1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci otomotiv elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecektir. 2 Elektronik Devre Elemanları Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 3 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 4 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 5 Kontrolleri 6 Diagnostik Cihazları 7 Diagnostik Cihazları 8 Alıcılar (Sensörler) 9 Aktuvatörler 10 Aktuvatörler 11 Elektronik Kontrol Üniteleri 12 Elektronik Kontrol Üniteleri 13 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri 14 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri

2 Motor Termodinamiği DERS KODU Yarıyıl /Güz Dönemi lık Ders Saati (Proje, Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar, çevrimler, motor çevrimleri, güç, verim ifadeleri, yanma ve yakıtların teorisi ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. 1.Temel termodinamik hesapları yapmak 2.Motor çevrimlerini çizip gerekli hesaplamaları yapmak Temel Kavramlar (Sistem, Çevre, Hal Değişimi, Çevrim,) 1 Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu 2 Isı ve İş Dönüşümleri Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri (Özellik Bağıntıları, 3 P-V, T-S Diyagramları) Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri (Özellik Bağıntıları, 4 P-V, T-S Diyagramları) 5 İdeal Gaz Denklemi ve İdeal Gazların Hal Değişimleri 6 Termodinamiğin 1. Kanunu 7 Termodinamiğin 2. Kanunu 8 Motor Çevrimleri, Çevrimlerin Karşılaştırılması 9 İçten Yanmalı Motorlarda İş, Verim, Güç 10 Motor Performans Karakteristikleri Yakıtlar, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Yanmanın Fiziksel 11 Analizi, Kimyasal Özellikleri, Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma Yakıtların 12 Sınıflandırılması, Hidrokarbonlar, Alkoller ve Türevleri, Yanmanın Sınıflandırılması, Yanma Denklemleri Yanma Sonu Ürünler ve Analizleri, Yakıt ve Yanma ile İlgili 13 Tablolar, Alternatif Yakıtlar ve Yanma Motorlarda Yanmadan Kaynaklan Vuruntu, Yakıtların 14 Buharlaşması, Vuruntu Mukavemeti

3 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri DERS KODU 109 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme, ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. 1.Temel statik ve Malzeme dayanımıyla ilgili hesapları yapmak 2.Dinamik konuları, enerji, iş, güç ve basınçla ile ilgili temel hesaplamaları yapmak 3.Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketi,elektrik ve manyetizma ile ilgili temel hesapları yapmak Kuvvet ve vektörler (Vektörlerin toplanması ve çıkartılması, 1 bileşke vektör, sinüs, kosinüs ve bileşenlere ayırma yöntemleri) 2 Moment ve ağırlık merkezleri Sürtünme(Sürtünme katsayıları, sürtunme kuvvetinin etkisi, 3 statik ve dinamik sürtünme) Dayanım bilgisi(malzeme özellikleri, yanma oksitlenme, 4 uzama, hook kanunu) Malzemelerin çekme, basma, burulma,burkulma, yorulma 5 dayanımları Dinamik (Düzgün doğrusal hareket, düzgün değişen doğrusal 6 hareket) 7 Bağıl hız, newtonun ikinci kanunu 8 Enerji ( Enerji türleri ve dönüsümleri, verim) 9 İş, birim zamandaki iş(güç) 10 Basınç (basınç birimleri, sıvılarda basınç, manometreler) 11 Elektrik ( Elektrik elemanları, yuk,direnç, devreler) 12 Gerilim farkı, güç, elktrik motorları,transfarmatörler Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketleri (dalga 13 uzunlukları, frekanslar) Elektromanyetik dalgaları kullanarak çalışan sistemler( cep 14 telefonları, uydu TV, malzeme muayene araçları)

4 Bilgisayar I DERS KODU 111 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Bilgisayar ile ilgili temel kavram ve terimleri anlayabilme, Microsoft Windows XP/Vista/7 işletim sistemlerini ve MS Word programını en verimli şekilde nerede ve nasıl kullanılabileceği hakkında yeterli bilgi kazandırmak. Bilgisayarı tanımak, Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar parçalarını 1 tanımak 2 Bilgisayar parçalarını tanımak, Genel bilgisayar bilgileri 3 Windows XP/Vista/7 ortamı, Windows XP/Vista/7 ye ilk adım 4 Görev Çubuğu özellikleri, Başlat menüsü 5 Görünüm özelliklerini ayarlamak, Enerji koruma ayarları 6 Denetim masası öğeleri 7 Dosya ve klasörlerle çalışmak 8 Ara sınav 9 Internet Eplorer 10 Office programlarına giriş 11 Word de ilk işlemler, seçimler yapmak Karakter ve paragrafları biçimlendirmek, madde imleri ve 12 numaralandırma yapmak 13 Belgelere eklentiler yapmak, Tablolar ile çalışmak 14 Tablolar ile çalışmak 15 Resim ve grafik nesneleri ile ilgili işlemler yapmak 16 Dönem Sonu Sınavı

5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU 113 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık (Proje, Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmektir Temel Kavramlar (İnkılap, İhtilal, Devrim, Islahat, Hükümet Darbesi... 1 ) 2 Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri ve Islahatlar Hareketleri. Tanzimat Fermanı,Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet II. Meşrutiyet 3 Dönemleri 4 XIX.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Fikir Hareketleri 5 İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Harbi, Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, Cepheler, Ermeni Meselesi ve I Dünya Savaşı 6 Sırasında Ermeni Olayları 7 Ara Sınav Mondros Mütarekesi ve Sonrası Osmanlı Topraklarında Yapılan 8 İşgaller İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Atatürk ün Samsun a 9 Çıkışı, Milli Mücadele Dönemi Yeni Türk Devletinin Teşkilatlanması, Kongreler Dönemi ve Misak-ı 10 Milli Kararları 11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve İç Ayaklanmalar Milli Mücadelede Başlıca Cepheler, Birinci ve İkinci İnönü 12 Savaşları Sakarya Savaşı, 13 Başkomutanlık Meydan Muharebesi Mudanya Mütarekesi, 14 Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması 15 Final Sınavı

6 Türk Dil -I DERS KODU Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati 2 14 (Proje, 2 Türk dilinin özelliklerini, imlâ, noktalama, ses ve işleyiş kurallarını göstermek, yi doğru ve etkili kullanmada yeterlilik sağlamak Dil, tanımı, dilinin kazanılması, dilin iletişimdeki yeri ve 1 önemi, 2 Dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi 3 ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, 4 de sesler ve sınıflandırılması, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece 5 bilgisi, 6 de sesler ve sınıflandırılması, nin hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, 7 noktalama işaretleri ve uygulaması, 8 Ara Sınav 9 nin yapım ekleri ve uygulaması 10 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, 11 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 12 de isim ve fiil çekimleri 13 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 14 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 15 Zarfların, edatların ve bağlaçların deki kullanılışı. 16 Dönem Sonu Sınavı

7 MATEMATİK- I DERSİN KODU 101 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi lık (Proje, *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme. 1 Sayılar, aritmetik işlemler Üs ve kök hesapları, ikili, sekizli, onaltılı sayı sistemleri ile ilgili 2 işlemler 3 Çarpanlara ayırma, rasyonel ifadeleri sadeleştirme 4 I. ve II. dereceden denklemler I. ve II. dereceden eşitsizlikler ve denklem sistemlerinin 5 çözümleri 6 Fonksiyonlar ve grafik çizimleri 7 Logaritma ve üstel fonksiyonlar 8 Ara Sınav Trigonometri, açısal ölçüleri dönüştürebilme, trigonometrik 9 oranlar Üçgenlerde sinüs ve cosinüs bağıntısı, alan, kenar ve açı 10 hesapları. 11 Geometri, alan ve hacim hesapları 12 Pisagor bağıntısı 13 Öklid bağıntısı 14 Karmaşık sayılar

8 DERSİN KODU 117 Yabancı Dil -I (İngilizce) Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi İngilizce lık (Proje, İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fied Times 14 consolidation

9 DERSİN KODU 103 Benzin Motorları ve Teknolojisi Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi İngilizce lık (Proje, Motor Prensipleri, El ve Ölçü Aletleri Genel Tanımlar ve Terimler, Supap Zaman Ayar Diyagramı, İki 2 ve Dört Zamanlı Motorlar Motor Gücü, Motor Momenti, Motor Karakteristikleri ve Motor 3 Tipleri 4 Yakıt Sistemi, Parçaları ve Bakımı 5 Ateşleme Sistemi, Parçaları ve Bakımı 6 Yağlama Sistemi Parçaları ve Bakımı 7 Soğutma Sistemi Parçaları ve Bakımı 8 Uygulamalı Yarıyıl Ara Sınavı 9 Yarıyıl Ara Sınavı 10 Motor Parçaları ve Arızacılık 11 Silindir Kapağı, Supaplar ve Supap Mekanizmaları 12 Piston Biyel Mekanizması ve Krank Milleri 13 Kompresyon Muayenesi ve Silindir Kaçak Testi 14 Yarıyıl sonu sınavı

10 2.YARIYILI /BAHAR DERSİN ADI Yabancı Dil-II (İngilizce) DERS KODU Yarıyılı / Bahar Dönemi X lık 4 14 (Proje, 4. Bu ders öğrenciye başlangıç seviyede İngilizce bilgisine sahip olarak nasıl konuşacağını,yazacağını öğretmeyi amaçlamaktadır 1 Simple past tense TO BE fiili 2 Simple past tense düzenli fiiller 3 Simple past tense düzensiz fiiller Gelecek zaman ve planlı gelecek, Hava, Aylar, Günler hakkında 4 konuşma 5 Moda ve giyim konusundan bahsetme 6 Sürekli geçmiş zaman 7 Yan cümlecikler WHEN/ WHILE 8 Arasınav 9 Mecburiyet, Tavsiyeler hakkında konuşma 10 Konuların Tekrar 11 Edatlar, Coğrafya ve Seyahat hakkında bilgiler 12 Present Perfect Tense ve spor faaliyetleri 13 Present Perfect ve Sağlık hakkında kelimelerin öğrenilmesi 14 Tavsiyelerde bulunabilme ve since/for kalıpları 15 Genel Tekrar 16 Dönem sonu sınavı

11 Dizel Motorları Teknolojisi DERS KODU Yarıyılı / Bahar Dönemi X lık (Proje, Bu derste dizel yakıt enjeksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, dizel yakıt enjeksiyon sisteminin parçalarının, sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasının, D.P.A. (Dağıtıcı Tip Pompaların), elektronik kumandalı enjeksiyon (Müstakil) pompanın ve Common Rail dizel enjeksiyon sisteminin bakım ve onarımını yapabilecektir. Ayrıca dizel yakıt enjeksiyon sisteminin diagnostik test cihazı ile genel kontrolünü yapabilecektir. Yakıt Sistemi (Yakıt deposu, Besleme Pompası,Yakıt boruları, 1 Filtre Aşırı Doldurma Sistemleri, İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı 2 Doldurma Sistemlerinin Kullanılma Nedenleri Dizel Motorlarında Kullanılan Aşırı Doldurma Sistemlerinin 3 Çeşitleri Mekanik Aşırı Doldurma (Süper Şarj), Egzoz Turbo Kompresörü 4 İle Aşırı Doldurma 5 İntercooler Sistemi Yakıt Enjeksiyon Pompaları, Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon 6 Pompası 7 D.P.A. Tip Pompa 8 Elektronik Yakıt Sistemi 9 Common Rail Dizel Enjeksiyon Sistemi 10 Comman Rail Dizel Enjeksiyon Sistemi ile Çalışan Sensörler 11 Enjektörler 12 Enjektörlerde Yapılan Kontrol ve Ayarlar 13 Dizel Motorları Elektronik Kontrol Üniteleri 14 Diagnos Cihazı

12 Türk Dili -II 2.Yarıyılı / Bahar Dönemi X lık (Proje, nin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek nin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak, büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak, nin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek ve konuşma eğitimi vermektir 1 Dil bilgisi bilme 2 Türkiye sini doğru kullanabilme nin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü 3 yönünde yorumlar yapabilme Okuduğunu anlama, anladığını 4 yorumlayabilme, yorumlarını sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme 5 Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme 6 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme 7 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme 8 Ara Sınav Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde 9 yorumlar yapabilme 10 Yazı dilini doğru kullanabilme 11 Konuşma dilini doğru kullanabilme 12 Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme Sesleri doğru çıkarabilme. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek 13 okuyabilme ve şiir okuma çalışmaları 14 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları 15 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları 16 Dönem Sonu Sınavı

13 Bilgisayar Kullanımı -II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 1 Ecel e giriş Çalışma sayfasına veri girişi, verilerin silinmesi ve değişiklik 2 yapılması 3 Ecel de problem çözülmesi 4 Link oluşturma 5 Formül oluşturma 6 Formül üzerinde değişiklik yapma 7 Fonksiyonlar hakkında temel bilgiler 8 Ara sınav 9 Temel fonksiyonlar 10 Metin tabanlı fonksiyonlar 11 Mantıksal fonksiyonlar 12 Mantıksal fonksiyonlar 13 Ecel de çizim yapılması 14 Grafiklerle çalışma 15 Grafiklerle çalışma 16 Dönem sonu sınavı

14 Malzeme Teknolojisi DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık 2 14 (Proje, 2 2 Bu derste öğrenciye, motorlu taşıtlarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin mekanik özelliklerini ve doğru malzeme seçimini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Motor malzemelerinde meydana gelecek deformasyonu tespit edip malzeme muayenesi yapabilecektir. 1 Taşıt ve Motorlarda Kullanılan Malzemeler Metalik Malzemeler 2 Seramik Malzemeler Polimer Malzemeler 3 Kompozit (Karma) Malzemeler Kauçuk Malzemeler 4 Atomik Yapı ile İlgili Temel Kavramlar Atomlar ve Moleküller Arası Bağlar 5 Birim Kafes Çeşitleri 6 Sertlik Ölçme Metotları 7 Çekme Deneyi Sonrası Elde Edilen Gerilme Uzama Eğrisi 8 Darbe Deneyi Sonrası Kırılma Enerjisi 9 Yorulma Deneyi Sonrası S-N Diyagramı 10 Görsel Muayene Yöntemi 11 Penetrant Sıvı ile Muayene Yöntemi 12 Ultrasonik Muayene Yöntemi 13 X Işını ile Muayene Yöntemi 14 Manyetik Muayene Yöntemi

15 Meslek Resim DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık (Proje, Bu derste araç üzerindeki motor parçalarının ve birleştirme elemanlarının çizimlerini yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, motor parçalarının ve birleştirme elemanlarının resimlerini çizebilecektir. 1 2 Doğru, Dikme ve Açılar 3 İz Düşüm Metotları 4 Kesit 5 Ölçülendirme Perspektifin Özellikleri, Perspektifin Çeşitleri, İki Boyutlu 6 Resimlerin Perspektif Olarak Çizilmesi Perspektiflerde Ara Kesitin Önemi, Görünüşlerde Ara Kesit 7 Kavramı, Makine Parçalarında Ara Kesit Kavramı, Standardizasyonun Önemi Çeşitli Standart Makine Elemanları, Birleştirme Elemanları, 8 Birleştirme Elemanları Sökülebilen Birleştirme Elemanları 9 Millerin Resimde Gösterilmesi ve Ölçülendirilmesi Sabit Birleştirmeler 10 Dişli Çarklar 11 Yaylar 12 Kamlar, Kasnaklar, Yataklar 13 Alıştırma ve Tolerans 14 Yüzey İşleme İşaretleri 15 Montaj Resimleri

16 Genel ve Teknik İletişim DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık (Proje, Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Bireysel iletişim kurmak 2.Örgütsel iletişim kurmak 1 Sözlü İletişim kurmak 2 Sözlü İletişim kurmak 3 Yazılı İletişim kurmak 4 Yazılı İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak 5 Sözsüz İletişim kurmak 6 Sözsüz İletişim kurmak 7 Sözsüz İletişim kurmak 8 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 10 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 11 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 12 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 13 Örgüt dışı iletişim kurmak 14 Örgüt dışı iletişim kurmak

17 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk İlke ve İnkılapları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk ün Türk milleti için seçmiş olduğu Çağdaş Medeniyetleri Yakalama hedefinin önemini kavratmak ve benimsetmek 1 Siyasi alanda yapılan inkılaplar 2 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 3 Kadın Hakları 4 Sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılâplar 5 Hukuk ve eğitim alanında yapılan inkılâplar 6 Ekonomik ve sağlık alanında yapılan inkılâplar 7 Ara Sınav 8 Bütünleyici İlkeler, Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik İlkesi 9 Milliyetçilik İlkesi, 10 Halkçılık İlkesi, Laiklik İlkesi 11 Devletçilik İlkesi, İnkılapçılık İlkesi 12 Milli Mücadele dönemi Türk Dış Politikası 13 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 14 İsmet İnönü ve Celal Bayar Dönemleri 15 Final Sınavı

18 DERSİN KODU 110 MATEMATİK- II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık (Proje, *Lineer denklem ve matris sistemleri ile temel hesaplamaları yapabilme. *Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilme. *Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme. *İntegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların integralini alabilme. *Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme. *İstatistik yöntemlerini açıklayabilme ve uygulayabilme. 1 Lineer denklem sistemleri ve matrisler. 2 Matrisler ve determinantlar. 3 Limit ve limit alma işlemleri. 4 Limit ve süreklilik. 5 Türev kavramı, türev alma kuralları. 6 Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi. Türev yardımıyla Maksimum ve minimum problemlerinin 7 çözümü. 8 Türevle ilgili uygulamalar. 9 Ara Sınav 10 İntegral 11 Belirli integral. 12 İntegral alma teknikleri ve belirsiz integral. 13 İntegral yardımıyla alan ve hacim hesapları. 14 İstatistik 15 16

19 DERS KODU 116 Otomotiv Elektroniği 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık 3 14 (Proje, 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci otomotiv elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecektir. 1 Elektronik Devre Elemanları 2 Elektronik Devre Elemanları Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 3 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 4 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 5 Kontrolleri 6 Diagnostik Cihazları 7 Diagnostik Cihazları 8 Alıcılar (Sensörler) 9 Aktuvatörler 10 Aktuvatörler 11 Elektronik Kontrol Üniteleri 12 Elektronik Kontrol Üniteleri 13 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri 14 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri

20 3.YARIYILI /GÜZ DERSİN ADI Hareket Kontrol Sistemleri DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 4 14 (Proje, 4 4 Bu derste hareket kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, araçlarda kullanılan ön düzen, direksiyon ve süspansiyon sisteminin bakım ve onarımını yapabilecektir. 1 Ön Düzen Ayarları 2 Direksiyon Sistemleri ve Çeşitleri 3 Amortisörler 4 Hidrolik Fren Sistemleri 5 Fren Limütörü 6 Havalı Fren Sistemleri 7 Retarder Sistemi 8 ABS Fren Sistemi 9 ABS Fren Sisteminde Kullanılan Sensörler 10 Diagnostik Cihazı 11 ASR Fren Sistemi 12 ESP Fren Sistemi 13 ASR Fren Sisteminde Kullanılan Sensörler 14 EBD Fren Sistemi

21 Güç Aktarma Organları DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık (Proje, Bu derste aracın güç aktarma organlarının bakım ve onarımlarını yapılması amaçlanmaktadır. Öğrenci güç aktarma organlarının bakım onarımlarını yapabilecektir. 1 Kavramalar,Çalışma Sistemleri ve Kavrama Ayırma Sistemleri 2 Kavramalar,Çalışma Sistemleri ve Kavrama Ayırma Sistemleri 3 Hidrolik Debriyaj Merkezleri 4 Önden Çekişli Vites Kutuları 5 Mekanik Vites Kutularında Temel Terim ve Kavramlar 6 Mekanik Vites Kutusu 7 Hidrolik Güç İletimi, Tork Konvertör 8 Hidrolik Güç İletimi, Tork Konvertör 9 Otomatik Vites Kutusunun Planet Dişli Sistemleri Değişken Geometrili Vites Kutusunun (Cvt) Kasnak, Kayış- 10 Zincir Sistemi Değişken Geometrili Vites Kutusunun (Cvt) Kasnak, Kayış- 11 Zincir Sistemi Otomatik Vites Kutusu Hidrolik Sistemi 12 Otomatik Vites Kutusu Elektronik Sistem ve Yönetim 13 Triptironik Vites Kutusunun Kumanda Sistemleri 14 Modülatör 15 Şaftlar, Diferansiyeller, Kilitli Diferansiyeller, Akslar

22 Motor Test ve Ayarları DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 4 14 (Proje, 4 4 Motor test ayar sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir. Motor test ve ayarlarını yapabilecektir. Motor Sistemlerinin Fiziki Kontrolleri, Soğutma ve Yağlama 1 Sistemleri 2 Ateşleme Sistemi ve Kontrolleri Diagnostik Cihazları 3 Diagnostik Test Cihazının Kabloları ve Bağlantıları 4 Motor Sistemlerinde Arıza Taranması 5 ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) Arıza Kodları 6 ECU Hafızasındaki Arızaları Silinmesi Parçaları ECU ya Tanıtmak 7 Kompresyon Testi, Silindir Kaçak Test Cihazı 8 Egzoz Emisyonları ve Kontrolleri, Katalitik Konvertörler 9 Araç Gösterge Sistemleri ve Kontrolleri 10 Supap Mekanizmaları, Değişken Supap Zamanlaması Diagnostik Test Cihazı ile Yapılan Kontroller Selenoid Valfın Kontrolleri 11 Sensörün Kontrolleri Yağlama Hattında Yapılan Kontroller Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, 12 Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim) Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, 13 Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim) 14 Taşıt testleri

23 Ölçme Teknolojisi DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 2 14 (Proje, 3 2 Otomotivde ölçme tekniği ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Taşıt ve motor parçalarının ölçümlerini yapabilecektir. Ölçme ve Kontrol Terminolojisi, 1 Boyutsal Ölçü Birimleri Direkt (Doğrudan) Ölçme Metotları 2 Endirekt (Mukayeseli) Ölçme Metotları Ölçü Aletleri Direkt (Doğrudan) Ölçme Metotları 3 Endirekt (Mukayeseli) Ölçme Metotları Ölçü Aletleri 4 Kumpaslar 5 Mikrometreler 6 Komparatörler, Mastarlar, Sentiler vb 7 Ulusal ve Uluslararası Birim Sistemleri 8 Ölçü Aletlerinin Bakım ve Ayarlarını Yapmak 9 Elektriksel Ölçü Aletleri 10 Elektriksel Ölçü Aletleri 11 Ölçü Aletlerinin Kalibrasyonunu Yapmak 12 Diğer Ölçü Aletleri(Lazer vb.) 13 Yüzey Pürüzlülüğü Kavramı ve Ölçme Yöntemi 14 Yüzey Pürüzlülüğü Kavramı ve Ölçme Yöntemi

24 Makine Elemanları DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 3 14 (Proje, 2 2 Bu derste makine elemanlarının temel kavramları ve hesaplamaları yapması hedeflenmektedir. Makine elemanları hesaplarını yapabilecektir. 1 Temel Kavramlar Bağlantı Elemanları 2 Lehim, Kaynak, Mil Göbek Bağlantıları 3 Sıkı Geçme, Konik Geçme, Pim Toleranslar 4 Yüzey Kalitesi Perçinler ve Hesapları 5 Kamalar 6 Civatalar ve Saplamalar 7 Dişli ve Hesapları 8 Kayış ve Kasnaklar 9 Kavramlar, Moment, Tork, Dişli Kutuları 10 Yaylar, Mekanizmaları, Zincirler 11 Makara ve Halatlar 12 Miller ve Mil Hesapları 13 Akslar 14 Yataklar

25 Üretim Teknikleri DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 4 14 (Proje, X 3 5 Üretim yöntemlerinin sınıflandırılması(imalat sektöründe sıklıkla 1 kullanılan yöntemler) Talaşlı imalat yöntemleri( Talaşlı imalat kavramı, tornalama işlemi, 2 torna tezgahları ve kesici takımlar) 3 Boyuna, alın, sırt, konik tornalama işlemleri Delme işlemi(matkap tezgahları, matkap uçları, kesme hızı, matkap 4 uçlarının bilenmesi) Planyalama, vargelleme( Planya ve vargel tezgahları, bu tezgahlarda 5 yapılan işler, işlerin bağlanması, kesici takımlar) Broşlama,honlama lebleme( Yüzey pürüzlülüğü, yüzey 6 pürüzlülüğünü azaltmak ve kalibrasyon) Taşlama( taşlama tezgahları,kullanılan kesici taşlar, silindirik ve 7 düzlemsel taşlama) 8 Döküm işleri döküm teknikleri Elastik şekillendirme(dövme, kıvırma, kalıpta dövme, haddeleme, 9 sıcak ve soğuk şekillendirme) Kaynak ve lehimleme( Kaynak yöntemleri, kaynak makineları, 10 elektrik ark kaynağı) 11 Gaz kaynağı (Oksi asetilen kaynağı aparatları ve tekniği) Lehimleme( Sert ve yumuşak lehimleme, lehimleme aparatları ve 12 lehimleme tekniği) 13 Lazer ve plazma ile kesme 14 Elektro erozyon tel erozyon elekro kimyasal üretim yöntemleri

26 İşletme Yönetimi DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 3 14 (Proje, 3 4 İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak 1.Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek 2. İş yeri kurma fikrini oluşturmak 3. İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek 4. İş yerini faaliyete açmak 1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek 2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek 3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını 4 Seçmek 5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek 6 İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak 7 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek 8 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek 9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek 10 Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak 11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak 12 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak 13 Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek 14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

27 4.YARIYILI /BAHAR DERSİN ADI Otomotiv Malzeme Teknolojisi DERS KODU 202 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE 4.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Ders Saati 4 14 (Proje, X 3 5 Temel otomotiv parçalarını,işlevlerini ve çalışma ortamlarını tanıma, malzeme yapıları ve üretim biçimleri hakkında temel bilgileri kavrama Motor parçalarının malzeme yapıları açıklar, üretim biçimlerini ayırt eder, güncel otomotiv parçaları ve malzemeleri hakkındaki yöntem ve gelişmeleri değerlendirir. 1 Temel taşıt parçaları ve görevleri( Motor sistemini oluşturan parçalar) 2 Aktarma organlarını ve Hareket kontrol sistemlerini oluşturan parçalar. 3 Elektrik ve elektronik sistemi oluşturan parçalar 4 Konfor sistemini oluşturan parçalar 5 Saf meteller ve metal alaşımları metal özellikleri 6 Metal olmayan malzemeler (Plastik,kompozit malzemeler ve özellikleri) 7 Üretim yöntemleri(plastik, aşındıma,talaşlı, birleştirme, kaplama yöntemeleri) 8 Motor gövdesini yakından tanıma, uygun malzeme saçimi, üretim biçimleri Piston,piston pimi, biyel kolu, krank mili,krank mili yatağı malzemeleri ve üretim 9 biçimleri Silindir kapağı, silindir bloğu, gömlekler, sekmanlar, supap ve kam mili 10 malzemeleri ve üretim yöntemleri 11 Yakıt deposu, radyatör, iletim boruları, pompalar üretim biçimleri ve malzemeleri Aktarma organları ve hareket kontrol sistemlerini oluşturan parçaların malzemeleri 12 ve üretim yöntemleri Taşıttaki metel dışı malzemeler, elektrik ve elektronik sistem elemanlari konfor 13 sağlayan ekipmanlar malzeme özellikleri ve üretim şekilleri 14 Yakıt ve yağlar kimyasal yapıları görevleri özellikleri

28 Alternatif Motor ve Yakıtlar DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık 4 14 (Proje, 3 4 Bu derste alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecektir. LPG Yakıt Sistemi, LPG Gazın Özellikleri, LPG Gaz Yakıt 1 Sisteminin Emniyet Kuralları LPG Enjeksiyon Sistemi Parçalarının Özellikleri ve Çalışma 2 Prensipleri 3 LPG Enjeksiyon Sisteminin Ayarları 4 Doğal Gaz Yakıt Sistemi, Doğal Gazın Özellikleri 5 Doğal Gaz Yakıt Sisteminin Emniyet Kuralları Doğal Gaz Enjeksiyon Sistemi Parçalarının Özellikleri ve 6 Çalışma Prensipleri 7 Doğal Gaz Enjeksiyon Sisteminin Ayarları 8 Bio Yakıtlar, Bio Dizel Üretimi, Bio Benzin Üretimi 9 Bio Dizel ve Bio Benzin Standartları 10 Alkollü Yakıtlar, Etanol - Metanolün Özellikleri 11 Alternatif Yakıt Kullanımı ile İlgili Mevzuat 12 Wankel Motorları 13 Hibrid Motorların Çalışma Prensibi ve Bakımları 14 Yakıt Hücreli Motorların Çalışma Prensibi

29 Motorlu Taşıtlar Mekaniği DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık 4 14 (Proje, 3 4 Öğrenci taşıt mekaniği ile ilgili hesaplamaları yapabilecektir 1. Taşıta Etkiyen Kuvvet ve momentleri ve Taşıt Aerodinamiğini hesaplayabilecektir. 2. Kavramaların hesaplamalarını, vites kutusunun hesaplamalarını ve Şaft ve diferansiyel dişli oranlarını hesaplayabilecektir. 3. Tekerlek ebatlarının hesaplarını ve Fren hesaplamalarını yapabilecektir. 4. Savrulma, yalpa ve kayma hesaplarını, Ön düzen geometrisinin ve süspansiyon sisteminin hesaplamalarını, direksiyon açısı hesaplamaları yapabilecektir. Yuvarlanma direnci, İvme direnci. Hava direnci, Transmisyon direnci, Yokuş 1 direnci Rüzgar direnci, Taşıtın fiziksel davranışı, Hareket direnç, Yanal kuvvetler, 2 Aerodinamik direnç, Bernolli denklemi Aerodinamik direnç gücü, Yanal kuvvetler, Doğrusal kuvvetler, Matematiksel 3 ve fiziksel ifadeler, Motor ve taşıt performansı Kavramalarda hareket iletimi, Moment ve güç hesabı, Hidrolik güç iletimi, 4 Elektrikli kavrama, Tablo değeri okuma Güç ve moment iletimi, Dişli oranı, Tahrik kuvveti, Transmisyon verimi, 5 Mekanik vites kutusu, Otomatik vites kutusu 6 Diferansiyel dişli oranı, Hareket iletimi, Şaft 7 Moment ve güç iletimi, Dinamik ve statik yükle Lastik malzemeleri, Tekerleklerin statik ve dinamik hareketleri, Jant 8 malzemesi Motor performans değerleri, Yol-zemin şartları, Yol-tekerlek ilişkisi, Yol-hız 9 ilişkisi, Tablolar Hidrolik sistemler, Hidrolik sızdırmazlık elamanları, Fren sistemi ile ilgili 10 ampirik ifadeler 11 Fren sistemleri, Yol-zemin bilgisi, Fren dağıtım ve kumanda sistemleri Taşıtın yol hareket karakteristikleri, Taşıtlarda hareket dirençleri, Taşıtlarda 12 savrulma ve yanal kayma, Taşıtlarda düzgün doğrusal hareketler Geometrik hesaplamalar, Kamber, kaster, toe-in, toe-out, kingpim ve toplam 13 açı, Amortisörler, Salıncak kolları, Direksiyon sistemi geometrik hesaplamalar, Dönüş açısı, Direksiyon dönme merkezi Hidrolik sistemler ile ilgili hesaplamalar, Elektrikli sistemler ile ilgili 14 hesaplamalar, Direksiyon dişli oranları hesabı

30 Sistem Analizi ve Tasarımı DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık 4 14 (Proje, 3 5 Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek 2. Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak 3. Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak 4. Sistem/ürünü gerçekleştirmek 5. Sistem/ürünün çıktılarını sunmak 1 Çalışma Konusunu Seçmek 2 Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak 3 Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak 4 Gerekli Malzemeleri Seçmek 5 Gerekli Malzemeleri Seçmek 6 Sistem Akış Şemasını Hazırlamak 7 Sistemin Hesaplamalarını Yapmak 8 Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek 9 Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak 10 Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek 11 Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak 12 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak 13 Sistemin/Ürünü Test Etmek 14 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak 15 Donanım

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Motor Teknolojisi

Detaylı

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Matematik -I DERSİN KODU 101 SÜRE VE ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜ PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI DERS LİSTESİ

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ I. YARIYIL DERSLERİ MESLEKİ MATEMATİK I (3 0) AKTS:5- ZORUNLU KÜME, SAYILAR, MODÜLER

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ETO101 Genel Matematik Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı