SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!.."

Transkript

1 SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!.. Mühendislik Araştırmaları ders tercihlerinizi yapmanıza yardımcı olmak amacıyla, Bölüm öğretim üye kadromuzun bu kapsamındaki çalışma alanları ve yaptırmak istedikleri çalışmaların kısa birer özetini derleyerek, bu belgede topladık. Burada verilen açıklamalar yeterli değilse, sormak istediğiniz sorular için mümkünse şahsen veya e- posta vb diğer elektronik yollarla öğretim üyelerimizle bağlantı kurmanızı öneririm. Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz dileklerimle. Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ Bölüm Başkanı PROF. DR. TAHİR KARASU Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Araştırmaları. Kullanılacak bilgisayar programını tanıtma, kullanma, organizasyonunu anlatma. Sonlu-fark-ağını, değişkenleri ve depolamayı açıklama. Sayısal çözüm yöntemini özetleme. k- εtürbülans modelini gösterme. Çeşitli türbülanslı, ısı transferli ve döner akışların sayısal simülasyonunu yapma. Türbülanslı akışların hız profillerini, sıcaklık profillerini, türbülans kinetik enerji ile türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı profillerini, efektif viskozite profillerini, basınç katsayısı, cidar kayma gerilmesi ve cidar sürtünme katsayısı dağılımlarını bilgisayarda çizme ve deneysel ölçümlerle ayrıntılı olarak karşılaştırma ve değerlendirme. PROF. DR. L. BERRİN ERBAY Termohidrolik Tasarım Araştırmaları. Bu dersin kapsamında özellikle sanayi uygulamalardaki problemler üzerinde durulmakta dolayısıyla Arçelik- Buzdolabı, Arçelik-Kpmpresör, TEİ, Demirdöküm gibi işletmelerle ortak çalışmalar yapılarak tespit edilen konular üzerinde çalışılmaktadır. PROF. DR. ZEKERİYA ALTAÇ Isı Mühendisliği Araştırmaları Bu kapsamda çalışmayı arzulayanlar mühendis olarak çalışmak istediği sahada ve sektörde, mevcut bilgi birikimine ilave bilgi ve tecrübe kazanmasına yardımcı olmak, benim ana hedefim dir. Bu nedenle, öğrencilerimle yaptığım toplantılar sonucunda tez konusunu belirlemekteyim. Bu sahaya özel ilgisi olan ve ısı mühendisliği konularıyla uğraşmaktan, yeni şeyler araştırmaktan hoşlananlarla çalışmayı arzu ederim. Çalışma konularımız, ısı transferi ve/veya akışkan akışının bir arada yer aldığı ısıl ekipmanlar ve/veya ısıl sistemler konusunda teorik veya ANSYS-FLUENT gibi ısıl tasarımda kullanılan ticari yazılımlar kullanarak sayısal analizler yapılabilmektedir. Güz döneminde Müh. Araştırmaları tezi alacaklar için ANSYS veya FLUENT bilmek bir ÖNKOŞUL DEĞİLDİR; ancak öğrenmeye İSTEKLİ olmak bir ÖNKOŞUL dur. Eskişehir ve civarında istekli firma(lar) ve araştırma konusu bulabilmemiz halinde, yine isteyen öğrencilere, konun zorluk derecesine göre, bir veya iki dönem sürebilen Endüstriyel Tez adı altında, sektör danışmanları ile birlikte Ürün Geliştirme ve/veya AR&GE niteliğindeki çalışma olanakları kapısını açık tutmaktayım. Sanayide ısı mühendisliğini gerektirdiği makine ve cihazların tasarımı, geliştirilmesiyle alakalı kuramsal bilgiler ile sayısal yöntemler bu kapsamdadır. Bu bağlamda, taşınım ve ışınımla ısı geçişi, titreşimli ısı geçişi, gözenekli ortamda ısı geçişi, kaynama ve yoğuşma, hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve ısı geçişi uygulamaları ile optimizasyon, geçici rejimde akış olayları ve ısı geçişi, aerodinamik akış analizi ve akış Kontrol Uygulamaları başlıkları altından tez konuları verilebilecektir.

2 PROF. DR. NEJAT KIRAÇ Tasarım ve Konstrüksiyon Araştırmaları eğitim-öğretim yılında açacağım Mühendislik Araştırmaları dersinde çeşitli DİŞLİ KUTULARI TASARIMI başlığı altında, Dişli çark hesapları, Mil hesapları, Kama hesapları, Yatak Hesapları, Cıvata hesapları, Yağlama seçenekleri, AutoCAD ortamında iki boyutlu imalat resimleri, SOLİD ortamında üç boyutlu modelleme çalışmaları yapılmaktadır. PROF. DR. HAYDAR ARAS Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sistem Tasarımı Araştırmaları Ülkemizin artan enerji talebini ve ithalata olan bağımlılığımızı azaltabilmek ve öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili farkındalık oluşturabilmesi için ders kapsamında; - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ülkemizdeki potansiyel tespiti, - Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuat, - Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanılarak, enerji, ulaştırma, soğutma ve tarımsal uygulamalar ile ilgili yaygın kullanılan sistemlerin uygulaması ve uygulama sonundaki kazanımlar, - Yenilenebilir Enerji Kaynakları yardımıyla elektrik enerjisi üretiminde kullanılan PV lerin inceleme ve araştırılması, - Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanılarak yapılacak ısıtma sistemlerinin projelendirmesi, - ESOGÜ Meşelik Kampüsünde kurulu olan, Rüzgar ve Güneş enerjisi potansiyelinin dönemsel tespitleri ile ilgili çalışmalar, - Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanan sistemlerin sertifikalandırılmasına yönelik prosedürler ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. PROF. DR. NACİ ZAFER Mekatronik Sistem Tasarımı Araştırmaları Mekatronik Sistem Araştırmaları dersi öğrencilerin popüler bir mühendislik disiplini olan Mekatronik sayesinde mekanik, elektrik ve bilgisayar sistemlerinin optimal olarak entegre edilerek yüksek kalitede ürünlerin ve proseslerin nasıl ortaya çıkarıldıklarını anlamalarını hedefler. Bilgisayar kontrollü (otonom) sistemlere yönelik Ar-Ge çalışmalarına vurgu yapılması özendirilen bu çalışmalarda, öğrencilerin başlangıçta bir proje önerisi ve en sonunda da bir final rapor sunmaları gerekmektedir. Muhtemel proje konuları: 1. Matlab yazılımıyla modelleme ve simülasyon (araç süspansiyonu, robotik vb mekanizmalar, ters sarkaç dengeleme gibi), ses, görüntü vs işleme uygulamaları, interaktif (joystick vs içeren) simülasyonlar; 2. Arduino, Strawberry PI, PIC, PLC vs kullanan akülü, kameralı, kablosuz sistemler, rüzgâr türbini, güneş paneli ve elektrik depolama sistemleri, yüksekliğini otomatik ayarlayan sandalye veya monitor gibi 3. Solidworks benzeri CAD-CAE yazılımlarıyla tasarım geliştirme, analiz (FEM) ve hareket simülasyonları. Örneğin, aktarma ve paketleme makinesi, CNC işleme merkezi, asansör, yürüyen merdiven,paralel-seri robotlar, özel mekanizmalar vs. 4. Yapısal tasarım ve hesaplama içeren araştırma çalışmaları. Örneğin, solar elektrostatik motor veya solar dinamo sistemi, redüktör, iki girişli tek çıkışlı planet mekanizmalar,tork çeviriciler, harmonik sürücü 5. Akıllı /Otomasyona tabi imalat sistemleri 6. Bakım mühendisliği uygulamaları 7. Önerilecek ve uygun bulunan diğer öğrenci projeleri 8. Ders hakkında uyulması gerekli ilkeler için bkz 9. Ders kapsamında hazırlanacak posterle ilgili bilgi için bkz 10. Tez yazım kuralları için bkz Dersin web adresi için bkz

3 DOÇ. DR. NECATİ MAHİR Taşınım Olayları Araştırmaları Isı ve momentum taşınımı problemlerinin sayısal çözüm tekniklerini öğrenmek ve uygulamak; Akışkanlar mekaniği veya ısı geçişi bilgileri ile sayısal analiz derslerinde edinilen bilgilerin birleştirerek basit akış veya ısı geçişi problemlerini sayısal yöntemlerle çözebilme kabiliyeti kazandırılacaktır. Bu bağlamda kendi hazırladığım yazılım ile veya ANSYS ve/veya FLUENT programları ile simülasyon projeleri verilebilecektir. DOÇ. DR. MUSTAFA ERTUNÇ TAT Taşıt Teknolojileri Araştırmaları Taşıt teknolojileri alanına giren konularda teorik veya pratik araştırmalar yapmak. Dersin temel amacı; dersle ilgili verilen bir konuyu kapsamlı şekilde araştırmak veya bir sanayi kuruluşunda uygulamalarda bulunmak, bulduklarını kurallara uygun bir ödev halinde hazırlamak ve hazırladıkları ödevi sunma becerisini öğrenciye kazandırmaktır. DOÇ. DR. MESUT TEKKALMAZ Isı Transferi Modelleme Araştırmaları Öğrenciler, ders kapsamında ısı transferi ve akışkanla mekaniği konusunda karşılaşılan mühendislik problemlerin FLUENT programında sayısal çözümlemesi ve simülasyonu yapma becerisi kazanacaklardır. DOÇ. DR. OSMAN NURİ ÇELİK Metallerde Yüzey Özelliklerini Geliştirme Araştırmaları Endüstride kullanılan makine elemanlarının neredeyse tamamı temas halinde çalışmaktadır. Bu sistemlerde sürtünme ve aşınma davranışlarının iyileştirilmesi önemli bir çalışma alanıdır. Bu ders kapsamında hazırlanan tez çalışmalarında seçilen bir malzemenin, belirlenen bir yöntemle yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi ve elde edilen yüzeyin aşınma ve mikroyapısal karakterizasyo-nunun yapılması hedeflenmektedir. Çalışma konuları teorik ve deneysel olarak iki aşamalıdır. Öğrenci öncelikle belirlenen konuda 2 haftalık bir literatür taraması yapar. Ardından belirlenen laboratuvar takvimine göre deneysel çalışmalarını en çok 8 hafta içinde tamamlar. Öğrenci kalan süresini tezinin yazımı için kullanır Öğretim yılı Güz yarıyılı için önerilen çalışma başlıkları: AISI D2 çeliğinin PTA ile yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonu. AISI D2 çeliğinin kriyojenik işlemle aşınma özelliklerinin iyileştirilmesi. Dersi seçen öğrencilerin İngilizce dilinde veri tabanlarını taraması ve makale okuması gerekmektedir. Bu nedenle dersi seçmeyi düşünen öğrencilerin yukarıda belirtilen konu başlıklarını adresinden tarayıp makale okuma çalışması yapmalarını öneririm. YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN UĞURLUBİLEK İçten Yanmali Motorlarda Performans Araştırmaları Konvansiyonel binek otomobilleri, iş makinaları ve sanayide kullanılan içten yanmalı iki ve dört zamanlı Otto ve Diesel motorlarının a) Yakıt, yakıt donanımları ve alternatif motor yakıtları b) Yağlama yağı ve yağlama donanımları c) Soğutma sistemleri d) Ateşleme ve püskürtme sistemleri e) Yağ ve Hava filtreleri f) Motor mekanizmaları g) Motorlarda kullanılan malzemeler h) Egzost ve egzostemisyonları Gibi temel konularda ve motor performansını artırmak, iyileştirmek için yapılan diğer tüm çalışmaları kapsar.

4 YRD. DOÇ. DR. SEZAN ORAK Mekanik Titreşimler ve Yalıtımı Araştırmaları 1) Kestirimci Bakım, Titreşim ölçümleri ile makinelerde arıza tespiti. Kestirimci bakım diğer yöntemlere göre daha yeni bir yöntemdir. Periyodik olarak belirli zamanlarda makinelerin ilgili yerlerinden ölçüm alınır. Makinenin ilk çalışmaya başladığı durumdaki hali ile kıyaslanır. Ortaya çıkan piklerin durumuna göre arızanın türüne karar verilir. 2) Makinelerde statik ve dinamik dengeleme. Dönen cisimlerde her zaman eksenden kaçıklık görülür. Bir dönen cismi hiç dengesizlik olmayacak şekilde imal etmek çok zordur buna gerek yoktur. Dönen cisim imal edilir, dengesizlik varsa bu dengesizlikler tespit edilir, dengesizlikler değişik metotlarla dengelenir. Kasnaklar, fanlar ve dişlilerde statik dengesizl ik söz konusudur. Millerde ise üzerinde birçok kasnak dişli taşıyorsa dinamik dengesizlik söz konusudur. Bu dengesizlik giderilmezse oldukça büyük yatak kuvvetlerine sebep olur. 3) Dört çubuk mekanizmasının statik ve dinamik analizi. Dört çubuk mekanizmasının statik analizinde etki eden dış yük nedeniyle uzuvlara gelen kuvvetler hesaplanır, uzuvların ivmeleri atalet kuvvetleri ve atalet kuvvetlerinin momentleri işleme alınmaz. Dinamik analizde ise uzuvların ivmeleri atalet kuvvetleri ve atalet kuvvetlerinin momentleri hesaba katılır. Bu konularda tez konuları verilir. YRD.DOÇ.DR. ÜMİT ER Katı Cisimler Mekaniği Araştırmaları Bu ders kapsamında öğrencilere, dersin ilgi alanına giren konularda, Bir Mühendislik Uygulama Çalışması (Tesis/İşletmede karşılaşılan bir problemin analizi ve çözümü veya sistemin/sürecin tasarımı vb. gibi) veya Teorik Bir Konu Araştırması şeklinde bir çalışma yaptırılacaktır. Sanayi destekli mühendislik uygulama çalışmalarında hazırlanacak çalışmanın konusu sanayi danışmanın görüşü de alınarak kararlaştırılacaktır. Teorik bir konuda kapsamlı bir inceleme yapılarak hazırlanacak çalışmaların konusu ise öğrenci ile yapılacak görüşme sonunda belirlenecektir. YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ULUTAN Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları Araştırmaları Mühendislik araştırmaları dersi kapsamında öncelikle öğrencilerimizin ilgi alanları ve istekleri dikkate alınarak özelikle imalat ve alt başlıklarında (aşınma, malzeme ve üretimi, talaşlı imalat, kaynak, makina tasarımı v.b.) teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar yaptırılabilir. YRD. DOÇ. DR. HAYRİYE SEVİL ERGÜR Pnömatik Sistem Araştırmaları Genellikle 2 kişilik gruplar halinde öğrenci arkadaşlarla birlikte kararlaştırdığımız Hidrolik Makinalar ile ilişkili bir konuda (araştırmaya ya da Şeker Makine Fabrikasında imalata yönelik olabilir), öncelikle bir literatür çalışması yapılarak, ilgili konu başlığına ilişkin, olmazsa olmazlar belirlendikten sonra, çalışmalara veya uygulamalara (bilgisayar ortamında ya da deneysel) başlanır. Yapılan hazırlıkların her sayfasında bir geri-dönüş alındıktan sonra devam edilir ve bu şekilde ilerleyen bir süreçle çalışma tamamlanır. YRD. DOÇ. DR. NİHAL UĞURLUBİLEK Isı Transferinde İyileştirme Yöntem Araştırmaları Aktif ve pasif ısı transferi iyileştirme teknikleri ile ilgili araştırmalar, özel geometrili Borular ve Kanallarda Laminer ve Türbülanslı Akış, Türbülatör kullanarak ısı geçişini iyileştirme, Borularda Basınç Düşümü ve Sürtünme Faktörü, Isı transfer katsayısı, Borulardaki ısı transferi iyileştirmesine yönelik çalışmalarda sayısal analiz kullanımı, Net Isı Transferi İyileştirme oranının belirlenmesi, performans kriterinin belirlenmesi. YRD. DOÇ. DR. Özge ALTUN Isıl Sistem Tasarım Araştırmaları Isıl Sistem Tasarım Araştırmaları kapsamında firma bağlantılı bitirme projesi ile Alternatif Soğutucu Akışkanlı Kaskad Soğutma Sistemleri konulu araştırma çalışması yapılacaktır.

5 YRD. DOÇ. DR. TUNCAY KAMAŞ Tahribatsız Muayene Araştırmaları Bu ders kapsamında öğrencilere yaptırılacak çalışmaların ana hatları kısaca aşağıda yer aldığı şekildedir: a) Ultrasonik tahribatsız malzeme muayene (TMM) yöntemlerinin araştırılması b) Faz dizilimi yöntemi ile aktif TMM yöntemlerinin araştırılması c) Elektromekanik empedans yöntemi ile lokal TMM araştırılması d) Aktif sensörler ve aktif TMM deki kullanımlarının araştırılması e) Kılavuzlanmış ultrasonik dalgalar kullanılarak geliştirilen TMM yöntemlerinin araştırılması f) Yığın (Bulk) ultrasonik dalgalarla konvensiyonel TMM yöntemlerinin araştırılması ÖĞR. GÖR. AHMET NAFİ PEKÖZCAN Takım Tasarımı Araştırmaları Takım tezgahları ve talaş kaldırma, CNC tezgahlar, Takım tasarımı, Takım malzemeleri, CNC parça programlama, İmalat mühendisliği vb. konularda çalışmalar yapmak. Takım tezgahları ve talaş kaldırma ve diğer ilgili konularda çalışmalar gerçekleştirmek,imalat teknolojilerini bilmek, Bu teknolojilerin Makine Mühendisliği içerisindeki yerini kavrama,bu teknolojilerin tarihçesi bilgisi,takım tezgahlarının konstrüksiyonu,cnc tezgahların konstrüksiyonu,cnc tezgahların programlanması,takım malzemeleri bilgisi.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin SAYI 29 ARALIK 2011 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN PROJE ÇALIŞMASI KONULARI I. ÖĞRETİM 0405 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yapabilen Sıcaklık Kontrollü Vakum Çemberi Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ Vakumlu Saç Kesme Makinası Teleskobik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

Detaylı

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü İnşaat Mühendisliği İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü LİSANS KATALOĞU 4 5 İçerik 1. Bölüm Başkanı Mesajı 2 2. Türkçe İnşaat Mühendisliği Bölümü vizyonu, amacı ve hedefleri 3 3. Akademik kadro 4 4. Yönetsel personel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI

MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI Resim-1 Dr. Özgür AKIN Giriş Mekatronik Nedir? Mekatroniğin Tarihçesi. Bir Mekatronik Mühendisinin Özellikleri. Mekatroniğin İlgi Alanları. Mekatroniğin Uygulama Alanları Sistem

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

Onaylayın. Öngörüde Bulunun. Geliştirin.

Onaylayın. Öngörüde Bulunun. Geliştirin. Autodesk Simulation Onaylayın. Öngörüde Bulunun. Geliştirin. Uçak motoruna ait krank mili grubunda mekanik simülasyon. Tasarım sürecinde Autodesk Inventor ve Autodesk Simulation kullanılmıştır. ADEPT Airmotive

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi EĞİTİM HİZMETLERİ 2015 Sayın Yöneticiler Değerli Meslektaşlarımız; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC PROGRAMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC PROGRAMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC PROGRAMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek : CNC PROGRAMCISI Seviye : 5 1 Referans Kodu : Standardı Hazırlayan

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı