ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası"

Transkript

1 MS WORD 2003 GiriĢ Bu ünitede bir masaüstü yayıncılık programı olan Microsoft Word 2003 anlatılacaktır. Genel kullanım amaçları ve kelime işlemci olarak kullanım alanları sunulacaktır. Word programıyla, basit bir düz yazıdan detaylı bir dergiye kadar her türlü metni hazırlaya bilirsiniz. Aşağıda Word programının çalışma sayfası görülmektedir. (Şekil 1) Bu şekilde görülen simgeleri ve menüleri ilerleyen bölümlerde öğreneceksiniz. ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası

2 Word Penceresi Ġçerisindeki Temel Öğeler: Aşağıda genel olarak çalışma alanı içerisinde bulunan öğeleri görmekteyiz. (Şekil 2) Başlık Çubuğu Menüler Tab düğmesi Yatay cetvel Araç çubukları İmleç Kaydırma çubuğu Düşey cetvel Çalışma alanı Durum çubuğu ġekil 2 Word Penceresi Ġçerisindeki Temel Öğeler Yeni Bir Belge OluĢturmak: Word programında genel olarak bir işlemi yapmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. 1. Yöntem: Bir belge oluştururken Dosya menüsünden Yeni bölümünü tıklanarak belge oluşturulur. (Şekil 3) ġekil 3 Dosya Menüsünden Yeni belge OluĢturma 2. Yöntem: Araç çubuklarını kullanarak yeni belge oluşturulabilir. Araç çubukları işlemlerimizi daha kolay ve çabuklaştırmak için kullanmalıyız.

3 Standart araç çubuğunu kullanarak aşağıdaki şekilde daire içerisine alınan simgeyi tıklayıp belgemizi oluşturabiliriz. (Şekil 4) ġekil 4 Standart Araç Çubuğuyla Belge OluĢturma 3. Yöntem: Ctrl+N kısa yol tuşlarını kullanarak yeni belgeyi pratik bir şekilde oluşturabilirsiniz. Belgeyi Kaydetme: 1. Yöntem: Bir belge kaydederken Dosya menüsünden Kaydet bölümü tıklanarak belge kaydedilir. (Şekil 5) ġekil 5 Menüden Dosya Kaydetme ĠĢlemi 2. Yöntem: Standart araç çubuğunu kullanarak aşağıdaki şekilde daire içerisine alınan simgeyi tıklayıp belge kaydedilebilir. (Şekil 6) ġekil 6 Araç Çubuğundan Kaydetme ĠĢlemi 3. Yöntem: Ctrl+S kısa yol tuşlarını kullanarak yeni belgeyi pratik bir şekilde oluşturabilirsiniz. Yukarıda gösterdiğimiz üç yönteminden herhangi birisini kullandığımızda aşağıda verilen ekran görüntüsünü elde edersiniz. (Şekil 7) Bu açılan pencereden kaydedilecek belgenin yeri, adı, türü gibi özelliklerini belirledikten sonra kayıt işlemi gerçekleşir.

4 ġekil 7 Dosya Kaydetme Penceresi Şekil 7 de kayıt yeri belirlenip dosya adı kısmına istenilen ad yazıldıktan sonra kaydet butonuna basılara kayıt işlemi gerçekleştirilir. KaydedilmiĢ Bir Belgeden Farklı Ġsimde Belge OluĢturma: Dosya menüsünde bulunan Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak Şekil 7 elde edilir. Dosya adı değiştirildikten sonra kaydet butonu tıklandığında aynı dosyadan farklı isimde bir dosya daha oluşturulmuş olur. KaydedilmiĢ Dosyaları Açma: 1. Yöntem: Dosya menüsünden Aç bölümü tıklanarak kaydedilmiş belgenin yeri belirlenip seçilerek dosya açılır. (Şekil 8) ġekil 8 Kaydedilen Belgeyi Açma 2. Yöntem: Standart araç çubuğunu kullanarak aşağıdaki şekilde daire içerisine alınan simgeyi tıklayıp belge açma penceresi görünür. (Şekil 9)

5 ġekil 9 Araç Çubuğundan Belgeyi Açma 3. Yöntem: Ctrl+O kısa yol tuşlarını kullanarak belge açma penceresi pratik bir şekilde görünür. Yukarıda gösterdiğimiz üç yönteminden herhangi birisini kullandığımızda aşağıda verilen ekran görüntüsünü elde edersiniz. (Şekil 10) Bu açılan pencereden önceden kaydettiğiniz belgenin yerini bulup şetçikten sonra Aç butonuna basarak belgeyi açıp belge üzerinde ekleme ve silme işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. ġekil 10 Kaydedilen Belgeyi Açma Penceresi

6 OluĢturulan Belgeleri Web Formatında Kaydetme: Oluşturduğunuz sayfaları web ortamında yayınlamak istenirse Dosya menüsünden Web Sayfası Olarak Kaydet (Şekil 11) seçeneği tıklanır. Kaydetme ekranına benzer bir pencere açılır. (Şekil 12) Bu pencerede dosya ismi ve yeri belirlendikten sonra kaydedilir. ġekil 11 Web Sayfası Olarak Kaydetme ġekil 12 Web Sayfası Olarak Kaydetme

7 Belgenin Sayfa Yapısını Ayarlama: edilir. Dosya menüsünde Sayfa Yapısı tıklanır.(şekil 13) Ve Şekil 14 elde ġekil 13 Sayfa Yapısı ġekil 14 Sayfa Yapısı Düzenleme Penceresi

8 Şekil 14 de Kenar Boşlukları, Kâğıt ve Düzen diye üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Kenar Boşlukları bölümünde sayfa kenar boşlukları ayarlanabilir, kâğıdın yatay veya dikey konuma çevrilebilir. Kâğıt bölümünden baskı yapılacak kâğıdın tipi belirlenir. Düzen bölümünden ise üst ve alt bilgi uzaklıkları, satır numarası ve sayfaya kenarlık ekleme gibi işlemler gerçekleştirilir. Baskı Önizleme: Oluşturulan belge yazıcıdan çıktı alınmadan önce belgeyi dıştan tamamını görmemizi sağlayarak her hangi bir kayma veya hatalı bir bölüm olup olmadı kontrol etmemizi sağlar. ġekil 15 Dosya Menüsünden Baskı Önizleme ġekil 16 Standart Araç Çubuğundan Baskı Önizleme Şekil 15 veya Şekil 16 da ki seçeneklerden biriyle baskı önizleme moduna geçilir. Bu ekrandan çıkmak için kapat butonu tıklanarak çalışma sayfasına geçilir. Belgeyi Yazdırma: 1. Yöntem: Dosya menüsünden yazdır. (Şekil17)

9 ġekil 17 Dosya Menüsünden Belgeyi Yazdırma 2. Yöntem: Standart araç çubuğunu kullanarak aşağıdaki şekilde daire içerisine alınan simgeyi tıklayıp belge yazdırma ekranı gelir. (Şekil 18) ġekil 18 Standart Araç Çubuğundan Yazdırma 3. Yöntem: Ctrl+P kısa yol tuşlarını kullanarak belge yazdırma penceresi pratik bir şekilde görünür. Bu yöntemlerin her hangi biriyle aşağıdaki yazdırma penceresi elde edilir. (Şekil 19) 1. Bilgisayara bağlı olan yazıcılar arasında seçim yapmak için kullanılır 2. Yazdırılmak istenen belgenin tamamını veya bir kısmını yazdırmak için kullanılır. 3. Yazdırılan belgeden istenilen sayıda kopya oluşturmak için kullanılır. 4. Belgenin tek veya çift sayfalarını ayrı ayrı çıkarmak için kullanılır. 5. Aynı sayfaya birden fazla sayfa yazdırmak için kullanılır.

10 ġekil 19 Yazdırma Penceresi Şekil 19 da numaralandırılmış bölümlerin sırasıyla işlevleri: Belgeyi ile Gönderme ve Faks Çekme: ġekil 20 Gönder Menüsü

11 Gönder bölümünden posta alıcısı bölümünden veya faks bölümünden belgenizi faks çekebilirsiniz. Belgeyi Kapatma: Açık olan bir belgeyi Word programını kapatmadan çıkmak için Dosya menüsünden Kapat seçeneği tıklanır. ġekil 21 ÇalıĢılan Belgeyi Kapatma Word Programından Çıkma: Dosya menüsünden Çıkış seçeneği veya pencere kapama özelliğini kullanarak programdan çıkış yapılabilir. Yazım Ġçin Bilinmesi Gereken TuĢlar: Enter: Paragraf başı yapmak için kullanılır. (a) ġekil 22 Satır BaĢı Yapma (b) İmleç istenilen yere konulduktan sonra enter tuşuna basarak satır başı yapılır. (Şekil 22)

12 Shift: Klavyedeki tuşların üst satırında bulunan işaretleri yazdırır. (+,%,& gibi ikincil karakterleri) Bir parmağınız Shift tuşuna basarken diğer parmağınızla hangi karakter veya işareti yazdırmak istiyorsanız ona basılır. Bu tuş basılı konumda; küçük harfte iken büyük harf yazdırmak için kullanılır. Büyük harfte iken küçük yazdırmak için kullanılır. ESC-Escape (Ġptal): Ekranda çıkan pencereleri kapatmak (yok etmek) için kullanılır. Backspace: İmlecin solundaki harfleri siler. İmleç satır başında ise bu tuşa basarak satırı bir üst satıra kaydırma işlemini de gerçekleştirir. Şekil 22b konumunda imleç yanıp sönerken Backspace tuşuna basıldığında Şekil 22a halini almasını sağlar. Ara Çubuğu (Space Bar): İki kelime arasına boşluk bırakır. Caps Lock: Caps Lock (Klavyenin sağ üst tarafındaki ışık yanıyorsa) büyük harf yazar. Tekrar basıldığında (ışık yanmıyorsa) küçük harf yazar. Delete (Silmek): İmlecin sağındaki harfleri siler. Home: İmlecin bulunduğu satırın başına gelmesini sağlar. End: İmlecin bulunduğu satırın sonuna gitmesini sağlar. Seçme ĠĢlevi: Word programında düz metin, resim, şekil veya grafik olsun seçme işlemi gerçekleştirilmeden bu objeler üzerinde değişiklik yapılamaz. Seçim yapıldıktan sonra font, büyüklük, renk gibi özellikler değiştirilebilir. Resim, Ģekil, grafik, WortArt gibi metin olmayan simgeleri fareyi üzerine götürüp sol tuşla bir kez tıklamamız yeterli olacaktır. Bir diğer yöntem bu simgelerin üst veya alt kısmından farenin sol tuşu basılı konumda sürükleyerek de seçim yapabiliriz. Bu işlem sonunda seçim işlemini tamamlamış oluruz. Metinlerin seçmeninde de birden farklı yöntem bulunmaktadır: 1. Yöntem: Seçilecek kelime, cümle veya paragrafın başından ya da sonundan farenin sol tuşu basılı konumda sürükleyerek karartma işlemi yapılır. Karartılan bölge seçilmiş olur. (Şekil 23)

13 ġekil 23 Fare Ġle Seçme ĠĢlevi 2. Yöntem: Klavyede bulunan Shift tuşunu ve yön tuşlarını beraber kullanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Seçilmesi istenilen bölgenin başına imleç getirilir ve Shift tuşu basılı konumdayken istenilen yön tarafına yön tuşlarına bas çek yapılarak istenilen yerler seçilir. 3. Yöntem: Tüm belgeyi aynı anda seçilebilir. Bu işlem için Düzen menüsünden Tümünü Seç bölümü tıklanır. Veya kısa yol tuşu olan Ctrl+A tuş takımı tıklanarak tüm belge seçilmiş olur. Tüm belge üzerinde değişiklik yapmak için kullanabildiğimiz gibi seçim yapıldıktan sonra dosya içerisindeki tüm bilgileri silme işlemi de yapılabilir. Delete tuşuna veya Düzen menüsünden temizle seçeneğiyle belge içeri silinebilir. Kes Kopyala YapıĢtır ĠĢlevi: 1. Yöntem: Standart araç çubuğunu kullanarak bu işlevi gerçekleştirebiliriz.(şekil 24) Kes Kopyala Yapıştır ġekil 24 Araç Çubuğundan Kes-Kopyala-YapıĢtır ĠĢlevi Seçim işlemi yapıldıktan sonra; Kesme işlemi için kes simgesi tıklanır. Seçili bölge silinir. İstenilen yere imleç getirildikten sonra yapıştır simgesi tıklanır. İmlecin olduğu yere seçilen metin yapıştırılmış olur.(şekil 24)

14 ġekil 25 Kes - YapıĢtır ĠĢlevi Kopyala işlevinde ise kes yerine kopyala simgesi tıklanıp imleç istenilen yere getirildikten sonra yapıştır simgesine tıklanarak işlem tamamlanır. (Şekil 24) ġekil 26 Kopyala - YapıĢtır 2. Yöntem: Düzen menüsünde bulunan kes kopyala yapıştır bölümlerini 1. yöntemde anlatılan sıra ile araç çubuğunda bulunan simgelerle değil düzen menüsünden tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 3. Yöntem: Kısa yol tuşları kullanılarak yapılabilir. Seçme işleminden sonra kopyalama işlevi için Ctrl + C tuş takımı kullanıldıktan sonra imleç yapıştırma işleminin yapılacağı satıra fare sürüklenip o satırda çift tıklanır. Ve Ctrl + V tuş takımı kullanılarak yapıştırma işlemi tamamlanır. Kesme işlevinin kısa yol tuşu ise Ctrl + X tuş takımı kullanılır. Yapılan ĠĢlemleri Geri Alma ve Yenileme ĠĢlevi: Kullanıcılar için cankurtaran gibi yetişen bir özellik. Yanlışlıkla yapılan bir işlem sonucu belgenizdekiler silindiyse Crtl + Z kısa yol tuşu ile bir önceki bilgilerinize dönebilirsiniz. Veya düzen menüsünden Geri Al seçeneğiyle veya araç çubuğundan da bu işlemi yapabilirsiniz. Yenilemek için ise Düzen menüsünden Yinele Yazılanı seçeneğiyle, Ctrl + Y veya araç çubuğundan gerçekleştirilebilir. (Şekil 27) Yinele Geri Al Yazılanı Bul ve DeğiĢtir: ġekil 27 Geri Al - Yenile Yazılanı ĠĢlevi Word belgeniz içerisinde bir kelimeyi aratmak, metin içerisinde yinelenmiş yanlışlarınız varsa bunları otomatik olarak kısa sürede düzeltme

15 olanağı ve istenilen bir bölüme veya sayfaya ulaştırma imkânı sağlar. Düzen menüsünden girilebildiği gibi kısa yol tuşlarıyla da ulaşılabilmektedir. (Şekil Sayfa Görünümleri: ġekil 28 Bul, DeğiĢtir ve Git Çalışma sayfasının görünümü değiştirmek için görünüm menüsünden seçim yapılmalıdır. Metinlerimizi oluştururken Sayfa Düzeni modu seçili olmalıdır. Araç Çubuklarının Görüntülenmesi: ġekil 29 Sayfa Görünümleri Araç çubukları işlemlerimizi daha kısa sürede gerçekleştirmemiz için kullandığımız araçlar. İstenilen bir araç çubuğunu eklemek ve çıkarmak için Görünüm menüsünden Araç Çubukları bölümünden yapabiliriz. ġekil 30 Araç Çubukları Ekli olan araç çubuklarının baş kısmında çentik işaretleri bulunmaktadır. Çentik olmasına rağmen ekranda göremiyorsanız araç çubukları yan yana gelmiştir. Araç çubuklarının baş kısmına bakılırsa kesikli

16 dikey bir çizgi vardır. Üzerine gelindiğinde 4 yönlü bir ok görünür sol tuş basılıyken sürükleyip görünmesi sağlanabilir. Araç Çubuklarını görünüm menüsünden ekleye bildiğimiz gibi menü araç çubuğunun hizasında boşlukta sağ tuşa basıldığında aynı işlev yapılabilir. Sayfaya Alt ve Üst BaĢlıklar Ekleme: Sayfa altında veya üstünde her sayfada yinelenen yazı veya resimler oluşturmak istenirse görünüm menüsünde Üstbilgi ve Altbilgi bölümünden işlem gerçekleştirilir. ġekil 31 Üstbilgi ve Altbilgi Üst veya Alt değiştirme Çıkış ġekil 32 Altbilgi ve Üstbilgi Ekleme Penceresi Kaç sayfalık bir metin olduğunu ekler. Sayfa numarası eklenir. Bulunulan sayfanın numarasını ekler. Sayfa numaralarını formatı değiştirilebilir. Saati ekler.

17 Sayfayı YakınlaĢtırma: Görünüm menüsünden yakınlaştır seçeneğini tıklayarak yaklaştırma işlevi gerçekleştirilir. Veya standart araç çubuğundan ilgili bölümünden aynı işlev gerçekleştirilir. Kesme ĠĢlevi: ġekil 33 YakınlaĢtırma ĠĢlevi İmleci bir sonraki sayfalar geçirmek için kullanılan bir işlevdir. Ekle menüsünden Kesme bölümü tıklandığında yandaki pencere elde edilir. ġekil 34 Kesme ĠĢlevi

18 Belgeye Sayfa Numarası Ekleme: Ekle menüsünden Sayfa Numaraları bölümünden eklenir. ġekil 35 Sayfa Numarası Ekleme Konum kısmından numaranın altta veya üstte görünmesi ayarlamak için kullanılan bölümdür. Hizalama kısmından numaranın sağda, solda veya ortada görünmesini sağlar. Biçim kısmından verilen numaranın türü belirlenir. Simge Ekleme: Klavyede olmayan karakterleri eklemek için Ekle menüsünden Simge bölümü tıklanır. Aranılan simge bulunup seçildikten sonra ekle butonu tıklanır. ġekil 36 Simge Ekleme

19 Belgeye Resim Ekleme: ġekil 37 Resim Ekleme Aracı ġekil 38 Çizim Araç Çubuğu Şekil 37 deki Küçük resim bölümü Word un kendi içerisinde bulunan hazır resimleri kullanmak için kullanılır. Dosyadan bölümü ise bilgisayarımıza internet, cd, digital fotoğraf makinelerinden kaydettiğimiz resimleri eklemek için kullanırız. Otomatik şekil ise hazır şekiller (ok, çizgi, yıldız gibi temel şekiller) eklemek için kullanılır. WordArt şekilli göze çarpan metinler yazmak için kullanılır. Bir firmanın yönetim kadrosunu hiyerarşi içerisinde çizmek istenildiğinde Kuruluş Şeması ile bu işlem yapılır. Ekle menüsünde bulunan diyagram bölümünden şemalar çizilebilir. Çerçeveli yazı yazmak için Ekle menüsünden metin kutusu seçilir. Ekle menüsünden bu işlemler yapılabildiği gibi çizim araç çubuğundan da yapılabilir. (Şekil 38)

20 ġekil 39 Çizim Araç Çubuğu Çizim Araç Çubuğu Üzerindeki Öğeler: Düz çizgi çizer. Ok çizer. Dörtgen ve daire çizer. Metin Kutusu WordArt Diyagram Küçük resim ve dosyadan resim ekleme Şekillerin dolgu rengi, Çizgi rengi, Yazı rengi Çizgi stili, Kesik çizgi stili, Ok stili Gölgelendirme stili, 3-B stili

21 BĠÇĠMLENDĠRME Word de yazı, şekil, paragraf, kenarlıklar vs. biçimlendirme işlemleri Biçim menüsünden yapılır (Şekil 39). Biçim menüsünde yer alan seçenekleri inceleyelim ve özellikle sık kullanılanları örneklerle açıklayalım. ġekil 39 Biçim menüsü Yazı Tipi : Biçim menüsünün ilk seçeneği olan belki de en sık kullanılan seçeneğidir. Bu seçenekte yazıya ait tüm biçimlendirmeleri, örneğin yazı rengi, kalınlığı, büyüklüğü, tipi vb. Yazı tipi : Şekil 40 da görüldüğü gibi yazı tipi seçeneğinde üç adet sekme vardır. Bunlar yazı tipi, karakter aralığı, metin efektleridir. İlk sekme olan yazı tipinde yazının tipi, kalın ve/veya italikliği (hafif sağa yatık), boyutu (punto), rengi, alt çizgi ile bunun rengi ve efektler yer alır. Bu seçenekte yer alan özelliklerin bir çoğunu (eğer aktifse) biçim araç çubuğundan da yapabiliriz, her iki yolda geçerlidir. Ancak tabii ki menü içerisinde daha çok seçenek vardır. Örneğin efektler araç çubuğunda görünmez. Yazı tipi seçeneğinde yaptığımız tüm değişiklik ve seçeneklerin yazımızı nasıl değiştirdiğini görebildiğimiz bir önizleme kısmı (çoğu menüde olduğu gibi) yine menünün alt tarafından görebiliriz. Bu kısımda dilediğimiz ayarı yapıp tamam dedikten sonra imlecin olduğu yerden itibaren yazmaya başladığımızda yazımızın aynen bizim ayarladığımız gibi yazıldığını görürüz. Eğer başka bir tipte yazı yazmak istersek

22 yeniden biçim menüsünden yazı tipi seçeneğini açabilir veya biçim araç çubuğundan değişiklik yapabiliriz. Ancak sayfalar dolusu bir yazı yazıyorsak büyük bir ihtimalle birçok farklı tip ve renkte yazı olacağından bu yöntem pek de uygun olmayabilir. Bunun yerine, yazının tamamı tek tip yazıldıktan sonra istenilen yazılar seçilerek yine biçimleri değiştirilebilir. ġekil 40 Yazı tipi sekmesi Karakter aralığı : Bu sekmede yazılan karakterlerin arasındaki boşluğun ayarı (örneğin iki harf arası), ölçeği, yazının yatay konumu belirlenebilir. Metin efektleri : Bu son sekmede ise yazılarımıza ilgi çekici canlandırma efektleri uygulayabiliriz. Paragraf : Bu seçenek ile paragraflara ait ayarlamalar yapılır. Şekil 41 den görüldüğü üzere bu seçenekte Girinti ve Aralıklar ile Satır veya Sayfa Sonu adında iki sekme bulunur.

23 Girinti ve Aralıklar : Bu sekmede paragrafın hizalanma yeri, sol veya sağdan verilecek girintiler, paragrafta yer alacak satırlar arası mesafenin ayarlanması mümkündür. Satır veya Sayfa Sonu : Bu sekmede ise sayfa sonuna gelinmiş bir paragrafın nasıl yerleştirileceği word e bildirilir. ġekil 41 Paragraf seçeneği Madde ĠĢaretleri ve Numaralandırma : Maddeler halinde yazılar yazmak için kullanılan sayı veya karakterler (yada ikisi birlikte) bu seçenek yardımıyla kullanılır. İstenirse en son kullanılan numaralandırma veya madde işaretine biçim araç çubuğundan da kolayca ulaşılabilir (Şekil 42). Ancak başka bir simge kullanılacaksa mutlaka biçim menüsü içerisinden madde işaretleri ve numaralandırma seçeneğini seçmek gereklidir. Bu seçenek şekil 43 de görülmektedir.

24 ġekil 42 Biçim araç çubuğunda numaralandırma veya madde iģareti Kenarlıklar ve Gölgelendirme : Sayfamızda istenilen bir veya birden fazla satırın etrafına kenarlıklar çizmek, sayfamızın dış kenarlarına bir sayfa kenarlığı çizmek veya istenilen bir yazının arkasına bir gölge rengi vermek için bu seçenek kullanılır. Şekil 6 da görüldüğü gibi bu seçenek içerisinde üç ayrı sekme bulunur. Şimdi bunları inceleyelim. ġekil 43 Madde iģaretleri ve numaralandırma Kenarlıklar : Bu sekmede (Şekil 44) öncelikle sol taraftan çizilecek olan kenarlık için bir ayar yapılır. Sonra bu kenarlığın çizgi stili, rengi, genişliği (kalınlığı) belirtilir. Yapılan ayarlamalar sağ tarafta yer alan önizlemede görülebilir. Dikkat edilirse burada da sol tarafta alt ve üst kenarı, alt tarafta da sol ve sağ kenarları temsil eden düğmeler (butonlar) bulunmaktadır. Eğer bu düğmelere tek tek tıklanırsa istenilen kenar iptal edilebilir veya tersi durumda aktif hale getirilebilir. Bu durumda kenarlık ayarı özel duruma geçer. Burada dikkat edilecek bir noktada, bu seçeneği açmadan önce imleç (cursor) nerede ise bu satır veya o paragrafın tümü kenarlık içerisine alınır. Bunun hangisinin yapılacağı ise önizlemenin altında yer alan Uygulanacak yer

25 ġekil 44 Kenarlıklar ve gölgelendirme seçeneğidir. Eğer birden fazla paragraf veya satır kenarlık içerisine alınmak istenirse bu seçeneğe girmeden önce bunlar seçildikten sonra kenarlık verme işlemi yapılmalıdır. Sayfa kenarlığı : Bu sekme kenarlıklar ile görünüşte çok benzer. Sadece kenarlık çizgi genişliği seçeneğinin alt tarafına resim adında açılabilir bir kutu daha gelir ve uygulanacak yer kısmında ise paragraf veya metin değil, sayfa kenarlığının belgede hangi bölümlere uygulanacağı seçenekleri gelir (Şekil 45). Ayrıca bu seçenekte sayfanın bir parçasına değil sayfa kenarı olarak adlandırılan kenar boşluklarının üzerine en dış bir kenarlık çizilir. Bunun için sayfada herhangi bir yazının seçilmesine gerek yoktur. Gölgelendirme : Bu sekmede ise seçilen bir alanın arka alanı (zemini) istenilen bir renge ayarlanabilir (Şekil 46). Hatta sadece düz bir renk değil, desenli bir zeminde seçilebilir.

26 ġekil 45 Sayfa kenarlığı ġekil 46 Gölgelendirme

27 ARAÇLAR MENÜSÜ Bu menü içerisinde genellikle word ü özelleştirmek (değiştirmek) için kullanılan seçenekler yer alır (Şekil 47). Bunlardan en sık kullanılanları açıklayalım. ġekil 47 Araçlar menüsü Yazım ve Dilbilgisi : Bu seçenek ile belgemiz kullanılan dilin, yazım ve dilbilgisi kurallarına göre inceleme yapar. Bunun sonucunda yanlış olan kelimeleri tek tek göstererek, düzeltilmesini sağlar. Hatta belgenizde yazı yazarken bazı kelimelerin altının kırmızı tırtıklı çizgi ile çizilmesinin nedeni bu kelimenin dilbilgisi kurallarına aykırı olduğudur. Bu seçenek istenirse yine Araçlar menüsü içerisindeki Seçenekler kısmından kapatılabilir. Ayrıca word kırmızı alt çizgili kelimenin üzerinde farenin sağ tuşu tıklandığında bu kelimenin olası doğru olanını sizin için belirler ve isterseniz bunlardan birini seçebilirsiniz. Sözcük sayımı : Bu seçenekte ise belgemizi yine taranır ve bunun sonucunda istatistiksel bazı sonuçlar verilir (Şekil 48). Belgedeki kelime, boşluk, paragraf, sayfa ve satır sayısı verilir.

28 ġekil 48 : Sözcük sayımı ÖzelleĢtir : Bu seçenek oldukça fazla kullanılır (Şekil 49). Buradan word ü tamamen kendinize göre değiştirebilirsiniz. Araç çubuklarını düzenleyebilir, hatta yeni araç çubuğu oluşturabilirsiniz. Menü ve araç çubuklarının yerleşim düzenini, ekrana ait (görünüm olarak) bazı seçenekleri buradan ayarlayabilirsiniz. ġekil 49 ÖzelleĢtir seçeneği

29 Ayrıca bu seçenek ile word de kullanılan tüm komutlara ulaşabilir, bunu araç çubuğuna sürükleyip bırakarak burada kalmasını sağlayabilirsiniz. Böylece daha rahat komutlara erişerek zaman kazanırsınız. Örneğin, sıklıkla belgenizde denklemler yazıyorsunuz. Bu durumda Denklem Ekle komutunu çok sık kullanmanız gerekir. Bu komut araç çubuğunda yoktur. Bunu açmak için Ekle menüsünden Nesne içerisinden Microsoft Denklem 3.0 seçeneği ile veya Araçlar menüsünden Özelleştir, burada da komutlar sekmesinden bunu açabilirsiniz. Bu noktada komutu sürükleyerek araç çubuğuna bıraktığınızda, burada bir simge ile (ikon) temsil edildiğini görürsünüz (Şekil 50). ġekil 50 Araç çubuğuna komut ekleme Seçenekler : Bu kısımda yine çok kullanılan bir seçenektir. Burada word deki birçok işlem, görünüm, durum veya olay için ayrı ayrı sekmeler halinde seçenekler yer alır (Şekil 51). Bu sekmeler içerisinde yer alan alt seçenekler yardımı ile word ün kullanımını tamamen kendinize özgü değiştirebilirsiniz.

30 ġekil 51 Araçlar / Seçenekler menüsü

31 TABLOLAR Word de tablo çizimi ve yapılandırılması için ayrı bir TABLO menüsü yer alır (Şekil 52). Buradan tablo ekleyebilir, silebilir, değiştirebilir veya düzenleyebilirsiniz. Ayrıca araç çubuğu olarak da tablolar ve kenarlıklar araç çubuğunu da kullanabilirsiniz. Word de tablo çizimi için genelde iki yol kullanılır. Bunlardan birincisi, tablo menüsünün ilk seçeneği olan tablo çiz i kullanarak kendiniz aynen bir kalem ile nasıl kağıt üzerinde tablo çiziyorsanız, aynı işlemi word deki sayfa üzerinde de yapabilirsiniz. Diğer yol ise, yine tablo menüsünde yer alan ekle seçeneğinin bir alt seçeneği olan tablo yu seçtiğinizde word sizin için tabloyu kendisi çizer. ġekil 52 Tablo menüsü Şimdi tablo menüsündeki seçenekleri inceleyelim. Tablo çiz : Bu seçenek seçildiğinde yukarıda da belirtildiği gibi temsili bir kalem vasıtası ile tabloyu siz çizersiniz. Bu seçenek seçildiğinde otomatik olarak tablolar ve kenarlıklar araç çubuğu ekrana gelir. (Eğer gelmez ise mutlaka önceden açılmış demektir, ekranın genelde üst tarafında yer alan araç çubuklarını dikkatli incelerseniz görebilirsiniz). Kalem seçili iken önce tablonuz için en dış kenarlığı çizersiniz, her zaman olduğu gibi çizim için yine farenin sol

32 tuşuna elinizi basılı tutarak çapraz bir şekilde sürüklerseniz, çizilen dış kenarlığı da görür kendi istediğiniz bir ölçüde elinizi bıraktığınız anda kenarlığın çizilmiş olduğunu görürsünüz. Büyük bir ihtimalle çizilen çizgi ince bir kalınlıkta ve siyah renkte bir düz çizgidir, isterseniz bunları sonradan değiştirebilirsiniz. Bunun bir yolu tablolar ve kenarlıklar araç çubuğunda (Şekil 53) bulunan seçeneklerdir. Daha sonra sol kenardan sağa doğru, yukarıdan aşağıya doğru (veya bunların tersi yönde) kalem sayesinde çizgiler çizilerek tablonun kendisi tamamlanır. Çizilen satır ve sütunların kesiştiği her noktada oluşan kutucuklara ise hücre adı verilir. ġekil 53 Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğu Ekle : Bu seçenek alt seçenekler içermekle beraber, genelde tablo veya tablo satır veya sütunu ekleme işlemlerinde kullanılır. Yine yukarıda belirtildiği üzere tablo çizmenin bir diğer yolu bu seçenek içerisinde yer alan tablo seçeneğidir. Eğer burası tıklanırsa ekrana kaç satır, sütuna sahip bir tablo çizilmek istendiği sorulur (Şekil 54). Burada gerekli değerleri girerek istenilen tablo word e çizdirilir. Yine istenirse bu tablo çizilmeden önce otomatik biçim de verilebilir. Otomatik biçim adında anlaşılacağı gibi değişik biçimlendirmelerin yer aldığı hazır tablo stilleri olarak düşünülebilir. Aynı seçenek araç çubuğunda da vardır. Unutulmaması gereken ister bu yoldan, isterseniz bir önceki seçenek ile tablo çizin, her ikisini de sonradan dilediğiniz gibi değiştirebilir, biçimlendirebilirsiniz. ġekil 54 Tablo / Ekle / Tablo seçeneği

33 Ekle menüsünün altında yer alan diğer seçenekler de var olan bir tablo için satır veya sütun ekleme işlemi yapılır. Bu seçenekler aktif değilse, bunun anlamı imleç tablo içerisinde değil demektir. Bunun şu önemi vardır: imleç nerde ise bu konuma göre yönlendirme yapılır. Sola sütun, sağa sütun, alta satır, üste satır derken imlecin sağı solu, aşağı yukarısı kastedilmektedir. Sil : belirtilen bir tablo veya imlecin bulunduğu satır veya sütun silinmek istenirse bu seçenek kullanılır. Seç : Tabloyu, istenilen satır veya sütunu seçmek için bu seçenek kullanılabilir. Ayrıca bu işlemi isterseniz yine fare ile de yapabilirsiniz. Hücreleri birleģtir : Bu seçenek birden fazla yan yana veya alt alta olan birbirine komşu hücreleri birleştirerek tek bir hücre haline getirir. Bu seçenek birçok seçenekte olduğu gibi araç çubuğunda ve farenin sağ tuşuna tıklandığında açılan menüde yer alır. Tabii öncelikle birleştirilecek olan hücreleri seçmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Hücreleri böl : Bu seçenekte hücreleri birleştirin aksine bir hücreyi birden fazla hücreleri bölmek için kullanılır. Bu seçenek tıklandığında imlecin bulunduğu veya seçilen hücrelerin kaç satır ve sütuna bölüneceği sorulur. Bu sayılar girildiğinde hücre istenilen kadar hücreye bölünmüş olur. Tablo böl : Bazen de var olan tablonuzu ikiye bölerek ikinci bir tablo hatta üçüncü bir tablo olarak yer almasını isteyebilirsiniz. Bunun için tablonun bir kısmını silip tekrardan aynı veya benzer bir tabloyu çizmek yerine, tablonuzu istenilen noktadan ikiye bölebilirsiniz. Tabii yine imlecin olduğu noktadan tablonuz ikiye bölünür, iki ayrı tablo elde edilir. Otomatik tablo biçimi : Yukarıda da değinildiği gibi, otomatik tablo biçimi; tablolar için kullanılan hazır düzenlerdir. Bu seçenek ile karşımıza gelen önizlemesini gördüğümüz bir biçimi seçtiğimizde otomatik olarak tablomuz bu biçimi alır. Seçilen biçime göre, kenarlıklar, renkler, yazı stilleri, gölge yani hücre içi renkler değişebilir. Otomatik sığdır : Bu seçenek sayesinde tablonun ebatları istenilen kıstaslara göre ayarlanır. Örneğin tabloyu siz çizdiyseniz büyük bir ihtimalle satır yüksekliği veya sütun genişliği tümü için aynı değildir. Bu durumda bu seçeneğin bir alt seçeneği olan satırları düzgün dağıt veya sütunları düzgü dağıt diyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Bu seçenekler araç çubuğunda da yer alır. DönüĢtür : Bu kısımda var olan bir tablonun tüm kenarlıkları silinerek sadece metinler (yazılar) bırakılabilir. Ya da tam tersine, aralarında düzgün boşluklar (sekmeler) bulunan bir yazı tabloya dönüştürülebilir. Sırala : Bu seçenek araç çubuğunda da yer alır ve görevi tablo içerisindeki verileri artan veya azalan bir şekilde sıralamaktır. Eğer veriler sayı ise küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe, yazı ise A dan Z ye veya Z den A ya doğru alfabetik olarak sıralanır.

34 Formül : Bu seçenekte ise eğer tabloda bir formül kullanılarak hesaplanan bir değer yer alıyorsa bu formül belitilebilir. Ancak bu konu ileride Excel konusunda detaylı olarak işlenecektir. Kılavuz çizgilerini gizle : Word de herhangi bir tablo çizip, kenarlıklardan birini silgi ile (araç çubuğunda kalemin yanında) sildiğinizde bazen soluk bir çizginin kaldığını görürsünüz. Bu kılavuz çizgileridir ve Excel de bunu çokça göreceksiniz. Eğer bu çizgiyi görmek istemiyorsanız, bu seçeneği kullanarak kaldırabilirsiniz. Tablo özellikleri : Bu seçenek birçok önemli alt seçenekleri içerir (Şekil 55). Buradan, tablonun hizalamasını, yazı ile birlikte tablonun nasıl bir metin kaydırma yapacağını, satırın yüksekliğini veya sütunun genişliğinin ne olacağını, hücre içindeki yazının nasıl bir konumda olacağını ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneği tablonun üzerinde farenin sağ tuşuna bastığınızda açılan menüden veya araç çubuğundan da açabilirsiniz. ġekil 55 Tablo özellikleri seçeneği

35 PENCERE MENÜSÜ Bu menüde belge pencereleri ile ilgili bazı seçenekler yer alır. Bunları inceleyelim. Yeni pencere : Var olan belge penceresinin aynısını ikinci bir pencere olarak açar. İlk belgenin adı dosyaadı:1 yeni açılan pencere ise dosyaadı:2 olur. Tümünü yerleģtir : Bu seçenek ile birden fazla açık olan belge varsa bunları olabildiğince hepsini veya birkaçını aynı ekranda gösterir. Yan yana karģılaģtırılacak : Yine açık olan iki belge varsa, bu seçenek tıklandığında word, her iki belgeyi dikey eksende yan yana gösterir. Sizde bu sayede aynı anda her iki belgeyi görerek karşılaştırma yapabilirsiniz. Böl : Bu kısımda ise belge istenilen bir noktadan yatay olarak ikiye bölünmüş olarak gösterilebilir. YARDIM SEÇENEĞĠ Word de çok gelişmiş bir yardım seçeneği mevcuttur. Yardım menüsünden Microsoft Office Word Yardımı tıklandığında veya klavyeden F1 tuşuna basıldığında, sağ tarafta yardım görev bölmesi görünür. Arama kısmına dilediğiniz bir konu için en az bir kelime yazıp ara dediğinizde, word bu kelime ile alakalı olabilecek konu başlıklarını listeler. Sizde aradığınız konuya ilişkin balığı tıklayarak sorununuzu çözmeye çalışırsınız. Hatta bu da yetmezse, internete bağlı iseniz Microsoft Office Online sayesinde internet üzerinden de yardım alabilirsiniz.

36 Enformatik UYGULAMALAR UYGULAMA 1 Bilgisayar dersi uygulaması Üst bilgi Bir Ġki Üç METİN KUTUSU Ġçi renkli Sayfa numarası 1 NOT : Dosyayı kendi adınız ile Masaüstüne kaydediniz.

37 BİLGİSAYAR UYGULAMA 2 OTOMOTİV Fizyoloji Anatomi Farmakoloji Kırmızı, Arial yazıtipi, italik NOT : Dosyayı kendi adınız ile Masaüstüne kaydediniz.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi MİCROSOFT WORD Giriş Bilgisayarlar insan yaşamına girmeden önce yazı, mektup, kitap, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Artık günümüzde bilgisayarların yoğun

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997-2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu:

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu: Resim-2 Resim-1 WORD 2010 PROGRAMI Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

Yazdır Menüsü. Yazdır menüsü resimli anlatım. Yazdır Menüsü. Baskı Önizleme Gerçekleştirmek

Yazdır Menüsü. Yazdır menüsü resimli anlatım. Yazdır Menüsü. Baskı Önizleme Gerçekleştirmek Yazdır Menüsü Yazdır menüsü resimli anlatım. Baskı Önizleme Gerçekleştirmek Yazıcıdan çıktı almadan önce, çıktısını aldığımız belgenin son bir kontrolünü yapmak için baskı önizleme yapmak bir alışkanlık

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

OfficeExcelProgramıAnlatımı

OfficeExcelProgramıAnlatımı OfficeExcelProgramıAnlatımı Panoyu Kullanmak Microsoft Office programlarında kopyalama ve taşıma işlemi yapılırken kopyalanan veya kesilen metin, resim vb. kısımlar panoda saklanır. 24 adet kopyalama veya

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI-2 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) Kelime İşlemi Programı Nedir? Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

WORD KULLANIMI OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER

WORD KULLANIMI OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER Office Word Programı ile çalışma sayfamıza Yazı yazabilir, Yazılarımızın görünümlerini değiştirebilir, Tablolar

Detaylı

ÜNİTE 7 ÜNİTE 6 MICROSOFT WORD - III. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Abdurrahman ARSLANTAŞ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ HEDEFLER

ÜNİTE 7 ÜNİTE 6 MICROSOFT WORD - III. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Abdurrahman ARSLANTAŞ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ HEDEFLER ÜNİTE 6 MICROSOFT WORD - III İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Tablo Ekleme Tablolarda Seçme İşlemleri Sütun Genişliği ve Satır Yüksekliği Tablo İçerisinde Gezinti Açıklama Eklemek

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

BELGE İŞLEMLERİ. Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız.

BELGE İŞLEMLERİ. Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız. Genel Görünüm Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız. Genel Görünüm Kelime işlemci programını çalıştırdığımız

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA BÖLÜM 10 C- ÇALIŞMA TABLOSU 1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA Microsoft Excel, Microsoft firmasının hazırladığı hesap tablo işlemlerini yapmak amacıyla kullanılan bir ofis programıdır. Yaygın

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları Microsoft Office Word 2007 Ders Notları A. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımında veri girme, veri seçme, satır ve sütun işlemlerini yapabileceksiniz.

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR METİNLERLE ÇALIŞMAK Yazı Yazmak: Word de yazı yazarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar: 1.Satır sonlarında

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

5.1. Temalar, Kenar Boşlukları, Yönlendirme, Boyutlar, Yazdırma Alanı, Arka Plan

5.1. Temalar, Kenar Boşlukları, Yönlendirme, Boyutlar, Yazdırma Alanı, Arka Plan 5. SAYFA DÜZENİ 5.1. Temalar, Kenar Boşlukları, Yönlendirme, Boyutlar, Yazdırma Alanı, Arka Plan Excel de Temalar, Renkler, Yazı Tipi ve Efektler Sayfa Düzeni sekmesinin ilk grubu olan Temalar grubunun

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ

TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ Bölüm 4 BÖLÜM 4 MICROSOFT WORD 2010 Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü mehmetertas@erciyes.edu.tr 1 1. BAŞLANĞIÇ WORD, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş Office

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı