1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci otomotiv elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecektir. 2 Elektronik Devre Elemanları Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 3 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 4 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 5 Kontrolleri 6 Diagnostik Cihazları 7 Diagnostik Cihazları 8 Alıcılar (Sensörler) 9 Aktuvatörler 10 Aktuvatörler 11 Elektronik Kontrol Üniteleri 12 Elektronik Kontrol Üniteleri 13 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri 14 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri

2 Motor Termodinamiği DERS KODU Yarıyıl /Güz Dönemi lık Ders Saati (Proje, Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunlar, çevrimler, motor çevrimleri, güç, verim ifadeleri, yanma ve yakıtların teorisi ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. 1.Temel termodinamik hesapları yapmak 2.Motor çevrimlerini çizip gerekli hesaplamaları yapmak Temel Kavramlar (Sistem, Çevre, Hal Değişimi, Çevrim,) 1 Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu 2 Isı ve İş Dönüşümleri Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri (Özellik Bağıntıları, 3 P-V, T-S Diyagramları) Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri (Özellik Bağıntıları, 4 P-V, T-S Diyagramları) 5 İdeal Gaz Denklemi ve İdeal Gazların Hal Değişimleri 6 Termodinamiğin 1. Kanunu 7 Termodinamiğin 2. Kanunu 8 Motor Çevrimleri, Çevrimlerin Karşılaştırılması 9 İçten Yanmalı Motorlarda İş, Verim, Güç 10 Motor Performans Karakteristikleri Yakıtlar, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Yanmanın Fiziksel 11 Analizi, Kimyasal Özellikleri, Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma Yakıtların 12 Sınıflandırılması, Hidrokarbonlar, Alkoller ve Türevleri, Yanmanın Sınıflandırılması, Yanma Denklemleri Yanma Sonu Ürünler ve Analizleri, Yakıt ve Yanma ile İlgili 13 Tablolar, Alternatif Yakıtlar ve Yanma Motorlarda Yanmadan Kaynaklan Vuruntu, Yakıtların 14 Buharlaşması, Vuruntu Mukavemeti

3 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri DERS KODU 109 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme, ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. 1.Temel statik ve Malzeme dayanımıyla ilgili hesapları yapmak 2.Dinamik konuları, enerji, iş, güç ve basınçla ile ilgili temel hesaplamaları yapmak 3.Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketi,elektrik ve manyetizma ile ilgili temel hesapları yapmak Kuvvet ve vektörler (Vektörlerin toplanması ve çıkartılması, 1 bileşke vektör, sinüs, kosinüs ve bileşenlere ayırma yöntemleri) 2 Moment ve ağırlık merkezleri Sürtünme(Sürtünme katsayıları, sürtunme kuvvetinin etkisi, 3 statik ve dinamik sürtünme) Dayanım bilgisi(malzeme özellikleri, yanma oksitlenme, 4 uzama, hook kanunu) Malzemelerin çekme, basma, burulma,burkulma, yorulma 5 dayanımları Dinamik (Düzgün doğrusal hareket, düzgün değişen doğrusal 6 hareket) 7 Bağıl hız, newtonun ikinci kanunu 8 Enerji ( Enerji türleri ve dönüsümleri, verim) 9 İş, birim zamandaki iş(güç) 10 Basınç (basınç birimleri, sıvılarda basınç, manometreler) 11 Elektrik ( Elektrik elemanları, yuk,direnç, devreler) 12 Gerilim farkı, güç, elktrik motorları,transfarmatörler Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketleri (dalga 13 uzunlukları, frekanslar) Elektromanyetik dalgaları kullanarak çalışan sistemler( cep 14 telefonları, uydu TV, malzeme muayene araçları)

4 Bilgisayar I DERS KODU 111 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Bilgisayar ile ilgili temel kavram ve terimleri anlayabilme, Microsoft Windows XP/Vista/7 işletim sistemlerini ve MS Word programını en verimli şekilde nerede ve nasıl kullanılabileceği hakkında yeterli bilgi kazandırmak. Bilgisayarı tanımak, Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar parçalarını 1 tanımak 2 Bilgisayar parçalarını tanımak, Genel bilgisayar bilgileri 3 Windows XP/Vista/7 ortamı, Windows XP/Vista/7 ye ilk adım 4 Görev Çubuğu özellikleri, Başlat menüsü 5 Görünüm özelliklerini ayarlamak, Enerji koruma ayarları 6 Denetim masası öğeleri 7 Dosya ve klasörlerle çalışmak 8 Ara sınav 9 Internet Eplorer 10 Office programlarına giriş 11 Word de ilk işlemler, seçimler yapmak Karakter ve paragrafları biçimlendirmek, madde imleri ve 12 numaralandırma yapmak 13 Belgelere eklentiler yapmak, Tablolar ile çalışmak 14 Tablolar ile çalışmak 15 Resim ve grafik nesneleri ile ilgili işlemler yapmak 16 Dönem Sonu Sınavı

5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU 113 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık (Proje, Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmektir Temel Kavramlar (İnkılap, İhtilal, Devrim, Islahat, Hükümet Darbesi... 1 ) 2 Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri ve Islahatlar Hareketleri. Tanzimat Fermanı,Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet II. Meşrutiyet 3 Dönemleri 4 XIX.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Fikir Hareketleri 5 İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Harbi, Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, Cepheler, Ermeni Meselesi ve I Dünya Savaşı 6 Sırasında Ermeni Olayları 7 Ara Sınav Mondros Mütarekesi ve Sonrası Osmanlı Topraklarında Yapılan 8 İşgaller İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Atatürk ün Samsun a 9 Çıkışı, Milli Mücadele Dönemi Yeni Türk Devletinin Teşkilatlanması, Kongreler Dönemi ve Misak-ı 10 Milli Kararları 11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve İç Ayaklanmalar Milli Mücadelede Başlıca Cepheler, Birinci ve İkinci İnönü 12 Savaşları Sakarya Savaşı, 13 Başkomutanlık Meydan Muharebesi Mudanya Mütarekesi, 14 Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması 15 Final Sınavı

6 Türk Dil -I DERS KODU Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati 2 14 (Proje, 2 Türk dilinin özelliklerini, imlâ, noktalama, ses ve işleyiş kurallarını göstermek, yi doğru ve etkili kullanmada yeterlilik sağlamak Dil, tanımı, dilinin kazanılması, dilin iletişimdeki yeri ve 1 önemi, 2 Dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi 3 ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, 4 de sesler ve sınıflandırılması, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece 5 bilgisi, 6 de sesler ve sınıflandırılması, nin hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, 7 noktalama işaretleri ve uygulaması, 8 Ara Sınav 9 nin yapım ekleri ve uygulaması 10 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, 11 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 12 de isim ve fiil çekimleri 13 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 14 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 15 Zarfların, edatların ve bağlaçların deki kullanılışı. 16 Dönem Sonu Sınavı

7 MATEMATİK- I DERSİN KODU 101 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi lık (Proje, *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme. 1 Sayılar, aritmetik işlemler Üs ve kök hesapları, ikili, sekizli, onaltılı sayı sistemleri ile ilgili 2 işlemler 3 Çarpanlara ayırma, rasyonel ifadeleri sadeleştirme 4 I. ve II. dereceden denklemler I. ve II. dereceden eşitsizlikler ve denklem sistemlerinin 5 çözümleri 6 Fonksiyonlar ve grafik çizimleri 7 Logaritma ve üstel fonksiyonlar 8 Ara Sınav Trigonometri, açısal ölçüleri dönüştürebilme, trigonometrik 9 oranlar Üçgenlerde sinüs ve cosinüs bağıntısı, alan, kenar ve açı 10 hesapları. 11 Geometri, alan ve hacim hesapları 12 Pisagor bağıntısı 13 Öklid bağıntısı 14 Karmaşık sayılar

8 DERSİN KODU 117 Yabancı Dil -I (İngilizce) Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi İngilizce lık (Proje, İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fied Times 14 consolidation

9 DERSİN KODU 103 Benzin Motorları ve Teknolojisi Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi İngilizce lık (Proje, Motor Prensipleri, El ve Ölçü Aletleri Genel Tanımlar ve Terimler, Supap Zaman Ayar Diyagramı, İki 2 ve Dört Zamanlı Motorlar Motor Gücü, Motor Momenti, Motor Karakteristikleri ve Motor 3 Tipleri 4 Yakıt Sistemi, Parçaları ve Bakımı 5 Ateşleme Sistemi, Parçaları ve Bakımı 6 Yağlama Sistemi Parçaları ve Bakımı 7 Soğutma Sistemi Parçaları ve Bakımı 8 Uygulamalı Yarıyıl Ara Sınavı 9 Yarıyıl Ara Sınavı 10 Motor Parçaları ve Arızacılık 11 Silindir Kapağı, Supaplar ve Supap Mekanizmaları 12 Piston Biyel Mekanizması ve Krank Milleri 13 Kompresyon Muayenesi ve Silindir Kaçak Testi 14 Yarıyıl sonu sınavı

10 2.YARIYILI /BAHAR DERSİN ADI Yabancı Dil-II (İngilizce) DERS KODU Yarıyılı / Bahar Dönemi X lık 4 14 (Proje, 4. Bu ders öğrenciye başlangıç seviyede İngilizce bilgisine sahip olarak nasıl konuşacağını,yazacağını öğretmeyi amaçlamaktadır 1 Simple past tense TO BE fiili 2 Simple past tense düzenli fiiller 3 Simple past tense düzensiz fiiller Gelecek zaman ve planlı gelecek, Hava, Aylar, Günler hakkında 4 konuşma 5 Moda ve giyim konusundan bahsetme 6 Sürekli geçmiş zaman 7 Yan cümlecikler WHEN/ WHILE 8 Arasınav 9 Mecburiyet, Tavsiyeler hakkında konuşma 10 Konuların Tekrar 11 Edatlar, Coğrafya ve Seyahat hakkında bilgiler 12 Present Perfect Tense ve spor faaliyetleri 13 Present Perfect ve Sağlık hakkında kelimelerin öğrenilmesi 14 Tavsiyelerde bulunabilme ve since/for kalıpları 15 Genel Tekrar 16 Dönem sonu sınavı

11 Dizel Motorları Teknolojisi DERS KODU Yarıyılı / Bahar Dönemi X lık (Proje, Bu derste dizel yakıt enjeksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, dizel yakıt enjeksiyon sisteminin parçalarının, sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasının, D.P.A. (Dağıtıcı Tip Pompaların), elektronik kumandalı enjeksiyon (Müstakil) pompanın ve Common Rail dizel enjeksiyon sisteminin bakım ve onarımını yapabilecektir. Ayrıca dizel yakıt enjeksiyon sisteminin diagnostik test cihazı ile genel kontrolünü yapabilecektir. Yakıt Sistemi (Yakıt deposu, Besleme Pompası,Yakıt boruları, 1 Filtre Aşırı Doldurma Sistemleri, İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı 2 Doldurma Sistemlerinin Kullanılma Nedenleri Dizel Motorlarında Kullanılan Aşırı Doldurma Sistemlerinin 3 Çeşitleri Mekanik Aşırı Doldurma (Süper Şarj), Egzoz Turbo Kompresörü 4 İle Aşırı Doldurma 5 İntercooler Sistemi Yakıt Enjeksiyon Pompaları, Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon 6 Pompası 7 D.P.A. Tip Pompa 8 Elektronik Yakıt Sistemi 9 Common Rail Dizel Enjeksiyon Sistemi 10 Comman Rail Dizel Enjeksiyon Sistemi ile Çalışan Sensörler 11 Enjektörler 12 Enjektörlerde Yapılan Kontrol ve Ayarlar 13 Dizel Motorları Elektronik Kontrol Üniteleri 14 Diagnos Cihazı

12 Türk Dili -II 2.Yarıyılı / Bahar Dönemi X lık (Proje, nin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek nin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak, büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak, nin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek ve konuşma eğitimi vermektir 1 Dil bilgisi bilme 2 Türkiye sini doğru kullanabilme nin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü 3 yönünde yorumlar yapabilme Okuduğunu anlama, anladığını 4 yorumlayabilme, yorumlarını sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme 5 Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme 6 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme 7 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme 8 Ara Sınav Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde 9 yorumlar yapabilme 10 Yazı dilini doğru kullanabilme 11 Konuşma dilini doğru kullanabilme 12 Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme Sesleri doğru çıkarabilme. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek 13 okuyabilme ve şiir okuma çalışmaları 14 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları 15 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları 16 Dönem Sonu Sınavı

13 Bilgisayar Kullanımı -II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 1 Ecel e giriş Çalışma sayfasına veri girişi, verilerin silinmesi ve değişiklik 2 yapılması 3 Ecel de problem çözülmesi 4 Link oluşturma 5 Formül oluşturma 6 Formül üzerinde değişiklik yapma 7 Fonksiyonlar hakkında temel bilgiler 8 Ara sınav 9 Temel fonksiyonlar 10 Metin tabanlı fonksiyonlar 11 Mantıksal fonksiyonlar 12 Mantıksal fonksiyonlar 13 Ecel de çizim yapılması 14 Grafiklerle çalışma 15 Grafiklerle çalışma 16 Dönem sonu sınavı

14 Malzeme Teknolojisi DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık 2 14 (Proje, 2 2 Bu derste öğrenciye, motorlu taşıtlarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin mekanik özelliklerini ve doğru malzeme seçimini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Motor malzemelerinde meydana gelecek deformasyonu tespit edip malzeme muayenesi yapabilecektir. 1 Taşıt ve Motorlarda Kullanılan Malzemeler Metalik Malzemeler 2 Seramik Malzemeler Polimer Malzemeler 3 Kompozit (Karma) Malzemeler Kauçuk Malzemeler 4 Atomik Yapı ile İlgili Temel Kavramlar Atomlar ve Moleküller Arası Bağlar 5 Birim Kafes Çeşitleri 6 Sertlik Ölçme Metotları 7 Çekme Deneyi Sonrası Elde Edilen Gerilme Uzama Eğrisi 8 Darbe Deneyi Sonrası Kırılma Enerjisi 9 Yorulma Deneyi Sonrası S-N Diyagramı 10 Görsel Muayene Yöntemi 11 Penetrant Sıvı ile Muayene Yöntemi 12 Ultrasonik Muayene Yöntemi 13 X Işını ile Muayene Yöntemi 14 Manyetik Muayene Yöntemi

15 Meslek Resim DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık (Proje, Bu derste araç üzerindeki motor parçalarının ve birleştirme elemanlarının çizimlerini yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, motor parçalarının ve birleştirme elemanlarının resimlerini çizebilecektir. 1 2 Doğru, Dikme ve Açılar 3 İz Düşüm Metotları 4 Kesit 5 Ölçülendirme Perspektifin Özellikleri, Perspektifin Çeşitleri, İki Boyutlu 6 Resimlerin Perspektif Olarak Çizilmesi Perspektiflerde Ara Kesitin Önemi, Görünüşlerde Ara Kesit 7 Kavramı, Makine Parçalarında Ara Kesit Kavramı, Standardizasyonun Önemi Çeşitli Standart Makine Elemanları, Birleştirme Elemanları, 8 Birleştirme Elemanları Sökülebilen Birleştirme Elemanları 9 Millerin Resimde Gösterilmesi ve Ölçülendirilmesi Sabit Birleştirmeler 10 Dişli Çarklar 11 Yaylar 12 Kamlar, Kasnaklar, Yataklar 13 Alıştırma ve Tolerans 14 Yüzey İşleme İşaretleri 15 Montaj Resimleri

16 Genel ve Teknik İletişim DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık (Proje, Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Bireysel iletişim kurmak 2.Örgütsel iletişim kurmak 1 Sözlü İletişim kurmak 2 Sözlü İletişim kurmak 3 Yazılı İletişim kurmak 4 Yazılı İletişim kurmak Yazılı İletişim kurmak 5 Sözsüz İletişim kurmak 6 Sözsüz İletişim kurmak 7 Sözsüz İletişim kurmak 8 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel (Formal) İletişim kurmak 10 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 11 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 12 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak 13 Örgüt dışı iletişim kurmak 14 Örgüt dışı iletişim kurmak

17 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık Ders Saati (Proje, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk İlke ve İnkılapları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk ün Türk milleti için seçmiş olduğu Çağdaş Medeniyetleri Yakalama hedefinin önemini kavratmak ve benimsetmek 1 Siyasi alanda yapılan inkılaplar 2 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 3 Kadın Hakları 4 Sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılâplar 5 Hukuk ve eğitim alanında yapılan inkılâplar 6 Ekonomik ve sağlık alanında yapılan inkılâplar 7 Ara Sınav 8 Bütünleyici İlkeler, Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik İlkesi 9 Milliyetçilik İlkesi, 10 Halkçılık İlkesi, Laiklik İlkesi 11 Devletçilik İlkesi, İnkılapçılık İlkesi 12 Milli Mücadele dönemi Türk Dış Politikası 13 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 14 İsmet İnönü ve Celal Bayar Dönemleri 15 Final Sınavı

18 DERSİN KODU 110 MATEMATİK- II 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık (Proje, *Lineer denklem ve matris sistemleri ile temel hesaplamaları yapabilme. *Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilme. *Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme. *İntegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların integralini alabilme. *Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme. *İstatistik yöntemlerini açıklayabilme ve uygulayabilme. 1 Lineer denklem sistemleri ve matrisler. 2 Matrisler ve determinantlar. 3 Limit ve limit alma işlemleri. 4 Limit ve süreklilik. 5 Türev kavramı, türev alma kuralları. 6 Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi. Türev yardımıyla Maksimum ve minimum problemlerinin 7 çözümü. 8 Türevle ilgili uygulamalar. 9 Ara Sınav 10 İntegral 11 Belirli integral. 12 İntegral alma teknikleri ve belirsiz integral. 13 İntegral yardımıyla alan ve hacim hesapları. 14 İstatistik 15 16

19 DERS KODU 116 Otomotiv Elektroniği 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi X lık 3 14 (Proje, 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci otomotiv elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecektir. 1 Elektronik Devre Elemanları 2 Elektronik Devre Elemanları Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 3 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 4 Kontrolleri Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve 5 Kontrolleri 6 Diagnostik Cihazları 7 Diagnostik Cihazları 8 Alıcılar (Sensörler) 9 Aktuvatörler 10 Aktuvatörler 11 Elektronik Kontrol Üniteleri 12 Elektronik Kontrol Üniteleri 13 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri 14 Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri

20 3.YARIYILI /GÜZ DERSİN ADI Hareket Kontrol Sistemleri DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 4 14 (Proje, 4 4 Bu derste hareket kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, araçlarda kullanılan ön düzen, direksiyon ve süspansiyon sisteminin bakım ve onarımını yapabilecektir. 1 Ön Düzen Ayarları 2 Direksiyon Sistemleri ve Çeşitleri 3 Amortisörler 4 Hidrolik Fren Sistemleri 5 Fren Limütörü 6 Havalı Fren Sistemleri 7 Retarder Sistemi 8 ABS Fren Sistemi 9 ABS Fren Sisteminde Kullanılan Sensörler 10 Diagnostik Cihazı 11 ASR Fren Sistemi 12 ESP Fren Sistemi 13 ASR Fren Sisteminde Kullanılan Sensörler 14 EBD Fren Sistemi

21 Güç Aktarma Organları DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık (Proje, Bu derste aracın güç aktarma organlarının bakım ve onarımlarını yapılması amaçlanmaktadır. Öğrenci güç aktarma organlarının bakım onarımlarını yapabilecektir. 1 Kavramalar,Çalışma Sistemleri ve Kavrama Ayırma Sistemleri 2 Kavramalar,Çalışma Sistemleri ve Kavrama Ayırma Sistemleri 3 Hidrolik Debriyaj Merkezleri 4 Önden Çekişli Vites Kutuları 5 Mekanik Vites Kutularında Temel Terim ve Kavramlar 6 Mekanik Vites Kutusu 7 Hidrolik Güç İletimi, Tork Konvertör 8 Hidrolik Güç İletimi, Tork Konvertör 9 Otomatik Vites Kutusunun Planet Dişli Sistemleri Değişken Geometrili Vites Kutusunun (Cvt) Kasnak, Kayış- 10 Zincir Sistemi Değişken Geometrili Vites Kutusunun (Cvt) Kasnak, Kayış- 11 Zincir Sistemi Otomatik Vites Kutusu Hidrolik Sistemi 12 Otomatik Vites Kutusu Elektronik Sistem ve Yönetim 13 Triptironik Vites Kutusunun Kumanda Sistemleri 14 Modülatör 15 Şaftlar, Diferansiyeller, Kilitli Diferansiyeller, Akslar

22 Motor Test ve Ayarları DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 4 14 (Proje, 4 4 Motor test ayar sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir. Motor test ve ayarlarını yapabilecektir. Motor Sistemlerinin Fiziki Kontrolleri, Soğutma ve Yağlama 1 Sistemleri 2 Ateşleme Sistemi ve Kontrolleri Diagnostik Cihazları 3 Diagnostik Test Cihazının Kabloları ve Bağlantıları 4 Motor Sistemlerinde Arıza Taranması 5 ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) Arıza Kodları 6 ECU Hafızasındaki Arızaları Silinmesi Parçaları ECU ya Tanıtmak 7 Kompresyon Testi, Silindir Kaçak Test Cihazı 8 Egzoz Emisyonları ve Kontrolleri, Katalitik Konvertörler 9 Araç Gösterge Sistemleri ve Kontrolleri 10 Supap Mekanizmaları, Değişken Supap Zamanlaması Diagnostik Test Cihazı ile Yapılan Kontroller Selenoid Valfın Kontrolleri 11 Sensörün Kontrolleri Yağlama Hattında Yapılan Kontroller Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, 12 Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim) Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, 13 Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim) 14 Taşıt testleri

23 Ölçme Teknolojisi DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 2 14 (Proje, 3 2 Otomotivde ölçme tekniği ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Taşıt ve motor parçalarının ölçümlerini yapabilecektir. Ölçme ve Kontrol Terminolojisi, 1 Boyutsal Ölçü Birimleri Direkt (Doğrudan) Ölçme Metotları 2 Endirekt (Mukayeseli) Ölçme Metotları Ölçü Aletleri Direkt (Doğrudan) Ölçme Metotları 3 Endirekt (Mukayeseli) Ölçme Metotları Ölçü Aletleri 4 Kumpaslar 5 Mikrometreler 6 Komparatörler, Mastarlar, Sentiler vb 7 Ulusal ve Uluslararası Birim Sistemleri 8 Ölçü Aletlerinin Bakım ve Ayarlarını Yapmak 9 Elektriksel Ölçü Aletleri 10 Elektriksel Ölçü Aletleri 11 Ölçü Aletlerinin Kalibrasyonunu Yapmak 12 Diğer Ölçü Aletleri(Lazer vb.) 13 Yüzey Pürüzlülüğü Kavramı ve Ölçme Yöntemi 14 Yüzey Pürüzlülüğü Kavramı ve Ölçme Yöntemi

24 Makine Elemanları DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 3 14 (Proje, 2 2 Bu derste makine elemanlarının temel kavramları ve hesaplamaları yapması hedeflenmektedir. Makine elemanları hesaplarını yapabilecektir. 1 Temel Kavramlar Bağlantı Elemanları 2 Lehim, Kaynak, Mil Göbek Bağlantıları 3 Sıkı Geçme, Konik Geçme, Pim Toleranslar 4 Yüzey Kalitesi Perçinler ve Hesapları 5 Kamalar 6 Civatalar ve Saplamalar 7 Dişli ve Hesapları 8 Kayış ve Kasnaklar 9 Kavramlar, Moment, Tork, Dişli Kutuları 10 Yaylar, Mekanizmaları, Zincirler 11 Makara ve Halatlar 12 Miller ve Mil Hesapları 13 Akslar 14 Yataklar

25 Üretim Teknikleri DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 4 14 (Proje, X 3 5 Üretim yöntemlerinin sınıflandırılması(imalat sektöründe sıklıkla 1 kullanılan yöntemler) Talaşlı imalat yöntemleri( Talaşlı imalat kavramı, tornalama işlemi, 2 torna tezgahları ve kesici takımlar) 3 Boyuna, alın, sırt, konik tornalama işlemleri Delme işlemi(matkap tezgahları, matkap uçları, kesme hızı, matkap 4 uçlarının bilenmesi) Planyalama, vargelleme( Planya ve vargel tezgahları, bu tezgahlarda 5 yapılan işler, işlerin bağlanması, kesici takımlar) Broşlama,honlama lebleme( Yüzey pürüzlülüğü, yüzey 6 pürüzlülüğünü azaltmak ve kalibrasyon) Taşlama( taşlama tezgahları,kullanılan kesici taşlar, silindirik ve 7 düzlemsel taşlama) 8 Döküm işleri döküm teknikleri Elastik şekillendirme(dövme, kıvırma, kalıpta dövme, haddeleme, 9 sıcak ve soğuk şekillendirme) Kaynak ve lehimleme( Kaynak yöntemleri, kaynak makineları, 10 elektrik ark kaynağı) 11 Gaz kaynağı (Oksi asetilen kaynağı aparatları ve tekniği) Lehimleme( Sert ve yumuşak lehimleme, lehimleme aparatları ve 12 lehimleme tekniği) 13 Lazer ve plazma ile kesme 14 Elektro erozyon tel erozyon elekro kimyasal üretim yöntemleri

26 İşletme Yönetimi DERS KODU Yarıyıl / Güz Dönemi lık 3 14 (Proje, 3 4 İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak 1.Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek 2. İş yeri kurma fikrini oluşturmak 3. İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek 4. İş yerini faaliyete açmak 1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek 2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek 3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını 4 Seçmek 5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek 6 İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak 7 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek 8 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek 9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek 10 Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak 11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak 12 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak 13 Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek 14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

27 4.YARIYILI /BAHAR DERSİN ADI Otomotiv Malzeme Teknolojisi DERS KODU 202 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE 4.Yarıyıl / Bahar Dönemi lık Ders Saati 4 14 (Proje, X 3 5 Temel otomotiv parçalarını,işlevlerini ve çalışma ortamlarını tanıma, malzeme yapıları ve üretim biçimleri hakkında temel bilgileri kavrama Motor parçalarının malzeme yapıları açıklar, üretim biçimlerini ayırt eder, güncel otomotiv parçaları ve malzemeleri hakkındaki yöntem ve gelişmeleri değerlendirir. 1 Temel taşıt parçaları ve görevleri( Motor sistemini oluşturan parçalar) 2 Aktarma organlarını ve Hareket kontrol sistemlerini oluşturan parçalar. 3 Elektrik ve elektronik sistemi oluşturan parçalar 4 Konfor sistemini oluşturan parçalar 5 Saf meteller ve metal alaşımları metal özellikleri 6 Metal olmayan malzemeler (Plastik,kompozit malzemeler ve özellikleri) 7 Üretim yöntemleri(plastik, aşındıma,talaşlı, birleştirme, kaplama yöntemeleri) 8 Motor gövdesini yakından tanıma, uygun malzeme saçimi, üretim biçimleri Piston,piston pimi, biyel kolu, krank mili,krank mili yatağı malzemeleri ve üretim 9 biçimleri Silindir kapağı, silindir bloğu, gömlekler, sekmanlar, supap ve kam mili 10 malzemeleri ve üretim yöntemleri 11 Yakıt deposu, radyatör, iletim boruları, pompalar üretim biçimleri ve malzemeleri Aktarma organları ve hareket kontrol sistemlerini oluşturan parçaların malzemeleri 12 ve üretim yöntemleri Taşıttaki metel dışı malzemeler, elektrik ve elektronik sistem elemanlari konfor 13 sağlayan ekipmanlar malzeme özellikleri ve üretim şekilleri 14 Yakıt ve yağlar kimyasal yapıları görevleri özellikleri

28 Alternatif Motor ve Yakıtlar DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık 4 14 (Proje, 3 4 Bu derste alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecektir. LPG Yakıt Sistemi, LPG Gazın Özellikleri, LPG Gaz Yakıt 1 Sisteminin Emniyet Kuralları LPG Enjeksiyon Sistemi Parçalarının Özellikleri ve Çalışma 2 Prensipleri 3 LPG Enjeksiyon Sisteminin Ayarları 4 Doğal Gaz Yakıt Sistemi, Doğal Gazın Özellikleri 5 Doğal Gaz Yakıt Sisteminin Emniyet Kuralları Doğal Gaz Enjeksiyon Sistemi Parçalarının Özellikleri ve 6 Çalışma Prensipleri 7 Doğal Gaz Enjeksiyon Sisteminin Ayarları 8 Bio Yakıtlar, Bio Dizel Üretimi, Bio Benzin Üretimi 9 Bio Dizel ve Bio Benzin Standartları 10 Alkollü Yakıtlar, Etanol - Metanolün Özellikleri 11 Alternatif Yakıt Kullanımı ile İlgili Mevzuat 12 Wankel Motorları 13 Hibrid Motorların Çalışma Prensibi ve Bakımları 14 Yakıt Hücreli Motorların Çalışma Prensibi

29 Motorlu Taşıtlar Mekaniği DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık 4 14 (Proje, 3 4 Öğrenci taşıt mekaniği ile ilgili hesaplamaları yapabilecektir 1. Taşıta Etkiyen Kuvvet ve momentleri ve Taşıt Aerodinamiğini hesaplayabilecektir. 2. Kavramaların hesaplamalarını, vites kutusunun hesaplamalarını ve Şaft ve diferansiyel dişli oranlarını hesaplayabilecektir. 3. Tekerlek ebatlarının hesaplarını ve Fren hesaplamalarını yapabilecektir. 4. Savrulma, yalpa ve kayma hesaplarını, Ön düzen geometrisinin ve süspansiyon sisteminin hesaplamalarını, direksiyon açısı hesaplamaları yapabilecektir. Yuvarlanma direnci, İvme direnci. Hava direnci, Transmisyon direnci, Yokuş 1 direnci Rüzgar direnci, Taşıtın fiziksel davranışı, Hareket direnç, Yanal kuvvetler, 2 Aerodinamik direnç, Bernolli denklemi Aerodinamik direnç gücü, Yanal kuvvetler, Doğrusal kuvvetler, Matematiksel 3 ve fiziksel ifadeler, Motor ve taşıt performansı Kavramalarda hareket iletimi, Moment ve güç hesabı, Hidrolik güç iletimi, 4 Elektrikli kavrama, Tablo değeri okuma Güç ve moment iletimi, Dişli oranı, Tahrik kuvveti, Transmisyon verimi, 5 Mekanik vites kutusu, Otomatik vites kutusu 6 Diferansiyel dişli oranı, Hareket iletimi, Şaft 7 Moment ve güç iletimi, Dinamik ve statik yükle Lastik malzemeleri, Tekerleklerin statik ve dinamik hareketleri, Jant 8 malzemesi Motor performans değerleri, Yol-zemin şartları, Yol-tekerlek ilişkisi, Yol-hız 9 ilişkisi, Tablolar Hidrolik sistemler, Hidrolik sızdırmazlık elamanları, Fren sistemi ile ilgili 10 ampirik ifadeler 11 Fren sistemleri, Yol-zemin bilgisi, Fren dağıtım ve kumanda sistemleri Taşıtın yol hareket karakteristikleri, Taşıtlarda hareket dirençleri, Taşıtlarda 12 savrulma ve yanal kayma, Taşıtlarda düzgün doğrusal hareketler Geometrik hesaplamalar, Kamber, kaster, toe-in, toe-out, kingpim ve toplam 13 açı, Amortisörler, Salıncak kolları, Direksiyon sistemi geometrik hesaplamalar, Dönüş açısı, Direksiyon dönme merkezi Hidrolik sistemler ile ilgili hesaplamalar, Elektrikli sistemler ile ilgili 14 hesaplamalar, Direksiyon dişli oranları hesabı

30 Sistem Analizi ve Tasarımı DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi lık 4 14 (Proje, 3 5 Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek 2. Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak 3. Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak 4. Sistem/ürünü gerçekleştirmek 5. Sistem/ürünün çıktılarını sunmak 1 Çalışma Konusunu Seçmek 2 Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak 3 Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak 4 Gerekli Malzemeleri Seçmek 5 Gerekli Malzemeleri Seçmek 6 Sistem Akış Şemasını Hazırlamak 7 Sistemin Hesaplamalarını Yapmak 8 Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek 9 Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak 10 Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek 11 Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak 12 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak 13 Sistemin/Ürünü Test Etmek 14 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak 15 Donanım

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Güç Aktarma Organları Ders No : 0690040081 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri PROGRAM: Otomotiv Teknolojisi I YARIYIL 121 MESLEKİ MATEMATİK : Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler,

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS PROGRAMI ve İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ D.Kod

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OTE101 Fizik Ölçme ve Fiziksel Büyüklükler, Vektörlerin Grafik ve Analitik Yöntemlerle Incelenmesi, Statik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Hareket Kontrol Sistemleri Ders No : 0690040082 Teorik : 3 Pratik : Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Taşıtlar Mekaniği Ders No : 0690040115 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU TAŞITLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( ) 1.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU TAŞITLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( ) 1. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU TAŞITLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2016-2017) 1. Yarıyıl OTV101 Buji Ateşlemeli Motor Teknolojisi (2+2, AKTS:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Motor Teknolojisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Benzin Motorları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM AIT 101 Atatürk ilkeleri Ve inkılap

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

Ders Adı : Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sis. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4.

Ders Adı : Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sis. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sis. Ders No : 0690040049 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ) GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 44 100 Kredisi 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı

Detaylı

OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü I. GÜZ YARIYIL OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ TDL 101 Türk Dili

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU TAŞITLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( ) 1.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU TAŞITLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( ) 1. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU TAŞITLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. Yarıyıl AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0, AKTS:

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) BĠRĠNCĠ YARIYIL Yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

Ders Adı : Çevre Koruma Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Çevre Koruma Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Çevre Koruma Ders No : 0690040053 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARI YIL

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARI YIL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARI YIL MATEMATİK-I (4+0) Kümeler, Polinomlar ve temel işlemler, Üslü ve köklü ifadeler, Denklemler Sistemi, Eşitsizlikler,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine 1.Dönem 14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2): Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ 241311011 ACİL YARDIM (sosyal seçmeli) 1+0 0 KRD 1 AKTS İlkyardımın tanımı, ilkyardımın

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MESLEKİ MATEMATİK (0860260102) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin

Detaylı

BÖLÜMÜ OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS MÜFRADATI

BÖLÜMÜ OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS MÜFRADATI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS MÜFRADATI 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

1. YARIYIL 3. YARIYIL

1. YARIYIL 3. YARIYIL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ve İÇERİKLERİ Ders Adı 1. YARIYIL Teori Uygu. Kredi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MRS101 Matematik Bağıntılarla cebirsel işlemlerle ilgili temel işlemler, Ondalık kesirlerle ilgili temel

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ELEKTROMEKANİK KONTROL VE PLC (0860260122) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 4+1 5 Bu ders ile öğrenci, kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları kullanılarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI Türk Dili I 2 0 2 Z 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z 1 Yabancı Dil I 2 0 2 Z 2 Matematik 2 0 2 Z 3 Bilgi ve İletişim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

: Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

: Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak. in in in in in Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0, 2 AKTS) AIT 1101 1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ KOD NO DERS ADI T U K AKTS UNV 13103 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı Ders Kodu

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı Ders Kodu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ in Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0, 2 AKTS) AIT 1101 1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Hidrolik Pnomatik Güç Kontrolu Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin Öğretim Elemanları Dersin Amacı

Detaylı

1.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU 21 ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi Ders (Proje, Saati 2 14 2 2 2. Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİSİ DERSİ

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİSİ DERSİ OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİSİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ 40/32 ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ 40/32 MOTOR İŞLETİM SİSTEMLERİ 40/24 ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME PROĞRAMI (NÖ-İÖ)

ELEKTRONİK HABERLEŞME PROĞRAMI (NÖ-İÖ) PROĞRAMI (NÖ-İÖ) DERS BİLGİ FORMU HAFTALARA GÖRE ) MATEMATİK 1 (0860210069-0860300052) lık Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 4 56 44 100 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMU 475 Makine Laboratuvarı Programın Adı: Makine Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU END. KALIPÇILIK BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU END. KALIPÇILIK BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER Makine programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrencileri piyasa şartlarına hazırlayacak genel ve uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu dersler YÖK tarafından belirlenmiş olup, Makine Programlarında aşağıdaki

Detaylı

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MMT 101 Mesleki Matematik-I Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER Makine programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrencileri piyasa şartlarına hazırlayacak genel ve uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu dersler YÖK tarafından belirlenmiş olup, Makine Programlarında aşağıdaki

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MKE 101 Matematik Cebir Kavramı, Polinom Kavramı, Oran ve Orantı Kavramları ve Uygulamaları, Denklem Kavramı, Eşitsizlik

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin okutulmasının amacı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Gaz Türbinleri MK-424 4/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Birleşik Ders Kodu Ders Adi U K Şube No MBIL 212 Ağ Temelleri 1 2 1 GSB 163 Ağaç Yüzey Oymacılığı 0 2 1 GSB 163 Ağaç Yüzey Oymacılığı 0 2 1 MSSI 213 Akışkanlar Mekaniği 0 2

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları

Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Analizi CE 321 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 204 Malzeme Mekaniği Dersin

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : İş kamyonları (Kaya kamyon, toprak taşıyıcı araçlar, transmixser, kendi yürür

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 1.1. Tasarım... 1 1.2. Makine Tasarımı... 2 1.3. Tasarım Fazları... 2 1.4. Tasarım Faktörleri... 3 1.5. Birimler... 3 1.6. Toleranslar ve Geçmeler... 3 Problemler... 20 2. Bölüm

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik I BIL131 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Enjektörler. Düşük Yakıt Tüketimi. Motora %100 uyum Doğru basınç ve miktar ile yakıt püskürtme Yüksek tork ve motor performansı 1-2

Enjektörler. Düşük Yakıt Tüketimi. Motora %100 uyum Doğru basınç ve miktar ile yakıt püskürtme Yüksek tork ve motor performansı 1-2 Enjektörler Motora %100 uyum Doğru basınç ve miktar ile yakıt püskürtme Yüksek tork ve motor performansı Düşük Yakıt Tüketimi 1846351 Birim Enjektör HPI 2.103 TL 1.349 TL 1943974 Birim Enjektör PDE 2.292

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı