Amerika ile SARS hastalığı krizinden en fazla etkilenen Uzakdoğu daki artış %1 düzeyinde kalmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amerika ile SARS hastalığı krizinden en fazla etkilenen Uzakdoğu daki artış %1 düzeyinde kalmıştır."

Transkript

1 5.4. HAVAYOLU Havayolu taşımacılığı, çok hızlı teknolojik ve yapısal değişiklikler gösteren bir sektördür. Bir yandan büyük kapasiteli, yakıt tasarrufu sağlayan, düşük gürültü ve emisyon seviyesine sahip uçaklar geliştirilirken, diğer yandan bölgesel taşımacılığa daha elverişli olan küçük kapasiteli uçakların imalatı da hızla sürdürülmektedir. Bu arada, serbestleşme (deregülasyon) ve özelleştirme ile sektörün daha ticari bir yapıya dönüştürülmesi ve işbirliklerinin oluşması sektörün yapısını değiştirmiş, sektörü tüketicilerin hakim olduğu bir pazara dönüştürmüştür. Bu yapısal değişiklikler arasında özelleştirme, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede büyük ölçüde benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Özelleştirme amaçları ülkeden ülkeye farklılık gösterse de başlıca amaç ; verimliliği ve hizmet kalitesini arttırmak ve hükümet sübvansiyonunu azaltmaktır. Sağladığı hız ve konfor ile ulaştırma türleri içinde en yüksek gelişme hava ulaştırmasında görülmüştür. Bununla birlikte ekonomik ve politik gelişmelere en duyarlı olanı da hava ulaştırmasıdır. Nitekim taşımadaki sürekli gelişme Ağustos 1990 da başlayan Körfez Savaşı ile bir süre durgunluğa girmiştir yılından itibaren dünya genelindeki ekonomik büyümeye paralel olarak tekrar canlanan sektörde yılları arasında dış hat yolcu taşımacılığında ortalama %7, iç hat yolcu taşımacılığında %4 ve kargo taşımacılığında %7 dolayında artışlar olmuştur yıllarında Doğu Asya ülkeleri, Japonya ve Rusya da yaşanan ekonomik durgunluk sonucu sektörde önemli oranda gerileme görülmüştür yılında dünya genelindeki trafik artışı yolcu trafiğinde %2,9, yük trafiğinde ise %1,1 olarak gerçekleşmiştir yılı başında toparlanan hava taşımacılığı Amerika da yaşanan 11 Eylül olayı ile tekrar krize girmiş, sektörde çok sayıda taşıma şirketi ya küçülerek ya da başka şirketlerle birleşerek önemli zararlarla ayakta kalmaya çalışırken bir kısmı kapanmış, bir kısmı da hükümetlerinden aldıkları parasal destek ile faaliyetlerini sürdürebilmişlerdir. Doğu Asya da görülen SARS hastalığı ile Irak Savaşı sektörü olumsuz yönde etkileyen diğer gelişmeler olmuştur. Diğer yandan, ekonomik krizler, bölgesel savaşlar ve terör olayları sebebi ile zaman zaman yaşanan duraklamalara karşın, sosyo-ekonomik gelişmelerin sonucu olarak, dünya ticaret hacmindeki ve turizm sektöründeki büyümeler, küreselleşme, ayrıca insanların daha hızlı ve daha konforlu yolculuğu tercihleri gibi sebeplerle tüm dünyada havayolu taşımacılığı, diğer taşımacılıklara göre daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Bunda uzun ve kıtalararası mesafelerde havayolu ulaşımının çok büyük bir avantaja sahip olmasının da rolü vardır. Değişik kurumlarca yapılan tahminler havayolu taşımacılığındaki bu gelişmenin süreceği doğrultusundadır. Nitekim, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International ACI ) nin dünya genelinde 820 havalimanındaki yolcu ve kargo trafiği hakkındaki raporuna göre, 2003 yılında 2002 yılına oranla yolcu taşımalarında %2, kargo taşımalarında ise %3 artış olmuş ve sektör 2000 li yılların başındaki rakamları yakalamıştır. Bölgesel olarak 2002 yılına oranla en büyük artış %5 oranı ile Orta Doğu da görülürken, Avrupa ve Afrika hava limanlarındaki artış %4, Kuzey ve Güney 5.4-1

2 Amerika ile SARS hastalığı krizinden en fazla etkilenen Uzakdoğu daki artış %1 düzeyinde kalmıştır. Kargo taşımacılığında ise 2003 yılında 2002 ye oranla Orta Doğu bölgesinde %10, Asya Pasifik bölgesinde %6, Avrupa da %2, Afrika ve Kuzey Amerika da %1 oranında artış olmuştur. Havayolu sektöründeki önemli gelişmeler, bölgesel havayolu işletmeciliği, havayolu şirketlerinini birleşmesi ve işbirliği, düşük maliyetli havayolu şirketleri olarak sıralanabilir. Ülkemizdeki hava ulaştırma sektörü tarihinde kabul edilen 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile belirgin bir gelişme içine girmiştir. Bu tarihten sonra THY nin bir modernizasyon ve standardizasyon programı çerçevesinde filosunu geliştirmeye başladığı, hizmet standartlarını yükseltme çabasına girdiği, ekonomik olabilecek yeni dış hatlara yöneldiği görülür. Aynı dönemde, özel sektör hava yolları şirketleri nin sayıları, ayrıca filo kapasiteleri ve sektördeki payları artmıştır. Bu dönemde işletme sermayesi yetersizliği, nispeten yaşlı uçaklarla operasyon yapılması, bakım-onarım ve diğer altyapı imkanlarının yetersizliği, faaliyetlerin her kademesinde kalifiye eleman bulma zorluğu, sektörün yeteri kadar desteklenmemesi özel havayollarının karşılaştıkları başlıca sorunlar olmuştur li yılların sonu ile 1990 lı yılların başlarında havaalanı yatırımları daha çok mevcutların standartlarının iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.bu dönemde muhtelif yörelere mahalli idarelerin de katkıları ile STOL tipte küçük havaalanları açılması çalışmaları hızlanmıştır. Ağustos-1990 da ortaya çıkan Körfez krizi, ayrıca turistik yörelerdeki terör olayları, turizm sektörüne bağlı olarak havayolu ulaştırması sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Buna karşın durgunluk kısa sürede atlatılmış, gelişmenin devam ettiği görülmüştür. Haziran-2004 tarihi itibariyle THY, iç hat olarak 25 noktaya, dış hat olarak da 46 sı Avrupa da olmak üzere 75 noktaya tarifeli sefer düzenlemektedir. Bu arada 1990 lı yılların ikinci yarısından itibaren yurtiçi ve yurtdışı olarak Antalya ile Bodrum-Marmaris bölgelerine olan turistik amaçlı yolculuk talebinin hızla artması bu bölgelerdeki havaalanlarındaki trafiği yoğunlaştırmıştır. Bu gelişmenin sonucu olarak Yap-İşlet-Devret modeli ile Mart 1998 de 5 milyon yolcu kapasiteli Antalya Dış Hatlar Terminal binası hizmete girmiştir. Aynı model ile Ocak-2000 tarihinde 10 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Yolcu Terminali hizmete açılmıştır. İstanbul un gerek Türkiye ve gerekse Avrupa ile Orta Asya ve Ortadoğu arasındaki hava ulaşımında coğrafi konumundan kaynaklanan önemi gözönüne alınarak Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanının birlikte daha verimli şekilde kullanılmaları değerlendirilmelidir. Buna karşın, yakın sayılabilecek bir gelecekte Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının kapasitelerinin yetersiz kalma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, İstanbul için üçüncü bir havaalanı ihtiyacının incelenmesi amacına yönelik olarak gerekli planlama ve etüdlerin gerçekleştirilmesi yararlı bulunmaktadır

3 Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki havaalanlarının sivil hava ulaşımına açılması çalışmaları sonuçlandırılmış, Genel Kurmay Başkanlığı ile yapılan protokol ile 27 askeri havaalanı sivil havacılık işletmelerinin kullanımına açılmıştır. Bu alanlardan 13 ünde Devlet Havaalanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) işletme yapmakta olup bu havaalanlarının bir kısmında terminal binası, kargo binası, taksirut ve apron gibi sivil tesislerin yapımına girişilmiştir. Harita ed ülkemizdeki hava limanları ve alanları görülmektedir. Yurtiçi yolcu taşımacılığında çok yeni olarak yaşanan gelişmelerden birisi, THY ve özel taşıma şirketlerine bazı vergi kolaylıklarının getirilmesidir. Bu kolaylık sonucu özellikle doğu bölgeleri ile İstanbul arasındaki yolculuklarda otobüsten uçağa belirgin kaymalar başlamıştır. Ayrıca bazı özel şirketler yeni iç hatlarda taşıma yapmaya başlamışlardır. Sektördeki bu canlanmanın sonucu olarak taşıma piyasasına her geçen gün yeni şirketler girerken hem bu şirketler hem de THY A.O. yeni uçak alımları ile kapasitelerini arttırma yoluna gitmektedirler. Yaşanan hızlı gelişme, esasen yetersiz olan pilot, teknisyen vb teknik eleman sıkıntısını arttırırken, sivil havacılığın yönetimi ve denetiminden sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile havaalanlarının işletilmesinden sorumlu Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) acilen yeni bir yapılanma ve kurumsal güçlenmenin gereğini gündeme getirmiştir. Bunun yanında, 1980 li yıllardan sonra inşa edilen ve yeterli yolcu talebi olmadığı için işletmeye kapatılan bazı havaalanlarının yeniden işletmeye açılmaları, ayrıca kapasitelerinin çok altında hizmet veren alanların da bölgesel taşımacılık geliştirilerek daha verimli kullanılmaları sağlanmalıdır tarihinde Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14 A) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik geçmişteki plansız havaalanı yapımlarını önleyecektir. Bu konuda talep analizlerinin yapılması ve sonuçlarına göre yatırım kararlarının alınması da önem taşımaktadır. Bu arada, Avrupa Birliğinde başlatılan Tek Avrupa Hava Sahası, ayrıca Yatay Havacılık Anlaşması gibi çalışmalara ülkemiz çıkarlarını korumak üzere etkin şekilde katılınması, AB ye uyum çerçevesinde gereken mevzuat çalışmalarının sonuçlandırılması diğer önemli konular olarak belirtilebilir. Hava ulaşımında temel amaç ; uluslararası anlaşmaların öngördüğü koşullar altında güvenli ve hizmet kalitesi yüksek bir taşımacılığın yapılmasıdır. Bunun yanında, bir kısım havaalanlarımızın daha verimli kullanılmaları, yolculuk talebini arttıracak, turizm sektörünün gelişmesini destekleyecek bir işletme düzeninin kurulması da önde gelen amaçlar arasındadır. Bu yönde geliştirilen strateji ve öneriler aşağıda sıralanmıştır

4 Harita 5.4.1: Türkiye deki hava limanları ve alanları 5.4-4

5 Strateji ve Öneriler 1. Yeniden yapılanma ve kurumsal güçlenme a) Sivil Havcılık Teşkilatı yeniden yapılandırılmalıdır. Bu sırada, tüm havacılık hizmetlerini bünyesinde toplayan, idari, teknik ve ekonomik uygulamalarda yaptırım gücü olan, özel statülü (özerk) bir havacılık yönetimi esas alınmalıdır. b) Hava Seyrüsefer Hizmetleri Yönetimi, Sivil Havacılık Otoritesi nin denetiminde olmak üzere ayrı bir kamu organizasyonu olarak yeniden yapılandırılmalıdır. c) Sivil hava aracı kaza ve olaylarını araştırmak ve soruşturmak üzere SHGM den bağımsız yeni bir teşkilat kurulmalıdır. d) SHGM yeniden yapılandırma kapsamında yeterli sayıda nitelikli uzman personel ile takviye edilmelidir. e) Hava İş Yasası ile Türkiye Pilotlar Birliği ve Pilot Odaları Yasası çıkarılmalıdır. 2. Altyapı iyileştirmeleri ve kullanımı a) Mevcut havaalanlarının geliştirilmesi ve yeni havaalanları yapımında tarihinde yürürlüğe giren Havaalanları Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14 A) hükümleri uygulanmalı, gerekli talep analizleri yapılmalıdır. b) Ekonomik olmadıkları için kapatılmış, yada düşük verim ile hizmet sürdüren bir kısım havaalanları bölgesel taşıma teşvik edilerek ve uygun kapasiteli uçaklar çalıştırılmak suretiyle ekonomiye kazandırılmalıdır. c) Özellikle ülke genelindeki trafiğin %95 ni oluşturan ve uluslararası trafiğe de açık olan hava liman ve alanlarının fiziki altyapıları ile işletme ve hava seyrüsefer sistemlerinin idame, yenileme ve modernizasyonları gecikilmeksizin yapılmalıdır. d) Turizm sektöründeki hızlı gelişmelere hazırlıklı olunmalı, bu kapsamda olmak üzere Antalya ve Muğla bölgelerindeki havaalanları için gelişme planları şimdiden hazırlanmalıdır. e) Başta Atatürk Havalimanı olmak üzere gerekli görülen hava liman ve alanlarında kargo taşımacılığına yönelik fiziki iyileştirmeler yapılmalıdır. f) Sabiha Gökçen Havalimanından yolcu ve kargo taşımacılığında daha etkin şekilde yararlanılmalıdır. g) Başarılı örnekleri bulunan Yap-İşlet-Devret modeli veya başka finansman modelleri ile özellikle kara tarafındaki yatırımlarda olmak üzere havaalanı yatırımlarında özel sektörün gücünden yaralanılmalıdır. h) Uçak teknolojisindeki gelişmelere karşı, bu arada bazı ülkelerde hizmete sokulmak üzere olan A 380 gibi büyük kapasiteli uçaklar için Atatürk ve Antalya gibi bazı havaalanlarımızda altyapı hazırlıkları yapılmalıdır. 3. Talebin arttırılması a) Verdikleri hizmetin güvenliği ve kalitesinde taviz verilmemek koşulu ile özel taşıma şirketlerine sağlanan ÖTV indirimi ve benzeri destek sürdürülmelidir. b) Havayolu/karayolu/demiryolu ve varsa denizyolu taşımaları arasında intermodal taşımacılığın geliştirilmesi açısından altyapı, mevzuat, otomasyon, çalışma saatleri vb konularda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır

6 c) Taşıma şirketlerinin filo kapasitelerinden yıl boyunca daha verimli yararlanabilmeleri açısından deniz/güneş turizmi dışında başka amaçlı turizmin gelişmesine yönelik projeler hazırlanıp yatırımlar yapılmalıdır. 4. Güvenlik a) Meteorolojik koşullardan fazla etkilenen Doğu bölgelerimizdeki havaalanlarımız öncelikli olmak üzere havaalanlarında güvenlikle ilgili gerekli fiziki iyileştirmeler yapılmalıdır. b) Havaalanları çevresindeki yapılaşmalar kontrol altına alınmalı, gerekiyorsa bu hususta mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. c) DHMİ tarafından finanse edilen SMART projesi öngörüldüğü gibi 2008 yılında tamamlanmalıdır. d) Uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen frekans kirliliğini giderici önlemler alınmalıdır. e) Terör olaylarına karşı, havaalanlarında son teknolojik gelişmelere sahip cihazlardan yararlanılarak insana bağlı kontrollar mümkün olduğunca azaltılmalıdır. f) Havaalanlarında nitelikli güvenlik elemanları çalıştırılmalı, bunların uluslararası düzeyde eğitilmelerine özen gösterilmelidir. 5. Personel ve eğitim a) Planlanan kapasite arttırımlarına göre yeterli sayıda pilot ve diğer teknik personelin yurtiçinde yetiştirilmeleri yönünde özel sektörün katkısı da sağlanarak gereken yatırımlar yapılmalıdır. b) SHGM bünyesinde eğitimi planlayıp denetleyecek bir eğitim şubesi oluşturulmalıdır. c) Hava trafik kontrolörü, bakım ve denetim personeli gibi özellik taşıyan kritik personelin özlük haklarını ve çalışma koşullarını uluslararası standartlara uygun olacak şekilde iyileştirecek düzenlemeler yapılmalı, varsa bu hususta hazırlanmış yasalar bir an önce çıkarılmalıdır. 6. AB ye uyum çalışmaları a) Deregülasyon ve AB ye uyumla ilgili mevzuat çalışmaları hızlandırılmalıdır. b) Tek Avrupa Hava Sahası, Yatay Havacılık Anlaşması gibi uluslararası çalışmalara milli çıkarlarımızın korunması bakımından etkin şekilde katılınmalıdır

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003 7.4. HAVAYOLU Genel Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küreselleşme, ülkeler arası ticari rekabet, insanların zaman ve konfora daha fazla önem verir olmaları ve turizm amaçlı yolculuklarda

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KATILIMCI LİSTESİ Komisyon Başkanı : Halil

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU 2010 Yılı Faaliyet Raporu - I - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu - II - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE ve FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 244 Havacılık ve Uzay Teknolojileri,

Detaylı

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründeki Konumu Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Yrd. Doç. Dr. Haşmet GÖKIRMAK Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

HAVAALANI YATIRIMLARINDA ÖZELLEŞTİRME DÜNYADAKİ UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

HAVAALANI YATIRIMLARINDA ÖZELLEŞTİRME DÜNYADAKİ UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER DPT UZMANLIK TEZLERİ YAYIN NO : DPT : 2666 HAVAALANI YATIRIMLARINDA ÖZELLEŞTİRME DÜNYADAKİ UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER Cem Galip ÖZENEN Uzmanlık Tezi İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı - I - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI 2012 YILI

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK ULUSU MUTLU OLACAKTIR. TÜRKİYE UÇTU; TÜRK İNSANI UÇTU!

Detaylı

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Nisan 2012 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Nisan 2012 Türkiye Sivil Havacılık Meclisi ISBN : 978-605-137-122-1 TOBB Yayın Sıra No: 2012/162 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 den 2008 e... Sivil Havacılık ANKARA / 2009 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları No: 13 2002 den 2008 e SİVİL

Detaylı

TOBB Yayın No : 2014/229

TOBB Yayın No : 2014/229 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SEKTÖR MECLİSİ RAPORU 2013 1 TOBB Yayın No : 2014/229 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Fakks : 0.312 218 20 64 TOBB yayınlarına

Detaylı

TEJİK PLANI STRA 2013 2017

TEJİK PLANI STRA 2013 2017 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 / 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Atatürk, kardeşi Makbule

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI 2011 YILI PERFORMANS

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Türk Silikon Vadisi Hayata Geçiriliyor 1987 den Günümüze İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP)

Türk Silikon Vadisi Hayata Geçiriliyor 1987 den Günümüze İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) Türk Silikon Vadisi Hayata Geçiriliyor 1987 den Günümüze İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) Can EREL mytechnic Teknoloji ve İş Geliştirme Direktörü can.erel@mytechnic.aero MSI Aylık Savunma teknolojileri

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD )

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) 2009 Yılı İÇİNDEKİLER Sayfa I- Dünyada Demiryollarının Durumu 1 II- Türkiye de Demiryolu Sektörünün Durumu 3 III- Demiryolu

Detaylı

Türkiye de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları. Sait KAYA. 1. Giriş

Türkiye de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları. Sait KAYA. 1. Giriş Türkiye de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları 1. Giriş Ulaştırma sisteminde yaşanmakta olan sorunlar, ülke ekonomisine büyük boyutlarda zarar veriyor. Türkiye de özellikle yolcu ve yük taşımacılığında

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı