Sirküler, 2012/41. Sayın MeslektaĢımız; KONU : ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayımlanmıģtır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.12.2012 Sirküler, 2012/41. Sayın MeslektaĢımız; KONU : ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayımlanmıģtır."

Transkript

1 Sirküler, 2012/41 Sayın MeslektaĢımız; KONU : ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayımlanmıģtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ i 26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Bu Tebliğ de hangi iģ kolunun, hangi tehlike sınıfına dahil olduğu belirlenmiģtir. Tebliğde, bir iģyeri-iģletmenin farklı bölümlerine göre farklı tehlike sınıfı değerlendirmesi yapılmayacak, asıl iģin tehlike sınıfı bütün iģyeri için uygulanacaktır. Sınıflama, NACE (Avrupa Ġstatistik Sınıflaması) yapılan iģin detay tanımının yapıldığı altı basamaklı koda göre yapılmıģtır. Daha önce herhangi bir tehlike sınıfında bulunmayan ya da farklı sınıflamada bulunan ancak yeni Tebliğe göre değiģen Ģirketler, yaptıkları iģin NACE koduna göre yeni sınıfına uygun yükümlülüklerini yerine getirecektir. Sözkonusu Tebliğ de özetle; - ĠĢveren asıl iģ faaliyet değiģikliğini en geç bir ay içerisinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. - Asıl iģin tayininde tereddüde düģülmesi halinde iģyerinin kuruluģ amacına bakılır. ĠĢyerinde birden fazla asıl iģ tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu iģlerden tehlike sınıfı yüksek olan iģ esas alınır. - Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde iģyerinde yapılan asıl iģin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye iliģkin kayıtlar dikkate alınarak iģyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir. Alınan karar iģyerine tebliğ edilir. Kararın iģyerinin tehlike sınıfı değiģikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iģ ve iģlemleri, iģverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. - ĠĢyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Bilgilerine sunarız. Sözkonusu Tebliğ in Tam Metni ve NACE kodları (Ek-1) aģağıda yer almaktadır. Saygılarımızla, PÜR BAĞIMSIZ DENETĠM YEMĠNLĠ A.ġ.

2 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete No : MADDE 1 (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca iģyerlerinin iģ sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1 de yer alan ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiģtir. MADDE 2 (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir iģyerinde yürütülen asıl iģin tehlike sınıfı dikkate alınır. (2) ĠĢveren asıl iģ faaliyet değiģikliğini en geç bir ay içerisinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. (3) Asıl iģin tayininde tereddüde düģülmesi halinde iģyerinin kuruluģ amacına bakılır. ĠĢyerinde birden fazla asıl iģ tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu iģlerden tehlike sınıfı yüksek olan iģ esas alınır sayılı Kanunun iģyeri tanımına giren iģyerlerinde yapılan asıl iģin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının geniģletilmesi halinde o iģyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir. MADDE 3 (1) ĠĢyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve iģyerinin tesciline esas alınan asıl iģ dikkate alınarak sonuçlandırılır. (2) Gerekli görülmedikçe iģyerlerinde yapılan asıl iģe iliģkin inceleme yapılmaz. (3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde iģyerinde yapılan asıl iģin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye iliģkin kayıtlar dikkate alınarak iģyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir. (4) Alınan karar iģyerine tebliğ edilir. Kararın iģyerinin tehlike sınıfı değiģikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iģ ve iģlemleri, iģverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (5) ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluģturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza iliģkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değiģmesi halinde bu Tebliğde gerekli değiģiklik yapılır. MADDE 4 (1) 25/11/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

3 EK-1 ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI LĠSTESĠ NACE Rev.2_Altılı NACE Rev.2_Altılı Tanım Kod A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiģtirilmesi Baklagillerin yetiģtirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) Tahıl yetiģtiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf, darı, kuģ yemi vb.) (pirinç hariç) Yağlı tohum yetiģtiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu çekirdeği (Hint yağı çekirdeği), keten tohumu, hardal tohumu, nijer tohumu, kolza, aspir tohumu, susam tohumu, ayçiçeği tohumu vb.) Tehlike Sınıfı Çeltik (kabuklu pirinç) yetiģtirilmesi Çeltik (kabuklu pirinç) yetiģtirilmesi Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiģtirilmesi ġeker pancarı yetiģtirilmesi Yenilebilir kök ve yumruların yetiģtiriciliği (patates, tatlı patates, manyok, Hint yer elması, vb.) Diğer sebze tohumlarının yetiģtiriciliği (Ģeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç) Meyvesi yenen sebzelerin yetiģtirilmesi (hıyar, korniģon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.) Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiģtirilmesi Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiģtirilmesi (havuç, Ģalgam, sarımsak, soğan, arpacık soğan, pırasa ve diğer benzer sebzeler) Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiģtirilmesi (enginar, kuģkonmaz, lahana, karnabahar ve brokoli, marul ve hindiba, ıspanak vb.) ġeker kamıģı yetiģtirilmesi ġeker kamıģı yetiģtirilmesi Tütün yetiģtirilmesi Tütün yetiģtiriciliği Lifli bitkilerin yetiģtirilmesi Pamuk yetiģtiriciliği Diğer lifli bitkilerin yetiģtirilmesi (keten, kenevir, jüt vs.) Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi Hayvan yemi bitkilerinin yetiģtiriciliği (sarı Ģalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, korunga, yemlik mısır ve diğer otlar ile bunların tohumları ve pancar tohumları dahil, Ģeker pancarı tohumları hariç) Çiçek yetiģtiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ tek yıllık diğer bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi 01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi Üzüm yetiģtirilmesi Üzüm yetiģtiriciliği (Ģaraplık, sofralık ve diğer üzümler) Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiģtirilmesi Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiģtiriciliği (muz, hurma, incir, avokado, mango vb.) Turunçgillerin yetiģtirilmesi Turunçgillerin yetiģtirilmesi (greyfurt, limon, misket limonu, portakal, mandalina vb.)

4 01.24 YumuĢak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiģtirilmesi YumuĢak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiģtirilmesi (elma, kayısı, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç) Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiģtirilmesi Diğer ağaç ve çalı (çok yıllık bitkilerin) meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin (yaban mersini, kuģ üzümü, kestane, fıstık, çilek, ahududu, ceviz, keçiboynuzu vb. (fındık hariç)) yetiģtirilmesi Fındık yetiģtiriciliği Yağlı meyvelerin yetiģtirilmesi Zeytin yetiģtiriciliği Diğer yağlı meyvelerin yetiģtiriciliği (Hindistan cevizi, hurma palmiyeleri vb.) (zeytin hariç) Ġçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi Çay yetiģtiriciliği (siyah çay, yeģil çay, Paraguay çayı vb.) Ġçecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünlerin yetiģtiriciliği (kahve, kakao, vb.) (çay yetiģtiriciliği hariç) Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuģturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuģturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin (anason, muskat, tarçın, karanfil, zencefil, vanilya, beyaz veya kara biber, ıhlamur, adaçayı vb.) yetiģtirilmesi Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi Kauçuk ağacı, yılbaģı ağacı, örgü, dolgu ve tabaklama yapmak için kullanılan bitkisel ürünler vb. uzun ömürlü bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi 01.3 Dikim için bitki yetiģtirilmesi Dikim için bitki yetiģtirilmesi Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiģtirilmesi Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiģtirilmesi (sebze fidesi, meyve fidanı hariç) 01.4 Hayvansal üretim Sütü sağılan büyük baģ hayvan yetiģtiriciliği Sütü sağılan büyük baģ hayvan yetiģtiriciliği (sütü için inek ve manda yetiģtiriciliği) Diğer sığır ve manda yetiģtiriciliği Diğer sığır ve manda yetiģtiriciliği (sütü için yetiģtirilenler hariç) At ve at benzeri diğer hayvan yetiģtiriciliği At ve at benzeri diğer hayvan yetiģtiriciliği (eģek, katır veya bardo vb.) Deve ve devegillerin yetiģtiriciliği Deve yetiģtiriciliği Koyun ve keçi yetiģtiriciliği Koyun ve keçi (davar) yetiģtiriciliği (iģlenmemiģ süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil) Domuz yetiģtiriciliği Domuz yetiģtiriciliği Kümes hayvanları yetiģtiriciliği Kümes hayvanlarının yetiģtirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.) Kuluçkahanelerin faaliyetleri Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi Diğer hayvan yetiģtiriciliği Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü dahil) Ġpekböceği yetiģtiriciliği ve koza üretimi Evcil hayvanların yetiģtirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuģlar, hamsterler vb.) Deve kuģlarının yetiģtirilmesi

5 Yarı evcilleģtirilmiģ veya diğer canlı hayvanların yetiģtirilmesi ve üretilmesi (diğer kuģlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavģanlar ve diğer kürk hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.) 01.5 Karma çiftçilik Karma çiftçilik Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaģma olmaksızın üretim) 01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, çapalama ile meyvecilikle ilgili budama vb. faaliyetler (çiçek yetiģtiriciliğini destekleyici faaliyetler ile hava yoluyla yapılan gübreleme hariç) Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve harmanlanması, biçilmesi, balyalanması, biçerdöver iģletilmesi vb. faaliyetler Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç) Çok Çiçek yetiģtiriciliğini destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, bakımı, toplama vb. ile ilgili faaliyetler (hava yoluyla yapılan gübreleme hariç) Hava yoluyla yapılan bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil) Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, baģkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler Hayvan üretimini destekleyici olarak sürü testi, kümes hayvanlarının kısırlaģtırılması, yapay dölleme, vb. faaliyetler (kuluçkahanelerdeki faaliyetler dahil) Çok Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve niģastalı kök ürünleri hariç) Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler HaĢhaĢ vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler NiĢastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.) Çırçırlama faaliyeti Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler Bitkisel üretim için tohumun iģlenmesi Üretim amaçlı tohum iģleme hizmetleri (vernelizasyon iģlemleri dahil) 01.7 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Ticari olmayan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, araģtırmalarda kullanılmaları vb. amaçlar için) (balıkçılık hariç) Ticari olan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, araģtırmalarda kullanılmaları vb. amaçlar için) (balıkçılık hariç) 02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 02.1 Orman yetiģtirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Orman yetiģtirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri

6 Baltalık olarak iģletilen ormanların yetiģtirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil) Orman yetiģtirmek için fidan ve tohum üretimi Orman ağaçlarının yetiģtirilmesi (baltalık ormanların yetiģtirilmesi hariç) 02.2 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi Endüstriyel ve yakacak odun üretimi Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi dahil) 02.3 Tabii olarak yetiģen odun dıģı orman ürünlerinin toplanması Tabii olarak yetiģen odun dıģı orman ürünlerinin toplanması Ağaç dıģındaki yabani olarak yetiģen ürünlerinin toplanması (mantar meģesinin kabuğu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, meģe palamudu, at kestanesi, yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.) 02.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Ormancılık için destekleyici faaliyetler Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler Ormanda kesilmiģ ve temizlenmiģ ağaçların taģınması, istiflenmesi ve yüklenmesi faaliyetleri Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri (seyreltilmesi, budanması, repikaj vb.) Ormanı zararlılara (böcek ve hastalıklar) karģı koruma faaliyetleri Çok Ormanı yangın ve kaçak kesime (izinsiz kesim) karģı koruma faaliyetleri Ormanı koruma ve bakımı amaçlı orman yolu yapımı ve bakımı faaliyetleri Diğer ormancılık hizmet faaliyetleri (ormancılık envanterleri, orman iģletmesi, orman idaresi danıģmanlık hizmetleri, orman (bakımı, verimi, vb.) ile ilgili araģtırma geliģtirme, vb.) 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiģtiriciliği 03.1 Balıkçılık Deniz balıkçılığı Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil) Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuģakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.) Çok Tatlı su balıkçılığı Tatlı sularda (ırmak, göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.) 03.2 Su ürünleri yetiģtiriciliği Deniz ürünleri yetiģtiriciliği Denizde yapılan balık yetiģtiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiģtiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) Denizde yapılan diğer su ürünleri yetiģtiriciliği (midye, istiridye, ıstakoz, karides, eklembacaklılar, kabuklular, deniz yosunları vb.) (balık hariç) Tatlı su ürünleri yetiģtiriciliği Tatlı sularda yapılan balık yetiģtiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) Tatlısu ürünleri yetiģtiriciliği (yumuģakçalar, kabuklular, kurbağalar vb.) (balık hariç) B MADENCĠLĠK VE TAġ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 TaĢ kömürü madenciliği TaĢ kömürü madenciliği TaĢ kömürü madenciliği Çok 05.2 Linyit madenciliği Linyit madenciliği

7 Linyit madenciliği Çok 06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 06.1 Ham petrol çıkarımı Ham petrol çıkarımı Ham petrolün çıkarılması Çok 06.2 Doğal gaz çıkarımı Doğal gaz çıkarımı Doğalgaz çıkarılması (madenciliği) Çok 07 Metal cevherleri madenciliği 07.1 Demir cevherleri madenciliği Demir cevherleri madenciliği Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiģ demir cevheri üretimi dahil) Çok 07.2 Demir dıģı metal cevherleri madenciliği Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıģtırılması Çok Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıģtırılması Çok Uranyum madenciliği Çok Toryum madenciliği Çok Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen) Çok Diğer demir dıģı metal cevherleri madenciliği Altın, gümüģ, platin gibi değerli metal madenciliği Çok Alüminyum madenciliği Çok Bakır madenciliği Çok Nikel madenciliği Çok KurĢun, çinko ve kalay madenciliği Çok Krom madenciliği Çok BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ demir dıģı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurģun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) Çok 08 Diğer madencilik ve taģ ocakçılığı 08.1 Kum, kil ve taģ ocakçılığı Süsleme ve yapı taģları ile kireç taģı, alçı taģı, tebeģir ve kayağantaģı (arduvazkayraktaģı) ocakçılığı Mermer ocakçılığı (traverten dahil) Çok Granit ocakçılığı Çok Yapı taģları ocakçılığı Çok Süsleme ve yapı taģlarının kırılması ve kabaca kesilmesi Çok Dolomit ve kayağan taģı (arduvaz / kayraktaģı) ocakçılığı Çok KireçtaĢı (kalker) ocakçılığı (kireçtaģının kırılması ve parçalanması dahil) Çok TebeĢir, alçıtaģı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, piģirme iģlemi dahil) Çok Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı Çakıl ve kum ocakçılığı (taģların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) Çok Çakıl taģlarının kırılması ve parçalanması Çok Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, Ģamot veya dinas toprakları çıkarımı Çok 08.9 BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ madencilik ve taģ ocakçılığı Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç) Çok Bor mineralleri madenciliği Çok Kükürt madenciliği (ocakçılığı) Çok

8 Guano madenciliği (kuģ gübresi, güherçile dahil) Çok Kehribar, Oltu taģı ve lületaģı ocakçılığı Çok Turba çıkarımı Turba çıkarılması ve toplanması Çok Tuz çıkarımı Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil Çok BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer madencilik ve taģ ocakçılığı AĢındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaģı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, Ģist, talk, silis, sünger taģı, asbest, doğal korindon vb.) Çok * Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taģ (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği Çok Kıymetli ve yarı kıymetli taģların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taģı, lüle taģı ve elmas hariç) Çok Grafit ocakçılığı Çok Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği Çok BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer madencilik ve taģocakçılığı Çok 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Doğalgazın sıvılaģtırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleģtirilenler) Çok Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araģtırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıģtırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. Çok dahil) Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri Çok 09.9 Madencilik ve taģ ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Madencilik ve taģ ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Madencilik ve taģ ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araģtırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boģaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) Madencilik ve taģ ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) C ĠMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı 10.1 Etin iģlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı Etin iģlenmesi ve saklanması Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin iģlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuģ veya dondurulmuģ olarak saklanması dahil) Kümes hayvanları etlerinin iģlenmesi ve saklanması Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuģ) (yenilebilir sakatatları dahil) Çok Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi iģi ile uğraģan mezbahaların faaliyetleri Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi KuĢ tüyü ve ince kuģ tüyü imalatı (derileri dahil) Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen piģmemiģ köfte vb. ürünlerin imalatı Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmıģ, kurutulmuģ veya tütsülenmiģ ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç) Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen)

9 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin imalatı 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuģakçaların iģlenmesi ve saklanması Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuģakçaların iģlenmesi ve saklanması Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuģakçaların iģlenmesi ve saklanması (dondurulması, kurutulması, piģirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler) Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuģakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.) Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için) Balığın sadece iģlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemilerin faaliyetleri PiĢirilmemiĢ balık yemekleri imalatı (mayalanmıģ balık, balık hamuru, balık köftesi vb.) Balıkların, kabukluların, yumuģakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi 10.3 Sebze ve meyvelerin iģlenmesi ve saklanması Patatesin iģlenmesi ve saklanması Patatesin iģlenmesi ve saklanması (dondurulmuģ, kurutulmuģ, suyu çıkartılmıģ, ezilmiģ patates imalatı) (soyulması dahil) Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı Sebze ve meyve suyu imalatı Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (Ģalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.) Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ meyve ve sebzelerin iģlenmesi ve saklanması Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç) KavrulmuĢ, tuzlanmıģ vb. Ģekilde iģlem görmüģ sert kabuklu yemiģler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (piģirilerek yapılanlar) Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil) Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin imalatı (turģu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil) DondurulmuĢ veya kurutulmuģ meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.) Leblebi imalatı ile kavrulmuģ çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç) Susamın iģlenmesi ve tahin imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ meyve ve sebzelerin baģka yöntemlerle iģlenmesi ve saklanması (kesilmiģ ve paketlenmiģ olanlar dahil) 10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Sıvı ve katı yağ imalatı Ayçiçek yağı imalatı Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haģhaģ, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) Beziryağı imalatı Prina yağıimalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç) Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç) Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine) Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi

10 Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (iģlenmemiģ) Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı Margarin, karıģık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı 10.5 Süt ürünleri imalatı Süthane iģletmeciliği ve peynir imalatı Süt imalatı, iģlenmiģ (pastörize edilmiģ, sterilize edilmiģ, homojenleģtirilmiģ ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiģ) (katı veya toz halde süt hariç) Peynir, lor ve çökelek imalatı Süt tozu, peynir özü (kazein), süt Ģekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiģ sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil) Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.) Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem Ģanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç) Dondurma imalatı Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.) ġerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı 10.6 ÖğütülmüĢ tahıl ürünleri, niģasta ve niģastalı ürünlerin imalatı ÖğütülmüĢ hububat ve sebze ürünleri imalatı Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamıģ mısır dahil) Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç) Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil) Ġrmik imalatı Ön piģirme yapılmıģ veya baģka Ģekilde hazırlanmıģ tane halde hububat imalatı (bulgur dahil, fakat mısır hariç) Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı (karıģımları ile hazır karıģtırılmıģ sebze unları dahil) (piģirilerek yapılanlar hariç) Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karıģımlarının imalatı (sebze un karıģımları hariç) DövülmüĢ diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keģkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve irmik hariç) NiĢasta ve niģastalı ürünlerin imalatı NiĢasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden) Glikoz, glikoz Ģurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert Ģeker dahil) YaĢ mısırın öğütülmesi Glüten imalatı Mısır yağı imalatı 10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Taze pastane ürünleri imalatı (yaģ pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.) Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmıģ kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.) Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil) Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)

11 TatlandırılmamıĢ dayanıklı hamur tatlıları imalatı (piģirilmiģ olsun olmasın tatlandırılmamıģ kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil) Makarna, Ģehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Makarna, Ģehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuģ veya dondurulmuģ olanlar dahil) 10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı ġeker imalatı ġeker kamıģından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan Ģeker (sakkaroz) ve Ģeker ürünleri imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı Ģeker ve melas üretimi dahil) Akçaağaç Ģurubu imalatı Kakao, çikolata ve Ģekerleme imalatı Çikolata ve kakao içeren Ģekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen kakaolu ürünler hariç) ġekerlemelerin ve Ģeker pastillerinin imalatı (bonbon Ģekeri vb.) (kakaolu Ģekerlemeler hariç) Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı Lokum, piģmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası dahil) Ciklet imalatı (sakız) Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından Ģekerleme imalatı (meyan kökü hülasaları dahil) Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı Kahve ve çayın iģlenmesi Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeģil çay ve poģet çay ile çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri) Kahve ürünleri imalatı (çekilmiģ kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve konsantreleri) Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuģburnu vb. çaylar) Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (Ģeker, süt vb. karıģtırılmıģ ürünler dahil) Baharat, sos, sirke ve diğer çeģni maddelerinin imalatı Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı, baharat karıģımları vb.) (iģlenmiģ) Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı Sos ve çeģnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, mango çeģnisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç) Gıda tuzu imalatı Hazır yemeklerin imalatı Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiģ veya korunmuģ olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç) Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek mamaları, pudingleri vb.) Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar) Besin yönünden zenginleģtirilmiģ sporcu yiyeceklerinin imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer gıda maddelerinin imalatı Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil) Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı

12 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil) BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ çeģitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir fondüleri, Ģeker Ģurupları vb. dahil) 10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Ev hayvanları için hazır gıda imalatı Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuģ ve balık yemleri vb.) 11 Ġçeceklerin imalatı 11.0 Ġçeceklerin imalatı Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması DamıtılmıĢ alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.) Çok DamıtılmıĢ alkollü içeceklerle karıģtırılmıģ içki imalatı Çok Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiģtirilmemiģ/tağyir edilmemiģ, alkol derecesi <%80) Çok Üzümden Ģarap imalatı Üzümden Ģarap, köpüklü Ģarap, Ģampanya vb. üretimi Üzüm Ģırası imalatı Elma Ģarabı ve diğer meyve Ģaraplarının imalatı Elma Ģarabı ve diğer meyve Ģaraplarının imalatı Diğer damıtılmamıģ mayalı içeceklerin imalatı Diğer damıtılmamıģ mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil) Bira imalatı Bira imalatı Malt imalatı Malt imalatı Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer ĢiĢelenmiĢ suların üretimi Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmıģ ve aromalandırılmıģ olanlar dahil) Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç) Ġçme suyu üretimi (ĢiĢelenmiĢ, gazsız, tatlandırılmamıģ ve aromalandırılmamıģ) Boza imalatı 12 Tütün ürünleri imalatı 12.0 Tütün ürünleri imalatı Tütün ürünleri imalatı Tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı 13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.) Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.) (pamuk hariç) Ġpeğin kozadan ayrılması ve sarılması Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi

13 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk hariç) Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek elyafı imalatı hariç) 13.2 Dokuma Dokuma Kot kumaģı imalatı Pamuklu dokuma kumaģ imalatı (havlu, peluģ, vb. ilmeği kesilmemiģ kumaģlar ile kot, kadife ve tafting kumaģlar hariç) Doğal kıl ve yünden dokuma kumaģ imalatı Doğal ipekten kumaģ imalatı Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaģ imalatı (pamuk hariç) Havlı, Ģönil, havlu, pelüģ, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiģ dokuma kumaģlar ile tafting kumaģ imalatı Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaģ imalatı (havlu, peluģ, vb. ilmeği kesilmemiģ kumaģlar ile kadife ve tafting kumaģlar hariç) Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaģ imalatı Cam elyafından dokuma kumaģ imalatı (cam elyafından dar kumaģlar dahil) 13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Tekstil ürünlerinin bitirilmesi KumaĢ ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eģyası dahil) Çok Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil) Çok KumaĢ ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eģyası dahil) Çok KumaĢ ve tekstil ürünlerine iliģkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil) Çok 13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Örgü (triko) veya tığ iģi (kroģe) kumaģların imalatı Örgü ve tığ iģi kumaģların imalatı (penye ve havlı kumaģlar ile raschel veya benzeri makineler ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ ile örülmüģ ürünler dahil) Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaģı imalatı Giyim eģyası dıģındaki tamamlanmıģ tekstil ürünlerinin imalatı Yatak örtü takımları, yatak çarģafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil) Yorgan, kuģtüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve benzerlerinin imalatı Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil) Tekstilden yer bezi, bulaģık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı Battaniye imalatı Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eģya paketleme amacıyla kullanılanlar) Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı ParaĢüt (yönlendirilebilen paraģütler dahil) ve rotoģüt ile bunların parçalarının imalatı Bayrak, sancak ve flama imalatı Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) Branda, tente, stor (güneģlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (ĢiĢme yataklar dahil)

14 13.93 Halı ve kilim imalatı Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil) Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boģaltma ağları, vb.) Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiģ, kaplanmıģ olanlar dahil) Dokusuz kumaģların ve dokusuz kumaģtan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eģyası hariç Dokusuz kumaģlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eģyası hariç) Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaģ imalatı (giyim ve döģemecilikte kullanılan) Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; iģleme yapılmamıģ Ģeritçi eģyası ve benzeri süs eģyalarının imalatı Dar dokuma kumaģların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eģyalar hariç) Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eģyaların imalatı Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eģyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taģıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil) Kord bezi imalatı Tekstille kaplanmıģ kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmıģ veya emdirilmiģ tekstilden iplik veya Ģeritler ve bunlardan yapılmıģ mensucat imalatı KaplanmıĢ veya emdirilmiģ tekstil kumaģlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis muģambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil) BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer tekstillerin imalatı Tül ve diğer ağ kumaģların (dokuma, örgü (triko) veya tığ iģi (kroģe) olanlar hariç) imalatı ile oya, dantel ve nakıģ imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil) Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, Ģilte ve benzeri doldurmak için) Gipe iplik ve Ģeritlerin, Ģönil ipliklerin, Ģenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler hariç) 14 Giyim eģyalarının imalatı 14.1 Kürk hariç, giyim eģyası imalatı Deri giyim eģyası imalatı Deri giyim eģyası imalatı (deri karıģımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) ĠĢ giysisi imalatı Endüstriyel iģ giysisi (iģ önlükleri, iģ elbiseleri, iģ tulumları, vb.) imalatı (dikiģsiz plastik olanlar ile ateģe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç) Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iģ giysileri hariç) Diğer dıģ giyim eģyaları imalatı DıĢ giyim eģyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ iģi (kroģe), vb. kumaģtan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iģ giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

15 SipariĢe göre ölçü alınarak dıģ giyim eģyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ iģi (kroģe), vb. kumaģtan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eģyası tamiri ile gömlek imalatı hariç) Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ iģi (kroģe), vb. kumaģtan olanlar Gelinlik imalatı Ġç giyim eģyası imalatı Gömlek, tiģört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eģyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöģambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaģırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) Diğer giyim eģyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı (mayo, bikini dahil) (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) Yazma, tülbent, eģarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) Eldiven, kemer, Ģal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaģ mendil, atkı, fular, duvak vb. giysi aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaģtan veya dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) (bebekler için olanlar hariç) Bebek giyim eģyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ iģi kumaģtan) (tabansız panduf dahil) ġapka, kep, baģlık, kasket, tabla ve el manģonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten Ģapka ve baģlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç) Giyim eģyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaģtan ya da emdirilmiģ veya kaplanmıģ tekstil kumaģından olanlar) 14.2 Kürkten eģya imalatı Kürkten eģya imalatı Post, kürk veya kürklü deriden yapılmıģ eģya ve parçaların imalatı (giyim eģyası ve giysi aksesuarları hariç) Post, kürk veya kürklü deriden yapılmıģ giyim eģyası ve giysi aksesuarları imalatı (kürkten Ģapka, baģlık ve eldiven hariç) 14.3 Örme (trikotaj) ve tığ iģi (kroģe) ürünlerin imalatı Örme (trikotaj) ve tığ iģi (kroģe) çorap imalatı Çorap imalatı (örme ve tığ iģi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar) Örme (trikotaj) ve tığ iģi (kroģe) diğer giyim eģyası imalatı Örgü (triko) ve tığ iģi (kroģe) diğer giyim eģyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek, vb. Ģekillerde üretilenler) 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 15.1 Derinin tabaklanması ve iģlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koģum takımı imalatı; kürkün iģlenmesi ve boyanması Derinin tabaklanması ve iģlenmesi; kürkün iģlenmesi ve boyanması Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması, cilalanması ve iģlenmesi) Çok Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil) Çok Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, Ģerit deri ve kösele imalatı Çok

16 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koģum takımı imalatı (deri giyim eģyası hariç) Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kiģisel bakım, dikiģ, vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koģum takımı imalatı (kamçı, semer, eyer, tasma kayıģı, heybe, vb.) Deri saat kayıģı imalatı Plastik veya kauçuk saat kayıģı imalatı KumaĢ ve diğer malzemelerden saat kayıģı imalatı (metal olanlar hariç) Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taģıma ve konveyör bantları imalatı 15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve ahģap parçalar hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile sayacılık faaliyetleri dahil) 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eģyaların imalatı 16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve Ģekillendirilmesi faaliyetleri) AhĢap demir yolu veya tramvay traversi imalatı Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaģı, ağaç yonga imalatı Çok AhĢap döģemelerin ve yer döģemelerinin imalatı (birleģtirilebilir parkeler hariç) Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal iģlemden geçirilmesi hizmetleri (baģkalarının adına) Çok 16.2 Ağaç, mantar, kamıģ ve örgü malzeme ürünü imalatı AhĢap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı AhĢap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiģ) SıkıĢtırılmıĢ lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı Çok BirleĢtirilmiĢ parke yer döģemelerinin imalatı BirleĢtirilebilir ahģap parke yer döģemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç) Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı AhĢap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eģikleri ile ahģap merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı AhĢap prefabrik yapılar ve ahģap taģınabilir evlerin imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ inģaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahģaptan kiriģ, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı AhĢap konteyner imalatı Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahģap ambalaj malzeme imalatı Palet, kutu palet ve diğer ahģap yükleme tablaları imalatı AhĢap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı

17 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmıģ ürünlerin imalatı AhĢap mutfak ve sofra eģyası imalatı (kaģık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.) Doğal mantar (kabaca köģelendirilmiģ veya blok, levha vb. halde), ezilmiģ veya granül haline getirilmiģ mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalatı (mantardan yer döģemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil) Kakma ahģap iģleri, kakma ile süslü ahģap eģyalar, mücevher için veya çatal-kaģık takımı ve benzeri eģyalar için ahģap kutular, ahģap biblo, heykel ve diğer süslerin imalatı AhĢaptan iģ aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları, ayakkabı kalıpları, ahģap mandal, elbise ve Ģapka askıları imalatı AhĢap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahģaptan diğer eģyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının ahģap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil) Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamıģ, saz, saman vb.) eģyaların imalatı ile sepet türü ve hasır iģi eģyaların imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin imalatı (karbonlaģtırılmamıģ olanlar) 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı Kağıt hamuru imalatı Kağıt hamuru imalatı Çok Kağıt ve mukavva imalatı Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi iģlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmıģ ve emprenye edilmiģ olanlar ile krepon ve kırıģık kağıtlar dahil) Çok 17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eģyaların imalatı Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil) Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde) Kağıttan yapılan ev eģyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmıģ) Kağıt veya mukavvadan yapılmıģ tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eģyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmıģ) Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapıģkanlı kağıtların imalatı Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri) Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı

18 Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar hariç) Baskısız zarf, mektup kartı, yazıģma kartı ve benzerlerinin imalatı Duvar kağıdı imalatı Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç) Tekstil duvar kaplamalarının imalatı Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile kalıplanmıģ ya da sıkıģtırılmıģ eģyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı contalar ve rondelalar dahil) Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eģyaları imalatı Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde) 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Gazetelerin basımı Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla yayınlananlar) Diğer matbaacılık Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broģürü, poster, satıģ bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az yayınlananlar) Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması) Serigrafi faaliyetleri Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri Basım ve yayım öncesi hizmetler Basımda kullanmak üzere baskı kliģeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (kliģecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aģındırılması vb. hizmetler Çok Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil) Ciltçilik ve ilgili hizmetler Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleģtirme, dikme, yapıģtırma, kesme, kapak takma gibi iģlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler) 18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması Kayıtlı medyanın çoğaltılması Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, kasetlerin ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) 19 Kok kömürü ve rafine edilmiģ petrol ürünleri imalatı

19 19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı Kok fırını ürünlerinin imalatı Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil) TaĢkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil) Çok Çok 19.2 Rafine edilmiģ petrol ürünleri imalatı Rafine edilmiģ petrol ürünleri imalatı Turba, linyit ve taģ kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt) Çok Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı Çok Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil) Çok Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı Çok Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karıģımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıģtırılmıģ biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç) 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileģikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı Sanayi gazları imalatı Çok Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileģikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava Çok gibi sıvı veya sıkıģtırılmıģ inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar) Boya maddeleri ve pigment imalatı Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç) Çok Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaģır suyu dahil) Çok Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (Ģap dahil) Çok Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaģır sodası dahil) Çok Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleģtirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt kartuģları dahil) Çok Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileģikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuģ demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.) BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileģiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.) Diğer organik temel kimyasalların imalatı Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileģikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil) Çok Çok Çok Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.) Çok Çam terebentin esansı ve zamk imalatı Kimyasal gübre ve azot bileģiklerinin imalatı Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı Çok

20 BileĢik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (niģadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç) Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin imalatı Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleģtirilmiģ proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil) Çok Çok Çok Çok Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiģtiricileri imalatı Çok Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı Çok Birincil formda sentetik kauçuk imalatı Birincil formda sentetik kauçuk imalatı Çok 20.2 HaĢere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı HaĢere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı Çok Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil) Çok Çimlenmeyi önleyici ve bitki geliģimini düzenleyici ürün imalatı Çok Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileģik imalatı hariç) Çok 20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı boya ve vernik imalatı Çok Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil) Çok Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (resim ve tabelacı boyaları, matbaa mürekkepleri, hazır boya pigmentleri, matlaģtırıcılar, renklendiriciler, astarlar, cam firit, camlaģtırılabilir emay ve sırlar, solvent, inceltici (tiner)) Çok 20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kiģisel kullanım için olanlar hariç) Ham gliserin (gliserol) imalatı Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar imalatı (kiģisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç) Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döģemesi, kaporta, cam, metal vb. için) Parfümlerin, kozmetiklerin ve kiģisel bakım ürünlerinin imalatı Ağız veya diģ bakım ürünleri imalatı (diģ macunu, vb. ile takma diģleri ağızda sabit tutmaya yarayan macun ve tozlar ile diģ temizleme iplikleri dahil) Kolonya imalatı Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, dudak ve göz makyajı ürünü, kozmetik veya kiģisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, tıraģ ürünü, deodorant, banyo tuzu, vb. imalatı (kolonya hariç) ġampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleģtirme ve perma ürünleri, saç losyonları, saç boyaları, vb. imalatı 20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Patlayıcı madde imalatı Barut, vb. itici tozların imalatı Çok

02 01.11.14 02 01.13.20

02 01.11.14 02 01.13.20 MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 02 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 02 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday,

Detaylı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan)

Detaylı

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI Sayfa No 1/4 REVİZYON ve ONAY TAKİP TABLOSU Rev. No. Revizyon Gerekçesi Tarih Sayfa No 2/4 HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ Ürün Grupları Birincil Üretim İkincil Üretim 1- Et ve Et Ürünleri 2-Süt ve Süt Ürünleri

Detaylı

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında

Detaylı

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 21 01.29.01 Kauçuk ağacı, yılbaşı ağacı, örgü, dolgu ve tabaklama yapmak için kullanılan bitkisel ürünler vb. uzun ömürlü bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 21 02.10.01

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

İşyeri tehlike sınıfları

İşyeri tehlike sınıfları İşyeri tehlike sınıfları Giriş Tehlike sınıfının belirlenmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu 9. maddesinde; İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ. Baklagillerin yetiģtirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ. Baklagillerin yetiģtirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb. İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.74 0.76 0.7500 58,780.00 KG 44,086.80 5 ARPA MTS 0.58 0.8 0.7363 3,922,622.00 KG 2,888,040.40 57 ARPA OFİS-S 0.68 0.75 0.7499 253,720.00 KG 90,27.00

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : HAZİRAN 06 BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,60 0,8 0,77 44.8 KG 88.,8 HMS BUĞDAY 0,78 0,97 0,87.66.40 KG.08.70, HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8 67.0 KG 46.987,4 M.G.T

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203 T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.58 0.5750 9,600.00 KG,270.00 ARPA MTS 0.49 0.73 0.5836,207,733.00 KG 6,540,880.60 3258 ARPA TTS 0.55 0.77 0.6230 4,694,597.00 KG

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı: Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/01/20-31//20 T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 11,420.00 KG 6,281.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.51 0.63 0.5588 1,477,243.00 KG 825,411.14 21 ARPA MTS 0.45 0.73

Detaylı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ A NACE Tanım TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiģtirilmesi 01.11 Tahılların

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 38,520.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 38,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.72 0.7200 53,500.00 KG 38,520.00 ARPA MTS 0.57 0.77 0.683 6,364,272.00 KG 4,347,252.58 839 ARPA TTS 0.60 0.90 0.685 2,655,743.00 KG,809,986.97

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.74 0.7388 21,560.00 KG 15,928.40 2 ARPA MTS 0.47 0.75 0.5951 11,301,552.00 KG 6,725,850.62 1252 ARPA OFİS-A 0.61 0.62 0.6164 952,720.00

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

NACE Kodu Tanım Tehlike Sınıfı. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

NACE Kodu Tanım Tehlike Sınıfı. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri ġirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aģağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iģler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından Ģirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz.

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,22 0,34 0,24 976.740,00 KG 236.755,15 HMSGT 88 ARPA 0,20 0,39 0,24 6.109.131,00 KG 1.436.768,75 HMS 583 ARPA 0,20 0,36 0,24 4.495.056,00 KG 1.072.584,84 HTS 55

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-22 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.70 0.6171 75,085.00 KG 293,176.85 3531 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.80 0.732 31,615.00 KG 250,190.9 7 ARPA YEMLİK ı: 53,367.79 3578 ARPA ı 53,367.79

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,87 0,7 9.006.967 KG 6.76.00,77 HMS BUĞDAY 0,66,00 0,8 8.6.99 KG 6.968.7,79 HTS BUĞDAY 0,79 0,8 0,8 80.0 KG 78.87,

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 30 ARPA YEMLİK MTS 0.25.38 0.365 6,206,99.00 KG 2,265,855.46 8 ARPA YEMLİK OFİS-A 0.40 0.40 0.4028 866,00.00 KG 348,828.7 ARPA YEMLİK TTS 0.24 0.53 0.3778 4,85,53.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2007 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,37 0,48 0,39 6.455.080,00 Kg 2.517.856,63 TMO.S 29 Buğday 0,30 0,60 0,41 7.368.142,00 Kg 3.007.898,84 TGT

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 3,000.00 KG 2,100.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,100.00 1 ARPA ı 2,100.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1357 1,245,411.00 KG

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ (26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) MADDE 1 (1) 20/6/2012 tarihli

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 0 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,0 8.0 KG 8,0 FİY.FAR. BUĞDAY 0,5 0,85 0,7 5.88.05 KG.8.95,8 HMS BUĞDAY 0,,00 0,79.95.77 KG.7.89,80 HTS BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.75 1.12 0.7601 82,230.00 KG 62,506.32 2 ARPA YEMLİK ı: 62,506.32 2 ARPA ı 62,506.32 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.19 0.24 0.2007 1,077,149.00

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK İHR 0.87 0.87 0.8700 6,950.00 KG 6,046.50 1 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5841 375,020.60 KG 219,066.40 50 ARPA YEMLİK MS 0.56 0.57 0.5600 500,119.80

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2008 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,35 0,76 0,57 17.430.702,00 Kg 9.998.904,73 MGT 244 Buğday 0,33 0,88 0,59 6.993.740,00 Kg 4.110.588,10 TGT

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan)

Detaylı

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,25 0,39 0,312 662.670,00 KG 206.889,50 HTS 30,00 ARPA 0,20 0,35 0,243 809.690,00 KG 196.858,84 HMSGT 67,00 ARPA 0,17 0,31 0,230 2.070.980,00 KG 477.067,38 HMS 225,00 ARPA 0,26 0,35

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.37 0.88 0.59 29.425.656 KG 16.837.257.8 HMA 1988 BUĞDAY 0.46 0.84 0.60 15.138.551 KG 4 8.939.062.27 HTS 175 BUĞDAY 0.45 0.48 0.47 684.153 KG 317.993.85

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2007-3/0/2007 Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.24 0.36 0.293 906,00.00 KG 265,69.76 7 ARPA YEMLİK MTS- 0.26 0.26 0.2600 53,800.00 KG 3,988.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.26 0.35 0.2893

Detaylı

Enerji ve Besin Değerleri Tablosu

Enerji ve Besin Değerleri Tablosu Enerji ve Besin Değerleri Tablosu AV HAYVANLARI Bıldırcın gr 19,6 0 12,1-192 Güvercin gr 18,5 0 23,8-294 Sülün gr 22,7 0 9,3-181 Tavşan gr 21 0 8-162 BALIKLAR Alabalık gr 18,3 0 9 71 175 Balık Unu gr 78-0,3-336

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/08/2017. Tarih: Sayı: 8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/08/2017. Tarih: Sayı: 8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2017 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA MTS 0.69 0.91 0.423 2,745,03.00 KG 2,312,112.9 265 ARPA TTS 0.5 0.7 0.52 354,500.00 KG 304,240.30 ARPA YEMLİK ı: 2,616,353.2 273 ARPA ı 2,616,353.2

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.07 0.95 0.72 26.186.686 KG 18.480.448.3 HMA 2042 BUĞDAY 0.56 1.76 0.80 24.162.526 KG 0 18.746.871.7 HTS 308 BUĞDAY 0.49 0.95 0.74 1.225.180 KG

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,55 0,73 0,68 1.092.617,00 Kg 742.357,48 MGT 14 Buğday 0,67 0,75 0,72 262.946,00 Kg 188.411,45 TGT 15 Buğday 0,50 0,74 0,68

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/03/2017. Tarih: Sayı: 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/03/2017. Tarih: Sayı: 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 1/0/2017 T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.85 0.76 177,520.00 KG 10,2.70 9 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.87 0.8171 8,202,410.00 KG 6,702,02.82 1 ARPA YEMLİK ı: 6,82,56.52 22 ARPA

Detaylı

TEBLİĞ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

TEBLİĞ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 29 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ www.bulusisg.com

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) (DeğiĢik:RG-18/4/2014-28976-Son DeğiĢiklik:19/2/2015-29272) ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI LĠSTESĠ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 5 18 GĠYĠM EġYASI ĠMALATI; KÜRKÜN ĠġLENMESĠ VE BOYANMASI 5 181 KÜRK HARĠÇ, GĠYĠM EġYASI ĠMALATI 5 1810 KÜRK HARĠÇ, GĠYĠM EġYASI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2006-3/2/2006 Sayfa: - 7 ARPA MTS 0.22 0.29 0.2484 73,450.00 KG 8,727.72 250 ARPA TTS 0.23 0.28 0.2446 7,50.00 KG 28,743.00 5 ARPA BİRALIK ı: 20,470.72 255 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 14.04.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/65 KONU: ĠĢ sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢ Yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2008 Satış Şekli

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200. Tarih: Sayı: - 31/12/2008 Satış Şekli HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/1/008 Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.37 0.4413 18,06 KG 7,97 3 ARPA YEMLİK TTS 0.56 0.5335 65,66 KG 35,06.70 9 ARPA YEMLİK ı: 4,996.70 1 ARPA ı 4,996.70 1 DARI NATÜREL DARI

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/205 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.75 0.773 45,84 KG 32,88 3 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.95 0.7088,53,83 KG 87,870.50 34 ARPA YEMLİK ı: 850,750.50 37 ARPA ı 850,750.50 37

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-22 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-22 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. Sayfa: - 22 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.47 0.65 0.5352 2,745.00 KG 60,344.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.57 0.57 0.5700,60 KG 92.00 ARPA YEMLİK ı: 6,256.00 5 ARPA ı 6,256.00 5 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 9,552.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 9,552. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2007-3/2/2007 T.C. Sayfa: - 6 ARPA MTS 0.25 0.52 0.388 528,230.00 KG 205,006.24 04 ARPA TTS 0.38 0.42 0.4009 66,080.00 KG 26,494.00 3 ARPA HASARLI TTS 0.25 0.30 0.2862 65,000.00

Detaylı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.75 0.7226 27,280.00 KG 9,72.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.78 0.6984,22,630.00 KG 853,238.7 37 ARPA YEMLİK ı: 872,950.7 40 ARPA ı 872,950.7

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.70 0.683 777,530.00 KG 480,763.0 5 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.73 0.6523 655,730.00 KG 427,755.50 8 ARPA YEMLİK ı: 908,58.60 23 ARPA ı 908,58.60

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2006. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2006. Tarih: Sayı: HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-14 MISIR YAŞ MTS 0.50 0.50 0.5000 120.00 AD 60.00 1 MISIR ı: 60.00 1 MISIR ı 60.00 1 PİRİNÇ PİRİNÇ PİRİNÇ İHR 1.82 1.82 1.8208 480.00 KG 874.00 1 PİRİNÇ TTS 18.50 18.50

Detaylı

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR 0,35 0,44 0,396 422.520,00 KG 167.473,60 HTS 7,00 0,34 0,34 0,340 31.500,00 KG 10.710,00 HMSGT 2,00 0,24 0,30 0,254 66.670,00 KG 16.917,00 HMS 8,00 0,33 0,40 0,362 11.000,00 KG 3.980,00 HTSGT

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2008 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.44 0.52 0.492 468,64.00 KG 230,406.30 87 ARPA TTS 0.47 0.49 0.4764 277,80.00 KG 32,059.60 8 ARPA BİRALIK ı: 362,465.90 95 ARPA YEMLİK ARPA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 1,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 1, HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-14 MISIR SLAJ MTS 0.12 0.50 0.1389 175,060.00 KG 24,320.80 4 MISIR MTS 1.75 1.75 1.7500 4,571.00 KG 7,999.25 16 MISIR MTS 1.00 1.00 1.0000 2,755.00 AD 2,755.00 1 MISIR

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.06 0.84 0.49 42.006.543 KG 20.885.893.8 HMA 1411 BUĞDAY 0.02 0.84 0.55 20.782.119 KG 4 11.547.627.2 HTS 197 BUĞDAY 0.53 0.65 0.61 2.854.120 KG

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2009-3/2/2009 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.26 0.50 0.396,008,2 KG 322,50.23 205 ARPA OFİS-A 0.37 0.37 0.3680,802,60 KG 663,386.06 2 ARPA TTS 0.30 0.47 0.3223 777,4 KG

Detaylı

TEBLİĞ. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren iģletmeciler, 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

TEBLİĞ. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren iģletmeciler, 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN PLASTĠK MADDE VE MALZEMELERĠN BĠLEġENLERĠNĠN MĠGRASYON TESTĠNDE

Detaylı

T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat BUGDAY DİĞER DURUM , KG 166,199.

T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat BUGDAY DİĞER DURUM , KG 166,199. HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-22 MISIR YEMLİK 0.71 0.71 0.7067 445,330.00 TON 314,703.89 1 MISIR TANE HMS 0.68 0.68 0.6846 144,800.00 KG 99,130.08 1 MISIR ı: 413,833.97 2 MISIR ı 413,833.97 2 PİRİNÇ

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR HUBUBATLAR ARPA BUĞDAY PİRİNÇ AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY PİRİNÇ KIRIK 0,54 0,55 0,55 43.500 KG 23.815,00 HMS 5 0,54 0,69 0,60 159.740 KG 96.195,60 HMS

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2015 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,56 1,00 0,81 11.846.072,00 Kg 9.595.663,45 TGT 162 Buğday 0,75 0,82 0,77 18.512.140,00 Kg 14.272.294,87

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-10 ARPA MTS 0.68 0.74 0.7207 296,960.00 KG 214,005.90 21 ARPA TTS 0.71 0.75 0.769 95,492.00 KG 70,72.71 7 ARPA YEMLİK ı: 284,78.61 28 ARPA ı 284,78.61 28 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI LĠSTESĠ

ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI LĠSTESĠ ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI LĠSTESĠ NACE Rev.2_Altılı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı