MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI"

Transkript

1 SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu GAZİANTEP

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ 4.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NOLU CD. NO:1 BAŞPINAR ŞEHİTKÂMİL/GAZİANTEP / İŞ MAKİNALARI ÜRETİMİ () TL GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UTM KOORDİNAT : : : : UTM KOORDİNAT FORMATI DATUM: ED-50 PROJEKSİYON:6 Derece ELEMANLARIN SIRASI:Sağa Değer, Yukarı Değer SAĞA DEĞERİ: 6 Basamak YUKARI DEĞERİ: 7 Basamak DOM:39 ZON:37 COĞRAFİK KOORDİNAT : : : : COĞRAFİK KOORDİNAT FORMATI DATUM : WGS-84 TÜRÜ : Derece.Kesir ELEMANLARIN SIRASI: Enlem Boylam SAĞA DEĞERİ: Derece.Kesir YUKARI DEĞERİ:Derece.Kesir

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ(GÜN/AY/YIL) EK I LİSTESİ 39- (Değişik:RG-30/6/ ) Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), İş makinaları (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç v.b.)] (1000 adet/yıl ve üzeri). ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. BUDAK MAH. ALİ FUAT CEBESOY BULVARI NO:88 KAT:3 DAİRE NO:6 ŞEHİTKÂMİL /GAZİANTEP Tel- Faks:

4 İÇİNDEKİLER LİSTESİ Sayfa No TABLO DİZİNİ IV ŞEKİL DİZİNİ VI EKLER LİSTESİ VIII KISALTMALAR LİSTESİ IX BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1 I.1.Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet 1 amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu, I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, proses yöntemleri ile 7 teknolojiler, proses akım şeması,(şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon ve atık su), kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, I.3. Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve 13 nereden temin edileceği, I.4. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar 16 nasıl pazarlanacakları ve depolanması, I.5. Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve 17 özellikleri, I.6. Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerin değerlendirilmesi, 21 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 21 II.1. Bölgeye ilişkin varsa 1/25.000, 1/5.000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan 21 planlar(bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının haritalar üzerinde işaretlenmesi, II.2. 1/ ve 1/5.000 lik hâlihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 21 km lik yarıçap üzerinde yeraltı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının gösterimi, II.3. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, 26 teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri, II.4. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları faaliyet alanına ait panoromik 26 fotoğrafların eklenmesi, BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 31 ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III.1. Jeolojik Özellikler(Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, büyük ölçekli jeolojik 31 harita ve stratigrafik kesit) III.2.Doğal Afet ve Deprem Durumu 35 III.2.a. Doğal Afet Durumu(Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi sayılı yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar) III.2.b. Deprem durumu (Faaliyet Alanını içine alan büyük ölçekli diri fay 36 haritasının eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının eklenmesi) I

5 III.3. Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan 41 kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.4. Hidrolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan 42 kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.5. Flora ve Fauna 45 III.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler. 55 III.7. Toprak Özellikleri 75 III.8. Tarım ve hayvancılık 76 III.9. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler 77 ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulan Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri ve olası etkileri, Ayrıca Özel Koruma Bölgesi Statüsünün ne olduğu, neleri kapsadığı, III.10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç türleri, miktarları kapladığı 78 alan büyüklükleri ve kapalılığı; bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, orman alanlarına olumsuz etkilerinin irdelenmesi ve alınacak önlemler, proje yerinin ormanlık sahaya mesafesinin belirtilmesi, mescere haritasının hazırlanarak ekte verilmesi) III.11. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi(toprak, 80 hava, su ve radyoaktif v.b. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması varsa analiz sonuçlarının eklenmesi), BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE 81 ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevrenin üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek içinalınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır), IV.1. Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne 81 miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat atığı malzemelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, IV.2. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, 81 IV.3. Yerleşimler ( işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak 81 önlemler ) IV.4. Nüfus Hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik 82 değişiklikler, göç hareketi) IV.5. Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, 82 IV.6. Proje kapsamında, işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun 83 nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atık suların cins ve miktarları bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar ve uzaklığı, atıksuların deşarj değerleri, arıtma tesisi ile ilgili akım şeması, kapasitesi, vb. detaylandırılması(burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) II

6 IV.7. Faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, 84 miktarları ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, oluşacak emisyonlar ve alınacak önlemler, IV.8. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana 95 gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler, IV.9. Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, 100 tehlikeli (atık yağ, vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarları ve özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği, IV.10. Proje kapsamında işletme döneminde kullanılacak maddelerden, parlayıcı, 107 patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları, IV.11. Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından 108 riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler IV.12. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli, 109 güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldırılamayacağı, yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.) IV.13. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, ( tesis izni ve açılma 112 ruhsatı ile bilgilerin ve taahhüdün yer alması), IV.14. Acil eylem planı(ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın, 112 deprem ve taahhüdün yer alması), IV.15. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu 117 etkilere karşı alınacak önlemler.(arazi ıslahı, Rehabilitasyon ve Rekreasyonçalışmaları), BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI 118 Halkın Katılımı ile ilgili verebilecek bilgi ve belgeler(varsa proje kapsamında yapılan değişiklikler), BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN 118 EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel bir özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyulacağının taahhüdünün verilmesi.) EKLER: 124 Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar. NOTLAR VE KAYNAKLAR: 125 Proje Tanıtım Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: 127 Adı Soyadı, Mesleği, Özgeçmişi, Referansları ve İmzaları (Projeye özgü olarak Makine Mühendisinin çalışma grubu içerisinde yer alması) III

7 TABLO DİZİNİ SAYFA NO Tablo I.1.Faydalı Ömür Ve Amortisman Oranları 1 TabloI.2.Zamanlama Tablosu 2 TabloI.3.Mevcut Durum ve Kapasite Artışından Sonra İhtiyaç Duyulan 14 Malzemeler Tablo I.4. Mevcut Durumda Ve Kapasite Artışından Sonraki Üretilen Nihai ve 16 Yan Ürünlerin Miktarları TabloI.5.Kapasite Artışından Sonraki Yıllık Ortalama Üretim Miktarı 17 Tablo I.6. Tesiste bulunan makineler 17 Tablo I.7.Mevcut Bulunan Fabrika binası İçine İlave Edilecek Makine- 19 Ekipman Listesi Tablo I.8. Yeni kurulacak Fabrika Binası içine İlave Edilecek Makine- 20 Ekipman Listesi Tabl II.1.Yerleşim Yerlerinin Faaliyet Alanına Olan Mesafeleri 23 TabloII.2. Faaliyet Alanı Koordinatları 26 Tablo III.1.Son 10 Yıllık Orman Yangınları 36 Tablo III.2.Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim 38 Alanları Tablo III.3. Gaziantep Ili Deprem Bölgeleri 39 Tablo III.4. Gaziantep İli Yer Altı Su Kaynakları Ve Debileri 41 Tablo III.5. İlçe ve Köylerde Kaynak Olarak Kullanılan Sular 41 Tablo III.6. Debi Ölçümü Yapılan Akarsu Yüzeyleri ve Nasıl Yararlanıldığı 42 Tablo III.7. Akarsu Yüzey Alanları 42 TabloIII.8.İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve 42 Köylere Ait İçme, Kullanma ve Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular Tablo III. 9.a İşletmedeki Göletler 43 Tablo III. 9.b İşletmedeki Barajlar 43 Tablo III.10.Floristik Liste 48 Tablo III.11. Aves (Kuşlar) Tür Listesi 53 Tablo III.12. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi 54 Tablo III.13. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi 54 Tablo III.14.Mammalia (Memeliler) Tür Listesi 54 Tablo III.15. Yıllık Basınç Verileri 55 Tablo III.16.Sıcaklık Verileri 56 Tablo III.17.Yağış Verileri 58 Tablo III.18.Nem Verileri 59 Tablo III.19.Buharlaşma Durumu 60 Tablo III.20.Sayılı Günler Dağılımı 61 Tablo III.21.Gaziantep İli Maksimum Kar Kalınlığı 62 Tablo III.22.Yönlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 63 Tablo III.23. Mevsimlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 64 Tablo III.24.Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı 68 Tablo III.25.Ortalama Rüzgâr Hızı 71 Tablo III.26.Maksimum Rüzgâr Hızı 71 Tablo III.27.Fırtınalı Günler Verileri 72 Tablo III.28.Kuvvetli Rüzgâr Günler Sayısı Ortalaması 73 Tablo III.29. Alanlarına Göre Toprak Dağılımı 75 IV

8 92 Tablo III.30.Tarım Arazilerinin İlçeler İtibarı İle Dağılımı 76 Tablo III.31.Gaziantep İlindeki Bitkisel Üretim 76 Tablo III.32 Gaziantep İlinde Bulunan Hayvan Varlığı 77 Tablo III.33.Gaziantep İlinde Bulunan Orman Alanları ve Özellikleri 78 Tablo IV.1.Nüfus Yoğunluğu 82 Tablo IV.2. Kontrollü Çalışma Toz Emisyonu Faktörleri 84 Tablo IV.3. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Değerleri 85 Tablo VI.4. Meteorolojik Verilere Göre Yayılma Sınıfları 85 Tablo VI.5. Rüzgâr Hızları 86 Tablo VI.6. Yatay ve Dikey Yayılma Parametreleri 87 Tablo VI.7.Toz Dağılımı (Havada asılı partikül) 88 Tablo VI.8. Çöken Tozların Dağılımı 89 Tablo IV.9. Yakma Sistemi Bilgileri 91 Tablo IV.10SKHKY Tablo 5.2. Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri * Tablo IV.11. SKHKKY Araç Boyama Endüstrisi için uyulması gereken sınır 93 değerler kütlesel bilanço metoduna göre aşağıda yer almaktadır. Tablo IV.12. Gürültü Hesaplamasında Kullanılan Formüller 95 Tablo IV.13. İnşaat Döneminde Kullanılacak İş Makineleri Ses Gücü 95 Düzeyleri Tablo IV.14.İnşaat Döneminde Kullanılacak İş Makineleri Ses Basınç Seviyesi 96 Tablo IV.15. İnşaat Dönemi Atmosferik Yutuşun Etkisi İle Ses Basınç 96 Seviyesi Tablo IV.16.Düzeltme Faktörleri 97 Tablo IV.17.İnşaat Dönemi Gürültü Kaynakları Düzeltilmiş Ses Basınç 97 Seviyesi Tablo IV.18.İnşaat Dönemi Eşdeğer Gürültü Seviyesi 97 Tablo IV.19. ÇGDYY Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 98 Tablo IV.20. Gürültü Kaynakları Ses Gücü Düzeyleri 99 Tablo IV.21.Atmosferik yutuş seviyesi 99 Tablo IV.22. Eşdeğer Gürültü Seviyesi 99 Tablo IV yılı trafik yoğunluğu ve araç sayısı 111 Tablo VI.1.Çevresel Etkiler ve Alınacak Önlemler 120 V

9 ŞEKİL DİZİNİ SAYFA NO Şekil I.1.Abkant Pres 8 Şekil I.2.Hidrolik Pres 8 Şekil I.3.Otomatik Giyotin Makas 9 Şekil I.4.Kaynak Robotu 9 Şekil I.5.Nc Kontrollü Testere Makinası 10 Şekil I.6.Gazaltı Kaynak Makinası 11 Şekil I.7.Boyama Kabini 11 Şekil I.8. İş Akım Şeması 13 Şekil II.1. Faaliyet Alanı ve Çevresi Çevre Düzeni Planı Görünümü 22 Şekil II.2.Faaliyet Alanı Uydu Görüntüsü(Faaliyet Alanına En Yakın Yerleşim 24 Yerlerinin Mesafeleri) Şekil II.3.Faaliyet Alanı Yer Bulduru Haritası 25 Şekil II.4.a. Faaliyet Alanı Dış Görüntüsü 27 Şekil II.4.b. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü 27 Şekil II.4.c.Tesis içi Görünüşü 28 Şekil II.4.d.Tesis içi Görünüşü 28 Şekil II.4.e. Tesis içi Görünüşü(Mevcutta Depo Alanı olarak Kullanılan Yeni 29 Makinaların Konuşlanacağı Alan) Şekil II.4.f.Yeni Kurulacak Tesis Alanlar 30 Şekil III.1. Gaziantep İli Jeoloji Haritası 33 Şekil III.2.Genelleştirilmiş Jeolojik Stratigrafi 34 Şekil III.3. Gaziantep ve Çevresinin Diri Fay Haritası 37 Şekil III.4.Gaziantep İli Deprem Haritası 40 Şekil.III.5.Faaliyet Alanı ve Çevresindeki Su Kaynakları 44 Şekil III.6. DavisGrid Sistemi 46 Şekil III.7.Yıllık Basınç Verileri 55 Şekil III.8.a.Sıcaklık Verileri 56 Şekil III.8.b.Sıcaklık Verileri 57 Şekil III.8.c.Sıcaklık Verileri 57 Şekil III.9.Yağış Verileri 58 Şekil III.10.Nem Verileri 59 Şekil III.11.Buharlaşma Durumu 60 Şekil III.12. Sayılı Günler Dağılımı 61 Şekil III.13. Maksimum Kar Kalınlığı 62 Şekil III.14. Yönlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 63 Şekil III.15. Mevsimlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 65 Şekil III.16. Aylara Göre Rüzgâr Esme Sayıları 66 Şekil III.17.Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı 68 Şekil III.18.Aylara Göre Ortalama Rüzgâr Hızı 69 Şekil III.19.Ortalama Rüzgâr Hızı 71 Şekil III.20.Maksimum Rüzgâr Hızı 72 Şekil III.21.Fırtınalı Günler Verileri 73 Şekil III.22.Kuvvetli Rüzgâr Günler Sayısı Ortalaması 74 Şekil III.23.Hâkim Rüzgar Yönü ve Uzun Yıllar Verileri Hakim Rüzgar 74 Yönleri Uyumlu Yıl Karşılaştırılması Şekil III.24.Toprak Dağılımı 75 VI

10 Şekil.III.25.Faaliyet Alanı çevresi Duyarlı Yöreler 79 Şekil IV.1. Elektrik Temini Akışı 83 Şekil IV.2.Toz Dağılımı (Havada asılı partikül) 90 Şekil IV.3 Çöken Tozların Dağılımı 90 Şekil IV.4.İnşaat Dönemi Eşdeğer Gürültü Seviyesi 98 Şekil IV.5.Eşdeğer Gürültü Seviyesi 100 Şekil IV.6. Gaziantep ve Çevresi Karayolu Güzergâhı Otoban, Tüneller 110 Şekil IV.7. Gaziantep ve Çevresi Karayolu Güzergâhı Şekil IV.8.Gaziantep ve Çevresi Karayolu Güzergahı Otoban, Tüneller Haritası Lejantı Şekil IV Yılı Trafik Hacim Haritası 111 Şekil IV.10. Acil Durum Planı 112 VII

11 EKLER LİSTESİ Ek 1. Vekâletname Ek 2. Taahhütname Ek 3. Arazi Tahsis Belgesi Ek 4. Ticaret Sicil Gazetesi Ek 5. Çevresel Durum Değerlendirme Görüşü Ek 6. ÇED Gerekli Değildir Belgesi Ek 7. Atık Beyan Formu,Seveso Bildirimi Ek 8. Yer Altı Suyu Kullanma İzni Ek 9. Kanal Bağlantı İzni Ek 10. Meteorolojik Veriler Ek 11. Geçici Faaliyet Belgesi Ek 12. Gürültü Ölçüm Sonuçları Ek 13. Su Temini ve Elektrifikasyon Planı Ek 14. 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita Ek 15. İmar Planları Ek 16. Makine Yerleşim Planı Ek 17. Çevre Düzeni Planı Ek 18. Faaliyet Alanı Koordinatları VIII

12 KISALTMALAR LİSTESİ AAKY: Tarih Ve Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ADDDY: APAKY: AYKY: BTMMEKİY: ÇEDY: ÇGDYY: ÇKAGİLHY: db: SKHKKY: KAKY: tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Tarih ve Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Desibel 3 Temmuz 2009 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Tarih Ve Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve /20834, /21150, /22099, /23464, /23790, /24034, /24736, /25777 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri IX

13 KEKY: SKKY: TAKY: ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih ve sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13/2/2008 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tarih Ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TAK: Tarih Ve Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu X

14 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1.Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu, Proje konusu yatırım Gaziantep ili, Şehitkâmil ilçesi IV. Organize Sanayi bölgesinde bulunan Sanko Tekstil İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. (Gaziantep Makine Şubesi) Motorlu Taşıt İş Makineleri Üretim Tesisinde planlanan kapasite artışı projesidir. İş makinaları üretimi yapılan tesis için; 2007 yılında (Mülga)Çevre ve Orman Bakanlığına Çevresel Durum Değerlendirme Raporu sunulmuş, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 4 Nisan 2007 de Çevresel Durum Değerlendirme Görüşü alınmıştır ve Ek 5 de sunulmuştur yılında da tesiste planlanan kapasite artışı için ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır. Yatırımın Tanımı, Proje için toplam m 2 lik arazinin m 2 si işletme ve idari amaçlı olarak kullanılacak kapalı alandır. Bu alanın m 2 si mevcut olup m 2 lik alanın inşaatı yapılacaktır. Tesiste Çevresel Durum Değerlendirme görüşü ve ÇED gerekli değildir Belgesi kapsamında toplam üretim kapasitesi 1843 adet/yıl iş makinesidir. Planlanan kapasite artışı ile araç sayısı toplam adet/yıla çıkarılacaktır. İşletme Süresi (Hesaplamalar), Proje organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, 50 yıl çalışma ömrü öngörülmektedir. Teknolojik gelişim, ekonomik teşvikler göz önünde bulundurularak faaliyet ömrü sürdürülecektir. Tablo 1.1 Faydalı Ömür Ve Amortisman Oranları Amortismana tabi birimler Faydalı ömür Amortisman oranı Beton, kargir, demir, çelik 50 yıl %2,00 Isıtma malzemeleri 15yıl %6,66 İmalat birimleri 10yıl %10,00 Hizmet Amaçları, Bölgede motorlu taşıt sektöründeki yatırımların desteklenmesi, teşvik edilmesi kapsamında yapılan uygulamalar doğrultusunda yatırım konusunun genişletilmesi için arge çalışmaları yapılarak, firmanın sektör tecrübeleri doğrultusunda iş makinaları üretim makinelerinde mevcut makinelerde modifikasyon, robotize etme, makine ilavesi ve yeni yapılacak alanlara, kurulacak makineler ile kapasite artışı planlanmıştır. 1

15 Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Ülkelerin gelişmişlik göstergesi içerisinde o ülkede kullanılan iş makinası sayısı önemli bir veri teşkil etmektedir. Günümüzde altyapısını tamamlamış gelişmiş ülkelerde dahi iş makinası kullanım oranları Türkiye gibi gelişmekte olan ve altyapısını henüz tamamlayamamış ülkelerden çok daha fazladır. Bu durum ülkemizin kat edecek daha çok fazla yolu olduğunu göstermektedir. Türkiye de imalatı yapılan iş makinalarının % 13 ü AB üyesi ülke toplam 50 ülkeye ihracatı gerçekleşmektedir. Türkiye nin 2001 yılından başlayarak ihracat performansları ve 2009yılına kadar olan ihracat değerleri verilmektedir yılında sektörün yapmış olduğu ihracat 240 milyon USD iken bu rakam 2008 yılında milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ihracatı geçen 5 yıllık süre zarfında yaklaşık 4,5 kat büyümüştür. Dünyanın en büyük ana üretici firmaları ile sıkı bir rekabet içerisinde bulunmakla beraber neredeyse tüm üretici firmalara da yedek parça ve aksam imalatı da yapılmaktadır. Bahse konu proje ile ülkemiz de sanayinin iş makineleri üretiminde de gelişmesi, ekonomi, istihdama katı sağlamak amacıyla planlanmaktadır. İş ve inşaat makineleri bir ülkenin alt ve üst yapısının imarında kullanılarak o ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan araçlardır. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını ve kalkınma hızını, yıl içerisinde satılan iş ve inşaat makineleri sayısı ve niteliği ile ölçmek mümkün olabilmektedir. Zamanlama Tablosu, Projenin ÇED süreci sonrası zamanlama tablosu Tablo I.1. de yer almaktadır. Proje yatırımı 4 etapta gerçekleştirilecektir. 1. Etap:Mevcut kapalı alanda makine modifikasyon, robotize etme ve makine ilavesi 2. Etap:Yeni kapalı alan inşası ve makine kurulumu 3. Etap:Yeni kapalı alan inşası ve makine kurulumu 4. Etap:Yeni kapalı alan inşası ve makine kurulumu 2

16 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu YIL AY 1.ETAP MODİFİKASYON,ROBOTİZE ETME VE MAKİNE İLAVESİ 3

17 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu (Devamı ) Yıl AY 2.ETAP ETÜT/ İZİN AŞAM ASI YENİ KURUL ACAK FABRİ KA BİNASI NIN İNŞAA TI MONT AJ ÇALIŞ MALA RININ YAPIL MASI İŞ MAKİN ALARI ÜRETİ Mİ

18 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu (Devamı ) Yıl AY 3.ETAP ETÜT/ İZİN AŞAM ASI YENİ KURU LACA K FABRİ KA BİNASI NIN İNŞAA TI MONT AJ ÇALIŞ MALA RININ YAPIL MASI İŞ MAKİ NALA RI ÜRETİ Mİ

19 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu (Devamı ) Yıl AY 4.ETAP ETÜT/ İZİN AŞAM ASI YENİ KURU LACA K FABRİ KA BİNASI NIN İNŞAA TI MONT AJ ÇALIŞ MALA RININ YAPIL MASI İŞ MAKİ NALA RI ÜRETİ Mİ

20 I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, proses yöntemleri ile teknolojiler, proses akım şeması,(şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon ve atık su), kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Yöntemleri İle Teknolojiler, Proje ünitelerinde kullanılacak ana makinelerin özellikleri aşağıdaki gibidir. CNC takım tezgahı CNC takımı;cnc Torna Tezgahı,Cnc Dikey İşleme Merkezi,Cnc Yatay İşleme Tezgahı,Cnc (Plazma) Kesme Tezgahı,Cnc (Oxy- Propan )Kesme Tezgahı,Cnc (Lazer) Kesme Tezgahından oluşmaktadır.nümerik kontrollü tezgahlarda genelde X ve Z ekseni olmak üzere iki temel eksen vardır. Bu tür takım tezgahlarında pek çok profil tornalama işlemlerinin yapılabilmesi için doğrusal interpolasyon (Linear Interpolation) ve eğrisel interpolasyon (Circular İnterpolation) işlem özelliği yeterlidir. Ayrıca devir sayısı ve kesici değiştirme, ilerleme hızının belirlenmesi vb. fonksiyonlara sahiptirler. Üç boyutlu (3 Dimension) iş parçalarının ideal profil ve optimum özellikte işlenmeleri başarıyla gerçekleştirilir. Kullanılan kesiciler, uçları radyuslu ve yüksek kesme hızına sahip sert maden ve titanyum kaplı uçlardır. İşleme merkezi ise Bu tür CNC tezgahları noktasal hareket (Point to Point) ve sürekli iz kontrolü (CPC) ile donatılmıştır. Böyle kompleks ve çok sayıda operasyonlara sahip iş parçalarının imalatları bir bağlamada gerçekleştirilir. Abkant Pres Abkant, CNC kontrollü sac metal büküm makinasıdırilkel modeli cakadır. Abkantlar çeşitli tonajlarda ( ton arası) ve genişliklerde ( mm) arasında olabilirler. Büküm işlemini gerçekleştiren üst ve alt kalıpları vardır. Üst kalıplar (erkek kalıp) "V" şeklinde, alt kalıplar (dişi) ise yine "V" şeklinde olup erkek kalıbın tam olarak içine oturmasını sağlar. Arasında kalan sac levhayı büyük bir hidrolik kuvvet uygulayarak programlanan şekilde büker. Temel elemanları; 1. Nümerik kontrol ünitesi 2. Hidrolik eksenleri 3. CNC üniteleridir. 7

21 Şekil I.1.Abkant Pres Hidrolik Pres Silindir ile bu silindirin içinde hareket eden ve kapalı bir bölmedeki sıvı üzerinde kuvvet uygulayan bir pistondan oluşan pres (sıkıştırma düzeni). Pistonun etkilediği sıvı kuvveti, sabit bir örsün ya da baskı levhasının üzerine iletilir. Sıvı, silindire bir pompa ile basılır. Hidrolik presler sanayide metallerin biçimlendirilmesinde ve büyük kuvvetler gerektiren diğer işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Şekil I.2.Hidrolik Pres 8

22 Otomatik Giyotin Makas Üretime uygun Saç kesim işlemini gerçekleştirildiği makinedir. Şekil I.3.Otomatik Giyotin Makas Kaynak Robotları Kaynak ile birleştirme ve kaynak kesme işlemleri kaynak robotu ile güvenli bir şekilde yapılabildiği gibi aynı zamanda hızlı ve böylece üretim aşamasındaki zaman verimli kullanılarak da yapılmış olur. Şekil I.4 Kaynak Robotu Nc Kontrollü Testere Makinası Kesim işlemlerinde kullanılmaktadır. Kontrol paneli ile arıza bulma, kesim takibi ve opsiyon seçimleri çok basite indirgenmiştir. Tabla üzerinde bulunan merdaneler, malzemenin makine üzerinde rahat hareket etmesi için tasarlanmıştır. Otomatik şerit germe özelliği ile kesimde oluşabilecek hataları aza indirgemiştir. Şerit durumu hem manyetik hem de hidrolik olarak kontrol altına alınmıştır 9

23 Şekil I.5Nc Kontrollü Testere Makinası Universal Torna Tezgâhı Pek çok tornalama işlemi (Alın tornalama, dış çap tornalama, delik delme, kesme, kanal açma, metrik ve withvorth diş açma, taşlama, rayba ve kılavuz çekme, dişli açma vb.) yapılır. Freze Tezgahı Kendi ekseni etrafında dönmekte olan çok ağızlı bir kesici yardımıyla sağlam şekilde bağlanmış metal bir iş parçasının doğrusal hareketi esnasında talaş kaldırma işlemine Frezeleme, bu işin yapıldığı tezgâhtır. Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak yerinin bir gaz atmosferiyle korunması sonucu yapılan ark kaynağına gazaltı ya da koruyucu gaz kaynağı adı verilir. Başlıca türleri MIG-MAG ve WIG (TIG) gazaltı kaynak teknikleridir. Bu kaynak türünde koruyucu gaz olarak Argon ve Helyum gibi soy gazlar kullanan MIG (İngilizce; Metal Inert Gas) kaynak tekniği ile koruyucu gaz olarak aktif bir gaz olan Karbondioksit kullanan MAG (İngilizce; Metal Active Gas) teknikleri en yoğun olarak kullanılır. Diğerlerine göre nispeten daha az kullanılan WIG tekniğinin diğerlerinde farkı erimeyen Wolfram (Tungsten) elektrod kullanılmasıdır. 10

24 Şekil I.6.Gazaltı Kaynak Makinası Boyama kabini: Pürüzsüz, hızlı boyama işlemini sağlar ve kurutma işlemi hızlı olarak sağlanır Şekil I.7.Boyama Kabini Kumlama ünitesi Malzeme yüzeyi kumlama ünitesinde boyanmaya hazır hale getirilir 11

25 Proses Akım Şeması,(Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon Ve Atık Su), Proje kapsamında bulunan üniteler ve özellikleri aşağıdaki şekilde izah edilmiştir; Tesisin iş akım şeması hammaddelerin kesim işlemiyle başlayacaktır. Kesim: Hammadde plakalar istenilen teknik resme uygun biçimde kesilerek ana şekil kazandırılır. ( Kesim işlemleri plazma, oksijen, lazer ve giyotin makas tezgâhları kullanılarak gerçekleştirilir. ) Büküm: Kesimi yapılmış malzemelere verilen teknik resme göre istenilen form verilir.( Büküm işlemi abkand tezgâhı kullanılarak gerçekleştirilir. ) Talaşlı İmalat: Her aşamada gerekli yüzey işlemleri teknik resme uygun şekilde belirlenen hassasiyette talaş kaldırılarak uygulanır.( Yüzey işleme ve delme işlemleri CNC işlemciler, universal torna, freze ve matkaplar kullanılarak gerçekleştirilir. ) Kaynak: Kesilen ve işlenen malzemeler teknik resme uygun şekilde kaynaklı birleştirme işlemi uygulanır. ( Gaz altı kaynak makineleri kullanılarak kaynak işlemleri gerçekleştirilir. ) Temizleme: Kesim, kaynak işlemleri sonucu malzemeler üzerindeki çapak vb kalıntıların temizlenmesi işlemidir. Kumlama Boyama: Yüzey işlemleri ve boyama uygulaması yapılarak koruma faktörleri ve dış görünüm kazandırılır. ( Malzeme yüzeyi kumlama ünitesinde boyanmaya hazır hale getirilir. Boyahane ünitesinde malzeme boyama ve kurutma işlemleri yapılır. ) Montaj: Üretimden ve yan sanayilerden temin edilen çeşitli parçalar verilen teknik resme uygun şekilde monte edilirler. (Çıkan ürünlerin piyasaya sunulmadan önce son kontrolleri yapılır. ) Planlama ve Lojistik: Üretim birimlerinin koordinasyonunu sağlar ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması konularını organize eder. Kalite Güvence: Girişten son işleme kadar ve üretim biriminde kalite standartlarına uygunluğunun sağlanmasını hedefleyen çalışmaları organize eder. 12

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı