yapılarından kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın esas bölümünü oluşturan 4.bölüm, Katalog başlığıyla verilmiştir. Bu bölümde, Edirne ve çevresindeki askeri maksatlı binalar ile bu binaların bulunduğu kışlalardaki çeşme, hamam gibi eserler incelenmiştir. Katalog bölümünde incelenen eserlerden günümüzde askeri birlikler tarafından kullanılmayanlar (General Fahri Özdilek Kışlası ve General Adil Alpay Kışlası) resimlerle belgelenirken, Karaağaç Kışlası, General Kemal Tanca Kışlası, Tümen

6 III Karargahı halen kullanıldığından emniyet gerekçesi ile fotoğrafları çekilmemiş, çizim yapılmamıştır. Cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası(Piyade Kışlası) binaları ile Demirtaş Askeri Hastanesi nin bir, iki ve üçüncü kat rölöveleri alınamamıştır. Karşılaştırma ve değerlendirme bölümünde; eserler, plan, malzeme-teknik, yapı elemanları, cephe düzeni, süslemeleri ile ele alınmıştır. Eserler, önce kendi içerisinde, daha sonra Edirne dışındaki askeri yapılarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde binaların tarihlendirilmesi, binalarda yapılan değişiklikler ve günümüze kadar olan kullanım süreci belirlenerek yapılması gerekenler belirtilmiştir. Son bölüm,çalışmada yararlanılan kaynakların gösterildiği. Kaynakça dır. Yapıların çizim ve fotoğrafları ile şehir haritası ek lerde yer almaktadır..

7 IV ABSTRACT There is no detailed research about military buildings in and around Ottoman Edirne In the previous works, monuments except trenches were not researched in artial base. In order to full this empty space, this work is about to four garrisons, two military hospital, one military school, and one headquarters building which all are regarded with reference to planned construction materials and style between the time resolution of Janissary dated 1826 and Balkan War dated Ottoman military architecture which was developed from different constructive forces of 19 th and 20 th centuries western based Ottoman architecture, has neo-classical, eclectic, and national racteristics. There are six main parts, pictures and illustrations where necessary. In the introduction, the place, time period, and the methodology of the research are mentioned. In the second part, Ottoman Edirne history briefly explained between 400 B.C. and 1923 in order to make the work s integrity. In the third part, military buildings in Turkish architecture mentioned and the developing of it is given from the first example to republican period. Also, Ottoman military buildings were mentioned briefly. The fourth part in which main theme is given, investigated the military buildings and bathsand like buildings in these buildings which are in and around Edirne. In this part you can find themes like history, restorations buildings faced with. All monuments are illustrated with pictures and moreover except Mahmudiye Garrison and Timutaş Military Hospital base 1, 2, and 3 statistical survey, all buildings handmade illustrations are given. In the part called, evaluation and correspondence, monuments regarded with reference to their plans, materials-tecnique, construction forces, frontal side, ornoments In addition, monuments are corresponded with first in themselves and than the military buildings around Edirne.

8 V In the final part, chronology, places and changes made and usage of the buildings up to now are determined and things that should be done are explained. After that, reduction of the works is done and with reference to the scientific thesis requriements the mentioned work constructed. The last part is the indexes of the work. The illustrations and photographs of monuments and the city map were added properly.

9 VI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I ÖZET.. II ABSTRACT. IV KISALTMALAR. IX ŞEKİLLER LİSTESİ..X FOTOGRAF LİSTESİ..XI 1. GİRİŞ EDİRNE TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRK MİMARİSİNDE ASKERİ YAPILAR VE EDİRNE Türk Mimarisinde Askeri Yapılar Edirne deki Askeri Yapılar KATALOG KIŞLALAR Mahmudiye Kışlası (Edirne Kapalı Cezaevi) L Planlı Bina Mahmudiye Kışlası Hamamı Süvari Kışlası (General Fahri Özdilek Kışlası,) U Planlı Bina,(Orta Bina)

10 VII Güney Blok Kuzey Blok Süvari kışlası deposu Namazgahlı meydan Çeşmesi(II.Mehmet) General Celalettin Alkoç Kışlası (Karaağaç Kışlası ) Kuzey Blok Batı Blok Doğu Blok ASKERİ OKUL Harbiye Binası Ek Hizmet Binası Harbiye Çeşmesi(Hastane) ASKERİ HASTANELER Demirtaş Askeri Hastanesi(Timurtaş,Karaağaç) Demirtaş Askeri Hastanesi Hamamı Merkez Askeri Hastanesi KARARGAH BİNALARI Daire-i Müşir (Tümen Karargahı) Redif Dairesi Depo binası KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME Plan Malzeme ve Teknik Cephe Düzeni.. 109

11 VIII 5.4.Yapı Elemanları Kapılar, Pencereler Söve Silme, Korniş ve Plasterler Kemer,Sütun ve Ayaklar Örtü Sistemi Ocak, Niş ve Panolar Süsleme Bitkisel Süsleme Geometrik Süsleme SONUÇ KAYNAKÇA ŞEKİLLER FOTOGRAFLAR EDİRNE ŞEHİR HARİTASI

12 IX KISALTMALAR Bkz B.O.A :Bakınız : Başbakanlık Osmanlı Arşivi C. :Cilt Fot. K.K.K Mknz M.S.B P s Şek Tug T.C T.M.O T.T.K vb y.y :Fotoğraf : Kara Kuvvetleri Komutanlığı :Mekanize :Milli Savunma Bakanlığı : Piyade :Sayfa :Şekil :Tugay :Türkiye Cumhuriyeti :Toprak Mahsulleri Ofisi :Türk Tarih Kurumu :Ve başkaları : Yüzyıl

13 X ŞEKİLLER LİSTESİ Şek.1 Şek.2 Şek.3 Şek.4 Şek.5 Şek.6 Şek.7 Şek.8 Şek.9 Şek.10 Şek.11 Şek.12 Şek.13 Şek.14 Süvari kışlası (General Fahri Özdilek kışlası) vaziyet planı Süvari Kışlası Binaları batı cephe çizimi Süvari Kışlası Güney Blok rölövesi Süvari Kışlası U planlı Bina Zemin Kat rölövesi Süvari Kışlası U planlı Bina I. Kat rölövesi Demirtaş Askeri Hastanesi kuzey cephe Demirtaş Askeri Hastanesi güney cephe Demirtaş Askeri Hastanesi zemin kat rölövesi Sanayi Kışlası (General Adil Alpay Kışlası) vaziyet planı Redif Dairesi doğu cephe çizim Redif Dairesi batı cephe çizimi Redif Dairesi kuzey cephe çizimi Redif Dairesi I.kat rölövesi Redif Dairesi II.kat rölövesi

14 XI FOTOĞRAF LİSTESİ Fot-1 Mahmudiye Kışlası güney cepheden panoromik görünüm Fot-2 Mahmudiye Kışlası kuzey cephe genel görünüm Fot-3 Mahmudiye Kışlası na ait eski bir fotoğraf (Abdülhamit albümü:43 numara ile irae olunan Piyade Kışla-i Hümayunın manzarasıdır) Fot-4 Mahmudiye Kışlası Hamam Batıdan genel görünüm Fot-5 Mahmudiye Kışlası Hamam Sıcaklık kubbe Fot-6 Süvari Kışlası eski bir fotoğraf,( Abdülhamit albümü :41 numara ile irae olunan Piyade Kışla-i Hümayunın manzarasıdır.) Fot-7 Süvari Kışlası U planlı, orta blok batı cephe Fot-8 Süvari Kışlası U planlı, orta blok batı cephe detay Fot-9 Süvari Kışlası Güney Blok batı cephe Fot-10 Süvari Kışlası Güney Blok güney cephe Fot-11 Süvari Kışlası Güney Blok tek katlı bölüm güney cephe Fot-12 Süvari Kışlası Güney Blok doğu cephe Fot-13 Süvari Kışlası Depo Binası Fot-14 Süvari Kışlası II.Mehmet Çeşmesi Güney cephe Fot-15 Süvari Kışlası II.Mehmet Çeşmesi Kuzey cephe Fot-16 Harbiye Binası eski bir fotoğraf (Harita 34 numara ile irae olunan Mekteb-i İdadi-i mülk-i Şahanenin manzarasıdır) Fot-17 Kemal Tanca Kışlası Harbiye Çeşmesi Fot-18 Kemal Tanca Kışlası Harbiye Çeşmesi Kitabesi Fot-19 Demirtaş Asker Hastanesi güney cephe Fot-20 Demirtaş Asker Hastanesi doğu cephe Fot-21 Demirtaş Asker Hastanesi kuzey cephe Fot-22 Merkez Asker Hastanesi duvar kalıntısı Fot-23 Daire-i Müşir eski bir fotoğraf Fot-24 Sanayi Kışlası giriş açıklığı Fot-25 Sanayi Kışlası hava fotoğrafı Fot-26 Redif Dairesi güney cephe Fot-27 Redif Dairesi doğu cephe

15 XII Fot-28 Redif Dairesi batı cephe giriş Fot-29 Redif Dairesi eski bir fotoğraf (Engin Özendes albümünden) Fot-30 Redif Dairesi Sanayi Kışlası depo binası doğu cephe

16 1.GİRİŞ 1

17 2 1.GİRİŞ Orta Asya dan sürekli batıya ilerleyen Türkler, batıdaki askeri gelişmeleri örnek alarak ordularında düzeni sağlamak amacıyla, kışla, askeri okul, askeri hastane, depo, karargah ve hizmet binalarının yapımına ağırlık vermişlerdir. Bugünkü anlamda kışla denilen düzenli ve teşkilatlı binaların inşasına, Yeniçeri askeri teşkilatının kaldırılması ve düzenli orduların kurulmasıyla başlanmıştır 1. Osmanlı ordu teşkilatında askeri yapılar, kışla yapıları ( koğuş, ahır, depo, cami, hamam, çeşme vb.), karargah, okul, hastane fabrika vb. yapılardan oluşmaktaydı. 19.yüzyılda İstanbul merkezli kışla imar faaliyetlerinden, Osmanlı Devleti nin önemli kentlerinden biri olan Edirne de fazlasıyla etkilenmiştir. İncelediğimiz döneme ait(19-20yy) askeri yapılar, belirli akım ve üslupların etkisinde inşa edilmiştir. 18.yüzyılın sonlarından itibaren, sanatsal üsluplar, yerini sanatsal akımlara bırakmıştır. Barok ve rokoko üsluplarının aşırı süslemelerine bir tepki olarak ortaya çıkan neo-klasizm, 18.yüzyılın ikinci yarısı ve 19.yüzyılın ilk 25 yılında etkin olmuştur. Bu akımın, mimarideki ilk temsilcileri ise Fransa ve Almanya dır y.y. da Avrupa sanatının etkisinde kalan Osmanlı Mimarisi ne 19.yüzyıldan itibaren neo-klasik üslup hakim olmuştur. Yüzyılın sonlarında batı eksenine bir tepki olarak batı seçmeciliğinden uzaklaşan mimarimiz, Türk neo-klasik sentezini oluşturmuştur. Batı mimarisinde neo-klasik olarak değerlendirilen ve özellikle cephelerde etkin olan bu anlayış sürerken, yeni ihtiyaçların doğurduğu değişik fonksiyonlu, yeni yapı tipleri üretilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti ndeki gelişmeler dikkat çekicidir 3. Neo-klasik akımın özellikleri, klasik üslupla paralellik gösterir. Simetrik düzenin önem kazandığı yapılarda, planlı geometrik düzenlemeler görülür. Yapı ekseninde, plan ikiye bölünerek, yapının her iki kısmı aynı şekilde düzenlenmiştir. Kare ve 1 Zuhal Çetiner Doğdu, (2002): Kışla Mimarisi, Türkler Ansiklopedisi, Cilt:12, Ankara, s Engin Beksaç, (1993): Avrupa Sanatına Giriş, Engin Yayıncılık, İstanbul, s.78 3 Fırat Nurcan İnci, (1999): XX. Yüzyıl Başlarında Görülen Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt; 10, Ankara, s. 290

18 3 dikdörtgen planlar bu dönemde de uygulanmıştır. İç ve dış mekanlar arasında ilişiler kurularak, streometrik yapı biçimlendirilmesi ortaya çıkarılmıştır. Yapılar mekan, fonksiyon ve dış biçim bakımından planlanmıştır. Cephelerde dikey ve yatay hatlar sütun, silme ve plasterlerle oluşturulmuştur 4. Dekoratif öğelere nadiren rastlanan yapılarda süsleme sade ve azdır. Cephelerde hareket, mimari plastik öğelerle sağlanmıştır. Bunlar, kat kornişi, silme, plaster, kapı ve pencere söveleridir. Esas girişin bulunduğu cepheler çoğunlukla sütunlu ve dışarı taşırılarak inşa edilmiştir. Askeri binaların biçimlenmesinde etkili olan neo-klasik akımın, resmi devlet yapılarında görülen üslup özelliklerinden biri de, cephelerinde antik taklidi sütuna dayanan üçgen biçiminde bir alınlığın (fronton) bulunmasıdır. 19.yüzyılın sonlarında inşa edilen binaların batı etkisinde belirli bir üsluba bağlı kalmayan eklektik(karma) üslup özelliklerini yansıttığı da görülür 5. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından (1826), Balkan Harbi ne (1912) kadar olan sürede Edirne il sınırları içerisinde kışla yapıları, askeri hastane, askeri okul ve karargah binaları ile bu binalara ait depo, cami, hamam ve çeşmeler inşa edilmiştir. Edirne de inşa edilen savunma amaçlı yapıları (tabya, sur, kale vs.) geniş kapsamlı ve ayrıca incelenmesi gereken bir konu olduğundan inceleme dışında bırakılmıştır 6. Bu incelemede söz konusu yapılardan günümüze ulaşanları tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Şimdiye kadar Edirne deki askeri binalar, Sanat Tarihi biliminin esas ve kurallarına göre ele alınmamıştır. Bu yapılar, 19 yy.da Osmanlı coğrafyasında özellikle İstanbul da gelişen batı etkili mimarinin ve ulusal mimarlık akımının önemli temsilcileri arasında olması nedeniyle de ayrıca önem arz etmektedir. 4 Özsezgin ve Büyükişleyen, (1993): Sanat Eserlerini İnceleme, Eskişehir:s.16 5 Semavi Eyice, (1981): XVIII:Yüzyılda Türk Sanatı ve Türk Mimarisinde Avrupa Neo-Klasik Üslubu, Sanat Tarihi Yıllığı( ), İstanbul, s Edirne Tabyaları ile ilgili bkz. Yavuz Güner,(2004):Edirne Askeri Tabyalarının Mimarisi,Mimar Sinan Ünversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)İstanbul

19 4 Kütüphane, arşiv ve arazi araştırmaları sonucunda, Edirne ve çevresinde, 19 ve 20. yüzyıllardan günümüze ulaşan üç kışla, iki askeri hastane, bir askeri okul, iki karargah binası ile bu binaların bulunduğu kışlaların hizmeti için yapılan, iki çeşme iki hamam ve iki depo incelenmiştir. İncelenen yapılar içerisinde en eski tarihli olan Piyade Kışlası (Mahmudiye,Yanık Kışla) Edirne, Sarayakpınar yolu üzerindedir. Günümüzde kapalı cezaevi olarak kullanılan kışlanın kuzeyinde, Merkez Askeri Hastanesi kalıntıları, doğusunda Tunca nehri bulunur. Kışlada birbiriyle bağlantılı iki bloktan oluşan L düzenli bina ile hamam görülür. Tarihi vesikalarda bahsi geçen caminin kalıntılarına rastlanılmamıştır. Bu kışlanın güney doğusundaki, Süvari Kışlası ve Ahırları oldukça büyük bir alan üzerinde, tel örgü ile sınırlandırılmıştır. Süvari Kışlasının, güneyinde Saraçhane Köprüsü, doğusunda Yeni Saray ve Tunca nehri bulunur yılında Trakya Üniversitesi ne teslim edilinceye kadar General Fahri Özdilek Kışlası olarak kullanılan alanda, Osmanlı Dönemi ne ait yapılardan karargah ve ahır olarak kullanılan üç bina ile namazgahlı meydan çeşmesi(ii.mehmet çeşmesi) bulunur. Süvari Kışlası, Edirne, Sarayakpınar yolu tarafından bölündüğünden kışlaya ait depo binası yolun batısında kalmıştır. Edirne nin Karaağaç Mahallesi nde, Karaağaç Kışlası olarak da bilinen General Celalettin Alkoç Kışlası nda, Osmanlı Devleti nin son dönemine ait birbirinden bağımsız üç blok bulunur. Bu binalar, Ulusal mimarlık akımının özelliklerini yansıtır. Göçmen Misafirhanesi olarak da bilinen Demirtaş Askeri Hastanesi kışlanın güney batısındadır. Hastanenin ikinci ve üçüncü katı tahrip olduğu için bu katlarda detaylı inceleme yapılamamıştır. Edirne nin ilk askeri hastanesi olarak inşa edilen Merkez Askeri Hastanesi, Edirne Kapalı Cezaevi nin kuzey batısındadır. Hastane yapısından günümüze hastanenin bir duvar parçası kalmıştır. Selimiye Cami nin kuzeyinde, General Kemal Tanca Kışlası olarak kullanılan alanda, kapalı bir avlu etrafında kare planlı bir bina ile kışlanın güney batı duvarına bitişik bir çeşme bulunur. Kare planlı ve iç avlulu bina, Osmanlı Dönemi nde farklı tarihlerde yapılan iki binanın belirlenemeyen bir tarihte birleştirilmesi sonucu

20 5 oluşturulmuştur. İki bina, Harbiye Mektebi ve Ek Hizmet Binası dır. Edirne ve Trakya daki II.Ordu birliklerinin karargahı olarak kullanılan Müşirlik Binası (Tümen Karargahı) 1897 yılında inşa edilmiştir. Şehir merkezinde, Selimiye Cami nin güneybatısında yer alan binanın, batısında Üç Şerefeli Cami, güneyinde ise Bedesten bulunur. Bu binanın Edirne de incelenen diğer askeri binalardan en büyük farkı, cephelerindeki süslemelerinin zenginliği ve tarihi dokusunun hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşmış olmasıdır. Baba Demirtaş Mahallesi, Sanayi Caddesi nde yer alan ve Sanayi Kışlası olarak da bilinen General Adil Alpay Kışlası, kısa bir süre önce Trakya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu na teslim edilmiştir. Burada Osmanlı Dönemi ne ait üç katlı ve tek katlı iki bina mevcuttur. Bazı kaynaklarda askeri hastane olarak da belirtilen üç katlı bina, 1906 yılında inşa edilen Redif Dairesi dir. Tek katlı bina ise Redif Dairesi ne ait depodur. Bu yapılar dışında Edirne de belirli dönemlerde askeri amaçlar için kullanılan fakat değişik işlevler için inşa edilen, saray, han vb. yapılarda tespit edilmiştir. Ancak bu yapılar araştırma konusu dışında tutulmuştur. Bu araştırma ile, 14.yüzyıldan itibaren Osmanlı Ordusu nun önemli merkezlerinden olan Edirne deki 19 ve 20 yüzyıllarda askeri amaçlar için inşa edilmiş olan askeri yapıların mimari niteliği aydınlatılmaya ve Türk mimarisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askeri Mimari başlıklı tez konumun belirlenmesinde, mesleki ilginin yanı sıra içinde bulunduğum mesleki ortamın etkisi büyüktür. Daha önce üzerinde herhangi bir bilimsel araştırma yapılmayan Edirne deki askeri yapıların mimari özelliklerini araştırma konusu olarak seçmemin ardından konuyla ilgili ön bilgi edinmek amacıyla, kütüphanelerdeki kaynak ve yayınlar taranmıştır. Yaşayan Tarihi Ve Kültürel Askeri Yapılar, 54. Mknz. Piyade Tugay Komutan lığının derlediği Tarihi kışla ve binalar adlı kitapçık, Türkler Ansiklopedisi, Osmanlılar Ansiklopedisi, Tanzimat tan Cumhuriyet e Türkiye

21 6 Ansiklopedisi, Mimarlık Sözlüğü, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü nden konuyla ilgili ön bilgi edinilmiştir 7. Ancak, konuyla ilgili birkaç kitap ve makale dışında ayrıntılı bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu konuda bilgisi olabileceği düşüncesiyle Edirne li yerel tarihçiler ve araştırmacılarla görüşülmüştür. Yapılan kaynak taramasında, Edirne deki askeri binalarla ilgili kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili ulaşılan kaynaklardaki bilgiler, kısa ve genel olduğundan konuyu aydınlatmaktan uzaktır. İncelenen kaynak ve yayınlardan Yıldırım ve Tekkollu nun hazırladığı Yaşayan Tarihi ve Kültürel Askeri Yapılar 8 adlı kitapta, Türkiye deki mevcut tarihi kışla ve askeri binaların hemen tümü arşiv ve kataloglama anlayışı içerisinde derlenmiştir. Söz konusu kitapta, araştırma konumuz olan Edirne deki kışlalar genel hatlarıyla tanıtılmıştır. Bahsi geçen kitapta, incelediğimiz bazı binaların yapım amacı, inşa tarihi gibi konularda yanlış bilgiler verilmektedir. Günümüzde askeri birliklerce kullanılan kışlaların, karargahlarında tutulan Kışla Tarihçe Defterlerinde 9 inceleme yaptığımız binaların, Cumhuriyet Dönemindeki kullanım amaçları ve yapılan onarımlar hakkında bilgi edinilmiştir. Tosyavizade Rıfat Osman ın Edirne Rehnüması 10 adlı eseri, kışla ve askeri binaların tarihlendirilmesinde yararlandığımız eserlerden bazılarıdır. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Edirne deki askeri teşkilat ve imar faaliyetleri ile ilgili belgeler taranmıştır. Bulunan çok sayıda belgeden, günümüze ulaşan yapılarla ilgili olanlarından yararlanılmıştır. Belgelerin birçoğu teşkilat içi idari görevleri ve onarımları içermektedir. 7 Adı geçen eserler için kaynakça bölümüne bakınız. 8 Yıldırım ve Tekkollu, (2001): Yaşayan Tarihi Ve Kültürel Askeri Yapılar, M.S.B. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı yayınları, T.T.K. basımevi, Ankara. 9 Kışla Tarihçe Defteri: Kışlanın kısa tarihçesi, kışla tesislerinin kroki ve planı, yapılan onarım gibi konuların yer aldığı defterdir. Defter birliklerde belirli personel tarafından güncel olarak tutulur. 10 Tosyavizade Rıfat Osman, (1994): Edirne Rehnüması (Edirne Şehir Klavuzu), Çev: Ratip Kazancıgil, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, İstanbul.

22 7 Ankara, İstanbul ve Edirne deki kütüphanelerde yaptığımız araştırmalarda, tez konumuz ile ilgili kısa bilgiler veren yayınlar tespit edilmiştir. Söz konusu bu yayınlar, araştırmanın ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Edirne deki askeri kışla ve binaların eski durumlarını gösteren fotoğrafların bir bölümü, İstanbul Üniversitesi Eski Eserler Kütüphanesi ndeki Abdülhamid Albümü ve Edirne Albümü nden temin edilmiştir 11. Yaklaşık altı ay süren saha çalışmaları sırasında söz konusu askeri yapıların plan ve cephe rölöveleri alınmış, fotoğraflarla ayrıntılı bir şekilde belgelenmiş ve gerekli notlar alınmıştır. Kullanılmayan binaların fotoğraflarının çekimi, plan ve detay çizimleri için birlik komutanından izin alınmıştır. Bir çoğu halen kullanılan kışlaların stratejik konumu ve emniyeti gerekçesiyle, fotoğraflarının çekilmesi, plan ve rölövelerinin çıkarılması için araştırmacıların kışlaya giriş ve çıkışı ile ilgili hususlar, bir takım kurallara bağlanarak kısıtlamalar getirilmiştir. Günümüzde askeri birlikler tarafından kullanılan yapılara ait çizim ve fotoğraflar çalışma içersine konulmamıştır. Kaynak taramasının ardından araştırma konusu olan binaların rölövelerinin alınması, fotoğraflarla belgelenmesi kapsamında altı ay boyunca saha çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, Süvari Kışlası(General Fahri Özdilek), Sanayi Kışlası(General Adil Alpay Kışlası), Demirtaş Askeri Hastanesi, çizim (plan ve cephe rölövesi) ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Harbiye Kışlası, (General Celalettin Alkoç Kışlası) Karaağaç Kışlası, Daire-i Müşir binası (Tümen karargahı) yapılarının, plan ve detay çizimleri askeri emniyet gerekçesiyle yapılamamıştır. Ancak, Mahmudiye Kışlası, kapalı cezaevi olarak kullanıldığından binanın avludan ve dışarıdan fotoğrafları alınmıştır. Demirtaş Askeri Hastanesi ndeki çalışmalar sırasında bina harap olduğundan, ikinci ve üçüncü katların rölöveleri alınamamış ve bu katlara ait iç mekan incelemesi yapılamamıştır. Merkez Askeri Hastanesi nden ölçüsü alınabilecek bir kalıntı bulunamadığından inceleme yapılamamıştır. Saha araştırmaları sonucunda kışlaların plan ve cephe rölöveleri çizilmiştir Engin Özendes, (1999):Osmanlı nın İkinci Başkenti Edirne,Yem Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 12 Kışla Tarihçe Defterindeki plan krokileri yeterli olmadığından, incelenen eserlerin rölöveleri

23 8 Konuyla ilgili belge ve bilgilerin toplanmasının ardından, araştırmanın son safhası olan metnin yazılması aşamasına geçilmiştir. Nitelikli ve belli bir seviyeye ulaşmış orijinal metin oluşturabilmek için araştırma konumuzu ilgilendiren bilgileri, ilgisiz bilgilerden ayırmak için not alma tekniği kullanılarak bilgi fişleri oluşturulmuştur. Daha önceden konunun ana hat planı çıkarılarak bilgi fişleri söz konusu plan çerçevesinde yazılmış ve araştırma metni bilgisayara kaydedilmiştir. Metne dönüştürülen araştırma, altı ana bölüm ile resim ve şekillerden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, konunun niteliği, sınırları, amacı önemi ve incelenen askeri yapıların yerleri, dönem ve üslup özellikleri ile yapılan incelemenin metodu anlatılmıştır. 2.Bölümde, M.Ö.400 yılından, 1923 yılına kadar geçen sürede, Edirne nin tarihçesinden kısaca bahsedilmiştir. 3.Bölümde, Türk mimarisinde askeri yapı türleri, işlevleri ve mimarimizdeki gelişim süreci belirlenmeye çalışılmıştır. Edirne de askeri amaçlı yapılar tespit edilmiş, günümüze ulaşanlardan kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın esas bölümünü, Katalog başlığıyla verilmiştir. Bu bölümde, Edirne ve çevresindeki askeri maksatlı binalar ile bu binaların bulunduğu kışlalardaki çeşme, hamam, depo gibi eserler incelenmiştir. İnceleme, binaların yapım amacı, tarihçesi, üslup özellikleri, yapı elemanları, yapılan onarımlar ile günümüze kadar kullanım süreci gibi konuları içermektedir. Katalogda yer alan eserlerden, günümüzde askeri birlikler tarafından kullanılmayanları resimlerle belgelenmiştir. Mahmudiye Kışlası Binaları ile Demirtaş Askeri Hastanesi nin bir iki ve üçüncü kat rölöveleri hariç askeri birlikler tarafından kullanılmayan diğer yapılara ait çizimler eklerde verilmiştir. Karşılaştırma ve Değerlendirme bölümünde binalar, plan, malzeme ve teknik, yapı elemanları, cephe düzeni, süslemeleri ile ele alınarak, önce kendi içerisinde, daha sonra diğer bölgelerdeki askeri yapılarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. alınmıştır.

24 9 Sonuç bölümünde binaların inşa tarihi ve yapım amacı, yerleri, binalarda yapılan değişiklikler ve günümüze kadar olan kullanım süreci belirlenerek yapılması gerekenler belirtilmiştir. Metnin redaksiyonu yapılarak, bilimsel tez ölçütlerinde, söz konusu araştırma metni oluşturulmuştur. Son bölüm, çalışmada yararlanılan kaynakların gösterildiği Kaynakça dır. Yapıların çizim ve fotoğrafları ile şehir haritası eklerde yer almaktadır.

25 2. EDİRNE TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 10

26 11 2. EDİRNE TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Balkan Yarımadası nın Trakya yöresinde, Tunca ve Arda Nehirlerinin, Meriç Irmağı yla birleştiği kesimde, yerleşim ve savunmaya elverişli bir zemin üzerinde kurulmuş olan Edirne, yüzyıllar boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır 13. İlk olarak M.Ö.400 yılında Orta Asya dan Trakya bölgesine göç eden Traklar tarafından iskan edilen bölge, M.Ö 513 yılında Pers lerin, M.Ö.400 de Makedonya Krallığı nın ve M.Ö.168 de ise Romalıların idaresine girmiştir. Roma İmparatoru Traianus yerleşim bakımından yetersiz olan bölgede Roma kent kültürüne uygun şehirler kurmuştur. M.S.124 yılında bölgeyi ziyaret eden imparator Hadrianus, Orestias ı (Edirne) çok beğenmiş ve buraya Hadrianapolis adını vermiştir. M.S.2.yy. ın ikinci yarısında Hadrianapolis, askeri açıdan büyük önem kazanmış; ziraat ve ticaret alanlarında ise altın devrini yaşayarak sürekli gelişmiştir 14. M.S.395 yılındaki Kavimler Göçü sonucunda ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu nun Trakya bölgesi Bizans İmparatorluğu nun hakimiyetine geçmiştir. Bu dönemde Balkanlar dan gelen Hun, Avar ve Bulgar saldırıları sonucunda Edirne birkaç kez yakılıp yıkılmıştır 15. Bir dönem Peçenek ve Haçlıların Edirne ye saldırmalarına karşın Bizanslılar kenti ellerinde tutmayı başarmışlardır. M.S.1361 yılında Osmanlı idaresine geçen Edirne 16, hızla gelişmeye başlamıştır. Osmanlı hakimiyeti öncesinde, üç kilise ile beş veya on mahallenin oluşturduğu Kale İçi ve Gazi Mihal Köprüsü nün diğer ucundaki Aina adlı yerleşim biriminden oluşan Edirne, Osmanlıların hakimiyetiyle birlikte hızla gelişmiş ve kale dışında da yeni 13 Besim Darkot, (1993): Edirne, Coğrafi Giriş, Edirne nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, T.T.K Yayınları, Ankara: s.4 14 Arif Müfid Mansel, (1993 ): İlkçağda Edirne, Edirne nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, T.T.K Yayınları, Ankara: s Semavi Eyice, (1993): Bizans Devrinde Edirne Ve Bu Devire Ait Eserler, Edirne nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, T.T.K Yayınları, Ankara: s Edirne nin Osmanlı Devleti ne tam olarak katılış tarihi ile ilgili tartışmalar için bkz. Halil İnalcık, (1993): Edirne nin Fethi (1361), Edirne nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, T.T.K Yayınları, Ankara: s

27 12 yerleşim birimleri oluşmaya başlamıştır. Klasik dönem olarak adlandırdığımız bu dönemde, kentdeki Müslümanlar kale dışındaki geniş varoşlara yerleşerek buralarda mahalleler oluşturmuş, kent merkezi konumundaki dar ve sıkışık mahalleler ise kentin gayrimüslim zenginlerini dış mahallelere itmiştir. Şehrin kale içi dışında yeni yerleşim alanları olarak Debbağhane ve Kirişhane Semtleri, İstanbul Yolu Bölgesi, Muradiye, Tekkekapı, Menzil Ahırı, Gazimihal, Yıldırım, Yeni İmaret ve Hıdırlık Semtleri zaman içinde oluşturulmuştur 17. Kentdeki nüfus artışları Osmanlı merkez yöneticilerinin kentte önemli imar faaliyetlerine ağırlık vermelerine neden olmuştur. Bu zaman diliminde, kentin ana fiziki yapısını oluşturacak ve kente ekonomik canlılık kazandıracak birçok han, hamam, cami, imaret, kervansaray ve mektep yapılıp kentin sosyo-ekonomik hayatına kazandırılmıştır 18. Edirne de günümüze kadar gelen ilk eser, Çelebi Sultan Mehmet tarafından M.S.1414 yılında yaptırılan Eski cami dir. Daha sonra II.Murat tarafından M.1434 yılında yaptırılan Muradiye Cami, M.S.1447 de Üç şerefeli Cami, M.S.1488 de II.Beyazit tarafından yaptırılan külliye ile II.Sultan Selim in 1569,1574 tarihleri arasında Mimar Sinan a yaptırdığı Selimiye Cami bu dönemin baş eserleridir. İstanbul un fethinden sonra başkent olma özelliğini kaybetmesine rağmen Edirne, Balkan seferlerinin ana üssü, padişahların dinlenme yeri ve yabancı devlet adamlarıyla elçilerinin ağırlandığı önemli bir şehir olma konumunu 17.yüzyılın ikinci yarısına kadar korumuştur te çıkan yangında 60 mahalle tamamen yanmış, 1751 yılındaki depremde ise birçok bina yıkılmıştır yüzyılın sonlarında III.Selim tarafından Nizam-ı Cedit adlı yeni bir ordu kurulmuş, aynı dönemde Sırp isyanları nedeniyle ordu tekrar dağıtılmıştır. III.Selim 17 Feridun M. Emecen, (1998): Tarih Koridorlarında Bir Sınır Şehri: Edirne, Edirne Serhat daki Payitaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul: s Edirne nin Osmanlı Dönemi ndeki kentsel gelişimiyle ilgili geniş bilgi için bkz. Osman Nuri Peremeci, (1939): Edirne Tarihi, Resimli Ay Matbaası, İstanbul. 19 Gökbilgin, 1993: Emecen, 1998: 58

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Genel Restorasyon Teknikleri Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Rölöve IV Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR232 IV Seçmeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR107 I Zorunlu

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Geometri Kodu Dönem Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR113 I Zorunlu

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Teknik Resim I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR103 I-II

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Yapılarda Detay Uygulamaları Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI Roma İmparatorluğu, özellikle 3. yüzyılda Kuzey Afrika dan Mezopotamya ya Batı Avrupa dan Basra Körfezi ne ulaşan sınırları sebebiyle çeşitli idari

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ Gökhan ERGÜVEN (Y.Mimar) Yapı Denetim Şefi Salih ÖZCİ (İnş.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi Doğan GÜNDOĞAN (Mak.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Konakları ve Evleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Konakları ve Evleri.................... 4 0.2 İttihat ve Terakki Kulubü Binası(Halk Eğitim

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Matematik Kodu Dönem Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR144 II-III Seçmeli

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı