T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007

2 İÇİNDEKİLER YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1: Gelişme Eksenleri İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı... Tablo-2: İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı... Tablo-3: Düzenleme Türü İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Düzenlemelerin Dağılımı.. Tablo-4: itibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı... vi vii viii viii 3. EYLEM PLANI ÖZET TABLOLARI... ix YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI... 1 A. Rekabet Gücünün Artırılması B. İstihdamın Artırılması C. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi D. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması E. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması i

3 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimler sonrası kurulan 60. Hükümet, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan güven oylamasında güvenoyu almış olup, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından TBMM ye sunulan 60. Hükümet Programı 5 Eylül 2007 tarih ve 901 numaralı TBMM Kararı eki olarak 7 Eylül 2007 tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10 Eylül 2007 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 60. Hükümet Programında yer alan politika ve öncelikler ile AB Müktesebatına Uyum Programında yer alan düzenlemelerin bir eylem planına dönüştürülmesine, bunların içinden 2007 yılı içinde tamamlanabilecek nitelikteki eylemlerin kısa dönem eylem planı haline getirilerek uygulanmasına, daha uzun vadeli eylemlere ise tamamlanma süreleri dikkate alınarak dönemi Hükümet Eylem Planı nda yer verilmesine karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan söz konusu karar çerçevesinde, kısa vadeli eylemlerden oluşacak 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı nın hazırlanması ve daha uzun vadeli eylemlere Hükümet Eylem Planı nda ( ) yer verilmesi, uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve alınan sonuçların düzenli olarak Hükümete raporlanması görevinin, DPT nın koordinasyonu ile, Devlet ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nazım EKREN) tarafından yerine getirileceği, 18 Eylül 2007 tarihinde DPT nda genel bilgilendirme ve koordinasyon toplantısının yapılacağı, söz konusu toplantıya Bakanlıklarda en az müsteşar yardımcısı, diğer kuruluşlarda ise genel müdür yardımcısı düzeyinde katılım sağlanması gerektiği belirtilerek, Devlet ve Başbakan Yardımcılığının tarih ve B / sayılı yazısı ile; Başbakanlığa, Devlet ve Başbakan Yardımcılıklarına, Bakanlıklara ve söz konusu Bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulmuştur. Eylem planı hazırlıkları ile ilgili olarak ilk genel bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN başkanlığında, 18 Eylül 2007 tarihinde DPT nda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda kuruluş temsilcilerine dağıtılan ve DPT nın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı imzalı 19 Eylül 2007 tarih ve B.02.1.DPT /4015 sayılı yazısı ekinde de kamu kuruluşlarına iletilen yazılı Bilgi tu ile; Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamındaki hususların dikkate alınması suretiyle, 2007 Yılı Üç Aylık ii

4 Eylem Planı nda yer verilmek üzere, 2007 yılı sonuna kadar tamamlanabilecek olan eylemler ile Hükümet Eylem Planı nda ve 2008 Yılı Programında yer verilmek üzere 2008 yılında gerçekleştirilebilecek eylemlerin 28 Eylül 2007 tarihine kadar belirlenmesi, 2. Hükümet Programında ve AB Müktesebatına Uyum Programında yer alan eylemler ile Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) kapsamındaki politika ve öncelikler çerçevesinde hayata geçirilecek eylemlerden tamamlanma süreleri dikkate alındığında daha uzun vadeli olanların (2009 ve sonraki yıllarda sonra gerçekleştirilecek nitelikte olanlar) Yıllık Programlarda yer verilmek üzere 15 Ekim 2007 tarihine kadar belirlenmesi ve belirlenen şablonlara uygun olarak DPT na iletilmesi talep edilmiştir. Bu süreçte, 60. Hükümet Eylem Planı ( ), 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı ve 2008 Yılı Programında yer almak üzere teklif edilecek eylem ve tedbirlerin Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Dönemi Orta Vadeli Programı ile de tutarlı olmasına ve söz konusu dokümanlarda yer alan gelişme eksenleri ile ilişkisinin kurulmasına dikkat edilmesi gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. İlgili kamu kuruluşlarından DPT na intikal ettirilen teklifler değerlendirilmiş ve ilgili kuruluşlar ile Bakanlar Kurulunun görüşlerine arz edilmek üzere 60. Hükümet 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planında yer alan her bir faaliyet için; faaliyet kodu (01, İA-05, BGG-15, BGS-03, KHK-10 gibi), faaliyet, faaliyeti gerçekleştirmekten sorumlu kuruluş, faaliyet gerçekleştirilirken işbirliği yapılacak kuruluşlar, yapılacak işlem ve açıklamalar (yapılacak yasal düzenlemeler, idari işlemler ve yapılacak işlerin ayrıntılı gerekçesi ve açıklaması) belirlenmiştir. Kod Yapılacak İşlem ve Açıklama iii

5 Kod kısmındaki kısaltmalardan; - RGA; Rekabet Gücünün Artırılması, - İA; İstihdamın Artırılması, - BGG; Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, - BGS; Bölgesel Gelişmenin Sağlanması - KHK; Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması gelişme eksenini ifade etmektedir. ne yapılacağını kısaca tanımlamaktadır, öngörülen faaliyeti yürüterek süresinde sonuçlandırmaktan ve raporlamaktan sorumlu kuruluştur., faaliyetin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde, gerçekleştirilecek faaliyet ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve sorumlu kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep edeceği kuruluşlardır. bölümü ise faaliyetin türüne göre değişebilen nitelikte olup, faaliyetin gerektirdiği yasal, idari ve kurumsal düzenlemelerden oluşmakta, öngörülen faaliyet ve tedbirlerin genel gerekçesini ortaya koymakta ve bu bağlamda kuruluşlardan beklentileri ifade etmektedir Yılı Üç Aylık Eylem Planı kapsamında 73 faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetler, Dokuzuncu Kalkınma Planında ( ) ortaya konulan, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programlarlarda da yer verilen 5 ana gelişme ekseni başlığı altında toplanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin gelişme eksenleri itibarıyla dağılımı Tablo-1 de gösterilmektedir. Ana konular itibarıyla bakıldığında; - Son dönemde sıkça gündeme gelen enerji piyasasında düzenlemeler yapılması, - İstihdam piyasasına yönelik tedbirler alınması, - İptal edilen sosyal güvenlik yasalarının yeniden düzenlenerek yasalaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi, - Vergilemede etkinliği artırmaya yönelik tedbirler alınması, - Özelleştirme faaliyetlerinin hızlandırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi, - Kamu-Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması, - E-devlet hizmetlerini yaygınlaştırmaya yönelik tedbirler alınması, - Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, - Kayıtdışılığın önlenmesi, - Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşması, - Sayıştay Kanunu Tasarısının yasalaşması iv

6 konularının ön plana çıktığı görülmektedir. Eylem Planı nda yer alan faaliyetlerin sorumlu kuruluşlar itibarıyla dağılımı Tablo-2 de, yapılacak yaklaşık yasal ve idari düzenleme sayıları ise Tablo-3 te verilmektedir. Tablo-4 te, Eylem Planı nda yer alan 73 faaliyetin kaynakları yer almaktadır. Buna göre; 11 faaliyet sadece Hükümet Programından, 14 faaliyet sadece AB Müktesebatına Uyum Programından, 24 faaliyet sadece Kalkınma Planından, 13 faaliyet Hükümet Programı ve Kalkınma Planının her ikisinden, 7 faaliyet AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planının her ikisinden, 4 faaliyet ise Hükümet Programı, AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planının her üçünden kaynaklanan faaliyetlerden oluşmaktadır. Kalkınma Planı ifadesi, planın uygulama araçları olan Orta Vadeli Program ve Yıllık Programları da kapsamaktadır. İzleme sürecinde Eylem Planı nın tamamının raporlanması yapılacağı gibi, verilen kod yardımıyla; Hükümet Programı, AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planı ayrı ayrı izlenebilecektir. Söz konusu kodlamada ilk numaradan sonra verilen rakamlardan; 1 Hükümet Programını, 2 AB Müktesebatına Uyum Programını, 3 ise Kalkınma Planını ifade etmektedir. v

7 Tablo-1: Gelişme Eksenleri İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı GELİŞME EKSENİ FAALİYET SAYISI A.Rekabet Gücünün Artırılması Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 5 2. İş Ortamının İyileştirilmesi 7 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 7 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi 4 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 8 6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 4 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 1 8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 2 9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin 7 Sağlanması B.İstihdamın Artırılması 2 1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 1 2. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 1 C.Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 4 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 1 3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 1 4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 2 5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun 2 Güçlendirilmesi D.Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 4 1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 1 2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması 2 3. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 1 E.Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 9 1. Kurumlar Arası Yetki ve lukların Rasyonelleştirilmesi 3 2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 2 3. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 4 GENEL TOPLAM 73 vi

8 Tablo-2: İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı SORUMLU KURULUŞ FAALİYET SAYISI 1. Adalet 1 2. Başbakanlık 2 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 2 4. Çevre ve Orman 4 5. Dış Ticaret 2 6. DPT 5 7. DSİ Genel Müdürlüğü 1 8. Enerji ve Tabii Kaynaklar 6 9. Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük Hazine İçişleri Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KOSGEB Kültür ve Turizm Maliye Merkez Bankası Milli Eğitim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Rekabet Kurumu Sağlık Sanayi ve Ticaret Sayıştay Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Telekomünikasyon Kurumu Türk Patent Enstitüsü Ulaştırma Vakıflar Genel Müdürlüğü YÖK Başkanlığı 1 TOPLAM 73 vii

9 Tablo-3: Düzenleme Türü İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Düzenlemelerin Dağılımı DÜZENLEME TÜRÜ DÜZENLEME SAYISI Kanun 27 - Yeni Kanun 9 - Kanun Değişikliği 13 - Kanun Taslağı Hazırlanması 4 Tüzük 1 Yönetmelik 21 Tebliğ 7 Strateji Belgesi 7 Diğer (Proje, Sözleşme, İdari Karar vb.) 30 TOPLAM 93 Tablo-4: itibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı TEKLİF KAYNAĞI FAALİYET SAYISI Hükümet Programı 11 AB Müktesebatına Uyum Programı 14 Kalkınma Planı 24 Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı - Hükümet Programı ve Kalkınma Planı 13 AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planı 7 Hükümet Programı, Kalkınma Planı ve AB Müktesebatına Uyum Prog. 4 TOPLAM 73 viii

10 KOD NO A.REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 01.3 Kamu finansmanı ve borç yönetiminin etkinliğinin artırılması amacıyla 4749 Hazine sayılı Kanunda değişiklik yapılacaktır Özelleştirme eylem planı hazırlanacaktır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mevcut özelleştirme ihaleleri tamamlanacaktır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kamu Bankaları özelleştirme stratejisi belirlenecektir Hazine İç kontrol standartları belirlenecektir Maliye 2. İş Ortamının İyileştirilmesi Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun DPT Taslağı hazırlıkları tamamlanacaktır Rekabetle ilgili ikincil mevzuat hazırlıkları tamamlanacaktır Rekabet Kurumu 08.1 Girişim sermayesi sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır KOSGEB 09.2 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılacaktır Maliye (Kamu İhale Kurumu) 10.3 Çevrim içi şirket işlemlerinin tek noktadan yapılması sağlanacaktır Sanayi ve Ticaret 11.2 Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Adalet Şekli Hakkında Kanun Tasarılarının yasalaşması sağlanacaktır Avrupa Patent Sözleşmesi nin Revizyonuna İlişkin Anlaşmaya Katılım Çalışmaları Tamamlanacaktır Türk Patent Enstitüsü 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 13.3 Vergilemede risk bazlı denetim sistemi uygulamaya konulacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı 14.3 KDV iadelerinde kod sistemi uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı 15.3 Bilgisayar destekli denetim başlatılacaktır Gelir İdaresi Tütün ve alkollü içkiler piyasasında bandrol sistemine dayalı izleme ve denetim sistemi kurulacaktır Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler belirlenecektir Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenecektir Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik Merkezi Kayıt u (MKK) ve MASAK arasında veri paylaşımı yapılacaktır 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Maliye Sermaye Piyasası Kurulu 20.3 Merkez Bankası bünyesindeki risk merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Merkez Bankası Birliğine (TBB) devredilecektir Kamu haznedarlığı uygulaması özel bankaları da kapsayacak şekilde değiştirilecektir Hazine 22.3 Yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacaktır Sermaye Piyasası Kurulu ix

11 Yatırım tavsiyelerinin adil sunumu ile ilgili AB düzenlemelerine uyumun sağlanması temin edilecektir Sermaye Piyasası Kurulu 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi Kamu-Özel İşbirliği Kanun Taslağı çalışmaları tamamlanacaktır DPT Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkarılacaktır Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun çıkarılacaktır İlave ünitelerin yapılması için yeterli kömür rezervinin bulunduğu yerlerde mevcut EÜAŞ santrallarının, rehabilitasyonunun yapılması ve belirlenecek güçte ilave ünitelerin kurulması şartıyla özel sektöre devredilmesini öngören Rehabilite Et-İşlet modeli uygulamaya konulacaktır Ulaştırma Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alınacaktır Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji Verimliliği Kanununda öngörülen Yönetmelikler çıkarılacaktır Enerji ve Tabii Kaynaklar Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hazırlanacaktır Doğal gaz açığının öngörülmesi durumunda, gaz ihtiyacının karşılanabilmesi için, spot piyasa dahil mümkün olan kaynaklardan Kamu İhale Kanunundan (KİK) muaf olarak LNG tedarik edebilmesi konusunda BOTAŞ yetkilendirilecektir 6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar 32.2 Katı atıklarla ilgili yönetmeliklerde AB mevzuatına uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılacak, eksik mevzuat tamamlanacaktır Çevre ve Orman 33.2 Atıksu Altyapı ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri ve Katkı Payı Yönetmeliğinde değişiklik yapılacaktır Çevre ve Orman 34.2 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Çevre ve Orman Dair Yönetmelik ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği hazırlanacaktır 35.2 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği hazırlanacaktır Çevre ve Orman 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı yasalaştırılacaktır. 8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Sayılı DPT ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun çıkarılacaktır Maliye DPT Sabit Telekomünikasyon Hizmeti (STH) işletmeciliğinin yetkilendirilmesi sağlanacaktır Telekomünikasyon Kurumu 9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Yılı Yatırım Programında sulama projeleri stoku önceliklendirilecek ve rasyonel hale getirecektir x DSİ Genel Müdürlüğü

12 40.3 Medeni Kanunun miras hükümlerinde değişiklik yapılacaktır Tarım ve Köyişleri 41.3 Arazi toplulaştırması hızlandırılacaktır Tarım ve Köyişleri 10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılacaktır Sanayi ve Ticaret Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik güncellenecektir Sanayi ve Ticaret 44.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı hazırlanacaktır Sanayi ve Ticaret 45.3 OSB Yer Seçimi Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları tamamlanacaktır Sanayi ve Ticaret Sayılı OSB Kanunu Taslağı çalışmaları tamamlanacaktır Sanayi ve Ticaret Tekstil ve konfeksiyon sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin ve ihracatının artırılmasını amaçlayan Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi tamamlanacaktır Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğin uygulama usul ve esaslarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır Dış Ticaret Dış Ticaret xi

13 KOD NO B. İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1.İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi İA-01.1 İstihdam üzerindeki sosyal yükümlülükler azaltılacaktır Çalışma ve Sosyal Güvenlik 2. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi İA-02.1 İşsizlik Sigortası Fonundan aktif işgücü programlarına kaynak aktarılacaktır Çalışma ve Sosyal Güvenlik KOD NO C.BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi BGG-01.1 Yeni kurulan üniversitelerin kampüs yeri seçimi tamamlanacaktır Maliye BGG-02.2 Belirli meslek alanlarında eğitim programları AB ile uyumlu hale YÖK Başkanlığı getirilecektir. BGG-03.2 Yaşam Boyu Eğitim Stratejisi hazırlanacaktır Milli Eğitim BGG-04.3 Millî Eğitim nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa çıkarılacaktır Milli Eğitim 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi BGG-05.1 Kamuda Çalışan Hekimler İçin Tamgün Çalışma Yasası hazırlanacaktır Sağlık 3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele BGG-06.1 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı hazırlanacaktır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması BGG-07.1 BGG Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü nün Sosyal Yardımlar ve Proje i Etki Analizi tamamlanacaktır Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yeniden hazırlanacak ve ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılmaya başlanacaktır 5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi BGG-09.2 BGG-10.2 İstanbul un 2010 Avrupa Kültür Başkenti adaylığına yönelik yasal düzenleme tamamlanacaktır Vakıflar Kanunu yasalaştırılacaktır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Kültür ve Turizm Vakıflar Genel Müdürlüğü xii

14 KOD NO D.BÖLGESEL GELİŞMENİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi BGS-01.3 Kırsal kesime yönelik altyapı yatırım uygulamaları için etkin izlemedeğerlendirme sistemi tamamlanacaktır DPT 2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması BGS-02.3 Cazibe merkezleri hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. DPT BGS-03.1 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK da değişiklik yapılacaktır Türk Patent Enstitüsü 3. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması BGS AB katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde Kırsal Kalkınma Programının hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır Tarım ve Köyişleri E.KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE KOD NO ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Kurumlar Arası Yetki ve lukların Rasyonelleştirilmesi KHK-01.2 KHK-02.2 KHK sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun çıkarılacaktır Gümrük nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı KHK nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çıkarılacaktır Afet anı ve sonrasında acil müdahale ve yardımın zamanında ve etkin bir şekilde ulaşması için merkezde tek elden koordinasyon sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır Gümrük Gümrük Başbakanlık 2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması KHK Sayıştay Kanunu Tasarısı yasalaşacaktır. Sayıştay Başkanlığı KHK-05.3 Vergilemede etkinlik ve hizmet kalitesi artırılacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı 3. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi KHK Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularında mobil imza kullanılacaktır Türk Patent Enstitüsü KHK-07.3 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi oluşturulacaktır Sanayi ve Ticaret KHK-08.3 Kamu Hizmetleri Envanteri çıkarılacaktır Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) KHK-09.3 Adres Kayıt Sistemi tamamlanacaktır İçişleri (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.) xiii

15 Kod YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI A.Rekabet Gücünün Artırılması Kamu finansmanı ve borç yönetiminin etkinliğinin artırılması amacıyla 4749 sayılı Kanunda değişiklik yapılacaktır Özelleştirme eylem planı hazırlanacaktır Mevcut özelleştirme ihaleleri tamamlanacaktır Kamu Bankaları özelleştirme stratejisi belirlenecektir İç kontrol standartları belirlenecektir 1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi Hazine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine Maliye DPT, Maliye DPT, Hazine, İlgili Bakanlıklar İlgili Devlet ve Başbakan Yardımcılığı, ÖİB, Kamu Bankaları DPT, Hazine 4749 sayılı Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yasalaşması suretiyle borç yönetiminde etkinliğin artırılması, mali disiplinin sürdürülmesi için gereken tedbirlerin alınması ve Konut Edindirme Yardımı hesabı kapsamında ödemelerin yapılabilmesi sağlanacaktır. Hükümet programında özelleştirme uygulamalarının ileriki yıllarda da kararlılıkla devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, bu kararlılığın eyleme dönüşmesini teminen ÖİB tarafından 5 yıllık özelleştirme yol haritası hazırlanacaktır.. PETKİM in %51 kamu hissesinin blok satış işleminin sonuçlandırılması için ÖYK kararı çıkarılacaktır. Derince Limanının 49 yıllık işletme hakkı devri sonuçlandırılacaktır. Mazı Dağı Fosfat Tesislerinin ihale süreci tamamlanacaktır. Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde kamu bankalarındaki hisselerin özelleştirilmesinin en geç Kasım 2010 a kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Halk Bankasının kamuya ait kalan hisselerine ve Ziraat Bankasına ilişkin stratejinin belirlenmesi hedeflenmektedir. İç Kontrol Standartlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile COSO, INTOSAI gibi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği iç kontrol standartlarına uygun olarak, İç Kontrol Standartları belirlenecektir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p.366 ) - HP (s.10, p.17) - KP (p. 336) - HP (s.10, p.17) - KP (p. 336) - HP (s.10, p.17) - KP (p. 400) - KP (p. 366) - AB Ref. ( ) 1

16 2. İş Ortamının İyileştirilmesi Kod Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı hazırlıkları tamamlanacaktır DPT Başbakanlık, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Dış Ticaret, Hazine, ABGS, TÜBİTAK, KOSGEB AB ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmasına göre, Türkiye de uygulanan devlet yardımlarının AB kurallarına uygunluğunu sağlayacak bir izleme ve denetleme sisteminin kurulması amacıyla hazırlanan çerçeve Kanun Taslağı tekrar gözden geçirilecektir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p. 376) - AB Ref HP (s.12) Rekabetle ilgili ikincil mevzuat hazırlıkları tamamlanacaktır Rekabet Kurumu 1. Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Dair Tebliğ 2. Taşeronluk Anlaşmalarına Dair Rehber 3. Sigorta Sektöründeki Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlara Dair Tebliğ 4. İlgili Pazar Kavramına İlişkin Kılavuz 5. Para Cezalarının Belirlenmesine Dair Rehber - KP (p.382) - AB Ref Girişim sermayesi sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılacaktır Çevrim içi şirket işlemlerinin tek noktadan yapılması sağlanacaktır KOSGEB Maliye (Kamu İhale Kurumu) Sanayi ve Ticaret Avrupa Yatırım Fonu, TTGV, Türkiye Kalkınma Bankası, Hazine Maliye (Gelir İdaresi Bşk.), Gümrük, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB, TÜRKSAT,TOBB hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. Türkiye de Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte 200 Milyon Avro tutarında girişim sermayesi fonu oluşturulması için başlatılan işlemler sonuçlandırılarak fon kuruluş sözleşmesi imzalanacaktır. AB düzenlemelerine paralel olarak elektronik ihale hayata geçirilecektir. Yeni şirket kurulumu, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SSK kayıtları, gümrük işlemleri, vergi beyan ve ödemeleri, iflas başvuruları, ünvan değişikliği ve genel kurul bildirimi gibi işlemler tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilecek, onaylanacak ve arşivlenecektir. - HP (s. 37 p. 6) - AB Ref KP (p. 386) 2

17 Kod Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarılarının yasalaşması sağlanacaktır Avrupa Patent Sözleşmesi nin Revizyonuna İlişkin Anlaşmaya Katılım Çalışmaları Tamamlanacaktır Adalet Türk Patent Enstitüsü Sanayi ve Ticaret, Hazine, Sermaye Piyasası Kurulu, TMSK Dışişleri Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 59 uncu Hükümet döneminde TBMM Genel Kurulu nda görüşülmeye başlanmış; ancak görüşmeler tamamlanamamıştır. AB Şirketler Hukuku mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına uyum sağlanması, ticari hayatın ve ticari hayat aktörlerinin ihtiyacı olan hukuki altyapının sağlanması ve şirketlerimizin uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla Tasarının yasalaşması sağlanacaktır. - Ülkemizin Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Değiştirilmiş Metnine (EPC 2000) katılımına ilişkin 5598 sayılı Kanun, 17 Mart 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. - Söz konusu Anlaşmaya katılıma ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2007/12570) 31 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır üyesi olan Avrupa Patent Organizasyonuna Üyeliğimizin devam etmesi için, Katılım Belgesi 13 Aralık 2007 tarihinden önce Federal Almanya Hükümeti ne sunulacaktır. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - AB Ref HP (s.8,p.15) - KP (p.13) 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 13.3 Vergilemede risk bazlı denetim sistemi uygulamaya konulacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Konuyla ilgili halihazırda AB ile bir proje yürütülmekte olup gerekli idari düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanarak proje uygulamaya konulacaktır. - KP (p. 391, 392) 3

18 Kod KDV iadelerinde kod sistemi uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacaktır Bilgisayar destekli denetim başlatılacaktır Tütün ve alkollü içkiler piyasasında bandrol sistemine dayalı izleme ve denetim sistemi kurulacaktır Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler belirlenecektir Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenecektir Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Maliye Gümrük, Dış Ticaret, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Dış Ticaret, Maliye, TAPDK İlgili kamu ve meslek kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşları KDV iadelerinde mevcut risklerin önüne geçebilmek, haksız olarak KDV iadesi alan mükellefleri daha hızlı tespit ederek cezalandırmaya yönelik olarak halen pilot olarak İstanbul ve İzmir illerinde uygulanan kod sistemi uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Maliye ile Gelir İdaresi Başkanlığının daha koordineli ve etkili vergi denetim ve kontrolü yapmasını sağlamak amacıyla Bilgisayar Destekli Denetim Projesi hayata geçirilecektir. Bandrollü ürün izleme sistemi sayesinde tütün mamulleri ve alkollü içkilerde yurt içindeki üretim miktarları ile ithalat miktarlarının üretim hatlarından ve ithalat merkezlerinden online alınan bilgiler kullanılarak takibi sağlanacaktır. Ayrıca bu amaçla üretilmiş elektronik araçların kullanımıyla yapılacak saha denetimlerinin de katkısıyla ülkemizde kaçak sigara ve alkollü içki satışının önüne geçilecektir sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, başkası hesabına yapılan işlemlerin beyanı, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelik çıkarılacaktır. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun toplanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği Yönetmelik çıkarılacaktır. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p. 391, 392) - KP (p.392) - KP (p. 391, 392) - KP (p. 392) - KP (p. 392) 4

19 Kod 19.3 Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik Merkezi Kayıt u (MKK) ve MASAK arasında veri paylaşımı yapılacaktır Sermaye Piyasası Kurulu MASAK, Merkezi Kayıt u Merkezi Kayıt u ve MASAK arasında yürütülen veri paylaşımına yönelik proje hayata geçirilecektir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p. 392) 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi Merkez Bankası bünyesindeki risk merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) devredilecektir Kamu haznedarlığı uygulaması özel bankaları da kapsayacak şekilde değiştirilecektir Yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacaktır Yatırım tavsiyelerinin adil sunumu ile ilgili AB düzenlemelerine uyumun sağlanması temin edilecektir Merkez Bankası Hazine Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu BDDK, Türkiye Bankalar Birliği İlgili Devlet, Maliye, Merkez Bankası TSPAKB, VOBAŞ, İMKB, Takasbank, Merkezi Kayıt u DPT, BDDK, Hazine Bankacılık Kanununa ek madde eklenerek, kredi kuruluşları ile finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerinin toplanması ve bu kuruluşlarla paylaşılması amacıyla TBB nezdinde risk merkezi kurulmasına yönelik yasal süreç sonlandırılacaktır. Kamu haznedarlığı uygulamasının AB ile ilgili müktesebata uyumu için taslak kanun maddesi hazırlanmış olup, taslak TBMM ye sunulma aşamasındadır. - Hisse Senedi Vadeli İşlem Sözleşmesinin Kotasyonu sağlanacaktır. - İMKB Hisse Senetleri Piyasasında faaliyet gösteren Borsa Yatırım Fonları Pazarında ilk defa portföyü ağırlıklı olarak (% 90) devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan bir fonun işlem sırası açılacaktır. - Varantların Borsada İşlem Görme Esasları belirlenecektir. Finansal Tavsiyelerin Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanacaktır. - KP (p. 686) - AB Ref KP (p. 400) - KP (p..395) - KP (p. 397) - AB Ref

20 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi Kod Kamu-Özel İşbirliği Kanun Taslağı çalışmaları tamamlanacaktır Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkarılacaktır Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun çıkarılacaktır İlave ünitelerin yapılması için yeterli kömür rezervinin bulunduğu yerlerde mevcut EÜAŞ santrallarının, rehabilitasyonunun yapılması ve belirlenecek güçte ilave ünitelerin kurulması şartıyla özel sektöre devredilmesini öngören Rehabilite Et-İşlet modeli uygulamaya konulacaktır DPT Maliye, Hazine, Ulaştırma Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Maliye, DPT, Hazine, DSİ Genel Müdürlüğü Maliye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, DPT, Hazine DPT tarafından hazırlanan "Kamu-Özel İşbirliği Çerçeve Kanunu" taslağı çalışmaları tamamlanarak Başbakanlığa sevk edilecektir. Tasarı ile 3996 sayılı Kanunun kapsam maddesi genişletilerek Devlet Yolları ve kara sınır kapıları Kanun kapsamına ilave edilmekte, ülkemizde ilk defa gölge ücret uygulaması ve proje seçiminde fizibilite şartı getirilmektedir. Gölge ücret ödemelerinin karşılığı olarak kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine ödenek konulmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. İlgili Komisyon da görüşmeleri tamamlanan Kanun Meclis te yasalaşmayı beklemektedir. Enerji yatırımlarında Kamu-Özel İşbirliği yöntemlerinden etkin bir şekilde yararlanmak amacıyla uygulamacı kuruluş olarak bir strateji geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Bu faaliyet halen Kamu-Özel İşbirliği konusunda DPT ve Hazine tarafından yürütülmekte olan çalışmalarla uyumlu olarak yürütülecektir. Sonuç olarak tasarlanan Kamu-Özel İşbirliği sisteminde enerji yatırımlarının önemli bir paya sahip olması beklenmektedir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p.366, 420, 440, 472) - HP (s.14) - KP (p.366, 420, 440) - HP (s.14) - KP (p. 412) - HP (s.13) - KP (p.405, 406, 408) - HP (s.13) 6

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 Localization of Pharmaceuticals; Why, for What and How? İlaçta yerelleşme; neden, niçin ve nasıl? 2 3 Ülkemiz İlaç Pazarında Satış Değeri

Detaylı

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 1 KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 03 ŞUBAT 2011 2 SUNUM İÇERİĞİ 1 2 3 TÜRKİYE DE MEVCUT ÇOK YILLI BÜTÇELEME

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ,

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, 1- GENEL BİLGİ, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI taslak olarak Ağustos tarihinde hazırlanmıştır. Bu

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ DPT MÜSTEŞARLIĞI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR KAMU-ÖZEL İŞBİRL RLİĞİ 26 Aralık 2006 1 YATIRIMLARIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI (%) YÜZDE 30 25 21,6 20 12,8 15 10 5 8,8 24,2 22,8

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı