6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI"

Transkript

1 6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler Doç. Dr. Ersan KABALCI 1

2 FET FETler (Alan etkili transistörler) BJTlere çok benzer yapıdadır. Benzerlikleri: Yükselteçler Anahtarlama devreleri Empedans uygunlaştırma devreleri Farkları: FETler gerilim kontrollü, BJTler ise akım kontrollü kaynaklardır. FETler daha yüksek giriş empedansına sahiptir, BJTler ise daha yüksek kazanç değerlerine. FETler sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenirler ve bu nedenle entegre devrelerde daha kolay kullanılırlar. FETler genellikle BJTlerden daha kararlıdırlar. FET in en büyük avantajı yüksek giriş empedansıdır. 2

3 FET Türleri JFET Junction Field-Effect Transistor MOSFET Metal-Oxide Field-Effect Transistor D-MOSFET Depletion MOSFET E-MOSFET Enhancement MOSFET 3

4 İki tip JFET vardır JFET Yapısı n-kanal p-kanal N-kanal daha yaygın kullanılır. Üç bağlantı ucu vardır. Drain (D) ve source (S) uçları n-kanalına Gate (G) ise p-tipi maddeye bağlanır. 4

5 JFET in Çalışma Yapısı JFET in çalışması bir vanaya benzetilebilir. Source (Kaynak), drain-source geriliminde negatif kutuptaki elektronların toplamını ifade eder. Drain (Akaç) uygulanan gerilimin pozitif tarafında elektron eksikliğini ya da oyukları ifade eder. Su akıntısının Kontrol kısmı ise n- kanalının genişliğini ve dolayısıyla kaynaktan akaça yük akışını kontrol eden gate (kapı) gerilimidir. 5

6 JFET Çalışma Karakteristiği Bir JFETin 3 temel çalışma karakteristiği vardır: V GS = 0, pozitif artan V DS V GS < 0, pozitif V DS Gerilim kontrollü direnç 6

7 JFET Çalışma karakteristikleri V GS = 0, pozitif artan V DS V GS = 0 and V DS sıfırdan pozitif bir değere yükselirken 3 durum gerçekleşir: N-kanaldaki elektronlar ile p- kapısındaki oyuklar karşılaşırken p- kapısı ve n-kanalı arasındaki geçiş bölgesi artar. Geçiş bölgesinin artması n-kanalın boyutunu azaltır ve n-kanal direncini yükseltir. N-kanal direncinin artmasına rağmen, V DS gerilimi yükseleceği için sourcedrain arasındaki akım (I D ) artar. 7

8 JFET Çalışma karakteristikleri V GS = 0, V DS pozitif artan V DS : Bükülme (Pinch Off) V GS = 0 iken V DS daha yüksek bir pozitif değere getirilirse, geçiş bölgesi (boşaltılmış bölge) n-kanalı tıkayacak kadar genişler. Bu durum, n-kanal akımının (I D ) 0A e düşeceğini gösterir ancak V DS arttıkça I D de artacaktır. 8

9 JFET Çalışma karakteristikleri V GS = 0, V DS pozitif artan V DS : Bükülme (Pinch Off) 9

10 JFET Çalışma karakteristikleri V GS = 0, V DS pozitif artan V DS : Doyum Bükülme noktasında: V GS arttırılsa da I D akımında herhangi bir artışın elde edilemeyeceği bir noktaya ulaşılır. Bükülme noktasındaki V GS gerilimi V p olarak tanımlanır. I D doyum ya da maksimum değerdedir ve bu durumda akım I DSS olarak adlandırılır. Kanalın direnç değeri maksimumdur. 10

11 JFET Çalışma karakteristikleri V GS < 0, pozitif V DS V GS negatif değer aldıkça geçiş bölgesi artar. 11

12 JFET Çalışma karakteristikleri V GS < 0, pozitif V DS : I D < I DSS V GS negatif değer aldıkça : JFET daha düşük bir gerilimde (Vp) bükülme noktasına ulaşır. V DS artsa da I D azalır (I D < I DSS ) Sonuç olarak I D 0A e ulaşır. Bu noktada V GS, V p ya da V GS(off) olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra yüksek V DS geriliminde JFET kırılma durumuna gelecektir. Eğer V DS > V DSmax olursa I D kontrolsüz bir şekilde artar. 12

13 JFET Çalışma karakteristikleri Gerilim Kontrollü Direnç Bükülme noktasının solunda kalan bölge ohmik bölge olarak tanımlanır. JFET, V GS gerilimi drainsource direncini (r d ) kontrol ettiğinden dolayı değişken direnç olarak kullanılabilir. V GS negatif değere düştükçe (r d ) direnci artar. r d 1 r o V V GS P 2 13

14 p-kanal JFET Polariteleri ve akım yönlerinin ters olmasının dışında p-kanal JFETler n-kanal JFET gibi çalışır. 14

15 p-kanal JFET Karakteristiği V GS pozitif olarak arttığında Geçiş bölgesi artar I D azalır (I D < I DSS ) sonuçta I D = 0A olur. Bunun yanı sıra yüksek V DS geriliminde JFET kırılma durumuna gelecektir. Eğer V DS > V DSmax olursa I D kontrolsüz bir şekilde artar. 15

16 JFET Sembolü 16

17 JFET Transfer Karakteristiği JFETlerin girişten-çıkışa transfer anlaşılır değildir. karakteristiği BJTler kadar kolay BJTler, I B (giriş) ve I C (çıkış) arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir JFETte ise V GS (giriş) ve I D (çıkış) arasındaki ilişki daha karmaşıktır: I D I V DSS 1 V GS P 2 17

18 JFET Transfer Eğrisi Aşağıdaki şekilde sabit bir V GS değerine göre I D akımı görülmektedir. 18

19 JFET Transfer Eğrisinin Çizilmesi Bir JFET in kataloğundaki I DSS ve Vp (V GS(off) ) değerlerine göre transfer eğrisinin çizilmesi aşağıdaki 3 adımda gerçekleştirilir. 1. Adım V GS = 0V ise I D I DSS I D = I DSS 1 V V GS P 2 V GS = V p (V GS(off) ) ise 2. Adım I D I DSS I D = 0A 1 V V GS P 2 V GS = 0V V p değerine 3. Adım I D I DSS 1 V V GS P 2 19

20 JFET Katalog Sayfaları Elektriksel Karakteristikleri Maximum Ratings 20

21 JFET Katalog Sayfaları Maximum Ratings 21

22 JFET Kılıf Tipleri ve Uçları 22

23 MOSFETler MOSFETler JFETlere benzer karakteristik özellikler göstermekle birlikte JFETlerden daha kullanışlı olmalarını sağlayan özellikleri vardır. İki tip MOSFET vardır: Kanal Ayarlamalı (Depletion) Tip Kanal Oluşturmalı (Enhancement) Tip 23

24 MOSFETler Metal oksit alan etkili transistörler (MOSFET), FET elemanlaının 2. kategorisidir. Temel farkı, pn jonksiyonunun bulunmaması ve p ve n maddelerinin birbirinden yalıtılmış olmasıdır. MOSFET ler statik elektriğe karşı duyarlıdırlar ve hassas bir şekilde kullanılması gerekir. 24

25 Kanal Ayarlamalı (Depletion) Tip MOSFET Yapısı Drain (D) ve source (S) n-katkılı kanala bağlanır. Bu n-katkılı kanallar, bir n-kanal ile birbirine bağlıdır. Bu n-kanalı ise ince bir yalıtkan SiO 2 kanalıyla gate (G) ucuna bağlanır. n-katkılı maddeler ise p-katkılı alt katmanın üstüne yerleştirilir. Bu alt katmanın ise substrate (SS) yani alt tabaka bağlantısı yapılır. 25

26 Kanal Ayarlamalı Tip MOSFETin Temel Çalışma Prensibi Kanal Ayarlamalı bir MOSFET iki modda çalıştırılabilir: Kanal ayarlama Kanal oluşturma 26

27 Kanal Ayarlamalı MOSFETin Depletion Modu Depletion Mod Karakteristik özelliği JFETe çok benzerdir. V GS = 0V iken I D = I DSS V GS < 0V iken I D < I DSS Transfer eğrisi çizmek için kullanılan formül aynıdır: I D I DSS 1 V V GS P 2 27

28 Kanal Ayarlamalı MOSFETin Enhancement Modu Enhancement Mod V GS > 0V I D I DSS den daha yüksektir Transfer eğrisi çizmek için kullanılan formül aynıdır: I D I DSS 1 V V GS P 2!!! V GS nin pozitif olduğuna dikkat ediniz. 28

29 p-kanal Kanal Ayarlamalı MOSFET 29

30 Katalog Sayfaları Elektriksel Karakteristikler 30

31 Katalog Sayfaları Maximum Ratings 31

32 Kanal Oluşturmalı (Enhancement) Tip MOSFET Yapısı Drain (D) ve source (S) n-katkılı kanala bağlanır. Bu n-katkılı kanallar, bir n-kanal ile birbirine bağlıdır. Gate (G) ucu ince bir yalıtkan SiO 2 kanalıyla p-katkılı alt katmana bağlanır. Drain source arasında kanal yoktur. n-katkılı madde ise p-katkılı alt katmanın üstüne yerleştirilir. Bu alt katmanın ise substrate (SS) yani alt tabaka bağlantısı yapılır. 32

33 Kanal Oluşturmalı (Enhancement) Tip MOSFETin Temel Çalışma Prensibi Kanal oluşturmalı MOSFET sadece enhancement modunda çalışır. V GS daima pozitiftir. V GS arttıkça I D de artar V GS sabit tutulur ve V DS arttırılırsa, I D (I DSS ) değerinde doyuma gider ve V DSsat doyum seviyesine ulaşır. 33

34 Kanal Oluşturmalı (Enhancement) Tip MOSFET Transfer Eğrisi Belirli bir V GS değerinde I D yi belirlemek için : I 2 D k(vgs VT ) Burada: V T = MOSFETin iletime geçtiği gerilim ya da eşik gerilimi k = katalogda belirtilen sabit değer k değeri aynı zamanda belirli bir noktadaki değerler kullanılarak da hesaplanabilir: k (V I D(ON) GS(ON) V T ) 2 V DSsat ise aşağıdaki gibi hesaplanır: V Dsat V GS V T 34

35 p-kanal Enhancement Tip MOSFETler P-kanal kanal oluşturmalı tip (enhancement) MOSFETler gerilim polariteleri ve akım yönlerindeki terslikler dışında n-kanal Mosfetler ile aynıdır. 35

36 MOSFET Sembolleri 36

37 Katalog Sayfaları Maksimum Değerler 37

38 Katalog Sayfaları Elektriksel Karakteristikler 38

39 MOSFETlerin Kullanımı MOSFETler statik elektriğe karşı çok hassastırlar. Harici uçlar ile katmanlar arasındaki ince SiO 2 katmandan dolayı statik elektrik deşarjlarından ani olarak etkilenirler. Koruma Daima statik korumalı poşetlerde taşınmalı MOSFETlere müdahale edilirken statik koruyucu bileklik kullanılmalı Ani geçiş gerilimlerini önlemek için gate ve source uçları arasında zener gibi gerilim sınırlayıcı elemanlar kullanılmalı. 39

40 VMOS VMOS (vertical MOSFET) devre elemanının yüzey alanının genişletir. Avantajları VMOS lar yüzey alanını genişleterek ısı dağılımını kolaylaştırdığından daha yüksek akımlarda çalışır. VMOS ların anahtarlama frekansları daha yüksektir. 40

41 CMOS CMOS (complementary MOSFET), aynı katmanda hem p-kanal hem de n-kanal MOSFET kullanılarak oluşturulur. Avantajları Mantık devrelerinde kullanılır Yüksek giriş empedansı vardır Yüksek anahtarlama frekansı Daha düşük çalışma seviyeleri 41

42 Özet Tablosu 42

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAX tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı