file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118"

Transkript

1 1 of :06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel üretimde kullanımının avantajları ve çözüm bekleyen sorunlar Dr. Senai YALÇINKAYA Hv.Ulş. Yzb. Ekrem BALKI Marmara Üniverstesi Teknik Eğitim Fakültesi Hava Malzeme Transit Komutanlığı Makine Eğitimi Bölümü Haydarpaşa - İstanbul Göztepe - İstanbul ÖZET Modern üretimin temelini sayısal kontrollü takım tezgahları oluşturmaktadır. Türk metal işleme endüstrisinde, günümüzün en yaygın ve gelişmeye en açık teknolojik yeniliği olarak değerlendirilen bilgisayar destekli sayısal kontrol CNC (Computure Numerical Control) tezgahlarının kullanımı araştırılmıştır. CNC teknolojisini üretim sürecine adapte etmiş veya etmekte olan firmalar, sektörün genelini temsil etmektedir. Bu adaptasyon öncesinde ve sonrasında işletmelerin nasıl etkilendikleri ortaya konulmuştur. CNC teknolojisinin imalat sektöründe firma performansı üzerindeki çeşitli etkileri incelenmiştir. Uygulanan yeni teknoloji adaptasyonu firmaya ne gibi avantajlar sağladığını ve karşılaşılan sorunların irdelenmesi, özellikle uluslararası rekabet gücü kazanmaya çalışan Türkiye deki firmaların başarıya ulaşabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma CNC teknolojisi kullanımıyla karşılaşılan sorunlar, avantajlar ve bunları izleyen beklentilerin belirlenmesiyle ortaya bir portre çıkarmayı amaçlamaktadır. Çıkan bu portrenin değerlendirilmesi ile CNC teknolojisi kullanımı ve geçiş sürecinde Türk sanayisine yapılabilecek katkılar ortaya konmuştur. 1. CNC TAKIM TEZGAHLARI TEKNOLOJİSİ Takım tezgahlarının amacı, ham madde halinde bulunan bir malzemeye belirli bir şekil vermektir. Teknikte önemli bir yer tutan talaş kaldırarak şekil veren takım tezgahlarında, şekil verme işlemi parça ile takım arasındaki izafi hareketlerle gerçekleştirilir. Bu bakımdan hareketler: ana (kesme), ilerleme ve yardımcı olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Ana veya kesme hareketi esasen talaş kaldırma hareketidir; ilerleme hareketi parçanın uzunluk veya genişlik yönünden belirli kısımlarının işlenmesini sağlayan harekettir. Yardımcı hareket ise, takımın parçaya yaklaşması, talaş kaldırmak için gereken konuma girmesi, talaş kaldırıldıktan sonra başlangıç noktasına geri dönmesi gibi çeşitli ayar hareketlerinden meydana gelmektedir [1]. 2. ÜRETİMDE CNC TEZGAHLARA GEÇİŞ Takım tezgahlarında genel olarak ana kesme hareketi dönme veya doğrusal olabilir. İlerleme ve yardımcı hareketler ise doğrusal hareketlerdir. Bu hareketlerin parça veya takım tarafından yapılmasına bağlı olarak tornalama, frezeleme, matkapla delme, planya-vargelleme ve taşlama gibi çeşitli talaş kaldırma yöntemlerini oluşturmaktadır. CNC tezgahlarda; ilerleme, kesme hızları ve talaş kaldırmak için takım ve parça hareketleri programda öngörülmektedir. Tüm talaş kaldırma işlemleri operatörün hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılmaktadır. Hazırlık işlemleri operatör veya otomatik olarak gerçekleştirilir. Ayrıca parça doğruluğunu otomatik olarak kontrol edebilmektedir. CNC teknolojisi ve istidamın büyümesi Şekil 1 de verilmiştir. Konvansiyonel tezgahlarla yapılan talaşlı imalattan, CNC tezgahlar ile yapılan üretime yumuşak bir geçiş sağlamak için işletmede çalışan personelin yaygın olarak hazırlanması ve eğitimi gereklidir. Yönetim kademesi zaten CNC

2 2 of :06 tezgahların alımının düşünüldüğü andan itibaren bu tür bir üretime geçişte karşılaşılabilecek sorunları tartışarak çözüm yollarını bulmaya çalışmalıdır. Bu nedenle işletme içi yöntemlerde yapılması planlanan yaygın değişikliklerden etkilenecek diğer personelin de bu yeni şartlar konusunda sistematik olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sayısal kontrollü tezgahların işletmeye alınmasının nitelikli elemanların işine son verilmesi anlamına gelmediğini çalışanlara açık olarak belirtmek gereklidir. Hatta bunun tam tersi geçerlidir. Cihaz ne kadar karmaşık olursa, bunu işletecek personelin de teknolojinin sağladığı avantajları tam olarak kullanabilmek için cihazı o kadar yakından tanıması gereklidir. Ancak bu şekilde CNC tezgahların sunduğu yüksek verimlilik ve karlılığa ulaşmak mümkün olur. İşletmelerdeki elemanların uzun yıllar boyunca konvansiyonel tezgahlarda sağladıkları bilgi birikimleri bu konuda en büyük yardımcıları olacaktır. CNC tezgahların alınması sırasında geçen zaman sürecinde bu tür bir alımı gizli tutmak akıllıca değildir. Zira otomasyon hakkında kulaktan kulağa dolaştırılan yanlış rivayetler ve otomasyonun toplu işçi çıkışına yol açacağı iddiaları bu tür ortamlarda doğar ve bu da çok coşku ve işbirliği arzusunu öldürür. Yeni teknolojiye olan coşkuyu sağlamanın ilk yolu onu renkli broşürler, filmler, slaytlar ve seminerler ile tanıtmaktır. Bu geçiş sırasında çoğu zaman kişinin işini kaybetmediği anlatılmalıdır. Personel bu tekniğin kullanılması ile kendilerinin de statülerinde bir yükselme olacağını fark edecektir. Zira artık yeni bilgi ve beceriler kazanacaklardır. Bu da daha garantili bir iş ortamı demektir. Endüstriyel üretimde CNC nin kullanım avantajları Şekil 2 de verilmiştir. Makinelerin teslim günü ne kadar uzak gözükse de çoğunlukla bu zaman gerekli hazırlıkların yapılması için yeterince değerlendirilmez. Bu nedenle değişen şartlara personelin hazırlanması işi mümkün olduğunca erken başlatılmalıdır. Zira personelin içinde sayısal kontrollü tezgahların adını duymuş olan birkaç kişinin bulunuyor olması hiçbir zaman yeterli değildir. Örgütlenme kabiliyetinin bile yeniden öğrenilmesi gerekebilir [2]. 3. SAYISAL KONTROLÜN TALAŞLI İMALAT ALANINDA UYGULANMASI Bir ürünün üretilmesi sırasında gerçekleşen operasyon, kesici takım ile tezgah-eksen hareketlerinin bir parça programı içerisinde ve takım tezgahı kontrol biriminin kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Sayısal kontrolde NC takım tezgahlarına verilen bilgiler boyutsal ve fonksiyonel olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 1. Boyutsal bilgiler: Boyutsal bilgiler üç tane işlemi belirler. Bunlar; a) İş parçasının ham geometrisini, b) Son adımdaki operasyonda elde edilecek bitmiş ürün geometrisini, c) Her operasyon sırasında gerçekleşecek olan geometri değişikliklerini belirtir. 2. Fonksiyon değiştirme bilgileri: Fonksiyon değiştirme bilgileri ise dört tane işlemi belirler. Bunlar; a) Soğutucu sıvı açma-kapama, b) Takım değiştirme, c) Takımın ileri-geri hareketi, d) Takımın aşağı yukarı hareketi. vb. gibi yardımcı fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Sayısal kontrollü takım tezgahı ile klasik bir takım tezgahı karşılaştırıldığında; NC takım tezgahı, operatörün elle yaptığı hareketlerin yerini almıştır. Usta bir operatör gerektirmez. Operatör tarafından yapılan tüm düşünme işlemleri, parça programı içerisinde bulunmaktadır. NC takım tezgahlarında her bir hareket ekseni, klasik tezgahlardaki el çarklarının yerine, ayrı bir sürücü ile donatılmıştır. Sürücü tipi seçimi temel olarak tezgahın güç gereksinimlerine göre yapılır. CNC, temel sayısal kontrol fonksiyonlarının bazısını veya tamamını gerçekleştirmek için kullanılan, saklanmış program hafızası ve bilgisayarın okuma/yazma (RAM) hafızasında saklı bulunan kontrol programlarıyla birlikte

3 3 of :06 çalışan sayısal kontrol sistemidir [3]. 5. CNC TAKIM TEZGAHLARININ SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER 4. CNC TEZGAHININ DIŞ DONANIMI CNC tezgahının dış donanımı üç ana programdan oluşmaktadır. Bunlar, parça programı, işletim programı ve kontrol programıdır. İş parçasının son şeklinin geometrik olarak tanımlanması ve iş mili hızı ile paso miktarı gibi kesme parametreleri, parça programı içindedir. İşletim programı özel fonksiyonları, parça programının düzeltilmesi, değiştirilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak için çalıştırır. Kontrol programı, parça programını giriş verisi olarak alır ve hareket eksenlerini tahrik etmek için sinyaller üretir. CNC tezgahının dış donanımının diyagramı Şekil 3 te gösterilmiştir. 1) Tezgaha program doğrudan klavye ile yüklenebilir.tezgaha program bir kere verildikten sonra, tezgah bu programı saklar ve istenildiğinde geri verir. 2) Mikrobilgisayar sistemine, belirli işlemler için bir takım alt programlar yerleştirilebilir. Böylece programcı tarafından hazırlanması gereken program büyük ölçüde basitleşmiş olur. 3) Programlama işlemi; Play-back denilen yöntemle ilk parçayı elle işleyerek veya parça şeklini kontrol ünitesine aktararak, mini bilgisayar tarafından gerçekleştirilebilir. 4) CNC takım tezgahları belleklerinde bir çok programı saklayabilir. Zamandan tasarruf sağlamak amacıyla, tezgahta bir parça işlenirken, bir başka parçanın programı belleğe yüklenebilir. 5) Tezgah, tek merkezden kumanda edilen bir tezgah sistemine bağlanabilir. 6) Uygun bir mikro-program sistemi ve özel test bandı ile arızalar ve bunların nedenleri tespit edilebilir. Böylece tezgahın bakım ve onarım zamanı büyük ölçüde azalır. 7) Mikrobilgisayarların hatırlama özelliğine bağlı olarak, herhangi bir nedenden dolayı ara verildiği durumlarda, parçayı kaldığı yerden işlemeye başlar ve zaman kaybını önler [3]. CNC teknolojisinin tercih ve kullanımını belirleyen önemli faktörler Şekil 4 te gösterilmiştir. 6. SAYISAL KONTROLLÜ TEZGAHLARA GEÇİŞTE ÖRGÜTLENME 6.1. CNC DE TÜM PROJE KOORDİNATÖRÜ Yaşamsal öneme sahip proje koordinatörlüğü görevine getirilecek kişi; becerikli, işi bilir, işletme organizasyonu iyi tanıyan birisi olmalı ve muhtemelen işletmenin içinde çeşitli kademelerde çalışmış olmalıdır. Proje koordinatörünün gerekli olan becerilere sahip olması, yeterli kabul edilmez. Aynı zamanda işin gerektirdiği otoriteyi de her zaman kurabilmelidir. Ancak bu şekilde firmanın proje kapsamındaki bölümlerini koordine edebilir, bağımsız kararlar alabilir ve her durumda sorumluluk duyarak hareket edebilir. Gerekli olan teknik uzmanlık bilgisi eğer mevcut değilse değişik yollar ile bunu sağlamalıdır. Örneğin CNC tezgah üreticilerinden, kontrol ekipmanını üreten firmalardan ve çeşitli yüksek öğretim kurumlarından bilgilendirici malzeme temin edebilirler, eğitim programlarına, teknik seminer ve kurslara katılabilirler. Gerekli olan yazılım bilgisayarı, NC sistemi ve tezgahı üreten firmalar ile birlikte konuşulmalı ve bu konudaki mesuliyet firmalara paylaştırılmalıdır [4].

4 4 of : CNC DE ÜRETİM PLANLAMASI Bu konuda çalışacak olan kişilerin sayısı tamamen NC tezgahlar ile yapılacak üretimin hacmi ve kompleksliğine bağlıdır. Bu kişiler yoğun ve detaylı bir eğitimden geçirilmelidir. NC tezgahlarını konvansiyonel tezgahlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi, işleme hızının çok daha yüksek olmasıdır. Bu da daha çok parça üretilecek ve daha çok hammadde gerekecek demektir. Ayrıca bir CNC tezgahın çalışmayıp durmasının işletmeye getireceği maliyet konvansiyonel bir tezgaha nazaran çok daha fazla olacaktır. NC tezgahların sunduğu en büyük avantajlardan birisi parçaların tutturulmasında kullanılan fikstürlerin dahi tezgahın kendisinde kolaylıkla işlenmesinin mümkün olmasıdır. Programlanmasındaki kolaylık ve basitlik, hazırlık süresini kısaltır. Bu yüzden planlama bölümü sayısal kontrollü tezgahların kapasiteleri hakkında bir fikir edindikten sonra ağır iş yüklerinin kolaylıkla karşılanması mümkün olacaktır [4] CNC DE PROGRAMLAMA NC tezgahların devreye alınması ile ortaya çıkan tamamen yeni fonksiyon programlamadır. Mevcut elemanlar da mümkünse bu programlama konusunda iyi yetiştirilmelidir. Programlama da çalışacak personelde aşağıdaki temel nitelikler bulunmalıdır; Tezgahlar ve değişik işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Matematiği ve bilhassa geometri ve trigonometriyi iyi bilmelidir. Bilgisayar sistemleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve işletmede kullanılan bilgisayarları iyi tanımalıdır. Bilgisayar programları ve bilhassa kullanılan bilgisayar dili hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır[4]. Bunu sağlamak için kurslar açılabilir. Eğitim seminerleri verilerek programlamada çalışan personelin yetiştirilmesi sağlanabilir CNC DE BAKIM Çoğu durumlarda servis hizmetleri ilk yıl satıcı firma tarafından ücretsiz karşılanır. Buna mukabil kullanılan ekipmanın elektronik olarak karmaşık olması rutin bakım için bile bilgi düzeyi yüksek bir teknisyenin varlığını gerekli kılar. Bu kişi mümkünse endüstriyel elektronik hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu kişilerin ve diğer teknisyenlerin bilgi seviyelerini arttırmak için bulunabilecek her fırsat değerlendirilmelidir. Zira bu problemsiz bir çalışmayı garanti etmenin en ucuz yoludur. Önemli olan başka bir nokta da gerekli olan bazı yedek parçaların stok edilmesidir. Sadece soketlerinden çıkarılıp geçilerek değiştirilen elektronik kartlar ile değiştirme işlemi zor olmaktan çıkmıştır. Tezgah çalışmasına devam ederken arızalı kattaki bozukluk giderilebilir. Eğer firmada yeterince yedek parça stoku bulunmuyorsa, elektronik, mekanik ve hidrolik bakım elemanları bilhassa teşhise yönelik eğitime tabi tutulabilir. Zira bakım elemanları arızayı tespit ettikleri takdirde arızanın giderilmesi de kolaylıkla mümkün olacaktır [4] TEZGAH OPERATÖRÜ NC sistem hataları fark edip reddetse bile yüksek becerikli bir tezgah operatörü, güvenli çalışma için en büyük sigortadır. Kendisine bu yeni tezgahlar teslim edilen kişinin bir gözü daima takım ve iş parçasının temas ettiği noktada olmalı, programın işleyiş sırasını akılda tutacak iyi bir hafızası olmalı, muhtemel hata durumlarını sezebilecek tecrübeye sahip olmalıdır. En önemlisi ise sorumluluk duygusuna ve yeni teknoloji hakkında sonsuz bir öğrenme arzusuna sahip olmalıdır. Operatörün eğitiminin devamlılığı genellikle tezgah imalatçısının yardımı ile sağlanır [4].

5 5 of :06 7. ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE CNC TEKNOLOJİSİ KULLANIMI CNC teknolojisi için ekonomik analiz yapılmalıdır. Bu analiz gelişmiş tasarım, hassas ölçme sistemleri ve özel eğitim ihtiyacı konularında olmalıdır. Endüstriyel üretimde CNC teknolojisi kullanımı Şekil 5 te gösterilmiştir CNC TAKIM TEZGAHLARI Modern CNC denetleyicilerde denetim ve hesaplama görevleri bir ya da birden fazla entegre mikro işlemci tarafından yapılır.herhangi bir CNC tezgahının temel özelliklerinden birisi hassas, yüksek çözünürlüklü, ölçme sistemidir. Bu sistem elektronik olarak işlenebilir çıkış sinyalleri üretir. Bu sinyaller, tezgahın her bir ekseninin hareket motorunu kontrol etmekte kullanılır. Bu motorlar el çarkları ve manivelaların yerini alarak tamamen mekanik çalışmayı sağlamışlardır. Temel olarak makinelerin çoğu dijital olarak kontrol edilebilir. Hepsinin altında yatan çalışma prensibi de aynıdır. Ama detaylar bir makineden diğer makineye çok değişir. Bu yüzden birbirine benzer görünen ekipmanlar için standart bir denetleyici geliştirmek mümkün olmamıştır [5] CNC NİN TEZGAH TASARIM FELSEFESİNE OLAN ETKİLERİ CNC tek bir yerleştirmede, parça üzerinde mümkün olduğu kadar çok işleme operasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde tezgahların tasarlanmasını gerekli kılmıştır. Otomatik tabla değiştiricileri, otomatik takım değiştiricileri gibi ek özellikler tezgah otomasyonunu arttırmaya yöneliktir. Torna ve freze gibi tezgah merkezlerinin özel yatak tasarımları, hemen hemen kusursuz talaş kaldırmayı mümkün kılmıştır. Ana milin özel yerleştirme biçimleri de termal distorisyondan doğan hassasiyet kaybını önlemektedir. Dinamik ve statik sağlamlık da CNC tezgahlarının tasarım sınırlarında çalışmasına dayanacak şekilde artırılmıştır [5] CNC NİN KESİCİ TAKIMLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİSİ Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan takımlar CNC tezgahlarında da kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak CNC tezgahlar için ayrıca özel takımlar da geliştirilmiştir. Kullanıcının işlemede kullanmak için stok yapacağı takımların sayısını mümkün olduğu kadar az sayıda tutması çok önemlidir. Bu sebeple önemli kesme takımı üreticileri, hem işleme hem tornalama tezgahlarında kullanılan üniversal takım sistemleri üretmişlerdir. Ayrıca tezgahların magazinlerinin takım tutma kapasiteleri de sınırlıdır. Takım değiştirme işlemi de mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Bunun için bugün tecrübeli CNC kullanıcıları mümkün olduğu kadar özel takımlardan kaçınmaya, standart takımlar kullanmaya özen göstermektedirler [5]. CNC tezgahlarının kesici takımların geliştirilmesine olan etkisi Şekil 6 da gösterilmiştir CNC TEZGAHLARIN HAREKET SİSTEMLERİ CNC tezgahları için işlemde gittikçe daha fazla yük istendiğinden, tüm hareket sistemleri, yatakları v.s. yeni baştan tasarlanmış, gerekirse kuvvetlendirilmiştir. Dişli mekanizmaları yerlerini değişken hızlı tahrik motorlarına bırakmıştır. Ayrıca günümüzde DC tahrik motorları yerlerini süratle fırçasız ve bakım gerektirmeyen servo sürücülere bırakmaktadırlar [5] CNC NİN TEZGAH FİYATINA ETKİSİ CNC nin gelişmiş tasarımı ve kalitesi, çok hassas ölçme sistemleri kullanması, teslimat öncesi ve kurma sonrası eğitim programları gerektirmesi CNC tezgahlarını normal tezgahlara göre daha pahalı yapmaktadır. Bu yüzden, bu tip tezgahları almadan önce, potansiyel kullanıcı bir ekonomik analiz yapılmalıdır. Burada kârlılığı, makineden elde edeceği faydayı, iş yükü tahminlerini, çok vardiyalı çalışma ihtimallerini vs. dikkate alınmalıdır. Bu şekilde doğru bir karara varılabilecektir [2].

6 6 of : CNC NİN ENDÜSTRİ ORGANİZASYONUNA ETKİSİ CNC tezgahlarının kullanımı daha genel olarak tüm imalat prosesini ilk tasarımdan son montaja kadar etkiler. Eğer düzgün kullanılırsa, CNC tezgahlarının avantajları artacak ve tüm işlemler için maliyetlerde düşmeye yol açacaktır. CNC nin endüstri organizasyonuna etkisi Şekil 7 de gösterilmiştir. CNC tezgahları bir işletmede genelde şu üç avantajından dolayı yer alır: 1) Bir ya da birden fazla konvansiyonel tezgahın yerine bir tek CNC tezgah alımı. 2) Kullanılan CNC tezgahlarının yanına ek CNC tezgahlarının alımı ve üretiminin sistematik olarak değişik tezgahlara paylaştırılması. 3) Mevcut CNC tezgahların kullanımı ve yeni CNC tezgahlarıyla ekipmanlarının alımı ile esnek üretim adalarına ya da sistemlerine (FMI ya da FMS) geçiş uygulamaları [5]. 8. CNC NİN TÜM ÜRETİM KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ CNC tezgahlarının imalatı ve tasarımı ile ilgili, tüm konuların dikkate alındığı düşünülürse, satın alma konumundaki kişinin ya da kullanıcının üç tane beklentisi olacaktır. 1) Tüm sistemin güvenilirliğinin garantili olmasını ister. 2) Çalışma verimliliğinin uzun bir süre devam etmesini ister. 3) Sistemin kullanılabilir olmasını ve işçilerin çabuk eğitilebilmesini ister. Teknolojik rizikoları azaltmak için alıcılar genellikle denenmiş ve test edilmiş, uygulamada kullanılırlığı kanıtlanmış ürünleri almak isterler. Sürekli teknolojik gelişmeler, yeni tasarımlar ve değişen müşteri ihtiyaçları bu kadar basit bir çözümü, zaman zaman mümkün kılmaz. Bu yüzden tezgah/denetleyici, kombinasyonunu seçerken, satın alıcı; Bilhassa tezgahın planlanan kullanımını en çok etkileyen özelliklerini dikkate almalıdır. Temel noktalardan sonra imalatçı tarafından sunulan modüler genişleme imkanları ve otomasyon aksesuarları da dikkate alınmalıdır. Zira bunlar sistemin performansını artırmak ya da genişletmek için daha sonra satın alınabilecek özelliklerdir. Son olarak imalat prosesindeki kaliteyi etkileyen temel etkenlerden birisi de bu proses için kullanılan yazılımdır. Bu nedenle programlama standartlarına çok dikkat etme gerekliliği büyük önem taşır. Böylece üretim planlaması bölümünün, parça programlanmasının zorluklarını aşabileceğinden emin olunabilir [5,6]. 9. ÜRETİMDE SAYISAL KONTROLÜN AVANTAJLARI CNC den yararlanılarak yapılan üretim çoğu zaman en ekonomik yöntemdir. Aşağıda CNC tezgahların kullanılmasında, ekonomik olarak avantajları şu şekilde sıralanabilir. İlgili program bir defa yazıldıktan sonra karmaşık parçaların dahi işlenmesi son derece kolaydır. Yüksek Üretim hızı sağlanır. Az sayıda operatör gerekliliği. Takım maliyetinin düşürülmesi sağlanır. Sürekli, güvenilir hassasiyet sağlanabilir. Hurda miktarı çok azalır. Üretim kontrolü maliyeti çok azalır. İşlem altında olan parçanın sayısı çok azalır. Teslim süresi kısalır.

7 7 of :06 Kaliteyi etkilemeden birden çok vardiya ile çalışma imkanı doğar. Çok tezgah ile çalışma mümkün olur. Yüksek seviyede esneklik sağlanır. Yüksek iş-yük faktörü elde edilir. Daha disiplinli bir organizasyon mümkün olur. Daha sonra FMS (Esnek Üretim Sistemi) ya da FMI (Esnek Üretim Adaları ) tipi entegrasyona geçilebilir [5,6]. Bu avantajlar ele alınan CNC tezgah tipi ile değişmeyen standart özelliklerdir. Tecrübeli kullanıcıların çoğu, tezgah programlanmasının atölye seviyesinde de yapılabilmesinin daha büyük bir esneklik kazandırabileceği kanaatindedirler. Buna mukabil bu atölyedeki personelin kalitesine bağlı bir durumdur. CNC teknolojisini ne kadar bildikleri, programlama yeterlilikleri, tezgahları kullanabilme yetenekleri, işi aksatabilecek küçük arızaları çözme bilgileri, bu konuda önemli faktörlerdir [5]. 10. TEZGAH HASSASİYETİ CNC tezgahlarının alımında karara etki eden önemli faktörlerden birisi de tezgahın mutlak ve yeniden konumlama hassasiyetidir. Yüksek seviyede ve sürekli hassasiyet mümkün olduğundan üretim kontrol maliyetleri, hurda oranları ve diğer masraflar düşer, bu da satın alma kararını olumlu biçimde etkiler. Tezgahın yapısı da dinamik ve işleme yüklerinde hassasiyetini devam ettirecek kadar sağlamdır. Yüksek CNC hassasiyetinin sağlanmasında önemli bir etken de tezgahın tüm eksenleri boyunca sağlanan tekrarlanabilir geometrik hassaslığıdır. Nümerik kontrollerin dinamik performansı da hassaslık sapmalarına neden olabilir. 9 m/s2 nin üzerindeki, yüksek ivme değerleri, tezgah ve elemanlarına dinamik deformasyonlar yapabilir. Bunu önlemek için tezgah ve denetleyici, çok iyi bir uyuma sahip olmalıdır. Ölçme sistemi, tesis metodu, kullanılan hareket motorlarının kalitesi ve tezgah tasarımının diğer elemanları, elde edilen son hassaslık seviyesine etki ederler [5]. 11. CNC DE EMNİYET CNC tezgahı gibi karmaşık bir makine, çok büyük derecede emniyete ihtiyaç duyar. Bu sadece operatörün korunması için değil, makine parça ve takımlara, pahalı hasarlar verilmesine mani olunması için de gereklidir. CNC ve CNC de kullanılan tüm programlanabilir mantıksal denetleyiciler aşağıdaki şekilde güvenliği sağlamalıdır: 1) Tehlikeli operasyon hatalarını hemen bulmak ve uygulanmasını önlemek. 2) Sintaks ve diğer programlama hatalarını tezgahın kullanımından önce algılamak. 3) Tezgahın arızasını algılamak, tezgahı devreden çıkarmak ve arızayı ekrana getirmek. 4) Arzu edildiğinde göstermek için tüm hataları hafızaya almak ve aynı zamanda meydana gelen hataları ya da arka arkaya oluşan hataları oluşma sıralarına göre ekrana getirmek. 5) Takımın aşınması ya da kırılması durumlarını anında tespit etmek ve hurda üretimine mani olmak. Tüm bu arızaların, tezgaha herhangi bir zarar gelmeden tespit edilmesi ve düzeltici önlemlerin alınabilmesi hiçbir zaman tam olarak mümkün olmaz. Ancak potansiyel arızaların en önemli tehlikeleri etkin olarak denetlenebilirler [5]. 12. CNC DE BAKIM, SERVİS VE YEDEK PARÇA FAKTÖRLERİ Verimlilikte artışın sağlanması sadece hızlı takım değiştiriciler, palet değiştiriciler ve hareketin hızlanması gibi faktörler değil, makinenin çalışma dışı kaldığı sürenin en aza indirilmesiyle sağlanır. CNC tezgahlar genellikle iki ya da üç vardiya ile çalıştırılırlar. Yedek makineler ve tamir imkanları her zaman el altında olmayacağı için tezgahın çalışmama ihtimali tamamen önü alınamaz ya da kaybedilen üretim telafi edilemez. Gerekli olan tamir süresi hesaba katılmadığından her bir tezgah arızası üretim takviminde büyük aksaklıklara yol açar. Bu yüzden çalışmama süresini en aza indirecek önlemler alınmalıdır. Koruyucu önlemlerden en önemlisi, tezgah bakımını düzenli yapmaktır. Bu kapsamda en önemli tespitlerden birisi de satıcı ile, bir bakım-tamir sözleşmesi yapmaktır. Bu sözleşmede; servis personelinin gelmesi ve yedek parça temini için; aşılması gereken maksimum bir sürede belirtilebilir. Elbette yedek parça stoku da yapmak mümkündür. Fakat hangi parçanın arızalanacağı önceden belli olmadığı için bu etkili bir yol değildir. Aslında kullanıcıların her şeyi satıcıdan beklememesi gerekir. Fabrikadaki personelde, ortaya çıkabilecek küçük problemler kendi başına çözebilecek şekilde satıcı tarafından eğitilmelidir. Zira tezgahın çalışmamasına sebep olan arızanın %70 i böyle ufak arızalardan ibarettir. Bu arızalar sadece temel sistem bilgisi gerektiren sistematik bir analiz ile kolayca teşhis edilerek çözülebilir. Ayrıca bugünkü

8 8 of :06 denetleme sistemlerinin çoğu, arıza teşhisi için özel programlar içerir ve kullanıcının tek yapması gereken bu programları kullanmayı öğrenmektir [5]. CNC tezgah imalatçısı ana firmaların yedek parça sorunlarına hakim olduğu gözlenmesine rağmen tamamen çözülememiştir. Türkiye deki CNC tezgah satıcısı firmaların kendi bünyelerinde oluşturdukları yedek parça stokları çözüm olarak görülmektedir. 13. DOĞRU CNC KONTROLLERİNİN SEÇİMİ Modern tezgahların yeteneklerinin tümünden faydalanılabilmesi, modern denetleyicilerin kullanımını gerektirir. Sınırlı sayıda fonksiyonu olan ucuz bir denetleyici, tezgahın bazı özel yeteneklerini kullanma imkanını önler. Buna karşılık; eğer tezgah denetleyicinin imkanlarından yararlanabilecek özelliklere sahip değilse, en pahalı özellikte denetleyiciyi almak bile tezgahtan daha fazla verim almak anlamına gelmez. Eğer bir tezgah üreticisi, standart bir denetleyici sunuyorsa, başka bir denetleyici takılmasını talep eden müşteri, çoğunlukla çok daha fazla para ödemek zorunda kalır. Bu para farkı, ikinci denetleyicinin takılmasındaki ekonomik avantajı da ortadan kaldırır. Genellikle değişik tezgah modelleri yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanabilmesi için özel olarak uyarlanan deneticilere ihtiyaç duyar. Eğer kullanıcılar alışık oldukları sistemde kalmak için optimize kontrol sistemlerini kullanmayı reddederlerse, tezgahın azalmış verimliliğini ve deneyici için yüksek fiyatlar ödemeyi kabul etmek zorunda kalırlar [5]. 14. CNC TEZGAHLARINDA, KONTROL SİSTEMLERİ İLE VERİMLİLİK ARTIRILIYOR CNC teknolojisi sürekli geliştirilirken aynı zamanda bu gelişim işlemlerin daha rijit olmasına neden oldu. Eğer işlem şartları, ilerme sırasında değişmemiş olsaydı herhangi bir problem olmayacaktı, ancak gerçekte bu sağlanamamaktadır. Bu problemin çözümü için adapte edilebilir kontrol sistemleri (AC) devreye girdi. AC gerçek zamanda kesme şartlarını algılayan ve duruma göre ilerleme hızını düzenleyen sistemdir. Direkt olarak CNC sistemlerine monte edilmektedir. İşlenen parçadaki yüzey pürüzlülüğü, değişen sertlik derecesi, soğutucunun kapasitesi, takımın keskinliği ve makinadaki rijitlik kesme işlemi sırasında da kesme şartlarının değişmesine neden olan önemli sebeplerdendir. Programlar en kötü kesme şartları düşünülerek hazırlanır ve bunun sonucu olarak da pahalı makinalar düşük verimlilikte çalıştırılır. Eğer programcı yüksek kesme hızları seçerek makinadaki verimliliği artırmak isterse, takım ömrünün düşmesi, ölçülerde sapmalar vs. riskler alır. Sonuç olarak operatörün değişen kesme şartlarına uygun işlemleri yapması beklenir [7]. 15. CNC KULLANIMINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Tezgahın satın alınmasından itibaren, kurulum aşamasına ve imalat sürecine kadar olan periyot içerisindeki tüm harcamalar ilk yatırım maliyeti sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlar; CNC eğitimi, enerji kaynaklarının düzenlenmesi, CNC tezgah imalatçısı firmaların yedek parça konusuna olan ilgileri gibi vs. sorunların giderilmesi nispetinde çözüme kavuşacaktır. CNC tezgahlarının kullanımında çözümlenmesi gereken önemli sorunlar Şekil 8 de gösterilmiştir 16. SONUÇ Türk imalat sanayisinde CNC teknolojilerinin kullanımı oldukça iç açıcı görünmekle birlikte, destek unsurlarının yetersizliği bu olumluluğu ortadan kaldıracak kadar göze çarpmaktadır. Destekleyen unsurların en başında teknolojiyi verimli bir şekilde kullanacak olan kalifiye elemanın eksikliği göze çarpmaktadır. Teknik anlamda, temel olarak eğitim ve servis sorunları acilen çözülmelidir. CNC teknolojisi kullanımı aşamasında destek sorunları çözülmelidir. Destek sorunlarını iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar; birincisi altyapı sorunları, ikincisi ise servis hizmetleridir. CNC teknolojisi kullanımında yaşanan en önemli alt yapı sorunu ise elektrik kesilmeleridir. Bu durum üretim durması ve sık arızalanma olarak geri dönmekte ve işgünü kayıplarına neden olmaktadır. Netice itibari ile konu edilen tezgahlar Türkiye için milli servettir. Kullanıcı firmanın her türlü kaybı aslında Ülkenin kaybıdır. Bir sorunlar yumağı olarak görülmekle birlikte Türk imalat sanayisinde CNC kullanımı her geçen gün daha ileri seviyelere gelmekte olduğu görülmektedir. Bu durum Ülkemiz sanayisi açısından sevindirici bir gelişmedir.

9 9 of :06 KAYNAKLAR [1]. AKKURT, M., Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC) ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat (CAD - CAM) Sistemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul, [2]. BALKI, E., Bilgisayar Destekli Sayısal Tezgahların Sanayimizdeki Yeri, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, [3]. ESİN, A., Sayısal Denetimli Takım Tezgahları, MMO, İstanbul, [4]. YÜKSEL, A., Endüstride CNC Kullanımı, Makine ve Metal Teknolojisi, İstanbul, Nisan [5]. KURTHACIOĞLU, M., İmalatın Rasyonelleştirilmesi Esasları, Makine ve Metal Teknolojisi, İstanbul, [6]. DAVİD GİBS T.Eng., MİED, Senior Lecturer in the Department of Technology Reading College of Tecnology, Çeviren: Göktay Ediz, CNC ile İşlemeye Giriş, Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 2732, Eskişehir, Alse Yayıncılık ve Bilişim teknolojileri San. ve Tic. Ltd.Şti Tüm Hakları saklıdır.

up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm

up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm Geliştirilmiş işleme çözümlerinin yanında yeni stratejik üretim ortaklığı İster inşaat makineleri isterse deniz motor sistemleri ya da trenler

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL)

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayarlı Sayısal Kontrol(CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı DENEY NO : 3 DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı AMAÇ : NC tezgahların temel sistematiği, NC tezgahların çalışma ilkeleri ve özellikleri, programlama işlemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, BOXFORD

Detaylı

CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI

CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI * SATIŞ VE TEMSİLCİLİK * 2. EL SATIŞ-TAKAS * 2. EL ARACILIK-EKSPERTİZ * TEKNİK SERVİS * YEDEK PARÇA * MODERNİZASYON - RETROFİTTİNG * İMALAT İmalatçının Yol Arkadaşı

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır.

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır. İmalatın amacı, ham madde halinde bulunan herhangi bir malzemeyi belirli bir şekle dönüştürmektir. İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak

Detaylı

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Inventor HSM;Inventor kullanıcıları için tam parametrik bir CAM çözümüdür.kullanıcılar tanıdıkları ve bildikleri bir ortamda

Detaylı

ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI

ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Teknolojinin gelişmesi insanın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltmek, insanın kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırmasını

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL İmalat nin Sınıflandırılması ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL ATÖLYE TİPİ AKIŞ TİPİ DERS II GELENEKSEL İMALAT SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MODERN HÜCRESEL ESNEK TAM ZAMANINDA Kesikli üretim, talebin üretim

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri

İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri Bölüm 24 TALAŞLI İŞLEMEDE EKONOMİ VE ÜRÜN TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Talaşlı işlenebilirlik Toleranslar ve Yüzey Kesme Koşullarının Seçimi konuları İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri Takım ömrü-

Detaylı

V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ tmmob makina mühendisleri odası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Malt. Müh. Emin Bahadır KANTAROĞLU YAYIN NO: 121 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI r. J 0CAK1M7 k YAYIN NO: 121 j BASKI: Yom» BMM

Detaylı

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İş akışı tipleri önce, fabrika binasının tek veya çok katlı olmasına göre, yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yatay iş akışı tiplerinden bazı örneklerde

Detaylı

Karışık ve birbirine göre oldukça farklı görünen takım tezgahları, basite indirgendiğinde parça(p)-takım(t)-işlem(i) üçlüsünden meydana gelir.

Karışık ve birbirine göre oldukça farklı görünen takım tezgahları, basite indirgendiğinde parça(p)-takım(t)-işlem(i) üçlüsünden meydana gelir. TAKIM TEZGAHLARI Takım Tezgahlarının Blok Şeması ve Sınıflandırılması Karışık ve birbirine göre oldukça farklı görünen takım tezgahları, basite indirgendiğinde parça(p)-takım(t)-işlem(i) üçlüsünden meydana

Detaylı

PLASTİK KALIP TEKNİSYENİ

PLASTİK KALIP TEKNİSYENİ TANIM Plastik kalıplarının çizimlerini yaparak tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Gerekli şartlar sağlandığında atölyede kalıp üretimini yapan bilgisayarlı tezgâhlarda üretim programını hazırlayan

Detaylı

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.BİROL

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Özet Günümüzde Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI Deney n Amacı Talaşlı imalat tezgahlarının tanıtımı, talaşlı

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

" En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz

 En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..!  Ürünlerimiz " En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz Hakkımızda Firmamız 2013 yılı Haziran ayında Mehmet Yeşil Greentech Kesici Takımlar Şahıs firması olarak

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç 2 Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

Klasik torna tezgahının temel elemanları

Klasik torna tezgahının temel elemanları Klasik torna tezgahının temel elemanları Devir ayar kolları Dişli Kutusu Ayna Soğutma sıvısı Siper Ana Mil Karşılık puntası Çalıştırma kolu ilerleme mili (talaş mili) Araba Acil Stop Kayıt Öğr. Gör.Ahmet

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? SERMOT Endüstriyel Otomasyon San. Tic. A.Ş. alanında uzman kadrosu

Detaylı

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 24: Frezeleme DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 24.1 Giriş Frezeleme, düz bir yüzey elde etmek için yapılan temel bir talaş kaldırma işlemidir Freze bıçakları bir veya birden fazla

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KALIP TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL KALIP TEKNİSYENİ TANIM Metal veya metal olmayan makine parçalarının istenilen ölçülerde en az malzeme, insan gücü ve takım tezgâhları (presler, enjeksiyon makineleri vb.) yardımıyla, en kısa sürede üretilebilmesini sağlayan

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

5.10. OTOMATİK MİL TAŞLAMA BENZETİM PROJESİ

5.10. OTOMATİK MİL TAŞLAMA BENZETİM PROJESİ 5.10. OTOMATİK MİL TAŞLAMA BENZETİM PROJESİ Prof. Dr. Asaf Varol avarol@firat.edu.tr Sayısal kontrollü torna, freze, taşlama, matkap vb. tezgahlar yıllardır sanayimizin hizmetindedir. Artık Türkiye'de

Detaylı

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor NRM Makina, imalat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar için robotik otomasyon sistemleri üreten bir teknoloji şirketidir. Türkiye deki ve dünyadaki

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

Kaliteli Sağlam Güvenilir

Kaliteli Sağlam Güvenilir Kaliteli Sağlam Güvenilir CD 150 Marangozlara özel. -Uygun fiyat -Şık ve zarif tasarım -Opsiyonel ve kolay kullanım -Yaygın yedek parça -Kolay temizlik, -Hızlı ve güvenli teknik destek vizyonumuz Büyüyen

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu. Orkun Yalçın

Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu. Orkun Yalçın Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu Orkun Yalçın Karmaşıklık derecesi Endüstri 4.0 Gelişimi İlk programlanabilir kontrol, Modicon 084 1969 4. Sanayi Devrimi Cyber-Physical sistemlerin

Detaylı

Verimli kesme ve kanal açma için takımlar

Verimli kesme ve kanal açma için takımlar Verimli kesme ve kanal açma için takımlar Dilimleme için uygun donanıma sahip CoroCut QD, piyasadaki en güçlü ve en gelişmiş kesme ve kanal açma takımıdır. Herhangi bir tezgah tipi ile tüm malzemelerde

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012 Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu Nurcan Konak, Mayıs 2012 İçerik Omron Hakkında Sysmac Platfotmuna Genel Bakış Gerçek Bir Uygulama Mercek Altında Omron Şirketleri Endüstriyel Otomasyon

Detaylı

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 Küçük çaplarda 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip yeni parmak frezelerle CoroMill 390'ın kanıtlanmış performansı şimdi

Detaylı

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız TIEFENBACH Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite Tiefenbach Control Systems firması 1950 yılında DR. H Tiefenbach adıyla kurulmuştur. Bugün 90 uzman personeli ile özellikle üstün yeraltı elektrohidrolik sistemleri

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

1 Teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler üretim metot ve sistemlerini de hızla değiştirmektedir. Bu değişime ve gelişime bağlı olarak üretimde yeni teknolojiler ve üretim sistemleri kullanılmaktadır.

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Koordinat Ölçme Teknolojisi Koordinat ölçme teknolojisi,

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA 1994 yılında Şerafettin Gürçay tarafından kurulan Gürçay Makine, tecrübeli kadrosu ve ileri teknoloji üretim donanımıyla kısa bir süre içerisinde sektörünün önde firmalarından biri

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENİ/ KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENİ/ KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ TANIM Endüstriyel üretimdeki işlemlerin kontrolü (mamulün üretim sürecinin ölçümü) amacıyla otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemlerini kullanan, bakımını yapan, bozulanları onaran ve çalışmalarını sağlayan

Detaylı

Parça tutturma tertibatları

Parça tutturma tertibatları Parça tutturma tertibatları Parçalar, l/d (l:parça uzunluğu, d:çap) oranına göre çeşitli şekillerde tezgaha bağlanır. Uzunluğu l < d olan parçalar sadece aynaya bağlanır (serbest tutturma) Uzunluğu l 2d

Detaylı

TORNACI TANIM A- GÖREVLER

TORNACI TANIM A- GÖREVLER TANIM Torna tezgahına bağlanan ve tezgahın ekseni etrafında dönen makine parçası üzerinde, bu eksene dik veya eğik olarak çeşitli metal ya da benzeri parçaları uygun görülen bir kesici yardımıyla işleyen

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI 1. İŞYERİ EĞİTİMİNİN AMACI a. Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından

Detaylı

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

Kuluçkahane.

Kuluçkahane. Kuluçkahane www.tavsan.com.tr SORUNSUZ BİR KULUÇKAHANE için ORTAĞINIZ Et talebi tüm dünyada özellikle kanatlı eti için artıyor. Entegre et fabrikalarının ve kanatlı şirketlerinin artan talebi karşılayabilmesi,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ TANIM Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER

Detaylı

Sadece tek bir çalışma adımında belirgin kenarlar

Sadece tek bir çalışma adımında belirgin kenarlar Tarih: 16.08.2015 Yazar: Florian Pottrick Sadece tek bir çalışma adımında belirgin kenarlar PFERD'in sunduğu yeni kenar bitirme (EDGE FINISH) sistemi sayesinde, son derece konforlu ve kolay bir şekilde

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ TANIM Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman Güçlü Hedefler İçin Her Zaman OTOMOTİV SANAYİ MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATÇILARI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SANAYİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK PANO VE TABELA İMALATÇILARI RAF VE RAF AKSESUAR İMALATÇILARI

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Beckhoff un ürettiği yeni XTS sürücü sistemi (extended Transport System) makine mühendisliğine yeni bir özgürlük yelpazesi sunuyor. Denenmiş ve test

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ TANIM Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, - İşletilmesi için

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr YENİ Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi RM1059 tr Tooldyne Daha az balanssızlık sayesinde daha iyi işleme kalitesi Yüksek hızda işleme günümüzde metal ve plastiklerin ekonomik şekilde işlenmesi için

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İYİ UYGULAMALAR Özlem AVLAN F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. İSG & Çevre Yönetim Sistemleri Uzmanı İŞLETME BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ 1 Deneyin Amacı: Üretilmesi istenen bir parçanın, bilgisayar destekli

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Yüksek Kapasiteli VRF sistemi DC Inverter Kontrol Kompresör Uzun Borulama Sistemi Tasarımı Yüksek Performanslı R410A Soğutucu Gazı Yeni Tasarım Kompakt Dış Ünite: 8HP den 48

Detaylı

Sınav Tarihi : 15.09.2014

Sınav Tarihi : 15.09.2014 Tarihi : 15.09.2014 Tarihi 1 15.09.2014 17:00 Sorumluluk ı L1 GEOMETRİ YAZILI A208- A208 2 15.09.2014 17:00 Sorumluluk ı L1 KİMYA YAZILI A207- A207 3 15.09.2014 17:00 Sorumluluk ı L1 YABANCI DİL YAZILI

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

YÜKSEK KAPASİTELİ YATAY ÇEKME TEST SİSTEMLERİ

YÜKSEK KAPASİTELİ YATAY ÇEKME TEST SİSTEMLERİ YÜKSEK KAPASİTELİ YATAY ÇEKME TEST SİSTEMLERİ Servo Hidrolik Üniversal Yatay Çekme Test Sistemleri Servo Hidrolik Yatay Çekme Statik Test Sistemleri; çekme testlerinin uygulanmasında kullanılan makinalardan

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

ByVention. milestone in. laser cutting. Standart boyutlu saclar için dünyanın en küçük lazer kesme tezgahı

ByVention. milestone in. laser cutting. Standart boyutlu saclar için dünyanın en küçük lazer kesme tezgahı milestone in laser cutting ByVention Standart boyutlu saclar için dünyanın en küçük lazer kesme tezgahı ByVention en yüksek verimlilik ve herşey dahil Sıradışı ByVention lazer kesme tezgahı, yatırımınızı,

Detaylı

CXT UNO TEK BİR KOMPAKT PAKETTE UZUN YILLARIN DENEYİMİ

CXT UNO TEK BİR KOMPAKT PAKETTE UZUN YILLARIN DENEYİMİ ENDÜSTRİYEL VİNÇLER NÜKLEER VİNÇLER LİMAN VİNÇLERİ AĞIR YÜK FORKLİFTLERİ SERVİS TAKIM TEZGAHI SERVİSİ CXT UNO TEK BİR KOMPAKT PAKETTE UZUN YILLARIN DENEYİMİ 2 Konecranes CXT UNO HAYATİ ÖZELLİKLERE ODAKLANMA

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Erka Ankara Teknoloji Biyomedikal, Tıb elektroniği, elektronik labaratuvar, hastane medikal alt yapı, tıbbı cihaz bakım ve onarımı, elektronik kart

Erka Ankara Teknoloji Biyomedikal, Tıb elektroniği, elektronik labaratuvar, hastane medikal alt yapı, tıbbı cihaz bakım ve onarımı, elektronik kart Erka Ankara Teknoloji Biyomedikal, Tıb elektroniği, elektronik labaratuvar, hastane medikal alt yapı, tıbbı cihaz bakım ve onarımı, elektronik kart tamiratları, yıllık bakım anlaşmaları, yedek parça ve

Detaylı