ÜZÜMLÜ ÇOK PROĞRAMLI LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜZÜMLÜ ÇOK PROĞRAMLI LİSESİ"

Transkript

1 1

2 ÜZÜMLÜ Üzümlü de Türklerin tarih sahnesine çıkması Selçuklu Sultanı Alparslan dönemine rastlamaktadır. Bu tarihlerden itibaren bölge sırasıyla Anadolu Selçukluları, Karamanoğulları, Eşrefoğullan, Hamidoğulları, Turgutoğulları yönetiminde kalmıştır. Fatih Sultan Mehmed in 1464 tarihinde Karamanoğulları Beyliğinin yönetimine son vermesiyle tüm Beyşehir bölgesi ile birlikte Üzümlü nün de Osmanlı idaresi altına girdiği söylenebilir. Beldemizin bu tarihlerdeki isminin Manastır olarak bilinmektedir. Bölgeye ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde bulunan 40 numaralı ve 1507 tarihli tahrir defteri incelendiğinde bu defterin idari tertibinde Beyşehir kaza merkezi ve bağlı nahiyeler sıralanmaktadır. Beyşehir e bağlı nahiyeler ve köyler incelendiğinde günümüzde hala mevcut olan bazı köylerin isimlerini değiştirmeden devam ettiğini görmekteyiz. Nitekim Yağan Nahiyesine bağlı köy isimleri şunlardır: Üskelles, Kurdular, Osmancalı, Bucak Armağanlı, Efle, Diğer Efle, Şeyhler, Celil Fakih, Yatağan, Davudlar, Salur, Haydar, Yaycılar, Huğlu, Mahmudlar, Savcılar, Manastır, Karadiken, Ovacık, Küre, Aladorum, ve Bademli dir. Bunların arasında yer alan Manastır m bugünkü Üzümlü ile aynı yer olduğu kabul edilmektedir. XIX. Yüzyıla ait bazı belgelerde Üzümlü Manastır şeklinde yer alan tanımlamalar bu konudaki kanaatimizi daha da perçinlemektedir. Aynı ismi taşıyan bugün daha güneyde yer alan Osmanlı döneminde Gurgurum ismini taşıyan nahiyeye bağlı Manastır köyü yer almaktadır. Bu isimlendirmeler muhtemelen burada yer alan dinî bir merkezden ortaya çıkmıştır. Ancak Türklerin bölgeye gelişiyle burada nüfus ve dini yapı tamamen değişmiş Müslüman-Türk kimliği beldemizde tamamen hakimiyetini tesis etmiştir tarihli aynı defteri incelemeye devam edersek Üzümlü nün idari olarak Beyşehir kazası Yağan nahiyesine bağlı bir köy olduğunu görürüz. Vergi ve askerlik yükümlülerini tespit için düzenlenen bu defterler aynı zamanda içerdikleri bilgiler dolayısıyla sosyal yapı bakımından da değerli bilgiler içermektedir. Bu deftere kaydedilen mükelleflerin isimleri tamamen Türk isimleri olup köyün gayr-ı müslim nüfusu bulunmamaktadır. Hane sayısı 41 mükellef sayısı 58 dir. Devlet tarafından alındığı kayıt edilen bağ ve hububat vergileri geçim kaynakları bakımından köyün tipik bir orta Anadolu köy yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Bu sayımda kadın ve çocuklar sayılmadığından toplam nüfus ortalama olarak tahmin edilebilir. Bu tahminin en pratik yolu da hane sayısını dört ya da beş ile çarpmaktır. Bu usulü benimsersek nüfusun civarında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sosyal yapı bakımından göze çarpan diğer bir husus da beldemizde bulunan bir derviştir. Şeyh İlyas ın oğlu Derviş Şeydi köyden gelip geçenlere verdiği karşılıksız hizmetlere mukabil bazı vergileri ödemekten muaf tutulmuştur. Üzümlü de Şeyh İlyas ın îshak isimli bir diğer oğlu daha bulunmakta olup bunun her hangi bir muafiyeti bulunmamaktadır. Günümüzde Üzümlü de bulunan Şıhlar Mahallesi ismi muhtemelen bu şeyhe atfen konulmuştur. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele ye aktif bir şekilde katılan ve şehitler veren Üzümlü; Cumhuriyetin ilk yıllarında beş mahalleden oluşan bir bucak merkezidir Nüfus sayımında 1,115 i erkek ve 1250 kadın olmak üzere toplam 2,365 Nüfusa sahip olan 12

3 Üzümlü de 1930 yılında Belediye kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde Üzümlü nün iktisadi hayatında bağcılık önemli rol oynamaya devam etmiştir li yıllara kadar yılda ortalama 4000 ton üzüm üretilmekte ve bundan imal edilen pekmezin 2 tonu çevre köylere satılmaktadır. Üzümlü de coğrafi yapının engebeli ve dağlık olması sebebi ile buğday ve arpa üretimi ihtiyacı ancak %15 ini karşılamaktadır lı yıllarda av tüfeği imalatına başlayan Üzümlü halkı 1970 li ve 1980 li yıllarda büyük bir iktisadi dönüşüm ve gelişim göstermiştir. Başlangıçta el tezgâhlarında üretilen av tüfeği günümüzde her türlü makine ve teknolojinin kullanıldığı fabrikasyon üretimi şeklinde devam etmektedir lı yıllardan itibaren her çeşit av tüfeği imal eden, ülke içinde ve yurt dışında pazarlayan Üzümlü Türkiye nin savunma sanayisine her türlü katkıyı yapabilecek bilgi birikimine ve makine parkına sahip bulunmaktadır. Ulaşım Durumu Hakkında Bilgi : Kasaba; Konya-Antalya karayolu üzerinde 7 km içeridedir. BeyĢehir ilçesine uzaklığı 26 km olup, ilçeye ulaģım Belediyeye ait otobüsler ve özel minibüslerle sağlanmakta, her iki saatte bazen her saat baģı sefer düzenlenerek yapılmaktadır. ÜZÜMLÜ ÇOK PROĞRAMLI LİSESİ Okulumuz 1957 yılında eğitimöğretime açılmıģ,1985 yılından itaberen lise olarak hizmet vermeye baģlamıģtır.1997 yılından itibaren orta okul kısmı Ġlköğretim Okullarına devredilmiģtir.2010 yılından itibaren kademeli olarak çok programlı lisye dönüģmüģ ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlanmıģtır. BİNA DURUMU: Okulumuz 6635 m2 arsa içinde 555 m2 karelik kapalı alana sahip olup 6 derslik,1 Bilgi Teknoloji sınıfından oluģmaktadır. Ayrıca hayırsever bir vatandaģ tarafından da Atölye binası yaptırılmıģtır. ALANLARIMIZ (BÖLÜMLERĠMĠZ) 1- MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ ALANI 2- -ÇOÇUK GELĠġĠMĠ ALANI BĠLGĠSAYARLI MAKĠNE ĠMALATI dalı eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime baģlamıģtır. Okulumuz atölyesi kurulmuģ olup atölyemizde CNC Torna, Torna ve Freze, Ģerit testere, sütünlü matkap ve zımpara tezgahları bulunmaktadır. Üzümlü kasabasında 5 i büyük fabrika, 50 civarında atelye düzeyinde silah imalatı yapan Ģirket mevcuttur.silah fabrikaları ve atelyeleri cnc tezgahları ve diğer tezgahlar bakımından çok zengin bir makine parkuruna sahiptir eğitim öğretim yılında Bilgisayarlı Makine Ġmalatı (CNC) dalında 10.sınıfta :17, 11.sınıfta :10,12.sınıfta :7 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. (Çin atasözü) 13

4 OKULDAN MANZARALAR MUDÜR YARDIMCI ODASI ÖĞRETMENLER ODASI BĠLGĠSAYAR LABARATUVARI HALĠL ĠBRAHĠM SOLMAZ BAHÇE OKUL GĠRĠġĠ 11-B SINIFI BĠLGĠSAYAR LABARATUVARI 14

5 ÜZÜMLÜ Ç.P.L KADROMUZ MUSA KAZIM ECEVĠT NUMAN GÜVEN YILMAZ YARAR ÜMMÜ GONCA ATAġ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MAKĠNE ALAN ġefġ EDEBĠYAT ÖZLEM PAMUK AHMET ORAL SELĠM CĠCĠK KOCABAġ COĞRAFYA TARĠHCĠ ÇOÇUK GELĠġĠMCĠ MATEMATĠK AYġEGÜL KELEġ RIZA ALTINMUTLU KAġĠF ZEYBEKOĞLU ġerġf ALĠ YILMAZ BĠYOLOJĠ FĠZĠK BEDEN HĠZMETLĠ 15

6 MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ ALANI ÖĞRETMENLERĠMĠZ 1- YILMAZ YARAR (MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ ALAN ġefġ) 2- MEHMET KIRCA (MAKĠNE ÖĞRETMENĠ) Soylu olmayandan vefa olmaz. 16

7 2014 MAKĠNE MEZUNLARI 12B ÖĞRENCĠLERĠMĠZ Ben Süleyman kocamaz 1996 yılında konyada hayata gözümü açtım cengiz topel ilk öğretimde okudum Liseyi Beyşehir endüstürü lisesinde okudum 1 sınıfı 2 sınıfa üzümlü çok proglamlıliseyi kaydım aldırdım ve suan okurun son sınıfıyım mevunoracagım ve nasipse ünüverste ye işçi sağlık ve işçi güzenligiuzmunlıgı bölümüne gitmeyi düşünüyorum Ben ŞAHİN GÖK 1995 Yılında Beyşehir de hayata gözümü açtım. İlköğretimi üzümlü şehit mehmetümüt kesmez ilk öğretimde okudum. Ve lise birinci sınıfı Beyşehir endüstri meslek lisesi de okudum. Üzümlü de yeni makine bölümü acılınca lise ikinci sınıfı üzümlü de çok proğramlı lisesinde okumaya devam ettim ve şü anda lise son sınıftayım. Ünüversteye işçi sağlık ve işçi güvenliği uzmanlığı gitmeye düşünüyorum. Benim Adım Üzeyir AĞRIS Konya/BeyĢehir doğumluyum. Ġlk okulum Gazi Ġ.Ö.O 3.sınıfa kadar orda okudum.4 sınıfta ise Cumhuriyet Ġ.Ö.O geçtim ve 8. Sınıfa kadar Cumhuriyet te okudum.lise ye geçtiğimde Endüstri M.L gittim.10.sınıfta ise Üzümlü Ç.P.L ye geldim ve 12.sınıfa burda okudum Allah izin verirse bu yıl bitirecem.üniversitiye Allah izin verirse gitmeyi düģünüyorum.üniversite bittikten sonra ne yapacam bilmiyorum.. 17

8 ßen Halil İbrahim Solmaz 1996 Yılında Beyşehir`de Doğdum.İlköğretimi Cengiz Topel İlköğretim Okulunda Okudum.Sonra Üzümlü Çok Programlı Lisesinde Okumaya Devam Ettim.Şimdi Son Sınıftayım Üniversiteye Devam Etmek İstiyorum İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı Okumak İstiyorum. 26/11/1995 BeyĢehir doğumluyum Adım Emre Sağlam Ġlk okulu Gazi Ġlköğretiminde okudum Sonra 9.Sınıfı BeyĢehir Endüstri Meslek Lisesinde Okudum geri kalan öğrenimimi Üzümlü ÇPL Lisesinde Okuyorum Su an 12. Sınıfdayım Allah ın izniyle mezun olursak Üniversiteye de gideceğim. Üniversite bittikten sonra Askerlik ondan sonra ĠĢimi yapacağım ĠnĢallah... Bilgisayarda vakit geçirmeyi severim BERAT ÜNAL- ĠBRAHĠM AKIN YAZI YAZMAK ĠSTEMEMĠġLERDĠR. Mal kaybeden, bir Ģey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok Ģey kaybetmiģtir. Fakat cesaretini kaybeden her Ģeyini kaybetmistir. (Goethe) 18

9 YAZILI SORULARI VE ÇĠZĠM ÖRNEKLERĠMĠZ 19

10 110

11 ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK-2 ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK BĠR GÜN ZATÜRE OLUR HASTAN OLUR YOĞUN BAKIMDA.. HASTALIĞINI BĠLMEYEN BĠR ÇOÇUK. KENDĠSĠNĠ LEYLEKLERĠN GETĠRDĠĞĠNĠ SANAN ÇOÇUK HASTAN OLUR ATEġĠ OLUR SEN DÜġÜRMEK ZORUNDA KALIRSIN BĠR GÜN ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK LĠSE BĠRE GĠDER ARKA SIRADA OTURUR BÜTÜN DERSLER SENĠ ANLATIR BEDEN HARĠÇ ON BĠR ZAYIFLA EVE DÖNER SARI SAÇLARINA ÜMĠTLER BAĞLAR KENDĠSĠ KARALAR GĠYER BĠR GÜN ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK ÜNĠVERSĠTEYE GĠDER DÜNYANIN BÜTÜN YÜKÜNÜ SIRTINA SARAR AFGANĠSTANDA TALĠBAN OLUR ÇEÇENĠSTAN ġeyh ġamġl IRAKTA DĠRENĠġCĠ FĠLĠSTĠN DE HĠZBULLAH BĠR GÜN ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK URFADA ÖĞRETMEN OLUR SEN KARġI KÖYÜN FÜSUN ÖĞRETMENĠ BEN GÜNLÜK PLANLARI HEP SANA SORARIM HĠÇ BĠR ġey BĠR BĠLMEZMĠġ GĠBĠ YAPARIM SEN ANLATIRSIN ANLATIRSIN BEN OKYONUSLARA YELKEN AÇARIM BĠR GÜN ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK ADAM OLUR BABA OLUR OĞLU OLUR SENĠN KIZI ĠSTER SENLE AKRABA OLUR BĠR GÜN BĠR GÜN ĠÇĠMDEKĠ ÇOÇUK ĠZMĠRE ÇAPAYA GĠDER AZIĞINDA ÜÇ KÖMBE ĠKĠ YAĞLI BĠTTĠKLE MERYEM KORUSUNDA SOLUKLANIR ANAMAS DAĞINDA YATAR EĞRĠDĠRDE KARA TRENĠN CANLI MAL VAGANUNDA YOLCULUK EDER YOLCULUK EDER EDER EDER VE BĠR DAHA GERĠ DÖNMEZ... HERKES BĠR ġey SÖYLER KĠMĠ ĠNCE HASTALIKTAN DER KĠMĠ YOKLUKTAN KĠMĠ TAKDĠRĠ ĠLAHĠ KĠMĠ BĠR KEZ OLSUN GÜLMEDĠ DER. YILMAZ YARAR MAKĠNE ÖĞRETMENĠ 111

12 ben 24 ünde olacaktım sen ister 24 ol ister elli dördünde böyle fıldır fıldır gezinecektin ha altın yumurtlayan tavuğum diyecektin ha ha babam de babam bir mühre 16 sene yatmazmıyım gözümü budaktan sakınırmıyım. ben 24 ünde olacaktım böyle kumaģı eksik etekler giyecektin öyle mi üçüncü düğmeyi de çözecektin çok kalori aldığını söyleyecektin çayı Ģekersiz içecektin ha ha babam de babam çiğ çiğ yemezmiyim cinayet iģlemezmiyim ben 24 ünde olacaktım dolmuģu kaçıracaktın uyuyakalacaktın öyle mi uyku tutarmıydı acaba gözlerin balkondan mı girerdim bacadan mı kapıda 92 Ģahin beklemezmiydi küçük moskovaya haber tez düģmezmiydi ha babam de babam ben 24 ünde olacaktım sen ister otuzdördünde ol ister kırkdördünde tafra yapacaktın, ağırdan satacaktın burun kıvıracaktın öyle mi kendine bir de sap bulacaktın haģ yedi tölerasında hava atacaktın arada ama o beni anlamıyor diye kızacaktın arasıra ben sana akıl vercektim ha ha babam de babam ben senin aklını almazmıydım tüm sapları, saplamaları hayatından çıkarmazmıydım YILMAZ YARAR HADĠM EML 2007 YONTULMAMIġ AġK SABAHIN 5 İ OLMUŞ HALA UYKU GELMEMİŞSE GÖZLERİNE GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA BİLİNCİ KAPALI UYKULARA DALMAMIŞSAN ANLAYAMAZSIN BENİ HİÇ KAFANI YORMA TIPKI SENİ ANLAYAMADIĞIM GİBİ SİGARAYI ÜÇ PAKETE ÇIKARMAMIŞSAN DERDİ KEDERİ ÖMRÜNCE TANIMAMIŞSAN NE ZAMAN AĞLADIĞINI HATIRLAMIYORSAN SEVGİDE DE DAVULUN DENGİ GİBİ DENGE ARIYORSAN ANLAYAMAZSIN BENİ TIPKI SENİ ANLAYAMADIĞIM GİBİ KONYA GARINA GECENİN ÜÇÜNDE İNİP SABAH İLK ARABAYI BEKLEMEK İÇİN KIVRILIP BANKLARIN ÜSTÜNE YATMAMIŞSAN BİR ELİN KOYNUNDAKİ CÜZDANINDA BİR ELİN ÇANTA İLE BAŞININ ARASINDA HAYATINDA HİÇ BİR ŞEYİ BEKLEMEMİŞSEN SAYILI GÜNLERİ HİÇ SAYMAMIŞSAN ANLAYAMAZSIN BENİ TIPKI SENİ ANLAYAMADIĞIM GİBİ HİÇ ÖMRÜNDE METELİKSİZ KALMAMIŞSAN BABAN HER ŞEYİ ALMIŞSA SANA UYGUN BİR DE KOCA BULMUŞSA BİZİM GİBİ İKİ İNEK İKİ KÖPEK KIRK KEÇİ İLE HAYATTA KALMAK YİNEDE MUTLU OLMAK SUÇSA ANLAMAYAMAZSIN BENİ TIPKI SENİ ANLAMADIĞIM GİBİ BAŞIN AĞRIDIĞINDA DİŞİN SIZLADIĞINDA KOŞMUŞSAN DOKTORA BİR KEREDE OLSA BİZİM GİBİ TUZ BASMAMISSAN KANAYAN YARANA KARNIN AĞRIĞINDA AÇI YAVŞAN İÇMEMİŞSEN AÇ KARINA SEN BENİ ANLAYAMAZSIN TIPKI SENİ ANLAYAMADIĞIM GİBİ. NAN GİBİ YILMAZ YARAR ġanliurfa SURUÇ

13 Küçük şeylere gerginden fazla önem verenler,elinden büyük iş gelmeyenlerdir. /Eflatun 13

14 Süleymaqn KOCAMAZ ÜZEYİR AĞRIS BERAT ÜNAL İBRAHİM AKIN EMRE SAĞLAM ŞAHİN GÖK H.İBRAHİM SOLMAZ ADI SOYADI CEP TELEFONU SINIFTAKĠ BAġARI SIRALAMASI MESLEKĠ BECERĠSĠ E-MAĠL EV ADRESĠ

15 MEZUN OLAN TÜM ÖĞRENCİLERİME ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUM. Allahısmarladık. YILMAZ YARAR 15

16 Çalışmadan Yorulmadan Üretmeden Rahat Yaşamak isteyen toplumlar ; Önce haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini ve daha sonrada İstiklal ve istikballerini Kaybederler. (ATATÜRK) 16

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi Başbakan Erdoğan ğ partisinin i i grup toplantısın- t da yaptığı konuşmada merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Başbakan Erdoğan

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Onlar da öğrenci oldu

Onlar da öğrenci oldu Ana Sayfa Son dakika Su Kayağı Şampiyonası_ Haber Yaşam İlanlar İnteraktif Arşiv : 05 Ekim 2009 Pazartesi 06:28 İstanbul 22ºC IMKB 46857 / %-2,02 $ 1.4910 / %0 2.1790 / %0,46 / $ 1.4605 / %0,41 Hürriyet

Detaylı

Irak Hükümeti Türkçe eğitimine yeterli katkıyı sağlıyor mu? Gereken önemi gösteriyor mu?

Irak Hükümeti Türkçe eğitimine yeterli katkıyı sağlıyor mu? Gereken önemi gösteriyor mu? di çabasıyla öğrendiklerini uyguluyor. Çünkü 2003 e kadar Irak ta Türkçe eğitimi yoktu. Bu öğretmenler üniversiteyi de Arapça okudular. Ama 2003 ten sonra durum biraz değişti. Ben 2004 te Türkiye ye geldim

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

BURSA KIZ LİSESİ (Bursa Kız Muallim Mektebi)

BURSA KIZ LİSESİ (Bursa Kız Muallim Mektebi) Bursa nın Köklü Eğitim Kurumları BURSA KIZ LİSESİ (Bursa Kız Muallim Mektebi) Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı Bursa nın Köklü Eğitim Kurumları BURSA KIZ LİSESİ (BURSA KIZ MUALLİM MEKTEBİ) www.bursa.bel.tr

Detaylı

DİVRİĞİ DEMİR MADENLERİNDE SON DURUM

DİVRİĞİ DEMİR MADENLERİNDE SON DURUM SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com DİVRİĞİ DEMİR MADENLERİNDE SON DURUM Jeoloji Mühendisleri Taylan Demirel, Metin Geyik ve M. Tarakçı -ÇİFTRAY ın sahibi İmranlılı Ziya Aydın Bey, birkaç yerde

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Sergi açılışı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Çukurova Üniversitesi nde gerçekleştirildi

Sergi açılışı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Çukurova Üniversitesi nde gerçekleştirildi Kurumsal İletişim Gazetemiz KampüsHaber 1. yılını kutladı Çukurova Üniversitesi nin önemli kurumsal iletişim araçlarından biri olan KampüsHaber Gazetesi yayın hayatının birinci yılını coşkuyla kutladı.

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

Bayramınız Mübarek Olsun. Kurban Bayramı nın Esenler e, şehrimize, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.

Bayramınız Mübarek Olsun. Kurban Bayramı nın Esenler e, şehrimize, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Bayramınız Mübarek Olsun www.kentimesenler.com.tr İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ Kurban Bayramı nın Esenler e, şehrimize, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni

Detaylı

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1 Nisan 2014 / Sayı: 1 İKÜMED Kuruldu 8 Ağustos 2012 tarihinde, İstanbul Dernekler Odası na, İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, yedi kurucusu adına Ali Kaplanoğlu eliyle dernek

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Ölümün böylesi Milas-Bodrum Havalimanı nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki

Detaylı

3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 02. EKiM / ARALIK 2010

3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 02. EKiM / ARALIK 2010 SAYI 02 3 AYDA BiR YAYIMLANIR EKiM / ARALIK 2010 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ II IŞIK ÜLKESİ nin IŞILDAYAN KENTİ: FETHİYE PROF. DR. AKAYDIN ın ARO ZİYARETİ CENNETİN KEŞFİ: GÖBEKLİ TEPE TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR:

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI TURGUTLU TİCARET BORSASIT STRATEJİK PLAN (2012-2015) TARİH : EYLÜL 2012 REVİZYON : 00 1 / 49 Atatürk Turgutlu da 07 Eylül 1922 Milli ekonominin temeli tarımdır. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği Sayı: Yaz 11/13 Bağımsızlık Şenliği 16-19 Mayıs ta Bağımsızlık İçin İlk Adım coşkusu ı sardı Genç Cumhuriyet in mirası; önce eğitim Teoman Özalp: Atatürk le Dolmabahçe de 10 yıl Bir semt: Bebek Benim ım:

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

Boğaziçi nde lastiklerin

Boğaziçi nde lastiklerin MHP Belediye Başkan aday adayı Mehmet Tatar: Ataşehir de çekim merkezi olacağız Ataşehir ve Pülümür KARDEŞ KENT OLDU FLASHABER / Ataşehir MHP den ilk belediye başkanlığı aday adayı Kimya Mühendisi Mehmet

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

Elmalı MYO Öğrencileri Türk-Alman Dostluğuna Katkı Sağladı

Elmalı MYO Öğrencileri Türk-Alman Dostluğuna Katkı Sağladı Sayı 7 Haziran-Aralık 2013 EMYO HABER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU BÜLTENİ Elmalı MYO Öğrencileri Türk-Alman Dostluğuna Katkı Sağladı Haberin Devamı Sayfa 5 EMYO HABER Elmalı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Saygıdeğer hemşehrilerim;

Saygıdeğer hemşehrilerim; Saygıdeğer hemşehrilerim; 18 Ekim 2009 tarihinde yaptığımız 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde Şalpazarı Dernekler Federasyonu (ŞALFED) Genel Başkanlığına seçilerek on dokuz kişilik Yönetim Kuruluyla

Detaylı

iyanet İşleri Başkanı Görmez, ehit Aileleriyle İftarda Buluştu

iyanet İşleri Başkanı Görmez, ehit Aileleriyle İftarda Buluştu TEDAŞ'ın özelleştirildikten sonra yaptıkları vatandaşı canından bezdirdi. 0507 220 00 55 0554 0554 300 300 60 60 60 Fiyatı 0.60 Kr. Yıl: 13 Sayı 3386 Ankara'daki Kırpık Arsalarınız Değerinde Alınır-Satılır

Detaylı

Karahallı. Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi. Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi)

Karahallı. Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi. Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi) Karahallı Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi) 3 İÇİNDEKİLER SAYFA KARAHALLI MEVCUT DURUM Karahallı Sıcaklık Yağış Eğitim Durumu Hayvancılık Tarım

Detaylı

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:9, Sayı:36/2013-3 Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Detaylı