AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ 1. TARAFLAR İşbu Mobil Akademi Servisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta, Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul adresinde mukim AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ("AVEA") ile diğer tarafta... adresinde mukim... ( KURUM ) arasında aşağıdaki şartlar ve koşullarda imzalanmıştır. AVEA ve KURUM işbu Sözleşme de ayrı ayrı Taraf veya bir arada Taraflar olarak anılabilecektir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu Sözleşme de yer alan; KURUM : Mobil Akademi Platformu üzerinden Avea Aboneleri ne mobil eğitim hizmeti sunmak üzere MOBİL AKADEMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ imzalayan Avea kurumsal hatta sahip KURUM u, ĠÇERĠK : KURUM un kendi hazırladığı, üçüncü partiler aracılığıyla tedarik ettiği veya Mobil Akademi Platformu üzerinden satın aldığı multimedya (video, ses, yazı, sunum, resim, video, ) eğitim/sınav/anket ve benzeri içeriği, STANDART ABONELĠK PAKETĠ ( Paket ) KULLANICI MOBĠL AKADEMĠ PLATFORMU ( Platform ) : İşbu Sözleşme yi imzalayan KURUM un İçerikleri Kullanıcılara gönderebilecekleri ve bu gönderimlerin gerçekleştirebilmesi/yönetebilmesi/raporlayabilmesi için içeriğinde data paketi, sms paketi, kullanıcı ve içerik yönetimi, kullanıcı raporları ve içerik hazırlama aracı nı bulunduran abonelik paketi, : Mobil Akademi Platformu nu kullanarak, kendilerine KURUM tarafından tanımlanan içeriklere cep telefonları üzerinden ulaşabilecek olan KURUM çalışanı kurumsal veya bireysel hatta sahip Avea Abonelerini, : KURULUŞ ların Kullanıcılara özel içerik (eğitim/sınav/anket vb.) atayabileceği, içeriklerin alınma/izlenme durumlarını takip edebileceği, Kullanıcılara ait raporlara ulaşabileceği ve Avea tarafında yönetilen ve barındırılan web arayüzlerini,

2 AVEA MOBĠL AKADEMĠ SERVĠSĠ ( Servis ) MOBĠL AKADEMĠ PLATFORMU ERĠġĠM ġġfresġ GÖNDERĠ : KURUM larin Mobil Akademi Platformu üzerinden eğitim içeriklerini (standart abonelik paketi ve hazır eğitim içeriklerini) temin ederek Kullanıcılara uzaktan eğitim temin edebilecekleri servisi, : İşbu Sözleşme konusu Mobil Eğitim Hizmeti nin verilebilmesi için AVEA tarafından KURUM un Yetkilisi ne kısa mesaj veya e-posta servisi yoluyla iletilen erişim şifresi veya erişim sırasında yapılan ilgili tanımlama yöntemlerini, : İşbu Sözleşme kapsamında KURUM a sunulan Mobil Akademi Platformu ndan her bir KULLANICI ya video, sunum gibi değişik formatlardaki içeriklerin iletildiği her bir SMS veya Wap Push mesajını, ifade etmektedir. 3. SÖZLEġME NĠN KONUSU İşbu Sözleşme nin konusu; KURUM un kendi hazırladığı, üçüncü partiler aracılığıyla tedarik ettiği veya Mobil Akademi Platformu üzerinden satın aldığı Mobil Eğitim içeriklerini kullanıcılara cep telefonu üzerinden göndermeleri ve sözkonusu içeriklerin kullanım detaylarını raporlayabilmelerini sağlayan AVEA Mobil Akademi Servisi ne ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 4. KURUM UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 4.1. KURUM un iģbu SözleĢme kapsamında Platform dan yararlanabilmesi için Servis e aylık olarak Abone olması veya Gönderi baģına ücret ödemeyi kabul etmesi gerekmektedir. Buna göre KURUM, EK-4 te yer alan Ücretlendirme Tablosu na uygun olarak yapacağı aylık olarak ya da gönderi baģına ücretlendirilme seçimine bağlı olarak; Platform dan iģbu SözleĢme kapsamında aylık yararlanabilmek için. Adet Avea Kullanıcısı için... Paket ine ( Paket ).. ay boyunca Servis tanımlanmasını talep ettiğini, KDV ve ÖĠV dahil TL olan söz konusu aylık Paket tutarının Servis tanımlanması talep ettiği ay boyunca her ay MOBĠL EĞĠTĠM SERVĠS BEDELĠ adı altında, iģbu SözleĢme nin imza tarihinden tarihinden itibaren.. numaralı kurumsal hattına faturalanacağını, KURUM un iģbu maddede belirttiği Servis tanımlaması talep ettiği ay sayısını değiģtirme hakkına sahip olduğunu ve değiģikliğin AVEA sistemlerinde yürürlüğe girmesinden itibaren KURUM un faturasına söz konusu değiģikliğe göre Paket tutarının yansıtılacağını, Platform dan iģbu SözleĢme kapsamında Gönderi baģına ücretlendirilmek üzere. Adet Kullanıcı için, mobil iģletmecilere doğru (Turkcell, Vodafone, Avea) kullanılabilecek KDV ve ÖĠV dahil...tl Gönderi baģına fiyat ile.. ay boyunca Servis tanımlanmasını talep ettiğini, KDV ve ÖĠV dahil TL olan Gönderi BaĢına ücret x Gönderi Adedi kadar tutarın her ay MOBĠL EĞĠTĠM SERVĠS BEDELĠ adı altında, iģbu SözleĢme nin imza

3 tarihinden tarihinden itibaren.. numaralı kurumsal hattına faturalanacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM, aylık olarak Servis tanımlamasını seçmesi halinde 4.1 maddesinde talep ettiği ay sayısını değiģtirme hakkına sahiptir ve değiģikliğin AVEA sistemlerinde yürürlüğe girmesinden itibaren KURUM un faturasına söz konusu değiģikliğe göre Paket tutarı yansıtılacaktır KURUM un Gönderileri nin AVEA Abonesi olan son Kullanıcılar için ücretsiz olup, AVEA dıģında bir operatörü kullanan Kullanıcıların içerikleri görüntülemek için -KURUM un 4.1. maddesi uyarınca ödeyeceği ücret dıģında- kullandıkları data miktarlarının abonesi oldukları iģletmecilerde yararlandıkları data paketi veya tarifelerinden ücretlendirilecektir. KURUM, bu bilgiyi Son Kullanıcılar a aktarmakla yükümlüdür KURUM, 4.1. maddesinde belirtilen aylık Paket i seçmesi durumunda, söz konusu Paket i herhangi bir başka Paket ile değiştirme, iptal etme hakkının olduğunu, bu hakkını kullanmak istemesi halinde söz konusu durumu AVEA ya yazılı olarak bildireceğini, yeni Paket için de iģbu SözleĢme deki yükümlülüklerin aynen geçerli olacağını, seçeceği yeni Paket in adresinde belirtilen aylık sabit ücretinin, yeni Paket in aktive edilmesini takip eden ilk fatura döneminden itibaren iģbu SözleĢme nin geçerlilik süresinden kalan süre boyunca yine Madde 1 de yer alan hattın GSM Hizmet faturasına yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM, Servis kapsamında Platform da yer alan içerik oluşturma aracını kullanarak web üzerinden içerik leri oluşturarak önceden sisteme numara ve isim bilgisini kaydettiği kullanıcılarla paylaşabilecektir. KURUM un oluşturduğu bahsi geçen İçerik lerin kullanımı Paket/Gönderi kapsamında kullanım sayılacak olup söz konusu İçerik ler için AVEA tarafından Paket/Gönderi ücreti dışında ayrıca ücretlendirme yapılmayacaktır KURUM Servis kapsamında Platform da hazır bulunan mobil eğitim İçerik leri satın alarak kullanıcılarla paylaşabilecektir. KURUM un Platform dan satın aldığı her bir Ġçerik, KURUM un seçmiģ olduğu ve iģbu SözleĢme de belirtilen Paket/Gönderi bedelinden bağımsız olarak Platform da yer alan içerik ücreti üzerinden ayrıca ücretlendirilerek AVEA tarafından KURUM un kurumsal hattına faturalandırılacaktır KURUM un Servis kapsamında Platform da yer alan içerik hazırlama aracını kullanarak Ġçerik oluģturması durumunda, oluģturduğu Ġçerikler in hukuka, emredici hükümlere, ahlaka (adaba), kamu düzenine ya da kiģilik haklarına aykırı bir unsur barındırmadığının, siyasi ve/veya reklam amaçlı ve/veya herhangi bir özel ya da kamu kurumunu hedef alan bir unsurun yer almadığının, yanlıģ bilgi içermediğinin kontrolü ve takibi, bu kapsamdaki içeriklerin dağıtılması ve yayınlanmasının engellenmesi KURUM un sorumluluğundadır KURUM, Kullanıcıların Servis e ait mesajları almaya yönelik onaylarını almakla ve kullanıcıların gönderilen wap push mesajlarını almak istememesi durumunda bu kiģileri gönderim listesinden çıkarmakla yükümlüdür.

4 4.9. KURUM marka, logo, ünvan ve benzeri diğer ayırt edici iģaretlerini AVEA tarafından Servis e iliģkin reklam ve tanıtımlarda kullanılabilmesi için AVEA ya iģbu SözleĢme ile izin vermiģtir KURUM iģbu SözleĢme ve Ekleri nde yer alan iletiģim bilgilerinde bir değiģiklik olması halinde söz konusu değiģikliği AVEA ya derhal bildirmekle yükümlüdür. KURUM, AVEA ya bildirmediği söz konusu değiģiklik nedeniyle AVEA nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM ĠĢbu SözleĢme kapsamında AVEA tarafından kendisine Platform a girerken kullanması için tahsis edilecek kullanıcı adı ve Ģifresinin sadece kendi kullanımı için kendisine tahsis edildiğini bildiğini, kullanıcı adı ve Ģifresini girerek yaptığı iģlemlerden sorumlu olduğunu, bu bilgileri bir baģkası ile paylaģması ve/veya özenli bir Ģekilde muhafaza etmemesi ve sair nedenlerle baģkaları tarafından iģ/iģlem tesis edilmesi durumunda AVEA ya herhangi bir zarar tazmini talebi olmayacağı gibi AVEA nın bu hususta bir zarara uğraması halinde ilk talep halinde derhal, nakden ve defaten AVEA nın talebinini yerine getirerek zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM, Servis kapsamında Ġçerik lerin kısa mesaj/wap push yoluyla Kullanıcılara gönderilmesi esnasında kullanıcıların GSM hattının açık olmaması, Kullanıcıların telefon ayarlarının kısa mesaj/wap push almaya uygun olmaması, Kullanıcıların hatlarını reklam mesajlarını almaya kapattırmaları, havasal ve karasal transmisyon Ģebekesinde yaģanabilecek her türlü teknik sorundan ve benzeri nedenlerden kaynaklanan kısa mesajların MüĢterilere ulaģtırılamaması veya geç ulaģması durumunda ve/veya telefon modellerinin AVEA sistemlerinde yanlıģ tanımlı olması nedeniyle gönderilen içeriklerin doğru ve tam olarak görüntülenememesi durumunda veya telefonlardaki herhangi bir hafıza, iģlemci ve benzeri özellik eksikliğinden dolayı son kullanıcıya ulaģmaması durumunda AVEA dan hiçbir talepte bulunmayacaktır KURUM, AVEA dan iģbu SözleĢme kapsamında alacağı Hizmetleri, hiçbir suretle, gelir elde etmek amacıyla üçüncü kiģilere sunmayacak olup, Servis karģılığında herhangi bir çalıģanı veya müģterisinden ücret talep etmemekle yükümlüdür KURUM un ĠĢbu SözleĢme de numara(lar)sı belirtilen hat(lar)ını iģbu SözleĢme ve Ekleri nde belirtilen yükümlülükler sona ermeden 3. kiģi/kiģilere devretmesi, haberleģmeye kapatması, iptal veya deaktive etmesi, ön ödemeli hatta geçirmesi, baģka bir GSM operatörüne taģıması veya herhangi bir Ģekilde iģbu SözleĢme de belirtilen yükümlülüklerine kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda seçtiği Paket in aylık kullanım ücretinin geri iadesinin söz konusu olmadığını kabul ve beyan etmektedir KURUM iģbu SözleĢme yi imzalaması itibarıyla aldığı Paket/Gönderi yi Kullanıcı Sınırları doğrultusunda Platforma yüklediği Kullanıcı MSISDN lerinin toplam SözleĢme süresi boyunca toplamda en fazla %10 unun bilgilerini güncelleyebilecektir. Örneğin kullanıcılık bir paket/gönderi satın alan firma 8 aylık sözleģme imzalamıģ ise 8 ay boyunca en fazla kullanıcı adedinin %10 una tekabül eden 180 kiģilik bilgiyi platformda değiģtirme hakkına sahip olacaktır. Bu

5 değiģikliği ayda 1 (bir) kere olmak üzere toplu bir Ģekilde yapmakla yükümlüdür. KURUM bu değiģikliği dilerse AVEA daki yetkili kiģilerden de talep edebilir. 5. AVEA NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 5.1. AVEA; işbu Sözleşme kapsamında KURUM un Servis ten faydalanabilmesi için Platform sağlayacaktır (a) AVEA, KURUM a Platform üzerinden sağlayacağı Paket in içerisinde yer alan Kullanıcı ve içerik yönetimi nin şu özellikler sahip olmasını sağlayacaktır. - Yeni kullanıcı tanıtma - Kullanıcılara eğitim/sınav/anket atanması - Çoklu ortam (ses,video, sunum, resim, yazı) eğitim/sınav/anket içeriği hazırlama - Katalogdan eğitim içeriği satın alma - Kullanıcılara atanan içeriklerle ilgili bilgilendirme mesaj ve link gönderimi - Belli süre içinde eğitime giriş yapmayan kullanıcılara hatırlatma mesajı (AVEA nın takdirinde olmak üzere isteğe bağlı olarak gönderilecektir) (b) AVEA tarafından KURUM a Platform üzerinden sağlanacak olan Paket in içerisinde yer alan Kullanıcı raporları nın içerikleri aşağıdaki özelliklere sahip olacak ve web üzerinden Excel formatında hazırlanacaktır. - Kullanıcının katıldığı eğitimler, süreleri, tamamlanma yüzdeleri - Kullanıcıların sınav başarı oranları - Kullanıcının eğitime girdiği ve bitirdiği tarihler - Anket sonuçları - Katılma, devam etme, tamamlama durumuna göre raporlama 5.3. AVEA, KURUM un Platform a giriş için kullanacağı web sitesinin adresini ( URL ) KURUM un işbu Sözleşme ve/veya Ekleri nde yer alan adreslerine Platform a giriş için KURUM tarafından kullanılacak kullanıcı adı ve Mobil Akademi Platformu erişim şifresini işbu Sözleşme ve/veya Ekleri nde yer alan KURUM yetkililerinin telefon numaralarına mail veya mesaj yoluyla gönderecektir AVEA, Avea Kullanıcılarının KURUM tarafından kendilerine gönderilen İçerik leri cep telefonlarına SMS veya wap-push mesajı olarak gönderilen bağlantı linkleri üzerinden alırken doğacak GPRS bedelini Paket kapsamındaki data paketi olarak değerlendirerek söz konusu nedenden doğacak GPRS bedelini KURUM a ve Kullanıcılara ayrıca ücretlendirmeyecektir AVEA abonesi olmayan son Kullanıcılar içerikleri görüntülemek için kullandıkları data miktarları için kendi işletmecilerinde yararlandıkları data paketi veya tarifelerinden ücretleneceklerdir AVEA herhangi bir sebeple gerçekleşebilecek kendi şebekesindeki kesintilerde veya en az 1 (bir) iş günü öncesinden KURUM a bildirmek kaydı ile şebeke bakım ve onarım çalışmaları için Servis i geçici olarak, yetkili kurumlardan talep geldiğinde veya içeriklerde işbu Sözleşme de ve/veya yasalarda öngörülen durumlara aykırılığın söz konusu olması halinde her an geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda KURUM un AVEA dan herhangi bir talebi olmayacaktır.

6 6. ÖDEMELER 6.1. AVEA; işbu Sözleşme de KURUM un, Servis ten yararlanmasını talep ettiği GSM hattının Faturasına işbu Sözleşme de belirtilen 4.1. veya 4.2. maddesindeki tercihine göre kullanım süresi boyunca 4.1. maddesindeki Paketi seçmesi halinde her ay, 4.2. maddesindeki Gönderi seçeneğini seçmesi durumunda ise Servis in başlamasının ardından bir sonraki fatura döneminde her ay Gönderi adedi x Gönderi Bedeli olacak şekilde sözleşme süresi boyunca işbu Sözleşme de ödemeyi kabul, beyan ve talep ettiği servis ücretini ve KURUM un Platform üzerinden satın aldığı hazır mobil eğitim içeriği varsa söz konusu içeriklerin bedeli AVEA tarafından KURUM in işbu Sözleşme de belirtilen GSM hatlarının faturalarına içeriğin/içeriklerin satın alındığı ay yansıtacaktır Faturanın ödenmemesi ya da ödemelerin faturanın son ödeme tarihinden sonra yapılması durumunda AVEA Sözleşme konusu Servis i, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın derhal durdurabilecektir. KURUM un bu konuda herhangi bir itirazı olmayacaktır. KURUM iģbu maddede belirtilen faturasına yansıtılmıģ/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında ve iģbu SözleĢme de düzenlenmeyen hususlarda, KURUM un kurumsal faturalı hattına iliģkin imzalamıģ olduğu Avea Abonelik SözleĢmesi hükümlerinin aynen geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 7. GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ İşbu Sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak Kullanıcının Servisi kullanmayı talep ettiği süre boyunca geçerlidir. 8. FESĠH 8.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kendiliğinden sona erecektir AVEA, herhangi bir neden bildirmeksizin en az 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak ihbarda bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme yi hiçbir tazminat ödeme yükümü olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir AVEA, KURUM un işbu Sözleşme deki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde 5 (beş) işgünü süre vererek bu süre içerisinde söz konusu aykırılığın düzeltilmesini talep edebilecektir. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde AVEA Mobil Akademi Servisi ni KURUM için geçici olarak durdurma/kapatma veya işbu Sözleşme yi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahiptir ĠĢbu SözleĢme nin feshedilmesi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, KURUM un diğer hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz T.C. Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından yapılacak herhangi bir bildirim ve/veya iģbu SözleĢme konusu hizmet ile ilgili ve elektronik haberleģme mevzuatı ile ilgili yürürlüğe girebilecek herhangi bir yasal düzenleme ya da söz konusu mevzuatta meydana gelebilecek herhangi bir değiģiklik nedeniyle AVEA tarafından SözleĢme nin bazı hükümlerinin yerine getirilememesi iģbu SözleĢmenin ihlali olarak kabul edilmez ve KURUM bu nedenle AVEA dan her ne

7 nam ve surette olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz. Taraflar bahsi geçen durumun vuku bulması halinde SözleĢme yi ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tadil etmeyi taahhüt ederler. Bu madde kapsamında açıklanan idari düzenlemeler ve/veya yürürlükteki ilgili mevzuat nedeniyle SözleĢme konusu hizmetleri sunmasının mümkün olmaması veya hizmetlere son vermesinin gerekmesi halinde, AVEA durumu KURUM a yazılı olarak bildirerek SözleĢme yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Böyle bir durumda KURUM, AVEA dan her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 9. DEVĠR 9.1. KURUM, AVEA nın yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez AVEA, her zaman için işbu Sözleşme den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. 10. KAYITLARIN GEÇERLĠLĠĞĠ KURUM, işbu Sözleşme den ve işbu Sözleşme nin ifasından doğabilecek ihtilaflarda, AVEA nın ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193 maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 11. TEBLĠGATLAR VE YETKĠLĠ MAHKEME Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Taraflar ın işbu Sözleşme de yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflar dan herhangi biri, tebligat adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı Taraf a bildirim yapılıncaya kadar işbu Sözleşme de yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır Taraflar arasındaki işbu Sözleşme ve Ekleri kapsamında çıkacak her türlü ihtilafın çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. 12. MÜCBĠR SEBEPLER İşbu Sözleşme nin ifasının, Taraflar ın kontrolü dışındaki doğal afetler, kaza, yangın, patlama ve savaş ( Mücbir Sebep ) sebebiyle gecikmesi halinde, kararlaştırılan ifa tarihi makul bir süreyle uzatılacaktır. Bir Mücbir Sebep in vuku halinde, ifası geciken Taraf durumu diğer Taraf a derhal ve yazılı olarak bildirecek ve ilgili bütün bilgileri diğer tarafa bildirecektir. Taraflar dan birinin diğer Taraf a bir Mücbir Sebep ihbarı çekmesi halinde, olaydan etkilenen Taraf a, ilgili yükümlülüklerinin ifası için makul bir süre uzatımı verilecektir. Mücbir Sebep in neden olduğu gecikme kesintisiz olarak bir aydan fazla devam ettiği takdirde, Taraflar ın her biri başkaca bir ihbara gerek olmaksızın işbu Sözleşme yi derhal kısmen veya tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır. 13. GĠZLĠLĠK

8 Adli makamların veya yasaların yetkili kıldığı baģka bir makamın zorunlu kıldığı durumlar ve AVEA nın yazılı onayı haricinde KURUM, iģbu SözleĢme nin süresi içinde ve sonraki zamanlarda süresiz olarak, SözleĢme her ne Ģekilde sona ermiģ olursa olsun, iģbu SözleĢme yle ilgili her türlü bilgiyi ve iģbu SözleĢme nin süresi içinde bu SözleĢme yle bağlantılı olarak ve/veya bu SözleĢme uyarınca AVEA dan doğrudan veya dolaylı olarak aldığı, elde ettiği veya öğrendiği her türlü bilgiyi kesinlikle gizli ve saklı tutacaktır. Aksi takdirde bu ihlal nedeni ile AVEA nın uğradığı zararları tazmin ile mükellef olacaktır. 14. VERGĠ ĠĢbu SözleĢme nin imzalanmasından kaynaklanan damga vergisi, harç, resim ve benzeri mali yükümlülükler Taraflar ca yarı yarıya ödenecektir. Buna göre Taraflar, damga vergisinin tamamının AVEA tarafından ödenerek, KURUM'a ödemesi gereken kısmının fatura edilmesi konusunda mutabık kalmıģlardır. AVEA nın söz konusu damga vergisi tutarını, KURUM'in alacaklarından mahsup etme hakkına haizdir. 15. YÜRÜRLÜK 15 (onbeş) maddeden oluşan işbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe gitmek üzere.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza olunmuştur. İşbu orijinal nüsha AVEA da kalacak olup, Sözleşme nin imzalı bir sureti de KURUM a verilecektir. EKLER: Ek-1: İletişim Bilgileri Formu Ek-2: İmza sirküleri Ek-3: KURUM adına Sözleşme yi imzalayan kişi vekaletnameye istinaden imzaladı ise vekaletname sureti Ek-4: Ücretlendirme Tablosu... AVEA ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. KURUM UNVANI : VERGİ D. VE NO : KURUM ADINA İMZALAYAN YEKİLİ KİŞİNİN ADI-SOYADI : TELEFON NO : İMZA :

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil BroĢür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Toplu Video/URL servislerinden

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL olarak anılacaktır.

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi 1. TARAFLAR 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır.

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. Toplu SMS Çözümleri SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. İÇİNDEKİLER ÇelebiSMS... 3 Üyelik ve Sözleşme... 3 Ücretlendirme... 3 Turkcell Toplu Mesajlaşma Sözleşmeleri... 3 Ön Ödemeli... 3 Faturalı

Detaylı

TURKCELL T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

TURKCELL T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ TURKCELL T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. İşbu T.C. Kimlik Numarasına Sms Gönderimi Servisi Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU ĠĢbu Kurumsal Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti BaĢvuru Formu ( BaĢvuru Formu ) AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ( AVEA ) tarafından sunulan SERVĠS

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- TOPLU-MESAJ Adres: Kayapınar Mah. No:41 Felahiye/KAYSERİ Tel: 03527912318 Fax: E-Mail: ahmetcakibey@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 Programınızın SMS gönderme özelliğini kullanabilmeniz için; 1. Turkcell'e Kurumsal Abonelik baģvurusunda bulunmanız, (Size yakın bir Turkcell İletişim

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden

Detaylı

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU İşbu Faturasız Toplu Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından

Detaylı

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU İşbu Kurumsal Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan SERVİS

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı