AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ 1. TARAFLAR İşbu Mobil Akademi Servisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta, Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul adresinde mukim AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ("AVEA") ile diğer tarafta... adresinde mukim... ( KURUM ) arasında aşağıdaki şartlar ve koşullarda imzalanmıştır. AVEA ve KURUM işbu Sözleşme de ayrı ayrı Taraf veya bir arada Taraflar olarak anılabilecektir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu Sözleşme de yer alan; KURUM : Mobil Akademi Platformu üzerinden Avea Aboneleri ne mobil eğitim hizmeti sunmak üzere MOBİL AKADEMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ imzalayan Avea kurumsal hatta sahip KURUM u, ĠÇERĠK : KURUM un kendi hazırladığı, üçüncü partiler aracılığıyla tedarik ettiği veya Mobil Akademi Platformu üzerinden satın aldığı multimedya (video, ses, yazı, sunum, resim, video, ) eğitim/sınav/anket ve benzeri içeriği, STANDART ABONELĠK PAKETĠ ( Paket ) KULLANICI MOBĠL AKADEMĠ PLATFORMU ( Platform ) : İşbu Sözleşme yi imzalayan KURUM un İçerikleri Kullanıcılara gönderebilecekleri ve bu gönderimlerin gerçekleştirebilmesi/yönetebilmesi/raporlayabilmesi için içeriğinde data paketi, sms paketi, kullanıcı ve içerik yönetimi, kullanıcı raporları ve içerik hazırlama aracı nı bulunduran abonelik paketi, : Mobil Akademi Platformu nu kullanarak, kendilerine KURUM tarafından tanımlanan içeriklere cep telefonları üzerinden ulaşabilecek olan KURUM çalışanı kurumsal veya bireysel hatta sahip Avea Abonelerini, : KURULUŞ ların Kullanıcılara özel içerik (eğitim/sınav/anket vb.) atayabileceği, içeriklerin alınma/izlenme durumlarını takip edebileceği, Kullanıcılara ait raporlara ulaşabileceği ve Avea tarafında yönetilen ve barındırılan web arayüzlerini,

2 AVEA MOBĠL AKADEMĠ SERVĠSĠ ( Servis ) MOBĠL AKADEMĠ PLATFORMU ERĠġĠM ġġfresġ GÖNDERĠ : KURUM larin Mobil Akademi Platformu üzerinden eğitim içeriklerini (standart abonelik paketi ve hazır eğitim içeriklerini) temin ederek Kullanıcılara uzaktan eğitim temin edebilecekleri servisi, : İşbu Sözleşme konusu Mobil Eğitim Hizmeti nin verilebilmesi için AVEA tarafından KURUM un Yetkilisi ne kısa mesaj veya e-posta servisi yoluyla iletilen erişim şifresi veya erişim sırasında yapılan ilgili tanımlama yöntemlerini, : İşbu Sözleşme kapsamında KURUM a sunulan Mobil Akademi Platformu ndan her bir KULLANICI ya video, sunum gibi değişik formatlardaki içeriklerin iletildiği her bir SMS veya Wap Push mesajını, ifade etmektedir. 3. SÖZLEġME NĠN KONUSU İşbu Sözleşme nin konusu; KURUM un kendi hazırladığı, üçüncü partiler aracılığıyla tedarik ettiği veya Mobil Akademi Platformu üzerinden satın aldığı Mobil Eğitim içeriklerini kullanıcılara cep telefonu üzerinden göndermeleri ve sözkonusu içeriklerin kullanım detaylarını raporlayabilmelerini sağlayan AVEA Mobil Akademi Servisi ne ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 4. KURUM UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 4.1. KURUM un iģbu SözleĢme kapsamında Platform dan yararlanabilmesi için Servis e aylık olarak Abone olması veya Gönderi baģına ücret ödemeyi kabul etmesi gerekmektedir. Buna göre KURUM, EK-4 te yer alan Ücretlendirme Tablosu na uygun olarak yapacağı aylık olarak ya da gönderi baģına ücretlendirilme seçimine bağlı olarak; Platform dan iģbu SözleĢme kapsamında aylık yararlanabilmek için. Adet Avea Kullanıcısı için... Paket ine ( Paket ).. ay boyunca Servis tanımlanmasını talep ettiğini, KDV ve ÖĠV dahil TL olan söz konusu aylık Paket tutarının Servis tanımlanması talep ettiği ay boyunca her ay MOBĠL EĞĠTĠM SERVĠS BEDELĠ adı altında, iģbu SözleĢme nin imza tarihinden tarihinden itibaren.. numaralı kurumsal hattına faturalanacağını, KURUM un iģbu maddede belirttiği Servis tanımlaması talep ettiği ay sayısını değiģtirme hakkına sahip olduğunu ve değiģikliğin AVEA sistemlerinde yürürlüğe girmesinden itibaren KURUM un faturasına söz konusu değiģikliğe göre Paket tutarının yansıtılacağını, Platform dan iģbu SözleĢme kapsamında Gönderi baģına ücretlendirilmek üzere. Adet Kullanıcı için, mobil iģletmecilere doğru (Turkcell, Vodafone, Avea) kullanılabilecek KDV ve ÖĠV dahil...tl Gönderi baģına fiyat ile.. ay boyunca Servis tanımlanmasını talep ettiğini, KDV ve ÖĠV dahil TL olan Gönderi BaĢına ücret x Gönderi Adedi kadar tutarın her ay MOBĠL EĞĠTĠM SERVĠS BEDELĠ adı altında, iģbu SözleĢme nin imza

3 tarihinden tarihinden itibaren.. numaralı kurumsal hattına faturalanacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM, aylık olarak Servis tanımlamasını seçmesi halinde 4.1 maddesinde talep ettiği ay sayısını değiģtirme hakkına sahiptir ve değiģikliğin AVEA sistemlerinde yürürlüğe girmesinden itibaren KURUM un faturasına söz konusu değiģikliğe göre Paket tutarı yansıtılacaktır KURUM un Gönderileri nin AVEA Abonesi olan son Kullanıcılar için ücretsiz olup, AVEA dıģında bir operatörü kullanan Kullanıcıların içerikleri görüntülemek için -KURUM un 4.1. maddesi uyarınca ödeyeceği ücret dıģında- kullandıkları data miktarlarının abonesi oldukları iģletmecilerde yararlandıkları data paketi veya tarifelerinden ücretlendirilecektir. KURUM, bu bilgiyi Son Kullanıcılar a aktarmakla yükümlüdür KURUM, 4.1. maddesinde belirtilen aylık Paket i seçmesi durumunda, söz konusu Paket i herhangi bir başka Paket ile değiştirme, iptal etme hakkının olduğunu, bu hakkını kullanmak istemesi halinde söz konusu durumu AVEA ya yazılı olarak bildireceğini, yeni Paket için de iģbu SözleĢme deki yükümlülüklerin aynen geçerli olacağını, seçeceği yeni Paket in adresinde belirtilen aylık sabit ücretinin, yeni Paket in aktive edilmesini takip eden ilk fatura döneminden itibaren iģbu SözleĢme nin geçerlilik süresinden kalan süre boyunca yine Madde 1 de yer alan hattın GSM Hizmet faturasına yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM, Servis kapsamında Platform da yer alan içerik oluşturma aracını kullanarak web üzerinden içerik leri oluşturarak önceden sisteme numara ve isim bilgisini kaydettiği kullanıcılarla paylaşabilecektir. KURUM un oluşturduğu bahsi geçen İçerik lerin kullanımı Paket/Gönderi kapsamında kullanım sayılacak olup söz konusu İçerik ler için AVEA tarafından Paket/Gönderi ücreti dışında ayrıca ücretlendirme yapılmayacaktır KURUM Servis kapsamında Platform da hazır bulunan mobil eğitim İçerik leri satın alarak kullanıcılarla paylaşabilecektir. KURUM un Platform dan satın aldığı her bir Ġçerik, KURUM un seçmiģ olduğu ve iģbu SözleĢme de belirtilen Paket/Gönderi bedelinden bağımsız olarak Platform da yer alan içerik ücreti üzerinden ayrıca ücretlendirilerek AVEA tarafından KURUM un kurumsal hattına faturalandırılacaktır KURUM un Servis kapsamında Platform da yer alan içerik hazırlama aracını kullanarak Ġçerik oluģturması durumunda, oluģturduğu Ġçerikler in hukuka, emredici hükümlere, ahlaka (adaba), kamu düzenine ya da kiģilik haklarına aykırı bir unsur barındırmadığının, siyasi ve/veya reklam amaçlı ve/veya herhangi bir özel ya da kamu kurumunu hedef alan bir unsurun yer almadığının, yanlıģ bilgi içermediğinin kontrolü ve takibi, bu kapsamdaki içeriklerin dağıtılması ve yayınlanmasının engellenmesi KURUM un sorumluluğundadır KURUM, Kullanıcıların Servis e ait mesajları almaya yönelik onaylarını almakla ve kullanıcıların gönderilen wap push mesajlarını almak istememesi durumunda bu kiģileri gönderim listesinden çıkarmakla yükümlüdür.

4 4.9. KURUM marka, logo, ünvan ve benzeri diğer ayırt edici iģaretlerini AVEA tarafından Servis e iliģkin reklam ve tanıtımlarda kullanılabilmesi için AVEA ya iģbu SözleĢme ile izin vermiģtir KURUM iģbu SözleĢme ve Ekleri nde yer alan iletiģim bilgilerinde bir değiģiklik olması halinde söz konusu değiģikliği AVEA ya derhal bildirmekle yükümlüdür. KURUM, AVEA ya bildirmediği söz konusu değiģiklik nedeniyle AVEA nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM ĠĢbu SözleĢme kapsamında AVEA tarafından kendisine Platform a girerken kullanması için tahsis edilecek kullanıcı adı ve Ģifresinin sadece kendi kullanımı için kendisine tahsis edildiğini bildiğini, kullanıcı adı ve Ģifresini girerek yaptığı iģlemlerden sorumlu olduğunu, bu bilgileri bir baģkası ile paylaģması ve/veya özenli bir Ģekilde muhafaza etmemesi ve sair nedenlerle baģkaları tarafından iģ/iģlem tesis edilmesi durumunda AVEA ya herhangi bir zarar tazmini talebi olmayacağı gibi AVEA nın bu hususta bir zarara uğraması halinde ilk talep halinde derhal, nakden ve defaten AVEA nın talebinini yerine getirerek zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder KURUM, Servis kapsamında Ġçerik lerin kısa mesaj/wap push yoluyla Kullanıcılara gönderilmesi esnasında kullanıcıların GSM hattının açık olmaması, Kullanıcıların telefon ayarlarının kısa mesaj/wap push almaya uygun olmaması, Kullanıcıların hatlarını reklam mesajlarını almaya kapattırmaları, havasal ve karasal transmisyon Ģebekesinde yaģanabilecek her türlü teknik sorundan ve benzeri nedenlerden kaynaklanan kısa mesajların MüĢterilere ulaģtırılamaması veya geç ulaģması durumunda ve/veya telefon modellerinin AVEA sistemlerinde yanlıģ tanımlı olması nedeniyle gönderilen içeriklerin doğru ve tam olarak görüntülenememesi durumunda veya telefonlardaki herhangi bir hafıza, iģlemci ve benzeri özellik eksikliğinden dolayı son kullanıcıya ulaģmaması durumunda AVEA dan hiçbir talepte bulunmayacaktır KURUM, AVEA dan iģbu SözleĢme kapsamında alacağı Hizmetleri, hiçbir suretle, gelir elde etmek amacıyla üçüncü kiģilere sunmayacak olup, Servis karģılığında herhangi bir çalıģanı veya müģterisinden ücret talep etmemekle yükümlüdür KURUM un ĠĢbu SözleĢme de numara(lar)sı belirtilen hat(lar)ını iģbu SözleĢme ve Ekleri nde belirtilen yükümlülükler sona ermeden 3. kiģi/kiģilere devretmesi, haberleģmeye kapatması, iptal veya deaktive etmesi, ön ödemeli hatta geçirmesi, baģka bir GSM operatörüne taģıması veya herhangi bir Ģekilde iģbu SözleĢme de belirtilen yükümlülüklerine kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda seçtiği Paket in aylık kullanım ücretinin geri iadesinin söz konusu olmadığını kabul ve beyan etmektedir KURUM iģbu SözleĢme yi imzalaması itibarıyla aldığı Paket/Gönderi yi Kullanıcı Sınırları doğrultusunda Platforma yüklediği Kullanıcı MSISDN lerinin toplam SözleĢme süresi boyunca toplamda en fazla %10 unun bilgilerini güncelleyebilecektir. Örneğin kullanıcılık bir paket/gönderi satın alan firma 8 aylık sözleģme imzalamıģ ise 8 ay boyunca en fazla kullanıcı adedinin %10 una tekabül eden 180 kiģilik bilgiyi platformda değiģtirme hakkına sahip olacaktır. Bu

5 değiģikliği ayda 1 (bir) kere olmak üzere toplu bir Ģekilde yapmakla yükümlüdür. KURUM bu değiģikliği dilerse AVEA daki yetkili kiģilerden de talep edebilir. 5. AVEA NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 5.1. AVEA; işbu Sözleşme kapsamında KURUM un Servis ten faydalanabilmesi için Platform sağlayacaktır (a) AVEA, KURUM a Platform üzerinden sağlayacağı Paket in içerisinde yer alan Kullanıcı ve içerik yönetimi nin şu özellikler sahip olmasını sağlayacaktır. - Yeni kullanıcı tanıtma - Kullanıcılara eğitim/sınav/anket atanması - Çoklu ortam (ses,video, sunum, resim, yazı) eğitim/sınav/anket içeriği hazırlama - Katalogdan eğitim içeriği satın alma - Kullanıcılara atanan içeriklerle ilgili bilgilendirme mesaj ve link gönderimi - Belli süre içinde eğitime giriş yapmayan kullanıcılara hatırlatma mesajı (AVEA nın takdirinde olmak üzere isteğe bağlı olarak gönderilecektir) (b) AVEA tarafından KURUM a Platform üzerinden sağlanacak olan Paket in içerisinde yer alan Kullanıcı raporları nın içerikleri aşağıdaki özelliklere sahip olacak ve web üzerinden Excel formatında hazırlanacaktır. - Kullanıcının katıldığı eğitimler, süreleri, tamamlanma yüzdeleri - Kullanıcıların sınav başarı oranları - Kullanıcının eğitime girdiği ve bitirdiği tarihler - Anket sonuçları - Katılma, devam etme, tamamlama durumuna göre raporlama 5.3. AVEA, KURUM un Platform a giriş için kullanacağı web sitesinin adresini ( URL ) KURUM un işbu Sözleşme ve/veya Ekleri nde yer alan adreslerine Platform a giriş için KURUM tarafından kullanılacak kullanıcı adı ve Mobil Akademi Platformu erişim şifresini işbu Sözleşme ve/veya Ekleri nde yer alan KURUM yetkililerinin telefon numaralarına mail veya mesaj yoluyla gönderecektir AVEA, Avea Kullanıcılarının KURUM tarafından kendilerine gönderilen İçerik leri cep telefonlarına SMS veya wap-push mesajı olarak gönderilen bağlantı linkleri üzerinden alırken doğacak GPRS bedelini Paket kapsamındaki data paketi olarak değerlendirerek söz konusu nedenden doğacak GPRS bedelini KURUM a ve Kullanıcılara ayrıca ücretlendirmeyecektir AVEA abonesi olmayan son Kullanıcılar içerikleri görüntülemek için kullandıkları data miktarları için kendi işletmecilerinde yararlandıkları data paketi veya tarifelerinden ücretleneceklerdir AVEA herhangi bir sebeple gerçekleşebilecek kendi şebekesindeki kesintilerde veya en az 1 (bir) iş günü öncesinden KURUM a bildirmek kaydı ile şebeke bakım ve onarım çalışmaları için Servis i geçici olarak, yetkili kurumlardan talep geldiğinde veya içeriklerde işbu Sözleşme de ve/veya yasalarda öngörülen durumlara aykırılığın söz konusu olması halinde her an geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda KURUM un AVEA dan herhangi bir talebi olmayacaktır.

6 6. ÖDEMELER 6.1. AVEA; işbu Sözleşme de KURUM un, Servis ten yararlanmasını talep ettiği GSM hattının Faturasına işbu Sözleşme de belirtilen 4.1. veya 4.2. maddesindeki tercihine göre kullanım süresi boyunca 4.1. maddesindeki Paketi seçmesi halinde her ay, 4.2. maddesindeki Gönderi seçeneğini seçmesi durumunda ise Servis in başlamasının ardından bir sonraki fatura döneminde her ay Gönderi adedi x Gönderi Bedeli olacak şekilde sözleşme süresi boyunca işbu Sözleşme de ödemeyi kabul, beyan ve talep ettiği servis ücretini ve KURUM un Platform üzerinden satın aldığı hazır mobil eğitim içeriği varsa söz konusu içeriklerin bedeli AVEA tarafından KURUM in işbu Sözleşme de belirtilen GSM hatlarının faturalarına içeriğin/içeriklerin satın alındığı ay yansıtacaktır Faturanın ödenmemesi ya da ödemelerin faturanın son ödeme tarihinden sonra yapılması durumunda AVEA Sözleşme konusu Servis i, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın derhal durdurabilecektir. KURUM un bu konuda herhangi bir itirazı olmayacaktır. KURUM iģbu maddede belirtilen faturasına yansıtılmıģ/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında ve iģbu SözleĢme de düzenlenmeyen hususlarda, KURUM un kurumsal faturalı hattına iliģkin imzalamıģ olduğu Avea Abonelik SözleĢmesi hükümlerinin aynen geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 7. GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ İşbu Sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak Kullanıcının Servisi kullanmayı talep ettiği süre boyunca geçerlidir. 8. FESĠH 8.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kendiliğinden sona erecektir AVEA, herhangi bir neden bildirmeksizin en az 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak ihbarda bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme yi hiçbir tazminat ödeme yükümü olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir AVEA, KURUM un işbu Sözleşme deki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde 5 (beş) işgünü süre vererek bu süre içerisinde söz konusu aykırılığın düzeltilmesini talep edebilecektir. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde AVEA Mobil Akademi Servisi ni KURUM için geçici olarak durdurma/kapatma veya işbu Sözleşme yi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahiptir ĠĢbu SözleĢme nin feshedilmesi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, KURUM un diğer hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz T.C. Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından yapılacak herhangi bir bildirim ve/veya iģbu SözleĢme konusu hizmet ile ilgili ve elektronik haberleģme mevzuatı ile ilgili yürürlüğe girebilecek herhangi bir yasal düzenleme ya da söz konusu mevzuatta meydana gelebilecek herhangi bir değiģiklik nedeniyle AVEA tarafından SözleĢme nin bazı hükümlerinin yerine getirilememesi iģbu SözleĢmenin ihlali olarak kabul edilmez ve KURUM bu nedenle AVEA dan her ne

7 nam ve surette olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz. Taraflar bahsi geçen durumun vuku bulması halinde SözleĢme yi ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tadil etmeyi taahhüt ederler. Bu madde kapsamında açıklanan idari düzenlemeler ve/veya yürürlükteki ilgili mevzuat nedeniyle SözleĢme konusu hizmetleri sunmasının mümkün olmaması veya hizmetlere son vermesinin gerekmesi halinde, AVEA durumu KURUM a yazılı olarak bildirerek SözleĢme yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Böyle bir durumda KURUM, AVEA dan her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 9. DEVĠR 9.1. KURUM, AVEA nın yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez AVEA, her zaman için işbu Sözleşme den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. 10. KAYITLARIN GEÇERLĠLĠĞĠ KURUM, işbu Sözleşme den ve işbu Sözleşme nin ifasından doğabilecek ihtilaflarda, AVEA nın ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193 maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 11. TEBLĠGATLAR VE YETKĠLĠ MAHKEME Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Taraflar ın işbu Sözleşme de yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflar dan herhangi biri, tebligat adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı Taraf a bildirim yapılıncaya kadar işbu Sözleşme de yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır Taraflar arasındaki işbu Sözleşme ve Ekleri kapsamında çıkacak her türlü ihtilafın çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. 12. MÜCBĠR SEBEPLER İşbu Sözleşme nin ifasının, Taraflar ın kontrolü dışındaki doğal afetler, kaza, yangın, patlama ve savaş ( Mücbir Sebep ) sebebiyle gecikmesi halinde, kararlaştırılan ifa tarihi makul bir süreyle uzatılacaktır. Bir Mücbir Sebep in vuku halinde, ifası geciken Taraf durumu diğer Taraf a derhal ve yazılı olarak bildirecek ve ilgili bütün bilgileri diğer tarafa bildirecektir. Taraflar dan birinin diğer Taraf a bir Mücbir Sebep ihbarı çekmesi halinde, olaydan etkilenen Taraf a, ilgili yükümlülüklerinin ifası için makul bir süre uzatımı verilecektir. Mücbir Sebep in neden olduğu gecikme kesintisiz olarak bir aydan fazla devam ettiği takdirde, Taraflar ın her biri başkaca bir ihbara gerek olmaksızın işbu Sözleşme yi derhal kısmen veya tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır. 13. GĠZLĠLĠK

8 Adli makamların veya yasaların yetkili kıldığı baģka bir makamın zorunlu kıldığı durumlar ve AVEA nın yazılı onayı haricinde KURUM, iģbu SözleĢme nin süresi içinde ve sonraki zamanlarda süresiz olarak, SözleĢme her ne Ģekilde sona ermiģ olursa olsun, iģbu SözleĢme yle ilgili her türlü bilgiyi ve iģbu SözleĢme nin süresi içinde bu SözleĢme yle bağlantılı olarak ve/veya bu SözleĢme uyarınca AVEA dan doğrudan veya dolaylı olarak aldığı, elde ettiği veya öğrendiği her türlü bilgiyi kesinlikle gizli ve saklı tutacaktır. Aksi takdirde bu ihlal nedeni ile AVEA nın uğradığı zararları tazmin ile mükellef olacaktır. 14. VERGĠ ĠĢbu SözleĢme nin imzalanmasından kaynaklanan damga vergisi, harç, resim ve benzeri mali yükümlülükler Taraflar ca yarı yarıya ödenecektir. Buna göre Taraflar, damga vergisinin tamamının AVEA tarafından ödenerek, KURUM'a ödemesi gereken kısmının fatura edilmesi konusunda mutabık kalmıģlardır. AVEA nın söz konusu damga vergisi tutarını, KURUM'in alacaklarından mahsup etme hakkına haizdir. 15. YÜRÜRLÜK 15 (onbeş) maddeden oluşan işbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe gitmek üzere.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza olunmuştur. İşbu orijinal nüsha AVEA da kalacak olup, Sözleşme nin imzalı bir sureti de KURUM a verilecektir. EKLER: Ek-1: İletişim Bilgileri Formu Ek-2: İmza sirküleri Ek-3: KURUM adına Sözleşme yi imzalayan kişi vekaletnameye istinaden imzaladı ise vekaletname sureti Ek-4: Ücretlendirme Tablosu... AVEA ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. KURUM UNVANI : VERGİ D. VE NO : KURUM ADINA İMZALAYAN YEKİLİ KİŞİNİN ADI-SOYADI : TELEFON NO : İMZA :

TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Meşrutiyet Caddesi, No: 71, Tepebaşı, Beyoğlu, 34430, İSTANBUL adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.; (bundan böyle TURKCELL

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Yeni M2M İnternet Paketleri Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ne, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Ek1 de detayları belirtilen Yeni %25 İndirim Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek2 deki listede belirtilen hat(lar)ımız için.../.../...

Detaylı

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 27.11.2012 tarihinden

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Benim Şehrim Kampanya sından ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 5GB Kartalcell Tarife si ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Jet Wifi Sınırsız Tarife den ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09 Ekim 2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan MobilOfis TurkcellPDA

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU İşbu Kurumsal SMS/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan SERVİS

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen İşOrtağım SMS Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Flyer Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 4GB Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Holding Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli,

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 03.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında düzenlenmekte olan

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

VODAFONE 12 AY TAAHHÜTLÜ 6GB İNTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY TAAHHÜTLÜ 6GB İNTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Taahhütlü 6GB İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Taraftar Esnaf Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Taraftar Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Large tarifesine dahil olarak yararlanmak istememiz

Detaylı

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Akıllı Bas Konuş Servisi nden ( Servis ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 den ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Large tarifesine dahil olarak yararlanmak

Detaylı

VODAFONE HTC SENSATION XE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC SENSATION XE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen VODAFONE HTC Sensation XE Cihaz Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 05.09.2011 tarihinden

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Toplu Satış Teklifleri Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Asus Transformer Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK 2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Benim İşim Samsung Galaxy S III Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK 2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

KURUMSAL JET WIFI MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET WIFI MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET WIFI MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Wifi Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) sunmakta olduğu 24 Aylık Tarifesi nden (Bundan böyle Tarife olarak anılacaktır)

Detaylı

NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz/Kurumumuz

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...şirketi ( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone Araç TakipSistemi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) sunduğu MobilSaha Servisi ( Servis ) nden yararlanabilmek amacıyla işbu MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ 3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) tarafımıza sunduğu 3G Router teklifinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

VODAFONE, IHLAS KOLEJI, SAMSUNG ORTAK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ - BIREYSEL

VODAFONE, IHLAS KOLEJI, SAMSUNG ORTAK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ - BIREYSEL ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone, İhlas Koleji, Samsung Ortak Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı