file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118"

Transkript

1 1 of :06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel üretimde kullanımının avantajları ve çözüm bekleyen sorunlar Dr. Senai YALÇINKAYA Hv.Ulş. Yzb. Ekrem BALKI Marmara Üniverstesi Teknik Eğitim Fakültesi Hava Malzeme Transit Komutanlığı Makine Eğitimi Bölümü Haydarpaşa - İstanbul Göztepe - İstanbul ÖZET Modern üretimin temelini sayısal kontrollü takım tezgahları oluşturmaktadır. Türk metal işleme endüstrisinde, günümüzün en yaygın ve gelişmeye en açık teknolojik yeniliği olarak değerlendirilen bilgisayar destekli sayısal kontrol CNC (Computure Numerical Control) tezgahlarının kullanımı araştırılmıştır. CNC teknolojisini üretim sürecine adapte etmiş veya etmekte olan firmalar, sektörün genelini temsil etmektedir. Bu adaptasyon öncesinde ve sonrasında işletmelerin nasıl etkilendikleri ortaya konulmuştur. CNC teknolojisinin imalat sektöründe firma performansı üzerindeki çeşitli etkileri incelenmiştir. Uygulanan yeni teknoloji adaptasyonu firmaya ne gibi avantajlar sağladığını ve karşılaşılan sorunların irdelenmesi, özellikle uluslararası rekabet gücü kazanmaya çalışan Türkiye deki firmaların başarıya ulaşabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma CNC teknolojisi kullanımıyla karşılaşılan sorunlar, avantajlar ve bunları izleyen beklentilerin belirlenmesiyle ortaya bir portre çıkarmayı amaçlamaktadır. Çıkan bu portrenin değerlendirilmesi ile CNC teknolojisi kullanımı ve geçiş sürecinde Türk sanayisine yapılabilecek katkılar ortaya konmuştur. 1. CNC TAKIM TEZGAHLARI TEKNOLOJİSİ Takım tezgahlarının amacı, ham madde halinde bulunan bir malzemeye belirli bir şekil vermektir. Teknikte önemli bir yer tutan talaş kaldırarak şekil veren takım tezgahlarında, şekil verme işlemi parça ile takım arasındaki izafi hareketlerle gerçekleştirilir. Bu bakımdan hareketler: ana (kesme), ilerleme ve yardımcı olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Ana veya kesme hareketi esasen talaş kaldırma hareketidir; ilerleme hareketi parçanın uzunluk veya genişlik yönünden belirli kısımlarının işlenmesini sağlayan harekettir. Yardımcı hareket ise, takımın parçaya yaklaşması, talaş kaldırmak için gereken konuma girmesi, talaş kaldırıldıktan sonra başlangıç noktasına geri dönmesi gibi çeşitli ayar hareketlerinden meydana gelmektedir [1]. 2. ÜRETİMDE CNC TEZGAHLARA GEÇİŞ Takım tezgahlarında genel olarak ana kesme hareketi dönme veya doğrusal olabilir. İlerleme ve yardımcı hareketler ise doğrusal hareketlerdir. Bu hareketlerin parça veya takım tarafından yapılmasına bağlı olarak tornalama, frezeleme, matkapla delme, planya-vargelleme ve taşlama gibi çeşitli talaş kaldırma yöntemlerini oluşturmaktadır. CNC tezgahlarda; ilerleme, kesme hızları ve talaş kaldırmak için takım ve parça hareketleri programda öngörülmektedir. Tüm talaş kaldırma işlemleri operatörün hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılmaktadır. Hazırlık işlemleri operatör veya otomatik olarak gerçekleştirilir. Ayrıca parça doğruluğunu otomatik olarak kontrol edebilmektedir. CNC teknolojisi ve istidamın büyümesi Şekil 1 de verilmiştir. Konvansiyonel tezgahlarla yapılan talaşlı imalattan, CNC tezgahlar ile yapılan üretime yumuşak bir geçiş sağlamak için işletmede çalışan personelin yaygın olarak hazırlanması ve eğitimi gereklidir. Yönetim kademesi zaten CNC

2 2 of :06 tezgahların alımının düşünüldüğü andan itibaren bu tür bir üretime geçişte karşılaşılabilecek sorunları tartışarak çözüm yollarını bulmaya çalışmalıdır. Bu nedenle işletme içi yöntemlerde yapılması planlanan yaygın değişikliklerden etkilenecek diğer personelin de bu yeni şartlar konusunda sistematik olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sayısal kontrollü tezgahların işletmeye alınmasının nitelikli elemanların işine son verilmesi anlamına gelmediğini çalışanlara açık olarak belirtmek gereklidir. Hatta bunun tam tersi geçerlidir. Cihaz ne kadar karmaşık olursa, bunu işletecek personelin de teknolojinin sağladığı avantajları tam olarak kullanabilmek için cihazı o kadar yakından tanıması gereklidir. Ancak bu şekilde CNC tezgahların sunduğu yüksek verimlilik ve karlılığa ulaşmak mümkün olur. İşletmelerdeki elemanların uzun yıllar boyunca konvansiyonel tezgahlarda sağladıkları bilgi birikimleri bu konuda en büyük yardımcıları olacaktır. CNC tezgahların alınması sırasında geçen zaman sürecinde bu tür bir alımı gizli tutmak akıllıca değildir. Zira otomasyon hakkında kulaktan kulağa dolaştırılan yanlış rivayetler ve otomasyonun toplu işçi çıkışına yol açacağı iddiaları bu tür ortamlarda doğar ve bu da çok coşku ve işbirliği arzusunu öldürür. Yeni teknolojiye olan coşkuyu sağlamanın ilk yolu onu renkli broşürler, filmler, slaytlar ve seminerler ile tanıtmaktır. Bu geçiş sırasında çoğu zaman kişinin işini kaybetmediği anlatılmalıdır. Personel bu tekniğin kullanılması ile kendilerinin de statülerinde bir yükselme olacağını fark edecektir. Zira artık yeni bilgi ve beceriler kazanacaklardır. Bu da daha garantili bir iş ortamı demektir. Endüstriyel üretimde CNC nin kullanım avantajları Şekil 2 de verilmiştir. Makinelerin teslim günü ne kadar uzak gözükse de çoğunlukla bu zaman gerekli hazırlıkların yapılması için yeterince değerlendirilmez. Bu nedenle değişen şartlara personelin hazırlanması işi mümkün olduğunca erken başlatılmalıdır. Zira personelin içinde sayısal kontrollü tezgahların adını duymuş olan birkaç kişinin bulunuyor olması hiçbir zaman yeterli değildir. Örgütlenme kabiliyetinin bile yeniden öğrenilmesi gerekebilir [2]. 3. SAYISAL KONTROLÜN TALAŞLI İMALAT ALANINDA UYGULANMASI Bir ürünün üretilmesi sırasında gerçekleşen operasyon, kesici takım ile tezgah-eksen hareketlerinin bir parça programı içerisinde ve takım tezgahı kontrol biriminin kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Sayısal kontrolde NC takım tezgahlarına verilen bilgiler boyutsal ve fonksiyonel olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 1. Boyutsal bilgiler: Boyutsal bilgiler üç tane işlemi belirler. Bunlar; a) İş parçasının ham geometrisini, b) Son adımdaki operasyonda elde edilecek bitmiş ürün geometrisini, c) Her operasyon sırasında gerçekleşecek olan geometri değişikliklerini belirtir. 2. Fonksiyon değiştirme bilgileri: Fonksiyon değiştirme bilgileri ise dört tane işlemi belirler. Bunlar; a) Soğutucu sıvı açma-kapama, b) Takım değiştirme, c) Takımın ileri-geri hareketi, d) Takımın aşağı yukarı hareketi. vb. gibi yardımcı fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Sayısal kontrollü takım tezgahı ile klasik bir takım tezgahı karşılaştırıldığında; NC takım tezgahı, operatörün elle yaptığı hareketlerin yerini almıştır. Usta bir operatör gerektirmez. Operatör tarafından yapılan tüm düşünme işlemleri, parça programı içerisinde bulunmaktadır. NC takım tezgahlarında her bir hareket ekseni, klasik tezgahlardaki el çarklarının yerine, ayrı bir sürücü ile donatılmıştır. Sürücü tipi seçimi temel olarak tezgahın güç gereksinimlerine göre yapılır. CNC, temel sayısal kontrol fonksiyonlarının bazısını veya tamamını gerçekleştirmek için kullanılan, saklanmış program hafızası ve bilgisayarın okuma/yazma (RAM) hafızasında saklı bulunan kontrol programlarıyla birlikte

3 3 of :06 çalışan sayısal kontrol sistemidir [3]. 5. CNC TAKIM TEZGAHLARININ SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER 4. CNC TEZGAHININ DIŞ DONANIMI CNC tezgahının dış donanımı üç ana programdan oluşmaktadır. Bunlar, parça programı, işletim programı ve kontrol programıdır. İş parçasının son şeklinin geometrik olarak tanımlanması ve iş mili hızı ile paso miktarı gibi kesme parametreleri, parça programı içindedir. İşletim programı özel fonksiyonları, parça programının düzeltilmesi, değiştirilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak için çalıştırır. Kontrol programı, parça programını giriş verisi olarak alır ve hareket eksenlerini tahrik etmek için sinyaller üretir. CNC tezgahının dış donanımının diyagramı Şekil 3 te gösterilmiştir. 1) Tezgaha program doğrudan klavye ile yüklenebilir.tezgaha program bir kere verildikten sonra, tezgah bu programı saklar ve istenildiğinde geri verir. 2) Mikrobilgisayar sistemine, belirli işlemler için bir takım alt programlar yerleştirilebilir. Böylece programcı tarafından hazırlanması gereken program büyük ölçüde basitleşmiş olur. 3) Programlama işlemi; Play-back denilen yöntemle ilk parçayı elle işleyerek veya parça şeklini kontrol ünitesine aktararak, mini bilgisayar tarafından gerçekleştirilebilir. 4) CNC takım tezgahları belleklerinde bir çok programı saklayabilir. Zamandan tasarruf sağlamak amacıyla, tezgahta bir parça işlenirken, bir başka parçanın programı belleğe yüklenebilir. 5) Tezgah, tek merkezden kumanda edilen bir tezgah sistemine bağlanabilir. 6) Uygun bir mikro-program sistemi ve özel test bandı ile arızalar ve bunların nedenleri tespit edilebilir. Böylece tezgahın bakım ve onarım zamanı büyük ölçüde azalır. 7) Mikrobilgisayarların hatırlama özelliğine bağlı olarak, herhangi bir nedenden dolayı ara verildiği durumlarda, parçayı kaldığı yerden işlemeye başlar ve zaman kaybını önler [3]. CNC teknolojisinin tercih ve kullanımını belirleyen önemli faktörler Şekil 4 te gösterilmiştir. 6. SAYISAL KONTROLLÜ TEZGAHLARA GEÇİŞTE ÖRGÜTLENME 6.1. CNC DE TÜM PROJE KOORDİNATÖRÜ Yaşamsal öneme sahip proje koordinatörlüğü görevine getirilecek kişi; becerikli, işi bilir, işletme organizasyonu iyi tanıyan birisi olmalı ve muhtemelen işletmenin içinde çeşitli kademelerde çalışmış olmalıdır. Proje koordinatörünün gerekli olan becerilere sahip olması, yeterli kabul edilmez. Aynı zamanda işin gerektirdiği otoriteyi de her zaman kurabilmelidir. Ancak bu şekilde firmanın proje kapsamındaki bölümlerini koordine edebilir, bağımsız kararlar alabilir ve her durumda sorumluluk duyarak hareket edebilir. Gerekli olan teknik uzmanlık bilgisi eğer mevcut değilse değişik yollar ile bunu sağlamalıdır. Örneğin CNC tezgah üreticilerinden, kontrol ekipmanını üreten firmalardan ve çeşitli yüksek öğretim kurumlarından bilgilendirici malzeme temin edebilirler, eğitim programlarına, teknik seminer ve kurslara katılabilirler. Gerekli olan yazılım bilgisayarı, NC sistemi ve tezgahı üreten firmalar ile birlikte konuşulmalı ve bu konudaki mesuliyet firmalara paylaştırılmalıdır [4].

4 4 of : CNC DE ÜRETİM PLANLAMASI Bu konuda çalışacak olan kişilerin sayısı tamamen NC tezgahlar ile yapılacak üretimin hacmi ve kompleksliğine bağlıdır. Bu kişiler yoğun ve detaylı bir eğitimden geçirilmelidir. NC tezgahlarını konvansiyonel tezgahlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi, işleme hızının çok daha yüksek olmasıdır. Bu da daha çok parça üretilecek ve daha çok hammadde gerekecek demektir. Ayrıca bir CNC tezgahın çalışmayıp durmasının işletmeye getireceği maliyet konvansiyonel bir tezgaha nazaran çok daha fazla olacaktır. NC tezgahların sunduğu en büyük avantajlardan birisi parçaların tutturulmasında kullanılan fikstürlerin dahi tezgahın kendisinde kolaylıkla işlenmesinin mümkün olmasıdır. Programlanmasındaki kolaylık ve basitlik, hazırlık süresini kısaltır. Bu yüzden planlama bölümü sayısal kontrollü tezgahların kapasiteleri hakkında bir fikir edindikten sonra ağır iş yüklerinin kolaylıkla karşılanması mümkün olacaktır [4] CNC DE PROGRAMLAMA NC tezgahların devreye alınması ile ortaya çıkan tamamen yeni fonksiyon programlamadır. Mevcut elemanlar da mümkünse bu programlama konusunda iyi yetiştirilmelidir. Programlama da çalışacak personelde aşağıdaki temel nitelikler bulunmalıdır; Tezgahlar ve değişik işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Matematiği ve bilhassa geometri ve trigonometriyi iyi bilmelidir. Bilgisayar sistemleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve işletmede kullanılan bilgisayarları iyi tanımalıdır. Bilgisayar programları ve bilhassa kullanılan bilgisayar dili hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır[4]. Bunu sağlamak için kurslar açılabilir. Eğitim seminerleri verilerek programlamada çalışan personelin yetiştirilmesi sağlanabilir CNC DE BAKIM Çoğu durumlarda servis hizmetleri ilk yıl satıcı firma tarafından ücretsiz karşılanır. Buna mukabil kullanılan ekipmanın elektronik olarak karmaşık olması rutin bakım için bile bilgi düzeyi yüksek bir teknisyenin varlığını gerekli kılar. Bu kişi mümkünse endüstriyel elektronik hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu kişilerin ve diğer teknisyenlerin bilgi seviyelerini arttırmak için bulunabilecek her fırsat değerlendirilmelidir. Zira bu problemsiz bir çalışmayı garanti etmenin en ucuz yoludur. Önemli olan başka bir nokta da gerekli olan bazı yedek parçaların stok edilmesidir. Sadece soketlerinden çıkarılıp geçilerek değiştirilen elektronik kartlar ile değiştirme işlemi zor olmaktan çıkmıştır. Tezgah çalışmasına devam ederken arızalı kattaki bozukluk giderilebilir. Eğer firmada yeterince yedek parça stoku bulunmuyorsa, elektronik, mekanik ve hidrolik bakım elemanları bilhassa teşhise yönelik eğitime tabi tutulabilir. Zira bakım elemanları arızayı tespit ettikleri takdirde arızanın giderilmesi de kolaylıkla mümkün olacaktır [4] TEZGAH OPERATÖRÜ NC sistem hataları fark edip reddetse bile yüksek becerikli bir tezgah operatörü, güvenli çalışma için en büyük sigortadır. Kendisine bu yeni tezgahlar teslim edilen kişinin bir gözü daima takım ve iş parçasının temas ettiği noktada olmalı, programın işleyiş sırasını akılda tutacak iyi bir hafızası olmalı, muhtemel hata durumlarını sezebilecek tecrübeye sahip olmalıdır. En önemlisi ise sorumluluk duygusuna ve yeni teknoloji hakkında sonsuz bir öğrenme arzusuna sahip olmalıdır. Operatörün eğitiminin devamlılığı genellikle tezgah imalatçısının yardımı ile sağlanır [4].

5 5 of :06 7. ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE CNC TEKNOLOJİSİ KULLANIMI CNC teknolojisi için ekonomik analiz yapılmalıdır. Bu analiz gelişmiş tasarım, hassas ölçme sistemleri ve özel eğitim ihtiyacı konularında olmalıdır. Endüstriyel üretimde CNC teknolojisi kullanımı Şekil 5 te gösterilmiştir CNC TAKIM TEZGAHLARI Modern CNC denetleyicilerde denetim ve hesaplama görevleri bir ya da birden fazla entegre mikro işlemci tarafından yapılır.herhangi bir CNC tezgahının temel özelliklerinden birisi hassas, yüksek çözünürlüklü, ölçme sistemidir. Bu sistem elektronik olarak işlenebilir çıkış sinyalleri üretir. Bu sinyaller, tezgahın her bir ekseninin hareket motorunu kontrol etmekte kullanılır. Bu motorlar el çarkları ve manivelaların yerini alarak tamamen mekanik çalışmayı sağlamışlardır. Temel olarak makinelerin çoğu dijital olarak kontrol edilebilir. Hepsinin altında yatan çalışma prensibi de aynıdır. Ama detaylar bir makineden diğer makineye çok değişir. Bu yüzden birbirine benzer görünen ekipmanlar için standart bir denetleyici geliştirmek mümkün olmamıştır [5] CNC NİN TEZGAH TASARIM FELSEFESİNE OLAN ETKİLERİ CNC tek bir yerleştirmede, parça üzerinde mümkün olduğu kadar çok işleme operasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde tezgahların tasarlanmasını gerekli kılmıştır. Otomatik tabla değiştiricileri, otomatik takım değiştiricileri gibi ek özellikler tezgah otomasyonunu arttırmaya yöneliktir. Torna ve freze gibi tezgah merkezlerinin özel yatak tasarımları, hemen hemen kusursuz talaş kaldırmayı mümkün kılmıştır. Ana milin özel yerleştirme biçimleri de termal distorisyondan doğan hassasiyet kaybını önlemektedir. Dinamik ve statik sağlamlık da CNC tezgahlarının tasarım sınırlarında çalışmasına dayanacak şekilde artırılmıştır [5] CNC NİN KESİCİ TAKIMLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİSİ Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan takımlar CNC tezgahlarında da kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak CNC tezgahlar için ayrıca özel takımlar da geliştirilmiştir. Kullanıcının işlemede kullanmak için stok yapacağı takımların sayısını mümkün olduğu kadar az sayıda tutması çok önemlidir. Bu sebeple önemli kesme takımı üreticileri, hem işleme hem tornalama tezgahlarında kullanılan üniversal takım sistemleri üretmişlerdir. Ayrıca tezgahların magazinlerinin takım tutma kapasiteleri de sınırlıdır. Takım değiştirme işlemi de mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Bunun için bugün tecrübeli CNC kullanıcıları mümkün olduğu kadar özel takımlardan kaçınmaya, standart takımlar kullanmaya özen göstermektedirler [5]. CNC tezgahlarının kesici takımların geliştirilmesine olan etkisi Şekil 6 da gösterilmiştir CNC TEZGAHLARIN HAREKET SİSTEMLERİ CNC tezgahları için işlemde gittikçe daha fazla yük istendiğinden, tüm hareket sistemleri, yatakları v.s. yeni baştan tasarlanmış, gerekirse kuvvetlendirilmiştir. Dişli mekanizmaları yerlerini değişken hızlı tahrik motorlarına bırakmıştır. Ayrıca günümüzde DC tahrik motorları yerlerini süratle fırçasız ve bakım gerektirmeyen servo sürücülere bırakmaktadırlar [5] CNC NİN TEZGAH FİYATINA ETKİSİ CNC nin gelişmiş tasarımı ve kalitesi, çok hassas ölçme sistemleri kullanması, teslimat öncesi ve kurma sonrası eğitim programları gerektirmesi CNC tezgahlarını normal tezgahlara göre daha pahalı yapmaktadır. Bu yüzden, bu tip tezgahları almadan önce, potansiyel kullanıcı bir ekonomik analiz yapılmalıdır. Burada kârlılığı, makineden elde edeceği faydayı, iş yükü tahminlerini, çok vardiyalı çalışma ihtimallerini vs. dikkate alınmalıdır. Bu şekilde doğru bir karara varılabilecektir [2].

6 6 of : CNC NİN ENDÜSTRİ ORGANİZASYONUNA ETKİSİ CNC tezgahlarının kullanımı daha genel olarak tüm imalat prosesini ilk tasarımdan son montaja kadar etkiler. Eğer düzgün kullanılırsa, CNC tezgahlarının avantajları artacak ve tüm işlemler için maliyetlerde düşmeye yol açacaktır. CNC nin endüstri organizasyonuna etkisi Şekil 7 de gösterilmiştir. CNC tezgahları bir işletmede genelde şu üç avantajından dolayı yer alır: 1) Bir ya da birden fazla konvansiyonel tezgahın yerine bir tek CNC tezgah alımı. 2) Kullanılan CNC tezgahlarının yanına ek CNC tezgahlarının alımı ve üretiminin sistematik olarak değişik tezgahlara paylaştırılması. 3) Mevcut CNC tezgahların kullanımı ve yeni CNC tezgahlarıyla ekipmanlarının alımı ile esnek üretim adalarına ya da sistemlerine (FMI ya da FMS) geçiş uygulamaları [5]. 8. CNC NİN TÜM ÜRETİM KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ CNC tezgahlarının imalatı ve tasarımı ile ilgili, tüm konuların dikkate alındığı düşünülürse, satın alma konumundaki kişinin ya da kullanıcının üç tane beklentisi olacaktır. 1) Tüm sistemin güvenilirliğinin garantili olmasını ister. 2) Çalışma verimliliğinin uzun bir süre devam etmesini ister. 3) Sistemin kullanılabilir olmasını ve işçilerin çabuk eğitilebilmesini ister. Teknolojik rizikoları azaltmak için alıcılar genellikle denenmiş ve test edilmiş, uygulamada kullanılırlığı kanıtlanmış ürünleri almak isterler. Sürekli teknolojik gelişmeler, yeni tasarımlar ve değişen müşteri ihtiyaçları bu kadar basit bir çözümü, zaman zaman mümkün kılmaz. Bu yüzden tezgah/denetleyici, kombinasyonunu seçerken, satın alıcı; Bilhassa tezgahın planlanan kullanımını en çok etkileyen özelliklerini dikkate almalıdır. Temel noktalardan sonra imalatçı tarafından sunulan modüler genişleme imkanları ve otomasyon aksesuarları da dikkate alınmalıdır. Zira bunlar sistemin performansını artırmak ya da genişletmek için daha sonra satın alınabilecek özelliklerdir. Son olarak imalat prosesindeki kaliteyi etkileyen temel etkenlerden birisi de bu proses için kullanılan yazılımdır. Bu nedenle programlama standartlarına çok dikkat etme gerekliliği büyük önem taşır. Böylece üretim planlaması bölümünün, parça programlanmasının zorluklarını aşabileceğinden emin olunabilir [5,6]. 9. ÜRETİMDE SAYISAL KONTROLÜN AVANTAJLARI CNC den yararlanılarak yapılan üretim çoğu zaman en ekonomik yöntemdir. Aşağıda CNC tezgahların kullanılmasında, ekonomik olarak avantajları şu şekilde sıralanabilir. İlgili program bir defa yazıldıktan sonra karmaşık parçaların dahi işlenmesi son derece kolaydır. Yüksek Üretim hızı sağlanır. Az sayıda operatör gerekliliği. Takım maliyetinin düşürülmesi sağlanır. Sürekli, güvenilir hassasiyet sağlanabilir. Hurda miktarı çok azalır. Üretim kontrolü maliyeti çok azalır. İşlem altında olan parçanın sayısı çok azalır. Teslim süresi kısalır.

7 7 of :06 Kaliteyi etkilemeden birden çok vardiya ile çalışma imkanı doğar. Çok tezgah ile çalışma mümkün olur. Yüksek seviyede esneklik sağlanır. Yüksek iş-yük faktörü elde edilir. Daha disiplinli bir organizasyon mümkün olur. Daha sonra FMS (Esnek Üretim Sistemi) ya da FMI (Esnek Üretim Adaları ) tipi entegrasyona geçilebilir [5,6]. Bu avantajlar ele alınan CNC tezgah tipi ile değişmeyen standart özelliklerdir. Tecrübeli kullanıcıların çoğu, tezgah programlanmasının atölye seviyesinde de yapılabilmesinin daha büyük bir esneklik kazandırabileceği kanaatindedirler. Buna mukabil bu atölyedeki personelin kalitesine bağlı bir durumdur. CNC teknolojisini ne kadar bildikleri, programlama yeterlilikleri, tezgahları kullanabilme yetenekleri, işi aksatabilecek küçük arızaları çözme bilgileri, bu konuda önemli faktörlerdir [5]. 10. TEZGAH HASSASİYETİ CNC tezgahlarının alımında karara etki eden önemli faktörlerden birisi de tezgahın mutlak ve yeniden konumlama hassasiyetidir. Yüksek seviyede ve sürekli hassasiyet mümkün olduğundan üretim kontrol maliyetleri, hurda oranları ve diğer masraflar düşer, bu da satın alma kararını olumlu biçimde etkiler. Tezgahın yapısı da dinamik ve işleme yüklerinde hassasiyetini devam ettirecek kadar sağlamdır. Yüksek CNC hassasiyetinin sağlanmasında önemli bir etken de tezgahın tüm eksenleri boyunca sağlanan tekrarlanabilir geometrik hassaslığıdır. Nümerik kontrollerin dinamik performansı da hassaslık sapmalarına neden olabilir. 9 m/s2 nin üzerindeki, yüksek ivme değerleri, tezgah ve elemanlarına dinamik deformasyonlar yapabilir. Bunu önlemek için tezgah ve denetleyici, çok iyi bir uyuma sahip olmalıdır. Ölçme sistemi, tesis metodu, kullanılan hareket motorlarının kalitesi ve tezgah tasarımının diğer elemanları, elde edilen son hassaslık seviyesine etki ederler [5]. 11. CNC DE EMNİYET CNC tezgahı gibi karmaşık bir makine, çok büyük derecede emniyete ihtiyaç duyar. Bu sadece operatörün korunması için değil, makine parça ve takımlara, pahalı hasarlar verilmesine mani olunması için de gereklidir. CNC ve CNC de kullanılan tüm programlanabilir mantıksal denetleyiciler aşağıdaki şekilde güvenliği sağlamalıdır: 1) Tehlikeli operasyon hatalarını hemen bulmak ve uygulanmasını önlemek. 2) Sintaks ve diğer programlama hatalarını tezgahın kullanımından önce algılamak. 3) Tezgahın arızasını algılamak, tezgahı devreden çıkarmak ve arızayı ekrana getirmek. 4) Arzu edildiğinde göstermek için tüm hataları hafızaya almak ve aynı zamanda meydana gelen hataları ya da arka arkaya oluşan hataları oluşma sıralarına göre ekrana getirmek. 5) Takımın aşınması ya da kırılması durumlarını anında tespit etmek ve hurda üretimine mani olmak. Tüm bu arızaların, tezgaha herhangi bir zarar gelmeden tespit edilmesi ve düzeltici önlemlerin alınabilmesi hiçbir zaman tam olarak mümkün olmaz. Ancak potansiyel arızaların en önemli tehlikeleri etkin olarak denetlenebilirler [5]. 12. CNC DE BAKIM, SERVİS VE YEDEK PARÇA FAKTÖRLERİ Verimlilikte artışın sağlanması sadece hızlı takım değiştiriciler, palet değiştiriciler ve hareketin hızlanması gibi faktörler değil, makinenin çalışma dışı kaldığı sürenin en aza indirilmesiyle sağlanır. CNC tezgahlar genellikle iki ya da üç vardiya ile çalıştırılırlar. Yedek makineler ve tamir imkanları her zaman el altında olmayacağı için tezgahın çalışmama ihtimali tamamen önü alınamaz ya da kaybedilen üretim telafi edilemez. Gerekli olan tamir süresi hesaba katılmadığından her bir tezgah arızası üretim takviminde büyük aksaklıklara yol açar. Bu yüzden çalışmama süresini en aza indirecek önlemler alınmalıdır. Koruyucu önlemlerden en önemlisi, tezgah bakımını düzenli yapmaktır. Bu kapsamda en önemli tespitlerden birisi de satıcı ile, bir bakım-tamir sözleşmesi yapmaktır. Bu sözleşmede; servis personelinin gelmesi ve yedek parça temini için; aşılması gereken maksimum bir sürede belirtilebilir. Elbette yedek parça stoku da yapmak mümkündür. Fakat hangi parçanın arızalanacağı önceden belli olmadığı için bu etkili bir yol değildir. Aslında kullanıcıların her şeyi satıcıdan beklememesi gerekir. Fabrikadaki personelde, ortaya çıkabilecek küçük problemler kendi başına çözebilecek şekilde satıcı tarafından eğitilmelidir. Zira tezgahın çalışmamasına sebep olan arızanın %70 i böyle ufak arızalardan ibarettir. Bu arızalar sadece temel sistem bilgisi gerektiren sistematik bir analiz ile kolayca teşhis edilerek çözülebilir. Ayrıca bugünkü

8 8 of :06 denetleme sistemlerinin çoğu, arıza teşhisi için özel programlar içerir ve kullanıcının tek yapması gereken bu programları kullanmayı öğrenmektir [5]. CNC tezgah imalatçısı ana firmaların yedek parça sorunlarına hakim olduğu gözlenmesine rağmen tamamen çözülememiştir. Türkiye deki CNC tezgah satıcısı firmaların kendi bünyelerinde oluşturdukları yedek parça stokları çözüm olarak görülmektedir. 13. DOĞRU CNC KONTROLLERİNİN SEÇİMİ Modern tezgahların yeteneklerinin tümünden faydalanılabilmesi, modern denetleyicilerin kullanımını gerektirir. Sınırlı sayıda fonksiyonu olan ucuz bir denetleyici, tezgahın bazı özel yeteneklerini kullanma imkanını önler. Buna karşılık; eğer tezgah denetleyicinin imkanlarından yararlanabilecek özelliklere sahip değilse, en pahalı özellikte denetleyiciyi almak bile tezgahtan daha fazla verim almak anlamına gelmez. Eğer bir tezgah üreticisi, standart bir denetleyici sunuyorsa, başka bir denetleyici takılmasını talep eden müşteri, çoğunlukla çok daha fazla para ödemek zorunda kalır. Bu para farkı, ikinci denetleyicinin takılmasındaki ekonomik avantajı da ortadan kaldırır. Genellikle değişik tezgah modelleri yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanabilmesi için özel olarak uyarlanan deneticilere ihtiyaç duyar. Eğer kullanıcılar alışık oldukları sistemde kalmak için optimize kontrol sistemlerini kullanmayı reddederlerse, tezgahın azalmış verimliliğini ve deneyici için yüksek fiyatlar ödemeyi kabul etmek zorunda kalırlar [5]. 14. CNC TEZGAHLARINDA, KONTROL SİSTEMLERİ İLE VERİMLİLİK ARTIRILIYOR CNC teknolojisi sürekli geliştirilirken aynı zamanda bu gelişim işlemlerin daha rijit olmasına neden oldu. Eğer işlem şartları, ilerme sırasında değişmemiş olsaydı herhangi bir problem olmayacaktı, ancak gerçekte bu sağlanamamaktadır. Bu problemin çözümü için adapte edilebilir kontrol sistemleri (AC) devreye girdi. AC gerçek zamanda kesme şartlarını algılayan ve duruma göre ilerleme hızını düzenleyen sistemdir. Direkt olarak CNC sistemlerine monte edilmektedir. İşlenen parçadaki yüzey pürüzlülüğü, değişen sertlik derecesi, soğutucunun kapasitesi, takımın keskinliği ve makinadaki rijitlik kesme işlemi sırasında da kesme şartlarının değişmesine neden olan önemli sebeplerdendir. Programlar en kötü kesme şartları düşünülerek hazırlanır ve bunun sonucu olarak da pahalı makinalar düşük verimlilikte çalıştırılır. Eğer programcı yüksek kesme hızları seçerek makinadaki verimliliği artırmak isterse, takım ömrünün düşmesi, ölçülerde sapmalar vs. riskler alır. Sonuç olarak operatörün değişen kesme şartlarına uygun işlemleri yapması beklenir [7]. 15. CNC KULLANIMINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Tezgahın satın alınmasından itibaren, kurulum aşamasına ve imalat sürecine kadar olan periyot içerisindeki tüm harcamalar ilk yatırım maliyeti sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlar; CNC eğitimi, enerji kaynaklarının düzenlenmesi, CNC tezgah imalatçısı firmaların yedek parça konusuna olan ilgileri gibi vs. sorunların giderilmesi nispetinde çözüme kavuşacaktır. CNC tezgahlarının kullanımında çözümlenmesi gereken önemli sorunlar Şekil 8 de gösterilmiştir 16. SONUÇ Türk imalat sanayisinde CNC teknolojilerinin kullanımı oldukça iç açıcı görünmekle birlikte, destek unsurlarının yetersizliği bu olumluluğu ortadan kaldıracak kadar göze çarpmaktadır. Destekleyen unsurların en başında teknolojiyi verimli bir şekilde kullanacak olan kalifiye elemanın eksikliği göze çarpmaktadır. Teknik anlamda, temel olarak eğitim ve servis sorunları acilen çözülmelidir. CNC teknolojisi kullanımı aşamasında destek sorunları çözülmelidir. Destek sorunlarını iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar; birincisi altyapı sorunları, ikincisi ise servis hizmetleridir. CNC teknolojisi kullanımında yaşanan en önemli alt yapı sorunu ise elektrik kesilmeleridir. Bu durum üretim durması ve sık arızalanma olarak geri dönmekte ve işgünü kayıplarına neden olmaktadır. Netice itibari ile konu edilen tezgahlar Türkiye için milli servettir. Kullanıcı firmanın her türlü kaybı aslında Ülkenin kaybıdır. Bir sorunlar yumağı olarak görülmekle birlikte Türk imalat sanayisinde CNC kullanımı her geçen gün daha ileri seviyelere gelmekte olduğu görülmektedir. Bu durum Ülkemiz sanayisi açısından sevindirici bir gelişmedir.

9 9 of :06 KAYNAKLAR [1]. AKKURT, M., Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC) ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat (CAD - CAM) Sistemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul, [2]. BALKI, E., Bilgisayar Destekli Sayısal Tezgahların Sanayimizdeki Yeri, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, [3]. ESİN, A., Sayısal Denetimli Takım Tezgahları, MMO, İstanbul, [4]. YÜKSEL, A., Endüstride CNC Kullanımı, Makine ve Metal Teknolojisi, İstanbul, Nisan [5]. KURTHACIOĞLU, M., İmalatın Rasyonelleştirilmesi Esasları, Makine ve Metal Teknolojisi, İstanbul, [6]. DAVİD GİBS T.Eng., MİED, Senior Lecturer in the Department of Technology Reading College of Tecnology, Çeviren: Göktay Ediz, CNC ile İşlemeye Giriş, Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 2732, Eskişehir, Alse Yayıncılık ve Bilişim teknolojileri San. ve Tic. Ltd.Şti Tüm Hakları saklıdır.

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE

SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE (PROJE 1) Hazırlayan: GÜLİZAR HOYUR No : 1156967 Proje Danışmanı : YRD.DOÇ.DR.HAYRİ

Detaylı

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TALAŞLI İMALATTA BİR KALİTE KARAKTERİSTİĞİNİN MODELLENMESİ Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 1 TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ H.Murat GÜNAYDIN Selin ZAĞPUS ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de yaklaşık olarak son 10 yıldır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı