MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI"

Transkript

1 SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu GAZİANTEP

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ 4.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NOLU CD. NO:1 BAŞPINAR ŞEHİTKÂMİL/GAZİANTEP / İŞ MAKİNALARI ÜRETİMİ () TL GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UTM KOORDİNAT : : : : UTM KOORDİNAT FORMATI DATUM: ED-50 PROJEKSİYON:6 Derece ELEMANLARIN SIRASI:Sağa Değer, Yukarı Değer SAĞA DEĞERİ: 6 Basamak YUKARI DEĞERİ: 7 Basamak DOM:39 ZON:37 COĞRAFİK KOORDİNAT : : : : COĞRAFİK KOORDİNAT FORMATI DATUM : WGS-84 TÜRÜ : Derece.Kesir ELEMANLARIN SIRASI: Enlem Boylam SAĞA DEĞERİ: Derece.Kesir YUKARI DEĞERİ:Derece.Kesir

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ(GÜN/AY/YIL) EK I LİSTESİ 39- (Değişik:RG-30/6/ ) Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), İş makinaları (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç v.b.)] (1000 adet/yıl ve üzeri). ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. BUDAK MAH. ALİ FUAT CEBESOY BULVARI NO:88 KAT:3 DAİRE NO:6 ŞEHİTKÂMİL /GAZİANTEP Tel- Faks:

4 İÇİNDEKİLER LİSTESİ Sayfa No TABLO DİZİNİ IV ŞEKİL DİZİNİ VI EKLER LİSTESİ VIII KISALTMALAR LİSTESİ IX BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1 I.1.Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet 1 amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu, I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, proses yöntemleri ile 7 teknolojiler, proses akım şeması,(şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon ve atık su), kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, I.3. Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve 13 nereden temin edileceği, I.4. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar 16 nasıl pazarlanacakları ve depolanması, I.5. Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve 17 özellikleri, I.6. Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerin değerlendirilmesi, 21 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 21 II.1. Bölgeye ilişkin varsa 1/25.000, 1/5.000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan 21 planlar(bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının haritalar üzerinde işaretlenmesi, II.2. 1/ ve 1/5.000 lik hâlihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 21 km lik yarıçap üzerinde yeraltı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının gösterimi, II.3. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, 26 teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri, II.4. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları faaliyet alanına ait panoromik 26 fotoğrafların eklenmesi, BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 31 ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III.1. Jeolojik Özellikler(Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, büyük ölçekli jeolojik 31 harita ve stratigrafik kesit) III.2.Doğal Afet ve Deprem Durumu 35 III.2.a. Doğal Afet Durumu(Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi sayılı yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar) III.2.b. Deprem durumu (Faaliyet Alanını içine alan büyük ölçekli diri fay 36 haritasının eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının eklenmesi) I

5 III.3. Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan 41 kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.4. Hidrolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan 42 kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.5. Flora ve Fauna 45 III.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler. 55 III.7. Toprak Özellikleri 75 III.8. Tarım ve hayvancılık 76 III.9. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler 77 ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulan Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri ve olası etkileri, Ayrıca Özel Koruma Bölgesi Statüsünün ne olduğu, neleri kapsadığı, III.10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç türleri, miktarları kapladığı 78 alan büyüklükleri ve kapalılığı; bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, orman alanlarına olumsuz etkilerinin irdelenmesi ve alınacak önlemler, proje yerinin ormanlık sahaya mesafesinin belirtilmesi, mescere haritasının hazırlanarak ekte verilmesi) III.11. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi(toprak, 80 hava, su ve radyoaktif v.b. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması varsa analiz sonuçlarının eklenmesi), BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE 81 ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevrenin üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek içinalınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır), IV.1. Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne 81 miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat atığı malzemelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, IV.2. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, 81 IV.3. Yerleşimler ( işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak 81 önlemler ) IV.4. Nüfus Hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik 82 değişiklikler, göç hareketi) IV.5. Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, 82 IV.6. Proje kapsamında, işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun 83 nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atık suların cins ve miktarları bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar ve uzaklığı, atıksuların deşarj değerleri, arıtma tesisi ile ilgili akım şeması, kapasitesi, vb. detaylandırılması(burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) II

6 IV.7. Faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, 84 miktarları ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, oluşacak emisyonlar ve alınacak önlemler, IV.8. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana 95 gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler, IV.9. Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, 100 tehlikeli (atık yağ, vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarları ve özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği, IV.10. Proje kapsamında işletme döneminde kullanılacak maddelerden, parlayıcı, 107 patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları, IV.11. Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından 108 riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler IV.12. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli, 109 güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldırılamayacağı, yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.) IV.13. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, ( tesis izni ve açılma 112 ruhsatı ile bilgilerin ve taahhüdün yer alması), IV.14. Acil eylem planı(ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın, 112 deprem ve taahhüdün yer alması), IV.15. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu 117 etkilere karşı alınacak önlemler.(arazi ıslahı, Rehabilitasyon ve Rekreasyonçalışmaları), BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI 118 Halkın Katılımı ile ilgili verebilecek bilgi ve belgeler(varsa proje kapsamında yapılan değişiklikler), BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN 118 EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel bir özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyulacağının taahhüdünün verilmesi.) EKLER: 124 Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar. NOTLAR VE KAYNAKLAR: 125 Proje Tanıtım Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: 127 Adı Soyadı, Mesleği, Özgeçmişi, Referansları ve İmzaları (Projeye özgü olarak Makine Mühendisinin çalışma grubu içerisinde yer alması) III

7 TABLO DİZİNİ SAYFA NO Tablo I.1.Faydalı Ömür Ve Amortisman Oranları 1 TabloI.2.Zamanlama Tablosu 2 TabloI.3.Mevcut Durum ve Kapasite Artışından Sonra İhtiyaç Duyulan 14 Malzemeler Tablo I.4. Mevcut Durumda Ve Kapasite Artışından Sonraki Üretilen Nihai ve 16 Yan Ürünlerin Miktarları TabloI.5.Kapasite Artışından Sonraki Yıllık Ortalama Üretim Miktarı 17 Tablo I.6. Tesiste bulunan makineler 17 Tablo I.7.Mevcut Bulunan Fabrika binası İçine İlave Edilecek Makine- 19 Ekipman Listesi Tablo I.8. Yeni kurulacak Fabrika Binası içine İlave Edilecek Makine- 20 Ekipman Listesi Tabl II.1.Yerleşim Yerlerinin Faaliyet Alanına Olan Mesafeleri 23 TabloII.2. Faaliyet Alanı Koordinatları 26 Tablo III.1.Son 10 Yıllık Orman Yangınları 36 Tablo III.2.Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim 38 Alanları Tablo III.3. Gaziantep Ili Deprem Bölgeleri 39 Tablo III.4. Gaziantep İli Yer Altı Su Kaynakları Ve Debileri 41 Tablo III.5. İlçe ve Köylerde Kaynak Olarak Kullanılan Sular 41 Tablo III.6. Debi Ölçümü Yapılan Akarsu Yüzeyleri ve Nasıl Yararlanıldığı 42 Tablo III.7. Akarsu Yüzey Alanları 42 TabloIII.8.İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve 42 Köylere Ait İçme, Kullanma ve Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular Tablo III. 9.a İşletmedeki Göletler 43 Tablo III. 9.b İşletmedeki Barajlar 43 Tablo III.10.Floristik Liste 48 Tablo III.11. Aves (Kuşlar) Tür Listesi 53 Tablo III.12. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi 54 Tablo III.13. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi 54 Tablo III.14.Mammalia (Memeliler) Tür Listesi 54 Tablo III.15. Yıllık Basınç Verileri 55 Tablo III.16.Sıcaklık Verileri 56 Tablo III.17.Yağış Verileri 58 Tablo III.18.Nem Verileri 59 Tablo III.19.Buharlaşma Durumu 60 Tablo III.20.Sayılı Günler Dağılımı 61 Tablo III.21.Gaziantep İli Maksimum Kar Kalınlığı 62 Tablo III.22.Yönlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 63 Tablo III.23. Mevsimlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 64 Tablo III.24.Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı 68 Tablo III.25.Ortalama Rüzgâr Hızı 71 Tablo III.26.Maksimum Rüzgâr Hızı 71 Tablo III.27.Fırtınalı Günler Verileri 72 Tablo III.28.Kuvvetli Rüzgâr Günler Sayısı Ortalaması 73 Tablo III.29. Alanlarına Göre Toprak Dağılımı 75 IV

8 92 Tablo III.30.Tarım Arazilerinin İlçeler İtibarı İle Dağılımı 76 Tablo III.31.Gaziantep İlindeki Bitkisel Üretim 76 Tablo III.32 Gaziantep İlinde Bulunan Hayvan Varlığı 77 Tablo III.33.Gaziantep İlinde Bulunan Orman Alanları ve Özellikleri 78 Tablo IV.1.Nüfus Yoğunluğu 82 Tablo IV.2. Kontrollü Çalışma Toz Emisyonu Faktörleri 84 Tablo IV.3. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Değerleri 85 Tablo VI.4. Meteorolojik Verilere Göre Yayılma Sınıfları 85 Tablo VI.5. Rüzgâr Hızları 86 Tablo VI.6. Yatay ve Dikey Yayılma Parametreleri 87 Tablo VI.7.Toz Dağılımı (Havada asılı partikül) 88 Tablo VI.8. Çöken Tozların Dağılımı 89 Tablo IV.9. Yakma Sistemi Bilgileri 91 Tablo IV.10SKHKY Tablo 5.2. Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri * Tablo IV.11. SKHKKY Araç Boyama Endüstrisi için uyulması gereken sınır 93 değerler kütlesel bilanço metoduna göre aşağıda yer almaktadır. Tablo IV.12. Gürültü Hesaplamasında Kullanılan Formüller 95 Tablo IV.13. İnşaat Döneminde Kullanılacak İş Makineleri Ses Gücü 95 Düzeyleri Tablo IV.14.İnşaat Döneminde Kullanılacak İş Makineleri Ses Basınç Seviyesi 96 Tablo IV.15. İnşaat Dönemi Atmosferik Yutuşun Etkisi İle Ses Basınç 96 Seviyesi Tablo IV.16.Düzeltme Faktörleri 97 Tablo IV.17.İnşaat Dönemi Gürültü Kaynakları Düzeltilmiş Ses Basınç 97 Seviyesi Tablo IV.18.İnşaat Dönemi Eşdeğer Gürültü Seviyesi 97 Tablo IV.19. ÇGDYY Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 98 Tablo IV.20. Gürültü Kaynakları Ses Gücü Düzeyleri 99 Tablo IV.21.Atmosferik yutuş seviyesi 99 Tablo IV.22. Eşdeğer Gürültü Seviyesi 99 Tablo IV yılı trafik yoğunluğu ve araç sayısı 111 Tablo VI.1.Çevresel Etkiler ve Alınacak Önlemler 120 V

9 ŞEKİL DİZİNİ SAYFA NO Şekil I.1.Abkant Pres 8 Şekil I.2.Hidrolik Pres 8 Şekil I.3.Otomatik Giyotin Makas 9 Şekil I.4.Kaynak Robotu 9 Şekil I.5.Nc Kontrollü Testere Makinası 10 Şekil I.6.Gazaltı Kaynak Makinası 11 Şekil I.7.Boyama Kabini 11 Şekil I.8. İş Akım Şeması 13 Şekil II.1. Faaliyet Alanı ve Çevresi Çevre Düzeni Planı Görünümü 22 Şekil II.2.Faaliyet Alanı Uydu Görüntüsü(Faaliyet Alanına En Yakın Yerleşim 24 Yerlerinin Mesafeleri) Şekil II.3.Faaliyet Alanı Yer Bulduru Haritası 25 Şekil II.4.a. Faaliyet Alanı Dış Görüntüsü 27 Şekil II.4.b. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü 27 Şekil II.4.c.Tesis içi Görünüşü 28 Şekil II.4.d.Tesis içi Görünüşü 28 Şekil II.4.e. Tesis içi Görünüşü(Mevcutta Depo Alanı olarak Kullanılan Yeni 29 Makinaların Konuşlanacağı Alan) Şekil II.4.f.Yeni Kurulacak Tesis Alanlar 30 Şekil III.1. Gaziantep İli Jeoloji Haritası 33 Şekil III.2.Genelleştirilmiş Jeolojik Stratigrafi 34 Şekil III.3. Gaziantep ve Çevresinin Diri Fay Haritası 37 Şekil III.4.Gaziantep İli Deprem Haritası 40 Şekil.III.5.Faaliyet Alanı ve Çevresindeki Su Kaynakları 44 Şekil III.6. DavisGrid Sistemi 46 Şekil III.7.Yıllık Basınç Verileri 55 Şekil III.8.a.Sıcaklık Verileri 56 Şekil III.8.b.Sıcaklık Verileri 57 Şekil III.8.c.Sıcaklık Verileri 57 Şekil III.9.Yağış Verileri 58 Şekil III.10.Nem Verileri 59 Şekil III.11.Buharlaşma Durumu 60 Şekil III.12. Sayılı Günler Dağılımı 61 Şekil III.13. Maksimum Kar Kalınlığı 62 Şekil III.14. Yönlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 63 Şekil III.15. Mevsimlere Göre Rüzgâr Esme Sayıları 65 Şekil III.16. Aylara Göre Rüzgâr Esme Sayıları 66 Şekil III.17.Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı 68 Şekil III.18.Aylara Göre Ortalama Rüzgâr Hızı 69 Şekil III.19.Ortalama Rüzgâr Hızı 71 Şekil III.20.Maksimum Rüzgâr Hızı 72 Şekil III.21.Fırtınalı Günler Verileri 73 Şekil III.22.Kuvvetli Rüzgâr Günler Sayısı Ortalaması 74 Şekil III.23.Hâkim Rüzgar Yönü ve Uzun Yıllar Verileri Hakim Rüzgar 74 Yönleri Uyumlu Yıl Karşılaştırılması Şekil III.24.Toprak Dağılımı 75 VI

10 Şekil.III.25.Faaliyet Alanı çevresi Duyarlı Yöreler 79 Şekil IV.1. Elektrik Temini Akışı 83 Şekil IV.2.Toz Dağılımı (Havada asılı partikül) 90 Şekil IV.3 Çöken Tozların Dağılımı 90 Şekil IV.4.İnşaat Dönemi Eşdeğer Gürültü Seviyesi 98 Şekil IV.5.Eşdeğer Gürültü Seviyesi 100 Şekil IV.6. Gaziantep ve Çevresi Karayolu Güzergâhı Otoban, Tüneller 110 Şekil IV.7. Gaziantep ve Çevresi Karayolu Güzergâhı Şekil IV.8.Gaziantep ve Çevresi Karayolu Güzergahı Otoban, Tüneller Haritası Lejantı Şekil IV Yılı Trafik Hacim Haritası 111 Şekil IV.10. Acil Durum Planı 112 VII

11 EKLER LİSTESİ Ek 1. Vekâletname Ek 2. Taahhütname Ek 3. Arazi Tahsis Belgesi Ek 4. Ticaret Sicil Gazetesi Ek 5. Çevresel Durum Değerlendirme Görüşü Ek 6. ÇED Gerekli Değildir Belgesi Ek 7. Atık Beyan Formu,Seveso Bildirimi Ek 8. Yer Altı Suyu Kullanma İzni Ek 9. Kanal Bağlantı İzni Ek 10. Meteorolojik Veriler Ek 11. Geçici Faaliyet Belgesi Ek 12. Gürültü Ölçüm Sonuçları Ek 13. Su Temini ve Elektrifikasyon Planı Ek 14. 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita Ek 15. İmar Planları Ek 16. Makine Yerleşim Planı Ek 17. Çevre Düzeni Planı Ek 18. Faaliyet Alanı Koordinatları VIII

12 KISALTMALAR LİSTESİ AAKY: Tarih Ve Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ADDDY: APAKY: AYKY: BTMMEKİY: ÇEDY: ÇGDYY: ÇKAGİLHY: db: SKHKKY: KAKY: tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Tarih ve Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Desibel 3 Temmuz 2009 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Tarih Ve Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve /20834, /21150, /22099, /23464, /23790, /24034, /24736, /25777 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri IX

13 KEKY: SKKY: TAKY: ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih ve sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13/2/2008 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tarih Ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TAK: Tarih Ve Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih Ve Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu X

14 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1.Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu, Proje konusu yatırım Gaziantep ili, Şehitkâmil ilçesi IV. Organize Sanayi bölgesinde bulunan Sanko Tekstil İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. (Gaziantep Makine Şubesi) Motorlu Taşıt İş Makineleri Üretim Tesisinde planlanan kapasite artışı projesidir. İş makinaları üretimi yapılan tesis için; 2007 yılında (Mülga)Çevre ve Orman Bakanlığına Çevresel Durum Değerlendirme Raporu sunulmuş, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 4 Nisan 2007 de Çevresel Durum Değerlendirme Görüşü alınmıştır ve Ek 5 de sunulmuştur yılında da tesiste planlanan kapasite artışı için ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır. Yatırımın Tanımı, Proje için toplam m 2 lik arazinin m 2 si işletme ve idari amaçlı olarak kullanılacak kapalı alandır. Bu alanın m 2 si mevcut olup m 2 lik alanın inşaatı yapılacaktır. Tesiste Çevresel Durum Değerlendirme görüşü ve ÇED gerekli değildir Belgesi kapsamında toplam üretim kapasitesi 1843 adet/yıl iş makinesidir. Planlanan kapasite artışı ile araç sayısı toplam adet/yıla çıkarılacaktır. İşletme Süresi (Hesaplamalar), Proje organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, 50 yıl çalışma ömrü öngörülmektedir. Teknolojik gelişim, ekonomik teşvikler göz önünde bulundurularak faaliyet ömrü sürdürülecektir. Tablo 1.1 Faydalı Ömür Ve Amortisman Oranları Amortismana tabi birimler Faydalı ömür Amortisman oranı Beton, kargir, demir, çelik 50 yıl %2,00 Isıtma malzemeleri 15yıl %6,66 İmalat birimleri 10yıl %10,00 Hizmet Amaçları, Bölgede motorlu taşıt sektöründeki yatırımların desteklenmesi, teşvik edilmesi kapsamında yapılan uygulamalar doğrultusunda yatırım konusunun genişletilmesi için arge çalışmaları yapılarak, firmanın sektör tecrübeleri doğrultusunda iş makinaları üretim makinelerinde mevcut makinelerde modifikasyon, robotize etme, makine ilavesi ve yeni yapılacak alanlara, kurulacak makineler ile kapasite artışı planlanmıştır. 1

15 Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Ülkelerin gelişmişlik göstergesi içerisinde o ülkede kullanılan iş makinası sayısı önemli bir veri teşkil etmektedir. Günümüzde altyapısını tamamlamış gelişmiş ülkelerde dahi iş makinası kullanım oranları Türkiye gibi gelişmekte olan ve altyapısını henüz tamamlayamamış ülkelerden çok daha fazladır. Bu durum ülkemizin kat edecek daha çok fazla yolu olduğunu göstermektedir. Türkiye de imalatı yapılan iş makinalarının % 13 ü AB üyesi ülke toplam 50 ülkeye ihracatı gerçekleşmektedir. Türkiye nin 2001 yılından başlayarak ihracat performansları ve 2009yılına kadar olan ihracat değerleri verilmektedir yılında sektörün yapmış olduğu ihracat 240 milyon USD iken bu rakam 2008 yılında milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ihracatı geçen 5 yıllık süre zarfında yaklaşık 4,5 kat büyümüştür. Dünyanın en büyük ana üretici firmaları ile sıkı bir rekabet içerisinde bulunmakla beraber neredeyse tüm üretici firmalara da yedek parça ve aksam imalatı da yapılmaktadır. Bahse konu proje ile ülkemiz de sanayinin iş makineleri üretiminde de gelişmesi, ekonomi, istihdama katı sağlamak amacıyla planlanmaktadır. İş ve inşaat makineleri bir ülkenin alt ve üst yapısının imarında kullanılarak o ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan araçlardır. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını ve kalkınma hızını, yıl içerisinde satılan iş ve inşaat makineleri sayısı ve niteliği ile ölçmek mümkün olabilmektedir. Zamanlama Tablosu, Projenin ÇED süreci sonrası zamanlama tablosu Tablo I.1. de yer almaktadır. Proje yatırımı 4 etapta gerçekleştirilecektir. 1. Etap:Mevcut kapalı alanda makine modifikasyon, robotize etme ve makine ilavesi 2. Etap:Yeni kapalı alan inşası ve makine kurulumu 3. Etap:Yeni kapalı alan inşası ve makine kurulumu 4. Etap:Yeni kapalı alan inşası ve makine kurulumu 2

16 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu YIL AY 1.ETAP MODİFİKASYON,ROBOTİZE ETME VE MAKİNE İLAVESİ 3

17 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu (Devamı ) Yıl AY 2.ETAP ETÜT/ İZİN AŞAM ASI YENİ KURUL ACAK FABRİ KA BİNASI NIN İNŞAA TI MONT AJ ÇALIŞ MALA RININ YAPIL MASI İŞ MAKİN ALARI ÜRETİ Mİ

18 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu (Devamı ) Yıl AY 3.ETAP ETÜT/ İZİN AŞAM ASI YENİ KURU LACA K FABRİ KA BİNASI NIN İNŞAA TI MONT AJ ÇALIŞ MALA RININ YAPIL MASI İŞ MAKİ NALA RI ÜRETİ Mİ

19 Tablo I.2. Zamanlama Tablosu (Devamı ) Yıl AY 4.ETAP ETÜT/ İZİN AŞAM ASI YENİ KURU LACA K FABRİ KA BİNASI NIN İNŞAA TI MONT AJ ÇALIŞ MALA RININ YAPIL MASI İŞ MAKİ NALA RI ÜRETİ Mİ

20 I.2. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, proses yöntemleri ile teknolojiler, proses akım şeması,(şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon ve atık su), kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Yöntemleri İle Teknolojiler, Proje ünitelerinde kullanılacak ana makinelerin özellikleri aşağıdaki gibidir. CNC takım tezgahı CNC takımı;cnc Torna Tezgahı,Cnc Dikey İşleme Merkezi,Cnc Yatay İşleme Tezgahı,Cnc (Plazma) Kesme Tezgahı,Cnc (Oxy- Propan )Kesme Tezgahı,Cnc (Lazer) Kesme Tezgahından oluşmaktadır.nümerik kontrollü tezgahlarda genelde X ve Z ekseni olmak üzere iki temel eksen vardır. Bu tür takım tezgahlarında pek çok profil tornalama işlemlerinin yapılabilmesi için doğrusal interpolasyon (Linear Interpolation) ve eğrisel interpolasyon (Circular İnterpolation) işlem özelliği yeterlidir. Ayrıca devir sayısı ve kesici değiştirme, ilerleme hızının belirlenmesi vb. fonksiyonlara sahiptirler. Üç boyutlu (3 Dimension) iş parçalarının ideal profil ve optimum özellikte işlenmeleri başarıyla gerçekleştirilir. Kullanılan kesiciler, uçları radyuslu ve yüksek kesme hızına sahip sert maden ve titanyum kaplı uçlardır. İşleme merkezi ise Bu tür CNC tezgahları noktasal hareket (Point to Point) ve sürekli iz kontrolü (CPC) ile donatılmıştır. Böyle kompleks ve çok sayıda operasyonlara sahip iş parçalarının imalatları bir bağlamada gerçekleştirilir. Abkant Pres Abkant, CNC kontrollü sac metal büküm makinasıdırilkel modeli cakadır. Abkantlar çeşitli tonajlarda ( ton arası) ve genişliklerde ( mm) arasında olabilirler. Büküm işlemini gerçekleştiren üst ve alt kalıpları vardır. Üst kalıplar (erkek kalıp) "V" şeklinde, alt kalıplar (dişi) ise yine "V" şeklinde olup erkek kalıbın tam olarak içine oturmasını sağlar. Arasında kalan sac levhayı büyük bir hidrolik kuvvet uygulayarak programlanan şekilde büker. Temel elemanları; 1. Nümerik kontrol ünitesi 2. Hidrolik eksenleri 3. CNC üniteleridir. 7

21 Şekil I.1.Abkant Pres Hidrolik Pres Silindir ile bu silindirin içinde hareket eden ve kapalı bir bölmedeki sıvı üzerinde kuvvet uygulayan bir pistondan oluşan pres (sıkıştırma düzeni). Pistonun etkilediği sıvı kuvveti, sabit bir örsün ya da baskı levhasının üzerine iletilir. Sıvı, silindire bir pompa ile basılır. Hidrolik presler sanayide metallerin biçimlendirilmesinde ve büyük kuvvetler gerektiren diğer işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Şekil I.2.Hidrolik Pres 8

22 Otomatik Giyotin Makas Üretime uygun Saç kesim işlemini gerçekleştirildiği makinedir. Şekil I.3.Otomatik Giyotin Makas Kaynak Robotları Kaynak ile birleştirme ve kaynak kesme işlemleri kaynak robotu ile güvenli bir şekilde yapılabildiği gibi aynı zamanda hızlı ve böylece üretim aşamasındaki zaman verimli kullanılarak da yapılmış olur. Şekil I.4 Kaynak Robotu Nc Kontrollü Testere Makinası Kesim işlemlerinde kullanılmaktadır. Kontrol paneli ile arıza bulma, kesim takibi ve opsiyon seçimleri çok basite indirgenmiştir. Tabla üzerinde bulunan merdaneler, malzemenin makine üzerinde rahat hareket etmesi için tasarlanmıştır. Otomatik şerit germe özelliği ile kesimde oluşabilecek hataları aza indirgemiştir. Şerit durumu hem manyetik hem de hidrolik olarak kontrol altına alınmıştır 9

23 Şekil I.5Nc Kontrollü Testere Makinası Universal Torna Tezgâhı Pek çok tornalama işlemi (Alın tornalama, dış çap tornalama, delik delme, kesme, kanal açma, metrik ve withvorth diş açma, taşlama, rayba ve kılavuz çekme, dişli açma vb.) yapılır. Freze Tezgahı Kendi ekseni etrafında dönmekte olan çok ağızlı bir kesici yardımıyla sağlam şekilde bağlanmış metal bir iş parçasının doğrusal hareketi esnasında talaş kaldırma işlemine Frezeleme, bu işin yapıldığı tezgâhtır. Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak yerinin bir gaz atmosferiyle korunması sonucu yapılan ark kaynağına gazaltı ya da koruyucu gaz kaynağı adı verilir. Başlıca türleri MIG-MAG ve WIG (TIG) gazaltı kaynak teknikleridir. Bu kaynak türünde koruyucu gaz olarak Argon ve Helyum gibi soy gazlar kullanan MIG (İngilizce; Metal Inert Gas) kaynak tekniği ile koruyucu gaz olarak aktif bir gaz olan Karbondioksit kullanan MAG (İngilizce; Metal Active Gas) teknikleri en yoğun olarak kullanılır. Diğerlerine göre nispeten daha az kullanılan WIG tekniğinin diğerlerinde farkı erimeyen Wolfram (Tungsten) elektrod kullanılmasıdır. 10

24 Şekil I.6.Gazaltı Kaynak Makinası Boyama kabini: Pürüzsüz, hızlı boyama işlemini sağlar ve kurutma işlemi hızlı olarak sağlanır Şekil I.7.Boyama Kabini Kumlama ünitesi Malzeme yüzeyi kumlama ünitesinde boyanmaya hazır hale getirilir 11

25 Proses Akım Şeması,(Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon Ve Atık Su), Proje kapsamında bulunan üniteler ve özellikleri aşağıdaki şekilde izah edilmiştir; Tesisin iş akım şeması hammaddelerin kesim işlemiyle başlayacaktır. Kesim: Hammadde plakalar istenilen teknik resme uygun biçimde kesilerek ana şekil kazandırılır. ( Kesim işlemleri plazma, oksijen, lazer ve giyotin makas tezgâhları kullanılarak gerçekleştirilir. ) Büküm: Kesimi yapılmış malzemelere verilen teknik resme göre istenilen form verilir.( Büküm işlemi abkand tezgâhı kullanılarak gerçekleştirilir. ) Talaşlı İmalat: Her aşamada gerekli yüzey işlemleri teknik resme uygun şekilde belirlenen hassasiyette talaş kaldırılarak uygulanır.( Yüzey işleme ve delme işlemleri CNC işlemciler, universal torna, freze ve matkaplar kullanılarak gerçekleştirilir. ) Kaynak: Kesilen ve işlenen malzemeler teknik resme uygun şekilde kaynaklı birleştirme işlemi uygulanır. ( Gaz altı kaynak makineleri kullanılarak kaynak işlemleri gerçekleştirilir. ) Temizleme: Kesim, kaynak işlemleri sonucu malzemeler üzerindeki çapak vb kalıntıların temizlenmesi işlemidir. Kumlama Boyama: Yüzey işlemleri ve boyama uygulaması yapılarak koruma faktörleri ve dış görünüm kazandırılır. ( Malzeme yüzeyi kumlama ünitesinde boyanmaya hazır hale getirilir. Boyahane ünitesinde malzeme boyama ve kurutma işlemleri yapılır. ) Montaj: Üretimden ve yan sanayilerden temin edilen çeşitli parçalar verilen teknik resme uygun şekilde monte edilirler. (Çıkan ürünlerin piyasaya sunulmadan önce son kontrolleri yapılır. ) Planlama ve Lojistik: Üretim birimlerinin koordinasyonunu sağlar ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması konularını organize eder. Kalite Güvence: Girişten son işleme kadar ve üretim biriminde kalite standartlarına uygunluğunun sağlanmasını hedefleyen çalışmaları organize eder. 12

MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI

MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ÇED

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO)

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) 2 CNC lazer kesme tezgahı 150.000 300.000 2 CNC torna tezgahı 50.000

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

1979 yılında küçük bir işletme olarak metal sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Formmetal, 1980 yılında traktör yan sanayi olarak soğuk şekillendirilmiş yedek parça üretimine geçti. 1993 yılında Ostim

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It Member of Group TEZMAKSAN AŞ 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulan ve 30 yıldır CNC ve üniversal tezgâhlarının satışı konusunda faaliyette bulunan,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: METAL ALANI

ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: METAL ALANI ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31.1.017 METAL ALANI 1-11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ücret: (4TL) A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

SERİ ÜRETİM SİSTEM VE MEKANİZMALAR SINAV SORULARI

SERİ ÜRETİM SİSTEM VE MEKANİZMALAR SINAV SORULARI SERİ ÜRETİM SİSTEM VE MEKANİZMALAR SINAV SORULARI 1. hangisi talaşsız imalat yöntemlerinden A) Dövm e C) Taşla ma B) Presleme D) Haddele me 10. 11. Özdeş parçaları, istenen ölçü sınırları içerisinde ve

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

NUR İŞ METAL SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.

NUR İŞ METAL SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ. Aşağıda makine parkurumuz ve yapmış olduğumuz işlerden çeşitli resimler bulunmaktadır. NUR-İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak talaşlı imalat, çelik konstrüksiyon imalatı ve işlemesi, döküm malzeme

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. AKARYAKIT TANKERİ 2013 A. GENEL BİLGİLER Akaryakıt tankerleri, gerek servis amaçlı gerekse kuruluşların istasyonlarında yer alan depoların ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÜYE FİRMA BİLGİ FORMU

ÜYE FİRMA BİLGİ FORMU Firmanın Açık Adı Firmanın (Varsa) Kısa Adı Firma Kuruluş Tarihi (gg/aa/yyyy) Firmanın Bilgileri Genel Merkez E-Posta Firmanın Şube Bilgileri 1. Şube E-Posta 2. Şube E-Posta ÜYE FİRMA BİLGİ FORMU 3. Şube

Detaylı

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI TEZGAH VE BAKIM TALİMATI PRES TEZGAHI 1.Malzemeye uygun olarak kurs ayarı ve koç masa arası mesafe ayarını yap. 2. Kalıpları tezgaha monte et. 3.Tezgahın şalterini aç. 4.Tezgahta çalışmaya başla. 5.Presleme

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Fırtına 2019 B Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası

Fırtına 2019 B Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası Fırtına 2019 B Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası 2-3 adet zeytin çırpıcı çalıştırabilen 2019 B özel hava kompresörü sayesinde zeytin hasadında yüksek hasat kapasitesi ve performans sağlar. Uzun

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. VİDANJÖR 2013 A. GENEL BİLGİLER Vidanjörler araç üzerine montajı yapılan ve fosseptik ya da çamurlu sıvıları vakum ile emerek tank içerisinde toplayan

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler PRES ÇAKMA SOMUN VE CİVATALAR Otomotiv Beyaz eşya

Detaylı

www.oztasmakina.com.tr

www.oztasmakina.com.tr www.oztasmakina.com.tr 1990 yılında Kütahya Merkez de kurulan, ÖZTAŞ Makina ve Metal Sanayi, kurulduğu yıldan itibaren, sanayi kuruluşlarının Kütahya da ihtiyacı olan makina, malzeme ve ekipmanlara yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

erkin@viken.com.tr l www.viken.com.tr l www.vikenenergy.com l www.vikenenergi.se

erkin@viken.com.tr l www.viken.com.tr l www.vikenenergy.com l www.vikenenergi.se SATILIK 1 ADET PREFABRİK FABRİKA BİNASI, 1 ADET KONTEYNER OFİS BİNASI, MAKİNA VE MALZEMELERİN DETAYLARI AŞAĞIDADIR. SATIŞIMIZLA İLGİLİ ERKİN KÜÇÜKKARAGÖZ İLE TEMASA GEÇEBİLİRSİNİZ. TEL: 0533 644 85 40

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş.

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş. 20068693 Ruhsat No lu II. Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ÇED RAPORU SAKARYA İLİ, FERİZLİ İLÇESİ, AKÇUKUR KÖYÜ AKÇEV MÜH. DAN. MAD. ÇEV. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai

Detaylı

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. SU TANKERİ VE ARAZÖZ 2013 A. GENEL BİLGİLER Su tankerleri ve arazözler, gereken durumlarda içme suyu veya temizlik amaçlı kullanılacak suyun belirli

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı